SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál"

Átírás

1 SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál The Application of International Accounting Standards to the Consolidation of Food Industry Businesses As a side phenomenon of globalisation, world economy is showing a trend where independent legal entity businesses in the food industry are developing joint interest or share relations. As a result of this process, market relations between those business become limited, therefore, the individual annual statements do not reflect their actual assets, and financial and revenue positions. The gap in such information can be filled in by considering those businesses as part of a group and applying to them the methods of consolidation accounting. In preparation to accession to the European Union, Hungarian legislation on consolidation accounting has been and still is subject to legal harmonisation efforts. A key element of the recent amendment to the Accounting Act, taking effect on 1 January 2004, is that business (parent companies) belonging to a specified group will be required to prepare their consolidated annual statements in accordance with international rules, beyond the term given in law. Hungarian accounting professionals need to become thoroughly familiar with local and international consolidation requirements including their similarities and differences to be able to implement the international rules in practice in preparing consolidated annual statements after the effective term. Magyarországon az élelmiszeripar legnagyobb hányadát külföldi tulajdonban lévő multinacionális szervezetek uralják, amelyek rövid idő alatt átformálták a privatizáció keretében megvásárolt vállalkozásokat és az elmúlt években kiépítették érdekeltségeiket más, ugyancsak magyar élelmiszeripari vállalkozásokkal. Ezek a magyar vállalkozások ma már a multinacionális vállalkozások kapcsolt vállalkozásaiként működnek a magyar gazdaságban. A felmérések szerint a magyarországi vállalkozások és az anyavállalatok közötti kapcsolat jellege változó, egyes vállalkozásoknál laza, máshol szoros (LEHOTA-SZŰCS, 1998). Közös vonásként azonban kiemelhető, hogy minden anyavállalat megköveteli meghatározott időnként a saját igényeinek megfelelő adatszolgáltatást a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ebből következik, hogy az érintett vállalkozásoknak egyszerre kell eleget tenniük a magyar számviteli előírásoknak és az anyavállalat velük szemben támasztott elvárásainak. Az élelmiszeripar magyarországi fejlődésével párhuzamosan a számvitel területén is jelentős változások következtek be. Ezek közül ki kell emelni a nemzetközi számviteli rendszerek, ezen belül a Nemzetközi Számviteli Standardok kialakulását. * BGF Pénzügyi Számviteli Főiskolai Kar, Budapesti Intézet, Számvitel Tanszék, főiskolai adjunktus, tanszékvezető-helyettes, PhD hallgató. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A Nemzetközi Számviteli Standardok kialakulása és fejlődése A vállalkozások létrejötte, növekedése és a számvitel fejlődése szoros kapcsolatban állnak egymással. Nehéz lenne eldönteni, hogy a számvitel kialakulása idézete-e elő a vállalkozások növekedését vagy a gazdasági kapcsolatok fejlődése ösztönözte a számvitel szabályok megalkotását (EPSTEIN-MIRZA, 2002). Az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a számvitel és vállalkozások kapcsolata, kölcsönhatása nem nélkülözhető. A gazdasági fejlődés során a vállalkozások olyan mértékű növekedésen mentek keresztül, hogy gazdasági kapcsolataik a világgazdaság egészét áthatják. A globalizációs folyamat kísérőjelenségeként létrejött multinacionális vállalatok valójában vállalatcsoportok a gazdasági szféra valamennyi területén létrejöttek, így az élelmiszeriparban is. A multinacionális vállalatcsoportok a megszerzett piaci szegmenst irányítva képesek befolyásolni majd minden országot, kormányt és egyént. Ezért szükségessé vált ezen vállalatcsoportok egységes számviteli megítélése. Az egységes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet meghatározásának legfontosabb akadályai között következőket lehet kiemelni: A különböző országokban működő vállalkozások a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetüket az országonként eltérő nemzeti számviteli szabályok alapján határozzák. Másrészt a vállalatcsoport tagjai között létrejövő érdekeltségi, részesedési kapcsolatok a vállalatok között egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyokat hozott létre, a vállalatcsoporton belül a piaci viszonyok korlátozottá váltak és az egyedi éves beszámolók, pénzügyi jelentések nem tükrözik az egyedi vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Megállapítható tehát, hogy mindezen akadályoknak a leküzdéséhez elengedhetetlen egy közös számviteli szabályrendszer kialakítása. A számviteli szabályozás különböző szintjeit lehet megkülönböztetni: Az egyes országon nemzeti szabályozását, pl. az Egyesült Államok által kialakított és jelenleg is alkalmazott Általánosan Elfogadott Számviteli Elveket (US GAAP), Több ország által kötelezően alkalmazott számviteli szabályozást, pl. az Európai Unió által megalkotott irányelveket és A nemzetközi számviteli szabályozást megvalósítani kívánó szabályrendszert, pl. IAS. A két elsőként említett számviteli rendszerre jellemző, hogy az adott ország (USA), illetve az tagállamok vállalatainak számviteli szabályait fogalmazták meg. Javítani kívánták a pénzügyi beszámolók összehasonlíthatóságát a különbségek, eltérések csökkentésével. Az egyedi vállalkozásokra vonatkozó előírások mellett mindkét rendszer tartalmaz előírásokat a vállalatcsoportok számviteli elszámolására is. Érdemes azonban megvizsgálni azt is, hogy a számviteli rendszerek mennyire teljesítették feladataikat. 2

3 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... Az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat is szem előtt tartva vizsgáljuk meg az EU irányelveket. Az Európai Unió három irányelvet fogalmazott meg a számviteli elszámolásokkal kapcsolatban: a 4. irányelv a gazdasági társaságok éves beszámolójával, a 7. irányelv a konszolidált (összevont) beszámolóval, a 8. irányelv a számviteli beszámolók felülvizsgálatával megbízott személyek működésének engedélyezésével foglalkozik. Az egyes tagországok számviteli rendszerük kialakításának figyelembe veszik ezeket az irányelveket, de ennek ellenére az tapasztalható, hogy az egyes országok által kialakított nemzeti számviteli szabályok között igen jelentősek az eltérések. A számviteli rendszerek önálló működése sem segítette elő a közös, nemzetközileg is alkalmazható szabályok létrehozását bár ezt az igényt a globalizáció erősödése egyre fontosabbá tette. A két szabályrendszertől függetlenül 1973-ban hozták létre a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottságot (IASC), amelynek alapvető feladata a Nemzetközi Számviteli Standardok megalkotása és ezek elfogadtatása világszerte. Az IASC munkája során 41 standardot bocsátott ki. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások alapján egyértelművé vált, hogy bizonyos átdolgozások, a választási lehetőségek szűkítése után ez a szabályrendszer válik nemzetközileg elfogadottá. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy egyrészt az Amerikai Standardalkotó Bizottság is az egységes, globálisan alkalmazható standardok megalkotását tűzte ki céljául, másrészt az Európai Unió lemondott önálló standardalkotásáról és 2001-ben egyetértett azzal a javaslattal, hogy 2005-től az Európai Unión belüli tőzsdei társaságok konszolidált beszámolóikat az Nemzetközi Számvitel Standardok alapján készítsék el. A kedvező változások hatására a nemzetközi szabályalkotás gyors fejlődésnek indult évben a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) átalakult és létrehozták a Nemzetközi Számviteli Standard Testületet (IASB), amelynek célja az egyes országok számviteli gyakorlatából összeállított standardok elfogadása, a nemzeti és az IAS standardjainak összehangolása. A standardok elnevezése is megváltozott a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) által kibocsátott standardokat Nemzetközi Számvitel Standardoknak nevezik, a Nemzetközi Számviteli Standard Testületet (IASB) által megalkotott standardok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) elnevezést kapnak. A két egymással párhuzamosan lezajló folyamat az élelmiszeripar magyarországi fejlődésének és a nemzetközi számviteli szabályozás kialakulásának rövid áttekintése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tudjuk minősíteni a felvetett téma fontosságát. 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 Az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációja Az élelmiszeriparban működő multinacionális vállalkozások magyarországi leányvállalatainak a konszolidációval kapcsolatban a jelenleg hatályos számviteli törvényi előírásai alapján kettős feladatuk van: a magyarországi kapcsolt vállalkozások anyavállalataként kötelesek a magyar számviteli törvény előírásainak megfelelően konszolidált (összevont) éves beszámolót készíteni, valamint a külföldi anyavállalat leányvállalataként kötelesek a multinacionális vállalkozásnak az adatszolgáltatást biztosítani az anyavállalat konszolidált (összevont) éves beszámolójának összeállításához. Jelenleg tehát a magyarországi vállalkozások két számviteli elszámolási szabály alapján vesznek részt a konszolidációs folyamatban, amely szükségszerűen többletköltségekkel jár és ellentmond a költség-haszon összevetés számviteli elvének. Ezen feladatok egy része Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával megszűnik, mert a csatlakozást követően az Európai Unióban székhellyel rendelkező fölérendelt anyavállalat olyan magyarországi leányvállalata, amely mentesíthető anyavállalatnak minősül - a feltételek fennállása esetén mentesíthető a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség alól. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt járó jogharmonizáció miatt a konszolidációs számvitel magyarországi törvényi előírásai folyamatos változáson mennek keresztül. Ennek következő lépése, hogy a január 1-jén hatályba lévő számviteli törvény előírásai szerint az 1606/2002/EK rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozás a konszolidált (összevont) éves beszámoló készítési kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett Nemzetközi Számviteli Standardoknak megfelelően állítja össze a konszolidált (összevont) éves beszámolójukat. Az 1606/2002/EK rendelet hatálya alá azok az élelmiszeripari vállalkozások tartoznak, amelyek tőzsdén jegyzettek és anyavállalatnak minősülnek. Ez az előírás nagymértékben csökkenti a konszolidációs folyamat munkaigényét, mert a multinacionális vállalatcsoporthoz tartozó mentesíthető anyavállalatnak csak a nemzetközi számviteli előírások alapján kell konszolidált (összevont) éves beszámolót készítenie, valamint adatot szolgáltatnia az anyavállalat konszolidált éves beszámolójának összeállításához. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg is vannak megoldásra váró feladatok, mert a Nemzetközi Számviteli Standardok előírásai és a Magyarországra vonatkozóan az EU csatlakozás után kötelező EU irányelvek között jelentős eltérés mutatkozik. Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyes előírások hatályba lépéséig a magyar számviteli szakembereknek alaposan meg kell ismerniük a magyar és a nemzetközi konszolidációs előírásokat, ezek azonosságát és eltéréseit, annak érdekében, hogy a megadott határidőtől kezdődően képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni a nemzetközi számvitel előírásokat a konszolidált (összevont) éves beszámoló összeállítása során. 4

5 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... A következőkben a terjedelmi korlátokat figyelembe véve csak azok a konszolidációs előírások kerülnek bemutatásra, amelyek a segítséget nyújtanak a konszolidációs folyamat előkészítése során. A konkrét szabályok vizsgálata előtt a szabályozás rendszerét is meg kell vizsgálni. Ezen a területen a magyar és a Nemzetközi Számviteli Standardok között több eltérés is található. A számviteli törvény egyetlen jogszabályban rögzíti valamennyi gazdálkodóval kapcsolatos általánosan alkalmazásra kerülő szabályokat, amelynek keretében a konszolidációval kapcsolatos előírásokat, részben elkülönítetten (külön fejezetben), részben a törvény más paragrafusaiban ismerteti. A Nemzetközi Számviteli Standardok szellemükben leginkább a konszolidált beszámoló készítést segítik elő. Ennek ellenére a konszolidációval külön standardok foglalkoznak: IAS 22 Cégfelvásárlás, IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó információk, IAS 27 Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatok számvitele IAS 28 Társult vállalkozások számvitele IAS 31 Közös vezetésű vállalkozások számvitele című standardok. Az is kiemelésre érdemes, hogy az IAS 1-et (A pénzügyi kimutatások formája és tartalma) az egyedi és konszolidált beszámoló készítése során alkalmazni kell. A vállalatcsoporton (konszernen) belül a csoport tagjai között különböző kapcsolati típusok alakulhatnak ki. Ezek közül a kapcsolati típusok közül a multinacionális vállalkozások magyarországi élelmiszeripari vállalkozásaira leginkább az egyszintű egyirányú, valamint a többszintű egyirányú kapcsolat a jellemző. Az egyszintű egyirányú kapcsolatokban a befektetést élvező vállalkozásoknak nincs további befektetése és ugyanakkor a befektető vállalkozásban sincs viszontérdekeltségük. Jellemző ez a típusú kapcsolat a horizontális felépítésű élelmiszeripari konszernekre, amelynek keretében azonos tevékenységet végző gazdasági szervezetek kerülnek érdekeltségi kapcsolatban egymással. A többszintű egyirányú kapcsolati típus esetén a befektetést élvező cégeknek további befektetéseik vannak, de egyetlen befektetést élvező cégnek sincs viszontérdekeltsége a bennük befektető vállalkozásban. Ez a kapcsolat a vertikális felépítésű élelmiszeripari konszernekre jellemző, ahol egy adott termékpályán egymásra épülő gazdasági társaságok kerülnek egymással érdekeltségi kapcsolatba. A konszolidáció során szükséges a két típusú kapcsolatot egymástól elkülöníteni, mert a kapcsolati típus nagymértékben befolyásolja azt, hogy a teljes körű konszolidáció során milyen részfeladatok végrehajtására kerül sor. A horizontális felépítésű élelmiszeripari konszernek esetében általában lényegtelennek minősíthető a közbenső eredmények keletkezése, mert a termelési feladatok egymástól elkülönültek. Ezzel szemben a vertikális felépítésű élelmiszeripari konszernek esetén a közbenső eredmények miatti halmozódások kiszűrése jelentős feladat, szükségképpen megjelenik a termelési folyamat egymásra épülő jellegéből következően. 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A kapcsolati típusok megkülönböztetése mellett a vállalatcsoportban alá- és fölérendeltségei kapcsolatba kerülő vállalkozásokat a konszolidációban alkalmazható vállalati típusokba kell besorolni. Ezek a számviteli törvény előírásai értelmében a következők lehetnek: anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás. A Nemzetközi Számviteli Standardok közül a korábban megjelölt standardok határozzák meg a konszolidációt érintő alapfogalmakat. Az egyes vállalkozási típusok megfogalmazásában találhatunk eltéréseket, de ezek a lényegi szempontokat nem befolyásolják. A vállalatcsoport megfogalmazása azonban eltérő. A standard alapján a csoportot az anyavállalat és leányvállalatai alkotják, míg a számviteli törvény a csoport fogalmát nem határozza meg. A törvény két fogalmat határoz meg a konszolidálásba bevont vállalkozásokat (anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás) és a kapcsolt vállalkozásokat (anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás). A konszolidáció során érdemes kitérni az üzleti év vizsgálatára is. A számviteli törvény előírásai alapján az üzleti év megegyezik a naptári évvel, hossza 12 hónap. Az üzleti év naptári évtől való eltérése a konszolidáció keretében a törvény alapján megengedhető a külföldi anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalatánál, ezen leányvállalat leányvállalatánál, ha az a külföldi anyavállalatnál, illetve a külföldi anyavállalat konszolidált (összevont) beszámolójánál is eltér. A számviteli törvény további részletes szabályokat is tartalmaz a beszámoló üzleti évére vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló üzleti éve általában az anyavállalat üzleti évével egyezik meg. Abban az esetben, ha a leányvállalatok üzleti éve az anyavállalat üzleti évétől eltér, akkor a konszolidált éves beszámoló üzleti éve lehet a leglényegesebb leányvállalat vagy a leányvállalatok többsége éves beszámolójának üzleti éve is. Ezzel szemben a standardok nem határozzák meg, hogy milyen időszakot kell üzleti évnek tekinteni. Ez az általános szabályozási jelleg azzal a standardok jelenleg is bírált vonásával hozható összefüggésbe, hogy több alternatívát ad/hagy az előírások alkalmazói számára. Az üzleti év naptári évtől való eltérése az élelmiszeripari vállalkozásoknál mindenképpen jobban megfelel a tevékenység jellemzőinek. A konszolidációs során az egyes vállalkozások által alkalmazott üzleti évek esetleges elérése miatt, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a számviteli törvény meghatározza, hogy ilyen esetben akkor kell közbülső beszámolót készít, ha az adott vállalkozás üzleti évének fordulónapja több, mint három hónappal előzi meg a konszolidált éves beszámoló fordulónapját. Ezzel szemben a Nemzetközi Számviteli Standardok csak a három hónapos időtartamot jelölik meg, de a viszonyítás módját nem. A vállalati típusok és az üzleti év meghatározása után kerülhet sor a konszolidált (összevont) éves beszámoló készítési kötelezettség vizsgálatára. Mind a 6

7 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... két számviteli szabályozás megegyezik abban, hogy a beszámoló készítésére az anyavállalat kötelezett. A beszámoló részei a két számviteli előírás alapján eltérést mutat. A számviteli törvény előírásai alapján a konszolidált éves beszámoló részei a következők: konszolidált (összevont) mérleg, konszolidált (összevont) eredménykimutatás, konszolidált (összevont) kiegészítő melléklet. A beszámolónak nem képezi részét, de kötelezően el kell készíteni az üzleti jelentést is. A Nemzetközi Számviteli Standardok közül az 1. számú A pénzügyi kimutatások formája és tartalma című standard tartalmazza az egyedi és konszolidált beszámoló tartalmát, de ezen kívül a Keretelvek is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ezek alapján a beszámoló tartalma a következő: mérleg, eredménykimutatás, kimutatás, amely bemutatja a saját tőke valamennyi változását és azokat a tőkeváltozásokat, amelyek nem a tulajdonosokhoz kapcsolódnak, cash-flow kimutatás, számviteli politika és kiegészítő megjegyzések jegyzéke. A konszolidált beszámoló mérlege első pillantásra több eltérést mutat a standardok függelékében található konszolidált mérleghez képest. Az eltérések a részletezettségben és az adatok elkülönítésében nevesítésében figyelhető meg. A standard szerinti mérleg egyetlen konszolidációval kapcsolatos sort kisebbségi részesedés találhatunk. Ezzel szemben a konszolidált mérlegben több elkülönített sor szolgál a konszolidációs sajátosságok részletezésére. Ezek a következők: A /III/8. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból B/II/6. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés D/VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±) D/IX. Konszolidáció miatti változások (±) adósságkonszolidálás különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből D/X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése (Ez felel meg a standard szerinti kisebbségi részesedés sornak. F/I/4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból F/III/9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás Ezek a sorok a standard szerinti mérlegben nem találhatók meg elkülönítetten, de mivel a függelék csak mintaként tartalmazza az adott mérlegszerkezetet, azonban a mérleg továbbrészletezése megengedett a vállalkozások számára. Az eredménykimutatás levezetésében jelentős különbséget mutat a magyar szabályok alapján elkészített eredménykimutatáshoz képest. Az eltérések egy része abból adódik, hogy a standardok megengedik a bevételek és ráfordítások 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 nettósítását, míg a magyar számviteli alapelvek a bruttó elszámolás elvét preferálják. A standardok függelékében található eredménykimutatási sémák (összköltség és forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás) közös jellemzője, hogy a mérleghez hasonlóan csak egy nevesített sor kapcsolódik a konszolidációhoz, amelynek Kisebbségi részesedés az elnevezése. Ezzel szemben a magyar szabályok szerinti konszolidált eredménykimutatás speciális sorai a következők: III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt növelő konszolidációs különbözet VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt csökkentő konszolidációs különbözet 13/a. Kapott osztalék társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalék egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±). Ezek a sorok a standard szerinti eredménykimutatásban nem találhatók meg elkülönítetten, de mivel a függelék csak mintaként tartalmazza az adott eredménykimutatások szerkezetét, azonban az egyes sorok továbbrészletezése megengedett a vállalkozások számára. A számviteli törvény által megkövetelt kiegészítő mellékletnek felel meg a kiegészítő jelentések beszámolórész. A számviteli politika mind a két számviteli szabályozás alapján elkészítésre kerül, de a magyar szabályok szerint ez nem része a beszámolónak, de mindenképpen megalapozza a beszámoló előírásoknak megfelelő elkészítését. A cash-flow kimutatás a standardok szerint a beszámoló elkülönített része. A magyar szabályokba a folyamatos jogharmonizáció révén beépítésre került a cash-flow kimutatás elkészítése, amely a kiegészítő melléklet keretében kerül összeállításra. A saját tőke változásával kapcsolatban a magyar szabályok szerint nem készül külön kimutatás, de az előírások lehetővé teszik azt, hogy a vállalkozások az általuk fontosnak ítélt, befektetők által megkívánt adatokat a kiegészítő mellékletben részletezzék. Összefoglalás A magyar számviteli előírások és a Nemzetközi Számviteli Standardok által szabályozott az előadás szűkös keretei miatt csak néhány fontosabb konszolidációs előkészítő folyamatra kiterjedő összehasonlítás alapján azonban fontos következtetések vonhatók le. A szabályozás eltérései egyértelműen meghatározhatók. Ennek ellenére a Nemzetközi Számviteli Standardok alapján a konszolidált éves beszámoló elkészítése és az azt megalapozó számviteli információs rendszer kialakítása, a magyar viszonyokra, az élelmiszeripari tevékenységre való adaptálása nem tekinthető egy egyszerű feladatnak. Az előttünk álló munka elvégzésének több akadálya is van. Ezek egy része összefügg azzal, hogy a standardok alkalmazása feltételezi a standardok al- 8

9 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... kalmazásában való bizonyos jártasságot, amellyel a magyar számviteli szakembereknek csak egy szűk köre rendelkezik. A nemzetközi gyakorlat hiánya nehezen pótolható, ezért az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos felkészülésnek, felkészítésnek a számviteli szakemberek továbbképzésére is ki kell terjednie. A Nemzetközi Számviteli Standardok keretjellegű meghatározása, a választási alternatívák sokfélesége jelenti a másik akadályozó tényezőt. Ezen a területen már vannak kisebb eredmények, hiszen a standardok elmúlt években megvalósult, több szervezet általi átvizsgálása során megfogalmazott bírálatok alapján megindult a standardok választási alternatíváinak szűkítése, megszüntetése. Hivatkozások MADARASINÉ MATUKOVICS [2003]: IAS vs US GAAP; Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt., Budapest. MADARASINÉ MATUKOVICS [2003]: Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés 2003., A nemzetközi számviteli standardok alapelvei és fő tartalmi elemei, MKVK, Budapest. Nemzetközi Számviteli Standardok [2003], Saldo, Budapest. EPSTEIN MIRZA [2003]: IAS, Nemzetközi Számviteli Standardok alkalmazása, PERFEKT Rt, Budapest. KOROM MADARASINÉ MIKLÓSYNÉ et al. [2002]: A számvitel időszerű kérdései, PERFEKT Rt, Budapest. NAGY [2003]:: Oktatási segédlet a könyvviteli szolgáltatók évi továbbképzéséhez, MSZSZE, Budapest. ADORJÁN BARY DUDÁSNÉ et al. [2001]: Számvitel és elemzés I., MKVK, Budapest. LEHOTA SZŰCS [1998]: Multinacionális cégek működési sajátosságai a magyar élelmiszeriparban, Gazdálkodás, XLII. évfolyam 2. szám. BALOGH KÓBOR LAKNER [1992]: Államszocialista monopolszervezetek helyett kisvállalkozásokat az élelmiszeriparban?, Gazdálkodás, XXXVI. évfolyam 6. szám. SZÉLES GYULA [2003]: Az intergráció üzemgazdasági összefüggései, Gazdálkodás, XLVII. évfolyam 4. szám. 9

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Konszern számvitel alapjai

HÁZI DOLGOZAT 1. Konszern számvitel alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam PSZ

Részletesebben

Konszern számvitel alapjai

Konszern számvitel alapjai SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai Pénzügy-számvitel alapszak Nappali tagozat 2016/2017. tanév II. félév 1 A tárgy oktatásának célja: A világgazdaságban és ebből következően

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Konszolidáció elméleti alapjai

Konszolidáció elméleti alapjai MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Konszolidáció elméleti alapjai Várkonyiné Dr. Juhász Mária A vállalat csoport jellemzői

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Tőkekonszolidáció Várkonyiné Dr. Juhász Mária Konszolidált éves beszámoló összeállításának

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL 1-2. ELŐADÁS Rózsa Ildikó, BME, 2013. szeptember 20-21. 2 A leányvállalatok gazdaságilag nem önállóak, egy másik vállalkozás érdekeit szolgálják. Csak akkor mutat

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 3. Előadás Lehetőségek és korlátok a hazai szabályozásban a számvitel jövőképe A számvitel jövőképe Az új tényezők hatása Konvergencia Szabályozás Számvitell

Részletesebben

Beszámoló, beszámolás

Beszámoló, beszámolás Beszámoló, beszámolás Cél: piaci szereplők tájékoztatása a gazdálkodásról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Eszköz: adatok, információk rendszeres nyilvánosságra hozatala Forma: beszámoló Beszámoló

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Könyvvizsgálói tevékenységek bemutatása Témák Helyi szabályok szerint elkészített beszámolók könyvvizsgálata Nemzetközi, USA vagy egyéb országok beszámolási szabályai szerint

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Számvitel alapjai III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor 2016.09.28. Számviteli szabályozás és irányítás Magyarországon 1875. évi Kereskedelmi Törvény 1979. évi Pénzügyi

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendkívüli ülésére 134/2010.(V.25) számú előterjesztés Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Javaslat

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Konszernszámvitel Mintavizsga

Konszernszámvitel Mintavizsga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pénzügyek Tanszék Név:... NEPTUN KÓD:... Konszernszámvitel Mintavizsga Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 5 2. 30 3. 25 4. 5 5. 35 Összesen 100 A

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 5. Előadás Az IAS-IFRS rendszerek Az IAS fejlődésének folyamata Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) megalakulása 1973. évben Az alapvető standardok

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 4. Előadás Európai számviteli szabályozás Az európai számvitel Kettősség a kontinentális európai és az angolszász számviteli gyakorlat Szempontrendszerek

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

eladatgyûjtemény a könyvviteli alapismeretekhez

eladatgyûjtemény a könyvviteli alapismeretekhez S z á m v i t e l I. F Éva Katalin, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Siklósi Ágnes, Simon Szilvia eladatgyûjtemény a könyvviteli alapismeretekhez

Részletesebben

In the Headlines. KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk!

In the Headlines. KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk! In the Headlines KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Boros Judit partner Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/ 795-1585 e-mail: laszlo.meszaros@ngm.gov.hu

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2013. február 28. Németh András elnök I. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A PTT tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás. Számviteli szabályok változása 2010.

A PTT tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás. Számviteli szabályok változása 2010. Számviteli szabályok változása 2010. Számviteli törvény módosítása Szt. módosítás Jogszabályhelye: 2010. évi CXXIII. Tv. Hatálybalépése: 2011. jan. 1-től De! már a 2010. évi beszámolónál alkalmazható.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről I. Általános rendelkezések 1. Az ajánlás célja és hatálya Az ajánlás célja az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE"

A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE Böcskei Elvira* A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE" A tőkepiacok globalizációja és a nemzeti pénzügyi szabályozások szabványosítása Az egyes nemzetek hagyományai, alternatív

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben

Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához

Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához 4.4.2 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma

Részletesebben

Számvitel mesterszak (Nappali tagozat) Számvitel szabályozása Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak (Nappali tagozat) Számvitel szabályozása Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak (Nappali tagozat) Számvitel szabályozása Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1. félév 1 Tantárgy megnevezése: SZÁMVITEL

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban

A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 145 A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban SIMON SZILVIA Kulcsszavak: globalizáció, élelmiszer-gazdaság, konszern, konszolidációs

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 18197134-6910-529-01 Egyéb szervezet neve: SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság Egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Keltezés:

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 06. I. FÉLÉVES JELENTÉSE Társaság neve: Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: 76

Részletesebben

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Féléves jelentés 2012

Féléves jelentés 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Féléves jelentés 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált,

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 10 Beszámolási időszakot követő események. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 10 Beszámolási időszakot követő események. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 10 Beszámolási időszakot követő események Füredi-Fülöp Judit Beszámolási időszakot követő események: a beszámolási időszak vége (fordulónap) és a beszámoló

Részletesebben