Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám. 2009. október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2"

Átírás

1 GYERÜNK! XXI. évfolyam 1. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja otóber 1. Tartalom Rózsafüzér Királynéja, önyörögj értün! ép: communio.hu Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találozó 2 Gondolato a Szent Gellért nap apcsán Még nem tudom... 3 Imádság a papság évében Mi a papi hivatás? Tájolás Bemutatozi a Karitász Utazáso egy szerzetessel 5 Egyházmegyei Családtábor Õszi Családnap...hogy mûvelje és õrizze meg 6 Együtt a járatlan úton Fiatalo találozója Pécsett 7 Magyar szente nyomában TCST-urzus Szegedi NemzetöziBiblius Konferencia Linajánló Új templom egyházmegyénben 9 Gazdago és szegénye Verse Tiszació 10 Országos Karizmatius Találozó Nyitott menny ÉrMe találozó 11 Búzaszem Tanuljun szeretni, élni és segíteni másona Szolidaritás Éjszaája Taizéi imaórá 12

2 otóber 1. A hivatáseresés, pályaválasztás jegyében Mesel, tud hinni épességeterségem címere címmel Mesterségem címere... az adott rendezté meg a hagyományos Szent Gellért napi ifjú- által özve- foglalozás Pályaválasztási játéo az ifjúsági találozón sági találozót szeptember 19-én Szegeden. A leli programból és játéos elemebõl álló rendezvényen a Szeged szóban forgó munára foglalta össze az elõadó. Beszélt tített értéeben és személyisége alapján alalmas is a Csanádi Egyházmegye több mint étszáz fiatalja vett részt. a megfelelõ önismeret jelentõségérõl, amely megóv a téves Az egyházmegye védõszentje, Szent Gellért püsradva dönteni. Felhívta a figyelmet a pálya- pályaorientációtól és segít a realitás talaján mapö ünnepe alalmából tartjá a már több évtizedes szama fõ ismérveivel, épzési és fiziaiismeretre is, vagyis tisztában ell lenni az adott múltra visszateintõ ifjúsági szellemi elvárásaival, illetve nélülözhetetlenne nevezte a fiatalo munaerõ-piaci ismere- találozót, melyne idén a Dugonics András Piarista teine bõvítését is, hogy ne olyan mesterséget Gimnázium adott helyet. A tanuljana, amire nincs szüsége a társadalomna. Válj azzá, aivé születtél! zárta programot melyne célja, hogy így is megjelenítse az elõadását Szabó Katalin a Pálya! Futás! Program mottójával. egyház fiatalos, megújulásra ész, de erõs hitbõl tölteezõ arcát már hosszú csoportoban, önismereti játéo által mélyí- Az elõadáson elhangzottaat délelõtt is éve óta a Katolius Ifjúsági tetté el a fiatalo, délután pedig szerepjátéerete özött ülönbözõ mestersége sza- Alapítvány szervezi. A találozó ezúttal is mai fogásaiból álló vetéledõre erült sor. Az Gyulay Endre nyugalmazott egyes szaembere, pl. vegyész, gazdálodó, püspö napindító gondolataival ezdõdött, majd az jából iragadott eleme játéos ipróbálásával a hentes, tûzoltó, ügyvéd, zenész stb. muná- egész napos színes, mozgalmas rendezvény során a lalozás mûhelytitaiba is. résztvevõ bepillanthatta az adott fog- résztvevõ a hivatáseresés problémaörét járhattá örül. A találozó záró szentmiséjében Kiss-Rigó László püspö Szabó Katalin pályaválasztási tanácsadó elõadásában arra biztatta a fiataloat, hogy igyeezzene megtalálni az olyan fontos alapelveet ismertetett meg a fiataloal, melye birtoában jó eséllyel nevezheti sieresne hivatáscsa. A program a gimnázium udvarán tartott jó hangulatú Isten által nei szánt utat, hiszen ez a földi boldogság ultisztázó döntéseiet. Az eredményes pályaválasztás táncházzal zárult. összhangban van az egyén érdelõdésével és a benne rejlõ Márton Gábor Szent Gellért Ifjúsági Találozó Ismét felejthetetlen élményben volt részün szeptember 19-én, amiért hálás öszönettel tartozun minden szervezõne. Az OKIK-lub (Orosházi Keresztény Ifjúsági Klub) és Gellértnap rendezõi özötti apcsolat soéves múltra teint vissza. Mi nemcsa az idén határoztu el, hogy elmegyün, ha már meghívta egy egyházi rendezvényre. Több alalommal egyedül a mi özösségün épviselte Orosházát a Szent Gellért napon. Semmi oun nem volt a távolmaradásra, hiszen a nyilvánosan özzétett meghívó mindenine szól, ait odahúz a szíve, mert a szervezõ tudjá, hogy Isten, szerencsére, nem személyválogató. Mindnyájan a rendezvény végéig maradtun, így részt vehettün a Kiss-Rigó László püspö úr által celebrált ünnepi szentmisén, amelyre szentírási felolvasóna özösségün ét tagját érté fel. (Õet a szervezõ az egyházmegyei táboroból régóta ismeri.) Különösen szép volt püspö úr beszéde, amelyben étszer is hangsúlyozta:...ezt a szentmisét értete mondju, mert minden jelenlévõ hozzán tartozi, sõt még azo is, ai nincsene itt, vagy nem is tudna rólun. Mert minden fiatalért, minden léleért ár... Megbéélt szívvel hallgattu szavait, hiszen az OKIK-lub célja és jelszava is. Ugyanis, ha igaz lenne az a téves állítás, hogy e találozóra csa atolius hittanoso mehetne atív atolius hitotatóval, legalább fiatalt fosztottun volna meg az ott apott egyelemtõl, amelyhez pedig senine sincs joga. Egyori tanítványaim özött van olyan, ai so éve ereszteletlenül, csupán valami jót eresve jött velün a Gellért napra, s vallja, hogy az ottani leli élmény hatására lett ateumen, s az utóbbi éveben már csoportvezetõént fogadja az ifjúsági találozóra érezõet. Az esti vidám táncházból alig tudtu elhívni fiataljainat, hogy le ne éssü az utolsó vonatot. Úja és régie lelesen így búcsúzta tõlün: Fantasztius volt! Ugye jövõre is jövün? BBM (megjelent az OKIK Híradó szeptemberi számában)

3 2009. otóber 1. Szeptember 19- én zajlott le Szegeden az immár hagyományos Szt. Gellért egyházmegyei ifjúsági találozó. Íme egy is összegzés róla: Az új helyszín, a Dugonics András Piarista Gimnázium összességében bevált. A templom, az isola és az udvar özelsége egymáshoz megönnyítette a csoporto mozgását. Az osztálytermeben önnyen meg tudtu tartani a iscsoportos foglalozásoat. A Tescon ívül nem volt zavaró, figyelemelterelõ örülmény. A Dóm mint az egyházmegye szívéne légöre mindenesetre hiányzott. Az új idõpont érthetõ módon soa számára nem volt megfelelõ. Összességében nem is az idõpont, hanem a Szegeden és az egyházmegye többi pontján levõ rengeteg egyéb program jelent gondot, mely egyértelmûen onurenciája a Gellért napna. Csa ét példa: a Dóm téren mintegy 3000 fiatal részvételével zajlott aznap futóverseny, mely a Szegeden tanulóat (vidérõl bejáróat is) érintette testnevelés ötös volt beígérve a részvételért az isolában. Kisteleen pedig táncverseny volt aznap. Míg a ülönbözõ programo száma növeedett, a fiatalo (öztü a ereszténye) száma csöent. A téma ( Mesterségem címere életpálya választásána alapjai, feltételei) atuális volt, az elõadásban fiatalosan, pratius oldalról megözelítve hallhattun errõl szempontoat. A iscsoportos foglalozáso a csoportvezetõ beszámolói szerint mind atívan, hasznosan, érdelõdéssel zajlotta le. A résztvevõ létszáma nem volt magas. Mintegy fõ. Azt látju, hogy szinte csa azoról a plébániáról jönne fiatalo és papo/ateétá, ahol ténylegesen foglalozna a fiataloal és (személyes) apcsolatun is van velü (pl. egyházmegyei ifjúsági táborban részt veszne, Felrázás napo, látogatáso). A övetezõ településerõl jötte idén a találozóra: Endrõd és Hunya, Göndöcs Benede Isola (Gyula), Bééscsaba, Orosháza, Kistele, Csengele, Balástya, Ruzsa, Pusztamérges, Szt. István Gimnázium (Maó), ispapo. Az egyházi isolá diájait csa aor tudju bevonni, ha feladatot adun nei és motiválni tudju a tanároat, Gondolato a Szent Gellért nap apcsán Még nem tudom......mitõl érezném magam mindig ipihentne? Vége a nyaralási szezonna, s általában ebben az idõszaban lehet egy icsit lazítani, irándulni, üdülni. Ugye nem ell megmagyarázni, mennyire szüségün van a iapcsolódásra, pihenésre. Bár soszor felvetõdhet bennün a érdés, miért ell egyáltalán elfáradni, miért ell aludni nap mint nap? Ráadásul nem csa testileg, de szellemileg és lelileg is i lehet purcanni. Mitõl fáradhatun el? Testileg fáradta lehetün a orai ébredéstõl, a ésõ estig tartó munától, a hõségtõl, a hidegtõl stb. Szellemileg fáradta lehetün a vizsgára észülõdéstõl, amior azt érezzü, hogy bárcsa még egy napom lett volna tanulni. Lelileg fáradta lehetün ha egyházunban, özösségünben megtapasztalju az ellentéteet, viszályoat, legalapvetõbb emberiesség hiányát. Na de mit tehetün, ha el-el fáradun vagy belefáradun az életbe? diáoat. Utóbbi nagyon nehéz. Ha az igazgató nem teszi ötelezõvé egy-egy osztályna vagy az egész isolána a részvételt, a diáo nem mozdulna a hívó szóra. Köszönjü a Piarista Gimnázium vezetõségéne a helyet, s a 9. osztály segítségét! Köszönet a Bééscsaba-Jamina plébánia éne- és zenearána a zenei szolgálatért! Valamint minden csoportvezetõne és segítõne a munáért! Örülné, ha a Szt. Gellért nappal apcsolatos észrevételeiet, javaslataiat személyes levélben megírná neem. Tisztelettel és öszönettel: Pálfai Zoltán, ifjúsági referens Egyi edves atya mondta neem egyszer, amior icsit eseregtem csöenõ teljesítõépességemen: Az íjat is le ell néha engedni, ülönben elveszti a rugalmasságát! No igen, ha nem találju meg azoat az alalmaat, helyeet, idõet, társaságot, amelye segítene visszanyerni a testi, leli és szellemi rugalmasságunat, aor evésbé tudun teljesíteni - csa vonszolju magunat, dolgozun, mint egy gép, s élün, mint egy robot. Pihenni, iapcsolódni nemcsa a testne ell, de a szellemne és a lélene is. Az igazi feltöltõdés még a fáradtságban is benne rejli, hiszen bizonyára mindeni megtapasztalhatta már azt a jólesõ fáradtságot, amior valamivel elészült, vagy ha valaine segített munájában, bajában. Bár vanna fárasztó és üdítõ embere is, engem igazán a jó emberi apcsolato tudna felüdíteni. És tudom, véges az idõm, erõforrásaim, apacitásaim - de hogy az alvásba mior fogo egyszer belefáradni, még nem tudom... Misa 3

4 otóber 1. Imádság a papság évében Jézus! Újítsd meg Egyházadat és bennünet is a papság évében! Köszönjü meghívásodat, hogy Benned egyesülten, a te szent Egyházad, a Te papi néped legyün. Add, hogy értéeljü az ajándéot, amelyet a papo személyében adsz neün, és add, hogy ihasználju a egyelmeet, amelyeben papjain szolgálata által részesedün: hogy gyaran éljün a szentmise és a szentsége egyelmeivel, hogy életre váltsu Igédet, amelyet õ özvetítene, hogy vezetésü szolgálatával megvalósuljon özöttün az a szeretet-egység, amelybõl megismerhet Téged a világ. Segíts úgy élnün ebben az évben, hogy tudatosuljon plébánián tagjaiban özös üldetésün, és ebben ragyoghasson fel a szolgálati papság üldetéséne tita. Add, hogy minden gyermeün és fiatalun eresse és megtalálja azt a hivatást, amelyben téged szolgálhat! És érün, hogy aiet özösségünbõl iválasztottál a szent papi szolgálatra, övessé hívásodat! Ámen Mi a papi hivatás? A papság éve alalmából a SzegedMa internetes lap interjú-sorozatot indított, amelyben az egyházmegyében szolgáló lelipásztoro beszélne a hivatásuról. Az eddig elészült beszélgetése itt olvasható: Bevezetõ (Viennay Szt János): Kiss Imre I.: Kiss Imre II.: Kiss-Rigó László: Pálfai Zoltán: Serfõzõ Levente: Ilyés Zsolt: Balogh József: Paot Géza: Ezzel a címmel indul találozósorozat év özötti fiatalona a szeged-alsóvárosi ferences plébánián, melyre hívõ és nem vallásos fiataloat is várna. A szervezõ szándéa szerint a cél, hogy módszert, szemléletmódot adjana át ahhoz, hogy a fiatalo továbbgondolhassá életüet, hivatásu eresésében. Alapgondolat, hogy a résztvevõ játéos ativitással és leli gyaorlati elemeel olyan élethelyzetebe érezhessene bele, s ezen élménye segítsé õet élethivatásu megtalálásában. Kulcsszó a megtapasztalás, így a beleérzést segítõ élménye leszne túlsúlyban soal evésbé az elõadásohoz épest. A találozó során a fiatalo vezetésében részt vesz nagycsaládos házaspár, ferences testvér, domonos szerzetesnõ, a Foolare leliségi mozgalomban elötelezett házaspár, atolius pap és teológiai tanár egyaránt. Fontos alapelv, hogy nem orientálni aarjá a fiataloat és még csa nem is a hivatáso és a hozzáju tartozó özössége módszeres, részletes bemutatására töreszene a szervezõ. Soal inább az a szándé vezérli a szervezõet, hogy tapasztalato átadásával segítsene a eresõne a továbbgondolodásban. A sorozat az emberi alapoal, valamint a férfi és nõi mivolt mibenléténe tisztázásával ezdõdi. Folytatódi a eresztény hittel, az emberéppel és a hivatás alapjaival végül pedig a családos, szerzetesi, papi hivatásoról esi majd szó. Tájolás A Tájolás 11 özösségi alalomból és ét hétvégébõl áll, valamint a szervezõ faultatívan felínáljá a lehetõséget egy imádságos leli hétvégén való részvételre is. A találozó éthetente szerda esténént özött tartana. Az elsõ alalmat otóber 7-én rendezi. Anna érdeében, hogy a program valóban a lehetõ legnagyobb leli épülést hozhassa, a szervezõ éri, hogy a jelentezõ minden alalmon vegyene részt, együttmûödõen. Helyszín: a szeged-alsóvárosi Ferences plébánia 5. terme (Mátyás tér 26.). Jelentezni lehet: Világhálós oldal:

5 2009. otóber 1. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász bemutatását Bartucz Katalin, az egyházmegye médiareferense vezette le a szeptember 8.-ai Közéleti Kávéház alalmán. A beszélgetés özponti érdése volt: Segítene még az embere egymásna? A Karitász csoporto épviselõi, és a ülönbözõ feladatörö önéntesei mesélte szolgálaturól, motivációjuról, udarcairól és örömeirõl. A Millenniumi Kávéház Klubterme hamar megtelt érdelõdõel. A Karitászról már igen soan hallottun, és találozhattun munájual több plébániánál, ruhaosztás, ruhagyûjtés apcsán, esetleg a Karitász Karácsonyi Vásárán. Viszont hogy hogyan is mûödi ez a szervezet, abba már evesebben látna bele. Elõször a Karitász nemzetözi és országos felépítését magyarázta el Megyeri Márta, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász igazgatója. Majd egyházmegyei szinten örvonalazódott a felépítés: plébániáon önénteseel mûödõ Karitász csoporto, aine tevéenységét a szegedi özpont oordinálja, segíti. A ereasztalnál színes épeel ísérve mutatozott be a plébániai Karitász csoporto épviselõje, a beteglátogató csoporto egy-egy épviselõje, és az alotóház és teajárat önéntesei. Mesélte arról, hogy csoportju mióta, hol és miént mûödi. Majd a beszélgetés másodi felében személyes megosztáso övetezte, amior az önéntese meghatározó élményeirõl mesélte, arról hogy hogyan ezdté tevéenységü, és hogy mi motiválja, segíti õet, hogy itartsana szolgálatuban. A beszélgetés folyamán iderült, hogy az önéntese belül mozgolódó igényüre találta választ a Karitász felhívásában, megszólításában. Számura természetes, hogy amennyire erejü, idejü engedi, tegyé a jót szeretettel, teljes szívvel. Többjüet a hála vezeti, hogy legalább egy icsit törlesszene mindazoból az ajándéoból, amiet nei az élet, a Gondviselés adott. Különféle segítési területe özül van olyan, amire mindenit szeretettel várna, és többnyire önnyen teljesíthetõ, özvetett segítési módo. Ilyen például az alotóházon való részvétel, amelyen észült ézmûves alotáso a Karitász Karácsonyi Vásárán elne el, és a bevétele fõént tüzelõtámogatás formájában erül iosztásra '94 óta minden évben a rászorulóna. Valamint önnyebb beapcsolódni Böjte Csabána, az Erdélyben mûödõ gyermeotthon-hálózat alapítójána és vezetõjéne a neve ma már fogalom. Csaba atya összeszedi a nehéz sorsú magyar, roma és román gyereeet: az erdélyi Déván például ötszáz árvát nevel. Nem csoda hát, hogy nagyon soan és soat foglalozta már missziójával. Csaba testvér pedig mindenütt segít nyugodtan, határozottan, fásultság és álság nélül. Aár egy gyermeotthoni hellyel, aár egy-egy edves szóval, egy szelet csoival. Szeretete, figyelme ifogyhatatlan, õ maga fáradhatatlan. Bemutatozi a Karitász még a ruhaosztáso és gyûjtése segítésébe, csomago szállításába, ézbesítésébe. Több leli erõ és tartás ell a rászorulóal való személyes találozáshoz. A Gyermelinia és a Krónius Belgyógyászati Osztály betegeine látogatói mesélte a ereasztal beszélgetésnél ezerõl a mélyebb leli beszélgetése módjáról, hogy hogyan éli ezt meg. Hasonlóéppen a Karitász Teajárat tagjai is meghallgatással, odafigyeléssel tudna segíteni a hajlétalanona. Ami soszor nagyobb segítség is, A Közéleti Kávéházban nagy volt az érdelõdés a szeretetszolgálat iránt Utazáso egy szerzetessel mint a tea és zsíros enyér, amit viszne. A személyes segítést felvállaló önéntese személyiségüel dolgozna, számura ülönösen fontos az elõzetes felészítés, épzés, majd pedig rendszeres visszateintõ, feldolgozó, megerõsítõ alalma. A Karitász ezere ülönösen hangsúlyt fetet. Könnyen felmerülhet a érdés, hogy mit használhat a Karitász által nyújtott szeretetszolgálat, a mai örülménye özött. Mint ahogy az önéntese megosztottá, a jézusi példa, erõs hitü és reményü vezeti Õet, amiben a csoporto tagjai egymást is megerõsíti. Valamint ahogy Kaluttai Szent Teréz mondta: Úgy érezzü, hogy amit teszün csa csepp a tengerben, anélül a csepp nélül azonban seélyebb lenne a tenger. Bánvölgyi Helga A Karitász mint a atolius egyház hivatalos segélyszervezete tevéenységével az egyház tanításával összhangban gondosodi a társadalomban hátrányos vagy rízishelyzetbe erült személyerõl. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Magyarországon hozzávetõleg Csongrád és Béés megye területét fedi le, az egyházmegyében 1991-tõl alaulta meg plébániai aritász csoporto, és eze oordinálására a aritász özpont Szegeden. A csoporto tagjai önéntes munájual a helyi - szociális, aritatív szüségletere helyi szinten eresne választ. Jelenleg 43 plébánián mûödi aritász csoport, örülbelül 450 önéntessel. Az Utazáso egy szerzetessel címû film elén állít egy embert, ai végre nemcsa panaszodi, leleplez, elemez vagy feltár, hanem cseleszi is. A film erénye nem az, hogy olyan romániai zegzugoat mutat be, amelyrõl azt hittü, hogy Feete-Afriában sem létezne, hanem hogy ezen a süllyedõ hajón is felmutatja a reményt. Böjte Csabána hívjá. Feete Ibolya doumentumfilmje (64 perc) Forgalmazza a MOKÉP Pannónia Kft. 5

6 6 Az idén 29 család töltött együtt három napot Domaszé- Zöldfás leligyaorlatos házában, s több ilátogató család is beapcsolódott egyes programoba. Csodaént éltem meg, hogy a bejelentezett családo a teljes idõt velün töltötté, nem abból állt a hétvége, hogy búcsúztattu a távozóat és fogadtu az új érezõet. Nyitott, befogadó, érdelõdõ családo gyûlte össze, s vett részt atívan a programoban Isten népes családja: 70 gyerme és 55 felnõtt. Külön öszönet az önéntesene, ai a onyhában teljesítette szolgálatot, és a gyermeeel foglalozóna, ai nagy szeretettel találtá i és vezetté a orosztályonénti elfoglaltságoat. Keszeli Sándor teológiai tanár röviden felmérte, milyen segítséget szeretnéne apni a családo a Családpasztorációs Irodától, illetve õ milyen segítséget tudna felajánlani, tervezhetõbbé szeretnén tenni a jövõben a családcsoporto fejlõdéséne segítését. Molnár Géza: Tündér természet ember címmel tartott gondolatébresztõ elõadásában többe özött rámutatott, mennyire pazarlóan bánun a vízészletünel, illetve hallhattun az ártéri gazdálodás elõnyeirõl is. Zaja Péter és Anió Visnyeszépla élõfaluból érezte hozzán, hogy bemutassá a özösségü életét. A hit özponti jelentõségû a...hogy mûvelje és õrizze meg Környezeti nevelés és ateézis Fenti címmel jelent meg a örnyezeti nevelés témáját feldolgozó, három ötetbõl álló önyvcsomag a Szent István Társulat iadásában 2008-ban. Teremtésvédelemrõl lelipásztorona, özösségene (szeresztette: Nobilis Márió) A tartalomjegyzébõl I. Egyházi élet és teremtésvédelem II. Mit tegyün hát testvére? Környezetímélõ háztartás gyaorlati tudnivaló (540 Ft) Segédanyag a örnyezeti neveléshez Kateetiai óravázlato (szerzõ: Fogassy Judit SDSH, Lõw Márta, Petrás Péter, Szlana Erzsébet) A tartalomjegyzébõl Családo a teremtett világ védelmében Egyházmegyei Családtábor otóber 1. özösségüben, a ezdeti nehézsége összeovácsoltá a családoat. Teljes önellátásra töreszene, saját magu termeli a gabonát, saját malomban õrli a búzát, állatoat tartana, gyümölcs szinte egész évben terem. A falu feléledt, amióta õ odaöltözte, sõt ma már az új beöltözõ létszáma a nagyobb, részönormányzatént mûödne. Tapasztalatu rávilágított, nagy felelõsség az élet minden területén az evangélium szerinti egyszerûségben élni. Máramarosi Mária pratius gyaorlati tanácsoat, saját tapasztalatoat hozott a háztartás örnyezet tudatosabb vezetésérõl, hulladéezelésrõl, építezésrõl, energiafelhasználásról, a fogyasztói társadalom családoat, természetet felemésztõ álságos fondorlatairól. Ígéretes ezdeményezésne lehettün tanúi, mivel iderült, hogy több családot omolyan érdeel, hogy lehetne ezt a családo özötti özösséget mélyebben megélni, így azóta találozó szervezõdi özöttü. A gyermee a tábor ideje alatt egy tanyán lovagolhatta, csacsifogatozta, állatoat simogatta. Az esti táncházban nagyon soan táncra perdülte, ülön öröm volt a amasz fiú táncait látni! Szombat reggel szabadtéri misén vehettün részt, amit Kondé Lajos atya celebrált és utána nagy örömünre velün is maradt délutánig. Az elõadáso után iscsoportoban beszélgettün, itt erõsítettü egymást, illetve tanultun egymástól. Isten õrizzen és áldjon minden családot, hogy felismerjü az idõ jeleit! Csányiné Fejes Tela Õszi Családnap Szeretettel hívju a családoat az egyházmegyei családnapra, melyet november 7-én Csengelén tartun meg! A családnap részletes programjáról a Családpasztorációs Iroda üld értesítést a plébániára. 1. Isten jelen van a teremtett világban 2. Az élet Isten ajándéa 3. Globális vízió egység és összefüggés 4. A szolidaritás 5. A özjó értelmezése és összefüggése a teremtett világról való gondosodás feladatával A fenti témához óravázlato az alábbi orosztályona: elsõ másodi osztály, harmadi- negyedi osztály, ötödi hatodi osztály, hetedi nyolcadi osztály, ifjúság, felnõtte (770 Ft) Tanulmány-gyûjtemény a örnyezettudatos gondolodáshoz (szeresztette: Baritz Sarolta Laura OP és Fülep Dániel) Baritz Sarolta Laura OP, Harsányi Pál OFM, Kerees Sándor, Nemes Csaba, Fazeas Dóra, Fülep Dániel és Luács András tanulmányai (770 Ft)

7 2009. otóber 1. Az Világi Apostolo Közösségéne (VAK) ötödi nyári onferenciájára idén a lelipásztori munatársa a papság épviselõit is meghívtá egy ereasztal-beszélgetésre. A világi apostolo jól láthatóan jelen vanna és fontos feladatoat látna el, fõént a icsi, periférián lévõ plébániáon. Együtt a járatlan úton Ez alalommal is számos érdees történet és tapasztalat hangzott el a onferencián. Az Ózdon szolgáló Hevesi házaspár elmesélte, õet nyugdíjasént avattá fel lelipásztori munatársna, ezzel teljesne érzi munájuat és életüet. Az egri Fodor Márta a ateetiai továbbépzése szüségességérõl beszélt, Fitt Szabolcs és Márti a gazdagabb vidéen való evangelizálás nehézségeirõl számolt be. A pusztamérgesi plébánián élõ Bogár-Szabó Ádám és Zsófi többéves tudatos felészülés után öltözött i Szegedrõl. A papo és világia együttgondolodását szolgáló ereasztal-beszélgetésen öt egyházmegye épviseltette magát: Deá Áos Ervin gyenesdiási-balatongyöröi plébános, a széesfehérvári irodaigazgató Ugrits Tamás, a alocsaecseméti egyházmegyébõl Binszi József, a váci egyházmegyétõl Szecsõdi Péter gödöllõi plébános és Cziglányi Zsolt a Pécsi Hittudományi Fõisola retora, abaligeti plébános. A beszélgetés során iderült, a világiaról és a lelipásztori munatársaról szóló egyházmegyei szintû gondolodás eltérõ az ország egyes részein. Ugrits Tamás szerint az egyház fõ gondját nem a paphiány jelenti, hanem az elötelezett világia számána csöenése. Binszi József iemelte, hogy a diaonátus nem pap-pótlásént van jelen az egyházban, hanem egy önálló, sajátos szolgálatot jelent. Új egyházépet és szemléletet ell adni a munatársi csapato tagjaina - vallja Szecsõdi Péter, ai szerint a világia és a lelipásztoro özös épzése során ellene még özelebb erüljene egymáshoz. Az egyházat valóban építeni szándéozóna ell teret adni a plébániá vezetésében. Az atya szerint a pasztorációban nem a programo szervezése a megoldás, hanem a Krisztus öré gyûlõ embere özösségeéne létrehozása. A minõségre és a hitelességre való törevést tartja a legfontosabbna Deá Áos Ervin. Ha a vezetõ magasra teszi a mércét saját munájual apcsolatban, aor ez lesz a övetendõ példa az embere szemében is. Fiatalo találozója Pécsett A Taizéi Közösség a Pécsi Egyházmegye meghívására, ülönbözõ feleezetû helyi egyházözségeel özösen otóber özött találozót észít elõ év özötti fiatalo számára, amelyre több ezer résztvevõt várna nemcsa Magyarországról, hanem a szomszédos országoból is. A találozó részét épezi a Bizalom zarándoútjána, amelyet Roger testvér indított el több mint 30 évvel ezelõtt, és amely évrõl-évre so tízezer fiatalt gyûjt össze néhány napra Taizé-ben vagy egy nagyvárosban. Cochamba (Bolívia), Genf, Nairobi, Brüsszel, Vilnius, Sevilla és Stuttgart után Pécsett gyûlne össze fiatalo néhány napra, Cziglányi Zsolt elmondta, hogy a pécsi egyházmegyében a lelipásztori munatársaat a papoal formálisan egyenrangúént ezeli. Komoly gond viszont, hogy a papság egy része a munatársi örét nem reproduálja. Ha nemcsa papíron aarja az egyház a világia bevonását megoldani, aor az anyagi érdéseet is elõ ell venni. Az atyá rövid összegzésént a övetezõet hangsúlyoztá: az egyház csa özösségeben épes élni, ezért minél több emberne ell segíteni az ezehez való csatlaozásban; plébániánént 4-5 önéntes bevonásával osszá szét a feladatoat. Kitartásra biztattá a VAK tagjait, bízva abban, hogy a világia helyzete hamarosan olyan fontos és megerülhetetlen érdéssé váli az egyházban, ami a lelipásztori munatársa életét és munáját is elõtérbe helyezi majd. Gulyás Péter, az egyesület vezetõje szerint csa a világia és a papság együttmûödésével van esély arra, hogy az egyház Krisztus által ijelölt útjára minél több hívõt meghívjana. Ez a ereasztal-beszélgetés a párbeszéd felvállalásával, a sieres példá és jó törevése felmutatásával is igyeezett hozzájárulni a félelme eloszlatásához. A onferencia résztvevõi a világi apostolo helyzeténe számos szempont szerinti meghatározása, munáju és élethelyzetü leírása után egy özösségi jövõtervezésben is részt vette, amit a rendezvényen végig jelen lévõ Marus Leimbach, a Renovabis (a német atolius egyház szolidaritási szervezete) vezetõ tisztviselõje vezetett. Az elemzés és a mûhelymuna során összegyûlt információból észülõ alapdoumentum a lelipásztori munatársa magyar egyházbeli helyzetét foglalja majd össze. Az országos találozót záró Te Deumot Márfi Gyula veszprémi érse tartotta. A szamai programot övetõen a VAK ötödi születésnapjána megünneplése és a ötetlen, családi és baráti örben zajló nyaralás sem maradhatott el, hiszen a lelipásztori munatársa aárcsa a mindennapi munában a onferencián is családjual együtt vette részt. Márton Gábor Megjelent az Új Ember szeptember 6-ai számában. hogy a özös imában és beszélgetéseben megosszá egymással mindennapi tapasztalataiat. A fiatalo délelõtt egyházözségeben veszne részt özös imán, majd vegyes iscsoportoban hallgatjá és ismeri meg egymást. Délután ülönbözõ mûhelyfoglalozásoon veszne részt, ahol a személyes hithez apcsolódó gondolatai mellett, lényeges ulturális és szociális érdéserõl is megosztjá egymással tapasztalataiat. Délben és este a városi sportcsarnoban vanna özös imá. További tudnivaló a találozó többnyelvû, folyamatosan frissülõ honlapján: 7

8 8 A Szeged-Csanádi Egyházmegyében 2007-ben Csengelén szerveztü meg a Szent Imre plébániá özösségeine találozóját, melyre eljötte a unágotai és a gyomaendrõdi híve mellett a szegedi Szent Imre ollégium épviselõi is. A magyar ifjúság védõszentjét, az ezer évvel orábban született Szent Imrét állítottu napun özéppontjába. Mindegyi özösség épeel illusztrált bemutatót tartott saját életérõl, így ölcsönösen megismerhettü egymást. A csengelei templom egy fotóiállításna is helyet adott, mely a lengyelországi Szent Kereszt-hegyi olostort mutatta be, ahol máig õrzi a Szent Imre hercegtõl apott, Jézus eresztjébõl származó erelyét. Már ezen a özösségi napon megszületett az igény, hogy szervezzün ide zarándolatot. Hosszú elõészítés után, 2009 júniusában negyvenen indultun útna a tõlün 800 ilométerre lévõ zarándohelyre. Egyházmegyén hat településérõl jötte a jórészt fiataloból álló zarándotársa. Hosszú utunat szentmisével ezdtü a csengelei Szent Imre templomban, majd Laczó Ferenc plébános úr áldásával indultun utunra, melyne mottója Magyar szente nyomában lett. Elsõ napunat Wieliczában ezdtü a sóbányában, mely a világöröség része. Ehhez a bányához Árpád-házi Szent Kinga neve apcsolódi, aine tiszteletére egy hatalmas ápolnát alaította i a bányában. Jó volt itt magyarul éneelni és imádozni. Másodi napunon már a Szent Kereszt-hegy lábánál fevõ, 2000 laosú településen, Nowa Slupiában voltun. Nowa Slupia májusában lett Csengele partnerözsége, így nagyon so segítséget aptun Wieslaw Jerzy Gala polgármester úrtól és munatársától, Mariusz Trepától. Vendéglátóin örbevitte bennünet a örnyéen, és megmutattá a legszebb és legérdeesebb helyeet. Elvitte Swieta Katarzyna nevû faluba, ahol bernardinus nõvére élne szigorú lauzúrában. Velün is csa egy is rácsos ablaon eresztül beszélgette. Az Istenne szentelt élet boldogságától sugározva mesélte mindennapi életürõl és hivatásuról. Délután a nowa slupia-i istérséghez tartozó Rudi faluba mentün, ahol a helyi isoláso látta vendégül bennünet. Ewa Guz, az önormányzat vezetõje, az isola tanárai és diájai öszöntötte minet. Játéos vetéledõet, táncházat valamint teremfocit szervezte neün, de ai Magyar szente nyomában Zarándolat Szent Kereszt-hegyre otóber 1. nyugodtabb elfoglaltságra vágyott, az gyaorolhatta a lengyel nyelvtörõ iejtését vagy aár ézmûvesedhetett is. Este Rudi templomában Szczepan Janas atya mutatott be lengyel és magyar nyelvû szentmisét, amit egy II. János Pál pápáról szóló rövid bemutató zárt le. A harmadi napon érezett el zarándolatun csúcspontja, amior az 595 méter magas hegy tetején álló olostorhoz gyalog, Jézus eresztútjána 14 stációját átelméledve, csendben mentün fel. Amior felértün, éneeltün és imádoztun Szent Imre szobra mellett, majd zarándolatun emléére oszorút helyeztün el. Ezután Karol Lipinsi atya részletesen bemutatta neün az ezer éves múltra visszateintõ olostort és templomot. Az erelye õrzésére szolgáló, csodálatosan felújított ápolnában Karol atya elmondta a Szent Kereszt erelye történetét, majd megáldott bennünet, mi pedig hódoltun az erelye elõtt. Zarándolatun negyedi napján az egyházmegye özpontjába, Sandomierz-be irándultun, ahol megnéztü a csodálatos széesegyházat, az egyházmegyei múzeumot, a várat és a város legrégebbi templomát, a 800 éves Szent Jaab-templomot. Itt Nagy Lajos lengyel és magyar irály leányána, Szent Hedvigne életével ismeredhettün meg. Az utolsó nap reggelén orán indultun Kraóba, ahol az Isteni Irgalmasság Baziliájában egy szerzetes nõvér mutatta be Szent Fausztina életét, majd a Szente Közössége nevet viselõ magyar ápolnában szentmisén vettün részt egy budapesti zarándocsoporttal özösen. A szentmisét Huszár Lõrinc ciszterci atya mutatta be pappá szenteléséne 10. évfordulóját ünnepelve. A délutánt Kraó történelmi belvárosában töltöttü. Jártun a irályi várban, a Wawel-ben és Szent Hedvig csodálatos márvány szarofágjánál imádoztun. Eléneeltü a magyar himnuszt, majd nemzeti színû szalagot helyeztün el mellette. Ezután a fõtéren megnéztü a Szûz Mária-templomot, majd rövid belvárosi séta után Magyarország felé vettü utunat. Felemelõ érzés volt hallani a lengyel emberetõl, hogy mennyire tiszteli özös szentjeinet és iderült, soszor többet tudna a magyar szenterõl, mint mi, magyaro. Jó volt látni, hogy a lengyel embere mindennapjaihoz mennyire hozzátartozi a hit, az imádságos lelület, milyen eleven az õ hitéletü. Nemzeti színû zászlón láttán soan magyarul öszöntötte és örömmel fogadta bennünet. Köszönetünet fejezzü i mindazona, ai segítetté ezt a zarándolatot. Kívánju, hogy Isten áldása ísérje életüet! Katona Attila és Zólyomi-Katona Theodóra TCST-urzus Természetes Család-Tervezés urzus indul otóber 2-án óraor a Katolius Házban (Szeged, Dugonics tér 12.). A tanfolyam 4 elõadásból és személyes onzultációból áll, melyet egy családtervezési tanácsadó házaspár vezet. Érdelõdni a Családpasztorációs Irodán eresztül lehet, en: vagy telefonon: (62) ; (20)

9 2009. otóber 1. Elsõ alalommal érezte elõadó három ontinensrõl Joachim Gnila (München) a Pápai Biblius Bizottságot épviselte, Cilli Breytenbach Berlinbõl érezett, de afriai születésével a Stellenbosch egyetemét is épviselte, Aiyma Manabu toiói patrisztius és lasszia-filológus pedig Ázsiát reprezentálta. A onferencián megjelent új teológusbiblius nemzedé épviselõi: Juhász Gergely (Leuven), Kovács Zsolt (Kolozsvár), Martos Levente Balázs (Szeged Gyõr), Pecsu Ottó (Budapest, Károli Gáspár Egyetem) volta. Szent Pál missziójána pogány hátterét vizsgálva so elõadás összecsengett, például Zamfir Korina (Kolozsvár) az óori vallási magántársaságoról írt dolgozatát Peres Imre (Debrecen) pogány sírfeliratoról szóló elõadása egészítette i. Betegség miatt ugyan nem lehetett jelen az onferencián Mato Zovity (Szarajevo), de elüldött dolgozata Pál és Seneca gondolataina egymásba apcsolódását tárta fel. Kovács Zsolt (Gyulafehérvár) a sztoius állhatatosság érdését elemezte. Elõadásána szállóigéje lett Epitetosz mondása: ami hatalmunban van, azt meg tudju változtatni, ami nincs, azt nem. Pecsu Ottó a Római levél pogány ulturális hátterébe avatott be bennünet, Troels Engberg Pedersen (Koppenhága) pedig ai egyébént Pál és a hellenisztius irodalom utatásána legnagyobb szateintélye igen érdeesen oldotta meg Pál és a pogány gondolodás apcsolódásain rejtélyeit. Két budapesti elõadón, Fröhlich Ida és Szécsi József Szent Pál gondolodásána zsidó hátterét mutattá be, elõbbi Qumrán Pálra gyaorolt hatását vizsgálta, míg utóbbi a talmudi házasság-fogalom és Pál házasság-oncepciójána apcsolódási pontjait ecsetelte. Három ontinens elõadói a 21. Szegedi Nemzetözi Biblius Konferencián Gondolatébresztõ és szemléletformáló elõadásoat hallgattun meg a ereszténység ezdeteirõl, amelyben az õsegyház épviselõi az ellenséges pogány ultúrát épese volt meggyõzni saját igazságuról és a eresztény özössége életpéldájual természetes szövetségeseet találta a jóaaratú, mûvelt és erényes pogány embere özött. A találozón arra erestü a választ, hogy miént történhetett meg, hogy a rivális pogány vallási egyesülete és szentélye, a megsértõdött zsinagógai épviselõ és a ereszt botránya miatt ialault társadalmi ellenszenv ellenére a eresztény özössége, illetve eze társadalmi megítélésü is növeedett. A onferenciát éve óta látogató Joachim Gnila azért tartotta szerencsésne, hogy éppen most tûztü napirendre ezt a témát, mert véleménye szerint Európában manapság a eresztény egyháza elvesztetté népegyházi jellegüet, és számolnun ell azzal, hogy a többségi társadalom érthetetlenül néz bennünet vagy ellenségesen teint rán. Ez pedig azt eredményezi, hogy a társadalmi nyomás miatt számos eresztény hívõ elbizonytalanodi az egyházban. Tervün szerint a övetezõ onferencia témája a test léle fogalom vizsgálatával folytatju, mindettõrõl ellentmondásos nézete élne a társadalomban, ezért szüségesne látszi megvizsgálni, mit is olvashatun a testrõl és a lélerõl az Ószövetség iratiban és az újszövetségi szerzõ írásaiból. Dr. Benyi György 9 Linajánló Elindult Kunszentmárton plébániai honlapja: Új templom egyházmegyénben Templom épült Lõösházán, melyet a Fatimai Szent Szûz tiszteletére szentelt fel Kiss-Rigó László megyéspüspö augusztus 22-én, a falu 60. születésnapjára rendezett ünnepségsorozat eretében. A templomépítés gondolata a másfél éve elhunyt polgármestertõl, Germán Gézától származott, így természetesen az önormányzat anyagilag is támogatta a munálatoat. A templomban látható a ortárs festõmûvész, Corvus Róbert néhány mûalotása is. Az egyházözség lelipásztora Szujó Antal evermesi plébános atya.

10 otóber 1. Nyáréji sóhaj Egyszer egy jól eresõ apa úgy döntött, hogy elviszi vidére 7 éves isfiát azzal a céllal, hogy megmutassa nei, milyen szegény embere is vanna, és hogy a gyerme meglássa a dolgo értéét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerû falusi család házában szállta meg, ahol egy napot és egy éjszaát töltötte. Amior a vidéi út végén tartotta, az apa megérdezte fiát. Nos, mit gondolsz errõl az útról? Nagyon jó volt apa! Láttad, hogy némelye milyen szüségben és szegénységben élne? Igen. És mit láttál meg mindebbõl? Gazdago és szegénye Azt, Apa, hogy neün egy utyán van, nei négy. Neün egy medencén van otthon, õ meg egy tó partján lana. A mi ertünet lámpá árasztjá el fénnyel, az övéére pedig csillago világítana. A mi udvarun a erítésig tart, az övéé addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nei van idejü beszélgetni egymással, és hogy boldog családént élne. Te viszont, és Anyu egész nap dolgozto, és alig látla titeet. Az apa csa fogta a ormányt, vezetett csöndben, mire a isfiú hozzátette: Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdago is lehetnén. Csa egy lépést tégy felém És én egészen átölelle. Erõs aromba hull Gyönge leled. Gyógyítala, s feloldom szívedben a görcsöet. Erdei Anna 1 Augusztus van, épp csa hogy ellopta trónját a júliusna, átvette irálynõi voltát és így lehet, uralodhat ott, ahol a nyár perzselve fújja, oádja öléne tomboló forróságát, belsejéne itáruló, mindent nyelõ sóvárgását. 2 Augusztus, érett asszony vagy talán, ine ezében, mint ristálypohár, roppan a jég, oppan földre az álom, jaj Istenem, hogy vágyom özelséged hártyát repesztõ voltát, friss harmatot, születésnapi tortát a habos, vajas íz tengert számban, az öldölõ, forró vulánban. 3 Éjjel van, hát persze, éjjel, mior a szavam hozzád aadva ér el. Dadognám torom opár jaját, aár a híres-ízes balladát, hogy csa engem hallgass, Uram, rám figyelj és latass jól, mindenevõ szeretet éhségem enyhítsd érle, hogy legyen ember,i ha ránéze ne mást lásson bennem, csa Téged! Jenei Norbert Tiszació Tevéeny Ifja Szegedi Aciói Önéntesedés Szegeden Van hetente 2 3 óra szabadidõd? Szeretnél hasznos dolgoat csinálni, másona segíteni? Szeretnél tenni a örnyezetedért, ahol élsz, ahol élün? Most megteheted! A Nagyító Alapítvány új programot indít otóbertõl, ahova várju minden szegedi fiatal, elsõsorban özépisoláso jelentezését. A program célja, hogy a résztvevõ megismeredjene az önéntességgel, munatapasztalatot szerezzene és ezzel Szegedet egy élhetõbb várossá tegyü özösen. Az otóbertõl december özepéig terjedõ idõszaban a övetezõ területeen szervezün feladatoat: orrepetálás, (a diáo egymást segíti a tanulásban) szemétszedés, (özterülete megtisztítása hulladétól) erdõ tisztítása, (erdõs, fás, paros területe szemét mentesítése, aljnövényzet rendberaása) temetõ tisztítása, (otóber 26-án az Újszegedi Temetõben faültetés, rézsû taarítás) játszótere arbantartása, (játéo újrafestése, isebb javításo, szemétszedés stb.) alotóház, (Karitász téli vásárára észítün fõént ajándétárgyaat) masszírozó ommandó, (intézménye, vállalato irodai dolgozóina pezsdítõ masszázs negyed órában) idõse segítése (bevásárlás). Ha szeretnél csatlaozni és egy tevéeny csapatban tenni valamit, hogy élhetõbb hellyé váljon Szeged, aor eress minet! A programot a Gyerme és Ifjúsági Alapprogram támogatja. Földi Ádám Tel.: (70) vagy (62)

11 2009. otóber 1. Prófétául rendeltele a népe számára (Jel 1,5) A XVIII. Országos Karizmatius Találozót november 7-én rendezzü meg Budapesten, ahol a özel négyezer résztvevõ a megjelent püspööel és papsággal együtt özösen dicséri Istent és ünnepeli az Eucharisztiát. Témán a prófétaság, melyrõl az Írországból érezett Bruce Yocum (több önyv szerzõje és a Kétélû Kard Közösség vezetõje) tanít. A nap során szentségimádás, dicsõítés, gyónás, tanúságtétele, valamint személyes özbenjáró imádság várjá a megújulni vágyóat. Szeretettel hívla Téged és egész özösségedet aznap 9 órára az Ice Centerbe (IV. erület, Homotövis u. 1.)! További információ: valamint szerdánént özött az (1) telefonszámon! Pelády Tamás Bruce Yocum 11 Megértü az országos találozó elõadóját, hogy írjon magáról és szolgálatáról néhány gondolatot. Katoliusént nõttem fel és már fiatal oromban tevéenyen részt vettem a eresztény ifjúsági mozgalmaban. A Szentléleel 1968-ban találoztam a Michigan állambeli Ann Arbor-ban, ahol aoriban egyetemre jártam; mindez nem soal atolius arizmatius mozgalom beindulása után történt. Az élmény hatására az Ann Arbor-i Isteni Ige Közösség (Word of God Community) életében vállaltam atív szerepet, a övetezõ tíz évben a vezetõ egyie voltam; valamint egy felszentelt nõtlen férfiaból álló testvériség, Az Ige Szolgái (The Servants of the Word) megalaításában is részt vettem ban Belgiumba öltöztem, ahol Leon Josef Suenens bíborossal együtt dolgozva segédeztem egy ottani özösség megalaításában ben Londonban telepedtem le, hogy ott is özösségalapítási munában tevéenyedje. A övetezõ huszonöt évben az európai Ige Kardja Közössége (Sword of the Spirit) életét fogtam össze. So éven át az Ige Szolgái vezetõje voltam és immár húsz éve az Ige Kardja Nemzetözi Vezetõségi Tanácsána vagyo a tagja. Az Ige Kardja jelenleg hatvanöt özösséget számlál huszonöt ülönbözõ országban. Ez idõ tájt a Krisztus Király Egyesület moderátora is vagyo, ami az Ige Kardja özösségeine atolius szervezete; valamint feladataim özé tartozi az Ige Kardjában folyó tanítás összefogása és a Csendes Óceán déli részén lévõ özössége fejlõdéséne felügyelete (Új Zéland, Ausztrália, Fiji Szigete, stb.). Nyitott menny 24 órás dicsõítés és özbenjárás de megalázza magát népem, amelyet az én nevemrõl nevezne, ha imádozna, eresi az én orcámat, és megtérne gonosz utairól, én is meghallgatom a mennybõl, megbocsátom vétüet,és meggyógyítom országuat. 2 Krón 7,14 Követezõ 24 órás dicsõítésün otóber (pénte szombat) óra özött lesz. A dicsõítés helyszíne: 1106 Budapest, Porcelán u (a Mavex Record épülete) Megözelíthetõ: BKV-val az Örs vezér terérõl 161, 161A vagy 168E busszal, vagy Kõbánya alsóról 162 vagy 162A busszal (a Porcelán utcánál ell leszállni). Egyéni dicsõítésvezetõ és dicsõítõ csoporto Baráth Emesénél jelentezhetne: Tel.: (70) Üzleti találozó eresztény üzletemberene, vállalozóna Az ÉrtéMegõrzõ (ÉrMe) Klub és Üzleti Hálózat a eresztény üzletembereet, vállalozóat és gazdasági területen dolgozó alalmazottaat fogja össze 2000 óta. A özel tíz éves múltra visszateintõ ÉrMe Magyarországon elsõ alalommal rendezi meg az Értéorientált Vállalozó I. Üzleti Találozóját, melyre meghívna minden nyitott, eresztény vállalozót, aine fontosa az alapvetõ emberi és üzleti értée, és szívesen megismeredne, üzletet ötne hasonló gondolodású vállalozóal! A találozón alalom nyíli a bemutatozásra, a bizalom építésére, onrét tárgyalásora szervezett formában. Idõpont: otóber 14. Helyszín: Hotel Benczúr, Budapest VI. erület, Benczúr u. 35. További információ, jelentezés: Honlap: w w w.érmeháló.hu Tel.: (62) , (20)

12 12 Búzaszem avagy miortól számít egy élet? Egy nagyon elgondolodtató filmet ajánlun figyelmetebe, melyet otóber 15-én, csütörtö este 6 óraor láthatto az SZTE Bölcsészettudományi Kar (Egyetem u. 2.) II. emeleti történettudományi tantermében. A vetítés mindeni számára nyitott és ingyenes. A film leírása: Drimmer László: Búzaszem színes doumentumfilm (91 perc), Bolondo vagy ülöncö? Netán nei van igazu? Megismerün egy fiatal házaspárt, ai so gyereet szeretnéne, ám elsõ magzatgyermeü tíz hetes orában meghal. Elhatározzá, hogy eltemetteti. A órház azonban nem aarja iadni a pici holttestet, s az egyházi temetés is problémásna látszi. Miözben ibontaozi elõttün a álvária, amit a hivatalos szerveel való üzdelmüben bejárta, megtudju, hogyan véleedne a magzati életrõl azzal az izgalmas érdéssel szembesülün, mior is ezdõdi tulajdonéppen az emberi élet. Megszólalna a téma szerteágazó területeine szaértõi is. A film nem erüli Eze a szava egy mozgásorlátozott, csupán ereesszéel özleedni tudó fiatalember gondolatai, ai zarándoútra indul Szegedrõl Budapestre. Papp Szabolcs célja, hogy egy otóber 19-én tartandó jótéonysági oncertre felérjen a Papp László Sportarénába, útözben pedig minél több emberne elmondhassa: soha nem szabad feladni, mindig van remény az életben, és az életünet jó célora, magun és máso javára ell felhasználnun. A oncert melyne védnöségét mindhárom eddigi öztársasági elnö és feleségei vállaltá a Jobb velün a világ évi rendezvénye. A ezdeményezés alcíme és lényege: fogyatéoso az egészségeseért, avagy Mindeni elég gazdag ahhoz, hogy másona segítsen. Az idei jótéonysági oncert teljes bevételét Borsodban élõ hátrányos helyzetû gyeree fejlesztõ és tehetséggondozó programjára fogjá fordítani. A részletes program megtalálható a honlapon. A zarándoútra a ereesszéel özleedõ Szabolcsot a dévai Szent Ferenc Alapítvány egyi fiatalja és egy cigány barátja íséri el gyalog. Tervei szerint otóber 10-én reggel 8 9 özött indulna el Szegedrõl, a Széchenyi térrõl, és övetezõ falvaban, városoban fogna megállni pihenni, beszélgetni és továbbadni a helyiene a rendezvény üzenetét: Balástya, Csengele, Petõfiszállás, Kunszállás, Kecsemét, Lajosmizse, Dabas, Alsónémedi, Budapest Sportaréna. A zarándoo nagyon örülnéne nei, ha soan lennéne, ai utura bocsátjá õet és minden jelzett településen várná, fogadná is társaságuat. Ebben éri mindeni segítségét: adjato hírt rólu és gyerte el találozni velü! Nyolc nap alatt érezne Budapestre, és ezáltal is hirdeti: Jobb Velü a Világ otóber 1. meg az abortusz-érdés problémaörét sem. A házaspár megrázó és felemelõ története tudomásun szerint egyedülálló a magyar jog eddigi praxisában. A filmet vetítetté a 2004-es Magyar Filmszemlén, ben pedig elnyerte a Vas megyei Filmfesztivál elsõ díját. További információ: Egy listán így ajánlottá a filmet: A rendezõ egy szegény ember, ai útiöltségért bárhová szívesen elviszi a filmjét. A filmet láttam, a rendezõvel találoztam a tavalyi ávéházi vetítésor. Mind eldönthetjü, hogy vajon õrült-e az az ember, ai azért üzd, hogy a 10 hetes magzatuat eltemethesse. Megszólal az egyház épviselõje, pszichiáter, orvoso, baráto s persze maga a pár. Megdöbbentem, hogy hányan nem teinti az életet életne, attól hogy icsi. Nem önnyû, de gyönyörû történet. Ai teheti, nézze meg! S nyugodtan meg is hívhatjá bárhová a rendezõt, mivel az egész országot járja, szívesen bemutatja a filmet mindenhol. Szolidaritás Éjszaája Idén november 19-én lesz a Szolidaritás Éjszaája. Egy olyan rendezvény, amelyen virrasztással és személyes jelenlétünel fejezzü i szolidaritásunat az utcán élõel. Lesz ruha- és étel-gyûjtés és osztás, beszélgetési lehetõség a hajlétalanoal és so minden más. A lényeg, hogy minél több embert megszólítsun, felhívju a figyelmet szüséget szenvedõ embertársainra és lehetõségein szerint segítsün nei. Ha szeretnél beapcsolódni enne a programna a szervezésébe, aor üldj egy t: Közössége, csoporto jelentezését is várju! Papp Vera Tanuljun szeretni, élni és segíteni másona Taizéi imaórá Az imaórá idõpontja minden hónap utolsó hétfõje, este 8 óra ben a övetezõ napoon várun benneteet a Szent Imre Szaollégium (Szeged, Londoni rt. 13.) ápolnájába: otóber 26., november 30. A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja otóber 1. Felelõs iadó: Kondé Lajos Fõszeresztõ: Márton Gábor Grafia: Zsivovitsné Gyenes Krisztina Címün: Katolius Ifjúsági Alapítvány 6720 Szeged, Dóm tér 15. Telefon és fax: (62) és Támogatta a RENOVABIS Tördelés: Nagy Péter Nyomda: Sigillum Bt Tel.: (30)

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 2016/2017

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 2016/2017 TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 0. évfolyam 06/07 A Idősek Otthona és Klubja Cím: Rádi út 4-6. / Burgundia utca Kapcsolattartó: Jakóts Gabriella tanárnő Kapcsolattartó

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Házasság Hete SZEGEDEN

Házasság Hete SZEGEDEN Házasság Hete SZEGEDEN 2012. február 12 19. Fotók: Gémes Sándor, Erhardt Gyula ill. a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Gyűjteményéből Vágyni arra, amink van! Szeretettel várjuk azokat akik előtte

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalom. Élet-halál kérdés. XXI. évfolyam 3. szám. 2010. március 26.

Tartalom. Élet-halál kérdés. XXI. évfolyam 3. szám. 2010. március 26. GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élet-halál érdés Ezt a ifejezést általában aor használtá, ha valóban fontos, aár ténylegesen is életünet, sorsunat befolyásoló döntés elõtt

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Aktuális programok Virtuális kiállítás Kislexikon Élet Háza 3D képek. Események. Képvilág. E heti kvíz

Aktuális programok Virtuális kiállítás Kislexikon Élet Háza 3D képek. Események. Képvilág. E heti kvíz Atuális programo Virtuális iállítás Kislexion Élet Háza 3D épe Eseménye Újdonságo Érdeessége Feliratozás a hírlevélre Közeledi a vetéledő döntő-jéne az ideje, még néhány nap, és a legeredményesebb csapato

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben