P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER"

Átírás

1 A latin õskalendárium 10. hónapja. A pihenés, megbékélés ideje, az emberek a családi tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka gyümölcseit. Decemberre minden jelentõs paraszti munka befejezõdött, így a hónap közepén elkezdõdhetett a latiumi földmûvesek õsi istenének, Saturnusnak az ünnepi hete. Ez a vetési ünnepekkel kezdõdött (Feriae Sementivae), melyet a Consualia követett (a vetés befejezésével Consus isten tiszteletére tartott lóverseny) 11-én vagy 15-én, majd a Larentalia (Acca Larentiának, Romulus és Remus nevelõanyjának), és a mezõk istennõjének 23-án tartott emlékünnepe, a Paganalia. Ezen ünnepek pontos idejét évrõl évre a papok határozták meg. Az igazi Saturnalia 7 napig tartott, 17-tõl 23-ig. Ez a 7 nap a féktelen mulatozás jegyében telt el, minden területen megállt az élet, bezártak a közhivatalok, az iskolákban szünidõ volt, leállt a közúti forgalom, és pihentek a fegyverek. Az ünnepet vallási szertartás nyitotta, majd miután sertést áldoztak Saturnusnak, végnélküli mulatozás kezdõdött, ennek fõ fogása a jó szerencsét, termékenységet jelképezõ szopósmalac volt. A paradicsomi aranykorra emlékezve melynek uralkodója Saturnus volt úr és szolga közös asztalhoz ült, sõt, a Saturnalia fejtetõre állított szokásrendje szerint az urak szolgáltak rabszolgáiknak, akik az ünnep idõtartama alatt azt mondhattak és csinálhattak, amit akartak. Ez a felfordulás eredetileg mágikus célzatú volt, a napfordulóért cserébe tett felajánlás P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P 2006 Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia, Xavér Borbála, Barbara, Boróka Vilma Miklós, Döníz Ambrus Mária, Marion Natália, Natasa Judit, Loretta Árpád Gabriella Luca, Otília, Lúcia Szilárda Valér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta Viola, Violetta Teofil Tamás Zénó, Tifani Viktória, Niké Ádám, Éva Karácsony, Eugénia Karácsony, István János Kamilla, Apor Tamás, Tamara December régi magyar neve: Bak hava, Bak havának kezdõünnepe után: Karácsony hava Szo V Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka 200

2 Jeles napok December 4. Borbála A toronyba zárt ókeresztény mártír szûz, akit saját apja végez ki 306-ban, akit késõbb villám sújt halálra. A magyar középkor és a barokk világ egyik leginkább kedvelt szentje. A négy fõ szûz és a 14 segítõszent egyike, a jó halál védõszentjeként tisztelték. December 6. Mikulás Myrai vagy Barii Szent Miklós, a keleti egyház egyik fõ szentje. A IV. század közepén a kisázsiai Myra püspöke, számos legenda fûzõdik nevéhez. Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki a VI. században (azóta napja december 6.). A hozzá fûzõdõ népszokások miatt napjainkban a legismertebb szent. December 8. Szeplõtelen fogantatás Immaculata Conceptio, régi nevén: Asszonyunk, Máriának foganata. Ez az ünnep nem Mária szûzi anyaságáról emlékezik meg, hanem arra utal, hogy Mária már édesanyja (Anna) méhében való fogantatástól mentes volt az egész emberiséget terhelõ eredendõ bûntõl. December 13. Luca Syracusai ókeresztény szûz vértanú (304 körül), a népi hiedelemvilág jeles alakja. E nap a Gergelynaptár bevezetése elõtt (1582) az esztendõ legrövidebb, legsötétebb napjának számított, a téli napforduló napja volt. Innen erednek a Luca-napi termékenységvarázsló játékok. Elsõsorban vakok és szemfájósok tartották védõszentjüknek, de imádkoztak hozzájuk az utcanõk, a férjhez menõ lányok és azok, akik tûvel vagy más hegyes szerszámmal dolgoztak, mert ezekhez jó szem kell. December 17. Lázár A bethániai nõvérek, Mária és Márta fivére, akit Jézus feltámasztott, pedig már 4 napja halott volt. A középkori legendák alapján föltámadása után Lázár soha többé nem nevetett, s leélve sanyarú életét Karácsony elõtti nyolcadnapon halt meg. December 21. Tamás Apostol, akit a népnyelv hitetlennek nevez, mert az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus feltámadásában, és csak akkor hitt, amikor saját szemével látta õt, és saját kezével érintette sebeit. Hajdani magyar mondás szerint: Szent Tamás szolgája vagyok, vagyis hiszem, ha látom. Ácsok, építészek védõszentje, zománcképe szerepel a Szent Korona keresztpántján. Ünnepe a téli napforduló napja, csillagászati tél kezdõnapja, az év legrövidebb napja. December 25. Karácsony Jézus születésének napja, mióta I. (Szent) Gyula pápa 350-ben hivatalosan is kinyilvánította. A karácsonyfa állításának szokása Németországból indult, egy legenda szerint Luther Márton találta fel. Az elsõ írásos beszámoló 1605-bõl ered. Magyarországon Brunswick Teréz grófnõ állítatott elõször karácsonyfát 1825-ben. A karácsonyi tûzgyújtás (tuskóégetés) franciáknál, angoloknál, dél-szlávoknál meglévõ szokása a nyári napforduló, Szent Iván-napi ellentétpárja. December 26. István Szent István (Sztephanosz) diakónus a kereszténység elsõ vértanúja (görögül: protomártírja). A jeruzsálemi Szanhedrin (legfelsõbb törvényszék) istenkáromlás gyanújával perpe fogja, védõbeszédében hitet tesz amellett, hogy Jézus a megváltó, és Isten fia, a zsidókat pedig Jézus gyilkosainak nevezte. A Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte. December 27. János Apostol és evangélista, Zebedeus fia, idõsebb Jakab testvére, halász, az elsõk közt követi Jézust. A hagyomány szerint õ írta a Jelenések könyvét is (Apokalipszis). Domitianus idején elítélik, de megifjodva kerül ki a forró olajból, ezután számûzik Patmosz szigetére, ahol Isten megnyitotta elõtte a menny kapuját és föltárta neki a jövõt. Domitianus halála után Epheszoszba ment, ahol matuzsálemi kort ért meg. Áldások, imádságok szószólója, templomi mesterségek és patikák védõszentje. Képe a Szent Koronán a felsõ Pankrátor alatt szerepel. A Jeles napokat Jankovics Marcell: Jelképkalendárium c. könyve alapján összeállította: Boldizsár László 201

3 Évfordulók December éve történt Megkezdõdött az államosítás, melynek keretében állami kezelésbe kerültek a legfontosabb vállalkozások. December éve történt I. Ferdinánd ausztriai fõherceg személyében a Habsburg-dinasztia jutott uralomra Magyarországon, mivel II. Lajos király ( ) életét vesztette a mohácsi csatában, vele kihalt a Jagellók magyar-cseh ága. December éve történt Elõször végeztek szív-, tüdõ- és májtranszplantációt egyszerre. December éve történt Megszületett Gianni Versace divatdiktátor. December éve történt Megszületett Vaszilij Kandinszkij orosz absztrakt festõ. December éve történt Meghalt Cloude Monet francia impresszionista festõ (Impresszió, a felkelõ nap). December éve történt Megnyitott a budapesti Szépmûvészeti Múzeum. December éve történt Dublin-ban (Írország) megszületett Sinéad O'Connor énekesnõ, zeneszerzõ, színésznõ. December éve történt 63 éves korában meghalt Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, aki feltalálta a dinamitot, valamint a fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és a béke területén elért kiemelkedõ teljesítmények díjazására létrehozta a Nobel-alapítványt. December éve történt Megalapították az UNICEF-et, amelyet a gyermeki jogok védelmére és a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére hoztak létre. December éve történt Megszületett Feszty Árpád festõmûvész (Magyarok bejövetele körkép). December éve történt III. Henriket, aki véget vetett a pápai trón körüli viszályoknak, II. Kelemen pápa német császárrá koronázta Rómában. December éve történt Julianus domonkos szerzetes visszatért Magyarországra, miután megtalálta a keleti magyarok egy csoportját a Volga-vidéki Magna Hungariában. December éve történt Mexikó elnyerte függetlenségét Spanyolországtól. December éve történt Pétervárott pravoszláv idõszámítás szerint december 16-án meggyilkolták Grigorij Jefimovics Raszputyint (eredeti nevén: Novih) az udvarnál folyó intrikák, a cárné feletti döntõ befolyása és botrányos életmódja miatt. December éve történt Megszületett ifj. Wesselényi Miklós báró, író, az árvízi hajós. A magyarországi reformellenzék vezetõje volt. Az árvízi hajós nevet az 1838-as pesti árvíz során a mentési munkákban való áldozatkész munkájáért kapta. Az évfordulókat a oldal alapján összeállította: Boldizsár László 202

4 Szent Pál: Szeretethimnusz 1Kor 13 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc vagyok vagy pengô cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözôk közt, odaadhatom a testemet is égôáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyôzelmében leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrôl színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. 203

5 Piarista szívvel Interjú dr. Kerényi Lajos tisztelendõ úrral, az Ecseri úti Szent Kereszt templom plébánosával Tisztelettel köszöntöm dr. Kerényi Lajos plébános urat, az Ecseri úti Szent Kereszt plébánia plébánosát, és ebbõl a találkozási alkalomból szeretném megkérdezni, hogy hogyan is alakul a plébánia vallásos élete? Harminc évre tudok visszatekinteni, mert Mindenszentekkor lesz 31 éve, hogy ide helyeztek, és hát akkor egy mélypont volt. A nagy üldöztetéseink után, akkor valami kis enyhület következett 1976-ban, és akkor helyezett ide Lékai bíboros úr. Mégpedig azért, hogy ne figyeljenek nagyon ezek a matadorok, de ezt csak késõbb tudtam meg, mikor a történelmi hivataltól megkértem az én káderlapjaimat, amibõl kiderült, hogy nagyon veszélyes ember ez a Kerényi. Akkor nem sokat tudtam elõtte ebbõl és ez jó is volt, mert az embernek nem kellett sem gátlásokkal küszködni, bár amúgy nem szoktam én félni ezektõl. Érkezésemkor az akkori káplán éppen kórházban volt. A plébános úr rám bízta, hogy itt egy lelki életet alakítsak ki. Akkor az elsõ alkalommal a hívõk idõs bácsik voltak és kilenc fiatal gyerek. És hát akkor ugye a magam módján lelkesen, piarista szívemmel, mert hát ugye piarista vagyok, nagy hitéletet sikerült kialakítani minden vonalon. Egy pár év alatt volt itt olyan, hogy 80 elsõáldozó, meg 60 bérmálkozó, így egymás után. Akkor még különös módon mutatkozott meg az emberekben a vágy Krisztus után. Ez egy magyar tulajdonság hála Istennek. És annyi gyereket hoztak ide a szülõk, mert még akkor nem volt egyházi iskola, csak az a pár és azok nagyon keveset tudtak felvenni. Akkor mondom, itt tömeg volt. Úgy, hogy a templomi hittan is mérhetetlenül jól ment. Mindegyik csoportban volt fõ, és volt olyan, hogy két csoportot is kellett indítani. Hát ez nagyszerû dolog volt. Természetesen aztán a templom is egyre jobban megtelt. Szinte minden mise gyönyörûen tele van, különösen a 9-es, 10-es misék, meg az esti, nincs ülõhely, állnak rengetegen, tehát nagyon szépen fölfejlõdött. Jó munkatársaim vannak. Van egy új misés, õ is kezd belerázódni. A Szabó Zoltán atyával, aki mûvész, mûvészettörténész, és kiállítása is nyílt, most, restaurátor, festõ, igyekszünk nívósan felkészülni prédikációkra. Ez itt szinte egy elízeum, egy kánaán ebbõl a szempontból. Most, hogy az Erdõs Péter bíboros úr meghirdette a missziós évet, fokozzuk a hitoktatást. Nekünk óvodásokból van vagy 30. Most is majd mindjárt óvodás hittan lesz. Akkor van biblia kör, biblia társaság, ma is lesz. Aztán van az ifjúsági hittan csoport, csütörtökön este szokott lenni, mindig között, mindig nagy az érdeklõdés. Akkor van rózsafüzér társaság, de az az ifjúságnál is van külön egy rózsafüzér közösség. Aztán szociális gondozást is indítottunk, van egy láng lelkû asszonyka, aki úgy szereti ezeket a szegény betegeket. El is szégyellem magam néha, mert az ember néha türelmetlen. Szereztünk az önkormányzattól számukra egy ilyen üzlethelyiséget, azt aztán szépen megcsináltuk, és akkor ott õket összehívja imádkozni, kapnak egy kis reggelit, és télen egy kis forró teát, és jól bánik velük, és munkatársai is vannak. Tehát mondom, itt nagyon szép hitélet bontakozik ki, öröm itt lenni, mert annyi kedves arccal, és lendületes emberrel találkozom, hogy ez egy lelki pásztor számára egy visszaigazolás. Most a József Attila lakótelepre visszatérve, a vonzás oda is egyértelmûen kihat? 204

6 Igen. A József Attila lakótelep ugye az elõször bolsevikoknak volt a lakótelepe, mert ez volt itt az elsõ itt a IX. ker-ben, talán még Pesten is. Most nagyon szép, sok zöld övezete van. Az elsõ lakók lassan kihalnak és sok fiatal jön a helyükre. A mi munkánknak híre megy, és ennek vonzóereje, erõtere, van és a fiatalok közül is egyre több vonzódik ide. Sokkal több a transzcendencia, a természet fölötti iránti érzék és igény. Úgyhogy én nagyon optimistán látom a dolgot. Vannak nagy imádkozóink, mert hát az is nagyon fontos. Mindennek az alapja az, hogy legyen ima háttér, mert hát az is erõtér kibocsátás. Mert amikor imádkozunk, amikor szentségekhez járulunk, akkor találkozik az isteni mû, és amit mi adhatunk hozzá a mi szeretetünkkel, befogadó képességünkkel, hozzáállásunkkal, lelkesedésünkkel. Én 10 éve lettem plébános, mikor 3 elõdöm meghalt. Én nem vagyok plébánosnak való, piarista lévén, de hát a lovacskák elfogytak, és akkor a szamarat választották meg. Akkor az egyházközségben én megpróbáltam minden tekintetben rendet teremteni. Annyira fekete volt a templom, annyira elhagyatott volt minden. Megnéztük a büdzsét, 5 millió forint volt. Nem volt az olyan sok. Kezdjük meg a templomot belül, és aztán kívül? Most már minden rendben van, szinte két szektor van még hátra. Már a templom világítása is kész. Én nem okoskodtam, nem voltam kicsiny hitû, csak azt mondtam, hogy Uram rád bízom, aztán elindulok, a többi a Te dolgod lesz. Most már milliónál tartunk, és a hívõk nagyon segítõkészek. Akkor, amikor átvettem itt a kormányrudat, akkor elhatároztam azt, hogy, minden mise végén mondjuk el a Szent Mihály Fõangyal védelmezz minket a sátán ellen. Ennek hatása a plébánia életében is megmutatkozott, mert már nincs intrika. Voltak itt intrikás emberek, de úgy elcsendesedtek. Aztán anyagilag is minden halad elõre. Mindig van pénzünk. Ez roppant érdekes, ha szükség van anyagiakra, egyszerre csak jelentkezik valaki. Köztudott, hogy segít a súlyos betegeken is. Igen. Mert hát engem a kórházba is küld az Úr, most már 50 éve és hát ez is annyira a szívemhez nõtt. Én mindig mondom a betegeknek is, hogy lelkileg meg ne öregedjünk. Az én hozzáállásom, befogadó képességem a fontos. Az Úr ontja a kegyelmet, minden embert üdvözíteni akar, és meg is adja mindenkinek az elégséges kegyelmet. Csak az már a mi dolgunk, hogy felhasználjuk-e, vagy sem, mert az Isten nagyon tiszteli a szabad akaratunkat. Egy indián mondás szerint lovadat elviheted a vízhez, de hogy iszik-e, azt már õneki kell tudni, én nem ihatok helyette. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleménye, és hogy látja, hogyan alakul a gyakorlatban az ökumené itt a plébánián? Én nagyon, nagyon optimistán látom, és nagyon örülök neki, mert gyerekkoromban, olyan veszekedések és olyan parázs viták voltak, meg gyûlölködések, a református, a katolikus, az evangélikus, sokszor még a görög katolikus hívõkkel és hát ez olyan volt, mint az ateisták, akik ugyanúgy mint a kommunisták, torzsalkodtak a hatalomért, és a presztízsért. És ez szépen lassan így elmúlik. A temetõben látom, hogy milyen szeretettel tudnak egymás iránt lenni, a más vallású testvérekkel, lelki pásztorokkal. Az iskolában látom, ugye ott is vannak reformátusok és evangélikus is néhány, és jönnek be a lelkészek, a hitoktatók. Nagyon szeretjük egymást. Tehát megvalósul amit a XXIII. János kezdeményezett a II. vatikáni zsinaton: az ökumené. Õ mondta, hogy ne arról beszéljünk, ami szétválaszt, hanem arról, ami összefog bennünket. És én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez világjelenség lesz. A II. János Pál még a református templomba is bement Debrecenben és ott imádkozott a gályarabokért. És az õ részükrõl sincsen ellenségeskedés, és én nagyon nagyon optimista vagyok. Hát, ez is egy Isteni kegyelem, hogy elérkezett az az idõ, hogy most már végre ne szidjuk egymást. Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes és jó beszélgetést, és hát nagyon jó egészséget és további sikereket kívánok. Köszönöm szépen. LÁSZLÓ GYÖRGY 205

7 Bemutatkozik a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Iskolánk a Kálvin tér közelében található. Eddig már sok ezer diák lépte át a több mint százéves épület küszöbét. Közöttük Gárdonyi Géza, Szent-Györgyi Albert és még sokan mások, akikre büszkék vagyunk. Névadónk útmutatását napjainkban is fontosnak érezzük: Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szerkezetét tekintve 12 évfolyamos iskola. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozat négy éve alatt kialakítjuk, fejlesztjük az írás, olvasás, számolás alapvetõ képességét. Figyelembe vesszük a tanulók különbözõ fejlettségi szintjét és ennek megfelelõen felzárkóztató, illetve tehetségfejlesztõ foglalkozásokat tartunk. Jó hangulatban, az óvoda és az iskola közti átmenet figyelembevételével folyik az alapozó munka. Módszertani kultúránk széles skálán mozog. A hagyományos szótagoló olvasás tanítása mellett megjelennek az új személyiségközpontú módszerek, például a drámapedagógia. A nevelésben nagy segítséget jelent Csendes Éva személyiségfejlesztõ módszere, melynek keretén belül valamennyi alsós osztályban heti egy órában önismereti órát tartunk. Az elsõ osztályosok heti egy alkalommal testnevelés órán korcsolyázni járnak, a többi alsós évfolyam úszni tanul. Mindkét helyre különbusszal utaznak a tanulók. A tanórákon kívül több délutáni foglalkozás közül választhatnak diákjaink: például játékos gyermektorna, labdarúgás, játékkuckó, színjátszó és rajzszakkör, dalosjáték, gyógytorna, logopédia, katolikus- és református hittan. Magas szintû néptánctanítás folyik 1-4 évfolyamon testnevelés-, illetve énekóra keretében, 5. osztályban külön tanórán. Számítógépes hálózatunk lehetõséget biztosít a kicsiknek is az alapismeretek megszerzésére. Valamennyi tanuló igénybe veheti a napközit, amely délután 4 óráig mûködik. Ügyeletet reggel 7 órától 8 óráig, délután 16 órától 17 óráig biztosítunk. A leendõ elsõ osztályosoknak és szüleiknek március 2-án és 3-án 8 órától 11 óráig nyílt napot tartunk. Az ötödik évfolyamtól a tehetséges tanulók 8 osztályos gimnáziumban folytathatják a tanulmányaikat. 206

8 A kisgimnáziumi osztályokba más iskolából jövõ gyerekeket is szeretettel várunk. Mind a saját, mind a külsõs gyerekek írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Azok a tanulók, akiknek nem sikerül a kisgimnáziumi felvételi, általános iskolai tanulmányaikat folytathatják tovább. Természetesen nekik is lehetõséget adunk a továbbiakban arra, hogy ismételten felvételizhessenek gimnáziumi osztályba. Ehhez 6. osztályban külön fejlesztõ foglalkozásokat biztosítunk. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben évfolyamonként két osztályt indítunk. Az évfolyamon általános képzés folyik, melynek során lineáris felépítésben sajátítják el diákjaink a tantárgyak ismeretanyagát. Az érettségi vizsga megszerzésének feltétele két idegen nyelv tanulása. Angol nyelven minden gimnazistánk tanul, a másik nyelv a német, francia, orosz közül választható. Az idei tanév õszi idõszakában már végzõs diákjaink 92%-a C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. A nyolcadik évfolyam után 0. -nyelvi évfolyamot mûködtetünk, mely idõ alatt a tanulók heti 12 órában nyelvet, 5 órában számítástechnikát, informatikát tanulnak. E tanév során diákjaink számára megszervezzük a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgákat. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges diákok versenyekre való felkészítésére a versenyeken való szerepeltetésére. Kiemelkedõ eredményeket értek el diákjaink idegen nyelvek (angol, német, francia), számítástechnika, matematika, kémia, biológia, történelem, magyar tantárgyakból. A felkészítés a délutáni szakkörökön, illetve foglalkozásokon történik, amelyek aztán a osztályban fakultációs csoportokban érettségire, illetve felvételire való felkészítésben folytatódnak. A személyiségfejlesztésben fontosnak tartjuk a tanórán kívüli ismeretszerzést és szórakozás lehetõségeinek biztosítását is. Kora délutáni idõszakban szakértõ kollégák segítségével Fejlesztõ játékon, Kézmûves foglalkozáson, filmvetítéseken vehetnek részt a tanulók a Diákklubban. Iskolai könyvtárunk könyvek, folyóiratok, videofilmek és CD-ROM-ok széles választékával, valamint technikai felszereltségével (nyomtató, fénymásoló), Internet hozzáféréssel ideális feltételeket teremt a tanuláshoz, a tanórán szerzett ismeretek bõvítéséhez. Folyamatos nyitva tartásával (7:30-16:00) egész nap a tanárok és a diákok rendelkezésére áll. Hétvégeken a Természetjáró klubbal gyalogos és kerékpáros túrára mehetnek az érdeklõdõk. Valamennyi osztályfõnök szívügyének tekinti a színház- és múzeumlátogatást. A közösségformálás fontos lehetõségének tartjuk a tanulmányi kirándulásokat és az erdei iskolai programokat. Iskolánkban aktív sportélet zajlik. Az idei év kiemelkedõ eseménye volt a diákok szupermaratoni futóversenyen való részvétele. Diákjainknak lehetõséget biztosítunk a tanítási szünetek tartalmas eltöltésére. Évek óta szervezünk Boglárlellén és Kincsesbányán nyári táborokat, sí- és vándortábort. Jelentkezés a nyolc évfolyamos gimnáziumba: az általános felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgára december 9-ig. Az általános felvételi keretében történõ jelentkezés határideje: február 17. (Adatlap + jelentkezési lap) Mind a két alkalomra jelentkezési lap az iskolában beszerezhetõ. Az írásbeli felvételi ideje: január óra. Felvételi beszélgetés: február 20-tól külön értesítés szerint. SARINAY MIHÁLYNÉ 207

9 Téglamúzeum Ferencvárosban július 1-jén Dr. Gegesy Ferenc polgármester ünnepélyesen megnyitotta Ferencváros elsõ Téglamúzeumát a Liliom u. 36. sz. alatt. A Téglamúzeum létrehozásának gondolata és megvalósítása a városrész rehabilitációjában a kezdetektõl a mai napig ( ) aktív szerepet vállaló Quadrat Kft. nevéhez kötõdik, ami a rehabilitációban bontásra került ferencvárosi épületek bontott tégláit hosszú éveken át gyûjtötte, rendszerezte, eredetüket kutatta, és a múzeumot a székhelye pinceszintjén létrehozta. A téglák ezerévnyi távlatban már Kr. elõtt tõl építõelemei az õsi, ókori, újkori civilizációnak és kultúrának. Híven tükrözik a hajdani készítõik tudását, a belõlük építkezõ egykori mesterek felkészültségét. A múzeum azonban nem is ennek a 120 történelmi évszázadnak téglatörténetét öleli fel, hanem helyi jelleggel mutatja be azt, hogy mely téglákból épült fel ez a városrész az utóbbi évszázadok során. Budapest történetében a XIX. századi gazdasági fellendülés révén paloták, bérházak, közintézmények, gyárak, malmok, üzemek sokasága épült, amelyek megmaradt épületei a fõváros építészeti örökségeinek jelentõs részét képezik. Az 1792-ben alapított Ferencváros történeti városrészei is ebben a korban épültek be, mégpedig a mai kort is meghaladó gyorsasággal, dinamikával (a Ferenc körút menti épületek 12 év alatt jöttek létre). A kiállított, beépített mintegy 4500 db tégla tulajdonképpen ebbõl a korszakból származtatható, és 33 féle téglagyár bélyegeit sikerült az egykori gyárakkal azonosítani, amelyben nagy szakmai segítséget nyújtott a Veszprémi Építõipari Múzeum. Megtalálhatók itt katalogizálva többek között a Szeiffert nõvérek, a Drasche család, az Újlaki Téglagyár, Coburg Fülöp, az István Téglagyár, Anton Hasenauer, és a Grassalkovich gyár téglái, amik a múlt századok anyag iparát, szerkezetét jellemzik. Köszönhetõ ez az identifikálás annak a gyakorlatnak, hogy az egykori gyárak büszkén vésették be gyári, családi (tulajdonosi) bélyegeiket a téglavetõ sablonokba, amelyek a reklám mellett jó- 208

10 val inkább minõségi védjegyként szolgáltak. A tégla mint építõanyag már vitathatatlanul bizonyította alkalmasságát, és egyes terekben, épületekben még ma is szívesen alkalmazzák ezen bontott téglákat, akár az újonnan épülõ társasházi lakásokban is díszítõ elemként. Maga a Téglamúzeum is tulajdonképpen nem a polcokra helyezett darabok sokasága, hanem többfunkciósan kialakított belsõ terek egysége, amelyek egyrészt képzõmûvészeti kiállításoknak, másrészt szakmai elõadásoknak, konferenciáknak kialakított tere, ahol még egy kis színpad is helyet kapott. A múzeum 1896-ban megépült épületéhez kötõdik, hogy itt ezen a helyszínen forgatta Szabó István Oscar-díjas filmrendezõ 1998-ban az egyik legsikeresebb filmjét A napfény íze címmel. Az ünnepélyes megnyitás alkalmával a kerület vezetõi és a meghívott vendégek kivétel nélkül megerõsítették, hogy korunk rohanó életvitelében teret kell adni, idõt kell szánni a múltunk, örökségünk bemutatására, megõrzésére is. A múzeum ingyenesen látogatható munkanapokon. ZETTISCH FERENC fõmérnök (QUADRAT Kft.) PÁRKAPCSOLAT Amíg a körömlakk meg nem szárad, a nô gyakorlatilag teljesen védtelen... Drágám, mindig így fogsz szeretni? Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig téged! Ismertem egy olyan csúnya nôt, hogy mikor a fényképét ben elküldte, felismerte az antivírus. Olyan jó vagyok az ágyban, hogy néha már a saját nevem sikongatom. 209

11 Könyvesház a Kultuccában Így történt: 2003-ban nyitotta meg kapuit a Ráday utca könyvesboltja. Azt képzeltük, és képzeljük ma is, hogy az óriási áruházak, könyvpaloták korában van értelme Hagyományos Belvárosi Könyvesboltot alapítani. Hagyományos alatt minõséget értünk, belvárosi alatt a városnak olyan újraéledõ részét, ahol van igény a minõségre, könyvesbolt alatt azt a helyet, ahol a minõség, a belvárosi életforma és sokféle kulturális-mûvészeti érték megfér egy fedél alatt. Programunkat részben-egészben sikerült megvalósítanunk, hisz áll a Ház, fedele alatt zajlik az élet. Hangulatos pincénkben gazdag irodalmi programok várják az érdeklõdõket. Metafora estek címen a Mûfordítók Egyesülete tartja rangos bemutatóit, a Mesterkurzus a kortárs irodalom szerzõinek és barátainak találkozóhelye, a PSZIN- HÁZ pedig a pszichodráma mûfaját honosította meg. Pár év alatt, évi nyolc fesztiváljával, tekintélyes fõvárosi kulturális helyszínné nõtte ki magát a Ráday KULTUCCA. Az irodalom és a könyvkultúra képviselõjeként a Ráday Könyvesház rendezi 2001 óta a könyvheti fesztiválokat és 2003-ban indítottuk útjára a Költészet napi irodalmi fesztivált. Ez utóbbit az idei József Attila centenáriumi évben, Europoetica varietas néven, már nemzetközi fesztiválként rendezhettük meg, mely sorozatot 2006-ban Europoetica sacra néven folytatunk. Kiadóként is sikeresen mutatkozott be a Könyvesház. Ebben az évben a Szép magyar könyv egyik díját kapta tavalyi kötetünk, és idei, kortárs költõket és József Attilát együtt bemutató soknyelvû antológiánkkal lassan sorozattá érik a megkezdett munka. A Helytörténeti Gyûjteménnyel együttmûködve kiadóként mi jegyezzük a Ferencváros metszeteken 2. füzetét is. Széles tetõ, nyitott ajtók: várja a könyvek barátait a Ráday Könyvesház! ORBÁN GYÖRGY igazgató 210

12 Salkaházi Sára, a szeretet ferencvárosi vértanúja Az 1899-ben jómódú polgári családba született Salkaházi Sára. Érettségi után hamarosan eljegyzett menyasszony lett, majd különféle nõi polgári foglalkozások között keresve találkozott Schlachta Margit 1923-ban alapított Szociális Testvérek Társaságával. Felismerve hivatását visszaadta jegygyûrûjét és 1929-ben lépett be a közösségbe. A Társaság sokféle szociális munkájában vett részt, többek között munkásnõ otthonokat létesített és mûködtetett. Jelentõs irodalmi tevékenységet is folytatott, így írt Árpádházi Szent Margitról misztérium játékot, amelyet 1944-ben mutattak be a mai Erkel Színházban. Az ezen a napon kezdõdött és egyre durvább zsidóüldözés üldözötteit folyamatosan bújtatták a munkásnõ otthonokban október 15-tõl az uralomra került nyilas hatalom már nemcsak az üldözöttek ellen folytatott kíméletlen hajszát, hanem elbujtóik ellen is. A leleplezett bújtatott zsidókat és az õket mentõket is sokszor helyben kivégezték. Salkaházi Sára az élen járt a mentésben és tisztában volt vele, hogy életveszélyben él. Írásba foglalta: fölajánlja életét az általa oly nagyon szeretett Szociális Testvérek Társasága többi tagjáért. Azt kérte Istentõl, hogy saját haláláért védje meg testvéreit ha egyházüldözés, vagy a Társaság és tagjainak üldözése következne be december 27-én Sára testvér a Bokréta utcai munkásnõ otthonba hazafelé tartva látta, hogy fegyveres nyilasok veszik körül a házat és bár visszafordulhattak volna, de nem tették. A nyilasok a bújtatottakkal együtt Sára Testvért is elfogták és a hatóság megtévesztéséért és törvényszegésért tették felelõssé. A csoportot a Bokréta utcából a Duna-partra kísérték és a Szabadság híd mellett Dunába géppisztolyozták õket, melynek helyét emléktábla ôriz. Sára testvért, hogy kivégzése elõtt meg is alázzák meztelenre vetkõztették és úgy lõtték a Dunába. Halála elõtt letérdelt és keresztet vetett és úgy várta a halálos lövéseket. A katolikus egyház benne a felebaráti szeretet vértanúját látja és hamarosan várható boldoggá avatása is. JÓZSEF ATTILA: Isten Hogyha golyóznak a gyerekek, az isten köztük ott ténfereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ô lyukba gurítja. Ö sohase gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ô csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ö vigyáz a tiszta cipôre, az utcán is kitér elôre. Nem tolakszik és nem verekszik, ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban tán nem is hittem. De mikor egy nagy zsákot vittem s ledobván, ráültem a zsákra, a testem akkor is ôt látta. Most már tudom ôt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem tetten értem az én szívemben. 211

13 Testvérvárosunk: Beregszász A VÁROS CÍMERE A pajzs alakú címer zöld mezõben ágaskodó, támadó állású, balra forduló arany színû oroszlánt ábrázol, mögötte kék alapon a pajzs bal felsõ sarkában ezüst színû, sarló alakú fogyó hold, jobb felsõ sarkában ugyancsak ezüst színû hatágú csillag látható. Megjegyzendõ, hogy a járási tanács határozata értelmében a város középületein (a járási közigazgatás és tanács, illetve a polgármesteri hivatal homlokzatán) állandó és kötelezõ jelleggel a kék-sárga ukrán nemzeti zászló mellett ki van tûzve a magyar nemzeti színû zászló is. Ugyanezen határozat értelmében Beregszász magyarsága szabadon énekelheti a magyar Himnuszt és a Szózatot, ami egyedülálló nem csak Kárpátalján, hanem az egész Kárpátmedencei térségben. * * * LAKOSSÁG A évi népszámlálás adatai szerint Beregszásznak lakosa van, a városhoz tartozó Tasnád, Bulcsú és Beregvégardóval együtt, vagyis fõvel kevesebb, mint az évi népszámláláskor volt. A lakosság ilyen nagy arányú csökkenése egyrészt a demográfiai helyzet rendkívül kedvezõtlen alakulásával, vagyis a születések számának csökkenésével és az elhalálozások számának növekedésével, másrészt a nagyméretû kivándorlással magyarázható. Meg kell je- A Vérke-folyó két partján, bort termõ hegyek aljában húzódik meg Beregszász, ez a régi szõlõtermesztõ és borászati hagyományokkal rendelkezõ kisváros. Pápai Páriz Ferenc ( ) neves református egyházi író Dictionarium latino-hungaricum -ában azt állítja, hogy már jóval a magyarok bejövetele elõtt itt római telep létezett, amelyet Peregiumnak hívtak. Ez az állítás azonban nem bizonyítható. Viszont tény, hogy 1063-ban Béla halála után birtokait fiai Géza, László és Lampert örökölték. Ez a vidék Lampertnek jutott, és a néphagyomány úgy tartja, hogy õ alapította a Vérke partján azt a települést, amelyet késõbb róla villa Lamperti -nek, vagyis Lampertházának neveztek el. (Lampertháza a helyszíne A szép asszony dombja címû mondánk cselekménye egy részének.) Hosszú ideig a királyok birtokolták a települést ben II. Géza a kunok gyakori betörése miatt szászokat telepített ide, s ettõl az idõtõl Szásznak, Lampertszásznak, Lamprechtszásznak és Lampertháznak is hívták. Egy monda sokkal elõbbre teszi a helység keletkezésének idejét. Viszont ezzel kapcsolatosan Lehoczky Tivadar, e vidék múlt században élt neves tájkutatója azt írja: Azon regének, mely szerint egy Szász nevû pásztor a mostani r.k. templom helyén viaskodott, két bika feltúrt nyomában nagy kincset talált, s azon e templomot építtette s e körül késõbb Bereg-szásznak elnevezett város keletkezett volna, történeti valóságot tulajdonítani nem lehet tõl írják az okmányokban a várost következetesen Beregszásznak tól hivatalosan ukránul Berehove-nak, oroszul Beregovo-nak nevezik a Vérke-parti, Kárpátalja egyetlen magyar többségû városát ben kapta vissza történelmi nevét. Beregszász május 17-ig járási alárendeltségû város (ekkor kapta meg a megyei jogú város címet), járási székhely, 72 kilométernyire fekszik Ungvártól, a Kárpátontúli megye székhelyétõl. A beregszászi járás területe 802 négyzetkilométer, lakossága 83,3 ezer, ebbõl a városban 32 ezren élnek. A várost a Vérke-csatorna szeli át, amely a Borzsa és a Latorca folyókat köti össze ig kisebb-nagyobb megszakításokkal Bereg vármegye székhelye volt. Mint már említettük, a város alapítója Lampert herceg, I. Endre király Béla testvérének fia volt, akinek 1063-ban jutott birtokába a vidék. Késõbb az Árpád-házi királyok, azok fiai birtokába jutott a vidék. IV. Béla király 1247-ben városi rangra emel- 212

14 te a várost. A középkorban Nagy Lajos és Erzsébet királyné uralkodása éveiben élte fénykorát. Késõbb Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tulajdonába került, aki kastélyt épített a városban. Beregszász kiemelkedõ szerepet játszott a Rákóczi Ferenc vezette kuruc szabadságharcban, május 22-én a város fõterén bontotta ki Esze Tamás a felkelés zászlaját. Itt adta ki Rákóczi Ferenc december 20-án a felkelésre buzdító jelszavát. A város aktív szerepet játszott az es szabadságharcban. A trianoni békeszerzõdés értelmében a város Csehszlovákiához került, 1945 júniusában, akárcsak egész Kárpátalját, Ukrajnához csatolták. Beregszászban egy orosz, két ukrán, három magyar tannyelvû középiskola, egy ukrán és egy magyar gimnázium, szakközépiskola, egészségügyi szakiskola mûködik. Megnyitotta kapuit a tanulni vágyó ifjúság elõtt a Tanárképzõ Fõiskola. Mûködik az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, a járási kultúrház mellett amatõr népszínház szolgálja még a magyar színházkedvelõ közönség igényeit. Aktívan részt vesz a város kulturális életében a zeneiskola. A városnak fejlett fafeldolgozó, bútorgyártó, mûszer-, ruhakészítõ ipara volt, üzemei azonban a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben nem teljes kapacitással mûködnek. Jelentõs a vidék borászata, a kárpátaljai borokat a Beregszászi Szõlõ- és Pincegazdaságban palackozzák. Jelentõs munkát végeznek a magyarok identitástudata fejlesztése terén a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége városi és járási szervezetei. Beregszászban négy köztéri szobrot (Petõfi Sándor, Kossuth Lajos, Bethlen Gábor; Illyés Gyula) emeltek, 42 emléktáblát avattak a magyar nemzet nagyjai emlékének végén Beregszászban megnyílt a Magyar Köztársaság Fõkonzulátusa. gyeznünk azonban, hogy sokan kétségbe vonják a évi népszámlálás hitelességét és pontosságát, a népszámláló biztosok nem minden udvart, lakóházat kerestek fel. A férfiak száma (47,1%), a nõké (52,9%). Beregszászon magyar (48,1%), ukrán (38,9%), 1500 orosz (5,4%), 1700 roma (6,4%), 900 más nemzetiségû (1,2%) polgár él. Elõször fordult elõ, hogy a magyar nemzetiségûek részaránya 50 százalék alá csökkent a városban, ami aggasztónak tekinthetõ a magyarság megmaradásának szempontjából, még akkor is, ha részaránya még mindig a legmagasabb a városban a többi nemzetiségekhez viszonyítva. A városban egy négyzetkilométerre 2720 lakos jut, népsûrûség tekintetében tehát elmarad a többi kárpátaljai megyei jogú város Ungvár (2933), Munkács (2733), Huszt (3240) mögött. ÉLETMÓD Az idegbaj öröklôdô betegség. Én is a gyerekektôl kaptam. Ha még egyszer élnék, ugyanezeket a hibákat követném el, csak hamarabb. Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a világra küldött. De annyira le vagyok maradva, hogy valószínûleg örökké fogok élni. Annyit olvastam a szesz és a dohányzás káros hatásáról, hogy elhatároztam, abbahagyom... az olvasást! Nem az a baj, hogy nagy az Isten állatkertje, hanem hogy alacsony a kerítés. Ne halaszd holnapra, amit meghatározatlan idôre elnapolhatsz. Azt mondják, elmebajban szenvedek. De én nem szenvedek, élvezem minden percét. Jani bácsi! Használt az erôsítôszer, amit a múlt héten írtam fel magának? Nem bírtam letekerni a kupakját

15 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: Búcsúlevél Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk. Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerû ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is. A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést! Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni. Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön. Annyi mindent tanultam tôletek, emberek... Megtanultam, hogy mindenki a hegytetôn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor egy újszülött elôször szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni. Annyi mindent tanulhattam tôletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek. Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erôsen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked ôre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked, szeretlek, és nem tenném hozzá ostobán, hogy hiszen tudod. Mindig van másnap, és az élet lehetôséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el. Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott idôd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd ôket és bánj velük jól, jusson idôd arra, hogy azt mondd nekik, sajnálom, bocsáss meg, kérlek, köszönöm és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz. Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erôt és bölcsességet, hogy kifejezhesd ôket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked. 214

16 Életmód, hobbi Karácsonyi díszek készítése A karácsonykor sok dísz kerül a fákra. Itt is adunk néhány könnyen elkészíthetõ és mutatós dísz ötletet! Szükséges anyagok: Fehér vagy ezüst színû filc vagy karton anyag Arany vagy ezüst paszomány és zsinór Tömõ anyag, karton a sablonhoz, olló Az elkészítés menete: Ehhez a karácsonyi díszhez elõbb kivágjuk a csizma, karácsonyfa és a harang mintákat 2x tetszõleges méretben, majd az egyik felére felvarrjuk, az aranypaszományokat, majd a forma másik felét is hozzávarrjuk úgy, hogy egy kis rést hagyunk a tetején, itt kitömjük a formát és bevarrjuk. Az aranyzsinórt is hozzá erõsítjük a tetejéhez a bevarrásnál és már készen is vannak a díszeink. Kellemes fadíszítést kívánunk! KARÁCSONYI KAKTUSZ (Schlumbergera truncata) A karácsonyi kaktusz hajtásait erõsen fogazott, lapos szártagok alkotják. Karácsony táján jelennek meg a hajtások csúcsán fehér, piros, rózsaszín, lilásvörös virágai. A levélszerû szárak kezdetben felfelé ívelnek, de késõbb a többi szártag kifejlõdése után lehajlanak. Jól megvilágított helyet igényel, közvetlen napsütés nélkül. Májusban ki lehet tenni a napos erkélyre vagy teraszra. Télen bõséges virágzással hálálja meg a tápanyag utánpótlást. A nyugalmi idõszak elmúltával (bimbók megjelenésekor) öntözzük bõven. ÉLETMÓD Rendszergazda vagyok. Ha röhögni lát, mentsen! A nyúl egy igazi jellem. Ott ül a fûben, de akkor sem szívja! A boldogság két fontos eleme: jó egészség és rossz memória. Jobb ma egy alkoholmérgezés, mint holnap egy szívroham. Ha úgy gondolod, hogy mindenkiben van egy kis jó, akkor még nem találkoztál mindenkivel. Dédanyám olyan öreg volt, hogy mikor rászóltam, viselkedjen korához illôen, meghalt. 215

17 Zárszó A Kalendárium zárszava a köszöneté és egy rövid számvetésé. Az egész úgy kezdôdött, hogy megismertük Rákospalota évi Kalendáriumát, amely a rákospalotaiaknak szólt, szûkebb pátriájukról a polgári értékek felmutasásával, az otthon szûkebb környezetének megismerésére, a hely szellemének felidézésére, és ezen keresztül mozgósítás egy polgári közösség kialakítására. Ezután már csak a gyors elhatározás és támogatók, közremûködôk toborzása volt szükséges a kezdéshez. Az elképzelésnek egy nagyobb plénum elôtti ismertetése alkalmából nem várt számú jelentkezés után megalakulhatott a szerkesztô bizottság és elindulhatott a munka. Persze ez így csak leírva ilyen egyszerû. A megvalósításhoz ötletek kellettek és nagyon-nagyon sok munka, de kellô jártasság nélkül. Ezt menet közben kellett pótolni. Visszagondolva nem lehet érzelem nélkül felidézni a hétfô esték igen tevékeny szerkesztôi összejöveteleit, amelyeken folyamatos volt a kész anyagok összehozása, hónapokba való beillesztése. A hetek többi napjain készültek az interjúk, azok szerkesztése, fényképezések, jöttek-mentek az ek a bizottsági tagok között, akik napközben végezték fô tevékenységüket. Jelen sorok írója a szerkesztô bizottság tagjainak szóló köszönet elé le kellett hogy írja a fentieket, hogy a Kalendárium olvasója valóságosan tudja értékelni a szerkesztô bizottság tagjainak szóló köszönetet. Az is hozzátartozik még az elsô Ferencvárosi Kalendárium történetéhez, hogy a közremûködôk között értékes barátság is ki tudott alakulni. Kedves Barátaim! Köszönöm, hogy kemény munkával létre tudtuk hozni a Ferencvárosi Kalendárium 2006 mûvet, amely reményem szerint elindítja egy élhetôbb otthon, környezet megteremtését szeretett kerületünkben. A szerkesztô bizottság nevében köszönetet kell mondunk minden támogatónknak, legelôször is Dr. Gegesi Ferenc Polgármester Úrnak, aki elsô kérésre többszörös támogatásban részesített minket, interjúalanyainknak, akik értékes szerzôtársaink lettek. László György 216

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2014/2015-ös tanévének májusi hírlevelében megtalálhatja az állandó és várható programjainkat, valamint közérdekű információinkat.

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének decemberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben