Szeretettel és tisztelettel köszöntjük megyénk valamennyi pedagógusát!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel és tisztelettel köszöntjük megyénk valamennyi pedagógusát!"

Átírás

1 Petıfi Sándor: A jó tanító Van biz ott a sok rossz között, Van jó tanító is. Volt nékem sok rossz tanítóm, Volt nekem egy jó is. Meg is maradt a fejemben, úgy emlékszem rája, Mintha vén kopasz fejével Most is itten járna. Ha leckémbıl fél betüt sem tudtam felmondáskor, Azzal vígasztalt, hogy sebaj, megtanulom máskor. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük megyénk valamennyi pedagógusát! Programok A SZÁM TARTALMÁBÓL Tanfolyami pótjelentkezések Aktuális pályázatok Közérdekő információk Pedagógiai szakkönyvtár információi Tankönyvkiadók információi Programok JÚNIUS A kézírás- és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében prevenciós jelleggel tanfolyam Téma: Tanfolyamzárás Vezetı: Ákli Istvánné Elıadó: Kárpáthy Magdolna Helye: PTSZI, II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. TANFOLYAMI PÓTJELENTKEZÉS Kedves Intézményvezetık! Kedves Pedagógusok! A tanév végi hajrában biztosan megfeledkeztek a 2007/2008-as tanév tanfolyami jelentkezés idıszakáról. Az eddig beérkezett jelentkezések alapján az alábbi képzésekre hirdetünk meg pótjelentkezést: A gyermekkor védelme. Segítı kapcsolat az óvodai gyermekvédelemben A játékok önfejlesztı ereje A kézírás- és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében prevenciós jelleggel A kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem elmélete és gyakorlata Az óvoda-iskola átmenet támogatása Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer/difer/ programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves korban Drámapedagógia az iskolában Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

2 2007. június Felkészítés a tanulók szövegértı olvasásának fejlesztésére az általános iskola alsó tagozatában Hátrányos helyzető tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének nevelési feladatai a mindennapok gyakorlatában Hogyan tovább? Tanácsadó nélkül dolgozó intézmények minıségfejlesztési továbbképzése Játsszunk táncot! Ünnepek népi gyermekjátékai - hétköznapok ünnepei Konfliktuskezelı tréning Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés Közoktatási intézmények önértékelési rendszerének kiépítése Közösségi /Európai Uniós/ pályázatok megírásához szükséges ismeretek és készségek fejlesztése Logopédiai alapismeretek Pszichológiai gyakorlatra épített önismereti és kommunikációs személyiségfejlesztı tanfolyam Számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesztés (kezdı csoport) Tanulásirányítás mesterfokon. Az 1-6 osztályban tanítók kognitív és szociális kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai praxisban alkalmazható hatékony stratégiák, módszerek, eljárások szolgálatában Természetes anyagok felhasználása az óvodában népi kismesterségek segítségével Kistérségi tanügyigazgatási szakértı szakirányú továbbképzés Minıségügyi szakértık szakirányú továbbképzés A mellékelt jelentkezési lapon jelezzék szándékukat június 15-ig, PTSZI Ákliné (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.) A kiértesítéseket június 25-ig juttatjuk el az érintetteknek. Aktuális pályázatok 50 év - Barátság - képzımővészeti pályázat diákoknak Kiíró: Genius Alapítvány és a GENIUS Tehetséggondozó Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Pályázhatnak: 6-18 éves korig Kategóriák: 6-10 éves korosztály éves korosztály éves korosztály A pályamőveket paszpartuzva várják, melynek mérete nem lehet nagyobb 48x37 cm. A pályázatokhoz csatolni kell egy 21x4 cm fehér lapot, mely tartalmazza az alkotó nevét, korát, országát, város nevét és az alkotás címét. (A szervezık kérik, hogy Times New Roman 16 betőformát és méretet alkalmazzanak az adatok feltüntetéséhez!) A munkák hátoldalán legyen fel- 2 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

3 tüntetve az iskola neve, címe, telefonszáma és a felkészítı tanár neve. Technikák: bármilyen technika (grafika, vízfesték, tempera, pasztell) Forma: A/4 vagy A/3 Beküldési határidı: június 30. Cím: GENIUS Tehetséggondozó Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Budapest, Szent István út forrás: Újságíró kerestetik! - Pályázat minden korosztálynak Kiíró: Ugródeszka Médiaklub július 11. és 18. között kerül megrendezésre a III. Országos Ifjúsági Média7-et Egerben az Ugródeszka Médiaklub szervezésében. S ha úgy érzed, van tehetséged az újságíráshoz és szeretnéd megmérettetni magad, akkor itt a remek alkalom. Pályázz, és nyerd meg a fantasztikus díjak egyikét! A pályázat részleteit az alábbiakban olvashatod. Kötetlen témájú, és terjedelmő írásokkal lehet pályázni. (Egy diák több cikket is beküldhet!) Pályázni három kategóriában lehet: I. általános iskola (14 éves korig) II. középiskola III. felsıoktatás/egyéb Kategóriánként az elsı három helyezettet díjazzák. A cikkhez mellékelni kell a nevet, életkort, postacímet, címet, valamint a telefonszámot! Beküldési határidı: június 17. Postacím: Kisköre, Alkotmány út 14/a, 3384 (a borítékra fel kell tüntetni: Média pályázat) vagy Telefon: 30/ A táborról és a pályázatról folyamatosan frissülı információkat a oldalon lehet olvasni. forrás: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium két pályázatot hirdet középiskolás diákoknak és tanároknak a magyar zsidóság két világháború közötti életérıl és a holokauszt oktatás nehézségeirıl, lehetıségeirıl Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázhatnak: középiskolás diákok és tanárok a magyar zsidóság két világháború közötti életérıl és a holokauszt oktatás nehézségeirıl, lehetıségeirıl. A pályázatok együttmőködı partnerei a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyőjtemény Közalapítvány és a Diaszpóra Alapítvány. 1. A magyar zsidóság gazdasági és kulturális tevékenysége lakóhelyemen a két világháború között A pályamunkák beküldési határideje: október 15. hétfı, 18 óra 2. Töprengések a holokauszt oktatásának nehézségeirıl, lehetıségeirıl A pályamunkák beérkezési határideje: október 15, hétfı, 18 óra. forrás: Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatása / IFJ-KT-07 Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Beadási határidı: Pályázhat: belföldi székhelyő: Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító: - alapítványok [Ptk. 74/A. ], - egyházak [1990: IV. tv. 8. ], - költségvetési szervek [Ptk. 36. ; 1992: XXXVIII. tv. 87. ], - közalapítványok [Ptk. 74/G. ], - közhasznú társaságok [Ptk. 57. ], - társadalmi szervezetek [Ptk. 64. ; 1989: II. tv.], a politikai pártok, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek kivételével, - a fenti jogi személyek önálló jogi személyiséggel rendelkezı intézményei. forrás: Vers -, próza- és dalszövegíró verseny Kiíró: Hetedhét Oázis Alapítvány Beadási határidı: Pályázhatnak: éves diákok forrás: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

4 2007. június Közérdekő közlemények A pedagógiai szakkönyvtár információi A Pályázatfigyelı Értesítı a Pályázatfigyelı szerkesztıségének küldı szolgáltatása, amelynek elıfizetıi a pályázati kiírásokat közvetlenül a szerkesztıségi rendszerbıl kapják. A szerkesztıség győjti a pályázati úton elnyerhetı támogatásokat. Közli a magyar minisztériumok rendszeres pályázati céltámogatásait, a közalapítványok, az alapítványok, egyesületek vissza nem térítendı pénzbeli felajánlásait, a különbözı nemes célokért felajánlott díjakat, a kisebb és nagyobb adományozó szervezetek kiírásait, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Különös figyelmet kapnak az Európai Unió pályázati kiírásai. Az Értesítı tartalmát a szerkesztıség semmilyen szempont szerint nem válogatja, ezért a felhasználók minden pályázatot megkapnak, mégpedig olyan rendszerességgel, amilyen sorrendben és mennyiségben a szerkesztıségbe azok bekerülnek, ezért elıfordulhat, hogy néhány napig nem, majd egyszerre több pályázat is érkezik. Ha Ön elıfizet szolgáltatásunkra, átlagosan száz pályázatot kap havonta. Az ek formátuma egyszerő szöveg (text) csatolt file-ok nélkül, melynek tárgyában a pályázat címe található. A szöveg elsı néhány sora a címen kívül a pályázat kiíróját, beadási határidejét és a pályázók körét tartalmazza. Kérdéseit felteheti az címen. ÁLLÁST KERES Egészségtantanár végzettséggel Kaposváron munkát keresek. Rendelkezem családi napközivezetıi, -helyettes szülıi, -nevelıszülıi oklevéllel, továbbá számítógépes ismerettel. Szívesen dolgoznék gyerekekkel, egészségtantanárként, napközis nevelıként, kollégiumi nevelıként. Elérhetıség: Iskolai Könyvtári Világnap Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete 2007-ben kilencedik alkalommal intéz felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére óta a világ iskolái és iskolai könyvtárak céljaival egyetértı szervezetek minden évben színes programokkal hívják fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet. Könyvtárunk ereje - Tudásod veleje Learning: Powered by your school library Ezt a jelmondatot választották a 2007-es rendezvények témájává. Ezzel ebben a tanévben azt szeretnénk kihangsúlyozni és megmutatni, hogy az iskolai könyvtáraknak alapvetı szerepe van, alapvetı szerepe lehet a tudás megszerzésében. A nemzeti ünnepre való tekintettel 2007-ben Magyarországon október 25-én, kedden tartjuk rendezvényeinket. Csatlakozzatok Ti is egy rendezvénnyel a programsorozathoz! A 2007-es oldal Csatlakozás menüjében adhatja meg intézményének adatait és világnaphoz kapcsolódó céljainak, programjainak rövid leírását. Vegyetek részt a világnap rendezvényein! A 2007-es oldal Események menüjében tájékozódhat a világnaphoz csatlakozott intézmények, szervezetek programjairól. A Könyvtárostanárok Egyesülete nemzetközi pályázatokat hirdet az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából, amely a /palyazatok menüjében megtalálható. TANKÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jedlik Oktatási Stúdió Bt. által kiadott Informatikai ismeretek a 9-10 évfolyam részére címő tankönyv megtekinthetı a pedagógiai szakkönyvtár tankönyvbemutatóhelyén (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.). 4 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

5 JOGSZABÁLY FIGYELİ XXXIII. tv. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggı módosításáról = Magyar Közlöny, május sz. p /2007. (III.7.) Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet módosításáról = Oktatási Közlöny, május sz. p /2007. (III.7.) Korm.rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm.rendelet módosításáról = Oktatási Közlöny, május sz. p /2007. (III.23.) OKM r. A 2007/2008. tanév rendjérıl = Magyar Közlöny, március sz. p /2007. (III.23.) OKM r. Az Országos szakértıi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértıi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrıl, valamint a szakértıi tevékenységrıl szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendelet és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történı honosításáról szóló 26/2000. (VIII.31.) OM rendelet módosításáról = Magyar Közlöny, március sz. p /2007. (IV.2.) OKM r. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet módosításáról = Magyar Közlöny, április sz. p VÁLOGATÁS PEDAGÓGIAI FOLYÓ- IRATOKBÓL Az olvasás múltja és jelene = Könyv és nevelés, sz. p Béres Mária: Montessori-módszer értelmileg akadályozott gyermekek nevelésében (1. rész ) = Tanító, sz. p. 20 Bondor Erika: Könyvdigitalizálás és iskolai könyvtár = Könyv és nevelés, sz. p Buda András: Az infokommunikációs technológiák és a pedagógusok = Iskolakultúra, sz. p Csámer Iván: Informatikai eszközök a középiskolák könyvtáraiban = Iskolakultúra, sz. p Dorner Helga Lakatosné Török Erika: Felkészítés nemzetközi projektekre a pedagógusképzésben = Iskolakultúra, sz. p Fejes József Balázs: Online tanulóközösségek = Iskolakultúra, sz. p Fesetıné Dobó Zsuzsa: Dokumentációs rendszer a fejlıdés követéséhez (1. rész) = Tanító, sz. p Gergely Ildikó: Mindennap mozgásfejlesztés! V. = Óvodai nevelés, sz. p Géczi János: A tudás átadásának formái a patrisztikában = Iskolakultúra, sz. p Gróz Andrea: A pedagógusszerep változása = Tanító, sz. p Husz Mária: Az eredetiség élménye = Iskolakultúra, sz. p Kass Róbertné Pornai Éva: Könyvbarát(ság) = Budapesti nevelı, sz. p Dr. Kálmán Zsófia: Humbug vagy hatékony módszer?: kommunikációelméleti megfontolások az augmentatív kommunikációról = Gyógypedagógiai szemle, sz. p Kárpáti Andrea: Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése = Iskolakultúra, sz. p. 3-7 Kárpáti Andrea Ollé János: Tanárok informatikai képességének és pedagógiai stratégiájának integrált fejlesztése = Iskolakultúra, sz. p Kelemen Elemér: Az általános iskoláról a 60. évforduló után = Iskolakultúra, sz. p Kinyó László: A magyar történelmi események, korszakok megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdıíves vizsgálat eredményei alapján = Magyar Pedagógia, sz. p Müller Márta: A tanulói konfliktusok kezelésének lehetıségei = Tanító, sz. p. 8 Nagy József: Az íráskészség kritériumorientált fejlıdése és fejlesztése = Iskolakultúra, sz. p Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

6 2007. június Nanszákné Cserfalvi Ilona: Mérések, elemzések, tanulmányok = Tanító, sz. p. 21 Németh Ágnes: Iskoláskorú gyermekek egészségmegtartása = Gyógypedagógiai szemle, sz. p Pásztai Éva: A jó iskolakezdés tényezıirıl, feltételeirıl, hátterérıl óvónıi szemmel = Óvodai nevelés, sz. p Perlai Rezsıné: Játékosság a tanulásban = Óvodai nevelés, sz. p Rátkainé Hegedős Ilona: Látom, hallom, csinálom, tudom! a 4. osztályban is = Tanító, sz. p Takács Gábor: Pedagógiai szabadság magárahagyatottság szabadosság = Budapesti nevelı, sz. p Dr. Torda Ágnes: Jövınk, jelenünk tükrében = Gyógypedagógiai szemle, sz. p Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései = Könyv és nevelés, sz. p Tóth Péter: A megszerzett tudás szerepe a problémamegoldás során = Budapesti nevelı, sz. p Török Tamás: A szöveges feladatok tanítása = Tanító, sz. p Vajda Kornél: A könyvdigitalizálás egyes kérdései = Könyv és nevelés, sz. p Varga Kornél: Kompetencia, tudástranszfer és önszabályozó tanulás egy informatikus szemével = Iskolakultúra, sz. p Vígh Tibor: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai = Magyar Pedagógia, sz. p ÚJ BESZERZÉSEINK Dr. Czeller Zsuzsanna: Építsünk könyvtárat!: A könyvtár elhelyezése, berendezése az oktatási intézményben. Bp.: FPI, (Könyvtárpedagógiai füzetek 5.) Esettanulmányok, fejlesztési tervek: segítség a mindennapokhoz. Módszertani Füzetek 1. Szekszárd: Tolna Megyei ÁMK Pedagógiai Intézete, p. A Bevezetıbıl: Egyre növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akik az óvodában, iskolában nehézségekkel küszködnek, illetve kudarcot vallanak. Óriási kihívást jelent a problémás gyerekekkel való foglalkozás a pedagógusoknak is. Mi, pedagógusok is sokan, sokfélék vagyunk. Ez így van jól. Egyetlen tulajdonság közös bennünk, hogy a sokféle gyermekért vagyunk. Azzal a gyermekkel is meg kell(ene) szerettetnünk a tanulást, amelyik nem tud, vagy nem akar tanulni. El kell tudnunk fogadni a másságukat. Olyannak fogadjuk el ıket, amilyenek. Azt hiszem, a legjobban így tudunk változtatni rajtuk. Könnyő dolgozni azzal, aki szereti, akarja tudni az anyagot. De nekünk pótolni kell a hiányzó akaratot, hiányosságot. Kényszeríteni úgy, hogy a kényszert ne vegye észre. Ennek egyik eszköze pedig az érdeklıdés felkeltése. Élményeket szereztetni azonban sokkal nehezebb, mint ismereteket adni. Kisgyermekek, nagy problémák. A májusi kötet tartalmából: Balkezesség: Mit jelent, ha valaki balkezes? Mikor válik egyértelmővé hogy az? Hogy tanul meg írni? Elmélet és gyakorlat egy helyen; Példatár a matematika differenciált oktatásához: Már tudjuk mit jelent, ha valaki diszkalkuliás, azt is tudjuk, hogyan kell ıt fejleszteni. De mit kezdjek addig az osztály többi tanulójával? Szervezze differenciáltan a tanórát!; Elitcsalád elitgyerek elitiskola?: Ideális család, törıdı szülık, nagyhírő intézmény. A gyerekkel mégis baj van. Versenyszellem, elvárások, kudarcok. Az elitlét árnyékos oldala. ; Adatvédelmi kérdések az óvodában és az általános iskola alsó tagozatán: Mettıl meddig tart a pedagógusok titoktartási kötelezettsége? Mit jelent a személyes adatok védelme? Mitıl különleges egy adat? Megannyi apróság, súlyos következményekkel. RAABE, május Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: óraelemzések szempontrendszere: módszertani ajánlás. Bp.: FPI, A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai és az értékelés rendje: Teljesítményértékelés. Bp.: FPI, Oktatási vezetık teljesítményértékelése, és javaslatok a vezetıi pályázatok készítéséhez: Teljesítményértékelés. Bp.: FPI, Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

7 Tisztelt Intézményvezetı! Kedves Kolléganık / Kollégák! Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézetünkben július 2-tıl augusztus 20-ig telefonügyeletet tartunk. Tájékoztatjuk a kedves könyvtárlátogatókat, hogy a pedagógiai szakkönyvtár július 2-5-ig és 16-tól augusztus 20-ig szabadság miatt zárva lesz, a könyvtári szolgáltatások szünetelnek. Jó pihenést kívánok minden kedves olvasónak a nyári szünetben. Beck Éva könyvtárvezetı Minden kedves Kollégának kellemes pihenést, tartalmas kikapcsolódást kíván a Pedagógustovábbképzı Intézet minden munkatársa a nyári szünetre! Készült a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet sokszorosítójában 500 példányban. Felelıs kiadó: Dr. Sótonyi Sándor intézeti igazgató Felelıs szerkesztı: Beck Éva A következı havi lapzárta augusztus 24. (péntek). A 24-e után érkezett információkat nem áll módunkban közölni! Kéziratokat nem ırzünk meg! Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet Kaposvár, Bajcsy-Zs. u / , 82/ Fax: 82/ Internet: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és

Részletesebben

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük.

A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Intézetünk hírei A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Tisztelt Partnereink! Intézetünk szakkönyvtára

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail:

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail: Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail: blosuli@altisk-bogyiszló.sulinet.hu Honlap: http:/ www.bogyiszloiskola.hu/

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2011. március - április Fejér Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból Beszámoló a 2010/2011. évi Lánczos Kornél Fizikaversenyről...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben