Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 2. szám F E B R U Á R Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete február 27-én órai kezdettel tartja XV. Jótékonysági Bálját a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét. Program: gyermek-,és felnőttműsor vacsora tombola büfé tánc Zene: Gera fivérek Belépődíj vacsorával együtt: 2800,- Ft Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február ig. Érdeklődni: +3630/ Minden felnőtt volt egyszer gyerek és felnő majd az új gyereksereg Bródy János A helyi adókkal és a gépjárműadóval, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos információk és változások Helyi iparűzési adó A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény módosította az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényt. Ennek eredményeként az iparűzési, adóigazgatási hatáskörök módosultak. Az eddigiekkel szemben az önkormányzatnak a továbbiakban nincs lehetősége az iparűzési adó tekintetében eljárási szabályokat helyi rendeletben megállapítani. Erre figyelemmel került sor az iparűzési adóról szóló helyi rendelet módosítására, melyről a helyi újság előző számában tájékoztattam a lap olvasóit. Most az eljárási szabályokról teszek közzé egy részletesebb tájékoztatót: A január 1-jét megelőző adóévekre vonatkozó iparűzési adókötelezettség, illetve adózói jogosultság tekintetében az önkormányzati adóhatóság (jegyző) gyakorolja az adóigazgatási hatás- és feladatköröket. A január 1-jét megelőző adó-megállapítási időszakot érintő adóévekre az önkormányzati adóhatóság adó-megállapítási joga legkésőbb december 31-én elévül. Ebből következően tehát december 31-ig van lehetősége az önkormányzati adóhatóságnak arra, hogy a év végéig terjedő időszakra ellenőrzést végezzen, s annak eredményeként realizáló határozatot hozzon. Mindebből természetesen az is következik, hogy az adózó év végéig terjedő időszakra vonatkozó önellenőrzését szintén december 31-ig gyakorolhatja. Az állami adóhatóság (APEH) kizárólag a évtől kezdődő adóéveket érintő iparűzési adóval összefüggő hatásköröket gyakorolja. Az adózó I. félévére vonatkozó fizetési meghagyáson alapuló adóelőleg-részletét március 15-ig, vagy ennél későbbi esedékességig az önkormányzati adóhatóság adóbeszedési számlájára fizeti meg. Ha az adózó I. félévre vonatkozó adóelőleg-részletet nem, vagy csak részben fizeti meg, akkor a különbözet végrehajtására az önkormányzati adóhatóság jogosult. Az adózó évre vonatkozó bevallását május 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be. Az adózó önellenőrzését év végéig az önkormányzati adóhatósághoz nyújthatja be. Az adózó túlfizetésének visszatérítéséről év végéig, illetőleg a túlfizetés legfeljebb a március 15-ig esedékes adóelőleg részletre történő elszámolásáról az önkormányzati adóhatóság felé rendelkezhet. A II. félévében (szeptember 15-ig) esedékes adóelőleget már az APEH-hoz kell az adózónak befizetnie. A 2010-es adóévre vonatkozó adóbevallást május 31-ig az APEH-hoz kell benyújtani.

2 Gépjárműadó Az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15- ig. Az adó megállapítása a továbbiakban is a hatósági adatszolgáltatás alapján történik. Mértéke január 01-től változott, a fizetendő összegről minden adózó határozattal értesül. Az adómérték változás 15 % -os emelkedést eredményez. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke változatlan maradt, (az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.200,-Ft. ) ezt a tényt azonban az adóalanynak a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy útkímélő tengely bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolni kell az önkormányzati adóhatóságnál. (Légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi : az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik.) Magánszemélyek kommunális adója A továbbiakban is az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Mértéke nem változott (belterületen: Ft./év, külterületen: 4.000,-Ft./év). Talajterhelési díj Adóalany az aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az adóalanyoknak évre vonatkozóan március 31-ig kell bevallást benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz és ezen időpontig lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni a talajterhelési díjat. A fizetendő összeget a évi vízfogyasztás figyelembe vételével kell meghatározni. (180 x a fogyasztásmérő által mért vízmennyiség- m3 Az egyéb részletszabályokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban Tóth Sándorné adóügyi ügyintézőtől. Lábecz László címzetes főjegyző Csillogó gyermekszemek Ruzsán és Pusztamérgesen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP / Ruzsa Község Önkormányzata ,-Ft támogatást nyert a TÁMOP /2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázaton. A támogatottság 100%-os, vissza nem térítendő. A projekten belül 4 feladat-ellátási hely és a fenntartó az alábbi költségvetéssel rendelkezik: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pusztamérgesi Tagintézménye Hétszínvirág Óvoda Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye Fenntartó A projekt megvalósítása május augusztus 31.-ig tart ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás magalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javításához. A pályázat megvalósítása során a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy egy új oktatási módszerrel a gyermekek részképességeit fejlesszék. A pedagógusok és szakmai vezetők munkáját szaktanácsadók segítik ez idő alatt. Az új oktatási módszer bevezetését 17 db laptop, 2 db multifunkcionális nyomtató és 5 db digitális fényképezőgép beszerzésével segítjük, amelynek fedezetét szintén a pályázat biztosítja. Településünk fejlődése érdekében nagyon szükségesek azok a pályázatok, amelyek fedezetet nyújtanak nemcsak az intézmények felújítására, hanem az itt élő gyermekek fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen ismeretek megszerzéséhez. Bízom benne, hogy a megvalósításba fektetett munka a gyermekek és szüleik számára elégedettséget és sok örömöt okoz. A megvalósításban részt vevő pedagógusoknak és a pályázat lebonyolításával foglalkozó munkatársaknak ezúton külön köszönöm embertpróbáló önzetlen munkájukat!

3 Ruzsai Hírek 3. oldal február Sánta Gizella - polgármester Kompetencia alapú oktatás a ruzsai és pusztamérgesi óvodában A mai gazdasági helyzetben büszkék lehetünk, hogy a mi kis falunk és intézményeink vezetői mindent megtesznek a fejlődés érdekében, figyelik a pályázati lehetőségeket és ki is használják azokat. Nem haboztak akkor, sem amikor megjelent a kiírás a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázatra, mely a Ruzsa és Pusztamérges óvodáit és iskoláit érinti. Elkészült a pályázat az önkormányzat és a hivatali dolgozók segítségével, az intézményvezetők háttérmunkájának köszönhetően. Az ország intézményeinek körülbelül az egyharmada nyert, köztük a ruzsai és a pusztamérgesi óvoda és iskola. A kompetencia alapú oktatás az Európai Unióban elterjedt, jelenleg a legkorszerűbb oktatási módszer. Kompetencián értjük a működőképes tudást, azaz az ismereteket, illetve azok alkalmazásához szükséges készségeket, képességeket. Miért van szükség a változtatásra? Mert megváltozott a társadalom és megváltoztak az egyénnel szembeni elvárások. Fontos, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képességek fejlesztése történjen már az óvodás korban is. A tanulás sem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével,életünk bármely szakaszában szükségessé válhat módosítás, új készség kialakítása. (továbbképzés vagy átképzés). A kompetencia alapú programcsomag, a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort biztosít, melyben nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok a mennyiségek birodalmáról. Játszva tanulnak egymástól és a felnőttektől. A nevelőmunkánk során az ismeretek tapasztalati, gyakorlati úton történő megszerzéséhez segítjük a gyermekeket. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a játékon keresztül, a művészeteken, az alkotó munkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék meg azokat az élményeiket, amelyek felkeltik, és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére. Ebben a korban az igazi ismeret az, amit a gyermekek önmaguk szereznek meg. Ennek alapja, hogy a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön a tevékenység. Megtapasztalhatják azt is, hogy a problémahelyzeteknek számos megoldása lehetséges. A gyermekek megtanulják értékelni a másik gyermek másságát is. Hiszen minden gyermek más, mindegyik valahogy, valamikor eléri az iskolaérettséget csak nem egyformán, nem egy időben. A programcsomag elemei ezért tartalmaznak több szinten, több úton elérhető célokat, feladatokat, módszertani elemeket. A hangsúly a különböző módszerekkel történő differenciált egyéni fejlesztésen van ez az eddigi gyakorlatban is nagy hangsúlyt kapott -. A kompetencia alapú programcsomag kiemelt területei sok hasonlóságot, azonosságot mutatnak a Tevékenység Központú Programunkkal, ugyanakkor módszertani megújulást igényelnek a pedagógusoktól. Az elvek tehát szinte változatlanok, ami más az a módszer, azaz ahogy az ismeretszerzést szervezzük, átadjuk. Ehhez nyújt segítséget a kompetencia alapú oktatási programcsomag. Ami eddig is nagy hangsúlyt kapott a kommunikáció és kooperáció, a szülőkkel való folyamatos párbeszéd, a Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű és a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok kompenzálása, tehetségek gondozása, valamint az iskolai átmenet megkönnyítése. A programcsomag olyan fejlesztési lehetőségeket kínál, amit az iskolában folytatnak, az óvodai kompetenciafejlesztésre épül az iskolai program is. A kompetencia alapú program csomag a négy őselem (levegő, tűz, víz, föld) köré csoportosítja az ismeretanyagot. A Százszorszép csoportban szeptembertől foglalkoztunk a levegővel, mint őselemmel, annak energia forrásként való felhasználásával, a levegőben közlekedő élőlényekkel (madarak, rovarok) s a levegő és a tűz kapcsolatával. A gyermekek örömmel kirándultak a parkba nagyítóval, távcsővel a kezükben. Így könnyen megfigyelhettük a madarakat, rovarokat, és megbeszéltük a látottakat. A matematika témakörében fészekre, virágra szálltunk csoportosítottunk, zizit csipegettünk, mint a kismadarak, festettünk, rajzoltunk, hajtogattunk. Igazi hajszárítóval a babák haját szárítottuk, megtapasztaltuk a tenyerünkön milyen levegőt fúj, buborékot fújtunk szalmaszállal, buborék fúvóval, és még számos érdekes, értékes tapasztalatszerzésre volt lehetőségük a gyermekeknek. Október, november, december hónapokban a tűz őselem következett. Néhány alkalommal a Polgármesteri Hivatal tűzrakó helyén kísérleteztünk a tűzgyújtással, amiről tudott mindenki az óvodában, de még a szülők is, hiszen megtapasztalhattuk, hogy a tűznek füstje is van.

4 Ruzsai Hírek 4. oldal február Foglalkoztunk a nap éltető erejével, amely megérlelte a gyümölcsöket a zöldségek fejlődéséhez is nélkülözhetetlen. Készítettünk belőlük finom gyümölcssalátát és savanyúságot. A tűz az ember barátja, de lehet az ellensége is. A gyermekeknek nagy élmény volt, hogy ellátogattunk a helyi Tűzoltóságra, ahol a tűzoltáshoz használt eszközöket kézbe vehették, kipróbálhatták, még a tűzoltó autóba is beülhettek. Ezúton is köszönjük a Tűzoltóság munkatársainak az együtt töltött szép napot! Hab a tortán, hogy nem sokkal utána próbariadó volt az óvodában igazi tűzoltókkal, tűzoltó autóval, minden igazi volt, csak szerencsére a tűz nem. A családi tűzhely melegét idéztük fel legszebb ünnepünk, a karácsony közeledtével. Mézes kalácsot sütöttünk, karácsonyfadíszeket, ajándékokat készítettünk. A szerep és szituációs játékok hozzásegítették a gyermekeket elvont fogalmak megértéséhez (szeretet, összetartozás, törődés, gondoskodás). Januárban elkezdtük a víz modult, ez is nagyon sok érdekességet tartogat a gyermekek számára. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen esett a hó, így megtapasztalhattuk a víz halmazállapot változásait. De többek között megvizsgáljuk a vizet mikroszkóppal, horgászunk, csónakot készítünk, és még sok-sok élményben lesz részük az elkövetkezendő hónapokban is a gyermekeknek. Az elmúlt félév munkájából csupán egy egy tevékenységet ragadtunk ki. Azt tapasztaltuk, hogy ez idő alatt a gyermekek nyitottabbá, önállóbbá váltak. Élvezik, hogy beleszólhatnak a csoport életébe, döntéseket hozhatnak, maguk oldanak meg problémahelyzeteket, nem végzünk el helyettük olyan dolgokat, amire ők maguk is képesek. Igyekszünk megtanítani Őket arra, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani, hiszen az egyén csak így boldogulhat a közösségben. Arra törekszünk, hogy minél több idő jusson a szabad játékra, hiszen személyiségük ezáltal fejlődik leginkább, így jutnak a legtöbb tapasztalathoz, ismerethez. Mindenki, aki a pályázat benyújtásán dolgozott, megvalósításán dolgozik, azért tette illetve teszi, hogy az intézményekbe járó gyermekek a lehető legkorszerűbb, leghatékonyabb ismeretekkel, készségekkel és képességekkel rendelkezzenek. Célunk, hogy olyan kompetenciákat alakítsunk ki a gyermekekben, amelyek a későbbi boldogulásukhoz, munkájukhoz, munkavállalásukhoz nélkülözhetetlenek lesznek. Bűnmegelőzési Tanácsok - Trükkös tolvajok elleni védelem Január első napjaiban egy három fős csoport a homokháti kistérség három településén is megfordult és egy újabb módszerrel próbálkozott. Ezúttal polgárőrnek adták ki magukat, és így jutottak be idős, egyedülálló személyekhez. Elhitették velük, hogy őket kirabolták, segíteni jöttek, ám eközben a figyelmüket elterelték, majd elvették megspórolt készpénzüket. Az egyik helyen úgy kaparintották meg a sértett megtakarított pénzét, hogy addig győzködték, hogy ismeretlenek elvitték értékeit, mígnem az asszony megmutatta, hogy a több százezer forintot rejtő helyen valóban megvan a pénze. Ezután már nem volt nehéz dolguk a tolvajoknak, figyelmét elterelve könnyedén elemelték azt. Egy másik asszonyhoz is hasonló indokkal akartak bejutni. A nőnek azonban gyanúsak voltak a személyek, hiszen nem voltak számára ismerősek. Miután kettő közülük bejutott az udvarba, az asszony segítségért szaladt a szomszédba, azonban mire visszaértek, a tolvajok szintén több százezer forinttal elmenekültek. A harmadik helyszínen már nem volt ilyen szerencséjük a trükkös tolvajoknak. Az idős sértettnek szintén gyanúsak voltak, hiszen személyesen ismerte a helyi polgárőröket. Mielőtt még bármit elvihettek volna, a nő az ablakon keresztül segítségért kiabált, így kénytelenek voltak üres kézzel távozni. Annak érdekében, hogy elkerüljék az áldozattá válást, kérjük fogadják meg a következő tanácsokat: Idegeneket soha ne engedjenek be udvarukba, házukba, főleg akkor ne, ha egyedül élnek! Abban az esetben, ha bármilyen hivatali alkalmazott jelenik meg Önöknél, minden esetben kérjék tőle a fényképes igazolványát vagy azon szervtől, melyre hivatkozik, kérhet telefonos segítséget, hogy valós személy(ek)ről van e szó. Fontos információ, hogy a valós hivatali személyek azonban, soha sem akarnak az ügyintézés végett bejutni a lakóépületükbe! Amennyiben a faluban bármilyen gyanús körülményt észlelnek, azonnal hívják a helyi körzeti megbízott kollégákat Pálinkás Zoltán rendőr zászlóst /06-20/ / vagy Ferenczi István rendőr zászlóst /20/ / avagy a 107-es ingyenesen hívható rendőrségi segélykérő számot! Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a címen vagy a 62/ /47-08 telefonszámon! Pópity Beatrix rendőr zászlós - Mórahalmi Rendőrőrs február 1-jétől Twilight játék indul a könyvtárban! Értékes Twilight-os ajándékok! Érdeklődni a községi könyvtárban lehet! Császár Ágota - könyvtáros

5 Ruzsai Hírek 5. oldal február A korszerű takarmányozás alapja, avagy minőség elérhető áron A z állattenyésztés költségeinek közel 60%-át a takarmányozás költsége teszi ki. Ezen belül is az abrakalkotók azok, melyek erőteljesen befolyásolják a kiadásokat. A jelenlegi alacsony felvásárlási árak, - legyen az a tej-, vagy a húspiac - nagyon nehezen viselik el a drága termékeket, ami főképp a fehérjehordozókat érinti. Ezért is nagyon fontos, hogy ismerjük a legkedvezőbb áron beszerezhető takarmány alapanyagokat, ami ráadásul a saját régiónkban is a rendelkezésünkre áll. Megfelelő szakmai segítséggel egyszerűen összeállítható a legoptimálisabb takarmányadag, amely figyelembe veszi az állat és a termelés szükségleteit, valamint a gazdák erőforrásait. Hazánk természeti adottságai révén kiváló gabona és tömegtakarmány termesztő területekkel rendelkezik. A fehérjehordozók, különösen a szója termesztése azonban Magyarországon nem gazdaságos. Vannak kivételek, mint például egyes hüvelyesek (borsó, bab stb.), illetve repce, napraforgó-, amelyek pedig a bioüzemanyag előállításához szükségesek. A feldolgozásuk során visszamaradt melléktermékek (extrahált repcedara, illetve napraforgódara) nagyszerű fehérjeforrást biztosítanak a gazdasági állatok számára. Számos más ipari ágazatban is keletkeznek olyan melléktermékek, amelyek a takarmányozásban felhasználhatóak. Az ország legnagyobb bioetanol és izocukor előállító gyára jelenleg kukoricát használ fel az előállításhoz. Az ebből visszamaradt melléktermékek hétköznapi nevén CGF por és a nedves CGF (Corn Glutén Feed), valamint a szójánál magasabb fehérjetartalmú, kiváló emészthetőségű kukoricaglutén (65% nyersfehérje tartalom) kiválóan kiegészítik a gazdasági állatok takarmánybázisát. Beltartalmi értékét és tápláló hatását tekintve elmondható a CGF-ről, hogy fontos fehérjeforrás és energiaforrás minden állatfaj részére. A tejelő szarvasmarha számára 30 literes fejésig optimálisan kombinálható a háztáji, illetve gazdasági abrakkeverékekkel akár 50%-ban is. Sertéstakarmányozásban 15-20%-ban keverve használható fel. A baromfitáp gyártó cégek jelentős mennyiségeket használnak fel a CGFből, és a kukoricagluténből a tápok gyártásához. A Déli-Farm Kft. évtizedek óta sikeresen folytat termékfejlesztéseket, ami tudományos kísérleteken nyugszik és eredményei a magyar szakirodalomban is megtalálhatók. Díjmentes szaktanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló gazdáknak akár a napi takarmányadag összeállításában, akár laboratóriumi vizsgálatok segítségével a felmerülő takarmányozási, állategészségügyi, szaporodásbiológiai problémák megoldásában. Termékeinket a kistételes zsákos kiszereléstől kezdve a több tonnás mennyiségig kiszolgáljuk. Választékunkban megtalálható, minden olyan termék, ami az állati takarmányozáshoz szükséges. Takarmány alapanyagok, kész takarmányok, tejpótló tápszerek, premixek, vitamin és ásványanyag kiegészítők, sók, és különböző problémamegoldó készítmények. Cégünk szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazásával, tenyésztési szaktanácsadással, párosítási tervek készítésével is foglalkozik. Keressék szaktanácsadóinkat a vagy az telefonszámon vagy személyesen a Déli-Farm Kft. székhelyén (Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.). A falugazdász hírei Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés januártól érvényes, fontosabb szabályait ismertetem. A díjak a korábbiakhoz képest mérséklődtek: érvényesítés 1000,-Ft új igazolvány kiváltása 2000,- Ft értékesítési betétlap kérése az érvényesítés után 1000,-Ft igazolvány leadása díjmentes A fenti eljárási díjakat csekken kell befizetni a postán, az ügyintézés előtt. A szükséges csekket tőlem kapják meg. A befizetés feladóvevényét átveszem, és a díjról számlát állítok ki. Az érvényesítéshez a már ismert adatlap kitöltése szükséges, mely tartalmazza a személyes adatokat, regisztrációs-, adóazonosító-, és adószámot, illetve a családi gazdaság azonosító számát (ha van ilyen). Tartalmazza továbbá a használatban lévő termőföldek adatait, az állattartó épületek néhány adatát, és az APEH-nek bejelentett tevékenységi körökhöz tartozó termékek és állatok tervezett éves értékesítési mennyiségét. Közös igazolvány esetén minden rajta szereplő családtag aláírja ezt az adatlapot. Az értékesítési betétlapon az őstermeléssel kapcsolatos minden bevételt folyamatosan fel kell tüntetni, tehát a különböző támogatásokat is! Az őstermelői igazolvány egész évre érvényes, ha azt március 20-ig érvényesíttetik. Nyomatékosan felhívom azok figyelmét is az igazolvány érvényesítésére, akik csak támogatást vesznek igénybe úgy, hogy tényleges értékesítésük nincs! Ugyanis érvénytelen igazolvány nem jogosít fel őstermelői adózási kedvezményekre, és ez esetben a teljes támogatási összeg után 25% adót kell befizetni. Akiknek új AKG kérelmét befogadta az MVH, azoknak 90 napon belül területazonosítási kérelmet kell beadniuk. Egy napos ismeretfelújító továbbképzéssel zöld könyv érvényesítésre lesz lehetőség február 16-án Hódmezővásárhelyen. Fajtahasználati díjat kell fizetniük a 20 ha felett gabonát, vagy 1 ha felett burgonyát termelő gazdálkodóknak az idei évtől. Ügyfélfogadást tartok Ruzsán hétfőn, csütörtökön és pénteken. Tel.: , illetve +3630/ Fődi Imre - falugazdász

6 Ruzsai Hírek 6. oldal február ESEMÉNYNAPTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ Hétfő Gerinctorna - Oktató: Tandariné Kiri Éva február OVIS FARSANG Női torna - Oktató: Révész Judit február TANFOLYAMOK Kedd február BÁLARUHA VÁSÁR Néptánc gyermekeknek - Oktató: Erdélyiné Dudás Anita február BÁLARUHA VÁSÁR Őszirózsa Asszonykórus próbája- Oktató: Sólya Zoltánné február 20. VADÁSZBÁL Néptánc felnőtteknek- Oktató: Erdélyiné Dudás Anita február VEGYESÁRU VÁSÁR Citera együttes próbája - Oktató: Radics Bálint február 27. OVIS BÁL Szerda március BÁLARUHA VÁSÁR Moderntánc diákoknak - Oktató: Tari Zsuzsi március VEGYESÁRU VÁSÁR Moderntánc felnőtteknek - Oktató: Tari Zsuzsi Moderntánc junior - Oktató: Tari Zsuzsi Csütörtök Női torna - Oktató: Révész Judit Péntek Kungfu gyermekeknek - Oktató: Beke Krisztián minden délután pingpongozási, csocsózási lehetőség Kungfu felnőtteknek - Oktató: Beke Krisztián Kedves adózó és adakozó kultúrház látogató! Köszönöm, hogy 2009-ben a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) részére ajánlotta fel Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-át, ami összesen ,- Ft, s a hangtechnikai eszközeink karbantartására fordíthattuk. Köszönöm a ruzsai táncgálán felajánlott ,- Ft-ot. Ezzel hozzájárul a táncpróbákhoz szükséges tükör vásárlásához. A belépőjegyek, tombola vásárlásával, önkéntes munkájával, valamint látogatóként hozzájárult rendezvényeink sikeréhez. Köszönöm, hogy a könyvtár olvasójaként igénybe veszi szolgáltatásainkat. Idén is szeretettel várjuk intézményünk mindkét szolgáltatására: közművelődési szolgáltatásokra a művelődési házba (Ruzsa, Tömörkény tér 1.), könyvtári szolgáltatásokra (Ruzsa, Alkotmány tér 2.) A közeljövőben esedékes adóbevalláskor kérem, hogy ismét a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár nevére és adószámára rendelkezzen az SZJA 1%-áról: Szeretettel várjuk rendezvényeinkre, tanfolyamainkra, könyvtári olvasóink táborába a 2010-es évben is. Vörös Tiborné - igazgató Tisztelt Utazók! Értesítem Önöket, hogy február 1-től az alábbiak szerint változtak a helyközi bérletek árai: Félhavi bérletjegy Havi bérletjegy (dolgozó) Km (dolgozó) Tanulók havi bérletjegye Jegyfüzet 16 utazásra régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) régi ár (Ft) új ár (Ft) , , , , , , , , KÖZPONTI ORVOSI 15 ÜGYELETI BEOSZTÁS Vetró Klára teleházi ügyintéző

7 Ruzsai Hírek 7. oldal február január Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr. Csonka Erika, Dr. Bánfi Tamás 16. Kedd Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 2. Kedd Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 17. Szerda Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 3. Szerda Dr. Bakos János, 18. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Hegedűs Zoltán 4. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 19. Péntek Dr. Bánfi Tamás 5. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 20. Szombat Dr. Joó András 6. Szombat Dr. Csonka Erika 21. Vasárnap Dr. Hézsai Klára 7. Vasárnap Dr. Bakos János 22. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba 8. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 23. Kedd Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 9. Kedd Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 24. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 10. Szerda Dr. Bánfi Tamás, 25. Hétfő Dr. Joó András Dr. Joó András 11. Csütörtök Dr. Csonka Erika 26. Kedd Dr. Hézsai Klára 12. Péntek Dr. Bakos János 27. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 13. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán 28. Csütörtök Dr. Csonka Erika 14. Vasárnap Dr. Bánfi Tamás 29. Péntek Dr. Bakos János,Dr. Joó András 15. Hétfő Dr. Joó András 30. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 31. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN SZAKRENDELÉS MEGNEVEZÉSE Nőgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Bőrgyógyászat Szemészet ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Nyirati Ildikó Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Veréb Ilona Dr. Tóth Kása Izabella VÁLTOZÓ! Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Felszabadulás u Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Tömörkény tér / / 15-ös mellék Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: hétfő óráig Szerda óráig Kedd 8-13 óráig Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, ig vérvétel péntek: vérvételi eredmények kiadása Csütörtök óráig Rendelési idő: ld. 9. oldalon részletesen ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig háziorvos 62/ /12-es mellék Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Egészségház, Tömörkény tér / /11-es mellék Fő u / Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Hétfő 8-14 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Hétfőtől péntekig ig és óráig

8 Ruzsai Hírek 8. oldal február Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Lakossági Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné - Ruzsa, Öttömösi út 38 Tel.: 62/ Jó állapotban lévő 170 l-es LEHEL hűtőszekrény eladó ,- Ft-ért. Érd.: Sánta Péter Ruzsa, Petőfi u. 43. Kaszálni való füvet keresek. Ár megegyezés szerint. Érd.: +3630/ Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején (csütörtök ig) a Gyöngyi Optika várja a Kedves szemüveg megrendelőket. Szemüvegek készítése vényre és vény nélkül! FOLYAMATOS KERET AKCIÓK! Tel.: 30/ / INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!! ZEISS multifokális lencse mellé ajándékba egy pár olvasólencsét adunk! Javítást vállalunk! Ár: 550,-Ft/adag Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) A Torpedo BT, mint üzemeltető értesíti Önöket, hogy palackozott italboltunkat megnyitottuk Ruzsa, Felszabadulás 9 szám alatt ( Ruházati bolt helyén). Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: 6-19 Szombat- Vasárnap: 6-18

9 Ruzsai Hírek 9. oldal február PIAZZA Műszaki ABC (Dávid bolt) kedvezményt ad árufajtától függően az árukészlet Az akció érvényes: február 1-től visszavonásig. Bodó Dávid üzlettulajdonos FIGYELEM! A Napsugár Otthonban a szemészeti szakrendelés a következő időpontokban (16 órától 18 óráig) az alábbi szakorvosokkal áll rendelkezésükre: Rendelési nap Rendelő szakorvos február 4. csütörtök: Dr. Gyetvai Tamás február 11. csütörtök Dr. B. Tóth Barbara február 15. hétfő Dr. Dégi Rózsa február 25. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán március 4. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás március 11. csütörtök Dr. B. Tóth Barbara március 18. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán március 22. hétfő Dr. Dégi Rózsa Érd.: Polg. Hiv.: 62/ Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105- ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! FÖLDMÉRÉS! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: fax: weboldal: levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Ruzsán a Művelődési Házban intenzív OKJ s tanfolyamok indulnak február 13-án órakor Biztonsági Őr Ft. Biztonság szervező I-II Ft. Fegyverismeret Ft. Magánnyomozó Ft. Közterület felügyelő Ft. Aranykalászos gazda Ft. Emelőgépkezelő Ft. Targoncavezető Ft. Ingatlanközvetítő Ft. Társasházkezelő Ft. Kereskedő Ft. Kereskedő, boltvezető Ft. Takarító Ft. Kárpitos Ft. Fodrász Ft. Ács,állványozó Ft. Motorfűrész kezelő Ft. Részletfizetés! Munkalehetőség! Részletfizetés! Munkalehetőség Részletfizetés! Munkalehetőség Jelentkezni lehet személyesen vagy az alábbi telefonszámon:

10 Ruzsai Hírek 10. oldal február KÜLTERÜLETEN ÉLŐK FIGYELEM! A Ruzsai Hírek januári lapszámában tévesen jelentek meg az eseménynaptárban a tanyasi szemétszállítás időpontjai. A Településtisztasági Kht- val történt egyeztetés alapján a tanyasi szemét kéthetente pénteken kerül elszállításra. Február hónapban 12-én és 26-án szállítják külterületen a hulladékot, ezektől az időpontoktól kell számítani a következő szállítási napot. A tévedésért elnézésüket kérjük: Császár Ágota- szerkesztő FIGYELEM! Február hónapban a pénteki nap helyett csütörtökönként várjuk a tornázni vágyókat a művelődési házba 18 órára. Oktató: Révész Judit Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! Kedves Ruzsaiak! A Polgárőrség elérhetősége megváltozott. Az új számon állok rendelkezésükre: Szél János: +3630/ KÖZPONTI ÜGYELET 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Cserépkályhák forgalmazását vállalom különböző színekben, igény szerint házhozszállítással is. Típusok: BRAVO KÁLYHA (öntöttvas, főzőlappal is rendelkezik) CSOPE KÁLYHA (nagy teljesítményű, gazdaságosan működő, felső füstgáz elvezetéssel) Érd.: +3630/ RUZSA HÚSBOLT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ KÉSZLETTEL VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL HÚS ÜZLETÜNKBEN február havi akciónk, mely érvényes február 28-ig, vagy a készlet erejéig: sertés köröm 299-Ft/kg sertés farok 299,-Ft/kg csirke pecsenyecomb 599,-Ft/kg sertés kolbászhús 790,-Ft/kg sertés pacal 890,-Ft/kg(friss) További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk rendezvények, konyhák, éttermek, partik, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök TICKET RESTAURANT Péntek: Chéque déjeuner Szombat: Sodexo Pass Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA utalvány elfogadó hely. Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY XX. évfolyam 2012. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ 2012. 05. 19. FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat.

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! 2015. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam FEBRUÁR

uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! 2015. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam FEBRUÁR R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA A FARSANG SZÜLETÉSE A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2014. SZEPTEMBER www.ruzsa.hu ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben