Hasonlítsa össze a céh a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit az alábbi szempontok szerint!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hasonlítsa össze a céh a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit az alábbi szempontok szerint!"

Átírás

1 Céh Hasonlítsa össze a céh a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit az alábbi szempontok szerint! Munkamegosztás, technikai eszközök, az ott dolgozók képzettsége Tulajdonviszonyok, verseny, értékesítés A termelés mennyisége és minősége A 11.sz végén és a 12. században megjelentek a kézművesek testületei, amelyek eleinte főleg jótékonysági, vallásos jellegű csoportulások voltak, majd általánossá lett a céh elnevezés (latinul: officium). A céhek alakulását a 12. sz.-ban a városi hatóságok is szorgalmazták, mert fontos volt, városban piacra kerülő élelmiszerek és iparcikkek minőségének, árának ellenőrzése, szabályozása. Erre iparűzők szakmai szervezetei voltak a legalkalmasabbak. A céhek igyekeztek szabadulni a városi hatóság gyámkodásától, és a 13. századtól már követelték, hogy tanácskozhassanak érdekeikről, saját pecsétjük és harangjuk legyen, sőt a városi kormányzatban amely a gazdag kereskedők, a patríciusok kezében volt is szavuk legyen. A legtöbb városban a 14. századra elérték, hogy maguk válasszák a dékánokat és az esküdteket akik a céh ügyeit vezetik és hogy politikai testületként ismerjék el őket, s részesedjenek a város vezetéséből. Ipari szakmát csak a céh tagjai űzhettek. Tehát így megszabadultak a kontároktól, a céhen-kívüliektől, a kézművest megvédték a saját szaktársai versenye ellen, a céhszabályok egyenlő feltételeket teremtettek a tagoknak és megakadályozták egyes tagok meggazdagodását mások kárára, szigorúan meghatározták a technikai eljárásokat, meghatározták a munkaidőt, megszabták az árakat és béreket, megszabták műhelyekben dolgozók és a szerszámok számát, és megtiltottak minden hírverést. Elfojtottak technikai újításokat, olyan eljárások alkalmazását, melyek révén a céhek gyorsabban és olcsóbban termelhettek volna, mint a többiek. Gondoskodtak a céhszabályok a fogyasztó védelméről. Szigorúan büntették a hamisítást, csalást 1

2 szakmai hanyagságot. A városi felügyelők bármikor ellenőrizhették a kézművest. Erre lehetőségük volt a lakosoknak is, mert a mestereknek mindenki szeme láttára, szinte a kirakatban kellett dolgozniuk. A céhek önálló tagjai a mesterek voltak, ők voltak a tulajdonosai a műhelynek, szerszámoknak, nyersanyagnak, a gyártott termék értékesítéséből származó bevételnek is. Minden műhely egyben bolt is volt, ahol a vásárló közvetlenül érintkezhetett a termelővel. A mester általában 2-3 legénnyel dolgozott, aki már a szakmát kitanulta, de nem érte el a mesteri rangot. A mesterek száma korlátozva volt és az önállósulásnak szigorú feltételei voltak. Az inasokat a mesterek irányították meghatározott ideig (kb. 7 évig) s a szülő és mester közötti megállapodás sokszor írott szerződés által meghatározott feltételek szerint. A tanulás szerves része a vándorlás, melynek célja más városok hasonló céheiben való tapasztalatszerzés volt. A szakma sikeres elsajátítását remekmű elkészítésével kellett bizonyítani. A céhes mesterek a helyi piacra tehát a városi és annak környékén élő fogyasztók kielégítésére termeltek. A középkorban hamar kialakultak olyan központok, amelyek a távoli piacokra, exportra dolgoztak. Ilyen volt a textilipar: a flandriai angol gyapjút feldolgozó posztógyártás. A nyers posztót Itáliában (Firenzében) finomították, színezték és itáliai kereskedők exportálták a világ minden tájára. Az exportipar nem céhes alapon szerveződött. A posztókészítés folyamata során a nyersanyag sok szakmunkás kezén ment át. A folyamatot a nagykereskedő szervezte meg: importálta a nyers gyapjút Angliából, kiadta a nyersanyagot, kiadta a félkész terméket a kézműveseknek, akik visszaadták neki később a készterméket, értékesítette a készterméket. Az exportiparban különválik a tőke és a munka. A mesternek bár saját műhelye és szerszámai vannak, lényegében vállalkozó, de a nagykereskedő alkalmazottja. Ez a kihelyezéses vagy kiadási rendszer, mert a vállalkozó kiadja a nyersanyagot vagy a félkész terméket feldolgozásra a mestereknek, de nevezhetjük tőkés háziiparnak is, mert a mester a saját 2

3 házában, műhelyében dolgozik, de a tőkés vállalkozó, a nagykereskedő megbízásából. Gentben a 14. sz. közepén több mint 4000 takács és több mint 1200 ványoló dolgozott. Az építőiparban egy-egy nagy katedrális építkezésén fős csapat is dolgozott: kőfaragók, ácsok, üveg- és fémművesek, festők, segédmunkások. Manufaktura A 15. sz. közepe táján Európa népessége növekedni kezdett, melynek okai az előnyös klímaváltozás, a nagy járványok ritkulása, korábbi népességcsökkenés miatti javuló termőföld és lakosság aránya. A falvakból egyre többen költöztek be a városokba, akiknek nem volt meg a mesterségek gyakorlásához szükséges képzettségük, ezért a szűk keretek közt működő céhes ipar nem tudta befogadni őket. Ezért emelkedett a városokban a lumpen elemek száma, akik alkalmi munkából, vagy koldulásból, tolvajlásból éltek. A 16. századra a Németalföldön a lakosság 2/3-a a mezőgazdaságban dolgozott, ahol az emberi munka volt az alapja a termelő munkának. Az Elbát szokták határvonalként emlegetni, ettől nyugatra a középkor végére már csökkentek a parasztok személyi kötöttségei, mert a földesurakból földbirtokosok lettek, akik a földbért természetben, vagy pénzben szedték be. Egyre többen ruházzák át a birtokjogukat, vagyis szabadon adják-veszik a földet, ezzel megnőtt a kisbirtokos parasztok és a szabad bérlők száma is. (A földbérlet egyik formája franciául a fermage, amiből elterjedt a mi farm szavunk is.) Az Elbától keletre a feudális kötöttségek megerősödése, a jobbágyok függésének szorosabbra húzására került sor. A földesurak egyre nagyobb birtokaikat saját kezelésükbe vették, és ezekben az ún. majorságokban robotoltatták a jobbágyaikat. Nyugaton teljesen eltűnt az ingyen munka, míg keleten paraszti kötelesség lett. Az árforradalom hatására a mezőgazdasági terményeket nagy haszonnal lehetett piacra dobni, ami a legkézenfekvőbb megoldás volt a földbirtokosoknak, hogy a jobbágyokat még szorosabb függőségbe vonják és robotra kényszerítsék. Azokon a területeken, ahol kedvezőtlenebbek voltak a mezőgazdasági adottságok, ott új szervezeti formákkal kísérleteztek, hogy csökkentsék az előállítási költségeket. A felvásárlási és kiadási rendszer a falusi dolgozókkal végeztetett munka volt, melyhez megkapták a nyersanyagot. Manufaktúra volt a műhelyekben munkafázisokra bontott folyamat, (mely korábban egységes volt,) és egy-egy mozzanatot szakképzetlen, tehát olcsóbb munkásokra bízták. (manu facere = kézzel csinálni.) A felvásárlási és kiadási rendszer és a manufaktúra megnövelte azokat a költségeket, melyeket az ipari termelésbe már be kellett fektetni, hogy később nagyobb haszon legyen. 3

4 Megnőtt a műhelyek mérete, több nyersanyagot vásároltak, biztosítani kellett a szerszámokat és a munkások bérét. Ezért ezt a termelési formát csak a gazdagabb kereskedők és céhmesterek alkalmazhatták. A szegényebb iparosok és a már városokban lakó falusiak pedig bérmunkásokká lettek. Ezen változások következtében a 16. században Európa keleti és nyugati részének gazdasági és társadalmi fejlődése végleges kettévált. A 18. században a nagy újításokat nem a tudósok, hanem a mesteremberek, technikusok próbálkozásai hozták létre. A feltaláló a maga munkájának megkönnyítésére vezethette be újítását a gyakorlatban. A manufaktúrák munkaszervezése a munkafolyamat apró mozzanatokra bontása következtében könnyen gépesíthető lépésbe készültek a termékek. A gyár 16. sz.-ban megkezdődött a mezőgazdaság átalakulása bekerítették a földeket áttértek a tőkés gazdálkodásra kialakultak a farmergazdaságok uralkodóvá vált a szabad polgári földtulajdon a kisebb gazdaságok tartós bérletekké váltak (ritkán paraszti magántulajdonok) Új eljárásokkal kísérleteztek a termelékenység érdekében, ilyen volt a vetésforgó Mindezek hatására csökkent a mezőgazdaságban dolgozók száma. A 17. században átalakult a jogi és intézményi környezet ben megszületett a szabadalmi törvény, mely 14 évre védelmet biztosított egy találmánynak, mellyel haszonhoz is lehetett így jutni. (Az oltalom után a találmány közkincs lett és szabadon lehetett alkalmazni.) 1694-ben megalapították a Bank f England-et. Az agresszív adórendszer kedvezett a tőkefelhalmozásnak. A 18. sz.-ban Angliában a mezőgazdaság átalakult, fokozódott a termelékenysége. Az ipari forradalom szót a francia szakírók használták az 1820-as években, akik az 1789-es forradalomhoz hasonlították a normandiai pamutipar gépesítését. Az ipari forradalom egy olyan folyamat, melynek gazdasági, társadalmi, szellemi és politikai feltételei a messzi múltba nyúlnak vissza. A változás nem volt gyors, de mindenképpen mélyreható, az emberi élet minden területére kiterjedt. gépi meghajtású berendezések széles körű alkalmazása, új energiaforrások (ásványi eredetű fűtőanyagok), 4

5 nagyvállalatok kialakulása, a gépi szerszámokat mozgató mechanizmus, a gépekkel felszerel t üzem a gyár. Az ipari forradalom lényege az volt, hogy a gépek használatával felszabadultak az emberi kezek. Az iparosítás következményeképpen: növekedett a születések száma, nőtt az átlagos életkor, csökkent a gyermekhalandóság, nőtt az élelmiszer-kínálat, egészségesebb lett a táplálkozás, fejlődött a személyi higiénia, fejlődött az orvostudomány (1798-tól Edward Jenner himlő elleni védőoltása). A migráció (a népesség mozgása) a feleslegessé vált mezőgazdasági munkaerő városokba áramlása Észak-Amerikai erőszakos vagy önkéntes kiáramlás,(később Ausztráliába) A jómódúak elegáns negyedeiben csatornázás és közvilágítás. A nagyvárosok peremén alakultak ki az ipari negyedek, ahol nem volt folyóvíz, csatornázás, mellékhelyiség. Gyakori volt a járvány, a csecsemőhalandóság, sokan megrokkantak gyári balesetekben. A gépi nagyipar a bányászatban, gépgyártásban és textiliparban nagy munkáskoncentrációt eredményezett. Több ezer ember munkáját hangolták össze a gyárakban. Sok helyen női, vagy gyermekmunkát alkalmaztak (pl. bányákban). Bérük jóval kevesebb volt mint a férfiaké. A munkaidő óra volt naponta. Nem volt szabadság, betegség, rokkantság, vagy öregség esetén megélhetés mert akkor még nem volt társadalombiztosítás. A bérek alacsonyak voltak és csak nagyon hosszú ledolgozott év után emelkedtek. A munkások bére nem volt elég arra, hogy tartalékot képezzenek, így amikor válság súlytotta a gazdaságot, rendkívül nehéz helyzetbe jutottak. A munkák többsége nem igényelt szakértelmet, a munkást könnyen lehetett pótolni a kapunál ácsorgó munkanélküliekkel. Tehát, ha valakinek nem tetszett a bére, vagy a munkakörülmény, gyorsan az utcán találhatta magát. Az elmagányosodott városi ember kiszakadt a falusi közösségből, ami gyakran vezetett a alkoholizmus, a szexuális szabadosság, a prostitúció, vagy nagyvárosi bűnözés felé. A 19. sz. közepe felé a munkások életszínvonala valamelyest emelkedett, de számos csoport ezzel egy időben lecsúszott. Nagy mértékben növekedett a járadékból, részvényekből, vállalkozói profitból (haszonból) származó jövedelmek, így az anyagi egyenlőtlenségek már akkor el kezdtek növekedni. 5

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra / modul címe: AZ IPARI FORRADALOM ELSİ HULLÁMÁNAK KIBONTAKOZÁSA

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra / modul címe: AZ IPARI FORRADALOM ELSİ HULLÁMÁNAK KIBONTAKOZÁSA Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET Tanóra / modul címe: AZ IPARI FORRADALOM ELSİ HULLÁMÁNAK KIBONTAKOZÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA NÉPESSÉG A társadalmak legfontosabb erőforrását a népességük jelenti. Hosszú időn keresztül úgy gondolták, hogy a népesség minősége (kulturáltsága, erkölcse, képzettsége)

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Védett és védelemben nem részesülõ munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig *

Védett és védelemben nem részesülõ munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig * 114 Susan Zimmermann Védett és védelemben nem részesülõ munkaviszonyok Susan Zimmermann Védett és védelemben nem részesülõ munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig * Ausztria és Magyarország

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2010. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 2. A nagy földrajzi

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag)

Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag) Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag) Felelős kiadó: a Kar dékánja PTE FEEK Pécs, 2013 ISBN 978-963-642-525-8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A globalizációs folyamatok hatása a munkaerő-piaci

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

A háziipar szerepe a vidéki lakosság foglalkoztatásában

A háziipar szerepe a vidéki lakosság foglalkoztatásában A háziipar szerepe a vidéki lakosság foglalkoztatásában Iványi Krisztina Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar 1. Bevezetés A háziipar a XIX.

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Partnerség a világ mezôgazdaságában

Partnerség a világ mezôgazdaságában Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA

Részletesebben

LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL

LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL A tanulmány 3 fő részből áll. Az első rész rövid gazdaságtörténeti áttekintést ad a foglalkozási viszonyok folyamatos változásáról, s ennek során a ma már "hagyományosnak",

Részletesebben

A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR

A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Doktori (PhD) Értekezés KÉSZÍTETTE: UJVÁRI ÁRPÁDNÉ DR. JANKOVICS KORNÉLIA TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MA. SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI HATÁSAI AZ EURÓPAI

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Spin-off vállalkozások menedzselése az erdőgazdálkodásban OKTATÁSI SEGÉDLET Írta: Dr. Barkóczi Zsolt Dr.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Balázs Judit, 2008 Berlin Budapest Kairó Sopron Lektorálta: Gelencsér Gábor. Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter

Balázs Judit, 2008 Berlin Budapest Kairó Sopron Lektorálta: Gelencsér Gábor. Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Balázs Judit, 2008 Berlin Budapest Kairó Sopron Lektorálta: Gelencsér Gábor Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron ISBN 978-963-06-4225-5 Tartalomjegyzék Ajánló...5

Részletesebben

biekhez képest olcsó pénz -nek számított. Csakhogy a 11 százalékos kamatot a mezõgazdasági termelés még ma sem bírja meg, nemhogy másfél századdal

biekhez képest olcsó pénz -nek számított. Csakhogy a 11 százalékos kamatot a mezõgazdasági termelés még ma sem bírja meg, nemhogy másfél századdal A modern hitelintézeti rendszer kialakulásáról Erdélyben a XIX. és a XX. században, különös tekintettel a szövetkezeti formákra Egyed Ákos 1. Amodern hitelrendszer kialakulását mint általában Erdélyben

Részletesebben

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

Részletesebben

BEVEZETÔ A VILÁG SZÁMOKBAN

BEVEZETÔ A VILÁG SZÁMOKBAN LEHET MÁS A BEVÁSÁRLÁS Az UNICEF becslései szerint naponta megközelítôleg 34 000 - azaz percenként 24 - öt év alatti gyermek hal meg éhínség vagy megelôzhetô, gyógyítható betegség következtében. Ez azt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 I. Az élelmiszeripar nemzetgazdasági szerepe... 6 Hazai nyersanyag... 6 Vidék... 8 A lakosság ellátása... 9 Fizetési mérleg... 10 II. Az élelmiszeripar

Részletesebben

Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára

Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára 1 1. TÉMA Tartalom UKRAJNA A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN 1. A kor általános jellemzése...

Részletesebben

Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók

Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Harcsa István Kovách Imre (1996): Farmerek és mezőgazdasági

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben