Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét. II. évfolyam 4. szám május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét. II. évfolyam 4. szám 2007. május"

Átírás

1 II. évfolyam 4. szám május Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét Több, mint egy évszázada gyûlnek össze emberek a világ számos országában, hogy május elsõ napján a munka tiszteletének adózzanak. A majális ma már persze inkább kellemes idõtöltés, mintsem véres csetepaté, azonban épp a legfejlettebb országokban, ha vidám keretek között is, de még mindig azt jelképezi, mint száz évvel ezelõtt: a közös cél érdekében megszervezett egységes fellépést május 1-ére az USA 11 ezer üzemének 400 ezer munkását hívták az utcára a 8 órás munkaidõ kiharcolásáért, ám csupán mintegy 20 ezer embert sikerült mozgósítani. A megmozdulások hamarosan nem várt fordulatot vettek: május 4- én Chicagóban véres eseményekre került sor a rendõrök és a tüntetõk között, amelyekben mindkét oldalról többen is életüket vesztették. Az incidenst nem felejtette el a világ: a három évvel késõbb, ben Párizsban összeült a világ munkástanácsait tömörítõ II. Internacionálé, amely az amerikai események 4. évfordulójára, május 1-jére felvonulásos megemlékezést hirdetett. A rendezvényt csak egy alkalomra tervezték, ám annak nem várt népszerûsége miatt hamarosan szokásossá vált. Bõvebben az 5. és 7.oldalakon

2 május Biztonságnövelés és további elhelyezési térfogat biztosítása a püspökszilágyi RHFT-ben A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) az ország egyetlen olyan létesítménye, amelyik az egész országra kiterjedõen nyújtja szolgáltatásait, átfogó hatósági ellenõrzés alatt, ahol az intézményi eredetû radioaktív a hulladékokat megfelelõen lehet kezelni és biztonságosan elhelyezni, illetve azon hulladékok esetében, melyek nem kerülhetnek itt végleges elhelyezésre hosszú ideig átmenetileg tárolni. A szilárd hulladékokat tároló medencék 2005-ben megteltek, az újabb hulladékszállítmányok fogadásához jelenleg már az üzemi épület pinceszintjén kialakított átmeneti tárolóteret használjuk. A magyarországi intézményekben a jövõben keletkezõ mennyiségek elhelyezése továbbra is szükséges, ezért meg kell teremteni a térfogatbõvítés lehetõségét is. Ezen hulladék típusok elhelyezésére továbbra is a legmegfelelõbb hely az RHFT, hiszen a Báatapátiba tervezett tároló az atomerõmû üzemeltetésébõl és majdani leszerelésébõl származó kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére szolgál majd. A 2000-ben elvégzett biztonsági elemzés eredményei alapján megállapítható, hogy az RHFT jelenlegi üzemeltetése és a környezetbiztonság a passzív intézményes ellenõrzési idõszak végéig megfelelõen garantált. A telephely összességében (a befogadó geológiai környezet, a létezõ mesterséges korlátok és egyedi hulladékformák) alkalmas a kis és közepes aktivitású, rövid élettartamú hulladékok biztonságos végleges elhelyezésére. Mindazonáltal sem az eredeti engedély, sem a telephely késõbbi bõvítésre vonatkozó engedély nem határozott meg hulladék-átvételi kritériumokat. Ezért a medencékbe olyan hulladékok is kerültek, amelyeknek a távoli jövõben történõ szándékolatlan megbolygatása (útépítés, házépítés, feltáró fúrások stb.) komoly radiológiai következményekkel járhatna. Azt tervezzük, hogy módszeresen átvizsgáljuk a tárolókban elhelyezett sugárforrásokat, és meghatározzuk, melyiket emeljük ki, és visszük közbensõ tárolásra, és melyik hagyható indokoltan a helyén. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tároló bizonyos medencéit mindenképpen meg kell bontani a szükséges biztonságnövelõ beavatkozások elvégzése érdekében, célszerû ezt összekapcsolni tároló-térfogat felszabadítást eredményezõ mûveletekkel A kidolgozott stratégia fõ elemei a következõk. Vissza kell termelni a hosszú távú biztonság szempontjából fontos hulladékok nagy részét elsõsorban a hosszú élettartamú radionuklidokat tartalmazó zárt sugárforrásokat. Ezeket külön kell válogatni, és mindaddig a telephelyen kell tárolni, amíg máshol végleges elhelyezésre nem kerülnek. A visszaszedett hulladékok megfelelõ kezelést követõen (pl. kisnyomású tömörítés) jóval kisebb térfogatban és kedvezõbb formában visszakerülnek a medencékbe. Feltöltés után a medencéket teljesen ki kell betonozni, biztosítva, hogy a hulladék csomagok között és a fölöttük lévõ összes szabad tér ki legyen töltve. A létesítmény lezárásakor megfelelõ agyagtakarást kell építeni a tároló fölé. A létesítmény aktív intézményes ellenõrzését fenn kell tartani 150 évig a lezárást követõen. A létesítmény helyszínére, konstrukciójára és leltárára vonatkozó teljes információt el kell helyezni helyi és országos levéltárakban. Gondoskodni kell a telephely állandó megjelölésérõl. A biztonságnövelõ intézkedések végrehajtása több ütemben kerül végrehajtásra. A kellõ tapasztalatok megszerzése érdekében az elsõ fázisban egy ún. demonstrációs programot végzünk el az A típusú medencéknél, mely során 4 db 70 m 3 - es cella hulladékait válogatjuk át.. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában azután a kellõ módosításokat követõen végezhetõk el a további beavatkozások. A hulladék visszatermelés és feldolgozás megkezdéséhez átalakítási engedély megszerzésére volt szükség. Az engedélyt az illetékes hatóság 2006 elején kiadta. Az engedélyezési dokumentáció hatósági elfogadását követõen, a programot végrehajtó vállalkozó pályázati úton történõ kiválasztása is megtörtént. A megnyitandó cellák fölé 2006 végén egy hermetikusan zárt belsõ, és egy azt védõ külsõ sátor került. Idén április elsõ felében kezdjük meg a munkát, amely várhatóan 2008 õszén ér véget. A hatósági engedélyt megalapozó munkák során elvégeztük a tervezett beavatkozás környezeti hatásvizsgálatát. A telephelyi sugárvédelmi és környezetellenõrzõ rendszerek a demonstrációs program során ugyanúgy mûködnek, mind normál üzemviteli esetben. Ezen kívül nagyon sok kiegészítõ mérõeszköz kerül telepítésre, illetve jelentõs lesz a kézi mûszerek (szennyezettség- és dózisteljesítmény mérõ) használata. A telephelyen kívüli rendszeresen zaj- és porterhelés méréseket tervezünk. A radioaktív anyagtartalmú közegek (levegõ, víz) kibocsátása nem növekszik a normál üzemi tevékenységhez képest: a hulladék kiemelési mûveletek kettõs sátor alatt történnek, ahonnan a levegõ csak szûrés és ellenõrzést követen juthat ki, a további mûveletek pedig a technológiai épületben történnek (ahonnan szintén csak ellenõrzötten történhet kibocsátás), ezért a lakosság sugárterhelése kizárható. A munkákról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az Izotóp Információs Társulás segítségével. Kapitány Sándor telepveztõ

3 2007. május Tartalom IIT Biztonságnövelés és további elhelyezési térfogat biztosítása a püspökszilágyi RHFT-ben 2 Miért nem születik elég gyerek? 3 Galgamácsa Szent Iván napi tûzugrás 4 Kisnémedi Sör és virsli helyett inkább a pörkölt volt a sztár 5 Õrbottyán Jelen és jövõ 6 Püspökszilágy Hagyományos Majális 7 Vácegres Adományokból szépült meg a kõkatona Idén is volt szemétszüret 8 Váchartyán Megint jöttek, vetélkedtek 9 Váckisújfalu Bemutatkozás az utazás kiállításon 10 Fotóalbum Váchartyán fotóalbuma Bûnüldözõ A gázmegtakarítás törvénytelen útjain Több millióval távoztak a csalók Keresik a zsarolót 14 Megye Visszaigényelhetõ a vizitdíj? 15 Impresszum Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I.I.T.) Szerkesztõk: Bertók László Császár Attila Tördelõ: Molnár Sándor Nyomda: MULTISZOLG BT. Vác Felelõs vezetõ: Kajtor Istvánné Hirdetésfelvétel: Kisfalvi Gabriella (06-30) Miért nem születik elég gyerekek? Nemzetstratégiai cél a népességfogyás megállítása. Nos, ez az a fárasztó panelmondat, ami idõrõl idõre elhangzik a politikusok szájából, hogy aztán minden maradjon a régiben. E cikk írásakor is éppen a demográfiai válságról szónokolnak a Tisztelt Házban mint már annyiszor. Lefogadom, ezúttal is sok okosságot mondanak majd, pártemblémától függõen más-más nézõpontból. Néhányan a kamera kedvéért elõveszik legpárásabb tekintetüket is, hogy azzal demonstrálják, mennyire a szívükön viselik õk a gyerekek, a nemzet jövõjének ügyét. Aztán a másnapi ülésen - könnyed levezetésképp szavazatukkal megpecsételik néhány bezárnivaló iskola sorsát, reform címén rendelkeznek a szülõotthonok és egyéb gyermekgyógyászati intézmények megszüntetésérõl és hogy az államkassza is rendbe jöjjön, megszavazzák a tandíj mellé a diákok utazási kedvezményeinek eltörlését is. A családalapítás ösztönzésére végül eltörlik a hat helyett gürizõ édesapa személyi jövedelemadó-kedvezményét is, igaz, néhány forinttal megemelik a családi pótlékot, hogy elmondhassák: kompenzálnak. Nemzedékem a mai harmincas korosztály már nem részesült a szocializmus vívmányaiból (lakáskiutalás, teljes foglalkoztatás, SZOT-üdülés, ingyenes oktatás, ingyenes sportlehetõségek, olcsó közlekedés, stb.) Mi voltunk azok, akiknek nem osztottak kártyát a rendszerváltáskor sem, mert akkor még túl fiatalok voltunk, de most a legnagyobb adóterhet viseljük, ám azt azért elvárnák tõlünk, hogy orvosoljuk a népesedési válságot. Ehhez képest középiskolai évfolyamom többsége vagy öregedõ szingli, vagy elvált, és mellesleg boldogtalan. Egy teljes nemzedék van boldogtalanságra ítélve. Az élet akkor teljes, ha minden életkorban be tudjuk tölteni azt a szerepet, amit a Jóisten, vagy a természet ránk rótt. Régen, mielõtt a fogyasztói társadalom modellje és a tõkemegtérülés volt a fõ rendezõ elv a világban, még nagy családok voltak, 3 nem volt kérdés a sok gyerek. Dédnagyapáim korában a családfõ egymaga képes volt eltartani a családot, többek közt ezért sem merült fel az a kérdés a nõk számára, hogy vagy gyerek, vagy karrier. Manapság ha egy nõ szülni merészel, ne is álmodjon többé állásról, úgyse veszik fel. Marad tehát a fõállású anyaság. De kérdem tisztelettel, milyen fõállás az, ahol a minimálbér fele a fizetés? Egy több gyerekes család létrejöttének alapfeltétele egy egészséges méretû lakás. Egy alkalmas ingatlan vásárlása a szocpol. támogatás dacára egy egykeresõs család számára gyakorlatilag lehetetlen. Használt lakás vásárlását az állam nem támogatja, tehát felmerül, hogy a szocpol. is valójában csak az ingatlanberuházók kedvéért létezik. Vagyis marad a lakáshitel, az életre szóló eladósodás Egy nagycsaládnak is kellene tudnia közlekedni. Csakhogy ma egy új hat-hét személyes családi autó ára 8-10 millió forint körül mozog - köszönhetõen a magyarországi adóknak - miközben ugyanekkora kocsihoz az USA-ban, átszámolva 4 millióért lazán hozzá lehet jutni. Magyar nagycsaládnak marad az öreg járgány, aminek viszont a szervízköltsége magas. Ha egy magamfajta férfi egymaga próbál eltartani pl. egy hat tagú családot, emberfeletti dolga van. Napjainkban alig létezik biztos állás, nincs kollektív szerzõdés, nincs szakszervezet, a legtöbb kisember kényszervállalkozó, akit még elbocsátani se kell. Vagy ha mégis rendes állásban van a szerencsétlen, nem tud a költségekkel ügyeskedni, így annyira keveset visz haza, hogy garantáltan a létminimum alatt élnek. Nagycsaládosként vég nélkül sorolhatnám, hogy képmutató magyar állam miként lehetetleníti el nemzedékem számára a gyermekvállalást. A sok gánccsal szemben csak egyetlen, de mindent felülíró érvet tudok felhozni a nagycsalád mellett: hogy nincs a gyerekeknél nagyobb boldogság a világon. Bertók László

4 május Galgamácsa Szent Iván napi tûzugrás Vankóné Dudás Juli ( ) A kiváló tehetségû népmûvész, naiv festõ neve országosan ismert. Elsõsorban faluja, Galgamácsa színes népszokásait megörökítõ rajzaival, festményeivel, lírai részletekkel is átszõtt, néprajzi hitelességû önéletírásával vált szélesebb körben ismertté. Faluja kulturális életének nagylány korától szervezõje volt. Már 18 éves korában vezetõje lett a helyi népi együttesnek, amely mûsorát a galgamácsai jeles napi szokásokból és népi gyermekjátékokból állította össze. Több generáción át nevelte, tanította a fiatalokat a gyermekkorában megismert, idõsebbektõl eltanult hagyományokra. Sokoldalú tehetség volt: írt, rajzolt, hímzett és szõtt, szõttes- és hímzésmintákat tervezett, szépen énekelt. Tõle indult el a galgamácsai Falumúzeum létesítésének gondolata, s végig közremûködött annak 1977-ben történt megnyitásáig. A Falumúzeum neve ma Vankóné Dudás Juli Emlékház. Vankóné Dudás Juli Díj A Vankóné Dudás Juli Díj Alapítványt 1990-ben hozta létre Takács István és neje, Vankó Etelka. A díjak átadása Szent Iván napjához kötõdik, melynek népszokását, a tûzugrást ugyancsak Juló néni újította fel. Az egyéni vagy csoportos kategóriában átadásra kerülõ díjak Galgamácsa és a Galga-mente népmûvészetének, népi hagyományainak feltárásában és megõrzésében legeredményesebben tevékenykedõk elismerése. Ebben az évben 16. alkalommal rendezik meg az átadó ünnepséget. Szentiván éji tûzugrás Vankóné Dudás Juli Falum, Galgamácsa címû könyvében írja a tûzugrás szokásáról: Egy hétnek elõtte hordták már a lányok a tüzelõanyagot oda, ahol a tüzet ugrálták. Két helyen ugráltak: a falu alsó szélén és a fölsõn. Homokpart volt az alsó. Szilváshegy a másik. Egymásnak kiabálták a heccelõ szavakat. Legények ebbe nem avatkoztak bele, esetleg segítettek rõzsgyét vagy bármi tüzelõanyagot vinni. Este 8 óra után, 9 elõtt kezdtek ugrálni. Jó nagy tüzet raktak, körbeállták, mintha valami varázsigéket szórnának rá, énekeltek. Kérdeztem a barátnõm édes szüléjét, 78 éves korában, amikor én 17 éves voltam, hogy mért ugrálták a lányok a tüzet az õ idejében? Igen kedvesen válaszolt: - A tûz a hamu árka, az mindent felfal. Aki bánatát akarja eltaposni, átugrani, azt veti rá ezzel. Aki boldogságát látja úgy szikrázni, azért ugorja át. De ezt minden lánynak át kell ugorni! Így tudja átlépni a száz tõ hosszát! - vagyis az életben adódó megpróbáltatásokat át tudja vészelni. Vankóné Dudás Juli Díj átadás és Szent Iván napi tûzugrás A Vankóné Dudás Juli által felelevenített népszokás már Juló néni életében is jelentõs számú érdeklõdõt hozott Galgamácsára. A Vankóné Dudás Juli Díj létrehozásával megrendezése újra hagyománnyá vált, kiszélesedett, a Galga-mente folklór ünnepévé vált. A díjak átadása után neves galga-menti hagyományõrzõk, együttesek adnak mûsort, népmûvészeti kirakodóvásárral. A mûsort követi a tûzugrás. Az Emlékház udvarán rakott tûznél a helyi együttes feleleveníti a régen énekelt dalokat, tréfás rigmusokat, majd átugorják a tüzet. A végén a közönséget is bevonják, a népviseletbe öltözött fiatalok hívogatnak, és a vállalkozó vendégeket segítik a tûz átugrásában. Folklór Ünnep Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, kincseket! Galgamácsa Önkormányzata és a Vankóné Dudás Juli Alapítvány nevében felhívással fordulunk mindazokhoz, akiknek fontos a néphagyomány, népmûvészet fennmaradása és a benne élõ bölcsesség továbbhagyományozása szûkebb pátriánkban a Galga mentén. Hogy illõen folytassuk az 1991-ben elindult kezdeményezést, minden évben Szent Iván napjához legközelebb esõ vasárnapot a Galga mente Folklór Ünnepének szenteljük. A esztendõben éppen június 24-e, vagyis Szent Iván napja lesz e jeles nap. Ezt a rendkívüli egybeesést tudatosan fordítsuk a magunk javára, s kérünk a térségünkben élõ minden népmûvészt, pedagógust, és a népmûvészettel, néphagyománnyal, kultúrával foglalkozó szakembert és szervezetet, valamint az itt lakó gyerekeket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak hazánk és benne a Galga mente hagyományai felé. A Vankóné Dudás Juli Alapítvány kuratóriuma az alapító okiratában megfogalmazottaknak megfelelõen 2007-ben tizenhatodik alkalommal Vankóné Dudás Juli Díjat adományoz a Galga mentén élõ, a néphagyományok megmaradásáért tevékenykedõ személyeknek és csoportoknak. Dr. Pesti Klára polgármester Balatoni Imre Alapítvány elnöke Galgamácsa község adatai Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség:Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné cím: Weboldal:

5 2007. május Sör és virsli helyett inkább a pörkölt volt a sztár A kellemetlen múlt hatására a munka ünnepe többek között épp hazánkban veszítette el eredeti jellegét, ahol a rendszerváltás után hirtelen beköszöntött vadkapitalizmus -nak köszönhetõen erõs hiányosságok mutatkoznak a munkavállalók érdekérvényesítése területén. Május elseje hazánkban a Tanácsköztársaság ideje alatt lett hivatalos ünnepnap. Ez alkalomból a Pesten megtartott rendezvények szervezésével a hírhedt Lenin-fiúk nevû rohamosztag vezetõjét, Szamuely Tibort bízták meg. Erre a napra a városban szobrot emeltek Leninnek és Marxnak, és több, fontos középületet vörös posztóba burkoltak. A Horthy-rendszerben mellõzött május 1-je a magyarországi harcok véget érése után, már 1945-ben megrendezésre került, és nem sokkal késõbb az új rezsim egyik szimbolikus napjává nõtte ki magát. Sör, virsli, felvonulások és politikusok hosszas beszédei tették emblematikussá ezeket az idõket. Kisnémedin is máig él az ünnep hagyománya, de a település lakói szemlátomást inkább a közösségi együttlétre, a pihenésre összpontosítottak ezen a napon. Az önkormányzat és az óvoda mögötti Urak kertjében egész napos programsorozat várta a természetbe látogatókat. A megnyitó után számos, más rendezvényekrõl is ismert, népszerû játék szórakoztatta a gyermekeket, de a felnõttek sem maradtak feladat nélkül, hiszen összemérhették tudásukat, felkészültségüket a szabadtéri tûz mellett. Rotyogott a bográcsban halászlé, pörkölt, gulyás, míg a közös, nagyüstben mangalica húsát puhították a szakácsok. Akik pedig a lazítás más formáját választották a majorett-csapat zenés, táncos fellépést követhették nyomon. A pomázi fiatalokból álló, egyenruhás lányokról az is kiderült, hogy bajnoki címûket és a település hírnevét május közepén tovább öregbítik majd Ausztriában, ahová egy jelentõs rendezvényre utaznak. A kissé borongós, de kellemes tavaszi idõben az egészséget is ünnepelték azok, akik lefutották a 2007 méteres távot, de a lazsálóknak is kijutott a jóból, mert estére a retro disco-tól volt hangos a falu. Cs.A. Kisnémedi Pályatükör a sportélet tükre 5 Kisnémedin elkezdõdtek a sportpálya felújítási, (átalakítási) munkálatai. Erre azért van szükség, mert a pálya méretei nem felelnek meg a megye által elõírt szabványnak illetve a pályatükör lejtése elõnytelen az ott játszó csapatok számára. Ahhoz, hogy a kisnémedi labdarúgók továbbra is saját falujukban bonyolíthassák mérkõzéseiket, - a falu lakóinak szórakoztatására szükség van az átalakításra. Elsõ lépésben a pályatükör lejtésének megszüntetése történik, a megfelelõ méretek kialakításával (pályaszélesítés, hosszabbítás). Ehhez több száz köbméter földet kell megmozgatni, hogy az 1-1,5 m-es szintkülönbség eltûnjön a két kapu között. A méretváltoztatással együtt jár, hogy a jelenlegi védõkorlátot is áthelyezik, pótolják a hiányzó elemeket, újra betonba ágyazzák és biztonságossá teszik a nézõk számára. Mivel a pályatükör alacsonyabban helyezkedik el környezeténél, meg kell védeni a rázúduló esetleges csapadéktól, ezt egy U alakú vízelvezetõ rendszerrel oldják meg. Ezzel együtt kiépítik a majdani gyep locsolására szolgáló vízvezeték rendszert is. A fenti munkák befejeztével a kialakított pályatükörre egy felsõ termõréteg kerül, amely élõ gyepszõnyeget kap. A pálya átadását (ünnepélyes labdarúgó tornával) 2007 õszére tervezi az önkormányzat. Kisnémedi Önkormányzatának fontos, hogy a megfelelõ körülményeket biztosítson a településen sportolni vágyók számára, a sportélet fellendítésére és a fiatalok szabadidõs tevékenységének eltöltésére. Kisnémedi község adatai Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06-27) Fax: (06-27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

6 május Jelen és jövõ Õrbottyán A polgármester elõterjesztése alapján Õrbottyán nagyközség képviselõ-testülete elfogadta a , illetve az azt követõ évekre szóló települési gazdasági-fejlesztési programot. Ebben az elõkészítõk a helyzet felmérésén túl figyelembe vették a lehetõ legtöbb egyéb forrásból meglévõ információt és civil javaslatot. középületek felújítása, környezetük rendezése, parkolók kialakítása (új településközpont, ügyfélbarát polgármesteri hivatal, új funkciók, a Pálos fogadó felújítása) települési alközpontok kialakítása (piac és hozzá tartozó közösségi tér, Állomás utca) felszíni víz, csapadék-elvezetõ rendszer építése, felújítása ivóvízvezetékrendszer továbbépítése, felújítása, víztározó bõvítése szennyvízcsatorna hálózat kiépítése õriszentmiklósi temetõ területének bõvítése, rendezése, ravatalozók felújítása hiányzó buszvárók létesítése pihenõpark kialakítása a horgásztó és strand területén további parkosítás a település egészén. Eredményt hoztak az elmúlt év helyi gazdálkodási megszorításai A folyamatban lévõ beruházások vácbottyáni járdaépítés a Duna-Mecsek Alapítvány pályázati támogatásával, közterület rendezés: a vasútállomási járda, Rákóczi utcai járda felújítása, intézmények környékének rendezése az Izotóp Információs Társulás támogatásával, Õriszentmiklósi temetõ rendezése, ravatalozó korszerûsítése pályázati támogatás (a saját önrész a felajánlott tisztségviselõi és képviselõi tiszteletdíjakból). Az önkormányzat gazdasági programját alapvetõen befolyásolják az alábbi régiós programok Vác Gödöllõ közötti kerékpár út építése Vác és térsége szennyvízhálózat kiépítése Vác Gödöllõ közötti közúti közlekedés áthelyezése, 2/A-M3 összekötése Regionális hulladékgazdálkodási program. Településfejlesztési célok Építési telkek, és új utcák kialakítása elsõsorban a már belterületbe vont területeken útépítések (a csatornaépítések után) járdaépítések, felújítások Az elmúlt év gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselõ-testület elfogadta. E szerint a nagyközség teljesíteni tudta az év közben módosított költségvetését. Mint ismeretes, az eredeti elõirányzat mintegy ~ 87,8 millió forintról szólt, az módosított költségvetés viszont már csak ~ 65 millió forint bevétellel számolt. Az összesítések szerint ~ 66 millió forint teljesült, ami 102 százalékos teljesülést jelent. A kiadási oldal megmutatja a megszorítások eredményét. Az eredeti költségvetési terv szerint 87,8 millió forintot költött volna az önkormányzat, amit a módosítás során 65 millióra vettek vissza. Ebbõl 63,8 millió forint teljesült, ami 97 százalékos teljesítést, azaz szerény megtakarítást jelent. -bl- Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Irányítószám: 2162 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06-28) (06-28) cím: Polgármester: Kereskényi János Jegyzõ: Babinszki Edit

7 2007. május 7 Hagyományos Majális Püspökszilágy Igaztalan vádak Püspökszilágyon - régi hagyomány szerint - május 1-jén, a futballpályán majálist rendeztünk. A kis, de lelkes szervezõ csoport munkáját siker koronázta, sokan voltunk, munka is volt bõven, aki eljött, jól érezte magát. Ez a nap fõleg a gyerekeké. A díjmentes ugrálóvár reggeltõl estig tele volt, a helyi pedagógus csapat az éppen nem ugráló, illetve nagyobb gyerekeknek vetélkedõket szervezett, és a gyerekkoncertet is sokan élvezték végig. A felnõtteknek is volt program bõven. A futball csoportok estig nyûtték a labdát jó minõségû pályán, amiért a gyep karbantartóit éppúgy köszönet illeti, mint ahogy a fáradhatatlan bírókat is. A családi vetélkedõnek és az erõs ember versenynek is nagy sikere volt. A reggel fõzõversenyre benevezett két csapat pedig minden igyekezetével azon volt, hogy lefõzze a másikat. A bográcsban fõtt finom gulyással jólakottan, estig élveztük mind a jó idõt, mind a programokat. A szervezõk illetve segítõik neveit bár tudom le kellene írni de tudjuk, hogy e szerény és becsületes emberek, akik évek óta dolgoznak a pályán és büfében, segítenek a szervezésben. Amit tesznek, elsõsorban a munkájuk eredményéért és nem saját dicsõségükért teszik. Az idei Majális tehát jól sikerült, reméljük lesz még sok hozzá hasonló program községünkben. Várjuk a fiatal erõk megjelenését is a szer- vezésben, rendezésben. Bár már ígéretek vannak, jöhetnek a tettek is. Szilágyi Mókus Kommunikáció, kapcsolatok Megmondták az öregek: nem az az ember aki üti, hanem aki állja! Jó, de meddig és mi értelme van ennek? Magyarországon soha ennyi sajtóper nem folyt, mint jelenleg. Nincs sajtó kultúránk, mint ahogy beszédkultúránk sincs a közéletben. Karácsonykor egy nagyon okos gazdasági szakértõ nyilatkozta: kezdjenek elébb a falvak összefogni a szomszédokkal, mert a szomszéd a legjobb testvértelepülés. Így lehet csak átvészelni a nehéz idõszakot, így lehet elõrejutni. Igaza volt. Ám természetesen mi az ellenkezõjét tesszük! Legyûrûzik közénk is a nagypolitika, ahol a mottó: Ma már nem csak az adott szó (kézfogással), de az írott szerzõdés sem kötelez! Fõleg, ha ellenség a másik fél! Ki az ellenség? Mindenki, aki nem azt akarja amit én, vagy azt gondolom róla, hogy sérti az érdekeimet. Lehet a vélt ellenséget sértegetni, intrikálni, piszkálni akár a gyermekeit is, és ha meghal, ki lehet szedni a csontját a földbõl. Na jó, de kérdem ismét: mi értelme van ennek? Mindig vissza kell ütni? Szerintem nem! Mindig válaszolni kell? Mindig nekem van igazam? Á, dehogy! Amikor a társulási tanács úgy döntött, újságot ad ki lefektetett pár alapelvet: legyen kulturális havilap, politikamentes, helyi anyagok legyenek benne, komoly szakmai tájékoztató tartalommal, megfelelõ tudományos kontrollal. Itt kell kijelentsem minden sértõ szándék nélkül hogy az elõzõ szám szakmai cikke a közvélemény-kutatás eredményérõl teljes mértékben téves volt, csak a közepén van igazság. Az esetleges kis mértékû negatívum a kommunikáció hibája, de az ilyen kommunikációé. Ugyanis két év alatt szépen fejlõdött a tájékoztatás, és nem, ahogyan írva van. Elindult a lap reformálása, de nagy hangsúlyt kellene fektetni a fentiek mellett a helyi tudósító hálózat kiépítésére is. Községenként legalább három tudósító kellene, például pedagógus, köztisztviselõ, civilszervezetbõl. Alapvetõ etikai kérdés, hogy ha valamely szervezetre, személyre sértõ, bántó súlyos kijelentéseket teszünk, ugyanott abban a példányban kell helyt adni a reagálásra, vagy ha kevés az idõ, a következõ számban. Kérdés, hogy egyáltalán ilyenre szükség vane? Lényeges lenne ne a bántásra, sértésre épüljön a jelenünk, hanem összefogásra, közös eredményekre. Összefogásra épüljön a jelenünk Minden képviselõtestület a saját településének kell, hogy a maximumot kihozza, közben csak térségekrõl kezd már beszélni a világ, ha nincs összefogás, a település eltûnik! Folytatás a 11. oldalon Püspökszilágy község adatai Terület: 2530 hektár Lakosság: 747 fõ Lakások száma: 283 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9. Telefon/fax: (06-27) cím: Polgármester: Tordai Sándor Jegyzõ: dr. Bunna Gyuláné

8 május Vácegres Adományokból szépült meg a kõkatona Falunap az IIT támogatásával Néhány nappal a falunap elõtt megszépült az evangélikus templom elõtt álló emlékmû. Az I. és II. világháború során elhunyt vácegresi honvéd hõsök emlékére emelt katonaszobrot egy veresegyházi mesterember letisztította, a felületét ve- gyi anyaggal ellenállóvá tette és a márványtáblákon szereplõ neveket újrafestette és két új táblával kiegészítette. Mindennek költségeit a Vácegres Jövõképéért Közhasznú Egyesület által szervezett februári jótékonysági farsangi bál bevétele (96 ezer Ft), illetve a támogató jegyekbõl befolyt összeg (94 ezer Ft) fedezte. Bár a nevek újrafestése igen költséges volt, a 190 ezer forintból megmaradt 43 ezer forintot a szobor közvetlen környezetének rendbetételére tették félre tudtuk meg Medveczki Józsefnétõl aki az egyesület nevében tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a szobor körüli majdani terveken jelenleg egy parktervezõ szakember dolgozik. Bár pályázati forrást is szeretnének elnyerni a park kialakításához, változatlanul számítanak az 500 forintos támogató jegyek vásárlása révén adható adományokra és a majdani társadalmi munkára. A támogató jegyeket Medveczki Józsefné árusítja, aki az egyesület vezetõségének nevében ez úton is tisztelettel köszöni az eddigi adományokat. Nagy sikerrel zárult az idei két napos falunap, amelyet az IIT pénzügyi támogatásával rendezett meg a község önkormányzata. Míg április 30-án a kulturális programoké volt a fõ szerep, addig május 1-jén a futballmérkõzések lelkesítették a résztvevõket, mialatt a gyerekek a szokásos ugráló várnak és kézmûves foglalkozásnak örvendhettek. Idén is volt szemétszüret Tájsebészeti beavatkozás Bár idén már nem volt annyi szemét a közutak mentén, mint tavaly, azért így is összeszedtek a tájsebészeti beavatkozás résztvevõi 120 zsáknyi szemetet. A Vácegres Jövõképéért Kh. Egyesület szervezte idei áprilisi szemétszedésen mintegy 40 önkéntes vett részt, köztük a képviselõ-testület zöme a polgármesterrel, a Frimm Jakab lakóotthon lakóival, valamint a szlovák és cigány kisebbségi önkormányzat tagjaival. Megtisztították az illegálisan lerakott szeméttõl a közút mindkét oldalát a község határától Galgamácsáig, illetve Erdõkertesig. Az összegyûlt hulladék szeméttelepre törté- nõ elszállításáról a Szántovszki Kálmán polgármester gondoskodott. A tavaszi szemétszüret lassanként nemes hagyománnyá válik Vácegresen, hiszen az idei volt a negyedik alkalom, hogy eltakarították a gátlástalan természetkárosítók által lerakott hulladékokat az utak mellõl. Vácegres község adatai Terület: 1367 hektár Lakosság: 879 fõ Önkormányzat címe: 2184 Vácegres, Szabadság u cím: Weboldal: Polgármester: Szántovszki Kálmán Körjegyzõ: Kovács Miklósné

9 2007. május Megint jöttek, vetélkedtek Váchartyán 9 Az Izotóp Információs Társulás jóvoltából megrendezett Szilárd Leó Fizikakémia Vetélkedõt immár harmadik alkalommal, idén is megrendezték a váchartyáni általános iskolában. A hét környékbeli iskola részvételével zajló elméleti vetélkedõn összesen 28 diák vett részt (iskolánként 4-4 fõ). Az esemény fõ szervezõje ezúttal is Rózsa Zsolt, a váchartyáni iskola tanára volt. Az eredményeket tekintve a váchartyáni iskola csapata a második lett. Az elsõ helyet a kosdi iskolát képviselõ diákoknak sikerült megszerezniük. Egyéniben a váchartyáni iskolások a következõ eredménnyel büszkélkedhetnek: - Szerencsés Ádám VII. oszályos, kémia, 2. helyezés - Huffner Bernadett VII. osztályos, fizika, 3. helyezés - Nyevelka Noémi VII. osztályos, fizika, 3. helyezés - Piri Klaudia VIII. osztályos, kémia, 3. helyezés A díjazott tanulók esztergomi jutalomkiránduláson vehettek részt, míg a felkészítõ tanárok színházba invitálta az IIT. Szemétgyûjtés Váchartyánban Április 22 a Föld Napja, ha úgy tetszik VILÁGNAP. E nap alkalmából április 21-én szombaton A Magyar Közút Kht. Megyei szervezete országos szemétgyûjtési akciót szervezett melyhez a Váchartyáni Faluvédõ - és Faluszépitõ Kör tagjai is csatlakoztak. Tovább bõvült a kör a környezetére igényes lakosok jelenlétével /lásd képgaléria/ akik szabadidejüket nem kímélvén csapat munkában hulladék és szemét mentesítették Váchartyán útjait. A Magyar Közút Kht biztosított 50 db védõmellényt, 50 pár kesztyût, és 100 db zsákot. Az összegyûjtött szemetet a társaság szállítatta el. A szemétgyûjtés eredményeként kb. 7-8 km-es szakaszon, 100 zsák szemét, ezen felül amit zsákokba nem lehetett tenni, nem fért, autóalkatrészek, üvegek, nylon zacskók és zsákok, vas hulladékok, és egyéb nagy méretû szemét melyet a gondatlan emberek elszórtak, nem gondolván a környezet szennyezésre. Remélhetõleg a szemétgyûjtési akció nem csak a Világnap alkalmából kerül megrendezésre, hanem évente legalább két alkalommal tavasszal és õsszel megrendezzük. A világméretû környezetvédelmi akciónap 1970 április 22.-én az Egyesült Államokból indult társadalmi kezdeményezésként. Akkor 20 millióan tiltakoztak a természeti értékek fokozatos eltûnése ellen. Idõközben 300 millió ember csatlakozott a világméretû mozgalomhoz. Bízunk abban, hogy az akcióval ráterelõdik a figyelem a természet védelemre annak megóvására, és tisztántartására. A munkához pedig, mind többen és többen kapnak kedvet a Váchartyáni lakosok közül is. Továbbá, nevelõ hatással lesz gyermekeink szemléletére mert igaz a mondás: életünkkel nevelünk, és tetteink azonosítanak Dávid István Jótékonysági bál Váchartyánban 2007 Április 7-én a Váchartyáni Faluvédõ és Faluszépítõ Kör tagjai jótékonysági bált szerveztek céljaik megvalósításához. Terveink között elsõként szerepel a településre látogatók számára 3 db köszöntõ tábla felállítása továbbá a falu több pontján esztétikus pihenõ padok elhelyezése. A köszöntõ táblák és padok készítése folyamatban van, reméljük hamarosan elkészülnek örömet okozva ezzel az itt lakóknak és az ide látogatóknak. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a bál sikeréhez hozzájárult hiszen az õ segítségük nélkül aligha lett volna sikeres a rendezvény. Támogatóink: Özv.Maczek Isvánnné Demény Pál Gáspár Lajos Molnár Istvánné Berkó Andrásné Berkó Boglárka Berkó Norbert Horváth Lóránt Zahár László Muss Gézáné Koblász Norbert Tóth Ilona Petróné Cserepkai Ágnes Balázsné Szilvássy Zsuzsanna Folytatás a 11. oldalon Váchartyán község adatai Külterület: 1018,1 hektár Belterület: 191,7 hektár Népessége: 1817 fõ Önkormányzat címe: 2164 Váchartyán, Fõ u. 55. Telefon/fax: (06-27) (06-27) ; (06-27) cím: Polgármester: Juhász István Jegyzõ: Balázsné Szilvási Zsuzsanna

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben I. évfolyam 1. szám 2006. február 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információ Társulás kiadásában. Remények

Részletesebben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám 2007. január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs

Részletesebben

Csatorna a láthatáron?

Csatorna a láthatáron? I. évfolyam 2. szám 2006. március 14. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Csatorna

Részletesebben

KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk!

KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk! borító I. gerinc KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk! kisterseg.veresegyhazi ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

Tiszta és virágos porták

Tiszta és virágos porták VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott

Részletesebben

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.)

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) Egészségnevelés és karácsonyi kiállítás az iskolában (Cikkünk a 13. oldalon.) Kedves Bábolnai Lakosok! Itt az idő, fordítani kell egyet a lejárt

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

értetlenség és zavar

értetlenség és zavar 2007-10dok.qxd 2007.10.10. 8:40 Page 1 1394 2007 2007. szept. okt. XIV. évfolyam 9 10. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt idõszakban

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 3. szám

2014. IX. évfolyam 3. szám 2014. IX. évfolyam 3. szám A tartalomból: DMTA-ülés Kisnémediben 2. oldal Radioaktivitás diákszemmel 3. oldal Nőnap; megemlékezés március 15-ről Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjéről

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A tartalomból: Március 15. 2 Ez + az 3 Óvodabál 5 Képviselõi oldal 6 Tanácsok 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató 9 Költségvetés

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés 2009 március, IV. évfolyam 2. szám Kutya helyzet Püspökszilágy 10-11. oldal Nőnap Kisnémedin Kisnémedi 8-9. oldal WiFi internet Váckisújfalun Váckisújfalu 6-7. oldal Szövegértő verseny Váchartyán 4-5.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

23. évfolyam 9. szám 2012. szeptember http://www.god.hu

23. évfolyam 9. szám 2012. szeptember http://www.god.hu FELKÉSZÍTŐK SZÜLŐKNEK ÉS JEGYESPÁROKNAK ÖSSZEFOGÁSSAL A VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK KALANDOK SZÍNPADON, VÍZBEN ÉS LEVEGŐBEN APRÓCSKA BLUES GÖDÖN KÉT GÖDI KAJAKOS AZ OLIMPIAI DOBOGÓN 23. évfolyam

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Köszöntjük Pedagógusainkat! Q Krónika 2 május 24. LISZÓI VARÁZSMESÉK amilyenekkel a hazai dzsessz,

Részletesebben

Ára: 150 Ft VII. évfolyam 14. szám, 2006. július 20. Gulyás Károlyné több mint három évtizede Tápióság

Ára: 150 Ft VII. évfolyam 14. szám, 2006. július 20. Gulyás Károlyné több mint három évtizede Tápióság Ára: 150 Ft VII. évfolyam 14. szám, 2006. július 20. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19.

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Megnyílt a cserkészkiállítás

Megnyílt a cserkészkiállítás XVIII. évf. 39. szám 2009. október 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Gödöllő a cserkészközpont Megnyílt a cserkészkiállítás Október 20-án, kedden nyílt meg

Részletesebben