Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13."

Átírás

1 Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13. II. A TANÍTÁST TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEI Sor Szám Programelemek Kiindulópont Megvalósított IPR elemek További fejlesztést igénylő IPR elem 1. Kompetencia-fejlesztő programok és programelemek 1.1. Önálló tanulást segítő fejlesztés A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok Tanulóink több mint 70%- a cigány származású, 90% fölötti a hátrányos helyzetű, 80% fölötti a halmozottan hátrányos helyzetű és 25-35% között mozog a veszélyeztetett Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés a pedagógiai program alapján. Önismereti órák 6.osztályban. Tanulom magam tanulom a diákot tréning az egész nevelőtestületnek. Integrációs program már az A pedagógiai programban meghatározott célok teljesítése. 1

2 környezetben élő tanulók száma. óvodában is. Difer mérés 1-3. osztályban. Difer mérés alapján a fejlesztésre javasolt Tanulóink között jelentős a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdők száma 1. osztályos tanulók magyar és matematika órán, 2. osztályosok matematika órán kiscsoportban tanulnak. Alapkészségek fejlesztése miatt a 5. osztályban a matek és magyar órák csoportbontásban vannak Lázár Péter Kedves-ház pedagógiai programjának adaptálása, és alkalmazása iskolánkban. Beszélgető körök alkalmazása Az önálló tanulási képességet kialakító programok Tanulóink nagy része nem tud önállóan tanulni, nem készít házi feladatot. Tanulásmódszertan órák 4-5. osztályban. Tanulási technikák, módszerek tanítása - szövegértés, A tanulási technikák módszerek elsajátításának folytatása 2

3 A tankönyvek szövegei hosszúak, nehezen érthetőek számukra. Otthoni segítségre nem számíthatnak. - lényeg kiemelés, - vázlat készítés - feladatértelmezés, - fogalomalkotás - egyéni és kiscsoportos tanulás - beszédfejlesztés Könyvtári foglalkozásokon olvasóvá nevelés Önálló keresések, kutatások órákra a könyvtárban vagy interneten A tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglakozások Minden gyermeket érdekel valami, valamiben tehetséges, csak meg kell találni A következő lehetőségeket biztosítjuk az érdeklődő tanulók számára: Varázshang művészeti szakkör felsősöknek, Varázskéz művészeti szakkör alsósoknak. A már ismert technikák mellé, új technikák bevezetése Projekt-napok Projektek készítése. Játszóházak a szülőkkel közösen Munkáikból kiállítást szervezünk, karácsonyi vásárt rendezünk. 3

4 Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek A kisiskolás szorgalom, tanulási motiváció a tanévek múlásával egyre csökken, felsőben már nem erény a tanulás. Házi tanulmányi versenyeken részt vevők jutalmazása, legjobbak területi versenyre való felkészítése, jutalmazása Akikre büszkék vagyunk tabló évenkénti elkészítése Újabb tréningek a tantestület számára: - hatékony tanuló megismerési technikák - kompetencia alapú oktatás fejlesztése Piros ötösök gyűjtése, melyek igazgatói dicséretre és év végi könyv-, és éremjutalomra válthatóak -kompetenciamérések eredményeinek javulása Kitünő és jeles tanulók év végi jutalmazása, Petőfi-gyűrű adományozása A tanulók önmagához mért fejlődésének értékelése havonta a felsősöknél és félévenként nevelőtestületi szinten Kooperatív tanítás tanulás alkalmazása, sikerélményhez juttatás 1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 4

5 Tantárgyi képességfejlesztő programok Nevelőtestületünk azonosul a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, melynek célja, hogy tanulóinknál ne a lexikális tudás növelését szorgalmazzuk, hanem a készségeket, képességeket fejlesszük. Szövegértő órák bevezetése 5-8. osztályokban Táblajátékok óra bevezetése 6. osztályban (logika és gondolkodás fejlesztése) Nem szakrendszerű oktatás bevezetése és alkalmazása 5-6. osztályban Tudorka és Tálentum tehetséggondozó műhely indítása projekt módszer alkalmazásával Tanulók rendszeres mérése: - 1.o diagnosztikai felmérés - 5. o magyar és matematika tudás és képesség mérés csoportbontáshoz o félévi és év végi olvasás, szövegértő olvasás, helyesírás és matematikai alapműveletek mérése o félévi és év végi tantárgyi mérések ( angol, matematika, természet ismeret, történelem, magyar, biológia, földrajz, fizika, kémia) osztályonként változó A bevezetett szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése. A tanórákba épített 5

6 képességfejlesztési feladatokon túl, szakkörökön is fejlesztjük tanulóinkat. Szerveztünk külön tehetséggondozó műhelyeket, angol szakkört Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Tanulóinknak csak kb. 20%-a származik olyan családból, ahol legalább az egyik szülő érettségizett. A szülők alacsony iskolai végzettsége miatt gyermekeink szókincse szegényes, cigány tanulóink beszéde nyelvtanilag helytelen osztályokban tánc-és dráma órákon vesznek részt tanulóink, ahol szituációs helyzeteket gyakorolnak, meséket, történeteket dramatizálnak, játszanak el. Alsósaink minden évben jelenetekkel készülnek karácsonyra, melyeket közönség előtt a művelődési ház színpadán mutatnak be. Egyre több hhh-s tanuló versenyeztetése. Tanulóink irodalmi színpad keretében színvonalas műsorral készülnek nemzeti ünnepeinkre és nemcsak az iskolaira, hanem a községi ünnepekre is. Helyi és területi - szavaló, - szépkiejtési, - cigány szépkiejtési, - Kis Kazinczy, - olvasottsági versenyeken 6

7 vesznek részt tanulóink szép eredményekkel Komplex művészeti programok Kiindulópontunk a régi: Minden gyermeket érdekel valami, valamiben tehetséges, csak meg kell találni és persze a lehetőséget számukra megteremteni. Együttműködés a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolával Művészeti programunk palettáját folyamatosan bővítjük: Tanulóink jelenlegi lehetőségei: - tánc: modern- és társastáncok tanulása - zene és daltanulás: furulya, énekkar - képzőművészet: rajz- és kézműves műhely, - előadó művészet: báb- és színjátszó szakkör, irodalmi színpad Tudásukat folyamatosan bemutatják, fejlődésüket versenyeken mérjük. Újabb technikák megismerése Újabb bemutatkozási lehetőségek keresése, még több tanuló versenyeztetése 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok Tanulóink összetétele nagyon vegyes képet mutat: vannak szegény és jómódú családok ISK szervezésű programok: Házibajnokságok - kosárlabda - labdarúgás - röplabda A programok tovább vitele. Óvodások bevonása. 7

8 gyermekei, vannak cigányok és nem cigányok, vannak normál és sajátos nevelési igényűek, vannak ún. úri cigányok és kakaskaiak (telepen élők), vannak veszélyeztetettek, felzárkóztatásra szorulók és tehetségesek. Az iskola feladata, hogy ebből a heterogén csoportból közösséget építsen. Iskolánkban a következő közösségek léteznek és terveznek évről-évre érdekes és színvonalas programokat, mellyel összekovácsolják tanulóinkat, segítik a másság elfogadását és a toleranciát: - iskolai sportkör ISK -diákönkormányzat-dök - alsós munkaközösség - osztályközösségek - atlétika - tollaslabda - futás - sakk Területi versenyek:: - labdarúgás - atlétika - sakk Egyéb programok: - kerékpár-túra - karácsonyi sorversenyek - közlekedési verseny DÖK szervezésű programok: - tájékozódási futás - Föld napja - gyereknap - pedagógusok napja - iskolarádió - akadályversenyek Alsós munkaközösség által szervezett programok: - alsós tanulmányi versenyek - gyalogtúra - területi népdaléneklési verseny - madarak és fák napja Osztályszintű programok: - klub délutánok - anyák napja Mozi, színház, mikulásvonat, bábelőadás szervezése az igényeknek megfelelően. Kirándulások, biciklitúra, gyalogtúra szervezése. 8

9 Iskolai programok: Ünnepek ünnepélyek - október 6. - Október 23 - március ballagás Egyéb programok: - Télapóvárás - Karácsonyi ünnep - kirándulások - színházlátogatás - Petőfi-napok - Farsangi bál Játszóházak szervezése a szülők és partnereink bevonásával: Advent, karácsony, húsvét, stb. Programjainkon keresztül sikerül gyermekeinkből közösséget kovácsolni Mentálhigiénés programok Napi probléma iskolánkban a fejtetű jelenléte, a rendszeres tisztálkodás, a rendszeres étkezés. Több gyermekünk hajlamos a devianciára. Gyakori a dohányzás, alkoholfogyasztás, Bevezettük a rendszeres védőnői tisztasági ellenőrzést. Tanulóink a menzán esztétikus körülmények között étkezhetnek Őszi hónapokra egészségnevelési projectet dolgoztunk ki, melynek elemei: Szülőknek is legyen mentálhigiénés előadás. 9

10 szipózás szerencsére az iskolán kívül. Lopás, rongálás és csoportos bántalmazás miatt vannak rendőri intézkedések - mentálhigiénés tanácsadás szakember bevonásával gyermekek számára - egészség-nap - túra-nap - fog- és testápolási verseny Téli hónapokra a bűnmegelőzési projectünk működik, amelyben - rendőri előadók közlekedésbiztonsági, vagyonvédelmi, drogprevenciós előadásokat tartanak gyermekek és szülők számára - a gyermekvédelmi felelősök vetélkedőt szerveznek a hallottakból, - részt veszünk az aktuális megyei bűnmegelőzéssel kapcsolatos rajzversenyen Egy iskola egy polgárőr mozgalom folytatása Indítsunk környezetvédelmi szakkört. Tavaszi hónapokban a környezetvédelmi projectünket valósítjuk meg: - Föld napja verseny - esszé készítése környezetvédelmi problémákra (területi verseny) - Madarak és fák napja - Tavaszi elmebaj akadályverseny a természetben 10

11 Előítéletek kezelését szolgáló programok Senki nem születik előítéletekkel, környezete alakítja ki benne. Előítéleteket leginkább a szülők hordoznak és táplálnak gyermekeikbe. Az előítéletek kezelése nagyon kényes dolog. Iskolánkban kétfélével találkozunk: - többségi társadalom előítéletei a kisebbség ellen - falusi cigány előítélete a telepen lakó ellen Szakmai könyv és médiatár bővítése Cigány Interkulturális Program adaptálása és bevezetése az óvodában és az iskolában, melynek célja egymás kultúrájának megismerése A programban szülői nyilatkozat alapján az iskola valamennyi tanulója részt vesz. Tánc- és dráma órákon cigány mesék, történetek dramatizálása Multikulturális tartalmak beépültek az osztályfőnöki, illetve a szaktantárgyi órákba. A szakmai anyag tovább bővítése, az ismeretek alkalmazása Szülők fóruma Tréning szervezése a nevelőtestület számára Kooperatív tanulási módszer bevezetése, vegyes csoportok kialakítása. 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 11

12 2.1. Mentori rendszer működtetése 2.2. Együttműködés civil programmal HHH tanulóinknak nagy szüksége lenne patronáló tanárra, akihez családi, tanulási, magánéleti problémáikkal egyaránt fordulhatnak. Céljaink eléréséhez minden kívülről jövő segítséget el kell fogadnunk, hogy iskolánkban az integráció a leghatékonyabb legyen. Csak a környezetünkben megtalálhatók közül választhatunk Művészeti körök Pedagógusaink közül többen is rendelkeznek művészeti vénával és ügyesen vezetik a különféle művészeti szakköröket, de szülők részéről felvetődött annak gondolata, hogy gyermekük bizonyítványt is kaphasson művészeti képzésről. Útrravaló ösztöndíjprogram folytatása. A Beccaria elnevezésű bűnmegelőzési program adaptálása tanulóink összetétele miatt kézenfekvő volt. A rendőrség és a családgondozó segíti munkánkat. Egy iskola egy polgárőr program Szabadidő SE segítségével sportprogramok. Varázshang és varázskéz művészeti szakkörök. Szerződéskötés a Nyiregyházi T-Dance Művészeti Iskolával Modern és társastánc oktatása mind a 8 évfolyamon. A bekerült tanulók sikeresen végezzék el az iskolát, egyre többen nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolába. A program folytatása, szülők, polgárőrség bevonása. Pályázatok figyelése, versenyeken való részvétel. Igény esetén a lehetőségek bővítése. Módszertani képzés Előadások szervezése, meghívása 12

13 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 3.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Homogén csoportokban mindenki egyénre szabott, képességeinek megfelelő feladatot kap. Nem marad le a csoporton belüli társaktól, sikerélményhez jut, mert meg tudja oldani a neki szánt feladatot. Házi bemutató foglalkozások a differenciálás, és egyéni bánásmód alkalmazására A differenciált óraszervezés alkalmazása a mindennapi oktatásban. A módszer beépítése a tanórákba. Házi bemutató foglalkozások folytatása, Ötletek átadása egymásnak Kooperatív tanulásszervezés Heterogén csoportokban a jók segíteni tudnak a gyengébb képességűeknek. Az előítéletek kezelésében is segít a módszer. A kooperatív tréninget a tantestület tagjai folyamatosan végzik, és a tantárgyakban alkalmazzák Házi bemutató foglalkozások kooperatív technikák alkalmazására A módszer beépítése a tanórákba. Házi bemutató foglalkozások folytatása, Ötletek átadása egymásnak Projektmódszer A tantestület részéről igény merült fel a projektmódszer megismerésére Négy területen indítottuk be az éven a módszert: - egészségnevelés - bűnmegelőzés - környezetvédelem - szeretet Projekt-napok tartása A projekt szemlélet mélyítése Különböző témák felkínálása a gyermekeknek, melyből választhatnak és annak kidolgozása projektben. 13

14 Tapasztalatainkat év végén fogjuk összefoglalni Drámapedagógia A tolerancia, az empátia megtanulása, a másság elfogadása nagyon sok nehézséggel és problémával jár. Ehhez nyújt segítséget a drámapedagógia. A drámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába. Drámaórák 1-6. osztályokban Módszertani továbbképzésen 3 fő részt vett. A gyakorlatok tovább színesítése, bővítése, tapasztalatok kicserélése 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 4.1. Értékelő esetmegbeszélések Nevelőtestületünkre jellemző az állandó és rendszeres tanári együttműködés. Napi szinten megbeszéljük problémáinkat. Havonta egy alkalommal intézményi értékelő esetmegbeszélést tartunk. Az őszi és tavaszi nevelőtestületi értekezleten egy-egy éppen aktuális problémát, vagy bevezetésre váró programot vitatunk meg. Intézményen belüli értékelő esetmegbeszélések szükség esetén gyakrabban is tarthatók. Havonta értékelő esetmegbeszélést tartunk a családgondozó és a gyermekvédelmi felelősök résztvételével. Ha szükséges, 14

15 meghívjuk a CKÖ elnökét is. Szükség esetén, de havonta legalább egy alkalommal értékelő esetmegbeszéléseket alkalmazunk osztályfőnöki órákon a diákok körében is. Problémáikat, kívánságaikat minden éven Diákparlament keretében mondhatják el a DÖK vezetőnek és az igazgatónak, akik továbbítják, ha lehet orvosolják, megoldják a gondokat, teljesítik a kívánságokat Problémamegoldó fórumok Mint, ahogy a kis palánták fejlődéséhez sem elég a felszín feletti szakszerű ápolás, ha a gyökerüket féreg rágja, a mi gyerekeink fejlődéséhez sem elegendő, ha csak rájuk koncentrálunk, a nevelést a szülőknél kell kezdeni. Az osztályonkénti szülői értekezletek nem elég hatékonyak, mert általában éppen azok nem járnak, akiknek a Probléma megoldó fórumok kialakítására összefogás - a helyi családsegítő szolgálattal, - a védőnővel - a CKÖ vezetőjével - a rendőrséggel - valamint az önkormányzattal Problémamegoldó fórum működése kezdődött a szülők részére: - a rendőrséggel - a fiatalkori bűnözéssel, drogprevencióval kapcsolatosan - a családgondozóval a A problémákra közös megoldáskeresés A meglévő, működő fórumok továbbvitele, újak szervezése. 15

16 legszükségesebb volna. tankötelezettség, iskolai mulasztások csökkentésével kapcsolatosan - a védőnővel a fejtetű felismerése, okok megszüntetésével kapcsolatosan 4.3. Hospitálásra épülő együttműködés A tankönyvpiac bőséges kínálata, az új kihívások, az alapkészségek rendszeres mérése egy állandóan megújulni képes, innovatív nevelőtestület meglétét indokolja. Ehhez szükség van a rendszeres továbbképzésekre, a hospitálásra épülő együttműködésekre, tapasztalatcserékre. Egy-egy fontos téma, vagy módszer alkalmazását bemutató foglalkozások megtekintése és annak megbeszélése, kiértékelése intézményi szinten. Már az alábbi témákat érintettük: - differenciált oktatás - kooperatív módszerek - szövegértő olvasás - matematikai logika Más intézmények bemutató óráinak megtekintése, tapasztalatok gyűjtése, továbbadása. A bemutató foglalkozások számának növelése. Új témák bevezetése. További intézmények látogatása. A szociális kerekasztal működtetése. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési 16

17 rendszer eszközei 5.1 A szöveges értékelés árnyalt értékelés Az 1-2. évfolyamon a félévi és év végi szöveges értékelés árnyaltabb értékelésre ad lehetőséget, mint a számjegyekkel történő. Ezért az IPR-ben is a szöveges értékelést alkalmazzuk Egyéni fejlődési napló Az integráltan oktatott SNI tanulók mintájára a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő tanulók fejlődéséről is vezessünk egyéni fejlődési naplót, melyben a szülőkkel történő megbeszéléseket is igazolni tudjuk. I. és III: negyedév: teljesen egyéni szöveges értékelés. A szóbeli megbeszélés tömör összefoglalója. II. és IV. negyedév: táblázatba foglalt tantárgyankénti, a félévi és év végi eredményeket is tükröző értékelés, külön kiemelve a szorgalom, magatartás és hiányzások alakulását. Az osztályfőnökök felmérték a programban részt vevő tanulók családi és lakáskörülményeit, a gyermek képességeit. Egyéni fejlesztési tervet határoznak meg egy-egy fejlesztést kívánó részterületre. A közösen szerkesztett naplóban negyedévente értékelik a tanuló tudásának, képességének fejlődését, megbeszélik a szülővel a fejlődést, vagy a hiányosságokat és a szülő A használat közben felmerülő ötletek, lehetőségek beintegrálása a szöveges értékelésbe. A fejlesztések folytatása Fejlesztési tervek készítésénél a difer és kompetenciamérések eredményeinek felhasználása 17

18 aláírásával igazolja a megbeszélés tényét. 6. Multikulturális tartalmak 6.1. Multikultúrális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban, illetve projectforma alkalmazása Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Cigány Interkulturális Oktatás Programja. A cigány népismeretet, művészeteket együtt oktatjuk valamennyi diákunknak etnikai hovatartozás nélkül. A követelményrendszer a következő tantárgyakba lett beépítve: technika, magyar irodalom és nyelvtan, rajz, történelem, ének. Multikulturális tartalmak bővítése a tantárgyakban: tánc-és dráma, hon-és népismeret, etika, földrajz, osztályfőnöki óra Hon-és népismeretből egy cigány népismeretet is oktatunk.. Rendszeresen járunk kimondottan cigány származású tanulóknak rendezett vers és prózamondó versenyekre, ahonnan mindig több eredményt is hozunk.. A program tovább folyatása a tantárgyakon belül, osztályok szintjén Más népek kulturájának megismerése is. Pl: Európa Unió népei Egyre több cigány származású gyermek versenyeztetése. 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 18

19 7.1. Pályaorientáció Tanulóink többsége tanácstalan a továbbtanulást illetően. Sokszor a szülő sem tud tanácsot adni gyermekének, hisz kiszámíthatatlan, hogy milyen foglalkozással lesz esélye felnőtt korban az elhelyezkedéshez. Ehhez, mi tanárok sem tudunk javaslatot tenni, de a tanulók képességeit, szorgalmát reálisabban mérjük fel, mint szüleik. Részvétel a B-A-Z Megyei pályaválasztási napokon SNI tanulók és egyéb (egészségügyi probléma, tanácstalanság) gondokkal küszködő tanulók pályaválasztási tanácsadó szakemberhez történő irányítása. Nyílt napok látogatásának engedélyezése. +3 nap szülői igazolás. Környező középiskolákból pályaválasztási felelős meghívása, fogadása. Önismereti foglalkozások: tesztek beszélgetések képességek érdeklődési körök osztályfőnöki órán és a délutáni szabadidőben 7-8. osztályosoknak Videó filmek megtekintése különböző szakmákról A program folytatása Munkahelyek meglátogatása 7.2. Továbbtanulásra felkészítő program Tanulóink többségének tanulmányi eredménye egyenlőre a szakiskolák Önismereti foglalkozások A tanuláshoz szükséges A továbbtanulásra felkészítő program 19

20 elvégzését teszi biztossá, de ahhoz képest, hogy néhány éve a cigány családok még hallani sem akartak a továbbtanulásról, már természetessé válik a beiskolázás, és egyre többen benn is maradnak a rendszerben a tankötelezettségi kor megszűnése után is. alapkészségek fejlesztése Egyéb képességek készségek fejlesztése Pályaorientációs foglalkozások Tanórán belüli differenciálás a középiskolai követelményekhez. Csoportbontás 8.osztályban matematika és angol órákon. Szakkörök Együttműködési megállapodás a HON Alapítványi Szakiskolával. Telephely működtetése, hogy hhh-s tanulóink helyben végezhessék el a osztályt. folytatása és bővítése Célunk, hogy minden tanulónk elvégezze az általános iskolát, továbbtanuljon, szakmát szerezzen. Egyre többen nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolákba és ott meg is állják a helyüket. 20

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató IPR /1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Gyenge szülő-iskola kapcsolat Cél konkrét szöveges megfogal mazása Együttműk ödő szülői közösség Intézked és leírása Családlát ogatás, felvilágít

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben