Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány"

Átírás

1 Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány november hó 1

2 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA...4 AZ ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK AZ ISPA...4 A KOHÉZIÓS ALAP MAGYARORSZÁGI FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK CÍMZETT TÁMOGATÁSOK CÉLTÁMOGATÁSOK A TÁMOGATÁSOK CÉLJA AZ EURÓPAI UNIÓS JOGANYAGGAL VALÓ HARMONIZÁCIÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATA SZABÁLYOZÁSI KERETEK Hulladékgazdálkodási tervek Önkormányzati rendelet Hosszú távú szerződések kérdése A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA SZERVEZETI LEHETŐSÉGEK A HGT. ÉS A RÉGI RENDELET ALAPJÁN KIALAKULT ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT AZ ÚJ KBT. HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI A KÖZSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS FELADATA A közszolgáltató kiválasztása Közszolgáltató feladata A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS VAGYONTÁRGYAK TULAJDONJOGI HELYZETE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATA TECKAL ÍTÉLET (C-107/98) A tényállás Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések Az Európai Bíróság által adott válaszok A STADT HALLE ÍTÉLET (C-26/03) A tényállás Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések Az Európai Bíróság által adott válaszok AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETEINEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI GYAKORLATRA A magyarországi közmű üzemeltetés jogszabályi háttere A magyarországi közmű üzemeltetés gyakorlatának jellemző modellje A kialakult gyakorlat átértékelése Közvetett hatály A leírt üzemeltetési modell gyakorlati kockázata A Kbt. 2/A. -ának jelentősége Több önkormányzat közös tulajdonában álló üzletrész, illetőleg részvények Önkormányzatok társulása Önkormányzatok konzorciuma A Kbt. 29. (2) bekezdése h) pontjának új értelmezése Különös közbeszerzési eljárás A különös közbeszerzési eljárásban biztosított speciális kivétel NÉMETORSZÁG HULLADÉKKEZELÉSI GYAKORLATA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK TULAJDONJOGA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE Az üzemeltető kiválasztása A megvalósítás Ármegállapítás

3 6.3 A VIZSGÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT A projekt rövid leírása A projekt keretében megvalósuló beruházás A projekt során alkalmazott szerződéses struktúra Tulajdonosi és üzemeltetési struktúra Alkalmazott versenyeztetési szabályok AUSZTRIA HULLADÉKKEZELÉSI GYAKORLATA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK TULAJDONJOGA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE Az üzemeltető kiválasztása A megvalósítás Ármegállapítás A VIZSGÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT A projekt célja A létesítmények építése Az üzemeltetés A projekt kapcsán felmerült esetlges problémák A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSNAK KÖTELEZETTSÉGE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ALÓLI MENTESÜLÉS...31 Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés terén működőképes, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megvalósuló üzemeltetési modellek A KÖZBESZERZÉSI ILLETVE KONCESSZIÓS ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE A közbeszerzési eljárás beszerzési tárgyai IRÁNYMUTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁHOZ A szolgáltatás megrendelése A SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ SPECIÁLIS SZABÁLYAI A KONCESSZIÓS PÁLYÁZAT A LEFOLYTATHATÓ ELJÁRÁSOK A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS HOSSZÚTÁVÚ SZERZŐDÉSEK HELYZETE A KBT.-BEN MEGFOGALMAZOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ALÓLI KIVÉTELEK ÉRTELMEZÉSE JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK MŰKÖDŐKÉPES ÜZEMELTETÉSI MODELLEK...36 A SZÖVEGBEN HIVATKOZOTT RENDELETEK

4 1. Az Európai Unió támogatási rendszere a környezetvédelmi beruházások támogatása A Római Szerződés 2. cikke tartalmazza a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió, valamint szolidaritás előmozdítására vonatkozó célkitűzést. E cél megvalósításának eszköze volt a csatlakozni kívánó tagállamok részére rendelkezésre álló ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession), illetve a csatlakozást követően igénybe vehető Kohéziós Alap támogatás, amelyek a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszenek azáltal, hogy pénzügyi hozzájárulásokat nyújtanak a környezetvédelem és a transzeurópai közlekedési hálózatok terén megvalósuló projektekhez. Az Európai Unió működésében a kohéziós céloknak kitüntetett jelentőségük van, a kohéziós politika az integráció regionális és szociális különbségeinek mérséklését szolgálja. 1.1 Az előcsatlakozási alapok az ISPA A regionális különbségek mérséklésére az Európai Unió 2000-től kezdődően három előcsatlakozási alappal támogatta a tagjelölt közép-kelet európai országok felkészülését az Európai Unióhoz való csatlakozásra, illetve a Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap fogadására. Az 1990-ben indult PHARE program az intézményfejlesztés fő eszköze volt, kibővülve a gazdasági és szociális kohézió megteremtését célzó területfejlesztési projektek támogatásával, továbbá rendelkezésre állt a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést szolgáló SAPARD. Az ISPA a környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló nagyberuházásokat támogatta. Az ISPA létrehozását az (EC) 1267/99 sz. Tanácsi határozat rendelte el, az EU legfontosabb eszközeként a tagjelölt országok közlekedési és környezeti infrastruktúrájának fejlesztésére, a közötti időszakban. Az Európai Unió vissza nem fizetendő illetve visszafizetendő segítségnyújtás formájában, vagy más pénzügyi támogatás révén nyújt támogatást, ennek keretében Brüsszelből január elsejétől évente megközelítőleg 25 milliárd forint összegben kapott Magyarország ISPA-támogatást. Az Európai Unió Bizottságával kötött megállapodás alapján a 25 milliárd forint 50%-át az alábbi környezetvédelmi célterületekre kellett fordítani: ivóvízellátás, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelme, szennyvízkezelés és csatornázás. Az ISPA-támogatás összegének másik felét a közlekedési hálózat bővítésére kellett felhasználni, ami magába foglalja az ún. TEN-hez (Trans European Network - Transz Európai Hálózat) történő csatlakozást is. Az ISPA keretében az Európai Unió hozzájárulása általában az egyes projektek közpénz igényének 75%-áig terjedhetett, de kivételes esetekben elérhette a 85%-ot is. Az ISPA keretében olyan léptékű intézkedéseket dolgoztak ki, amelyek elégségesek ahhoz, hogy az infrastruktúra-hálózatok fejlődésére jelentős hatással legyenek. Az ISPA lehető legnagyobb mértékű kiegészítése érdekében az EIB és a többi nemzetközi pénzintézet is felkérést kapott, hogy kapcsolódjanak be a projektek finanszírozásába; ehhez, ahol lehet, az állami és a magántőke összefogásán (Public-Private Partnership - PPP) keresztül a magán pénzforrásokat is mozgósították. A nemzetközi pénzintézetek által nyújtott kölcsönöket a nemzeti hozzájárulással azonosan kezelték. A környezetvédelem területén az ISPA-támogatás négy fő területre összpontosított: (i) ivóvízellátás; (ii) szennyvízkezelés; valamint (iii) szilárd hulladékkezelés és (iv) légszennyezés. Az ISPA támogatást Magyarország csak a csatlakozás időpontjáig vehette igénybe, utána szerepét nagyobb támogatási összeggel a Kohéziós Alap vette át. A közötti időszakra előirányzott környezetvédelmi ISPA támogatást, Magyarország a 2003 áprilisában jóváhagyásra benyújtott szennyvízkezelési projektek jóváhagyását követően teljes mértékben lekötötte. Az ISPA program indulása óta az Európai Bizottság 26 hazai projekt támogatását hagyta jóvá, a 26 projekt a 2000 és a 2006 közötti időszakban 44 millió euró/év támogatáshoz jutott. Ebben az időszakban 12 hulladékgazdálkodási projekt kapott zöld jelzést, melyhez 176 4

5 millió euró (46 milliárd forint) európai uniós támogatás érkezett. A projektek teljes beruházási költsége 294,5 millió euró (76,5 milliárd forint). A 12 hulladékgazdálkodási projekt 1228 településen, 3,6 millió lakos számára biztosítja majd a hulladék korszerű elhelyezésének lehetőségét. 1.2 A Kohéziós Alap A Kohéziós Alap keretében az Európai Unió által nyújtott támogatás vissza nem térítendő segítségnyújtás formájában történik. A támogatás mértéke a költségek 80-85%-ig terjedhet. A társfinanszírozás a központi költségvetésből, önkormányzati hozzájárulásból és egyéb forrásokból biztosítható. Az önkormányzati hozzájárulás kötelező mértéke a költségek 10%-a. A Kohéziós Alapból támogatható projektek minimális költségének el kell érniük a 10 millió eurót, a Strukturális Alapokból azonban a kisebb, regionális szemléletű projektek is finanszírozhatók. A csatlakozást követően között a Kohéziós Alapból hazánk hozzávetőleg 348 millió euróval (116 millió euró/év) számolhat től, az Európai Unió új költségvetésében Magyarország a Kohéziós Alapból előreláthatóan évi 38 euró/fő/év támogatásban részesülhet. (a) A Kohéziós Alap keretében benyújtandó projektek kormányzati projektek, tehát a projektek benyújtásáért és végrehajtásáért a magyar állam vállal kötelezettséget, ugyanakkor a programok végső kedvezményezettjei elsősorban önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások. 2. Magyarországi finanszírozási források A hulladékgazdálkodáshoz, szennyvíz- és ivóvízellátáshoz kapcsolódó beruházások finanszírozásában az európai uniós támogatások mellett, ugyan egyre csökkenő mértékben, de szerepet játszanak az önkormányzatok által igénybe vehető címzett- és céltámogatások is. Ezen költségvetési támogatások a normatív szabályozási rendszer fontos kiegészítő elemei, hiszen az ilyen támogatások segítségével a központi forrásokat összpontosítani lehet ezen nagyobb költségigényű beruházásokra. A címzett és céltámogatás a Cctv. egyes mellékleteiben meghatározott céloknak és feltételeknek megfelelő beruházások megvalósításához igényelhető, a támogatás mértékét az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben határozza meg. 2.1 Címzett támogatások Az Ötv a úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés egyes nagy költségigényű, kiemelt fontosságú beruházási feladatok megvalósítására helyi önkormányzatoknak címzett támogatást nyújthat. A címzett támogatás kizárólag a meghatározott célra fordítható. A Cctv. 1. -a alapján az önkormányzatok címzett támogatást igényelhetnek a kiemelt fontosságú a céltámogatási körben nem támogatható vízgazdálkodási önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások megvalósítására, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló 1 milliárd forint feletti összköltségű beruházások megvalósítására. A címzett támogatás iránti önkormányzati igényt a szakminisztérium véleményezi. 2.2 Céltámogatások Az Ötv ában foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzatok egyedileg és közösen is igényelhetnek céltámogatást. A feltételeknek megfelelő önkormányzat jogosult a céltámogatásra, amely céltámogatás kizárólag az adott célra használható fel. 5

6 3. A támogatások célja az európai uniós joganyaggal való harmonizáció Mind az ISPA mind a Kohéziós Alap keretében nyújtott illetve nyújtandó támogatások célja, hogy a gazdasági kohézió előmozdítása érdekében a támogatott projekteken keresztül a tagállamok biztosítani tudják az Európai Unió irányelveiben illetve egyéb jogszabályaiban foglalt követelmények teljesülését. A jogharmonizáció eredményei és a Jelentésben elemzett projektek tartalmukban tükrözik mindazokat a vállalásokat, amelyeket Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti tárgyalásokon tett. Ezen vállalások részét képezik az Európai Unió és hazánk között létrejött csatlakozási szerződésnek. A hulladékgazdálkodással, valamint az ivóvízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos legfontosabb irányelveket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. A hulladékgazdálkodási rendszer alapvető kereteit a 75/442/EGK irányelv határozza meg, amely mintegy kerettörvényként funkcionál. Minden hulladékkal kapcsolatos átfogó feladatot, azok végrehajtásának általános szabályait, az eljárási és hulladékkezelési normákat is meghatározza. Az egyéb, hulladékgazdálkodással kapcsolatban megfogalmazott követelményeket az alábbi irányelvek illetve egyéb jogszabályok tartalmazzák, az alábbi csoportosítás szerint: a hulladékokra vonatkozó keretszabályok, ezen belül: (i) a hulladékgazdálkodási keretirányelv (75/442/EGK); (ii) a veszélyes hulladékokról szóló keretirányelv (91/689/EGK); valamint (iii) a szakmapolitikai és stratégiai dokumentumok; az egyes anyag,- és hulladékáramokra vonatkozó speciális irányelvek, ezen belül: (i) a titándioxid ipar hulladékai (78/176/EGK); (ii) a csomagolás és hulladékai (94/62/EK); (iii) a hulladék olajok (75/439 EGK); (iv) a PCB-k és PCT-k (96/59/EK); valamint (v) az akkumulátorok és elemek (91/157/EGK); a hulladékkezelő eljárásokra és létesítményekre vonatkozó irányelvek, ezen belül: (i) a települési hulladék égetése (89/429/EGK és 89/369/EGK); (ii) a veszélyes hulladék égetése (94/67/EGK); (iii) a hulladéklerakók (99/31/EK); valamint (iv) a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása (86/278/EGK); a hulladékok nemzetközi szállítására vonatkozó szabályok, ezen belül: a 259/93/EGK rendelet és számos módosítása, illetve kiegészítő végrehajtási szabályai. Az Országgyűlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, továbbá a Hgt.-ben megállapított célok elérésének és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: Országos Terv ) fogadott el. Az Országos Terv szerint el kell érni, hogy az országban legfeljebb 100 lerakó, illetve maximum 6, az egyes régiók nagyvárosai körzetében megvalósuló égető köré szerveződött komplex kezelő rendszerek jöjjenek létre. Új, regionális lerakó vagy égető beruházásának támogatása csak a komplex begyűjtést megvalósító rendszerekhez kapcsolva, a begyűjtő-körzetben lévő régi lerakók bezárásával és rekultiválásával lehetséges. A komplex regionális kezelő rendszer legfőbb létesítményei a szelektív gyűjtéshez kapcsolódó utóválogató-művek, a szállítási költségeket csökkentő átrakóállomások, a biohulladék kezelését szolgáló komposztáló telepek és végül a maradék hulladék biztonságos ártalmatlanítását szolgáló lerakóhelyek vagy égetőművek. A rendszerek létrehozásával az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének jelentős mértékű csökkenése várható. Hosszú távú cél, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön a lerakókba. Az ISPA program keretében tervezett komplex rendszerek már az ország több mint egyharmadát lefedik. 6

7 A PHARE 9911-HU projekt vizsgálati adatai alapján 2002-ben 1367 lerakó üzemelt Magyarországon, amelyek legnagyobb része egyáltalán nem rendelkezett műszaki védelemmel, 1300 bezárt, elhagyott lerakót találtak. A jelenleg is üzemelő lerakók közül 42 rendelkezik megfelelő kapacitással és kiépítettséggel is ahhoz, hogy 2009-et követően is működhessen lerakó üzemeltetetését legkésőbb 2009-ben be kell szüntetni. A 2667 felmért lerakóból 620-at illegálisan használtak. A bezárt és nem kellően rekultivált lerakóhelyek száma eléri az 1250-et, melyek 10 millió tonna felhalmozott hulladékkal veszélyeztetik a környezetet. 4. A Hulladékgazdálkodás általános bemutatása 4.1 A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma a helyi önkormányzatok feladata A települési önkormányzatok a hulladék termelői helyett vállalják át a hulladék kezelését. Ezt a kötelezettségvállalást elsődlegesen a Hgt. 21. (1) bekezdése írja elő számukra, amely alapján a települési önkormányzatok kötelesek kötelezően ellátandó feladatként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervezni és fenntartani. Miután a hulladékkezelés speciális ismereteket és felszereltséget igényel, a feladat ellátásához az önkormányzatok igénybe vehetnek szakcégeket, ún. hulladékkezelőket. A Hgt. pontosan meghatározza, hogy melyek azok a hulladékkezelési feladatok, amelyeket a települési önkormányzatnak közszolgáltatásként kell ellátnia. A helyi, konkrét területre vonatkozó közszolgáltatás tartalmát azaz azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyeket a helyi közszolgáltatás magában foglal - illetve a közszolgáltatással ellátott terület határait azonban már a települési önkormányzatnak önmagának kell megállapítania önkormányzati rendeletben. Ennek megfelelően a közszolgáltatás tartalma kiterjed: a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására; a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére. A kötelezően ellátandó feladatokon túl a települési önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján további olyan kezelési műveletek alkalmazására, ezek kötelező igénybevételének előírására is lehetőség van, amelyek a környezetvédelmi célok teljesülését célozzák, és egyben a lakosság érdekeit is szolgálják, feltéve hogy így a lakosság számára kedvezőbb (anyagi) feltételekkel valósul meg a hulladékkezelés. Így a közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítésére és működtetésére is. A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat. 7

8 4.2 Szabályozási keretek Hulladékgazdálkodási tervek A Hgt. a hulladékgazdálkodás megszervezése keretében rendelkezik a hulladékgazdálkodási tervek készítésének kötelezettségéről az alábbiak szerint. A Hgt ában foglaltaknak megfelelően az Országgyűlés által elfogadott Országos Terv alapján a környezetvédelmi felügyelőségek a külön jogszabályban megjelölt területre a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal összhangban területi hulladékgazdálkodási tervet készítenek a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdek-képviseleti és környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával. A Területi Terv előkészítésének megkezdéséről a fentiekben meghatározott részvétel biztosítása érdekében a környezetvédelmi felügyelőség írásban értesíti az érintett helyi önkormányzatokat, hatóságokat és érdekképviseleti szervezeteket. A Területi Tervet a környezetvédelmi felügyelőség előterjesztése alapján a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben hirdeti ki. A megyei önkormányzat az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet készíthet. Az Országos és a Területi Tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket a kidolgozói hat évre készítik el és két évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A Hgt ában foglaltaknak megfelelően a terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen: a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét; a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott vállalkozásokat; (v) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit. A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat az eszerinti tartalommal a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit egyebekben külön jogszabály határozza meg. A Hgt. alapján a környezetvédelmi felügyelőségek 2003 során elkészítették a hét statisztikai tervezési régióra vonatkozó Területi Terveket. A (regionális) Területi 8

9 Tervek miniszteri rendelettel történő kihirdetésére 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelettel került sor. A települési önkormányzatoknak a helyi hulladékgazdálkodási tervüket a Területi Tervek kihirdetését követő 270 napon belül kellett kidolgozniuk. A különböző szintű hulladékgazdálkodási tervek rendszert alkotnak, melyek a hulladékgazdálkodási tevékenység összehangolását szolgálják. Mivel a tervezés során a településeken fel kell mérni a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét, ezen tervek alapján átfogó, részletes képet kaphatunk az elvégzendő feladatokról, valamint azok megoldásának fontossági sorrendjéről. A települési szilárd hulladék kezelésére az Országos Terv az EU-követelményekkel összhangban az alábbi főbb célokat tűzi ki: a rendszeres, szervezett hulladékgyűjtés megvalósulását Magyarország minden településén; a települési hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetését minél több településen; a lerakással ártalmatlanított, biológiailag lebomló szervesanyagmennyiség 35 százalékra csökkentését 2014-ig; valamint regionális gyűjtő-szállító körzetek és a kapcsolódó hasznosító, illetve ártalmatlanító létesítmények kiépítését az ország egész területén, melyek megvalósítását komplex gyűjtő-kezelő rendszerek kialakításával lehet - és kell - megoldani. A komplex létesítményeket az Európai Unió a csatlakozás előtt az ISPA alapból támogatta, illetve a csatlakozást követően a Kohéziós Alapból támogatja Önkormányzati rendelet A települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi körülmények között bevezetésre tervezett hulladékkezeléssel kapcsolatban önkormányzati rendeletben állapítja meg a részletes szabályokat. A települési önkormányzat a rendeletében a jogszabályokban előírtaknál szigorúbb feltételeket is meghatározhat, ha azok realitása fennáll, de mindenképpen szükséges a rendeletek tervezetét a szomszédos települési önkormányzatoknak és a környezetvédelmi felügyelőségnek véleményezésre megküldeni. A hulladékkezelési közszolgáltatás szabályok szerinti bevezetésének önkormányzati feladatát, annak részleteit, a képviselőtestület döntése alapján a helyi rendelet tartalmazza Hosszú távú szerződések kérdése A Hgt. 56. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően január 1-ig az összes településen biztosítani kellett a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást, és a hulladékkezelési díjnak a hulladék mennyiségével, minőségével és a szolgáltatás díjával való arányosságát, vagyis valamennyi indokoltan felmerülő költséget érvényesíteni kellett a díjban. A képviselőtestületnek lehetősége volt arra, hogy más forrásából pótolja a lakosság helyett a költségek fedezetét (vagy annak hiányzó részét). Ugyanezen időpontig a Hgt évi hatályba lépése előtt a közszolgáltatókkal kötött szerződések megszűntek, hacsak azok módosítására a Hgt.-ben foglaltaknak megfelelően nem került sor. Hangsúlyozzuk, hogy ezen közszolgáltatói szerződések a határozott idő lejártát követően felülvizsgálatra szorulnak majd, tekintettel arra, hogy Magyarország európai uniós csatlakozásával a közszolgáltató 9

10 kiválasztására vonatkozó szabályok (az alábbiakban részletezetteknek megfelelően) lényegesen megváltoztak. 4.3 A közszolgáltatási feladatok ellátása szervezeti lehetőségek Sok önkormányzat számára főleg azért mert a településen élő kis létszámú állandó lakos nem teszi lehetővé nagy önkormányzati apparátus alkalmazását a Hgt.-ben kapott feladat önállóan megoldhatatlan, hiszen sem személyzet, sem szakismeret, sem forrás nem áll hozzá rendelkezésre. A kis méretekben megoldott hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból sem kedvező, hiszen a leggondosabb tervezés ellenére sem lehet többek között az éppen elegendő kapacitásokat kiépíteni, és minden kihasználatlan kapacitás csak drágítja a működtetést. Ezért is célszerű a települési önkormányzatok együttműködése, illetve magántőke bevonása e téren. 4.4 A Hgt. és a Régi Rendelet alapján kialakult üzemeltetési gyakorlat Az együttműködésre, annak a Hgt.-ben és a Htt.-ben meghatározott tartalmát és feltételeit is figyelembe véve, többféle megoldás is lehetséges volt a hulladékkezelési feladatok ellátására. A Hgt. 22. (2) bekezdése, a november 7.-i módosítását megelőzően úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének vagy önálló közszolgáltatás szervezésével, vagy más szervezésében működő közszolgáltatáshoz való csatlakozással tehetett eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthattak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhattak létre. A fentiekben hivatkozott indokok alapján az önálló közszolgáltatás megszervezése ritka. A jogszabály adta lehetőségeket figyelembe véve a közös üzemben tartás leginkább akkor volt célszerű, ha a közeli települések valamelyikén létrehozható volt egy önkormányzati vagy vállalkozási alapon működő cég, annak felszereltsége, szolgáltatása korszerű volt, rendelkezett szabad kapacitással, és valamely csatlakozni kívánó település esetében ezek a feltételek nem voltak adottak (pl. nincs közszolgáltatás), és a település mérete sem volt elegendő nagyságú, hogy egyedül gazdaságosan meg tudja oldani a feladatot. Közös szolgáltató cég alapítása akkor volt célszerű, ha több egymáshoz közeli önkormányzatnál egyidőben volt szükséges a hulladékkezelés fejlesztése ami jelentős beruházást igényelt, és a szervezés és üzemeltetés feltételeiben az érintett települési önkormányzatok meg tudtak állapodni. A Hgt.-ben adott felhatalmazás alapján és az abban foglaltakkal összhangban a Régi Rendelet a hulladékkezelési feladatok ellátásának szervezeti kereteit az alábbiak szerint egészítette ki. A Régi Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására nyilvános pályázat kiírását tette kötelezővé. Ugyanakkor a helyi önkormányzat nem volt köteles ilyen pályázatot kiírni, ha a saját vagy szomszédos, vagy egymáshoz közeli önkormányzatokkal közös, legalább többségi önkormányzati tulajdonban levő gazdálkodó szervezetet hozott (hoztak) létre a közszolgáltatás ellátására, a többségi önkormányzati tulajdon fennállásáig. Ezen kivételi lehetőség alapján a hulladékkezelési feladatok ellátására az a gyakorlat alakult ki a települési önkormányzatok körében, hogy az önkormányzat vagy az önkormányzatok társulása a saját többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított ezen közszolgáltatási feladatok ellátására, és a kisebbségi üzletrészt vagy részvénycsomagot egy általa, nyílt hulladékkezelési pályázat mellőzésével kiválasztott magánbefektető részére juttatta. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatok többsége forráshiánnyal küszködik, a magánbefektető 10

11 bevonásának egyik fő oka a finanszírozási problémák megoldása volt, és amely finanszírozásra tekintettel a kellő szakértelemmel rendelkező magánbefektető menedzsment jogokat is szerzett az üzemeltető társaság irányításában. 4.5 Az új Kbt. hatályba lépésének következményei A Kbt. hatálybalépésével szükségessé vált felülvizsgálni a Hgt. és a Régi Rendelet rendelkezéseit a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatban a következők szerint. A Hgt. 22. (2) bekezdése a fent hivatkozott módosítást követően is tartalmazza, hogy a települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre. Ugyanakkor, a Kbt. a 404. (1) bekezdésében felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy rendeletben szabályozza a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részletes a Kbt.-től az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő szabályait. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozás körében a Régi Rendelet többek között két, az Európai Bizottság részéről aggályosnak tartott ISPA projekt kapcsán soron kívüli felülvizsgálatra szorult, mivel a rendelet által meghatározott sajátos pályáztatási eljárás helyett közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, figyelemmel arra, hogy az európai közbeszerzési jog tükrében a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés szolgáltatás megrendelésének minősül. Így a Kbt. felhatalmazása alapján született Új Rendelet a Régi Rendeletet hatályon kívül helyezte és egyben a tárgykört újraszabályozta. A Kbt.-hez fűzött indokolás elvi éllel kimondja, hogy az Új Rendeletben szabályozott eltérő eljárásrend nem eredményezheti az európai közösségi közbeszerzési követelmények lerontását, így különösen a 92/50/EC irányelvben lefektetett alapelvek sérelmét. Az Új Rendelet alapján a települési önkormányzatnak a hulladékkezelő kiválasztására közbeszerzési eljárást kell kiírnia. Az ilyen módon kiválasztott hulladékkezelővel köthet a települési önkormányzat közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részleteit az alábbiakban ismertetjük. 4.6 A közszolgáltató kiválasztása és feladata A közszolgáltató kiválasztása A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására a települési önkormányzatnak a Hgt.- ben és az Új Rendeletben foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárást kell kiírnia a következők szerint. Az Új Rendelet 1. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a Kbt.-t és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Több települési önkormányzat a Hgt. rendelkezéseivel összhangban a közszolgáltatást önkormányzati társulás vagy együttműködési megállapodás keretében is megszervezheti. Ebben az esetben a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívást vagy az önkormányzati társulás, vagy az együttműködő önkormányzatok közösen készítik el és teszik közzé. 11

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/3. 169 188. DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN doktorandusz (PPKE JÁK) I. A települési önkormányzat mint közszolgáltató A

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

In-house (köz)beszerzés

In-house (köz)beszerzés In-house (köz)beszerzés Kivétel vagy kibúvó? Juhász Ágnes Bevezetés közös piac megvalósítása során az Európai Közösségnek számos nehézséggel kellett szembenéznie. A piac egységességét akadályozó korlátok

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához)

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A Bizottság 2011. november 4-én tette közzé a 2010. évre vonatkozó hivatalos közbeszerzési adatokat: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos jogszabályforrásnak.

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3 2011. ÉVI 1. SZÁM Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3 Hazai jogszabályváltozások 3 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009.

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009. JELENTÉS a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 0920 2009. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben