SZAKLAPOZÓ. Nyelvtanítás az iskolákban. Nálunk több nyelvóra az Európai Unióban csak olyan többnyelvű országokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKLAPOZÓ. Nyelvtanítás az iskolákban. Nálunk több nyelvóra az Európai Unióban csak olyan többnyelvű országokban"

Átírás

1 SZAKLAPOZÓ GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSI SZAKMACSOPORTOK TANÁRAINAK LAPJA május KEDVES OLVASÓNK! Májusi gazdasági Szaklapozónk központi témája a nyelvoktatás. Címoldalon található cikkünk hazai kutatások alapján mutatja be a témát. Másik írásunk a modulrendszerű idegen nyelvi vizsgáztatás tapasztalatairól szól. Két interjút is közlünk készülő könyveink szerzőivel. Ezekből a beszélgetésekből a kétszintű érettségiben történő változásokról is szó van. Márciusban került sor a Gundel Károly TISZK-ben az álláskereső börzére. Cikkünk a tanulók, valamint a gyakorlóhelyek és állások találkozásáról szól. Utolsó írásunkban régiónként mutatjuk be a szakképzési irányokat, a legkelendőbb szakmákat és szakterületeket. A Képzőművészeti Kiadó tankönyvlistás könyveivel zárjuk tavaszi számunkat. Reméljük, most is sok hasznos olvasnivalót találnak a gazdasági szolgáltatási szakmacsoportok szaktanárainak lapjában. Üdvözlettel, A TARTALOMBÓL: Elméleti gazdaságtan a gyakorlatban Marketing mindenütt Asztalos Ágnes felelős szerkesztő Idegen nyelvi modulvizsgák Állásbörze a Gundel Károly TISZK-ben A szakképzés irányai Nyelvtanulás nyelvtudás? Egyre több magyar beszél idegen nyelveket, az elmúlt húsz évben megduplázódott a legalább egy nyelvet társalgási szinten ismerõk száma. Ugyanakkor az iskolai nyelvoktatás még mindig nem elég hatékony: a nyelvtanulással töltött évek nem függnek össze a használható nyelvtudással és különösen nehéz a szaknyelv elsajátítása a szakközépiskolákban, szakiskolákban. Minden második-harmadik ember, vagyis körülbelül 4 millióan beszélnek társalgási szinten legalább egy idegen nyelvet Magyarországon. Míg 1980-ban csupán a lakosság 10%-a vallotta azt magáról, hogy ismer egy idegen nyelvet, addig 2006-ra ez az arány 42%-ra nőtt. Ennek ellenére Magyarország más európai országokkal összevetve még mindig az utolsók között van. Az Európai Unió polgárainak átlagosan 70%-a ismer egy idegen nyelvet, de Hollandiában és Dániában a lakosság több mint kétharmada legalább két nyelvet beszél folyékonyan. Nyelvtanítás az iskolákban Nálunk több nyelvóra az Európai Unióban csak olyan többnyelvű országokban jellemző, mint Belgiumban, Luxemburgban vagy Máltán. A 2005-ös adatok szerint Dániában 6 évig 510 órában, Finnországban 6 évig 456 órában, Svédországban 9 évig 480 órában, Magyarországon 9 évig 984 órában tanultak átlagosan nyelveket a fiatalok. Hiába magas azonban az óraszám Magyarországon, ha a kutatási eredmények szerint a heti óraszámok, a nyelvtanulással töltött évek száma és a tudás között a kapcsolat nagyon alacsony. Gyakori, hogy már első osztálytól elkezdik, és kisebb csoportokban tanítják az idegen nyelveket, a nyelvtanításra fordított sok pénz és idő ellenére az oktatás mégsem elég hatékony. A nyelvtanulás sikertelenségének oka a módszerekben keresendő. Több felmérés ugyanis azt mutatta ki, hogy a tanórákon még mindig nem a nyelvhasználatra, a kommunikációra helyezik a hangsúlyt a pedagógusok. A gyakorlatban továbbra is nyelvtanközpontú feladatból van a legtöbb. A leggyakoribb osztálytermi eljárás a fordítás, a nyelvtani gyakorlás, a hangos felolvasás, míg legritkábban a párbeszédek, a szerepjátékok, a párés csoportmunkák fordulnak elő a tanórákon. Mind a diákok, mind a tanárok túl sokat beszélnek magyarul az órákon. Magyarul folyik az óraszervezés, a fegyelmezés és a személyes kommunikáció is. Komoly problémát jelent, hogy bár az általános iskolások fele már első

2 Szaklapozó Ehhez azonban ma még nincs meg a megfelelő tanári gárda. Szakmai nyelvtanulás osztályban, sőt óvodában elkezdi a nyelvtanulást, a középiskolába bekerülve kétharmaduk szinte a nulláról kezdi újra az idegen nyelv elsajátítását. Az országos kutatások azt mutatják, hogy míg az elitiskolákban, a nyelvtagozatos vagy két tanítási nyelvű oktatási intézményekben korszerűbb oktatási módszerekkel dolgozva kifejezetten jó eredményeket érnek el a diákok, addig számos iskolában kevésbé jók az eredmények. A legtöbb diák az iskolai oktatás mellett magántanárhoz is jár, ott szerzi meg a nyelvvizsgához szükséges tudást. Az árnyékiskola pedig nem kevésbe kerül: a nyelvvizsgára való felkészítésért akár százezreket is ki kell fizetni. A nyelvtanulás problémáinak megoldását jelenthetné, ha szaktantárgyakon keresztül sajátíthatnák el a fiatalok az idegen nyelvi ismereteket. A kutatások szerint a szakközépiskolások közül csak minden tizedik tanul két idegen nyelvet. A szakközépiskolás diákok mintegy 60%-a angolul tanul, 40%-uk németül, míg a szakiskolásoknál éppen fordított az arány. Nagyon kevés az a szakoktató, aki idegen nyelven is tud, és még kevesebben vannak azok, akik a nyelvtanításban is részt vállalnak. Tehát alig van valaki, akitől a diákok a szakmát és a nyelvet is elsajátíthatnák. Míg a tanárok úgy hiszik, diákjaikat nem érdekli a szaknyelv, a szakiskolai tanulók fele, a szakközépiskolásoknak pedig közel háromnegyede érzi úgy, hogy túl keveset foglalkoznak az iskolában a szaknyelv tanulásával. A szakközépiskolák és szakiskolák többségében megfelelőek a nyelvtanulás körülményei. A diákok átlagosan 13 fős csoportokban, heti 3-4 órában tanulnak nyelveket. Az iskolákban szinte mindenhol van CD/ DVD-lejátszó, projektor, számítógépterem és internet. Ennek ellenére alig használják ezeket a lehetőségeket. A tanulók szerint az órákon a tanár leggyakrabban magyarul beszél, nyelvi szabályokat gyakorolnak, és mondatokat vagy szöveget fordítanak. Ők szívesebben használnák a számítógépet, szeretik kitalálni a szavak jelentését, párban és csoportban kreatív feladatokat megoldani. Ám ezekre nagyon ritkán van alkalmuk. A kutatások alapján kulcsfontosságú, hogy a nyelvtanárok az oktatási intézmény igényeinek megfelelő továbbképzésen vehessenek részt, és a szakoktatók nyelvi képzésére is nagy szükség van. Ezt ajánljuk 2 Fiziker Róbert: Kereskedjünk németül! 1 4. Varga Krisztina: Kereskedjünk angolul! 1 4. MK /I IV. MK /I IV MÁJUS

3 Elméleti gazdaságtan a gyakorlatban Nemcsak a kétszintû érettségi és annak a 2011-tõl érvényes új követelményei befolyásolták a Makroökonómia könyv elkészültét, de nagyban hatott rá a gazdasági válság is. A válság ugyanis megkérdõjelezte az eddigi közgazdasági iskolák elméleteit. Az Elméleti gazdaságtan 12. osztályos könyveinek szerzõjével, Fazekas Ildikóval beszélgettünk. Nagyon népszerű a közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák tanárai és diákjai körében az Elméleti gazdaságtan 11. osztály Mikroökonómia kötete és feladatgyűjteménye. Mit gondol, mi a könyv sikerének titka? A könyv a éves korosztály számára is érthető nyelven fogalmazza meg a mikroökonómiai fogalmakat, összefüggéseket. Bemutatja, hogy az elmélet mely részei hogyan hasznosíthatók a gyakorlatban. Ez fontos, mivel a magyar lakosság pénzügyi és tőkepiaci ismeretei igen hiányosak. Nagyon várják már az iskolák a 12. osztályos kötetet is. Mi hátráltatta a könyv elkészülését? A makroökonómiai elméletek bonyolultak. Ugyanannak a gazdasági események a különböző elméletek szerinti magyarázatai akár ellentmondásba is kerülhetnek egymással. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyik elmélet jó vagy rossz. Csak annyit jelent, hogy a különböző elméletek más gazdaságpolitikai célt szolgálnak. Mikorra várható a könyv megjelenése? Reményeim szerint a könyv őszre az iskolákba kerülhet. Napjainkra különböző közgazdasági, elsősorban makroökonómiai elméletek, iskolák alakultak. Milyen modellt követ a könyv elméleti része? A könyv alapvetően Keynes elméletére épül. Ez alól csak az állam gazdasági szerepéről szóló fejezet kivétel. Ebben a fejezetben a keynesi monetáris politika mellett a Milton Friedman nevéhez kapcsolható modern monetarista elmélet is bemutatásra kerül. A gazdasági válsággal az újságok és hírportálok címlapjaira, a híradók elejére kerültek az olyan makroökonómiai fogalmak, mint foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció és állami szerepvállalás. Hogyan lehet a könyvben az elméleti alapokat és azok gyakorlati megvalósítását ötvözni? A könyvben egyrészt szerepelnek az említett fogalmakkal kapcsolatos aktuális adatok, másrészt a példákban bemutatásra kerül, hogy egy-egy aktuális gazdaságpolitikai intézkedésnek milyen hatásai vannak. Mi a tanórai tapasztalata, mennyire nőtt a diákok érdeklődése a makroökonómia iránt a válság kiterjedésével? A diákok érdeklődése alapvetően nem változott. Korábban is és most a diákok kisebb részét érdeklik csak a gazdasági jelentések. Ennek oka lehet, hogy a gazdaságban a makroökonómia hatások túlnyomó része hoszszabb távon érvényesül. A diákokat, mint ahogy a felnőttek jelentős részét a ma és csak saját maguk érdekli. Rövid távon akarnak minél nagyobb hasznossághoz jutni, legyen ez a hasznosság bármilyen formájú. Végül egy kérdés a kétszintű érettségivel kapcsolatban: egyre többen hangoztatják, hogy bizonyos szakokon kötelezővé kellene tenni az emelt szintű érettségit adott tantárgyakból. Mi a véleménye erről az indítványról? Egyetértek ezzel, kiegészítve, hogy nemcsak bizonyos szakokon, hanem minden szakon kötelezővé kellene tenni legalább egy tantárgyból az emelt szintű érettségit. Egyrészt a kétszintű érettségit megelőző időszakban a felsőfokú oktatásba csak felvételi vizsgával lehetett bejutni. Másrészt a középszintű érettségi a tantárgyak többségében nagyon alacsony színvonalú. Manapság, némi túlzással mondható, hogy aki tud írni és ismeri a négy számtani alapműveletet, bekerülhet a felsőfokú oktatásba. A diákokat ez a rendszer nem ösztönzi több ismeret elsajátítására. Miért tanuljon többet, ha közepesnél gyengébb eredménnyel is bekerülhet az általa választott szakra. Ez rontja a felsőfokú képzés színvonalát is, és az onnan kikerülő végzettek jelentős része sem rendelkezik a szakmájához szükséges tudással. Ezt ajánljuk ELMÉLETI GAZDASÁGTAN 11. OSZTÁLY MIKROÖKONÓMIA FAZEKAS ILDIKÓ Elméleti gazdaságtan 11. osztály Mikro ökonó mia ELMÉLETI GAZDASÁGTAN 11. OSZTÁLY FELADATGYŰJTEMÉNY FAZEKAS ILDIKÓ Elméleti gazdaságtan 11. osztály Feladatgyűj te mény Elméleti gazdaságtan 12. osztály Mak ro - ökonó mia Elméleti gazdaságtan 12. osztály Feladatgyűjtemény MK MK MK MK MÁJUS 3

4 Marketing mindenütt 2006-ban jelent meg a Marketing 11. és 12. osztályos kötet, melyeknek töretlen a népszerûsége: több ezer iskolában, több tízezer diák tanult a kétszintû érettségire felkészítõ könyvekbõl. Népszerû szerzõnk, Végné Faddi Andrea 2008-ban elkészítette a modulrendszerû kereskedelmi képzésekhez illeszkedõ esettanulmány-gyûjteményeit, azóta pedig új könyvön dolgozik. Nagyon népszerű a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakközépiskolák tanárai és diákjai körében a Marketing 11. osztály és 12. osztály című könyv. Mit gondol, mi a könyv sikerének titka? A marketingben az egyik alapelv, hogy próbáljunk meg a vevő fejével gondolkodni. Ezt az elvet követve egyrészt megpróbáltam a diákok fejével gondolkodni, és egy olyan tankönyvet szerettem volna kiadni a kezemből, amiből diákként én is szívesen tanultam volna. Gyakorló tanárként pedig a kollégáim munkáját szerettem volna megkönnyíteni azzal, hogy ne diktálással töltsék az órát. A könyv sikeréhez feltétlenül hozzájárulnak kolléganőm, Varga Krisztina szellemes illusztrációi is. A Marketingtevékenység ( os modul) és Marketing és PR alapismeretek ( os modul) esettanulmány-gyűjtemények is népszerűek. Mennyivel más a tananyag feldolgozása ezekben a kötetekben a 11. és 12. osztályos könyvekhez képest? A Műszaki Kiadóval egyeztetve úgy gondoltuk, hogy ezeket a kiadványokat nagyrészt azok a diákok fogják forgatni, akik 11. és 12. osztályban már tanultak marketinget, és az érettségi utáni OKJ-s képzésben célirányosan már a szakmai vizsgára készülnek. A diákok egyrészt az Emlékeztető -ben a már korábban tanultakról találhatnak összefoglalást, másrészt a feladatok, esettanulmányok célzottan az NSZFI által közzétett szóbeli vizsgákra készítik fel a tanulókat. Mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akik korábban még nem tanultak marketinget? Az idei év során egy olyan ötödéves osztályban tanítottam, ahol 90%-ban gimnáziumból jöttek a gyerekek. Bebizonyosodott, hogy a marketing alapjait és a marketingkommunikációt már szeptembertől lehet párhuzamosan tanítani: a 11. osztályos tankönyvhöz a 62-es modul, a 12. osztályoshoz pedig a 66-os modul esettanulmányaival mélyítve a tananyagot. Milyen új könyvön dolgozik jelenleg? Már több mint egy éve a os A marketing és reklámtevékenység szervezése modulon dolgozom. A tananyag feldolgozása inkább a középiskolai vagy a modulrendszerű könyvekhez hasonlít? A 66-os modul viszonylag sok új reklámszervezéssel kapcsolatos témát ölel fel, ezért úgy tűnik, hogy újra sikerült egy hibrid könyvet kitalálni. Terveink szerint az új könyv tartalmazni fog a 11. és 12. osztályos tankönyvben megszokott elemeket is, de a magas óraszámra való tekintettel több feladatot és esettanulmányokat is. Emellett több internet segítségével megoldható feladat is készült. Hogyan tudják használni a diákok a számítógépet, az internetet a tanulás során? A tanítás során én mindig is igyekeztem a valós életben megjelenő példákat, feladatokat, megoldásokat mutatni. Az elmúlt egy évben heti egy marketingórát számítógép-teremben tudtam tölteni az osztályokkal. Egyre több olyan feladatot találtam ki és próbáltam ki a tanulókkal, amihez számítógépes ismeretek voltak szükségesek (például PowerPoint prezentációk készítése), vagy az interneten kerestünk anyagokat. A könyvön kívül milyen elektronikusan hozzáférhető anyagok segítik a tanárok munkáját? Rengeteg képi anyagot gyűjtöttünk össze a tanórák során, aminek nagy része sajnos hely hiányában ki fog maradni a tankönyvből. Viszont nem szeretném, hogy ez az értékes gyűjtemény kárba vesszen, ezért úgy gondoltuk, hogy a Műszaki Kiadó honlapjáról letölthetővé tesszük ezeket az anyagokat. Távlati terveim között szerepel a marketing interaktív tananyaggá történő feldolgozása is től változik a kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a marketing érettségi. Milyen változás várható? Mióta a marketing középiskolai tantárgy lett, rengeteg változáson ment át az érettségi. Nekem nagy szívfájdalmam, hogy megszűnt ÖNÁLLÓ érettségi tárgy lenni, pedig a 11. és 12. osztályos tankönyvek összefoglaló feladatsorai bizonyítják, hogy a szóbeli mellett nyugodtan lehetne írásbeli érettségit is szervezni marketingből. Sajnos az én értesüléseim szerint a Közgazdaságtan helyett a Vállalkozástannal fogják újra összecsapni, de még változhat a helyzet MÁJUS

5 Mi a véleménye a változásról, mennyire érinti ez a marketing könyveket? Legjobb tudomásom szerint a változás a marketing tantárgyat és a marketing tantárgy érettségi követelmé- nyeit NEM érinti. Csak bizakodni tudok, hogy hátha sikerül visszakapni az önálló érettségi lehetőségét. Ennek érdekében ha felkérnének rá szívesen összeállítanék egy minta írásbeli érettségi feladatsort is. Ezt ajánljuk Marketing 11. osztály A marketing alapjai Marketing 12. osztály Marketingkommunikáció Marketingtevékenység Esettanulmánygyűjtemény a os modulhoz Marketing és PR alapismeretek Esettanulmánygyűjtemény a os modulhoz MK MK MK MK Idegen nyelvi modulvizsgák március 31-én az NSZFI székházában került sor az Idegen nyelvi kompetenciák a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben címû elõadásra. A fõ téma az idegen nyelvi készségek számonkérésének helye és módja volt a szakmai vizsgán. Az NSZFI szaktanácsadója, Stágel Imréné ezúttal rendhagyó továbbképzést szervezett: nem a szakmai tárgyakat tanítók, hanem nyelvtanárok voltak mind az előadók, mind a hallgatók a továbbképzésen. Erre a konzultációra nagy szükség volt, mivel a szakmai idegen nyelv oktatásának fő problémája, hogy a nyelvtanárok nem mindig értenek a szakmai tárgyakhoz, a szakmai tárgyakat tanítók pedig nem rendelkeznek nyelvtanári képesítéssel. A továbbképzés előadói az ország különböző pontjaiból jöttek, így változatos összetételű tanulócsoportokkal kifejlesztett módszertani ismereteket tudtak átadni. A kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport ügyintéző, kereskedő és bolti eladó szakképesítéseinek idegen nyelvi moduljai mellett a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoport vendéglős szakképesítésé nek nyelvi követelményeire való felkészítés módszereiről hallhattunk érdekes előadásokat. A nyelvoktatásra is igaz a modulrendszerű képzés három jellemzője: Kompetencia alapú: a korábbiakkal ellentétben nem a tanteremben vizsgáztat a nyelvtanár, hanem a gyakorlati vizsga helyszínén: boltban, tanirodában stb. Moduláris szerkezetű: az idegen nyelv nem egy külön vizsga, hanem az egyes modulok záróvizsgájának a részét képezi. Ez néhol problémát is jelenthet: például a vendéglős szakképesítés öt moduljában is szerepel idegen nyelvi feladat, tehát ötször kell idegen nyelven vizsgáznia a tanulónak és értékelnie a nyelvtanárnak. Munka- és tevékenységcentrikus: ahol a munkában is használni kell az idegen nyelvet, ott kérik számon a vizsgán is. A tudásszint elvileg nem változott a korábbi képzési rendszerhez képest, de más módszerekkel kell képezni a tanulókat, és máshogy is kell számon kérni a tudásukat MÁJUS 5

6 Idegen nyelvi kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelményekben A szakmai és vizsgakövetelményeket végignézve általában 3-as szintű elvárás fogalmazódik meg a diákokkal szemben, ami az alapvető kommunikációs készségeket jelenti: írás, olvasás, hallás, beszéd, telefonálás. A szóbeli számonkérés egy karakter hosszú szöveg megértését jelenti, vagy rövid párbeszédet, telefonálást. Ahol ezt a szakmai és vizsgakövetelmények nem szabályozzák, ott a tanárnak a feladata eldönteni a tétel formáját. A gyakorlati számonkérésnél a vizsgaszervező (iskola) állítja össze a tételsort, amit előzetesen el kell fogadnia a vizsgabizottságnak. Nem lehet vizsgázni idegen nyelvi tétel vagy felelet nélkül, mert ezt előírják a szakmai és vizsgakövetelmények. Az viszont már az iskolára van bízva, hogy milyen arányban számítja be a modul eredményébe az idegen nyelvű feleletet. Általában 20 40%-ban szokták meghatározni az idegen nyelv arányát. Az arány függhet az iskolai képzés óraszámától, valamint attól, hogy mennyire szükséges az adott munkaerőpiacon a nyelvtudás. Gyakori kérdések Gyakran kérdezett téma, hogy a speciális szakiskolákban a tanulási nehézségekkel küzdők, diszlexiások felmenthetők-e a nyelvi vizsga alól. Vannak, akik a közoktatás osztályában felmentést élveznek a nyelvtanulás alól. A szakmai és vizsgakövetelmények azonban egyértelműsítik, hogy nyelvből vizsgázni kell! Aki ezt a követelményt nem tudja teljesíteni, olyan szakmát érdemes választania, amihez esetleg nem kell nyelvtudás. Friss információ, hogy a vendéglős szakképesítés idegen nyelvi tételei 2010 márciusában változtak, de a kereskedelmi ügyintéző szakmák tételeit is 2009 novemberében módosították, egyértelműsítették. Itt felvetődhet a kérdés, hogy milyen tételsor érvényes a vizsgán, ha az év közben megváltozott. Erre a válasz, hogy a tételsor a nive holnapján csak tájékoztató jellegű, a tanítás a központi programok ajánlásai alapján folyik, nem a tételsor alapján. A vizsgán használandó hiteles tételsort az NSZFI-nél kell igényelni. Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek angol nyelven A budapesti Marjainé Salamon Éva osztotta meg a tapasztalatait a os modul tanításáról. Az iskolájukban 32 héten át heti 3 órában tanítják az angolt, így 90 óra alatt kell felkészülnie a tanulóknak a vizsgákra. Az ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek második vizsgafeladatának A és B tétele magyar nyelvű. A C tételben az idegen nyelvű okmányokat a diákoknak magyarul kell értelmezniük. A tanuló a meghatározott okmányt felismeri, kiválasztja és megmagyarázza. Ehhez passzív nyelvtudás szükséges. A tételt gyakran az ügyviteli ismeretek tanár pontozza, mert tud angolul. A modul harmadik vizsgafeladatának A tétele magyar nyelvű, a B tétele pedig idegen nyelvű kommunikáció. A vizsgára készülésnél kiemelt fontosságú a kérdezni tudás, az udvariassági formulák és a függő beszéd. Az órákon rendszeresen végeznek kommunikációs gyakorlatokat, és néznek filmet (Meeting Objectives, Oxford). A dolgozatokban gyakorolják a magyar párbeszédek magyarról angolra fordítását. Ezenfelül társasjáték és szituációs kártyák segítik az órákon a tanulást. A vizsgatételekre való felkészülést segíti, hogy a magyar tételekhez hasonlóan az információtartalom vázlatát is kidolgozzák előre, így a pontozás is könnyebb. 4-5 lépésben leírják egy-egy tétel részleteit, így tipikus szituáció jön létre. Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek német nyelven A pápai Virág Jánosné logisztikai ügyintézőket tanít német nyelvre heti 6 órában, amely az ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek mellett a logisztikai szakmai nyelvet is magában foglalja. Ebből a 6 órából 4 a szakmai szókincset bővítő, 2 pedig a kommunikációs képességeket fejleszti. Mivel az előadó német anyanyelvű, azt tanácsolja a tanulóknak, hogy mondatokat, fordulatokat érdemes megtanulni, nem szavak fordítását, mert más a német gondolkodásmód. Szintén nehézséget jelenthet a tanulóknak, ha nem értik meg az egyes szituációkat, ezért szerinte is fontos az egyes tételek vázlatát kidolgozni. Szükséges még az írásbeli és szóbeli kommunikáció közötti hasonlóságokat kiemelni. A Klett és a Pons könyveket használja az előadó a tanítás során, de sajnos nagyon drágák MÁJUS

7 Ú J D O N S Á G O K 2010-ben megjelenõ új könyveink Peresztegi Éva: Ügyviteli alapismeretek 11. osztály Feladatgyűjtemény MK Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. Vállalkozások gazdálkodása MK Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 12. osztály Makroökonómia MK Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 12. osztály Feladatgyűjtemény MK Sári Lászlóné: Pályaorientáció szakiskolásoknak MK Sándor Ildikó Benedek Krisztina: Néprajz, néphagyomány CD-ROM melléklettel KP Czimmer Julianna Sipos Éva: Marketing- és PR-ismeretek ügyintézőknek KP Dr. Buzás Gizella: Áruismeret bolti eladóknak (Élelmiszerek és vegyi áruk) KP 2333 Ónódi Ferenc Török István János: Pincér szakmai ismeretek multimédiás CD-ROM melléklettel KP 2343 Fodorné Szucsák Éva Szűcs László: Utazás-ügyintézői ismeretek CD-ROM melléklettel KP MÁJUS 7

8 Jó szakma, biztos jövõ Gyakorló helyeket és állást kínáló börze március 25-én, a Gundel Károly TISZK szervezésében Ma csak a jól felkészült, a napi követelményeket maradéktalanul teljesíteni képes végzett szakácsot, cukrászt, pincért várja a munkaerõpiac. Különösen fontos tehát az alapozó oktatás befejezése után a tanulók számára, hogy hol végezhetik a szakmai gyakorlatot. A 2007 szeptemberében megalakult Gundel Károly TISZK a társiskolák tanulóival együtt idén mintegy 800, 2011-ben már kb diák szakmai képzéséről gondoskodik. A gyakorlati helyek biztosítása, mint minden szakmát oktató iskolában, itt is kiemelt, nagy szervezést igénylő feladat. Eddig főként lakhely és a gyakorlóhely közelsége szerint kerestek gyakorlati munkahelyet a tanulóknak. Ekkora létszámnál azonban már nem alkalmazható a kézi elosztás: az öt szakiskola 10., vagy 12. osztályt végzett diákjai közül senki nem maradhat ki a tanműhelyen kívüli szakmai gyakorlati képzésből. A 2008-ban elnyert TÁMOP pályázat biztosít keretet a Gundel Károly TISZK számára, hogy korszerű módszerekkel szervezzen meg, alakítson ki egy jól működő, sok információt visszacsatoló pályakövetési rendszert, hozzon létre karrierközpontot a diákok segítésére, szervezzen konferenciát a tapasztalatok átadására. E program keretében oldják meg idén a gyakorlati helyek biztosítását az eddigiektől eltérően, korszerűen, több szempontot szem előtt tartva. A börze megszervezésének közvetlen célja, hogy megfelelő fórumot hozzon létre a gyakorlati helyet és munkahelyet kínáló cégek és az ezeket kereső tanulók találkozásához. Az első kapcsolatfelvétellel, a további lehetséges konzultációk előkészítésével kívánják elérni, hogy a tanuló maga keresse meg a neki legszimpatikusabb gyakorlati helyet, aktívan vegyen részt a kialakult kapcsolatok véglegesítésében, hogy a gyakorlati helyet kínáló vállalkozások is válogathassanak a nekik legjobban megfelelő diákok között, objektív adatok (tanulmányi eredmények, osztályfőnöki referencia, céghírnév stb.) és szubjektív benyomások (megjelenés, kommunikáció, szimpátia, szolgáltatások kínálata stb.) szerint megalapozottan, jó előkészítés után dönthessen mindkét oldal. A program bemutatása a részt vevõ vállalkozásoknak A rendezés jogát a Convictus-Consult Kft. nyerte el. A cég csaknem húsz éve tevékenykedik a szervezeti és személyzeti fejlesztés, a vezetőképzés, valamint a munka- és pályatanácsadás területén. 15 éve közreműködik a gondoskodó típusú létszámleépítések során elbocsátott munkavállalók segítésében: önismereti munkával, pályatervezéssel, új karrier építésével, átképzésekhez kapcsolódó tanácsadással, készségek és képességek erősítésével segít a leépítetteknek pályaváltás esetén más területeken munkát találni. Ebből is látható, hogy profiljuk jól illeszkedik a most elvégzendő feladathoz. A szervezők előkészítő munkája a lehetséges részt vevő vállalatok, vállalkozások megkeresésével kezdődött: csaknem 140 régebbi kapcsolatból ismert üzleti partner és ugyanennyi új megkeresés révén összesen mintegy 280 vállalkozás kapott meghívást a börzére. Meglepő volt a vegyes fogadtatás: néhányan lelkesen üdvözölték a kezdeményezést, és azonnal megértették, hogy a tanulókkal való személyes találkozás az első lépcsőfok a későbbi jó együttműködéshez, míg mások hárítottak, sőt felismerve, hogy a konkurenseik is ott lehetnek, egyenesen megsértődtek a felkínált lehetőségen. Több körlevél és körtelefon után a megelőző napokban 8-10 cég megjelenése volt biztos, miközben kb. 600 tanulót vártak osztályfőnökeikkel. Végül szerencsésen zárult a szervezés: gyakorlati hely felkínálásával 18 vállalkozás jelent meg (ebből 2 állást is kínált), további 21 cég jelezte a gyakorló tanulók iránti igényét, 4 cég pedig állást kínált úgy, hogy személyesen nem képviseltette magát. A tanulók felkészítése is körültekintően indult. A szervező munkatársak a Gundel Károly TISZK-hez tartozó MÁJUS

9 Szaklapozó szakiskolákban az osztályfőnökökkel együttműködve foglalkozásokat, konzultációkat tartottak. Az egyik célcsoportot a gyakorlati helyet kereső 10. osztályt végzettek és a szakmát tanulni szándékozó, idén érettségiző szakközépiskolások alkották, a másikat a munkahelyet kereső, idén szakmai vizsgát tévő tanulók jelentették. A börzén kínált lehetőségek ismertetése után különböző segédletek, űrlapok kitöltését ismerhették meg a fiatalok. A gyakorlati helyet keresők bemutatkozó kártya, a munkahelyet keresők önéletrajz és motivációs levél írását sajátíthatták el. Ezek sémáit az internetről töltötték le és aktualizálva, saját adataikkal kitöltve vitték magukkal a rendezvényre. Mindkettő jó önismereti gyakorlat volt, hiszen a személyi adatok mellett a képességekről, a tervekről, a személyes tulajdonságokról is számot kellett adni. A börze délelőttjén a rendezvény házigazdái Kóbor Zoltán, Kovács László, Varga Zoltán fogadták a vállalatok megjelent képviselőit, akik bemutatkoztak egymásnak és a TISZK vezetőinek. A szervező cég ügyvezetője, Szatmáriné dr. Balogh Mária rövid prezentációt tartott a rendezvényről, az előkészítő munkákról, a célokról, a rendezőkről. A munkáltatók űrlapokat (pl. szándéknyilatkozatokat) kaptak, hogy a megkereséseknek aláírt, írásbeli nyoma is legyen. Ajánlások is elhangzottak arról, hogyan tegyék a cégek konkréttá a tanulói bejelentkezéseket, saját szándéknyilatkozatukat. Az előadó felvázolta a további tapasztalatcsere, a folyamatos konzultáció lehetőségét is: az iskolák nyitottak a munkaadók tapasztalataira is. Az alábbi kérdésekről fejtették ki véleményüket a munkáltatók: Milyen pozitív és negatív tapasztalataik vannak a gyakorló tanulókkal kapcsolatban? Mi tetszik a gyakorlatok szervezésében és az iskolai kapcsolattartásban? Min változtatnának, mire lenne igényük? Milyen fontos témákról kellene konzultálnunk? A kezdési időponttól folyamatosan jöttek a diákok és a pedagógusok. A recepción a rendező iskola tanulói fogadták az érdeklődőket: a bejelentkezés és a jelenléti ív aláírása után kíváncsian érkeztek a tanulók a tornateremben berendezett börzére. A külön asztaloknál elhelyezkedő munkaadók képviselői pár szóval a tanulóknak is bemutatták a cégüket, jelezték, hogy milyen gyakorlati helyet vagy munkahelyet kínálnak, mik az elvárásaik, majd a személyes beszélgetések közben átvették a bemutatkozó kártyákat. Ha a tanulót fogadták gyakorlatra, akkor szándéknyilatkozatot adtak, ha munkát kínáltak, akkor Nyilatkozat álláskeresőkkel való kapcsolatfelvételről lapot töltöttek ki. Aláírásokkal hitelesítve tette el mindkét fél a maga biztonságára szolgáló bizonylatokat. Távozáskor a recepción másolat készült ezekről: az eredeti példányokat további feldolgozás céljára az iskolában hagyták, a másolatokat vitte haza mindenki MÁJUS Ismerkedés, információcsere A körültekintőbbek több cég bemutatkozását is végighallgatták, csak ezután döntötték el, kinek szeretnék odaadni a bemutatkozó kártyájukat. A sorukra várakozók között bizonyára voltak olyanok, akik még nem biztosak abban, melyik vendéglátós alapszakma illik jobban hozzájuk. A vállalkozóbbak itt helyben pályaalkalmassági tesztet tölthettek ki, hogy könnyebben dönthessenek a szakács, a cukrász vagy a pincér szakma mellett. Már a nap végére elkészített első gyors összesítés után látszott, hogy a börze sikeresen zárult: a több mint 400 felkínált gyakorlóhelyből 183 leendő szakács, 63 majdani cukrász és 165 reménybeli pincér találta meg a helyét. A megjelent munkáltatók 100%-a, a tanulók 85%-a kérte az elégedettségi kérdőíven, hogy jövőre is rendezzék meg a börzét. A felkínált álláshelyekből nem telt be mindegyik: a szakmai vizsga eredménye fontos a cégeknek, ezért az állásbörzét a jövőben érdemesebb májusban rendezni. A most szerzett tapasztalatokat az idén májusban megrendezésre kerülő konferencián osztják meg a rendezők és a szervezők a gyakorlati munkahelyeket felajánló cégekkel, az osztályfőnökökkel, az iskolaigazgatókkal és a TISZK vendégeivel. Segítség a szakmaválasztáshoz 9

10 A szakképzés irányai A Regionális Fejlesztési Bizottságok minden évben meghatározzák az ország hét régiójában a szakképzési irányokat és a beiskolázási arányokat. Az elemzésbõl a regionális és az országos tendenciákat is megismerhetjük. (Oktatási Hivatal adatai alapján) NYD: Nyugat-Dunántúl KD: Közép-Dunántúl DD: Dél-Dunántúl KM: Közép-Magyarország ÉM: Észak-Magyarország ÉA: Észak-Alföld DA: Dél-Alföld A regionális fejlesztési és képzési bizottságok a gazdaság igényei és a munkaerő-piaci kereslet adatai alapján döntenek. Az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve határozzák meg a szakképzés regionális szükségleteit, a térségi integrált szakképző központok szakképzési irányait és beiskolázási arányait. A döntések a Munkaerő-piaci Alapból történő fejlesztési támogatások megítélésének szempontjából három kategóriába sorolják a szakképesítéseket: csökkentendő nem támogatott, szinten tartó támogatott, fejlesztendő kiemelten támogatott. A legtöbb fejlesztendő szakképesítés a következő szakmacsoportokban található: gépészet, építészet, faipar, elektrotechnika elektronika, egészségügy. Nincs fejlesztendő besorolás a nyomdaipar, a környezetvédelem vízgazdálkodás és a közgazdaság szakmacsoportokban. A legtöbb csökkentendő szakképesítést a művészet, közművelődés, kommunikáció, az ügyvitel, az egyéb szolgáltatá- sok, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a környezetvédelem vízgazdálkodás és az oktatás szakmacsoportok tartalmazzák. Minden régióban fejlesztendő szakképesítések körébe a következő szakmacsoportok alábbi szakképesítései tartoznak: gépészet: gépi forgácsoló, géplakatos, hegesztő, szerkezetlakatos, elektrotechnika elektronika: villanyszerelő, építészet: ács állványozó, kőműves. Régiós tendenciák A következőkben a különböző régiókban a legtöbb fejlesztendő szakképesítést tartalmazó szakmacsoportokat ismertetjük. Nyugat-dunántúli régió: faipar, építészet, vendéglátás idegenforgalom. Közép-dunántúli régió: gépészet, elektrotechnika elektronika, építészet. Dél-dunántúli régió: közlekedés, építészet, faipar, elektrotechnika elektronika. Közép-magyarországi régió: egészségügy, szociális szolgáltatások, gépészet. Észak-magyarországi régió: vegyipar, faipar, építészet. Észak-alföldi régió: gépészet, élelmiszeripar, mezőgazdaság. Dél-alföldi régió: gépészet, építészet, könnyűipar. Szakmacsoportok tendenciái 1. Egészségügy szakmacsoport szakképesítések 23%-át fejleszteni, 18%-át csökkenteni szükséges. A fejlesztendő és csökkentendő szakképesítések között 4 szakképesítés megegyezik, ami a regionális eltérésekből fakad MÁJUS

11 2. Szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítések 23%-át fejleszteni, 4%-át csökkenteni szükséges. A szakmacsoport tehát a fejlesztendő területek közé tartozik. Leginkább a szociális segítő, gondozó szakmákra van szükség a szakmacsoporton belül. 3. Oktatás szakmacsoport szakképesítések 3%-át fejleszteni, 42%-át csökkenteni szükséges. Tehát a szakmacsoport által nyújtott képzésekre a jelenleginél kevésbé van szükség, ami nem meglepő, és a csökkenő tanulói létszámokkal arányos. 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport szakképesítések 2%-át fejleszteni, 42%-át csökkenteni szükséges. A művészeti és kommunikációs szak mák ban már évek óta túlképzés jellemző. 5. Gépészet szakmacsoport szakképesítések 38%-át fejleszteni, 5%-át csökkenteni szükséges. Évek óta jellemző, hogy kevés a gépészet szakmacsoportban tanuló diák. Minden régióban fejlesztendő szakképesítések közé tartozik a gépi forgácsoló, a géplakatos, a hegesztő és a szerkezetlakatos. 6. Elektrotechnika elektronika szakmacsoport szakképesítések 23%-át fejleszteni, 6%-át csökkenteni szükséges. Minden régióban fejlesztendő a villanyszerelők képzése. 7. Informatika szakmacsoport szakképesítések 3%-át fejleszteni, 8%-át csökkenteni szükséges, tehát a szakmacsoport képzése nagyjából megközelíti a munkaerő-piaci elvárásokat. 8. Vegyipar szakmacsoport szakképesítések 22%-át fejleszteni, 22%-át csökkenteni szükséges. 9. Építészet szakmacsoport szakképesítések 38%-át fejleszteni, 6%-át csökkenteni szükséges. Évek óta jellemző, hogy kevés az építészet szakmacsoportban tanuló diák. Minden régióban fejlesztendő szakképesítések közé tartozik az ács, állványozó és a kőműves. 10. Könnyűipar szakmacsoport szakképesítések 6%-át fejleszteni, 22%- át csökkenteni szükséges. A könnyűipar és vele együtt az oktatott szakmák hanyatlása már több éves tendencia. 11. Faipar szakmacsoport szakképesítések 32%-át fejleszteni, 5%-át csökkenteni szükséges. A szakmacsoport tehát a fejlesztendő területek közé tartozik. A bútorasztalos szakképesítés az Észak-alföldi régió kivételével minden régióban fejlesztendő besorolást kapott. 12. Nyomdaipar szakmacsoport szakképesítések között nincs fejlesztendő, 8%-át csökkenteni szükséges, tehát a szakmacsoport képzése nagyjából megközelíti a munkaerőpiaci elvárásokat. 13. Közlekedés szakmacsoport szakképesítések 22%-át fejleszteni, 20%-át csökkenteni szükséges. A fejlesztendő és csökkentendő szakképesítések között 5 szakképesítés megegyezik, ami a regionális eltérésekből ered. 14. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport szakképesítések között nincs fejlesztendő, 44%-át csökkenteni szükséges. Tehát a szakmacsoport által nyújtott képzésekre a jelenleginél kevésbé van szükség. 15. Közgazdaság szakképesítések között nincs fejlesztendő, 42%-át csökkenteni szükséges. Tehát a szakmacsoport által nyújtott képzésekre a jelenleginél kevésbé van szükség. 16. Ügyvitel szakmacsoport szakképesítések 2%-át fejleszteni, 44%-át csökkenteni szükséges. Egyedül az idegen nyelvi ügyintéző szakképesítés fejlesztendő. 17. Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport szakképesítések 5%-át fejleszteni, 22%-át csökkenteni szükséges. A fejlesztendő szakképesítések között a bolti eladó és a kereskedő jelenik meg. 18. Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoport szakképesítések 12%-át fejleszteni, 12%-át csökkenteni szükséges. A fejlesztendő szakképesítések között a pincér, a szakács és a falusi vendéglátó szerepel. 19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport szakképesítések 9%-át fejleszteni, 42%-át csökkenteni szükséges. Leginkább több rendőrre lenne szükség a szakmacsoporton belül. 20. Mezőgazdaság szakmacsoport szakképesítések 14%-át fejleszteni, 11%-át csökkenteni szükséges. 21. Élelmiszeripar szakmacsoport szakképesítések 18%-át fejleszteni, 20%-át csökkenteni szükséges MÁJUS 11

12 A Képzõmûvészeti Kiadó Tankönyvjegyzéken lévõ tankönyvei KÓD CÍM ÁR (Ft/db) Általánosan és több szakmához használható tankönyvek 1. KP 2173 Gazdaságetikai alapismeretek KP 2276 Kommunikáció, üzleti kommunikáció CD-melléklettel KP 2316 Nyelvi és kommunikációs ismeretek KP 2145 Szervezés-vezetés 2160 Vendéglátós szakmák tankönyvei 5. KP 2279 Élelmiszer alapismeretek KP 2124 Táplálkozástan KP 2270 Ételkészítési ismeretek multimédiás CD-ROM melléklettel KP 2271 Felszolgáló ismeretek KP 2269 Italismeret KP 2321 Cukrászati ismeretek multimédiás CD-ROM melléklettel KP 2194 Vendéglátó szakmai alapismeretek KP 2283 Vendéglátó gazdálkodási ismeretek KP 2282 Vendéglátó gazdálkodási ismeretek Példatár KP 2122 Vendéglátó ismeret KP 2147 Vendéglátó eladói ismeretek KP 2133 Vendéglátó technológia KP 2157 Deutsch in der Gastronomie KP 2106 Hospitality English 4535 Idegenforgalmi szakmák tankönyvei 19. KP 2244 Az idegenvezetés elmélete és gyakorlata KP 2111 Host és hostess az idegenforgalomban KP 2140 Idegenforgalmi földrajz I II KP 2146 Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése KP 2323 Korszerű szállásszolgáltatás KP 2129 Művelődéstörténet KP 2280 Művészettörténet KP 2110 Turisztikai alapismeretek KP 2139 Turisztikai feladatgyűjtemény I II. (példatár és megoldások) KP 2211 English in Tourism KP 2186 Führung in Budapest KP 2187 Guiding Tours in Budapest 3045 Kereskedelmi szakmák tankönyvei 31. KP 2278 Általános áruismeret KP 2193 Áruismeret ABC-eladóknak (élelmiszerek és vegyi áruk) KP 2148 Kultúrcikk és lakberendezési cikkek szakáruismerete KP 2284 Szakáruismeret multimédiás CD-ROM melléklettel 5500 (élelmiszerek és vegyi áruk) 35. KP 2130 Was wünschen Sie? 4535 Közgazdasági szakmai nyelvkönyvek 36. KP 2105 Business in English KP 2107 Deutsch im Unternehmensbereich 4535 Ügyviteli szakmák tankönyve 38. KP 2268 Ügyintézői ismeretek CD-ROM melléklettel 3690 Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) Felelős szerkesztő: Asztalos Ágnes Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint. Szolnok 2008. december 5.

Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint. Szolnok 2008. december 5. Képzési folyamat és vizsgák az új OKJ szerint Szolnok 2008. december 5. Szakmai és vizsgakövetelmények moduláris OKJ szerint SZVK (db) 19 16 SZMM 10 61 197 FVM GKM ÖTM KVVM HM 3 IRM 12 11 43 44 OKM PM

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ as tanévre

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ as tanévre BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017-2018-as tanévre OM azonosító: 203078 Feladatellátási hely kód: 006 Felvilágosítás és ügyintézés: 280-6810, 280-6820/127, 128 titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák évfolyamán

Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák évfolyamán 1 Tóth Péter Béky Gyuláné Tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a szakközépiskolák 9-11. évfolyamán Megjegyzés: SZ1-SZ21: a szakmacsoportok sorszáma; G1: négyosztályos, G2: hatosztályos, G3: nyolcosztályos

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola 5.c. A vendéglátó technikus szakképesítés ( OKJ 52 7822 02 ) iskolai óraterve (ciklus óraszámok) (Érvényes a 2004-2005. tanévt ől) 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tanulmányi terület kódja:21 való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32.

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32. Tanulmányi terület kódja: 21 Tanulmányi terület neve: szakiskola: 3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z)

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó

Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó Tankönyjegyzék 2016/17. tanév, szakközépiskola 9k osztály Eladó KR-90 A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása 3 950 KP-2333 Áruismeret bolti eladóknak 3 430 KR-876 Kommunikation

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

200913 + 002. Alaprendelés 1 465 db 149 db 1 290 db 2 904 db

200913 + 002. Alaprendelés 1 465 db 149 db 1 290 db 2 904 db Tankönyv összesítő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája + OM 200913 + 002 Rendelt darab CR-0082 - Középiskolai történelmi atlasz Szerző(k):

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Beiskolázás a Gundel -ben

Beiskolázás a Gundel -ben Beiskolázás a Gundel -ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum Oktatási azonosító: 203078 (közös!!!) Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. J., Gundel K., G. Perlasca, Szamos M.

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr!

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Sárik Zoltán igazgató részére Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Felkért a Baranyai Anita által elkészített, és az új OKJ hoz igazodó, fővárosi

Részletesebben

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 1886 2009 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A mérés értékelési folyamatban 8 partneriskolánk 975 tanulója vett részt. Iskolák Létszám Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 107 Beregszászi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Pf. 2117. Tel/fax: 62/547-240, 547-241 Honlap: www.hansagiisk.hu E-mail:

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

SZAKLAPOZÓ. felkérés és delegálás, az országos szakmai versenyek szervezése, valamint az Euroskill és Worldskill versenyek gondozása.

SZAKLAPOZÓ. felkérés és delegálás, az országos szakmai versenyek szervezése, valamint az Euroskill és Worldskill versenyek gondozása. SZAKLAPOZÓ GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSI SZAKMACSOPORTOK TANÁRAINAK LAPJA 2011. október www.muszakikiado.hu KEDVES OLVASÓNK! A 2011 2012-es tanév első gazdasági Szaklapozóját mi mással is kezdhetnénk, mint a

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Fehérvári Anikó Tomasz Gábor Fiatalok szakmaszerzés után Ábrák, táblázatok Fehérvári Anikó Tomasz Gábor

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben