GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép"

Átírás

1 IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress - és tégy amit akarsz Faragott kép és ellenségkép A tervezett nyomor Keresztényi feddhetetlenség A legnagyobb szeretet H ETEDNAPI A DVENTISTA E GYHÁZ B UDAPEST T ERÉZVÁROSI G YÜLEKEZETE

2 tartalom Lelkészi köszöntés Dr. Tokics Imre: Veszélyben a házasságok 3 Húsvét Híd Krisztus és ember között 4 Húsvét tovább él Új fényben látni 5 Húsvéti módon élni 6 Művészeti Estek 7 Események ADRA Segélykoncertek 8 Jegyzet - A tervezett nyomor 9 Gyülekezeti élet Clifford Goldstein látogatása 10 Testvéri óra a hűség jegyében 11 Lelki élet Dr. Erdélyi László: Csodákra van szükségünk 12 Dr. Szigeti Jenő: Szeress, és tégy, amit akarsz 14 Imacsoport Norbert Lieth: Az imádkozás harcosai 16 Aktuális kérdések Erdélyi László: Faragott kép és ellenségkép 18 Keresztényi feddhetetlenség 19 Köszöntés 75. születésnapját ünnepelte Jan Paulsen 20 Olvasói levél 21 Alapítvány Szolgálati beosztás 22 Könyvajánlat 23 Útravaló 24 Vizsgázó gyerekek Vendégünk volt Gallusz László A Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H-1062 Budapest Székely Ber ta lan u. 13. Telefon: (1) Lelkész: Dr. Tokics Imre A gyülekezet vezetője: Dr. Erdélyi Lász ló A lapot szerkesztette és készítette: Dr. Erdélyiné Halász Edit Programjainkról és gyülekezetünk életéről naponta új híreket közlünk weboldalunkon: A GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 1200 példányban megjelenő időszakos tájékoztató. Érdeklődők részére készséggel megküldjük postán kiadványunkat.

3 LELKÉSZI KÖSZÖNTÉS Veszélyben a házasságok És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt (1Móz 2,18). Házasság a Bibliában Az Ószövetségben és az Újszövetségben nincs kifejezés a házasságra. Ez későbbi fogalom. Az ókorban a házasság helyett a szövetség szót használták. Amikor Isten odavezette Ádámhoz Évát, akkor minden különösebb ceremónia és dísz nélkül köttetett az első házasság. Isten volt a tanúja és a védelmezője Ádám és Éva frigyének. Izraelben nem volt olyan vallásos jelentősége a házasságkötésnek, mint napjainkban. Természetes és magától értetődő, hogy ekkor két család magánügye volt a házasság. A házasságkötés kérdése, megbeszélése nem tartozott az érintett fiatalokra, hanem a menyasszony és a vőlegény édesapjára. Az édesapa választott feleséget a fia számára úgy, hogy megszerezte a leány apjának a beleegyezését. A bibliai időkben szerelemből is köttettek házasságok, de ezek száma igen szerény lehetett. A házasságok egészen korán köttettek, mai szemmel nézve szinte gyerek fejjel alakították ki az életre szóló kapcsolatot. A fiúk 12, a lányok 13 éves kortól számítottak házasságra jogosultaknak, nem csupán Izraelben, hanem az egész Közel-keleti térségben. A mennyasszony jegyajándékot kapott a vőlegényétől, édesapjától pedig hozományt. A házastársat leginkább a saját maguk törzséből választották a szülők gyermekeik számára, ez ugyanis biztosította azt, hogy a föld és egyéb vagyon nem kerül át másik nemzetséghez. Amikor a család egyeztetése alapján, a szülők megállapodását követően a menyaszszony a vőlegény házába lépett, akkor jött létre a házasság. Ettől kezdve a leány kikerült az apai felügyelet alól, a férje, illetve annak családja kontrollja alá került. A házasság eredeti formájában az egyik fél halálával ért véget, vagy a később bevezetett válási intézmény alkalmazásával. A házasság legfontosabb céljaa gyermekáldás biztosítása volt. A terméketlenség jelentette a legnagyobb csapást az asszony számára, ennek megszüntetése végett vált elfogadottá a többnejűség a gyakorlati életben. A főpapnak csak egy felesége lehetett. Jézus idejére már csaknem teljesen eltűnt a poligámia a közgondolkozásból. Bár Jézus nem alapított családot és nem házasodott meg, mégis a házasság mellett foglalt állást. Lásd: Mt 19,3-12! Az újszövetségi időben már változott a házasságkötések külső formája. Lassan vallásos ünneppé alakult, bár családi jellege továbbra is domináns volt. A menyegző legkevesebb hét napig tartott. Szombatnapon, vagy böjt idején nem lehetett elkezdeni a házasságkötést. A házasság vallási jellege egyre inkább erősödött, mivel vallási vezetők előtt köttetett, a rabbik részt vettek az esküvőkön így nélkülözhetetlen szereplőivé váltak az áldás kérésében. A házasságtörés büntetése Bár az Ó- és Újszövetségben a házasságot nem tekintették sem vallási, sem társadalmi szempontból intézménynek, a vallási hagyományok és a törvények is védték. A házasságtörés szégyennek számított, erről olvashatunk a 5Móz 22,22 versében, e törvény alapján megkövezték az elkövetőjét, akár férfi volt, akár nő. A házasságtörő személyt különös helyzetben megcsonkították, a holttestét pedig elégették (Ez 23,25). Jézus a kívánságot éppúgy elítélte, mint magát a házasságtörést, de a szigort kegyelemmel enyhítette, irgalommal fordult a bűnös nőhöz: eredj el, és többé ne vétkezzél (Jn 8,2-11). Pál apostolnál a házasságtörés nem csupán polgárjogi kérdés, hanem sokkal inkább Isten akaratával való tudatos szembehelyezkedés. Ezért a leghatározottabban kijelenti, hogy a házasságtörőknek nem lesz részük Isten országában (1Kor 6,9). A paráznák - Jézus azon kortársai -, akik megkeményítették a szívüket Istennel szemben, ők a világ barátai, a tévtanítók, akik a test világát követik, nem hallgatnak a Lélek szavára. A család egysége és fontossága Sátán mindig ott támad, ahol a leghatékonyabban tudja romba dönteni Isten munkáját. A házasság tartóssága a hitvesi hűségtől és a szeretettől függ. Napjainkban egyre több zsákutcába jutott házassággal találkozhatunk, nem csupán a szekuláris világban, hanem a vallás iránt mélyen elkötelezettek között is. Hiszem, jobban kellene vigyáznunk családi kapcsolatunkra, azért, hogy a család betölthesse azt a szerepet, amelyet Isten rendelt el az Éden kertjében. Hogyan tudunk a világ elé állani, és az örökkévaló evangéliumot elmondani az emberek számára, ha a házasságok megkeserítik a keresztény családok életét? Az üzenet akkor lesz hatékony, amikor olyan rendezettek lesznek a keresztény családok, hogy még a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajtuk. Sajnos gyakori gyülekezeteinkben a házasság válságának megtapasztalása. A lelkészek azzal töltik el idejük nagy részét, hogy a válófélben lévőket lelkigondozzák. A válás még évtizedekkel ezelőtt szinte fehér holló ritkaságszámba ment, ma pedig már rendszeressé vált a gyülekezetek életében. A fiatalok közül sokan nem tartják riasztónak és félelmetesnek a válást, sőt az élethez tartozónak látják. Elveszett a bibliai család fogalma a 21. századra, egész Európában, különösen Magyarországon. Egyre divatosabb az élettársi kapcsolatok kialakítása, amely tovább rombolja a család bibliai értékrendjét. Isten országában viszont igazi családi kapcsolatokban fogunk tovább élni és fejlődni. Az újjáteremtett földünkön semmilyen formában nem lesz elfogadott a többnejűség és az élettársi kapcsolat sem. Vannak, akik a bibliai időkre hivatkozva próbálják legalizálni az élettársi kapcsolatot, mondván, hogy azokban az időkben is így tették az emberek. Azonban ne felejtsük el, hogy a házastársat akkor a szülők választották egy életre szóló szövetségként gyermekük számára, és nem a gyermek választotta magának egy rövid időre, vagy néhány évre. Megújulás nem lehet családi reformok nélkül. Helyezzük ismét a középpontba a házasság felbonthatatlanságának fontosságát! A házasságon belül akarjunk boldogok lenni, ne keressük a tiltott kapcsolatokat. Hadd tapasztalják meg a gyülekezeteinkben felnövekvő gyermekek a boldog, kiegyensúlyozott család érzését a saját otthonukban! Fontos, hogy állítsuk helyre a családi oltárt, ahol Istennel igazi és mély kapcsolatot ápolunk. Forduljunk vissza a bibliai értékrendhez, ahol a férj és a feleség egymás segítőtársai és nem egymás vetélytársai. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje gyülekezetünk minden házassági kapcsolatát és családjainkat! Dr. Tokics Imre BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 3

4 HÚSVÉT Híd Krisztus és ember között Szeretünk ünnepelni. Azok is ünnepelnek, akiknek fogalmuk sincs az ünnep üzenetéről. Általában a népszokások és a hagyományok határozzák meg ünneplésünk formáját, amelyek viszont legtöbbször köszönő viszonyban sincsenek az ünnep igazi mondanivalójával. Ha csak számba vesszük azokat a mondókákat, verseket, dalokat, játékokat, ételeket és italokat, amelyek nélkül úgymond nincs karácsony és húsvét, azoknak nagy részében halvány jelét sem ismernénk fel annak, amit Isten akar mondani számunkra. Ezért áll előttünk minden alkalommal - most is - a kérdés: Miért is van az ünnep? Ha mentegetni akarnám magunkat, Jézus tanítványaira irányítanám a figyelmet. Hiába voltak a próféciák és Jézusnak az ő haláláról és feltámadásáról tett kijelentései, a tanítványok egyiket sem tudták feldolgozni önmagukban, ezért teljesen az ellenkezőjét cselekedték annak, mint amit tenniük kellett volna. Jézus temetéséről mások gondoskodtak, és arra sem készültek fel, hogy a feltámadott Üdvözítőt fogadják akkor, amikor sírjából győztesen előjön. Húsvét társadalmi és nagymértékben egyházi ünneplései hasonlóképpen nélkülözik azokat a jegyeket, amelyek azt fejeznék ki, hogy értik az emberek, mi történt akkor ott, a Golgotán, vagy amikor megnyílt a sír, amelyből előjött a feltámadott Megváltó. Csakhogy előttünk már ott van a tanítványok példája és tapasztalata, amiből tanulhatunk és megismerhetjük Húsvét nagy tanítását. Tanulnunk kellene ünnepelni? A válasz egyértelmű: igen. Húsvétkor Izrael népe az Egyiptomból való szabadulásra emlékezett. Erre az ünnepre vitték fel először a 12 éves fiúgyermeket. Jézus ekkor volt először a jeruzsálemi templomban. Krisztus korában már a húsvét megünneplése a legtöbb ember számára puszta formasággá süllyedt (E. G. White). Jézus érdeklődve figyelte az ünnep minden mozzanatát, és új érzések támadtak benne, amint küldetésének rejtélye feltárult előtte. Majd jött a nagy húsvét: Krisztus feltámadott! Az apostoli egyház gyülekezeteiben még így ünnepeltek: Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben (2Kor 4:10). Krisztus követője minden nap Krisztus halálának és feltámadásának gondolatában él. Ez határozza meg életformáját. Majd újból jött a formaság. Ma itt tartunk. Ilyenek az ünnepeink. Pedig fel kell készülni egy újabb, nagy feltámadásra. Pál apostol a nagy Húsvét előremutató üzenetét hirdeti a Korinthusban élő hívőknek: Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? (1Kor 15:12). Mint egy híd két pillére: Jézus feltámadása és második eljövetelekor az igazak feltámadása. Az első Jézus feltámadása a másodikban a mi feltámadásunkban leli értelmét; a második lehetetlen az első nélkül. Mindkettőt úgy kell ápolnunk, mint a legnagyobb ajándéknak és a legdicsőbb célnak az öszszefonódását. Ha Jézus feltámadásának megünneplését és Jézus visszajövetelének reménységét méltóképpen akarjuk ápolni, akkor távol tartunk ünneplésünkből minden ünneprontó megnyilatkozást, ami elterelné figyelmünket a lényegről. Mindegyik ünnep magába kell, hogy foglalja a másikat. Így lesz teljes és örömteli az ünneplésünk. 4 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

5 HÚSVÉT TOVÁBB ÉL Valdens szokás szerint, húsvét hajnalán az emberek - kicsik és nagyok, gyermekek és nagyszülők - kimennek a legközelebbi patak forrásához, és megmossák a szemüket. Ezzel fejezik ki azt, Új fényben látni hogy kitisztult látásuk, szemük megnyílt, tekintetük nyitott a jövő, az új élet felé. Új fényben látnak már Húsvét után. A keresztény ember számára húsvét nem a szomorúság, a bánat ünnepe, hanem az örömé: Krisztus megjelent és új távlatot, célt nyitott életünkben. Jézus egy új törvénnyel koronázza meg az ember számára adott parancsolatait, azáltal, hogy új szemléletet alkotott: szeressétek egymást! Nem szóval, hanem tettekkel, a szeretet, a jóindulat, a figyelmesség és könyörületesség cselekedeteivel. Hányan kérdezik meg ma is: mi öröm van a kereszténységben? A hit útja telve van lemondással, odaadással, gyakran reménytelennek, céltalannak érezzük magunkat, harcolunk a kísértésekkel, küszködve próbálunk a magunk erejéből megfelelni Isten elvárásainak. Elhisszük, elhitetjük magunkkal, hogy minden rendben van, miközben talán félresiklik életünk, tévesek céljaink és hiábavalóak fáradozásaink. Jézus megkérdezte: Mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Miért nem vesszük észre, hogy Jézus kész megoldani életünk minden kérdését? Miért nem fordulunk őszinte szívvel őhozzá, és fogadjuk el az ő tervét és megoldását életünkben? Jézus egy új lehetőséget, utat és célt mutat életedben, amely egy új élet ígérete. Akik vágynak és egyre jobban vágynak megtalálni az örömöt és nyugalmat Jézusban ők megtalálják Húsvét örömét - visszakapják Jézust, Isten egyszülött Fiát, a Megváltót, az Egyedülit, akiben teljes öröm van. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 5

6 HÚSVÉT TOVÁBB ÉL HÚSVÉ I MÓDON ÉLNI Évről évre húsvét idején átgondoljuk és átéljük annak valóságát, hogy Jézus szenvedéstörténetét sohasem tudjuk megfejteni. Ugyanakkor feltesszük a kérdés: Milyen értelmet kölcsönöz Jézus szenvedése a saját szenvedésemnek, és hogyan győzhetem le azt? Miközben Jézus szenvedésének titkaiba mélyedünk, állítsuk magunk elé saját szenvedésünket. Akár akarjuk, akár nem, időről időre minket is megérint a szenvedés. Meghal valaki, akit szeretünk. Nem úgy fejlődnek a gyermekek, ahogy reméltük. Megoldhatatlan családi, vagy munkahelyi konfliktus gyötör bennünket. Megbetegszünk, és perlekedünk a sorsunkkal. Szenvedünk, mert nem tudunk megfelelni elvárásainknak, mert életünk álmai összetörtek. Aki őszintén járja az útját, az nem kerülheti ki saját életében a szenvedést. Egyszer mindenkinek szenvednie kell végessége, mulandósága, gyarlósága miatt. Jézus szenvedésén azért is elmélkednünk kell, hogy meggyőződjünk arról, szenvedésünkben nem maradtunk magunkra. Jézus szenvedésünk minden állomását végigjárta. Nem vagyunk tehát egyedül. Jézus velünk jár az úton. Rá tekintve nem érezzük magunkat elhagyatva. Felismerjük, hogy szenvedésünknek értelme, célja van, ugyanúgy, mint Jézus szenvedésének; az a célja, hogy a megpróbáltatásokon át eljussunk a feltámadásra, az üresség által a teljességre, a távol lévő Isten hiányán át Isten soha véget nem érő, határtalan közelségébe. Aki felfedezi szenvedésének értelmét, másképpen tudja elviselni. Tántoríthatatlanul végig tud menni a szenvedések útján. Ha bízik abban, hogy a szenvedés a tisztulását szolgálja, akkor ezen az úton egyre jobban megnyílik Istennek. Megtapasztalja, hogy élete Istenhez viszi közelebb. Azon gondolkodunk, hogyan jutunk el Istenhez, milyen módszereket kellene alkalmaznunk, hogy méltóbban imádkozhassunk, hogy az elmélkedésben erőteljesebben megérezhessük Isten közelségét. Gyakran azonban nem tudunk kitörni saját gondolataink bűvköréből. Az élet, ha Isten szándékai szerint alakítjuk, örömeivel, de szenvedéseivel is, napos, de árnyékos oldalaival is, erősségeivel, de gyengeségeivel is, Istenhez vezet bennünket. Csak ki kell engesztelődnünk életünkkel, csak szemlélődnünk kell életünk helyzetei felett. Ekkor maga az élet veszi el tőlünk azt az illúziót, hogy teljesítményünkkel megvásárolhatjuk Isten felénk fordulását. Egónkat, amely mindent magához akar ragadni, amely még az Istent is szeretné a maga szolgálatába állítani, éppen a szenvedés töri össze. Ha Jézushoz hasonlóan engedjük, hogy a szenvedés keresztre feszítsen bennünket, akkor azt is átélhetjük, hogy a kereszt Istent és az igazi életet ajándékozza nekünk. Életünkben a szenvedés hasonló helyzeteivel találkozunk, mint amilyeneket Jézus járt végig előttünk. Fogságba esünk, elítélnek, félreértenek, megsebeznek, kitaszítanak bennünket, és mi emberek, végül ellentmondásaink keresztjére feszülünk. És egyedül lépjük át a halál küszöbét. Ennek ellenére ránk is áll, hogy nem e világból való királyság lakik bennünk, hogy van bennünk valami isteni, ami fölött e világnak nincs hatalma, s ez megajándékoz minket a bizalommal, hogy Jézussal járva szabadságban és méltóságban, Isten dicsőségébe jutunk. A kereszt nem elnyomni, hanem felemelni, nem megsebezni, hanem meggyógyítani, nem megterhelni, hanem felszabadítani akar. A keresztben megváltásunk titkát, üdvösségünk és megszabadulásunk örömét ünnepeljük. A húsvét át akarja változtatni hétköznapjainkat. Ekkor dől el, hogy vajon húsvétkor csak egy eufórikus hangulatnak engedtünk, vagy életünk sodrásában is megtörtént a feltámadás. Megtanuljuk-e, hogy újra és újra fel kell támadnunk, ha a munkánkban valami balul üt ki, ha a kapcsolatainkban konfliktusok támadnak, ha kudarcot vallunk és csalódunk önmagunkban és a másik emberben. A feltámadás sikeressé változtatja a sikertelent, a halott élővé lesz, a sötétség világossággá. A feltámadásba vetett hit megygyógyítja a megsebzett életet és arra tanít, hogy feltámadjon az igazi életre, arra az életre, amelyet Isten gondolt ki számára. A feltámadás már itt és most az életre akar megtanítani. Azt ígéri, hogy ez az élet átlépi a halál küszöbét is, és nem semmisíthető meg, mert Jézus halálával és feltámadásával a szeretet mindenkorra legyőzte a halált. Húsvét az élet ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy az élet legyőzte a halált. Krisztus győzte le a halált. Az élet erősebb, mint a halál, többé nem lehet elpusztítani. Húsvét megtanít arra is, hogy újra és újra fel kell támadnunk. A feltámadás pedig azt jelenti, hogy a Feltámadott velünk van és mellettünk jár az útunkon. (Forrás: Anselm Grün: Österlich leben, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, Fordította: Horváth Dori Tamás). 6 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

7 MŰVÉSZETI ESTEK Gyönyörű adventi koncerttel zártuk a KERESZTÉNY MŰVÉ- SZETI ESTEK 2009-es évadát. TÓKA SZABOLCS és társai igazi karácsonyi hangulatot teremtettek egyrészt a kiválasztott zeneművekkel, de még inkább a magas színvonalú, őszinte, hittel és alázattal teli előadásukkal. A hallgatóság szívébe valódi béke és nyugalom költözött, gondolatainkban pedig Isten dicsőítése, Krisztus értünk hozott áldozata került előtérbe. A vendégművészeket dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke mutatta be, és őt kérte fel dr. Tokics Imre lelkész a zárszó utáni hálaadó imára is. A koncert utáni hangulatot most is legjobban a művészeti estek mottója fejezte ki: az emberi kapcsolatokat ápolhattuk ezen az estén is, mely közelebb vitt minket egymáshoz és a közös gondolkodás pedig Istenhez. A Keresztény Művészeti Estek 2010-es évadjának tavaszi sorozata egy nagyon sikeres rendezvénnyel indult. Az ELTE EGYETEMI KONCERTZENEKARA volt a hangverseny főszereplője, kiegészülve a szólistákkal. A zenekar új koncertmestere Miczki Rita, a Nemzeti Filharmónikus Zenekar első hegedűse játszotta Vivaldi remekművét, a Tavaszt, Oravecz György és Lengyel Zoltán zongorán működtek közre a teremtett világ csodáit bemutató zeneművek előadásában. Az együttes művészeti vezetője, aki a műveket vezényelte: Kovács László, Liszt-díjas, Érdemes Művész. A programot szokás szerint dr. Péntek László, a zenekar titkára konferálta, és ő állította össze az illusztrációként szolgáló diaképsorozatot is. A hangversenyt ismét nagy örömmel és élvezettel hallgatta a közönség, köztük vendégeink, akik a zenekar tagjaival érkeztek. Kovács László elmondta, hogy nagyon tetszett neki az érdeklődő és figyelmes közönség. Ezen az estén a zene is kifejezte számunkra azt, hogy a természetet, az állatvilágot Isten az ember gyögyörűségére alkotta, hogy azokkal is harmóniában élhessen. Azonban a tökéletes összhangot az újjáteremtett világban élvezhetjük majd Isten országában tavaszi programsorozat Március 27. Április 10. Május 15. Június 12. Barokk zenei est Fiatal vendég művészek előadásában Vivaldi a-moll kettős verseny Bach II. Brandenburgi verseny Erkel Ferenc Vegyeskar kórushangversenye Vezényel: Cseri Zsófia Gyönyörködjél az Úrban Zenés irodalmi zsoltárest Szeretettel Izraelnek Rontó Attila lemezbemutató koncertje Az előadások idpontja: szombat este 6 óra Meghalt LEHOTKA GÁBOR, Magyarország egyik legjobb orgonistája július 20-án született Vácott és ott is halt meg december 29-én. Lehotka Gábor mozgalmas és sok vívódással teli élete utolsó szakaszát Isten szolgálatának szentelte. Megtérése után augusztus 11- én keresztelkedett meg gyülekezetünkben és a váci gyülekezet tagja lett. Tanított az Adventista Teológiai Főiskolán, és sok hangversenyt adott különféle templomokban. A Keresztény Művészeti Estek első orgonahangversenyén is játszott. Életrajza olvasható gyülekezetünk honlapján. Tisztelettel és megbecsüléssel adózunk művészi pályafutásának, szolgálatának. Elhunyt KOKAS KLÁRA zenepedagógus február 7-én vasárnap, életének 80. évében. Családja körében, az egyesült államokbeli Arlingtonban érte a halál. Kokas Klára a zenei nevelés új útját dolgozta ki, tevékenysége meghatározó volt egyebek mellett a sérült, többek között autista gyerekek zenei nevelésében is. A Keresztény Művészeti Estek keretében 2007 márciusában láttuk vendégül. Előadása és az azt követő beszélgetés nagy hatással volt a gyülekezetre, különösen a gyermekneveléssel foglalkozó tanítókra. Meglátása szerint minden született gyermek egy üzenet Istentől, és a felnőttek feladata az, hogy segítsék ezt kibontani és megfejteni. Ezzel gazdagodna az emberiség és közelebb kerülnénk Istenhez. Emlékét szeretettel őrizzük meg. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 7

8 ESEMÉNYEK LÉGY TE IS FÁKLYA HAITIÉRT! február 12-én segélykoncertet tartott az ADRA a Haiti földrengés túlélői javára a Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezetében. A koncerten az ÉJFÉLI KIÁLTÁS GOSPEL KÓRUS fiatal csapata énekelt. Haitin a január 12-én bekövetkezett katasztrófa óta rendkívül nehéz helyzet uralkodik. A fővárosban, Portau-Prince-ben és környékén a házak összedőltek vagy életveszélyessé váltak, megszűnt a vezetékes víz- és az áramszolgáltatás, nincsenek kórházak, élelmiszerboltok, fertőző betegségek terjednek, romlott a közbiztonság. Az élelmiszerárak az egekbe szöktek, a rossz helyzet miatt rendkívül nagy a feszültség az ott élők között. Az ADRA ebben a helyzetben is segít az embereken. Mivel az ADRA International 30 éve jelen van Haitin, rögtön indítani tudták a segítő kezeket. A TIME Magazin riporterét is az ADRA konvoja vitte a földrengés helyszínére. (A cikk olvasható: A katasztrófa által érintett terület több pontján is víztisztító berendezéseket telepítettek, víztisztító tablettákat osztottak, sátrakat biztosítottak, ideiglenes kórházat állítottak fel, orvos-csoportokkal összefogva nyújtanak egészségügyi ellátást, élelmiszert biztosítanak több tízezer fedél nélkül maradt helybéliek számára. A helyreállítás programjának támogatása volt a segélykoncert célja. A jelenlévő közel 400 fős hallgatóság által adományozott összeg ,- forint volt, amely az ADRA Katasztrófa-alapján lévő és később beérkező adományokkal kiegészítve meghaladja jelenleg a ,- Ft-ot. Ez az összeg a nemzetközi ADRA számlájára kerül átutalásra, támogatva az ADRA Haiti munkáját. Charles Sandefur az ADRA International igazgatója a helyszínen készített interjúban elmondta, hogy az ADRA nemcsak addig marad Haitin, ameddig a kamerák, hanem eddig is 30 éven át fejlesztési programok megvalósításán dolgoztak, és ezután is, míg az Úr el nem jön, segítenek ennek a kétségbeesett országnak. Az ADRA továbbra is folytatja programját Haitin. Az elsődleges szükségletek kielégítése után a szervezet hosszú távú tervei közé tartozik, hogy segítse a térség fejlesztését, újjáépítését. Nagyon komoly feladat lesz egy 3 milliós város helyére egy újat emelni. De az ADRA munkatársai továbbra is mindent megtesznek a helyszínen, és azért, hogy bátorítsák mindazokat, akiknek erre most a legnagyobb szükségük van. A programokról részletes információ található: Steven Cooperrel, az ADRA TED igazgatójával történt beszélgetésünk után szeretnénk tolmácsolni az ADRA International és az ADRA Haiti üzenetét, melyben hálás szívvel megköszönik az adományokat minden kedves adakozó testvérünknek és barátunknak. Ugyanakkor megköszönjük a Terézvárosi Gyülekezetnek a kedvességét, testvéri támogatását, melyet a program kezdetétől tapasztalhattunk. Igazi testvéri összefogást tapasztaltunk meg a gyülekezet tagjai részéről. A koncert után a Fornetti cégcsoport jóvoltából egy állófogadásra került sor a gyülekezet kistermében. A katasztrófa áldozatainak megsegítése céljából átutalással továbbra is lehet adakozni. Az adományokat a Haiti földrengés megjegyzéssel a számú OTP bankszámlára lehet átutalni. Szigeti László Attila ADRA kuratóriumi elnök Bakosné Zohán Tünde ADRA ügyvezető igazgató Szintén segélykoncert keretében hívta fel a figyemet az ADRA március 10-én a BLUE MONUNTAIN ACADEMY Bel Canto Ének-és Zenekara közreműködésével gyülekezetünkben a nők elleni erőszak kérdésére, amely hazánkban is nagymértékben növekvő probléma. Az enditnow egy globális kampány, mely szeretné felhívni a figyelmet a nők és lányok elleni erőszak megszüntetésére. Célja, hogy mozgósítsa az adventistákat világszerte és felhívást intéz más közösségekhez, csoportokhoz, hogy csatlakozzanak ennek a világméretű problémának a megoldásához. Az Adventisták NEM-et Mondanak a Nők Elleni Erőszakra A több mint 200 országra kiterjedő kampányt 2009 októberében indította el az Adventista Egyház képviseletében az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány a Női Misszió Osztállyal közösen. 8 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

9 JEGYZET A tervezett nyomor Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. (1Kor 4:2). A cím nem tévedés. Vannak olyan helyek a világon, ahol a nyomort tervezik. Amikor az Úr arról beszélt tanítványainak, hogy nagy nyomorúság lesz, már akkor is ismert volt a nyomorúság néhány formája, de az utolsó idők nyomorúságát úgy jellemzi, mint amilyen nem volt a világ kezdete óta Mt 24:21). De a tervezett nyomorúságra aligha gondolhatott bárki. Arról van itt szó, amikor a javak elosztását beleértve az éhezők segélyezését is úgy tervezik, hogy legyen bizonyos egyensúly az életben maradottak és az éhen haltak számarányában. Amint a gyümölcsfa termésének egy jó része lehull, szerintük úgy természetes ez az embernél is, hogy ne maradjon meg minden újszülött. JEAN ZIEGLER, az ENSZ külön tudósítója, A szégyen uralma (Das Imperium der Schande) című 2007-ben megjelent könyvében megrázó tárgyilagossággal írja le a harmadik világ de az egész világ egyre terjedő nyomorát, és a nyomort mesterségesen lebegtető erők lelkiismeretlen manipulációit. Az előszóban azt is lehetne írni, hogy gyengébb idegzetűek ne olvassák el a könyvet. A szerző nevükön nevezi azokat az országokat, nemzetközi segély- és egyéb szervezeteket, államfőket, politikusokat, bankokat, egyházi intézményeket, amelyek gátlás nélkül húznak óriási hasznot azoknak az országoknak a népeiből, amelyekben évente gyermekek milliói halnak éhen. A szerző leleplezi azt is, hogy az éhezőknek küldött nemzetközi segélyszállítmányok hogyan alakulnak át fegyverekké és a pénz miként kerül lelkiismeretlen kufárok zsebébe. Ezek az emberek nagyon jól élnek mások nyomorából. De a korrupció és a felduzzasztott adminisztráció következtében, a segélyek nagyon sokszor már maguknál a szervezeteknél is megsoványodnak. Mire azokhoz érne, akik számára történtek a gyűjtések, néha alig marad valami. A megromlott erkölcsi érzék nehezen érthető és semmivel sem igazolható megnyilatkozása ez. Napjainkban, szemünk előtt, a 19. századi gyarmatosításnak egy sokkal kegyetlenebb formája jött létre. Számos ország annyira eladósodott a mesterségesen pumpált hitelprogram következtében, hogy a kölcsönök kamatait sem tudják már fizetni. Ziegler ezt írja: Ma, egy új feudális rendszer alakult ki, amely összehasonlíthatatlanul erősebb, cinikusabb, brutálisabb, mint a korábbi volt. Napjaikban a nyomorúság sokkal félelmetesebb méreteket öltött, mint a történelem bármely korszakában. Az a tízmillió öt éven aluli gyermek, akik éhen halnak, nem a természetes, hanem a mesterségesen tervezett hiány következében pusztulnak el. A szégyen uralmának vezetői teljesen tudatosan szervezik a hiányt. Terjedelem hiányában nincs lehetőség felsorolni ennek a logikának a gyakorlatban történő alkalmazását. Az egyik közép-amerikai ország fővárosában között több mint 700 hajléktalan gyermeket lőttek le a rendőrök, hogy megtisztítsák tőlük az utcákat. Ezeknek a gyermekeknek nevük sincs. Kéregetésből élnek, amíg fel nem fordulnak, vagy le nem lövik őket, mint a kutyákat. A könyv 320 oldalon állítja szembe a nyugati világ olvasóit a magukat kereszténynek nevező társadalmak erkölcsének szégyenletes valóságával. A magát jó kereszténynek valló templomlátogató nem is akar ezekről hallani. A hétvégi templomi prédikáció hatására, lelkiismeretét ezzel megnyugtatva, odaadja adományát, és nem is akar tudni arról, hogy azzal a pénzzel mi történik. Közben azt sem veszi észre, hogy körülötte ott vannak azok a hajléktalanok, akik éppen úgy a nyomorban tengődnek, mint azok a távoli szerencsétlenek, akikhez jobb esetben az adományok egy kis töredéke jut el. Amikor ezt látjuk és beszélünk róla, tudjuk, hogy a világ nyomorát mi nem tudjuk megszűntetni. Amit teszünk, az is csak csepp a tengerben. De tiszta kezekben a kevés is megsokszorozódhat, mint a tanítványok kezében a kenyér és a hal. És az ilyen jóléti szolgálat dicsőséget szerez Istennek és tiszta lelkiismeretet a szolgálattevőknek. Az 1940-es években volt Miskolcon egyházunknak egy jóléti konyhája, amelyben naponta mintegy 100 fizető vendég étkezett, és ugyanannyi ingyen ebédet adtak a város vezetősége által kijelölt szegény embereknek. A konyha vezetője Bojtár Józsefné volt. Egy önzetlen, istenfélő aszszony. Fizetés nélkül végezte ezt a jóléti szolgálatot. Ő maga is ott ebédelt, de az elfogyasztott étel árát ugyanúgy kifizette, mint az abonens (előfizető) vendégek. Természetes, hogy ez nem lehet modell mindenki számára, mert valamiből élni kell, és ezt szolgálja a becsületes munkáért felvett tisztességes bér. A modell abban a példázatban van, amelyet az Úr közvetlen kereszthalála előtt mondott, Máté evangéliuma 25. fejezetében: felismerni a nagy nyomorúság szenvedő embereiben Krisztust, aki mérlegre teszi a kezembe helyezett lehetőségek felhasználásának módját. Körülöttünk egyre több adósság-csapdába esett ember van, aki segítségre szorul. A rabszolgaságnak modern formája egyre félelmetesebben jelentkezik. Emberek, családok kerülnek az utcára. Van mit tennünk közvetlen környezetünkben. A nagy nyomorúságot nem fogjuk elkerülni. Sátán mindenütt tervezi a nyomort. Legyünk hű sáfárok, akiknek kezében a kevés is megsokszorozódva jut el a rászorulókhoz. Isten számon kéri sáfárságunkat. (E.L.) A könyv óriási! Amint olvasod, folyton gondolnod kell rá. Az információk áradata, mint egy lavina zúdul rád, minden oldalon tények áradata, számok, szereplők, dátumok és nevek, és természetesen a szerző véleménye. Így a könyv olvasása közben végig benned feszül az ellenétét: tovább olvasni, és ugyanakkor még többet megtudni. A könyv egy kemény, szégyenletes és szomorú riport. (egy olvasó) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 9

10 GYÜLEKEZETI ÉLET Keresztségi istentiszteletet tartottunk december 19-én este. A szertartás ünnepélyes keretek között, de mégis nagyon bensőséges, szeretetteljes légkörben zajlott le. Új testvéreink, Debrenti Erika, Debrenti Mercédesz és Nagy József Miklós komoly döntést hoztak, és ez látszott arckifejezésükön, egész magatartásukon. A gyülekezet pedig nagy örömmel fogadta őket, és ezt kifejezte a szolgálatokkal, illetve az ünnepség végén a sok köszöntéssel és ajándékokkal. Igazi ünnep volt a gyülekezet és a megkereszteltek családjainak életében. Isten áldja meg mindannyiuk életét és jövőbeli gyülekezeti szolgálatukat. Elhunyt RÓBERT MIKLÓSNé, született Tauber Elvira testvérnő, akit csak Mauzi becenevén szólítottunk mindig december 6-án töltötte be a 90. életévét. Az idősek köszöntésén még örömmel vett részt, de már régóta küzdött az öregkori gyengeségekkel ben csatlakozott keresztség által gyülekezetünkhöz, és azóta hűségesen járt, barátnője Grávuj Anna szeretetteljes támogatásával. Idős kora miatt sokszor menni is alig tudott már, de arcán mindig mosoly ragyogott, és soha, egyetlen panasz szót nem hallottunk tőle. Kedves, szeretetre méltó személyisége bizonyára mindannyiunk emlékezetében megmarad. Március 9-én megtartotta első próbáját a Terézvárosi Gyülekezet újjászervezett énekkara. A cél egy szolgálatra elkötelezett, lelkes, és jól éneklő együttes kialakítása. Többen, az idősebbek közül is vállakoztak arra, hogy ismét helyet foglaljanak az énekkarban, ezzel is támogatva a kórus újjáépítését. Ebben a munkában nagy segítségünkre van Oláh Gábor karnagy, a Baptista Központi Énekkar vezetője, a Magyar Rádió Énekkarának karvezető helyettese és szólamvezetője. Lelkesítő beszéde már motiválta a szolgálatot elvállaló tagokat, valamint két karmesterünket - Debrenti Enikőt és Gergely Máriát. Az énekkar az istentiszteleti szolgálatok mellett a Keresztény Művészeti Estek május 15-én megrendezendő zsoltár ünnepélyre készül. Gyülekezetünk meghívására vendégünk lesz április 6-11 között Clifford Goldstein testvér, a Generál Konferencia Szombatiskolai tanulmányainak szerkesztője, számos próféciákkal foglalkozó könyv szerzője és egyházunk meghatározó gondolkodója és személyisége. Április 7-én, szerdán óráig a Szüret utcai gyülekezetben április 9-én este 6 órakor a Jelenések könyve sorozat keretében tart előadást. Április 10-én szombaton délelőtt és délután folyamán egész napos program keretében találkozhatunk és beszélgethetünk vele gyülekezetünkben! Éljünk ezzel a lehetőséggel! Clifford Goldstein budapesti látogatása alkalmával találkozik Schöner Alfréd főrabbival, a Magyar Biblia Tanács elnökével, a Keresztény-Zsidó Társaság vezetőivel és a Krisztusváró Zsidó Közösség csoportjával is. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK EZEKEN A PROGRAMOKON! 10 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

11 GYÜLEKEZETI ÉLET Testvéri óra a hűség jegyében A gyülekzet belső életét érintő kérdéseket a testvéri órákon szoktuk megtárgyalni, és itt hozzuk meg azokat a döntéseket is, amelyeket - mint egy közösség tajainak testvéri megállapodását - ettől kezdve mindenkinek illik megtartani február 20-án egy nagyon különleges testvéri órát tartottunk. Olyan témákat készítettünk elő, hosszú idő alatt, amelyek rendkívül fontosak a gyülekezet egysége szempontjából. Ezt az erőfeszítést áldotta meg az Úr azzal, hogy az aznapi szombatiskolai tanulmány - A Lélek gyümölcse témakörében - éppen a hűségről szólt. A tanulmányban minden tanítás, indok, és érv szerepelt, amely a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges volt. A döntéseket a résztvevők nagy többséggel, csaknem egységesen hozták meg. A néhány más véleményt képviselő testvérünk sem kezdeményezett vitát, inkább csak a hangsúlybeli eltérésekre szerették volna a figyelmet felhívni. 1. Hűség Istenhez Biblia: Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. 3 Móz 26:2 E. G. White: Midőn az imádkozók belépnek az összejövetel helyére, illő módon tegyék és csendesen foglaljanak helyet. Közönséges beszédet, suttogást és ne-vetgélést ne tűrjünk meg Isten házában se istentisztelet előtt, se utána. Buzgó, tevékeny kegyesség jellemezze az imádkozókat. Gyülekezet: Isten iránt való hűségünk, és a szenthely tiszteletének kimutatása érdekében elhatároztuk, hogy istentiszteleteink előtt 5 perccel minden zajforrást (beszélgetést, járkálást) abbahagyunk a gyülekezetben, és csendes imában készülünk az Úr Igéjének befogadására. 2. Hűség az egyházhoz Biblia: A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek! Józs 24:16 E. G. White: Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek (Mt 18:17). Ha nem hallgat a gyülekezet szavára, ha visszautasít minden megnyerésére irányuló törekvést, akkor a gyülekezeten nyugszik a kizárás felelőssége. Akkor nevét ki kell törölni a gyülekezet könyvéből. Gyülekezet: Öt testvér nevét töröltük a gyülekezeti névsorból, akik évek óta nem tartják a kapcsolatot a gyülekezettel és elutasítanak, mindenféle közeledést. Arról is döntöttünk, hogy tovább folytatjuk az eltávolodott testvéreink felkutatását, megkeresését, és mindent megteszünk azért, hogy visszanyerjük Őket az Úrnak. 3. Hűség a gyülekezethez Biblia: Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Zsid 10:24-25 E. G. White: Földi egyházát Isten a világosság csatornájává, világítótornyává tette, amely által közli céljait és akaratát. De nem ad egy szolgájának sem a gyülekezet tapasztalatától független és vele ellenkező tapasztalatot. Nem közli akaratát egy emberrel az egész gyülekezet számára úgy, hogy ugyanakkor a gyülekezetet, Krisztus testét sötétségben hagyja. Gondviselésében szolgáit szoros kapcsolatba hozza gyülekezetével azért, hogy kevésbé bízzanak önmagukban, s jobban bízzanak azokban az emberekben, akiket Ő vezet, hogy művét előrevigyék. Hatalmad van elereszteni Istent, de arra nincs, hogy Ő is eleresszen. Hatalmadban van gyűlölni az Istent, de nem tilthatod meg, hogy Ő szeressen. Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz. Ő a Golgotán döntött temelletted. Igét, egyházat messze elkerülhetsz: Ige, egyház mindig téged keresnek. Magad választhatod az utat, célt is, vezetésének mégse vethetsz gátat. Tagadhatod hatalmát is, létét is: de nem vethetsz gátat Isten uralmának. Elfriede Mörlin Gyülekezet: Tíz testvér gyülekezeti levelét adtuk ki kérésükre a Zuglói gyülekezetbe. 4. Hűség a házastárshoz Biblia: Ne paráználkodjál. 2Móz 20:14 E. G. White: A gyülekezetnek el kell határolnia magát a bűnös cselekedetektől, külön ben maga is megszentségteleníti az Úr nevét. Azt kell mondania a bűnről, amit Isten is mond. Úgy kell kezelnie a bűnt, ahogy Isten rendeli, és akkor a menny is jóváhagyja cselekedetét. Aki megveti a gyülekezet hatalmát, az Krisztus hatalmát veti meg. Gyülekezet: Egy testvért kizártunk a gyülekezet tagjai közül, aki olyan súlyos vétséget követett el, amelytől a gyülekezetnek el kellett határolódnia. (Dr. Erdélyi László) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 11

12 LELKI ÉLET Csodákra van szükségünk Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. (Luk 4:17) Gyülekezetünk nagyon komoly megújulási szándékot fejezett ki az év eleji tervismertető istentiszteleten. Azóta is folyamatosan foglalkozunk ezzel a gondolattal az imaórákon, és együttesen könyörgünk az Úrhoz, hogy vigye véghez bennünk ezt az előre megjövendölt változást. Az egész világnak a megtérés üzenetét kívánjuk hirdetni, de közben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ebben magunknak kell élen járnunk. A megtérés csak akkor valódi, ha megújulás követi... (A nagy küzdelem 412. o.) A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van szükség, amely két különböző dolog. A megújulás a lelki élet megelevenedését, az értelem és szív erőinek megélénkülését, azaz a lelki halálból való feltámadást jelenti. A reformáció mögött pedig újjászerveződés, elgondolások és tanítások, valamint szokások és tettek megváltozása áll. A reformáció nem teremheti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsolódik össze a Lélektől indított megújulással. A megújulásnak és reformációnak el kell végezniük kijelölt feladatukat, és ebben a tevékenységben egyesülniük kell. (Szemelvények I. kötet 121. o.) Nagyon sok reformációs tervünk van, a szervezeti struktúra fejlesztésére, a gyülekezeti terem felújítására, a média-misszió megszervezésére, stb. De ezek nem valósulhatnak meg lelki megújulás nélkül. Terveinket mindig sokáig érlelgetjük, mert azokat könnyen meg tudjuk fogalmazni, de a végrehajtására lelkileg felkészülni sokkal tovább tart. Isten szerint ez a lelki halál, a langymelegség állapota, amely sajnos a kezdetektől jelen van a Isten népe között. Egy korai történet közösségünkből: Egy nap délben arról a munkáról írtam, amit meg lehetett volna tenni az utolsó Generál Konferencián (1901), ha a bizalmi helyeken lévők Isten útját és akaratát követték volna. Azok, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem jártak a világosságban. Az összejövetel befejeződött, de változás nem történt. Az emberek nem alázták meg magukat az Úr előtt, amint kellett volna; és nem részesültek a Szentlélekben. Ezeket írtam, amikor elvesztettem tudatomat és igazolásul egy jelenetet láttam Battle Creekben. Összegyűltek az imaház előadótermében. Imádkoztak, énekeltek, és ismét imádkoztak. Nagyon komolyan könyörögtek Istenhez. Az összejövetelen a Szentlélek Isten jelenléte nyilvánult meg... Senkit sem tartott vissza büszkesége a bensőséges bűnvallomás megtételétől, és ebben elől jártak azok, akiknek befolyásuk volt, de ezelőtt bátortalanok voltak a bűnvallomásra. Oly öröm volt ott, ami azelőtt sohasem volt tapasztalható az imaházban. Ekkor visszanyertem tudatomat, s egy ideig fogalmam sem volt, hogy hol voltam. A tollam még mindig kezemben volt. E szavakat mondták nekem: Ez lehetett volna. Ezt várta az Úr, hogy cselekedhessen népéért. Az egész menny várta, hogy kegyes lehessen. Arra gondoltam, hol tarthatnánk a munkában, ha az utolsó Generál Konferencián megtettük volna azt, amire az Úr várt. (1903) (Az utolsó napok eseményei o.) Hogyan lehet feltámadni a lelki halálból? Ellen White erre a következő választ adja: Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. (A nagy küzdelem 413. o.) Az elkövetkező időben teljes reformációnak kell végbemennie. Amikor ez (a megújulással) elkezdődik, akkor minden hívő ráhangolódik az imádság lelkületére és minden viszályt, harcot kiűznek az egyházból. Azok, akik nem Krisztus társaságában élnek, valami máshoz kerülnek közel. Egyetlen helyes úton járó tag másokat is egységre indít a Szentlélek jelenlétéért könyörgő imában. A hívőket egymástól elválasztó akadályok leomlanak és Isten szolgái ugyanazokat a dolgokat hirdetik. Az Úr együttműködik követőivel. (A Szentlélek eljő reátok 285. o.) Miért várja el tőlünk az Úr a megújulást és a reformációt? Hogyan akar együttműködni választott népével? Egyszerű a válasz: Isten csodákat akar tenni! - Izrael története csodákkal indult, nem? - Jézus küldetése csodákkal indult, nem? És Jézus azt mondta, hogy a mi küldetésünk ugyanolyan, mint az övé: Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket. (Jn 20:21) - Az apostolok tevékenysége csodákkal indult, és folytatódott, nem? - Az advent mozgalom, és a hetednapi adventista egyház története csodákkal indult, nem? - Akkor a megújulásnak és a reformációnak is csodákkal kell indulnia, nem? Dr. Tokics Imre prédikálta a laodiceai üzenetről: Mi nem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk értük. Olyan csodákat várunk, amelyek rajtunk kívül vannak, de attól félünk, hogy velünk tegyen csodát az Úr. Miért? Mert csodákra csak az Istennel való szoros kapcsolatunkban kerülhet sor. Csodákat akkor tesz velünk az Úr, ha odaadjuk, amink van, vagy megtesszük, amit kér. Néhány példa: Monda Jézus: Vegyétek el a követ.(jn 11:39) Utána feltámasztotta Lázárt. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat (szombaton), és eredj haza. (Mk 2:11) És meggyógyult a harmincnyolc éve beteg ember. Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám. (Mt 14:17) A kenyérszaporítás csodája, és az evés után pedig megmaradt tizenkét teli kosár kenyér. Jézus minden csoda előtt kért valamit az emberektől. Nem olyan dolgok voltak ezek, amelyek nélkül a csodák nem történhettek volna meg. De mégis, mindig hozzá kellett tenni valami kis dolgot a résztvevőknek, hogy közös munka legyen a csoda. Mekkora csodákra van szükségünk? Mekkora csodákra várunk? Milyen csodákra várunk? 12 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

13 LELKI ÉLET A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, s eközben ti nem érezhetitek szabadnak magatokat a jelen kötelesség elhanyagolására. Nem tarthatjátok fenn azt a gondolatot, hogy az általatok tett erőfeszítések nélkül is eljöhet a megújulás, aminek idején majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy dicsőség edényeivé tehessen benneteket és szolgálatába állíthasson! Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy megüresítsétek magatokat az éntől: irigységtől, féltékenységtől, gonosz rágalmazástól, versengéstől és mindentől, ami Isten szemében becstelenség! Ma meg kell tisztítanotok edényeteket, hogy készek legyetek a mennyei harmat felfogására, a késői eső záporaira. A késői eső jönni fog, és Isten áldása ki fog töltetni mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Jelenlegi feladatunk az, hogy lelkünket odaszánjuk Krisztusnak, hogy elkészülhessünk az Úrtól jövő felüdülés idejére - a Szentlélek keresztségére. (Szemelvények I. kötet 182. o.) A legnagyobb csoda, amire a végidőkben (most) várunk, a késői eső kitöltetése. Hogyan érhetjük ezt el, hogyan lehetünk részesei a késői eső kitöltetésének? Emlékezzünk vissza, milyen csodákkal indult az adventista egyház? Ellen G. White írja: 1842-ben állandóan jelen voltam Portland városában azokon az összejöveteleken, melyek Krisztus második eljövetelét hirdették, s szilárdan hittem, hogy az Úr nemsokára eljön. Éjjel-nappal küzdöttem e legdrágább kincs elnyeréséért, melyet a világ összes vagyonával sem lehet megszerezni. Egy alkalommal, midőn leborultam, hogy imában kérjek Istentől áldást, felszólítottak, hogy fennhangon imádkozzam a nyilvános összejövetelen. Nyilvánosság előtt eddig még sohasem mondtam imát, ezért megtagadtam a feladat teljesítését, mert attól tartottam, hogy zavarba jövök, ha hangosan fogok imádkozni. Ettől fogva, valahányszor csendes imában hajoltam meg az Úr előtt, mindig eszembe jutott ez a teljesítetlenül hagyott kötelezettségem. Végül odáig jutottam, hogy bátorságomat és reményemet egészen elveszítve, teljesen felhagytam az imádkozással. - Három hétig maradtam ebben a lelki állapotban, anélkül, hogy csak egyetlen fénysugár is áttörte volna azt a sötét felhőt, amely körülvett engem - leborultam az Úr előtt és imában ígéretet tettem Neki, hogy minden tőlem telhetőt elkövetek, mindent szívesen elszenvedek, csak Jézus kegyelmét megynyerhessem. Nemsokára ismét a nyilvános ima kötelezettsége előtt álltam. Remegve hajtottam térdet a többiekkel együtt, s miután ketten vagy hárman imádkoztak, szinte akaratlanul én is imára nyitottam ajkaimat. Isten ígéretei ekkor megannyi ragyogó gyöngyszemhez hasonlóan tündököltek előttem, s erős volt a meggyőződésem, hogy egyszerű ima által birtokába juthatok mindezen drága kincseknek. Ima közben teljesen megszabadultam attól a tehertől, mely eddig lelkemre nehezedett s Isten áldása üdítő harmathoz hasonlóan áradt reám. Jézus kimondhatatlan szerelme töltötte be egész lelkemet. Ellen White, (ekkor még Ellen Harmon) 15 éves volt, és két évvel később megkapta az első látomását, amellyel elősegítette az Úr az adventi mű elindulását. Erre azért vált alkalmassá, mert úgy érezte, minden felkérésnek eleget kell tennie, ami az Úr szolgálatával kapcsolatos. Isten példázta számunkra ennek az ellenkezőjét is: Foss Hasen más adventistákkal együtt várta az Urat október 22-én. Megnyerő modorú, művelt, fiatalember volt. Az Úr látomást adott neki az adventistáknak Isten városába való zarándoklásáról, és a várható nehézségekről. Mivel Foss Hasen szilárdan hitte, hogy az Úrnak néhány napon belül el kell jönni, és mivel természeténél fogva büszke volt, vonakodott a látomást másokkal tudatni. A látomás másodszor is megjelent neki, és az angyal közölte vele, hogy ha még továbbra is vonakodik, úgy leveszik róla a terhet, és Isten gyermekei közül a legygyengébbre helyezik, aki hűen el fogja mondani Isten kijelentését. Ő azonban továbbra is vonakodott. Ezután egy harmadik látomásban megmondták neki, hogy fel lett mentve, és a teher a gyengék közül a leggyengébbre lett helyezve, aki végre fogja hajtani Isten parancsát. Ettől megrémült a fiatalember. Amint azonban egy általa indítványozott összejövetelen el akarta mondani a látomást, egy gondolatra sem tudott emlékezni. Teljes kétségbeeséssel kiáltott fel: Elveszett ember vagyok! Ezután többé sohasem látogatott egyetlen adventista összejövetelt sem ban halt meg anélkül, hogy valamilyen vallási érdeklődést tanúsított volna. (G. N. Lougborough) Miért volt Ellen Harmon a gyengék között is a leggyengébb? Mert nem volt benne elég büszkeség, és keménység egy felkérés visszautasítására, és mert nem volt elég érve megmagyarázni, megindokolni a visszautasítást? Az Úr válaszát a szolgálat visszautasítására azonban lehet fenyegetésnek is érezni. Ha valaki ettől való félelméből tesz eleget a felkérésnek, azt az Úr nem fogja elfogadni. Mindent szeretetből kell tegyünk. Ha valaki nem szereti Jézust, és nem szereti a gyülekezetet, soha sem fogja tudni elképzelni a következő szituációt: Mark Finley egyik evangéizációs előadásán egy képet rajzolt fel: Az újföldön megállsz a kertedben, és gyönyörködsz a szép virágokban. Ekkor Jézus odamegy hozzád, és megkérdi: Tetszik ez a virág? Neked teremtettem! Ekkor átöleled Őt, és mindkettőtöket eláraszt a szeretet és a boldogság. De mi lenne, ha ezután Jézus megkérdezné: Emlékszel, hogy egyszer valamikor megkértelek, hogy énekelj nekem egy éneket a gyülekezet kórusában? Mit is feleltél erre? Azt hogy már nincs elég hangod? Pedig adtam volna neked hangot, ha kinyitottad volna az ajkad az éneklésre! Jézus szeretetét nem lehet könnyelműen tudomásul venni. Gondoljuk át a következő helyzetet: Ott állunk Isten előtt, és Sátán vádol bennünket. És igazat mond. A vádak nem lesznek hamisak. És akkor mellénk áll valaki, és azt mondja Istennek: Atyám! Ne ítéld el őt, mert nem ő követte el ezeket a bűnöket. Én vagyok a hibás! És már meg is fizettem érte. Ezért a vádolónak már nem lehet követelése. Jézus nem egyszerűen megfizeti helyettünk a tartozást, hanem magára vállalja bűneinket. Tudunk-e ilyen szeretettel szemben bármi érvet felhozni, ha megkér valamire? Jézus csodákat akar tenni velünk: Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megzszentelődjenek az igazsággal... Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. (Ján 17:18-23) De ne feledjük, hogy ez a nagy csoda az olyan kis csodákkal kezdődik, mint amikor elvállalunk egy szolgálatot, amivel szemben egyébként rengeteg érvet tudnánk felhozni. Dr. Erdélyi László BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 13

14 IMACSOPORT Norbert Lieth: AZ IMÁDKOZÁS HARCOSAI A Jézus Krisztusban hívő számos keresztény ember olvassa többé-kevésbé hűségesen a Bibliát és imádkozik. Még napközben is közbenjárnak ennek, vagy annak az imakérésnek. Nagyszerű és fontos dolog ez a mindennapi életben, mert Isten meghallgatja az imádságot! Sokkal kevésbé gyakorolják ezzel szemben a kitartó imádkozást, az imaharcot, amely csodálatosan működhet, áldott eredményeket hozva. Minden megáldott gyülekezeti aktivitás végső soron az imádság forrásából fakad. Az evangéliumi körök egy prominense mondta: Az evangéliumi kereszténység nem ismer szenteket, akikhez szólnának, vagy imádkoznának. Annál inkább ismer olyan szenteket, akik hitben és az életben példaképek lehetnek. A Biblia azon bizonyságaiban, amelyek a Biblia embereiről szólnak, láthatjuk, hogy Isten mi mindent képes tenni azokon az embereken keresztül, akik átadják Neki magukat, akik szeretik Őt, és készek megváltozni. Azt is látjuk viszont, hogy emberek, akikre a Szentlélek gyakorol hatást, milyen befolyással lehetnek másokra. Epafrász, az imaharcos Amolyan bibliai rövid biográfiát találunk például Epafrászról. Ezt a férfit három helyen említi az Újszövetség: Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek (Kol 1:7) Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. (Kol 4:12) Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban (Fil 23) Feltételezhető, hogy a kollosébeli gyülekezetet Epafrász alapította, ahol maga Pál valószínűleg sohasem járt (Kol 2:1). Ám úgy tűnik, hogy ez a közösség Efézusban végzett munkájának gyümölcse lehetett, ahol viszont három éven keresztül munkálkodott. (ApCsel 19:1-től) Epafrász egy pogány név aminek a jelentése teljes vonzerő. Egy róla tett kijelentés különösen kiemeli Epafrász lényét: Ő nem csak egy imádkozó léleknek tűnik, hanem olyasvalakinek, aki állandó imaharcban és tusakodásban állt. És ezt nem néha-néha tette így, többé-kevésbé, egyszer intenzívebben, másszor kevésbé, merthogy ezt olvassuk róla: aki mindenkor küzd értetek imádságban A küzdelmes imádság kihatásai Epafrász, ez a korábban pogány ember, akinek nevét egy görög istennő nevéből származtatják, elsőrangú imádkozóvá fejlődött. És mert Epafrász egy küzdő imádkozó volt, nyilvánvaló, hogy gyülekezetet hozott létre, ahol mindenképpen tovább vezette a hívőket, és építette őket. Imádságának további kihatásairól írja Pál: aki mindenkor küzd értetek imádságban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Aki Isten előtt térdel, megállhat az emberek előtt. Egy intenzív imaéletet tehát hozzájárul, hogy az emberek, akik ránk bízattak (a gyülekezetben, ifjúsági csoportban, vagy a családban) megállhassanak, tökéletességre jussanak, és jobban megismerhessék és megélhessék Isten akaratát. Ezzel is újra azt látjuk, mennyire fontos az intenzív imaélet, mert sokkal többet használ, mint a gyülekezeten belül minden más aktivitás. Sőt, minden valóban megáldott gyülekezeti kezdeményezés végtére az imádság forrásából fakad. Megkockáztathatjuk-e, hogy önmagunkat ilyen személyiségek mellé állítsuk, és a Szentléleknek őróluk tett bizonyságait magunkra is érvényesítsük? Imádkozók, netán imaharcosok vagyunk-e még? Léteznek-e helyi gyülekezetünkben imasejtek, melyek elhordoznak, és továbbvisznek, továbbvezetnek? Avagy ezzel kapcsolatban szégyenkezve kell meghátrálnunk és bűnbánatot tartanunk? Valaki, aki ezt valóban tudhatta, ezt mondta egyszer: Az ördög csak nevet ismereteinken, kigúnyolja igyekezetünket, erőfeszítéseinket, de attól reszket, ha bensőséges imaéletet élünk. A Biblia további imaharcosai Ha Dávid életét figyeljük meg a Bibliában, akkor hamar rájövünk, hogy ő nem csak néhanapján imádkozott. Nem, ő is valódi imaharcossá képezte ki magát. Gyakran került kétségbeejtő helyzetbe, amikor közel volt ahhoz, hogy rezignálttá váljon. Egy ilyen szükséghelyzettel találkozunk az 55. zsoltárban. A külső és belső szorongattatások már odáig vitték Dávidot, hogy szinte a depresszió határához ért, és szinte el szeretett volna menekülni: Így szóltam: Miért nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? Messzire bujdosnék, a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. (7-9. v.) De azután mégis valami jobbra jött rá: Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. ( v.) Dávid beszállt az imaharcba, ami által reggel, délben és este imádkozott, és imádságban tusakodott Isten előtt. Ezek a megtapasztalások ismét bátorságot adtak neki és másoknak is ezt tanácsolja: Vesd az Úrra a terhedet, ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz! Másként szólva: Ne keseredj tehát, hanem vesd kívánságodat, kérésedet tudatosan az Úrra, aki Téged nem hagy nyugtalanságban. Dániel szintén egy imaharcos volt. Fiatal emberként őt és barátait keményen szorongatták Nabukodonozor seregei, aki nagy haragjában Bábel összes bölcsét meg akarta ölni. Mit tett Dániel ebben a helyzetben? Imádkozott: Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hanajának, Mísáélnak és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. (Dán 2:17-18) Ez az imabuzgalom Dániel második természetévé vált, méghozzá olyannyira, hogy később is, amikor már öreg volt, és perzsa uralom alatt állt, teljes erejével imaküzdelmet vívott: Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. (Dán 6:11). Erről a Dánielről nem sokkal később Dárius így tett bizonyságot: 14 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

15 IMACSOPORT Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged! (Dán 6:16) Egy magasröptű mondás így hangzik: Aki Isten előtt térdel, megállhat az emberek előtt. Fiatal hívő életünkben, amikor még a Jézus iránti első szeretetünk lobogott bennünk és uralta mindenünket, talán intenzívebben imádkoztunk, mint ma? Ez az első tűz azután az évek múlásával elsenyvedt, és csupán parázsló kanóccá lett, és már csak takarékon pislákol. Vagy mint korábban, olyan imádkozók vagyunk-e, akik az Istenhez szóló imádságban a legnagyobb erőt fedezték fel? Olyan hívők vagyunk-e, mint akik az élő Istenbe vetett hittel és bizalommal nem gyengülünk, hanem növekszünk benne? Minden megáldott gyülekezeti aktivitás végső soron az imádság Sámuel fiatalságától kezdve egészen élemedett koráig harcos imádkozó volt. Szolgálatának végén bizonyságot tett arról, hogy megmarad az imaharcban: Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. (1Sám 12,23) Milyen értékesek is lehetnek az idős hittestvérek a gyülekezet számára, ha idejüket kitölti az imádságos harc! Pál apostol is nagy imaharcos volt. A Bibliából tudjuk, hogy a pogányok apostola sokat imádkozott és tusakodott. Leveleiben kifejezésre jut, hogy imádságaiban mindenkor az egyes keresztényekért és egész gyülekezetekért indult harcba. De ugyanezt várta el Pál az ő hittestvéreitől is. Egyszer így írt a rómaiakhoz: A mi Urunk Jézus Krisztus és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt énértem. (Róm 15:30) Valaki egyszer értelemszerűen ezt mondotta: Amennyien látogatják a bibliaórákat, olyan népszerű a gyülekezet. Amennyien felkeresik az istentiszteleteket, az megmutatja, mennyire értékelik a pásztort. És ahányan összegyűlnek az imaórákon, az azt láttatja, mennyire forrásából fakad. szeretik Jézust. Valaki más szerint egy gyülekezet imaintenzitását a kegyelem- 0-méterként jellemezte, amiből leolvasható, hol is áll a gyülekezet. A jeruzsálemi első gyülekezet is egy harcosan imádságos közösség volt. Honnan láthatjuk ezt? Heródes kivégeztette Jakab apostolt (ApCsel 12:2). És amint látta, hogy ez tetszett a zsidóknak, elfogatta Pétert is (3. v.), hogy a pászka ünnepkor szintén kivégeztesse. Péter börtönbe került, és négy-négy tagból álló katonai őrcsapat vigyázott rá. Két katonához hozzá volt bilincselve, kettő pedig az ajtót őrizte, hogy így akadályozzanak meg bármiféle szökési kísérletet. Ám ebben a látszólag kilátástalan helyzetben a gyülekezet imaharcot vívott: Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgós imádkozott érte Istenhez. (5. v.) Ezek a hívők nem próbálták meg Pétert erőszakkal kiszabadítani, de még kérvénnyel sem fordultak Heródeshez, vagy másokhoz. Az őröket sem kísérelték meg megvesztegetni, hanem egy olyan Úrhoz imádkoztak, aki mindenre képes. Az eredmény megdöbbentő volt, mivel ezt olvassuk: És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert és így szólt hozzá: Kelj fel gyorsan! Erre lehulltak a bilinscsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta: Vedd le a felső ruhádat és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. (ApCsel 12:7-10) Nem ismerünk-e szellemi-lelki értelemben ilyen helyzeteket? Lehet, hogy éppen téged is a hatóságok zaklatnak, vagy valamilyen, amúgy kilátástalan szituációban vergődsz? Leláncolva, bezárva érzed magad, egyetlen fénysugár sem szűrődik az életedbe, és akármerre nézel, mintha rideg falak állnának előtted ellenségeid megkövült tekintete mellett. Úgy tűnik, hogy semmi sem mozdul meg a te javadra? De hadd mondjam el neked újfent: az imádság többet képes megmozgatni, mint azt vélnénk és hinni mernénk. Az imaközösségek igen nagy segítséget jelentenek, az imacsoportokban való rendszeres és hűséges imaharcok csodákra képesek. Mindenesetre, persze nem maga az ima, hanem Isten tesz csodát, mert Jézus Krisztus nevében kértük. Jézus a nagy példakép Olyan férfiak, mint Pál és Epafrász Isten Fiában, Jézus Krisztusban látták példaképüket. Nem csupán a Gecsemáné kertben lezajlott küzdelmes imaharca miatt, ahol a halállal tusakodva, hevesen imádkozott (Lk 22:44), hanem egész földi időszaka alatt a bensőséges és kitartó imádkozás volt rá jellemző. Ezt olvassuk például Őróla: Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni: Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: Miről tanakodtok szívetekben? Mi könynyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak a te bűneid, - vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, Neked mondom, - így szólt a bénához -, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, ameylyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel és ezt mondták: Hihetetlen dolgokat láttunk ma. (Lk 5: 16-26). Milyen hatalmas kihatásai voltak is az Ő imádságainak: - Isten erejének kinyilatkoztatása (17. v.) - Az emberek keresni kezdték Jézust; (18. v.) - Jézus vált a középponttá; (19. v.) - Hitet ébresztett és az láthatóvá lett; áttört a megbocsátás; (20. v.) - Felismerhetővé vált a Jézus nagysága; (21. v.) - A szívek elrejtettségében lévő dolgok nyilvánvalókká lettek; (22. v.) - Isten dicsőíttetett, és megdicsőült; ( v.) Szeretnénk-e Jézus és a Biblia szentjeinek példáján okulva még inkább bíztatást nyerni az imádkozásra, és beszállni a szívből jövő imaharcba? BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 15

16 LELKI ÉLET A Jézus korában élő farizeusok elvhű emberek voltak. Pontosan őrizték Isten szavát, ahhoz nem tettek hozzá és abból nem vettek el. Példamutató életet éltek és a Tízparancsolat minden szavát komolyan vették. Csak egyetlen fogyatkozásuk volt: a törvény betűitől nem látták a szeretetre szoruló embert, akit Isten úgy szeretett, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus, az ember Fia azért jött, hogy újra tanítson minket embernek lenni. A világtörténelem legnagyobb problémája, az ember. Régen tudjuk ezt, hiszen már a görögök felírták a delphoi Apollón templom előcsarnokába a hét bölcs mondásai közé ezt a parancsot: gnóthi szeauton = ismerd meg magadat, ami állítólag Thalesztől származik. Mivel az ember egyszerre biológiai, szociális és spirituális lény, és létezésünknek ezt a három dimenzióját nem lehet egymástól elválasztani, azt mondhatjuk, hogy könnyebb a csillagos ég titkát felfedezni, vagy az anyag mélyére hatolni, mint felfedezni önmagunkat. Mindhárom sík együtt hat mibennünk, hiszen, hogyha biológiai állapotunk rossz, akkor szociálisan és spirituálisan sem vagyunk egészségesek. Ha a három közül bármelyik sérül, emberségünk egésze kerül veszélybe, és eltűnik belőlünk legnagyobb kincsünk a szeretet. Talán különösen hangzik, de a kereszténység tulajdonképpen úgy is felfogható, mint egy hatalmas önismereti rendszer, ami arra szolgál, hogy a szeretet uralma helyreálljon a világban. Az embernek az egyéni és közös története során négy alapvető kérdéssel kellett szembenézni. Ennek a négynek a figyelembevételével, szüntelen vizsgálatával jut el az önismeretre: - az ember Istenre kérdező lény. - az ember önmagát kereső lény. - az ember társadalmi lény. - az ember a természethez adaptálódó lény. A Biblia nem önmagából akarja megérteni az embert, hanem mindig a szeretet nagy kapcsolatrendszeréből. Szeress, és tégy, amit akarsz Csak Istennel, a világgal és a felebarátommal való viszonyomból érthetem meg reálisan önmagam. A Biblia szerint ez a szeretetben kiteljesedő közösségi lét az emberségünk alapja. Az ember Istenre kérdező lény Közös emberi tapasztalatunk, hogy az ember Istenre kérdező lény. Bár ma a kereszténység utáni korban élünk, mégis minden ember, akár hisz akár nem, megbirkózik a személyes Isten kérdésével. Hiszen arról is kell gondolkodni, akit letagadunk. Az ember önmagával beszélő, belsőleg értékelő, tépelődő, szeretetre vágyó lény. Ezt a belső vívódást ma sem tudjuk szebben megfogalmazni, mint ahogyan az európai civilizáció egyik nagy megalapítója, Szent Ágoston tette: Nyugtalan a mi szívünk, Uram, amíg tebenned meg nem nyugszik. A Biblia nem a filozófusok könyve, ezért Istenképe sem filozófiai. A Biblia történeteket mond el, hús-vér emberek életét. Isten is úgy áll elénk, mint a VA- GYOK. Nem bizonyítja önmagát, nem köti létét az ok-okozati érvek sorához. Mózes, amikor az égő csipkebokorban találkozott vele, nem elégedett meg azzal, hogy önmagát az Úr csak így mutatta be: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene (2Móz 3:6). Mózes meghatározható, megfogható nevet akart, amit meg lehet idézni, a kételkedők előtt demonstrálni lehet. Szerette volna Istent birtokolni, és nagyon nehezen értette meg, hogy ez lehetetlen. Mert ő birtokol minket és nem mi őt. Az ember önmagát kereső lény A szeretetet csak az tudja megtalálni, aki önmagát találja meg. Ez istenképűségünk egyik fontos tulajdonsága. Mózes, ahogyan megszólította Isten és küldetést adott neki, rögtön ezt kérdezte: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból (2Móz. 3:10). Saul, amikor fenyegetéstől és öldökléstől lihegve Damaszkusz felé tartott és Jézus fénye körülragyogta, szintén nem volt tisztában önmagával. A helyes istenismeretből helyes önértékelés fakad. Nemcsak létünk spirituális dimenziója szorul rá a helyes önértékelésre. Ha nem ismerjük meg önmagunkat, akkor a biológiai világban épp úgy, mint társadalmi létünkben, súlyos veszélyek fenyegetnek. AKIT CSAK AZ ÉRDEKEI IRÁNYÍTANAK, AZ TÁRSADALMILAG VESZÉLYES LÉNY ÉS SPIRITUÁLISAN BETEG, MERT NEM TALÁL SZERETETRE. Ancsel Éva így kezdi az Éthosz és történelem című könyvét (Bp. 1984) Az embernek nem lehet tudomása a végtelenről. Mégis tud róla. / / Nem szakadhat ki a nehézkedés erőteréből, mégis előbb megkísérelte, semmint a repülőgépet felfedezte volna. / / Az embernek nem lehet tapasztalata semmilyen erkölcsi világrendről, vagyis olyan világról, ahol erkölcsi rend lenne. Mégis létrehozta és fenntartja azokat a fogalmakat, mércéket, morális indulatokat, amelyek csak egy ilyen világban lennének lehetségesek, avagy értelmesek. Még cselekszik is olykor, e nem létező erkölcsi világrend polgáraként. Ez a különös kettősség, ami az emberben megnyilvánul, csak úgy jön felszínre, ha önmagunkra kérdezünk. A Biblia önmagunkra kérdezni tanító könyv. Hatásának titka nagyrészt ebben áll. A kor, amiben történetei játszódnak régen elmúltak, megváltozott a világ, benne mi is sok mindenben változtunk, de az emberi ugyanaz maradt. Ahhoz, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk, elsősorban az önmagunkra kérdezés technikáját kell megtanulni. Naponta mérlegre kell tenni önmagunkat. Enélkül meghal az erkölcsi világrend. Csak önmagunkra kérdezve, az önismeret keskeny útján járva jutunk el az erkölcs és az igazság ígéret-földjére, ahol a szeretet uralkodik. 16 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

17 LELKI ÉLET Az ember társadalmi lény Az, ami bennünk nemes és valóban emberi, az csak a közösségben alakulhat ki, csak itt lehet megtanulni, szeretni. Legnagyobb örömeinket és bánatainkat, közösségben éljük meg. Az emberi tevékenységünk is egymásra épül. A munka éppen úgy édeni örökségünk, mint az Istennel való kapcsolatunk. Szeretni sem lehet egyedül, örülni sem igazán. Ha egy csecsemő megszületik, ennivalót is édesanyjától, egy másik embertől kap. De az embernek nemcsak biológiai táplálékra van szüksége, hanem emberi kapcsolatokra is, hogy az ember biológiai lehetősége emberré legyen igazán. Embert csak ember tud értelmesen boldogítani. Csak önmagamért hasznosan cselekedni lehetetlen dolog. Nem véletlen tehát, hogy a Biblia a közösségek könyve. Nem a nagy egyéniségek hőstetteiről van szó, hanem családok, nép és közösségek sorsáról. Pontosabban arról, hogy ezeknek életében hogyan öltött testet a VAGYOK teremtő szándéka. Még a Biblia elején hangzik el az a megállapítás, hogy nem jó az embernek egyedül lenni (lmóz 2:18), és bár Isten alkotta a hozzáillőt, az embernek kellett keresni, majd dönteni a társ mellett. A közösség, azóta sem csupán adottság, - ami elől nem lehet igazán elmenekülni-, hanem feladat, melyben helyt kell állni. Az ember alkalmazkodó lény Végül az ember a természethez, a külvilághoz állandóan alkalmazkodni tanuló lény. Materiális világunk valósága nélkül nem volnánk emberek. Minden szippantás levegővel, minden falat kenyérrel vagy korty vízzel összeépülünk a bennünket körülvevő világgal. Nem véletlen, hogy a Biblia úgy mutatja be Istent, mint ennek a materiális világnak a Teremtőjét. Az embert pedig úgy, mint akit Isten arra rendelt, hogy művelje és őrizze ezt a szép világot, vagyis a szeretetet plántálja át a földre. Az anyag materiális valósága nélküli, szerető szívű, teljes értékű emberről a Biblia nem tud. De éppen ez az említett négy terület az, ahol csapdába esett az ember. Az elmagányosodás legújabb kori járványa, a magányos tömeg szindróma, mely azt árulja el, hogy egyre kevésbé vagyunk Istenre kérdező lények. A pszichés eredetű betegségek növekedése, a neurózis járvány arra utal, hogy magunkkal sem nagyon tudunk mit kezdeni. Korunk társadalmi bajai, a szociális válságtól a terrorizmusig arra mutatnak, hogy társadalmi létünkben is megoldhatatlannak tűnő problémáink vannak, hizszen a természetben való létünk is megkérdőjeleződött. Először került az ember abba a helyzetbe, hogy képes arra, hogy önzésével megsemmisítse az életet a földön. Ennek semmiféle racionális korlátja nincs a hitét vesztett, az egészséges önkontroll híján önző, társadalmi érzékét elveszített ember esetében. A Biblia ezt a négyarcú válságot nevezi úgy, hogy bűn, aminek egyetlen ellenszere a szeretet. Bennünk van a csapda A Biblia szerint a bűn nem csupán egy elkövetett rossz cselekedet, vagy bűnök sora. Ez csak következménye a bűnnek. Jézus a Hegyi Beszédben arra tanított, hogy nem akkor vagyunk gyilkosok, amikor agyonütjük a másikat, hanem már akkor, amikor a gyilkos szándék megfogalmazódott a szívünkben és megtagadjuk a szeretetet (Mt 5:21-26). A Biblia szerint a bűn állapot, vagy ahogyan Emil Brunner egyik híres teológiai könyvének címe mondja: a szeretet közösségére teremtett ember, az önellentmondásban. Ez az állapot úgy áll elő, hogy szembekerülök önmagammal, önmagam valós értékeivel, és magam alatt kezdem vágni a fát. Ez az állapot az önzés. Az az ember, aki önző, azt a másikat zárja ki életéből, akiből él. Az az ember, aki a másikkal szembekerül, a körülötte lévő világot is kezdi leigázni és ezzel is a harmóniát rontja. Így kerülünk szembe Istennel. Az Istennel való szembenállásunk nem biztos, hogy ateizmus. A mai látszat-keresztény az önzést nagyon kitűnően tudja kegyeskedéssel, pompás szent cselekmények sorával palástolni. De Isten a kapcsolatainkban szeretetünket számon kéri, mert bűn a kapcsolatrendszerünk lerombolása is. A mai ember megkerülhetetlen nagy kérdése: hogyan tud az ember megszabadulni önmagától, önzésének életpusztító börtönéből? Hiszen az önzés ma úgy fertőz, mint a rádióaktivitás. A köznapi gondolkodás az önzetlenséget életveszélyesnek tartja. Szókratész még úgy gondolta, elég, ha az embereket megtanítjuk arra, hogy mi a jó, és ettől erkölcsösek lesznek. A bűn számára csupán tudáshiány volt. Tudjuk, hogy ezért a tévedéséért a nagy görög bölcs, életével fizetett. Kant, minden idők egyik legnagyobb filozófusa tudta már, hogy van bennünk valami radikális rossz, amit értelemmel nem lehet megmagyarázni. Sajnos mai világunk azt tükrözi, hogy ennek a radikális gonosznak egyre jobban az uralma alá kerülünk. A józan ész, az emberi elszántság kevés ellene. Szükségünk van külső segítségre, egy földön kívüli és mégis a földön elérhető fix pontra, ahonnan a sarkából ki lehet fordítani a világot. Ez a fix pont: Jézus keresztje. Nem véletlenül vallotta Pál azt, amit a Korinthusiaknak így írt: Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. / / És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük...(1kor 1: ). Megváltóra van szükségünk, mert megváltás nélkül nem tudjuk magunkat kiszabadítani bűnünk csapdájából a szeretet szabadságára. A földön kívüli biztos, archimédeszi pont Jézus. Ő áll a megváltás tervének csúcsán. Nemcsak az evangéliumok szólnak róla, hanem az egész Szentírás. Igaza van Edouard Thouvernot-nak (l ) a jeles francia protestáns teológusnak, aki ezt írta: A Biblia egységes egész, egy élő organizmus, az üdvösség története. A Biblia arról szól, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus az embert valamitől és valamire váltotta meg. Nem Istent kellett kiengesztelni a bűn miatt, hanem az embert kellett megszabadítani a bűn életrontó hatalma alól. A Biblia a szabadulás útját mutatja. Isten törvénye nem bilincs, hanem szárny. Ha Jézustól szeretni tanulunk, akkor nem akadályt látunk Isten szavában, hanem a szeretet szabadító erejének csodálatos lehetőségét fedezzük fel. Ezért mondta Szent Ágoston: szeress, és tégy, amit akarsz. Ha a farizeusok módján a törvény bilincsét veszed a nyakadba, akkor saját cselekedeteid, amelyek olyanok az Ige szerint, mint a piszkos ruha (Ézs 64,5), eltakarják előled Jézust, aki előttünk járt. Pedig célba érkezni csak vele tudunk. (Dr. Szigeti Jenő) AZ AZ EMBER, AKI ÖNZŐ, AZT A MÁSIKAT ZÁRJA KI ÉLETÉBŐL, AKIBŐL ÉL. AZ AZ EMBER, AKI A MÁSIKKAL SZEMBEKERÜL, A KÖRÜLÖTTE LÉVŐ VILÁGOT IS KEZDI LEIGÁZNI ÉS EZZEL IS A HARMÓNIÁT RONTJA. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 17

18 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Faragott kép és ellenségkép Nem ellenfél, csak ellenség? Mitől lesz egyik ember a másiknak ellensége? Ha felsorolást végeznénk, nehezen jutnánk a végére. Az ember úgy csinálja magának az ellenségképet, mint a faragott képet. Csakhogy az egyiket gyűlöli, a másikat imádja. Mindkettő ugyanoda vezet. Gondolkodtál már azon, miért ütötte agyon Kain Ábelt? Más volt a bőre színe vagy nemzetisége? Más nyelven beszélt? Más fajhoz tartozott? Gazdasági problémák vagy világnézeti különbség miatt? A gyűlöletnek az a természete, hogy értelmetlen és vészesen terjed. Két ember megmagyarázhatatlan gyűlölködése hamar átterjed a szomszédok, családok, rokonok, nemzetek szembenállásához és öröklődik az utódokban. A GYŰLÖLETNEK AZ A TERMÉSZETE, HOGY ÉRTELMETLEN ÉS VÉSZESEN TERJED. A balkáni háború drámai módon mutatta meg, hogy a politikai és egyházi vezetők értelmetlen gyűlölködése mint terjed át azokra a szomszédokra, barátokra, akik azelőtt évtizedeken át jó szomszédi viszonyban voltak egymással. Jugoszlávia példája volt annak, hogy soknemzetiségűek miként tudnak meglenni egymással békességben. Azután a köztársaságokban megerősödő nacionalista törekvések következtében egyszer csak kipattant a szikra és megállíthatalanul sodródtak az események a háború felé. Még ma is több százezer taposó akna van szántóföldeken, erdőkben, amelyek évek múlva is veszélyt jelentenek vallási és nemzetiségi megkülönböztetés nélkül. Megrázó élmény volt hallgatni a közelmúltban a Parlamentben, telt ház előtt ELIE WIESEL, Máramarosszigeten született Nobel-díjas, Amerikában élő magyar származású, zsidó író előadását. Wiesel megemlítette, hogy 1944-ben ebben a házban az Ország Házában döntöttek felelős politikusok 600 ezer magyar zsidó sorsáról, közöttük róla, mint 15 éves gyermekről, akiknek nagy része gázkamrákban fejezte be életét. Mit jelentett akkor néhány olyan embernek, mint az adventista Michnay Lászlónak is a kiállása az üldözöttek védelme érdekében? (1) Néhány tucat ember megmentését. Mégis, ezek voltak abban a borzalmas időkben az emberség őrizői. Emlékszem, milyen gyorsan sikerült felébreszteni sokakban a gyűlöletet azokkal szemben, akikkel korábban jó szomszédságban, emberi kapcsolatban éltek. Elie Wiesel felhívta a figyelmet a ma egyre erősödő gyűlölethullámra. Ismerjük Jézus jövendölésének ezzel kapcsolatos kijelentését: És akkor sokan elárulják egymást és gyűlölik egymást. (Mt 24:10). Egy keresztény azonban soha sem lehet a gyűlölet szóvivője. De mi volt a helyzet Kain esetében? Úgy gondolta, új módszert vezet be az Isten iránti szolgálatban. Ennek következtében megromlott az Úrral való viszonya. Isten nem fogadta el áldozatát. Ezért Ő megharagudott testvérére - és megszületett benne az ellenségkép: Ábel, akinek a jelenléte saját kudarcára emlékeztette. Ezért Ábelnek szerinte el kellett tűnnie. A NAGY VESZÉLY ILYENKOR ABBAN VAN, HOGY AZ EMBER NEM A BŰNTŐL, HANEM VÉLT ELLENSÉGÉTŐL AKAR SZABADULNI MINDEN ÁRON. Az Ábellel szembeni gyűlöletét testvéréének tulajdonította: bebeszélte magának, hogy Ábel gyűlöli őt, és rosszindulatot feltételez vele kapcsolatban. Ezt látszott igazolni Ábel félreértett magatartása: Ábel könyörgött bátyjának, hogy a menny által előírt módon közeledjék Istenhez. Erre Kain megharagudott az Úrra és Ábelre. (E. G. White) (1)Megjegyzés: Egy ember az embertelenségben - Emlékirat Michnay Lászlóról - megrendelhető gyülekezetünk címén EGY KERESZTÉNY SOHA SEM LEHET A GYŰLÖLET SZÓVIVŐJE. Majd Kain félni kezdett Ábeltől. Az ember félelme ilyen esetekben üldözési mániává fokozódhat. Saját bosszúját a másikban látja testet ölteni. Kainnak döntenie kellett: vagy ő vagy Ábel! Pedig milyen egyszerű lett volna a megoldás! Rendezni kellett volna helyzetét Istennel és abban a pillanatban más színben látta volna testvérét, Ábelt is. A faragott képek és ellenségképek ikertestvérek. Megcsináljuk saját faragott képünket, járjuk a magunk útját, külön vallást csinálunk magunknak. Megromlik az Istennel való kapcsolatunk, aminek következtében elromlanak a dolgok a kezünkben. És mi a legtermészetesebb ilyenkor? Elkezdjük gyűlölni a másikat, akiből ellenségképet csinálunk, mintha ő volna az oka kudarcunknak. Egy újszövetségi példa is jelzi az ellenségkép kialakulásának folyamatát, Pál apostol és a galáciai gyülekezet kapcsolatában. Az apostolt szeretettel fogadták, testi fogyatékossága ellenére is, amire Pál így emlékezik: Úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust Ha lehetséges lett volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna. De történik valami, amire így emlékezik: ellenségetek lettem-é megmondván néktek az igazat? Kialakult egy új helyzet: a gyülekezet elveszített valamit: hová lőn tehát a ti boldogságotok? (Gal 4:13-19). A nagy veszély ilyenkor abban van, hogy az ember nem a bűntől, hanem a vélt ellenségétől akar szabadulni minden áron. Ennek mindig súlyosak a következményei. A faragott kép és ellenségkép két ellentéte oldhatja meg görcsös problémánkat: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mt 22:37,39). (Erdélyi László) 18 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április

19 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK K ERESZTÉNYI FEDDHETETLENSÉG Az etikus üzleti magatartás csak stabil lelki értékrendre épülhet Aki valóban kapcsolatban áll Istennel és igazán megtartja törvényét, az életében kinyilvánítja azt, mert élete összhangban lesz Krisztus tanításaival. Becsületét nem adja el anyagi haszonért. Alapelveit biztos alapra építette, és a világi dolgokban való magatartása összhangban áll elveivel. Szilárd feddhetetlensége úgy ragyog elő, mint az arany a világ salakja és szemétje közül. A megtévesztést, a hamisságot, a hűtlenséget eltitkolhatjuk az emberek elől, de Isten szeme elől nem rejthetjük el. Isten angyalai, akik figyelik az emberek jellemének fejlődését és lemérik erkölcsi értéküket, feljegyzik a menny könyveiben azokat a kis vállalkozásokat is, amelyek kinyilvánítják jellemüket. Ha egy munkás mindennapi élethivatásában hűtlen és könnyen veszi munkáját, a világ a vallását is a munkája és üzleti vállalkozása szerint ítéli meg. Minden üzleti vállalkozásodban légy szigorúan becsületes! Bármenynyire csábít a kísértés, sohase csalj, sohase ferdítsd el az igazságot ravasz módon, a legkisebb mértékben sem! Természetes hajlamod kísértésbe hozhat, de egy hajszálnyira se térj le a becsületesség egyenes ösvényéről! Ha valamely dologban megállapodást kötsz, hogy valamit megteszel, de később látod, hogy a magad kárára kedveztél másnak, egy hajszálnyira se térj el alapelvedtől, hanem járj el megegyezésetek szerint! Egy becsületes ember, Krisztus zsinórmértéke szerint, megingathatatlan feddhetetlenséget nyilvánít ki. Megtévesztő súlyos és hamis mérlegek, amelyekkel némelyek a világiak közül igyekeznek előmozdítani saját érdekeiket, utálatosak Isten szemében. Azonban sokan, akik vallják, hogy megtartják Isten parancsolatait, hamis súlyokat és hamis mérleget használnak. A Biblia a legerősebb kifejezésekkel kárhoztatja a hamisságot, a hamis üzletkötést és becstelenséget. Világosan megmondja, mi a helyes és mi a helytelen. Azonban láttam, hogy Isten népe az ellenség területére lépett. Engedtek kísértéseinek és addig követték csalásait, amíg megkülönböztető-képességük félelmetes mértékben eltompult. Az igazságtól és Isten követelményeitől való csekély eltérést nem tekintik nagy bűnnek, amikor pénzbeli nyereségről vagy veszteségről van szó. A bűn azonban bűn, akár a milliomos, akár a koldus követi el. Azok, akik hamis úton szereznek vagyont, a kárhozatba döntik magukat. Mindaz, amit megtévesztéssel vagy csalással szereznek, csak átkot hoz elfogadójukra (4T 311). Aki hamisságot mond vagy követ el, elveszti önbecsülését. Talán nem gondol arra, hogy Isten látja, s ismeri minden üzleti vállalkozását, hogy a szent angyalok figyelik indítékait, szavait, és jutalmát cselekedetei szerint nyeri el. Ha el is rejthetné gonosz cselekedeteit az emberek és az isteni felülvizsgálat elől, az a tény, hogy önmaga tud róla, lealacsonyítja gondolkodását és jellemét. Egy cselekedet még nem határozza meg a jellemet, de ledönti a korlátot, úgyhogy az illető könnyebben enged a következő kísértésnek és végül megszokja az igazság elferdítését és az üzletkötésben való becstelenséget, és megbízhatatlanná válik (5T 396). Az a hit, hogy az ember Fia nemsokára eljön az ég felhőiben, az igaz keresztényt nem teszi hanyaggá és gondatlanná mindennapi munkájának végzésében. A Krisztus közeli eljövetelét várók nem lesznek tétlenek, hanem szorgalmasan végzik munkájukat, nem gondatlanul és lelkiismeretlenül, hanem hűséggel, lelkiismeretesen és gyorsan. Azok, akik azzal áltatják magukat, hogy a földi dolgok iránt tanúsított figyelmetlenségük bizonyítja lelkiségüket és világtól való elkülönülésüket, nagyon tévednek. Igazságosságukat, hűségüket és feddhetetlenségüket a földi dolgok vizsgálják és próbálják meg. Ha hűségesek a kis dolgokban, hűségesek lesznek a nagy dolgokban is. Megmutatták nekem, hogy e téren sokan nem állják ki a próbát. Kifejlesztik igazi jellemüket a földi dolgok végzése közben, mert hűtlenséget, számító magatartást és becstelenséget tanúsítanak embertársaik kezelésében. Nem gondolnak arra, hogy e földi élet dolgaiban tanúsított magatartásuk dönti el jövő halhatatlan életüket, és hogy egy igaz jellem kifejlesztéséhez feltétlenül szükséges a legszigorúbb feddhetetlenség. Sok hitvalló keresztény langymelegségének oka a becstelenség. Nem állnak összeköttetésben Krisztussal és megcsalják saját lelküket. Fájdalommal jelentem ki, hogy a becsületesség félelmetes mértékben hiányzik a szombatünneplő keresztényeknél. Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezetnek 92.old. CSAK TISZTESSÉGES MÓDON ÉRDEMES ÉLNI, ÜZLETELNI, VÁLLALKOZNI - SŐT EZ A KIFIZETŐDŐ. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 19

20 KÖSZÖNTÉS 75. születésnapját ünnepelte J an P aulsen, egyházunk elnöke Miközben a hetednapi adventisták világszerte fokozottan készültek az új évtized új kihívásaira, Jan Paulsen, aki több mint tíz éve áll a ma már 16 millió tagot számláló világszéles protestáns felekezet, a Hetednapi Adventista Egyház élén, január 5-én ünnepelte 75. születésnapját, és ez megfelelő alkalom volt arra, hogy visszatekintsen az elmúlt évtizedre. Az elmúlt évek során az adventistákat talán sokkal tudatosabban láttam a tényleges misszió küldetésükre összpontosítani, a reménység üzenetét terjeszteni, mint bármikor korábban. mondta el az Adventist News Network -nek myilatkozva. Ennek a missziónak a sikere, részben a nagyobb nyitottságtól függ az adminisztráció, és a pénzügyek átláthatóságától, és attól, hogy készek vagyuk az egyházon belül tapasztalható különbözőségek, eltérőségek elismerésére, azok érvényesítésére és az együtt munkálkodásra. Paulsen testvér régóta tartó Let s Talk ( Beszélgessünk ) című tv sorozata, amely során élő adásban, vágatlan beszélgetéseket folytat a világ különböző tájairól megszólaló tinézsdzserekkel és fiatal felnőttekkel, sokat segített az egyház számára odafordulni és nyitni a fiatalok felé. Napjainkban pedig az Adventists About Life (Adventisták az életről) és a YouTube csatornák nyújtanak lehetőséget az adventista perspektívák bemutatására a mai élet kihívásaival szemben, s így kitárják egyházunk kapuit egy újabb nézőközönség előtt is. A nyitottság magában foglalja a szombatnapi templomi részvételeken túl a személyes elkötelezettséget. - mondta Paulsen, aki régóta hangsúlyozza, hogy a gyülekezeteknek közösségi központokként kellene szolgálni, ahol az egyháznak a reménységről szóló üzenete gyakorlati formákban juthat kifejezésre. Az új esztendőbe lépve az Adventista Egyház változatlan kihívása marad az egyre jobban elterjedő szegénység - mondta Paulsen. Az egyháznak hatalmas a felelőssége, nemcsak abban, hogy a szegénységet észrevegye és enyhítse, de politikailag is elkötelezett legyen arra, hogy befolyást gyakoroljon a hátrányos helyzetben lévők érdekében történő kedvező változásokra. Kötelesek vagyunk felvállalni azon embertársaink érdekeinek a képviseletét, akik erre maguk képtelenek. Jan Paulsen a norvégiai Norvik városában született, fiatalon segédorvosként és lelkipásztorként szolgált hazájában. Később Ghánában dolgozott misszionáriusként, azután Nigériában volt a Babcock Egyetem professzora és az egyetem vezetője, később pedig a Newbold Egyetemre helyezte át munkásságát, és mára már több mint 50 éve áll egyházi szolgálatban ben választották az egyház alelnökének, és 1999 óta áll egyházunk élén. Embereket felhatalmazni, ez az egyik legnagyobb tanulság számomra, amit a világegyház központjában megtanultam az elmúlt esztendők során. - említette interjújában Paulsen testvér. Az egyének talán a legbonyolultabb és sokszor a legbajosabban kezelhető értékek a számunkra, ugyanakkor ők a legfontosabbak - mondta, hozzátéve, hogy itt a gyülekezeti tagokról beszél, és nem az egyház alkalmazott hivatalnokaira gondol, mert a tagok azok, akik végtére is az egyház tulajdonosai. Végül Paulsen testvér reményét fejezte ki, hogy együttesen folytatják az egyházukért végzett munkát, és egyesült erővel alakítják annak jövőjét. Jan Paulsen 75. születésnapjára megjelent angolul egy könyv 28 szerző tollából, köztük vannak olyanok, akik Paulsen tanítványai és munkatársai voltak Európában. Címe: Exploring the Frointiers of Faith - Festschrift in Honour of Dr. Jan Paulsen. Szerkesztette: Borge Schantz és Reinder Bruinsma. A könyv az Advent-Verlagnál (németországi adventista könyvkiadó) jelent meg. A könyv tartalmazza azoknak a névsorát, akik elküldték születésnapi üdvözletüket a Generál Konferencia elnökének. Köztük van gyülekezetünk lelkésze: dr. Tokics Imre és felesége. Magyaroszágról még Zarka Péter és Kriszta neve szerepel az üdvözletüket küldők közül. A könyv korlátozott példányban kapható az Advent Kiadóban (1171 Budapest, Borsfa u BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA április 20

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben