REND programfuzet A6_Layout :03 Page 2. Székesvehérvár város

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:03 Page 2. Székesvehérvár város"

Átírás

1 REND programfuzet A6_Layout :03 Page 2 Székesvehérvár város 2

2 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 3 Programfüzet Tartalomjegyzék: Előszó...4. Bemutatkozás...7. Bemutatkoznak a fellépők Programok időrendbe Programok helyszín szerint Térkép Programok téma szeint Énekek Úrvacsorai énekek Étkezés a REND-en A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 3

3 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 4 TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. (Máté 5,13) A fenti Igével, Krisztus szavával, és annak élő üzenetével, valamint imádságos szeretettel köszöntünk mindenkit Székesfehérváron, az ötödik Református Egyházi Napokon a Dunántúlon. ELŐSZÓ A DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLET JUBILEUMI ÉVE A 2012-es székesfehérvári REND a Dunántúli Református Egyházkerület Jubileumi Esztendejében kerül megrendezésre. Egyházkerületünk, mint maga a Református Egyház, a keresztyénséggel egyidős, vagyis a pünkösdkor létrejött keresztyén gyülekezettel egykorú (Cselekedetek könyve 2). Amikor tehát évekről, évfordulókról beszélünk, akkor ezt egyháztörténeti nézőpontból tesszük, és nem teológiai értelemben hangsúlyozzuk. A Dunántúli Református Egyházkerület tehát kétezer éves, és ennek egy egyháztörténetileg meghatározható szelete az a tény, hogy a Körmendi Zsinaton, 1612-ben egyházjogilag is létrejött a Dunántúli Református Egyházkerület. A Jubileumi Évben erre a négyszáz esztendőre emlékezünk, miközben hálát adunk az Úr kegyelméért, és kérjük az Ő megőrző, igei értékeinkben megtartó és megújító irgalmát, mert ma is van mit mondanunk, és van mit tennünk! A Jubileumi Év, így az idei REND fővédnöke, Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnöke. A REND MŰFAJA ÉS PROGRAMJAI A REND kétévente kerül megrendezésre a Dunántúli Református Egyházkerület területén, más-más helyszíneken, az illetékes egyházmegye szervezésében. Eddig négy alkalommal került sor hasonlóra: 2004-ben Győr, 2006-ban Kaposvár, 2008-ban Komárom, 2010-ben Pápa adott otthont a fesztiválnak. Az idei REND az ötödik e sorban, a Mezőföldi Református Egyházmegye koordinálásában, Székesfehérvá- 4

4 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 5 ron, a Bregyó - közi Ifjúsági és Sportcentrum területén várja az érdeklődőket. Miért éppen Székesfehérvár? Egyházkerületünk nagy hangsúlyt fektet a nagyvárosban élők megszólítására. Az idei REND helyszínének kiválasztása is ezt a célt szolgálta. Szeretnénk megszólítani a ma emberét Jézus Krisztus evangéliumával, amely ma is közösségteremtő és gyógyító, rendet teremtő hatalom, a nagyvárosi elidegenedésben is. A REND záró istentisztelete után, vasárnap délután a székesfehérvári Széchenyi utcai református templom megújulásáért való hálaadó istentiszteleten, a gyülekezettel együtt adunk hálát az Istennek. A REND egy református fesztivál, seregszemle, lehetőség a találkozásra, de ugyanúgy az elcsendesedésre is. A programsorozat fesztivál jellege árulkodik annak nyitottságáról, amely megmutatkozik abban, hogy nemcsak egymással szeretnénk találkozni, hanem kilépve a belterjességből várunk minden korosztályt, felekezetet, érdeklődőt. Ez a nyitottság ugyanakkor tetten érhető a hagyományos egyházi alkalmakon túl más műfajok jelenlétében is. A sokféle program mindegyikét összeköti azonban az, hogy valamennyi méltó egy református egyházi fesztiválra, és észrevétlenül is megtöltődik evangéliumi tartalommal. Ez a nyitottság láthatóan megmutatkozik a programokban is. A RENDet nemcsak a dunántúli reformátusság számára szervezzük, hanem nyitottak vagyunk a történelmi Dunántúl reformátusai, különösképpen a Délvidéken és Felvidéken élő református testvéreink felé. A REND-nek szeretnénk ökumenikus jelleget adni azzal, hogy más felekezetű testvéreinket is szívesen látjuk a programjainkon. Célunk az, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltő programokat kínáljunk. Így lesz játszóház a gyermekek részére, és trendifi elnevezésű ifjúsági találkozót is szervezünk. A REND programjai között szerepelnek a hagyományos egyházi alkalmak: istentisztelet, áhítat, imaközösség, lelki elcsendesedés. Különböző előadásokon, fórumbeszélgetéseken hallhatunk a REND fő igei témájáról: Ti vagytok a Föld sója., majd számos programpont bontja ki és aktualizálja e téma teológiai, egyházi, társadalmi, etikai összetevőit. Különböző találkozókra várjuk az érintetteket; többek között: nőszövetségi, kórus, presbiter, lelkipásztor, keresztyén motorosok találkozójára kerül sor. Színvonalas komoly és könnyűzenei programokkal, élőkoncertekkel is várjuk a REND-re látogatókat. ELŐSZÓ 5

5 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 6 Ezúton is szeretnénk megköszönni a Székesfehérvári Önkormányzatnak, Polgármester úrnak, Képviselőtestületnek, azt, hogy felkarolták a REND megszervezésének ügyét, és hogy támogatásukkal mindenben segítségünkre voltak. Köszönet illeti a Mezőföldi Református Egyházmegyét és a helyi gyülekezetet is. ELŐSZÓ A REND IGEI ÜZENETE Ti vagytok a föld sója. (Máté 5,13) Vegyük komolyan azt, hogy Jézus kijelentő módban mondja ezt nekünk, tehát ne fordítsuk át azonnal felszólítóvá: Ti legyetek a föld sója! Jézus Krisztus mindeneket megelőző szeretete, és ebből fakadó, bizalmat megelőlegező irgalma szól így hozzánk. Só vagytok! Jézus Krisztus azzá tesz, aminek vesz; azzá formál, amit eredetileg is gondolt rólunk, és ahogyan már most tekint bennünket, - mondja Ravasz László. Ez Isten Jézus Krisztusban közölt megigazító és megszentelő kegyelmének lényege. Az Ő kegyelméből az vagyok, amivé a magam erejéből sohasem lehetnék; de merjem elhinni, hogy kegyelméből só vagyok, és kezdjem el ízesíteni a világot. Jézus Krisztus említi azt a lehetőséget, amikor a só megízetlenül. Ezzel a legnagyobb bajra mutat rá. A legnagyobb baj éppen a kishitűségünkkel van, miszerint nem vesszük komolyan, hogy jóságos Lelke mi mindent tehet velünk, és ezáltal különválik egymástól Ige és élet, teológia és valóság, ünnep és hétköznap; és eljutunk egészen odáig, még mi keresztyének is (ha ki nem is mondjuk), hogy Jézus ellenségért is könyörgő, ütésre a másik arcot is odatartó etikája alapján egyetlen társadalom sem működhetne. Az élő hitű ember azonban vallja, hogy csak így működhetne igazán, valóságosan, Istennek tetsző és embereket építő módon minden emberi közösség. Azért a sok szenvedés e világban, mert nem vesszük komolyan Jézus Krisztus szavát, ránk vonatkozó ígéretét. Szépeket mondunk a szószékről, és a bizonyságtételekben, de amint egy hétköznapi konfliktusba, vagy egy szorult helyzetbe kerülünk, azonnal a saját érdekeinket képviseljük, korunkhoz hűen, könyörtelenül, és megszárad ajkunkon az evangélium. Megízetlenülünk, semmirevalók leszünk, kidobásra méltók. Eltapostatunk úgy, hogy hitetlenségünkben eltapossuk egymást. Ez történik most is, ebben élünk és szenvedünk, azért, mert nem vesszük komolyan, hogy lehetne másként. 6

6 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 7 Pedig adatott a krisztusi út, az egyetlen, amely normális földi életre kínál lehetőséget. A krisztusi ember komolyan veszi a földi élet problémáit, nem rajong, nem néz át a problémákon, de reménységgel látja a megoldást. Krisztus ugyanis nemcsak az utat mutatta meg, hanem megváltott bennünket arra, hogy ezen az úton járjunk. Az üzenet tehát nem elsősorban az, hogy légy sóvá, hanem hogy Krisztusban só vagy, kezd el tehát ízesíteni mások életét: - először közvetlen környezetedben, házasságodban, családodban, - aztán a gyülekezetedben, - aztán nézd meg, mit tehetsz hazánkért, a társadalomért, a világért. Mindezek nagy szavaknak tűnhetnek, de igenis Isten Rád is bízott valami apróságában is hatalmas dolgot, ami a Te vállalásod lehet ebben a világban. A só megízesít! Balatonalmádi, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke A Dunántúli Református Egyházkerület BEMUTATKOZÁS A reformáció magyarországi elterjedése - amint ezt tudjuk - messze nem azt jelentette, hogy az új hitbeli felismerések nyomán mintegy azonnal előállt a megszervezett református egyház, esetünkben a dunántúli református egyházkerület. Hosszú, olykor küzdelmes, s a mai ember számára sokszor nehezen követhető szervezeti formációk jöttek létre, hogy azután e hosszú, évszázados folyamatban kialakuljon a ma ismert egyházkerület. Ráadásul, mint az országban mindenütt, reformátusságunk életére, szervezeti formájára nagyban rányomta bélyegét a külső történelem alakulása is. Nincs itt tér arra, hogy a hosszú történetet részletesen bemutassuk, inkább csak nagy vonalakban szeretnénk tájékoztatni az olvasót, miként is képzelje el a dunántúli reformátusság szervezeti történetének nagyobb összefüggéseit. Talán meglepő a mai olvasónak, hogy az országnak ebben a régiójában igazából két egyházkerület alakult ki. A dunántúli vagy a veszprémi egyházkerület e reformáció előtti győri, veszprémi és pécsi püspökségek 7

7 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 8 BEMUTATKOZÁS területén, míg a felsődunamelléki egyházkerület (néha mátyusföldinek, samarjainak vagy csallóközinek is hívták) a nyitrai püspökség és az esztergomi érsekség területén. A dunántúli egyházkerület déli részének nevezetes prédikátorai Sztáray Mihály és Szegedi Kiss István, míg az északi részen Bálint pap, Dévai Bíró Mátyás és Huszár Gál. A felsődunamelléki egyházkerületben ismert prédikátorok közül Nagy-Bánkai Mátyás, Huszár Gál és Bornemissza Péter tevékenykedett. Ebban az időben még közös protestáns korszakról beszélhetünk. A kálvini irány önállósodása Beythe István dunántúli püspöksége idején következett be, amikor is a Csepregi Zsinat (1591) döntése nyomán 1612-ben megalakult a dunántúli egyházkerület. A felsődunamelléki részen a reformátusok önállósodása az 1615-ben tartott Komjáti Zsinaton történt meg. A két egyházkerület egyesülése 1734-ben következett be. Ekkor nyolc egyházmegye alkotta a kerületet. A trianoni békeszerződés következményeként a kerület elveszítette a barsi és a komáromi egyházmegyéket, kisebb lett a drégelypalánki és őrségi egyházmegye. Az országhatáron kívülre került 75 anya, 3 miszsziói és 21 leányegyház, melyekben a lélekszám mintegy fő volt. Az ország határain belül maradt hét egyházmegyében 216 anyaegyház (az évi népszámlálás szerint) lélekkel. Összegezve tehát az mondható el, hogy szervezeti szempontból a dunántúli egyházkerület története, négy hosszabb szakaszra osztható fel: 1. Közös protestáns korszak (16. század első fele- 1612); 2. Az egyesülést megelőző dunántúli egyházkerület ( ); 3. Az egyesülést követő korszak ( ); 5. A Trianon utáni korszak (1921-). A mai dunántúli egyházkerület hat egyházmegyéből áll: a mezőföldi, az őrségi, a pápai, a somogyi, a tatai és a veszprémi egyházmegyékből. Az egyházkerület területén már a reformáció századában iskolák jöttek létre, melyek közül a legismertebb a Pápai Református Kollégium, amely eredetét 1531-től számítja. A kollégium szervezete az évszázadok folyamán nagyon sokat változott, működésére rányomta bélyegét a kerület változatos történelme. Egyes korszakokban, mint például között, vagy a huszadik század második felében a létében volt veszélyeztetve, míg máskor, például a 19. század második felében, a középiskola mellett teológia, jogi akadémia és tanítóképző is működött. 8

8 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 9 A Pápai Kollégium azonban a 20. század második felében, megszüntetése idején is részben megtartotta folytonosságát a Tudományos Gyűjteményeken keresztül, amelynek három intézménye (könyvtár, levéltár, múzeum) a legnehezebb időkben is működött. Dunántúl jelentősebb iskolái közé tartozott még a losonci, a révkomáromi, a szőnyi, ácsi, tatai, kocsi, szentkirályszabadjai középiskolák, aztán a Türelmi Rendelet után csurgói gimnázium. A rendszerváltást követően a régi iskolák közül sok újraindult, míg mások ekkor kezdték el működésüket. A Dunántúli Egyházkerület mai oktatási intézményeiről a címtárban kaphat tájékoztatást az olvasó. E nagyon vázlatos összefoglaló után talán érdemes föltenni a kérdést: a magyar reformátusság életében mi az, ami jellegzetes dunántúli? Hiszen, mint láttuk, az itt élő reformátusok története sok vonatkozásban hasonló periódusokat mutat az ország más részén szolgáló egyházrészekéhez. A válasz valószínűleg abban fogalmazható meg, hogy a 16. századot kivéve, a dunántúli reformátusok mindig is felekezeti kisebbségben éltek, többnyire falvakban. Dunántúlon nem jöttek létre nagy mezővárosi református többségű közösségek, mint például Tiszántúlon. A dunántúli reformátusok helyzetének egyik tipikus és országszerte jól ismert példája Pápa, amelynek lakosait túlnyomó többségben katolikus testvérek alkotják, s amely város mégis a dunántúli reformátusság szellemi-lelki központjává tudott válni, s ekként is vált ismertté. A ma ismert nagyobb dunántúli városok többsége igazából az elmúlt száz év fejleményeinek eredménye. A dunántúliság talán abban ragadható mag, hogy az itt élő reformátusok talán még erőteljesebben voltak kénytelenek érzékelni a rájuk nehezedő külső körülményeket, s nem egyszer történetük folyamán a túlélésért folytatott küzdelemben találtak rá Isten megtartó hatalmának bizonyságaira. Ennek megtapasztalása fejeződik ki az egyházkerület címerében, amely egy gályát ábrázol az Igével: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel (Zak.4:6) BEMUTATKOZÁS 9

9 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 10 Bemutatkozik a Mezőföldi Református Egyházmegye BEMUTATKOZÁS Nevét, Fejér megyének déli tájegységétől kapta. Kiterjedése a megye nyugati felére esik. Keleti szomszédja a Vértesaljai Egyházmegye, egykori nevén Budai Egyházmegye, amely a Dunamelléki Egyházkerülethez tartozik. Mezőföld a középkorban, a hajdani, hatalmas kiterjedésű Veszprémi egyházmegyéhez tartozott, amelyet még István királyunk alapított, a legelsők között. Területe a Szávától indulva, Somogy nyugati felén át, Zala, Veszprém, Fejér és Pest megyéken át, a későbbi Váci egyházmegyéig húzodott. Tekintve, hogy a reformáció kezdeti hullámai nem érintették az egyház területi beosztásait, a középkori határok megmaradtak a XVII. század közepéig. Ekkor csatlakozik az Alsódunamelléki egyházkerülethez Vértesalja. Természetesen, a területi lazulást már Fehérvár eleste (1543) felgyorsította, nyomatékot adva ennek a reformátorok szabad jövés-menése is, élükön Dévai Bíró Mátyással, a magyar Lutherrel. A Mezőföldi ref. egyházmegye 1743-ig a Veszprémi Ref.egyházmegye részét képezte, de már a XVII. század utolsó negyedétől külön alegységben, un. proszeniorátusban, azaz alesperességben működött ben 25 anyaegyháza volt, ami a XIX. századra már 37- re szaporodott. A Mezőföldi, vagy eredeti nevén Peremartoni alesperességnél korábbi volt a Csókakői proszeniorátus, vagy alesperesség, amely szintén a Veszprémi anya-egyházmegyéből különült el, mégpedig a törökjárta, félelmetes idők hatására, amikor a hódoltsági határsáv akadályozta az egyházak kormányozhatóságát és a prédikátoroknak a zsinatokra való eljutását. Ez az alesperesség mindössze 11 gyülekezetből állott, Mórtól Palotáig terjedt ben megszünt, gyülekezetei a Mezőföldi és Veszprémi traktushoz kerültek. A Mezőföldi Református Egyházmegye jelenleg a Fejér megye közigazgatási területén található, Mór-Pusztavámtól Sáregresig közel száz kilóméter, a 81-es valamint a 64-es főút tengelyében. Egyházmegyénk legszélesebb pontja Káloz Szabadhídvég távolság, ami közel harminc kilométer. A Mezőföldi Református Egyházmegyében jelenleg 33 anyaegyházközségben és három szorvány gyülekezetben kicsivel több mint ismert református él. Az ismert reformátusok közel fele veszi ki részét az anyagi terhek hordozásából. A szolgálatokat 25 ren- 10

10 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 11 des lelkész és egy kisegítő segédlelkész végzi. Az elmúlt esztendők egyre szomorúbb állapotot mutatnak: gyülekezeteink lélekszáma fogy, és a lassan erőt meghaladó áldozatvállalás ellenére is egyre nehezebben tudják fenntartani a lelkészi álláshelyeket. Egyre több egyházközség hoz létre társulást a szomszéd egyházközséggel a lelkészi álláshely fenntartására. A gazdasági és lelki válság okozta nehézségek megélése közepette vannak, akik nem mernek élni a hit erejével. Ahol azonban az élni akarás rááll a szegeletkőre, ott megtapasztalják, hogy még a XXI. században is mekkora hatalma van az élő Istennek. Az igeszolgálatok mellett a gyülekezetekben, szórványokban, kiskörökben és egyházmegyében folyik a gyülekezeti és iskolai hitoktatás és misszió. Évente hittancsoportban másfélezer gyermek részesül hitoktatásban. A kisköri alkalmak is a találkozás lehetőségét biztosítják nem csak a lelkipásztorok, hanem a presbiterek és gyülekezeti tagok részére. A Mezőföldi Református Ifjúsági Teaház (MERIT) egyházmegyénk fiataljai részére biztosít havonta találkozási lehetőséget, mellyel élnek is ifjaink. Az egyre több gyülekezetben működő réteg alkalmak mellett az egyházmegye megszervezi különböző konferenciáit is. A lelkipásztorok találkozása mellett, figyelmet fordítunk a lelkész feleségek és lelkészcsaládok találkozására is. Hálát adunk a Istenünk gondviselő kegyelméért, hogy az elmúlt esztendőkben a területi, és országos pályázatok segítségével gyülekezeti épületeink újulhattak meg (Magyaralmás, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Sárkeszi, Sárkeresztes, Mezőszentgyörgy,és Káloz templomok) Az egyházközségek saját, egyházmegyei és egyházkerületi segítséggel folyamatosan újítják paróchiáikat, gyülekezeti házaikat. Az egyházmegye területén két konferencia központ is segíti a gyülekezeti missziót, de szívesen fogadnak egyházmegyén kívülről is csoportokat a Ketskeméti Zsigmond Gyülekezeti Házban (polgárdi) és Szolgáló Szeretet Házban (Mór). Egyházmegyénk területén három gyülekezeti fenntartású intézmény működik: a TLS Ref.Ált.Isk. és AMI Enyingen, valamint az Olajfa Ref. Óvoda és Talentum Ref. Ált.Isk. székesfehérváron. Nagy öröm számunkra mind a három intézmény, hiszen Urunk áldását látjuk és tapasztaljuk az ott folyó munka nyomán az egyházmegyében is. A történelmi múlt örökségeiért, a gyülekezetekben folyó szolgálato- BEMUTATKOZÁS 11

11 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 12 BEMUTATKOZÁS kért, a sok-sok áldásért az örökkévaló Istennek mondunk köszönetet és adunk hálát, Aki pásztorolta, vezette és megőrizte református népét Dunántúlon a Mezőföldi Református Egyházmegyében. A múlt megőrzése és ápolása mellett van egy erőt meghaladó feladatunk is, hogy a megtapasztalt kegyelemről tegyünk bizonyságot az utánunk következő nemzedéknek. Bátor hittel megvallani, hogy Jézus Krisztusban nem csupán megmutatta Isten az Ő gyógyító, szabadító és megtartó szeretetét, hanem Szentlelke és Igéje által ma is cselekszik. Soli Deo Glória. Imre Bálint espers és Németh Gyula ny. esp. Székesfehérvár és a református gyülekezet múltja és jelene Buda és Óbuda előtt évszázadokig Székesfehérvár volt a királyi Magyarország fővárosa. A magyar államiság bölcsője minden tekintetben itt, a Királyok városában ringott. Fehérvárt 972-ben alapította Géza fejedelem a Gaja-patak és a Sárvíz által táplált mocsarakból kiemelkedő négy szigeten. Ezek egyike a mai belváros. Géza kicsiny kővárat épített, benne a fejedelmi palotával és egy templommal. Középkori latin neve Alba Regia volt. Szent István emelte Fehérvárt várossá és a királyság világi központjává, ő építtette a királyi bazilikát is ( ). A bazilika azonban egyházi és világi jelentősége ellenére nem volt székesegyház, mert István király Fehérváron nem alapított püspökséget, valószínűleg az egyházi és világi hatalom szétválasztásának szándékától vezérelve. A város egyházi jelentőségét a középkorban az itt működő tekintélyes un. társaskáptalan adta. Évente kétszer tartottak itt királyi törvénykezési napot ig 43 magyar királyt koronáztak, és 1540-ig 15 királyt temettek Fehérváron. Az utóbbi kétszáz évben Budapest világvárossá bővülésével csökkent a Királyok városának közéleti jelentősége, de így is főként iparosodása révén (Ikarus, Videoton) - a XX. század egyik legjelentősebb magyar városává fejlődött. 12

12 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 13 A város református gyülekezetének története is egészen sajátos vonásokat mutat. A XVI. században uralkodóvá lett először a lutheri, majd a kálvini reformáció eszmeisége, illetve gyakorlati biblikus kegyessége. A XVII. század végére viszont az ellenreformáció teljesen megszüntette a reformátusság életfeltételeit. Innentől kezdve kb. 150 éven át egyetlen protestáns sem telepedhetett le a városban. (Érdekesség: Az egykori Fehérvárról menekült reformátusokról nevezték el a ma is létező Fehérvári utcát Ráckevén.) január 11-én azonban egy új reformáció zajlott le a városban, ekkor főleg Sárkeresztesről betelepült egyháztagokból újra megalakult a gyülekezet, amely hamarosan templomot és iskolát is épített. A bő százezres városban 2001-ben több mint 12 ezren vallották magukat reformátusnak. A lassan három részből állóvá fejlődött egyházközség az utóbbi húsz évben új templomot épített a Budai úton, óvodát alapított 1999-ben, visszakérte és 2002-ben újraindította az1948-ban államosított iskoláját, s közben őszére új gyülekezeti központot létesített. Manapság mindhárom gyülekezetrészben folynak istentiszteletek és bibliaórák, illetve különböző rétegalkalmak. A gyülekezet életének sokszínűségét híven tükrözi a elérhetőségű honlap. A 2012-es fehérvári REND-re a gyülekezet egyik nagy álma valósul meg: fél évszázad után kívül-belül felújításra kerül az 1844-ben épült Széchenyi úti templom. Közben Isten kegyelméből egyre bővülő lelki munka folyik a Budai úti templomhoz, illetve a Maroshegyi imaházhoz kötődő gyülekezetrészekben is. Gyermek és ifjúsági programok, családos összejövetelek, baba-mama kör, több generációs és angol nyelvű tábor, felnőtt konfirmáció, bibliaiskola és nyílt előadássorozatok (evangélizációk), gyülekezeti hétvégék, református napok, testvérgyülekezeti találkozók, illetve egy igen aktív nyugdíjas-klub, énekkar és kék-kereszt csoport jellemzik az egyházközség változatos közösségi életét. BEMUTATKOZÁS 13

13 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 14 Cseri Kálmán (Kecskemét, április 30.) BEMUTATKOZÁS Tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta, ahol 1962-ben végzett. 3 évig Cecén, majd 6 évig Budahegyvidéken szolgált segédlelkészként. Innen hívta meg lelkipásztorának a pasaréti gyülekezet Joó Sándor halála után, 1971-ben. 39 éven keresztül a Pasaréti Református Egyházközség vezető lelkésze, innen vonult nyugdíjba június 30-án. "...Sokat hallottam Jézusról, de nem ismertem Őt. Ezt soha nem szabad összetéveszteni, hogy valaki hallgatója Jézusnak, vagy a tanítványa. Hallgatója voltam, de egyáltalán nem ismertem Őt. Volt általános istenhitem, de éltem a magam életét Istentől teljesen függetlenül. Ez a gyakorlati ateizmus, a gyakorlati Isten-nélküliség. A vallásos emberek többsége is így él. Nem tagadják Istent, de nem része Isten az életüknek. Legfőképpen pedig nem Ura. E vallomás is jól tükrözi: Cseri Kálmán személyes hitvallása szerint minden gyakorlati kérdésben is Isten igéje, a Biblia szerint kívánt, illetve kíván dönteni és cselekedni. Így lett sok valódi megtérés munkálója, s a református lelkipásztori irodalom kiemelkedő művelője, akit nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl is széles körben ismernek és szeretnek. Több mint húsz önálló, számos kiadást megért kötete, nagyszámú folyóiratcikke és publikációja jelent meg. Pitti Katalin művésznő Önálló zenei estje Uram, én pásztorom címmel (Liszt: 23. zsoltár) Az 1978/79-es évadtól a Magyar Állami Operaház magánénekeseként szerződtették, ahol az operairodalom legcsodálatosabb szerepeit énekelte. Minden mű, amit megszólaltatott és megszólaltat emlékezetes élményt hagyott és hagy mai napig az emberekben. A világ számos országában énekelt jelentős szerepekben. Operaszerepein kívül mindig szívesen énekel 14

14 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 15 Bach, Mozart, Verdi, Liszt, Kodály oratórikus műveket illetve dal és ária esteke a Magyar Rádióban, mint a Zeneakadémián. Itthon és külföldön rendszeresen koncertezik. Sok felkérést kapott az operett világába is. Számos jótékonysági munka résztvevője. Vannak szervezetek, melyeket több mint tiz éve patronál jótékonysági koncertjeivel, illetve annak bevételével. Tíz éve rendszeresen tanít. Orgonán közreműködik Teleki Miklós, orgonaművész. A templom (Budai út) korlátozott befogadó képessége miatt a hatályos törvények értelmében nem áll módunkban a 400 férőhely felett érkezőket beengedni. Érkezési sorrend van. Helyszín: Budai úti ref.templom Időpont: június 29. péntek Teleki Miklós orgonaművész Orgonaművészi diplomáját 1995-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián Lehotka Gábor növendékeként ban, Assisiben Virágh András, 2002-ben és 2003-ban David Titterington (London) mesterkurzusán vett részt szeptemberében a Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját nyerte el ben, 1996-ban, 2000-ben, 2003-ban és 2011-ben jelentek meg szóló lemezei ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja. Sikeres koncerteket adott Európa-szerte és az Egyesült Államokban. Több rádió- és televízió-műsorban szerepelt Magyarországon és külföldön (pl. Kanada, Hollandia, Ausztria) ben Fischer Annie ösztöndíjas. Több évig a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus tanára volt ban Artisjus díjas. Számos ősbemutató fűződik a nevéhez, magyar és külföldi komponisták művei kapcsán től a Székesfehérvári Zeneiskola és Zenei Szakiskola orgonatanára ben 3 turnén 24 koncert Sass Sylvia világhírű operaénekesnővel közösen ben CD-je és DVD-je jelent meg Siófok - Fantázia címen Helyszín: Református Templom Széchenyi út Időpont: július 01. vasárnap 15:00-16:30 BEMUTATKOZÁS 15

15 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 16 BEMUTATKOZÁS Mára már Ghymes koncertet rendezni egyet jelent Magyarországon a teltházas előadással, akár a legnagyobb, legrangosabb koncerthelyszíneken is. (Kelemen László) A Kossuth-díjas: SUMMA koncert A magyar és kelet-európai népzenei gyökerekre épülő muzsikájuk kimagasló sikereket hozott koncertjeik látogatottságában, lemezeik eladásában, műfaji és művészi megítélésükben egyaránt. A művészetben nincsenek garanciák, nincs garancia arra, kinek hány év gyakorlás elteltével mekkora és milyen sikere lesz, ha lesz egyátalán, a befektetett munka visszafelé igazolódik. Csak visszafelé látszik a két évtizednyi kitartó munka eredménye az a látásmód, mely párosulva tehetséggel és elhivatottsággal költővé érlelte a verskedvelőt, zeneszerzővé a táncházi muzsikust és előadóművésszé csiszolta az egykori pedagógiai főiskolásokat, és ami csak igazán keveseknek jut ki: meghozta a saját, mással össze nem téveszthető hangot, egy egyéni hangzást. A saját hang, mely csak keveseknek jut ki, mely igazán az egyéniség jellemzője!, a saját hang, ami nyomon követhető tucatnál is több CD-jükön, a saját kortárs hang, mely kijelöli a további művészi utat. Ez az, amire mindig számíthat a közönség, ez az a bizonyosság, mely koncertjeikre elővételben eladja a jegyeket és ez az a művészi hitel, mely arany és platina lemezek sokaságát termeli. Ez az, mely az egyre bővülő Európában biztosan jelzi az eredetet, olyan valami, mint a legjobb valuta - csak magyar! (Malek Miklós) Szarka Tamás ének, hegedű, gitárok, koboz Szarka Gyula ének, gitár, basszusgitár, bőgő Jelasity Péter szoprán- és altszaxofon, fuvola Jász András szaxofon Rácz Roland szintetizátor, nagydob 16

16 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 17 Kún Csaba szintetizátor Szabó Tamás dobok A Ghymes zenekar pályafutása szinte példa nélküli és páratlan sikertörténet: működésük alatt eddig 17 önálló albumot jelentettek meg, ezek küzül 7 platina és immár 4 aranylemezzé vált. A lemezek sikere bizonyíték arra, hogy a minőségi, érzelemgazdag és fajsúlyos zenére, értékes gondolatokra mindig igent mond a közönség. A Ghymes munkássága az egyetemes kortárs kultúra kitörölhetetlen részévé vált úgy, hogy értéket teremtett, hordozott és őrzött meg. A GHYMES dalaira a már jól ismert, sajátos stílus a jellemző, melynek meghatározója Szarka Tamás zenéje és irodalmi értékű szövegvilága. Ezt egészíti ki Szarka Gyula népzenei alapú szerzői zenéje. A Ghymes zene hat az értelemre, az érzelmekre és az érzékekre. A zene mélyről jön és erőt ad. A szakma elismerését bizonyítják a díjak: Don Quijote díj 2001, Magyar Művészetért Díj 2001, Arany Zsiráf díj worldmusic/ jazz kategória (MAHASZ) 2001, 2002, emerton díj - a legjobb határon túli magyar zenekar kategória (Magyar Rádió) 2002, Bartók Béla emlékdíj 2006, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Díja 2008, Magyar Örökség kitüntető cím 2008, Kossuth-díj Éghymese című albumuk 2005-ben elnyerte a MAHASZ Fonogram díját, azonos című koncertjük pedig az Év produkciója elismerést kapta az ARTISJUS-tól. A zenekar vallja, hogy az abban a pillanatban megszólaló élő muzsika energiája, varázsa a feltétele és záloga sikereinek. Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 30. szombat 21: BEMUTATKOZÁS 17

17 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 18 BEMUTATKOZÁS A rendszerváltás hőskorában alakult zenekar, a hazai rock történetében páratlan sikereket tudhat magáénak. Az egyik legjelentősebb együttes, amelyik a magyar beatzene, a Nagy Generáció zenei világából és a Kárpát-medencei népzene gyökereiből is tudott új értéket alkotva meríteni. Az évek folyamán csak a Republicra jellemző stílusjegyek mellett egészen újak is felfedezhetők. Az egymást váltogató zenei stílusok, szókimondó, lírai és dinamikus szövegek, olykor az irónia közvetíti dalaik üzenetét és ezeken keresztül érezhetjük, milyen sokoldalú zenekarral van dolgunk, akik mégis minden korosztály számára könnyen befogadható, együtt énekelhető zenét játszanak, koncertjeik zeneünneppé vállnak a közönség számára. Mi úgy gondoljuk, a zenekar egyik legnagyobb erénye, hogy sehol a világon nem létezhetne, csak Magyarországon, mert hozzá tartozik a korhoz, amelyben élünk, a hétköznapokhoz és az ünnepekhez. (Bódi László Cipő) Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 29. péntek Bolyki Brothers A Bolyki Brothers négy testvér (András, György, László és Balázs) acapella produkciója. Több mint húsz éve dolgoznak együtt, és mára a komolyzene, a pop, valamint a jazzvilág is számon tartja, és értékeli munkájukat. Az együttes tagjai képzett zenészek. Brácsa, cselló és klarinét szakon végeztek, és aktív résztvevői a nemzetközi komolyzenei életnek is. A Bolyki Brothers produkciója hangszeres kíséret nélküli, úgynevezett acapella show. Az előadásban pop, jazz, gospel, és saját szerzeményű darabok szólalnak meg sok humorral, angolul és magyarul. Különleges hangzásélményt nyújt a basszus és ütő hangszerek megszólaltatása emberi hangon, valamint a szólista virtuozitása és hangszerutánzatai (trombita, szólógitár és egyéb hangszerek). 38 Joe Murányi, Louis Armstrong utolsó klarinétosa mondta róluk: Ezek a fiúk mindenből viccet csinálnak, kivéve a zenét. Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 30. szombat

18 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 19 Joy Gospel 2006 nyarán indult útjára a Magyaroszági Baptista Egyház Joy Gospel Music együttese. A több mint 40 fős csoport tagjai olyan fiatalok, akik Istent szeretnék szolgálni tehetségükkel, hangjukkal, hangszerükkel. Az együttes vezetője Almási Kornél (karnagy, jazz előadóművész, zeneszerző, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető docense), akinek szerzeményei, feldolgozásai alkotják a Joy zenei anyagát. A Joy Gospel Music együttes zenei stílusa széles skálán mozog: a tradicionális baptista gyökerektől a fehér és fekete gospelig szinte minden megtalálható repertoárjában. A jó hangulatú, dinamikus zenei csapat nevéhez (Joy) hűen nagy örömmel és lelkesedéssel koncertezik bel- és külföldön egyaránt. Első albumuk 2008 karácsonyán jelent meg Biztos a cél címmel. Második lemezük előkészületben. Helyszín: Ifjúsági színpad Időpont: jjúnius 30. szombat BEMUTATKOZÁS CSAK TE Kórus A CSAK TE Kórus 2010-ben alakult nagyrészt a terényi ökumenikus bibliakör tagjaiból azzal a szándékkal, hogy Isten dicsőségére énekeljenek. Mivel családok alkotják, így lett a nevük CSAK TE (CSAládi Kórus TErény kezdőbetűkből), Istenre mutatva, hogy csak Róla énekelnek. Vezetőjük Draskóczy Lídia, aki a megszólaló énekek szerzője. A kórus, kiegészülve zenészekkel, 2010 karácsonyára Lídia dalaiból "Örömömben, bánatomban" címmel lemezt készített. Koncertjeiken klasszikus és népi hangszerekkel kísérik az énekeket. 19

19 REND programfuzet A6_Layout :06 Page 20 Bárka Band koncertje Sónak lenni a világban címmel BEMUTATKOZÁS A zenekar alapítója és szervezője Wagner Tamás győri református lelkész, aki egyben az együttes basszusgitárosa is. A "Bárka Band" egy Győr-központú, keresztyén könnyűzenét játszó zenekar, mely javarészt református tagokból áll. Az együttes főként Győrben és környékén végez szolgálatot, de szívesen látogat el messzebb vidékekre. Előadásokban a 2012-es REND fesztivál üzenet bontják ki számunkra! Jézus mondja: Ti vagytok a föld sója! (Máté 5, 13) Helyszín: Nagyszínpad Időpont: július 01. Vasárnap 12:00 13:00 Bill Drake Band A Bill Drake Band az OM nemzetközi missziós szervezethez kötődő keresztény zenekar. Bill Drake családjával az Egyesült Államokban, a Georgia állambeli Atlantában él. Zenekarával együtt dinamikus rockzenét játszanak spirituális elemekkel átszőve. Rendszeresen turnézik világszerte, zenésztársaival és családjával idén négy hetet tölt Magyarországon különböző táborokban közreműködve, és egy hétig zenekarával turnézva. Inspiráló zenéje sokak életére gyakorolt már nagy hatást. Legutóbbi Aroma című albuma vallomás az életéről, és arról hogyan látja a hitükért világszerte szenvedő keresztyéneket. Helyszín: Ifjúsági színpad Időpont: június 30. szombat

20 REND programfuzet A6_Layout :06 Page 21 A Nőszövetségről. Biztosan vannak olyanok, akik még nem találkoztak a nőszövetségi tagjainkkal, s náluk a gyülekezetben sincs nőszövetség. Talán vannak olyanok is, akik megkérdezik: mire is jó egy nőszövetség? Történelmileg a két világháború között működött Református Nőszövetségnek vagyunk a jogutódai, 1992-ben alakult újjá Budapesten az országos szervezetünk egyesületi formában. Jogilag ugyan önállóak vagyunk, de alapszabályunk szerint a Református Egyház része. Működésében az Országos Nőszövetség fog össze bennünket, s mindegyik egyházkerület saját elnökséggel rendelkezik és végzi szolgálatát a kerületen belül. Célja: hogy segítse a helyi gyülekezetek, lelkipásztorok és presbitériumok szolgálatát. Híd legyen keresztyén és nem keresztyén nők között. AGORA Budapesti református teológusok programja a REND-en AGORA:Piactér, vásártér, gyülekezőhely a latin FORUM megfelelője. Az ókori Görögországban a piactér volt a görög városok központi tere. A mi értelmezésünkben az AGORA egy olyan multifunkcionális közösségi tér, amely a találkozásnak, a kultúra és a közösség megélésének, a játéknak, a piacolásnak széleskörű értelmezésen alapul, s igyekszik minden látogatónak kínálni valamit. Úgy lépdelhetünk majd a sátrak és pultok közt, mint egy valóságos piacon, ahol sok lehetőség közül lehet választani. Nem csupán piac, hanem lelki tér, a megosztás helye. BEMUTATKOZÁS Canticum Novum Nőikar A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Kodály Gyermekkarából 1995-ben alakult kórus. Karnagya, a kezdetektől: Lovrek Károly. Eleinte gyerekkar, majd az idő múlásával ifjúsági lánykarrá alakult, majd női karrá nőtte ki magát. A kórus ma 21 főből áll. A tagok közül mindössze három hivatásos zenész van, a többiek nagyon különböző területeken dolgoznak s munkájuk mellett áldozzák szabad idejüket a próbákra, fellépésre. Számos hazai és nemzetközi fesztiválon értek el jeles eredményt. 21

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Kaposvári Advent Karácsonyi Ünnepi Hetek november 28 december 21

Kaposvári Advent Karácsonyi Ünnepi Hetek november 28 december 21 Kaposvári Advent Karácsonyi Ünnepi Hetek 2010. november 28 december 21 November 28. (vasárnap) 17.00 óra S a szívedbe Uram, adjál szeretetet Ünnepélyes programnyitó Közreműködik: Kodály Zoltán Központi

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV 2016. június-július Az önkormányzat havi programajánlója SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Siófok,

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar A kórust 1862-ben alapította iparosokból, zenekedvelő polgárokból Palotásy János. A Jász Múzeumban található dokumentumok, díszes serlegek tanúskodnak

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl. tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA Tartalom Bemutatkozás... 2 A rigai Kórusolimpia... 3 A költségek... 4 Eredmények... 5 Felvételek... 8 Egyesületünk adatai, elérhetőségei...

Részletesebben

Kelenföldi Barokk Esték - 2015

Kelenföldi Barokk Esték - 2015 Kelenföldi Barokk Esték - 2015 1685-1750 1750 születésének 330. évében a Kelenföldi Református Templomban Budapest Xl.ker., Október huszonharmadika u. 5. Soós Gábor orgonamûvész Vadász Attila orgonamûvész

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA 2015 EXKLUZÍV ÉS EGYEDI AJÁNLAT MEGHITT HANGULAT MAGAS SZÍNVONAL KIVÁLÓ HANGZÁS ELEGANCIA TEHETSÉG LÁTVÁNY SHOW HOVA AJÁNLJUK? NÍVÓS ÜNNEPI ESEMÉNYEKRE

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2013 februárjában alakult egyesület a 2015-ös évben is folytatta több kultúraterületre kiterjedő zenei és ismeretterjesztő tevékenységét.

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben