Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a"

Átírás

1 Éves Jelentés 2010

2 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Cégünk jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint, a működtetett közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, részt vállalunk további 380 ezer lakos vízellátásában, illetve 470 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. Az elmúlt nyáron változás történt a DRV Zrt. céljaiban, melynek köszönhetően alapvetően megváltoztak a vállalat működésének alapelvei. Stratégiai célkitűzéseink közül elsődlegessé vált a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartása. Az üzembiztonság érdekében természetesen az anyagi lehetőségeink függvényében elengedhetetlennek tartjuk a víziközművek állapotának szinten tartását és fejlesztését, valamint az esetlegesen felmerült hibák gyors és szakszerű elhárítását. Erőforrásainkkal hatékonyan és átlátható módon gazdálkodunk. Ha mindezeket maradéktalanul sikerül teljesítenünk, csak akkor javulhat megítélésünk ügyfeleink, önkormányzati partnereink körében. Az ügyfélszolgálat területén a könnyebb elérhetőség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a folyamatos kommunikáció, a pontos, precíz leolvasási és számlázási tevékenység segíti céljaink megvalósulását. Összességében elmondhatom, hogy 2010-ben a stratégiai irányváltást úgy sikerült megvalósítani, hogy a tervet felülmúlva, eredményesen gazdálkodtunk, megőriztük a DRV Zrt. piaci pozícióját és pénzügyi egyensúlyát, illetve gyarapítottuk Társaságunk vagyonát. A DRV Zrt. az elmúlt évben tehát végrehajtotta azokat a gyakran fájdalmas lépéseket, melyek eredményeként a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltatóvá válhat. Winkler Tamás vezérigazgató 2

3 S z e r v e z e t SZERVEZET CÉGVEZE TÉS (2011. május 13.) Winkler Tamás Tóth István Arday Zoltán Fodorné dr. Nagy Ágnes Veigl Gábor vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes mb. humán erőforrás vezető vezető jogtanácsos értékesítési igazgató Csertán Gábor Krisztin Róbert Fábrik Tamás Hornyák Csaba Mikus Zsolt ( tól) üzemeltetési főmérnök fenntartási főmérnök fejlesztési főmérnök informatikai vezető minőségellenőrzési vezető Tul a jdonosi hányad megoszl ása (2010. december 31.) 90,0 % Magyar Állam Saját tulajdonú részvények Dolgozók Helyi önkormányzatok 1,8 % 5,7 % 2,5 % Társasági Központ szerveze ti felépítése (2011. május 13.) KÖZGYŰLÉS Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviselet Belső Ellenőrzés MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ VEZETŐ JOGTANÁCSOS HUMÁN ERŐFORRÁS VEZETŐ INFORMATIKAI VEZETŐ MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Üzemviteli Technológiai és Környezetvédelmi Energetikai Üzemeltetési Üzemvezetőségek (5) Fenntartási Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek (5) Beruházási Műszaki Csoport Műszaki Kontrolling Csoport Logisztikai és Anyaggazdálkodási Ügyfélszolgálati Értékesítési és Marketing Leolvasási és Számlázási Kontrolling Vagyongazdálkodási Beszerzési Pénzügyi Jogi és Igazgatási Csoport Humán Erőforrás Gazdálkodási Informatikai Minőségirányítási Csoport Munka és Tűzvédelmi Csoport Központi Laboratórium Számviteli 3

4 s t r a t é g i a Stratégia év közepén a magyar kormány alapjaiban változtatott a vízszolgáltatással kapcsolatos elképzelésein. Ehhez igazodva a DRV Zrt. vezetése 2010-ben új alapokra helyezte a vállalat hosszú távú működését. A vállalat teljes körű adottságait, lehetőségeit felmérve és kielemezve fogalmazódott meg az a hárompillérű stratégia, amely biztosítja a DRV Zrt. számára céljai elérését, hogy mindenben Magyarország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatójává váljon. A DRV Zrt. céljait átlátható és hatékony gazdálkodással kívánja elérni, értéket teremtve ezzel mind ügyfelei, mind tulajdonosai számára. Az alapvető, hárompillérű stratégiai célok közül a legfontosabb a szolgáltatások biztonsága, ami a folyamatos, a jogszabályban előírt minőségű, elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású ivóvíz-szolgáltatást, valamint a környezeti értékek fenntartásával biztosított csatornaszolgáltatást jelenti. E cél minőségi aspektusa az ügyfelek elégedettségének növelése, mint második stratégiai cél. A stratégiai célok harmadik pillére a hatékony gazdálkodás, amely alatt a Társaság rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását értjük, az ellátásbiztonság és ügyfeleink legnagyobb mértékű elégedettségének növelése érdekében. A Társaság menedzsmentje a kormányzati célok figyelembe vételével meghatározta a DRV Zrt. stratégiai céljait, amelyek a következők: három Str atégiai pillér 1. Ellátásbiztonság A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célkitűzése a szolgáltatások biztonságos, magas szintű működtetése az ellátási területen, a környezeti értékek fenntartásával. a) Üzemeltetési célok Környezetvédelmi szolgáltatóként Fogyasztóink és a tulajdonosi-elégedettség növelése érdekében, a szolgáltatott ivóvíz minőségének, illetve az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a folyamatos technológiai üzemeltetés biztosítása, a környezetünk, élő vizeink környezetterhelésének minimalizálásával, regionális és kistérségi vízellátó rendszerek kialakításával, bővítésével. b) Fenntartási célok Az üzemeltetés biztonsága és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében a fenntartási, és ezen belül kiemelten a hibaelhárítási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztése. c) Fejlesztési célok A hosszú távú üzemeltetési és fenntartási célokat szolgáló eszközök tervszerű, hatékony fejlesztése, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében Ügyfélelégedettség növelése Alapvető célkitűzés a Fogyasztók számára biztosított szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése, az ellátásbiztonság és az ügyfélelégedettség növelése érdekében. A víziközművek hatékony üzemeltetése, fejlesztése, a szolgáltatási biztonság és a környezeti értékek fenntartásának figyelembevételével. Stratégiai feladatok: a) Írásbeli ügyfélkiszolgálás fejlesztése: ügyintézési átfutási idők javítása. b) Telefonos ügyfélkiszolgálás fejlesztése: elvesztett hívások számának minimalizálása. c) Személyes ügyfélkiszolgálás fejlesztése. d) Tájékoztatásaink közérthetőségének javítása, proaktív kommunikáció erősítése. e) Interaktivitás fokozása. f) Ügyféligények megismerése. g) Proaktív, rendszeres kommunikáció az önkormányzati és kiemelt partnereink irányába. 3. Hatékony gazdálkodás A hatékony gazdálkodás megvalósítását célzó stratégiai projektek a következők: a) Hatékony vagyongazdálkodás A Társaság birtokában lévő vagyon hatékony kezelése, hasznosítása, az ellátásbiztonság, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, a közműtulajdonosi elvárások figyelembevételével. b) Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás Az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség érdekében a megfelelő emberi erőforrások folyamatos biztosítása, fejlesztése, motiválása, a humántőke megőrzése hatékony munkaszervezettel, HR-rendszerek, -folyamatok működtetésével, fejlesztésével. c) Méretgazdasági hatékonyság Szolgáltatási területünk növelésével, rugalmas szervezéssel erőforrásaink hatékonyabb kihasználása. d) Pénzügyi hatékonyság A Társaság céljainak eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások folyamatos és hosszú távú hatékony biztosítása, a követelések és a kötelezettségek optimális szinten tartásával.

5 J Ö V Ő K É P V Á L L A L A T I É R T É K E K A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója Társaságunk a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve. A DRV Zrt. működését meghatározó értékek: á t l á t h a t ó s á g Hatékony gazdálkodás Ügyfélelégedettség növelése Ellátásbiztonság csapatban dolgozunk az ügyfél mindig a középpontban van szakmai tudásunk magas színvonalú óvjuk környezetünket munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk gondosan kezeljük a közösségi vagyont eredményeinket versenyképességünkkel mérjük felelősen veszünk részt a helyi közösség életében minőségellenőrzés, a vízbiztonsági rendszer bevezetése az országban elsőként, Környezetközpontú Irányítási Rendszer, vízbázisvédelem, egykapus ügyfélszolgálat 6 megye, 329 településén, lakos ivóvízellátása leghosszabb víziközműhálózat, legtöbb létesítmény mintegy 165 településen, lakos számára csatornaszolgáltatás biztosítása több mint 100 éves tapasztalat 5

6 V Í Z E L L Á T Á S vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, illetve az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünk höz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 20%-a felszíni, 80%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 440 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 264 ezer m 3. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, Társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban rendszeresen ellenőrizzük. Műszaki adatok (2010) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 315 Vízvezeték-hálózat hossza (km): Termelt ivóvíz (ezer m 3 /év): Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 /év): 241 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 /év): Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: (ezer m 3 /év): Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali Regionális távvezeték Egyéb regionális ivóvízrendszerek Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Dunai Regionális Vízmű Rákhegyi Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,14 Társaságunknál tervszerű vízveszteség-csökkentési tevékenység zajlik, melynek alapvető célja a gazdasági veszteség csökkentése mellett növelni a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segíteni a karbantartási, javítási feladatok ellátását, a rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozását, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárását is. Ivóvíz termelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén * Adattisztítás történt Ivóvíz termelés (m 3 ) Hónapok

7 C S A T O R N A S Z O L G Á L T A T Á S Csatornaszolgáltatás Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szenynyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe Balatonfőkajári szennyivíztisztító-telep csak ellenőrzött körülmények között engedjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat vesznek a beérkező szennyvízből, majd a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2010) Csatornahálózat hossza (km): Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 37 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 /év): Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Szennyvízelvezető - és - tisztítórendszerek Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szennyvíz szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,48 * Adattisztítás történt Tisztított szennyvíz mennyiségi adatok a DRV Zrt. ellátási területén Tisztított szennyvíz (m3) Hónapok 7

8 M I N Ő S É G P O L I T I K A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében folyamatainkat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe, az ISO szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaltuk. Kialakítottuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezetvédelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges célunk a teljes körű csatornázottság. A vízügyi ágazaton belül Társaságunk az elsők között teljesítette az ISO szabvány előírásait, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeit érvényesítjük, emellett törekszünk a korábban épült szennyvíztisztító-telepeinket megfeleltetni a szabvány előírásainak. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. 8

9 F E N N T A R T Á s - Ü Z E M E L T E T É S fenntartás - üzemeltetés Az üzembiztos működés garantálására hivatott fenntartási infrastruktúra 2010-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával biztosítottuk. Fenntartási költségek alakulása (eft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2010-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszáma az előző évekhez viszonyítva növekedett: a hálózatok folyamatos fizikai avulása; az üzemeltetett hálózathossz növekedése; a szennyvízrendszerekben a szokásos mértéket jelentősen meghaladó csapadékmennyiség és talajvíz megjelenése; a Barcs-térségi szennyvízrendszeren történt tömeges meghibásodások javítása miatt. A Hibafelvevő Központ 0-24 órás működésének köszönhetően minden hibát egyedileg és ellenőrzött módon tudunk kezelni a rendszereinken, esetenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi feladatkezeléssel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat Vízágazat Szennyvízágazat Vízveszteség A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Társaságunk a vízveszteség feltárásának módszerét a jövőben felül fogja vizsgálni és a tervszerű karbantartási munkálatokra fordított összeget a jövőben növelni kívánjuk. Vízveszteség alakulása Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) ,75 0, , ,16 0, , ,77 0, , ,75 0, , ,25 0, ,89 9

10 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a Fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma Év Mennyiség (db) Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit digitális regiszterrel is felszereltük. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza Év Mennyiség (km) DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza Év Mennyiség (km) 30,9 11,8 22, Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. A csatornavizsgáló készülékkel óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. Fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. 10

11 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K Diagnosztika Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzést láthatunk ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homokiszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma Év Mennyiség (db) Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretén belüli kezelést tudunk biztosítani ben az előző évihez képest m 3 -rel nőtt az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége a csapadékos időjárás következtében. DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége Év Mennyiség (m 3 ) DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A Kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 11

12 B e r u h á z á s o k Beruházások Beruházási források eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing Hitel Egyéb forrás Ebből: közműfejlesztés állami forrás egyéb külső forrás egyéb hasznosításból származó forrás ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A Keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú, Európai Uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási szerződését október 15-én írta alá Társaságunk, mint Projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet. A projekt előkészítése során Társaságunk december 13-án nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó pályázatát. A Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése tárgyú KEOP projekt előkészítésére vonatkozó Támogatási Szerződést június 16-án írta alá Társaságunk, mint kedvezményezett. A külső szolgáltatók kiválasztását követően 2010-ben megkezdődhetett a projekt részleteinek kidolgozása. 12

13 B e r u h á z á s o k Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A 2009-ben a nyirádi és darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon az udvartéri munkálatokkal megkezdett projekt évben folytatódott és megvalósult a távvezeték-rekonstrukció és a glóbusz építése. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2010-ben sikeresen lezárult. A balatonfüredi felszíni vízmű szezonális üzemeltetése A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás előkészítése megtörtént. Az önkormányzatok útépítési pályázataihoz kapcsolódó közmű rekonstrukciók Társaságunk a 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordított az önkormányzatok útépítési, illetve településrész-rehabilitációs pályázataik megvalósításához kapcsolódó közmű-rekonstrukciók végrehajtására, ezen önkormányzati igények teljesítésére. Azokon a helyeken, ahol az önkormányzat közterület-rekonstrukciót hajtott végre, a közműveink állapotának függvényében a szükséges munkálatokat elvégeztük. Ezek közül néhányat megemlítünk: Balatonfüred, Arany János u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Tapolca, Alkotmány u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Keszthely, Lehel u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Siófok, Fő tér ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-rekonstrukció, Balatonalmádi, Ady Endre u. ivóvízvezeték-rekonstrukció. Szerepvállalás egy WWF projektben A WWF Magyarország Alapítvány és DRV Zrt. megállapodást kötött a mohácsi Szabadság-sziget rehabilitációjának tárgyában. Társaságunk vállalta, hogy a mederáttöltést jelenleg akadályozó keresztgátban lévő víz-főnyomócső áthelyezésének engedélyezési terveit elkészítteti, az engedélyezési eljárásban közreműködik, és a meder alatti nyomócső kivitelezés költségeinek finanszírozásában részt vállal. A keresztgát elbontásával meginduló vízáramlás és a mederkotrás hatására javul a parti kutak vize, ezáltal javul és biztonságosabb lesz a térség vízellátása. A projekt megvalósításához Társaságunk 20 millió Ft forrás biztosításával járul hozzá. Egyéb kiemelt beruházások: évben elindult a keszthelyi Csák György-hídi gépház teljes körű rekonstrukciójának tervezése, mely tartalmazza a gépházakban lévő szivattyúk gazdaságosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonstrukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rendbetételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújításra tervezett gépháznak stratégiai szerepe van a térség vízelosztásában kiemelten Hévíz város vízellátásában. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 65 millió Ft. A Felsőörs-Lovas összekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása sikeresen lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A projekt célja az ÉKBRV rendszerből az ivóvíz eljuttatása a felsőörsi szolgáltatási területre, melynek köszönhetően biztonságosabbá válik a szolgáltatás. A projekt megvalósításával 2,6 km NA 200-as összekötő vezeték épül meg. Balatonfüreden a 2009-ben felújított Fürdő utcai szennyvízhálózat folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely 2010-ben jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott. Beruházási teljesítmények eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Építés, technológiai szerelés Ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés Gép, jármű, berendezés Egyéb Összesen

14 F o g y a s z t ó i k a p c s o l a t o k Fogyasztói Kapcsolatok A DRV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése, pontos vízmérő-leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. A fentiekben meghatározott, a fogyasztói elégedettséget növelő célkitűzés érdekében évben számos fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül az alábbiakat emelhetjük ki. Mérőcsere írásos kiértesítéssel: Évente mintegy ügyfelünket érintő változás, hogy a vízmérők 4 évente történő hitelesítési cseréjét új, ügyfélbarát folyamat alapján végezzük. Minden érintett Fogyasztót előzetesen írásban kiértesítünk, illetve lehetőséget biztosítunk a mérőcsere-időpont telefonon történő módosítására is. Formanyomtatványokkal támogatott tervengedélyezési ügyintézés: 2010 augusztusában a közműnyilatkozat és bekötési tervengedélyezési kérelmek ügyintézést egységesítettük cégszinten, illetve a folyamatot egy új fejlesztésű informatikai program is támogatja. Az ügyfélszolgálati ügyekhez hasonlóan már ezekről a megkeresésekről is elektronikus nyilvántartást vezetünk, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. Optimalizált vízmérő-leolvasás és számla-kibocsátási rend: Féléves munka keretében újraütemeztük a cég teljes működési területét érintően a lakossági vízmérő-leolvasásokat és az ehhez kapcsolódó elszámoló számla kibocsátási időpontokat. Ezáltal csökkentettük a leolvasás és a számlakiállítás között eltelt időt, és a hatékonyságjavulás következtében nagyobb arányban tudjuk olvasni az idényes lakossági fogyasztói kört a leolvasó szervezet munkavégzésével. Új becslési módszer, részszámla mennyiségek felülvizsgálata: Megújítottuk azt a becslési eljárásunkat is, melyet abban az esetben kell alkalmaznunk, ha nem áll rendelkezésünkre a számlázáshoz Társaságunk által olvasott, vagy a Fogyasztó által diktált mérőállás. A lakossági részszámlákban szereplő mennyiségeket pedig már minden elszámoló számla kibocsátását követően felülvizsgáljuk az előző egy év fogyasztása alapján. A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező, és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit, egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, a szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Fogyasztóink a legtöbb ügyet bármely módon intézhetik, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 14 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése évben mintegy ügyben szolgálták ki Fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon ( ) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé Fogyasztóink számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon óráig, a többi napon 7.30 és óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinknek évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma az időpont-egyeztetések miatt emelkedett, meghaladta a hívást. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk Fogyasztóink számára évben Társaságunk ügyfélszolgálata mintegy írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben Megkeresések módja (db) Személyes fogyasztói megkeresés Telefonos ügyintézés Írásos megkeresés Nagy hangsúlyt helyeztünk Fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat, valamint folyamatosan frissítjük honlapunkat. Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra. 14

15 Ö N K O R M Á N Y Z A T I K A P C S O L A T O K Önkormányzati kapcsolatok évben a DRV Zrt. 340 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 135 állami tulajdonú víziközművekkel rendelkezik, 194 pedig önkormányzati tulajdonú. A csatornaszolgáltatás esetében 47 állami tulajdonú szennyvíz-közmű mellett 118 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. A folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítását 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények közül 43 település érintett ivóvízbővítménnyel, 38 pedig szennyvízcsatorna-bővítménnyel. Társaságunk stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása, partnereink elégedettségének növelése. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról ben 13 települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lejáró szerződésű települések többségével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a lejáró szerződésű vízbekötések 80%-át, valamint a csatornabekötések 100%-át megtartottuk. A meglévő települések megtartása mellett fontos stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése, a szolgáltatási terület bővítése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, amelyekkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat/ pályázatokat nyújtottunk be. Ennek nyomán 2010-ben tovább bővült működési területünk: 1 településsel kötöttünk ivóvíz üzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű üzemeltetési szerződést. A évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult: 100,0% 77,6% 78,49% 65,6% 71,9% 85,0% 77,3% 70,8% 72,5% 71,3% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vízszolgáltatás Csatornaszolgáltatás Ivóvíz minőség Hibaelhárítás Szakértelem Leolvasás Számlázás Tájékoztatás Általános elégedettség 15

16 É r t é k e s í t é s Értékesítés A évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját, és a kedvezőtlen nyári időjárás, az idegenforgalom visszaesése, a tervezettnél nagyobb lakossági átlag-fogyasztás csökkenés miatt mind az ivóvíz-értékesítés, mind a szennyvíz-szolgáltatás mennyisége az előző éves szint alatt maradt. Bázishoz viszonyítva a végső felhasználók ivóvízfogyasztása 2,24 %-kal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati víziközműből történő értékesítés csökkent: 262 ezer m 3 -rel, illetve 223 ezer m 3 -rel. A legjelentősebb csökkenés a lakossági szegmensben mutatkozik (720 ezer m 3 ), ami az állandó és az idényes fogyasztói kört egyaránt érinti. A társvízműveknek átadott ivóvíz mennyisége nőtt, öszszesen 2,06 %-kal. Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázistól 2,7%-kal, 381 ezer m 3 -rel maradt el, ezen belül az állami tulajdonú viziközműből történő értékesítés 88 ezer m 3 -rel, az önkormányzati 293 ezer m 3 -rel csökkent. A teljes csökkenés a lakossági állandó szegmensben mutatkozik. Az értékesített mennyiségek, és az árbevétel alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik. Értékesített mennyiségek alakulása Megnevezés Bázis (em 3 ) Tény (em 3 ) Eltérés (em 3 ) Index (%) Értékesített ivóvíz ,73 Végső felhasználók ,76 - Közület ,26 - Lakosság ,24 - Nem állami díjas közület Társvízművek ,06 Elvezetett szennyvíz ,3 - Közület ,19 - Lakosság ,28 Ipari víz ,39 Az elmúlt évek kedvezőtlen trendjében változás állt be: a távozó és érkező települések negatív egyenlege év közepétől megfordult, a második félévben lejáró szerződésű települések mindegyike a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel, emellett új települések léptek be, ami némileg ellensúlyozta a kedvezőtlen mennyiségi trendet évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak és szennyvízdíjak átlagosan 3,9 %-kal emelkedtek. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében az ivóvíz-szolgáltatást tekintve közel ugyanannyi, csatorna-szolgáltatás esetén 8%-kal több település választotta a kéttényezős díjrendszert, mint egy évvel korábban. Értékesítés nettó árbevételének alakulása Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Index (%) Értékesített ivóvíz ,05 Végső felhasználók ,87 - Közület ,85 - Lakosság ,77 - Nem állami díjas közület ,92 Társvízművek ,3 Elvezetett szennyvíz ,93 - Közület ,17 - Lakosság ,62 Értékesített ipari víz ,97 Egyéb tevékenység ,03 Környezetterhelési díj ,53 Összesen ,27 16

17 K O N S Z O L I Z Á C I Ó B A B E V O N T T Á R S A S Á G O K A Vállalatcsoport bemutatása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt december 31-ei fordulónappal vonta be először a Számviteli Törvény előírásai alapján a kapcsolt vállalkozásait a konszolidációs körbe. A konszolidációban résztvevő vállalkozások nincsenek egymással viszont- és keresztrészesedési érdekeltségi kapcsolatban, az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalat és a társult vállalkozások által jegyzett összeg nulla értékű. DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. - Korábban a DRV Zrt. szervezetén belül működött az I. és II. számú Építési és Fenntartási Üzem. A tevékenység kiszervezése során az Építési és Fenntartási Üzemből alakult meg a DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 15-én. - Folyadék szállítására alkalmas közmű építése a társaság fő tevékenysége, amely mellett egyéb építőipari és karbantartási tevékenységeket is folytat évben a Társaság eft mérleg szerinti eredményt ért el. Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. - A DRV Zrt. és egy magánbefektető által létrehozott gazdasági társaság. - A Társaság főbb tevékenysége települési és kommunális szennyvíziszapok kezelése és környezeti ártalmat nem okozó elhelyezése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. Kapos-Víz Szolgáltató Kft. - A Társaság 2005-ben jött létre Pincehely és Belecska települések ivóvíz-szolgáltatásának ellátására. - A Társaság évben az évet eft pozitív adózott eredménnyel zárta. Ezen összeg 100%-ban osztalékként kifizetésre került, melynek a DRV Zrt.-re jutó részesedés arányos értéke eft. Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. - A társaság alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. A DRV-csoport tagjai Társaság Törzstőke eft Részesedési arány Részesedés névértéke eft Szavazati arány Bevonás módja A befolyás mértéke a Sztv. szerint DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft % % Leányvállalatként Meghatározó befolyás KAPOS-VÍZ Kft. Pincehely ,5% ,5% Leányvállalatként Meghatározó befolyás INJEKTOR Kft. Kaposvár % % Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás KOMLÓ-VÍZ Kft. Komló ,83% ,83% Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás 17

18 G a z d á l k o d á s Gazdálkodás A cégcsoport a 2010-es üzleti évet eft mérleg szerinti eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Adatok eft-ban Megnevezés nyitó záró Változás SAJÁT TŐKE Ebből: jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény Az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalatok és a társult vállalkozások által lejegyzett összeg nincs részletezve. Az összevont beszámolóban jegyzett tőkeként az anyavállalat jegyzett tőkéjének eft összege szerepel, melynek értéke az üzleti évben nem változott. A tőkekonszolidálás során a leányvállalatok törzstőke-öszszegének kiszűrése megtörtént. A tőketartalék az anyavállalat eft könyv szerinti értékű tőketartalékát tartalmazza, értéke nem változott, mivel Társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre. A cégcsoportnál a korábbi évek felhalmozott mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezett könyv szerinti értéke eft. Az anyavállalati eft eredménytartalék összegét a leányvállalataival (Kapos-Víz Kft., DRV Mélyépítő Kft.) kapcsolatos tőkekonszolidációs műveletek (előző konszolidációs hatás felvétele, az előző évek mérleg szerinti eredmény leányvállalati saját tőke változásként történő kimutatása) módosították. Az összevont beszámolóban kimutatott eredménytartalék az anyavállalati 93 %-a. Az összevont beszámoló lekötött tartalék összege eft, értékelése könyv szerinti, az anyavállalatnál lekötött értékeket tartalmaz. A lekötött tartalék eft-tal növekedett az alábbiak szerint: a ben visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értékével, eft-tal növekedett, b. a kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében eft-tal csökkent. 18

19 p é n z ü g y i h e l y z e t pénzügyi helyzet 2010-ben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a évi költségvetésről szóló évi CXXX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, eft összegű megítélt lakossági vízés csatornadíj-támogatás kapott év folyamán a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére tovább nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőség aránya. A kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelése érdekében még 2009 nyarán indított projekt márciusában zárult, jelentős változásokat vezetve be a kintlévőség-kezelés eljárásrendjébe. Az április eleji módosításokat követően augusztustól tovább finomodott a kintlévőség-kezelési eljárás, amelynek legfontosabb változtatásai: - az eredeti fizetési határidőhöz képest hamarabb, illetve gyakrabban került sor a fizetési felszólítások futtatására és kiküldésére; - bevezetésre került egy megkülönböztetett eljárás a kiemelt közületi ügyfelek, vagyis az évi 10 millió Ft -ot meghaladó forgalmú Fogyasztók esetében; - a Társaság a korábbiaknál hamarabb kezdeményezte fizetési meghagyások indítását a nem fizető közületi Fogyasztókkal szemben. Az átmeneti likviditási problémák kezelésére év februárjában került aláírásra egy egymilliárd forint öszszegű, többcélú hitelkeret-megállapodás az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret - a Társaság döntésétől függően - felhasználható rövidlejáratú forgóeszközhitelként, folyószámlahitelként, vagy akár bankgaranciaként is. A Társaság számára kedvező kondíciójú szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre, amely a hitelkeret biztosításán túl a számlavezetésre is vonatkozik és december végéig van érvényben. A tevékenység szezonális jellege miatt - működést finanszírozó - külső forrás bevonására csak az év egy részében került sor, a fennmaradó hónapokban nem volt szükség a rövidlejáratú hitelkeret igénybevételére. Az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a negyedik negyedévben volt jellemző. Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2010-ben (eft) Pénzügyi tevékenység bevétele: Pénzügyi tevékenység ráfordítása: Pénzügyi eredmény: Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt ben eft negatív pénzügyi eredményt ért el. 19

20 M é r l e g Konszolidált Mérleg eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző évek módosításai Tárgyév 2010 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Aktív tőkekonszolidációs különbözet ( ) Leányvállalatokból Közös vezetésű vállalkozásokból Közös vezetésű vállalkozásokból

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben