SZILVIA: A karfiol levele 27 MOLNÁR PÉTER: Szindbád és a mûvészet30 KOVALCSIK ZSUZSANNA: Álmodtam 31 GEIGER ERZSÉBET verse

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILVIA: A karfiol levele 27 MOLNÁR PÉTER: Szindbád és a mûvészet30 KOVALCSIK ZSUZSANNA: Álmodtam 31 GEIGER ERZSÉBET verse"

Átírás

1 ISSN k u l t u r á l i s f o l y ó i r a t évfolyam 3. szám Tartalomból: 3 PÁVA ZSOLT köszöntõje 4 PULAI ÉVA: Tersanszky Józsi Jenõ 9 PÁVEL ISTVÁN verse 10 HORVÁTH LÍVIA és TÓTH OLIVÉR verse 11 NAGYAJTAI KOVÁCS ZSOLT: Buczka Gyurka nõsülése 14 BALOGH JÁNOS: Táncjelírás ESÉLYKIKÖTÕ 17 BALOGH MÁRTI Meghívó egy láthatatlan vacsorára 19 LÁZÁR SZILVIA: Varázsló a nadrádtartóban 20 ACSÁDI RÓZSA és BOTÁR ATTILA verse 21 CSIKÓS GABRIELLA: Segítõk, tanítók, mesterek 23 PULAI ÉVA: Tejút 24 Syárnypróbálgató: KESZERICE RÉKA 26 LÁZÁR SZILVIA: A karfiol levele 27 MOLNÁR PÉTER: Szindbád és a mûvészet30 KOVALCSIK ZSUZSANNA: Álmodtam 31 GEIGER ERZSÉBET verse 32 AL-SAIG EMÍLIA és HARGITAI KULI TAMÁS verse 33 A KÍGYÓK BICIKLIRE ÜLNEK Pécs, május PROGRAMAJÁNLÓ

2 Hitvallásunk: Megmutatni, láttatni a köztünk élô mûvészek, alkotó emberek munkáját, értékeit. Becsülni a mûvészet szubjektivitását, divattól, vallástól, politikától mentesen. Ôrizni a hagyományt, a mûemlékeinket, a történelmünket, de közben haladni elôre. Lehetôséget, segítséget nyújtani a hátránnyal indulóknak, legyen az akár testi, szellemi, etnikai, szociális vagy földrajzi nehézség. Hiszünk abban, hogy a könyvek, egy festmény, a szobrászat vagy egy fotó, a táncos a színpadon, a hársfa az udvaron, az ablakban sütkérezô macska, folyóink, természeti, építészeti környezetünk mind mind segítôink. Segítôink, hogy megtaláljuk helyünket a világban, otthon legyünk. Boldogan. Ha szereti a friss nyomdaillatot, a színes, tartalmilag is minôségi olvasnivalót, amivel a fotelba kucorodhat, amit bátran kitehet a könyvespolcára, akkor ne késlekedjen! Lehetôség van, a KUPÉ folyóirat elôfizetésére 400 Ft+postaköltség áron. Minden elôfizetônk támogatja a folyóirat rendszeres megjelenését. Köszönjük! Postai cím: KUPÉ Közhasznú Egyesület, 7742 Bogád, Petôfi utca 18/5 számlaszám:

3 Páva Zsolt köszöntôje Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlésének nevében köszöntöm a KUPÉ kulturális folyóirat olvasóit! Idén az évezredes múltat magáénak tudó Pécs történelmi jelentôségû dolgot él át. Egy évig hivatalosan is Európa Kulturális Fôvárosa vagyunk. A rang megtiszteltetés számunkra, de mi tudjuk, városunk már évszázadok óta Európa egyik kulturális központja. Kétezer éves múltunk, történelmünk, kulturális örökségünk feljogosít bennünket e büszke cím viselésére. Nem a Pécsett zajló építkezések, a megújuló köztereink, hanem a városlakók szellemisége, a hagyományok tisztelete, s a nyitottság más kultúrák iránt tesz minket fôvárosivá ben Pécsre kiemelt figyelmet fordít földrészünk kultúrakedvelô közönsége. Az utóbbi hónapokban érezhetôen növekedett a városunkba látogató külföldi és belföldi turisták száma. A hozzánk érkezôknek igyekszünk megmutatni Pécs különlegességeit, hagyományait, bizonyítani, hogy a Mecsekalján pezseg az élet. Komoly- és könnyûzenei koncertek, színházi elôadások, irodalmi estek, konferenciák és kiállítások hívogatják a közönséget, az érdeklôdôket. Nem csak a magyar, hanem a külföldi alkotóknak is lehetôsége nyílik nálunk megmutatni tehetségüket. Testvérvárosainkból, partnertelepüléseinkrôl egyaránt érkeznek hozzánk világszínvonalú produkciókkal elôadómûvészek, illetve különlegesen értékes anyagot bemutató kiállítások. A fôvárosi cím elnyerésében hatalmas szerepet játszott az évszázadok alatt ezen a tájon élt népek kultúrájának egymásra rétegzôdése, a város így kialakult különleges arculatának magával ragadó szépsége. Egyediségünk tehát közös sorsunk, hétköznapjaink és ünnepeink eredménye, a Pécsett élt és élô nemzetiségek egymásra hatásának gyümölcse. Városunk sokszínûségének bemutatása tiszteletre méltó feladat, hiszen nem könnyû a rengeteg izgalmas árnyalatból válogatni. Erre vállalkozik a KUPÉ címû folyóirat, mely magánszemélyek Dr. Páva Zsolt kezdeményezésére jelenik meg. Mindezt azért érzem fontosnak kiemelni, mert egy településen csak akkor érezzük magunkat otthonosan, ha a sorsát a szívünkön viseljük, részt veszünk formálásában, együtt tervezhetjük a jövôjét. A KUPÉ Pécs kulturális csinosításában vállal szerepet, melyet ezúton köszönök a szerkesztônek, kiadónak, szerzôknek. Kérem, látogassanak el minél több pécsi kulturális eseményre. A programkínálatot ismerve úgy érzem, minden lehetôség adott ahhoz, hogy egyszerre legyünk jó házigazdák és elégedett vendégek Európa Kulturális Fôvárosában, Pécsett. Jó szórakozást kívánok a KUPÉ legfrissebb számához! Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város

4 kultúra Pulai Éva: tersánszky józsi jenô Hát istenem, az ember nem élhet úgy, hogy megvesse magát. A fordítottját csináltam annak, amit gyermekkoromban. Akkor egész nap lebzseltem, és este sunyi, jámbor pofával somfordáltam szüleim elé. Itt meg a mûvészek között adtam a ledér, javíthatatlan szoknyavadászt és borisszát: de otthon, a négy fal között kétségbeesett komolysággal ültem a papír elé, és összeszorított fogakkal küzdöttem a kifejezéssel. [ ] Olyat akartam írni, amilyet senki még. Nem volt mintám, nem volt esztétikám, mindent magamból merítettem, a legnagyobb küszködéssel és a legszentebb írói áhítattal. Tersánszky Józsi Jenô KUPÉ kulturális folyóirat Fura figura volt, olyan, mintha egy Tersánszkyregénybôl lépett volna elô. Hosszú, sovány, kócos férfi, akin az új ruha is úgy lógott-lengett, mintha rongyokat viselne. Kérkedett irtózatos testi erejével, néha társaságban felkapott egy karosszéket a benne ülô emberrel együtt, és kinyomta a magasba. Egy ültében megivott több liter bort, anélkül, hogy a mámor legcsekélyebb jele látszanék rajta, közben pedig áradtak belôle a mulatságosnál mulatságosabb történetek. De ha éppen nem ivott, akkor is egy kicsit mámorosnak látszott, és az utcán, összetalálkozva egy akár felületes ismerôssel is, hangosan szidta a fennálló rendet, azt a rendet, amely éppen hatalmon volt. Közben mûvészi szinten játszott gitáron is, fuvolán is, de ha kellett, értett bármelyik zeneszerszámhoz, és ha éppen nem volt pénze, elment zenebohócnak. De aki írásait olvasta, tudta, hogy a század egyik legnagyobb magyar prózaírója, a magyar nyelv egyik legköltôibb stilisztája, Jókai és Krúdy óta irodalmunk legtermékenyebb szerzôje. És aki mindezt tudta felôle, az azt is tudta, hogy igazán jó író nem írt még annyi felületes, gyenge, összecsapott mûvet, mint ô. Folyton pénzre volt szüksége, és írta, ami éppen eszébe jutott, remekmûveket és hevenyészett mûveket vegyesen. De aki nagyon jól ismeri, az azt is tudja, hogy legelhibázottabb írásai is tele vannak remekmûbe illô részletekkel. Aki pedig asztalhoz ült vele, hogy elbeszélgessen errôl-arról, s ital közben filozófiai elméletektôl erotikus anekdotákig mindenre sor került, az elámulva vette tudomásul, hogy ez a nagyon színes képzeletû, isteni csevegô valójában nagyon mûvelt, a maga körül gomolygó világot nagyon jól értô, rendkívül józan eszû, férfiasan bátor, az emberségességért nemcsak lelkesedô, hanem bármikor életét is kockáztató férfi. Ráadásul szemérmes, a maga erényeirôl nem szóló férfi. Kiformált magának egy különös életformát, amelyben becsülhette magát. Akárcsak legismertebb hôse, Kakuk Marci, a csavargó álarcában, ha kellett, kivetetten, ha kellett, megalázva, védte az emberi méltóságot. László Zoltán litera.hu

5 Tersánszky Józsi Jenô (Nagybánya, szeptember Budapest, június 12.) Kossuthdíjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Erdélyben született, Nagybányán, mint visszaemlékezéseiben írja a világ legbûbájosabb városában. Apja bányaigazgató. Szüleim tehetôs emberek voltak, akik korán kultúrára fogtak. Könyvek és képek között nevelkedtem. Mégis, leginkább a városszéli patak partján, az ott lebzselô tolvajok, csavargók között érzi magát legjobban. A kártya figuráit elôbb ismertem, mint a betûvetést. elsô elemista értesítômben ezt írta be apámnak a tanító: Tessék vigyázni a gyerekre, mert szivarozik! A nyaranta mûködô híres nagybányai mûvésztelepen megismert, a kor legkiválóbb mûvészeinek (Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi Grünwald Béla) hatására festô szeretne lenni, de családi nyomásra jegyzônek, majd joggyakornoknak kényszerül. Apja tönkremegy, az egyre vékonyabban csordogáló apanázst Tersánszky nem tankönyvekre, hanem kártyára, italra költi. Az írás nem leküzdhetetlen mûvészi kifejezésvágyként, hanem mint lehetséges pénzkereseti forrás merül fel: egy vasárnap délután együtt ültünk ifjú barátok a szobámban, és haditanácsot tartottunk, hogy mit kellene tenni sanyarú anyagi helyzetünk föllendítésére? aznap délután árultam el életem különös és röstellt titkát. Hogy tudniillik én az irodalomra vetemedtem, és már kész is van egy elbeszélésem. Vajon nem lehetne ezzel a mûvel valami pénzt és esetleg világhírt szerezni? 1907-ben egy évig gyakornokként joggal foglalkozott Nagybányán, majd beiratkozott az eperjesi jogakadémiára. Tervei szerint a budapesti egyetem jogi karán készült folytatni tanulmányait, de a tandíjra összespórolt összeget végül elmulatta és kénytelen volt segédmunkásnak állni. Elsô novelláját, a Csöndes embereket is pénzgondjai enyhítésére írta. Osvát Ernô figyelt fel tehetségére, így jelenhetett meg elsô írása 1910 februárjában a Nyugatban. Alig egy évvel késôbb, 1911-ben novelláskötetét kiadja a Nyugat Könyvtár. Az I. világháborúban mint önkéntes vesz részt, ahol 1918-ban olasz fogságba esett és csak 1919 augusztusának elején érkezik vissza Budapestre, ahol háborús élményeit Viszontlátásra, drága címû regényében írta meg. A regény a magyar háborúellenes irodalom egyik kiemelkedô alkotása, Tersánszky elsô igazi nagy írói sikere is ehhez fûzôdik ban már válogatott elbeszélései is megjelentek. A Tanácsköztársaság ideje alatt szimpatizált a forradalommal, melynek bukása után a kommunizmus iránti nem titkolt rokonszenve miatt a Horthy-korszakban rengeteg támadás érte. A húszas évek elejére nélkülözései különös mód megviselték június 16-án még öngyilkosságot is megkísérelt, az Erzsébet hídról a Dunába vetette magát. Az esztendô második felében valamelyest konszolidálódott a helyzete: megnôsült, feleségül vette Molnár Sárit. A Nyugat folytatásokban közölte Rossz szomszédok címû regényét, majd 1922 júliusában a lap fômunkatársai közé került. Gyors egymásutánban születtek mûvei, Ady Endrének küldött írása.

6 köztük a Kakuk Marci ifjúsága, amely fô mûvének, a ciklikus szerkezetû Kakuk Marci regénynek az elsô darabja. A polgári társadalom keretei közül kihullott, máról holnapra élô csavargót nem rajzolta ideálalakká: látta hibáit és életformájának fogyatékosságát, egyediségét is. Érdeklôdése ezzel egy idôben a színház felé fordult, 1923-ban a Magyar Színház tûzte mûsorára Szidike címû darabját, amelyet késôbb átdolgozott. Ettôl kezdve sorra mutatták be darabjait a magyar színházak ben sajátos színházat is szervezett, a Képeskönyv Kabarét, ahol kis regös együttesével maga is fellépett. Anyagi nehézségeinek enyhítésére számos detektívtörténetet és krimit is írt, miközben folyamatosan írta az egyre gyarapodó Kakuk Marci-történeteket is tôl mint újságíró riporter dolgozott a Híd címû lapnak, két évvel késôbb itt jelent meg Félbolond címû regénye is ben hamis igazolványokat szerzett a menekülô zsidóknak, a háború után pedig zenehumoristaként szórakozóhelyeken, bárokban lépett fel, miközben dolgozott a Magyar Rádió Gyermekújság rovatának is tôl kezdve a dogmatikus irodalompolitika következtében nem tudott publikálni. Munkakedvét azonban nem vesztette el. Mint sokan mások, ekkoriban ô is meséket, bábjeleneteket írt, valamint maradandó értékekkel gyarapította a magyar ifjúsági irodalmat ben válogatott novelláskötetének kiadásával tért vissza az irodalmi életbe; 1957-ben pedig világot látott elbeszéléseinek kétkötetes gyûjteménye is, A tiroli kocsmáros címmel. Utolsó jelentôs mûve 1962-ben jelent meg, a Nagy árnyakról bizalmasan címmel, mely egy emlékezésgyûjtemény, amelyben neves irodalmi kortársainak portréját rajzolta meg némi iróniával. Halála elôtt még megérhette néhány színházi bemutatóját, 1969-ben halt meg. Munkásságát többször is Baumgarten-díjjal jutalmazták (1929, 1930, 1931, 1934) 1949-ben pedig Kossuth-díjat kapott. Három évtizedig élt Budán az Avar utcában. A Németvölgy és Krisztinaváros jellegzetes alakja volt. Naponta találkozhattak vele a környék lakói, KUPÉ kulturális folyóirat nemegyszer utcai tilinkó játékával is elbûvölte az éppen arra járókat. Minden napos vendége volt a környék szép számú borozóinak, kocsmáinak. Asztalánál a mûvésztársak mellett helyet foglalhatott bárki, a TF -es hallgatótól a Déli pályaudvar Tüzép telepének szenes emberéig. Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz A jubiláló Tersánszkynak Fütyülj, tovább, kéthangon, Mester! Építsd hordozható csónakjaidat, törd fejed ôs-sípon, új bicikli-féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember! Amikor nyolcvanéves korában meghalt, már tudta, hogy mások is tudják, milyen egyéni hangú, halhatatlanná emelkedett alakja a magyar irodalomnak. De igazi méltó méltatása máig sincs. Túl szabálytalan jelenség, túl nagy és túl vegyes az életmûve is. Még várnia kell, hogy jöjjön egy értô és nagy türelmû kritikus vagy irodalomtörténész, aki pontosan kijelöli helyét a XX. század magyar irodalmában. Talán az fog kiderülni egy ilyen alapos elemzésbôl, hogy a két világháború közti negyedszázadnak Móricz és Krúdy mellett ô volt a legnagyobb magyar prózaírója. Móricz Zsigmond: TERSÁNSZKY Jó tízéves munka után megérkezni: írói sors. Nem baj: itt az elsô abszolút kész, az elsô maradéktalanul teljes munka. Kakuk Marci jelenleg piaci polgár, magyarán csavargó életrajza ez a könyv, amelynél eredetibb, bájosabb és ôszintébb könyvre e zsánerben rámutatni nem tudok. Tökéletes könyv. Biztos szem, biztos kéz, mester-operatôr munkája, amellett egy gazdag, finom, drága kedély ömlô lírai muzsikája. Az ember mint társadalmi lény, valami csodálatos elrendezôdés folytán, szinte rekeszesen, rétegesen külön szinteken él. Sohasem volt magyar író, aki

7 ezt a legmélyebb réteget, a koldusok, csavargók, hülyék, sár-lakók világát oly közelrôl s oly édesotthonisággal ismerte volna, mint Tersánszky. Külföldi is igen kevés. A nyugati kultúrák arisztokratikus irodalmában csak rokokó-idill a szegény ember, a sansculotte. Hugó Viktor a pátosz izzásában, Dickens a humor borszeszében dezinficiálja a nyomort. Az oroszok vannak legközelebb hozzá. De náluk is a szociológiai, vagy legalább morális, értékelés komorrá és emberfölöttivé növeli a Sorsosokat. Tersánszkynál súlytalan a nyomor, mint a mindennapi élet. Ahogy a milliomos, aki beleszületett, nem érzi napról-napra a millióit, úgy a Tersánszky alakjainak egyetlen éltetô eleme a legmélyebb fizikai nyomor, amelyben halak a vízben vidáman, vagy mérgesen, de mindig otthoniasan fickándoznak. Ez a könyv mintegy kvintesszenciája annak, amit tud. Alakok összeszedhetetlen tömege hemzseg e kis könyvben s kivétel nélkül mind él és lélegzik s az életizzásnak teljességében van. Ebbôl a könyvbôl tanulmányozni lehet azt az elemet, amelyet úgy sem tanulmányozott ki semmi tudomány és tanulmányozni lehet az embert, aki minden életfokon ember marad. De e könyvnél fontosabb szempont minden tudománynál s tanulmánynál, hogy élvezni lehet ôket. Valami teljes bûbájjal visz be az emberei közé. Jó a nyelve, amely a szatmár megyei legmélyebb népi dialektusnak és a kissé tudálékos iskolai nyelvnek keveréke. A nyelvhez egy kicsit hozzá kell szokni, de ez a megszokás segít abban, hogy a figurák testiségének furcsaságait, züllöttségét, ízét-bûzét szintén megszokja az ember. S ha már otthon vagyunk, egyszerre csak elmúlik a fátyol, amit a nyelv, a dikció, az életfelfogás, világszemlélet idegensége okoz s fürge, egészséges, üres, szomorú, de kacagó gyerekek leszünk, akik együtt hempergôznek az életnek e kikutykálkodott zenebonájával. Azt hiszem, aki ezt a könyvet elolvassa, sorra elôveszi Tersánszky régebbi könyveit és mind megérzi, mindent ismerôssé veszi, csak most fog rájönni az ízére ennek az írónak, aki maga is csak most ért haza, bármennyi szépet és jót csinált is eddig. De ezzel a munkával valahogy átértékelte sôt fölértékesítette az eddigieket, kulcsot adott hozzájuk. * A szeretet ez a kulcs és ezzel a mûvészete iránt, alakjai iránt, szíve ôszinte rezzenései iránt, megnyilvánuló szeretettel, meg fogja hódítani mindenki szeretetét saját maga iránt. Nyugat / 1922 / szám Kaffka Margit Tersánszky J. Jenô: Kaffka Margit Elmondtam a Nyugat-Barátok Körében részletek A néhai Palermó-kávéházban, a Kabos Ede-asztalnál ismerkedtem meg Kaffka Margittal. Ez 1910-ben vagy 11-ben volt. Ha tettem rá egyáltalán valami benyomást, az alig lehetett kedvezô. Ugyanis a következô történt. Hogy a jeles írónô elôtt a modern irodalomban való készültségemmel fitogjak és hogy egyúttal valami kellemeset mondjak neki, hát elkezdtem elôtte magasztalni egy verset, amit régebben a Hét-ben olvastam tôle. Eddig rendben lett volna. De Kaffka Margit mindjárt examinálni kezdett, hogy melyik verse volt az?

8 A címét elfeledtem... valami izé... nyögök ottan. Na, de tud talán idézni a tartalmából pár sort? firtatja Kaffka Margit. Hogyne! mondom. Egy sellôrôl szól a vers, aki a tenger mélyén fekszik korallpalotában, hullámvánkoson... Hogyan? hökken meg erre Kaffka Margit. Tengeri sellô? Tôlem a Hétben, régebben? Várjon csak! És Kaffka Margit erôsen gondolkodik, hogy ôneki egy régebbi verse egy tengeri sellôrôl szóljon. Ekkor végre nekem eszembejut a vers címe: Undine! Máig sem tudom, hogy ez a név egy görög najádé, amit Undiné-ne kell kiejteni, vagy egy francia hableány, aki csak úgy érti meg, ha Ünden-nek szólítják, vagy pedig csak a vers szerzôje találta ki ezt a tündérnevet... elég az hozzá, hogy ez a gyalázatos vizi-némber iszonyúan blamált engem. Ugyanis kiderült, hogy ezt a verset nem Kaffka Margit írta, hanem, ha szabad ezt a kifejezést használnom itten és egyáltalán az irodalomban, hát a verset Kaffka Margit legkomolyabb nôi riválisa írta. És én elôbb ezt a verset agyonmagasztaltam Margit asszony elôtt. El lehet képzelni, hogy ez nem valami kedvezô szituáció arra, hogy az ember egy hölgykollégával megkedveltesse magát. Dehát Kaffka Margit egy rezignált legyintéssel elintézte a dolgot és késôbb sem dörgölte az orrom alá ezt a beköszöntô ostobaságomat, mint értô, aranyszívû teremtés. Igen, Kaffka Margit egy értô, aranyszívû teremtés volt. Magammal szemben legtöbbször ilyennek tapasztaltam ôt. De hogy külön megjegyzem ezt, benne van az is, hogy nem mindig és nem mindenkivel szemben láttam ôt ilyen megbocsájtónak és egyáltalán nagyon kiegyensúlyozott és nehezen zaklatódó lelkû embernek. Ha lehet egy formulát húzni egy élô emberi énre és szabad valami jellegzetességében megrögzíteni ôt, hát, ha visszaidézem magam elé Kaffka Margitot, akkor ô éppen az az ember, akinél jobban senkinél sem láttam, hogy a valóságot és pedig a legbecsesebb valóságot a szavak jelentik számára. Tehát sohsem közömbösek neki azok. Ô az éppen, akit mindenha a nyers horzsolás érzékenységével láttam reagálni szavakra. Kaffka Margit volt még eddig a legszenvedélyesebb vitatkozó, akit életemben láttam. És éppenséggel nem olyan, aki fukarkodik a csipkelôdéssel, megrovással, visszavágással KUPÉ kulturális folyóirat Kaffka Margit nem volt ám az a fortélyoskodással, ügyeskedéssel, szabálytalan riposztozó ellenfél, amilyennek, pláne húsz és egynehány év távolából, a nôi érvgyártást látjuk. Nem! Margit asszony tényleg afféle masculin rendszerességgel, nagy tudással és néha az eredeti értelemben vett selfkontroll minden látszatával tudta megvédeni álláspontjait. Ady Endre is mondott valami olyasfélét Kaffka Margitra, hogy ô már olyan okos és fôképp tárgyilagos, hogy nem is nô már. Ez bizonyára a hétköznapi eszességen fölülvalóságot és nagyobb magasból átfogó szempontokat jelentette, amire a legutóbbi idôkig valóban csak férfiszellem volt képes és ami egészen más, mint a tehetség. Amiben Kaffka Margitnak ez a tulajdona az írásainál is jobban kitünhetett, az annak a zárt kis társaságnak a vitái voltak. A tárgy igazán nem jelentett ezekben a vitákban semmit. Lehetett ez a filozófiától, az asztaltáncoltatáson át, az irodalmon, képzômûvészeten, matézisen kezdve, a szerelemig mindenféle. Ez mindegy volt. Mert hiszen néha úgy föstöttek ezek a viták, mintha egy szörnyszülöttre a legnagyszerûbb szabászattal készítenének egyre újabb ruharemekeket. Úgy volt, hogy egészen képtelen semmiségek, sôt direkte ostobaságok szembeállításának folyamata is mozgósította ezekben a vitákban, ragyogó, értékes, elmés, mélységes érveknek hadseregét. [ ] Kaffka Margit szerette és kereste a vitát, mert önmagának kellett elsôsorban alkalom a meggyôzöttségre, nem más, csak önmaga által, de mondom, mintegy próbaképpen ellenôrzô asszisztencia mellett. Láttam ôt vitában lázban-tûzben, láttam fölényes gúnyorosságúnak, láttam marónak, láttam készakartan és kajánul elfogultságokhoz ragaszkodni, láttam saját nagyszerû sziporkázásán ámulónak és ujjongónak, láttam makacsul, hidegen küzdeni és éppígy meggondolatlan vaksággal, csak egyet nem láttam! Azt, hogy Kaffka Margit közönyös maradt volna, vagy únottságból, vagy okosságból kitért volna a legbanálisabb, legelcsépeltebb vita-alkalom elôl és ne talált volna rögtön tíz új és különös szemszöget, amikbe bele lehet helyezkedni a kérdésnél. ô valóban joggal érezte és tudta, hogy abban a pillanatban egy más, különb, erôsebb valaki lesz, mihelyst a szavak sorakoztatásának virtuózává lehet. [ ] aztán nem láttam ôt már csak a háborúban. Egy kis, akkor megjelent füzetében rólam is ír, hogy

9 mint frontkatona, aki legkompetensebbül nyilatkozhatom a háborúról, hát nem sok szépséget látok benne. Igazán nem emlékszem ennek a háborús találkozásnak semmi körülményére. Késôbb, mikor már az olasz frontról járogattam haza és Kaffka Margit már Bauer doktorné volt, tudom, mégegyszer háza vendége voltam. De sokkal emlékezetesebb maradt az, amikor Kaffka Margit halála hírét vettem. Fogságban voltam. Rosszul voltam. Úgy tetszett, elevenen, részletekben fogok meghalni és ezt végig fogom nézni. Elkezdett kihülni és érzéketlenné válni a lábam és kezem. Az olasz orvos engem mutatott meg a kommandónak, hogy szabad-e ilyen roncsokat tartani a lágerekben? Ez elég talán állapotom illusztrálásra. Akkor kaptam egy levelet Pestrôl, amiben egyszerre értesítettek gondolom Ady Endre, Fémes Beck Vilmos és Kaffka Margit haláláról. Stílszerû volt igazán. Tömeges halál. Meghalt Vilkó, és meghalt Kaffka Margit és a kisfia is vele együtt. Nem gondoltam és nem éreztem semmit. Nem tudtam érezni. Pedig a fronton sírtam néha azon is, ha egy idegen bakám megsebesült. És Kaffka Margit halála meg se rebbentett. Mondhatom azonban, hogy ez a közöny, amivel akkor két ilyen jó barátom halálát fogadtam, szinte most is fáj. Egyebekben záradékul okvetlen meg kell jegyeznem errôl a nagy íróról, hogy ô is egyike volt azoknak, akiket ha kevéssé kényeztetett el az életük, a halál sem kegyesebb hozzájuk, miután Kaffka Margit távolról sem foglalja el ma igazán örvendetesen burjánzó irodalmunkban azt a helyet, ami ôt megilletné. A legnagyobb magyar írónô helyét és minôségét. Nyugat / 1931 / szám PÁVEL ISTVÁN: HALODÓ GYERTYAFÉNY Fáj a lét, mert, mint halódó gyertyafény a nedves pincében, oly idegen és árva a lélek e földön a szükségbõl magára öltött nyálas testruhában, amely néhány hibánkat elfed, de hegységgé növeszt minden csöppnyi terhet, míg végül a romlandó test lüktetõ vágyai elûzik lelkünk illanó álmait. FORRÁS: hu.wikiquote.org Új magyar irodalmi lexikon III. (P-Zs). Fôszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai ISBN László Zoltán: Tersánszky Józsi Jenô (litera.hu) Nyugat /1922/ szám Nyugat / 1931 / szám epa.niif.hu mszh.hu KuPé

10 TÓTH OLIVÉR: PARÁZNA CSÖND Nem nézlek, csak bámulok, mint egy megázott pocsolya, árkomban téblábol, két lábon jár a félelem, bennem a szeretet kényszer, dagonya, kenyér és fél elem. Nem nézlek, csak bámulok, kincseidet kémlelem, ahogy a szarka, s ha tudom, lopott vonásaidat dekódolom, az enyémet nincs aki megfejtse. Szememet fürdettem vizében s szégyenem kimosta, mindenhogy szeretnek, s nincs aki szeressen, mindenhogy neveznek s nincs, aki megnevezzen. Te mosdasd lábad, s mint piszkát árkaimban kitárt karokkal megölellek, nincs aki megöleljen, füledbe súgom, nincs aki meghallgasson, lyukas cipôm sarkát kaviccsal étetem, csitítom éhségem, nincs aki enni adjon, a korgással is megelégszem. Nevelt, névtelen bánatom levetne már magáról, új pelenkára vágyik, nincs aki tisztába tegyen; Hogy új ruhát vegyek? Nem tehetem. Használt kelengyém kivetne már magából, nincs aki kimossa, szememet fürdettem vizében s szégyenem kimosta,- mindenhogy szeretnek, s nincs, aki szeressen, mindenhogy neveznek, s nincs aki megnevezzen. HORVÁTH LÍVIA: ÁLOMHATÁRTALAN' Fáradt szem hajol a túlsó partra a kéz is érinti most az eget, lepedôt simít egy álomra az éjjel a Duna felett áldoznak a fátyolfellegek. Apró emlékek felsorakoznak, katonásan portalanok az évek, mesélik a múltnak bizonyosságát a holnapnak adva példaképet. Kiszolgálják az erôd, öntudatlan követik a neved, messze mutatnak ujjaikkal: ezt is elérheted. Fáradt szem hajol az égrôl, a kéz simítja már a helyed. Esôáztatta határok száradnak fel elôkészítve madárfüttyöket. Lassan érlelôdik a hajnal margarétafejek nyílnak a Napnak. Mosolyukkal az álomtalanságból a szíveknek virágoznak Kéméndy Toda József KUPÉ kulturális folyóirat

11 Nagyajtai Kovács Zsolt Ôsz. Ronda, rusnya, novemberi reggel, igazi takonyhúzós, nedves, nyálkás, ködös idôjárással. A hômérséklet 0 Celsius fok, tehát igen komoly mérséklet tapasztalható a hôben. Jó- vagy jobbérzésû ember, aki ad magára valamit, ilyenkor néhány nem kifejezetten Jókai nyelvezete szerinti durva gondolat után átfordul az ágyában (már persze ha van neki) a másik oldalára, fejére húzza a paplangyot, és a továbbiakban nem tudomást véve a külvilágról, húzza tovább a lóbôrt. Buczka Gyurka a még jobbérzésû emberek csoportjából betelefonál a munkahelyére, hogy hasmenése van, székrekedése van, szédül, taknyos, lázas, agyhúgykô tört reá és minden egyéb, ezért kifejezetten sajnálja, de ma nem tud a robot frontján helytállni. Igen, persze-persze, fônök, látni fog KuPé Buczka Gyurka nôsülése az orvos, beszélek vele. Csak azt nem mondja meg a fônöknek, hogy az orvos ugyanabba a kocsmába szokott beugrani egy seprôre, ahol ô, Gyurka fog üldögélni egész nap, így tehát a kocsma lesz a helyszíne a hivatalos orvosi vizsgálatnak és a még hivatalosabb orvosi igazolás kiállításának. Buczka Gyurka egyébként zsákügyi elôadóként dolgozott a Papírzsákgyárban, és az ilyen gyászos reggeleken meg volt gyôzôdve arról, hogy az ô munkájára az égvilágon sehol semmi szükség nincsen, ezért különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül maradt távol hivatalából. Mellesleg megjegyezve Gyurka nem is járt nagyon messze az igazságtól, mert rajta kívül még hárman dolgoztak a gyárban, ugyanebben a beosztásban, és a Földön nem gyártottak összesen annyi papírzsákot, hogy az azzal járó munkát két épkézláb zsáktudor el ne tudta volna végezni. Gyurka tehát tiszta, nyugodt lélekkel megborotválkozott, zuhanyozott, ünneplô melegítôt öltött és elsétált a lakásától nem messze található Mentsvár nevezetû kocsmába, ahol nap mint nap megfordult és hol rövidebb, hol hosszabb idôt töltött. A mai napon esedékes látogatását egész naposra tervezte, mert egy régóta dédelgetett különleges ötletének megvalósítását gondolta megkezdeni. Az ötlet lényege az volt, hogy az ivoldába betérô vendégek különleges viselkedési formáiról különleges tanulmányokat készít különlegesen írásos formában. A cél elérése érdekében ezért felszerelte magát rengeteg sok írólappal, és három darab vetkôzô nôs golyóstollal, melyeket elôszeretettel gyûjtött, és otthon maradt is még belôle legalább egy tucat. Ezen eszközeit szépen kikészítette maga elé kedvenc sarokasztalára, a pultnál rendelt egy szatmári szilvát, azt lehajtotta, majd egy másikkal, valamint egy korsó habos sörrel visszasétált asztalához, elhelyezkedett és tettre készen várta tanulmánya alanyait. Közben elképzelte, hogy mûve

12 megjelenése után mûvész úr -nak fogják azontúl a kocsmában szólítani, neki is lesz hitele, és úri módon fogja a mûvészek kissé kócos életét tengetni. Hogy a közben múló idô se vesszen kárba, úgy döntött, hogy Jenci, a pultos lesz az elsô áldozata. Jenci ideális alany volt egy ilyen tanulmány elkészítéséhez, mert nagy orra volt, ragyás arca, keveset beszélt és utoljára akkor mosolygott, amikor a bíróság hivatalosan is kimondta a válásáról szóló határozatot. Jencinek feltûnt és egyúttal gyanús lett, hogy Gyurka egyfolytában vigyorog, és ôt figyeli. Mit bámulsz, ecsém? érdeklôdött kedvesen. Magasztosabb távlati céljaim vannak annál, minthogy lealacsonyító stílusú kérdést föltevô jelentéktelen lényeddel foglalkozzam, de kezdetnek te is megfelelsz, egye fene. Tanulmányt írok rólad válaszolt Gyurka olyan poetikussággal, amellyel saját magát is meglepte. Jenci úgy nézett rá, mint aki földönkívüli lényt lát. Miiit? A betûket se ismered, mit akarsz te írni? kérdezte hitetlenkedve. Tanulmányt, mint közöltem volt veled az elébb. De látom, bizonyosságot nyert feltevésem, miszerint te egy földhözragadt, igazi bugris vagy felelte Gyurka lekezelô méltósággal. Idefigyelj, te analfabéta vörösödött el Jenci feje. Ha azonnal nem hagyod abba ezt a marhaságot, mentôt hívok hozzád. Hogy valaki saját magában ennyire hülye legyen, az rendben van, az az ô dolga, de ha közveszélyessé kezd válni, felébred a humanizmus bennem és sajnálkozni kezdek. Gyurka eközben szertartásosan rágyújtott, kortyolt a sörébôl és leereszkedôen szólt a csaposhoz. Igyál valamit a számlámra, mielôtt megpukkadsz. Nem iszom semmit! ordította Jenci, ám közben nyílt az ajtó, és belépett a kocsmába egy eddig errefelé még sosem látott, igazi tanulmányfej. Olyan torzulást okozott arcán az életében eddig elfogyasztott alkohol, hogy a londoni grimaszversenyen csak durva csalással szorulhatott volna le a dobogóról a pofa. Valahol oldalt volt a szája, középen a füle és repedt fazék-hangon érdeklôdte: Be szabad jönni, kéremszépen? Ilyet még a sokat próbált Jenci sem látott. ôôô Hmmm. Izé, hát persze. Tessék csak dadogta levegôt keresve a derék pultos KUPÉ kulturális folyóirat Kovács Zoltán A repedt fazék kért két deci ötvenöt fokosat, az elsô korty után csuklott egyet, a második után arca majdhogynem kisimult, szemei elôkerültek a homloka mögül, rávigyorgott Jencire és légies léptekkel távozott. Buczka Gyurka percekkel ezelôtt nyitva felejtett száját most sem csukta be, csak nyögdécselt. Öregem Láttad? Azannya köcsögit Persze, hogy láttam, naná. De mi is van a tanulmányoddal? tért magához Jenci. Fölfüggesztettem a munkavégzést, ilyen sokk után nem lehet dolgozni. Adj még egy szatmárit a szilvából döntötte el gyorsan Gyurka. Jenci már somolygott a bajusza alatt. Hamar feladtad a mûvészetbe vetett rendíthetetlen hitedet összegezte véleményét. Az a bajod neked, hogy nemhogy nem nôsültél még meg, de nem is láttál még nôt úgy alaposan, tisztességes közelségbôl. Harminckilenc éves vagy és csak alaktalankodsz itt az életedben. Meg kéne már nôsülnöd, Gyurka adta elô jótanácsát a csaposok gyöngye. Ahhibádzik még nekem, meg a francos nyavalyatörés! tiltakozott élénken Gyurka, majd prózaibb témára váltott. Adj még egy sert, komám, az a biztos. Idôközben szépen benépesült a kocsma, ami a délelôtti dologidô csúcsán nem volt éppen természetes állapot. Jenci azonban örült a forgalomnak, nem utolsósorban azért, mert így pihente ki a Gyurka által okozott szellemi fáradtságot. Gyurka pedig kedélyesen vigyorgott sarokasztalánál, zsibbadt a feje, enyhe rókázhatnékja volt, és arról ábrándozott, hogy holnaptól Közép-Európa szerte jegyzett literátor válik belôle. Ennek beteljesülése érdekében elôvette egyik golyóstollát a sok közül, melynek szárán a nô máris dobálta lefele a bikinijét és csábos bájait ajánlgatta Gyurkának, aki ezt kellôképpen értékelve elgondolkodott azon, vajon milyen is lehet egy igazi nô ôvele, a heverôn Nyílt az ajtó, belépett a helyiségbe doktor Seprô, a háziorvos és megkezdte rövid ideig tartó, ám

13 annál hatékonyabb mobil rendelését. Leült Gyurka asztalához, akinek a helyért cserébe egy bónuszigazolást is kiállított grátisz. Négy-öt embert a helyszínen megvizsgált, és igazolás iránti kérelmüket indokoltnak és megalapozottnak látta. Megírta az aznapra szóló igazolásokat, volt, akinek beutalót írt mellrák-szûrésre, az ezekért jogosan járó honoráriumot a paciensektôl feles formájában magához vette, és elment tovább egy házzal rendelni, mert elsô a kötelesség. Miután a munkahelyi problémák ilyetégképpen elrendezôdtek, mindenki önfeledten pirtyelt tovább a kocsmában. Buczka Gyurka csillogó szemekkel, de keserûket böfögve rendezgette gondolatait, amikor valaki megállt az asztala elôtt. Tessék mondani, van itt egy szabad hely? Atyavilág gondolta Gyurka, vonaton vagyunk, vagy hol? Fölnézett a kérdezôre és elakadt a szava. Egy hölgy állt elôtte, egy igazi nô, aki mosolygott az összes fogával, ami maradt neki. A baj csak az volt, hogy ezek rendszerint hátul maradtak Ettôl függetlenül a nô nem nézett ki nagyon rosszul. Kicsit ugyan vörös volt a feje, de némi túlzással és jóindulattal akár csinosnak is lett volna nevezhetô, ha lett volna nevezhetô és továbbra is kérdôen nézett Gyurkára. ôöö Menetiránnyal szembe, vagy háttal? Izé, ajjaj, de hülye vagyok. Van, persze hogy van, foglaljon helyet. Szia mondta a hölgy. - Domborka Homorka vagyok. Majd tüntetôleg hozzátette. - Szép név, mi? Gyurka feszengett egy sort, majd kinyögte. Iiigen, én meg a Buczka Gyurka vónék. Ez se kutya, mi? Igen, nem, hehehe. Szia Gyurka, mit iszunk? - csacsogta a harmincas kisleány. Jenci! Egy kör sört kérünk, ízibe! kurjantott Gyurka, aki nem vette figyelembe, hogy már nem egyedül ül a kocsmában, viszont az elfogyasztott italok hatására egyre magabiztosabb lett, utóbb már úgy gondolta, hogy ô maga a nôk megmentôje. Ennek megfelelôen a vele megtörtént események száma is egyre inkább szaporodott és a képzelet világából fokozatosan léptek elô a valóság talajára. Egyszer egy dugással három széplányt egyszerre tettem boldoggá! kezdte volna sokadik hôstörténetét, ám Homorka nem bírta tovább. Aaah, óooh! Légy a férjem, Gyurkám, kedvesem! Jó, leszek, csak még ezt hallgasd meg! verte a mellét Gyurka, de ez igencsak erôteljesre sikerült, mert saját mellbevágása hatására hanyattesett a székkel együtt és percekbe telt, amíg összeszedte magát. Ebben Jenci is segített neki, s ahogy Gyurka fölismerte a mellette és érdekében serénykedô pultost, beleordított a fülébe. Megnôsültem, Jenci! Hallod?! Megnôsültem, szép dolog a házasság! Domborka Homorka kissé ugyan megszeppent képpel, de annál vörösebben és dagadó büszkeséggel szemlélte vadonatúj vôlegényét és egy szikrát sem volt elragadtatva attól, amit Jenci mondott neki. Homorka, vidd haza ezt az anyaszomorítót, aludjátok ki magatokat szépen. Ne félj, ártalmatlan, nem üzemképes. Soha nem is volt. Homorka nem félt, sôt. Az alapállását tekintve igen kancsal bal szemét egyenesbe igazította, amit csak félrészeg vagy féljózan állapotában tudott megtenni (ezért is szeretett inni), nekigyürkôzött, és Gyurkát talpra állítva egetverô dalolás közepette hazaindultak. A pártatlan szemlélô az attraktív mutatványok láttán joggal hihette volna, hogy valamelyik klasszikus balett avantgárd feldolgozásának próbáját látja mindaddig, amíg az új pár a novemberi ködbe beleveszve el nem tûnt a figyelô tekintetek elôl. A rovatot támogatta: PÉCSI SÖRFÔZDE ZRT.

14 Violin rovat Balogh János: 4. Táncjelírás A 19. században jelentek meg a többé-kevésbé STILIZÁLT PÁLCIKA FIGURÁKRA alapozott tánclejegyzô rendszerek. Elsôként az Európa szerte ismert táncos és koreográfus, a Coppélia alkotója, a francia Arthur SAINT-LÉON módszere jelent meg 1852-ben Párizsban, Stenochoreographie címmel. Arthur Saint-Léon: Stenochoreographie (1852 Párizs) Saint-Léonnak, e nagyszerû koreográfusnak sajnos kevés ideje maradt mûvei lejegyzésére. Koreográfiái közül csupán a Markotányosnô (La Vivandière) egy részletét írta le könyvében, amelyet megközelítôleg száz évvel késôbb, 1974-ben Ann Hutchinson Guest, a LÁBÁN KINETOG- RÁFIA vezetô egyénisége és számos történeti tánclejegyzô rendszer szakértôje elevenített fel lejegyzésbôl a londoni Királyi Táncakadémia növendékei számára. A pálcika figurákat használó módszer másik változatát a 19. század végének elismert német balettmestere, Friedrich Albert ZORN jelentette meg 1887-ben Lipcsében, "Grammatik der KUPÉ kulturális folyóirat Tanzkunst címmel. Könyvében elsôsorban nem egy új tánclejegyzô rendszert akart bemutatni bár az általa kifejlesztett módszert igen részletesen leírta hanem a táncos képzés alapgyakorlatait és a korszak balettlépéseinek helyes elôadásmódját. A notáció segítségével már elemezte és összehasonlította a különbözô gyakorlatokat. Zorn ismerte és felhasználta Saint-Léon rendszerének eredményeit saját módszere kidolgozásakor. Pálcika figurái kevésbé elvontak. Könyvét méltán értékelték nagyra kora táncosképzô intézményei. Németországon kívül 1905-ben kiadták az Amerikai Egyesült Államokban is, anyagát számos táncakadémián oktatták. Ezért meglepônek tûnik, lejegyzô rendszere miért nem terjedt el szélesebb körben. Számunkra mindenesetre a századforduló tánctechnikájának és balettmûvészetének részletesen kidolgozott, igen jelentôs dokumentumát jelenti. A mozgás pontos ritmusának szemléltetésére a zenei lejegyzéshez igen hasonlatos tánclejegyzô rendszereket is kifejlesztettek. A 19. század

15 Friedrich Albert ZORN: Grammatik der Tanzkunst (1887. Lipcse) végének egyik ilyen jellegû, mélyebben kidolgozott, a gyakorlatban is kipróbált rendszere volt Vladimir STEPANOV, a szentpétervári Cári Marjinszki Színház táncosának és oktatójának nevéhez fûzôdô tánclejegyzés. A szerzô korai halála után a rendszert nem fejlesztették tovább, azonban Feuillet rendszere óta ez volt az elsô tánclejegyzés, amelyet a gyakorlatban széles körûen használtak. Annak ellenére, hogy kortársai, mint pl. Marius Petipa, eleinte meglehetôs ellenkezéssel fogadták rendszerét, számos nagybalett gondosan lejegyzett teljes partitúrája készült el Stepanov módszerével. A 20. század két szempontból hozott gyökeres változást a tánclejegyzô rendszerek történetében. Az egyik a rendszerek tömeges megjelenése. Míg a 17. és a 18. századból 4-4, a 19. századból 12 rendszert ismerünk, a 20. században körülbelül 70 mozgás- vagy tánclejegyzô rendszert publikáltak. Szinte minden évre esik egy-egy újabb módszer, azonban megjelenésük nem egyenletesen oszlik el az idôben, hanem egy-egy nagyobb mûvészeti vagy tudományos paradigma-váltáshoz kapcsolódik. Igen sok rendszert, kb. 16-ot jelentettek be szinte egy idôben a század húszas éveiben. Ez a korszak egybeesik az új mûvészeti szemléletmód kialakulásával, a klasszikus balett zárt formai világát felbontó modern táncirányzatok megjelenésével. A tánc teoretikusabb, filozofikusabb megközelítésének részévé vált az új tánc lejegyzése iránti igény megjelenése is. Az ekkor kiadott tánclejegyzô rendszerek tárgya szinte kivétel nélkül a modern tánc volt. Szintén számos rendszert publikáltak a 60-as, 70-es években, amelyeket elsôsorban néptáncok lejegyzésére fejlesztettek ki. Ennek oka feltehetôleg a néptáncok iránti érdeklôdés növekedése és a néptánckutatás fellendülése, az ETNO- KOREOLÓGIA tudománnyá válása volt. A tánclejegyzô rendszerek számának robbanásszerû gyarapodásánál azonban jóval jelentôsebb változás az elmúlt korokhoz képest két rendszer, a LÁBÁN-KINETOGRÁFIA és a BENESHFÉLE TÁNCLEJEGYZÉS kiemelkedése és nemzetközi méretô elterjedése. Kéméndy Toda József

16 esélykikötõ A SZEGÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI ÉVE MEGHÍVÓ Kedves Munkatársak, Partnerek és Érdeklôdôk! A Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Iroda-Esélyek Háza és PMJV Önkormányzat Kisgyermek Szociális Intézmények Kicsi Kék Bölcsôde munkatársai szeretettel és tisztelettel meghívják Önt és Munkatársait november 6-án megrendezésre kerülô szakmai napra, melynek címe: ESÉLYEGYENLÔSÉG AVAGY A KORA GYERMEKKORI FEJLÔDÉS MEGALAPOZÁSÁNAK JELENTÔSÉGE A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEMBEN Helyszín: Kicsi Kék Bölcsôde. Pécs, 7632 Németh László utca 6/b Köszöntô MTA Gyerekesély program komplex kistérségi programok bemutatása Dandé István szakértô, MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Gyerekesély projekt Biztos Kezdet a gyerekek korai fejlôdésének támogatása SZMI Szilvási Léna, szakmai vezetô A kora gyermekkor fejlôdésének megalapozását célzó intézmények és programok bemutatkozása PMJV Ö Kisgyermek Szociális Intézmény Kicsi Kék Bölcsôde Erzsébeti Gyermekszív Egységes Óvoda Bölcsôde Tekla Biztos Kezdet Gyerekház Teklafalu Családi napközi Aranyosgadány Kora gyermekkori képességfejlesztés és/vagy kibontakoztatás? Módszerek és technikák az esélyegyenlôségért mûhelybeszélgetés Moderátor: Dr. Komlósi Ákos koragyermekkori szakértô, MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda A program ideje alatt minden résztvevô számára (aki a koragyermekkor területén intézményt mûködtet vagy projektet vezet) lehetôséget kínálunk prospektusok, képek elhelyezésére, továbbá képek, rövid filmek szünetekben történô vetítésére. További információ: 72/ , KUPÉ kulturális folyóirat SANSZ FILMKLUB Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) november SZÍNES FÁTYOL színes, feliratos, kínai-amerikai romantikus dráma, 125 perc, 2006 A középosztálybeli orvos, Walter és az elkényeztetett, felsõosztálybeli Kitty házassága elhibázott döntés volt. Kitty, férje munkája miatt, londoni életét hátrahagyva Sanghajba költözik, ahol rátalál a szerelem a helyi konzul személyében. Miután Walter felfedezi hûtlenségét, büntetésképpen a kolera által legsúlyosabban érintett területen fogad el egy állást, és ragaszkodik hozzá, hogy Kitty is vele tartson. Az utazás a gyönyörû távoli kínai faluba és az ott megélt szörnyûségek értelmet és célt adnak elveszettnek hitt kapcsolatuknak. (port.hu) november TÚL A BARÁTSÁGON színes, magyarul beszélõ, amerikai-kanadai filmdráma, 129 perc, éven aluliak számára nem ajánlott Ennis Del Mar (Heath Ledger) és Jack Twist (Jake Gyllenhaal) elõször egy hajnalon találkoznak, Joe Aguirre (Randy Quaid) birtokán, a munkáért sorban állók között. Az a világ, amelybe beleszülettek, hirtelen változni kezd és mégis, szinte alig fejlõdik. Mindkettõjüket ehhez a tájhoz kötik céljaik tartós munkát találni, megházasodni, családot alapítani és mégis vágynak valami másra, megfoghatatlanra is. Amikor Aguirre pásztorként alkalmazza mindkettõjüket a fenséges Brokeback hegyen, egymásra találnak a barátságban, majd egy ennél is mélyebb kapcsolatban. Nyár végére el kell hagyniuk a Brokeback hegyet és útjaik elválnak. Ennis Wyomingban marad és feleségül veszi szerelmét, Almát (Michelle Williams), aki két gyemeket szül neki. Jackre Texasban felfigyel a rodeo királynõje, Lureen Newsome (Anne Hathaway). Kapcsolatuk házassággal folytatódik, egy fiuk születik, Jack pedig apósánál kap állást. Négy év telik el, amikor Ennisnek átad a felesége egy képeslapot, amely Jacktõl érkezett, hogy átutazóban lesz Wyomingban. Ennis lelkesen várja barátját, majd egy pillanat alatt világossá válik, hogy az eltelt idõ csak erõsítette a kettõjüket összekötõ szálakat. A következõ években Ennis és Jack küzdelmesen igyekszik fenntartani a kettõjüket összekötõ titkos kapcsolatot. Évente többször találkoznak. De amikor nincsenek együtt, szembekerülnek a hûség, az elkötelezettség és a bizalom örök problémáival. Végül már csak a természet ereje, a szerelem marad állandó az életükben. (port.hu) december ÉJSZAKA A FÖLDÖN színes, magyarul beszélõ, francia-angol-németamerikai-japán vígjáték, 129 perc, 1991 A világ öt nagyvárosában Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Rómában és Helsinkiben egy idõben játszódik az öt véletlenszerûen egymáshoz kapcsolódó történet. Fõszereplõje öt taxisofõr, illetve az utasaik, a téma pedig az út során köztük kialakuló kapcsolat. Ott van például a szórakoztatóiparban dolgozó ügynök, aki be akarja szervezni a csinos sofõrnõt a filmüzletbe, a talpraesett utas, aki megmutatja a kétbalkezes taxisnak, hogyan mûködik az autó, a vak asszony, aki többet lát a fekete sofõrnél, valamint a pap, akit a szexuális szokásaival traktál a nagyszájú sofõr. a vetítések ingyenesek

17 Balogh Márti óta szervezik meg október 15-én a vakok és gyengénlátók világnapját, amelynek célja a közvélemény figyelmének felhívása. Milyen egy hétköznapi cselekvés egy vak vagy gyengénlátó ember számára? A megértés a megtapasztalással kezdôdik. A vakok és gyengénlátók Világnapja alkalmából a MásKépMás Esélyegyenlôség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány a Ki-Látás Közhasznú Alapítvánnyal és az Esélyek Háza Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Irodával együtt mûködve felhívást tett közzé, egy láthatatlan vacsorára. Elképzelhetetlen számunkra, látóknak az ô világuk. Zavarba jövünk, ha egy fehér bottal a kezében maga elôtt utat keresô emberrel találkozunk. Milyen lehet az ô életük, milyen praktikákkal és speciális eszközökkel oldható meg a látás hiányában egy mosás? Hiszen tudnod kell, hogy a póló, zokni, színes, vagy éppen fehér. Tapintás, a hallás, ízérzékelés és a szaglás. Hogyan tudunk ezekre támaszkodva elfogyasztani egy vacsorát, egy ismeretlen helyen? Most ezt mi is megtapasztalhattuk. A Dóm étteremben talán tizenöt éve nem jártam. Megkopott emlékeimben felkutatom az elhelyezkedést, a belsô elrendezést. Úgy látom, Meghívó egy láthatatlan vacsorára ahogy huszonévesen. Középen a magas fából emelt, galériás, Dóm épületet utánzó katedrális. Körülötte pedig kis bokszokban asztalok, piros bôrülôhelyekkel. Persze, mindezt akkor, késô délután nem láthatom. Bekötött szemmel lépem át a küszöböt. Úgy érzem, hallásom élesedik, felerôsödô zajok tódulnak minden irányból felém. Idétlenül vigyorgok, amivel zavartságomat próbálom leplezni. Aprókat lépek, nehogy valakire rátapossak. Kezeimet magam elé tartva védekezôen, és egyben segítôen tapogatom a jobb oldalamon lévô faborítású falat. Ujjaim érzékelik a díszítést, fogasra akasztott kabátok szöveteit, miközben arra gondolok, kínos lenne, ha nagy igyekezetemben valakire rátapintok, vagy éppen botlásom következtében egy szintén nem látó társaság asztalára borulok. A segítônk hangját követve, igyekszem a biztonságot nyújtó ülôhelyünk felé botorkálni. Az asztalunk kitapogatása már elégedettséget okoz, bár rettentôen zavar, hogy barátnômmel nem tudok szemkontaktust tartani. És hol a pincér? Honnan tudom, mikor jön? Az italrendelés ugyan nem okoz gondot, de annál inkább a pohárba való kitöltése. Megszokásból az asztalra kitett mobiltelefonomat lopástól féltve, visszarakom a táskám mélyére. Az, hogy vakon nem is tudom felvenni, eszembe sem jut, pedig a közben kapott sms-üzenet miatt kicsit küzdök a gomb Fotók: Selényi Zoltán

18 megtalálásával. Csak akkor hagyok fel vele, amikor ráeszmélek, hogy el sem tudom olvasni. Segítônk hangja után ítélve, egy férfit vezet az asztalunkhoz. ô a fotós. Nyújtom felé a kezemet, vajon megfogja, vagy csak idétlenül lóbálom a levegôben? Finom, puha keze van, megrázzuk. Bemutatnak valakinek, de nem látom. Hallom a hangját, de nem tudok a szemébe nézni. Mosolygok, miközben a vakú villan. Jó kis portré lesz ez. Barátnôm névjegykártyát kotor elô a táskájából. - Ugye, azt adtam neki, és nem a citológia lapomat?- súgja a fülembe. Hallom, hogy valaki az asztalhoz lép, és vele együtt finom illat csapja meg az orromat. Az ételt szolgálják fel. Rántott camembert, mecseki töltött gomba, grillezett, kicsontozott (hálás vagyok érte) csirkecomb, rizs és uborka. Jól hangzik, és az illata is sokat ígér. De semmi sem az, aminek látszik. Villámmal bökdösve próbálok valami stabil ételhez jutni. Amint beleszúrok valamibe, rögtön felvillanyozódom, hogy lám, milyen egyszerû ez, de miután ötödszörre is, üresen kerül a számba az evôeszköz, elszabadul bennem valami. Barátnôm igyekszik elfojtani magában, hajtogatja is, hogy ez nem illô, de azzal, hogy ily módon megszûnt számomra a külvilág, és a helyzet is abszurd, felszabadultan vonaglom a nevetéstôl. Néha elhiszem, hogy sikerül levágni egy normális méretû adagot, de aztán meglepetésként ér, hogy a számba már brutális falatként kerül, úgyhogy kezdhetem az egészet elôröl. Viszont jól megy a rizs elfogyasztása, mindig ott van, ahol lennie kell. Juditnak viszont ezzel akadnak gondjai, hiába hajtogatom: Északon, északon van! Az evôeszközök kézbôl való letétele kapitális hibának tûnik. Azt hiszem, soha többé nem találom meg a villámat. Juditnak sikerül lopni a szemben lévô terítékrôl, de nem akarom elfogadni. Küzdeni akarok. Lehetetlen, hogy eltûnjön. Fortélyosnak kell lennem. Mivel az ölemben nem volt, a tányérom körül sem találom, és az ételbe sem nyúlhatok kézzel, a késemmel próbálom végig túrni a tányért. Elszántan vagdalkozok, mikor meghallom a fémes koppanást. Sikerélmény. A szomszédos asztaloktól kezdtek elhalkulni a nevetések, és bennem is kezd elhatalmasodni egy KUPÉ kulturális folyóirat érzés, hogy elég volt. Nem a jóllakottság, hanem egy furcsa érzés telítettsége. Hogy már elég a sötétségbôl, elég a kiszolgáltatottságból, hogy mások segítsége nélkül a gombát sem találom meg a tányéromon. Látni akarok! Látni a fényeket, a színeket, az ételt, amit eszem. Látni a pincért, aki kiszolgál, látni a szomszédos asztalnál ülô, vidáman kuncogó társaságot. Mert az ízekhez, az illatokhoz az agyamban képezett látvány is hozzátartozik, alkot egy egészet, és nélküle elveszett vagyok. Egy üresség tátong bennem, belefáradtam. Ki akarok menni! Már nem olyan vicces. A fizetést Judit átvállalja. Ravasz módon bekészítette a pénzt a tárcájába, tudja hova, mennyit rakott. Megkönnyebbülten állunk fel. Megkérem, hogy ne várjuk meg, amíg értünk jön valaki, hanem saját erôbôl találjuk meg a kijáratot. Magabiztosan, segítôkészen rám adja a kabátom, de azért megkérdezi, biztosan az enyém-e? Úgy tûnik. Majd kint kiderül. Meglepôen simán kijutunk. Arcomat hideg levegô legyinti meg, de csak akkor veszem le a szemkötôt, amikor erre felszólítást kaptunk. Most már levehetitek! A megértés a tapasztalással kezdôdik. Hazafelé sétálva, a közben ránk sötétedô Széchenyi teret csodáljuk. A szökôkút színes vízoszlopait, a kiültetett virágágyásokat, a vidáman szaladgáló gyerekeket, és csak remélni tudom, hogy minél többen mennek el a láthatatlan vacsorára, hogy nemcsak egy jó buli élményével térjenek haza, hanem gazdagodva a megértés megtapasztalásával!

19 A nézõ Varázsló nadrágtartóban Lázár Szilvia Kopott székek, lefüggönyözött, elválasztott terek, büfé az egyik oldalon, egy kis színpad felállítva a másikon. Az pécsi Ifjúsági Házban rendezték meg a Kaleidoszkóp versfesztivált, ahol az egyik fellépô mûvész Gerendás Péter volt. öröm. Beszélt a tévébôl áradó megaszennyrôl, amivel etetik, aki etethetô, beszélt, énekelt a hazáról, a szerelemrôl, a spanyol zenészélményeirôl. Beszélt arról, ami eszébe jutott. S minden mondatából kicsengett a derûs ember, még ha a szája sarkában keserû mosoly jelent is meg néha. Magán nevetni tudó ember, bölcs ember. Megtudtuk szép Júlia történetét, hogy mitôl is lesz hóból az ember, milyen is állni egy százéves pályaudvaron. Csodabrukner csodaszigfrid jutott eszembe, amikor megláttam a széles piros hózentrágerjében, ami már hozzátartozik valamiféleképpen. A mesében a kedves oroszlánunknak egy ruhája volt, de kettô nadrágtartója. A pirosat akkor húzta fel, ha ünneplôbe öltözött. A közönség jórészt fiatalokból állt, versszeretô csodabogarakból, akik már a délutánt is itt töltötték, hisz remek, színvonalas programokkal bôvelkedett ez a nap is. Megdöbbentem kicsinyt, mert alig voltunk hatvanan-hetvenen. De hamar baráti, oldott közösségé formálódtunk erre az idôre. Együtt énekeltünk, nevettünk Péterrel és figyelemmel hallgattuk zenéjét és meséit is. Faludy Györgyrôl beszélt mély tisztelettel, kinek verseit megzenésíthette. Költôóriásunk két héttel a lemezbemutató elôtt távozott tôlünk, így nem hallhatta. Mi megtehettük. Utazás volt ez a pár szám, ott volt ô is a nagy hajával, lángoló, bölcs értelmével, tudásával. Varázslatos átéléssel, a gitárjával szinte összenôtt zenész barátunk fergetegeset mûvelt. Játszott komolyan, nyíltsága mosolyokat csalt közénk, parádézott és repült, láthatólag nagyon jól érezte magát és minket magával ragadott ez a különleges zene és az egyenes, emberi közvetlensége. ô volt a tarot bohóca, de ô volt a Mágus is, az alkotó. Az alkotás örömét adta nekünk, és mi befogadók voltunk. Ezért igaz, hogy az igazi öröm megosztott De ezt nem mondom el nektek, mert velünk osztotta meg titkait, akkor összeverôdött közösségben, szinte baráti beszélgetésben. Felhangzott a pécsi vastaps, kétszer visszajött és zenélt még örömbôl és tiszteletbôl nekünk, számtalanszor meghajolva köszönte meg az együttlétet. A piros hózentráger tényleg ünneplôbe öltöztette ezt a péntek estét, köszönet érte a mûvésznek, erre az idôre, a kedves barátnak. Hisz ô tisztelt meg bennünket így: Kedves Barátaim!

20 BOTÁR ATTILA: (BEAVATÓ DISZTICHONOK) Kéméndy Toda József Készül esô. Nézd, fönt a Papod-csúcs tiszta meg éles. Májusi gyors zivatart hírlel a fecske, ha föld színéhez közeledve cikázik. Elôbb csak a halvány tompa nyögésre figyelj: fölszakad erdei hárs, bükk, tölgy sóhaja. Iglice, hallod? A fejsze, a fûrészlánc részeg zsivaján túltesz ezüst neszezés - Zápor gyôzte le, Hírtelen Angyal odázza nemes törzs dôltét. Nem nagy idô, arra lehet csak elég, hogy hátad kecsesen nekivessed a csontszinü gyertyán kérgének s szabadítsd, bontsd ki a varkocsodat: száradjon, szimatolja szellô tétova útját, kóborló kezedét: selymes özönbe veszôn engedi Nappal ölelkezzék zuhatagja. S a forrás, íme, e percben eredt: asszony-idôd közelít. ACSÁDI RÓZSA: KOLDUSA LETT A NYÁRNAK Az ôsz könnye kicsordult s a dermedt aszfalton ragyog, áznak az árvulásban lehullott platáncsillagok. Alvó ködóriások a néma házak, házfalak. A Hold ma nem találhat magának földi társakat. Cigánydal jajdulása sóhajos szél zilált dala, a fák közt áthajolna sötétfájdalmú szólama. Az éles lámpafényben kinyújtott hatalmas tenyér: koldusa lett a nyárnak a sápadt gesztenyelevél. Koldusa lettem én is. Kezedbe rejtett arcomat nem tudja felemelni a ködbe szürkült pillanat. KuPé KUPÉ kulturális folyóirat

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 ISSN 2061-9359 k u l t u r á l i s f o l y ó i r a t 2010 2. évfolyam 4. szám Cigánykaraván Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 Gyöngyösi Anikó író

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 6. szám. 2010. augusztus

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 6. szám. 2010. augusztus 125 Ft Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 6. szám 2010. augusztus CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Nyelvkönyvek látássérültek számára

Nyelvkönyvek látássérültek számára 1 Tartalom Közlemény... 2 Nyelvkönyvek látássérültek számára... 3 Könnyebb irodalomhoz jutás látássérülteknek... 4 Gördül a függöny... 5 Érezd magad otthon!... 10 Bothmer táborban jártam... 13 ICC 2013...

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

Közöny. M e n. t r ó p i a. az állampolgár lapja. kéthetente megjelenő elektronikus kiadvány II. évfolyam/36. szám fotó: Gubis Mariann

Közöny. M e n. t r ó p i a. az állampolgár lapja. kéthetente megjelenő elektronikus kiadvány II. évfolyam/36. szám fotó: Gubis Mariann M e n Közöny kéthetente megjelenő elektronikus kiadvány II. évfolyam/36. szám fotó: Gubis Mariann II. évfolyam - 2008/14. hét - kétheti elektronikus kiadvány t r ó p i a az állampolgár lapja 1 2 elószó

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

2011. téli szám. Beszámoló. Interjú. Képes beszámoló a Besi Kupáról Humánosok kalandjai. Interjú egy kilencedikessel Besi-konyha a kulisszák mögött

2011. téli szám. Beszámoló. Interjú. Képes beszámoló a Besi Kupáról Humánosok kalandjai. Interjú egy kilencedikessel Besi-konyha a kulisszák mögött 2011. téli szám Képes beszámoló a Besi Kupáról Humánosok kalandjai Beszámoló Interjú egy kilencedikessel Besi-konyha a kulisszák mögött Interjú Csapatépítő kirándulás Viccek, keresztrejtvény Ajánló a következő

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Második olda. Ai 3" ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december

Második olda. Ai 3 ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december T Beköszönő Második olda m q ZSEBZSIRAF 2003. december ^rti"^ n És ismét üdvözlünk, kedves olvasó! vagy sem, de idén sikerült teljesíteni magunkkal szemben támasztott Hiszed-e a saját követelményeket:

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/6., november december Böjte Csaba: A kis Zita éneke Nehezen gyógyuló sebek Az erősebb hordozza az erőtlent Szeretetteljes karácsonyi

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája ÉN MÉG OLVASOK. ÉS TE? 2009. december 3. Újkerti Könyvtár ÉN MÉG OLVASOK. ÉSTE? Felső tagozatos gyerekek irodalomról, írókról,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

II. évfolyam 2. szám 2006. tél

II. évfolyam 2. szám 2006. tél II. évfolyam 2. szám 2006. tél... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené Róm 9,16 Október 23. Ünnepség az Oratóriumban 2005. október 21-én a Református Kollégium Oratóriumában

Részletesebben

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2003. JÚLIUS 10 24. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Könyves nyár Ember és gondolat Kende Péter Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 26. Nyerges András Tûnô

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER Kedves Olvasó! Minden évben vannak évfordulóink, amikre büszkén vagy talán szégyenkezve, örömmel vagy szomorúan, csodálattal

Részletesebben