A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN"

Átírás

1 A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN 2004

2 MÉRÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK AZ ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA A szerkesztésért felelõs: Dr. Pákay Péter az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke Szerkesztõ: Gyarmati Béla Szerkesztõség: Budapest XII., Németvölgyi út H-1535 Budapest 114, Pf 919 tel.: (06-1) fax.: (06-1) A MÉRÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK 9. különszáma Kereskedelmi forgalomba nem hozható! A MÉRÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK elõfizetéséhez kérjen számlát (átutaláshoz), vagy csekket (készpénzes fizetéshez) a (06-1) telefaxon a terjesztést végzõ INNOVAPRESS Bt-tõl! Kiadja: INNOVAPRESS Bt. H-1027 Budapest II. Fõ utca 68. tel.: (06-1) fax: (06-1) Felelõs kiadó: ifj. Komornik Ferenc üv. ig. Megjelenik negyedévenként Elõfizetés útján terjeszti a kiadó HU ISSN

3

4

5 A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN METROLÓGIA RÖVIDEN A MÉRÉSÜGY ÉS A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM 2004

6 A m e t r o l ó g i á r ó l é s a m é r é s ü g y r õ l r ö v i d e n Fordította: dr. Pataki péter (A metrológia röviden) Bánkuti László (A mérésügy és a nemzetközi kereskedelem) Lektorálta: Deák Éva Szerkesztõ: Gyarmati Béla

7 A m e t r o l ó g i á r ó l é s a m é r é s ü g y r õ l r ö v i d e n Elõszó A metrológia és mérésügy fogalmakat hétköznapi életünkben ritkán használjuk, jelentésük gyakran homályos, jóllehet az általuk takart tevékenység mind a társadalom, mind az egyének életére jelentõs mértékben kihat. Mirõl is van szó? A mérésrõl, a pontos, megbízható, helyes értéket szolgáltató mérésrõl. Néhány kiragadott példa: gyógyulásunk függ a pontos méréseken alapuló orvosi diagnózistól, gazdasági sikerünk múlhat azon, hogy precízen elkészített és bevizsgált termékeket gyártunk, a kibocsátott szén-dioxid mennyiség befolyásolja éghajlatunkat, meg kell bíznunk a benzinkút által kiadott üzemanyag mennyiségében. A rossz, pontatlan mérések alapján rossz döntések születhetnek, veszélyeztetve az élet, a környezet vagy a vagyon biztonságát. A metrológia, a mérés tudománya az õsidõkig nyúlik vissza. A kereskedelem fejlõdése fokozatosan szükségessé tette a mérések világméretû egységesítését. A tudományok fejlõdése pedig együtt járt a mérések pontossága és megbízhatósága iránti igény rohamos növekedésével. A modern társadalmakban a fogyasztó védelme, az áruk és a szolgáltatások mennyiségének és minõségének garantálása állami feladat, amelynek ellátását a jogalkotók törvényekkel, rendeletekkel szabályozzák. Így alakult ki a metrológia törvényes ága, a mérésügy. A nemzetközi munkamegosztás és a gazdaság világméretû globalizációja szükségessé teszi az áruk és szolgáltatások szabad áramlása elõtti adminisztratív akadályok lebontását, amelynek elõfeltétele a mérési eredmények és a tanúsítványok kölcsönös elismerése. Világszerte, így hazánkban is egyre többen foglalkoznak vagy kerülnek kapcsolatba a mérésekkel, így a metrológiai fogalmak, a mérésügyi elõírások pontos ismerete nélkülözhetetlen. Nem véletlen, hogy szinte egyszerre jelent meg két nemzetközi kiadvány, ami tömör információt kíván nyújtani a metrológiai és a mérésügyi alapfogalmakról, a szervezetekrõl és az elõírásokról. Úgy gondoltuk, hasznos lehet a hazai érdeklõdõk számára, ha mindkét anyag fordítását átdolgozás nélkül, egy füzetben adjuk közre, vállalva a helyenkénti átfedéseket. Bízunk abban, hogy a metrológiával és a mérésüggyel kapcsolatos fogalmak alaposabb megértése a füzetben talált információk révén tovább mélyítheti, még hatékonyabbá teheti együttmûködésünket az Országos Mérésügyi Hivatal mûszaki-hatósági szolgáltatásait igénybevevõ partnereinkkel. Dr. Pákay Péter az OMH elnöke Budapest, november 5

8 A m e t r o l ó g i á r ó l é s a m é r é s ü g y r õ l r ö v i d e n A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN METROLÓGIA RÖVIDEN A MÉRÉSÜGY ÉS A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

9 Metrológia röviden

10 Metrológia röviden A fordítás az alábbi kiadvány alapján készült: Metrology - in short, 2nd edition, December 2003, ISBN: Szerzõk: Preber Howarth, DFM, Matematiktorvet Building 3007 DK-2800 Lyndby, Denmark, Fiona Redgrave, NPL, Queens Road, Teddington TW11 OLW, United Kingdom, Az eredeti kiadvány címlapfotóját a dániai Nagy Baelt keleti hídjáról Soren Madsen készítette A kiadvány az EUROMET project 673 keretében készült. Az EUROMET project 673 résztvevõi: BNM Franciaország, CSIRO NML Ausztrália, DFM Dánia, EUROLAB, JV Norvégia, NIST USA, NPL Egyesült Királyság, PTB Németország, SP Svédország CMI Cseh Köztársaság, CSIR NML Dél-Afrika, EOTC, IRMM Európai Bizottság, MIRS Szlovénia, NMi-VSL Hollandia, NRC Kanada, SMU Szlovákia, Fordította: Dr. Pataki Péter, OMH, Budapest Németvölgyi út , H-1124, 8

11 Metrológia röviden Összefoglaló A magyar változat alapjául szolgáló Metrológia röviden 2. kiadásának célja a metrológiai tudatosság növelése és a metrológiai forráshivatkozások közös keretének megvalósítása. Ehhez a metrológia használóinak egy áttekinthetõ és könnyen kezelhetõ kézikönyvet ad a legfontosabb metrológiai fogalmakról. A Metrológia röviden nemzetközi kiadvány az EU Versenyképes és Fenntartható Növekedés (GROWTH) Programja részeként szervezett METROTRADE A nemzetközi kereskedelem metrológiai támogatása és a REGMET A nemzeti metrológiai intézetek és az EU szabályozó hatóságai közötti párbeszéd bõvítése programok keretében készült, az Európai Bizottság és a résztvevõk finanszírozásában. 9

12 Metrológia röviden Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A mérõ emberiség A metrológia kategóriái A Metrológia röviden nemzeti kiadványai Metrológia Ipari és tudományos metrológia Szakterületek Etalonok Hiteles anyagminták Visszavezethetõség és kalibrálás Referencia eljárások Bizonytalanság Vizsgálat Mérésügy ( a törvényes metrológia ) Mérõeszközök jogi szabályozása Mérõeszközök EU szabályozása Az EU mérõeszköz-szabályozás végrehajtása Felelõsségi körök Mérés és vizsgálat a jogi szabályozásban Metrológiai szervezet Nemzetközi infrastruktúra A Méteregyezmény CIPM Kölcsönös Elismerési Megállapodás Nemzeti Metrológiai Intézetek Feljogosított nemzeti laboratóriumok Akkreditált laboratóriumok ILAC

13 Metrológia röviden OIML IUPAP Európai infrastruktúra Metrológia - EUROMET Akkreditálás - EA Mérésügy - WELMEC EUROLAB EURACHEM COOMET Amerikai infrastruktúra Metrológia - SIM Akkreditálás - IAAC Ázsia-Csendes-óceáni infrastruktúra Metrológia - APMP Akkreditálás - APLAC mérésügy - APLMF Afrikai infrastruktúra Metrológia - SADCMET Akkreditálás - SADCA mérésügy - SADCMEL Mértékegységek SI alapegységek SI származtatott egységek SI-n kívüli egységek SI-prefixumok SI egységek nevének és jelöléseinek írása Metrológiai információk az Interneten ( linkek ) Irodalomjegyzék

14 Metrológia röviden Elõszó a 2. nemzetközi kiadáshoz Örömmel jelentetjük meg a Metrológia röviden kézikönyv 2. kiadását. Célunk, hogy egy egyszerû, de mégis összefoglaló referencia forrást adjunk a metrológiáról mind a tárgykörrel foglalkozók, mind az általános érdeklõdõk részére. A kézikönyv hasznos azoknak, akik nem tájékozódtak a témában de szeretnének megismerkedni vele, és azoknak is, akik különbözõ szinteken járatosak a metrológiában és szeretnének még többet tudni vagy egyszerûen specifikus tájékoztatást akarnak kapni. Azt reméljük, hogy a Metrológia röviden kézikönyv hozzájárul ahhoz, hogy a metrológiát technikai és szervezeti oldalról is többen megismerjék és alkalmazzák. Az ban megjelentetett elsõ kiadás sikeresnek bizonyult és széles körben használták a metrológia területén. Ezt a 2. kiadást erre a sikerre építettük és még több ismeretet még szélesebb olvasói körnek kívánunk nyújtani. A Metrológia röviden célja, hogy a metrológia iránti bizalmat erõsítse és egy közös metrológiai hivatkozási rendszert hozzon létre mind Európában mind Európa és a világ többi régiója között. Ez különösen fontos ma, amikor egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérések és vizsgálatok egyenértékûsége a kereskedelmet korlátozó mûszaki akadályok lebontása szemszögébõl. Mivel a metrológia fejlõdése szorosan kötõdik a tudomány és technika eredményeihez, szükségessé vált a Metrológia röviden korszerûsítése ezen fejlõdést figyelembe vételével. Következésképpen ezen 2. kiadás tartalmát kibõvítettük, ismertetjük a CIPM Kölcsönös Elismerési Egyezményt (MRA), bõvebb ismeretet adunk a mérési bizonytalanságról a mérésekben és vizsgálatokban érdekeltek részére. Remélem, ezen új kiadás az elõzõnél még népszerûbb lesz és még szélesebb körben használják majd és ezáltal egy közös metrológiai referencia rendszer jön létre, ezzel segítve a világ különbözõ régiói közötti kereskedelmet. Paul Hetherington az EUROMET elnöke Dublin, november 12

15 1 Bevezetés Metrológia röviden 1.1 A mérõ emberiség Halálbüntetésre számíthatott, aki elfelejtette, vagy figyelmen kívül hagyta azon kötelességét, hogy minden teliholdkor kalibrálja a hosszmértékét. Ez a fenyegetés a fáraók templomainak és piramisainak építéséért felelõs udvari építészeket érintette az õsi Egyiptomban, 3000 évvel Krisztus elõtt. Az elsõ királyi könyök meghatározása a mindenkori uralkodó fáraó alkarjának könyökétõl a kinyújtott középsõ új hegyéig tartó távolság, plusz kezének szélessége volt. Az eredeti méretet véséssel egy fekete gránitra vitték át. Az építõmunkások gránitból vagy fából készült másolatokat kaptak, ezek megõrzése az építész kötelessége volt. Habár idõben és távolságban egyaránt messze vagyunk ettõl a kiindulási ponttól, a társadalmakban mindig hangsúlyos volt a helyes mérés. Közelebbi idõpont 1792 Párizsa, amikor két platina etalonnal megvalósítva a méter és a kilogramm õspéldányát megalapozták a Méterrendszert, a mai Nemzetközi Egységrendszer, az SI elõfutárát. A mai Európában méréseink költsége a kombinált GDP több mint 1%-a, gazdasági haszna viszont a GDP 2-7%-a [4], tehát a metrológia mindennapi életünknek természetes és szerves része lett. Kávét és deszkát a súly vagy a hossz alapján vásárlunk; mérjük a vizet, az elektromosságot, a hõmennyiséget, és ez hatással van háztartásunkra. A fürdõszobamérleg hatással van hangulatunkra, ahogy a rendõrségi jármûsebesség-mérõ és lehetséges pénzügyi következményei is. A gyógyszerhatóanyagok mennyiségének, a vérminta mérésének, a sebészeti lézer hatásának pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a páciens egészségét ne veszélyeztessék. Szinte lehetetlennek tûnik leírni bármit is súlyának és méretének közlése nélkül: napsütötte órák, mellbõség, alkoholtartalom, a levél súlya, szobahõmérséklet, keréknyomás, és így tovább. Csak a vicc kedvéért, próbáljunk meg társalgást folytatni a méretre, súlyra vonatkozó szavak nélkül! Aztán itt van a kereskedelem, áruforgalom és államigazgatás, amelyek szintén függnek a mértékektõl. A pilóta gondosan figyeli a magasságot, az útirányt, az üzemanyag felhasználást és a sebességet, az élelmiszerfelügyelõ a baktérium-tartalmat, a tengerhatóság a vizkiszorítást, a cégek az alapanyagokat méretük és súlyuk alapján vásárolják és hasonló egységekkel specifikálják saját gyártmányaikat. Mérések alapján szabályozzák a folyamatokat és jelzik a veszélyeket. Az ismert bizonytalanságú mérési módszer az alapja az ipari minõségirányításnak. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb modern iparágban az elállítási költség 10-15%-a a gyártás során végrehajtott mérések költsége. 13

16 Metrológia röviden Végül, a tudomány teljes mértékben függ a mérésektõl. Geológusok mérik a lökéshullámokat, amelyeket földrengéseket okozó gigantikus erõk keltenek, csillagászok türelmesen mérik a távoli csillagok halvány fényeit a koruk meghatározása céljából, a részecskefizikusok felujjonganak, amikor sok millió másodperces mérés után képesek kimutatni egy végtelenül kicsi részecske jelenlétét. A mérõberendezés elérhetõsége és használatósága alapvetõ a tudósoknak kutatási eredményeik objektív dokumentálásához. A mérés tudománya a metrológia valószínûleg a legõsibb tudomány és alkalmazásának ismerete minden tudományos tevékenység szükséges alapja. A mérés közös ismeretanyagot kíván A metrológia látszólag olyan megállapodott terület, amely csak néhányak által ismert, de sokak által használt mély ismeretanyagot ölel fel a használók egyként hisznek abban, hogy közös a felfogásuk arról, hogy valójában mit is jelent az a kifejezés, hogy méter, kilogramm, liter, watt, stb. A bizalom alapvetõ a metrológia alkalmazásában a földrajzi és szakmai határokon átívelõ emberi tevékenységek összekapcsolására. A bizalmat erõsítik az együttmûködési hálózatok növekedése, a közös mértékegységek, a közös mérési eljárások, és a különbözõ országok etalonjainak és laboratóriumaink elismerése, akkreditálása és kölcsönös vizsgálatok. Az emberiségnek az a több évezredes tapasztalata, hogy az élet egyszerûbb, ha együttmûködnek a metrológiában. A metrológía a mérés tudománya A metrológia három fõ tevékenységet ölel fel: 1. Nemzetközileg elfogadott mértékegységek meghatározása, például a méter. 2. A mértékegység megvalósítása valamilyen tudományos módszerrel, például a méter megvalósítása lézer használatával. 3. A visszavezetési lánc létrehozása a mérés értékének és pontosságának meghatározásával, dokumentálásával és ezen ismeretanyag terjesztésével, például a dokumentált kapcsolat a finommechanikai mûhely mikrométere és az etalon laboratórium optikai hosszúságmérése között. A metrológia fejlõdik... A metrológia alapvetõ a tudományos kutatásban, ugyanakkor a tudományos kutatás alapja a metrológia fejlõdésének. A tudomány folyamatosan elõre tolja a lehetõségek frontját, a tudományos metrológia pedig követi ezen új felfedezések metrológiai vonatkozásait. Ez egyre jobb metrológiai eszközparkot ad a kutatók kezébe felfedezéseik folytatásához ezért csak a fejlõdésre képes metrológiai területek lehetnek az ipar és a kutatás állandó partnerei. 14

17 Metrológia röviden Következésképp, az ipari és a törvényes metrológiának fejlõdnie kell ahhoz, hogy lépést tartson az ipar és társadalom szükségleteivel ahhoz, hogy fontos és hasznos maradhasson. Ez ösztönöz a Metrológia röviden kiadvány állandó fejlesztésére. Természetesen a fejlesztés legjobb útja az Olvasók tapasztalatainak összegyûjtése, ezért a kiadók köszönettel veszik a megjegyzéseket, legyenek azok akár kritikák, akár elismerések. Bármelyik szerzõnek (a magyar változat esetében a fordítónak) címzett levelet egyaránt méltányolunk. 1.2 A metrológia kategóriái A metrológiát három kategóriába sorolják bonyolultságuktól és pontosságuktól függõen: 1. A tudományos metrológia a mérési etalonok rendszerezésével, fejlesztésével és fenntartásával foglalkozik (legmagasabb szint). 2. Az ipari metrológia az ipari gyártás és vizsgálat mérõeszközeinek megfelelõ mûködését hivatott biztosítani. 3. A mérésügy körébe azon mérések tartoznak, amelyek hatással vannak a gazdasági tranzakciók átláthatóságára, az egészségvédelemre, a biztonságra ( törvényes metrológia ). Az alapmetrológia (az angol fundamental metrology nem egy nemzetközileg szabványosított definíció) egy adott terület legnagyobb pontosságú szintjét jelöli. Az alapmetrológia úgy jellemezhetõ, mint a tudományos metrológia csúcsa. 1.3 A METROLÓGIA RÖVIDEN nemzeti kiadványai A Metrology-in short eredeti nemzetközi kiadása számos nemzeti kiadásban is megjelent, amelyek követték az eredeti kézikönyv koncepcióját. Az angol változat a nemzetközi kiadvány ig a következõ nemzeti kiadások jelentek meg: Cseh: Metrologie v kostce Elsõ kiadás kinyomtatott formában, 2002-ben Második kiadás elektronikus formában 2003-ban Horvát: Metrologija ukratko Elektronikus formában 2000-ben. Dán: Metrologi - kort og godt Elsõ kiadás 1000 példányban 1998-ban Második kiadás 2000 példányban 1999-ben 15

18 Metrológia röviden Angol: Metrology in short (nemzetközi kiadás) Elsõ nemzetközi kiadás példányban 2000-ben Második nemzetközi kiadás példányban 2003-ban Finn: Metrology in short Elsõ kiadás 5000 példányban 2001-ben Második kiadás 2002-ben Litván: Metrologija trumpai Elsõ kiadás 100 példányban 2000-ben Második kiadás 2000 példányban 2004-ben Portugál: Metrologia - em sintese Elsõ változat 2500 példányban 2001-ben Koreai: Elõkészületben, megjelentetése várható 2004-ben. Olasz: Elõkészületben, megjelentetése várható 2004-ben. Magyar: Metrológia röviden A második nemzetközi kiadás alapján 2004-ben 16

19 2. Metrológia Metrológia röviden 2.1 Ipari és tudományos metrológia A tudományos és az ipari metrológia az 1.2 bekezdésben vázolt három metrológiai terület közül az elsõ kettõ. A metrológiai tevékenységek, vizsgálatok és mérések hatékonyan járulnak hozzá számos ipari tevékenység minõségéhez. Ez megköveteli a visszavezethetõséget, ami épp olyan fontossá válik, mint maga a mérés. A metrológiai felkészültség elismerése a visszavezethetõségi lánc minden egyes szintjén a kölcsönös elismerési egyezményekkel, megállapodásokkal mint például a CIPM MRA és az ILAC MRA valamint akkreditálásokkal és nemzetközi szakértõi átvilágításokkal történhet Szakterületek A tudományos metrológiát a BIPM 9 szakterületre osztja: tömeg, elektromosság, hosszúság, idõ és frekvencia, hõmérséklet, ionizáló sugárzások és radioaktivitás, fotometria és radiometria, akusztika valamint anyagmennyiség. Az EUROMET-en belül van két további szakterület: az áramlásmérések, valamint az interdiszciplináris metrológia. Nincs formális nemzetközi definíció a szakterületeket felosztó részterületekre. Az EUROMET-ben alkalmazott részterületek listáját a 2.1 táblázat tartalmazza. 17

20 Metrológia röviden 2.1 táblázat: Szakterületek, részterületek és fontos etalonok (Csak a technikai területeket tartalmazza) Szakterület Részterület Fontos etalonok TÖMEG és kapcsolódó mennyiségek Tömegmérés Erõ- és nyomásmérés Tömegetalonok, etalon mérlegek, tömeg-komparátorok Erõmérõ cellák, erõmérõgépek, erõ-, momentum- és nyomaték átalakítók, olaj- illetve gáz nyomóközegû dugattyús nyomáse- Térfogat- és sûrûségmérés Viszkozitásmérés Üveg areométerek, laboratóriumi üvegedények, vibrációs sûrûségmérõk, üvegkapilláris viszkoziméterek, rotációs viszkoziméterek, viszkozitás skála ELEKTROMOSSÁG és MÁGNESESSÉG DC mérések Kriogén áramkomparátorok, Josephson- és quantum Hall effektusok, Zener diódás referenciák, potenciometrikus módszerek, komparátor hidak AC mérések AC/DC átalakítók, etalon kondenzátorok, légkondenzátorok, etalon induktivítások, kompenzátorok, wattmérõk Nagyfrekvenciás mérések Termoátalakítók, kaloriméterek, bolométerek Nagy áram- és nagyfeszültség-mérések Áram és feszültség mérõtranszformátorok, nagyfeszültségû referencia források HOSSZÚSÁG Hullámhosszok és interferometria Stabilizált lézerek, interferométerek, lézer interferometriás mérõrendszerek, interferometriás komparátorok Dimenzionális metrológia Mérõhasábok, mérõskálák, lépcsõs hasábok, beállító gyûrûk, beállító hengerek, dugós idomszerek, magasság etalonok, mérõórák, mérõmikroszkópok, optikaisík etalonok, koordináta mérõgépek, pásztázó lézermikroszkópok Szögmérések Autocolimatorok, forgó asztalok, szögetalonok, poligonok, vízszintmérõk Alakzatok Egyenes-, felület-, párhuzamosság-, derékszög-, kör-etalonok, hengerek Felületi minõség Érdességmérõk lépcsõs etalonjai, érdesség etalonok, érdességmérõk 18

21 Metrológia röviden Szakterület Részterület Fontos etalonok IDÕ és FREKVENCIA Idõmérés Cézium atomóra, idõintervallum mérõ Frekvencia Atomóra, kvarc oszcillátorok, lézerek, elektronikus számlálók és frekvencia szintetizátorok, (geodéziai hosszúságmérõk) HÕMÉRSÉKLETMÉRÉS Érintéses hõmérsékletmérés Gázhõmérõk, ITS 90 fixpontok, ellenálláshõmérõk, hõelemek Érintésmentes hõmérsékletmérés Magas hõmérsékletû feketetestek, kriogén radiométerek, pirométerek, Si fotodiódák Nedvességtartalom Tükrös harmatpontmérõk vagy elektronikus higrométerek, kettõs nyomás/hõmérséklet nedvességgenerátorok IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS és RADIOAKTIVÍTÁS Elnyelt dózis-nagy dózisok ipari alkalmazása Kaloriméterek, elnyelt dózisteljesítményben kalibrált üreges ionizációs kamrák, dichromat dozismérõk Elnyelt dózis-gyógyászati alkalmazás Kaloriméterek, ionizációs kamrák Sugárvédelem Ionizációs kamrák, referencia sugárnyaláb és sugártér, proporcionális és más számlálók, TEPC, Bonner neutron-spektrométer Radioaktivitás Üreges ionizációs kamrák, hiteles radioaktiv anyagminták, gamma és alfa spektroszkopia, 4π gamma detektorok FOTOMETRIA és RADIOMETRIA Optikai radiometria Kriogén radiométer, detektorok, stabilizált lézer referencia források, referencia anyagok-au szálak Fotometria Látható fény tartományú detektorok, Si fotodiódák, kvantumhatásfok detektorok Színmérés Spektrométerek 19

22 Metrológia röviden SZAKTERÜLET RÉSZTERÜLET Fontos etalonok FOTOMETRIA és RADIOMETRIA IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS és RADIOAKTIVITÁS Optikai radiometria Optikai szálak Kriogén radiométer, detektorok, stabilizált lézer referencia források, referencia anyagok Au szálak Referencia anyagok Au szálak ÁRAMLÁS Gázáramlás (térfogatáramlás) Harang proverek, forgókamrás gázmérõk, turbinás gázmérõk, transzfer mérõk kritikus fúvókákkal Vízáramlás (térfogat-, tömeg- és energiaáramlás) Térfogat etalonok, szintmérõk Coriolis tömegáram etalonok, induktív áramlásmérõk, ultrahangos áramlásmérõk Víztõl eltérõ folyadékok áramlása AKUSZTIKA, ULTRAHANG és REZGÉS Anemometria (légsebesség) Akusztikai mérések gázokban Anemométerek Etalon mikrofonok, pisztonfonok, kondenzátor mikrofonok, hang kalibrátorok Gyorsulásmérés Akusztikai mérések folyadékokban Ultrahang Gyorsulásmérõk, erõ átalakítók, vibrátorok, lézer interferométerek Hidrofonok Ultrahang-teljesítmény mérõk, sugárzási erõmérleg ANYAGMENNYISÉG Környezeti kémia Hiteles anyagminták, tömegspektrométerek, Klinikai kémia kromatográfok Anyagok kémiája Élelmiszer-kémia Nagytisztaságú anyagok, hiteles anyagminták Hiteles anyagminták Biokémia Mikrobiológia ph mérések 20

23 Metrológia röviden Etalonok Az etalon olyan mérték, mérõeszköz, anyagminta vagy mérõrendszer, amely egy mennyiség egységét, illetve egy vagy több ismert értékét meghatározza, megvalósítja, fenntartja vagy reprodukálja és referenciaként szolgál. Példa: A métert a fénysugár által vákuumban 1/ másodperc alatt befutott úthosszal határozzák meg. Elsõdleges szinten a métert jódstabilizált hélium-neon lézer hullámhosszával valósítják meg. Alacsonyabb szinten anyagi mértékeket, például mérõhasábokat használnak, amelyek visszavezetése optikai interferometriával történik, amikor is a mérõhasáb hosszának meghatározására a fent említett lézer hullámhossza szolgál referenciaként. Az etalonok különbözõ szintjeit a visszavezetési láncban a 2.1 ábra mutatja. A metrológiai szakterületek és részterületek fontosabb etalonjait a bekezdés 2.1 táblázata tartalmazza. Nem létezik nemzetközi összesítés az összes lehetséges etalonról Hiteles anyagminták A hiteles anyagminta* olyan referencia anyag, amelynek egy vagy több jellemzõ értékét tanúsítják olyan mérési eljárással, amelyik biztosítja ahhoz a megvalósított egységhez való visszavezethetõséget, amelyikben az adott jellemzõ értékét kifejezik. Minden tanúsított értékhez adott megbízhatósági szinttel ( konfidenciaszinttel ) megadott bizonytalanság tartozik, A hiteles anyagmintákat rendszerint tételenként gyártják. A tételbõl vett minta jellemzõ értékének mérésébõl származó mérési bizonytalanság az egész tételre érvényes Visszavezethetõség és kalibrálás Visszavezethetõség A visszavezethetõségi lánc, lásd 2.1 ábra, ismert bizonytalanságú kalibrálások megszakítatlan láncolata. Ez biztosítja, hogy a mérési eredmény vagy az etalon értéke kapcsolódjon egy magasabb szinten lévõ referenciához, az elsõdleges etalonig bezárólag. A kémiában és biológiában a visszavezethetõséget gyakran hiteles anyagminta vagy valamilyen referencia eljárás biztosítja, lásd és bekezdéseket. * A hiteles anyagmintának kétféle angol elnevezése és jelölése használatos: CRM (certified reference material, [UK]), illetve SRM (standard reference material [US]). 21

24 Metrológia röviden A legmagasabb nemzetközi szinthez való visszavezethetõséget egy végfelhasználó közvetlenül a nemzeti metrológiai intézeten, vagy közvetetten egy szekunder kalibráló laboratóriumon keresztül biztosíthatja. A különbözõ kölcsönös elismerési megállapodások eredményeként a visszavezetés a felhasználó országán kívüli laboratóriumban is elvégeztethetõ. Kalibrálás Egy mérés visszavezethetõségének alapvetõ eszköze az alkalmazott mérõeszköz vagy anyagminta kalibrálása. A kalibrálás során egy mérõeszköz vagy anyagminta legfontosabb jellemzõit határozzák meg. A kalibrálás módja az etalonnal vagy hiteles anyagmintával való közvetlen összehasonlítás. A kalibrálás tanúsítására Kalibrálási bizonyítványt adnak ki, és a legtöbb esetben egy címkét helyeznek fel a kalibrált eszközre. Három fõ okból kell kalibrált eszközzel rendelkezni: 1. Biztosítani kell, hogy a mutatott érték összhangban legyen más mérésekkel. 2. Meghatározható legyen a mutatott érték pontossága. 3. Meg kell teremteni az eszköz megbízhatóságát, vagyis, hogy bízni lehessen benne Referencia eljárások A referencia eljárások olyan vizsgálati, mérési vagy analitikai eljárások, amelyek pontosan ismertek és bizonyítottan kézben tarthatók, és más, hasonló célú eljárások minõségének vizsgálatára, vagy referencia anyagok, referencia objektumok jellemzésére, vagy referencia érték meghatározására szolgálnak. A referencia eljárás eredményének bizonytalanságát kielégítõen kell megbecsülni és ennek összhangban kell lennie a tervezett felhasználással. Összhangban a fenti meghatározással a referencia eljárás a következõkre használható: Más hasonló célra használt mérési vagy vizsgálati eljárások megfelelõségigazolására és bizonytalanságuk meghatározására. Anyagjellemzõk referencia értékeinek meghatározására, amelyek kézikönyvbe, adatbázisokba foglalhatók, vagy amelyeket referencia anyagok vagy referencia objektumok testesítenek meg. 22

25 Metrológia röviden 2.1 ábra: A visszavezethetõségi lánc BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) Az egység meghatározása Nemzeti metrológiai intézetek vagy kijelölt nemzeti laboratóriumok Külföldi nemzeti elsõdleges etalon Hazai nemzeti elsõdleges etalon Kalibráló laboratóriumok, gyakran akkreditáltak Referencia etalonok Vállalkozások Ipari etalonok Végfelhasználók Mérõeszközök A nemzeti metrológiai infrastruktúra A bizonytalanság a visszavezethetõségi láncon lefelé haladva növekszik. Az ipari etalonokat a magyar metrológiai szóhasználatban használati etalonoknak nevezik (Szerk.) 23

26 Metrológia röviden A GUM bizonytalanság filozófiája: 1) Egy X mérendõ mennyiség értéke pontosan nem ismert, ezért véletlenszerûen változó valószínûségi változónak tekintjük. 2) Az x mérési eredmény az E(X) várható érték egyik becslése. 3) Az u(x) standard bizonytalanság a V(X) variancia becslésének négyzetgyöke. 4) A-típusú kiértékelés A várható értéket és a varianciát az ismételt mérések statisztikai értékelésével becslik meg. 5) B-típusú kiértékelés A várható értéket és a varianciát más (nem statisztikai) módszerekkel becslik. Leggyakrabban használt módszer egy valószínûségi eloszlás, például egyenletes eloszlás feltételezése, ami tapasztalaton vagy más információn alapszik. 24

27 Metrológia röviden Bizonytalanság A bizonytalanság a mérési eredmény minõségének mennyiségi mértéke, lehetõvé teszi a mérési eredmény összehasonlíthatóságát más eredményekkel, referenciákkal, mûszaki jellemzõkkel vagy szabványokkal. Minden mérés hibával terhelt, ezért a mérési eredmény eltér a mérendõ mennyiség helyes értékétõl. Megfelelõ idõ és erõforrások esetén a mérési hiba legtöbb forrása felderíthetõ, és a mérési hiba meghatározható és korrigálható (például kalibrálások által). Ugyanakkor ritkán van idõ és erõforrás ezeknek a mérési hibáknak teljes körû meghatározására és korrigálására. A mérési bizonytalanságot különbözõ módon lehet meghatározni. Széles körben használt és elfogadott módszer amit például az akkreditáló testületek is elfogadnak az ISO által javasolt GUM-módszer, amint azt az Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez c. kiadvány tartalmazza [6]. A GUM-módszer filozófiája és fõ pontjai az elõzõ és a következõ oldalon láthatók. Példa: Egy bizonyítványban a mérési eredmény formája Y = y ± U, ahol U a bizonytalanság kettõnél nem több értékes számjeggyel, y pedig a bizonytalansággal összhangban lévõ számú számjeggyel szerepel, példánkban hét számjeggyel. Ellenállásmérõvel való ellenállásmérésnél a mûszerrõl leolvasható érték 1, Ω, ahol a mûszer bizonytalansága a gyári specifikáció alapján 0,081 mω. Ezek alapján a bizonyítványban közölt mérési eredmény a következõ: R = (1, ± 0, ) Ω, a kiterjesztési tényezõ k = 2 A mérési eredményben közölt bizonytalanság gyakran kiterjesztett bizonytalanság, amit az eredõ standard bizonytalanságból egy kiterjesztési tényezõvel való szorzással származtatnak, amelynek értéke rendszerint k = 2, az így kapott intervallum az eredmény normális eloszlása esetében körülbelül 95%-os konfidencia szintnek felel meg. 25

Tudományos metrológia. Etalon. A tudományos metrológia szakterületei. A tudományos metrológia szakterületei 2009.04.23.

Tudományos metrológia. Etalon. A tudományos metrológia szakterületei. A tudományos metrológia szakterületei 2009.04.23. Tudományos metrológia Szakterületek, etalonok, referencia anyagok A tudományos metrológia szakterületei A BIPM által meghatározott szakterületek: tömeg, elektromosság, hosszúság, idő és frekvencia, hőmérséklet,

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Calibrare necesse est

Calibrare necesse est Calibrare necesse est VIRÁG Gábor KGO 40 konferencia Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Kalibrálás: azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

etalon etalon (folytatás) Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói

etalon etalon (folytatás) Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói Etalonok, kalibrálás, rekalibrálás, visszavezethetőség, referencia eljárások Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói etalon Mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Mérõ- és vizsgálóeszközök visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07 2. kiadás 2001. január Nemzeti alkalmazás (NAR EA-4/07

Részletesebben

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium A Kalibra59 Bt akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratóriuma a kalibrálásokat az Önök igényei szerint végezheti akár laboratóriumban, Címünk: 2151. Fót, Béke u. 72 Nyitva tartás: munkanapokon 8-17 óráig

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

A víztérfogatáram-mérés nemzeti etalonja

A víztérfogatáram-mérés nemzeti etalonja Áramlásmérések Az e szakterülethez tartozó használati mérőeszközök a magánháztartásoktól a legnagyobb ipari fogyasztókig megtalálhatók. A lakossági, valamint az ipari víz-, gáz- és hőenergia-szolgáltatás

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. Mérés története I. Mérés története III. Mérés története II. A mérésügy jogi szabályozása Magyarországon. A mérés szerepe a mai világban

MÉRÉSTECHNIKA. Mérés története I. Mérés története III. Mérés története II. A mérésügy jogi szabályozása Magyarországon. A mérés szerepe a mai világban Mérés története I. MÉRÉSTECHNIKA - A mérés első jogi szabályozása (i.e. 3000): Halálbüntetésre számíthat aki elmulasztja azon kötelességét, hogy "Ami számítható, azt számítsd ki, ami mérhető, azt mérd

Részletesebben

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Szűcs László 1, Nagyné Szilágyi Zsófia 1, Laczkó Balázs 2 1 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 2 A Magyar

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1991. évi XLV. törvény 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium (2151 Fót, Béke utca 72.) akkreditált területe

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1051 Budapest, Zrínyi u. 3. Budapest, 1380 Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1054 Budapest, Zrínyi u. 3. 1380 Budapest, Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009.

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész Előadások (2.) 2011. 1 Méréstechnika előadás 2. 1. Mérési hibák 2. A hiba rendszáma 3. A mérési bizonytalanság 2 Mérési folyamat A mérési folyamat négy fő

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

Környezeti paraméterek hatása a nemzeti etalonnal történő mérésekre

Környezeti paraméterek hatása a nemzeti etalonnal történő mérésekre Környezeti paraméterek hatása a nemzeti etalonnal történő mérésekre Készítette: Szögi Antal és Machula Gábor XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2012. április 24-26. ND-1005 közölt

Részletesebben

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás TARTALOMJEGYZÉK 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)... 2 2.1.1. Az MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Részletesebben

A hangnyomás nemzeti etalonja

A hangnyomás nemzeti etalonja AKUSZTIKAI MÉRÉSEK Az akusztikus szakterület fontosabb metrológiai feladatai az 1991. évi XLV. mérésügyi törvény alapján: a nemzeti hangnyomás etalon fenntartása, fejlesztése, nemzetközi összehasonlítása,

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013.

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. 1 A mérésügyi törvény célja Mérésügy: a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Melléklet: --- 1/5 oldal H A T Á R O Z A T. Az alábbi mérőeszköz típus automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg ES 5xyz, ES 6xyz, ES 7xyz

Melléklet: --- 1/5 oldal H A T Á R O Z A T. Az alábbi mérőeszköz típus automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg ES 5xyz, ES 6xyz, ES 7xyz MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39. 1535 Budapest, Pf. 919 E-mail: nemetvolgy@omh.hu Telefon: 458-5987 Telefax:

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014.

BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014. BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014. 1 A hosszméréstechnika alaptételei Ernst Abbe Friedrich Wilhelm Bessel 2 Az elsőrendű hiba kiküszöbölhető ha a mérendő hosszméret folytatásaként, közös tengelyvonalban helyezkedik

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT20170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Kalibráló Laboratórium (4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.) akkreditált

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Mérőeszköz webáruház : http://www.controlmax.hu/webshop. Érvényes : 2010.06.01-től 1 / 7

Mérőeszköz webáruház : http://www.controlmax.hu/webshop. Érvényes : 2010.06.01-től 1 / 7 KALIBRÁLÁSI ÁRLISTA Control-Max Szolgáltató És Kereskedelmi Kft H-2840, Oroszlány, Gábor Áron út 11. Telefon : +36 (20) 9840-694 Telefax: +36 (34) 364-575 E-mail : info@controlmax.hu Web : http://www.controlmax.hu

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök

Részletesebben

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Az Akkreditálási Tanács tevékenysége Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Alapdillemma Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

Geotermikus jelentési kódex

Geotermikus jelentési kódex Geotermikus jelentési kódex Egy törekvés a nemzetközi egyetértésre Dr. Ádám László NÉV: SZERVEZET Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15 2013. November 15. Regionális Az első története Ausztrál Geotermikus

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és. E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3

Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és. E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3 Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és minőségértékelése Fehérváry Ákos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3 A tagállamoknak

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) Első közzététel a HL-ben Ez az első közzététel. Ez az első közzététel

(EGT-vonatkozású szöveg) Első közzététel a HL-ben Ez az első közzététel. Ez az első közzététel 2009.12.2. Az Unió Hivatalos Lapja C 293/69 A Bizottság közleménye az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A GAMMA-DIGITAL Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzval J. u. 52.) kalibrálólaboratóriuma

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-2-0124/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TRIGO PRECÍZIÓS MÉRÉSTECHNIKA Kft. Kalibrálólaboratórium (1102 Budapest, Szent László tér 20.

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Mérési hibák. 2008.03.03. Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérési hibák. 2008.03.03. Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérési hibák 2008.03.03. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség általánosított

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 AZ AKADÁLYMENTES EURÓPAI BELSİ PIAC MEGTEREM- TÉSÉNEK ESZKÖZEI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ELVE (Cassis de Dijon) SZUBSZIDARITÁS ELVE ÚJ MEGKÖZELÍTÉS ELVE GLOBÁLIS

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. 1 Félévi követelmény: évközi jegy Az évközi jegy megszerzésének módja: A feladatok határidőre történő beadása és legalább elégséges zárthelyi dolgozatok

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben