Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 2. szám F E B R U Á R Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete február 27-én órai kezdettel tartja XV. Jótékonysági Bálját a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét. Program: gyermek-,és felnőttműsor vacsora tombola büfé tánc Zene: Gera fivérek Belépődíj vacsorával együtt: 2800,- Ft Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február ig. Érdeklődni: +3630/ Minden felnőtt volt egyszer gyerek és felnő majd az új gyereksereg Bródy János A helyi adókkal és a gépjárműadóval, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos információk és változások Helyi iparűzési adó A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény módosította az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényt. Ennek eredményeként az iparűzési, adóigazgatási hatáskörök módosultak. Az eddigiekkel szemben az önkormányzatnak a továbbiakban nincs lehetősége az iparűzési adó tekintetében eljárási szabályokat helyi rendeletben megállapítani. Erre figyelemmel került sor az iparűzési adóról szóló helyi rendelet módosítására, melyről a helyi újság előző számában tájékoztattam a lap olvasóit. Most az eljárási szabályokról teszek közzé egy részletesebb tájékoztatót: A január 1-jét megelőző adóévekre vonatkozó iparűzési adókötelezettség, illetve adózói jogosultság tekintetében az önkormányzati adóhatóság (jegyző) gyakorolja az adóigazgatási hatás- és feladatköröket. A január 1-jét megelőző adó-megállapítási időszakot érintő adóévekre az önkormányzati adóhatóság adó-megállapítási joga legkésőbb december 31-én elévül. Ebből következően tehát december 31-ig van lehetősége az önkormányzati adóhatóságnak arra, hogy a év végéig terjedő időszakra ellenőrzést végezzen, s annak eredményeként realizáló határozatot hozzon. Mindebből természetesen az is következik, hogy az adózó év végéig terjedő időszakra vonatkozó önellenőrzését szintén december 31-ig gyakorolhatja. Az állami adóhatóság (APEH) kizárólag a évtől kezdődő adóéveket érintő iparűzési adóval összefüggő hatásköröket gyakorolja. Az adózó I. félévére vonatkozó fizetési meghagyáson alapuló adóelőleg-részletét március 15-ig, vagy ennél későbbi esedékességig az önkormányzati adóhatóság adóbeszedési számlájára fizeti meg. Ha az adózó I. félévre vonatkozó adóelőleg-részletet nem, vagy csak részben fizeti meg, akkor a különbözet végrehajtására az önkormányzati adóhatóság jogosult. Az adózó évre vonatkozó bevallását május 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be. Az adózó önellenőrzését év végéig az önkormányzati adóhatósághoz nyújthatja be. Az adózó túlfizetésének visszatérítéséről év végéig, illetőleg a túlfizetés legfeljebb a március 15-ig esedékes adóelőleg részletre történő elszámolásáról az önkormányzati adóhatóság felé rendelkezhet. A II. félévében (szeptember 15-ig) esedékes adóelőleget már az APEH-hoz kell az adózónak befizetnie. A 2010-es adóévre vonatkozó adóbevallást május 31-ig az APEH-hoz kell benyújtani.

2 Gépjárműadó Az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15- ig. Az adó megállapítása a továbbiakban is a hatósági adatszolgáltatás alapján történik. Mértéke január 01-től változott, a fizetendő összegről minden adózó határozattal értesül. Az adómérték változás 15 % -os emelkedést eredményez. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke változatlan maradt, (az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.200,-Ft. ) ezt a tényt azonban az adóalanynak a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy útkímélő tengely bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolni kell az önkormányzati adóhatóságnál. (Légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi : az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik.) Magánszemélyek kommunális adója A továbbiakban is az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Mértéke nem változott (belterületen: Ft./év, külterületen: 4.000,-Ft./év). Talajterhelési díj Adóalany az aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az adóalanyoknak évre vonatkozóan március 31-ig kell bevallást benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz és ezen időpontig lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni a talajterhelési díjat. A fizetendő összeget a évi vízfogyasztás figyelembe vételével kell meghatározni. (180 x a fogyasztásmérő által mért vízmennyiség- m3 Az egyéb részletszabályokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban Tóth Sándorné adóügyi ügyintézőtől. Lábecz László címzetes főjegyző Csillogó gyermekszemek Ruzsán és Pusztamérgesen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP / Ruzsa Község Önkormányzata ,-Ft támogatást nyert a TÁMOP /2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázaton. A támogatottság 100%-os, vissza nem térítendő. A projekten belül 4 feladat-ellátási hely és a fenntartó az alábbi költségvetéssel rendelkezik: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pusztamérgesi Tagintézménye Hétszínvirág Óvoda Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye Fenntartó A projekt megvalósítása május augusztus 31.-ig tart ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás magalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javításához. A pályázat megvalósítása során a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy egy új oktatási módszerrel a gyermekek részképességeit fejlesszék. A pedagógusok és szakmai vezetők munkáját szaktanácsadók segítik ez idő alatt. Az új oktatási módszer bevezetését 17 db laptop, 2 db multifunkcionális nyomtató és 5 db digitális fényképezőgép beszerzésével segítjük, amelynek fedezetét szintén a pályázat biztosítja. Településünk fejlődése érdekében nagyon szükségesek azok a pályázatok, amelyek fedezetet nyújtanak nemcsak az intézmények felújítására, hanem az itt élő gyermekek fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen ismeretek megszerzéséhez. Bízom benne, hogy a megvalósításba fektetett munka a gyermekek és szüleik számára elégedettséget és sok örömöt okoz. A megvalósításban részt vevő pedagógusoknak és a pályázat lebonyolításával foglalkozó munkatársaknak ezúton külön köszönöm embertpróbáló önzetlen munkájukat!

3 Ruzsai Hírek 3. oldal február Sánta Gizella - polgármester Kompetencia alapú oktatás a ruzsai és pusztamérgesi óvodában A mai gazdasági helyzetben büszkék lehetünk, hogy a mi kis falunk és intézményeink vezetői mindent megtesznek a fejlődés érdekében, figyelik a pályázati lehetőségeket és ki is használják azokat. Nem haboztak akkor, sem amikor megjelent a kiírás a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázatra, mely a Ruzsa és Pusztamérges óvodáit és iskoláit érinti. Elkészült a pályázat az önkormányzat és a hivatali dolgozók segítségével, az intézményvezetők háttérmunkájának köszönhetően. Az ország intézményeinek körülbelül az egyharmada nyert, köztük a ruzsai és a pusztamérgesi óvoda és iskola. A kompetencia alapú oktatás az Európai Unióban elterjedt, jelenleg a legkorszerűbb oktatási módszer. Kompetencián értjük a működőképes tudást, azaz az ismereteket, illetve azok alkalmazásához szükséges készségeket, képességeket. Miért van szükség a változtatásra? Mert megváltozott a társadalom és megváltoztak az egyénnel szembeni elvárások. Fontos, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képességek fejlesztése történjen már az óvodás korban is. A tanulás sem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével,életünk bármely szakaszában szükségessé válhat módosítás, új készség kialakítása. (továbbképzés vagy átképzés). A kompetencia alapú programcsomag, a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort biztosít, melyben nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok a mennyiségek birodalmáról. Játszva tanulnak egymástól és a felnőttektől. A nevelőmunkánk során az ismeretek tapasztalati, gyakorlati úton történő megszerzéséhez segítjük a gyermekeket. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a játékon keresztül, a művészeteken, az alkotó munkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék meg azokat az élményeiket, amelyek felkeltik, és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére. Ebben a korban az igazi ismeret az, amit a gyermekek önmaguk szereznek meg. Ennek alapja, hogy a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön a tevékenység. Megtapasztalhatják azt is, hogy a problémahelyzeteknek számos megoldása lehetséges. A gyermekek megtanulják értékelni a másik gyermek másságát is. Hiszen minden gyermek más, mindegyik valahogy, valamikor eléri az iskolaérettséget csak nem egyformán, nem egy időben. A programcsomag elemei ezért tartalmaznak több szinten, több úton elérhető célokat, feladatokat, módszertani elemeket. A hangsúly a különböző módszerekkel történő differenciált egyéni fejlesztésen van ez az eddigi gyakorlatban is nagy hangsúlyt kapott -. A kompetencia alapú programcsomag kiemelt területei sok hasonlóságot, azonosságot mutatnak a Tevékenység Központú Programunkkal, ugyanakkor módszertani megújulást igényelnek a pedagógusoktól. Az elvek tehát szinte változatlanok, ami más az a módszer, azaz ahogy az ismeretszerzést szervezzük, átadjuk. Ehhez nyújt segítséget a kompetencia alapú oktatási programcsomag. Ami eddig is nagy hangsúlyt kapott a kommunikáció és kooperáció, a szülőkkel való folyamatos párbeszéd, a Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű és a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok kompenzálása, tehetségek gondozása, valamint az iskolai átmenet megkönnyítése. A programcsomag olyan fejlesztési lehetőségeket kínál, amit az iskolában folytatnak, az óvodai kompetenciafejlesztésre épül az iskolai program is. A kompetencia alapú program csomag a négy őselem (levegő, tűz, víz, föld) köré csoportosítja az ismeretanyagot. A Százszorszép csoportban szeptembertől foglalkoztunk a levegővel, mint őselemmel, annak energia forrásként való felhasználásával, a levegőben közlekedő élőlényekkel (madarak, rovarok) s a levegő és a tűz kapcsolatával. A gyermekek örömmel kirándultak a parkba nagyítóval, távcsővel a kezükben. Így könnyen megfigyelhettük a madarakat, rovarokat, és megbeszéltük a látottakat. A matematika témakörében fészekre, virágra szálltunk csoportosítottunk, zizit csipegettünk, mint a kismadarak, festettünk, rajzoltunk, hajtogattunk. Igazi hajszárítóval a babák haját szárítottuk, megtapasztaltuk a tenyerünkön milyen levegőt fúj, buborékot fújtunk szalmaszállal, buborék fúvóval, és még számos érdekes, értékes tapasztalatszerzésre volt lehetőségük a gyermekeknek. Október, november, december hónapokban a tűz őselem következett. Néhány alkalommal a Polgármesteri Hivatal tűzrakó helyén kísérleteztünk a tűzgyújtással, amiről tudott mindenki az óvodában, de még a szülők is, hiszen megtapasztalhattuk, hogy a tűznek füstje is van.

4 Ruzsai Hírek 4. oldal február Foglalkoztunk a nap éltető erejével, amely megérlelte a gyümölcsöket a zöldségek fejlődéséhez is nélkülözhetetlen. Készítettünk belőlük finom gyümölcssalátát és savanyúságot. A tűz az ember barátja, de lehet az ellensége is. A gyermekeknek nagy élmény volt, hogy ellátogattunk a helyi Tűzoltóságra, ahol a tűzoltáshoz használt eszközöket kézbe vehették, kipróbálhatták, még a tűzoltó autóba is beülhettek. Ezúton is köszönjük a Tűzoltóság munkatársainak az együtt töltött szép napot! Hab a tortán, hogy nem sokkal utána próbariadó volt az óvodában igazi tűzoltókkal, tűzoltó autóval, minden igazi volt, csak szerencsére a tűz nem. A családi tűzhely melegét idéztük fel legszebb ünnepünk, a karácsony közeledtével. Mézes kalácsot sütöttünk, karácsonyfadíszeket, ajándékokat készítettünk. A szerep és szituációs játékok hozzásegítették a gyermekeket elvont fogalmak megértéséhez (szeretet, összetartozás, törődés, gondoskodás). Januárban elkezdtük a víz modult, ez is nagyon sok érdekességet tartogat a gyermekek számára. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen esett a hó, így megtapasztalhattuk a víz halmazállapot változásait. De többek között megvizsgáljuk a vizet mikroszkóppal, horgászunk, csónakot készítünk, és még sok-sok élményben lesz részük az elkövetkezendő hónapokban is a gyermekeknek. Az elmúlt félév munkájából csupán egy egy tevékenységet ragadtunk ki. Azt tapasztaltuk, hogy ez idő alatt a gyermekek nyitottabbá, önállóbbá váltak. Élvezik, hogy beleszólhatnak a csoport életébe, döntéseket hozhatnak, maguk oldanak meg problémahelyzeteket, nem végzünk el helyettük olyan dolgokat, amire ők maguk is képesek. Igyekszünk megtanítani Őket arra, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani, hiszen az egyén csak így boldogulhat a közösségben. Arra törekszünk, hogy minél több idő jusson a szabad játékra, hiszen személyiségük ezáltal fejlődik leginkább, így jutnak a legtöbb tapasztalathoz, ismerethez. Mindenki, aki a pályázat benyújtásán dolgozott, megvalósításán dolgozik, azért tette illetve teszi, hogy az intézményekbe járó gyermekek a lehető legkorszerűbb, leghatékonyabb ismeretekkel, készségekkel és képességekkel rendelkezzenek. Célunk, hogy olyan kompetenciákat alakítsunk ki a gyermekekben, amelyek a későbbi boldogulásukhoz, munkájukhoz, munkavállalásukhoz nélkülözhetetlenek lesznek. Bűnmegelőzési Tanácsok - Trükkös tolvajok elleni védelem Január első napjaiban egy három fős csoport a homokháti kistérség három településén is megfordult és egy újabb módszerrel próbálkozott. Ezúttal polgárőrnek adták ki magukat, és így jutottak be idős, egyedülálló személyekhez. Elhitették velük, hogy őket kirabolták, segíteni jöttek, ám eközben a figyelmüket elterelték, majd elvették megspórolt készpénzüket. Az egyik helyen úgy kaparintották meg a sértett megtakarított pénzét, hogy addig győzködték, hogy ismeretlenek elvitték értékeit, mígnem az asszony megmutatta, hogy a több százezer forintot rejtő helyen valóban megvan a pénze. Ezután már nem volt nehéz dolguk a tolvajoknak, figyelmét elterelve könnyedén elemelték azt. Egy másik asszonyhoz is hasonló indokkal akartak bejutni. A nőnek azonban gyanúsak voltak a személyek, hiszen nem voltak számára ismerősek. Miután kettő közülük bejutott az udvarba, az asszony segítségért szaladt a szomszédba, azonban mire visszaértek, a tolvajok szintén több százezer forinttal elmenekültek. A harmadik helyszínen már nem volt ilyen szerencséjük a trükkös tolvajoknak. Az idős sértettnek szintén gyanúsak voltak, hiszen személyesen ismerte a helyi polgárőröket. Mielőtt még bármit elvihettek volna, a nő az ablakon keresztül segítségért kiabált, így kénytelenek voltak üres kézzel távozni. Annak érdekében, hogy elkerüljék az áldozattá válást, kérjük fogadják meg a következő tanácsokat: Idegeneket soha ne engedjenek be udvarukba, házukba, főleg akkor ne, ha egyedül élnek! Abban az esetben, ha bármilyen hivatali alkalmazott jelenik meg Önöknél, minden esetben kérjék tőle a fényképes igazolványát vagy azon szervtől, melyre hivatkozik, kérhet telefonos segítséget, hogy valós személy(ek)ről van e szó. Fontos információ, hogy a valós hivatali személyek azonban, soha sem akarnak az ügyintézés végett bejutni a lakóépületükbe! Amennyiben a faluban bármilyen gyanús körülményt észlelnek, azonnal hívják a helyi körzeti megbízott kollégákat Pálinkás Zoltán rendőr zászlóst /06-20/ / vagy Ferenczi István rendőr zászlóst /20/ / avagy a 107-es ingyenesen hívható rendőrségi segélykérő számot! Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a címen vagy a 62/ /47-08 telefonszámon! Pópity Beatrix rendőr zászlós - Mórahalmi Rendőrőrs február 1-jétől Twilight játék indul a könyvtárban! Értékes Twilight-os ajándékok! Érdeklődni a községi könyvtárban lehet! Császár Ágota - könyvtáros

5 Ruzsai Hírek 5. oldal február A korszerű takarmányozás alapja, avagy minőség elérhető áron A z állattenyésztés költségeinek közel 60%-át a takarmányozás költsége teszi ki. Ezen belül is az abrakalkotók azok, melyek erőteljesen befolyásolják a kiadásokat. A jelenlegi alacsony felvásárlási árak, - legyen az a tej-, vagy a húspiac - nagyon nehezen viselik el a drága termékeket, ami főképp a fehérjehordozókat érinti. Ezért is nagyon fontos, hogy ismerjük a legkedvezőbb áron beszerezhető takarmány alapanyagokat, ami ráadásul a saját régiónkban is a rendelkezésünkre áll. Megfelelő szakmai segítséggel egyszerűen összeállítható a legoptimálisabb takarmányadag, amely figyelembe veszi az állat és a termelés szükségleteit, valamint a gazdák erőforrásait. Hazánk természeti adottságai révén kiváló gabona és tömegtakarmány termesztő területekkel rendelkezik. A fehérjehordozók, különösen a szója termesztése azonban Magyarországon nem gazdaságos. Vannak kivételek, mint például egyes hüvelyesek (borsó, bab stb.), illetve repce, napraforgó-, amelyek pedig a bioüzemanyag előállításához szükségesek. A feldolgozásuk során visszamaradt melléktermékek (extrahált repcedara, illetve napraforgódara) nagyszerű fehérjeforrást biztosítanak a gazdasági állatok számára. Számos más ipari ágazatban is keletkeznek olyan melléktermékek, amelyek a takarmányozásban felhasználhatóak. Az ország legnagyobb bioetanol és izocukor előállító gyára jelenleg kukoricát használ fel az előállításhoz. Az ebből visszamaradt melléktermékek hétköznapi nevén CGF por és a nedves CGF (Corn Glutén Feed), valamint a szójánál magasabb fehérjetartalmú, kiváló emészthetőségű kukoricaglutén (65% nyersfehérje tartalom) kiválóan kiegészítik a gazdasági állatok takarmánybázisát. Beltartalmi értékét és tápláló hatását tekintve elmondható a CGF-ről, hogy fontos fehérjeforrás és energiaforrás minden állatfaj részére. A tejelő szarvasmarha számára 30 literes fejésig optimálisan kombinálható a háztáji, illetve gazdasági abrakkeverékekkel akár 50%-ban is. Sertéstakarmányozásban 15-20%-ban keverve használható fel. A baromfitáp gyártó cégek jelentős mennyiségeket használnak fel a CGFből, és a kukoricagluténből a tápok gyártásához. A Déli-Farm Kft. évtizedek óta sikeresen folytat termékfejlesztéseket, ami tudományos kísérleteken nyugszik és eredményei a magyar szakirodalomban is megtalálhatók. Díjmentes szaktanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló gazdáknak akár a napi takarmányadag összeállításában, akár laboratóriumi vizsgálatok segítségével a felmerülő takarmányozási, állategészségügyi, szaporodásbiológiai problémák megoldásában. Termékeinket a kistételes zsákos kiszereléstől kezdve a több tonnás mennyiségig kiszolgáljuk. Választékunkban megtalálható, minden olyan termék, ami az állati takarmányozáshoz szükséges. Takarmány alapanyagok, kész takarmányok, tejpótló tápszerek, premixek, vitamin és ásványanyag kiegészítők, sók, és különböző problémamegoldó készítmények. Cégünk szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazásával, tenyésztési szaktanácsadással, párosítási tervek készítésével is foglalkozik. Keressék szaktanácsadóinkat a vagy az telefonszámon vagy személyesen a Déli-Farm Kft. székhelyén (Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.). A falugazdász hírei Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés januártól érvényes, fontosabb szabályait ismertetem. A díjak a korábbiakhoz képest mérséklődtek: érvényesítés 1000,-Ft új igazolvány kiváltása 2000,- Ft értékesítési betétlap kérése az érvényesítés után 1000,-Ft igazolvány leadása díjmentes A fenti eljárási díjakat csekken kell befizetni a postán, az ügyintézés előtt. A szükséges csekket tőlem kapják meg. A befizetés feladóvevényét átveszem, és a díjról számlát állítok ki. Az érvényesítéshez a már ismert adatlap kitöltése szükséges, mely tartalmazza a személyes adatokat, regisztrációs-, adóazonosító-, és adószámot, illetve a családi gazdaság azonosító számát (ha van ilyen). Tartalmazza továbbá a használatban lévő termőföldek adatait, az állattartó épületek néhány adatát, és az APEH-nek bejelentett tevékenységi körökhöz tartozó termékek és állatok tervezett éves értékesítési mennyiségét. Közös igazolvány esetén minden rajta szereplő családtag aláírja ezt az adatlapot. Az értékesítési betétlapon az őstermeléssel kapcsolatos minden bevételt folyamatosan fel kell tüntetni, tehát a különböző támogatásokat is! Az őstermelői igazolvány egész évre érvényes, ha azt március 20-ig érvényesíttetik. Nyomatékosan felhívom azok figyelmét is az igazolvány érvényesítésére, akik csak támogatást vesznek igénybe úgy, hogy tényleges értékesítésük nincs! Ugyanis érvénytelen igazolvány nem jogosít fel őstermelői adózási kedvezményekre, és ez esetben a teljes támogatási összeg után 25% adót kell befizetni. Akiknek új AKG kérelmét befogadta az MVH, azoknak 90 napon belül területazonosítási kérelmet kell beadniuk. Egy napos ismeretfelújító továbbképzéssel zöld könyv érvényesítésre lesz lehetőség február 16-án Hódmezővásárhelyen. Fajtahasználati díjat kell fizetniük a 20 ha felett gabonát, vagy 1 ha felett burgonyát termelő gazdálkodóknak az idei évtől. Ügyfélfogadást tartok Ruzsán hétfőn, csütörtökön és pénteken. Tel.: , illetve +3630/ Fődi Imre - falugazdász

6 Ruzsai Hírek 6. oldal február ESEMÉNYNAPTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ Hétfő Gerinctorna - Oktató: Tandariné Kiri Éva február OVIS FARSANG Női torna - Oktató: Révész Judit február TANFOLYAMOK Kedd február BÁLARUHA VÁSÁR Néptánc gyermekeknek - Oktató: Erdélyiné Dudás Anita február BÁLARUHA VÁSÁR Őszirózsa Asszonykórus próbája- Oktató: Sólya Zoltánné február 20. VADÁSZBÁL Néptánc felnőtteknek- Oktató: Erdélyiné Dudás Anita február VEGYESÁRU VÁSÁR Citera együttes próbája - Oktató: Radics Bálint február 27. OVIS BÁL Szerda március BÁLARUHA VÁSÁR Moderntánc diákoknak - Oktató: Tari Zsuzsi március VEGYESÁRU VÁSÁR Moderntánc felnőtteknek - Oktató: Tari Zsuzsi Moderntánc junior - Oktató: Tari Zsuzsi Csütörtök Női torna - Oktató: Révész Judit Péntek Kungfu gyermekeknek - Oktató: Beke Krisztián minden délután pingpongozási, csocsózási lehetőség Kungfu felnőtteknek - Oktató: Beke Krisztián Kedves adózó és adakozó kultúrház látogató! Köszönöm, hogy 2009-ben a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) részére ajánlotta fel Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-át, ami összesen ,- Ft, s a hangtechnikai eszközeink karbantartására fordíthattuk. Köszönöm a ruzsai táncgálán felajánlott ,- Ft-ot. Ezzel hozzájárul a táncpróbákhoz szükséges tükör vásárlásához. A belépőjegyek, tombola vásárlásával, önkéntes munkájával, valamint látogatóként hozzájárult rendezvényeink sikeréhez. Köszönöm, hogy a könyvtár olvasójaként igénybe veszi szolgáltatásainkat. Idén is szeretettel várjuk intézményünk mindkét szolgáltatására: közművelődési szolgáltatásokra a művelődési házba (Ruzsa, Tömörkény tér 1.), könyvtári szolgáltatásokra (Ruzsa, Alkotmány tér 2.) A közeljövőben esedékes adóbevalláskor kérem, hogy ismét a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár nevére és adószámára rendelkezzen az SZJA 1%-áról: Szeretettel várjuk rendezvényeinkre, tanfolyamainkra, könyvtári olvasóink táborába a 2010-es évben is. Vörös Tiborné - igazgató Tisztelt Utazók! Értesítem Önöket, hogy február 1-től az alábbiak szerint változtak a helyközi bérletek árai: Félhavi bérletjegy Havi bérletjegy (dolgozó) Km (dolgozó) Tanulók havi bérletjegye Jegyfüzet 16 utazásra régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) , , , , , , , , KÖZPONTI ORVOSI 15 ÜGYELETI BEOSZTÁS Vetró Klára teleházi ügyintéző

7 Ruzsai Hírek 7. oldal február január Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr. Csonka Erika, Dr. Bánfi Tamás 16. Kedd Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 2. Kedd Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 17. Szerda Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 3. Szerda Dr. Bakos János, 18. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Hegedűs Zoltán 4. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 19. Péntek Dr. Bánfi Tamás 5. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 20. Szombat Dr. Joó András 6. Szombat Dr. Csonka Erika 21. Vasárnap Dr. Hézsai Klára 7. Vasárnap Dr. Bakos János 22. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba 8. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 23. Kedd Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 9. Kedd Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 24. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 10. Szerda Dr. Bánfi Tamás, 25. Hétfő Dr. Joó András Dr. Joó András 11. Csütörtök Dr. Csonka Erika 26. Kedd Dr. Hézsai Klára 12. Péntek Dr. Bakos János 27. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 13. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán 28. Csütörtök Dr. Csonka Erika 14. Vasárnap Dr. Bánfi Tamás 29. Péntek Dr. Bakos János,Dr. Joó András 15. Hétfő Dr. Joó András 30. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 31. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN SZAKRENDELÉS MEGNEVEZÉSE Nőgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Bőrgyógyászat Szemészet ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Nyirati Ildikó Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Veréb Ilona Dr. Tóth Kása Izabella VÁLTOZÓ! Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Felszabadulás u Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Tömörkény tér / / 15-ös mellék Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: hétfő óráig Szerda óráig Kedd 8-13 óráig Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, ig vérvétel péntek: vérvételi eredmények kiadása Csütörtök óráig Rendelési idő: ld. 9. oldalon részletesen ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig háziorvos 62/ /12-es mellék Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Egészségház, Tömörkény tér / /11-es mellék Fő u / Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Hétfő 8-14 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Hétfőtől péntekig ig és óráig

8 Ruzsai Hírek 8. oldal február Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Lakossági Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné - Ruzsa, Öttömösi út 38 Tel.: 62/ Jó állapotban lévő 170 l-es LEHEL hűtőszekrény eladó ,- Ft-ért. Érd.: Sánta Péter Ruzsa, Petőfi u. 43. Kaszálni való füvet keresek. Ár megegyezés szerint. Érd.: +3630/ Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején (csütörtök ig) a Gyöngyi Optika várja a Kedves szemüveg megrendelőket. Szemüvegek készítése vényre és vény nélkül! FOLYAMATOS KERET AKCIÓK! Tel.: 30/ / INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!! ZEISS multifokális lencse mellé ajándékba egy pár olvasólencsét adunk! Javítást vállalunk! Ár: 550,-Ft/adag Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) A Torpedo BT, mint üzemeltető értesíti Önöket, hogy palackozott italboltunkat megnyitottuk Ruzsa, Felszabadulás 9 szám alatt ( Ruházati bolt helyén). Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: 6-19 Szombat- Vasárnap: 6-18

9 Ruzsai Hírek 9. oldal február PIAZZA Műszaki ABC (Dávid bolt) kedvezményt ad árufajtától függően az árukészlet Az akció érvényes: február 1-től visszavonásig. Bodó Dávid üzlettulajdonos FIGYELEM! A Napsugár Otthonban a szemészeti szakrendelés a következő időpontokban (16 órától 18 óráig) az alábbi szakorvosokkal áll rendelkezésükre: Rendelési nap Rendelő szakorvos február 4. csütörtök: Dr. Gyetvai Tamás február 11. csütörtök Dr. B. Tóth Barbara február 15. hétfő Dr. Dégi Rózsa február 25. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán március 4. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás március 11. csütörtök Dr. B. Tóth Barbara március 18. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán március 22. hétfő Dr. Dégi Rózsa Érd.: Polg. Hiv.: 62/ Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105- ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! FÖLDMÉRÉS! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: fax: weboldal: levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Ruzsán a Művelődési Házban intenzív OKJ s tanfolyamok indulnak február 13-án órakor Biztonsági Őr Ft. Biztonság szervező I-II Ft. Fegyverismeret Ft. Magánnyomozó Ft. Közterület felügyelő Ft. Aranykalászos gazda Ft. Emelőgépkezelő Ft. Targoncavezető Ft. Ingatlanközvetítő Ft. Társasházkezelő Ft. Kereskedő Ft. Kereskedő, boltvezető Ft. Takarító Ft. Kárpitos Ft. Fodrász Ft. Ács,állványozó Ft. Motorfűrész kezelő Ft. Részletfizetés! Munkalehetőség! Részletfizetés! Munkalehetőség Részletfizetés! Munkalehetőség Jelentkezni lehet személyesen vagy az alábbi telefonszámon:

10 Ruzsai Hírek 10. oldal február KÜLTERÜLETEN ÉLŐK FIGYELEM! A Ruzsai Hírek januári lapszámában tévesen jelentek meg az eseménynaptárban a tanyasi szemétszállítás időpontjai. A Településtisztasági Kht- val történt egyeztetés alapján a tanyasi szemét kéthetente pénteken kerül elszállításra. Február hónapban 12-én és 26-án szállítják külterületen a hulladékot, ezektől az időpontoktól kell számítani a következő szállítási napot. A tévedésért elnézésüket kérjük: Császár Ágota- szerkesztő FIGYELEM! Február hónapban a pénteki nap helyett csütörtökönként várjuk a tornázni vágyókat a művelődési házba 18 órára. Oktató: Révész Judit Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! Kedves Ruzsaiak! A Polgárőrség elérhetősége megváltozott. Az új számon állok rendelkezésükre: Szél János: +3630/ KÖZPONTI ÜGYELET 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Cserépkályhák forgalmazását vállalom különböző színekben, igény szerint házhozszállítással is. Típusok: BRAVO KÁLYHA (öntöttvas, főzőlappal is rendelkezik) CSOPE KÁLYHA (nagy teljesítményű, gazdaságosan működő, felső füstgáz elvezetéssel) Érd.: +3630/ RUZSA HÚSBOLT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ KÉSZLETTEL VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL HÚS ÜZLETÜNKBEN február havi akciónk, mely érvényes február 28-ig, vagy a készlet erejéig: sertés köröm 299-Ft/kg sertés farok 299,-Ft/kg csirke pecsenyecomb 599,-Ft/kg sertés kolbászhús 790,-Ft/kg sertés pacal 890,-Ft/kg(friss) További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk rendezvények, konyhák, éttermek, partik, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök TICKET RESTAURANT Péntek: Chéque déjeuner Szombat: Sodexo Pass Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA utalvány elfogadó hely. Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány ADÓÜGYEK Adó- és értékbizonyítvány Rövid leírás Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén fekvő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2012. adóévről a Herend város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

XVII. évfolyam. 2. szám

XVII. évfolyam. 2. szám XVII. évfolyam 2. szám 2009. F E B R U Á R RUZSAI SIKER A NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIÁN A ruzsai Börcsök Bence, a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, 2008. decemberében ezüstérmet szerzett a Dél-Koreában

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben