MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2014 Jegyzőkönyv a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Küldöttgyűléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének II. emeleti Díszterme (cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.) Időpont: április :00 óra Jelen vannak: mellékelt Küldöttjegyzék (1. sz. melléklet) szerint Dobson Tibor tű. dandártábornok, Elnök, mint levezető elnök köszöntötte az Országos Küldöttgyűlés részvevőit, külön köszöntötte Bérczi László tű. dandártábornok urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) országos tűzoltósági főfelügyelőjét, Balog László urat, az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnökét. Megállapította, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) küldötteinek száma: 120, a küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek száma: 76 fő, így megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. Elnök: tájékoztatta a küldötteket, hogy a Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Elnök: felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Forrai Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére: Kelemen Zsolt alelnököt és Miakich Gábor Felügyelő Bizottsági elnököt. Nevezettek a felkérést elfogadták. Elnök megállapította, hogy a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel indítvány nem érkezett, felolvassa 1/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 76 igen, 0 nem, 0 tartózkodás a Magyar Tűzoltó Szövetség a jegyzőkönyv vezetésére Forrai Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kelemen Zsoltot és Miakich Gábort egyhangúlag megválasztotta. Teljesítési határidő: azonnal Elnök ismertette a javasolt napirendi pontokat: cím: 1105 Budapest, Martinovics tér 12. Levelezési cím: 1081 Budapest Dologház utca 1-3. Telefon: Web:

2 1. Beszámoló a MTSZ évi tevékenységéről Előterjesztő: Dobson Tibor elnök 2. Beszámoló a MTSZ évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és a közhasznúsági mellékletről Előterjesztő: Hegymegi Ildikó gazdasági vezető 3. A Felügyelő Bizottság évi beszámolója Előterjesztő: Miakich Gábor FB elnök 4. Tájékoztató az egységes szakmai érdekképviselet előkészítéséről Előterjesztő: Heizler György SMTSZ elnöke 5. MTSZ Alapszabály módosítása Előterjesztő: Kelemen Zsolt alelnök 6. A évi munka- és költségvetési terv elfogadása Előterjesztő: Dobson Tibor elnök 7. Egyebek 2/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 76 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. A Magyar Tűzoltó Szövetség április 12-ei küldöttgyűlésén a következő napirendet fogadta el: 1. Beszámoló a MTSZ évi tevékenységéről Előterjesztő: Dobson Tibor elnök 2. Beszámoló a MTSZ évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és a közhasznúsági mellékletről Előterjesztő: Hegymegi Ildikó gazdasági vezető 3. A Felügyelő Bizottság évi beszámolója Előterjesztő: Miakich Gábor FB elnök 4. Tájékoztató az egységes szakmai érdekképviselet előkészítéséről Előterjesztő: Heizler György SMTSZ elnöke 5. MTSZ Alapszabály módosítása Előterjesztő: Kelemen Zsolt alelnök 6. A évi munka- és költségvetési terv elfogadása Előterjesztő: Dobson Tibor elnök 7. Egyebek Teljesítési határidő: azonnal Elnök megnyitja az 1. napirendi pont vitáját. 1. napirendi pont: Beszámoló a MTSZ évi tevékenységéről. (2. sz. melléklet) Elnök: beszámolójában a március 2-i Küldöttgyűlés, illetve elnökké választása óta eltelt időszakról elmondta, hogy gazdasági és elszámolási nehézségekkel kellett szembenézni. 2

3 Kiemelte, hogy - pénzügyi - pályázatbenyújtás - lépéseket kellett tenni a likviditás megőrzéséhez; - havi rendszerességgel kellett elszámolni és szöveges beszámolót készíteni a támogatások tekintetében. Azzal folytatta a beszámolót, hogy a Pilisszentiváni Tűzoltó Börze hagyományaira épülve Tűzoltó Találkozó és Börzévé alakított rendezvény szervezése, illetve a költségek elszámolása is többletmunkával járt, azonban az érdeklődés, a visszajelzések alapján a tűzoltó napon erre az eseményre a csapatépítés, a lakosságtájékoztatás szempontjából is szükség van. Szólt a CTIF franciaországi versenyen résztvevő magyar csapatok jó szerepléséről, kiemelte, hogy 2013-ban, a Duna folyón júniusban levonuló árhullám elleni védekezés miatt a soros országos hagyományos verseny elmaradt, ezért évben egyszerre rendezik a felnőtt és ifjúsági országos versenyt. Eredményesnek tartotta a jogszabályi egyeztetéseket, az állami támogatás növelését a tűzoltó egyesületek fejlesztésére, melyet a Kormány tavaly 100 millió forinttal, idén pedig 300 millió forintra megemelt. Fontosnak ítélte a határon túli kapcsolatok ápolását, fejlesztését, ezért partneri együttműködést kötött a Nemzeti Stratégiai Kutató Intézettel a magyarlakta területek önkéntes tűzoltó egyesületeinek fejlesztésére. A nemzetközi kapcsolatok hatékonysága javítása érdekében ismertette a őszén tartandó Nemzetközi Tűzoltószövetségek Elnökeinek találkozójára vonatkozó elképzelését. A legfontosabb feladatnak ítélte az egységes szakmai érdekképviselet megvalósítását, melyre várhatóan még ez év ősszén sor kerül. Elmondta, hogy az egységes egyenruha és jelképrendszer elfogadását a MTSZ is fontosnak ítéli, amelyről a küldöttek a 4. napirendi pontban kapnak bővebb tájékoztatást. Az állami támogatás kiegészítése érdekében évre is több pályázatot kezdeményezett az elnöki titkárság. Elnök bezárja az 1. napirendi pont vitáját és megnyitja a 2. napirendi pont tárgyalását. 2. napirendi pont: Beszámoló a MTSZ évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és a közhasznúsági mellékletről (3. sz. melléklet) Elnök szót ad Hegymegi Ildikó gazdasági vezetőnek: Hegymegi Ildikó ismertette, hogy az elnökségnek és különösen az elnöknek komoly alultervezettséggel kellett szembenéznie az év közben átvett, évi gazdálkodásnál. Problémaként említette, hogy a még évet terhelő adófizetési kötelezettségek közel 2 millió forint - nem voltak betervezve a évi költségvetésbe, illetve a évi beszámolóban ez külön nem lett, mint kötelezettség szerepeltetve. Többletfeladatot jelentett az állami támogatás több részletben történő folyósítása, ill. elszámolása. Többek között az alábbi feladatokat és az ezzel kapcsolatos gazdálkodást - beleértve a kapcsolódó költségátcsoportosítási kérelmek benyújtását - végezte el a MTSZ: a szolgálati érmek újraterveztetése, miután a korábbi kivitelezés nem felelt meg a szabályzatnak; a gróf Széchenyi Ödön emlékplakett újraterveztetése részben a gipszminta elmosódása, részben szintén a pontatlan kivitelezés miatt; 3

4 Szent Flórián emlékérem készítése amely a NEA támogatásból került teljes mértékben finanszírozásra; Flórián Napon a Pilisszentiváni Tűzoltó Találkozó és Börze megrendezése, amely tavaly 1, 5 millió forintba került; A CTIF nemzetközi versenyhez a nevezési díjon kívül a szervezők részére különböző járulékos költségeket és szolgáltatást is finanszírozott a MTSZ; Befizettük a CTIF tagdíjat és finanszíroztuk több csapat nemzetközi versenyét; A MTSZ Tagozatai támogatására az OT által elfogadott 1 millió forintot kifizettük; A SZJA 1 %-t nemzetközi sportversenyekre költöttük; az árvízi védekezésben részt vett egyesületi tagok részére emléklapot készíttettünk; különböző versenyek, rendezvények díjazására, ajándékok, illetve reklámanyagok beszerzéséről gondoskodtunk; a banki költség a tranzakciós illeték miatt jelentős mértékben megnövekedett, mintegy 500 ezer Ft/év, ezért arra külön költséget kellett tervezni; Országgyűlés elnökétől egyszeri, 500 ezer forintos támogatásban részesült a MTSZ, amelyet jótékonysági és támogatási célra fordítottunk; a készleten tartott elavult eszközöket, anyagokat leselejteztük, és az informatikai eszközöket megújítottuk; A szigorú gazdálkodással a Magyar Tűzoltó Szövetségnek év végére tartozása/kötelezettsége nincs. Elnök: kiemelte, hogy a évi gazdálkodási tevékenység, elhangzottak szerinti kivitelezése komoly terhet jelentett az ezen a területen dolgozókra, akiknek külön megköszönte az elvégzett munkát. Elnök felkérte a jelenlévőket, hogy az 1. és 2. napirendi pontokhoz tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat. Előadja, hogy Bérczi László tábornok úr előre jelezte hozzászólási szándékát ezen napirendi pontok tárgyalásához. Hozzászólások az 1. és 2. napirendi pontokhoz: Bérczi László tű. dandártábornok: a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelője az 1. és 2. napirendi pontokhoz szólt hozzá, melyben kiemelte: - az önkéntesség fontosságát, - az elért eredményeket, - a finanszírozási formák változását. Szólt a közös szakmai munkáról, a pályázati rendszer változásáról is. Dr. Bleszity János nyá. tű. vezérőrnagy, MTSZ alelnök: hozzászólásában elismerően szólt a évi anyagi, pénzügyi fejlődésről, a társszövetségekkel, valamint a BM OKF-fel kialakult jó kapcsolat jelentősségéről, a pozitív változásáról. Az 1. és 2. napirendi ponthoz a küldöttek részéről több hozzászólás, észrevétel nem volt, az elnök a napirendi pontokat lezárta. 3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság évi beszámolója (4. sz. melléklet) Elnök szót ad Miakich Gábor Felügyelő Bizottság elnökének, aki: ismertette, hogy áttekintették az alapszabályt érintő szabályzatokat, a szükséges módosításokat, változásokat átvezették. 4

5 A évi tevékenység beszámolóját, illetve a részletes gazdálkodási beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja, azzal egyetért. A Felügyelő Bizottság a évi költségvetési tervet is áttekintette, azt elfogadásra javasolja. 3/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 76 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség Elnökségének a évi szakmai beszámolóját a Felügyelő Bizottság beszámolójával együtt egyhangúan elfogadták. Teljesítési határidő: /2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 76 igen 0 nem, 0 tartózkodás. a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség MTSZ évi beszámolóját a működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről ezer Ft bevétel, ezer Ft kiadás és 510 ezer Ft eredmény -, valamint a közhasznúsági mellékletről egyhangúlag elfogadták. A Küldöttgyűlés felhatalmazta a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét, hogy az illetékes törvényszéktől kérje a Magyar Tűzoltó Szövetség közhasznú nyilvántartásba vételét. Teljesítési határidő: Elnök: a napirendi pontot lezárta, majd 30 perc szünetet rendelt el. Szünet után Elnök megnyitotta a folytatólagos küldöttgyűlést és a jelenlévők a 4. napirendi pont tárgyalását kezdték meg. 4. napirendi pont: Tájékoztató az egységes szakmai érdekképviselet előkészítéséről Elnök szót adott Heizler György SMTSZ elnökének, aki elmondta, hogy hosszas előkészítés után az egységes magyar tűzoltószövetség újjászervezésére együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor Balatonföldváron. 5

6 A főbb koncepciók: név, küldetés, cél: MTSZ néven folytatódna az érdekképviselet munkája, mely a magyar tűzvédelmi érdekek képviseletét és védelmét tekinti küldetésének. feladata: szakmai munka koordinálása hazai és nemzetközi szinten képviselet szakmai bizottságok jönnének létre tagozati formában folyna a munka Változás: a tagozatok önállóak. A szervezeti változást a MTSZ-nek kell meghoznia, utána kérheti felvételét az ÖTOSZ és az LTSZ. Három tagozat alakulna ebben a rendszerben, legfőbb döntéshozó a Küldöttgyűlés, melyben a tagozatok egyenlő arányban választanak küldötteket. A Küldöttgyűlés 60 fős lesz. Az elnököt a Küldöttgyűlés választja, a tagozatok elnökei egyben alelnökök is lesznek. Szükséges az Alapszabály és a Választási Szabályzat módosításának kidolgozása (a tagozatok működési szabályzatait is bele kell dolgozni) erre a munkára Kelemen Zsolt alelnök kapott felhatalmazást. Az átalakított alapszabály mintaként szolgálhat a megyei szövetségek számára, tekintettel a civil törvény alapján szükségessé váló módosításokra. A 4. napirendi pontról a tájékoztatást a küldöttek tudomásul vették. Elnök lezárta a 4. napirendi pont vitáját és megnyitotta az 5. napirendi pont tárgyalását. 5. napirendi pont: MTSZ Alapszabály módosítása Elnök szót adott Kelemen Zsolt MTSZ alelnöknek: Előzményekhez: Küldöttgyűlési mandátum alapján folytatták le az egyeztetéseket a társszövetségekkel. A társszövetségek tagságának döntésén múlik, belépnek-e az új szövetségbe. A (létesítményi tűzoltósági, önkormányzati tűzoltósági és önkéntes tűzoltó egyesületi) tagozatok küldöttet adnának. Az Önkéntes Egyesületi Tagozatban ez a megyei szövetségek elnökeiből állna. Az elnökségi ülés csak akkor határozatképes, ha tagozatonként legalább egy személy jelen van. - A módosítás elveit az Országos Tanácsülés egyhangúan elfogadta. Az alapszabály módosítás 4 pilléren nyugszik: 1. Többszöri kísérlet történt az elmúlt években az Alapszabály megváltoztatására (még Balázs László alelnök úr állított össze egy csomagot 2009-ben); 2. Az új Ptk. és a civil törvény változásai miatt törvényből fakadó változtatási kötelezettség áll fenn; 3. Országos Tanácsi határozattal megerősített, a megbízott munkacsoport által egyeztetett és az egyesülési szándék követelte változtatások miatt is szükségessé vált a módosítás; 4. A segélyezésre vonatkozó küldöttgyűlési határozatot a törvényi korlátok miatt nem lehetett végrehajtani. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét valamennyi küldöttgyűlési tag már megismerhette, a hatályos alapszabály fekete színnel, míg a módosítások piros színnel kerültek megjelölésre. 6

7 Elnök a napirendi ponthoz kapcsolódóan felkéri a jelenlévőket, hogy észrevételeiket, hozzászólásaikat tegyék meg. Hozzászólások: Balog László ÖTOSZ elnök: Az egyeztetéseken a jobbító szándék érezhető volt. Az alapszabályban a segélyezésről szóló részről nem volt szó korábban, ez nem illeszthető bele, nem lehet az alapszabályban szabályozni. Sisák Imre MTSZ alelnök: elégedett és egyetért a 4 szemponttal. Véleménye szerint nem zárható ki, hogy jogi személyként segélyezési problémák megoldásával foglalkozzon a MTSZ. Kéri a társszövetségeket, hogy tárgyalják újra a szempontokat és értsenek egyet ezzel. Elnök javaslatai: 1. Kelemen Zsolt alelnök által elmondott 4 szempontra (amelynek része a segélyezés) hatalmazza fel a küldöttgyűlés a munkacsoportot, és kialakuljon az új alapszabály 2. marad a 3 szempont, a segélyezésre később térjen vissza a Küldöttgyűlés. Gulácsi Lajos alelnök: a segélyezést egy külön szabályozóval le lehet szabályozni, erre a későbbiekben kell majd visszatérni. Az alapszabály elfogadható. Dr. Hegedűs György: a költségvetésben kell megcímezni a segélyezési feladatot. A tagfelvétel rendjét ki kell dolgozni, a cél az, hogy köztestületté váljon a Magyar Tűzoltó Szövetség, ehhez két lépcsős felvételi rendszer kell majd. Nemzetközi szinten is egységes megjelenést jelent majd, az alapszabály jelentős autonómiát biztosít a tagozatok részére. A megismételt küldöttgyűlést nem szabályozza az új alapszabály. A tagozatok hatásköre megmarad annál a tagozatnál, amelynél eddig is volt. Ez lényeges hatásköri kérdés. 5/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 61 igen, 0 nem, 15 tartózkodás A Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség Alapszabályának módosítását a 3.. (13) bekezdése nélkül (13) A Szövetség tagjainak állományába tartozó tűzoltói feladatokat ellátó személyek, illetve hozzátartozóik szükség szerinti támogatása segélyezés formájában (pld. temetkezés, csökkent munkaképesség, munkanélküliség). fogadták el. Teljesítési határidő: azonnal 7

8 Elnök szót ad Kelemen Zsolt alelnöknek. Kelemen Zsolt alelnök, előterjesztő: a küldöttgyűlés által most elfogadott szövegezéssel terjeszti elő a küldöttgyűlés elé a módosított Alapszabályt. 6/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 71 igen, 0 nem, 5 tartózkodás a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. Felkéri a Szövetség elnökét, hogy az Alapszabályt a szükséges mellékletekkel, az előírt módon és formában nyújtsa be a Fővárosi Törvényszék Társadalmi Szervezetek és Alapítványok kezelőirodájába a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vételének megkérésével egyidejüleg. Teljesítési határidő: Elnök lezárta az 5. napirendi pont vitáját és megnyitotta a 6. napirendi pont tárgyalását. 6. napirendi pont: A évi munka- és költségvetési terv elfogadása Elnök: a évi MTSZ és megyei szervezetek részére nyújtandó állami támogatás kezelését, a számviteli, pénzügyi elszámoltatását mind a MTSZ, mind a megyék vonatkozásában a MTSZ-nek kell végeznie, kiegészítő forrást kaptunk a Nemzeti Stratégiai Kutató Intézettől azért, hogy rendezvényeinkre a határon túli magyarlakta területek tűzoltó delegációit is meghívjuk: - Pilisszentiván VI. Országos Tűzoltó Találkozó és Börze - Zánka V. Országos Hagyományos Tűzoltóverseny és VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny - Balatonföldvár Nemzetközi Tűzoltó Szövetségek Elnöki Találkozója Az EEM miniszteri egyedi elbírálású NEA támogatást elsősorban rendezvényekre, hagyományőrzésre és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére fordíthatjuk. A költségvetés fő szempontjai a következők: - folytatni kell az egységes szakmai érdekképviseleti munkát; - javítani szükséges a partner országokhoz fűződő szakmai képviseletet, élő kapcsolat kialakításával; - a Kárpát-medencei önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztésére részt veszünk a vonatkozó projekt előkészítésében; 8

9 - folytatni kell azon versenyek, rendezvények megszervezését, amelyek a közbiztonságot, az ifjúságnevelést, a hagyományőrzést, a szakmai, továbbá a fizikai felkészítést szolgálják; - javaslattétellel és képviselettel kell támogatni olyan jogszabályok kialakítását, amelyek az önkéntes tűzoltóságok munkáját hatékonyabbá teszik; - folytatni kell külső források felkutatását és ezen források felhasználását céljaink megvalósításában; - hatékonyabbá kell tenni a MTSZ véleményalkotását az egyesületi tűzoltóságok forrásainak felhasználásában, beszerzéseknél, technikai fejlesztéseknél; - lépéseket szükséges tenni ahhoz, hogy a MTSZ az egységes szakmai érdekképviselet kialakítása után köztestületté válhasson; - ez évben megteremtett irodai működési feltételeket meg kell őrizni; - kéri elfogadni, hogy szükség esetén megbízási szerződést kössünk a megnövekedett adminisztratív munka elvégzésére, valamint amennyiben a közös érdekképviselet kialakul, az apparátus bővíthető legyen; Elnök felkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi ponthoz hozzászólásaikat tegyék meg: Csöglei István (Tolna megye) hozzászólásában kiemelte a tűzvédelmi oktatás, a megfelelő felszerelés, a vizsgázott tűzoltás-vezetés fontosságát, ill. kezdeményezést a jogszabályi változtatásoknál. Több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nem volt. 7/2014/04.12 Küldöttgyűlési határozat: 76 főből = 76 igen, 0 nem, 0 tartózkodás a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség évi munka- és költségvetési tervét elfogadták. Teljesítési határidő: folyamatos Elnök lezárta a 6. napirendi pont vitáját és megnyitotta a 7. napirendi pont tárgyalását. 7. napirendi pont: Egyebek Elnök: május 3-án Pilisszentivánon lesz a VI. Országos Tűzoltó Találkozó és Börze, amelyre a csapatok jelentkezését április 20-ig várják. Tájékoztatta a küldötteket, hogy a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettre és a Szent Flórián emlékéremre javasoltak részére az elismerések átadására is ezen a rendezvényen kerül sor, amelyhez megyei elnököktől a javaslatokat a már korábban meghatározott határidőre kéri megküldeni. Elnök szót ad Mihály János tagozatvezetőnek. 9

10 Mihály János Tűzoltó Verseny Tagozat vezető: Részletesen tájékoztatott a évi Zánkán megrendezendő V. Országos Hagyományos Tűzoltóverseny és VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny. Ismertette a versenybírói jelentkezés és a nevezések feltételeit is. Hozzászólás, észrevétel nem volt a tájékoztatóhoz. Heizler György SMTSZ elnök: az egységes egyenruha és jelképrendszerrel kapcsolatosan az egységes megjelenés érdekében tett javaslatról adott tájékoztatást. További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Elnök: megköszönte a részvételt, a munkát, megállapította, hogy a Küldöttgyűlés a napirendi pontokat teljes körűen megtárgyalta, így a Küldöttgyűlést 13:30 órakor bezárta. Kmf. 10

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 www.htbkszfvar.hu Nyt. szám: 3/2015/2 Jegyzőkönyv Választmányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Elnökségi ülésről Helyszín: Magyar Természetbarát Szövetség 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem Időpont: 2011. március 19. 10 15 órakor Jelen vannak: Szabó Imre, Bornemisza

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Alapszabálya 1 A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Küldöttgyűlése a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2014 2 A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének küldöttgyűlése 2014. április 30-án, a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1 A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület 1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja (továbbiakban: Klub) elsődlegesen azon magánszemélyek társulása, akik Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyertek.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Gyermekeinkért Alapítvány

Gyermekeinkért Alapítvány Gyermekeinkért Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Ügyrendje) 2014. augusztus 21. A Baranya Megyei Bíróság Pk.21.217/1991/6 számú végzésével 279. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekeinkért

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben