A 2013/2014-es év értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014-es év értékelése"

Átírás

1 A 2013/2014-es év értékelése 2013 /2014-es tanévet 17 osztályban 279 tanulóval kezdtük, amelyből 114 diák az alsó, 165 pedig a felső tagozaton tanult. A fiúk létszáma: 148, a lányoké 131 volt. Bejáró tanulóink száma 34, akik Gólyásból,, Bogyarétről, Jánostelekről, Madérétről, Túzokról, Nagyszegből, Nagymegyerről, Szilasról, Alistálból, Nyárasdról utaztak be iskolánkba. 274-en magyar nemzetiségűnek, 5-en szlovák nemzetiségűnek vallották magukat. /Bertók Béla, Oršuliak Denis, Kovács Jessica, Riška Adrián, Štaubert Vivienn/ Az iskolai klubot 78 tanuló látogatta három csoportban. Az első csoport vezetője Bartalos Enikő, a másodiké Lukovics Ágnes, a harmadiké Házi Piroska volt. Az iskolakonyhán 103 tanulónk étkezett. A katolikus hittant 127-en, a reformátust 71-en,az etikai nevelést pedig 81-en választották. Integrált tanulóink száma az év folyamán 10 volt. Közülük értelmi sérültek, 7-en figyelem- illetve tanulási zavarral küszködnek, egy tanuló súlyosan hallássérült. Egyébként még 23 tanulónál lelhető fel tanulási illetve viselkedési zavar. A tanévet 279 tanulóval zártuk, közülük hárman külföldön tanulnak: Amir Faghigi Dubaiban, Mensa Dávid Torinóban, Bajnok Attila pedig Pápán. Az év folyamán távozott iskolánkból:kósa Enikő /9.A/,1 új tanuló érkezett: Nagy Keneth /2.B/. Aktív pedagógusaink száma 28. Közülük 17-en osztályfőnökök, 1 a nevelési tanácsadó szerepét tölti be, 1 pedagógiai asszisztenciát végez / Lukovics Ágnes/ hárman iskolavezetők, ketten katolikus ill. református hitoktatók, 2 iskolai klubos nevelőnőnk állandó munkaszerződéssel dolgozik. Anyasági szabadságon van Papp Brigitta és Tamásy Éva kolléganő. Az alkalmazottak száma tíz: : 4 konyhai alkalmazott 4 takarítónő 1 könyvelő/bérelszámoló 1 fűtő karbantartó. A tavalyi tanévben az állami és iskolai pedagógiai program a kilencedik évfolyamba ért. Az állami pedagógiai program előnyeit és hátrányait munkaértekezleten értékeltük. Legnagyobb hiányosságok a tankönyvellátásban voltak / késve vagy egyáltalán nem érkeztek meg/. Úgy tapasztaltuk, hogy a diákok leterheltsége egyáltalán nem csökkent, sőt az idegennyelvi órák számának növelésével és az új tantárgyak bevezetésével munka világa, művészeti nevelés - az egyes évfolyamokban még nőtt is. A 2013/2014-es iskolai évben a tankönyvellátás többé kevésbé zökkenőmentesnek volt mondható. A program szükségessé tette a pedagógusok körében a szemléletváltást, az új munkamódszerek alkalmazását, hiszen a változás, megvalósítás és a minőségi folyamat kulcszereplője a pedagógus.

2 A program pozitívumai a kompetenciák megerősítése: - anyanyelvi szövegértés - idegen nyelvi + szlovák nyelvi - matematikai - multikultúrális - szociális - képzőművészeti és pszichomotorikus - problémamegoldó - kézügyesség gyakorlati felhasználás - viselkedési iskolai rendtartás Az integrált tanulókkal való foglakozást pedagógiai asszisztens /Lukovics Ágnes/, gyógypedagógus / Forró Zsuzsa/ és pszichológus / Németh Margit/ segíti. Az ő oktatásuk speciális tanterv szerint folyik. A súlyosan hallássérült tanuló oktatását a Dunaszerdahelyi Munkahivatal által kirendelt abszolvens, Karácsonyi Tünde segítette október 1-től április 30-ig. A munkaterv minden pontját teljesítettük. Két tanulmányi kirándulást szerveztünk: - Gyalla:csillagvizsgáló 4.AB - Győr: Audi 8.AB Kötelező tanfolyamaink is sikeresek voltak: - Közlekedési park: Galánta 0-4. évf. - Úszótanfolyam: Nagymegyer 5. AB Bekapcsolódtunk az Oktatásügyi Minisztériumáltal és a SZMPSZ által kiírt versenyekbe. Sikeresek voltak a diákok a nemzetközi megmérettetésekben is. Állami versenyek és olimpiák: - pitagórasz - matematika olimpia - fizika olimpia - kémia olimpia - geográfiai olimpia - angol nyelvi olimpia - Biblia olimpia - Anyanyelvi versenyek: o szavalóverseny o Simonyi Zsigmond helyesírási verseny /regionális forduló/ o Mesevetélkedő Vásárút, Ekel - Sportversenyek: atletika, futball, Békefutás Alistál - Egészségügyi verseny -3-

3 Országos és nemzetközi versenyek: Egyéb versenyek és programok: - ibobor számítástechnikai verseny ors - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny /orsz./ - Kenguru matematikaverseny / orsz./ - Kárpátok földrajzverseny /orsz./ - TIT-verseny / nemzetk./ - Kihívás napja / Lak, Szilas, Gellér, Ekecs / - Laki matek - Bartók Béla Iskolanapok: ének - Alistál: Poznaj slovenskú reč, rajzverseny, szövegértés és fogalmazás, ének - Rajzverseny: Fák és a Föld napja alk évf. - Föld napja alkalmából szervezett művészeti foglalkozás, melynek témája az ártéri erdők megmentése volt. - Enviromentális kiállítás és foglalkozás Nagymegyeren az 5. évf. részére - Hüllőkiállítás az 1-9. évf. részére - Cseppek a tudomány tengeréből fizika, biológia foglalkozás a Gútai Nagyboldogasszony Gimnáziumban - Állásbörze és pályaválasztási tanácsadás a 8. és 9. évf. részére Bódis Gyula, pályaválasztási tanácsadó részvételével - Arany János iskolanapok: március Az egész hetes foglalkozás vezérfonala a toleranciára való nevelés volt. Érdekes és tanulságos beszélgetést vezetett Puss Sándor atya a 7-9. évf. tanulóinak. - Színházi előadások a komáromi Jókai Színházban / 2 alkalommal/ - Tánctanfolyam: 9.AB - Rendhagyó irodalmi óra Poór Józseffel -9. AB évf. - Rendhagyó zeneóra Vadkerti Imrével és Zsabka Attilával /1-9. évf./ - Kor Zár együttes műsora az ekecsi kultúrházban /1-9. évf./ - Karácsonyi műsor és vásár - Szeretetdoboz karácsonyi adománygyűjtés / Polák Csilla/ - Jelmezbál 1-4. évf. - Anyák napi műsor a 0-4. évf. előadásában - Tűzvédelmi gyakorlat - evakuálás, mentés szimulálása - A dunaszerdahelyi rendőrség fegyver és kutyás bemutatója, melyet gyermekeink az ekecsi és apácaszakállasi óvodásokkal együtt tekintettek meg az iskola udvarán - Hazajárók nyomában-jutalomkirándulás a Magas-Tátrában: Németh Orsolya, Varga Bálint /kísérő Polák Csilla/ - Runcájsz -rajzverseny értékrlő Komárom - Ide süss! - jótékonysági sütivásár /Polák Csilla/

4 A 9. évfolyam tanulóinak elhelyezkedése Végzősök száma: 35 tanuló, közülük Bajnok Attila külföldön /Pápa/ tanult. Az iskola megnev. 3 év 4 év 5év Nagymegyer Kereskedelmi Akadémia 2 tanuló Nagymegyer Magánszakközépiskola 3 tanuló 2 tanuló Dunaszerdahely Szabó Gyula 21 2 tanuló Vámbéry Ármin Gimnázium 3 tanuló Vidékfejlesztési Szakközépiskola Sportosztály 3 tanuló Magán Szakközépiskola/Nertatovice tér/ Technikai Szaközépiskola Gúta Magánszakközépiskola Ógyalla Építőipari Szakközépiskola Szakközépiskola Érsekújvár Egészségügyi Szakközépiskola Szenc Szakközépiskola / óvóped./ Karva Szakközépiskola Komárom Ipari Szakközépiskola 7 tanuló Pápa Egyházi Gimnázium 1tanuló Jövendőbeli elsőseink száma: 23 tanuló. A 2013/2014-es évben a köv. állami mérések voltak intézményünkben Március: 12. A kilencedikesek mérése magyar nyelvből, szlovák nyelvből és matematikából Országos átlag Iskolai átlag Magyar nyelv és irodalom 54,67% 61,62% Szlovák nyelv 67,59 % 74,74% Matematika 60,07% 60,20% február 10. : e-tesztírás 5. évfolyam: magyar nyelv, február 11.: e-tesztírás 9. évfolyam : magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom

5 Az iskola diákjainak szabadidős tevékenységét 19 szakkör szolgálta. Az alsó tagozaton volt énekkör, számítástechnikai szakkör, kreatív játékok, az ügyes kezek köre, huncut matek, fit tánc, szavalókör, sportkör a felső tagozaton a kilencedikeseknek magyar, matematika és szlovák szakkört tartottunk, de látogathatták a tanulók a felzárkóztató matematikát, a számítástechnikát, az édes anyanyelvünk szakkört, az olvasókört, a földrajz szakkört, az énekkart és a sportkört is. Pedagógustovábbképzések: A képzés megnevezése Résztvevők száma Gordon tréning / Komárom/ Somogyi Laura Robotprogramozó szakmai tréning Németh Vince Tehetek érted valamit? családi életre Muzsay Ildikó való nevelés Az interaktív tananyag használata Németh Vince I. minősítő vizsga BíróDenisza, Dorák Ildikó, Lukovics Ágnes, Ferenczi Gabriella, Soós Krisztina Polák Csilla Németh Vince II. minősítő vizsga Csápai Zsuzsa, Szabó Anita, Ládi Zsuzsa Folyamatban Folyamatban Négy pedagógusunk, Somogyi Laura, Németh Júlia, Németh Vince és Szabó Anita jelentkezett A SZMPSZ Nyári Egyetemére.

6 Pályázatok: Új Szó: 2476, évf.: Lakóhelyem és régióm értékei 8. évf.: Szlovákia lakossága és települései 5-9. évf.: Közgazdaságtan Alapvető emberi jogok Az emberiség globális problémái Állampolgári nevelés 9. évf.: Utazás az euro világába Jednota: /Nech sa nám netúlajú! / A pályázat a tanulók illetve az iskolai klubba járó gyermekek szabadidős tevékenységét célozta meg, illetve eszközvásárlást tartalmaz. A 2013/2014-es évben a nehéz gazdasági körülmények ellenére gyarapodott iskolánk. Az önkormányzat, a szponzorok, iskolabarátok és tevékeny szülők segítik munkánkat. Önerőből sikerült megjavítani az összekötő folyosó tetejét / /padokat, bicikliállványt helyeztünk el az udvarban. A lelkes fiatalok szorgalmas munkájának köszönhetően sportpályánk mindig gondozott. Csakúgy az iskola udvara és környéke. Ezen és egyéb javítási munkálatokba mindig besegítenek a község technikai dolgozói Csápai Rudolf vezetésével. Köszönet segítőkészségükért. Az egészséges életmód kialakítása és betartása elsőrendű feladat intézményünkben. A tardoskeddi szövetkezet segítő kezet nyújtott ebben. Szeptembertől márciusig almával illetve ivólével látta el gyermekeinket értékben. Az iskola mindkét épületének folyosólyán elhelyezett melegital automaták szintén ezt a célt szolgálták. Gyermekeink hétvégi szabadidős tevékenységét segítette Vendégh György pedagógus, aki szombatonként a sportolni vágyó fiúkat fogta össze és heti rendszereséggel edzette őket. Ezenkívül látogatják még tanulók a karate edzéseket, box edzéseket, a falusi sportegyesület edzéseit, illetve az Önkéntes Tűzoltó Egyesület felkészítő foglalkozásait. Az iskolavezetés tervei közt szerepelt az, hogy minden osztályt projektorral, notebookkal és vetítővászonnal szereljünk fel. Ezen törekvésünkben hathatós segítséget nyújt a Magyar Szülők Szövetségének helyi szervezete, akik már 5 projektort és 2 laptopot vásároltak iskolánknak. Az állami támogatásból kapott, illetve a SZSZ által vásárolt laptopok és projektorok száma Az alsó tagozat zenei nevelését segíti a SZSZ által adományozott 4 magnetofon is. Iskolánk az év végére 2 interaktív táblával, 20 tabletgéppel, 2 kivetítővel és 2 notebookkal gyarapodott a DIGIPÉDIA ill. A MODERNÁ ŠKOLA elnevezésű állami projekt elnyerése által. 1 tanári és 24 diák licensz is a birtokunkba került a tanulók elektronikus tesztelésének lebonyolítása végett. A megvalósított illetve megvalósításra váró terveken kívül persze hiányosságokkal is küszködünk. Legnagyobb gondot a lefolyórendszer hibái okozzák. Az idei évben volt

7 részünk néhány lefolyó dugulásban, de a fenntartó hathatós segítségével ezeket sikerrel elhárítottuk. Nyári terveink között szerepel a tornaterem vakolathibáinak javítása és festése, az iskolapadok festése a felső tagozaton, illetve új padok vásárlása, kisebb kőművesmunkák elvégzése az osztályokban. Nagyobb lélegzetű, pénzigényes felújítást igényel mindkét főépületben a fiúk részére kialakított mellékhelyiségek rekonstrukciója.remélem, önerőből, illetve a fenntartó segítségével sikerül ezen munkálatokat a tanévkezdésre befejezni. Sajnos költségvetésünk szűkös volta személyi kérdéseket is felvet. Így az átszervezés elkerülhetetlen. Szeptembertől Házi Piroska napközis nevelőnő véglegesen nyugdíjba vonul, helyére alsó tagozatos tanító, Ferenczi Gabriella kerül. Ezenkívül még két tanító, Somogyi Laura, ill. az anyasági szabadságát befejező Papp Brigitta is napközis nevelőnő lesz. A nehézségek ellenére örömmel tölt el bennünket, hogy a szülők és iskolabarátok segítik munkánkat. / eszközszállítás, a tanulók szállítása különböző versenyekre, a napközis tevékenység színesebbé tételére eszközadományozás stb. / Tanulóink Soós Krisztina és Ferenczi Gabriella tanítónők vezetésével bekapcsolódtak a LIEDL üzletlánc PET-palack gyűjtőakciójába. Az összegyűjtött palackok száma: , ami sajnos nem volt elég ahhoz, hogy elnyerjük a díjként kiírt műfüves pályák egyikét. Köszönjük a szülőknek: Szitási Piroskának, Ferenczi Ilonának, Ferenczi Jenőnek és a Csápai Rudolf által vezetett csapatnak a gyűjtésben nyújtott segítségüket. Iskolánk lelkes szponzorai közé tartoznak még Prágai Zoltán, Németh László, Újj Balázs, Köles Zoltán, Köles László és Rojko René. Jó kapcsolatokat ápolunk az egyházakkal, a tömegszervezetekkel, a művelődési otthonokkal, baráti iskolákkal, a nyúli Pilinszky János Általános Iskolával. Ezúton mondunk köszönetet a helyi önkormányzatnak, a polgármester úrnak és Csápai Rudolfnak, illetve az általa vezett dolgozóknak készséges segítségükért illetve precíz és megbízható munkájukért. Valamint köszönetemet fejezem ki kollégáimnak a gyermekek oktatásában nevelésében végzett tevékenységükért és az iskola technikai dolgozóinak szorgalmas munkájukért.

A 2014/2015-ös iskolai év értékelése

A 2014/2015-ös iskolai év értékelése A 2014/2015-ös iskolai év értékelése 2014/2015-ös tanévet 15 osztályban 264 tanulóval kezdtük, amelyből 112 diák az alsó, 152 pedig a felső tagozaton tanult. A fiúk létszáma: 143, a lányoké 121 volt. Bejáró

Részletesebben

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉVKÖNYVE 2011/2012 1 2 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI ALAPISKOLA

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

a 2013/2014. tanévről

a 2013/2014. tanévről Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szakmai beszámoló a 2013/2014. tanévről 1. A szakmai munka áttekintése A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban kiemelkedően magas színvonalú szakmai

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató

ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató 1 Az intézmény hivatalos adatai Az intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

AZ ISKOLA MUNKATERVE

AZ ISKOLA MUNKATERVE ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba intézményvezető Pápa, 2012. június 6. Bevezető Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év

ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY 60 év Köszönetet mondunk az iskola támogatóinak és Párkány város önkormányzatának a segítségért. Nyomda: REGRA - Kovan Kedves Olvasó! Iskolánk 10 évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának

Részletesebben

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 1 2. Intézményünk arculata, jellemzői... 2 2. 1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok... 6 2. 2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink...

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule

IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola 2011-2012-es tanév tevékenységéről

Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola 2011-2012-es tanév tevékenységéről Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola 2011-2012-es tanév tevékenységéről Készítette: Egyházi Viktorné igazgató Tartalom I. Iskolánkról:... 3 II. Személyi feltételek... 5 III. Nevelő-oktató munkánk:...

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Készítette: Kiss Ilona ig. h Varróné Szabó Tünde ig. h Patkóné Séra Ilona megbízott igazgató Érd, 2014. június 18. 1 1. A szakmai

Részletesebben

Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola első félévéről a 2011/2012-es tanévben

Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola első félévéről a 2011/2012-es tanévben Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola első félévéről a 2011/2012-es tanévben Készítette: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató Törkencziné Horváth Beáta igazgatóhelyettes Jelinkóné Hackl Hedvig igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója Szigetszentmiklós, 2013. július 11. Készítette: Noseda Tibor igazgató 1 1. A szakmai munka áttekintése Tanulmányi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira

BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira Bíró Gyula igazgató Gyenge Zsigmondné igh. Tiszai Sándorné mkv. Herczegh Imréné mkv.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben