Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám. 2009. október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2"

Átírás

1 GYERÜNK! XXI. évfolyam 1. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja otóber 1. Tartalom Rózsafüzér Királynéja, önyörögj értün! ép: communio.hu Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találozó 2 Gondolato a Szent Gellért nap apcsán Még nem tudom... 3 Imádság a papság évében Mi a papi hivatás? Tájolás Bemutatozi a Karitász Utazáso egy szerzetessel 5 Egyházmegyei Családtábor Õszi Családnap...hogy mûvelje és õrizze meg 6 Együtt a járatlan úton Fiatalo találozója Pécsett 7 Magyar szente nyomában TCST-urzus Szegedi NemzetöziBiblius Konferencia Linajánló Új templom egyházmegyénben 9 Gazdago és szegénye Verse Tiszació 10 Országos Karizmatius Találozó Nyitott menny ÉrMe találozó 11 Búzaszem Tanuljun szeretni, élni és segíteni másona Szolidaritás Éjszaája Taizéi imaórá 12

2 otóber 1. A hivatáseresés, pályaválasztás jegyében Mesel, tud hinni épességeterségem címere címmel Mesterségem címere... az adott rendezté meg a hagyományos Szent Gellért napi ifjú- által özve- foglalozás Pályaválasztási játéo az ifjúsági találozón sági találozót szeptember 19-én Szegeden. A leli programból és játéos elemebõl álló rendezvényen a Szeged szóban forgó munára foglalta össze az elõadó. Beszélt tített értéeben és személyisége alapján alalmas is a Csanádi Egyházmegye több mint étszáz fiatalja vett részt. a megfelelõ önismeret jelentõségérõl, amely megóv a téves Az egyházmegye védõszentje, Szent Gellért püsradva dönteni. Felhívta a figyelmet a pálya- pályaorientációtól és segít a realitás talaján mapö ünnepe alalmából tartjá a már több évtizedes szama fõ ismérveivel, épzési és fiziaiismeretre is, vagyis tisztában ell lenni az adott múltra visszateintõ ifjúsági szellemi elvárásaival, illetve nélülözhetetlenne nevezte a fiatalo munaerõ-piaci ismere- találozót, melyne idén a Dugonics András Piarista teine bõvítését is, hogy ne olyan mesterséget Gimnázium adott helyet. A tanuljana, amire nincs szüsége a társadalomna. Válj azzá, aivé születtél! zárta programot melyne célja, hogy így is megjelenítse az elõadását Szabó Katalin a Pálya! Futás! Program mottójával. egyház fiatalos, megújulásra ész, de erõs hitbõl tölteezõ arcát már hosszú csoportoban, önismereti játéo által mélyí- Az elõadáson elhangzottaat délelõtt is éve óta a Katolius Ifjúsági tetté el a fiatalo, délután pedig szerepjátéerete özött ülönbözõ mestersége sza- Alapítvány szervezi. A találozó ezúttal is mai fogásaiból álló vetéledõre erült sor. Az Gyulay Endre nyugalmazott egyes szaembere, pl. vegyész, gazdálodó, püspö napindító gondolataival ezdõdött, majd az jából iragadott eleme játéos ipróbálásával a hentes, tûzoltó, ügyvéd, zenész stb. muná- egész napos színes, mozgalmas rendezvény során a lalozás mûhelytitaiba is. résztvevõ bepillanthatta az adott fog- résztvevõ a hivatáseresés problémaörét járhattá örül. A találozó záró szentmiséjében Kiss-Rigó László püspö Szabó Katalin pályaválasztási tanácsadó elõadásában arra biztatta a fiataloat, hogy igyeezzene megtalálni az olyan fontos alapelveet ismertetett meg a fiataloal, melye birtoában jó eséllyel nevezheti sieresne hivatáscsa. A program a gimnázium udvarán tartott jó hangulatú Isten által nei szánt utat, hiszen ez a földi boldogság ultisztázó döntéseiet. Az eredményes pályaválasztás táncházzal zárult. összhangban van az egyén érdelõdésével és a benne rejlõ Márton Gábor Szent Gellért Ifjúsági Találozó Ismét felejthetetlen élményben volt részün szeptember 19-én, amiért hálás öszönettel tartozun minden szervezõne. Az OKIK-lub (Orosházi Keresztény Ifjúsági Klub) és Gellértnap rendezõi özötti apcsolat soéves múltra teint vissza. Mi nemcsa az idén határoztu el, hogy elmegyün, ha már meghívta egy egyházi rendezvényre. Több alalommal egyedül a mi özösségün épviselte Orosházát a Szent Gellért napon. Semmi oun nem volt a távolmaradásra, hiszen a nyilvánosan özzétett meghívó mindenine szól, ait odahúz a szíve, mert a szervezõ tudjá, hogy Isten, szerencsére, nem személyválogató. Mindnyájan a rendezvény végéig maradtun, így részt vehettün a Kiss-Rigó László püspö úr által celebrált ünnepi szentmisén, amelyre szentírási felolvasóna özösségün ét tagját érté fel. (Õet a szervezõ az egyházmegyei táboroból régóta ismeri.) Különösen szép volt püspö úr beszéde, amelyben étszer is hangsúlyozta:...ezt a szentmisét értete mondju, mert minden jelenlévõ hozzán tartozi, sõt még azo is, ai nincsene itt, vagy nem is tudna rólun. Mert minden fiatalért, minden léleért ár... Megbéélt szívvel hallgattu szavait, hiszen az OKIK-lub célja és jelszava is. Ugyanis, ha igaz lenne az a téves állítás, hogy e találozóra csa atolius hittanoso mehetne atív atolius hitotatóval, legalább fiatalt fosztottun volna meg az ott apott egyelemtõl, amelyhez pedig senine sincs joga. Egyori tanítványaim özött van olyan, ai so éve ereszteletlenül, csupán valami jót eresve jött velün a Gellért napra, s vallja, hogy az ottani leli élmény hatására lett ateumen, s az utóbbi éveben már csoportvezetõént fogadja az ifjúsági találozóra érezõet. Az esti vidám táncházból alig tudtu elhívni fiataljainat, hogy le ne éssü az utolsó vonatot. Úja és régie lelesen így búcsúzta tõlün: Fantasztius volt! Ugye jövõre is jövün? BBM (megjelent az OKIK Híradó szeptemberi számában)

3 2009. otóber 1. Szeptember 19- én zajlott le Szegeden az immár hagyományos Szt. Gellért egyházmegyei ifjúsági találozó. Íme egy is összegzés róla: Az új helyszín, a Dugonics András Piarista Gimnázium összességében bevált. A templom, az isola és az udvar özelsége egymáshoz megönnyítette a csoporto mozgását. Az osztálytermeben önnyen meg tudtu tartani a iscsoportos foglalozásoat. A Tescon ívül nem volt zavaró, figyelemelterelõ örülmény. A Dóm mint az egyházmegye szívéne légöre mindenesetre hiányzott. Az új idõpont érthetõ módon soa számára nem volt megfelelõ. Összességében nem is az idõpont, hanem a Szegeden és az egyházmegye többi pontján levõ rengeteg egyéb program jelent gondot, mely egyértelmûen onurenciája a Gellért napna. Csa ét példa: a Dóm téren mintegy 3000 fiatal részvételével zajlott aznap futóverseny, mely a Szegeden tanulóat (vidérõl bejáróat is) érintette testnevelés ötös volt beígérve a részvételért az isolában. Kisteleen pedig táncverseny volt aznap. Míg a ülönbözõ programo száma növeedett, a fiatalo (öztü a ereszténye) száma csöent. A téma ( Mesterségem címere életpálya választásána alapjai, feltételei) atuális volt, az elõadásban fiatalosan, pratius oldalról megözelítve hallhattun errõl szempontoat. A iscsoportos foglalozáso a csoportvezetõ beszámolói szerint mind atívan, hasznosan, érdelõdéssel zajlotta le. A résztvevõ létszáma nem volt magas. Mintegy fõ. Azt látju, hogy szinte csa azoról a plébániáról jönne fiatalo és papo/ateétá, ahol ténylegesen foglalozna a fiataloal és (személyes) apcsolatun is van velü (pl. egyházmegyei ifjúsági táborban részt veszne, Felrázás napo, látogatáso). A övetezõ településerõl jötte idén a találozóra: Endrõd és Hunya, Göndöcs Benede Isola (Gyula), Bééscsaba, Orosháza, Kistele, Csengele, Balástya, Ruzsa, Pusztamérges, Szt. István Gimnázium (Maó), ispapo. Az egyházi isolá diájait csa aor tudju bevonni, ha feladatot adun nei és motiválni tudju a tanároat, Gondolato a Szent Gellért nap apcsán Még nem tudom......mitõl érezném magam mindig ipihentne? Vége a nyaralási szezonna, s általában ebben az idõszaban lehet egy icsit lazítani, irándulni, üdülni. Ugye nem ell megmagyarázni, mennyire szüségün van a iapcsolódásra, pihenésre. Bár soszor felvetõdhet bennün a érdés, miért ell egyáltalán elfáradni, miért ell aludni nap mint nap? Ráadásul nem csa testileg, de szellemileg és lelileg is i lehet purcanni. Mitõl fáradhatun el? Testileg fáradta lehetün a orai ébredéstõl, a ésõ estig tartó munától, a hõségtõl, a hidegtõl stb. Szellemileg fáradta lehetün a vizsgára észülõdéstõl, amior azt érezzü, hogy bárcsa még egy napom lett volna tanulni. Lelileg fáradta lehetün ha egyházunban, özösségünben megtapasztalju az ellentéteet, viszályoat, legalapvetõbb emberiesség hiányát. Na de mit tehetün, ha el-el fáradun vagy belefáradun az életbe? diáoat. Utóbbi nagyon nehéz. Ha az igazgató nem teszi ötelezõvé egy-egy osztályna vagy az egész isolána a részvételt, a diáo nem mozdulna a hívó szóra. Köszönjü a Piarista Gimnázium vezetõségéne a helyet, s a 9. osztály segítségét! Köszönet a Bééscsaba-Jamina plébánia éne- és zenearána a zenei szolgálatért! Valamint minden csoportvezetõne és segítõne a munáért! Örülné, ha a Szt. Gellért nappal apcsolatos észrevételeiet, javaslataiat személyes levélben megírná neem. Tisztelettel és öszönettel: Pálfai Zoltán, ifjúsági referens Egyi edves atya mondta neem egyszer, amior icsit eseregtem csöenõ teljesítõépességemen: Az íjat is le ell néha engedni, ülönben elveszti a rugalmasságát! No igen, ha nem találju meg azoat az alalmaat, helyeet, idõet, társaságot, amelye segítene visszanyerni a testi, leli és szellemi rugalmasságunat, aor evésbé tudun teljesíteni - csa vonszolju magunat, dolgozun, mint egy gép, s élün, mint egy robot. Pihenni, iapcsolódni nemcsa a testne ell, de a szellemne és a lélene is. Az igazi feltöltõdés még a fáradtságban is benne rejli, hiszen bizonyára mindeni megtapasztalhatta már azt a jólesõ fáradtságot, amior valamivel elészült, vagy ha valaine segített munájában, bajában. Bár vanna fárasztó és üdítõ embere is, engem igazán a jó emberi apcsolato tudna felüdíteni. És tudom, véges az idõm, erõforrásaim, apacitásaim - de hogy az alvásba mior fogo egyszer belefáradni, még nem tudom... Misa 3

4 otóber 1. Imádság a papság évében Jézus! Újítsd meg Egyházadat és bennünet is a papság évében! Köszönjü meghívásodat, hogy Benned egyesülten, a te szent Egyházad, a Te papi néped legyün. Add, hogy értéeljü az ajándéot, amelyet a papo személyében adsz neün, és add, hogy ihasználju a egyelmeet, amelyeben papjain szolgálata által részesedün: hogy gyaran éljün a szentmise és a szentsége egyelmeivel, hogy életre váltsu Igédet, amelyet õ özvetítene, hogy vezetésü szolgálatával megvalósuljon özöttün az a szeretet-egység, amelybõl megismerhet Téged a világ. Segíts úgy élnün ebben az évben, hogy tudatosuljon plébánián tagjaiban özös üldetésün, és ebben ragyoghasson fel a szolgálati papság üldetéséne tita. Add, hogy minden gyermeün és fiatalun eresse és megtalálja azt a hivatást, amelyben téged szolgálhat! És érün, hogy aiet özösségünbõl iválasztottál a szent papi szolgálatra, övessé hívásodat! Ámen Mi a papi hivatás? A papság éve alalmából a SzegedMa internetes lap interjú-sorozatot indított, amelyben az egyházmegyében szolgáló lelipásztoro beszélne a hivatásuról. Az eddig elészült beszélgetése itt olvasható: Bevezetõ (Viennay Szt János): Kiss Imre I.: Kiss Imre II.: Kiss-Rigó László: Pálfai Zoltán: Serfõzõ Levente: Ilyés Zsolt: Balogh József: Paot Géza: Ezzel a címmel indul találozósorozat év özötti fiatalona a szeged-alsóvárosi ferences plébánián, melyre hívõ és nem vallásos fiataloat is várna. A szervezõ szándéa szerint a cél, hogy módszert, szemléletmódot adjana át ahhoz, hogy a fiatalo továbbgondolhassá életüet, hivatásu eresésében. Alapgondolat, hogy a résztvevõ játéos ativitással és leli gyaorlati elemeel olyan élethelyzetebe érezhessene bele, s ezen élménye segítsé õet élethivatásu megtalálásában. Kulcsszó a megtapasztalás, így a beleérzést segítõ élménye leszne túlsúlyban soal evésbé az elõadásohoz épest. A találozó során a fiatalo vezetésében részt vesz nagycsaládos házaspár, ferences testvér, domonos szerzetesnõ, a Foolare leliségi mozgalomban elötelezett házaspár, atolius pap és teológiai tanár egyaránt. Fontos alapelv, hogy nem orientálni aarjá a fiataloat és még csa nem is a hivatáso és a hozzáju tartozó özössége módszeres, részletes bemutatására töreszene a szervezõ. Soal inább az a szándé vezérli a szervezõet, hogy tapasztalato átadásával segítsene a eresõne a továbbgondolodásban. A sorozat az emberi alapoal, valamint a férfi és nõi mivolt mibenléténe tisztázásával ezdõdi. Folytatódi a eresztény hittel, az emberéppel és a hivatás alapjaival végül pedig a családos, szerzetesi, papi hivatásoról esi majd szó. Tájolás A Tájolás 11 özösségi alalomból és ét hétvégébõl áll, valamint a szervezõ faultatívan felínáljá a lehetõséget egy imádságos leli hétvégén való részvételre is. A találozó éthetente szerda esténént özött tartana. Az elsõ alalmat otóber 7-én rendezi. Anna érdeében, hogy a program valóban a lehetõ legnagyobb leli épülést hozhassa, a szervezõ éri, hogy a jelentezõ minden alalmon vegyene részt, együttmûödõen. Helyszín: a szeged-alsóvárosi Ferences plébánia 5. terme (Mátyás tér 26.). Jelentezni lehet: Világhálós oldal:

5 2009. otóber 1. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász bemutatását Bartucz Katalin, az egyházmegye médiareferense vezette le a szeptember 8.-ai Közéleti Kávéház alalmán. A beszélgetés özponti érdése volt: Segítene még az embere egymásna? A Karitász csoporto épviselõi, és a ülönbözõ feladatörö önéntesei mesélte szolgálaturól, motivációjuról, udarcairól és örömeirõl. A Millenniumi Kávéház Klubterme hamar megtelt érdelõdõel. A Karitászról már igen soan hallottun, és találozhattun munájual több plébániánál, ruhaosztás, ruhagyûjtés apcsán, esetleg a Karitász Karácsonyi Vásárán. Viszont hogy hogyan is mûödi ez a szervezet, abba már evesebben látna bele. Elõször a Karitász nemzetözi és országos felépítését magyarázta el Megyeri Márta, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász igazgatója. Majd egyházmegyei szinten örvonalazódott a felépítés: plébániáon önénteseel mûödõ Karitász csoporto, aine tevéenységét a szegedi özpont oordinálja, segíti. A ereasztalnál színes épeel ísérve mutatozott be a plébániai Karitász csoporto épviselõje, a beteglátogató csoporto egy-egy épviselõje, és az alotóház és teajárat önéntesei. Mesélte arról, hogy csoportju mióta, hol és miént mûödi. Majd a beszélgetés másodi felében személyes megosztáso övetezte, amior az önéntese meghatározó élményeirõl mesélte, arról hogy hogyan ezdté tevéenységü, és hogy mi motiválja, segíti õet, hogy itartsana szolgálatuban. A beszélgetés folyamán iderült, hogy az önéntese belül mozgolódó igényüre találta választ a Karitász felhívásában, megszólításában. Számura természetes, hogy amennyire erejü, idejü engedi, tegyé a jót szeretettel, teljes szívvel. Többjüet a hála vezeti, hogy legalább egy icsit törlesszene mindazoból az ajándéoból, amiet nei az élet, a Gondviselés adott. Különféle segítési területe özül van olyan, amire mindenit szeretettel várna, és többnyire önnyen teljesíthetõ, özvetett segítési módo. Ilyen például az alotóházon való részvétel, amelyen észült ézmûves alotáso a Karitász Karácsonyi Vásárán elne el, és a bevétele fõént tüzelõtámogatás formájában erül iosztásra '94 óta minden évben a rászorulóna. Valamint önnyebb beapcsolódni Böjte Csabána, az Erdélyben mûödõ gyermeotthon-hálózat alapítójána és vezetõjéne a neve ma már fogalom. Csaba atya összeszedi a nehéz sorsú magyar, roma és román gyereeet: az erdélyi Déván például ötszáz árvát nevel. Nem csoda hát, hogy nagyon soan és soat foglalozta már missziójával. Csaba testvér pedig mindenütt segít nyugodtan, határozottan, fásultság és álság nélül. Aár egy gyermeotthoni hellyel, aár egy-egy edves szóval, egy szelet csoival. Szeretete, figyelme ifogyhatatlan, õ maga fáradhatatlan. Bemutatozi a Karitász még a ruhaosztáso és gyûjtése segítésébe, csomago szállításába, ézbesítésébe. Több leli erõ és tartás ell a rászorulóal való személyes találozáshoz. A Gyermelinia és a Krónius Belgyógyászati Osztály betegeine látogatói mesélte a ereasztal beszélgetésnél ezerõl a mélyebb leli beszélgetése módjáról, hogy hogyan éli ezt meg. Hasonlóéppen a Karitász Teajárat tagjai is meghallgatással, odafigyeléssel tudna segíteni a hajlétalanona. Ami soszor nagyobb segítség is, A Közéleti Kávéházban nagy volt az érdelõdés a szeretetszolgálat iránt Utazáso egy szerzetessel mint a tea és zsíros enyér, amit viszne. A személyes segítést felvállaló önéntese személyiségüel dolgozna, számura ülönösen fontos az elõzetes felészítés, épzés, majd pedig rendszeres visszateintõ, feldolgozó, megerõsítõ alalma. A Karitász ezere ülönösen hangsúlyt fetet. Könnyen felmerülhet a érdés, hogy mit használhat a Karitász által nyújtott szeretetszolgálat, a mai örülménye özött. Mint ahogy az önéntese megosztottá, a jézusi példa, erõs hitü és reményü vezeti Õet, amiben a csoporto tagjai egymást is megerõsíti. Valamint ahogy Kaluttai Szent Teréz mondta: Úgy érezzü, hogy amit teszün csa csepp a tengerben, anélül a csepp nélül azonban seélyebb lenne a tenger. Bánvölgyi Helga A Karitász mint a atolius egyház hivatalos segélyszervezete tevéenységével az egyház tanításával összhangban gondosodi a társadalomban hátrányos vagy rízishelyzetbe erült személyerõl. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Magyarországon hozzávetõleg Csongrád és Béés megye területét fedi le, az egyházmegyében 1991-tõl alaulta meg plébániai aritász csoporto, és eze oordinálására a aritász özpont Szegeden. A csoporto tagjai önéntes munájual a helyi - szociális, aritatív szüségletere helyi szinten eresne választ. Jelenleg 43 plébánián mûödi aritász csoport, örülbelül 450 önéntessel. Az Utazáso egy szerzetessel címû film elén állít egy embert, ai végre nemcsa panaszodi, leleplez, elemez vagy feltár, hanem cseleszi is. A film erénye nem az, hogy olyan romániai zegzugoat mutat be, amelyrõl azt hittü, hogy Feete-Afriában sem létezne, hanem hogy ezen a süllyedõ hajón is felmutatja a reményt. Böjte Csabána hívjá. Feete Ibolya doumentumfilmje (64 perc) Forgalmazza a MOKÉP Pannónia Kft. 5

6 6 Az idén 29 család töltött együtt három napot Domaszé- Zöldfás leligyaorlatos házában, s több ilátogató család is beapcsolódott egyes programoba. Csodaént éltem meg, hogy a bejelentezett családo a teljes idõt velün töltötté, nem abból állt a hétvége, hogy búcsúztattu a távozóat és fogadtu az új érezõet. Nyitott, befogadó, érdelõdõ családo gyûlte össze, s vett részt atívan a programoban Isten népes családja: 70 gyerme és 55 felnõtt. Külön öszönet az önéntesene, ai a onyhában teljesítette szolgálatot, és a gyermeeel foglalozóna, ai nagy szeretettel találtá i és vezetté a orosztályonénti elfoglaltságoat. Keszeli Sándor teológiai tanár röviden felmérte, milyen segítséget szeretnéne apni a családo a Családpasztorációs Irodától, illetve õ milyen segítséget tudna felajánlani, tervezhetõbbé szeretnén tenni a jövõben a családcsoporto fejlõdéséne segítését. Molnár Géza: Tündér természet ember címmel tartott gondolatébresztõ elõadásában többe özött rámutatott, mennyire pazarlóan bánun a vízészletünel, illetve hallhattun az ártéri gazdálodás elõnyeirõl is. Zaja Péter és Anió Visnyeszépla élõfaluból érezte hozzán, hogy bemutassá a özösségü életét. A hit özponti jelentõségû a...hogy mûvelje és õrizze meg Környezeti nevelés és ateézis Fenti címmel jelent meg a örnyezeti nevelés témáját feldolgozó, három ötetbõl álló önyvcsomag a Szent István Társulat iadásában 2008-ban. Teremtésvédelemrõl lelipásztorona, özösségene (szeresztette: Nobilis Márió) A tartalomjegyzébõl I. Egyházi élet és teremtésvédelem II. Mit tegyün hát testvére? Környezetímélõ háztartás gyaorlati tudnivaló (540 Ft) Segédanyag a örnyezeti neveléshez Kateetiai óravázlato (szerzõ: Fogassy Judit SDSH, Lõw Márta, Petrás Péter, Szlana Erzsébet) A tartalomjegyzébõl Családo a teremtett világ védelmében Egyházmegyei Családtábor otóber 1. özösségüben, a ezdeti nehézsége összeovácsoltá a családoat. Teljes önellátásra töreszene, saját magu termeli a gabonát, saját malomban õrli a búzát, állatoat tartana, gyümölcs szinte egész évben terem. A falu feléledt, amióta õ odaöltözte, sõt ma már az új beöltözõ létszáma a nagyobb, részönormányzatént mûödne. Tapasztalatu rávilágított, nagy felelõsség az élet minden területén az evangélium szerinti egyszerûségben élni. Máramarosi Mária pratius gyaorlati tanácsoat, saját tapasztalatoat hozott a háztartás örnyezet tudatosabb vezetésérõl, hulladéezelésrõl, építezésrõl, energiafelhasználásról, a fogyasztói társadalom családoat, természetet felemésztõ álságos fondorlatairól. Ígéretes ezdeményezésne lehettün tanúi, mivel iderült, hogy több családot omolyan érdeel, hogy lehetne ezt a családo özötti özösséget mélyebben megélni, így azóta találozó szervezõdi özöttü. A gyermee a tábor ideje alatt egy tanyán lovagolhatta, csacsifogatozta, állatoat simogatta. Az esti táncházban nagyon soan táncra perdülte, ülön öröm volt a amasz fiú táncait látni! Szombat reggel szabadtéri misén vehettün részt, amit Kondé Lajos atya celebrált és utána nagy örömünre velün is maradt délutánig. Az elõadáso után iscsoportoban beszélgettün, itt erõsítettü egymást, illetve tanultun egymástól. Isten õrizzen és áldjon minden családot, hogy felismerjü az idõ jeleit! Csányiné Fejes Tela Õszi Családnap Szeretettel hívju a családoat az egyházmegyei családnapra, melyet november 7-én Csengelén tartun meg! A családnap részletes programjáról a Családpasztorációs Iroda üld értesítést a plébániára. 1. Isten jelen van a teremtett világban 2. Az élet Isten ajándéa 3. Globális vízió egység és összefüggés 4. A szolidaritás 5. A özjó értelmezése és összefüggése a teremtett világról való gondosodás feladatával A fenti témához óravázlato az alábbi orosztályona: elsõ másodi osztály, harmadi- negyedi osztály, ötödi hatodi osztály, hetedi nyolcadi osztály, ifjúság, felnõtte (770 Ft) Tanulmány-gyûjtemény a örnyezettudatos gondolodáshoz (szeresztette: Baritz Sarolta Laura OP és Fülep Dániel) Baritz Sarolta Laura OP, Harsányi Pál OFM, Kerees Sándor, Nemes Csaba, Fazeas Dóra, Fülep Dániel és Luács András tanulmányai (770 Ft)

7 2009. otóber 1. Az Világi Apostolo Közösségéne (VAK) ötödi nyári onferenciájára idén a lelipásztori munatársa a papság épviselõit is meghívtá egy ereasztal-beszélgetésre. A világi apostolo jól láthatóan jelen vanna és fontos feladatoat látna el, fõént a icsi, periférián lévõ plébániáon. Együtt a járatlan úton Ez alalommal is számos érdees történet és tapasztalat hangzott el a onferencián. Az Ózdon szolgáló Hevesi házaspár elmesélte, õet nyugdíjasént avattá fel lelipásztori munatársna, ezzel teljesne érzi munájuat és életüet. Az egri Fodor Márta a ateetiai továbbépzése szüségességérõl beszélt, Fitt Szabolcs és Márti a gazdagabb vidéen való evangelizálás nehézségeirõl számolt be. A pusztamérgesi plébánián élõ Bogár-Szabó Ádám és Zsófi többéves tudatos felészülés után öltözött i Szegedrõl. A papo és világia együttgondolodását szolgáló ereasztal-beszélgetésen öt egyházmegye épviseltette magát: Deá Áos Ervin gyenesdiási-balatongyöröi plébános, a széesfehérvári irodaigazgató Ugrits Tamás, a alocsaecseméti egyházmegyébõl Binszi József, a váci egyházmegyétõl Szecsõdi Péter gödöllõi plébános és Cziglányi Zsolt a Pécsi Hittudományi Fõisola retora, abaligeti plébános. A beszélgetés során iderült, a világiaról és a lelipásztori munatársaról szóló egyházmegyei szintû gondolodás eltérõ az ország egyes részein. Ugrits Tamás szerint az egyház fõ gondját nem a paphiány jelenti, hanem az elötelezett világia számána csöenése. Binszi József iemelte, hogy a diaonátus nem pap-pótlásént van jelen az egyházban, hanem egy önálló, sajátos szolgálatot jelent. Új egyházépet és szemléletet ell adni a munatársi csapato tagjaina - vallja Szecsõdi Péter, ai szerint a világia és a lelipásztoro özös épzése során ellene még özelebb erüljene egymáshoz. Az egyházat valóban építeni szándéozóna ell teret adni a plébániá vezetésében. Az atya szerint a pasztorációban nem a programo szervezése a megoldás, hanem a Krisztus öré gyûlõ embere özösségeéne létrehozása. A minõségre és a hitelességre való törevést tartja a legfontosabbna Deá Áos Ervin. Ha a vezetõ magasra teszi a mércét saját munájual apcsolatban, aor ez lesz a övetendõ példa az embere szemében is. Fiatalo találozója Pécsett A Taizéi Közösség a Pécsi Egyházmegye meghívására, ülönbözõ feleezetû helyi egyházözségeel özösen otóber özött találozót észít elõ év özötti fiatalo számára, amelyre több ezer résztvevõt várna nemcsa Magyarországról, hanem a szomszédos országoból is. A találozó részét épezi a Bizalom zarándoútjána, amelyet Roger testvér indított el több mint 30 évvel ezelõtt, és amely évrõl-évre so tízezer fiatalt gyûjt össze néhány napra Taizé-ben vagy egy nagyvárosban. Cochamba (Bolívia), Genf, Nairobi, Brüsszel, Vilnius, Sevilla és Stuttgart után Pécsett gyûlne össze fiatalo néhány napra, Cziglányi Zsolt elmondta, hogy a pécsi egyházmegyében a lelipásztori munatársaat a papoal formálisan egyenrangúént ezeli. Komoly gond viszont, hogy a papság egy része a munatársi örét nem reproduálja. Ha nemcsa papíron aarja az egyház a világia bevonását megoldani, aor az anyagi érdéseet is elõ ell venni. Az atyá rövid összegzésént a övetezõet hangsúlyoztá: az egyház csa özösségeben épes élni, ezért minél több emberne ell segíteni az ezehez való csatlaozásban; plébániánént 4-5 önéntes bevonásával osszá szét a feladatoat. Kitartásra biztattá a VAK tagjait, bízva abban, hogy a világia helyzete hamarosan olyan fontos és megerülhetetlen érdéssé váli az egyházban, ami a lelipásztori munatársa életét és munáját is elõtérbe helyezi majd. Gulyás Péter, az egyesület vezetõje szerint csa a világia és a papság együttmûödésével van esély arra, hogy az egyház Krisztus által ijelölt útjára minél több hívõt meghívjana. Ez a ereasztal-beszélgetés a párbeszéd felvállalásával, a sieres példá és jó törevése felmutatásával is igyeezett hozzájárulni a félelme eloszlatásához. A onferencia résztvevõi a világi apostolo helyzeténe számos szempont szerinti meghatározása, munáju és élethelyzetü leírása után egy özösségi jövõtervezésben is részt vette, amit a rendezvényen végig jelen lévõ Marus Leimbach, a Renovabis (a német atolius egyház szolidaritási szervezete) vezetõ tisztviselõje vezetett. Az elemzés és a mûhelymuna során összegyûlt információból észülõ alapdoumentum a lelipásztori munatársa magyar egyházbeli helyzetét foglalja majd össze. Az országos találozót záró Te Deumot Márfi Gyula veszprémi érse tartotta. A szamai programot övetõen a VAK ötödi születésnapjána megünneplése és a ötetlen, családi és baráti örben zajló nyaralás sem maradhatott el, hiszen a lelipásztori munatársa aárcsa a mindennapi munában a onferencián is családjual együtt vette részt. Márton Gábor Megjelent az Új Ember szeptember 6-ai számában. hogy a özös imában és beszélgetéseben megosszá egymással mindennapi tapasztalataiat. A fiatalo délelõtt egyházözségeben veszne részt özös imán, majd vegyes iscsoportoban hallgatjá és ismeri meg egymást. Délután ülönbözõ mûhelyfoglalozásoon veszne részt, ahol a személyes hithez apcsolódó gondolatai mellett, lényeges ulturális és szociális érdéserõl is megosztjá egymással tapasztalataiat. Délben és este a városi sportcsarnoban vanna özös imá. További tudnivaló a találozó többnyelvû, folyamatosan frissülõ honlapján: 7

8 8 A Szeged-Csanádi Egyházmegyében 2007-ben Csengelén szerveztü meg a Szent Imre plébániá özösségeine találozóját, melyre eljötte a unágotai és a gyomaendrõdi híve mellett a szegedi Szent Imre ollégium épviselõi is. A magyar ifjúság védõszentjét, az ezer évvel orábban született Szent Imrét állítottu napun özéppontjába. Mindegyi özösség épeel illusztrált bemutatót tartott saját életérõl, így ölcsönösen megismerhettü egymást. A csengelei templom egy fotóiállításna is helyet adott, mely a lengyelországi Szent Kereszt-hegyi olostort mutatta be, ahol máig õrzi a Szent Imre hercegtõl apott, Jézus eresztjébõl származó erelyét. Már ezen a özösségi napon megszületett az igény, hogy szervezzün ide zarándolatot. Hosszú elõészítés után, 2009 júniusában negyvenen indultun útna a tõlün 800 ilométerre lévõ zarándohelyre. Egyházmegyén hat településérõl jötte a jórészt fiataloból álló zarándotársa. Hosszú utunat szentmisével ezdtü a csengelei Szent Imre templomban, majd Laczó Ferenc plébános úr áldásával indultun utunra, melyne mottója Magyar szente nyomában lett. Elsõ napunat Wieliczában ezdtü a sóbányában, mely a világöröség része. Ehhez a bányához Árpád-házi Szent Kinga neve apcsolódi, aine tiszteletére egy hatalmas ápolnát alaította i a bányában. Jó volt itt magyarul éneelni és imádozni. Másodi napunon már a Szent Kereszt-hegy lábánál fevõ, 2000 laosú településen, Nowa Slupiában voltun. Nowa Slupia májusában lett Csengele partnerözsége, így nagyon so segítséget aptun Wieslaw Jerzy Gala polgármester úrtól és munatársától, Mariusz Trepától. Vendéglátóin örbevitte bennünet a örnyéen, és megmutattá a legszebb és legérdeesebb helyeet. Elvitte Swieta Katarzyna nevû faluba, ahol bernardinus nõvére élne szigorú lauzúrában. Velün is csa egy is rácsos ablaon eresztül beszélgette. Az Istenne szentelt élet boldogságától sugározva mesélte mindennapi életürõl és hivatásuról. Délután a nowa slupia-i istérséghez tartozó Rudi faluba mentün, ahol a helyi isoláso látta vendégül bennünet. Ewa Guz, az önormányzat vezetõje, az isola tanárai és diájai öszöntötte minet. Játéos vetéledõet, táncházat valamint teremfocit szervezte neün, de ai Magyar szente nyomában Zarándolat Szent Kereszt-hegyre otóber 1. nyugodtabb elfoglaltságra vágyott, az gyaorolhatta a lengyel nyelvtörõ iejtését vagy aár ézmûvesedhetett is. Este Rudi templomában Szczepan Janas atya mutatott be lengyel és magyar nyelvû szentmisét, amit egy II. János Pál pápáról szóló rövid bemutató zárt le. A harmadi napon érezett el zarándolatun csúcspontja, amior az 595 méter magas hegy tetején álló olostorhoz gyalog, Jézus eresztútjána 14 stációját átelméledve, csendben mentün fel. Amior felértün, éneeltün és imádoztun Szent Imre szobra mellett, majd zarándolatun emléére oszorút helyeztün el. Ezután Karol Lipinsi atya részletesen bemutatta neün az ezer éves múltra visszateintõ olostort és templomot. Az erelye õrzésére szolgáló, csodálatosan felújított ápolnában Karol atya elmondta a Szent Kereszt erelye történetét, majd megáldott bennünet, mi pedig hódoltun az erelye elõtt. Zarándolatun negyedi napján az egyházmegye özpontjába, Sandomierz-be irándultun, ahol megnéztü a csodálatos széesegyházat, az egyházmegyei múzeumot, a várat és a város legrégebbi templomát, a 800 éves Szent Jaab-templomot. Itt Nagy Lajos lengyel és magyar irály leányána, Szent Hedvigne életével ismeredhettün meg. Az utolsó nap reggelén orán indultun Kraóba, ahol az Isteni Irgalmasság Baziliájában egy szerzetes nõvér mutatta be Szent Fausztina életét, majd a Szente Közössége nevet viselõ magyar ápolnában szentmisén vettün részt egy budapesti zarándocsoporttal özösen. A szentmisét Huszár Lõrinc ciszterci atya mutatta be pappá szenteléséne 10. évfordulóját ünnepelve. A délutánt Kraó történelmi belvárosában töltöttü. Jártun a irályi várban, a Wawel-ben és Szent Hedvig csodálatos márvány szarofágjánál imádoztun. Eléneeltü a magyar himnuszt, majd nemzeti színû szalagot helyeztün el mellette. Ezután a fõtéren megnéztü a Szûz Mária-templomot, majd rövid belvárosi séta után Magyarország felé vettü utunat. Felemelõ érzés volt hallani a lengyel emberetõl, hogy mennyire tiszteli özös szentjeinet és iderült, soszor többet tudna a magyar szenterõl, mint mi, magyaro. Jó volt látni, hogy a lengyel embere mindennapjaihoz mennyire hozzátartozi a hit, az imádságos lelület, milyen eleven az õ hitéletü. Nemzeti színû zászlón láttán soan magyarul öszöntötte és örömmel fogadta bennünet. Köszönetünet fejezzü i mindazona, ai segítetté ezt a zarándolatot. Kívánju, hogy Isten áldása ísérje életüet! Katona Attila és Zólyomi-Katona Theodóra TCST-urzus Természetes Család-Tervezés urzus indul otóber 2-án óraor a Katolius Házban (Szeged, Dugonics tér 12.). A tanfolyam 4 elõadásból és személyes onzultációból áll, melyet egy családtervezési tanácsadó házaspár vezet. Érdelõdni a Családpasztorációs Irodán eresztül lehet, en: vagy telefonon: (62) ; (20)

Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám. 2009. június 3.

Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám. 2009. június 3. GYERÜNK! XX. évfolyam 4. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Aor szólj, ha érdemes! Pünösdor a Szentléle eljövetelére emléeztün, egy héttel ésõbb pedig már a Szentháromság misztériumát

Részletesebben

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és

Részletesebben

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne

Részletesebben

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!)

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!) XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. AUGUSZTUS A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainon olvasható!) Augusztus 22. Balatonaali Művelődési Ház: A faanalanál Balogh

Részletesebben

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben