Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a"

Átírás

1 Éves Jelentés 2010

2 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Cégünk jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint, a működtetett közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, részt vállalunk további 380 ezer lakos vízellátásában, illetve 470 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. Az elmúlt nyáron változás történt a DRV Zrt. céljaiban, melynek köszönhetően alapvetően megváltoztak a vállalat működésének alapelvei. Stratégiai célkitűzéseink közül elsődlegessé vált a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartása. Az üzembiztonság érdekében természetesen az anyagi lehetőségeink függvényében elengedhetetlennek tartjuk a víziközművek állapotának szinten tartását és fejlesztését, valamint az esetlegesen felmerült hibák gyors és szakszerű elhárítását. Erőforrásainkkal hatékonyan és átlátható módon gazdálkodunk. Ha mindezeket maradéktalanul sikerül teljesítenünk, csak akkor javulhat megítélésünk ügyfeleink, önkormányzati partnereink körében. Az ügyfélszolgálat területén a könnyebb elérhetőség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a folyamatos kommunikáció, a pontos, precíz leolvasási és számlázási tevékenység segíti céljaink megvalósulását. Összességében elmondhatom, hogy 2010-ben a stratégiai irányváltást úgy sikerült megvalósítani, hogy a tervet felülmúlva, eredményesen gazdálkodtunk, megőriztük a DRV Zrt. piaci pozícióját és pénzügyi egyensúlyát, illetve gyarapítottuk Társaságunk vagyonát. A DRV Zrt. az elmúlt évben tehát végrehajtotta azokat a gyakran fájdalmas lépéseket, melyek eredményeként a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltatóvá válhat. Winkler Tamás vezérigazgató 2

3 S z e r v e z e t SZERVEZET CÉGVEZE TÉS (2011. május 13.) Winkler Tamás Tóth István Arday Zoltán Fodorné dr. Nagy Ágnes Veigl Gábor vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes mb. humán erőforrás vezető vezető jogtanácsos értékesítési igazgató Csertán Gábor Krisztin Róbert Fábrik Tamás Hornyák Csaba Mikus Zsolt ( tól) üzemeltetési főmérnök fenntartási főmérnök fejlesztési főmérnök informatikai vezető minőségellenőrzési vezető Tul a jdonosi hányad megoszl ása (2010. december 31.) 90,0 % Magyar Állam Saját tulajdonú részvények Dolgozók Helyi önkormányzatok 1,8 % 5,7 % 2,5 % Társasági Központ szerveze ti felépítése (2011. május 13.) KÖZGYŰLÉS Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviselet Belső Ellenőrzés MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ VEZETŐ JOGTANÁCSOS HUMÁN ERŐFORRÁS VEZETŐ INFORMATIKAI VEZETŐ MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Üzemviteli Technológiai és Környezetvédelmi Energetikai Üzemeltetési Üzemvezetőségek (5) Fenntartási Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek (5) Beruházási Műszaki Csoport Műszaki Kontrolling Csoport Logisztikai és Anyaggazdálkodási Ügyfélszolgálati Értékesítési és Marketing Leolvasási és Számlázási Kontrolling Vagyongazdálkodási Beszerzési Pénzügyi Jogi és Igazgatási Csoport Humán Erőforrás Gazdálkodási Informatikai Minőségirányítási Csoport Munka és Tűzvédelmi Csoport Központi Laboratórium Számviteli 3

4 s t r a t é g i a Stratégia év közepén a magyar kormány alapjaiban változtatott a vízszolgáltatással kapcsolatos elképzelésein. Ehhez igazodva a DRV Zrt. vezetése 2010-ben új alapokra helyezte a vállalat hosszú távú működését. A vállalat teljes körű adottságait, lehetőségeit felmérve és kielemezve fogalmazódott meg az a hárompillérű stratégia, amely biztosítja a DRV Zrt. számára céljai elérését, hogy mindenben Magyarország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatójává váljon. A DRV Zrt. céljait átlátható és hatékony gazdálkodással kívánja elérni, értéket teremtve ezzel mind ügyfelei, mind tulajdonosai számára. Az alapvető, hárompillérű stratégiai célok közül a legfontosabb a szolgáltatások biztonsága, ami a folyamatos, a jogszabályban előírt minőségű, elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású ivóvíz-szolgáltatást, valamint a környezeti értékek fenntartásával biztosított csatornaszolgáltatást jelenti. E cél minőségi aspektusa az ügyfelek elégedettségének növelése, mint második stratégiai cél. A stratégiai célok harmadik pillére a hatékony gazdálkodás, amely alatt a Társaság rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását értjük, az ellátásbiztonság és ügyfeleink legnagyobb mértékű elégedettségének növelése érdekében. A Társaság menedzsmentje a kormányzati célok figyelembe vételével meghatározta a DRV Zrt. stratégiai céljait, amelyek a következők: három Str atégiai pillér 1. Ellátásbiztonság A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célkitűzése a szolgáltatások biztonságos, magas szintű működtetése az ellátási területen, a környezeti értékek fenntartásával. a) Üzemeltetési célok Környezetvédelmi szolgáltatóként Fogyasztóink és a tulajdonosi-elégedettség növelése érdekében, a szolgáltatott ivóvíz minőségének, illetve az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a folyamatos technológiai üzemeltetés biztosítása, a környezetünk, élő vizeink környezetterhelésének minimalizálásával, regionális és kistérségi vízellátó rendszerek kialakításával, bővítésével. b) Fenntartási célok Az üzemeltetés biztonsága és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében a fenntartási, és ezen belül kiemelten a hibaelhárítási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztése. c) Fejlesztési célok A hosszú távú üzemeltetési és fenntartási célokat szolgáló eszközök tervszerű, hatékony fejlesztése, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében Ügyfélelégedettség növelése Alapvető célkitűzés a Fogyasztók számára biztosított szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése, az ellátásbiztonság és az ügyfélelégedettség növelése érdekében. A víziközművek hatékony üzemeltetése, fejlesztése, a szolgáltatási biztonság és a környezeti értékek fenntartásának figyelembevételével. Stratégiai feladatok: a) Írásbeli ügyfélkiszolgálás fejlesztése: ügyintézési átfutási idők javítása. b) Telefonos ügyfélkiszolgálás fejlesztése: elvesztett hívások számának minimalizálása. c) Személyes ügyfélkiszolgálás fejlesztése. d) Tájékoztatásaink közérthetőségének javítása, proaktív kommunikáció erősítése. e) Interaktivitás fokozása. f) Ügyféligények megismerése. g) Proaktív, rendszeres kommunikáció az önkormányzati és kiemelt partnereink irányába. 3. Hatékony gazdálkodás A hatékony gazdálkodás megvalósítását célzó stratégiai projektek a következők: a) Hatékony vagyongazdálkodás A Társaság birtokában lévő vagyon hatékony kezelése, hasznosítása, az ellátásbiztonság, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, a közműtulajdonosi elvárások figyelembevételével. b) Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás Az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség érdekében a megfelelő emberi erőforrások folyamatos biztosítása, fejlesztése, motiválása, a humántőke megőrzése hatékony munkaszervezettel, HR-rendszerek, -folyamatok működtetésével, fejlesztésével. c) Méretgazdasági hatékonyság Szolgáltatási területünk növelésével, rugalmas szervezéssel erőforrásaink hatékonyabb kihasználása. d) Pénzügyi hatékonyság A Társaság céljainak eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások folyamatos és hosszú távú hatékony biztosítása, a követelések és a kötelezettségek optimális szinten tartásával.

5 J Ö V Ő K É P V Á L L A L A T I É R T É K E K A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója Társaságunk a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve. A DRV Zrt. működését meghatározó értékek: á t l á t h a t ó s á g Hatékony gazdálkodás Ügyfélelégedettség növelése Ellátásbiztonság csapatban dolgozunk az ügyfél mindig a középpontban van szakmai tudásunk magas színvonalú óvjuk környezetünket munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk gondosan kezeljük a közösségi vagyont eredményeinket versenyképességünkkel mérjük felelősen veszünk részt a helyi közösség életében minőségellenőrzés, a vízbiztonsági rendszer bevezetése az országban elsőként, Környezetközpontú Irányítási Rendszer, vízbázisvédelem, egykapus ügyfélszolgálat 6 megye, 329 településén, lakos ivóvízellátása leghosszabb víziközműhálózat, legtöbb létesítmény mintegy 165 településen, lakos számára csatornaszolgáltatás biztosítása több mint 100 éves tapasztalat 5

6 V Í Z E L L Á T Á S vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, illetve az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünk höz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 20%-a felszíni, 80%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 440 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 264 ezer m 3. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, Társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban rendszeresen ellenőrizzük. Műszaki adatok (2010) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 315 Vízvezeték-hálózat hossza (km): Termelt ivóvíz (ezer m 3 /év): Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 /év): 241 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 /év): Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: (ezer m 3 /év): Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali Regionális távvezeték Egyéb regionális ivóvízrendszerek Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Dunai Regionális Vízmű Rákhegyi Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,14 Társaságunknál tervszerű vízveszteség-csökkentési tevékenység zajlik, melynek alapvető célja a gazdasági veszteség csökkentése mellett növelni a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segíteni a karbantartási, javítási feladatok ellátását, a rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozását, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárását is. Ivóvíz termelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén * Adattisztítás történt Ivóvíz termelés (m 3 ) Hónapok

7 C S A T O R N A S Z O L G Á L T A T Á S Csatornaszolgáltatás Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szenynyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe Balatonfőkajári szennyivíztisztító-telep csak ellenőrzött körülmények között engedjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat vesznek a beérkező szennyvízből, majd a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2010) Csatornahálózat hossza (km): Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 37 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 /év): Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Szennyvízelvezető - és - tisztítórendszerek Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szennyvíz szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,48 * Adattisztítás történt Tisztított szennyvíz mennyiségi adatok a DRV Zrt. ellátási területén Tisztított szennyvíz (m3) Hónapok 7

8 M I N Ő S É G P O L I T I K A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében folyamatainkat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe, az ISO szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaltuk. Kialakítottuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezetvédelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges célunk a teljes körű csatornázottság. A vízügyi ágazaton belül Társaságunk az elsők között teljesítette az ISO szabvány előírásait, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeit érvényesítjük, emellett törekszünk a korábban épült szennyvíztisztító-telepeinket megfeleltetni a szabvány előírásainak. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. 8

9 F E N N T A R T Á s - Ü Z E M E L T E T É S fenntartás - üzemeltetés Az üzembiztos működés garantálására hivatott fenntartási infrastruktúra 2010-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával biztosítottuk. Fenntartási költségek alakulása (eft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2010-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszáma az előző évekhez viszonyítva növekedett: a hálózatok folyamatos fizikai avulása; az üzemeltetett hálózathossz növekedése; a szennyvízrendszerekben a szokásos mértéket jelentősen meghaladó csapadékmennyiség és talajvíz megjelenése; a Barcs-térségi szennyvízrendszeren történt tömeges meghibásodások javítása miatt. A Hibafelvevő Központ 0-24 órás működésének köszönhetően minden hibát egyedileg és ellenőrzött módon tudunk kezelni a rendszereinken, esetenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi feladatkezeléssel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat Vízágazat Szennyvízágazat Vízveszteség A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Társaságunk a vízveszteség feltárásának módszerét a jövőben felül fogja vizsgálni és a tervszerű karbantartási munkálatokra fordított összeget a jövőben növelni kívánjuk. Vízveszteség alakulása Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) ,75 0, , ,16 0, , ,77 0, , ,75 0, , ,25 0, ,89 9

10 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a Fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma Év Mennyiség (db) Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit digitális regiszterrel is felszereltük. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza Év Mennyiség (km) DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza Év Mennyiség (km) 30,9 11,8 22, Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. A csatornavizsgáló készülékkel óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. Fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. 10

11 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K Diagnosztika Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzést láthatunk ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homokiszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma Év Mennyiség (db) Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretén belüli kezelést tudunk biztosítani ben az előző évihez képest m 3 -rel nőtt az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége a csapadékos időjárás következtében. DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége Év Mennyiség (m 3 ) DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A Kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 11

12 B e r u h á z á s o k Beruházások Beruházási források eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing Hitel Egyéb forrás Ebből: közműfejlesztés állami forrás egyéb külső forrás egyéb hasznosításból származó forrás ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A Keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú, Európai Uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási szerződését október 15-én írta alá Társaságunk, mint Projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet. A projekt előkészítése során Társaságunk december 13-án nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó pályázatát. A Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése tárgyú KEOP projekt előkészítésére vonatkozó Támogatási Szerződést június 16-án írta alá Társaságunk, mint kedvezményezett. A külső szolgáltatók kiválasztását követően 2010-ben megkezdődhetett a projekt részleteinek kidolgozása. 12

13 B e r u h á z á s o k Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A 2009-ben a nyirádi és darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon az udvartéri munkálatokkal megkezdett projekt évben folytatódott és megvalósult a távvezeték-rekonstrukció és a glóbusz építése. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2010-ben sikeresen lezárult. A balatonfüredi felszíni vízmű szezonális üzemeltetése A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás előkészítése megtörtént. Az önkormányzatok útépítési pályázataihoz kapcsolódó közmű rekonstrukciók Társaságunk a 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordított az önkormányzatok útépítési, illetve településrész-rehabilitációs pályázataik megvalósításához kapcsolódó közmű-rekonstrukciók végrehajtására, ezen önkormányzati igények teljesítésére. Azokon a helyeken, ahol az önkormányzat közterület-rekonstrukciót hajtott végre, a közműveink állapotának függvényében a szükséges munkálatokat elvégeztük. Ezek közül néhányat megemlítünk: Balatonfüred, Arany János u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Tapolca, Alkotmány u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Keszthely, Lehel u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Siófok, Fő tér ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-rekonstrukció, Balatonalmádi, Ady Endre u. ivóvízvezeték-rekonstrukció. Szerepvállalás egy WWF projektben A WWF Magyarország Alapítvány és DRV Zrt. megállapodást kötött a mohácsi Szabadság-sziget rehabilitációjának tárgyában. Társaságunk vállalta, hogy a mederáttöltést jelenleg akadályozó keresztgátban lévő víz-főnyomócső áthelyezésének engedélyezési terveit elkészítteti, az engedélyezési eljárásban közreműködik, és a meder alatti nyomócső kivitelezés költségeinek finanszírozásában részt vállal. A keresztgát elbontásával meginduló vízáramlás és a mederkotrás hatására javul a parti kutak vize, ezáltal javul és biztonságosabb lesz a térség vízellátása. A projekt megvalósításához Társaságunk 20 millió Ft forrás biztosításával járul hozzá. Egyéb kiemelt beruházások: évben elindult a keszthelyi Csák György-hídi gépház teljes körű rekonstrukciójának tervezése, mely tartalmazza a gépházakban lévő szivattyúk gazdaságosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonstrukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rendbetételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújításra tervezett gépháznak stratégiai szerepe van a térség vízelosztásában kiemelten Hévíz város vízellátásában. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 65 millió Ft. A Felsőörs-Lovas összekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása sikeresen lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A projekt célja az ÉKBRV rendszerből az ivóvíz eljuttatása a felsőörsi szolgáltatási területre, melynek köszönhetően biztonságosabbá válik a szolgáltatás. A projekt megvalósításával 2,6 km NA 200-as összekötő vezeték épül meg. Balatonfüreden a 2009-ben felújított Fürdő utcai szennyvízhálózat folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely 2010-ben jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott. Beruházási teljesítmények eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Építés, technológiai szerelés Ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés Gép, jármű, berendezés Egyéb Összesen

14 F o g y a s z t ó i k a p c s o l a t o k Fogyasztói Kapcsolatok A DRV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése, pontos vízmérő-leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. A fentiekben meghatározott, a fogyasztói elégedettséget növelő célkitűzés érdekében évben számos fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül az alábbiakat emelhetjük ki. Mérőcsere írásos kiértesítéssel: Évente mintegy ügyfelünket érintő változás, hogy a vízmérők 4 évente történő hitelesítési cseréjét új, ügyfélbarát folyamat alapján végezzük. Minden érintett Fogyasztót előzetesen írásban kiértesítünk, illetve lehetőséget biztosítunk a mérőcsere-időpont telefonon történő módosítására is. Formanyomtatványokkal támogatott tervengedélyezési ügyintézés: 2010 augusztusában a közműnyilatkozat és bekötési tervengedélyezési kérelmek ügyintézést egységesítettük cégszinten, illetve a folyamatot egy új fejlesztésű informatikai program is támogatja. Az ügyfélszolgálati ügyekhez hasonlóan már ezekről a megkeresésekről is elektronikus nyilvántartást vezetünk, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. Optimalizált vízmérő-leolvasás és számla-kibocsátási rend: Féléves munka keretében újraütemeztük a cég teljes működési területét érintően a lakossági vízmérő-leolvasásokat és az ehhez kapcsolódó elszámoló számla kibocsátási időpontokat. Ezáltal csökkentettük a leolvasás és a számlakiállítás között eltelt időt, és a hatékonyságjavulás következtében nagyobb arányban tudjuk olvasni az idényes lakossági fogyasztói kört a leolvasó szervezet munkavégzésével. Új becslési módszer, részszámla mennyiségek felülvizsgálata: Megújítottuk azt a becslési eljárásunkat is, melyet abban az esetben kell alkalmaznunk, ha nem áll rendelkezésünkre a számlázáshoz Társaságunk által olvasott, vagy a Fogyasztó által diktált mérőállás. A lakossági részszámlákban szereplő mennyiségeket pedig már minden elszámoló számla kibocsátását követően felülvizsgáljuk az előző egy év fogyasztása alapján. A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező, és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit, egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, a szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Fogyasztóink a legtöbb ügyet bármely módon intézhetik, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 14 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése évben mintegy ügyben szolgálták ki Fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon ( ) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé Fogyasztóink számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon óráig, a többi napon 7.30 és óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinknek évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma az időpont-egyeztetések miatt emelkedett, meghaladta a hívást. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk Fogyasztóink számára évben Társaságunk ügyfélszolgálata mintegy írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben Megkeresések módja (db) Személyes fogyasztói megkeresés Telefonos ügyintézés Írásos megkeresés Nagy hangsúlyt helyeztünk Fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat, valamint folyamatosan frissítjük honlapunkat. Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra. 14

15 Ö N K O R M Á N Y Z A T I K A P C S O L A T O K Önkormányzati kapcsolatok évben a DRV Zrt. 340 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 135 állami tulajdonú víziközművekkel rendelkezik, 194 pedig önkormányzati tulajdonú. A csatornaszolgáltatás esetében 47 állami tulajdonú szennyvíz-közmű mellett 118 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. A folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítását 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények közül 43 település érintett ivóvízbővítménnyel, 38 pedig szennyvízcsatorna-bővítménnyel. Társaságunk stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása, partnereink elégedettségének növelése. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról ben 13 települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lejáró szerződésű települések többségével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a lejáró szerződésű vízbekötések 80%-át, valamint a csatornabekötések 100%-át megtartottuk. A meglévő települések megtartása mellett fontos stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése, a szolgáltatási terület bővítése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, amelyekkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat/ pályázatokat nyújtottunk be. Ennek nyomán 2010-ben tovább bővült működési területünk: 1 településsel kötöttünk ivóvíz üzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű üzemeltetési szerződést. A évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult: 100,0% 77,6% 78,49% 65,6% 71,9% 85,0% 77,3% 70,8% 72,5% 71,3% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vízszolgáltatás Csatornaszolgáltatás Ivóvíz minőség Hibaelhárítás Szakértelem Leolvasás Számlázás Tájékoztatás Általános elégedettség 15

16 É r t é k e s í t é s Értékesítés A évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját, és a kedvezőtlen nyári időjárás, az idegenforgalom visszaesése, a tervezettnél nagyobb lakossági átlag-fogyasztás csökkenés miatt mind az ivóvíz-értékesítés, mind a szennyvíz-szolgáltatás mennyisége az előző éves szint alatt maradt. Bázishoz viszonyítva a végső felhasználók ivóvízfogyasztása 2,24 %-kal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati víziközműből történő értékesítés csökkent: 262 ezer m 3 -rel, illetve 223 ezer m 3 -rel. A legjelentősebb csökkenés a lakossági szegmensben mutatkozik (720 ezer m 3 ), ami az állandó és az idényes fogyasztói kört egyaránt érinti. A társvízműveknek átadott ivóvíz mennyisége nőtt, öszszesen 2,06 %-kal. Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázistól 2,7%-kal, 381 ezer m 3 -rel maradt el, ezen belül az állami tulajdonú viziközműből történő értékesítés 88 ezer m 3 -rel, az önkormányzati 293 ezer m 3 -rel csökkent. A teljes csökkenés a lakossági állandó szegmensben mutatkozik. Az értékesített mennyiségek, és az árbevétel alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik. Értékesített mennyiségek alakulása Megnevezés Bázis (em 3 ) Tény (em 3 ) Eltérés (em 3 ) Index (%) Értékesített ivóvíz ,73 Végső felhasználók ,76 - Közület ,26 - Lakosság ,24 - Nem állami díjas közület Társvízművek ,06 Elvezetett szennyvíz ,3 - Közület ,19 - Lakosság ,28 Ipari víz ,39 Az elmúlt évek kedvezőtlen trendjében változás állt be: a távozó és érkező települések negatív egyenlege év közepétől megfordult, a második félévben lejáró szerződésű települések mindegyike a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel, emellett új települések léptek be, ami némileg ellensúlyozta a kedvezőtlen mennyiségi trendet évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak és szennyvízdíjak átlagosan 3,9 %-kal emelkedtek. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében az ivóvíz-szolgáltatást tekintve közel ugyanannyi, csatorna-szolgáltatás esetén 8%-kal több település választotta a kéttényezős díjrendszert, mint egy évvel korábban. Értékesítés nettó árbevételének alakulása Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Index (%) Értékesített ivóvíz ,05 Végső felhasználók ,87 - Közület ,85 - Lakosság ,77 - Nem állami díjas közület ,92 Társvízművek ,3 Elvezetett szennyvíz ,93 - Közület ,17 - Lakosság ,62 Értékesített ipari víz ,97 Egyéb tevékenység ,03 Környezetterhelési díj ,53 Összesen ,27 16

17 K O N S Z O L I Z Á C I Ó B A B E V O N T T Á R S A S Á G O K A Vállalatcsoport bemutatása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt december 31-ei fordulónappal vonta be először a Számviteli Törvény előírásai alapján a kapcsolt vállalkozásait a konszolidációs körbe. A konszolidációban résztvevő vállalkozások nincsenek egymással viszont- és keresztrészesedési érdekeltségi kapcsolatban, az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalat és a társult vállalkozások által jegyzett összeg nulla értékű. DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. - Korábban a DRV Zrt. szervezetén belül működött az I. és II. számú Építési és Fenntartási Üzem. A tevékenység kiszervezése során az Építési és Fenntartási Üzemből alakult meg a DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 15-én. - Folyadék szállítására alkalmas közmű építése a társaság fő tevékenysége, amely mellett egyéb építőipari és karbantartási tevékenységeket is folytat évben a Társaság eft mérleg szerinti eredményt ért el. Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. - A DRV Zrt. és egy magánbefektető által létrehozott gazdasági társaság. - A Társaság főbb tevékenysége települési és kommunális szennyvíziszapok kezelése és környezeti ártalmat nem okozó elhelyezése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. Kapos-Víz Szolgáltató Kft. - A Társaság 2005-ben jött létre Pincehely és Belecska települések ivóvíz-szolgáltatásának ellátására. - A Társaság évben az évet eft pozitív adózott eredménnyel zárta. Ezen összeg 100%-ban osztalékként kifizetésre került, melynek a DRV Zrt.-re jutó részesedés arányos értéke eft. Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. - A társaság alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. A DRV-csoport tagjai Társaság Törzstőke eft Részesedési arány Részesedés névértéke eft Szavazati arány Bevonás módja A befolyás mértéke a Sztv. szerint DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft % % Leányvállalatként Meghatározó befolyás KAPOS-VÍZ Kft. Pincehely ,5% ,5% Leányvállalatként Meghatározó befolyás INJEKTOR Kft. Kaposvár % % Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás KOMLÓ-VÍZ Kft. Komló ,83% ,83% Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás 17

18 G a z d á l k o d á s Gazdálkodás A cégcsoport a 2010-es üzleti évet eft mérleg szerinti eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Adatok eft-ban Megnevezés nyitó záró Változás SAJÁT TŐKE Ebből: jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény Az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalatok és a társult vállalkozások által lejegyzett összeg nincs részletezve. Az összevont beszámolóban jegyzett tőkeként az anyavállalat jegyzett tőkéjének eft összege szerepel, melynek értéke az üzleti évben nem változott. A tőkekonszolidálás során a leányvállalatok törzstőke-öszszegének kiszűrése megtörtént. A tőketartalék az anyavállalat eft könyv szerinti értékű tőketartalékát tartalmazza, értéke nem változott, mivel Társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre. A cégcsoportnál a korábbi évek felhalmozott mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezett könyv szerinti értéke eft. Az anyavállalati eft eredménytartalék összegét a leányvállalataival (Kapos-Víz Kft., DRV Mélyépítő Kft.) kapcsolatos tőkekonszolidációs műveletek (előző konszolidációs hatás felvétele, az előző évek mérleg szerinti eredmény leányvállalati saját tőke változásként történő kimutatása) módosították. Az összevont beszámolóban kimutatott eredménytartalék az anyavállalati 93 %-a. Az összevont beszámoló lekötött tartalék összege eft, értékelése könyv szerinti, az anyavállalatnál lekötött értékeket tartalmaz. A lekötött tartalék eft-tal növekedett az alábbiak szerint: a ben visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értékével, eft-tal növekedett, b. a kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében eft-tal csökkent. 18

19 p é n z ü g y i h e l y z e t pénzügyi helyzet 2010-ben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a évi költségvetésről szóló évi CXXX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, eft összegű megítélt lakossági vízés csatornadíj-támogatás kapott év folyamán a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére tovább nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőség aránya. A kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelése érdekében még 2009 nyarán indított projekt márciusában zárult, jelentős változásokat vezetve be a kintlévőség-kezelés eljárásrendjébe. Az április eleji módosításokat követően augusztustól tovább finomodott a kintlévőség-kezelési eljárás, amelynek legfontosabb változtatásai: - az eredeti fizetési határidőhöz képest hamarabb, illetve gyakrabban került sor a fizetési felszólítások futtatására és kiküldésére; - bevezetésre került egy megkülönböztetett eljárás a kiemelt közületi ügyfelek, vagyis az évi 10 millió Ft -ot meghaladó forgalmú Fogyasztók esetében; - a Társaság a korábbiaknál hamarabb kezdeményezte fizetési meghagyások indítását a nem fizető közületi Fogyasztókkal szemben. Az átmeneti likviditási problémák kezelésére év februárjában került aláírásra egy egymilliárd forint öszszegű, többcélú hitelkeret-megállapodás az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret - a Társaság döntésétől függően - felhasználható rövidlejáratú forgóeszközhitelként, folyószámlahitelként, vagy akár bankgaranciaként is. A Társaság számára kedvező kondíciójú szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre, amely a hitelkeret biztosításán túl a számlavezetésre is vonatkozik és december végéig van érvényben. A tevékenység szezonális jellege miatt - működést finanszírozó - külső forrás bevonására csak az év egy részében került sor, a fennmaradó hónapokban nem volt szükség a rövidlejáratú hitelkeret igénybevételére. Az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a negyedik negyedévben volt jellemző. Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2010-ben (eft) Pénzügyi tevékenység bevétele: Pénzügyi tevékenység ráfordítása: Pénzügyi eredmény: Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt ben eft negatív pénzügyi eredményt ért el. 19

20 M é r l e g Konszolidált Mérleg eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző évek módosításai Tárgyév 2010 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Aktív tőkekonszolidációs különbözet ( ) Leányvállalatokból Közös vezetésű vállalkozásokból Közös vezetésű vállalkozásokból

DRV Éves jelentés 2009.

DRV Éves jelentés 2009. 1 2 Tartalomjegyzék Összefoglaló...4. Küldetés - Vállalatfilozófia... 5. Minőségpolitika - Környezetvédelem...6. Stratégia... 7. Szervezet... 8-9. Vízellátás... 10. Csatornaszolgáltatás...11. Fenntartás,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. december 31.

Éves beszámoló 2012. december 31. Éves beszámoló 2012. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. TIGÁZ GEPA KFT. 2012 ÉVES

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető CÍVISVÍZ Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen Éves jelentés 24 Víz, természetesen Tartalom 2 Elnöki összefoglaló 4 A Fôvárosi Vízmûvek Rt. tulajdonosai 24-ben 5 A vezetés 6 Termelés, értékesítés 6 Ivóvíz-, iparivíz-termelés 7 Termelôkapacitások 8

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben