ázárként kapaszkodunk a Lfénybe, a zöld fûszál tavaszígéretébe,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ázárként kapaszkodunk a Lfénybe, a zöld fûszál tavaszígéretébe,"

Átírás

1 baptista ifjúsági lap DÚDOLÓ Hóvirág lennék, félõn-bátor, kedvet kapva egy fénysugártól, kedvet osztva, hogy olvadozzon, ahol örök a jég a gondon. Hóvirág lennék, jel a télben: Nem lesz öröké úr a szégyen! Szirmaim szórnám szegényekre, mintha az Isten pénze lenne. Idõtlenül ott ringatóznék, ahol remény egy csöpp maradt még, tûznének kontyhoz, gomblyukakba, s valami mindig megmaradna. Valami fehér, mégse tiltó, akár az ostya, fényre hívó, hogy aki fázott, melegedjen, ne legyen szenny a szeretetben. Hóvirág lennék, félõn-bátor, aki már szabad önmagától, s így hirdeti, mint egykor Áron: Úrrá leszünk a pusztuláson. Tamási Miklós A MÁRCIUSI SZÁM TARTALMÁBÓL: - Értesítõ, tábor Kanadában - Kikelet - Bizonyságtétel - Személyiségi teszt - Baptöri - GYEK - Kreatív - Influenza- TAVASZBAN MEGCSILLANÓ CSODA ázárként kapaszkodunk a Lfénybe, a zöld fûszál tavaszígéretébe, és elõbb bizonytalanul, aztán az Úr Hangját hallva, nekibátorodva támolygunk ki dermedtségünk hideg sötétjébõl a megpezsdült életbe. Sötéthez szokott szemünket még szinte bántja a meleg fény, de boldogan hunyorogva vesszük számba a feltámadás csodáit, amelyeket istenképûségünk törött darabjai ismerõsen ölelnek magukhoz: az Arcot, amely szeretettel fölénk hajol, a kezet, amely kiszabadít a még gátló gyolcskötelékekbõl, az Igéket, amelyekkel az életadó Hang útnak indít és betölt a személyre szabott feladat elvégzéséhez. Értõ szívünk hálásan gyönyörködik a március idusánál nagyobb áldozatban, a Fiú világrengetõ ha-lálában, majd a csodás feltámadásban: így lehet lelkünknek-testünknek feltámadása és örök tavasza. Lábadozó sétánk során meleg szellõ, sarjadó fûszál, libbenõ hóvirág és mosolygó napsugár emlékeztet a megváltó szeretetre. Miért is aggódnánk, tehát? Miért is panaszkodnánk? Miért is lázadoznánk? Miénk az Élet, aki szeret, és szeretetre tanít: arcod hajoljon szeretettel mások fölé, kezed induljon szabadításra, szavaid jelentsenek útravalót és táplálékot így ilyenkor, márciusban is [M.] A. Fotó: M. A.

2 MAG TÁR MUSTÁRMAG ÉRTESÍTÕ Stratégiai találkozó az ifivezetõkkel. Szeretnénk találkozni az ifjúságok vezetõivel vagy képviselõikkel március 9-én, Kolozsváron. A Romániai Magyar Baptista Ifjúságok sorsa az ilyen megbeszéléseken dõl el, ezért jó volna, hogy minden ifjúság képviselve legyen. A projektor-projekt. Az Ifjúsági Szövetség munkája során, több alkalommal is szembesültünk azzal, hogy az erdélyi ifjúságnak szüksége lenne egy saját projektorra. Természetesen nem olcsó mulatság egy ilyen készüléknek a megvásárlása, a javíttatása. Ezért nem szívesen kölcsönzi egyetlen gyülekezet vagy szervezet sem. Ideje lett tehát egy saját projektort vásárolni, és ehhez szeretnénk kérni az anyagi támogatásotokat. Természetesen ennek használatára a kisebb rendezvények szervezõinek is lehetõségük lesz bizonyos feltételek mellett. A támogatást a Bántó Zoli nevén futó bankszámlára küldjétek: IBAN RO34RNCB667978, telefon: [romabisz] Felvételi a Teológiai Fakultásra. A Szövetségünkön belül mûködõ Teológiai Fakultás felvételit hirdet a lelkipásztor-képzõ szakra, a 8/9-es tanévre. Várjuk azon fiatalemberek jelentkezését, akiknek elhívásuk van az Úrtól erre a szolgálatra! A jelentkezési feltételek figyelembevételével olyan érettségizett személyeket várunk, akik legalább 3 éve már gyülekezeti tagok és éve szolgálatot is végeznek a gyülekezetben. Szükség van gyülekezeti és lelkipásztori ajánlásra is. Az érdeklõdõk vegyék fel a kapcsolatot Giorgiov Adrián dékán testvérrel a es telefonszámon. Jelentkezési határidõ: május. h í r e k ÚJ ÉNEKFELVÉTEL! Az Arad Belvárosi Baptista Ifjúsági Kórus Szóljon az ének! c. felvétele 7 szeptemberében készült Garai Zsolt rendezésében és (kar)vezetésével, akinél a CD meg is rendelhetõ: (+4) Nemzetközi Ifjúsági Tábor Idõpont: 8. július 7-6 Helyszín: Kanada, Ráma Tábor éves évforduló Idõpont: 8. július 8- Helyszín: Chicago, USA Észak-Amerikai Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség elnöke, Kornel AZGerstner nemzetközi ifjúsági táborról adott hírt, amely Észak- Amerikában lesz megszervezve, és ahova mi is küldhetünk ifjúsági tagokat. A szervezõk a júliust találták a legalkalmasabb idõpontnak a táborozásra, hiszen ekkor éves jubileumát ünnepli az ottani Magyar Baptista Szövetség. A napos táborozás után a fiatalokkal átmennek Chicagóba, ahol a szövetség éves jubileumi ünnepségén vesznek majd részt, és szolgálnak együtt. Testvéreink vállalják, hogy Kanadába és az Egyesült Államokba meghívnak 3 egyedülálló fiatalt, 8-8 év korhatárral: - fiatalt (6 lány - 6 fiú) Magyarországról - fiatalt (6 lány - 6 fiú) Erdélybõl. Amennyiben a másik 3 szövetségbõl (Kárpátalja, Vajdaság és Felvidék) is szeretne valaki jönni, arra is lehetõséget adnak (maximum 6 fiatal) Vállaljuk a meghívottak itt tartózkodásával járó költségeket: étkezés, szállás, utazás. Torontoból Chicagóba autóbusszal szállítjuk õket a éves jubileumi ünnepségre, majd visszaszállítjuk õket Torontoba. Az útiköltséget és a vízumköltséget a táborozásban részt venni kívánók maguk rendezik és fedezik. (Az amerikai szövetség csoportos meghívót küldhet a vizumkérelemre). A fiatalok Budapestrõl közösen indulva, Torontoba érkeznek és onnan utaznak vissza. Mivel a tábor befogadóképessége korlátozott, kérjük, hogy jelentkezési lapot küldjenek, akik szeretnének részt venni a táborozáson. Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik: - alámerített gyülekezeti tagok, - aktív munkát végeznek az ifjúság között (mint vezetõk, vasárnapi iskolai tanítók, zenészek vagy énekesek, stb...) - megtérésük történetét röviden leírják, amit a helyi lelkipásztor vagy gyülekezet vezetõ is aláír. A jelentkezési lapokat és ajánló leveleket várjuk a címre. Jelentkezési határidõ: 8. Március 5. KÖNYVEK RENDELHETÕK kedvezményes áron a HARMAT KIADÓ-tól a BIBLII.NET-en keresztül! Bõvebb információk a weboldalon találhatók. Rendelését küldje el a következõ két címre: vagy oldal * március 8

3 Kiss Ottó: Ébredés avasszal a természet újraéled. Dermesz- tél után újból látható lesz az élet. A Ttõ meleg és a fény hatására ismét rügyet hajtanak a fák, majd virágba borulnak. Az élet illata árad mindenütt. Az állatvilág fölébred és mozgásba jön. Egy hideg, sötét, élettelen téli idõszak után ismét az élet ruhájába öltözik a Föld. Csodálatos összhangba olvadva az ég és a föld, dicsõítik az Alkotót, aki mindent megteremtett. Még a nagy természet élettelen elemei is az Élet himnuszát zengik és bekapcsolódnak az Isten dicsõítésébe, ahogy a 9. Zsoltár elsõ öt versében találjuk: Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak ad jelentést, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Isten a természetben a Nap melege és fénye által hívja elõ az életet. Az elõbb idézett zsoltár folytatásában a napot megszemélyesítve látjuk: Sátrat készítesz a napnak, amely mint võlegény jön ki szobájából, örül mint egy hõs, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétõl, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elöl semmi. Tehát a tavasz a fény, a világosság, a megújulás és az ébredés évszaka. Valamennyien ébredésre, megújulásra várunk, hiszen tudjuk, hogy nekünk, keresztyéneknek az Élet illatát kell terjesztenünk. Amint a természet újraéledését mindig a Nap fénye, melege idézi elõ, a lelki megújulás is mindig az égi fénytõl, világosságtól várható. Már lassan kétezer éve, hogy Istenünk könyörülõ irgalmáért meglátogatott bennünket a felkelõ fény (napkelte) a magasságból, ahogy Zakariás énekében van megfogalmazva (Lk,78). Mindez azért történt, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára (Lk,79). Ezek az igék Jézus Krisztusra, Isten Fiára utalnak. Õ az, aki eljött Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus! (Ef 5,4b) ebbe a bûntõl elsötétült világba, amelyben Isten prófétái csillagként ragyogtak hajdanán, az áldozatok tüzének fénye jelentette az oltalmat és a törvény, mint égi fáklya mutatta az Isten által kijelölt utat. Jézus így tett bizonyságot magáról: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága... (Jn 8,). Az Õ fénye és szeretetének melege már az egész világot átöleli és minden más fényt felülmúl. A keresztyének azok az emberek, akikben Krisztus fénye új életet fakasztott, akik szívében világosság ragyogott fel és Krisztus arcán Isten dicsõségének ismerete tündöklött (Kor 4,6). Mivel ez a fény az ember szívében gyullad, elõször az ott lévõ sötétséget, gonoszságot leplezi le és ûzi ki. Ennek az lesz az eredménye, hogy az élõhalott állapotból föltámad, a lelki álomból fölébred az ember, és az értékítélete, valóságérzete megváltozik. Amíg valaki alszik, álomvilágban él. A legszegényebb ember is lehet nagyon gazdag álmában, a tolókocsiban ülõ szaladhat, a leggyengébb hõsködhet, a boldogtalan boldog lehet, de a valóség ettõl nem változik meg. Egy-egy szép álom után fájdalmas fölébredni és szembesülni a valósággal, de az élet mégis a valóságról szó. A bûn álmából való fölébredés is fájdalmas, de szükséges. Krisztus fénye szembesíti az embert bûnösségével, önigazultságával, bénaságával, erõtlenségével, boldogtalanságával, és ráébreszti a valóságra. Saulus is azt hitte magáról, hogy milyen jó ember (nyolcadnapon körülmetélték, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, a törvényben követeltek szempontjából feddhetetlen Fil 3,5-5), de miután a mennyei fény leleplezte, kárnak és szemétnek ítélte addigi életét. Kész volt mindent kiengedni a kezébõl, még a saját igazságát is. Fotó: webshots Kikelek Háromnapi fizikai vaksága alatt lehulltak a pikkelyek lelki szemérõl és Krisztus ismeretének páratlan nagysága tündökölt élete egén. Hit által megragadta a Valóságot és az Életet, aki nem más mint Krisztus. Pál a halálos álomból fölébredve a mulandó, földi értékekrõl levette tekintetét, és életét az odafennvalóknak szentelte. Neki már az élet maga Krisztus lett (Fil,). Benne élt és mozgott. Neki, érte, miatta tett és vállalt mindent. Ebben az életközegben már a fizikai halál nem veszteség volt számára, hanem nyereség, mert Krisztus fénye a halál sûrû sötétjén is átragyog. Krisztus fénye örökre fölébresztette Pált és minden mást hátrahagyva elindult felé. Megértette, hogy a Krisztusban nyert új élet nem sétatér, hanem versenypálya, nem játszótér, hanem küzdõtér és fõképp nem alvás, hanem minden képességét, erejét, idejét igénybe vevõ szolgálat. Hogy valaki így éljen, természetfeletti erõre van szüksége. Pált Krisztus világosságának végtelen ereje mozgatta, hiszen így tesz bizonyságot: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem (Fil 4,3). A lelki halálból föltámasztani, az alvásból fölébreszteni csak Krisztus fénye tud. Ha szeretnénk, hogy az elveszett emberek megtérjenek és ráébredjenek a valóságra, elõbb nekünk, keresztyéneknek kell fölébrednünk a közömbösség álmából. Keith Green egyik énekében fényben alvóknak nevezi a mai keresztyéneket. Igen, nappal is el tud aludni az ember. Ennek általában az az oka, hogy túl fáradt, kimerült vagy beteg. Ilyenkor behúzódik egy sötét szobába, hogy ne zavarja a fény és nyugodtan alszik. Kimerültségünk, megfáradásunk, gyümölcstelenségünk oka viszont nem az, hogy túl sokat teszünk, mint ahogy egyesek állítják, hanem, hogy saját erõnkbõl tesszük, amit teszünk. A keresztyén ember egy napelemhez hasonlít, amely csak úgy tölti be szerepét, ha mindig a Nap fele van beállítva. Saját energiája nincs, hanem a Nap energiájából él. Ezt folyamatosan felfogja, átalakítja a mindennapi életben szükséges gyakorlati energiává, és továbbadja. Eljött az ideje, hogy mi krisztusiak, kiknek identitását a Krisztussal való kapcsolat határozza meg, felé forduljunk, >>> 3. oldal * március 8

4 Erõs év >>> jobban mint valaha. A 8-as év a Biblia éve. Bárcsak az Ige fénye ebben az évben újból teljes erejével felragyoghatna a keresztyének számára. Isten nem változott meg. A keresztrõl szóló beszéd Isten ereje ma is (Kor,8). Ez az erõ tud bennünket is fölébreszteni, föléleszteni és a sötétségben élõk számára fényforrássá tenni. Keresztyén testvérem, aki számára fárasztó lett a hívõ élet, aki már rég a saját erõdbõl szolgálsz és érzed a kimerültséget, élettelenséget, fordulj Krisztus keresztje felé. Mielõtt még Krisztustól kapott fényed végleg kialudna, jöjj hozzá megpihenni. Most Õ akar neked szolgálni, és szeretetével szívedet lángra gyújtani. Ilyenkor tapasztalhatod meg a legmélyrehatóbban az Õ közelségét, kegyelme megtisztító, megújító erejét. Kedves testvérem, aki már félreálltál a szolgálatból, nem teszel semmit Krisztusért, elbarikádoztad magad a sötétség cselekedeteivel, és fényes nappal a kis kuckódban alszol, ébredj fel a halálos álomból! Neked már felragyogott egyszer a nap és tudod, hogy milyen a fényben járni. Vedd a régi igét kezedbe és olvasd: Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus (Ef 5,4b). Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (Jn,9). Ez neked szól! Jöjj a világosságra úgy amint vagy. Ha õszintén megbánod bûneidet, Isten az õ kegyelmének palástját borítja rád, Krisztus igazságának ruhájába öltöztet, amely tündökölni fog majd rajtad. Bárcsak ebben az évben, amikor újból kikiáltjuk Vissza az igéhez!, lelki tavasz köszöntene megdermedt keresztyén közösségeinkbe. Kapjunk égi fényt az Igébõl és a Szentlélek megelevenítõ ereje áradjon át gyülekezeteinken. Krisztus szeretetének a melegét megérezve, még a legöregebb gyümölcsfa is sarjat hajtson, zöldelljen, virágozzon és gyümölcsöt teremjen, mint ahogy a Zsolt 9,5-6-ban van leírva: Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr, kõsziklám õ, akiben nincs álnokság. Nincs porba hullt ima! BIZONYSÁGTÉTEL Hívõ családban születtem 98. július 6-án, Marosvásárhelyen. Nagyszüleim is hívõk voltak, így egész kicsi korom óta járhattam a marosvásárhelyi baptista gyülekezetbe. Ma is nagy szeretettel gondolok vissza arra az idõre, amikor nagytatám vitt kézenfogva vasárnap reggelenként az imaházba, engem és a testvéremet. Akkor még az öcsém is járt és azért imádkozom, hogy Isten az õ szívét is érintse meg. Teltek az évek és én felnõttem, a körülmények a családon belül különbözõ okok miatt változtak. És könnyebb volt gyûlölni, haragudni, Istennel perlekedni. Én is elfordultam Tõle. Úgy döntöttem, hogy Magyarországra megyek, és soha nem jövök haza. Meg sem fordult a fejembe, hogy esetleg Isten mit akar tõlem, mit vár el. Haragudtam Istenre és Õt tartottam egész boldogtalan életemért a felelõsnek. Tudtam, hogy van Isten, de nem féltõn szeretõ Istennek láttam. Nagyon erõsnek éreztem magam tele voltam álmokkal, vágyakkal, reményekkel. Azonban abból, amit elterveztem, semmit nem tudtam megvalósítani. Nem szórtam a pénzt, nem diszkóztam, nem ittam, és mégse jutottam eggyrõl a kettõre. Nagyon megtörtem, amikor ezt kezdtem belátni, és hazajöttem. Néhányszor elmentem a gyülekezetbe is. Csak csodálkoztam azon, hogy édesanyám honnan vesz erõt, és hogy bírja a hétköznapi nehézségeket, és gyakran azt mondtam, hogy nem normális dolog annyi nehézséget, annyi szenvedést akkora szeretettel és béketûréssel viselni. Nehéz természetem van, hamar felmérgelõdök, ma már azon vagyok, hogy ez ne forduljon gyakran elõ. Sokat beszélgettünk édesanyámmal és minden bizonyságtételére, minden hálaimájára a válaszom az volt:,,igen, de vagy,,de, miért. Édesanyám annyit mondott egyszer, hogy amikor elfogadok mindent Isten kezébõl, akkor könnyebb lesz az életem. Ezt nem akartam elfogadni, bár nem veszekedtem vele, mert édesanyámat a végtelenségig szeretem. Beiratkoztam a jogi egyetemre, dolgozgattam és kezdtem elfelejteni a magyarországi kudarcomat. Istent még mindig próbáltam kizárni az életembõl. Soha nem hagyott nyugodni az Istennel való kapcsolatom. Tudtam, hogy nincs rendben, és rendezni kell, csak nem igazán akartam. 5 nyarán elmentem a gyülekezetbe, mert rettegtem a haláltól és nagyon féltem Istentõl. Tudtam, hogy ha meghalok, elkárhozok. Éppen keresztség volt. Amikor láttam, hogy egy gyereket is bemerítenek, egy kicsit lenézõen megjegyeztem a mellettem ülõnek, hogy mit tudja az a gyerek még. Mintha Borzási testvér meghallotta volna, felnézett a karzatra és azt az igét idézte, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa stb. Éreztem, hogy ez nekem szólt és meg kellene térnem. Mégsem tettem meg. Nem éltem kicsapongó életet. A kikapcsolódást a d arts jelentette a számomra, legalább akkor nem gondolkoztam azon, hogy mennyire boldogtalan és magányos vagyok.,,..ez az út biztos a pokolba visz... részegen ki visz majd haza? Még ott is szólt Isten hozzám a dal szövege által. Merem állítani, hogy bár részeg soha nem voltam, az út mégis a pokolba vitt. Másodéves voltam, amikor Isten újból lépett. Megismerkedtem a cégnél, ahol dolgoztam, egy hívõ lánnyal. Õ más volt, mint akikkel eddig találkoztam. Õ állandóan ösztönzött, hogy változtassak az életemen, térjek meg, hagyjam abba a hiábavaló dolgokat, és gondolkozzak el az életemen. Persze egyre idegesítõbbé kezdett válni, egyre többet vitatkoztunk. Hogy megnyugtassak mindenkit, elkezdtem vasárnap délelõttönként megjelenni az imaházban. Egyik délelõtt a tekintetem egy fénymásolt énekre tévedt: miért csak vasárnap délelõtt jössz el, nekem nem a pénzed kell, hanem az életed... Már elõre látom könnyes arcodat a nagy napon... stb. Nagyon zavart. A prédikáció alatt is azon járt az eszem. Nem mentem egy darabig imaházba. Aztán legközelebb, amikor mentem, újra bemerítés volt. Szerettem volna a fehér ruhások között lenni. Éreztem, hogy valamit elmulasztottam. Nagy harc volt bennem, és végül, a felhívást hallva, nem bírtam tovább, elõre mentem az utolsó versszak vége felé. Hihetetlen megkönnyebbülést éreztem. Elõször éreztem azt, hogy valami értelmeset tettem. Tudtam, hogy ezután jön a neheze. Elkezdõdött valami az életembe, de én még a régi voltam. Elsõ azért a d arts volt, még mindig felkaptam a vizet, ha éppen nem úgy 4. oldal * március 8

5 történtek a dolgok, ahogy én akartam, azért a cigit sem akartam elhagyni. Kerestem magamnak a racionális érveket, és meg is nyugtattam magam, hogy jól vagyok, mert én Jézus mellett döntöttem aztán, hogy egy-két dologban nem vagyok tökéletes, hát ember vagyok. Elkezdtünk járni Borzási testvérhez felkészítõre. A barátnõmmel egyre többet vitatkoztam, ugyanakkor éreztem, hogy változnom kell. De úgy voltam vele, hogy tudtam mi a jó, de képtelen voltam cselekedni. A barátnõmnek elege lett belõlem, szakított, ami nagyon fájdalmas volt. Egyre többet beszélgettem Borzási testvérrel, majd Kelemen Sándor testvéremmel is. Sokat segítettek rajtam minden téren. Lassan kezdtem tisztábban látni: a Szentlélek tüze elõször megvilágított, és nyomorultnak, bûnös senkinek láttam magam. Eszembe jutott minden mulasztásom. Isten keze rám nehezedett, és éreztem bûneim súlyát. Megmutatta, hogy vele nem lehet játszani, nem lehetek képmutató, ki kell vetnem mindent az életembõl, ami nem egy keresztyén fiatal életébe való. Ezeket kárnak és szemétnek ítéltem a Krisztusért.,,...igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus, és,,életemet most e testben az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Megbékéltem Istennel, nem rettegek Tõle, hanem félem Õt, és Neki akarok szolgálni. Áldom és magasztalom Istent, köszönöm, hogy nem vette le a kezét rólam és nem mondott le rólam. Õ anyám méhétõl fogva tudott rólam. Már semmi sem szakaszthat el Isten szerelmétõl, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tudom, hogy terve van velem is. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem, hogy Õ elõbb szeretett minket. Az Úr kegyelmébõl megvívtam ezt a harcot, és a jövõben is reménységem van.,,mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Megköszönöm azoknak, akik imádkoztak értem, hiszen az életem bizonyítéka annak, hogy nincs porba hullt ima. Most nekem is ezt kell tennem: imádkozni másokért és kitartani Isten mellett, az Õ útján maradni bárhova is visz, keresni és meglátni az Õ akaratát mindenben. [Kertész] Hunor-Barna, Marosvásárhely Fotó: EGP Ki mit tud? Barangolás az emlékezetben Történelmi érdekességek Szeretettel köszöntelek, kedves olvasók, az Úr Jézus nevében. A nevem Zoli és történelem-tanítással foglalkozom, de a legfontosabb, hogy Isten megváltott gyermeke és így Krisztus katonája lehetek. Szeretnék néhány érdekességet megosztani veletek, és így talán felkelteni érdeklõdésetek ez iránt a tudományág után. Ez már csak azért is fontos lenne, mert bibliaolvasó emberek számára a Biblia bizony nehezen érthetõ történelmi háttérismeretek nélkül, sõt félreérthetõ és félremagyarázható eredeti környezetébõl kiszakítva. Ne lepõdjetek meg, ha az alábbiakban nem minden kapcsolódik közvetlenül a Bibliához, vagy az egyházhoz, ezúttal nem is ez a fõ cél, de azért illeszkedik az Isten által megteremtett, fenntartott és a Bibliában számunkra leirt világhoz. Tehát vágjunk bele! Tudtátok-e hogy?... A kereszt jelképének használata, nem keresztény eredetû, sõt még csak nem is a római korból származik. A kereszt szinbolúmának egy változatát már az ókori pogány egyiptomiak is használták, már Ábrahám korában. Sõt a felfedezések szerint már Egyiptom megalakulásától használatos volt. Persze jelentése évszázadok során változott. A keresztet tehát nem lehet és nem is szabad misztikus tárgyként használni, de jó Abban bízni, aki azon függött! A homoszexualitás és az azonos nemûek házassága, amelyet ma már szinte már nálunk is törvényesítettek, nem újkori találmány. Ez a fajta bûn és fajtalanság a Bibliában is sok helyen említve van a törvényektõl az újszövetségi levelekig, de fõleg férfiakra van alkalmazva. Azonban mielõtt bárki a férfiakra dobná a követ, meg kell jegyezni, hogy sajnos a nõk sem állnak jobban. Ugyanis a nõi homoszexualitás is ugyanolyan régi keletû. A nõk ilyen fajta együttlétét már az ókori görögöknél is megtaláljuk. Nevüket is (leszbikusok) innen kapták. Ha valaki rápillant a térképre, láthatja, hogy az Égei-tenger ÉK részén a Kis-Ázsiai partokhoz (Törökország) közel található egy Leszbosz nevû ókori görög sziget, ahonnan a név is származik. A bûn ilyen fajtája tehát nem új, csak most felkapott lett és népszerûsítik is (TV, rádió, világháló, stb.). Mi tehát óvakodjunk tõle! Minden római név három (3) összetevõbõl áll, és nem kettõbõl, mint nálunk általában: a nomen (név), a pronomen (törzs neve) és a cognomen (a gúnynév vagy csúfnév). Íme néhány példa: Nomen (név) Pronomen (törzs név) Cognomen (gúnynév) Caius Iulius (Iulia törzs) Caesar (kopasz) Publius Ovidius (Ovidia törzs) Naso (orr hosszú) A keresztnév a kereszténység elterjedésével jelent meg. Ez azért jelentõs, mert a kezdeti idõkben az új nevet (keresztnév) valaki akkor kapta vagy vette fel, amikor megtért. Ez jelentette a pogány élettel való szakítást és egy új életet (pl.: Saulus Paulus Pál apostol). Mi is kapunk a mennyben egy új nevet a Jelenések könyvének ígérete szerint (Jel,7b; 3,c). [Barabás] Zoltán, Marosvásárhely 5. oldal * március 8

6 Lélekbúvár avagy Szeret-nem szeret MILYEN VAGY? - ÖNISMERETI TESZT 6. oldal * március 8 6 p ont

7 Kiss Lehel: A magyar baptista ifjúság rövid története (4. rész) Baptöri és 9 között mintegy 875baptista gyülekezet jött létre Erdélyben. A mai Magyarország területén kialakult viszályok az állami elismerés körül kihatottak ezekre a közösségekre is. 9. április 5-én megalakult a Bihar-Szilágyi Szövetség, amely magába foglalta a Szilágyságban és Bihar nagy részén tömbben található gyülekezeteket. Mivel az 97-ben bekövetkezett haláláig Kornya Mihály volt a vezetõje, Kornya-Szövetség -nek is nevezték. A Kirner A. Bertalan népszerû könyvének 8-. oldalain olvasható tanulságos történetek révén megtudhatjuk, hogy a parasztapostol...szerette az ifjúságot, gyönyörködött a szerény, tisztelettudó ifjúban. Mindig volt hozzájuk mondanivalója, figyelmeztette õket, de ha kellett, pártjukat is fogta. Kirner leírja, hogy volt eset, amikor az idõsebbek nem akarták engedni, hogy a menyasszony fátylat öltsön magára, de Kornya Mihály jobb belátásra bírta õket. De megtörtént az is, hogy saját fiát küldte ki az imaházól, amikor az hegedûn akart játszani. Istentõl jövõ bölcsesség kellett ahhoz, hogy a különféle élethelyzetekben melléjük álljon, vagy megfenyítse a fiatalokat. Érdekességképpen közlök két Kornya Mihály 7. oldal * március 8 fotó: erdélyi magyar baptsita levéltár történetet, amit tudtommal még nem publikáltak eddig. 9 pünkösdjén Kornya Sarmaságon ment keresztül, és a vasútállomás közelében meglátott egy fiút, aki virágokkal, tollakkal díszített kalapjában várta a cimboráját - frissen konfirmált ifjakként a bálba készültek menni. Miután Kornya megtudta tõle, hogy melyik út vezet Szilágyballára, megkérdezte tõle: Mondja, fiatalember, maga eladó? Mit jelentsen ez? - kérdezte csodálkozva a fiú. Mifelénk azt szokták kicsóvázni mutatott a díszes kalapra Kornya ami eladó! És elkezdett beszélni arról, hogy az Úr Jézus épp az ilyen fiatalokat keresi, mert drága árat fizetett érettük. Kovács Imrében csak évek múlva érlelõdött meg az üzenet: 93-ben alapítótagja, majd elõljárója lett a sarmasági baptista gyülekezetnek. A másik történet a szilágysági Ippon játszódik, annak a Kerekes Bálintnak (86-94) a házánál, aki Kornya halála után átvette a Bihar-Szilágyi Szövetség vezetését. Istentisztelet után az ebédnél Kornya rosszallóan mondta munkatársának: - A fiad ma nem figyelt az imaházban! Erre az apa megdorgálta, megfenyítette a fiút. A következõ alkalommal, hónapok múlva ismét jött a megróvás: - Bálint, a fiad ma nem figyelt az imaházban! Csodálkozott a fiú, hiszen mindvégig feszülten, mozdulatlanul ült az istentisztelet alatt, fõleg most, hogy Kornya testvér prédikált. Minden alkalommal így történt, amikor Kornya Ippra jött: újabb dorgálások, fenyítések... A fiú nem értette, miért panaszkodik Kornya testvér az õ apjának, hogy már megint nem figyelt. Amikor aztán késõbb összetört a szíve, és megnyílott az Ige elõtt, boldogan hallotta: - A fiad ma figyelt az imaházban! Alighogy megalakultak az elsõ egyesületek (különféle bibliatanulmányozó, szolgáló csoportok, ének-, zenekarok) a gyülekezetekben, hamar fel kellett bomlaniuk, mivel a harcképes fiúk, férfiak többségét magával ragadta az I. Világháború. Ez a néhány esztendõ (94-9) felbecsülhetetlen károkat okozott a magyar baptistáknak is. Sokan egészen fiatalon meghaltak, mások hadifogságba kerültek vagy idegenbe menekültek. Errõl az idõszakról nemrég terjedelmes dokumentumgyûjtemény jelent meg Zágoni Jenõ, budapesti levéltáros szerkesztésében. (A könyv borítóját lásd fennebb). 97-ben Nagyváradon létrehozták az Elismertek Erdélyi Baptista Hitközséget. Az elismertek tábora a szabadokkal ellentétben földrajzi szétszórtságban élt: voltak gyülekezetek Nagyvárad környékén, Kalotaszegen és a Székelyföldön is. A gyülekezeteinket ért többirányú megpróbáltatásokat és a történelem viszontagságos idõszakát tekintve könnyen megérthetõ, hogy a tényleges ifjúsági munka megkezdésére és kibontakozására miért csak a -as években kerülhetett sor.

8 GYEK Látom a családomban, a munkahelyemen és a közvetlen környezetemben, hogy a gyermekeknek mennyire szükségük van arra, hogy megismerjék az élet értelmét, hogy tudjanak arról, hogy létezik örökkévalóság és bûn, ami a kárhozatba visz, és van szabadulás a bûnbõl. Van Valaki, aki által, és akiért teremtetett a világ, Valaki, aki válasz minden problémánkra. Õ Isten Fia, Jézus Krisztus, aki emberré lett. Ezt kell elmondani a gyermekeknek. De hogyan? Mert errõl nem beszélnek az utcán, a szórakozóhelyeken, az iskolákban is éppen csak egy keveset. Õsszel hallottuk, hogy a Gyermek Evangélizációs Közösség elsõ fokozatú tanfolyamot hirdet gyerekoktatók részére. Amikor jelentkeztünk, engedtünk a hívásnak: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek (Mk 6,5); Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...! (Mk,4). A tanfolyamon 6-on vettünk részt 8 helységbõl. Tanítóink színvonalas, érdekes, jól elõkészített elõadásaikat hitelesen adták elõ. Kiérzõdött tanításukból, mindent megtesznek annak érdekében, hogy jól felkészítsenek minket a gyermekek tanítására. Tantárgyaink a következõk voltak: biblialecke, igeverstanítás, énektanítás, lelkigondozás, üdvösség üzenete, fegyelmezés az órán. Az elméleti oktatás után bemutatták, hogyan kell a gyakorlatban felhasználni a tanultakat, sõt még azt is, hogyan zajlik a valóságban egy gyermekóra az Örömhír Klubban (Ö. H. K.) Hogy felkészülésünk könnyebb legyen, tanszercsomagot biztosítottak minden leendõ tanító számára, amely kézikönyvet, leckéket, órarendet, különbözõ eszközöket az igevers és ének tanításához, valamint egyéb tanszereket tartalmazott. Naponta többször is imádkoztunk, kérve Isten segítségét. Reggeli után 9 Madárlátta útibatyú A Gyermekek Evangéliumi Tanítása. Fokozat 8 febr. 4-8 Nagyszeben, AMEC oktatóház fotó: Zöld József órától közös áhítatot tartottunk, ezután következtek az órák, majd ebéd után folytatódtak 6 óra 5 percig. Vacsora után minden este fél 8-tól kezdõdött az egyéni tanulmány, a következõ napra való felkészülés, ugyanis három gyakorlati feladat várt ránk, amikor négyes csoportokban egy-egy tanító jelenlétében egyenként mutattuk be, amit megtanultunk. A tanítóink részérõl jõ volt a felkészítés és a bemutatás, valamint a gyakorlati feladatok is, mivel így jobban megmaradtak bennünk a tanultak. Elvégezve ezt a tanfolyamot megértettük, mennyire fontos elérni az evangéliummal a környezetünkben élõ gyermekeket. Örvendünk, hogy megismerhettük tanítóinkat, tanulótársainkat, valamint az AMEC munkatársait munkájuk végzése közben is. Köszönjük a figyelmességet, amit tanúsítottak irántunk: a meleg fogadtatást, a kellemes környezetet, a finom, bõséges ennivalót! Ha Isten a te szívedet is indítja, hogy gyerekeket vezess Hozzá, szeretettel ajánljuk, vegyél részt a következõ tanfolyamon, hidd el, megéri. [Zöld] Edit, Marosvásárhely Kissé szorongva indultam el Nagyszebenbe az elsõ fokozat elvégzésére, de az Úr bebizonyította számomra ezen a héten, hogy érdemes benne bízni és az Õ segítségét kérni. Ugyanakkor lehetõségem nyílt megtanulni, hogyan tanítsunk meg gyerekeket olyan igazságokra, amelyeket, ha alkalmaznak, megváltozik az életük. Isten megmutatta nekem, hogy milyen csodálatos az Õ üzenetét továbbadni a gyerekeknek. Nagyon jól éreztem magam, és hálás vagyok ezért az Úrnak. Kádár Ibolya, Nyárádmagyarós Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megajándékozott ezzel a nagyszerû héttel. Megtapasztalhattam, hogy Õ nem csak elhív, hanem fel is készít a szolgálatra. Megértettem, hogy Isten nagyon szereti a gyerekeket és felelõsségünk Hozzá vezetni õket. Fûrészes Szálasi Erzsébet, Erdõszentgyörgy 8. oldal * március 8

9 Nagyon jók voltak a reggeli áhítatok, erõt adtak minden napra. Közelebb kerültünk Istenhez, felkészültünk arra, hogy elmondjuk a gyerekek számára az Isten evangéliumát. Egyben jó barátokat ismertünk meg, és jól éreztük magunkat Isten jelenlétében. Köszönünk mindent. Fogarasi Évike és Feri, Ákos, Szatmár megye Az elsõ napon azon csodálkoztam el, hogy honnan van ezeknek az embereknek annyi energiájuk és hogy képesek lelkesedéssel és bizakodóan végezni a munkájukat. (Én mar hetek, sõt hónapok óta fáradtnak, örömtelennek, játékosságot nélkülözõnek ereztem magam.) A második napon azon álmélkodtam, hogy milyen jól megszerveztek mindent és mennyire jól fel vannak készülve. A harmadik napon eltalált az ige (Elizeus megsokasítja az özvegyasszony olaját): Ne azt nézd, hogy mi nincs neked, hanem add oda azt a keveset, amid van, hogy az Úr megszaporíthassa! A negyedik napon ismét nekem szólt az üzenet: Miért hitetlenkedsz továbbra is? A leprás azonnal meggyógyult, amint Hozzám (az Úrhoz) fordult segítségért. Azt hitted, hogy téged évekig kell gyógyítgassalak? Tiszta vagy! Hidd már el végre! Búcsúzás elõtt még egyszer megszégyenített az Úr: Ne sajnálgasd önmagad, mert mindig van valaki, aki imádkozik érted. Imádkozz inkább te is másokért! Sokat tanulhattam arról, hogyan lehet az Urat gyerekek közt szolgálni, de még többet arról, hogy hogy lehet ezt azzal a hittel tenni, hogy az Úr ígéretei igazak és ámenek, mit jelent teljesen Rá bízni az életem és készpénznek venni ígéreteit. Amikor már-már sajnálgatni kezded önmagad, kezdj el inkább imádkozni azokért, akik nehezebb helyzetben vannak, mint te! Réti Tünde, Gernyeszeg Jó volt megtapasztalni, hogy e szervezeten belül Isten gyermekei milyen komolyan végzik a rájuk bízott szolgálatot az Úrért. Mindent biztosítottak, hogy erõs alapot vessünk a gyerekek közt való evangelizáláshoz. Ezután meg inkább hálával fordulok Istenhez, kérve áldását a GyEK-re. Réti Levente, Gernyeszeg Virá got MÁRCIUS 8 Dúdoló asszonyok, leányok kezérõl... Ötszirmú virágot nyíló öklötök, mint a bimbó. Két tenyeretek kelyhe gyöngédség kicsi kertje. fotó: gettyimages fotó: Zöld József Galambok melegsége lakik a két tenyérben. Örülnek az örömnek, s ha védik, mint az ölyvek. Fáradtak néha, fájnak, de soha meg nem állnak. Fogjátok két tenyérbe, mint a férfi fejét, ha olykor csüggedten jön meg fogjátok két tenyérbe cirógatón a Földet. Tanítók és fokozatok Nagyszebenben Kányádi Sándor 9. oldal * március 8

10 Man uál Csokrocska-ötlet ínyenceknek A Biedermeier stílusról: fûszerek, magok, szárított virágok, színes szalagok felhasználásával, ügyesen és jó ízléssel összeállított kompozíciók, amelyekkel otthonunkat hangulatosabbá, kellemes illatúvá varázsolhatjuk. Hozzávalók: csillagánizs, fahéj, szegfûszeg, csokoralátét, szalagok, bibék, ciprusfa és óriásfenyõ tobozai, gyöngyök, mákgubók, bükkfagubók, fémszál, ragasztószalag, olló. Miután szárat készítettünk minden alkotóelemnek, kössük csokorba õket úgy, hogy sûrû félgömböt formázzanak. Amikor ezzel elkészültünk, ráhúzzuk a csokoralátétet, és rákötünk néhány virágkötõ szalagot. (Forrás: Linda Perina Renzo Zanoni: Nõi praktikák, Magyar Könyvklub, Bp., 3.) t o l l & p e h e l y Mi fán terem a kreativitás?... Gondolatok a Tükröm, tükröm, mondd meg nekem egészséges vállfajáról Mindig is szerettem a kreatív embereket. Bármirõl is legyen szó. Munkáról, váratlan vagy lehetetlennek tûnõ helyzetekrõl, mûvészetrõl Az ilyen emberekre felnéztem és mintaképeimmé váltak. Lehetett és ma is lehet tõlük tanulni. Ilyen felnõtté vágytam lenni Hogy sikerült-e? talán részben nem tudom. Döntse el más. Mindenképpen igyekeztem rá. Ellestem, amit el lehetett, tanultam, amit kellett, olvastam arról, ami érdekelt, megfigyeltem más hogyan teszi, és még sorolhatnám. Kreatív azt hiszem ez egy angolból átvett szó, román nyelvben is használják. Jelentése: alkotni. Valószínûleg alapanyagból, avagy nyersanyagból, mondhatnánk a semmibõl. Persze ez azért túlzás, mivel a semmibõl csak Õ, a Mindenható és alkotó képes alkotni. Jómagam szeretem a kihívásokat, sõt szükségem van rájuk. Életemnek új lendületet ad az, amikor nehéz dolgokra vállalkozom, és nem tudok addig nyugodni, amíg nem mûködik vagy nincs sínen, amire vállalkoztam. Mindenképp fontos számomra, hogy Isten is jónak látja-e, amit tenni akarok, Tõle van-e a dolog, stb. Ha meggyõzõdtem arról, hogy valaminek neki kell vágni, akkor a nehéz idõkben, vagy amikor szívesen feladnám, abbahagynám, másra bíznám, kifogásokat találnák, emlékeztetem magam arra, hogy csak a kitartóknak jár a jutalom. Nem mindig az a fontos, hogy egybõl szuper legyen, de fontos, hogy befejezzem, amit elkezdtem. Ez egyfajta edzés a kitartás sportágban. Bevallom, az elején nagyon, de nagyon nehezen ment. Nem voltam valami kitartó típus. Tulajdonképpen az önbizalmammal is baj volt. Mindenkit ügyesebbnek, jobbnak láttam magamnál, nem hittem abban, hogy én is képes vagyok nagyobb dolgokat is tenni, mint a megszokott rutinos hétköznapiakat. Emlékszem, hogy sokszor merõ hiábavalóságnak, elpazarolt idõnek láttam a tanulást, mivel úgy éreztem, én soha nem fogok annyi mindent tudni, mint a tanáraim. Ma már tudom, mindennek rendelt ideje van. Ugyanakkor a sikerélmények, a megtapasztalások erõt adtak a továbbképzéshez. A kitartó munka megtermi a gyümölcsét. A mûvészetben kétbalkezesnek tartottam magam, már ami a festést és hasonló mûfajokat illeti. Nem a képzelõerõmmel volt gond, hanem a kivitelezéssel. Amit olyan gyönyörûen elképzeltem, az a papíron egy halom firka volt, egy nagy nulla. Elõre sajnáltam, hogy nem leszek képes a gyerkõceimmel kézimunkázni, meg hasonlók. Ma már más a helyzet. Egyrészt azért, mert a férjem szépen rajzol, így ez a tevékenység õrá hárul, másrészt pedig, hála a specializált üzleteknek, a magamfajta emberek is kiélhetik a szép iránt érzett vágyuk. És még sikerélményben is lehet részük. Az elsõ ilyen üzletet széphazánkban, Csíkszeredában fedeztük föl a húgom segítségével. Addig beszélgettünk róla, míg megszületett bennünk a vágy-gondolat, hogy mi is nyissunk egy hasonlót. Lassan a gondolatot tett követte, és 6 novemberében megnyitottunk Nagyváradon, a már mûködõ turis boltunkban egy kis hobby részleget. Azóta én is szívesen próbálgatom és használgatom a termékeket, és mondhatom az ötletek, kész minták, könyvek segítségével majdnem mûvésznek érzem magam. Majdnem, de az már nekem elég. [Kiss] Márta, oldal * március 8

11 MUSIC-SKANDI. Kedves rejtvényfejtõk! Ebben az évben egy sorozatot indítunk útjára. Magyar keresztyén elõadókat foglalunk rejtvénybe, hogy egy kicsit barátkozzatok velük, a zenéjükkel, a mûveikkel. Ha már ismeritek õket, könnyebben megy majd a fejtés. Kellemes fejtörést kívánok! Meleg Dávid r é b u s z Rébusz DECEMBERI REJTVÉNYFEJTÕ: Pál Botond (Brassó) JANUÁRI REJTVÉNYFEJTÕK: Szilágyi Szabolcs (Nagyvárad), Sinka Ildikó (Brassó), Popa Dániel (Nagyvárad), Bíró Móni (Nagyvárad), Seletye Dávid (Szatmár), Fegyver Gyárfás (Csernáton) A mellékelt képen az ehavi rejtvényfeladványt ábrázoló fotó, amely, mint fennebb említettük, egy keresztyén együttest ábrázol. Beküldendõ az együttes neve, az új CD-jük címe, valamint a szám címe, amely a szürke sorokban lesz olvasható, legkésõbb 8. március 5-ig! FIGYELEM! A hûséges rejtvényfejtõk közt (akik minden hónapban beküldik a megfejtéseket) félévente (legközelebb júniusban) sorsolunk ki egy értékesebb ajándékot.. oldal * március 8

12 Messze Beszéljük meg! Fõkérdésünk legyen ebben a hónapban a következõ: lehet-e túl sokat járni valaki után, aki távolodik az Úrtól, vagy valakik után például egy misszióban, akik nem akarnak megtérni? Lehet-e valakit túl sokat kérlelni, nógatni? Hol ér véget a jóakaró felelõssége és melyik ponttól kezdve hárul egészen az Úrtól távolodóra, a meg nem térõre a felelõsség? Gondolkodjon el ezen, aki utána megy, s akinek utána mennek egyaránt! Ha a második legnagyobb parancsolatra - Szeresd felebarátodat, mint magadat - vagy az elveszett juh példázatára gondolok, nehéz arra gondolni, hogy leteszem azt a személyt, és nem foglalkozok vele tovább. Viszont, ha az Úr Jézus példájára gondolok, látom, hogy mégis van egy határ, amely elég hamar, elég élesen körvonalazódik. Még a tizenkettõtõl is azt kérdezi a Mester: Vajon ti is el akartok-e menni? (Jn 6,67). Pál apostol is hasonlóképpen cselekedett. Ha a zsidók nem fogadták, ment a pogányokhoz, ha az egyik városban nem fogadták, ment a másikba (lásd pl. ApCsel 3,44-5). Démás is elhagyta õt, és Pál nem ment utána Nektek mi a véleményetek errõl? Várom a gondolataitokat ezzel kapcsolatban a címre. [Kelemen] J. Sándor romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja a ROMABISZ Elnök: Kelemen J. Sándor Szerkeszti: Molnár Adina Cím: Budai Nagy Antal 4, 544 Târgu-Mures, Jud. Mures Internet: Íme, a Patikus tanácsai... használhatók, mégis ingyen vannak :) Vigyázz, influenza! A grippa, vagy más nevén influenza, egy vírus által (Myxovirus influenzae) okozott megbetegedés. Leggyakrabban tél végén, tavasz elején üti fel a fejét, ragályos betegség, -3 napon belül már jelentkezik a fertõzött személynél. Levegõ és nyálcseppek által terjed, ami tüsszenéskor szétszóródik a levegõben. Tünetei -5 nap lappangás után jelentkeznek, fejfájással, ízületi fájdalommal, általános izomfájdalommal kezdõdik, majd a felsõ légutak, a szem- és orrnyálkahártya is begyulladnak, fáj és ég a garat, a mandulák, a beteg bereked, orrcsurgás, könnyezés, köhögés jelentkezik. Ezeket a tüneteket láz és általános gyengeség kíséri. A betegség lefolyása 3-5 nap, ami után visszamaradhat egy akár 3 hétig is tartó kínzó köhögés. Egy betegséget jobb megelõzni, mint kezelni. Ajánlott a szervezetünk immunrendszerét már kora õsszel megerõsíteni, de ha mégis megbetegedik valaki a gyógyulás gyorsabb, ha a gyógyszeres kezelés mellett természetes dolgokkal is besegítünk. Erre nézve néhány tipp: - Járvány idején kerüld a túlságosan zsúfolt helyeket. - A hideg ellenére rendszeresen szellõztesd a helységet, amelyben a legtöbbet tartózkodsz, dolgozol vagy alszol. - Fõleg télen, de máskor is fogyassz nyers gyümölcsöket és zöldségeket: ezek természetes módon biztosítják szervezetünk vitaminszükségletét. - A szervezetnek betegség esetén fõleg C-vitaminra van szüksége, napi -5 mg C-vitamin is fogyasztható. Ezt természetes úton csipkebogyóból, savanyú káposztából, paprikából, citrusfélékbõl vihetjük be a szervezetbe. - Egyik legismertebb immunrendszererõsítõ a kasvirág (Echinacea purpurea), használható tinktúra, tea, vagy kapszula formájában. - Másik nagyon jó immunrendszererõsítõ a fokhagyma, nemcsak a betegséget tartja távol, hanem mindenki mást :). - A propolisznak is jótékony hatása van, fertõtlenítõ, tinktúra vagy elszopható tabletta formájában kapható, gyakran C-vitaminnal társítva. Láz esetén lázcsillapítók (paracetamol, aszpirin, ibuprofen, stb.) mellett ajánlott bodza, menta és cickafark teát inni, lázcsillapító hatásuk mellett fertõtlenítõ és gyulladáscsökkentõ hatásuk is van. Köhögés esetén hárstea, útifûtea, tavaszi kankalin tea, kakukkfûtea, kék-iringótea fogyasztható, mézzel édesítve. Száraz köhögés esetén nagyon hatékony a fenyõrügyszirup. Ha a tünetek súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni. De ne feledkezzünk meg arról, hogy mindenek elõtt Isten az, aki gyógyít, akár az orvosokat használja eszközül, akár az általa alkotott természetes gyógyszereket (növényeket), akár csodát tesz gyógyulásunk érdekében. Vigyázzunk lelkünk egészségére, a betegség hajlamosít arra, hogy lelki immunitásunk is legyengüljön. Ne hanyagoljuk el Isten Igéjének olvasását, még akkor sem, ha fizikai közérzetünk rossz. Szánjunk idõt az Istennel való közösség ápolására, imádkozásra, egészség lesz ez a testünknek is. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek (3Jn :). [Barabás] Emõke, Sepsiszentgyörgy

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben