BESZÁMOLÓ A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2007-2008."

Átírás

1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, július 1. Frank Gabriella igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatársak továbbképzésének megvalósulása Belső ellenőrzés Minőségfejlesztés Az intézményfejlesztési csoport munkája Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 5 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 5 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Beszámoló a mérési csoport munkájáról Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója A felső tagozatos munkacsoport beszámolója Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról 25 Alsó tagozatos tehetséggondozó versenyek 25 Felső tagozatos tanulmányi versenyek 26 Talentum tehetséggondozó vetélkedők, versenyek 26 Drámapedagógiai Műhely Beszámoló a továbbképzések szervezéséről A PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEVÉKENYSÉGE 29 2

3 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL A 2007 szeptembere és novembere között jelentős változás következett be a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény szervezeti felépítésében: a törvényi előírásoknak megfelelően egységes szakszolgálati keretek közé került a gyógytestnevelés, ill. megszűnt a kerületi központi műhely. Vagyis a PIHGY ettől a tanévtől csak a nevében is jelzett többcélú intézményi feladatokat látja el. Eredeti alapfeladatának megfelelően biztosítania kell a helyi pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatásokat (pl. a 2007-ben indított gyógytestnevelő szakirányú továbbképzést, a kerület pedagógusok szakmai tevékenységének összehangolását, mérés-értékelést) és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény működését. Az intézmény az elmúlt tanévben is az engedélyezett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint működött. Munkatársai elismerten magas színvonalon látták el az alapító okiratban és az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat. A kedvezőtlen változások ellenére a tanév a PIHGY történetének egyik legsikeresebb esztendeje volt. Közoktatási szakértő munkatársai számos helyi és országos feladatot teljesítettek közmegelégedésre szeptemberében befejeződött a HEFOP pályázat, melynek keretében 28 hónapig működtettük a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Az OKM novemberi pénzügyi és szakmai monitoringja a teljesítést elfogadta (ennek ellenére az utolsó 20% kifizetése a mai napig nem történt meg). Mivel a kompetencia-alapú oktatás bevezetését segítő 7 regionális hálózat kiépítésére szóló, 2007 őszére ígért újabb pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium még mindig nem írta ki, a PIHGY vezette DPTIOK tevékenysége ebben a tanévben a HEFOP pályázat középmagyarországi intézményeinek mentorálására fókuszálódott. A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésére irányuló tevékenységünk folytatása a hamarosan megjelenő TÁMOP pályázat tartalmától függ. 1.1 Személyi feltételek A költségvetésben elfogadott intézményi pedagógus létszám 12,5 fő (2 intézményvezetés, 7,75 pedagógiai szakértő/előadó, 2,75 gyűjteményi dolgozó), a technikai dolgozók létszáma 4,75 fő. Terület Pedagógus munkatársak Nem pedagógus munkatársak Intézményvezetés Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsa (ig.h., muzeológus) Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (4 ) Csoroszlán Mihályné adminisztrátor Bene Andrásné adatkezelő, pénztáros Szaktanácsadói munkacsoportok Tehetséggondozás Tájékoztatás Továbbképzés Helytörténeti Gyűjtemény Tóthné Kővári Csilla gyeden (h. Mezeiné) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Madárné Gyurján Ildikó (i. segítő, 2 ) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Dr. Szilágyiné (médiatár, honlap) D. Kenedli Eszter (pedagógiai táj.) Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) Ritterné Pajor Csilla (múzeumped.-kvt.) Szegediné Mucsi Eleon (adattáros) Feitl Irisz (tudom. munkatárs 6 ) Összesen 12,5 fő 4,75 fő Szujkóné H. Rozália koordinátor (4 ) Varga Tamás rendszergazda (6) Szujkóné Hegedüs Rozália (4) Makai Gábor gyűjteménykezelő (4) Horváth Jánosné takarító (4) A technikai dolgozók létszámának 7,75 főről 4,75 főre való csökkentése miatt március 1-től nem tudunk önálló gazdasági ügyintézőt foglalkoztatni, ezért a pénzügyi-számviteli feladatokat a 3 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozó között osztottuk meg. 3

4 A közgyűjteményi feladatok ellátására létrehozott Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményben a törvényi előírásoknak megfelelően decemberétől 1 fő nem pedagógus végzettségű muzeológust alkalmazunk (pedagógus állományba sorolva). A belső munkatársakon kívül az intézmény az elmúlt tanévben 26 kerületi munkaközösség-vezetőt, 6 nyelvtanárt, 1 kerületi nyugdíjügy-intézőt foglalkoztatott folyamatos, 47 főt pedig gyűjteményi munkatársként, mentorként, felkért előadóként alkalmi megbízási szerződés alapján. 1.2 Tárgyi feltételek Bár az intézmény a törvényileg előírt hely- és eszközfelszereltséggel csak részben rendelkezik, a 3 évvel ezelőtti felújításnak és a HEFOP pályázatnak köszönhetően a PIHGY működésének tárgyi feltételei jelenleg megfelelnek a helyi igényeknek. E tanévre a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény anyagának megfelelő elhelyezésén kívül mindössze 4 darab 2003-ban beszerzett számítógép cseréjét terveztük. Terveink anyagi okokból nem tudtak megvalósulni. A rendkívül sikeresnek bizonyult reneszánsz kiállításhoz ugyan az önkormányzat május 31-ig biztosított ideiglenes kiállítóhelyet, de jelenleg sem helytörténeti kiállításra, sem a muzeális tárgyak folyamatosan gyarapodó állományának raktározására alkalmas helyiségek nem állnak rendelkezésünkre. 1.3 Munkatársak továbbképzésének megvalósulása A személyi állomány és a munkaköri feladatok megváltozása miatt az intézményi szakfeladatok előírásszerű elvégzéséhez 5 munkatárs (Kalmárné, Maadadiné, Tóthné, Ritterné, Heilauf) átképzése vált szükségessé. Heilauf Zsuzsanna doktori képzése még nem zárult le, Tóthné Kővári Csilla pedig a gyed időtartama alatt egyetemi tanulmányokba kezd, a többiek dicséretes eredménnyel befejezték a képzést. Külső munkatársaink (munkaközösség-vezetőink) tervezett szakmai továbbképzését az iskolai munkarend kötöttebbé válása miatt ebben a tanévben tanfolyamszerűen nem tudtuk megvalósítani, de ismereteik bővítésére a csoportértekezleteken több szakmai előadást szerveztünk. 1.4 Belső ellenőrzés A technikai létszám radikális csökkenése ellenére a munkaterv szerinti belső ellenőrzési terv, melyet egyetlen kivétellel (a közalkalmazotti teljesítmény-értékelést február 15-i helyett június 30-i) határidőre teljesítettünk, a GESZ belső ellenőrének április-május hónapban folytatott pénzügyiszabályszerűségi vizsgálatához hasonlóan csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Ezek főként a gazdasági ügyintézői státusz megszűnése miatt keletkeztek. Az analitika elkészítése, az SZMSZ módosítása már megtörtént, a pályázatok intézményi nyilvántartásának elkészítése folyamatban van. 1.5 Minőségfejlesztés Folytattuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és a nyitott önértékelés eredményeinek összegzése után a tanévben a korábbi 1 minőségfejlesztési csoport helyett a PIHGY tagoltságának megfelelően 3, eltérő feladatokkal foglalkozó munkacsoportot hoztunk létre. A július 3-i Képviselőtestületi határozatot követő szervezeti változások miatt újra egy, 3 tagú intézményi minőségfejlesztő csoport létrehozása mellett döntöttünk. Az intézményfejlesztő csoport tagjai (Kalmárné Takács Erzsébet, Patakfalvi Attiláné és dr. Szilágyiné Gálos Ildikó) alapfeladatnak tekintették a PIHGY működésének ésszerűsítését és az intézmény munkájának szélesebb körű megismertetését. A tanév végéig az igazgatónak, helyettesének, ill. esetenként a közalkalmazotti tanács vezetőjének részvételével elvégeztük az IMIP részét képező Közalkalmazotti teljesítményértékelést. A teljesítményértékelés tapasztalatait az intézményvezető a tanév nyitóértekezletén ismerteti az intézmény dolgozóival Az intézményfejlesztési csoport munkája A PIHGY alkalmazotti közössége által a tanév elején létrehozott intézményfejlesztési munkacsoport munkaterv szerinti feladatait a sok előre nem tervezett intézményi rendezvény és program beiktatása miatt folyamatos időpont módosításokkal nagyobb részt elvégezte. A második félév teendőinek összegzésére az új tanév megkezdése után kerül sor. 4

5 1.5.2 Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 1. Munkaközösségek tevékenysége A munkaközösségek vezetői a tanév során min. 4 munkaközösségi foglalkozást tartottak. Ezeken átlagosan az iskolák 69%-a vett részt. A megjelentek visszajelzései szerint a résztvevők elégedettségének mértéke 87%. 2. Munkacsoport-vezetők tevékenysége 2.1 Csoportjuk tagjainak havi rendszerességgel személyes konzultációt tartottak. 2.2 Összegyűjtötték a munkaközösségi események jegyzőkönyveit, félévenként értékelték a munkát. 2.3 A tanév során átlagosan 9 közös rendezvényt tartottak. 3. Tehetséggondozó foglalkozások szervezése október 1-ig elkészült az Esemény- és versenynaptár. 3.2 Valamennyi kerületi versenyen jelen volt a pedagógiai intézet képviselője. 3.3 Nyomdai úton elkészült a 10. Aranyalbum. 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 1. A helyhiány és a munkaterven felüli feladatok nagy száma ellenére munkatársaink nagyszerű munkájának köszönhetően ebben a tanévben is meg tudtuk őrizni a fenntartó, ill. a kerületi közoktatási és művelődési intézményeknek nyújtott pedagógiai és közművelődési szolgáltatások magas színvonalát. Munkatervünknek megfelelően, a DPTIOK tapasztalatait is felhasználva kiemelten foglalkoztunk a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának és képességkibontakoztató felkészítésének módszertanával (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, drámapedagógia, projektmódszer). Segítettük a helyi pedagógiai programok megvalósítását, az óvoda-iskola átmenet összehangolását (pl. 2 napos szakmai konferencia), a környezeti nevelés megerősítését. Sok szabadidőt és energiát fordítottunk pályázatok írására és a megnyert pályázatok elszámolására, a PIHGY és a DPTIOK honlapjának megújítására, pedagógiai és helytörténeti kiadványok készítésére, kerületi kiállítások létrehozására külső helyszíneken (pl. Városháza, Kondor, PIK, Sportkastély). 2. Éves munkánkban prioritást kapott a kerületi intézmények szakmai segítése a közoktatásban folyó változások (törvényi előírások, ellenőrzési rendszer, oktatási programok, pedagógiai módszerek, szakmai feladatok) nyomon követésében. Nehézséget jelentett számunkra, hogy az intézményvezetők a 2007 augusztusában összeállított szolgáltatáscsomagra az első hónapokban alig reagáltak, a tanév második felétől viszont folyamatosan igényelték munkatársaink segítségét. 3. A DPTIOK konzorcium szeptember 28-án elszámolt a HEFOP pályázaton elnyert 149 millió forintos támogatási összeggel. A feldolgozás elhúzódása miatt a biztosítékként visszatartott 20%-ot június 30-ig még nem kapták meg a résztvevő intézmények. A DPTIOK konzorcium a program folytatására és az elért eredmények népszerűsítésére 2012-ig vállalt kötelezettséget, de a program folytatását jelentő hálózatépítésre 2007-ben nem kerülhetett sor, mert az OKM nem írta ki az erre szóló pályázatot. Ettől függetlenül a PIHGY az Educatio Kht. központi pályázatához kapcsolódva júniustól júniusig közép-magyarországi mentorhálózatot működtetett, melynek keretében a régió 157 pedagógusát segítette a kompetenciaalapú oktatási programcsomagok bevezetésében. A hálózatépítés előkészítésére március 11-én egész napos regionális mentorkonferenciát szerveztünk 95 résztvevővel. 5

6 4. 27 kerületi és intézményi rendezvényen adtunk tájékoztatást a kompetenciaalapú oktatási programcsomagokról, hogy felhívjuk az uniós pályázatokon induló intézmények figyelmét a szakmai fejlesztés szükségességére. A szakmai szolgáltatás minden területén (szaktanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés, mérés) továbbadtuk a kompetenciafejlesztő programcsomagok kipróbálásának DPTIOK intézményi tapasztalatait. A munkacsoportok vezetői 17 bemutató foglalkozást szerveztek a kerület pedagógusai számára. 5. Munkatársaink széleskörű szakmai segítséget nyújtottak a kerületi intézmények vezetőinek és pedagógusainak az OKM által megjelölt közoktatási feladatok elvégzéséhez. Az önkormányzat felkérésére Kalmárné Takács Erzsébet szaktanácsadóként közreműködött a kerületi iskolák pedagógiai programjainak a nem szakrendszerű oktatás bevezetése miatt szükségessé vált módosításában. Az OKÉV kérésének megfelelően munkatársaink közvetlenül is segítették az országos kompetenciamérés és a helyi mérések előkészítését és lebonyolítását. 6. Saját és kihelyezett akkreditált tanfolyamok, előadássorozatok és műhelymunka szervezésével segítettük a közoktatási paradigmaváltást. 25 kerületi óvónő és tanítónő teljesítette a 4 szemeszteres gyógytestnevelés szakirányú képzés 3. szemeszterét, 43 fő vett részt órás módszertani továbbképzéseken, 22 kerületi pedagógus gyarapíthatta nyelvtudását, és mintegy 350 fő vett részt a munkaközösségeken belül szervezett előadássorozaton. 7. Pedagógiai szolgáltatásaink nemcsak a módszertani megújulás lehetőségeire hívták fel a figyelmet, hanem a kompetenciafejlesztést segítő eszközrendszerre is. Minden munkaközösség lehetőséget kapott előadótermünk aktív táblájának kipróbálására. Kiemelt feladatként kezeltük a digitális tartalmak közvetítését, az intézmények tájékoztatását szolgáló eszközök megújítását. A tanév derekán történt szerkezeti változások óta honlapunkat tízezres nagyságrendben látogatták az érdeklődők. Egy-egy aktuális oldal látogatottsága eléri az ezer főt. Az év során 11 kiadványt adtunk ki, több tucat pedagógiai és gyűjteményi szakmai anyagot készítettünk különböző konferenciákhoz, kiállításokhoz és munkaközösségi foglalkozásokhoz. 8. Munkánkban kiemelt szerepet játszott a kerületi tehetségek gondozása. A kiemelkedő tanulók számára 13 alsós készségfejlesztő és 22 felsős tanulmányi versenyt szerveztünk. Az OKM késéséből fakadó nehézségek ellenére valamennyi felmenő rendszerű tehetséggondozó versenyt a munkaterv szerinti időpontban tudtuk megrendezni. 9. A kerületi munkaközösség-vezetők közös szakmai értekezleteit és kiemelt programjainkat két kivétellel a munkatervnek megfelelően teljesítettük. A változás abból adódott, hogy egyrészt az iskolák igényeihez igazodva Kalmárné Takács Erzsébet a januártól tervezett Oktatási módszertani előadássorozat helyett 2007 őszén 3 részes előadást és műhelymunkát szervezett Változás és állandóság a pedagógiai programban címmel. Hasonlóképpen külső igényhez, a kerület rendezvénytervéhez igazodtunk, amikor a tervezett Régvolt gyárak kiállítás helyett a reneszánsz év eseményeihez kapcsolódva Corvinától a digitális könyvtárig címmel hoztunk létre nagyon sikeres, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egybekötött kiállítást. 10. A reneszánsz év kapcsán a felsős munkaközösségek Mátyás király és kora címmel rendezvénysorozatot szerveztek januártól májusig 5 pályázatot, vetélkedőt (hangszeres zene-ének-tánc, makett, kódexkészítés, esszéírás, számítógépes kutató- és alkotó munka) hirdettek meg. Zárásképpen látványos reneszánsz ünnepséget tartottak a Kondor Közösségi Házban gálaműsorral, Kinizsi-választással, kiállítással, kézműves foglalkozásokkal, játékos sportvetélkedővel, 250 fő részvételével. 6

7 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Intézetünk a fővárossal kötött közoktatási megállapodás alapján széleskörű pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a kerület valamennyi óvodájának, általános iskolájának, de több területen segíti az önkormányzati fenntartású középiskolákat. A szakmai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tevékenységünk az elmúlt tanévben is kiterjedt a helyi mérés-értékelésre, pedagógiai tájékoztatásra, pedagógus-továbbképzések, ill. szaktanácsadás szervezésére és a tehetséggondozásra. 3.1 Beszámoló a mérési csoport munkájáról (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) I. Méréseink Méréseinket az ÖMIP alapján összeállított éves munkatervünknek megfelelően végeztük. A mérések jellemzői az alábbi táblázatban láthatók: Időpont Megnevezés Évfolyam/osztály Mért tanulók (fő) szeptember DIFER + Gosy okt. 4. Kerületi neveltségi mérés nov. 8. Kerületi idegennyelvi mérés* márc. 27. Kerületi középiskolás neveltségi mérés Vörösmarty ápr. 3. Kerületi középiskolás neveltségi mérés Karinthy, Hunyadi 20 iskola, minden első, összesen 42 osztály 4. és 8. évfolyam 1-1 osztálya (18 osztály összesen) 9 általános iskolában 8. évfolyam 9 általános iskolában Német: 8 csoport 123 fő Angol: 11 csoport 157 fő 9. és 11. évfolyam 4 osztály 9. és 11. évfolyam 16 osztály Érintett pedagógusok (mérőbiztosok) (fő) 984 fő Kb. 70 fő (a mérést az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógusok végezték) 195 fő 18 fő 280 fő 9 fő 102 fő 2 fő 494 fő 6 fő Összesen 41 iskola; 99 osztály /csoport 1955 fő fő 105 fő + 3 fő (mérési csoport) = 108 fő *A mérés előtt próbamérést végeztünk kispesti iskolákban. A próbamérés értékelését elkészítettük, és elküldtük az érintett iskolákba. A kerületi mérések értékelését eljuttattuk a mérésben résztvevő iskoláknak és a fenntartónak (VIKI; OKSIB), valamint megjelenítettük az Intézet honlapján és a Városképben. II. Pedagógiai hét (nov ) rendezvényeinek szervezése november 12. Értékek az értékelésben Dr. Szivák Judit docens (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) előadása az értékelésről 51 résztvevővel Az elégedettségvizsgálat eredménye: 7

8 Osztályzat Előfordul ás % Előfordu lás % Előfordu lás % Á t l a g Szervezés , ,3 3,8 = 95 % Témaválasztás , ,7 3,9 = 98 % Előadói stílus , ,8 4,0 =100 % Segédanyag ,2 9 37, ,2 3,4 = 84 % november 14. Értékelés gombnyomásra Interaktív tábla + szavazógéprendszer bemutatása (a Nemzeti Tankönyvkiadó munkatársainak bemutatója) 18 intézeten kívüli résztvevővel Az elégedettségvizsgálat eredménye: Osztályzat Átlag % Előford. Előford. % Előford. % Előford. % Előford. Szervezés ,3 8 72,7 3,7 = 93,2 % Témaválasztás ,3 8 72,7 3,7 = 93,2 % Előadói stílus ,5 5 45,5 3,5 = 86, 4 % Segédanyag ,2 8 72,7 3,8 = 95,0 % % III. Részvétel külső rendezvényeken 1. XVI. Óbudai Közoktatási Konferencia, augusztus FISZ konferencia: Innováció és kutatás-fejlesztés az oktatásban, október Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Disszeminációs Konferencia; november FPPI által a kerületi mérési felelősöknek tartott szakmai összejövetelek: szeptember 26: Beszámoló a 2006/07 es tanév 9. évfolyamának neveltségi és szociokulturális méréséről; november 28: A Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ mérési rendszerének bemutatása; április 23: Tájékoztató a fővárosi középiskolás mérések eredményeiről. 5. Nemzeti Tankönyvkiadó szervezésében megvalósult budapesti Digitális tananyag Konferencia; március MI /MÁS Tolerancia konferencia Eger, március Látogatás az Élelmiszeripari Kutatóintézetbe (a kerületi kémia-biológia munkaközösség szervezése), április Zsűrizés a Bókay Országos Biológiaversenyen, április Budapesti Európai Uniós Pályázatírói Konferencia, április 30. IV. A munkatervben nem szereplő feladatok 1. Mérési tájékoztató értekezlet alsósoknak (DIFER és OKM feladatok), szeptember Tájékoztató a mérésről az igazgatói munkaközösségnek, szeptember Előadás a mérésről a Darus iskola nevelőtestületének, január Szakértői ajánlás készítése az Országos Bókay Biológia Versenyhez, október Részvétel az SPSS bemutató foglalkozásán, november 30. 8

9 6. Az életpálya-terület felelőseként részvétel a Mentor-konferencia szervezésében, szekcióülés vezetése, március Értékelés-mérés témában előadás és műhelyfoglalkozás a Kastélydombi iskola felkérésére. 8. Agresszió-ellenes konferencia, 2008.május 20. V. Egyéb tevékenységek - A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári szakosztály titkáraként minden évben részt veszek a Rácz Tanár Úr Díjra és a Richter-díjra beérkező pályázatok véleményezésében, valamint az Országos Kémiatanári Konferencia szervezésében és előkészítésében. Felkérést kaptam a 2008 júliusában Budapesten megrendezésre kerülő XXIII. Országos Kémiatanári Konferencia (2008. július ) szekcióülésének levezető elnöki tisztére. - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által tavaly kiírt nem-kormányzati szakmai szervezetek által delegált szakértők pályázatán sikeresen vettem részt, civil szakértőként felkerültem a közoktatási terület szakmai listájára. Feladatom az EU-s pályázatok szakmai bírálata lesz. - Az ELTE PPK pedagógiaszakos végzőseként szakdolgozatomat a kerületi középiskolák tolerancia-méréséből készítettem (minősítése: kiváló). VI. Teljesítési hiányosságok Önkormányzati döntés alapján az óvodák kimenetmérése ebben a tanévben elmaradt, így a mérés feldolgozását és összegzését - mint vállalt feladatunkat önhibánkon kívül nem tudtuk teljesíteni. A középiskolás neveltségi mérés feldolgozása és összegzése egyéb elfoglaltságaink miatt elhúzódik, így csak augusztus végén kerül az iskolákhoz. A tavalyi Országos Kompetenciamérés kerületi összegzése az anyaghoz való hozzáférés problémái miatt ugyancsak augusztus végére tolódott. 3.2 Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó, Dziubáné Kenedli Eszter) D Á T U M RÁ- FORD. IDŐ (ÓRA) össz: 30 TÉMA Dr. Szilágyiné: Olvasóvá nevelés megalapozása és értékelése alsós pedagógusoknak a Pedagógiai Hét keretében RÉSZT- VEVŐK SZÁMA 45 fő TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat) Az alsós tanítóknak szóló előadás a Pedagógiai Hét központi témájához (Értékelés) kapcsolódott. Alapkérdés: milyen mértékben tudják beépíteni a könyvhasználatot tanóráikba, ill. tudják segíteni az iskolai könyvtáros könyvtár-pedagógiai munkáját. Segítségül olyan könyv- és könyvtárhasználati értékelő lapokat dolgoztunk ki az alsós szaktanácsadóval Mesefa néven, melynek használatával nyomon lehet követni a tanulók olvasottságát. Elégedettség: 95% össz: 50 Tankönyvbörze és kiállítás alsó tagozat taneszközökbemutató: a Nemzeti, Apáczai, és a Dinasztia könyvkiadók részvételével 95 fő Novemberi tankönyvbörzénk központi témája a tanulást segítő eszközök bemutatása volt, s a hozzá kapcsolódó tankönyvek megtekintésére (kiállítása), melyre 2008 februárjáig, folyamatosan volt lehetőség a szakkönyvtárban. Így, a novemberi taneszköz-bemutató előadást követően, még 2 hónapig tekinthették meg kerületünk érdeklődő tanítói a szeptembertől használni kívánt tankönyveket. Elégedettség: 99 % 9

10 össz: 20 össz: 160 össz: 40 össz: 100 össz: 100 össz: 300 össz: 250 heti 30 Szaktanácsadás iskolai könyvtárosoknak Kutatómunka segítése Tehetséggondozás: Könyvtárhasználati verseny Szakkönyvtári állománygondozás Könyvtárpedagógiai segédanyagok készítése E-könyvek a weblapon Pályázati tevékenység Önképzés, továbbképzés HONLAP- GONDOZÁS TERÜLETEI Óvoda bemutatkozó aktualitások 8 fő 8 fő 2 iskola Ősszel kezdtem el az iskolai könyvtárak látogatását, s személyes kapcsolatfelvételt a kerület iskolai könyvtárosaival. E látogatások szükségesek voltak ahhoz, hogy felmérjem, kinek milyen szakmai támogatásra lenne szüksége zavartalan könyvtárpedagógiai munkájához. Ennek alapján kerültek fel - folyamatosan - az intézeti honlap Pedagógiai Információs Központ menüpontjába a könyvtárpedagógiai program szakmai dokumentumai. Elégedettség: 95% Összesen 5 egyetemi és 3 főiskolai diplomamunka bibliográfiai adataival, ill. a nyers szöveg egységes szerkezetbe foglallásával, s végül az egész dolgozat teljes tartalmi - stilisztikai lektoráláában nyújtottam segítséget. Bírálói - konzulensi értékelés mindegyiknél jeles. Elégedettség: 100% Szakmai segítségnyújtás könyvtáros-tanároknak kerületi és a fővárosi fordulókhoz. Elégedettség: 80% - Szeptember és december között összesen 55 db könyvet, 25 db VHS kazettát, 20 db CD-t és 25 db DVD-t dolgoztam fel. A nem nyomtatott dokumentumok téma és felhasználhatóság szerint, rövid tartalommal felkerültek az intézet honlapjának Médiatár menüpontjába. 20 iskola Pályázatok, felhívások, ankétok, tehetséggondozás, aktualitások, tantárgy-pedagógiai dokumentumok készítése db könyvtárpedagógiai dokumentum, 30 db csatolt fájl. - Kiíró: 18. ker. OKSIB Pályázat címe: Olvasóvá nevelés magalapozása óvodás kortól kisiskolás korig módszertani könyv és CD kiadása. Elnyert összeg: 200 ezer Ft október: Könyvtári szakértői ismeretek január: SZTE kommunikáció szakon diploma május: 2 napos Országos Könyvtárostanár Szakértői Konferencia Olvasók száma Az intézeti munkáról való azonnali, friss tájékoztatás. a kerületi óvodák elérhetőségei, az óvodai pedagógiai munkát segítő mentorok, az óvoda iskola átmenet, az óvodai munkacsoport éves munkaterve, bemutató foglalkozások. Alsó tagozat a kerületi iskolák elérhetőségei, alsó tagozat munkáját segítő munkaközösség-vezetők, ill. az éves munkaterv, bemutatók, szakmai ankétok bemutatkozó továbbképzés

11 heti 30 Felső tagozatos munkacsoport TERÜLETEI angol biológia-földrajz ének-zene fizika informatika kémia testnevelés magyar történelem matematika német technika vizuális nevelés OLVA SÁS Egyéb: iskolasegítő munkacsoport, mérés-értékelés, környezeti nevelés Pedagógiai Információs Központ Tájékoztat: a munkacsoport céljairól, és feladatairól, az éves munkatervben meghatározott szakmai ankétokról, értesít a bemutató órák időpontjáról, versenykiírásokról, valamint a tantárgy szakmai kérdéseiről a munkacsoportok publikációiban. Tájékoztat: a pedagógiai könyvtári menüponthoz feltett dokumentumok a könyvtártan, gyűjteményszervezés régebbi és legújabb elméleti és gyakorlati eredményeiről; tankönyvkiadók elérhetőségeiről, a tankönyvi adatbázisról, tanmenetekről, tanári segéd- és kézikönyvekről; a médiapedagógiáról és annak segédanyagairól, valamint a médiatárunkban megtalálható dokumentumokról; az iskolai könyvtárosok munkájához ad szakmai segítséget tervező és módszertani munkájához. TERÜLETEI modern ped. tankönyvtár médiatár kt.használat Címoldal PIHGY munkatársai, pályázatok, PR OLVASÁS Tájékoztat: a Bemutatkozó menüpont májusban frissített Munkatársak rovat, külön belső és külső munkatársak, a munkacsoport-vezetők intézményi elérhetőségével; aktuális helyi, fővárosi és országos pályázati kiírásokról; az intézményi kommunikáció elméletéről és gyakorlati megvalósításához ad tanácsokat. HONLAPSZERKESZTÉS ÚJ MENÜPONTOK OLVA SÁS Új olvasói igényeknek és elvárásoknak való megfelelés, a pedagógiai szakmai szolgáltatás online pedagógiai tájékozatói tevékenységének javítása. 1. Kapcsolatok 920 Azon intézmények linkjeit és azokat a hasznos információt tartalmazza, melyekkel intézetünk kapcsolatba áll (stake holderek). 11

12 2. Honlapajánló 604 Kerületi honlapok, kerületünk intézményei és képviselői, valamint pedagógusoknak ajánlott weblap-linkek napi napi PIHGY kiadványai 4. Versenyfeladatok adatbázisa 484 Az intézeti kiadványokat rövid tartalommal, kronologikus időrendbe sorolja fel, majd a Gyűjteményi kiadványok olvashatóak, tájékoztatva az olvasót az intézet szellemei tevékenységéről. 285 Versenyre felkészítő tanárok munkájának segítése az elmúlt évek feladataiból válogatva a következő szaktárgyakból: angol, biológia, fizika, földrajz, helyesírás, kémia, könyv- és könyvtárhasználat, matematika, német, technika, természet- és környezetismeret, történelem. 5. Dolgozatok 525 A szak- és évfolyamdolgozatok, valamint a tanulmányok bemutatásával, azok tartalmi és szerkezeti felépítésével segíteni a leendő szakdolgozók szellemi tevékenységét, kutatás-módszertani munkáját. A szakdolgozatok egyik része a pedagógiai szakkönyvtár segítségével készültek, másrészt saját egyetemi munkáim. 6. Joginfo Törvényi figyelő Közlönyonline Jogi szabályok Közoktatási Hírlevél ÚJ MENÜPONTOK 7. Tanulás tanítás Tanítási módszerek Tanulás tanítása OLVA SÁS Az utóbbi időben egyre többen keresték fel intézetünk könyvtárát jogi természetű kérdésekkel, s fordultak hozzánk jogszabály-gyűjteményekért, jogi ismertetőkért. Tapasztalataink alapján és szándékaink szerint, gyűjtő- és feldolgozókörünkbe olyan jogi információkat is be szeretnénk vonni, melyek a közoktatás jogi hátterét szolgálják. A Jogifo menüpontjai tájékoztat: az újonnan megjelenő, hatályos jogszabályokról (Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny, Kulturális Közlöny); a közlönyök szerinti jogszabályról, melyeket le lehet tölteni. A törvények kivételével valamennyi alacsonyabb szintű jogszabály tárhelye (törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek). Érdeklődő olvasóink az alább felsoroltakon kívül e rovaton belül találhatják meg az Iskolaszolga c. kiadvány aktuális számainak ismertetőit is. A CompLex havi hírleve, mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet az új és módosított közoktatást érintő jogszabályokra, valamint az időszerű pályázati és kulturális ajánlatokra. A rovatban összegyűjtöttük azokat a tanulmányokat, melyek a hatékonyabb tanítást és tanulást segítik elő. Alternatív pedagógia, projektmódszer, kompetencia alapú oktatás elmélete és gyakorlata. A NAT, a könyvtár, valamint Knausz Imre: A tanítás mestersége tanulás-módszertani tanulmányai tanulmányit olvashatjuk. 8. Diák Olimpia 405 Tájékoztat kerületünk: tehetséggondozói sportversenyeinek versenykiírásairól, rendezvényeiről, a versenyeredményekről 12

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Az éves tervünkben célként jelöltük meg a kerületi szakmai fejlesztését az elmélet és a gyakorlat területén egyaránt. A társadalom és az oktatáspolitika elvárja az iskolától

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben