Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13."

Átírás

1 Az IPR alkalmazásának munkaterve 2012/13. II. A TANÍTÁST TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEI Sor Szám Programelemek Kiindulópont Megvalósított IPR elemek További fejlesztést igénylő IPR elem 1. Kompetencia-fejlesztő programok és programelemek 1.1. Önálló tanulást segítő fejlesztés A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok Tanulóink több mint 70%- a cigány származású, 90% fölötti a hátrányos helyzetű, 80% fölötti a halmozottan hátrányos helyzetű és 25-35% között mozog a veszélyeztetett Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés a pedagógiai program alapján. Önismereti órák 6.osztályban. Tanulom magam tanulom a diákot tréning az egész nevelőtestületnek. Integrációs program már az A pedagógiai programban meghatározott célok teljesítése. 1

2 környezetben élő tanulók száma. óvodában is. Difer mérés 1-3. osztályban. Difer mérés alapján a fejlesztésre javasolt Tanulóink között jelentős a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdők száma 1. osztályos tanulók magyar és matematika órán, 2. osztályosok matematika órán kiscsoportban tanulnak. Alapkészségek fejlesztése miatt a 5. osztályban a matek és magyar órák csoportbontásban vannak Lázár Péter Kedves-ház pedagógiai programjának adaptálása, és alkalmazása iskolánkban. Beszélgető körök alkalmazása Az önálló tanulási képességet kialakító programok Tanulóink nagy része nem tud önállóan tanulni, nem készít házi feladatot. Tanulásmódszertan órák 4-5. osztályban. Tanulási technikák, módszerek tanítása - szövegértés, A tanulási technikák módszerek elsajátításának folytatása 2

3 A tankönyvek szövegei hosszúak, nehezen érthetőek számukra. Otthoni segítségre nem számíthatnak. - lényeg kiemelés, - vázlat készítés - feladatértelmezés, - fogalomalkotás - egyéni és kiscsoportos tanulás - beszédfejlesztés Könyvtári foglalkozásokon olvasóvá nevelés Önálló keresések, kutatások órákra a könyvtárban vagy interneten A tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglakozások Minden gyermeket érdekel valami, valamiben tehetséges, csak meg kell találni A következő lehetőségeket biztosítjuk az érdeklődő tanulók számára: Varázshang művészeti szakkör felsősöknek, Varázskéz művészeti szakkör alsósoknak. A már ismert technikák mellé, új technikák bevezetése Projekt-napok Projektek készítése. Játszóházak a szülőkkel közösen Munkáikból kiállítást szervezünk, karácsonyi vásárt rendezünk. 3

4 Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek A kisiskolás szorgalom, tanulási motiváció a tanévek múlásával egyre csökken, felsőben már nem erény a tanulás. Házi tanulmányi versenyeken részt vevők jutalmazása, legjobbak területi versenyre való felkészítése, jutalmazása Akikre büszkék vagyunk tabló évenkénti elkészítése Újabb tréningek a tantestület számára: - hatékony tanuló megismerési technikák - kompetencia alapú oktatás fejlesztése Piros ötösök gyűjtése, melyek igazgatói dicséretre és év végi könyv-, és éremjutalomra válthatóak -kompetenciamérések eredményeinek javulása Kitünő és jeles tanulók év végi jutalmazása, Petőfi-gyűrű adományozása A tanulók önmagához mért fejlődésének értékelése havonta a felsősöknél és félévenként nevelőtestületi szinten Kooperatív tanítás tanulás alkalmazása, sikerélményhez juttatás 1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 4

5 Tantárgyi képességfejlesztő programok Nevelőtestületünk azonosul a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, melynek célja, hogy tanulóinknál ne a lexikális tudás növelését szorgalmazzuk, hanem a készségeket, képességeket fejlesszük. Szövegértő órák bevezetése 5-8. osztályokban Táblajátékok óra bevezetése 6. osztályban (logika és gondolkodás fejlesztése) Nem szakrendszerű oktatás bevezetése és alkalmazása 5-6. osztályban Tudorka és Tálentum tehetséggondozó műhely indítása projekt módszer alkalmazásával Tanulók rendszeres mérése: - 1.o diagnosztikai felmérés - 5. o magyar és matematika tudás és képesség mérés csoportbontáshoz o félévi és év végi olvasás, szövegértő olvasás, helyesírás és matematikai alapműveletek mérése o félévi és év végi tantárgyi mérések ( angol, matematika, természet ismeret, történelem, magyar, biológia, földrajz, fizika, kémia) osztályonként változó A bevezetett szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése. A tanórákba épített 5

6 képességfejlesztési feladatokon túl, szakkörökön is fejlesztjük tanulóinkat. Szerveztünk külön tehetséggondozó műhelyeket, angol szakkört Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Tanulóinknak csak kb. 20%-a származik olyan családból, ahol legalább az egyik szülő érettségizett. A szülők alacsony iskolai végzettsége miatt gyermekeink szókincse szegényes, cigány tanulóink beszéde nyelvtanilag helytelen osztályokban tánc-és dráma órákon vesznek részt tanulóink, ahol szituációs helyzeteket gyakorolnak, meséket, történeteket dramatizálnak, játszanak el. Alsósaink minden évben jelenetekkel készülnek karácsonyra, melyeket közönség előtt a művelődési ház színpadán mutatnak be. Egyre több hhh-s tanuló versenyeztetése. Tanulóink irodalmi színpad keretében színvonalas műsorral készülnek nemzeti ünnepeinkre és nemcsak az iskolaira, hanem a községi ünnepekre is. Helyi és területi - szavaló, - szépkiejtési, - cigány szépkiejtési, - Kis Kazinczy, - olvasottsági versenyeken 6

7 vesznek részt tanulóink szép eredményekkel Komplex művészeti programok Kiindulópontunk a régi: Minden gyermeket érdekel valami, valamiben tehetséges, csak meg kell találni és persze a lehetőséget számukra megteremteni. Együttműködés a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolával Művészeti programunk palettáját folyamatosan bővítjük: Tanulóink jelenlegi lehetőségei: - tánc: modern- és társastáncok tanulása - zene és daltanulás: furulya, énekkar - képzőművészet: rajz- és kézműves műhely, - előadó művészet: báb- és színjátszó szakkör, irodalmi színpad Tudásukat folyamatosan bemutatják, fejlődésüket versenyeken mérjük. Újabb technikák megismerése Újabb bemutatkozási lehetőségek keresése, még több tanuló versenyeztetése 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok Tanulóink összetétele nagyon vegyes képet mutat: vannak szegény és jómódú családok ISK szervezésű programok: Házibajnokságok - kosárlabda - labdarúgás - röplabda A programok tovább vitele. Óvodások bevonása. 7

8 gyermekei, vannak cigányok és nem cigányok, vannak normál és sajátos nevelési igényűek, vannak ún. úri cigányok és kakaskaiak (telepen élők), vannak veszélyeztetettek, felzárkóztatásra szorulók és tehetségesek. Az iskola feladata, hogy ebből a heterogén csoportból közösséget építsen. Iskolánkban a következő közösségek léteznek és terveznek évről-évre érdekes és színvonalas programokat, mellyel összekovácsolják tanulóinkat, segítik a másság elfogadását és a toleranciát: - iskolai sportkör ISK -diákönkormányzat-dök - alsós munkaközösség - osztályközösségek - atlétika - tollaslabda - futás - sakk Területi versenyek:: - labdarúgás - atlétika - sakk Egyéb programok: - kerékpár-túra - karácsonyi sorversenyek - közlekedési verseny DÖK szervezésű programok: - tájékozódási futás - Föld napja - gyereknap - pedagógusok napja - iskolarádió - akadályversenyek Alsós munkaközösség által szervezett programok: - alsós tanulmányi versenyek - gyalogtúra - területi népdaléneklési verseny - madarak és fák napja Osztályszintű programok: - klub délutánok - anyák napja Mozi, színház, mikulásvonat, bábelőadás szervezése az igényeknek megfelelően. Kirándulások, biciklitúra, gyalogtúra szervezése. 8

9 Iskolai programok: Ünnepek ünnepélyek - október 6. - Október 23 - március ballagás Egyéb programok: - Télapóvárás - Karácsonyi ünnep - kirándulások - színházlátogatás - Petőfi-napok - Farsangi bál Játszóházak szervezése a szülők és partnereink bevonásával: Advent, karácsony, húsvét, stb. Programjainkon keresztül sikerül gyermekeinkből közösséget kovácsolni Mentálhigiénés programok Napi probléma iskolánkban a fejtetű jelenléte, a rendszeres tisztálkodás, a rendszeres étkezés. Több gyermekünk hajlamos a devianciára. Gyakori a dohányzás, alkoholfogyasztás, Bevezettük a rendszeres védőnői tisztasági ellenőrzést. Tanulóink a menzán esztétikus körülmények között étkezhetnek Őszi hónapokra egészségnevelési projectet dolgoztunk ki, melynek elemei: Szülőknek is legyen mentálhigiénés előadás. 9

10 szipózás szerencsére az iskolán kívül. Lopás, rongálás és csoportos bántalmazás miatt vannak rendőri intézkedések - mentálhigiénés tanácsadás szakember bevonásával gyermekek számára - egészség-nap - túra-nap - fog- és testápolási verseny Téli hónapokra a bűnmegelőzési projectünk működik, amelyben - rendőri előadók közlekedésbiztonsági, vagyonvédelmi, drogprevenciós előadásokat tartanak gyermekek és szülők számára - a gyermekvédelmi felelősök vetélkedőt szerveznek a hallottakból, - részt veszünk az aktuális megyei bűnmegelőzéssel kapcsolatos rajzversenyen Egy iskola egy polgárőr mozgalom folytatása Indítsunk környezetvédelmi szakkört. Tavaszi hónapokban a környezetvédelmi projectünket valósítjuk meg: - Föld napja verseny - esszé készítése környezetvédelmi problémákra (területi verseny) - Madarak és fák napja - Tavaszi elmebaj akadályverseny a természetben 10

11 Előítéletek kezelését szolgáló programok Senki nem születik előítéletekkel, környezete alakítja ki benne. Előítéleteket leginkább a szülők hordoznak és táplálnak gyermekeikbe. Az előítéletek kezelése nagyon kényes dolog. Iskolánkban kétfélével találkozunk: - többségi társadalom előítéletei a kisebbség ellen - falusi cigány előítélete a telepen lakó ellen Szakmai könyv és médiatár bővítése Cigány Interkulturális Program adaptálása és bevezetése az óvodában és az iskolában, melynek célja egymás kultúrájának megismerése A programban szülői nyilatkozat alapján az iskola valamennyi tanulója részt vesz. Tánc- és dráma órákon cigány mesék, történetek dramatizálása Multikulturális tartalmak beépültek az osztályfőnöki, illetve a szaktantárgyi órákba. A szakmai anyag tovább bővítése, az ismeretek alkalmazása Szülők fóruma Tréning szervezése a nevelőtestület számára Kooperatív tanulási módszer bevezetése, vegyes csoportok kialakítása. 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 11

12 2.1. Mentori rendszer működtetése 2.2. Együttműködés civil programmal HHH tanulóinknak nagy szüksége lenne patronáló tanárra, akihez családi, tanulási, magánéleti problémáikkal egyaránt fordulhatnak. Céljaink eléréséhez minden kívülről jövő segítséget el kell fogadnunk, hogy iskolánkban az integráció a leghatékonyabb legyen. Csak a környezetünkben megtalálhatók közül választhatunk Művészeti körök Pedagógusaink közül többen is rendelkeznek művészeti vénával és ügyesen vezetik a különféle művészeti szakköröket, de szülők részéről felvetődött annak gondolata, hogy gyermekük bizonyítványt is kaphasson művészeti képzésről. Útrravaló ösztöndíjprogram folytatása. A Beccaria elnevezésű bűnmegelőzési program adaptálása tanulóink összetétele miatt kézenfekvő volt. A rendőrség és a családgondozó segíti munkánkat. Egy iskola egy polgárőr program Szabadidő SE segítségével sportprogramok. Varázshang és varázskéz művészeti szakkörök. Szerződéskötés a Nyiregyházi T-Dance Művészeti Iskolával Modern és társastánc oktatása mind a 8 évfolyamon. A bekerült tanulók sikeresen végezzék el az iskolát, egyre többen nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolába. A program folytatása, szülők, polgárőrség bevonása. Pályázatok figyelése, versenyeken való részvétel. Igény esetén a lehetőségek bővítése. Módszertani képzés Előadások szervezése, meghívása 12

13 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 3.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Homogén csoportokban mindenki egyénre szabott, képességeinek megfelelő feladatot kap. Nem marad le a csoporton belüli társaktól, sikerélményhez jut, mert meg tudja oldani a neki szánt feladatot. Házi bemutató foglalkozások a differenciálás, és egyéni bánásmód alkalmazására A differenciált óraszervezés alkalmazása a mindennapi oktatásban. A módszer beépítése a tanórákba. Házi bemutató foglalkozások folytatása, Ötletek átadása egymásnak Kooperatív tanulásszervezés Heterogén csoportokban a jók segíteni tudnak a gyengébb képességűeknek. Az előítéletek kezelésében is segít a módszer. A kooperatív tréninget a tantestület tagjai folyamatosan végzik, és a tantárgyakban alkalmazzák Házi bemutató foglalkozások kooperatív technikák alkalmazására A módszer beépítése a tanórákba. Házi bemutató foglalkozások folytatása, Ötletek átadása egymásnak Projektmódszer A tantestület részéről igény merült fel a projektmódszer megismerésére Négy területen indítottuk be az éven a módszert: - egészségnevelés - bűnmegelőzés - környezetvédelem - szeretet Projekt-napok tartása A projekt szemlélet mélyítése Különböző témák felkínálása a gyermekeknek, melyből választhatnak és annak kidolgozása projektben. 13

14 Tapasztalatainkat év végén fogjuk összefoglalni Drámapedagógia A tolerancia, az empátia megtanulása, a másság elfogadása nagyon sok nehézséggel és problémával jár. Ehhez nyújt segítséget a drámapedagógia. A drámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába. Drámaórák 1-6. osztályokban Módszertani továbbképzésen 3 fő részt vett. A gyakorlatok tovább színesítése, bővítése, tapasztalatok kicserélése 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 4.1. Értékelő esetmegbeszélések Nevelőtestületünkre jellemző az állandó és rendszeres tanári együttműködés. Napi szinten megbeszéljük problémáinkat. Havonta egy alkalommal intézményi értékelő esetmegbeszélést tartunk. Az őszi és tavaszi nevelőtestületi értekezleten egy-egy éppen aktuális problémát, vagy bevezetésre váró programot vitatunk meg. Intézményen belüli értékelő esetmegbeszélések szükség esetén gyakrabban is tarthatók. Havonta értékelő esetmegbeszélést tartunk a családgondozó és a gyermekvédelmi felelősök résztvételével. Ha szükséges, 14

15 meghívjuk a CKÖ elnökét is. Szükség esetén, de havonta legalább egy alkalommal értékelő esetmegbeszéléseket alkalmazunk osztályfőnöki órákon a diákok körében is. Problémáikat, kívánságaikat minden éven Diákparlament keretében mondhatják el a DÖK vezetőnek és az igazgatónak, akik továbbítják, ha lehet orvosolják, megoldják a gondokat, teljesítik a kívánságokat Problémamegoldó fórumok Mint, ahogy a kis palánták fejlődéséhez sem elég a felszín feletti szakszerű ápolás, ha a gyökerüket féreg rágja, a mi gyerekeink fejlődéséhez sem elegendő, ha csak rájuk koncentrálunk, a nevelést a szülőknél kell kezdeni. Az osztályonkénti szülői értekezletek nem elég hatékonyak, mert általában éppen azok nem járnak, akiknek a Probléma megoldó fórumok kialakítására összefogás - a helyi családsegítő szolgálattal, - a védőnővel - a CKÖ vezetőjével - a rendőrséggel - valamint az önkormányzattal Problémamegoldó fórum működése kezdődött a szülők részére: - a rendőrséggel - a fiatalkori bűnözéssel, drogprevencióval kapcsolatosan - a családgondozóval a A problémákra közös megoldáskeresés A meglévő, működő fórumok továbbvitele, újak szervezése. 15

16 legszükségesebb volna. tankötelezettség, iskolai mulasztások csökkentésével kapcsolatosan - a védőnővel a fejtetű felismerése, okok megszüntetésével kapcsolatosan 4.3. Hospitálásra épülő együttműködés A tankönyvpiac bőséges kínálata, az új kihívások, az alapkészségek rendszeres mérése egy állandóan megújulni képes, innovatív nevelőtestület meglétét indokolja. Ehhez szükség van a rendszeres továbbképzésekre, a hospitálásra épülő együttműködésekre, tapasztalatcserékre. Egy-egy fontos téma, vagy módszer alkalmazását bemutató foglalkozások megtekintése és annak megbeszélése, kiértékelése intézményi szinten. Már az alábbi témákat érintettük: - differenciált oktatás - kooperatív módszerek - szövegértő olvasás - matematikai logika Más intézmények bemutató óráinak megtekintése, tapasztalatok gyűjtése, továbbadása. A bemutató foglalkozások számának növelése. Új témák bevezetése. További intézmények látogatása. A szociális kerekasztal működtetése. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési 16

17 rendszer eszközei 5.1 A szöveges értékelés árnyalt értékelés Az 1-2. évfolyamon a félévi és év végi szöveges értékelés árnyaltabb értékelésre ad lehetőséget, mint a számjegyekkel történő. Ezért az IPR-ben is a szöveges értékelést alkalmazzuk Egyéni fejlődési napló Az integráltan oktatott SNI tanulók mintájára a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő tanulók fejlődéséről is vezessünk egyéni fejlődési naplót, melyben a szülőkkel történő megbeszéléseket is igazolni tudjuk. I. és III: negyedév: teljesen egyéni szöveges értékelés. A szóbeli megbeszélés tömör összefoglalója. II. és IV. negyedév: táblázatba foglalt tantárgyankénti, a félévi és év végi eredményeket is tükröző értékelés, külön kiemelve a szorgalom, magatartás és hiányzások alakulását. Az osztályfőnökök felmérték a programban részt vevő tanulók családi és lakáskörülményeit, a gyermek képességeit. Egyéni fejlesztési tervet határoznak meg egy-egy fejlesztést kívánó részterületre. A közösen szerkesztett naplóban negyedévente értékelik a tanuló tudásának, képességének fejlődését, megbeszélik a szülővel a fejlődést, vagy a hiányosságokat és a szülő A használat közben felmerülő ötletek, lehetőségek beintegrálása a szöveges értékelésbe. A fejlesztések folytatása Fejlesztési tervek készítésénél a difer és kompetenciamérések eredményeinek felhasználása 17

18 aláírásával igazolja a megbeszélés tényét. 6. Multikulturális tartalmak 6.1. Multikultúrális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban, illetve projectforma alkalmazása Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Cigány Interkulturális Oktatás Programja. A cigány népismeretet, művészeteket együtt oktatjuk valamennyi diákunknak etnikai hovatartozás nélkül. A követelményrendszer a következő tantárgyakba lett beépítve: technika, magyar irodalom és nyelvtan, rajz, történelem, ének. Multikulturális tartalmak bővítése a tantárgyakban: tánc-és dráma, hon-és népismeret, etika, földrajz, osztályfőnöki óra Hon-és népismeretből egy cigány népismeretet is oktatunk.. Rendszeresen járunk kimondottan cigány származású tanulóknak rendezett vers és prózamondó versenyekre, ahonnan mindig több eredményt is hozunk.. A program tovább folyatása a tantárgyakon belül, osztályok szintjén Más népek kulturájának megismerése is. Pl: Európa Unió népei Egyre több cigány származású gyermek versenyeztetése. 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 18

19 7.1. Pályaorientáció Tanulóink többsége tanácstalan a továbbtanulást illetően. Sokszor a szülő sem tud tanácsot adni gyermekének, hisz kiszámíthatatlan, hogy milyen foglalkozással lesz esélye felnőtt korban az elhelyezkedéshez. Ehhez, mi tanárok sem tudunk javaslatot tenni, de a tanulók képességeit, szorgalmát reálisabban mérjük fel, mint szüleik. Részvétel a B-A-Z Megyei pályaválasztási napokon SNI tanulók és egyéb (egészségügyi probléma, tanácstalanság) gondokkal küszködő tanulók pályaválasztási tanácsadó szakemberhez történő irányítása. Nyílt napok látogatásának engedélyezése. +3 nap szülői igazolás. Környező középiskolákból pályaválasztási felelős meghívása, fogadása. Önismereti foglalkozások: tesztek beszélgetések képességek érdeklődési körök osztályfőnöki órán és a délutáni szabadidőben 7-8. osztályosoknak Videó filmek megtekintése különböző szakmákról A program folytatása Munkahelyek meglátogatása 7.2. Továbbtanulásra felkészítő program Tanulóink többségének tanulmányi eredménye egyenlőre a szakiskolák Önismereti foglalkozások A tanuláshoz szükséges A továbbtanulásra felkészítő program 19

20 elvégzését teszi biztossá, de ahhoz képest, hogy néhány éve a cigány családok még hallani sem akartak a továbbtanulásról, már természetessé válik a beiskolázás, és egyre többen benn is maradnak a rendszerben a tankötelezettségi kor megszűnése után is. alapkészségek fejlesztése Egyéb képességek készségek fejlesztése Pályaorientációs foglalkozások Tanórán belüli differenciálás a középiskolai követelményekhez. Csoportbontás 8.osztályban matematika és angol órákon. Szakkörök Együttműködési megállapodás a HON Alapítványi Szakiskolával. Telephely működtetése, hogy hhh-s tanulóink helyben végezhessék el a osztályt. folytatása és bővítése Célunk, hogy minden tanulónk elvégezze az általános iskolát, továbbtanuljon, szakmát szerezzen. Egyre többen nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolákba és ott meg is állják a helyüket. 20

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A KÁLLAY MIKLÓS Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2 I. BEVEZETŐ Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 10 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 11 3.1. A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 11 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Mindszentgodisai Általános Iskola, 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71. 1 Ajánlás Köszönjük az Olvasónak, hogy megtekinti Pedagógiai Programunkat! Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben