Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a"

Átírás

1 Éves Jelentés 2010

2 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Cégünk jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint, a működtetett közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, részt vállalunk további 380 ezer lakos vízellátásában, illetve 470 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. Az elmúlt nyáron változás történt a DRV Zrt. céljaiban, melynek köszönhetően alapvetően megváltoztak a vállalat működésének alapelvei. Stratégiai célkitűzéseink közül elsődlegessé vált a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartása. Az üzembiztonság érdekében természetesen az anyagi lehetőségeink függvényében elengedhetetlennek tartjuk a víziközművek állapotának szinten tartását és fejlesztését, valamint az esetlegesen felmerült hibák gyors és szakszerű elhárítását. Erőforrásainkkal hatékonyan és átlátható módon gazdálkodunk. Ha mindezeket maradéktalanul sikerül teljesítenünk, csak akkor javulhat megítélésünk ügyfeleink, önkormányzati partnereink körében. Az ügyfélszolgálat területén a könnyebb elérhetőség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a folyamatos kommunikáció, a pontos, precíz leolvasási és számlázási tevékenység segíti céljaink megvalósulását. Összességében elmondhatom, hogy 2010-ben a stratégiai irányváltást úgy sikerült megvalósítani, hogy a tervet felülmúlva, eredményesen gazdálkodtunk, megőriztük a DRV Zrt. piaci pozícióját és pénzügyi egyensúlyát, illetve gyarapítottuk Társaságunk vagyonát. A DRV Zrt. az elmúlt évben tehát végrehajtotta azokat a gyakran fájdalmas lépéseket, melyek eredményeként a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltatóvá válhat. Winkler Tamás vezérigazgató 2

3 S z e r v e z e t SZERVEZET CÉGVEZE TÉS (2011. május 13.) Winkler Tamás Tóth István Arday Zoltán Fodorné dr. Nagy Ágnes Veigl Gábor vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes mb. humán erőforrás vezető vezető jogtanácsos értékesítési igazgató Csertán Gábor Krisztin Róbert Fábrik Tamás Hornyák Csaba Mikus Zsolt ( tól) üzemeltetési főmérnök fenntartási főmérnök fejlesztési főmérnök informatikai vezető minőségellenőrzési vezető Tul a jdonosi hányad megoszl ása (2010. december 31.) 90,0 % Magyar Állam Saját tulajdonú részvények Dolgozók Helyi önkormányzatok 1,8 % 5,7 % 2,5 % Társasági Központ szerveze ti felépítése (2011. május 13.) KÖZGYŰLÉS Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviselet Belső Ellenőrzés MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ VEZETŐ JOGTANÁCSOS HUMÁN ERŐFORRÁS VEZETŐ INFORMATIKAI VEZETŐ MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Üzemviteli Technológiai és Környezetvédelmi Energetikai Üzemeltetési Üzemvezetőségek (5) Fenntartási Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek (5) Beruházási Műszaki Csoport Műszaki Kontrolling Csoport Logisztikai és Anyaggazdálkodási Ügyfélszolgálati Értékesítési és Marketing Leolvasási és Számlázási Kontrolling Vagyongazdálkodási Beszerzési Pénzügyi Jogi és Igazgatási Csoport Humán Erőforrás Gazdálkodási Informatikai Minőségirányítási Csoport Munka és Tűzvédelmi Csoport Központi Laboratórium Számviteli 3

4 s t r a t é g i a Stratégia év közepén a magyar kormány alapjaiban változtatott a vízszolgáltatással kapcsolatos elképzelésein. Ehhez igazodva a DRV Zrt. vezetése 2010-ben új alapokra helyezte a vállalat hosszú távú működését. A vállalat teljes körű adottságait, lehetőségeit felmérve és kielemezve fogalmazódott meg az a hárompillérű stratégia, amely biztosítja a DRV Zrt. számára céljai elérését, hogy mindenben Magyarország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatójává váljon. A DRV Zrt. céljait átlátható és hatékony gazdálkodással kívánja elérni, értéket teremtve ezzel mind ügyfelei, mind tulajdonosai számára. Az alapvető, hárompillérű stratégiai célok közül a legfontosabb a szolgáltatások biztonsága, ami a folyamatos, a jogszabályban előírt minőségű, elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású ivóvíz-szolgáltatást, valamint a környezeti értékek fenntartásával biztosított csatornaszolgáltatást jelenti. E cél minőségi aspektusa az ügyfelek elégedettségének növelése, mint második stratégiai cél. A stratégiai célok harmadik pillére a hatékony gazdálkodás, amely alatt a Társaság rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását értjük, az ellátásbiztonság és ügyfeleink legnagyobb mértékű elégedettségének növelése érdekében. A Társaság menedzsmentje a kormányzati célok figyelembe vételével meghatározta a DRV Zrt. stratégiai céljait, amelyek a következők: három Str atégiai pillér 1. Ellátásbiztonság A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célkitűzése a szolgáltatások biztonságos, magas szintű működtetése az ellátási területen, a környezeti értékek fenntartásával. a) Üzemeltetési célok Környezetvédelmi szolgáltatóként Fogyasztóink és a tulajdonosi-elégedettség növelése érdekében, a szolgáltatott ivóvíz minőségének, illetve az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a folyamatos technológiai üzemeltetés biztosítása, a környezetünk, élő vizeink környezetterhelésének minimalizálásával, regionális és kistérségi vízellátó rendszerek kialakításával, bővítésével. b) Fenntartási célok Az üzemeltetés biztonsága és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében a fenntartási, és ezen belül kiemelten a hibaelhárítási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztése. c) Fejlesztési célok A hosszú távú üzemeltetési és fenntartási célokat szolgáló eszközök tervszerű, hatékony fejlesztése, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében Ügyfélelégedettség növelése Alapvető célkitűzés a Fogyasztók számára biztosított szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése, az ellátásbiztonság és az ügyfélelégedettség növelése érdekében. A víziközművek hatékony üzemeltetése, fejlesztése, a szolgáltatási biztonság és a környezeti értékek fenntartásának figyelembevételével. Stratégiai feladatok: a) Írásbeli ügyfélkiszolgálás fejlesztése: ügyintézési átfutási idők javítása. b) Telefonos ügyfélkiszolgálás fejlesztése: elvesztett hívások számának minimalizálása. c) Személyes ügyfélkiszolgálás fejlesztése. d) Tájékoztatásaink közérthetőségének javítása, proaktív kommunikáció erősítése. e) Interaktivitás fokozása. f) Ügyféligények megismerése. g) Proaktív, rendszeres kommunikáció az önkormányzati és kiemelt partnereink irányába. 3. Hatékony gazdálkodás A hatékony gazdálkodás megvalósítását célzó stratégiai projektek a következők: a) Hatékony vagyongazdálkodás A Társaság birtokában lévő vagyon hatékony kezelése, hasznosítása, az ellátásbiztonság, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, a közműtulajdonosi elvárások figyelembevételével. b) Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás Az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség érdekében a megfelelő emberi erőforrások folyamatos biztosítása, fejlesztése, motiválása, a humántőke megőrzése hatékony munkaszervezettel, HR-rendszerek, -folyamatok működtetésével, fejlesztésével. c) Méretgazdasági hatékonyság Szolgáltatási területünk növelésével, rugalmas szervezéssel erőforrásaink hatékonyabb kihasználása. d) Pénzügyi hatékonyság A Társaság céljainak eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások folyamatos és hosszú távú hatékony biztosítása, a követelések és a kötelezettségek optimális szinten tartásával.

5 J Ö V Ő K É P V Á L L A L A T I É R T É K E K A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója Társaságunk a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve. A DRV Zrt. működését meghatározó értékek: á t l á t h a t ó s á g Hatékony gazdálkodás Ügyfélelégedettség növelése Ellátásbiztonság csapatban dolgozunk az ügyfél mindig a középpontban van szakmai tudásunk magas színvonalú óvjuk környezetünket munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk gondosan kezeljük a közösségi vagyont eredményeinket versenyképességünkkel mérjük felelősen veszünk részt a helyi közösség életében minőségellenőrzés, a vízbiztonsági rendszer bevezetése az országban elsőként, Környezetközpontú Irányítási Rendszer, vízbázisvédelem, egykapus ügyfélszolgálat 6 megye, 329 településén, lakos ivóvízellátása leghosszabb víziközműhálózat, legtöbb létesítmény mintegy 165 településen, lakos számára csatornaszolgáltatás biztosítása több mint 100 éves tapasztalat 5

6 V Í Z E L L Á T Á S vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, illetve az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünk höz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 20%-a felszíni, 80%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 440 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 264 ezer m 3. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, Társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban rendszeresen ellenőrizzük. Műszaki adatok (2010) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 315 Vízvezeték-hálózat hossza (km): Termelt ivóvíz (ezer m 3 /év): Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 /év): 241 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 /év): Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: (ezer m 3 /év): Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali Regionális távvezeték Egyéb regionális ivóvízrendszerek Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Dunai Regionális Vízmű Rákhegyi Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,14 Társaságunknál tervszerű vízveszteség-csökkentési tevékenység zajlik, melynek alapvető célja a gazdasági veszteség csökkentése mellett növelni a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segíteni a karbantartási, javítási feladatok ellátását, a rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozását, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárását is. Ivóvíz termelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén * Adattisztítás történt Ivóvíz termelés (m 3 ) Hónapok

7 C S A T O R N A S Z O L G Á L T A T Á S Csatornaszolgáltatás Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szenynyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe Balatonfőkajári szennyivíztisztító-telep csak ellenőrzött körülmények között engedjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat vesznek a beérkező szennyvízből, majd a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2010) Csatornahálózat hossza (km): Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 37 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 /év): Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): Szennyvízelvezető - és - tisztítórendszerek Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szennyvíz szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , * , , , , , ,48 * Adattisztítás történt Tisztított szennyvíz mennyiségi adatok a DRV Zrt. ellátási területén Tisztított szennyvíz (m3) Hónapok 7

8 M I N Ő S É G P O L I T I K A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében folyamatainkat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe, az ISO szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaltuk. Kialakítottuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezetvédelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges célunk a teljes körű csatornázottság. A vízügyi ágazaton belül Társaságunk az elsők között teljesítette az ISO szabvány előírásait, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeit érvényesítjük, emellett törekszünk a korábban épült szennyvíztisztító-telepeinket megfeleltetni a szabvány előírásainak. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. 8

9 F E N N T A R T Á s - Ü Z E M E L T E T É S fenntartás - üzemeltetés Az üzembiztos működés garantálására hivatott fenntartási infrastruktúra 2010-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával biztosítottuk. Fenntartási költségek alakulása (eft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2010-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszáma az előző évekhez viszonyítva növekedett: a hálózatok folyamatos fizikai avulása; az üzemeltetett hálózathossz növekedése; a szennyvízrendszerekben a szokásos mértéket jelentősen meghaladó csapadékmennyiség és talajvíz megjelenése; a Barcs-térségi szennyvízrendszeren történt tömeges meghibásodások javítása miatt. A Hibafelvevő Központ 0-24 órás működésének köszönhetően minden hibát egyedileg és ellenőrzött módon tudunk kezelni a rendszereinken, esetenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi feladatkezeléssel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat Vízágazat Szennyvízágazat Vízveszteség A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Társaságunk a vízveszteség feltárásának módszerét a jövőben felül fogja vizsgálni és a tervszerű karbantartási munkálatokra fordított összeget a jövőben növelni kívánjuk. Vízveszteség alakulása Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) ,75 0, , ,16 0, , ,77 0, , ,75 0, , ,25 0, ,89 9

10 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a Fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma Év Mennyiség (db) Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit digitális regiszterrel is felszereltük. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza Év Mennyiség (km) DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza Év Mennyiség (km) 30,9 11,8 22, Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. A csatornavizsgáló készülékkel óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. Fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. 10

11 A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K Diagnosztika Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzést láthatunk ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homokiszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma Év Mennyiség (db) Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretén belüli kezelést tudunk biztosítani ben az előző évihez képest m 3 -rel nőtt az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége a csapadékos időjárás következtében. DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége Év Mennyiség (m 3 ) DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A Kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 11

12 B e r u h á z á s o k Beruházások Beruházási források eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing Hitel Egyéb forrás Ebből: közműfejlesztés állami forrás egyéb külső forrás egyéb hasznosításból származó forrás ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A Keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú, Európai Uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási szerződését október 15-én írta alá Társaságunk, mint Projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet. A projekt előkészítése során Társaságunk december 13-án nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó pályázatát. A Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése tárgyú KEOP projekt előkészítésére vonatkozó Támogatási Szerződést június 16-án írta alá Társaságunk, mint kedvezményezett. A külső szolgáltatók kiválasztását követően 2010-ben megkezdődhetett a projekt részleteinek kidolgozása. 12

13 B e r u h á z á s o k Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A 2009-ben a nyirádi és darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon az udvartéri munkálatokkal megkezdett projekt évben folytatódott és megvalósult a távvezeték-rekonstrukció és a glóbusz építése. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2010-ben sikeresen lezárult. A balatonfüredi felszíni vízmű szezonális üzemeltetése A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás előkészítése megtörtént. Az önkormányzatok útépítési pályázataihoz kapcsolódó közmű rekonstrukciók Társaságunk a 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordított az önkormányzatok útépítési, illetve településrész-rehabilitációs pályázataik megvalósításához kapcsolódó közmű-rekonstrukciók végrehajtására, ezen önkormányzati igények teljesítésére. Azokon a helyeken, ahol az önkormányzat közterület-rekonstrukciót hajtott végre, a közműveink állapotának függvényében a szükséges munkálatokat elvégeztük. Ezek közül néhányat megemlítünk: Balatonfüred, Arany János u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Tapolca, Alkotmány u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Keszthely, Lehel u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Siófok, Fő tér ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-rekonstrukció, Balatonalmádi, Ady Endre u. ivóvízvezeték-rekonstrukció. Szerepvállalás egy WWF projektben A WWF Magyarország Alapítvány és DRV Zrt. megállapodást kötött a mohácsi Szabadság-sziget rehabilitációjának tárgyában. Társaságunk vállalta, hogy a mederáttöltést jelenleg akadályozó keresztgátban lévő víz-főnyomócső áthelyezésének engedélyezési terveit elkészítteti, az engedélyezési eljárásban közreműködik, és a meder alatti nyomócső kivitelezés költségeinek finanszírozásában részt vállal. A keresztgát elbontásával meginduló vízáramlás és a mederkotrás hatására javul a parti kutak vize, ezáltal javul és biztonságosabb lesz a térség vízellátása. A projekt megvalósításához Társaságunk 20 millió Ft forrás biztosításával járul hozzá. Egyéb kiemelt beruházások: évben elindult a keszthelyi Csák György-hídi gépház teljes körű rekonstrukciójának tervezése, mely tartalmazza a gépházakban lévő szivattyúk gazdaságosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonstrukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rendbetételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújításra tervezett gépháznak stratégiai szerepe van a térség vízelosztásában kiemelten Hévíz város vízellátásában. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 65 millió Ft. A Felsőörs-Lovas összekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása sikeresen lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A projekt célja az ÉKBRV rendszerből az ivóvíz eljuttatása a felsőörsi szolgáltatási területre, melynek köszönhetően biztonságosabbá válik a szolgáltatás. A projekt megvalósításával 2,6 km NA 200-as összekötő vezeték épül meg. Balatonfüreden a 2009-ben felújított Fürdő utcai szennyvízhálózat folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely 2010-ben jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott. Beruházási teljesítmények eft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Építés, technológiai szerelés Ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés Gép, jármű, berendezés Egyéb Összesen

14 F o g y a s z t ó i k a p c s o l a t o k Fogyasztói Kapcsolatok A DRV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése, pontos vízmérő-leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. A fentiekben meghatározott, a fogyasztói elégedettséget növelő célkitűzés érdekében évben számos fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül az alábbiakat emelhetjük ki. Mérőcsere írásos kiértesítéssel: Évente mintegy ügyfelünket érintő változás, hogy a vízmérők 4 évente történő hitelesítési cseréjét új, ügyfélbarát folyamat alapján végezzük. Minden érintett Fogyasztót előzetesen írásban kiértesítünk, illetve lehetőséget biztosítunk a mérőcsere-időpont telefonon történő módosítására is. Formanyomtatványokkal támogatott tervengedélyezési ügyintézés: 2010 augusztusában a közműnyilatkozat és bekötési tervengedélyezési kérelmek ügyintézést egységesítettük cégszinten, illetve a folyamatot egy új fejlesztésű informatikai program is támogatja. Az ügyfélszolgálati ügyekhez hasonlóan már ezekről a megkeresésekről is elektronikus nyilvántartást vezetünk, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. Optimalizált vízmérő-leolvasás és számla-kibocsátási rend: Féléves munka keretében újraütemeztük a cég teljes működési területét érintően a lakossági vízmérő-leolvasásokat és az ehhez kapcsolódó elszámoló számla kibocsátási időpontokat. Ezáltal csökkentettük a leolvasás és a számlakiállítás között eltelt időt, és a hatékonyságjavulás következtében nagyobb arányban tudjuk olvasni az idényes lakossági fogyasztói kört a leolvasó szervezet munkavégzésével. Új becslési módszer, részszámla mennyiségek felülvizsgálata: Megújítottuk azt a becslési eljárásunkat is, melyet abban az esetben kell alkalmaznunk, ha nem áll rendelkezésünkre a számlázáshoz Társaságunk által olvasott, vagy a Fogyasztó által diktált mérőállás. A lakossági részszámlákban szereplő mennyiségeket pedig már minden elszámoló számla kibocsátását követően felülvizsgáljuk az előző egy év fogyasztása alapján. A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező, és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit, egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, a szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Fogyasztóink a legtöbb ügyet bármely módon intézhetik, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 14 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése évben mintegy ügyben szolgálták ki Fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon ( ) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé Fogyasztóink számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon óráig, a többi napon 7.30 és óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinknek évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma az időpont-egyeztetések miatt emelkedett, meghaladta a hívást. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk Fogyasztóink számára évben Társaságunk ügyfélszolgálata mintegy írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben Megkeresések módja (db) Személyes fogyasztói megkeresés Telefonos ügyintézés Írásos megkeresés Nagy hangsúlyt helyeztünk Fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat, valamint folyamatosan frissítjük honlapunkat. Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra. 14

15 Ö N K O R M Á N Y Z A T I K A P C S O L A T O K Önkormányzati kapcsolatok évben a DRV Zrt. 340 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 135 állami tulajdonú víziközművekkel rendelkezik, 194 pedig önkormányzati tulajdonú. A csatornaszolgáltatás esetében 47 állami tulajdonú szennyvíz-közmű mellett 118 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. A folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítását 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények közül 43 település érintett ivóvízbővítménnyel, 38 pedig szennyvízcsatorna-bővítménnyel. Társaságunk stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása, partnereink elégedettségének növelése. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról ben 13 települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lejáró szerződésű települések többségével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a lejáró szerződésű vízbekötések 80%-át, valamint a csatornabekötések 100%-át megtartottuk. A meglévő települések megtartása mellett fontos stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése, a szolgáltatási terület bővítése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, amelyekkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat/ pályázatokat nyújtottunk be. Ennek nyomán 2010-ben tovább bővült működési területünk: 1 településsel kötöttünk ivóvíz üzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű üzemeltetési szerződést. A évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult: 100,0% 77,6% 78,49% 65,6% 71,9% 85,0% 77,3% 70,8% 72,5% 71,3% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vízszolgáltatás Csatornaszolgáltatás Ivóvíz minőség Hibaelhárítás Szakértelem Leolvasás Számlázás Tájékoztatás Általános elégedettség 15

16 É r t é k e s í t é s Értékesítés A évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját, és a kedvezőtlen nyári időjárás, az idegenforgalom visszaesése, a tervezettnél nagyobb lakossági átlag-fogyasztás csökkenés miatt mind az ivóvíz-értékesítés, mind a szennyvíz-szolgáltatás mennyisége az előző éves szint alatt maradt. Bázishoz viszonyítva a végső felhasználók ivóvízfogyasztása 2,24 %-kal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati víziközműből történő értékesítés csökkent: 262 ezer m 3 -rel, illetve 223 ezer m 3 -rel. A legjelentősebb csökkenés a lakossági szegmensben mutatkozik (720 ezer m 3 ), ami az állandó és az idényes fogyasztói kört egyaránt érinti. A társvízműveknek átadott ivóvíz mennyisége nőtt, öszszesen 2,06 %-kal. Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázistól 2,7%-kal, 381 ezer m 3 -rel maradt el, ezen belül az állami tulajdonú viziközműből történő értékesítés 88 ezer m 3 -rel, az önkormányzati 293 ezer m 3 -rel csökkent. A teljes csökkenés a lakossági állandó szegmensben mutatkozik. Az értékesített mennyiségek, és az árbevétel alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik. Értékesített mennyiségek alakulása Megnevezés Bázis (em 3 ) Tény (em 3 ) Eltérés (em 3 ) Index (%) Értékesített ivóvíz ,73 Végső felhasználók ,76 - Közület ,26 - Lakosság ,24 - Nem állami díjas közület Társvízművek ,06 Elvezetett szennyvíz ,3 - Közület ,19 - Lakosság ,28 Ipari víz ,39 Az elmúlt évek kedvezőtlen trendjében változás állt be: a távozó és érkező települések negatív egyenlege év közepétől megfordult, a második félévben lejáró szerződésű települések mindegyike a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel, emellett új települések léptek be, ami némileg ellensúlyozta a kedvezőtlen mennyiségi trendet évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak és szennyvízdíjak átlagosan 3,9 %-kal emelkedtek. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében az ivóvíz-szolgáltatást tekintve közel ugyanannyi, csatorna-szolgáltatás esetén 8%-kal több település választotta a kéttényezős díjrendszert, mint egy évvel korábban. Értékesítés nettó árbevételének alakulása Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Index (%) Értékesített ivóvíz ,05 Végső felhasználók ,87 - Közület ,85 - Lakosság ,77 - Nem állami díjas közület ,92 Társvízművek ,3 Elvezetett szennyvíz ,93 - Közület ,17 - Lakosság ,62 Értékesített ipari víz ,97 Egyéb tevékenység ,03 Környezetterhelési díj ,53 Összesen ,27 16

17 K O N S Z O L I Z Á C I Ó B A B E V O N T T Á R S A S Á G O K A Vállalatcsoport bemutatása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt december 31-ei fordulónappal vonta be először a Számviteli Törvény előírásai alapján a kapcsolt vállalkozásait a konszolidációs körbe. A konszolidációban résztvevő vállalkozások nincsenek egymással viszont- és keresztrészesedési érdekeltségi kapcsolatban, az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalat és a társult vállalkozások által jegyzett összeg nulla értékű. DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. - Korábban a DRV Zrt. szervezetén belül működött az I. és II. számú Építési és Fenntartási Üzem. A tevékenység kiszervezése során az Építési és Fenntartási Üzemből alakult meg a DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 15-én. - Folyadék szállítására alkalmas közmű építése a társaság fő tevékenysége, amely mellett egyéb építőipari és karbantartási tevékenységeket is folytat évben a Társaság eft mérleg szerinti eredményt ért el. Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. - A DRV Zrt. és egy magánbefektető által létrehozott gazdasági társaság. - A Társaság főbb tevékenysége települési és kommunális szennyvíziszapok kezelése és környezeti ártalmat nem okozó elhelyezése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. Kapos-Víz Szolgáltató Kft. - A Társaság 2005-ben jött létre Pincehely és Belecska települések ivóvíz-szolgáltatásának ellátására. - A Társaság évben az évet eft pozitív adózott eredménnyel zárta. Ezen összeg 100%-ban osztalékként kifizetésre került, melynek a DRV Zrt.-re jutó részesedés arányos értéke eft. Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. - A társaság alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése. - A Társaság évben eft mérleg szerinti eredményt ért el. A DRV-csoport tagjai Társaság Törzstőke eft Részesedési arány Részesedés névértéke eft Szavazati arány Bevonás módja A befolyás mértéke a Sztv. szerint DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft % % Leányvállalatként Meghatározó befolyás KAPOS-VÍZ Kft. Pincehely ,5% ,5% Leányvállalatként Meghatározó befolyás INJEKTOR Kft. Kaposvár % % Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás KOMLÓ-VÍZ Kft. Komló ,83% ,83% Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás 17

18 G a z d á l k o d á s Gazdálkodás A cégcsoport a 2010-es üzleti évet eft mérleg szerinti eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Adatok eft-ban Megnevezés nyitó záró Változás SAJÁT TŐKE Ebből: jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény Az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalatok és a társult vállalkozások által lejegyzett összeg nincs részletezve. Az összevont beszámolóban jegyzett tőkeként az anyavállalat jegyzett tőkéjének eft összege szerepel, melynek értéke az üzleti évben nem változott. A tőkekonszolidálás során a leányvállalatok törzstőke-öszszegének kiszűrése megtörtént. A tőketartalék az anyavállalat eft könyv szerinti értékű tőketartalékát tartalmazza, értéke nem változott, mivel Társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre. A cégcsoportnál a korábbi évek felhalmozott mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezett könyv szerinti értéke eft. Az anyavállalati eft eredménytartalék összegét a leányvállalataival (Kapos-Víz Kft., DRV Mélyépítő Kft.) kapcsolatos tőkekonszolidációs műveletek (előző konszolidációs hatás felvétele, az előző évek mérleg szerinti eredmény leányvállalati saját tőke változásként történő kimutatása) módosították. Az összevont beszámolóban kimutatott eredménytartalék az anyavállalati 93 %-a. Az összevont beszámoló lekötött tartalék összege eft, értékelése könyv szerinti, az anyavállalatnál lekötött értékeket tartalmaz. A lekötött tartalék eft-tal növekedett az alábbiak szerint: a ben visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értékével, eft-tal növekedett, b. a kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében eft-tal csökkent. 18

19 p é n z ü g y i h e l y z e t pénzügyi helyzet 2010-ben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a évi költségvetésről szóló évi CXXX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, eft összegű megítélt lakossági vízés csatornadíj-támogatás kapott év folyamán a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére tovább nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőség aránya. A kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelése érdekében még 2009 nyarán indított projekt márciusában zárult, jelentős változásokat vezetve be a kintlévőség-kezelés eljárásrendjébe. Az április eleji módosításokat követően augusztustól tovább finomodott a kintlévőség-kezelési eljárás, amelynek legfontosabb változtatásai: - az eredeti fizetési határidőhöz képest hamarabb, illetve gyakrabban került sor a fizetési felszólítások futtatására és kiküldésére; - bevezetésre került egy megkülönböztetett eljárás a kiemelt közületi ügyfelek, vagyis az évi 10 millió Ft -ot meghaladó forgalmú Fogyasztók esetében; - a Társaság a korábbiaknál hamarabb kezdeményezte fizetési meghagyások indítását a nem fizető közületi Fogyasztókkal szemben. Az átmeneti likviditási problémák kezelésére év februárjában került aláírásra egy egymilliárd forint öszszegű, többcélú hitelkeret-megállapodás az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret - a Társaság döntésétől függően - felhasználható rövidlejáratú forgóeszközhitelként, folyószámlahitelként, vagy akár bankgaranciaként is. A Társaság számára kedvező kondíciójú szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre, amely a hitelkeret biztosításán túl a számlavezetésre is vonatkozik és december végéig van érvényben. A tevékenység szezonális jellege miatt - működést finanszírozó - külső forrás bevonására csak az év egy részében került sor, a fennmaradó hónapokban nem volt szükség a rövidlejáratú hitelkeret igénybevételére. Az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a negyedik negyedévben volt jellemző. Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2010-ben (eft) Pénzügyi tevékenység bevétele: Pénzügyi tevékenység ráfordítása: Pénzügyi eredmény: Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt ben eft negatív pénzügyi eredményt ért el. 19

20 M é r l e g Konszolidált Mérleg eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző évek módosításai Tárgyév 2010 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Aktív tőkekonszolidációs különbözet ( ) Leányvállalatokból Közös vezetésű vállalkozásokból Közös vezetésű vállalkozásokból

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999]

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999] Copyright NTX-PS Kft. 1992-. http://www.ntx.hu http://www.maxitax.hu 1/9 MAXI-TAX WINPRO - 19.41 (2322) - Könyvviteli Programrendszer: 000000 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben