ÖS TANÉV MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2015-ÖS TANÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÖS TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő), az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő), a végzős évfolyamok esetében április 30. (csütörtök). Tanítási szünetek: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Igazgatói szünetek: Központi írásbeli január 17. (szombat) (1. nap) Február 20. síszünet. (2. nap) Petőfi-nap március 13. (péntek) (3. nap) Írásbeli érettségi vizsgák, egyéni továbbképzés május 4. (hétfő), május 5. (kedd). (4., 5. nap) Június 15. (hétfő) (6. nap) Megbeszélések, értekezletek Ideje: kedd 8. óra Rendje: hónap 1. keddje vezetőségi értekezlet (iskolavezetés, munkaközösség-vezetők, közalkalmazotti tanács elnöke, DÖK segítő) hónap 2. keddje munkaközösségi értekezlet hónap 3. keddje munkaközösség bemutatója, vagy osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet hónap 4. keddje tantestületi értekezlet Iskolavezetői értekezlet: minden hétfőn 9-12 óráig Kiemelt feladatok: Az iskolai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása. Az iskola külső kapcsolatainak megerősítése (szülőkkel, környező iskolákkal, intézményekkel). A nevelőtestület egységének megerősítése. A nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése. Kiemelt tantárgyak: matematika, történelem, német nyelv. Kiemelt nevelési feladatok: Az iskolai kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében a mérés alapján készített intézkedési terv végrehajtása, új célok kitűzése. Tanulás tanítása osztályfőnöki órákon vagy tanítási órán (a 9. D és 9. E osztályokban). Órai, órán kívüli fegyelem megerősítése. Egészséges életmódra nevelés. Környezettudatosságra nevelés, az ÖKO iskolai pályázat feladatainak teljesítése. 1/11

2 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 2/11 A DÖK és a tanulói közösségek megerősítése. Az otthoni és az iskola nevelés jobb összehangolása. Az iskola partneri kapcsolatainak továbbfejlesztése a szülők közösségével, a környező iskolákkal, intézményekkel, vállalatokkal. A sikeres beiskolázás érdekében beiskolázási terv készítése. Iskolánk széleskörű bemutatása, népszerűsítése. Új, interaktív iskolai weblap működtetése. Kiemelt oktatási feladatok: Tanórákon a csoportmunka, a tanórai differenciálás, tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. Diagnosztizáló felmérés a 9. évfolyamon minden tantárgyból. A tantárgyi követelmények ismertetése írásban a tanulókkal és a szülőkkel. A meglévő IKT eszközök hatékonyabb használata, újabb eszközök beszerzése érdekében pályázatok, támogatók felkutatása. A lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás. Tehetséggondozás a tanórán és tanórán kívül. Matematika tantárgyból évfolyam szintű mérések. (Félévenként két alkalommal.) Próbaérettségi az egy évvel az érettségi előtt álló évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyakból. Az intézményi ÖNÉRTÉKELÉS dokumentumainak elkészítése, próbája. Értékelések: Tanulók munkájának, tevékenységének értékelése szóban és írásban. Az írásbeli számonkérések százalékos értékelése. Diagnosztizáló felmérés a bejövő osztályokban. Osztályfőnöki értékelések: félévkor és évvégén. Szaktanári értékelés év végén, (összehasonlítás az előző év eredményével). Igazgatói értékelés: félévkor és év végén. Pedagógusok értékelése, ellenőrzése: ellenőrzési terv alapján. A próbaérettségi értékelése. Intézményi önértékelés. Kompetencia alapú oktatás a szakközépiskolában: 9.E-12. E osztályokban Magyar tantárgyi bontás nélkül, 2 modul, 2 projekt Matematika: 2 modul, 2 projekt a D és az E osztályokban angol nyelv: 9., 10., 11. osztály 3 modul, 1 projekt szociális életvitel: 9., 10. osztály 3 modul (földrajz, biológia, osztályfőnöki órákon). Digitális eszközök, tananyagok használata az E osztályokban a tanórák 25%-ában Évi egy, 3 hetet meghaladó projekt (Egészségünkért projekt). Iskolai 3 hetet meghaladó iskolai projektek: Témahetek: Versenyek, pályázatok: 1. Egészségünkért projekt. Témája: Az egészség. 2. Műszaki napok. 1. Petőfi-hét (2015. március 9-13.), zárása a Petőfi-nap. 2. Környezetvédelmi-hét (2015. április ).

3 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 3/11 OKTV versenyen való részvételre felkészítjük tanulóinkat Matematika versenyeken vesznek részt tanulóink (Arany Dániel matematika verseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Apáczai matematika verseny, Medve matematika verseny) Győri Mobilitas MiniScience Picnic országos verseny (2 alkalommal utazás Győrbe) Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny Nagy Tollbamondás Francia nyelvi verseny Debrecen Francia nyelvű helyesírás verseny Petőfi iskolák találkozója Nyelvi akadályverseny (francia nyelvű) Implom József helyesírási verseny Vörösmarty Gimnázium ének-próza versenye Francia sanzonéneklési verseny Idegen nyelvi versenyeken vesznek részt tanulóink (Zipernowski nemzetközi verseny, Play and win országos levelező verseny, TEMPUS Fiatal fordítók versenye) Versmondó és rejtvényfejtő versenyeket szervezünk Informatika verseny a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak Biológia verseny a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak Karaoke versenyt rendezünk a francia-magyar kéttannyelvű iskoláknak. Floorbal kis- és nagypályás bajnokság Katasztrófavédelmi verseny B 33 Decathlon kosárlabda megyei bajnokság Színház, kiállítás, múzeum és sportrendezvények látogatása Merlyn Színház Katona József Színház Petőfi Múzeum Budapest Parlamenti látogatás Számítástechnikai kiállítás Egy kortárs művész alkotásainak kiállítása a Kollégiumban Nagy Sportágválasztó Cserekapcsolatok: Brassai Gimnázium Kolozsvár Kopernikusz francia kéttannyelvű Katowice Strasbourg Kleber Gimnázium (2 hét) Tanulmányi kirándulások osztályonként: május 6-7. Szülői értekezletek: szeptember december február április 14.

4 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 4/11 Fogadóórák: Szülői értekezletek után, kivéve szeptember. Fogadóóra a kollégiumban Időpont Feladat Felelős augusztus Augusztus 13. Munkakezdés Igazgató, igazgatóhelyettesek Augusztus 21. Bejelentkezés Munkaközösség vezetők Munkaközösségi értekezletek Augusztus 25. Gólya-nap Mélykuti Kinga és a DÖK Augusztus (kedd-szerda) 8.00 Augusztus 27. (csütörtök) 8:00 kollégium Augusztus 31. vasárnap 15 órától Szeptember 1. (hétfő) 7:50-től Javító- és osztályozóvizsgák Tanévnyitó tantestületi értekezlet szeptember Kollégiumi beköltözés Kollégiumi Szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepség az első órában Első tanítási nap: 1-5. osztályfőnöki óra (házirend, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás, ellenőrzők kitöltése, adatok egyeztetése.) Tankönyvek kiosztása. Igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, szaktanárok igazgató Kollégiumvezető Szeptember 1. Kollégiumi gyűlés Kollégiumvezető Műsorért felelős Bognár Noémi tanárnő és a 10. évfolyam. Szeptember 2. (kedd) 10:00 13:00 Munkavédelmi bejárás Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkavédelmi felelős Szeptember 2. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató Szeptember 8. (hétfő) Elektronikus napló adatellenőrzése Osztályfőnökök Szeptember 8. (hétfő) Tavalyi bizonyítványok, naplók, törzskönyvek, záradékolása, lezárása, leadása az igazgatóhelyetteseknél Osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Szeptember 9. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató, munkaközösség-vezetők Szeptember 9. (kedd) 17:00 / (16:30) Szeptember 11. (csütörtök) Szülői értekezletek, fogadóórák osztályértekezletek, induló osztályok összevont szülői értekezlete (16:30-17:00) Igazgató, osztályfőnökök Igazgató, DÖK Szeptember 11. (csütörtök) Szöcskeavatás a kollégiumban Kollégiumvezető, DÖK Szeptember 15. (hétfő) Szeptember 15. (hétfő) 15:00 Szeptember 15. Egészségünkért projekt indítása Tanmenetek leadása az mkvezeknek (A munkaközösség-vezetők által ellenőrzött tanmenetek leadása az igazgatóságon szerda 15 óráig.) Kollégiumi csoportfoglalkozások tervének leadása Természettudományi és testnevelés munkaközösségek vezetői Szaktanárok, munkaközösség-vezetők Kollégiumvezető, csoportvezető nevelők Szeptember 16. (kedd) Műszaki napok 1. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok

5 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 5/11 Szeptember 17. (szerda) Szeptember 18. (csütörtök) Jelentkezés az OKTV versenyekre A szalagavató előkészítése, megbeszélése Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 11., 12., 13. évfolyamos osztályfőnökök Szeptember 18. (csütörtök) Petőfi Múzeum megtekintése, helytörténeti séta Kollégiumvezető, csoportvezetők Szeptember 26. (péntek) Kutatók napja Gécziné Pila Erika, fizika tanárok Szeptember 26. (péntek) Kezdő osztályok kitöltött törzskönyvének leadása Adatszolgáltatás az október 1-jei állapot szerint 9. évfolyam osztályfőnökei, általános igazgatóhelyettes Szeptember 30. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató október Október 6. (hétfő) Megemlékezés az aradi vértanúkról Erdélyi Sándorné és a történelem munkaközösség Október 6. (hétfő) Informatika verseny meghirdetése Informatika munkaközösség Október 7. (kedd) Műszaki napok 2. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok Október 7. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Október 1-8. Egészségünkért hét indítása a kollégiumban Kollégiumvezető, csoportvezetők, DÖK Október 9. (csütörtök) Október 10. (péntek) Október 14-től Október 17. (péntek) Október 18. (szombat) Október 20. (hétfő) Egészségünkért-nap Egészségünkért projekt zárása 1000 perces sport Matematika tantárgyi mérések A szalagavató műsortervének leadása Tanítási nap (Országos munkanap áthelyezés) Parktakarítás Igazgatóhelyettesek, természettudományi mk. (Kárpáti István) testnevelő mk. (Szalay Attila) Testnevelő munkaközösség, Szalay Attila, DÖK Igazgatóság, matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Végzős osztályfőnökök, általános igazgatóhelyettes Zöld Akciócsoport Vezér Anna, Bakán Szilvia Október A kollégium környezetének takarítása Csoportvezetők, DÖK Október 21. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgatóság Október 21. (kedd) Szalagavató forgatókönyvének elkészítése Ballagtató osztályfőnökök Október 22. (szerda) Iskolai megemlékezés Október 23-ról A kolozsvári Brassai Gimnázium diákjainak fogadása a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében 12. évfolyamos osztályfőnökök-

6 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 6/11 Október 31. (péntek) Felvételi tájékoztató közzététele Igazgató november Október 27-október 31. November hónapban adott napokon November 3. (hétfő) Őszi szünet utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) első tanítási nap: november 3. (hétfő) OKTV versenyek helyi fordulói Szünet utáni első tanítási nap Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők November 4. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató November 4. (kedd) Műszaki napok 3. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok November 6. Halloween party tökfaragó verseny, játékos vetélkedő Kollégiumvezető, DÖK November 8. Szalagavató főpróba Ballagtató osztályfőnökök November 15. (szombat) Szalagavató Búcsúztató osztályfőnökök November 11. (kedd) Munkaközösség-vezetők November 11. (kedd) November 18. (kedd) November 18. (kedd) November November (szerda, csütörtök, péntek) November 25. (kedd) Tanulmányi lemaradás leadása Pályaválasztási napok csoportfoglalkozások keretén belül a kollégiumban Nyílt napok az iskolánkban szerdán és pénteken 8:30-tól, ½ 10-től bemutató órák csütörtökön du. 16 órától Pályaválasztási felelős, igazgatóhelyettesek Szaktanárok Csoportvezetők Igazgatóság, munkaközösség- vezetők Igazgatóság November 25. (kedd) Műszaki napok 4. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok November 25. (kedd) Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról Osztályfőnökök November 26. (szerda) Kirándulás Hatvanba, a Grassalkovich kastély megtekintése Kollégiumvezető, DÖK November 28. (péntek) Adventi kirándulás Bécsbe Német munkaközösség, Dubiskó Szilárd december December 2. (kedd) Szülői értekezlet 17 órától Fogadóórák 18 órától Fogadóóra a kollégiumban Osztályfőnökök, szaktanárok nevelőtanárok December 2. (kedd) Vezetőségi értekezlet Igazgató December 2. (kedd) Műszaki napok 5. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok

7 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 7/11 December 5. (péntek) Mikulás az iskolában DÖK December 5. (péntek) Mikulásnapi ünnepség az alkalmazottak gyermekeinek Közalkalmazotti tanács, szakszervezetek December 3-4. Mikulás villámtornák (teremfoci, kosárlabda) Kollégiumvezető, DÖK December 8-tól December 9. (kedd) December 13. (szombat) Matematika tantárgyi mérések SZMK megbeszélés Tanítási nap (Országos munkanap áthelyezés) Igazgatóság, matematika mk., Kovács Ildikó mkvez. Igazgató, ighelyettesek, alapítvány választmánya December 18. Karácsonyi ünnepség a kollégiumban Csoportvezetők, DÖK December 19. (péntek) December 22-január 2. Karácsonyi ünnepség a téli szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő) január Magyar munkaközösség, Könczöl Rita Január 5. (hétfő) Téli szünet utáni első tanítási nap Igazgató Január 6. (kedd) óra Munkavédelmi bejárás Igazgató, műszaki igazgatóhelyettes, munkavédelmi felelős Január 6. (kedd) Vezetői értekezlet Munkaközösség-vezetők Január 16. (péntek) Január 17. (szombat) 10:00 Január 21. (csütörtök) 14:00 I. félév utolsó tanítási napja Du. osztályozó konferenciák Egységes írásbeli felvételi vizsgák 1. igazgatói szünet Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák Igazgató Általános igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Január 2. (kedd) Félévi beszámolók leadása Osztályfőnökök Január 23-ig Január 27. (kedd) Január 29. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről ellenőrző könyvek kiosztása Félévzáró tantestületi értekezlet Az intézményi önértékelés dokumentumainak elfogadtatása Kollégiumi gyűlés, félévi tanulmányi munka értékelése február Osztályfőnökök Igazgató Kollégiumvezető Február 3. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató

8 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 8/11 Február 10. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Február 10. (kedd) 17:00-18:00 17:00 Szülői értekezlet 18:00 Fogadóórák Kollégiumi szülői értekezlet Igazgatóság, tantestület, kollégiumvezető Február 12. Kollégiumi farsang Kollégiumvezető, DÖK Február 13. (péntek) Jótékonysági bál SZMK, Igazgató, osztályfőnökök Február 16. Február16-tól Február 17. (kedd) Február 20. (péntek) Február 23. és 27. (hétfő és péntek) Február 24. (kedd) Február 25. (szerda) Az érettségi vizsgákra és a technikusi vizsgákra való jelentkezések leadása Matematika tantárgyi mérések A természettudományi munkaközösség bemutatkozása Síszünet Igazgatói szünet 2. nap A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Tantestületi értekezlet Petőfi-hét forgatókönyvének elkészítése Megemlékezés rendkívüli osztályfőnöki órán kommunista diktatúrák áldozatairól. Rendkívüli osztályfőnöki óra a Terror Házában a 12. évfolyamosoknak. Osztályfőnökök Igazgatóság, matematika mk., Kovács Ildikó mkvez. Kárpáti István munkaközösség-vezető Általános igazgatóhelyettes, Veszpréminé Truczka Andrea, Krompáczki Katalin, Dubiskó Szilárd Igazgató, magyar munkaközösség Történelem munkaközösség Február 28. (szombat) Karaoke verseny az iskolában Francia nyelvi munkaközösség március Március 2. (hétfő) Pótló szóbeli felvételi vizsgák Általános igazgatóhelyettes, Veszpréminé Truczka Andrea, Krompáczki Katalin Dubiskó Szilárd Március 3. kedd Vezetőségi értekezlet Igazgató Március 10. kedd Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Március 10. A kollégium környezetének takarítása Csoportvezetők, DÖK Március Petőfi-hét Magyar munkaközösség Március Petőfi-napok a kollégiumban Nevelőtanárok, DÖK Március 13. (péntek) Petőfi-nap Március 15-ei ünnepi műsor Igazgatói szünet 3. nap Munkaközösségek, 10. évfolyam

9 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 9/11 Március 17. (kedd) Március 24. (kedd) Angol-német nyelvi munkaközösség bemutatkozása Tantestületi értekezlet a évi kompetenciamérés értékelése Angol-német nyelvi munkaközösség Dubiskó Szilárd Igazgató Március 27. (péntek) Mozi-éjszaka a Kollégiumban Francia munkaközösség Március 31. (kedd) Vezetői értekezlet Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról április Igazgató, osztályfőnökök, mkvezek Április 1. (szerda) Fordított nap DÖK, Mélykuti Kinga Április 2-április 7. csütörtök-kedd Április 9. Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Kollégiumi versmaraton megemlékezés a költészet napjáról Nevelőtanárok, DÖK Április 13.-április 30. A tanulók fizikai állapotának felmérése Testnevelők, Szalay Attila mkvez. Április 13. (hétfő) Április 13-tól Április () Április 14. (kedd) Április 14. (kedd) óráig Április 16. (csütörtök) Április Április 20. (hétfő) Április 25. (szombat) Április 28. (kedd) Ballagás forgatókönyvének elkészítése Matematika tantárgyi mérések Tanulmányi kirándulás Lipcsébe a németül tanulóknak Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek és fogadóórák 16-tól: Szülői fórum Témája: a tanulók értékelése 17-től Szülői értekezletek 18-tól Fogadóórák Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól rendkívüli osztályfőnöki órákon Környezetvédelmi-hét Környezetvédelmi-hét megnyitója 25 éves a FRANCIA TAGOZAT Ünnepség, kiállítások Tantestületi értekezlet a végzős osztályok osztályozó konferenciája Ballagtató osztályfőnökök Általános igazgatóhelyettes Igazgatóság matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Dubiskó Szilárd Munkaközösség-vezetők Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok Történelem munkaközösség Vezér Anna, Bakán Szilvia, igazgatóhelyettesek Vezér Anna, Bakán Szilvia, igazgatóhelyettesek Francia nyelvi munkaközösség Veszpréminé T Andrea mkvez. Igazgató

10 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 10/11 Április 28. Kollégiumi ballagás, szerenád Kollégiumvezető, csoportvezetők Április 29. (szerda) Április 30. csütörtök A végzős osztályok osztályozó konferenciája Szerenád A végzős tanulók utolsó tanítási napja Vidámballagás Igazgatóság, tantestület Igazgató, végzős ofők május Május 2. (szombat) Ballagás Munkanap Búcsúztató osztályfőnökök Május 4-május 24 Írásbeli érettségi vizsgák Igazgató, ig.helyettesek Május 4. (hétfő), Május 5. (kedd) Igazgatói szünet 4. és 5. nap Igazgató, ighelyettesek Május 6-7. Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök Május 4. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák Magyar Igazgatóhelyettesek Május 5. (kedd) Matematika írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 6. (szerda) Történelem írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 7. (csütörtök) Angol írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 12. (kedd) Vezetőségi értekezletek Igazgató Május 19. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Kárpáti István mkvez. Május 22. Magyar filmek éjszakája a kollégiumban Kollégiumvezető, DÖK Május Pünkösdi-túra László Anikó, Mayer Tamás, Fekete Botond Május 26. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató Május 27. (szerda) Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon Könczöl Rita június Június 1-től Matematika tantárgyi mérések Igazgatóság, matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Június 2. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgatóság Június 2. (kedd) Az érettségi dolgozatok megtekintése Ált igh.

11 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 11/11 Június 3. (szerda) Június 4. (csütörtök) Országos célnyelvi mérés a francia-magyar kéttannyelvű 10. osztályban Nemzeti összetartozás napja Határtalanul pályázat témanapja Francia munkaközösség Történelem munkaközösség, Erdélyi Sándorné, Vezér Anna Június 9. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató Június 9. Kollégiumvezető Június 11. (csütörtök) Június 12. (péntek). Június 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap, rövidített órák Osztályozó konferenciák Igazgatói szünet 6. nap Osztályfőnökök Június Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Igazgatóhelyettesek Június 19. (péntek) 9:00 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás 9. évfolyamosok Június 23.-ig Munkaközösségi megbeszélések: a tanév munkájának értékelése Munkaközösségi és osztályfőnöki beszámolók, statisztikák leadása Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok Június 24. (szerda) Beiratkozás Igazgatóhelyettesek Június 30. (kedd) Tanévzáró tantestületi értekezlet Igazgató július 1-jétől Szabadságolások, nyári programok Igazgató Nyári ügyelet: külön beosztás szerint Igazgató A munkatervet a nevelőtestület a augusztus 28-án tartott tanévnyitó értekezleten megvitatta és elfogadta. A Kollégium munkaterve mellékelve. Aszód, augusztus 28. Csobán Attila igazgató

2015/2016-OS TANÉV MUNKATERVE. (Kivonat a honlapra)

2015/2016-OS TANÉV MUNKATERVE. (Kivonat a honlapra) VÁCI SZC PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUMA, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERVE (Kivonat a honlapra) A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: 2015. szeptember

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök 2014.08.25. hétfő 2014.08.26. kedd Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás Alsó tagozatos konferencia, felső tagozatos konferencia 2014.08.27. szerda Kiskonferencia 2014.08.28. csütörtök osztályozó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat szeptember 1 1 H A Veni Sancte 8:10 óra 2 2 K A 3 3 SZ A 4 4 CS A 5 5 P A 6 Szo 7 V 6 8 H B 7 9 K B 8 10 SZ B 9 11 CS B gólyatábor - szervezők 10 12 P B gólyatábor Diák-filmszemle 10-14 óráig 13 Szo gólyatábor

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben