BESZÁMOLÓ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2007-2008."

Átírás

1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, július 1. Frank Gabriella igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatársak továbbképzésének megvalósulása Belső ellenőrzés Minőségfejlesztés Az intézményfejlesztési csoport munkája Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 5 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 5 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Beszámoló a mérési csoport munkájáról Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója A felső tagozatos munkacsoport beszámolója Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról 25 Alsó tagozatos tehetséggondozó versenyek 25 Felső tagozatos tanulmányi versenyek 26 Talentum tehetséggondozó vetélkedők, versenyek 26 Drámapedagógiai Műhely Beszámoló a továbbképzések szervezéséről A PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEVÉKENYSÉGE 29 2

3 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL A 2007 szeptembere és novembere között jelentős változás következett be a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény szervezeti felépítésében: a törvényi előírásoknak megfelelően egységes szakszolgálati keretek közé került a gyógytestnevelés, ill. megszűnt a kerületi központi műhely. Vagyis a PIHGY ettől a tanévtől csak a nevében is jelzett többcélú intézményi feladatokat látja el. Eredeti alapfeladatának megfelelően biztosítania kell a helyi pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatásokat (pl. a 2007-ben indított gyógytestnevelő szakirányú továbbképzést, a kerület pedagógusok szakmai tevékenységének összehangolását, mérés-értékelést) és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény működését. Az intézmény az elmúlt tanévben is az engedélyezett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint működött. Munkatársai elismerten magas színvonalon látták el az alapító okiratban és az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat. A kedvezőtlen változások ellenére a tanév a PIHGY történetének egyik legsikeresebb esztendeje volt. Közoktatási szakértő munkatársai számos helyi és országos feladatot teljesítettek közmegelégedésre szeptemberében befejeződött a HEFOP pályázat, melynek keretében 28 hónapig működtettük a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Az OKM novemberi pénzügyi és szakmai monitoringja a teljesítést elfogadta (ennek ellenére az utolsó 20% kifizetése a mai napig nem történt meg). Mivel a kompetencia-alapú oktatás bevezetését segítő 7 regionális hálózat kiépítésére szóló, 2007 őszére ígért újabb pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium még mindig nem írta ki, a PIHGY vezette DPTIOK tevékenysége ebben a tanévben a HEFOP pályázat középmagyarországi intézményeinek mentorálására fókuszálódott. A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésére irányuló tevékenységünk folytatása a hamarosan megjelenő TÁMOP pályázat tartalmától függ. 1.1 Személyi feltételek A költségvetésben elfogadott intézményi pedagógus létszám 12,5 fő (2 intézményvezetés, 7,75 pedagógiai szakértő/előadó, 2,75 gyűjteményi dolgozó), a technikai dolgozók létszáma 4,75 fő. Terület Pedagógus munkatársak Nem pedagógus munkatársak Intézményvezetés Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsa (ig.h., muzeológus) Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (4 ) Csoroszlán Mihályné adminisztrátor Bene Andrásné adatkezelő, pénztáros Szaktanácsadói munkacsoportok Tehetséggondozás Tájékoztatás Továbbképzés Helytörténeti Gyűjtemény Tóthné Kővári Csilla gyeden (h. Mezeiné) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Madárné Gyurján Ildikó (i. segítő, 2 ) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Dr. Szilágyiné (médiatár, honlap) D. Kenedli Eszter (pedagógiai táj.) Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) Ritterné Pajor Csilla (múzeumped.-kvt.) Szegediné Mucsi Eleon (adattáros) Feitl Irisz (tudom. munkatárs 6 ) Összesen 12,5 fő 4,75 fő Szujkóné H. Rozália koordinátor (4 ) Varga Tamás rendszergazda (6) Szujkóné Hegedüs Rozália (4) Makai Gábor gyűjteménykezelő (4) Horváth Jánosné takarító (4) A technikai dolgozók létszámának 7,75 főről 4,75 főre való csökkentése miatt március 1-től nem tudunk önálló gazdasági ügyintézőt foglalkoztatni, ezért a pénzügyi-számviteli feladatokat a 3 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozó között osztottuk meg. 3

4 A közgyűjteményi feladatok ellátására létrehozott Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményben a törvényi előírásoknak megfelelően decemberétől 1 fő nem pedagógus végzettségű muzeológust alkalmazunk (pedagógus állományba sorolva). A belső munkatársakon kívül az intézmény az elmúlt tanévben 26 kerületi munkaközösség-vezetőt, 6 nyelvtanárt, 1 kerületi nyugdíjügy-intézőt foglalkoztatott folyamatos, 47 főt pedig gyűjteményi munkatársként, mentorként, felkért előadóként alkalmi megbízási szerződés alapján. 1.2 Tárgyi feltételek Bár az intézmény a törvényileg előírt hely- és eszközfelszereltséggel csak részben rendelkezik, a 3 évvel ezelőtti felújításnak és a HEFOP pályázatnak köszönhetően a PIHGY működésének tárgyi feltételei jelenleg megfelelnek a helyi igényeknek. E tanévre a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény anyagának megfelelő elhelyezésén kívül mindössze 4 darab 2003-ban beszerzett számítógép cseréjét terveztük. Terveink anyagi okokból nem tudtak megvalósulni. A rendkívül sikeresnek bizonyult reneszánsz kiállításhoz ugyan az önkormányzat május 31-ig biztosított ideiglenes kiállítóhelyet, de jelenleg sem helytörténeti kiállításra, sem a muzeális tárgyak folyamatosan gyarapodó állományának raktározására alkalmas helyiségek nem állnak rendelkezésünkre. 1.3 Munkatársak továbbképzésének megvalósulása A személyi állomány és a munkaköri feladatok megváltozása miatt az intézményi szakfeladatok előírásszerű elvégzéséhez 5 munkatárs (Kalmárné, Maadadiné, Tóthné, Ritterné, Heilauf) átképzése vált szükségessé. Heilauf Zsuzsanna doktori képzése még nem zárult le, Tóthné Kővári Csilla pedig a gyed időtartama alatt egyetemi tanulmányokba kezd, a többiek dicséretes eredménnyel befejezték a képzést. Külső munkatársaink (munkaközösség-vezetőink) tervezett szakmai továbbképzését az iskolai munkarend kötöttebbé válása miatt ebben a tanévben tanfolyamszerűen nem tudtuk megvalósítani, de ismereteik bővítésére a csoportértekezleteken több szakmai előadást szerveztünk. 1.4 Belső ellenőrzés A technikai létszám radikális csökkenése ellenére a munkaterv szerinti belső ellenőrzési terv, melyet egyetlen kivétellel (a közalkalmazotti teljesítmény-értékelést február 15-i helyett június 30-i) határidőre teljesítettünk, a GESZ belső ellenőrének április-május hónapban folytatott pénzügyiszabályszerűségi vizsgálatához hasonlóan csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Ezek főként a gazdasági ügyintézői státusz megszűnése miatt keletkeztek. Az analitika elkészítése, az SZMSZ módosítása már megtörtént, a pályázatok intézményi nyilvántartásának elkészítése folyamatban van. 1.5 Minőségfejlesztés Folytattuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és a nyitott önértékelés eredményeinek összegzése után a tanévben a korábbi 1 minőségfejlesztési csoport helyett a PIHGY tagoltságának megfelelően 3, eltérő feladatokkal foglalkozó munkacsoportot hoztunk létre. A július 3-i Képviselőtestületi határozatot követő szervezeti változások miatt újra egy, 3 tagú intézményi minőségfejlesztő csoport létrehozása mellett döntöttünk. Az intézményfejlesztő csoport tagjai (Kalmárné Takács Erzsébet, Patakfalvi Attiláné és dr. Szilágyiné Gálos Ildikó) alapfeladatnak tekintették a PIHGY működésének ésszerűsítését és az intézmény munkájának szélesebb körű megismertetését. A tanév végéig az igazgatónak, helyettesének, ill. esetenként a közalkalmazotti tanács vezetőjének részvételével elvégeztük az IMIP részét képező Közalkalmazotti teljesítményértékelést. A teljesítményértékelés tapasztalatait az intézményvezető a tanév nyitóértekezletén ismerteti az intézmény dolgozóival Az intézményfejlesztési csoport munkája A PIHGY alkalmazotti közössége által a tanév elején létrehozott intézményfejlesztési munkacsoport munkaterv szerinti feladatait a sok előre nem tervezett intézményi rendezvény és program beiktatása miatt folyamatos időpont módosításokkal nagyobb részt elvégezte. A második félév teendőinek összegzésére az új tanév megkezdése után kerül sor. 4

5 1.5.2 Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 1. Munkaközösségek tevékenysége A munkaközösségek vezetői a tanév során min. 4 munkaközösségi foglalkozást tartottak. Ezeken átlagosan az iskolák 69%-a vett részt. A megjelentek visszajelzései szerint a résztvevők elégedettségének mértéke 87%. 2. Munkacsoport-vezetők tevékenysége 2.1 Csoportjuk tagjainak havi rendszerességgel személyes konzultációt tartottak. 2.2 Összegyűjtötték a munkaközösségi események jegyzőkönyveit, félévenként értékelték a munkát. 2.3 A tanév során átlagosan 9 közös rendezvényt tartottak. 3. Tehetséggondozó foglalkozások szervezése október 1-ig elkészült az Esemény- és versenynaptár. 3.2 Valamennyi kerületi versenyen jelen volt a pedagógiai intézet képviselője. 3.3 Nyomdai úton elkészült a 10. Aranyalbum. 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 1. A helyhiány és a munkaterven felüli feladatok nagy száma ellenére munkatársaink nagyszerű munkájának köszönhetően ebben a tanévben is meg tudtuk őrizni a fenntartó, ill. a kerületi közoktatási és művelődési intézményeknek nyújtott pedagógiai és közművelődési szolgáltatások magas színvonalát. Munkatervünknek megfelelően, a DPTIOK tapasztalatait is felhasználva kiemelten foglalkoztunk a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának és képességkibontakoztató felkészítésének módszertanával (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, drámapedagógia, projektmódszer). Segítettük a helyi pedagógiai programok megvalósítását, az óvoda-iskola átmenet összehangolását (pl. 2 napos szakmai konferencia), a környezeti nevelés megerősítését. Sok szabadidőt és energiát fordítottunk pályázatok írására és a megnyert pályázatok elszámolására, a PIHGY és a DPTIOK honlapjának megújítására, pedagógiai és helytörténeti kiadványok készítésére, kerületi kiállítások létrehozására külső helyszíneken (pl. Városháza, Kondor, PIK, Sportkastély). 2. Éves munkánkban prioritást kapott a kerületi intézmények szakmai segítése a közoktatásban folyó változások (törvényi előírások, ellenőrzési rendszer, oktatási programok, pedagógiai módszerek, szakmai feladatok) nyomon követésében. Nehézséget jelentett számunkra, hogy az intézményvezetők a 2007 augusztusában összeállított szolgáltatáscsomagra az első hónapokban alig reagáltak, a tanév második felétől viszont folyamatosan igényelték munkatársaink segítségét. 3. A DPTIOK konzorcium szeptember 28-án elszámolt a HEFOP pályázaton elnyert 149 millió forintos támogatási összeggel. A feldolgozás elhúzódása miatt a biztosítékként visszatartott 20%-ot június 30-ig még nem kapták meg a résztvevő intézmények. A DPTIOK konzorcium a program folytatására és az elért eredmények népszerűsítésére 2012-ig vállalt kötelezettséget, de a program folytatását jelentő hálózatépítésre 2007-ben nem kerülhetett sor, mert az OKM nem írta ki az erre szóló pályázatot. Ettől függetlenül a PIHGY az Educatio Kht. központi pályázatához kapcsolódva júniustól júniusig közép-magyarországi mentorhálózatot működtetett, melynek keretében a régió 157 pedagógusát segítette a kompetenciaalapú oktatási programcsomagok bevezetésében. A hálózatépítés előkészítésére március 11-én egész napos regionális mentorkonferenciát szerveztünk 95 résztvevővel. 5

6 4. 27 kerületi és intézményi rendezvényen adtunk tájékoztatást a kompetenciaalapú oktatási programcsomagokról, hogy felhívjuk az uniós pályázatokon induló intézmények figyelmét a szakmai fejlesztés szükségességére. A szakmai szolgáltatás minden területén (szaktanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés, mérés) továbbadtuk a kompetenciafejlesztő programcsomagok kipróbálásának DPTIOK intézményi tapasztalatait. A munkacsoportok vezetői 17 bemutató foglalkozást szerveztek a kerület pedagógusai számára. 5. Munkatársaink széleskörű szakmai segítséget nyújtottak a kerületi intézmények vezetőinek és pedagógusainak az OKM által megjelölt közoktatási feladatok elvégzéséhez. Az önkormányzat felkérésére Kalmárné Takács Erzsébet szaktanácsadóként közreműködött a kerületi iskolák pedagógiai programjainak a nem szakrendszerű oktatás bevezetése miatt szükségessé vált módosításában. Az OKÉV kérésének megfelelően munkatársaink közvetlenül is segítették az országos kompetenciamérés és a helyi mérések előkészítését és lebonyolítását. 6. Saját és kihelyezett akkreditált tanfolyamok, előadássorozatok és műhelymunka szervezésével segítettük a közoktatási paradigmaváltást. 25 kerületi óvónő és tanítónő teljesítette a 4 szemeszteres gyógytestnevelés szakirányú képzés 3. szemeszterét, 43 fő vett részt órás módszertani továbbképzéseken, 22 kerületi pedagógus gyarapíthatta nyelvtudását, és mintegy 350 fő vett részt a munkaközösségeken belül szervezett előadássorozaton. 7. Pedagógiai szolgáltatásaink nemcsak a módszertani megújulás lehetőségeire hívták fel a figyelmet, hanem a kompetenciafejlesztést segítő eszközrendszerre is. Minden munkaközösség lehetőséget kapott előadótermünk aktív táblájának kipróbálására. Kiemelt feladatként kezeltük a digitális tartalmak közvetítését, az intézmények tájékoztatását szolgáló eszközök megújítását. A tanév derekán történt szerkezeti változások óta honlapunkat tízezres nagyságrendben látogatták az érdeklődők. Egy-egy aktuális oldal látogatottsága eléri az ezer főt. Az év során 11 kiadványt adtunk ki, több tucat pedagógiai és gyűjteményi szakmai anyagot készítettünk különböző konferenciákhoz, kiállításokhoz és munkaközösségi foglalkozásokhoz. 8. Munkánkban kiemelt szerepet játszott a kerületi tehetségek gondozása. A kiemelkedő tanulók számára 13 alsós készségfejlesztő és 22 felsős tanulmányi versenyt szerveztünk. Az OKM késéséből fakadó nehézségek ellenére valamennyi felmenő rendszerű tehetséggondozó versenyt a munkaterv szerinti időpontban tudtuk megrendezni. 9. A kerületi munkaközösség-vezetők közös szakmai értekezleteit és kiemelt programjainkat két kivétellel a munkatervnek megfelelően teljesítettük. A változás abból adódott, hogy egyrészt az iskolák igényeihez igazodva Kalmárné Takács Erzsébet a januártól tervezett Oktatási módszertani előadássorozat helyett 2007 őszén 3 részes előadást és műhelymunkát szervezett Változás és állandóság a pedagógiai programban címmel. Hasonlóképpen külső igényhez, a kerület rendezvénytervéhez igazodtunk, amikor a tervezett Régvolt gyárak kiállítás helyett a reneszánsz év eseményeihez kapcsolódva Corvinától a digitális könyvtárig címmel hoztunk létre nagyon sikeres, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egybekötött kiállítást. 10. A reneszánsz év kapcsán a felsős munkaközösségek Mátyás király és kora címmel rendezvénysorozatot szerveztek januártól májusig 5 pályázatot, vetélkedőt (hangszeres zene-ének-tánc, makett, kódexkészítés, esszéírás, számítógépes kutató- és alkotó munka) hirdettek meg. Zárásképpen látványos reneszánsz ünnepséget tartottak a Kondor Közösségi Házban gálaműsorral, Kinizsi-választással, kiállítással, kézműves foglalkozásokkal, játékos sportvetélkedővel, 250 fő részvételével. 6

7 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Intézetünk a fővárossal kötött közoktatási megállapodás alapján széleskörű pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a kerület valamennyi óvodájának, általános iskolájának, de több területen segíti az önkormányzati fenntartású középiskolákat. A szakmai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tevékenységünk az elmúlt tanévben is kiterjedt a helyi mérés-értékelésre, pedagógiai tájékoztatásra, pedagógus-továbbképzések, ill. szaktanácsadás szervezésére és a tehetséggondozásra. 3.1 Beszámoló a mérési csoport munkájáról (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) I. Méréseink Méréseinket az ÖMIP alapján összeállított éves munkatervünknek megfelelően végeztük. A mérések jellemzői az alábbi táblázatban láthatók: Időpont Megnevezés Évfolyam/osztály Mért tanulók (fő) szeptember DIFER + Gosy okt. 4. Kerületi neveltségi mérés nov. 8. Kerületi idegennyelvi mérés* márc. 27. Kerületi középiskolás neveltségi mérés Vörösmarty ápr. 3. Kerületi középiskolás neveltségi mérés Karinthy, Hunyadi 20 iskola, minden első, összesen 42 osztály 4. és 8. évfolyam 1-1 osztálya (18 osztály összesen) 9 általános iskolában 8. évfolyam 9 általános iskolában Német: 8 csoport 123 fő Angol: 11 csoport 157 fő 9. és 11. évfolyam 4 osztály 9. és 11. évfolyam 16 osztály Érintett pedagógusok (mérőbiztosok) (fő) 984 fő Kb. 70 fő (a mérést az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógusok végezték) 195 fő 18 fő 280 fő 9 fő 102 fő 2 fő 494 fő 6 fő Összesen 41 iskola; 99 osztály /csoport 1955 fő fő 105 fő + 3 fő (mérési csoport) = 108 fő *A mérés előtt próbamérést végeztünk kispesti iskolákban. A próbamérés értékelését elkészítettük, és elküldtük az érintett iskolákba. A kerületi mérések értékelését eljuttattuk a mérésben résztvevő iskoláknak és a fenntartónak (VIKI; OKSIB), valamint megjelenítettük az Intézet honlapján és a Városképben. II. Pedagógiai hét (nov ) rendezvényeinek szervezése november 12. Értékek az értékelésben Dr. Szivák Judit docens (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) előadása az értékelésről 51 résztvevővel Az elégedettségvizsgálat eredménye: 7

8 Osztályzat Előfordul ás % Előfordu lás % Előfordu lás % Á t l a g Szervezés , ,3 3,8 = 95 % Témaválasztás , ,7 3,9 = 98 % Előadói stílus , ,8 4,0 =100 % Segédanyag ,2 9 37, ,2 3,4 = 84 % november 14. Értékelés gombnyomásra Interaktív tábla + szavazógéprendszer bemutatása (a Nemzeti Tankönyvkiadó munkatársainak bemutatója) 18 intézeten kívüli résztvevővel Az elégedettségvizsgálat eredménye: Osztályzat Átlag % Előford. Előford. % Előford. % Előford. % Előford. Szervezés ,3 8 72,7 3,7 = 93,2 % Témaválasztás ,3 8 72,7 3,7 = 93,2 % Előadói stílus ,5 5 45,5 3,5 = 86, 4 % Segédanyag ,2 8 72,7 3,8 = 95,0 % % III. Részvétel külső rendezvényeken 1. XVI. Óbudai Közoktatási Konferencia, augusztus FISZ konferencia: Innováció és kutatás-fejlesztés az oktatásban, október Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Disszeminációs Konferencia; november FPPI által a kerületi mérési felelősöknek tartott szakmai összejövetelek: szeptember 26: Beszámoló a 2006/07 es tanév 9. évfolyamának neveltségi és szociokulturális méréséről; november 28: A Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ mérési rendszerének bemutatása; április 23: Tájékoztató a fővárosi középiskolás mérések eredményeiről. 5. Nemzeti Tankönyvkiadó szervezésében megvalósult budapesti Digitális tananyag Konferencia; március MI /MÁS Tolerancia konferencia Eger, március Látogatás az Élelmiszeripari Kutatóintézetbe (a kerületi kémia-biológia munkaközösség szervezése), április Zsűrizés a Bókay Országos Biológiaversenyen, április Budapesti Európai Uniós Pályázatírói Konferencia, április 30. IV. A munkatervben nem szereplő feladatok 1. Mérési tájékoztató értekezlet alsósoknak (DIFER és OKM feladatok), szeptember Tájékoztató a mérésről az igazgatói munkaközösségnek, szeptember Előadás a mérésről a Darus iskola nevelőtestületének, január Szakértői ajánlás készítése az Országos Bókay Biológia Versenyhez, október Részvétel az SPSS bemutató foglalkozásán, november 30. 8

9 6. Az életpálya-terület felelőseként részvétel a Mentor-konferencia szervezésében, szekcióülés vezetése, március Értékelés-mérés témában előadás és műhelyfoglalkozás a Kastélydombi iskola felkérésére. 8. Agresszió-ellenes konferencia, 2008.május 20. V. Egyéb tevékenységek - A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári szakosztály titkáraként minden évben részt veszek a Rácz Tanár Úr Díjra és a Richter-díjra beérkező pályázatok véleményezésében, valamint az Országos Kémiatanári Konferencia szervezésében és előkészítésében. Felkérést kaptam a 2008 júliusában Budapesten megrendezésre kerülő XXIII. Országos Kémiatanári Konferencia (2008. július ) szekcióülésének levezető elnöki tisztére. - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által tavaly kiírt nem-kormányzati szakmai szervezetek által delegált szakértők pályázatán sikeresen vettem részt, civil szakértőként felkerültem a közoktatási terület szakmai listájára. Feladatom az EU-s pályázatok szakmai bírálata lesz. - Az ELTE PPK pedagógiaszakos végzőseként szakdolgozatomat a kerületi középiskolák tolerancia-méréséből készítettem (minősítése: kiváló). VI. Teljesítési hiányosságok Önkormányzati döntés alapján az óvodák kimenetmérése ebben a tanévben elmaradt, így a mérés feldolgozását és összegzését - mint vállalt feladatunkat önhibánkon kívül nem tudtuk teljesíteni. A középiskolás neveltségi mérés feldolgozása és összegzése egyéb elfoglaltságaink miatt elhúzódik, így csak augusztus végén kerül az iskolákhoz. A tavalyi Országos Kompetenciamérés kerületi összegzése az anyaghoz való hozzáférés problémái miatt ugyancsak augusztus végére tolódott. 3.2 Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó, Dziubáné Kenedli Eszter) D Á T U M RÁ- FORD. IDŐ (ÓRA) össz: 30 TÉMA Dr. Szilágyiné: Olvasóvá nevelés megalapozása és értékelése alsós pedagógusoknak a Pedagógiai Hét keretében RÉSZT- VEVŐK SZÁMA 45 fő TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat) Az alsós tanítóknak szóló előadás a Pedagógiai Hét központi témájához (Értékelés) kapcsolódott. Alapkérdés: milyen mértékben tudják beépíteni a könyvhasználatot tanóráikba, ill. tudják segíteni az iskolai könyvtáros könyvtár-pedagógiai munkáját. Segítségül olyan könyv- és könyvtárhasználati értékelő lapokat dolgoztunk ki az alsós szaktanácsadóval Mesefa néven, melynek használatával nyomon lehet követni a tanulók olvasottságát. Elégedettség: 95% össz: 50 Tankönyvbörze és kiállítás alsó tagozat taneszközökbemutató: a Nemzeti, Apáczai, és a Dinasztia könyvkiadók részvételével 95 fő Novemberi tankönyvbörzénk központi témája a tanulást segítő eszközök bemutatása volt, s a hozzá kapcsolódó tankönyvek megtekintésére (kiállítása), melyre 2008 februárjáig, folyamatosan volt lehetőség a szakkönyvtárban. Így, a novemberi taneszköz-bemutató előadást követően, még 2 hónapig tekinthették meg kerületünk érdeklődő tanítói a szeptembertől használni kívánt tankönyveket. Elégedettség: 99 % 9

10 össz: 20 össz: 160 össz: 40 össz: 100 össz: 100 össz: 300 össz: 250 heti 30 Szaktanácsadás iskolai könyvtárosoknak Kutatómunka segítése Tehetséggondozás: Könyvtárhasználati verseny Szakkönyvtári állománygondozás Könyvtárpedagógiai segédanyagok készítése E-könyvek a weblapon Pályázati tevékenység Önképzés, továbbképzés HONLAP- GONDOZÁS TERÜLETEI Óvoda bemutatkozó aktualitások 8 fő 8 fő 2 iskola Ősszel kezdtem el az iskolai könyvtárak látogatását, s személyes kapcsolatfelvételt a kerület iskolai könyvtárosaival. E látogatások szükségesek voltak ahhoz, hogy felmérjem, kinek milyen szakmai támogatásra lenne szüksége zavartalan könyvtárpedagógiai munkájához. Ennek alapján kerültek fel - folyamatosan - az intézeti honlap Pedagógiai Információs Központ menüpontjába a könyvtárpedagógiai program szakmai dokumentumai. Elégedettség: 95% Összesen 5 egyetemi és 3 főiskolai diplomamunka bibliográfiai adataival, ill. a nyers szöveg egységes szerkezetbe foglallásával, s végül az egész dolgozat teljes tartalmi - stilisztikai lektoráláában nyújtottam segítséget. Bírálói - konzulensi értékelés mindegyiknél jeles. Elégedettség: 100% Szakmai segítségnyújtás könyvtáros-tanároknak kerületi és a fővárosi fordulókhoz. Elégedettség: 80% - Szeptember és december között összesen 55 db könyvet, 25 db VHS kazettát, 20 db CD-t és 25 db DVD-t dolgoztam fel. A nem nyomtatott dokumentumok téma és felhasználhatóság szerint, rövid tartalommal felkerültek az intézet honlapjának Médiatár menüpontjába. 20 iskola Pályázatok, felhívások, ankétok, tehetséggondozás, aktualitások, tantárgy-pedagógiai dokumentumok készítése db könyvtárpedagógiai dokumentum, 30 db csatolt fájl. - Kiíró: 18. ker. OKSIB Pályázat címe: Olvasóvá nevelés magalapozása óvodás kortól kisiskolás korig módszertani könyv és CD kiadása. Elnyert összeg: 200 ezer Ft október: Könyvtári szakértői ismeretek január: SZTE kommunikáció szakon diploma május: 2 napos Országos Könyvtárostanár Szakértői Konferencia Olvasók száma Az intézeti munkáról való azonnali, friss tájékoztatás. a kerületi óvodák elérhetőségei, az óvodai pedagógiai munkát segítő mentorok, az óvoda iskola átmenet, az óvodai munkacsoport éves munkaterve, bemutató foglalkozások. Alsó tagozat a kerületi iskolák elérhetőségei, alsó tagozat munkáját segítő munkaközösség-vezetők, ill. az éves munkaterv, bemutatók, szakmai ankétok bemutatkozó továbbképzés

11 heti 30 Felső tagozatos munkacsoport TERÜLETEI angol biológia-földrajz ének-zene fizika informatika kémia testnevelés magyar történelem matematika német technika vizuális nevelés OLVA SÁS Egyéb: iskolasegítő munkacsoport, mérés-értékelés, környezeti nevelés Pedagógiai Információs Központ Tájékoztat: a munkacsoport céljairól, és feladatairól, az éves munkatervben meghatározott szakmai ankétokról, értesít a bemutató órák időpontjáról, versenykiírásokról, valamint a tantárgy szakmai kérdéseiről a munkacsoportok publikációiban. Tájékoztat: a pedagógiai könyvtári menüponthoz feltett dokumentumok a könyvtártan, gyűjteményszervezés régebbi és legújabb elméleti és gyakorlati eredményeiről; tankönyvkiadók elérhetőségeiről, a tankönyvi adatbázisról, tanmenetekről, tanári segéd- és kézikönyvekről; a médiapedagógiáról és annak segédanyagairól, valamint a médiatárunkban megtalálható dokumentumokról; az iskolai könyvtárosok munkájához ad szakmai segítséget tervező és módszertani munkájához. TERÜLETEI modern ped. tankönyvtár médiatár kt.használat Címoldal PIHGY munkatársai, pályázatok, PR OLVASÁS Tájékoztat: a Bemutatkozó menüpont májusban frissített Munkatársak rovat, külön belső és külső munkatársak, a munkacsoport-vezetők intézményi elérhetőségével; aktuális helyi, fővárosi és országos pályázati kiírásokról; az intézményi kommunikáció elméletéről és gyakorlati megvalósításához ad tanácsokat. HONLAPSZERKESZTÉS ÚJ MENÜPONTOK OLVA SÁS Új olvasói igényeknek és elvárásoknak való megfelelés, a pedagógiai szakmai szolgáltatás online pedagógiai tájékozatói tevékenységének javítása. 1. Kapcsolatok 920 Azon intézmények linkjeit és azokat a hasznos információt tartalmazza, melyekkel intézetünk kapcsolatba áll (stake holderek). 11

12 2. Honlapajánló 604 Kerületi honlapok, kerületünk intézményei és képviselői, valamint pedagógusoknak ajánlott weblap-linkek napi napi PIHGY kiadványai 4. Versenyfeladatok adatbázisa 484 Az intézeti kiadványokat rövid tartalommal, kronologikus időrendbe sorolja fel, majd a Gyűjteményi kiadványok olvashatóak, tájékoztatva az olvasót az intézet szellemei tevékenységéről. 285 Versenyre felkészítő tanárok munkájának segítése az elmúlt évek feladataiból válogatva a következő szaktárgyakból: angol, biológia, fizika, földrajz, helyesírás, kémia, könyv- és könyvtárhasználat, matematika, német, technika, természet- és környezetismeret, történelem. 5. Dolgozatok 525 A szak- és évfolyamdolgozatok, valamint a tanulmányok bemutatásával, azok tartalmi és szerkezeti felépítésével segíteni a leendő szakdolgozók szellemi tevékenységét, kutatás-módszertani munkáját. A szakdolgozatok egyik része a pedagógiai szakkönyvtár segítségével készültek, másrészt saját egyetemi munkáim. 6. Joginfo Törvényi figyelő Közlönyonline Jogi szabályok Közoktatási Hírlevél ÚJ MENÜPONTOK 7. Tanulás tanítás Tanítási módszerek Tanulás tanítása OLVA SÁS Az utóbbi időben egyre többen keresték fel intézetünk könyvtárát jogi természetű kérdésekkel, s fordultak hozzánk jogszabály-gyűjteményekért, jogi ismertetőkért. Tapasztalataink alapján és szándékaink szerint, gyűjtő- és feldolgozókörünkbe olyan jogi információkat is be szeretnénk vonni, melyek a közoktatás jogi hátterét szolgálják. A Jogifo menüpontjai tájékoztat: az újonnan megjelenő, hatályos jogszabályokról (Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny, Kulturális Közlöny); a közlönyök szerinti jogszabályról, melyeket le lehet tölteni. A törvények kivételével valamennyi alacsonyabb szintű jogszabály tárhelye (törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek). Érdeklődő olvasóink az alább felsoroltakon kívül e rovaton belül találhatják meg az Iskolaszolga c. kiadvány aktuális számainak ismertetőit is. A CompLex havi hírleve, mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet az új és módosított közoktatást érintő jogszabályokra, valamint az időszerű pályázati és kulturális ajánlatokra. A rovatban összegyűjtöttük azokat a tanulmányokat, melyek a hatékonyabb tanítást és tanulást segítik elő. Alternatív pedagógia, projektmódszer, kompetencia alapú oktatás elmélete és gyakorlata. A NAT, a könyvtár, valamint Knausz Imre: A tanítás mestersége tanulás-módszertani tanulmányai tanulmányit olvashatjuk. 8. Diák Olimpia 405 Tájékoztat kerületünk: tehetséggondozói sportversenyeinek versenykiírásairól, rendezvényeiről, a versenyeredményekről 12

13 3.3 Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója (Mezeiné Bakóczay Hedvig) I. Szakmai bemutatók, konzultációk: A gyermekek beszédészlelésben és beszédmegértésében meglévő problémák sokáig rejtve maradhatnak, így a korrekció nagyon gyakran késhet. Ebben a nevelési évben erre szeretnénk a figyelmet irányítani, és ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Elméleti előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, videofilmek, konzultációk szervezésével, a gyakorlati bemutatókat 2x6 napon valósítottuk meg. Általában két-két csoportban tekintettünk meg bemutatókat november 20. Fejlesztő munkaközösség-fókuszban az integráció - Helyszín: SOFI Kondor Béla stny november 21. Zenei bemutató - Helyszín: Robogó Óvoda november 22. Mese-vers bemutató- Szegőné Lévai Éva - Helyszín: Bóbita Óvoda november 27. Külső világ bemutató- Kuhinka Gabriella, Csomor Tamásné - Helyszín: Csemete Nevelde Óvoda november 28. Mozgás bemutató Kun Zsuzsanna - Helyszín: Szivárvány Óvoda november 29. Vizuális bemutató Gajdosné Szabó Anita, Váljai Reszler Brigitta - Helyszín: Gyöngyszem Óvoda március 11. Vizuális bemutató - Helyszín: Kerekerdő Óvoda Attila u. épülete március 12. Zenei bemutató- Bieliczky Gyöngyi, Brüchler Anita - Helyszín: Napsugár Óvoda március 13. Mozgás bemutató - Helyszín: Nyitnikék Óvoda március 19. Mese-vesr bemutató- Banainé Ferk Ildikó - Helyszín: Hétszínvirág Óvoda március 20. Fejlesztő bemutató Polgár Atiláné - Helyszín: Kerekerdő óvoda Kosztolányi u. épülete március 21. Külső világ bemutató- Gáspár Józsefné - Helyszín: Cseperedő Óvoda Óvodai munkaközösségek munkája Vizuális január 16. Manuális tevékenység mézeskalács - Helyszín: Kerekerdő Óvoda április 2. Ötletek gyűjtése madarak készítéséhez - Helyszín: Eszterlánc Óvoda Mozgás január Gyakorlati tevékenység állatutánzások - Helyszín: Szivárvány Óvoda április 9. Mozgásos ötletek gyűjtése madarak, fák napjához kapcsolódóan - Helyszín: Eszterlánc Óvoda Külső világ január Manuális tevékenység madárhajtogatások - Helyszín: Napraforgó Óvoda április 14. Madarak, fák napjához kapcsolódó tevékenységek szűkebb és tágabb környezetünkben. Mondókák és dalok gyűjtése.- Helyszín: Eszterlánc Óvoda Mese-vers február Manuális tevékenység mese kellékek készítése - Helyszín: Bóbita Óvoda 13

14 2008. április 23. Madarak, fák napjához kapcsolódó versek és mesék gyűjtése - Helyszín: Eszterlánc Óvoda Fejlesztő február 13. Manuális tevékenység fejlesztő játékok bemutatója és készítése - Helyszín: Aprók Falva Óvoda április 30. Egyéni fejlesztési lehetőségek bemutatása videó felvételen - Helyszín: Eszterlánc Óvoda Vezetőhelyettesi-munkaközösség október 24. Törvényi változások - Előadó: Vad Sándorné - Helyszín: Eszterlánc Óvoda december 12. Drámapedagógiai elemek a szülői értekezletek megtartása során - Előadó: Dolmányné Ledő Mária Helyszín: Eszterlánc Óvoda január 9. Differenciálás- vegyes csoportok - Helyszín: Pitypang óvoda február 13. Kompetencia alapú óvodai nevelés - Helyszín: Napraforgó Óvoda április 9. Színvonalas műsort nyújtó előadó művészek (Gyűjtőmunka) - Helyszín: Eszterlánc Óvoda ÖMIP-ből adódó feladatok Kitűzött nevelési célok különösen az egészséges életmód, anyanyelvi, szocializációs fejlettség - közül ebben a nevelési évben az anyanyelvi nevelés a beszédhanghallás és beszédértés elemzését végeztük el. Az elemzésekhez szükséges tapasztalatok, információk helyszínei: január 8. Nyitnikék Óvoda Kovács Sándorné- Mezeiné Bakóczay Hedvig január 9. Zöld Liget Óvoda Katona Brigitta Mezeiné Bakóczay Hedvig január 10. Hétszínvirág Óvoda Kun Zsuzsanna Mezeiné Bakóczay Hedvig január 15. Vackor Óvoda Faragó Mária - Mezeiné Bakóczay Hedvig január 16. Napraforgó Óvoda Szegőné Lévai Éva Mezeiné Bakóczay Hedvig A rövidített GMP szűrés eredményeinek elemzése alapján megállapítható, hogy a vizuális memóriánál szükséges a szűrt gyermekek kb. 40%-nál célirányos fejlesztést alkalmazni. Minőségfejlesztő munka segítése érdekében konzultációk: - Minőségfejlesztő csoport vezetői részére - Első alkalom: december perc - Értékelési csoport vezetői számára - Első alkalom: november perc Rendezvények: 1. Szakmai nap November 16.: Óvodai nap - Téma: Projekt pedagógia - Előadó: Dr. Pálfi Sándor, Körmöczi Katalin 2. Óvodapedagógusok munkáiból rendezett kiállítás december Helyszín: Városház Galéria - Téma: Karácsonyi lapok, díszek és asztalterítés Az alábbi táblázatban a terveken felül megvalósult programok is jelölve vannak: Munkaközösség neve Munkacsoportértekezlet száma / létszám Továbbképzés száma/létszám Tájék oztatás száma Szakmai bemutatók száma/ létszám Ped. hét létszám Kiállítás Konferencia Óvodai munkacsoport 8 6 fő/ alk. - 8 alk. 12/ fő/ alk. 247 fő 4 db 2 db 30 fő 14

15 Brunszvik év programjai, mely a tervezésben, szervezésben és lebonyolításban az óvodai munkacsoport aktív részvételét kívánta az év során: - Programfüzet szerkesztése a Nyitnikék óvoda részvételével. - Óvodákat bemutató anyag összegyűjtése, továbbítása a gyűjteménynek a kiadvány szerkesztéséhez. - Megnyitó konferencia február 7. Előadó, műsor szervezése, lebonyolítása. Robogó, Vackor és Zöld Liget óvodák bevonása, koordinálás. - Pályázati kiírás a) Hívjad a falovacskát című dal illusztrációjához óvodai gyermekcsoportok részére. A beérkezett anyag zsűrizése, kiállítás szervezése- Csemete Nevelde és Mocorgó óvodák bevonása és koordinálása a lebonyolítás során. b) Óvónők által készített fejlesztőjátékok beküldésére. A beérkezett anyag zsűrizése, kiállítás szervezése- Bóbita és a Szivárvány óvodák bevonása és koordinálása a lebonyolítás során. - Konferencia április 16-án és szakmai nap április 17-én Kerekerdő, Napraforgó, Napsugár és a Pitypang óvodában: A konferencia és a szakmai nap lebonyolítása - Angyalkert május 30-án Korabeli játszóház gyermekeknek 20 óvoda részvételével. Nyugdíjas óvónőknek találkozó szervezése. Zárásként Alma együttes koncertje. Cseperedő, Dráva, Hétszínvirág, Zenevár, Vándor óvoda bevonása Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója (Madárné Gyurján Ildikó Az idei tanévben a közoktatási törvény változásának, valamint a NAT átdolgozásra került bevezető fejezetének figyelembevételével végeztük munkánkat. Kiemelt feladat volt számunkra a kulcskompetenciák fejlesztése, a változatlanul zajló integrációs folyamat megvalósítása, továbbá a tanárok módszertani kultúrájának emelése, ill. a pedagógiai innováció erősítése szeptemberétől kezdődően a fejlesztő pedagógiai munkaközösség pedagógusai a Nevelési Tanácsadó keretein belül folytatják munkájukat. Az átszervezés nem járhat a szakmai, érdemi munka sérülésével, ezért a két intézmény vezetője megállapodott abban, hogy a fejlesztő pedagógusok vezetője változatlanul részt vesz a Segítő munkacsoport egységes tevékenységében. A kollegáknak az átszervezéssel járó nehézségek ellenére, tisztelettel és köszönettel tartozunk, mert az eddigieknek megfelelően változatlan lelkesedéssel és intenzitással folytatták munkájukat. A munkacsoport többi szervezeti egységének tervezett tevékenységei néhány időpont-változástól eltekintve teljes egészében megvalósultak. Ezeket táblázatban munkacsoportonként összesítve mellékelem. Pedagógiai munkánk: A mérési feladatokon kívül a Segítő munkacsoport vezetése, a 7 munkaközösség tevékenységének irányítása, 5 munkacsoport-értekezlet szervezése (kimagasló eredmény a 100%-os részvétel), rendszeres részvétel a munkaközösségek rendezvényein (25 értekezlet, 3 bemutató, 5 verseny). A hatékonysági mutatók különösen azokon a rendezvényeken magasak, amelyeket a munkacsoport tagjai szerveztek az elmúlt évben, és amelyek látogatottságukat tekintve a legnagyobb létszámokat adták. - A munkacsoport a tervezett költségeit nagyon fegyelmezetten igyekezett betartani. A munkaközösségi értekezletekre meghívott előadók kifizetésére minimális anyagi ráfordítást kellett az intézetnek elkülöníteni. Ezért nagy köszönet illeti külső munkatársainkat. A különböző pályázatok és egyéb finanszírozási lehetőségek felkutatása szintén az ő hatékony munkájukat bizonyítja. - A kerületi Nevelési Tanácsadó munkatársait szakmai értekezletükön tájékoztattam mérés-értékelési munkánkról, valamint egyes rendezvényeinkről. Pedagógiai hetünkre Vizyn Gabriellát és Benkő Mónikát, ill. a családsegítő vezetőjét kértem fel előadás tartására (pszichológiai mérések, iskolaérettség). - Az ELTE Neveléstudományi Tanszékével felvettem a kapcsolatot, dr. Mikonya György és dr. Szivák Judit számára kidolgoztam egy olyan hálótervet, amelyben intézetünk az egyetem külső gyakorlati képzését biztosítaná. Kollegáink vállalták a saját részterületeiken a hallgatók személyes mentorálasát, valamint a csoportos intézménylátogatás lehetőségét. Az egyetemi képzés átszervezése a bolognai folyamathoz való integrálás jegyében zajlik. Most folyik a gyakorlati képzések rendjének kialakítása. A tervezett együttműködés nagymértékben növelheti a kerület szakmai presztizsét. 15

16 - Az osztályfőnöki honlap főszerkesztője, dr. Szekszárdi Júlia felkért, hogy legyek részese a honlapon zajló virtuális konferenciának, és szakmai hozzáértésemmel segítsem az eredményes munkájukat. - Az év során négy alkalommal tudtam mérőanyagokat szerezni az intézet számára kollegáktól, más intézményektől. A PIHGY honlapon rendszeresen beszámolok minden új eredményről. Pl. részt vettem és honlapunkon beszámoltam az őszi VI. Neveléstudományi Konferenciáról /MTA/. - TIOK mentori tevékenységem révén több intézmény kért tőlem a szociális, környezeti és életvitel kompetenciáról tájékoztatást, mivel a térségben a évolyamon mindössze két ilyen mentor van. - Kapcsolatot tartottam az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Kiadói Osztályával. Vezetője dr. Jáki László számtalan értékes szakirodalmi anyagot bocsátott rendelkezésünkre. - Részt vettem a szegedi mérés-értékelés konferencián, amelyet április 11. és 12. között rendeztek meg. Itt több felszólalással képviseltem intézményünket. Beszámoltam neveltségszint-méréseink eredményeiről, ami nagy érdeklődést váltott ki a pedagógiai tudományos kutatást folytató kollegák körében. - Az alsó tagozat vezetőjével közösen konferenciát bonyolítottunk le április 23-án a Rózsa Művelődési Házban a szociális, életviteli és környezeti kompetencia megvalósítási lehetőségeiről. Erre az alkalomra kiadvány is készült a környezettudatos nevelésről. Siker: a résztvevők (120 fő) pozitív visszajelzései. - Évről évre örömmel veszek részt a PODO Fesztiválon. Köszönöm Lőke Mayának lelkesedéssel és intenzitással végzett munkáját annak érdekében, hogy ez a kulturális híd megrendezésre kerüljön. - Az idei évben az Önkormányzat nem tervezett feladatként az Intézet munkatársainak segítségét kérte az iskolai erőszak aktualitása kapcsán egy konferencia megszervezéséhez. A résztvevők számát tekintve a konferencia sikeresnek mondható, és a visszajelzésekből ítélve elérte a célját. Roma munkaközösségünk tervezetet nyújtott be az e témához kapcsolódó pályázaton. - Az idei évben előadást tartottam a Szociális és környezeti kompetenciák az iskolai életben címmel a XVIII. kerületi Nevelés Tanácsadó munkatársainak, az Igazgatóhelyettesi munkaközösségnek, a Kastélydombi Általános Iskola és a csepeli Montessori óvoda és bölcsőde nevelőtestületének. Igazgatóhelyettesi mk. (Kuba Gábor) Dátum Ráfordított idő () , ,5 Tevékenység megnevezése, célcsoport A Kapocs iskola és a két tannyelvű program bemutatása Szivák Judit előadása Értékek az értékelésben 1. Madárné: Szociális és környezeti kompet. 2. Ledőné.D. Mária: Konfliktuskezelés és drámapedagógia Kerékgyártó: Tanulás módszertani technikák, a tanulás tanítása Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) Iskolákba kihelyezett értekezletek, az ott folyó munka megismerése mellett sok gyakorlati, szervezési ötlet (előadás, konzultáció). A pedagógiai hét minden programja nagyon színvonalas volt: az előadások, bemutatók az elmélet mellett a gyakorlatban közvetlenül használható segítséget adtak a kollégáknak. Változó szociális és környezeti kompetenciák rendszerező megismerése, átgondolása. A konfliktusokkal, mind pedagógus, mind tanulói oldalról az igazgatóhelyettesek naponta találkoznak. Kezelésük a napi munka része. Fontos a tanulás módszertani technikák megismertetése, mivel a pedagógusképzésben nem elegendő a gyakorlati ismeret. Fejlesztő pedagógia mk. (Dobó Márta) Dátum Tevékenység megnevezése, célcsoport Ráfordított idő () Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) 09. Logopédiai konferencia 25 Beszédészlelési vizsgálatok Pályaválasztási konf. 30 Tanulási zavarok tovább tanulás Pedagógiai Nap 40 Adorján Katalin ea: Új vizsgálati módszerek Nevelési Tanácsadó konf. 60 Szövegértés a kisgyerekeknek Környezetvédelmi konf. 15 Környezettudatos magatartás fejl Agresszió elleni konf. 40 Pedagógus és pszichológus kapcsolata 16

17 Gyermek- és ifjúságvédelmi mk. (Makó Margit) Dátum Tevékenység megnevezése, célcsoport Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) Előadás 80 fő Vizin Gabriella NEVTAN előadása, a magatartás zavaros tanulókról III. 8 Verseny 200 fő Dél Pesti Területi elsősegély verseny III 8 Verseny 140 fő Drogprevenciós nap és verseny III. 6 4 Továbbképzés 80 fő Szemtől szemben program IV.3. 8 Verseny 120 fő Katasztrófa- és polgárvédelmi rendszer IV Fesztivál 5 mk. PODO - Híd segítségadás a lebonyolításban V Záró értekezlet 80 fő Év végi értékelés és drogprevenció Hátrányos helyzetű és roma gyermekekért mk. (Lőke Maya) Dátum Havonta II-VIII. Játszóház Ráfordított idő Résztvevők száma Ráfordított idő () 7 alkal., hetente 2-4, április július 4 nap nap Tevékenység megnevezése, célcsoport Farsang, Családom, Pályaválasztás, Konfliktuskezelés 3 alkalom, Színház, Anyák napja, Nyári programok Fogadó órák Első EU Roma Képzőközpont, iskola- és óvodalátogatások. Szemtől szembe konfliktuskezelő tanfolyam ROMA-Magyar kulturális fesztivál Roma népismereti tábor Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segít) 30 fő/alk. Egyik legfontosabb tevékenységünk a csellengőknek hasznos időtöltést teremteni óvodástól felnőtt korig. 120 fő 24 fő 6 fő 400 fő 70 fő: 9 felnőtt, 9 ifi, 52 gyerek A közvetlen kapcsolat. Tapasztalatcsere Új eszközök konfliktustűrő képességünk fejlesztéséhez. A legtökéletesebb nap a kultúrák kapcsolatában Közösségformálás gyakorlatban Pályaválasztási és osztályfőnöki mk. (Szedmák Ágnes) Dátum Ráfordított idő Tevékenység megnevezése, célcsoport Résztvevők száma Szept. 4 A mk értekezletek témái 14 tanár Alakuló értekezlet nov Munkaértekezlet 12 Pályaválasztási ankét szülőknek, diákoknak és pedagógusoknak 4 Munkaértekezlet 16 tanár 18 tanár 120 tanuló 3 szülő 12 tanár Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) Pályaválasztási teendők a tanév során- Pályaválasztási tájékoztató előadás, Elektronikus adatkitöltő-rendszer előnyei Középiskolák bemutatkozása, pályaválasztással kapcsolatos előadásokmeghívott előadók( FPI-ből, Nevelési Tanácsadóból) Hasznos tanácsok a pályaválasztási lapok kitöltéséhez, teendők a központi felvételi eredmények hiteles továbbításának elősegítésére. TISZK-ek megalakulása Bemutató 12 tanár Kooperatív tanítási módszerek alkalmazása of. órán (Magyar Márta, Bókay isk.) Tanévzáró értekezlet 2 tanár Év értékelése, jövő évi tervezet 17

18 Napközis mk. (Lesnyák Mária) Dátum Tevékenység megnevezése, célcsoport II Molnár V. József előadása Április Bemutató foglalkozás Kutyával a hatékony oktatásért Március 5. Március Gyermekrajz-elemzés Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) 50 fő Téma: Három királyok. A magyarságtudat elmélyítése 18 fő A kutyás foglalkozások motiváló ereje. A passzív gyerekek aktívabbá válnak. 17 fő 20 fő Gyermekrajzok értékelése: a gyermek érzelmi és lelki világának megismerése, különböző lelki sérülések felismerése. Április 9. 1,5 Projektkészítés 12 fő Délutáni foglalkozások projektmódszerrel. Segítséget adtunk a projektek összeállításához. Integrációs összekötő (Vályiné Orbán D) Dátum Idő () Tevékenység megnevezése, célcsoport Ráfordított idő (ó) Résztvevők száma Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) Mozgásterápiás bemutató 10 Autista és ép gyermekek milyen módon, hogyan tudnak együtt tevékenykedni? IV Felmérésvezetés - Neveltségi mérés a Hunyadi Gimnáziumban IV Környezeti konferencia 6 Diákpályázatok eredményhirdetése IV Aktív részvétel a PODO Gálán 16 A SOFI tanulói mézeskalácsot sütöttek a PODO résztvevői számára. V Dramatikus mesejátékok 14 Mesejátékkal a tanulás segítésére V Erőszak az iskolában 3 Konferencián való részvétel V Játszóház 200 Legfőbb kincsünk az egészségünk V Sporttábor Balatonakaliban 74 Judo, úszás, kirándulás Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója (Patakfalvi Attiláné - Fábián Zoltánné, Lázárné Szabó Szilvia) Az alsós munkacsoport tervezett feladatainak megvalósításában mindössze két külső munkatárs volt segítségemre, így sok feladat hárult egy-egy emberre. Év elején kiemelt feladatként a pedagógiai értékelést, az integrált és a környezeti nevelés segítését határoztuk meg. Továbbá segítséget adtunk: a mérés-értékeléshez az oktató-nevelő munka eredményesebbé tétele érdekében, a helyi közoktatási feladatellátás szervezésében, a korszerű oktatási, pedagógiai módszerek megismertetéséhez, elterjesztésében a tanítók körében, az intézményvezetésnek az iskolai pedagógiai program felülvizsgálatában, a tanítók munkájához a tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetésében, azok felhasználásában, olyan információkat kínálatával, melyeket a pedagógusok hasznosítani tudnak munkájuk folyamán, a tanítók továbbképzésének és önképzésének szervezéséhez, a kompetenciaalapú oktatás és a kompetenciaterületek bemutatásához. 1. Az iskolai munkaközösség-vezetők részére foglalkozásokat szerveztünk a tanév folyamán 6 alkalommal. Összejöveteleink témái kapcsolódtak kiemelt szakmai feladatainkhoz. A munkaértekezleteken, tapasztalatcseréken az alsó tagozatos munkaközösség-vezetők szakmai irányító munkáját kívántuk segíteni egy-egy aktualitás, probléma közös megbeszélésével. 2. A felsorolt célok elérése érdekében 3 tanfolyamot ajánlottunk a tanítóknak: Önálló tanulási képességek, szokásrendszerek kialakítása; A tehetség gondozása 6-18 éves korban; Az olvasás-szövegértési és tanulási 18

19 kompetencia fejlesztése a nem szakrendszerű oktatás keretében. Egyik kezdeményezésünk sem valósulhatott meg, mivel az elmúlt tanévben a továbbképzési támogatást a felsős szaktanárok átképzésére használták fel az iskolák. Ezért ingyenes továbbképzésekkel próbáltuk segíteni a tanítókat: havonta több alkalommal is felkínáltunk számukra szakmai előadásokat. 3. Kétnapos celldömölki konferenciánk lehetőséget adott részben a tanítók kreativitásának fejlesztésére, részben a szöveges értékelés elemzésével a kerületi iskolák értékelési rendszerének közelítésére. 4. A tanév folyamán két alkalommal kiállítást szerveztünk sajátkészítésű oktatójátékokból, szemléltető eszközökből; a legszebb füzet pályázat munkáiból, hogy ötleteket adjunk azoknak a pedagógusoknak is, akik nem vehettek részt a konferencián. Olyan évfolyam-értekezleteket tartottunk, melyekre az adott témákban előadókat is hívtunk. Első évfolyamon téma volt a hatékony előkészítő időszak, játékos képességfejlesztés, mérés, a Difer szerepe, a 2. évfolyamon tanítóknál a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése matematikai játékokkal, valamint a hiperaktivitás kezelése. A 3. évfolyam témája a játékos tanítás, képességfejlesztés, differenciálás volt, a 4. évfolyamé a tanulás tanítása, ill. a kompetenciamérés. Tapasztalatunk szerint igen hasznos tanév elején az azonos évfolyamon tanító nevelőket felkészíteni a tanév fontosabb szakmai feladataira, az évfolyam aktualitásaira. 5. További feladataink közé tartozott a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megszervezése, tanácsadó szolgáltatás nyújtása az intézmények számára, kiállítások szervezése (pl. Legszebb füzet pályázat nyertesei, Kreatív pedagógusok sajátkészítésű oktatójátékok, szemléltető eszközök). Szakmai előadásokat, konzultációkat, konferenciákat, tapasztalatcseréket, bemutató foglalkozásokat, konferenciákat szerveztünk, kiadványokat (Zöld könyv, Összefogással az agresszió ellen szóróanyag, képességfejlesztő játékok a kompetenciaalapú oktatáshoz, tankönyv független mérőanyagok) készítettünk a tanítók munkájának hatékonyabbá tételére. 6. Október és május között 10 bemutató foglalkozást szerveztünk 1-4. osztályban (Vörösmarty, Kastélydombi, Eötvös, Kandó, Vajk-sziget, Kapocs, Darus iskolában) óvoda-iskola átmenet segítése, differenciálás, vizuális oktatás, matematika, szövegértés, technikatanítás, zenei nevelés témakörökben Az alsó tagozatos munkacsoport munkájának, programjainak megjelenítése táblázatos formában: Dátum (hónap, nap) Ráfordított idő (ó) Tevékenység megnevezése, célcsoport Szept Szaktanácsadói értekezlet előtti megbeszélés Szept Szaktanácsadói értekezletre felkészülés, éves programajánló Szept Hatékony előkészítő időszak, játékos képességfejlesztés, mérés (1.évf.) Szept Rajzpályázat: Madarak; Természeti katasztrófák elleni védekezés Szept. 4+2 Hatékony előkészítő időszak, 16. kulcskompetenciák szakmai felkészítés 1. évfolyamos nevelőknek A nevelési tanácsadó munkatársai részére előadás, a Difer bemutatása Szept Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, differenciálás, projekt, Hiperaktivitás kezelése Szept Játékos tanítás, képességfejlesztés, differenciálás Szept A tanulás tanítása, kompetenciamérés 4. évfolyamon tanító nevelők részére Szept Lénárd Sándor az ELTE docense- Kooperatív tanulási technikák Október Szaktanácsadói értekezlet előtt megbeszélés Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat, hogyan tovább) 2 A tanév programjának tervezése, évindítással kapcsolatos problémák 2 Rendezvényeink időbeni tervezése, előadók keresése, meghívása 34 Aktuális feladatok, ismeretek, módszerek 302 Kreativitás, tehetséggondozás db 35 Aktuális feladatok, korszerű módszerek, felkészülés a Difer mérésre Szemléletváltás, közös erőfeszítések, tájékozottság 29 Korszerű, hatékony módszerek, eszközök 26 Korszerű, hatékony módszerek, eszközök 24 Hatékony módszerek, eszközök, felkészülés a kompetenciamérésre 45 Kooperatív tanulási formák alkalmazása a gyakorlatban, szemléletváltás 2 Aktualitások megbeszélése, a következő feladatok, integrációhoz anyaggyűjtés 19

20 október Bemutató foglalkozások: 3 db óvónőknek, napközis nevelőknek (előkészítéssel) 45 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban Október Apáczai Kiadó 2 napos kreatív 50 Kreativitás fejlesztése 19. foglalkozás Celldömölkön október Oktatójátékok, szemléltető eszközök, tanítók (fotók) 300 Kooperatív formák bemutatása, elsajátítása November évfolyamon ének, Süle Ferenc tankönyv szerző előadása 46 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban nov Pedagógiai Hét 150 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban Nov Szakmai nap: Kreatív kiállítás, Görög Ibolya előadása + 6 szekció 215 A pedagógusok önértékelésének segítése, korszerű módszerek, Nov November 21. November 22. December 4. December Matematika 4 évfolyam, Szabóné Keresztes Nagy Beáta és Hajdu Sándor előadása a Műszaki Kiadó támogatásával 2 Szakmai konzultáció alsós szaktanácsadás digitális oktatás, információ 26 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban, annak elterjesztése 2 Munkánk értékelése, tervezés: Differenciáláshoz segédanyagok 4+2 Tankönyvbörze 35 A tankönyvpiac újdonságai, a tankönyvrendelés segítése évfolyam vizuális Ledl Ingrid 28 Korszerű módszerek, differenciálás Vörösmarty iskola a vizuális órán, kreativitás 8+2 KREATÍV KARÁCSONY karácsonyi 28 Megújulás, újfajta ötletek, műsor, ajándékötlet, alkotás Brassó szemléltető eszközök, iskola, félév munkájának értékelése ajándéktárgyak, műsorok Január évfolyam olvasás Nádudvari Adrienn Kapocs iskola Nemzeti tankönyvkiadó könyvajánlása Február évfolyam matematika bemutató Kisvarga Gáborné Eötvös + matematika kompetenciák előadás Február Komplex irodalmi vetélkedő 2. évfolyam Kandó Február Komplex irodalmi vetélkedő 3. évfolyam Szt. Lőrinc Február évfolyam bemutató foglalkozás matematika Emmerné Lőrincz Margit Eötvös + játékos matematika előadás Február Komplex irodalmi vetélkedő 4. évfolyam Pitagorasz + előadás a 4-5 évfolyam, átmenet problematikája, a nem szakrend-szerű oktatás Március Felolvasó verseny 3-4. évfolyam Vajk-sziget Általános Iskola Március Tehetséggondozás, tehetségértékelés Duró Zsuzsanna előadó + kreatív húsvéti foglalkozás nevelők részére Március Matematika verseny évfolyam Eötvös iskola + kreatív foglalkozás anyák napi ötletek Március Előadás a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, 4-5 o. átmenetének segítése Széplaki Erzsébet tankönyvszerző Április Bemutató foglalkozás 4. évfolyam: Pádár Erika, 5. évfolyam: Széplaki Erzsébet Kandó 24 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban, annak elterjesztése, differenciálás 29 Korszerű módszerek, tanulási formák bemutatása a gyakorlatban, annak elterjesztése, differenciálás 50 fő fő fő fő + 26 Tehetséggondozás, kreativitás, anyanyelvi kompetenciák Tehetséggondozás, kreativitás, anyanyelvi kompetenciák Matematika kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei Tehetséggondozás, kreativitás, anyanyelvi kompetenciák 36 fő Tehetséggondozás, kreativitás, + 24 anyanyelvi kompetenciák 29 A tehetségek felismerése, fejlesztése a mindennapokon, értékelés lehetőségei 160 Tehetséggondozás, matematika + 34 kompetenciák 24 Tájékoztatás, a közös módszerek, szemléletváltás, egymásra épülés, az átmenet segítése 28 Átmenet a gyakorlatban, gyakorlatban megvalósítható módszerek, szövegértés-fejlesztés 20

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben