E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25 - i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25 - i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25 - i ülésére Tárgy: Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Előterjesztő: Ferencz Péter beruh. és közbesz. ref. Az előterjesztést készítette: Túróczi Miklósné főelőadó Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: -3: Kérelem Program-terv Pályázati kiírás Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 2.

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25 - i ülésére Tárgy: Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Tisztelt Képviselő-testület! A pályázatírással és tanácsadással foglalkozó Produktív Iroda elnevezésű cég megkereste Önkormányzatunkat, hogy megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című pályázati felhívás. A pályázati kiírást a Településünk Fejlődéséért Alapítvány által működtetett Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont áttanulmányozta, mely alapján a B komponens- Ifjúságügy konstrukcióra lehetne pályázatot benyújtani. A komponens célja, hogy segítse a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítását, egyéni és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztését, minőségi információkkal történő ellátását. Mindehhez szükségesek olyan szolgáltatások és programok, amelyek segítik őket az iskola, majd a munka világában történő elhelyezkedésben Az elnyerhető támogatás maximum összege 20 millió Ft., a támogatás intenzitása minden esetben 100 %. A támogatás lehívására szakaszosan kerül sor, utólagos finanszírozás mellett. Mivel az Alapítvány forrással nem rendelkezik, így kérte a feladat megvalósításához az Önkormányzat támogatását. A megvalósítás üteme fogja meghatározni, hogy az Alapítványnak milyen összegű pénzügyi keretre van szüksége Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a megvalósítást, a pénzügyi biztonság megőrzése érdekében a kölcsön-szerződésnek az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell: - Az Alapítvány számlájára a beérkező támogatást a számlavezető pénzintézet azonnal továbbutalja Önkormányzatunk elszámolási számlájára. - Az Alapítvány a kiadásait csak az önkormányzati ellenjegyzéssel teljesíthesse ( kivédve, hogy a pályázati célnak nem megfelelő feladat legyen finanszírozva). Továbbá tartalmazza a megállapodás a projekt befejezését követően önkormányzatunknak nem áll módjában a 3 éves továbbfenntartást támogatni. A végleges döntés meghozatalának feltétele az elkészült pályázat Képviselő-testületnek történő bemutatása.

3 A Produktív Iroda elnevezésű pályázati tanácsadó és szolgáltató cég ajánlatát mellékelem, aki vállalja a teljes projektdokumentáció összeállítását ,- Ft. + Áfáért, valamint sikerdíjért, ezek összege a támogatás terhére elszámolhatók. Kérem, T. Képviselő-testületet előterjesztésemet vitassák meg, és foglaljanak állást abban, hogy támogatni kívánják-e, vagy sem a pályázatot. Kerekegyháza, június 18. Határozati javaslat Ferencz Péter beruh. és közbesz. ref..../2008. (V. 29.) sz. Kth. Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás nyújtása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településünk Fejlődéséért Alapítvány TÁMOP-5.2.5/08/1/B kódszámú pályázati szándékával a.) egyetért, és támogatja az alábbi feltételekkel: - Az Alapítvány megbízást ad számlavezető pénzintézetének, hogy a számlájára beérkező támogatás azonnal továbbutalásra kerüljön az Önkormányzat elszámolási számlájára. - Az Alapítvány a projekttel kapcsolatos kiadásait csak az önkormányzati ellenjegyzéssel teljesíthesse. - A projekt befejezését követően az Önkormányzat az előírt 3 éves továbbfenntartásban nem közreműködik, annak biztosítása az Alapítvány kötelezettsége. -Az Alapítvány az elkészült pályázatot a benyújtás előtt, a Képviselőtestületnek köteles bemutatni. b.) nem kíván együttműködni. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: augusztus 09. A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző - Településünk Fejlődéséért Alapítvány - Pénzügyi iroda - Borbényi Nelli pályázatíró

4 1. sz. melléklet: kérelem Tisztelt Kerekegyháza Város Képviselőtestülete! Kiírásra került az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Operatív Programjának Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című pályázati felhívása, mely tartalmaz egy ifjúságügyi komponenst. A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és az ifjúsági szakmai specifikáció csatolva található. A pályázati kiírás lényegében stabilizálhatja a Kerekegyházi VÉSZLEJÁRAT Ifjúsági Információs és Közösségi Pont működését 2 évre, fejlesztett szakmai sztenderdekkel, önerő biztosítása nélkül. A kiíró június 20.-ától fogadja be a pályázatokat, és azokat szakaszosan bírálja el, a pályázatot előbb benyújtók helyzeti előnybe kerülnek. A pályázható összeg minimum10, maximum 20 millió forint. A finanszírozási mechanizmus utófinanszírozottnak tekinthető, bár a kiíró biztosítja a köztes kifizetés lehetőségét a pályázati projekt megvalósítása alatt, a megvalósításhoz szükséges bizonyos pénzügyi likviditás. A Kerekegyházi VÉSZLEJÁRAT Ifjúsági Információs és Közösségi Pont fenntartója, a Településünk Fejlődéséért Alapítvány pénzügyi likviditása nem terjed ki a pályázati összeg minimumának biztosítására sem, ezért kérjük Kerekegyháza Város segítségét a finanszírozásban. Kérjük, hogy amennyiben a Településünk Fejlődéséért Alapítvány nyertes pályázatot nyújt be, Kerekegyháza Város előfinanszírozza a pályázati programot, biztosítsa a projekt megvalósíthatóságát. A kiíró követelményként szabja a félévente beadott Projekt Előrehaladási Jelentést. Beadandó pályázatunk finanszírozását ezekhez a beadott és elfogadott Projekt Előrehaladási Jelentésekhez kívánjuk szabni, így Kerekegyháza Város nem vállal anyagi jellegű kockázatot egy szakmailag nem megfelelő program továbbfinanszírozásával. A várhatóan pályázott összeg: Ft Javasolt finanszírozási ütemek, a résztvevők vállalásaival: 1. A projekt kezdetének 0. hónapja: Településünk Fejlődéséért Alapítvány: bemutatja a megkötött pályázati szerződést. Kerekegyháza Város: folyósítja a projekt megkezdéséhez szükséges összeget, részletezve: - tárgyi-működési beszerzések - programok költségei - humán jellegű költségek (8 hónap) - kistérségi szintű feladatvállalás költségeinek harmada 2. a projekt kezdetétől számított 8. hónapban: Településünk Fejlődéséért Alapítvány: az 1. elfogadott Projekt Előrehaladási Jelentés bemutatása, az elszámolt költségek visszautalása Kerekegyháza Város részére. Kerekegyháza Város: folyósítja a projekt középtávú fenntartáshoz szükséges összeget részletezve: - humán jellegű költségek (8 hónap) - kistérségi szintű feladatvállalás költségeinek harmada

5 3. a projekt kezdetétől számított 16. hónapban: Településünk Fejlődéséért Alapítvány: a 2. elfogadott Projekt Előrehaladási Jelentés bemutatása, az elszámolt költségek visszautalása Kerekegyháza Város részére. A 3. elfogadott Projekt Előrehaladási Jelentés haladéktalan bemutatása a 18. hónapban, az elszámolt költségek időarányos részének visszautalása. Fentiek hiányában az el nem számolt költségek visszautalása. Kerekegyháza Város: A projekt zárásához szükséges összeg folyósítása részletezve: - humán jellegű költségek (8 hónap) - kistérségi szintű feladatvállalás költségeinek harmada 4. a projekt kezdetétől számított 24. hónapban: Településünk Fejlődéséért Alapítvány: A Projekt Zárójelentés elfogadása után a Településünk Fejlődéséért Alapítvány visszautalja a 3. részletet is. A humán jellegű költségek 8 hónapos bontását a 6 hónapos elszámolási periódusok ellenére a kiíró részéről várható adminisztrációs és átutalási csúszások indokolják. A kiíró részéről történő csúszásokért az Alapítvány felelősséget nem vállal, azokért semmilyen tekintetben nem felelős. A pályázat rendelkezik arról is, hogy a sikeres pályázóknak a támogatott 2 év után további 3 évig fenntartási kötelezettsége van a támogatással létrehozott vagy fejlesztett ifjúsági célú intézmény tekintetében: (Támogatási Szerződés tervezet, 12. pont: A projekt fenntarttása, tulajdonjog és szellemi jogok) A további 3 éves fenntartás alapját képezi, hogy a támogatott 2 év alatt termelt bevételeket teljes mértékben tartalékolni tudjuk, ezt a sikeres pályázati szereplés lehetővé teszi. Vázlatos pénzügyi tervünk bevételei ( forint): - havonta egy tematikus rendezvény (évente várhatóan ) - évente egy jótékonysági bál (évente várhatóan ) - 1% gyűjtése (évente várhatóan ) - vállalkozók és magánszemélyek adományai (évente várhatóan ) Szükség esetén minimálisra csökkentett létszámmal és szolgáltatásokkal a es periódushoz képest, de az intézmény fenntartható egy részmunkaidős munkatárssal, ehhez rendelkezésre fog állni a es periódus alatt felhalmozott tartalék. Továbbá folyamodhatunk a Munkaügyi Központ pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatását célzó programjához, amellyel egy évig nyerhető el a munkavállaló bérének és munkáltatói járulékainak fele.(lásd melléklet)

6 A régiónkban Kecskeméten, Baján és Szegeden folyó ifjúságsegítői főiskolai képzés garantálja, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű, szakképzett (a Munkaügyi Központ által támogatott) munkaerő áll rendelkezésre. További forgatókönyvek a évi működésre, fejlesztett létszámmal és szolgáltatásokkal történő működésre: A, e-magyaroszág Pontként már vállaltuk az 5 éves fenntartást, így előnnyel pályázunk az központi ígéretek szerint évi 1 milliós támogatási összegekre. B, Tárgyalásokat folytatunk egy kecskeméti képzőintézményekkel, amelyek gyakorlati helyként küldenek ki tanulókat, majd egy éves továbbfoglalkoztatás keretében mód nyílik egy teljes mértékban a Munkaügyi Központ által finanszírozott foglalkoztatásra. C, A LEADER Vidékfejlesztési Program jelentős kiaknázatlan lehetőségeket hordoz magában, fejlesztési terveink szerint a vezető munkatárs munkaköri feladata 2 éven keresztül egy olyan érdekképviseleti és forráslehívó szerv létrehozásának segítése, amely ifjúsági információs pontok működését teszi lehetővé. D, Jelen pályázati kiírás az első lépés a hosszabb időtartamú ifjúsági célú fejlesztések tekintetében, várható, hogy 2010-ben újabb, 2 éves finanszírozási időtartamú pályázat kerül kiírásra. Vázlatos pénzügyi tervünk ( ) KIADÁSOK: TÁRGYI JELLEGŰ BESZERZÉSEK: A, Működési célú: laptop (külső rendezvények, máshol végzett háttérmunka) IT eszközök (router, switch, utp-kábelek, egyéb perifériák) telefonvonal (kiépítés költségei, 24 hónapra havidíj) hangosítás (külső rendezvényekre is alkalmas) irodabútorok irodaszerek karbantartás takarító és tisztítószerek B, Programok: számítógép társasjátékok makettek csocsóasztal (2db) ping-pong asztal biliárd asztal sportszerek (pingpong ütők, labdák, biliárd dákók) projektor fényképezőgép

7 - videokamera C, Infrastrukturális fejlesztések, átalakítás: kerthelység kiépítése extrém (skateboard) sportpálya D, Kistérségi szintű ifjúsági célú tevékenységek: konferenciák, előadások, értekezletek költségei szervezési tevékenységgel összefüggő útiköltség kistérségi szintű ifjúsági munka fejlesztésével, hálózatépítéssel, ifjúsági célú kistérségi társulás alapításával megbízott személy megbízási díja (egy év) HUMÁN FEJLESZTÉSEK: A, Munkatársi költségek: fő munkatárs Bér: /hó, /év havi juttatás összes költsége: /év Munkáltatói járulékok: /hó, /év Cafeteria: 6000/hó, /év, Összesen: Feladatok: pályázatfigyelés és írás, az intézmény működtetése és vezetése, kapcsolattartás a partnerekkel B, Szervezetfejlesztési költségek: munkatárs, önkéntesek kompetenciafejlesztése szervezetfejlesztő, stratégiai tervező alkalmak (1/év) C, Önkéntességhez kapcsolódó költségek: juttatás az önkénteseknek (5 fő) (az önkéntességre vonatkozó törvény alapján) cafeteria juttatás: 5000/év D, Honlapfejlesztéshez kapcsolódó költségek: honlapfejlesztéssel megbízott személy megbízási díja (egy év): BEVÉTELEK: havonta egy tematikus rendezvény (évente várhatóan ) - évente egy jótékonysági bál (évente várhatóan ) - 1% gyűjtése (évente várhatóan ) - vállalkozók és magánszemélyek adományai (évente várhatóan )

8 A Kerekegyházi VÉSZLEJÁRAT Ifjúsági Információs és Közösségi Pont fejlesztési koncepciójának vázlata ( ) Fejlesztési koncepciónk az eddigi működésünk alatt levont következtetéseken alapul, az eddig felmerült igényekre és kihívásokra kíván reflektálni. Két területen beszélhetünk fejlesztési céloktól: helyi és kistérségi szinten. Helyi szinten maga a Kerekegyházi VÉSZLEJÁRAT Ifjúsági Információs és Közösségi Pont szolgáltatásai színvonalának fejlesztése célunk, a következő részterületeken: - a nyitvatartási idő bővítése (hétfőtől csütörtökig 14-20, péntek-szombat 14-22) - munkatársi állomány bővítése - honlapunk fejlesztése, bővítése - e-magyarország pontként működésünk kiterjesztése, népszerűsítése - helyi kapcsolatok ápolása, újak kiépítése (támogatók, szakmai partnerek) - működő programok fejlesztése, új programok indítása: a, információs pont: ingyenes internet elérés, ingyenes nyomtatási és eszközhasználati lehetőség tanulmányi és munkaügyi területekkel összefüggésben b, tudatos állampolgári nevelés: munkaügyi és diákjogi tanácsadás c, tanoda program: felzárkóztató korrepetálás elsősorban a évfolyam részére, a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskolával együttműködésben d, játszóház: szabadidős eszközök széles körű biztosítása, ezzel csökkentve annak esélyét, hogy a fiatalok veszélyeztető, negatív mintaadó környezetben töltsék szabadidejüket e, társasjátékos klub: a napi szintű eszközkínálaton túl szervezett, családi szintű események megvalósítása f, makettező klub: a futó programunk továbbfejlesztése, városunk történelmének megjelenítése diorámában g, filmklub: morális téren útmutató, esetenként problémafelvető tematikával h, média klub: technikai eszközök biztosítása ahhoz, hogy a helyi fiatalok saját szemszögükből rögzíthessék városunk életének pillanatait i, környezettudatossági program: a fenntartható fejlődés gondolkodásmódjának terjesztése, mintaadás (szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, megújuló energiaforrások lehetőségeinek népszerűsítése) j, esélyegyenlőségi programok: olyan, a beleélést segítő programok, melyek csökkentik a hátrányos megkülönböztetés formáit (utazó ability park, toleranciát tematizáló filmek) Kistérségi szinten: - működő ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúsági célú intézmények létrejövetelének segítése - szakmai és pályázati, információk megosztása az ifjúsági célú intézményekkel - közös, kistérségi szintű érdekképviseleti és forráslehívó szerv alakítása - megyei, regionális, és országos szintű összekötő szerep ellátása a kistérség ifjúsági célú szereplői számára Fejlesztési programunkra pályázati lehetőséget nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Operatív Programjának Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című pályázati felhívása, melyben az alábbi célok megvalósulását támogatják:

9 - Meglévő ifjúsági információs és tanácsadó szolgátatás fejlesztés elsősorban az fő lakossászám feletti településeken - Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő programok, melyek ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatáshoz vagy közösségi terekhez kötődően valósulnak meg - Értéteremtő szabadidıős komplex programok, melyek ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatáshoz vagy közösségi terekhez kötődően valósulnak meg - Ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakemberek foglalkoztatása közösségi terekben - A projekt során megvalósuló programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertanok kidolgozása - A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek programra, szolgáltatásokra való felkészítése szemináriumok keretében - Az ifjúsági intézmények és szolgáltatások kistérségi, megyei, regionális szintő területi, illetve szakterületi szakmai hálózatainak kialakítása

10 Dr. Kelemen Márk Polgármester részére! Kerekegyháza Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét egy nagyon kedvező pályázati felhívásra. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai A-Gyermekvédelem, B-Ifjúságügy és C-Kábítószerügy komponens c. pályázati konstrukciók támogatására Pályázók köre A komponens: Pályázni jogosultak gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői hálózatok, gyermekek, illetve családok átmeneti otthonai, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, illetve fenntartóik, amennyiben az intézmény működési engedélyének kelte legalább l évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját. B komponens: Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyeknek alapdokumentumának kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját. C komponens: Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyeknek bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének és az alapító okirat nyilvántartásba vételének napja a pályázati felhívás megjelenésének napját megelőző 1 év, vagy annál régebbi. Jogi forma Mindhárom konstrukcióban pályázhatnak helyi önkormányzat, kistérségi társulás, non-profit szervezet, egyház stb. által fenntartott intézmények. "A" komponens, Gyermekvédelem: A komponens célja a társadalmi integráció növelése érdekében a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, fiatalok és családjaik számára elérhetőek legyenek a szülői szerepet erősítő, a családi konfliktusokat rendező, a családi kohéziót erősítő, valamint az oktatási rendszeren kívüli integrációs, prevenciós programok. Mindezek kompenzálják a hátrányaikat, segítik az iskolai megfelelést, az iskolai rendszerű oktatásban maradást, ili. visszakerülést és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést és erősítik a társadalmi részvételt. Célcsoport: - családban élő, a gyermekjóléti szolgálat klienskörébe tartozó, elsősorban 10 év feletti, csellengő, vagy átmeneti gondozásban részesülő, valamint - gyermekvédelmi szakellátásban élő, 18 év alatti gyermekek és szüleik. "B" komponens, Ifjúságügy: A komponens célja, hogy segítse a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítását, egyéni és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztését, minőségi információkkal történő ellátását. Mindehhez szükségesek olyan szolgáltatások és

11 programok, amelyek segítik őket az iskola, majd a munka világában történő elhelyezkedésben. C" komponens, Kábítószerügy: A pályázat alapvető célja tehát a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. Támogatás mértéke A komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 100% B komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 100% C komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 100% Támogatás összege A komponens: Minimum 8 millió Ft, maximum 20 millió Ft. B komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. C komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázatok benyújtása június 20-tól augusztus 10-ig lehetséges. Röviden cégünkről: A Produktív Iroda elnevezésű pályázati tanácsadó és szolgáltató cégünk, immár csaknem hat esztendeje foglakozunk pályázatírás, - figyelés, szervezetfejlesztési, projektmenedzsment feladatokkal, valamint vállalkozások, non-profit szervezetek, önkormányzatok és magánszemélyek részére pályázati tanácsadási tevékenységgel. Immár több száz sikeres projekt fűződik cégünk tevékenységéhez. Munka díjazása: pályázatírás, teljes projektdokumentáció összeállítása: munkadíj: Ft+ ÁFA + Sikerdíj: A megítélt támogatási összeg megállapodás szerinti %-a, mely a pályázót nem terheli, mert beépíthető a költségvetésbe. Amennyiben érdekli Önöket a lehetőség, szívesen állunk rendelkezésre. Mielőbbi válaszát várva, Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánva, Köszönettel és Tisztelettel: Produktív Iroda 9021 Győr, Árpád u / , 96/

12

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2 ikerre Hangoló Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 13.szám 2010. július 6. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 SKörmend Város Önkormányzata a Williamson vállalkozások részére 2 vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

c3 8 '3. szám ú előterjesztés

c3 8 '3. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere c3 8 '3. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú, "A bűnmegelőzés szempontjából

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben