Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2015.03.24. www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2"

Átírás

1 1 A. Befektetett eszközök B. Forgó eszközök C. AIE 2 1

2 Legalább egy évig szolgálják vállalkozás tevékenységét. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 Nem anyagi eszközök Kivétel: az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok TE) 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése (A vállalkozás eldöntheti, hogy az 1-t, 2-t itt vagy az eredmény terhére kívánja elszámolni, a többit itt kötelező) 4 2

3 Alapítás-átszervezés: Mérlegérték=Bruttó érték-halmozott écs Vagyoni értékű jogok(pl.: bérleti jog, játék jog, márkanév) Mérlegérték=Bruttó érték-terv szerinti écs- Terven felüli écs+ Terven felüli écs visszaírása 5 Szellemi termékek (pl.: gyártási eljárás, védjegy) Vásárolt vagy saját előállítású Mérlegérték=Bruttó érték-tervszerinti écs-tervenfelüli écs+ Terven felüli écs visszaírása Üzleti vagy cégérték(cégvásárlás esetén) Csak pozitív cégérték jelenhet meg Ha negatív akkor el kell határolni. Mérlegérték=Üzleti vagy cégérték-terv szerinti écs 6 3

4 Immateriális javakra adott előlegek Tartalmát tekintve követelés, de itt szerepel a mérlegben Könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben Immateriális javak értékhelyesbítése Csak a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek esetében. Piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége Összegét az értékelési tartalékkal szemben kell könyvelni. 7 Az azonosításhoz szükséges adatok Nyilvántartási adatok és változásaik Állományi- és értékadatok Leltári adatok 8 4

5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, mely a földdel tartós kapcsolatot létesít. 2. Műszaki berendezések, gépek járművek Közvetlenül szolgálják a vállalkozás tevékenységét, már használatba vett. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Használatba vett. Közvetetten szolgálják a vállalkozás tevékenységét. 4. Tenyészállatok A tartás során leválasztható terméket termelnek, melyből a tartási költségek megtérülnek. Függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét Beruházások, felújítások Használtba nem vett eszközök bekerülési értékét. A használtba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéseket, átalakításokat. 6. Beruházásokra adott előlegek Követelésként kerül elszámolásra, de a mérlegben a Te között kell elszámolni. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1-es, 2-es, 3-as és a 4-es sorra. A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha a piaci érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a könyv szerinti érték

6 Azonosításhoz szükséges adatok Nyilvántartási adatok Állomány- és értékadatok Leltári adatok Tartozékok felsorolása Egyéb fontos információk 11 Ha a következő évben lejár, akkor már forgóeszköz!!!!! 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Kapcsolt vállalkozás: anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás) 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Az anyavállalat vagy a leányvállalat nem gyakorol jelentős befolyást az adott vállalatra

7 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozásnak nyújtott pénzkölcsön vagy lekötött bankbetét. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Magánszemélynek nyújtott pénzkölcsön. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetési céllal megszerzett értékpapírok, melyek nem járnak le a tárgyévet követő évben, és a vállalkozó nem szándékozik a következő évben értékesíteni Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A részesedések bekerülési értékét meghaladó, a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete mutatható ki. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

8 A vállalkozás tevékenységét nem tartósan szolgáló eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 15 Vásárolt készletek Saját termelésű készletek 1. Anyagok 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek 2. Befejezetlen és félkész termékek 3. Növendék-hízó-és egyéb állatok 4. Késztermékek

9 Anyagok: Az a vásárolt készletek, melyeket a vállalkozás a termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása során felhasznál. Beépülnek a termékek értékébe. Alapanyagok Segédanyagok Fűtőanyagok Üzemanyagok Kenőanyagok Fenntartási anyagok Tartalék alkatrészek Egyéb anyagok (szerszámok, munkaruha ) 17 Azzal a céllal vásárolták meg, hogy változatlan formában továbbértékesítsék. Kereskedelmi áruk (kiskereskedelmi áruk, nagykereskedelmi áruk) Göngyölegek (Csomagolási, tárolási eszközök, melyek a szállítás és a tárolás során megóvják a terméket) Saját göngyölegek (Saját készleteit tarolja benne) Idegen göngyölegek (A beszerzett eszközzel együtt érkeznek) Közvetített szolgáltatások: A saját nevében, más javára megrendelt, és harmadik fél számára közvetített szolgáltatások beszerzési értéke

10 A vállalkozónak ezen a címen átadott, áfa-t nem tartalmazó összeg. Tartalma szerint követelés, de itt kell szerepeljen a mérlegben. 19 Év közben nem vezet folyamatos nyilvántartást Évközben folyamatos készlet nyilván-tartást vezet Mindent azonnal költségként számol el, majd év végén leltárt készít. Minden állományváltozást rögzít

11 Átlagár FIFO LIFO HIFO LOFO Csak az átlagár és a FIFO módszert engedi meg a számviteli törvény 21 Mindaz a készlet, melyet a vállalkozás maga állít elő. Befejezetlen termelés Megmunkálás alatt lévő, a vállalkozáson belül további megmunkálásra váró termék. Félkész termékek Egy teljes megmunkálási folyamaton átesett, de még nem késztermék. Késztermékek Valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel az előírásoknak Növendék-hízó- és egyéb állatok Növekednek, gyarapszik a tömegük, függetlenül attól, hogy a vállalkozás tevékenységét mennyi ideig szolgálják

12 Mérlegérték= Készletek előállítási költsége-értékvesztés+értékvesztés visszaírása 23 A készlet megnevezése Azonosító adatok Mennyiség egysége Mennyisége Egységára Értéke Készletmozgás jogcíme Értékvesztése Egyéb

13 Szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igény. Termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítéséhez, befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz vagy előlegfizetéshez kapcsolódik. Fontos:Itt szerepel a tartósan adott kölcsönök jövő évi törlesztőrészlete!!! 25 B.II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések

14 Követelések Vevőkövetelés forintban Váltókövetelés Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Előleg Adott kölcsön Külföldi pénzértékre szóló követelések Bekerülési érték Számlázott, áfával növelt érték A váltóval kiváltott összeg, kamat nélkül Létesítő okiratban Ténylegesen fizetett összeg áfa nélkül Ténylegesen folyósított forint összeg A választott hitelintézet deviza vételi és deviza eladási árfolyamának átlaga vagy MNB középárfolyam Követelések könyv szerinti értéke - Behajthatatlanként leírt követelések - Értékvesztések + Visszaírt értékvesztések +/-Devizakövetelésekből eredő árfolyam különbözet Követelések mérlegértéke

15 Amelyre az adós elleni végrehajtás során nincs rá fedezet. Amelyet a hitelező csődeljárás, felszámolási eljárás vagy adósságrendezési eljárás során elengedett. Amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet. Amelyre a vagonfelosztási javaslat szerint nincs eszköz fedezet. Amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, a vele kapcsolatos költségek nem állnak arányban a követelés összegével. Amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet. Amely elévült. 29 Vevők Számla sorszáma Számla kibocsátójának adatai Vevő neve és címe Teljesítés időpontja Számla kibocsátásának kelte Fizetés módja és határideje Termék megnevezése, besorolási száma Termék mennyiségei egysége, mennyisége Termék adó nélküli egységára Termék adó nélküli ellenértéke tételenként és összesen Felszámított adó százalékos mértéke Áthárított adó tételenként és összesen Adóval együtt számított ellenérték tételenként és összesen Számla végösszege

16 Váltókövetelések analitikus nyilvántartása Váltóadós azonosításához szükséges adatok Váltó azonosító adatai Váltó névértéke Váltóval kiváltott követelés összege Váltó kiállításának napja Váltó esedékessége Devizakövetelés esetében a deviza neme, összeg, árfolyama Váltó tárolási helye 31 Egyéb követelések analitikus nyilvántartása Munkavállalókkal szembeni követelések analitikus nyilvántartása Személyenként készüljön A tényleges és a kilépett munkavállalók tartozásait mutassa Az egyedi nyilvántartó kartonnal legyen szoros összefüggésben A munkavállalókkal szembeni jogcím szerint kerüljön megbontásra

17 Költségvetési kiutalási igények és azok teljesítésének analitikus nyilvántartása A költségvetési kiutalási jogcíme Összege Teljesítésének összege és időpontja Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszköz analitikus nyilvántartása Kölcsönt felvevő azonosító adatai Kölcsön összege Folyósításának időpontja Törlesztés szerződés szerinti időpontja, összege Kamat összege, fizetésének esedékessége Ténylegesen megfizetett kamat mértéke, időpontja Késedelmi kamatok mértéke, időpontja Kölcsön célja A kölcsönhöz kapcsolódó biztosítékok 33 Különféle egyéb követelések analitikus nyilvántartása Peresített követelések: Összege, azonosító adatok, időpontja Perben született döntés Esetleges kiegyenlítés időpontja, összege Veszteségként történő elszámolás napja, összege Céltartalék képzés információi Részesedési viszonyban álló vállalkozókkal szembeni követelések: Részesedési viszony megállapításának napja Részesedés mértéke Vállalatcsoportban elfoglalt szerep meghatározása

18 Vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat. Csoportosítása: 1. Értékpapírban foglalt jog szerint: hitelviszonyt megtestesítő, tagsági,, áruval kapcsolatos. 2. Előállítás módja szerint: nyomdai úton vagy dematerizált. (csak ép számlán) 3. Forgalomképessége szerint: nyilvánosan vagy zártkörűen. 4. Kibocsátó szerint: Állam, hitelintézet, gazdálkodó szerv, önkormányzat. 5. Átruházási lehetőség szerint:butatóra szóló,névre szóló, rendeletre szóló. 6. Lejárat szerint: rövid, közép, hosszú táv, és lejárat nélküli 7. Hozam szerint: nem kamatozó, kamatozó, hozamot nem biztosító Részesedés kapcsolt vállalkozásban: Anyavállalattól, társult vállalkozástól stb. forgatási célból, árfolyamnyereség elérése céljából vásárolt befektetések. 2. Egyéb részesedés: Nem kapcsolt vállalkozástól forgatási célból, árfolyamnyereség elérése céljából vásárolt befektetések. 3. Saját részvények, saját üzletrészek: Visszavásárolt tulajdoni részesedések. 4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: Forgatási célból, kamatbevétel elérése miatt vásárolt részesedések. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

19 Készpénz, elektronikus pénzeszközök, csekkek, bankbetétek. Pénzeszközök a mérlegben: 1. Pénztár, csekkek: A készpénz kezelésére a vállalkozás házi pénztárt létesít. Köteles ehhez elkészíteni egy pénzkezelési szabályzatot. Csak olyan csekkek tüntethetők fel, melyek pénzhelyettesítő funkciót látnak el. 2. Bankbetétek: Egy évet meg nem halaldólekötésű betétek. 37 MNB hivatalos devizaárfolyama Választott hitelintézet vételi és eladási árfolyamának az átlaga Választott hitelintézet vételi vagy eladási árfolyama Szabadpiaci árfolyam

20 1. FIFO 2. A megállapított elszámoló árfolyamon 3. A változás napján érvényes választott árfolyam, a csökkenések átlagárfolyamon 39 Olyan költségek, ráfordítások, melyek az üzleti évben merültek fel, de csak a következő évben számolhatók el. Következő évet terhelő, de tárgyévben kifizetett előfizetési díjak. Bérbevevőnél a bérleti díj nem tárgyévet terhelő része. Kapott kölcsönök, váltókötelezettség, hitelek után a tárgyévben megfizetett, de következő évi kamat

21 Olyan bevételek, melyek csak a következő évben esedékesek, de mégis erre az időszakra számolandóak el. Utólag számlázott bérleti díjak bérbeadónál. Adott kölcsönök, bankbetétek, értékpapírok után járó kamat, mely a fordulónap után esedékes, de egy része a tárgyévet érinti. Váltóbirtokosnál a még le nem járt tárgyévet érintő kamat

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben