FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság évi. gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. évi. gyorsjelentése"

Átírás

1 FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság évi gyorsjelentése augusztus 9. Keresztesi János Vezérigazgató február 9. FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság H-1117 Budapest, Neumann János utca 1/C. FreeSoft Nyrt. Tel.: Fax: oldal, összesen: 19.

2 BEVEZETÉS A FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság április 11-én megtartott közgy lése, a Gt. el írásainak megfelel en, a cég nevét FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaságra (továbbiakban FreeSoft Nyrt. vagy Társaság) változtatta. A FreeSoft Nyrt. a 2006-os évben, a meglév leányvállalatainak átszervezésével, a hatékonyabb ködés elérését t zte célul. Az Axis cégcsoport SYBASE Kft-je a tevékenység megsz nését követ en júniusában végelszámolással megsz nt. A FreeSoft Nyrt. leányvállalata, az Axis Számítástechnikai Kft július 3.-val beolvadt saját leányvállalatába, az Axis Consulting Kft-be. A cégcsoport szervezet egyszer bbé, hatékonyabbá vált. A Big Fish Internet-technológiai Kft. fontos tevékenysége és szakember állománya beolvadt a FreeSoft Nyrt-be. Ezt követ en a cég értékesítésre került. A Társaság több más magyarországi gazdasági társasággal együtt részt vett a HIGH-TECH Vagyonkezel, Fejleszt és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság (1026 Budapest, Fuvola u. 20/a., Cg ) december 4-én elhatározott, ,-Ft összeg törzst keemelésében, melynek célja, hogy a törzst ke-emelésben részt vev k a HIGH-TECH Kft-n keresztül egyesített er forrásaikat hatékonyabban, ugyanakkor a lehetséges kockázatokat egymás között megosztva hasznosíthassák nagyobb t keigény m szaki-technológiai és informatikai beruházások, projektek és befektetések megvalósítása érdekében. A Társaság 2006 éves konszolidált gyorsjelentése és mérlege összköltség-eljárással, a nemzetközi számviteli standardok (IAS-IFRS) szerint készült, és nem auditált adatokat tartalmaz. A Társaság a pénzügyi (üzleti) évet a január 1-t l december 31-ig tartó id szakra értelmezi. 2. oldal, összesen: 19.

3 KONSZOLIDÁCIÓS KÖR A FreeSoft Nyrt. konszolidációs körébe egy hazai 99,54 %-os tulajdonú és két külföldi 100 %-os tulajdonú leányvállalat tartozik. A High Tech Kft. társult vállalkozás, a FreeSoft Nyrt. részesedése a cég törzst kéjéb l 20,1 %. A konszolidált évi gyorsjelentésben befektetési értéken ( eft) szerepel. Név Belföldi leányvállalatok Cím Tulajdoni hányad Cégjegyzékszám Axis Consulting 2000 Kft Székesfehérvár, Móricz Zs. u ,54% Külföldi leányvállalatok FreeSoft Deutschland GmbH. 49 An den Kampen, D-40489, Düsseldorf, Németország HRB ,00% 8300 Boone Boulevard 450; Vienna, Virginia, USA 100,00% FreeSoft International Inc. Társult vállalkozás High-Tech Kft Budapest, Fuvola u. 20/a. 20,10% oldal, összesen: 19.

4 KIEMELT MUTATÓSZÁMOK A FreeSoft Nyrt. akvizíciói és hatékony piaci stratégiája eredményeként jelent s mértékben tudta víteni tevékenységét, dinamikusan emelkedett a cégcsoport árbevétele. A Társaság üzleti eredménye ugyan 62,9 % -kal, az EBITDA 26,18 %-kal növekedett, de a pénzügyi m veletek vesztesége következtében a konszolidált adózott eredmény eft-ot mutat. ezer Ft-ban Megnevezés 2006.XII XII.31 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,69% Bruttó haszon (gross margin) ,45% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA) ,18% Üzleti eredmény (EBIT) ,90% Adózott eredmény (PAT) n.a. Létszám* ,61% Egy f re jutó nettó árbevétel*** ,46% zsdei mutatók Részvény t zsdei záróára* (Ft.ban) ,52% Részvények t zsdei átlagára (Ft-ban) ,10% P/E mutató* n.a. Egy részvényre jutó EBITDA** ,18% Adózott eredmény (EPS)** n.a. Saját t ke** ,64% * id szak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve. 4. oldal, összesen: 19.

5 MÉRLEG (gyorsjelentés PK 3. adatlap) A FreeSoft Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege e Ft-ban 2006.XII.31 Változás +/ XII.31 %-ban Pénzeszközök ,50% Követelések ,71% Aktív id beli elhatárolások ,45% Értékpapírok n.a. Készletek ,72% Forgóeszközök összesen ,54% Tárgyi eszközök ,10% Immateriális javak ,65% Aktivált hitellehívási költségek 0 0 n.a. Halasztott adókövetelés 0 0 n.a. Goodwill ,48% Egyéb befektetések n.a. Befektetett eszközök összesen ,15% Szállítói kötelezettségek ,25% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,88% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,77% Céltartalékok ,00% Passzív id beli elhatárolások ,64% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,85% Hosszú lejáratú hitelek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 n.a. NETTÓ ESZKÖZÖK ,84% Jegyzett t ke ,00% ketartalék ,00% Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. CTA ,68% SAJÁT T KE ,64% Küls tagok részesedése ,64% Saját t ke és küls tulajdonosi rész összesen: ,84% A FreeSoft Nyrt. IAS-IFRS standardok szerint konszolidált mérlegét a nemzetközi gyakorlatnak megfelel tagolásban adja közre. Ez a módszer a nettó eszközérték és a saját t ke egyensúlyát mutatja be. 5. oldal, összesen: 19.

6 A cégcsoport nettó eszközállománya és t keelemeinek összessége 5,84 %-kal marad el ez el év adatától. A cégösszevonások, értékesítések hatása és a pénzügyi veszteségek eredményezték a mérleg-f összeg csökkenését. Az IFRS szerinti évi nettó eszközérték eft, a magyar számviteli elveknek megfelel en kimutatott mérleg f összeg eft. Forgóeszközök A cégcsoport pénzeszközei az el pénzügyi év végéhez viszonyítva 52,5 %-kal növekedtek. Ez a változás annak ellenére következett be, hogy a kintlév ségek, követelések állománya is közel 17 %- kal emelkedett. A pénzeszközök magasabb záró állománya mögött a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök %-os emelkedése áll. A készletek állománya majd kétszeresével növekedett - dönt en - az év során kifejlesztett, saját termékek készletei és a projektekhez beszerzett árukészletek hatására. Az aktív id beli elhatárolások csökkenése azt mutatja, hogy a mérleg fordulónapján kevesebb éveken áthúzódó projekt volt a Társaságnál. Befektetett eszközök A befektetett eszközök csoporton belül a tárgyi eszközök állománya 37,1 %-kal, a Goodwill 9,48 %-kal csökken. A tárgyi eszközökben bekövetkezet ilyen irányú változás oka, hogy a Társaság tevékenysége nem tárgyi eszköz igényes, s az el évi székhelyváltozás miatt kiugró érték eszközbeszerzést tárgyévben nem kellett megismételni. A cégcsoporttól elkerült társaságok üzleti vagy cégértéke, csökkentette szolid mértékben a nyilvántartott goodwill-t. A tárgyév eft összeg egyéb befektetések során a High Tech Kft.-ben tulajdonolt üzletrészeket tartja nyilván a Társaság. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek (1.128 millió Ft) jelent s részét a szállítói követelések ( eft) alkotják, amelyek között jelent sebb összeg lejárt követelések nincsenek. A szállítói követelések a bázisévhez képest, több mint 27 %-kal magasabban álltak év végén. A nagy volumen, hosszú kifutású állami és önkormányzati projektek finanszírozása szükségessé tette rövid lejáratú bankhitel felvételét. A Társaság f, számlavezet bankja által rendelkezésre bocsátott 400 millió forintos hitelkeretb l december 31-én 126 millió forintot vettünk igénybe. Az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (190 MFt) között a költségvetéssel szembeni tartozások szerepelnek, lejárt tétel nem található. A több mint 32 %-os növekedés a cégcsoport méretének, forgalmának növekedésével arányos. 6. oldal, összesen: 19.

7 Passzív id beli elhatárolások Összege jelent sen (702 %-kal) emelkedett, tartalmára tekintve a normál üzletmenettel kapcsolatos költségek Szvt. által el írt elhatárolásait, valamint egy évi árbevételhez tartozó, le nem számlázott, költségtételt tartalmazza. Saját t ke A Társaság saját t kéje 5,64 %-kal alacsonyabb. A csökkenést a pénzügyi m veletek vesztesége miatt negatív mérleg szerinti eredmény okozza évben t kebevonás nem történt. A t keelemek között feltüntetett eft küls tagok részesedése az Axis Consulting 2000 Kftben meglév magánszemély tulajdonosok részét mutatja. 7. oldal, összesen: 19.

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS (gyorsjelentés PK 4. adatlap) A Társaság az eredménykimutatás készítésénél is a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott formát alkalmazza, amely kevesebb adatot tartalmaz, de a cégcsoport m ködésének hatékonyságáról, lényegre tör bb módon tájékoztatja a befektet ket. A FreeSoft Nyrt i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása e Ft-ban Megnevezés 2006.XII XII.31 Változás +/- %-ban Bevételek ,71% - ebb l: Értékesítés nettó árbevétele ,69% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,03% Bruttó haszon (gross margin) ,45% Anyagjelleg ráfordítások ,22% Személyi jelleg ráfordítások ,41% Egyéb ráfordítások ,59% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA) ,18% Értékcsökkenés ,03% Pénzügyi m veletek el tti eredmény (EBIT) ,90% Pénzügyi eredmény n.a. Adózás el tti eredmény (PBT) n.a. Társasági nyereségadó ,87% Adózott eredmény (PAT) n.a. Az Értékesítés nettó árbevétele (3.056 MFt) 52 %-kal haladta meg a Társaság el évi árbevételét. Az összes bevétel 57,71 %-os növekedésében szerepe volt az aktivált saját teljesítmények 259 MFtos volumenének. A FreeSoft Nyrt. alaptevékenysége szolgáltatás, anyagigénye minimális, ami tükröz dik az Anyagköltségek alacsony összegében. Az anyagköltségek növekedésének mértéke nem érte el az árbevétel növekedését. 8. oldal, összesen: 19.

9 A Társaság szerz déses vállalásainak teljesítéséhez nagymértékben vesz igénybe küls szakért ket és alvállalkozókat, ami az egyéb ráfordítások és az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke sorokon jelenik meg. Gyakran az informatikai projektek m ködési környezetének kialakításához szükséges számítástechnikai eszközök (hardver, szoftver) szállítását is végzik, amely az Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) soron jelenik meg. A FreeSoft Nyrt évi adataihoz képest 40 %-kal növekedtek a Személyi jelleg ráfordítások, de sajnos nem sikerült a projektekhez elegend új dolgozót felvenni, jelent s mértékben kellett alvállalkozókra támaszkodni. A Cégcsoport teljes munkaid ben foglalkoztatottak létszáma a december 31-i állapothoz képest csak 2 f vel növekedett. A évben az átlagos statisztikai állományi létszám 122 f l 129 f re n tt. A eft-os EBITDA az értékesítés nettó árbevételének 4,3 %-át teszi ki. Az Értékcsökkenési leírás ( eft), a tárgyi eszközök és immateriális javak állományának csökkenését tükrözi. A Cégcsoport a Goodwill értékére értékcsökkenést nem számol el. A Társaság mérleg szerinti eredményének kedvez tlen alakulásához, a pénzügyi m veletek 97 millió forintos vesztesége vezetett. Az igénybe vett hitelek a kamatterheket jelent sen megemelte, de a Big Fish Kft. eladása is hozzájárult a pénzügyi veszteség kialakulásához. LEÁNYVÁLLALATOK EREDMÉNYEI A FreeSoft Nyrt. leányvállalatai hozták a cégcsoport konszolidált nettó árbevétel 35 %-át, a Cégcsoport konszolidált EBITDA-jának közel 10 %-át. A külföldi leányvállalatok összesített árbevétele évben még csak 54 millió Ft-ot ért el, tárgyévben több mit hatszorosára, 339 millió forintra emelkedett. CASH-FLOW A Cégcsoport pénzeszközeinek december 31-i záró állománya 119 millió Ft-tal haladta meg a el év záró pénzkészletét. A vev k romló fizetési készsége miatt a Társaság folyamatos banki finanszírozásra szorult. 9. oldal, összesen: 19.

10 Nyilatkozat A Tpt (2) bekezdésének megfelel en kijelentjük, hogy a gyorsjelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelent s. Keresztesi János vezérigazgató 10. oldal, összesen: 19.

11 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alapt ke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 FreeSoft Deutschland EUR 100,00 % 100,00 % L GmbH. Axis Consulting ,- Ft 99,54 % 94,88 % L Kft. FreeSoft International ,- USD 100,00 % 100,00 % L Inc. (USA) High-Tech Kft ,- Ft 20,1 % 20,1 % T 2 (L) Teljes 11. oldal, összesen: 19.

12 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz PK3. Mérleg A FreeSoft Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege e Ft-ban 2006.XII.31 Változás +/ XII.31 %-ban Pénzeszközök ,50% Követelések ,71% Aktív id beli elhatárolások ,45% Értékpapírok n.a. Készletek ,72% Forgóeszközök összesen ,54% Tárgyi eszközök ,10% Immateriális javak ,65% Aktivált hitellehívási költségek 0 0 n.a. Halasztott adókövetelés 0 0 n.a. Goodwill ,48% Egyéb befektetések n.a. Befektetett eszközök összesen ,15% Szállítói kötelezettségek ,25% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,88% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,77% Céltartalékok ,00% Passzív id beli elhatárolások ,64% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,85% Hosszú lejáratú hitelek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 n.a. NETTÓ ESZKÖZÖK ,84% Jegyzett t ke ,00% ketartalék ,00% Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. CTA ,68% SAJÁT T KE ,64% Küls tagok részesedése ,64% Saját t ke és küls tulajdonosi rész összesen: ,84% 12. oldal, összesen: 19.

13 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz PK4. Eredménykimutatás A FreeSoft Nyrt i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása e Ft-ban Megnevezés 2006.XII XII.31 Változás +/- %-ban Bevételek ,71% - ebb l: Értékesítés nettó árbevétele ,69% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,03% Bruttó haszon (gross margin) ,45% Anyagjelleg ráfordítások ,22% Személyi jelleg ráfordítások ,41% Egyéb ráfordítások ,59% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA) ,18% Értékcsökkenés ,03% Pénzügyi m veletek el tti eredmény (EBIT) ,90% Pénzügyi eredmény n.a. Adózás el tti eredmény (PBT) n.a. Társasági nyereségadó ,87% Adózott eredmény (PAT) n.a. 13. oldal, összesen: 19.

14 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz PK5. Cash-flow kimutatás A FreeSoft Nyrt i IFRS szerinti konszolidált cash-flow kimutatása adatok eft-ban Sorszám Konszolidált Konszolidált 2006.XII XII.31 A tétel megnevezése a b c I. Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (M ködési cash flow, sorok) Adózás el tti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív id beli elhatárolások változása ± Vev követelés változása ± Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív id beli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21 Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése - 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± oldal, összesen: 19.

15 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz PK6. Mérlegen kívüli jelent sebb tételek 1 Megnevezés IHM-HTEC részére, azonnali inkasszó jog visszavonásig Kézfizet i kezesség vállalás az Axis Consulting Kft. folyószámla hitelére Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda GVOP azonnali inkasszó jog visszavonásig Magyar Államkincstár, azonnali inkasszó jog visszavonásig Érték (Ft) Ft Ft Ft Ft A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alapt ke megnevezése Tárgyév elején Id szak végén (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 5, , Külföldi intézményi/társaság 1, Belföldi magánszemély 43, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet 48, , tisztségvisel k Saját tulajdon Államháztartás részét képez Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 1, , Ö S S Z E S E N 100, , oldal, összesen: 19.

16 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Szavazati jog Megjegyzé RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az id szak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemze Tevéke Mennyiség Részesedés -tiség 1 nység 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 s 5 Vaspál Vilmos B M ,14 25,14 Vezet tisztségvise Vincze Edit B M ,01 19,01 pénzügyi befektet Kaptár Zrt. B T ,86 9,86 pénzügyi befektet Móricz Gábor B M ,20 6,20 pénzügyi befektet Molnár László B M ,13 6,13 dolgozó Horváth Tibor B M ,13 6,13 dolgozó Szavazati jog Megjegyzé RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az id szak végén) a teljes alapt kére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevéke Mennyiség Részesedés 1 nység 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 s 5 Vaspál Vilmos B M ,14 25,14 Vezet tisztségvise Vincze Edit B M ,01 19,01 pénzügyi befektet Kaptár Zrt. B T ,86 9,86 pénzügyi befektet Móricz Gábor B M ,20 6,20 pénzügyi befektet Molnár László B M ,13 6,13 dolgozó Horváth Tibor B M ,13 6,13 dolgozó 16. oldal, összesen: 19.

17 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz A Kibocsátó szervezetéhez, m ködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaid ben foglalkoztatottak számának alakulása (f ) Bázis id szak vége Tárgyév eleje Tárgyid szak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ2. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó m ködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelle g 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megsz n Saját részvény tulajdon (db) ése IT Vaspál Vilmos IT elnök Eck Ilona IT tagja IT vez.ig-h. IT Keresztesi János vezérigazg., IT-tagja FB Dr.Móricz Gáborné FB elnöke FB Jobbágy Gyula FB tag László FB Dr. Kovácsics Iván FB tag oldal, összesen: 19.

18 Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Nyrt. Telefon: Társaság címe: Budapest, Neumann u. 1/c. Telefax: Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: éves Befektet i kapcsolat: Antosz Titusz 1.1 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyid szakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar T kepiac; évi gyorsjelentés. Napi Gazdaság; BÉT BÉT Alapszabály közzététele Magyar T kepiac; Nagy összeg szerz dés aláírása a Budapesti Napi Gazdaság; BÉT szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mobil Innovációs Központjával Magyar T kepiac; A FreeSoft Rt. közgy lési meghívója Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Közgy lési meghívó kiegészítése. Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; évi éves jelentés Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Az Axis Számítástechnikai Kft. Axis Consulting Napi Gazdaság; BÉT 2000 Kft-be történ beolvasztásának elhatározása Magyar T kepiac; Közgy lési határozatok. Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Közgy lési határozatok korrigálása Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Kaptár Rt %-os tulajdonszerzése a FreeSoft. Napi Gazdaság; BÉT Nyrt-ben BÉT Felel sségvállalási nyilatkozat közzététele Magyar T kepiac; BigFish Kft. üzletrészei kisebbségi hányadának Napi Gazdaság; BÉT értékesítése és szétválásának elhatározása Magyar T kepiac; Axis Számítástechnikai Kft. Axis Consulting 2000 BÉT; Kft-be történ beolvadásának cégbejegyzése; Sybase Kft. végelszámolás miatti cégbírósági Magyar T kepiac; BÉT; Magyar T kepiac; BÉT; Magyar T kepiac; BÉT; Magyar T kepiac; BÉT; törlése I. féléves gyorsjelentés Keresztesi János vezérigazgató db-os részvényvásárlása A Big Fish Kft. kettéválásának bejegyzése. Móricz Gábor részvényvásárlása, 6,2 %-os tulajdonosi részesedés szerzése a FreeSoft Nyrtben. 18. oldal, összesen: 19.

19 Magyar T kepiac; BÉT; Magyar T kepiac; BÉT; Magyar T kepiac; BÉT; BÉT; Kiegészítés Móricz Gábor tulajdonrész növekedéséhez, közvetett és közvetlen befolyása db-ra, 11,9 %-ra emelkedett. A Big Fish Kft. eladása. Részvétel a High Tech Kft. t keemelésében 170 millió Ft-tal. Nagy összeg szerz dés kötése a MÁV Zrt-vel. Budapest, február 9. Keresztesi János vezérigazgató 19. oldal, összesen: 19.

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt.

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. május 18. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben