ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31."

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Dátum: Mohács, március 10.

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31. Honlap címe: Levelezési cím: 7701 Mohács, Pf.: 52. Telefonszám: 69/ Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: A Mohácsi Takarék Bank Zrt. jogelődje a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet (alapítva: április 13.) Felügyelőbizottság elnöke: Huppert László Igazgatóság elnöke: Kultné Mátyás Rita Ügyvezetők: Kultné Mátyás Rita vezérigazgató Pávkovics Gábor kockázati igazgató Lovász Ildikó gazdasági igazgató A Felügyelet E-I-875/2008. számú jóváhagyó határozata alapján a Bank az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: Főtevékenység a TEÁOR '08 szerint: Egyéb monetáris közvetítés Egyéb tevékenységek a TEÁOR '08 szerint: Pénzügyi lízing Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A Bank a fenti besorolás keretében az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi: Hpt. 3. (1) bekezdése itt megjelölt pontjai szerint a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c) pénzügyi lízing, d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, g) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, h) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, j) széfszolgáltatás. 2

3 Hpt. 3. (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenység; Hpt. 4. (3) bekezdés b) pontja és a Bit. 48. (1) bekezdése szerinti biztosítás közvetítői tevékenység; Hpt. 4. (3) bekezdés c) pontja, és a Bszt a szerinti közvetítői tevékenység; Hpt. 4. (3) bekezdés i) pontja szerinti "a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenységet" tevékenység keretében "saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése". A Bank pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.) szabályai, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (a továbbiakban: Bszt.) és más, a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései alapján, annak keretei között, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) engedélye alapján végzi. A Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (továbbiakban: ISZ.) 19. (3) a) és b) pontjában foglalt kötelezettségeinek a törvényes határidőben eleget tett, amelynek eredményeként a Felügyelet H-EN-I-837/2013. számú határozatával a Bank működési engedélyének hatályát fenntartotta. A Bank székhelye, telephelye, fióktelepei Székhelye: 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. Telephelye: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 4. Fióktelepei: 7757 Babarc, Dózsa György utca 7/A Dunafalva, Kossuth Lajos utca 6/A Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca Geresdlak, Hunyadi utca 62/A Himesháza, Hősök tere Homorúd, Hársfa tér Kozármisleny, Pécsi út Kölked, II. Lajos utca 10/A Lánycsók, Kossuth Lajos utca 2/A Palotabozsok, Kossuth Lajos utca Pécs, Citrom utca Somberek, Kossuth Lajos utca Véménd, Szabadság tér 1/A. 3

4 A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-235/2014. számú határozatával a Takarékbank számára összevont alapú felügyelet kiterjesztésére határozatot hozott. Az összevont felügyelet a Takarékbankkal szoros kapcsolatban álló hitelintézetekre így a Bankunkra, mint zártkörűen működő részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetre is kiterjed. A Bank a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. A Takarékbank 106/2015 sz. hitelintézeti körlevele alapján a Bank az egyedi beszámolóban a Takarékbankot, leányvállalatait és társult vállalkozását (Takinfo Kft., Takarék Faktorház Zrt., Takarék Alapkezelő Zrt., és a Banküzlet Zrt.) kapcsolt vállalkozásnak tekinti. A konszolidált beszámoló elkészítése a Takarékbank (vállalkozás neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., székhelye: 1122 Budapest, Perthényi köz 10.) feladata. A konszolidált beszámoló megtekinthető: címen. 4

5 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Bank jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben jelentősebb változások nem történtek. A Bank jegyzett tőkéje a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /8 számú végzése alapján ezer Ft. A Bank alapításkori részvényesei kizárólag magánszemélyek. A Bank alapításkor kizárólag névre szóló törzsrészvényeket bocsátott ki dematerializált formában, a kibocsátott részvények száma darab, néve egyenként 100 ezer Ft évben saját részvény visszavásárlás nem történt december 31-én a visszavásárolt saját részvény néve ezer Ft, jegyzett tőkéhez viszonyított aránya: 0,4%. A Bank tulajdonosai közül 6 magánszemély rendelkezik 5% és azt meghaladó tulajdoni hányaddal. A fenti tulajdonosok tulajdoni hányada évben nem változott. 5

6 3. A számviteli politika főbb elemei, elési elvek A Bank éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Bank a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Bank könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben Szálinger Ferenc egyéni vállalkozó könyvvizsgálói cég (képviseletére jogosult: Szálinger Ferenc, székhely: 7400 Kaposvár, Panoráma u. 13., MKVK nyilvántartási szám: , a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló: Szálinger Ferenc könyvvizsgáló, MKVK nyilvántartási szám: , pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: E /94). A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja nettó ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Bank Igazgatóságának belső tagjai jogosultak: Kultné Mátyás Rita, Pávkovics Gábor, Lovász Ildikó. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek: Kultné Mátyás Rita 7700 Mohács, Felsődunasor utca 9.; PM-regisztrációs száma: Lovász Ildikó 7754 Bóly, Vörösmarty utca 56.; PM-regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A Bank éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben, függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Bank minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Bank rendelkezik mindazon a Bank sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: 6

7 Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek elés szabályzata A hatályba helyezésről szóló határozat száma 168/2013. (XII.31.) Utolsó módosítás dátuma Fedezetelési szabályzat 170/2013. (XII.30.) Monitoring-, Eszközelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék képzési Szabályzat 169/2013. (XII.30.) Számlarend és számlatükör Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata 93/2013. (V.28.) 115/2012. (III.28.) Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 31/2011. (III.09.) Pénz- és kezelési szabályzat 46/2013. (III.19.) Bizonylati szabályzat 43/2010. (III.08.) Hitelkockázat- kezelési szabályzat 52/2014. (VII.11.) Befektetési szabályzat 55/2014. (VII.11.) Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat 53/2014. (VII.11.) Takarékbetét ügyrend 17/2012. (III.23.) Pénzforgalmi számla ügyrend 88/2012. (VI.04.) Fizetési számla ügyrend 87/2012. (VI.04.) A Bank nem alkalmazza a valós elési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott elési elvek az alábbiakban összegezhetők: Eszközök Minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan a Szt., és /vagy az Szkr. vesztés elszámolását írja elő, a megfelelő mérlegsor tartalmazza az elszámolt vesztést is. Minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan az Szt., és/vagy az Szkr. előírják, külön kiemelten kell bemutatni a kapcsolt vállalkozással és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követeléseket, valamint az MNB-vel szembeni követeléseket 3.1. Pénzeszközök A Bank a pénzeszközök között mutatja ki a forint és valuta pénztár, a Takarékbankban forintban vezetett pénzforgalmi számla, valamint, az ezen számlákhoz kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét. A devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon elte. A forint készpénzkészlet, a pénzforgalmi számla, valamint az ehhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti en tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú papírok A forgatási célú papírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú papírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró papírok szerepelnek. A befektetési célú papírok között mutatja ki a Bank a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt papírokat. 7

8 Az papírok elése az elszámolt vesztéssel csökkentett beszerzési en FIFO elv szerinti elési eljárással történt, az papírok után a Bank a minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint vesztést számolt el. Az papírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Bank kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A devizában kibocsátott papírok az év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő papírok néve és nettó bekerülési e közötti különbözetet a Bank időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Bank a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények elése a FIFO elv alapján, a részesedések elése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Bank a minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint vesztést számolt el. A devizában fennálló részvények és részesedések az év utolsó napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) vesztéssel csökkentett bekerülési en szerepelnek a mérlegben. A Bank a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon elte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt vesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Bank minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt vesztés me megfelelő. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Bank a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni ű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált e, valamint az átszervezés aktivált e szerepel. Az immateriális javakat a Bank az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési en aktiválja. A Bank immateriális javainak leírási ideje: 8

9 Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált e 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált e 5 év 20% Vagyoni ű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni ű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni ű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az csökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési et meg nem haladó vagyoni ű jogok és szellemi termékek csökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Bank. A Bank immateriális javainál helyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A Bank kizárólag pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközöket tart nyilván. A tárgyi eszközöket nettó en (a beszerzési, előállítási költségek és az csökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Bank a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ű jogként mutatja ki a Bank a földhasználatot, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó hozzájárulások, díjak megfizetése alapján szerzett használati jogot. A terv szerinti csökkenés bruttó és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: Tao tv.) meghatározott mkel. A vonatkozó adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Eszközcsoport Hasznos élettartam Leírási kulcs (év) (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka az időszaknak megfelelő Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ű jogok egyéb 5 év 20% esetben Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,50% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,50% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,50% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,50% A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési et meg nem haladó tárgyi eszközök csökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Bank. A tárgyi eszközök helyesbítéseként a tárgyi eszközök könyv szerinti et meghaladó- piaci e és könyv szerinti nettó e közötti különbözetet mutatja ki Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt vesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Bank. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési e az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) e. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos vesztés elszámolása a várható esítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Bank 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel-, és ügyfelekkel szembeni-, kibocsátott papírok miatt fennálló- és egyéb kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő en szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek elése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2014-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Bank a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is. 10

11 3.10. Céltartalékok A Bank a nyugdíjra és végkielégítésre, a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, a várható kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékokat, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra továbbá a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek, valamint a halasztott bevételek is Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti en szerepelnek Határidős ügyletek elése Határidős ügylettel a Bank nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A Bank a évben bevezetett analitikus nyilvántartási rendszerbe - MoonSol Integrált Számlavezető és Értékesítést Támogató Rendszer (továbbiakban: MoonSol) - integrálta évben az papír analitikus nyilvántartását Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben kizárólag a kapcsolt vállalkozások miatt nem módosultak évben a Mérleg/Eszközök (aktívák) 7. Részvények, részesedések befektetési célra soron szerepelt a Bank befektetése a Takarékbankban és a Banküzletben, összesen ezer Ft összegben évben ezek a tételek a Mérleg/Eszközök (aktívák) 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban soron szerepelnek évben az Eredménykimutatás 3. c) bevételek egyéb részesedésekből soron szerepelt a Takarékbanktól kapott osztalék ezer Ft összegen évben ez a tétel az Eredménykimutatás 3. b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből soron szerepel ezer Ft összegben Jelentős összegű hiba A Bank háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő ének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: 11

12 Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Hibák eredményt, saját tőkét módosító e Jelentős összegű hiba > 500 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Bank által karbantartott szabályrendszerében történt évi változások a 3. pont alatti táblázatban találhatók. 12

13 4. A Bank vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A Bank a 2014-es üzleti évben, a makrogazdasági környezethez igazított és a helyi viszonyok figyelembevételével kialakított üzletpolitikájában foglaltakkal összhangban fő célkitűzéseit végrehajtotta, jövedelmezően és kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Az üzleti tevékenység eredménye: A mérlegfőösszeg ezer Ft, növekedési üteme 1,1 %, mely nem éri el az előző évek növekedési ütemét. A mérlegfőösszeg évben ezer Ft-tal emelkedett. Az ügyfelekkel szembeni nettó követelés ezer Ft, az előző évhez képest ezer Ft-tal csökkent. Mérlegfőösszegen belüli részaránya 49,5%, 3,4%-kal elmarad az előző évi aránytól. Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés ezer Ft, az éves szintű 6,1 %-os ( ezer Ft) csökkenés a lakossági hitelek 8,3 %-os a vállalkozói hitelek 4,9%-os csökkenésének eredménye. Az ügyfelekkel szembeni és a kibocsátott papírok miatt fennálló kötelezettségek tárgyidőszak végi állománya ezer Ft. A saját tőke e ezer Ft, évben ezer Ft-tal csökkent. A Bank ezer Ft adózás előtti eredményt realizált, mely lényegesen -48,9%-kalelmarad a évi adózás előtti eredménytől. A Bank működési költségének ( ezer Ft) mérlegfőösszegre vetített aránya kiemelkedően kedvező. A fajlagos működési költség 2,0%, a hatékony költséggazdálkodási trendet (jól szervezett üzleti tevékenység, megfontolt költséggazdálkodás) az előző évekhez hasonlóan sikerült fenntartani Eszközök A Bank eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Megnevezés Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvények, részesedések és más változó hozamú papírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon 13

14 Megnevezés Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvények, részesedések és más változó hozamú papírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon A Bank mérlegében szereplő, sajátos elés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 7. sz. mellékletben szerepel Pénzeszközök Megnevezés Készpénz (Pénztár és ATM) Takarékbanknál vezetett pénzforgalmi számlák Összesen A pénzeszközök állománya ezer Ft, mely jelentősen, 19,7 %-kal ( ezer Ft-tal) csökkent, a kötelező tartalékráta 3%-ról 2%-ra történő változása miatt. A pénzeszközök 65,3 %-át a Takarékbanknál vezetett pénzforgalmi számla állománya ( ezer Ft) teszi ki, a fennmaradó 34,7 % készpénz ( ezer Ft). A készpénz állományon belül ezer Ft külföldi pénznemben fennálló eszköz -, saját jogon vásárolt és devizaszámla vezetés valutakészlete. Az eszköz portfolióban az állampapírok, a hitelintézetekkel szembeni követelések és a hitelviszonyt megtestesítő papírok részaránya meghatározó (44,6 %), 4,1 %-kal meghaladja az előző évi arányt Állampapírok Megnevezés Könyv szerinti Név Piaci Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Jegybanki kötvény Államkötvények Összesen Megnevezés Könyv szerinti Név Piaci Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen

15 Az állampapírok állománya ezer Ft, év végéhez képest ezer Ft-tal, 14,1 %-kal csökkent augusztus 1-jétől a Magyar Nemzeti Bank irányadó instrumentumának formája megváltozott, a jegybanki kötvények kéthetes lejáratú betétté alakultak át. A Bank a lejáró jegybanki kötvényeket a Takarékbankban rövid futamidejű bankközi betétbe helyezte el. Az államkötvények ezer Ft összegéből ezer Ft EUR államkötvény. A forgatási célú állampapírok után évben képzett vesztés ( ezer Ft) az papírok lejárata miatt visszaírásra került évben a forgatási célú állampapírok után, mivel a piaci ár jelentősen és tartósan magasabb volt, mint a bekerülési, vesztés elszámolásra nem került sor Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések vesztése (-) Ügyfelekkel szembeni követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések vesztése (-) Ügyfelekkel szembeni követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések vesztése (-) Összesen A Bank hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelésállománya ezer Ft, az éves szintű 8,2 %-os ( ezer Ft) növekedés a hitelintézetekkel szembeni követelések 63,3 %-os bővülésének, és az ügyfelekkel szembeni követelések 5,4 %-os csökkenésének eredménye. A hitelintézetekkel szembeni követelések e ezer Ft, részaránya a mérlegfőösszegen belül 21, 2 %, mely a évi zárómérlegben szereplő részaránynál 8,1%- kal magasabb, az állománynövekedés ezer Ft. A hitelintézetekkel szembeni követelések állományából ezer Ft látra szóló követelés, ezer Ft pénzügyi szolgáltatásból származó éven belüli és éven túli lejáratú követelés. A látra szóló követelés ezer Ft állományából a Takarékbankkal szembeni követelés ezer Ft ( ezer Ft deviza látra szóló betét, 281 ezer Ft forint látra szóló betét), a FONTANA Credit Takarékszövetkezettel szembeni követelés ezer Ft (konzorciális hitelezésből származó követelés). 15

16 A pénzügyi szolgáltatásból származó éven belüli, és éven túli lejáratú követeléseket a következő táblázat szemlélteti: Hitelintézet neve Követelés jellege (hitel, vagy betétkihelyezés) Összeg (ezer Ft) Lejárat Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Takarékbank Betétkihelyezés Éven belüli lejáratú Takarékbank Betétkihelyezés Éven túli lejáratú Összesen A Takarékbankba kihelyezett ezer Ft éven belül lejáró bankközi kihelyezésből ezer Ft napra lekötött betét, ezer Ft O/N betét. Az éven túli bankközi kihelyezés ezer Ft összege I betéti konstrukcióban elhelyezett betét Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések Az ügyfelekkel szembeni követelések összege december 31-én ezer Ft, a mérlegfőösszeg 49,5 %-a, 3,4%-kal alacsonyabb a év záró mérlegében szereplő részaránynál. A bruttó állomány 32,9%-a lakossági, 67,1%-a vállalkozói hitel (2013. év mérlegében a lakossági hitelállomány 33,7%, vállalkozói hitelállomány 66,3%). Az ügyfelekkel szembeni követelések kizárólag pénzügyi szolgáltatásból származnak. A vállalkozói hitelek állományát a következő tábla szemlélteti: Megnevezés Változás 2014/2013 Pénzforgalmi bankszámlahitel ,3% Rulírozó hitel ,2% Gazdakártya ,1% Széchenyi kártya ,8% Közraktári hitel ,0% Faktoring ,7% Támogatás megelőlegező hitel ,2% Forgóeszköz hitel éven belüli ,0% Forgóeszköz hitel éven túli ,5% Beruházási hitel ,3% Refinanszírozási hitel ,7% Lakásépítők kieg. kamattámogatott hitele ,6% Egyéb hitel ,3% Összesen ,1% 16

17 2014. évben a lakossági hitelkereslet hiányában a vállalkozói szektor, azon belül is a kis- és középvállalkozások hitelezésén volt a hangsúly. A Bank évben is kiemelt szegmensként kezelte az agráriumot. Ennek ellenére a vállalkozói hitelek állománya ezer Ft-tal csökkent a 2014-es üzleti évben, év végi állománya ezer Ft. A csökkenést alapvetően az okozta, hogy jelentős nagyságrendű beruházási támogatáshoz kapcsolódó megelőlegező hitel került lezárásra (a megérkezett támogatásokat hiteltörlesztésre kellett fordítani). Az állománycsökkenés további oka, hogy versenytársaink - a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjához (továbbiakban: NHP) kapcsolódó - refinanszírozott forrású hitelekkel kiváltották, ügyfeleink Bankunkban lévő hitelállományát. A fentiek miatti állománycsökkenést a kihelyezett új állományok nem tudták pótolni. A évben a Banknál is a refinanszírozott forrásokból megvalósuló hitelkihelyezés került előtérbe, a beruházási hiteleink szinte kizárólag NHP forrásból kerültek folyósításra. A Bank az NHP programhoz a Takarékbankon keresztül csatlakozott. A refinanszírozási hitelek állománya évben ezer Ft, a vállalkozói hitelek állományán belül itt a legszembetűnőbb a növekedés. Az állomány 20,7 %-kal ( ezer Ft-tal) nőtt az év elejéhez képest. A refinanszírozott hitelállomány megoszlása a forrást nyújtók szerint az alábbi: MFB Zrt ezer Ft, Takarékbank ezer Ft, MV Zrt ezer Ft. Mérséklődött a Széchenyi kártyával elérhető folyószámla típusú finanszírozás és az agrárfinanszírozásban használt Gazdakártya termék iránti kereslet. A korábban megítélt hitelkereteket az ügyfelek nem mindig hosszabbították meg, állományuk év végén ezer Ft, (24,2 %-kal) csökkent. A csökkenés oka, hogy néhány ügyfelünk javuló likviditása miatt már nem igényelte ezt a hitelformát illetve néhány ügyfelünk tartósan magas %-ban kihasznált Széchenyi kártya hitelkeretét - biztosíték bevonása mellett - amortizálódó éven túli hitellé alakította a Bank. Az igénybe vett folyószámlahitelek és rulírozó hitelek állománya is alacsonyabb, ezer Ft, az állománycsökkenés 49,4% ( ezer Ft). A csökkenést főként az okozta, hogy néhány ügyfelünk tartósan magas kihasználtsággal rendelkező folyószámla hitelkeretét - biztosíték bevonása mellett - éven túli forgóeszköz hitellé alakította a Bank. A lakossági hitelek állományát a következő tábla szemlélteti: Megnevezés Változás 2014/2013 Bankszámla hitel ,7% Rulírozó hitel-hitelkártya ,0% Lombard hitel ,8% Lakáscélú hitelek ,7% - Támogatott hitel ,1% - Piaci kamatozású hitel ,9% Szabad felhasználású jelzáloghitel ,6% Devizakiváltó hitel ,8% Fogyasztási hitelek ,9% Overdraft hitel ,6% Gyűjtőszámla hitel ,8% Összesen ,7% 17

18 A lakossági hitelek állománya ezer Ft, mely az előző évi hitelállománynál ezer Ft-tal (8,3%-kal) alacsonyabb. A lakossági hitelállományon belül még mindig kiemelkedő a lakáscélú hitelek aránya, annak ellenére, hogy évben további 7,3 %-kal ( ezer Ft-tal) csökkent, év végi állománya ezer Ft. A lakáspiac stagnálása, a támogatási rendszer korlátozott lehetőségei miatt az ügyfelek nem érdeklődnek a lakáscélú hitelek után, így az állomány évek óta tartó csökkenése a törlesztések, ill. előtörlesztések miatt tovább folytatódott. A lakossági hitelek 44,0%-a támogatott lakáscélú hitel, ami kockázati szempontból kedvező a támogatott hitelek állami garanciája miatt, jövedelmi szempontból pedig kiszámítható, tartós bevételi forrás. A devizakiváltó hitelek, és a fogyasztási hitelek állománya is jelentősen (13,2 %-kal ill. 26,1 %-kal) csökkent, a kisszámú folyósítás, ill. a devizakiváltó hitelek esetében az ügyfelek előtörlesztése miatt. A gyűjtőszámla hitelek állománya ezer Ft-tal emelkedett, a konstrukciót ügyfeleink kis számban vették igénybe. A lombard hitelek állománya ezer Ft-tal, a bankszámla hitelek állománya ezer Ft-tal, a lakossági kártyahitelek állománya ezer Ft-tal csökkent. A lakosság hitelfelvételi hajlandósága és pénzügyi terhelhetősége következtében a lakossági hitelek állománya az előző évi állomány 91,7 %-a. Az ügyfelekkel szembeni követelések megoszlását a következő tábla szemlélteti: Követelés Változás ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft Éven belüli követelés , , Éven túli követelés , , Összesen: , , Az ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések állománya ezer Ft-tal, az éven túli követelések állománya ezer Ft-tal csökkent. Az éven belüli követelések 15,2 %-os csökkenésének oka elsősorban folyószámla típusú hitelek (pénzforgalmi bankszámlahitel rulírozó hitel, Gazda,- és Széchenyi kártyahitel), illetve a beruházásokhoz kapcsolódó támogatás- előfinanszírozási hitelek állományának csökkenése. Az éven túli követelések kisebb mű (2,0 %) csökkenése a korábban már említett hitelkiváltások, illetve előtörlesztések miatt következett be. A mérlegsorok között átsorolásra kerültek az éven túli követelések mérleg-fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztő részletei ezer Ft összegben. A Bank eszközállományának minőségét a következő tábla szemlélteti: Megnevezés Megnevezés Változás ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft Problémamentes , , Külön figyelendő , , Átlag alatti , , Kétes , , Rossz , , Összesen , , A Bank az eszközállományának minősítését, vesztés elszámolását a 3. pontban felsorolt a számviteli politika keretébe tartozó-szabályzatok alapján végezte el. 18

19 Az egyes kategóriák állományának alakulását elemezve megállapítható, hogy december 31-én az eszközállomány 9,2 %-a volt minősített (előző év 11,6 %). A problémás eszközök állománya közel 20 %-kal ( ezer Ft-tal) csökkent. Nagymű (51,5 %) csökkenés következett be az átlag alatti és a kétes minősítési kategóriába tartozó eszközök állományában. A külön figyelendő és a rossz kategóriába tartozó eszközállomány 21,7 %-kal emelkedett. A minősített eszközök állománya ezer Ft, ebből ezer Ft (42,1%) külön figyelendő kategóriában van, alacsony kockázattal. A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Bruttó % Bruttó % Nettó % Nettó Problémamentes , , , ,64 Külön figyelendő , , , ,12 Átlag alatti , , , ,77 Kétes , , , ,03 Rossz , , , ,44 Összesen , , , , december 31-én a ezer Ft hitelállomány után az elszámolt vesztés összege ezer Ft. Az vesztés állomány 67,6 %-a ( ezer Ft) a vállalkozói hitelek, 32,4 %-a ( ezer Ft) a lakossági hitelek után került megképzésre. A hitelek vesztéssel való fedezettsége 6,3%, az előző évhez képest 0,6 %-kal csökkent. Értékvesztés elszámolás szabályainak részletezése: A csoportos egyszerűsített, elési eljárást a december 31-i szavatoló tőke 1 %-a alatti ezer Ft - követelések elésére alkalmazta a Bank (2013.év végén ez az határ ezer Ft). A lejárati/késedelmi határidőhöz kötött csoportos egyszerűsített elés során a minősítési kategóriákhoz rendelt tételes %-os mutatók az alábbiak: % Minősítési kategória Tételes százalékos mutatók problémamentes 0% külön figyelendő 5% átlag alatti 20% kétes 50% rossz 90% A lejárati/késedelmi napok minősítési kategóriákhoz rendelését az alábbi táblázat mutatja: Minősítési kategória/ késedelmes napok problémamentes külön figyelendő adat: napok száma átlag alatti kétes rossz lakosság vállalkozások

20 A csoportos egyszerűsített vesztés elszámolás összege december 31-én ezer Ft. Az egyedi (teljeskörű és egyszerűsített) elési eljárást a december 31-i szavatoló tőke 1 %-át meghaladó ezer Ft - követelések elésére alkalmazta a Bank. Azokra a követelésekre, ahol a Bank várható veszteséget valószínűsített, a várható veszteségszámítást az addicionális becslések figyelembevételével végezte el. Az egyedi (teljeskörű és egyszerűsített) minősítés alapján az vesztés állomány összege december 31-én ezer Ft. Az ügyfelekkel szembeni követelésekre elszámolt vesztés összefoglalása. Hitelállományra képzett vesztés: Megnevezés Csoportos egyszerűsített minősítés alapján Egyedi minősítés alapján Összesen Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Megnevezés Bruttó Nettó Bruttó Nettó Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel Vállalkozói hitel Egyéb lakossági hitel Összesen A Bank év végén ezer Ft átstrukturált hitelt tart nyilván, mely állomány 76,2%-a vállalkozói hitel ( ezer Ft), 23,8 %-a lakossági hitel ( ezer Ft). Az átstrukturált hitelek után ezer Ft vesztés került megképzésre Befektetési célú részesedések A részvények, részesedések befektetési célra december 31-i bruttó összege ezer Ft. A részvények, részesedések részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A részvények, részesedések bruttó állományában évben nem történt változás. A Bank az alábbi stratégiai tulajdoni részesedést megtestesítő- befektetéssel rendelkezik: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. KÖT Biztosító Egyesület Banküzlet Zrt ezer Ft* ezer Ft 200 ezer Ft 100 ezer Ft* *kapcsolt vállalkozás 20

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet

MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. PILLÉR Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Mórahalom, 2015. február 24. Soós Sándor Császárné Papp Mária PILLÉR Takarékszövetkezet 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET i zárómérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET i zárómérleghez KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016.09.30.-i zárómérleghez Dátum: Nagykanizsa, 2016. november 9.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Dr.Tófeji Edina Rétiné Pusztai Gyöngyi elnök-ügyvezető ügyvezető 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Hartai TAKARÉKSZÖVETKEZET 6326, Harta, Kossuth Lajos u.31. Cg.: 03-02-000223 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés 1 Hartai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés KSH: 10046364

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: 2015. május 27.... Dudás Ferencné Németh Istvánné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711Gyula, Széchenyi u.53. 1 1) MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben