PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére Készítette: Szedlák Renáta 2014.

2 Tartalomjegyzék Szakmai önéletrajz I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Fenntartóváltás január 1-jétől 2. Klebelsberg útján 3. Törvényi változások 4. A társadalmi környezet elvárásai 5. Az intézmény társadalmi környezete 6. Az intézmény tárgyi, működési feltételei 7. Az intézmény arculata és sajátosságai 8. Személyi feltételek 8.1 A tanulók összetétele és létszámának alakulása 8.2 A nevelőtestület 8.3 Munkaközösségek 8.4 Nevelő-oktató munkát segítők köre 8.5 Diákönkormányzat 8.6 Szülői munkaközösség 9. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka 9.1 Pedagógiai Program megvalósulása 9.2 Egészségnevelés 9.3 Minőségfejlesztő tevékenység 9.4 Esélyegyenlőség biztosítása 9.5 Pályázatok 9.6 Hagyományok 9.7 Partnerkapcsolatok 9.8 Gazdálkodás III. Vezetői program 1. Fejlesztési feladatok, tervek 2. Marketing tevékenység IV. Záró gondolatok V. Melléklet 1

3 I. Bevezetés Életünk és munkánk beszéljen arról, amiben hiszünk. (A. Sweitzer) A napjainkban végbemenő változásokhoz az iskolának folyamatosan igazodnia kell, az igényeket magas színvonalon szükséges kielégítenie. A vezetői munka egyre összetettebb és bonyolultabb lesz, szüntelenül professzionálódik. A vezetés szakma, küldetés, egész embert próbáló kihívás és szolgálat. Nem egy statikus hely, hiszen állandóan alkalmazkodni kell a kor kihívásaihoz. A hivatali munka fokozottan érvényesül a mindennapi munkában. Koordinálni kell, valamint gyorsan intézkedni, és hatékonyan reagálni minden problémára. Mindez összetett, sokrétű és egyre nehezebb feladat. Szeretem az ilyen szakmai kihívásokat, amelyek lendületet és fejlődést jelentenek egy közös cél érdekében. Fiatal egyéniségemmel és tanulmányaim során felhalmozódott, valamint a gyakorlatban szerzett tapasztalataim alapján képesnek érzem magam arra, hogy a mindszenti iskola vezetőjeként a kollégákkal közösen sikeresen és eredményesen tudjuk céljainkat megvalósítani. Mihamarabb ki kell alakítani az intézmény sajátos arculatát. Folytatva a már megkezdett munkát, új célként kitűzve a művelődés, hagyományápolás, s a lakosság számára a közösségi együttlét lehetőségét. Őszintén remélem, hogy sikerül elfogadtatni személyiségemet a kollégáimmal, akikkel együtt tervezve és gondolkodva szebbé és tartalmasabbá tehetjük a ránk bízott gyermekek életét egy szeretetteljes, bizalomra épülő légkörben. A pályázatom megírásánál az iskola alapdokumentumai mellett a nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC. törvényt vettem figyelembe. Megbízásom esetén kiegyensúlyozott légkörben, az eddigi eredmények megtartásával és újabbak felmutatásával szeretnék hozzájárulni az intézmény színvonalas működéséhez, melyben számítok a munkatársak és a fenntartó támogatására. Iskolai végzettségem, szakmai képesítésem, pedagógiai tapasztalataim alapján, és a mindent a gyermekekért elv híveként, valamint a folyamatos fejlesztés elkötelezettjeként nyújtom be pályázatomat. 2

4 II. Helyzetelemzés Számba kell vennünk erőinket, szervezni kell a munkát, tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni. (Kós Károly) 1. Fenntartóváltás 2013.január 1-jétől Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szeptember 1-jével alakult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely feladatait a tankerületeken keresztül látja el január 1-jén kezdte meg működését a KLIK, amely az oktatási intézmények fenntartására jött létre. A tankerületi vezetők főbb feladatai: - az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel. - rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése. - bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása. A tankerületi vezetők első teendője az volt, hogy tankerületükben felvegyék a települési önkormányzatok vezetőivel a kapcsolatot. Előkészítették az intézmények zökkenőmentes állami fenntartásba vételének átadását-átvételét. A Mindszenti Általános Iskola Hódmezővásárhely tankerületi vezetőjéhez, Tóthné Kecskeméti Katalinhoz tartozik. 2. Klebelsberg útján A Mindszenti Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útmutatásai alapján kívánja a munkáját megtervezni és magvalósítani. Ennek az állami irányításnak a lényege az egységes szakmai színvonal biztosítása az oktatás területén. Mivel a köznevelési rendszerben nő az állami szerepvállalás és új feladatmegosztás jön létre, így ebben a térségében megteremthető az esélyegyenlőség, s lassan felszámolható lesz az évtizedek óta elmélyülő 3

5 különbségek óriási hibája. Természetesen az intézményeink az állami irányítás mellett is megtarthatják szakmai önállóságukat. Mai világunk csak hálás lehet a magyar történelem kiváló, és az oktatást elődleges ténykedéssé emelő kultuszminiszterének, akinek a hitvallása ma is példaértékű: ha művelődik a nemzet, felemelkedik. (Klebelsberg Kuno) 3. Törvényi változások Olyan köznevelési törvény készült, amely a magyar iskola 1016 éves hagyományait a modern korszak kihívásainak megfelelően tudja alkalmazni; hogy Magyarország ismét felemelkedjék, és gyermekeink perspektíva hiányában ne vágyjanak el az országból. Ennek érdekében az új jogszabály másik alapelve a leszakadás megakadályozása, hiszen a társadalmi ranglétra alsó szintjén élők csak a tudás és a kultúra útján emelhetők fel. (Dr. Hoffmann Rózsa) - Változások: 2012.szeptember 1-jétől: Életbe lép a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény - A pedagógiai munka szakaszainak újrafogalmazása: Óvodai nevelés szakasza. Szakmai munkaközösség legalább 5 fővel alakítható ki. A mindennapos testnevelés bevezetése első, ötödik és kilencedik évfolyamon /felmenő rendszerben/. - A tankötelezettség végére vonatkozó szabály {45. (3.)} már hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak {97. (1.)}. - Változások:2013.január 1-jétől: Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, például az, hogy a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza {88. (4-5)}. Pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó új szabályozás. Tankötelezettség új szabályai (16 év). A köznevelési feladatok állami kézbe kerülése. 4

6 Az eddig önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek megbízását {a 68. (1.)} alapján az oktatásért felelős miniszter adja {97. (11)}. Hatályba lépnek a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások (18. ). Hatályba lépnek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok {45. (2-4.)}. - Változások 2013.március 1-jétől: A kidolgozott központi köznevelési-fejlesztési terv bemutatása. A KIR-ben az addigi változások átvezetése, adatok frissítése szeptember 1-től: A törvény legtöbb pontja ekkor kerül bevezetésre. Életbe lépnek a pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok: Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások {27. (2), 46. (1.a),55 (1)}. - A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpályamodell) {62. (3), , 97. (19-21)}. - A pedagógusok magasabb bérezése {65.,69. (6,7. és 8. melléklete)}. - Az intézményvezetők létszáma és óraszámai (1. és 5. melléklet). Hatályossá válik a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály {61. (5)}. Ebben a tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok {14. }. Érvényesek az új csoport-és osztálylétszámok (felmenő rendszerben) { és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. (25. (7), 27. (1-10, illetve 12-13), , 4. és 6. melléklet}. Ekkortól kerül bevezetésre az általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. {35., 97. (7), 98. (6)}. - Nyolc gyermek esetén a szülő kérésére óvodát vagy alsó tagozatot kell szervezni a kistelepüléseken {89. (1)}. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik {4. (12.b)}. 5

7 - A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi {97. (10)}. - A tankönyvek a tanévtől fokozatosan ingyenessé válnak az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelésoktatásban {46. (5)} az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben {97. (22)}. - A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC, törvény a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A 95. (3) bekezdés értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-jén lép hatályba. A már pályán lévő pedagógusok első minősítése 2013.szeptember 1. és 2018.június 30. között megtörténik {97. (19)}. A pedagógusok minősítésüket követő év első napján kerülhetnek magasabb fokozatba. A magasabb fokozatba kerülés első lehetséges időpontja A pedagógusbérek értékállóságának megőrzése érdekében az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka {65. (2)}. Az első minősítés megszerzése minden pedagógus számára kötelező, ez alól kizárólag azok a pedagógusok mentesülhetnek, akik a rendszer bevezetését követő 10. tanév végéig elérik a nyugdíjkorhatárt. - Alkotói szabadság A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógusok a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén egyéves alkotói szabadságra pályázhatnak. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. 4. A társadalmi környezet elvárásai A közoktatási intézményekben folyó nevelőmunka központi elvárásait a Nemzeti alaptanterv, a Köznevelési törvény és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg. A tantestületek ezek alapján, továbbá a helyi Önkormányzat Fejlesztési és Intézkedési Terve, Minőségirányítási Programja, Esélyegyenlőségi Programja valamint a partnerek elvárásai alapján vizsgálták felül a helyi Nevelési Programjukat. 6

8 A működtető önkormányzatokkal szembeni elvárások: - Biztosítsák az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett a lehető legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. - Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat. - Térségi, országos és nemzetközi pályázati lehetőségeket felkutatva a forrásaikat a feladatellátás színvonalának érdekében bővítsék. - Az intézmény területén az esetleges gyermekbalesetet előidéző okokat szüntessék meg, haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A szülők elvárásai az intézménytől: - Fordítsanak kellő figyelmet a gyermekek közötti társas kapcsolatok fejlesztésére. - Törekedjenek a minél bensőségesebb, családiasabb légkör kialakítására. - Biztosítsák a gyermek érdeklődésének minél változatosabb módon való felkeltését, folyamatos ébrentartását. - Törekedjenek a speciális szolgáltatások (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekpszichológus) lehetőségének megteremtésére. 5. Az intézmény társadalmi környezete és története Mindszent városa változatos felszínű és tagoltságú tájon, a Tisza bal partján, a Kurca torkolatánál, Szentes és Hódmezővásárhely között félúton fekszik. A városban kicsi az elhelyezkedési kínálat, ezért többen munkanélkülivé váltak, a fiatalok nehezen kapnak szakképzettségüknek megfelelő munkát. A város körülbelül 7043 lakosú, a cigány etnikumhoz közel 1000-en tartoznak. Sok az idős, magányos ember, egyre több az üres lakás. A mindszentiek dolgos, szorgalmas emberek, az önkormányzat takarékos gazdálkodásával tovább fejlődhet a város, növelheti népességmegtartó képességét. Az iskolának fontos szerepe van a város életében, hiszen a tanulók nagy hányadának és a város felemelkedésének egyetlen útja lehet: a nagyobb iskolázottság. A településen már 1702 óta folyik rendszeres oktatás. A jelenlegi épületegyüttes telkét Pallavicini Sándor őrgróf adományozta a városnak. Ezen a területen 1902-ben megalapította a 7

9 Károly óvodát. A Lányiskola 1903-ban, a Fiúiskola pedig 1905-ben épült. Az iskolasor a belváros szívében, a település főterén található. A folyamatosan működő és jó hírnevű iskola életében 2003-ban nagy változás következett be. Összevonásra került a központi és a Dózsatelepi rész, az utóbbi telephelyként működik tovább közös igazgatás alatt. Az iskola új neve Mindszenti Általános Iskola lett. 6. Az intézmény tárgyi, működési feltételei Meghatározó szerepe van az iskola személyi és tárgyi adottságainak az iskolában folyó nevelő-oktató munkában, az iskola megítélésében, a szülők érdeklődésének felkeltésében, fenntartásában, a tanulólétszám megtartásában. Mindszent általános iskoláját január 1-jével továbbra is a város önkormányzata működteti, fenntartója pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A településen egy óvoda és két általános iskola (a központi és a Dózsa-telepi) működik. A központi iskola épületegyüttese 3 részből áll. Az ún. Lányiskolában az alsó tagozatosok, az ún. Fiúiskolában pedig a felső tagozatosok kaptak helyet. A harmadik részt az óvoda alkotja. A kétrészes épületben 16 tanterem, igazgatói- és iskolatitkári iroda, 2 tanári szoba, 1 szertár, 1 számítástechnika terem, 1 technika terem, 1 tornaszoba, 2 ebédlő található. Az épületegyütteshez tágas udvar tartozik. Az iskolához egy tornacsarnok is tartozik, amely az önkormányzat tulajdonát képezi. Az iskola pályázatok útján valósítja meg tárgyi eszközeit. A TIOP-os pályázat keretében interektív táblákra, projektorokra és tanulói számítógépekre tettek szert mindkét intézményben. A régi épületegyüttes felújításra szorul. Már első pillantásra is feltűnik, hogy szükség lenne a nyílászárók festésére, esetlegesen azok cseréjére, valamint a tetőszerkezet hibáinak alapos kijavítására. Az épületbe belépve barátságos, rendezett környezet fogadja a betérőt. Azonban ez a pedagógusok és a technikai dolgozók együttes és folyamatos munkájának köszönhető. Az ódon falakon lévő repedéseket, hibákat különféle dekorációkkal igyekeznek eltüntetni, ezáltal szebbé, otthonosabbá varázsolva az iskola belső terét. A folyosókon a régi tablók mellett az épp aktuális eseményhez, évszakhoz kapcsolódó gyerekmunkák fedezhetők fel. A régi gimnázium épületének elvesztése miatt zsúfolttá vált a megmaradó két központi épület mind a diákoknak, mind pedig a tanároknak egyaránt. A tanári szobák zsúfoltak, nincs 8

10 megfelelő méretű szertár a különböző taneszközök, szemléltető anyagok és egyéb, a hatékony nevelő-oktató munkához szükséges kellékek tárolására. Itt említeném meg, hogy ezen eszközök nagyobb része korszerűsítésre, fejlesztésre, esetleg cserére szorul, de ettől függetlenül a pedagógusok mindent megtesznek a hatékony munka elérése érdekében. Sokszor saját, otthonról hozott eszközökkel dolgozva teszik színesebbé, élvezetesebbé a tanítási órákat, valamint otthonosabbá a közösségi tereket. Azzal is próbálják óvni a tantermek tisztaságát, hogy a gyerekek váltócipőt használnak, melyeket a tantermekben tárolnak. Az iskola bútorzata (tantermek, folyosó, ebédlő, tanári szoba) elavultak és cserére szorulnak. Örömmel tapasztaltam azt, hogy a tagintézményben a kb. nyolc évvel ezelőtt kapott tanulói padokat a pedagógusok közösen a tanulókkal odafigyelve az évek során megóvták, és ebből következően azok állagán egyáltalán nem látszik meg az idő vasfoga. Emiatt is jó döntés lenne, ha a többi iskolapadot is le tudnák cserélni, ezáltal még szebbé téve környezetüket. A bútorzat teljes vagy részleges cseréjével talán még azt is el lehetne érni, hogy a belső tereket praktikusabban használják ki, enyhítve ezzel a zsúfoltságot. A bútorzaton kívül a Fiúiskolában lévő vizesblokk is megérett a cserére, illetve a felújításra. Ezt a báli bevételből kívánják megvalósítani. A szülők további áldozatos szerepet vállalnak az intézmény életében. A nagyobb ünnepek előtt (karácsony, húsvét) saját készítésű kézműves termékeiket árusítják, a befolyt összeget pedig a gyerekekre fordítják. Az épületek fűtése is megújult, valamint megújuló félben van, hiszen szalmabálával, valamint faaprítékkal biztosítják majd a következő ősztől a megfelelő hőmérsékletet. Az intézmény működtetője a városi önkormányzat szívén viseli az iskola sorsát. Erejéhez mérten évről-évre tervszerűen támogatja, biztosítja a szükséges munkálatok elvégzését. A település rövid-, közép- és hosszú távú terveiben fontos szerepet kap az iskola, az iskolaépületek. Ennek keretében sor kerülhetne arra, hogy az iskolaudvarra Európai Uniós szabványnak megfelelő játszóteret alakítsanak ki, ezzel is elősegítve az óvoda és iskola közötti átmenet zökkenőmentessé tételét. 9

11 7. Az intézmény arculata és sajátosságai Az intézmény alapeszméje: A mi iskolánk alapvető céljának tekinti a kiegyensúlyozott, érzelem gazdag, önálló, önmaga és mások iránt igényes gyermek nevelését, akinek fontos az eredményes munka, a tanulás, a műveltség megszerzésének igénye, és a társadalom által elfogadott erkölcsi normák szerint igyekszik megvalósítani egyéni és közösségi céljait. A gyermeknek lehetőséget kell kapnia, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, képességeinek, ismereteinek birtokában tudja jövőjét tervezni. Arra törekszünk, hogy olyan önfejlesztő, alkotni képes, egészséges személyiséggé váljon, aki bízik önmagában, felelősséget érez önmaga, embertársai és környezete iránt. A Mindszenti Általános Iskola és tagintézménye önálló intézményként is kimagasló szakmai munkát végez. Figyelemre méltó eredményekkel, egyedi hagyományokkal rendelkeznek, amelyek az iskolai munkatervben részletesen szerepelnek. Az intézmény nevelőtestülete kezdettől fogva nagy figyelmet fordít szakmai munkájában a differenciálásra, a sokféle partneri igény kihívásainak való megfelelésre. Alapvető céljuk, hogy a tanulók megalapozott tudást szerezzenek, miközben a tudás sikert, önbizalmat, élményt nyújt számukra. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséges diákok további fejlesztésére, versenyeztetésére, de a lassabban haladók felzárkóztatására is. A nevelőtestület pedagógiai munkájának legfontosabb alapelvei között szerepel a gyermekek szeretete, a tolerancia, a türelem, a kreativitás, az esélyegyenlőség biztosítása, az egyéni értékek tiszteletben tartása, valamint felkészítés a tartalmas felnőtt életre. Arra törekednek, hogy az iskola minden tevékenysége a gyermekek értelmi, érzelmi, testi, szociális fejlődésének szolgálatába álljon. Az iskolai életet úgy szervezik, hogy a gyermekek biztonságban, jól érezzék itt magukat. Sajátos rendezvényük az Iskolahét, amelyet áprilisban rendeznek meg. Különböző változatos feladatokat, versenyeket, kézműves foglalkozást szerveznek a gyerekeknek. Az intézményben tett látogatásom során zajlott pont ez az esemény. Elmondhatom, hogy a gyerekek nagyon élvezték ezeket a programokat. A pedagógusok fáradságot nem kímélve készültek erre a hétre. Az iskola és dolgozói a város életébe is bekapcsolódnak. Nagyszabású iskolai rendezvények lebonyolítását, az oktatás anyagi és technikai feltételeinek javítását, hátrányos helyzetű tanulók megsegítését és a tárgyi feltételek fejlesztését az Iskolabarát Alapítvány támogatja. 10

12 8. Személyi feltételek 8.1 A tanulók összetétele és létszámának alakulása A Mindszenti Általános Iskolában a tanulók létszáma alsó tagozat 162 fő, felső tagozat 146 fő, tagintézményben alsó tagozat 87 fő, felső tagozat 95 fő. A gyerekek többsége mindszenti, illetve a szomszédos tanyákról járnak be. Az iskolai osztálycsoportok száma 25, minden évfolyamon 3-3 osztály van, 2 a központi iskolában egy pedig a tagintézményben, kivéve a 6.évfolyamot, ott 4 osztály van. Az intézményben alsó tagozaton iskolaotthonos oktatás folyik, felső tagozaton tanulószoba működik. A tanulók nagy %-a, 242 fő hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 35 fő. Ezek a gyerekek integrált oktatásban részesülnek. A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) tanulók száma 38 fő, 55 fő SNI-s. Ezekkel a gyerekekkel fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik hetente egyszeri alkalommal. Az intézmény kiemelten kezeli a gyermekvédelmi feladatokat. Tanulók nagy része olyan családban él, ahol mindennapos problémákkal találkoznak. A munkanélküli, szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkező, zavaros családi állapotú és életvitelű felnőttek minden gondja előbb-utóbb megjelenik az iskolában is. A gyerekek iskolai viselkedése, motiváltsága vagy éppen motiválatlansága a felnőttek életének lenyomata. Óriási feladata a nevelőtestületnek, hogy ezt a problémakört sok-sok türelemmel, szeretettel és megfelelő pedagógiai módszerekkel kezelni tudja. Ezt a nevelőmunka legnagyobb kihívásának érzem. 8.2 A nevelőtestület A pedagógusok lelkiismeretes, tapasztalt szakemberek, rendkívüli képességű, kitartású, jól felkészült nevelők. Hivatásuknak elkötelezettek, akik iskolájukat magukénak érzik. Nyitottak, kezdeményezők, törekszenek saját arculatuk fejlesztésére. Olyan innovatív csapat, akik nagy hangsúlyt fektetnek szakmai önképzésükre, pedagógiai tudásuk frissítésére, fejlesztésére. Továbbképzéseken szerzett tapasztalataikat, s az elsajátított új módszereket beépítik pedagógiai munkájukba. A nevelőtestületben példamutató az összedolgozás, az együttműködés, az egymás segítése és kiegészítése valamint a következetesség. Munkájukat áthatja a hivatástudat, a szakma iránti elkötelezettség és a gyermekszeretet. A tantestületben jelenleg 51 fő aktív pedagógus dolgozik. Az iskola minden dolgozója az előírt szakirányú végzettséggel rendelkezik. A pedagógus kollégák közül többen is a nyugdíj felé közelednek. Az ő alkalmazásukat, érdekeik 11

13 képviseletét különösen fontosnak tartom. Szeretném támogatni és bíztatni a kollégákat a portfólió elkészítésében. 8.3 Munkaközösségek Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: az alsó tagozatos (székhelyen és tagintézményben) a felső tagozatos (székhelyen és tagintézményben) az idegen nyelvi (iskolai szinten) az ifjúságvédelmi (iskolai szinten) a testnevelő tanárok (iskolai szinten) Ezek tevékenységét a pedagógusok által választott munkaközösség vezetők irányítják. 8.4 Nevelő-oktató munkát segítők köre Az iskola működéséhez, a nevelő-oktató munka zökkenőmentességének biztosításához a technikai háttérmunkát 12 fő technikai dolgozó és 13 konyhai dolgozó segíti. Munkájukra továbbra is nagy szüksége van az intézménynek. Az iskola működése elképzelhetetlen lenne lelkiismeretes közreműködésük nélkül. Munkájukra mindig is volt, a jelenben is van és a jövőben is nagy szüksége lesz az intézménynek. Egy szakmailag jól előkészített program is kárt szenvedhet, ha a technikai előkészítés nem megfelelő. A Mindszenti Általános Iskolában lehetőséget kell teremteni legalább 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő rendszergazda foglalkoztatására. 8.5 Diákönkormányzat A diákönkormányzat tevékenysége nagymértékben segíti az intézményben folyó munkát, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a tanulók felelősségérzetének fejlesztésében, a helyi hagyományok ápolásában. A DÖK keretein belül a diákok megtanulhatják saját életüket irányítani, szervezni. Ezáltal tudjanak maguk elé célokat kitűzni és legyenek képesek megfelelő cselekvésre, a döntésre, ennek következményeként tevékenységük ellenőrzésére és értékelésére. A diákönkormányzat jó lehetőséget nyújt a tanulók számára, hogy gyakorolhassák közösségük irányításának elemeit. Így a különböző programok szervezése révén igazi közösséggé formálódnak. 12

14 A DÖK feladata lehet még a rendelkezésre álló pénzeszköz, a befolyt adományok, bevételek elszámolása, a rendezvények kiadásainak tervezése. A hulladékgyűjtéssel, a karácsonyi vásárok bevételével, adományozók felkutatásával elő lehet teremteni egy olyan pénzalapot, amelynek felhasználásáról a Diákönkormányzat dönt. Támogathat belőle táborozást, jutalmazást, programokat. Szeretném, ha a diákönkormányzat aktívan részt venne a környezeti nevelésben, az iskola környezetének rendben tartásában, szépítésében, szelektív hulladékgyűjtésben, papírgyűjtésben. Hagyománnyá váló programjaik mellett szeretném bevezetni az elsős kisdiákoknak a Csibeavató -t, a karácsonyi és húsvéti kézműves délutánokat, generációk találkozóját stb. Feladatomnak tekintem az önkormányzás képességének kialakítását, fejlesztését. Ezek a következők lehetnek: a közös célok megfogalmazása, a célkitűzés, a cél eléréséért való összehangolt munka, az elért eredmények értékelése, az esetleges problémák újragondolása, az önkormányzatiság tanulásának és gyakorlásának a módjai, melyet az általános iskolás korosztály fokozatosan elsajátíthat. Diákparlament kialakítása. 8.6 Szülői munkaközösség Az iskola legfontosabb partnerei a szülők. Eddigi pedagógusi munkám során mindig arra törekedtem, hogy közvetlen, nyílt, partneri kapcsolatot alakítsak ki a szülőkkel. Ebben a kapcsolatban a legfőbb tényező a bizalom. A hagyományos kapcsolattartási formák mellett (ellenőrző könyv, fogadóórák, szülői értekezletek, a nyílt napok, a szülő vagy iskola által kezdeményezett hivatalos és nem hivatalos megbeszélések, fórumok) szeretném korunk infokommunikációs lehetőségeit is kihasználni. Az iskolai honlap folyamatos frissítése, naprakész információkkal való feltöltése korunk egyik alapkövetelménye. Emellett hosszú távú céljaim között szerepel a digitális napló bevezetése. A szülők bevonása az iskolai programokba a Pedagógiai Programban megfogalmazott cél. Ezért a szülőkkel való együttműködésnek nagy jelentőséget tulajdonítok. A közös családi napok, gyermeknapok, jótékonysági bálok stb. az intézményben kialakult hagyományokkal bírnak. Úgy gondolom, hogy az intézmény szerencsés helyzetben van, miután a szülői közösség elkötelezett az iskola iránt. A szülői közösség és az iskola vezetése között a kapcsolatot a Szülői munkaközösség biztosítja. Ez a szülői érdekképviseleti szerv közvetíti az iskola elvárásait a szülőkhöz, ők továbbítják az észrevételeket, kéréseket, panaszokat az iskolavezetéshez. Javaslattevő és véleményezési joga van. 13

15 A Szülői munkaközösség meghatározott szerepet játszik az iskolai szabadidős program megvalósításában. Sokat segíthet a SZMK a szponzorok felkutatásában, az adó 1%-ának felajánlásában. Szeretném elérni, hogy minden olyan szülői kezdeményezést megvalósítsunk, amely a gyerekek személyiségfejlesztését szolgálja, illetve a szabadidős programok kínálatát növeli. További aktív támogatásukra számítok. Nincs könnyű dolguk az SZMK tagjainak, hiszen a szülők egy részét nehéz bevonni a gyermekekkel, pedagógusokkal közös tevékenységekbe. Elengedhetetlen fontosságúnak tartom a keresztény emberi értékek megismertetését és átadását, ezért kiemelt figyelmet szentelek az egyházakkal való jó partnerkapcsolat kiépítésére és ápolására. 9. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka 9.1 Pedagógiai Program megvalósulása Az intézmény legfontosabb pedagógiai céljai, hogy a tanulókban fejlesszék a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; elemi értékeket közvetítsenek; alapvető képességeket és alapkészségeket minél magasabb szintre emeljenek. A nevelés középpontjában a személyiség komplex, sokoldalú fejlesztése, az egyéni képességek és adottságok figyelembe vétele áll. Az intézményben folyó munkát a gyermekcentrikusság jellemzi. Kiemelt pedagógiai célkitűzés a tehetséges tanulók képességeinek legteljesebb kibontakoztatására való törekvés, valamint a felzárkóztatásra szorulók megsegítése. A magatartási zavarokkal, beilleszkedési problémákkal és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket egyéni módszerekkel kezelik. Minden tanuló számára biztosítják az esélyegyenlőséget. Pedagógiai alapelveik, célkitűzéseik és feladataik sokrétűek, valamennyi alapelv, célkitűzés, feladat megfogalmazásának középpontjában pedig a gyermekek fejlődését szolgáló gondolatok állnak. 9.2 Egészségnevelés Az iskolai nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza életmódjukban később kialakult szokásaikat. 14

16 Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő tudást szerezhessenek az egészséges életvitelhez. Mindezt az iskola konkrét tevékenységekben kell hogy beépítse programjaiba, illetve felvállalja. Az egészséges életmód, életszemlélet kialakításához a helyes táplálkozáson és a betegségek elkerülésén kívül a rendszeres testmozgásra helyeződik a hangsúly. Az iskola a mindennapos testnevelésen túlmenően a tömegsportot is bevezette. Drog- és bűnmegelőzési előadások, a Kulturális Központtal együtt drogellenes közös programok. Védőnő által tartott foglalkozások. Orvosi szűrővizsgálatok. Tömegsport foglalkozások. Mindennapos testnevelés DSK szakági sportfoglalkozások házi városi megyei - országos bajnokságok sportversenyek. Családi sportnap, Bakancsos túra. 9.3 Minőségfejlesztő tevékenység A minőségfejlesztő tevékenységet a kidolgozott Intézményi Minőségirányítási Program határozza meg. Terveim között szerepel partneri elégedettségmérés kialakítása. Közvetlen és közvetett partnerek visszajelzései azt igazolják, hogy akik belelátnak az intézmény mindennapjaiba, azok megbecsülik és értékelik a kollégák munkáját, törekvéseit. 9.4 Esélyegyenlőség biztosítása A Pedagógiai Program alapelvei között szerepel az esélyegyenlőség biztosítása, mind a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, mind a sajátos nevelési igényű, mind a tehetséges tanulók esetében. Az intézmény rendelkezik ilyen irányú tervvel, amely alapján az intézményben biztosítják az esélyegyenlőség érvényesülését. Megvalósul az egyenlő bánásmód és a szegregációmentesség. Elősegítik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Az esélyegyenlőség elve az iskola pedagógiai gyakorlatában azt is jelenti, hogy minden gyermek képességeinek és sajátos helyzetének megfelelő minőségi oktatásban részesül. Ez realizálódik a hátrányos és halmozottan hátrányos körülmények között élő és a valamilyen területen kimagasló tehetséggel bíró gyermekek oktatásában, nevelésében. A terv kiemelten foglalkozik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatásával, felzárkóztatásával. A tanulók támogatást kapnak a szociokulturális 15

17 hátrányaik leküzdéséhez. Cél tehát a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, tudásuk gyarapítása, leszakadásuk megakadályozása. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök folyamatosan figyelemmel kísérik a látókörükbe került gyermekek sorsát. Egyéni beszélgetések, családlátogatások, fogadóórák keretében támogatják, segítik a tanulókat és szüleiket. 9.5 Pályázatok Napjainkban elterjedtté vált, hogy a nevelő-oktató munka jobb finanszírozásához pályázatokon kell szerepelni. Azonban sem a pedagógusképzésben, sem pedig a vezetőképzésen nem kaptunk ilyen irányú felkészítést. Ezért tudom, nagy kihívás, ugyanakkor izgalmas munka egy-egy pályázat benyújtása. Örömmel tapasztaltam, hogy a mindszenti pedagógusok nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel számos sikeres pályázatot írtak már. Mindezek fémjelzik az új feladat iránti elkötelezettségüket és szakmai megújulásuk eredményét. Itt említeném meg lehetőségként a Tempus Közalapítvány által kiírt Útravaló Pályázatot, melynek alprogramja Út a középiskolába. Ennek keretében a hátrányos helyzetű felsős tanulók és mentoraik ösztöndíjjal történő támogatása valósulhatna meg Hagyományok Az intézmény közösségi életére jellemző a hagyományok ápolása. Ezek a programok nemcsak közösség formálók, hanem gazdagabbá is teszik a mindennapokat. Ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz tanítók, tanárok, intézményi alkalmazottak, tanítványok, szülők és velük együtt a településen élők is. Hosszú évek óta működő programok: Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró, ballagás Bakancsos túra Jótékonysági bál Farsang Nyílt órák Emlékfutás Mesemondó verseny 16

18 Szeretet napja Tanulmányi versenyek Iskolahét Madarak és fák napja Tanulmányi kirándulások Nemzeti összetartozás napja 9.7 Partnerkapcsolatok A köznevelési intézmények cél-és feladatrendszere nem valósulhatna meg a partnerek támogató, segítő együttműködése nélkül. Szükséges a kapcsolatrendszer tervszerű kiépítése és folyamatos ápolása. A partnerközpontú intézményi működés folyamatát az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmazza. Az intézmény működésével és a szakmai munkával összefüggő külső partneri hálózat széleskörű, kiterjedt. A partnerekkel való kapcsolattartás jellege szerint közvetlen és közvetett partnerek segítik az oktató-nevelő munkát. Közvetlen partnerek: tanulók diákönkormányzat szülők, nagyszülők SZMK egyházak Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete Működtető: Mindszent Város Önkormányzata Közvetett partnerek: középiskolák óvoda Gyermekjóléti Szolgálat Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rendőrség iskolaorvos, fogorvos, védőnő 17

19 civil szervezet: Iskolabarát Alapítvány helyi vállalkozók Művelődést segítő kapcsolatok: Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ Szegedi Nemzeti Színház 9.8 Gazdálkodás Az intézményi gazdálkodás a mindenkori költségvetési keretszámok függvénye. Ezen belül a gazdaságosság, takarékosság, a hatékonyság és az eredményesség jelenti a megfelelő színvonalú intézményi gazdálkodást. Alapkövetelménynek tekintem a költségvetési keretszámok pontos betartását, a felelős bérgazdálkodást. A költségvetésben lebontásra kerülnek a berendezéseknek az üzemeltetési, fenntartási költségei, amelyek a zavartalan működést biztosítják. Ezeknél is elvárás a költségek ésszerű felhasználása. Az üzemeltetést gátló tényezők folyamatos figyelemmel kísérése, jelentése lehetőségeket ad a fenntartónak az erőforrások megfelelő ütemezésére. A bevételek növelését állandó feladatnak tekintem jótékonysági bálok szervezésével, az intézmény helyiségeinek bérbeadásával stb. Támogatom olyan szabadidős tevékenységek szervezését, melyek megfelelnek egyes civil szervezetek profiljának, ezáltal azok bevonhatók támogatóként (pl.: egészségnap szervezése, kirándulások, intézménylátogatások lebonyolítása). Továbbra is folyamatosan figyelni kell a pályázatokat. Ennek első lépcsőfoka egy pályázatfigyelő team megalakítása intézményi szinten. A kiadások csökkentése érdekében célom az energiatakarékosság hatékonyságának növelése. A nevelő-oktató munka során több olyan előadás, foglalkozás szervezését támogatom, amely rávezeti a tanulókat a környezetvédelem, az energiatakarékosság fontosságára. Nemcsak gazdasági, hanem nevelési szempontból is fontosnak tartom az ésszerű takarékoskodást. Az ökoprogramok kidolgozása is hozzájárulhat az intézmény költségtakarékos működéséhez. A környezeti nevelés, az Egészségnap, a Víz- és Föld 18

20 Világnapja keretében rendezett programok egyaránt segítik a gyerekek szemléletének formálását az energiatakarékosság, valamint a fenntartható fejlődés területén. Meggyőződésem, hogy tudatos odafigyeléssel, az épített és természetes környezet rendeltetés szerinti használatával, állagának megóvásával tovább csökkenthetők az intézmény költségei. Elsődleges feladatomnak tartom az intézmény egészére és az intézmény működésének minden területére vonatkoztatva az állagmegóvást. Igyekeznünk kell a tanulókkal elfogadtatni azt a szemléletet és elvárást, hogy a környezetünkre fokozottan ügyelnünk kell. Sajnos sok ellenpéldával találkoznak. Sokan jönnek olyan környezetből, ahol a törés-zúzás, tönkretétel mindennapos tevékenység. Ez ellen egységesen fel kell lépnünk, a renitenseket pedig valamilyen módon rákényszeríteni a megfelelő közösségi magatartásra. Takarékos gazdálkodás, gondos tervezés kell hogy jellemezze munkánkat! 19

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke Az értékelt intézmény: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola OM:200040 Az értékelés típusa:

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben