ÖS TANÉV MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2015-ÖS TANÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÖS TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő), az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő), a végzős évfolyamok esetében április 30. (csütörtök). Tanítási szünetek: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Igazgatói szünetek: Központi írásbeli január 17. (szombat) (1. nap) Február 20. síszünet. (2. nap) Petőfi-nap március 13. (péntek) (3. nap) Írásbeli érettségi vizsgák, egyéni továbbképzés május 4. (hétfő), május 5. (kedd). (4., 5. nap) Június 15. (hétfő) (6. nap) Megbeszélések, értekezletek Ideje: kedd 8. óra Rendje: hónap 1. keddje vezetőségi értekezlet (iskolavezetés, munkaközösség-vezetők, közalkalmazotti tanács elnöke, DÖK segítő) hónap 2. keddje munkaközösségi értekezlet hónap 3. keddje munkaközösség bemutatója, vagy osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet hónap 4. keddje tantestületi értekezlet Iskolavezetői értekezlet: minden hétfőn 9-12 óráig Kiemelt feladatok: Az iskolai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása. Az iskola külső kapcsolatainak megerősítése (szülőkkel, környező iskolákkal, intézményekkel). A nevelőtestület egységének megerősítése. A nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése. Kiemelt tantárgyak: matematika, történelem, német nyelv. Kiemelt nevelési feladatok: Az iskolai kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében a mérés alapján készített intézkedési terv végrehajtása, új célok kitűzése. Tanulás tanítása osztályfőnöki órákon vagy tanítási órán (a 9. D és 9. E osztályokban). Órai, órán kívüli fegyelem megerősítése. Egészséges életmódra nevelés. Környezettudatosságra nevelés, az ÖKO iskolai pályázat feladatainak teljesítése. 1/11

2 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 2/11 A DÖK és a tanulói közösségek megerősítése. Az otthoni és az iskola nevelés jobb összehangolása. Az iskola partneri kapcsolatainak továbbfejlesztése a szülők közösségével, a környező iskolákkal, intézményekkel, vállalatokkal. A sikeres beiskolázás érdekében beiskolázási terv készítése. Iskolánk széleskörű bemutatása, népszerűsítése. Új, interaktív iskolai weblap működtetése. Kiemelt oktatási feladatok: Tanórákon a csoportmunka, a tanórai differenciálás, tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. Diagnosztizáló felmérés a 9. évfolyamon minden tantárgyból. A tantárgyi követelmények ismertetése írásban a tanulókkal és a szülőkkel. A meglévő IKT eszközök hatékonyabb használata, újabb eszközök beszerzése érdekében pályázatok, támogatók felkutatása. A lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás. Tehetséggondozás a tanórán és tanórán kívül. Matematika tantárgyból évfolyam szintű mérések. (Félévenként két alkalommal.) Próbaérettségi az egy évvel az érettségi előtt álló évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyakból. Az intézményi ÖNÉRTÉKELÉS dokumentumainak elkészítése, próbája. Értékelések: Tanulók munkájának, tevékenységének értékelése szóban és írásban. Az írásbeli számonkérések százalékos értékelése. Diagnosztizáló felmérés a bejövő osztályokban. Osztályfőnöki értékelések: félévkor és évvégén. Szaktanári értékelés év végén, (összehasonlítás az előző év eredményével). Igazgatói értékelés: félévkor és év végén. Pedagógusok értékelése, ellenőrzése: ellenőrzési terv alapján. A próbaérettségi értékelése. Intézményi önértékelés. Kompetencia alapú oktatás a szakközépiskolában: 9.E-12. E osztályokban Magyar tantárgyi bontás nélkül, 2 modul, 2 projekt Matematika: 2 modul, 2 projekt a D és az E osztályokban angol nyelv: 9., 10., 11. osztály 3 modul, 1 projekt szociális életvitel: 9., 10. osztály 3 modul (földrajz, biológia, osztályfőnöki órákon). Digitális eszközök, tananyagok használata az E osztályokban a tanórák 25%-ában Évi egy, 3 hetet meghaladó projekt (Egészségünkért projekt). Iskolai 3 hetet meghaladó iskolai projektek: Témahetek: Versenyek, pályázatok: 1. Egészségünkért projekt. Témája: Az egészség. 2. Műszaki napok. 1. Petőfi-hét (2015. március 9-13.), zárása a Petőfi-nap. 2. Környezetvédelmi-hét (2015. április ).

3 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 3/11 OKTV versenyen való részvételre felkészítjük tanulóinkat Matematika versenyeken vesznek részt tanulóink (Arany Dániel matematika verseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Apáczai matematika verseny, Medve matematika verseny) Győri Mobilitas MiniScience Picnic országos verseny (2 alkalommal utazás Győrbe) Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny Nagy Tollbamondás Francia nyelvi verseny Debrecen Francia nyelvű helyesírás verseny Petőfi iskolák találkozója Nyelvi akadályverseny (francia nyelvű) Implom József helyesírási verseny Vörösmarty Gimnázium ének-próza versenye Francia sanzonéneklési verseny Idegen nyelvi versenyeken vesznek részt tanulóink (Zipernowski nemzetközi verseny, Play and win országos levelező verseny, TEMPUS Fiatal fordítók versenye) Versmondó és rejtvényfejtő versenyeket szervezünk Informatika verseny a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak Biológia verseny a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak Karaoke versenyt rendezünk a francia-magyar kéttannyelvű iskoláknak. Floorbal kis- és nagypályás bajnokság Katasztrófavédelmi verseny B 33 Decathlon kosárlabda megyei bajnokság Színház, kiállítás, múzeum és sportrendezvények látogatása Merlyn Színház Katona József Színház Petőfi Múzeum Budapest Parlamenti látogatás Számítástechnikai kiállítás Egy kortárs művész alkotásainak kiállítása a Kollégiumban Nagy Sportágválasztó Cserekapcsolatok: Brassai Gimnázium Kolozsvár Kopernikusz francia kéttannyelvű Katowice Strasbourg Kleber Gimnázium (2 hét) Tanulmányi kirándulások osztályonként: május 6-7. Szülői értekezletek: szeptember december február április 14.

4 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 4/11 Fogadóórák: Szülői értekezletek után, kivéve szeptember. Fogadóóra a kollégiumban Időpont Feladat Felelős augusztus Augusztus 13. Munkakezdés Igazgató, igazgatóhelyettesek Augusztus 21. Bejelentkezés Munkaközösség vezetők Munkaközösségi értekezletek Augusztus 25. Gólya-nap Mélykuti Kinga és a DÖK Augusztus (kedd-szerda) 8.00 Augusztus 27. (csütörtök) 8:00 kollégium Augusztus 31. vasárnap 15 órától Szeptember 1. (hétfő) 7:50-től Javító- és osztályozóvizsgák Tanévnyitó tantestületi értekezlet szeptember Kollégiumi beköltözés Kollégiumi Szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepség az első órában Első tanítási nap: 1-5. osztályfőnöki óra (házirend, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás, ellenőrzők kitöltése, adatok egyeztetése.) Tankönyvek kiosztása. Igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, szaktanárok igazgató Kollégiumvezető Szeptember 1. Kollégiumi gyűlés Kollégiumvezető Műsorért felelős Bognár Noémi tanárnő és a 10. évfolyam. Szeptember 2. (kedd) 10:00 13:00 Munkavédelmi bejárás Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkavédelmi felelős Szeptember 2. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató Szeptember 8. (hétfő) Elektronikus napló adatellenőrzése Osztályfőnökök Szeptember 8. (hétfő) Tavalyi bizonyítványok, naplók, törzskönyvek, záradékolása, lezárása, leadása az igazgatóhelyetteseknél Osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Szeptember 9. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató, munkaközösség-vezetők Szeptember 9. (kedd) 17:00 / (16:30) Szeptember 11. (csütörtök) Szülői értekezletek, fogadóórák osztályértekezletek, induló osztályok összevont szülői értekezlete (16:30-17:00) Igazgató, osztályfőnökök Igazgató, DÖK Szeptember 11. (csütörtök) Szöcskeavatás a kollégiumban Kollégiumvezető, DÖK Szeptember 15. (hétfő) Szeptember 15. (hétfő) 15:00 Szeptember 15. Egészségünkért projekt indítása Tanmenetek leadása az mkvezeknek (A munkaközösség-vezetők által ellenőrzött tanmenetek leadása az igazgatóságon szerda 15 óráig.) Kollégiumi csoportfoglalkozások tervének leadása Természettudományi és testnevelés munkaközösségek vezetői Szaktanárok, munkaközösség-vezetők Kollégiumvezető, csoportvezető nevelők Szeptember 16. (kedd) Műszaki napok 1. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok

5 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 5/11 Szeptember 17. (szerda) Szeptember 18. (csütörtök) Jelentkezés az OKTV versenyekre A szalagavató előkészítése, megbeszélése Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 11., 12., 13. évfolyamos osztályfőnökök Szeptember 18. (csütörtök) Petőfi Múzeum megtekintése, helytörténeti séta Kollégiumvezető, csoportvezetők Szeptember 26. (péntek) Kutatók napja Gécziné Pila Erika, fizika tanárok Szeptember 26. (péntek) Kezdő osztályok kitöltött törzskönyvének leadása Adatszolgáltatás az október 1-jei állapot szerint 9. évfolyam osztályfőnökei, általános igazgatóhelyettes Szeptember 30. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató október Október 6. (hétfő) Megemlékezés az aradi vértanúkról Erdélyi Sándorné és a történelem munkaközösség Október 6. (hétfő) Informatika verseny meghirdetése Informatika munkaközösség Október 7. (kedd) Műszaki napok 2. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok Október 7. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Október 1-8. Egészségünkért hét indítása a kollégiumban Kollégiumvezető, csoportvezetők, DÖK Október 9. (csütörtök) Október 10. (péntek) Október 14-től Október 17. (péntek) Október 18. (szombat) Október 20. (hétfő) Egészségünkért-nap Egészségünkért projekt zárása 1000 perces sport Matematika tantárgyi mérések A szalagavató műsortervének leadása Tanítási nap (Országos munkanap áthelyezés) Parktakarítás Igazgatóhelyettesek, természettudományi mk. (Kárpáti István) testnevelő mk. (Szalay Attila) Testnevelő munkaközösség, Szalay Attila, DÖK Igazgatóság, matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Végzős osztályfőnökök, általános igazgatóhelyettes Zöld Akciócsoport Vezér Anna, Bakán Szilvia Október A kollégium környezetének takarítása Csoportvezetők, DÖK Október 21. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgatóság Október 21. (kedd) Szalagavató forgatókönyvének elkészítése Ballagtató osztályfőnökök Október 22. (szerda) Iskolai megemlékezés Október 23-ról A kolozsvári Brassai Gimnázium diákjainak fogadása a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében 12. évfolyamos osztályfőnökök-

6 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 6/11 Október 31. (péntek) Felvételi tájékoztató közzététele Igazgató november Október 27-október 31. November hónapban adott napokon November 3. (hétfő) Őszi szünet utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) első tanítási nap: november 3. (hétfő) OKTV versenyek helyi fordulói Szünet utáni első tanítási nap Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők November 4. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató November 4. (kedd) Műszaki napok 3. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok November 6. Halloween party tökfaragó verseny, játékos vetélkedő Kollégiumvezető, DÖK November 8. Szalagavató főpróba Ballagtató osztályfőnökök November 15. (szombat) Szalagavató Búcsúztató osztályfőnökök November 11. (kedd) Munkaközösség-vezetők November 11. (kedd) November 18. (kedd) November 18. (kedd) November November (szerda, csütörtök, péntek) November 25. (kedd) Tanulmányi lemaradás leadása Pályaválasztási napok csoportfoglalkozások keretén belül a kollégiumban Nyílt napok az iskolánkban szerdán és pénteken 8:30-tól, ½ 10-től bemutató órák csütörtökön du. 16 órától Pályaválasztási felelős, igazgatóhelyettesek Szaktanárok Csoportvezetők Igazgatóság, munkaközösség- vezetők Igazgatóság November 25. (kedd) Műszaki napok 4. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok November 25. (kedd) Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról Osztályfőnökök November 26. (szerda) Kirándulás Hatvanba, a Grassalkovich kastély megtekintése Kollégiumvezető, DÖK November 28. (péntek) Adventi kirándulás Bécsbe Német munkaközösség, Dubiskó Szilárd december December 2. (kedd) Szülői értekezlet 17 órától Fogadóórák 18 órától Fogadóóra a kollégiumban Osztályfőnökök, szaktanárok nevelőtanárok December 2. (kedd) Vezetőségi értekezlet Igazgató December 2. (kedd) Műszaki napok 5. nap Gécziné Pila Erika, fizika tanárok

7 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 7/11 December 5. (péntek) Mikulás az iskolában DÖK December 5. (péntek) Mikulásnapi ünnepség az alkalmazottak gyermekeinek Közalkalmazotti tanács, szakszervezetek December 3-4. Mikulás villámtornák (teremfoci, kosárlabda) Kollégiumvezető, DÖK December 8-tól December 9. (kedd) December 13. (szombat) Matematika tantárgyi mérések SZMK megbeszélés Tanítási nap (Országos munkanap áthelyezés) Igazgatóság, matematika mk., Kovács Ildikó mkvez. Igazgató, ighelyettesek, alapítvány választmánya December 18. Karácsonyi ünnepség a kollégiumban Csoportvezetők, DÖK December 19. (péntek) December 22-január 2. Karácsonyi ünnepség a téli szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő) január Magyar munkaközösség, Könczöl Rita Január 5. (hétfő) Téli szünet utáni első tanítási nap Igazgató Január 6. (kedd) óra Munkavédelmi bejárás Igazgató, műszaki igazgatóhelyettes, munkavédelmi felelős Január 6. (kedd) Vezetői értekezlet Munkaközösség-vezetők Január 16. (péntek) Január 17. (szombat) 10:00 Január 21. (csütörtök) 14:00 I. félév utolsó tanítási napja Du. osztályozó konferenciák Egységes írásbeli felvételi vizsgák 1. igazgatói szünet Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák Igazgató Általános igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Január 2. (kedd) Félévi beszámolók leadása Osztályfőnökök Január 23-ig Január 27. (kedd) Január 29. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről ellenőrző könyvek kiosztása Félévzáró tantestületi értekezlet Az intézményi önértékelés dokumentumainak elfogadtatása Kollégiumi gyűlés, félévi tanulmányi munka értékelése február Osztályfőnökök Igazgató Kollégiumvezető Február 3. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgató

8 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 8/11 Február 10. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Február 10. (kedd) 17:00-18:00 17:00 Szülői értekezlet 18:00 Fogadóórák Kollégiumi szülői értekezlet Igazgatóság, tantestület, kollégiumvezető Február 12. Kollégiumi farsang Kollégiumvezető, DÖK Február 13. (péntek) Jótékonysági bál SZMK, Igazgató, osztályfőnökök Február 16. Február16-tól Február 17. (kedd) Február 20. (péntek) Február 23. és 27. (hétfő és péntek) Február 24. (kedd) Február 25. (szerda) Az érettségi vizsgákra és a technikusi vizsgákra való jelentkezések leadása Matematika tantárgyi mérések A természettudományi munkaközösség bemutatkozása Síszünet Igazgatói szünet 2. nap A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Tantestületi értekezlet Petőfi-hét forgatókönyvének elkészítése Megemlékezés rendkívüli osztályfőnöki órán kommunista diktatúrák áldozatairól. Rendkívüli osztályfőnöki óra a Terror Házában a 12. évfolyamosoknak. Osztályfőnökök Igazgatóság, matematika mk., Kovács Ildikó mkvez. Kárpáti István munkaközösség-vezető Általános igazgatóhelyettes, Veszpréminé Truczka Andrea, Krompáczki Katalin, Dubiskó Szilárd Igazgató, magyar munkaközösség Történelem munkaközösség Február 28. (szombat) Karaoke verseny az iskolában Francia nyelvi munkaközösség március Március 2. (hétfő) Pótló szóbeli felvételi vizsgák Általános igazgatóhelyettes, Veszpréminé Truczka Andrea, Krompáczki Katalin Dubiskó Szilárd Március 3. kedd Vezetőségi értekezlet Igazgató Március 10. kedd Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők Március 10. A kollégium környezetének takarítása Csoportvezetők, DÖK Március Petőfi-hét Magyar munkaközösség Március Petőfi-napok a kollégiumban Nevelőtanárok, DÖK Március 13. (péntek) Petőfi-nap Március 15-ei ünnepi műsor Igazgatói szünet 3. nap Munkaközösségek, 10. évfolyam

9 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 9/11 Március 17. (kedd) Március 24. (kedd) Angol-német nyelvi munkaközösség bemutatkozása Tantestületi értekezlet a évi kompetenciamérés értékelése Angol-német nyelvi munkaközösség Dubiskó Szilárd Igazgató Március 27. (péntek) Mozi-éjszaka a Kollégiumban Francia munkaközösség Március 31. (kedd) Vezetői értekezlet Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról április Igazgató, osztályfőnökök, mkvezek Április 1. (szerda) Fordított nap DÖK, Mélykuti Kinga Április 2-április 7. csütörtök-kedd Április 9. Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Kollégiumi versmaraton megemlékezés a költészet napjáról Nevelőtanárok, DÖK Április 13.-április 30. A tanulók fizikai állapotának felmérése Testnevelők, Szalay Attila mkvez. Április 13. (hétfő) Április 13-tól Április () Április 14. (kedd) Április 14. (kedd) óráig Április 16. (csütörtök) Április Április 20. (hétfő) Április 25. (szombat) Április 28. (kedd) Ballagás forgatókönyvének elkészítése Matematika tantárgyi mérések Tanulmányi kirándulás Lipcsébe a németül tanulóknak Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek és fogadóórák 16-tól: Szülői fórum Témája: a tanulók értékelése 17-től Szülői értekezletek 18-tól Fogadóórák Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól rendkívüli osztályfőnöki órákon Környezetvédelmi-hét Környezetvédelmi-hét megnyitója 25 éves a FRANCIA TAGOZAT Ünnepség, kiállítások Tantestületi értekezlet a végzős osztályok osztályozó konferenciája Ballagtató osztályfőnökök Általános igazgatóhelyettes Igazgatóság matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Dubiskó Szilárd Munkaközösség-vezetők Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok Történelem munkaközösség Vezér Anna, Bakán Szilvia, igazgatóhelyettesek Vezér Anna, Bakán Szilvia, igazgatóhelyettesek Francia nyelvi munkaközösség Veszpréminé T Andrea mkvez. Igazgató

10 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 10/11 Április 28. Kollégiumi ballagás, szerenád Kollégiumvezető, csoportvezetők Április 29. (szerda) Április 30. csütörtök A végzős osztályok osztályozó konferenciája Szerenád A végzős tanulók utolsó tanítási napja Vidámballagás Igazgatóság, tantestület Igazgató, végzős ofők május Május 2. (szombat) Ballagás Munkanap Búcsúztató osztályfőnökök Május 4-május 24 Írásbeli érettségi vizsgák Igazgató, ig.helyettesek Május 4. (hétfő), Május 5. (kedd) Igazgatói szünet 4. és 5. nap Igazgató, ighelyettesek Május 6-7. Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök Május 4. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák Magyar Igazgatóhelyettesek Május 5. (kedd) Matematika írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 6. (szerda) Történelem írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 7. (csütörtök) Angol írásbeli érettségi Igazgatóhelyettesek Május 12. (kedd) Vezetőségi értekezletek Igazgató Május 19. (kedd) Munkaközösségi értekezletek Kárpáti István mkvez. Május 22. Magyar filmek éjszakája a kollégiumban Kollégiumvezető, DÖK Május Pünkösdi-túra László Anikó, Mayer Tamás, Fekete Botond Május 26. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató Május 27. (szerda) Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon Könczöl Rita június Június 1-től Matematika tantárgyi mérések Igazgatóság, matematika mk, Kovács Ildikó mkvez. Június 2. (kedd) Vezetői értekezlet Igazgatóság Június 2. (kedd) Az érettségi dolgozatok megtekintése Ált igh.

11 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a ös. tanévre 11/11 Június 3. (szerda) Június 4. (csütörtök) Országos célnyelvi mérés a francia-magyar kéttannyelvű 10. osztályban Nemzeti összetartozás napja Határtalanul pályázat témanapja Francia munkaközösség Történelem munkaközösség, Erdélyi Sándorné, Vezér Anna Június 9. (kedd) Tantestületi értekezlet Igazgató Június 9. Kollégiumvezető Június 11. (csütörtök) Június 12. (péntek). Június 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap, rövidített órák Osztályozó konferenciák Igazgatói szünet 6. nap Osztályfőnökök Június Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Igazgatóhelyettesek Június 19. (péntek) 9:00 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás 9. évfolyamosok Június 23.-ig Munkaközösségi megbeszélések: a tanév munkájának értékelése Munkaközösségi és osztályfőnöki beszámolók, statisztikák leadása Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok Június 24. (szerda) Beiratkozás Igazgatóhelyettesek Június 30. (kedd) Tanévzáró tantestületi értekezlet Igazgató július 1-jétől Szabadságolások, nyári programok Igazgató Nyári ügyelet: külön beosztás szerint Igazgató A munkatervet a nevelőtestület a augusztus 28-án tartott tanévnyitó értekezleten megvitatta és elfogadta. A Kollégium munkaterve mellékelve. Aszód, augusztus 28. Csobán Attila igazgató

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre 1 Tartalom: 1. Tanév rendje a Széchenyiben 2. Feladatok, felelősök időrendben 3. A tanév kiemelt célkitűzései 4. Felvételi eljárás

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2014/2015.

A tanév helyi rendje 2014/2015. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. A tanév helyi rendje 2014/2015. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 18 00 tanévnyitó, osztályfőnökök

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 2014/2015. tanév helyi rendje Készült az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete A 2014/2015. tanév rendjéről es az

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV Augusztus 21-25 9 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26. 10 00 TÁMOP 2.2.5 zárórendezvény, majd alakuló értekezlet (benne munka- és tűzvédelmi oktatás 27-28. Munkaközösségi

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2013/2014-es tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2013/2014-es tanév kiemelt feladatai: Az iskola 60. évfordulójának megünneplése Iskolai dokumentumok

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

munkaterve a 2014-15. tanévre

munkaterve a 2014-15. tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli utca 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben