I. MELLÉKLET ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. MELLÉKLET ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES"

Átírás

1 Verzió: február 24. ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES As required under Article 3(8), the Member States shall provide the following information on all competent authorities within each of its river basin districts as well as the portion of any international river basin district lying within their territory. (i) Name and address of the competent authority - the official name and address of the authority identified under Article 3(2). I. MELLÉKLET A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK LISTÁJÁNAK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK A 3. cikk (8) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak meg kell adniuk a következő információkat a saját vízgyűjtő kerületeikben, valamint bármely nemzetközi vízgyűjtő kerület országukon belül fekvő hányadán működő minden Hatáskörrel Rendelkező Hatóságról. (i) A Hatáskörrel Rendelkező Hatóság neve és címe a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatóság hivatalos neve és címe. (ii) (iii) (iv) Geographical coverage of the river basin district the names of the main rivers within the river basin district together with a precise description of the boundaries of the river basin district. This information should as far as possible be available for introduction into a geographic information system (GIS) and/or the geographic information system of the Commission (GISCO). Legal status of competent authority - a description of the legal status of the competent authority and, where relevant, a summary or copy of its statute, founding treaty or equivalent legal document. Responsibilities - a description of the legal and administrative responsibilities of each competent authority and of its role within each river basin district. (ii) A vízgyűjtő kerület földrajzi elhelyezkedése a fő folyók neve a vízgyűjtő kerületen belül a vízgyűjtő kerület határainak pontos leírásával együtt. Ennek az információnak - amennyire ez lehetséges - alkalmasnak kell lennie egy térinformatikai rendszerbe (GIS) és/vagy a Bizottság térinformatikai rendszerébe (GISCO) történő bevezetésre. (iii) A Hatáskörrel Rendelkező Hatóság jogállása a Hatáskörrel Rendelkező hatóság jogállásának leírása, és ahol lehetséges, alapokmányának, alapító szerződésének vagy az azokkal egyenértékű jogi dokumentumoknak az összefoglalásai vagy másolatai. (iv) Felelősségi kör minden egyes Hatáskörrel Rendelkező Hatóság jogi és igazgatási felelősségének, továbbá szerepkörének leírása minden vízgyűjtő kerületen belül. (v) Membership - where the competent authority acts as a coordinating body for other competent authorities, a list is required of these bodies together with a summary of the institutional relationships established in order to ensure coordination. (v) A tagság ahol az Hatáskörrel Rendelkező Hatóság más Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok koordináló testületeként működik, e hatóságok felsorolását kell megadni azoknak az intézményi kapcsolatoknak az összefoglalásával együtt, amelyeket a koordináció biztosítására alakítottak ki. (vi) International relationships - where a river basin district covers the territory of more than one Member State or includes the territory of non-member States, a summary is required of the institutional relationships established in order to ensure coordination. (vi) Nemzetközi kapcsolatok amikor egy vízgyűjtő kerület egynél több tagállam területére terjed ki, vagy nem tagállamok területét is lefedi, meg kell adni azoknak az intézményi kapcsolatoknak az összefoglalását, amelyeket a koordináció biztosítására alakítottak ki. 46

2 ANNEX II 1. SURFACE WATERS 1. FELSZÍNI VIZEK II. MELLÉKLET 1.1. Characterisation of surface water body types 1.1. A felszíni víztestek típusainak jellemzése Member States shall identify the location and boundaries of bodies of surface water and shall carry out an initial characterisation of all such bodies in accordance with the following methodology. Member States may group surface water bodies together for the purposes of this initial characterisation. A tagállamok meghatározzák a felszíni víztestek elhelyezkedését és határait, és elvégzik minden ilyen víztest első jellemzését a következő módszertan szerint. A tagállamok az első jellemzés céljára felszíni víztest csoportokat határozhatnak meg. (i) The surface water bodies within the river basin district shall be identified as falling within either one of the following surface water categories - rivers, lakes, transitional waters or coastal waters - or as artificial surface water bodies or heavily modified surface water bodies. (i) A vízgyűjtő kerületen belül a felszíni víztesteket a felszíni vizek kategóriáinak - folyók, tavak, átmeneti vizek vagy tengerparti vizek egyikébe sorolják be, vagy pedig mesterséges, illetve erősen módosított felszíni víztestnek nyilvánítják. (ii) For each surface water category, the relevant surface water bodies within the river basin district shall be differentiated according to type. These types are those defined using either "system A" or "system B" identified in section 1.2. (ii) A felszíni vizek kategóriáin belül a vízgyűjtő kerület megfelelő felszíni víztesteit típusuk szerint különböztetik meg. Ezeket a típusokat az 1.2 pontban ismertetett A" rendszer vagy B" rendszer alkalmazásával határozzák meg. (iii) If system A is used, the surface water bodies within the river basin district shall first be differentiated by the relevant ecoregions in accordance with the geographical areas identified in section 1.2 and shown on the relevant map in Annex XI. The water bodies within each ecoregion shall then be differentiated by surface water body types according to the descriptors set out in the tables for system A. (iii) Az A-rendszer használatakor a vízgyűjtő kerületen belül a víztesteket először a megfelelő ökorégiók alapján különböztetik meg, az 1.2 pontban ismertetett és a XI. melléklet térképén bemutatott földrajzi területek figyelembe vételével. Ezt követően az egyes ökorégiókon belül a víztesteket az A- rendszerre vonatkozó táblázatokban szereplő jellemzők alapján meghatározott típusok szerint különböztetik meg. (iv) If system B is used, Member States must achieve at least the same degree of differentiation as would be achieved using system A. Accordingly, the surface water bodies within the river basin district shall be differentiated into types using the values for the obligatory descriptors and such optional descriptors, or combinations of descriptors, as are required to ensure that type specific biological reference conditions can be reliably derived. (iv) A B-rendszer használatakor a tagállamoknak el kell érniük a differenciálásnak legalább azt a mértékét, amit az A-rendszer használatával elérnének. Ennek megfelelően a vízgyűjtő kerületen belül a felszíni víztesteket típusokba sorolják a kötelező jellemzők és olyan tetszőleges jellemzők vagy jellemzőkombinációk értékeit használva, amelyek biztosítják azt, hogy a típus-specifikus referenciaviszonyok megbízhatóan levezethetők legyenek. (v) For artificial and heavily modified surface water bodies the differentiation shall be undertaken in accordance with the descriptors for whichever of the surface water categories most closely resembles the heavily modified or artificial water body concerned. (v) A mesterséges és erősen módosított felszíni víztestek esetében a differenciálást azon jellemzők alapján végzik el, amelyek ahhoz a felszíni víz kategóriához tartoznak, amelyhez az adott erősen módosított vagy mesterséges víztest a leginkább hasonlít. 47

3 (vi) Member States shall submit to the Commission a map or maps (in a GIS format) of the geographical location of the types consistent with the degree of differentiation required under system A. (vi) A tagállamok a típusok földrajzi elhelyezkedéséről térképet vagy térképeket nyújtanak be a Bizottsághoz (GIS formátumban), olyan mélységű differenciálással, ami összhangban van az A- rendszerre vonatkozó előírásokkal Ecoregions and surface water body types 1.2 Ökorégiók és a felszíni víztestek típusai Folyók A-rendszer Rögzített osztályozás Ökorégió Típus Jellemzők Az ökorégiókat a XI. melléklet A-térképe mutatja Osztályozás a tengerszint feletti magasság szerint magas: >800 m közepes magasságú: m mély fekvésű: <200 m Osztályozás a vízgyűjtő terület nagysága alapján kicsi: km 2 közepes: > km 2 nagy: km 2 igen nagy: > km 2 Geológia meszes szilikátos szerves Rivers System A Fixed typology Ecoregion Type Description Ecoregions shown on map A in Annex XI Altitude typology high: >800 m mid-altitude: m lowland: <200 m Size typology based on catchment area small: km 2 medium: > km 2 large: km 2 very large: > km 2 Geology calcareous siliceous organic 48

4 B-rendszer Alternatív jellemzés Kötelező tényezők Szabadon választott tényezők Fizikai és kémiai tényezők, amelyek a folyó vagy a folyó egy szakaszának jellemzőit, és ezen keresztül az élővilág szerkezetét és összetételét meghatározzák tengerszint feletti magasság földrajzi szélesség földrajzi hosszúság geológia méret távolság a folyó forrásától áramlási energia (a vízhozam és az esés függvénye) közepes vízszélesség közepes vízmélység a vízfelszín közepes esése a főmeder formája és alakja vízhozam-kategória a folyóvölgy alakja Hordalékszállítás savközömbösítő kapacitás az altalaj összetétele klorid a levegő hőmérsékleti tartománya közepes léghőmérséklet csapadék System B Alternative characterisation Obligatory factors Optional factors Physical and chemical factors that determine the characteristics of the river and hence the biological population structure and composition altitude latitude longitude geology size distance from river source energy of flow (function of flow and slope) mean water width mean water depth mean water slope form and shape of main river bed river discharge (flow) category valley shape transport of solids acid neutralising capacity mean substratum composition chloride air temperature range mean air temperature precipitation 49

5 1.2.2 Tavak A-rendszer Rögzített tipológia Ökorégió Típus Jellemzők Az ökorégiókat a XI. melléklet A-térképe mutatja Osztályozás a tengerszint feletti magasság szerint magas: >800 m közepes magasságú: m alacsony fekvésű: <200 m Átlagos mélységen alapuló mélység szerinti osztályozás <3 m 3-15 m >15 m Nagyság szerinti osztályozás a vízfelszín mérete alapján 0,5-1 km km km 2 >100 km 2 Geológia meszes szilikátos szerves Lakes System A Fixed typology Ecoregion Type Description Ecoregions shown on map A in Annex XI Altitude typology high: >800 m mid-altitude: m lowland: <200 m Depth typology based on mean depth <3 m 3-15 m >15 m Size typology based on surface area 0,5-1 km km km 2 >100 km 2 Geology calcareous siliceous organic 50

6 B-rendszer Alternatív jellemzés Kötelező tényezők Szabadon választott tényezők Fizikai és kémiai tényezők, amelyek meghatározzák a tó jellemzőit és ezen keresztül az élővilág szerkezetét és összetételét Tengerszint feletti magasság Földrajzi szélesség Földrajzi hosszúság Mélység Geológia Méret Átlagos vízmélység a tó alakja Tartózkodási idő Közepes léghőmérséklet a levegő hőmérsékleti tartománya a víz felkeveredési jellemzői (pl. monomiktikus, dimiktikus, polimiktikus) Savközömbösítő kapacitás a tápanyag-viszonyokat jellemző határértékek Altalaj-összetétel Vízszintingadozás System B Alternative characterisation Obligatory factors Optional factors Physical and chemical factors that determine the characteristics of the lake and hence the biological population structure and composition Altitude Latitude Longitude Depth Geology Size Mean water depth Lake shape Residence time Mean air temperature Air temperature range Mixing characteristics (e.g. monomictic, dimictic, polymictic) Acid neutralising capacity Background nutrient status Mean substratum composition Water level fluctuation 51

7 1.2.3 Átmeneti vizek A-rendszer Rögzített tipológia Jellemzők Ökorégió Típus A következők, ahogyan a XI. melléklet B-térképe mutatja: Balti tenger Barents tenger Norvég tenger Északi tenger Észak-Atlanti óceán Földközi tenger Az éves közepes sótartalom alapján <0,5 : édesvíz 0,5-<5 : oligohalin 5-<18 : mezohalin 18-<30 : polihalin 30-<40 : euhalin A közepes árapálytartomány alapján <2 m: mikro 2-4 m: közepes >4 m: makro Transitional Waters System A Fixed typology Description Ecoregion Type The following as identified on map B in Annex XI: Baltic Sea Barents Sea Norwegian Sea North Sea North Atlantic Ocean Mediterranean Sea Based on mean annual salinity <0,5 : freshwater 0,5-<5 : oligohaline 5-<18 : mesohaline 18-<30 : polyhaline 30-<40 : euhaline Based on mean tidal range <2 m: microtidal 2-4 m: mesotidal >4 m: macrotidal 52

8 B-rendszer Alternatív jellemzés Kötelező tényezők Szabadon választható tényezők Fizikai és kémiai tényezők, amelyek meghatározzák az átmeneti vizek jellemzőit és ezen keresztül az élővilág szerkezetét és összetételét földrajzi szélesség földrajzi hosszúság árapály-tartomány sótartalom mélység az áramlás sebessége kitettség a hullámzásnak tartózkodási idő közepes vízhőmérséklet keveredési jellemzők zavarosság az altalaj általános összetétele alak vízhőmérsékleti tartomány System B Alternative characterisation Obligatory factors Optional factors Physical and chemical factors that determine the characteristics of the transitional water and hence the biological population structure and composition latitude longitude tidal range salinity depth current velocity wave exposure residence time mean water temperature mixing characteristics turbidity mean substratum composition shape water temperature range 53

9 Tengerparti vizek A-rendszer Ökorégió Típus Rögzített tipológia A jellemzők A következők, ahogyan a XI. melléklet B-térképe mutatja: Balti tenger Barents tenger Északi tenger Norvég tenger É-Atlanti óceán Földközi tenger Az éves átlagos sótartalom alapján >0,5 : édesvíz 0,5-<5 : oligohalin 5-<18 : mezohalin 18-<30 : polihalin 30-<40 : euhalin A közepes mélység alapján sekély vizek: <30 m közepes mélységű vizek: ( m) mély vizek: >200m Coastal Waters System A Ecoregion Type Fixed typology Description The following as identified on map B in Annex XI: Baltic Sea Barents Sea Norwegian Sea North Sea North Atlantic Ocean Mediterranean Sea Based on mean annual salinity <0,5 : freshwater 0,5-<5 : oligohaline 5-<18 : mesohaline 18-<30 : polyhaline 30-<40 : euhaline Based on mean depth shallow waters: <30 m intermediate: ( m) deep: >200m 54

10 B-rendszer Alternatív jellemzés Kötelező tényezők Szabadon választható tényezők Fizikai és kémiai tényezők, amelyek meghatározzák a tengerparti vizek jellemzőit és ezen keresztül az élővilág szerkezetét és összetételét földrajzi szélesség földrajzi hosszúság árapály-tartomány sótartalom áramlási sebesség kitettség a hullámzásnak közepes vízhőmérséklet keveredési jellemzők zavarosság retenciós idő (zárt öblök esetében) az altalaj általános összetétele vízhőmérsékleti tartomány System B Alternative characterisation Obligatory factors Optional factors Physical and chemical factors that determine the characteristics of the coastal water and hence the biological community structure and composition latitude longitude tidal range salinity current velocity wave exposure mean water temperature mixing characteristics turbidity retention time (of enclosed bays) mean substratum composition water temperature range 55

11 1.3. Establishment of type-specific reference conditions for surface water body types 1.3. A felszíni víztestek típusaira jellemző referencia feltételek megállapítása (i) For each surface water body type characterised in accordance with section 1.1, type-specific hydromorphological and physicochemical conditions shall be established representing the values of the hydromorphological and physicochemical quality elements specified in point 1.1 in Annex V for that surface water body type at high ecological status as defined in the relevant table in point 1.2 in Annex V. Type-specific biological reference conditions shall be established, representing the values of the biological quality elements specified in point 1.1 in Annex V for that surface water body type at high ecological status as defined in the relevant table in section 1.2 in Annex V. (i) Az 1.1. pont szerint jellemzett minden felszíni víztest típusra megállapítják a típusra jellemző hidrológiai- (hidro)morfológiai és fizikaikémiai feltételeket, amelyeket az V. melléklet 1.1 pontjában meghatározott hidrológiai- (hidro)morfológiai és fizikai-kémiai minőségi elemeknek az V. melléklet 1.2 pontjában közölt megfelelő táblázat szerint meghatározott kiváló ökológiai állapothoz tartozó értékei jellemeznek. Megállapítják továbbá a típusra jellemző biológiai referencia feltételeket, amelyeket az V. melléklet 1.1 pontjában meghatározott biológiai minőségi elemeknek az V. melléklet 1.2 pontjában közölt megfelelő táblázat szerint meghatározott kiváló ökológiai állapothoz tartozó értékei jellemeznek. (ii) In applying the procedures set out in this section to heavily modified or artificial surface water bodies references to high ecological status shall be construed as references to maximum ecological potential as defined in table of Annex V. The values for maximum ecological potential for a water body shall be reviewed every six years. (ii) Az ebben a részben leírt eljárást az erősen módosított vagy a mesterséges felszíni víztestekre alkalmazva, a kiváló ökológiai állapotra vonatkozó referencia értékeket az V. melléklet szerint meghatározott maximális ökológiai potenciál referencia értékeiként értelmezik. A maximális ökológiai potenciál referencia értékeit minden 6. évben felülvizsgálják. (iii) (iv) Type-specific conditions for the purposes of points (i) and (ii) and type-specific biological reference conditions may be either spatially based or based on modelling, or may be derived using a combination of these methods. Where it is not possible to use these methods, Member States may use expert judgement to establish such conditions. In defining high ecological status in respect of concentrations of specific synthetic pollutants, the detection limits are those which can be achieved in accordance with the available techniques at the time when the type-specific conditions are to be established. For spatially based type-specific biological reference conditions, Member States shall develop a reference network for each surface water body type. The network shall contain a sufficient number of sites of high status to provide a sufficient level of confidence about the values for the reference conditions, given the variability in the values of the quality elements corresponding to high ecological status for that surface water body type and the (iii) A típus-specifikus, az (i) és (ii) pontok céljaira szolgáló feltételek és a típus-specifikus biológiai referencia feltételek meghatározása terepi vizsgálatokon, modellezésen vagy ezeknek a módszereknek a kombinált használatán alapulhat. Ahol ezeknek a módszereknek az alkalmazása nem lehetséges, a tagállamok szakértői becslést használhatnak a feltételek megállapítására. A kiváló ökológiai állapotnak a szintetikus szennyezők koncentrációja szempontjából történő meghatározásakor észlelési határnak azokat az értékeket kell tekinteni, amelyek a típusspecifikus feltételek meghatározásának időpontjában rendelkezésre álló laboratóriumi módszerek alkalmazásával elérhetők. (iv) A terepi vizsgálatokra alapozott típus-specifikus biológiai referencia feltételek esetén a tagállamok referencia hálózatot alakítanak ki a felszíni víztestek mindegyik típusára. A hálózat elegendő számban tartalmaz kiváló állapotú helyeket ahhoz, hogy a referencia feltételeket jellemző értékek megfelelő megbízhatóságúak legyenek, biztosítva az adott felszíni víztest kiváló ökológiai állapotának megfelelő vízminőségi elemek értékeinek 56

12 (v) (vi) modelling techniques which are to be applied under paragraph (v). Type-specific biological reference conditions based on modelling may be derived using either predictive models or hindcasting methods. The methods shall use historical, palaeological and other available data and shall provide a sufficient level of confidence about the values for the reference conditions to ensure that the conditions so derived are consistent and valid for each surface water body type. Where it is not possible to establish reliable type-specific reference conditions for a quality element in a surface water body type due to high degrees of natural variability in that element, not just as a result of seasonal variations, then that element may be excluded from the assessment of ecological status for that surface water type. In such circumstances Member States shall state the reasons for this exclusion in the river basin management plan. változékonyságát és az (v) pont szerint alkalmazandó modellezési eljárásokat. (v) A modellezésen alapuló típus-specifikus biológiai referencia feltételeket mind előrejelzési modellekkel, mind utóértékelési eljárásokkal le lehet vezetni. A módszerek történeti, palaeológiai és más rendelkezésre álló adatokat használnak, és a referencia feltételek értékeire megfelelő megbízhatósági szintet biztosítanak annak érdekében, hogy az így meghatározott feltételek konzisztensek és érvényesek legyenek a felszíni víztestek valamennyi típusára vonatkozóan. (vi) Amikor a felszíni víztestek valamely típusa esetében nem lehet megbízható típus-specifikus referencia feltételeket kialakítani egy vízminőségi elemre vonatkozóan, annak a nagyfokú természetes, de nem a szezonális változékonysága miatt, akkor azt az elemet ki lehet zárni az adott felszíni víztípus ökológiai állapotának értékeléséből. Ilyen esetben a tagállamok rögzítik a vízgyűjtő gazdálkodási tervben a kizárás okait Identification of Pressures 1.4. A terhelések meghatározása Member States shall collect and maintain information on the type and magnitude of the significant anthropogenic pressures to which the surface water bodies in each river basin district are liable to be subject, in particular the following. Estimation and identification of significant point source pollution, in particular by substances listed in Annex VIII, from urban, industrial, agricultural and other installations and activities, based, inter alia, on information gathered under: A tagállamok összegyűjtik és karbantartják azoknak a jelentős antropogén terheléseknek a típusára és nagyságára vonatkozó információkat, amelyek a vízgyűjtő kerületek felszíni víztesteit érhetik, különös tekintettel az alábbiakra. A jelentős pontszerű, különösen a VIII. mellékletben felsorolt anyagok által okozott azon szennyezések becslése és azonosítása, amelyek települési, ipari, mezőgazdasági és más létesítményekből, illetve tevékenységekből származnak, egyebek között a következők szerint gyűjtött információk alapján: (i) Articles 15 and 17 of Directive 91/271/EEC; (i) a 91/271/EKG irányelv 1. és 17. cikkei; (ii) Articles 9 and 15 of Directive 96/61/EC(1); (ii) a 96/61/EK irányelv 9. és 15. cikke 1 ; and for the purposes of the initial river basin management plan: és az első vízgyűjtő-fejlesztési terv céljára: (iii) Article 11 of Directive 76/464/EEC; and (iii) a 76//464/EGK irányelv; és (iv) Directives 75/440/EC, 76/160/EEC(2), 78/659/EEC and 79/923/EEC(3). Estimation and identification of significant diffuse source pollution, in particular by (iv) a 75/440/EK, a 76/160/EGK 2, a 78/659/EGK és a 79/923/EGK 3 irányelv. A jelentős diffúz szennyezőforrások, különösen a VIII. mellékletben felsorolt anyagok által HL L 135. szám, , 40. o. Irányelv, ahogyan utoljára módosította a 98/15/EK irányelv (HL L 67. szám, , 29. o.) HL L 31. szám, , 1. o. Irányelv, ahogyan azt utoljára az évi Csatlakozási Okmány. módosította HL L 281. szám, , 47. o. Irányelv, ahogyan módosította a 91/692/EGK irányelv (HL L 377. szám, , 48. o.) 57

13 substances listed in Annex VIII, from urban, industrial, agricultural and other installations and activities; based, inter alia, on information gathered under: (i) Articles 3, 5 and 6 of Directive 91/676/EEC(4); okozott azon szennyezések becslése és azonosítása, amelyek települési, ipari, mezőgazdasági és más létesítményekből, illetve tevékenységekből származnak, egyebek között a következők szerint gyűjtött információk alapján: (i) a 91/676/EGK irányelv 3., 5. és 6. cikkei 1 ; (ii) Articles 7 and 17 of Directive 91/414/EEC; (ii) a 91/414//EGK irányelv 7. és 17. cikke; (iii) Directive 98/8/EC; (iii) a 98/8/EK irányelv; and for the purposes of the first river basin management plan: (iv) Directives 75/440/EEC, 76/160/EEC, 76/464/EEC, 78/659/EEC and 79/923/EEC. Estimation and identification of significant water abstraction for urban, industrial, agricultural and other uses, including seasonal variations and total annual demand, and of loss of water in distribution systems. Estimation and identification of the impact of significant water flow regulation, including water transfer and diversion, on overall flow characteristics and water balances. Identification of significant morphological alterations to water bodies. Estimation and identification of other significant anthropogenic impacts on the status of surface waters. Estimation of land use patterns, including identification of the main urban, industrial and agricultural areas and, where relevant, fisheries and forests. (iv) és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv céljára a 75/440/EGK, a 76/160/EGK, a 76/464/EGK, a 78/659/EGK és a79/923/egk irányelvek. A települési, ipari, mezőgazdasági és egyéb felhasználási célra történő jelentős vízkivétel becslése és azonosítása, beleértve a szezonális változékonyságot és az éves összes vízigényt, továbbá az elosztórendszerekben fellépő veszteséget. A jelentős vízkormányzási munkák - beleértve a vízátvezetéseket és eltereléseket általános áramlási jellemzőkre és vízmérlegekre gyakorolt hatásának becslése és azonosítása. A víztesteket érő jelentős morfológiai változtatások azonosítása. A felszíni vizek állapotára gyakorolt egyéb jelentős antropogén hatások becslése és azonosítása. A földhasználati szerkezet becslése, beleértve a fő települési, ipari és mezőgazdasági területek, továbbá - ahol lényeges - a halászati területek és az erdők azonosítását Assessment of Impact 1.5. A hatások elemzése Member States shall carry out an assessment of the susceptibility of the surface water status of bodies to the pressures identified above. Member States shall use the information collected above, and any other relevant information including existing environmental monitoring data, to carry out an assessment of the likelihood that surface waters bodies within the river basin district will fail to meet the environmental quality objectives set for the A tagállamok elvégzik annak értékelését, hogy a felszíni víztestek állapota mennyire érzékeny a fent meghatározott terhelésekre. A tagállamok felhasználják a fentiek szerint összegyűjtött információkat és minden egyéb ide tartozó információt beleértve a működő környezeti monitoring-rendszerekből származó adatokat is, hogy megbecsüljék annak valószínűségét, hogy a vízgyűjtő kerületben a felszíni vizek mennyiben nem tudnak majd 1 HL L 375. szám, , 1. o. 58

14 bodies under Article 4. Member States may utilise modelling techniques to assist in such an assessment. For those bodies identified as being at risk of failing the environmental quality objectives, further characterisation shall, where relevant, be carried out to optimise the design of both the monitoring programmes required under Article 8, and the programmes of measures required under Article 11. megfelelni a 4. cikk szerinti környezetminőségi célkitűzéseknek. A tagállamok modellezési eljárásokat is alkalmazhatnak az ilyen értékelések segítésére. Az olyan víztestek esetében, amelyeknél fennáll annak kockázata, hogy nem elégítik ki a környezetminőségi célkitűzéseket, ahol az lényeges, további jellemzést végeznek, hogy optimalizálni lehessen mind a 8. cikk szerinti monitoring-programokat, mind pedig az intézkedések 11. cikk szerinti tervét. 2. GROUNDWATERS 2. FELSZÍN ALATTI VIZEK 2.1. Initial characterisation 2.1. Első jellemzés Member States shall carry out an initial characterisation of all groundwater bodies to assess their uses and the degree to which they are at risk of failing to meet the objectives for each groundwater body under Article 4. Member States may group groundwater bodies together for the purposes of this initial characterisation. This analysis may employ existing hydrological, geological, pedological, land use, discharge, abstraction and other data but shall identify: - the location and boundaries of the groundwater body or bodies, - the pressures to which the groundwater body or bodies are liable to be subject including: A tagállamok elvégzik minden felszín alatti víztest első jellemzését, hogy értékeljék azok használatát és azt, hogy milyen mértékű a kockázata annak, hogy nem fogják tudni kielégíteni a felszín alatti víztestek mindegyikére vonatkozóan a 4. cikkben meghatározott célkitűzéseket. Az első jellemzések céljára a tagállamok összevonhatják a felszín alatti víztesteket. Az elemzés felhasználhatja a meglévő hidrológiai, földtani, talajtani, földhasználati, vízbevezetési, vízkitermelési és egyéb adatokat, de meg kell határoznia a következőket is: - a felszín alatti víztest vagy víztestek elhelyezkedését és határait, - azokat a terheléseket, amelyek a felszín alatti víztestet valószínűleg érik, ide értve: - diffuse sources of pollution - a diffúz szennyezőforrásokat - point sources of pollution - a pontszerű szennyezőforrásokat - abstraction - a vízkitermelést - artificial recharge, - a mesterséges vízvisszapótlást, - the general character of the overlying strata in the catchment area from which the groundwater body receives its recharge, - those groundwater bodies for which there are directly dependent surface water ecosystems or terrestrial ecosystems. - a fedőréteg általános jellegét azon a vízgyűjtőn, ahonnan a felszín alatti víz az utánpótlását kapja, - azokat a felszín alatti víztesteket, amelyektől felszíni vízi- vagy szárazföldi ökoszisztémák közvetlenül függenek Further characterisation 2.2. További jellemzés Following this initial characterisation, Member States shall carry out further characterisation of those groundwater bodies or groups of Az első jellemzést követően a tagállamok elvégzik a kockázatos helyzetűnek értékelt felszín alatti víztestek vagy csoportjaik további 59

15 bodies which have been identified as being at risk in order to establish a more precise assessment of the significance of such risk and identification of any measures to be required under Article 11. Accordingly, this characterisation shall include relevant information on the impact of human activity and, where relevant, information on: - geological characteristics of the groundwater body including the extent and type of geological units, - hydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement, - characteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils, - stratification characteristics of the groundwater within the groundwater body, - an inventory of associated surface systems, including terrestrial ecosystems and bodies of surface water, with which the groundwater body is dynamically linked, - estimates of the directions and rates of exchange of water between the groundwater body and associated surface systems, - sufficient data to calculate the long term annual average rate of overall recharge, - characterisation of the chemical composition of the groundwater, including specification of the contributions from human activity. Member States may use typologies for groundwater characterisation when establishing natural background levels for these bodies of groundwater Review of the impact of human activity on groundwaters For those bodies of groundwater which cross the boundary between two or more Member States or are identified following the initial characterisation undertaken in accordance with paragraph 2.1 as being at risk of failing to meet the objectives set for each body under Article 4, the following information shall, where relevant, be collected and maintained for each groundwater body: jellemzését annak érdekében, hogy pontosabban számba lehessen venni a kockázat jelentőségét, és meg lehessen határozni a 11. cikk szerint megkövetelt minden szükséges intézkedést. Ezért ez a jellemzés tartalmazza az emberi tevékenység hatására vonatkozó megfelelő információkat, továbbá ahol az lényeges - a következő információkat: - a felszín alatti víztest földtani jellemzői, beleértve a földtani egységek kiterjedését és típusát, - a felszín alatti víztest hidrogeológiai jellemzői, ide értve a hidraulikai vezetőképességet, a porozitást és a zártságot, - annak a vízgyűjtőnek a felszínén levő üledékek és talajok jellemzői, ahonnan a felszín alatti víztest az utánpótlását kapja, ide értve a vastagságot, porozitást, hidraulikai vezetőképességet és az üledékek és talajok abszorpciós tulajdonságait, - a felszín alatti víz rétegzettsége a víztesten belül, - a kapcsolódó felszíni rendszerek számbavétele, ide értve azokat a szárazföldi ökoszisztémákat és felszíni víztesteket, amelyekkel a felszín alatti víztest dinamikai kapcsolatban van, - a felszín alatti víztest és a kapcsolódó felszíni rendszerek közötti vízcsere irányainak és mértékének becslése, - a teljes éves utánpótlás hosszúidejű átlagos mértékének számításához szükséges adatok, - a felszín alatti víz kémiai összetételének jellemzése, ide értve az emberi tevékenység hatásainak meghatározását is. A tagállamok osztályozást is alkalmazhatnak a felszín alatti víz jellemzésére, amikor természetes háttérszint határértékeket határoznak meg ezekre a felszín alatti víztestekre Az emberi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának felülvizsgálata Azoknak a felszín alatti víztesteknek az esetében, amelyek két vagy több tagállam területét érintik, vagy amelyekről a 2.1. szakasz szerint végzett első jellemzés során megállapították, hogy az egyes víztestekre a 4. cikk alapján meghatározott célkitűzések teljesítése kockázatos, ahol az lényeges, a következő információkat gyűjtik össze és tartják karban: 60

16 (a) the location of points in the groundwater body used for the abstraction of water with the exception of: (a) az adott felszín alatti víztesten belül a vízkitermelési pontok helye, a következők kivételével: - points for the abstraction of water providing less than an average of 10 m3 per day, or, - azok a vízkitermelési pontok, amelyek átlagosan kevesebb, mint 10 m 3 vizet szolgáltatnak naponta, vagy - points for the abstraction of water intended for human consumption providing less than an average of 10 m3 per day or serving less than 50 persons, - azok a pontok, ahonnan emberi fogyasztásra átlagosan kevesebb, mint 10 m 3 vizet szolgáltatnak, vagy kevesebb, mint 50 személyt látnak el ivóvízzel, (b) the annual average rates of abstraction from such points, (b) az a) pont szerinti vízkitermelési helyeken az éves átlagos vízkivétel mértéke, (c) the chemical composition of water abstracted from the groundwater body, (c) a felszín alatti víztestből kivett víz kémiai összetétele, (d) the location of points in the groundwater body into which water is directly discharged, (d) az olyan pontok helye a víztestben, ahol közvetlen vízbevezetés történik, (e) the rates of discharge at such points, (e) a d) pont szerinti helyeken a vízbevezetés hozama, (f) the chemical composition of discharges to the groundwater body, and (f) a felszín alatti víztestbe történő vízbevezetések kémiai összetétele, és (g) land use in the catchment or catchments from which the groundwater body receives its recharge, including pollutant inputs and anthropogenic alterations to the recharge characteristics such as rainwater and run-off diversion through land sealing, artificial recharge, damming or drainage. (g) a földhasználat azon a vízgyűjtőn vagy vízgyűjtőkön, ahonnan a felszín alatti víztest az utánpótlást kapja, ide értve a szennyezőanyagok bevitelét és az utánpótlás jellemzőinek antropogén megváltoztatását, mint amilyen a terepfelszín burkolásával a csapadékvíz és a lefolyás elvezetése, továbbá a mesterséges vízvisszapótlás, a vízvisszatartás gátakkal vagy a lecsapolás Review of the impact of changes in groundwater levels Member States shall also identify those bodies of groundwater for which lower objectives are to be specified under Article 4 including as a result of consideration of the effects of the status of the body on: 2.4 A felszín alatti víz szintjében bekövetkező változások hatásának felülvizsgálata A tagállamok meghatározzák azokat a felszín alatti víztesteket is, amelyekre a 4. cikk szerint alacsonyabb szintű célkitűzéseket állapítanak meg, figyelembe véve a víztest állapotának hatását (i) surface water and associated terrestrial ecosystems (i) a felszíni vizekre és a kapcsolódó szárazföldi ökoszisztémákra (ii) water regulation, flood protection and land drainage (iii) human development Review of the impact of pollution on groundwater quality (ii) a vízrendezésre, az árvízvédelemre és lecsapolásra (iii) az emberiség fejlődésére A szennyezések felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának 61

17 felülvizsgálata Member States shall identify those bodies of groundwater for which lower objectives are to be specified under Article 4(5) where, as a result of the impact of human activity, as determined in accordance with Article 5(1), the body of groundwater is so polluted that achieving good groundwater chemical status is infeasible or disproportionately expensive. A tagállamok azonosítják azokat a felszín alatti víztesteket, amelyekre a 4. cikk (5) bekezdése szerint alacsonyabb szintű célkitűzéseket határoznak meg amiatt, mert az emberi tevékenység 5. Cikk (1) bekezdése szerint meghatározott hatásának következményeként a felszín alatti víztest annyira elszennyeződött, hogy a jó kémiai állapot elérése nem valósítható meg vagy aránytalanul költséges. 62

18 ANNEX III III. MELLÉKLET ECONOMIC ANALYSIS The economic analysis shall contain enough information in sufficient detail (taking account of the costs associated with collection of the relevant data) in order to: GAZDASÁGI ELEMZÉS A gazdasági elemzés figyelembe véve a szükséges adatok összegyűjtésének költségeit is elégséges és kellően részletes adatot tartalmaz ahhoz, hogy (a) make the relevant calculations necessary for taking into account under Article 9 the principle of recovery of the costs of water services, taking account of long term forecasts of supply and demand for water in the river basin district and, where necessary: (a) elvégezzék azokat a számításokat, amelyek a vízi szolgáltatások költségei visszatérítése elvének a 9. cikk szerinti figyelembevételéhez szükségesek, tekintetbe véve a hosszú távú vízkészlet- és vízigény- előrejelzéseket a vízgyűjtő kerületben, és ahol szükséges: - estimates of the volume, prices and costs associated with water services, and - elvégezzék a vízi szolgáltatásokkal összefüggő mennyiségek, árak és költségek becslését, és - estimates of relevant investment including forecasts of such investments; - elvégezzék a kapcsolódó beruházások becslését, ide értve az ilyen beruházásokra vonatkozó előrejelzéseket; (b) make judgements about the most cost-effective combination of measures in respect of water uses to be included in the programme of measures under Article 11 based on estimates of the potential costs of such measures. (b) döntéseket hozzanak az intézkedések leginkább költséghatékony kombinációjáról a vízhasználatok vonatkozásában, és bevegyék azokat a 11. cikk szerinti intézkedési programba az ilyen intézkedések potenciális költségeinek becslésére alapozva. 63

19 ANNEX IV PROTECTED AREAS 1. The register of protected areas required under Article 6 shall include the following types of protected areas: IV. MELLÉKLET VÉDETT TERÜLETEK 1. A védett területek 6. Cikkben előírt jegyzéke a védett területek következő típusait tartalmazza: (i) areas designated for the abstraction of water intended for human consumption under Article 7; (i) az emberi fogyasztásra szánt víz kivételére a 7. cikk szerint kijelölt területek; (ii) areas designated for the protection of economically significant aquatic species; (ii) a gazdasági szempontból fontos vízi állatfajok védelmére kijelölt területek; (iii) bodies of water designated as recreational waters, including areas designated as bathing waters under Directive 76/160/EEC; (iii) az üdülési célra kijelölt víztestek, beleértve azokat a területeket, amelyeket fürdővizekként jelöltek ki a 76/160/EGK irányelv szerint; (iv) nutrient-sensitive areas, including areas designated as vulnerable zones under Directive 91/676/EEC and areas designated as sensitive areas under Directive 91/271/EEC; and (iv) tápanyag-érzékeny területek, beleértve a 91/676/EGK irányelv szerint sérülékeny övezetekként kijelölt területeket és a 91/271/EGK irányelv szerint érzékeny területekként kijelölt területeket; és (v) areas designated for the protection of habitats or species where the maintenance or improvement of the status of water is an important factor in their protection, including relevant Natura 2000 sites designated under Directive 92/43/EEC(1) and Directive 79/409/EEC(2). (v) az élőhelyek és állatfajok védelmére kijelölt területek, ahol a víz állapotának megőrzése vagy javítása a terület védelmének fontos tényezője, ide értve a kapcsolódó Natura 2000 helyeket, amelyeket a 92/43/EGK 1 és a 79/409/EGK 2 irányelv szerint jelöltek ki. 2. The summary of the register required as part of the river basin management plan shall include maps indicating the location of each protected area and a description of the Community, national or local legislation under which they have been designated. 2. A vízgyűjtő gazdálkodási terv részeként előírt jegyzék összefoglalójának a védett területek helyét bemutató térképeket, továbbá annak a közösségi, nemzeti vagy helyi joganyagnak a leírását is tartalmazza, amelynek alapján a kijelölés történt. 1 2 HL L 206. szám, , 7. o. Irányelv, ahogyan utoljára módosította a 97/62/EK irányelv (HL L 305. szám, , 9.o.). HL L 103. szám, , 1.o. Irányelv, ahogyan utoljára módosította a 97/49/EK irányelv (HL L 223. szám, ). 64

20 ANNEX V V. MELLÉKLET 1. SURFACE WATER STATUS 1.1 Quality elements for the classification of ecological status 1. A FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA 1.1 Vízminőségi elemek az ökológiai állapot osztályozásához R i v e r s Folyók L a k e s Tavak T r a n s i t i o n a l w a t e r s Átmeneti vizek C o a s t a l w a t e r s Tengerparti vizek A r t i f i c i a l a n d h e a v i l y m o d i f i e d s u r f a c e w a t e r b o d i e s 1.2. Normative definitions of ecological status classifications Definitions for high, good and moderate ecological status in rivers Definitions for high, good and moderate ecological status in lakes Definitions for high, good and moderate ecological status in transitional waters Definitions for high, good and moderate ecological status in coastal waters Definitions for high, good and moderate ecological potential for heavily modified or artificial water bodies Procedure for the setting of chemical quality standards by Member States 1.2. Monitoring of ecological status and chemical status for surface waters Mesterséges és erősen módosított felszíni víztestek 1.2. Az ökológiai állapot osztályozásának normatív meghatározása Folyók kiváló, jó és mérsékelt ökológiai állapotának meghatározása Tavak kiváló, jó és mérsékelt ökológiai állapotának meghatározása Átmeneti vizek kiváló, jó és mérsékelt ökológiai állapotának meghatározása Tengerparti vizek kiváló, jó és mérsékelt ökológiai állapotának meghatározása Erősen módosított vagy mesterséges víztestek maximális, jó és mérsékelt ökológiai potenciáljának meghatározása A tagállamok eljárása a kémiai minőségi szintek megállapítására 1.3 A felszíni vizek ökológiai és kémiai állapotának monitoringja Design of surveillance monitoring A feltáró monitoring tervezése Design of operational monitoring Az operatív monitoring tervezése Design of investigative monitoring A vizsgálati monitoring tervezése Frequency of monitoring A megfigyelés gyakorisága 65

21 Additional monitoring requirements for protected areas Standards for monitoring of quality elements 1.4. Classification and presentation of ecological status Comparability of biological monitoring results Presentation of monitoring results and classification of ecological status and ecologica l potential Presentation of monitoring results and classification of chemical status A monitoring kiegészítő előírásai a védett területeken Szabványok a vízminőségi elemek monitoringjához 1.4. Az ökológiai állapot osztályba sorolása és bemutatása A biológiai monitoring eredmények összehasonlíthatósága A monitoring eredményeinek bemutatása, az ökológiai állapot és az ökológiai potenciál osztályba sorolása A monitoring eredményeinek bemutatása és a kémiai állapot osztályba sorolása 2. GROUNDWATER 2. FELSZÍN ALATTI VIZEK 2.1. Groundwater quantitative status 2.1 A felszín alatti vizek mennyiségi állapota Parameter for the classification of quantitative A mennyiségi állap ot osztályba sorolására szolgáló paraméter Definition of quantitative status A mennyiségi állapot meghatározása 2.2. Monitoring of groundwater quantitative status Groundwater level monitoring network 2.2. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának monitoringja A felszín alatti vízszintek megfigyelő hálózata Density of monitoring sites A megfigyelési helyek sűrűsége Monitoring frequency A megfigyelések gyakorisága Interpretation and presentation of groundwater quantitative status A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése és bemutatása 2.3. Groundwater chemical status 2.3. A felszín alatti vizek kémiai állapota Parameters for the determination of groundwater chemical status Definition of good groundwater chemical status Paraméterek a felszín alatti vizek kémiai állapotának meghatározásához A felszín alatti vizek jó kémiai állapotának meghatározása 2.4. Monitoring of groundwater chemical status 2.4. A felszín alatti vizek kémiai állapotának monitoringja Groundwater monitoring network A felszín alatti vizek monitoring 66

22 hálózata Surveillance monitoring Felügyeleti monitoring Operational monitoring Operatív monitoring Identification of trends in pollutants Interpretation and presentation of groundwater chemical status Szennyezőanyagok tendenciáinak megállapítása A felszín alatti vizek kémiai állapotának értékelése és bemutatása 2.5. Presentation of groundwater status 2.5. A felszín alatti vizek állapotának bemutatása 1. SURFACE WATER STATUS 1. A FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA 1.1. Quality elements for the classifications of ecological status 1.1. Vízminőségi elemek az ökológiai állapot osztályozásához Rivers Folyók Biological elements Composition and abundance of aquatic flora Composition and abundance of benthic invertebrate fauna Composition, abundance and age structure of fish fauna Hydromorphological elements supporting the biological elements Hydrological regime quantity and dynamics of water flow connection to groundwater bodies River continuity Morphological conditions river depth and width variation structure and substrate of the river bed structure of the riparian zone Chemical and physico-chemical elements supporting the biological elements General Thermal conditions Oxygenation conditions Salinity Acidification status Nutrient conditions Specific pollutants Pollution by all priority substances identified as being discharged into the body of water Pollution by other substances identified as being discharged in significant quantities into the body of water Biológiai elemek A vízi flóra összetétele és sokasága A fenéklakó gerinctelen fauna összetétele és egyedsűrűsége A halfauna összetétele és egyedsűrűsége A biológiai elemekre hatással levő hidrológiai és morfológiai elemek A hidrológiai rezsim az áramlás mértéke és dinamikája kapcsolat a felszín alatti víztestekkel A folyó folytonossága Morfológiai viszonyok a folyó mélységének és szélességének változékonysága a mederágy szerkezete és anyaga a parti sáv szerkezete A biológiai elemekre hatással levő kémiai és fizikaikémiai elemek Általában Hőmérsékleti viszonyok Oxigén ellátottsági viszonyok Sótartalom Savasodási állapot Tápanyag viszonyok Különleges szennyezőanyagok Minden elsőbbségi anyag által okozott szennyeződés, amelynek a víztestbe vezetését azonosították Egyéb, olyan anyagok által okozott szennyezés, amelyekről megállapították, hogy jelentős mennyiségben vezették a víztestbe 67

23 Lakes Tavak Biological elements Composition, abundance and biomass of phytoplankton Composition and abundance of other aquatic flora Composition and abundance of benthic invertebrate fauna Composition, abundance and age structure of fish fauna Hydromorphological elements supporting the biological elements Hydrological regime quantity and dynamics of water flow residence time connection to the groundwater body Morphological conditions lake depth variation quantity, structure and substrate of the lake bed structure of the lake shore Chemical and physico-chemical elements supporting the biological elements General Transparency Thermal conditions Oxygenation conditions Salinity Acidification status Nutrient conditions Specific pollutants Pollution by all priority substances identified as being discharged into the body of water Pollution by other substances identified as being discharged in significant quantities into the body of water Biológiai elemek A fitoplankton összetétele, egyedsűrűsége és biomasszája Más vízi növényzet összetétele és sokasága A fenéklakó gerinctelen fauna összetétele és egyedsűrűsége A halfauna összetétele, egyedsűrűsége és korszerkezete A biológiai elemekre hatással levő hidrológiai és morfológiai elemek A hidrológiai rezsim az áramló víz mennyisége és dinamikája tartózkodási idő kapcsolat a felszín alatti víztesttel Morfológiai viszonyok a tómélység változékonysága a mederágy mérete, szerkezete és altalaja a tópart szerkezete A biológiai elemekre hatással levő kémiai és fizikaikémiai elemek Általában Átlátszóság Hőmérsékleti viszonyok Oxigén ellátottsági viszonyok Sótartalom Savasodási állapot Tápanyagviszonyok Különleges szennyezőanyagok Minden elsőbbségi anyag által okozott szennyeződés, amelynek a víztestbe vezetését azonosították Egyéb olyan anyagok által okozott szennyezés, amelyekről megállapították, hogy jelentős mennyiségben vezették a víztestbe Transitional waters Átmeneti vizek Biological elements Composition, abundance and biomass of phytoplankton Composition and abundance of other aquatic flora Composition and abundance of benthic invertebrate fauna Composition and abundance of fish fauna Hydro-morphological elements supporting the biological elements Morphological conditions depth variation Biológiai elemek A fitoplankton összetétele, egyedsűrűsége és biomasszája Az egyéb vízi növényzet összetétele és egyedsűrűsége A fenéklakó gerinctelen fauna összetétele és egyedsűrűsége A halfauna összetétele és egyedsűrűsége A biológiai elemekre hatással levő hidrológiai és morfológiai elemek Morfológiai viszonyok a mélység változékonysága 68

I. MELLÉKLET ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES

I. MELLÉKLET ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES Verzió: 2002. február 24. ANNEX I INFORMATION REQUIRED FOR THE LIST OF COMPETENT AUTHORITIES As required under Article 3(8), the Member States shall provide the following information on all competent authorities

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2093 0.2.2 Species name Pulsatilla grandis 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name leánykökörcsin 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 4077 0.2.2 Species name Dianthus plumarius ssp. regis-stephani 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name szent István szegfű 1. National Level 1.1

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP-2.5.0 projekt Duna fórum 2009. szeptember 18. A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1352 0.2.2 Species name Canis lupus 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name farkas 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A511 1.3 Species name Falco cherrug 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name kerecsensólyom 1.6

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping Middle Tisza District Environment and Water Directorate Information tools of flood risk mapping Presented by: László Kummer Aims Fulfilling the European Parlaiment s and Council s 2007/60/EC Directive

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1276 0.2.2 Species name Ablepharus kitaibelii 0.2.3 Alternative species Ablepharus kitaibelii fitzingeri scientific name 0.2.4 Common name pannon (magyar) gyík 1.

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 14/B Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai Főosztály Környezetpolitikai Osztály II. A testületileg illetékes KÖFE szakmai véleményét megkaptuk, és figyelembe vesszük

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL október 23-i 2000/60/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL október 23-i 2000/60/EK IRÁNYELVE Verzió: 2002. február 24. DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy THE EUROPEAN PARLIAMENT

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE. of 23 October 2000

DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE. of 23 October 2000 Hivatalos IM fordítás 2004. DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy THE EUROPEAN

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1087 0.2.2 Species name Rosalia alpina 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name havasi cincér 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM Felszín alatti vizek a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben Terhelések és Hatások Mészárosné Bunász Nikoletta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT - 2016.04.01 után kötött szerződésekre Díjcsomag neve Go Go+ Go EU Go EU+ Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s

Részletesebben

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése Székely Edit Az előadás vázlata EU irányelv Oldószerek helyettesítése Esettanulmányok Emisszió szabályozás Esettanulmányok VOC (volatile organic compound)

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A klímamodellek alkalmazásának tapasztalatai a magyarországi gabona félék hozam előrejelzéseiben

A klímamodellek alkalmazásának tapasztalatai a magyarországi gabona félék hozam előrejelzéseiben Hatásvizsgálói konzultációs workshop Országos Meteorológiai Szolgálat A klímamodellek alkalmazásának tapasztalatai a magyarországi gabona félék hozam előrejelzéseiben Kemény Gábor, Fogarasi József, Molnár

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1292 0.2.2 Species name Natrix tessellata 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name kockás sikló 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1278 0.2.2 Species name Coluber caspius 0.2.3 Alternative species Dolichophis caspius scientific name 0.2.4 Common name (kaszpi) haragossikló 1. National Level 1.1

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2012/0305(COD) 5.4.2013 MÓDOSÍTÁS: 183-319 Jelentéstervezet Bas Eickhout (PE506.101v01-00) a fluortartalmú

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 916 végleges 2006/0300 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek,

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

(97/740/EK) (HL L 299, 4.11.1997, o. 42)

(97/740/EK) (HL L 299, 4.11.1997, o. 42) 1997D0740 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1997. október 14.) az építési

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1. számú melléklet N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a Környezeti értékelés véleményezése Nyíregyháza MJV RT

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím:

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései. Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató

A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései. Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja:, Ht. 32/A. (4), 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Adatszolgáltatásra

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés

Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés Feladatok I. Kapcsoltság vizsgálat II. Cégcsoport méret feltérképezés III. Transzferár

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

egyes EU tagállamokban? kitekintés MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29.

egyes EU tagállamokban? kitekintés MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29. Miért sikeres a földhf ldhő kiaknázása egyes EU tagállamokban? Közösségi és s tagállami jogszabályi kitekintés Hámor Tamás MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29. ELŐADÁS VÁZLAT o az EU közösségi szabályozás

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Készítette: Bártol Csenge Témavezető: Radics Sándor - GEOHIDROTERV Kft. Egyetemi konzulens: Dr. Kovács József 2009

Készítette: Bártol Csenge Témavezető: Radics Sándor - GEOHIDROTERV Kft. Egyetemi konzulens: Dr. Kovács József 2009 A MÁV ZRT. BUDAPEST FERENCVÁROS GÉPÉSZETI FŐNÖKSÉG TERÜLETÉN FELTÁRT SZENNYEZŐDÉS TÉNYFELTÁRÁSA ÉS KÁRMENTESÍTÉSE A KÁRMENTESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA ÉS AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Rajkai mellékágrendszer

Rajkai mellékágrendszer Rajkai mellékágrendszer Tejfalusi mellékágrendszer Cikolai mellékágrendszer Bodaki mellékágrendszer Dunaremetei mellékágrendszer Ásványi mellékágrendszer Bagaméri mellékágrendszer Patkányosi mellékágrendszer

Részletesebben

KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ 1. félév

KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ 1. félév KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. félév engedélyezési terv szintű dokumentáció tartószerkezeti munkarészének elkészítése folyamatos konzultáció, az első konzultációnak a vázlatterv beadás előtt meg

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221 DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 30512011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján Sz. 0786-C PR-20449 1. Unique

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek)

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Jelentkezői adatok Jelentkező neve: Felvételi azonosító: Születési dátum: Anyja neve:

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben