Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIA PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító:036744 PEDAGÓGIA PROGRAM"

Átírás

1 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIA PROGRAM

2 Helyzetelemzés... 3 Az iskola rövid története... 3 Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium... 3 Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium... 4 Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 7 Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 7 Pedagógiai alapelvek:... 7 Pedagógiai célok:... 8 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink... 9 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladataink Az iskolai gyermekközösségek elemzése A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenység Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenysége Osztályfőnökök és szaktanárok ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Közösségi szolgálat A környezeti és egészségnevelési program Egészségnevelési program A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések

3 Helyzetelemzés Az iskola rövid története Intézményünk Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 220/2011. számú határozata alapján iskola összevonás következtében 2011.augusztus 1.napjával Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium néven a Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításával jött létre a Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium valamint a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium integrálásával. Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely városban az ipar foglalkozási ágként a XVI-XVII. században jelent meg céhes iparként, részben külföldi, kisebb részben belföldi tőke hozzáadásával. A későbbiek során a RATIO EDUCATIONS már rendeletileg is szabályozta az inas-oktatást. A városi iskolaszék július 1-én terjesztette be az iskola felállításáról szóló javaslatát ban jelenlegi iskolánk jogelődje meg is kezdte működését, mint az első megyei és városi Iparostanonc Iskola. A két világháború között nagyon sok viszontagságot ért meg az iparos oktatás, mégis fennmaradt től az oktatás feltételei fokozatosan javultak ben megalakult az MTH és ettől az időszaktól az iskola a Vas Megyei Tanács Munkaerőgazdálkodási Osztálya irányítása alá tartozott. Így fejlődött megyei beiskolázású iskolává. A tanulólétszám rohamos emelkedése tette lehetővé, hogy szeptember 1-én egy új, korszerűen felszerelt iskolát adtak át a tanulóifjúságnak. Jelenleg is ebben az épületben működünk Szombathely, Petőfi S.u.1. sz. alatt, Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium néven óta szakközépiskolai képzés is folyik intézményünkben óta akkreditált felnőttképzési intézmény vagyunk. Az iskola városi és megyei szinten egyedülálló múlttal rendelkezik, nagy szakmai, módszertani, pedagógiai tapasztalatokat, hagyományokat halmozott fel. 3

4 Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium júliusában alakult meg iskolánk, amelyet az akkor lezajló iskolai-oktatási reform hozott létre Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium néven. Iskolaelőd és hagyomány nélkül indult. A kezdő évfolyamra 132 tanuló iratkozott be. Az iskolának sem felszerelése, sem saját épülete nem volt, "vendégintézetként" a Faludy Ferenc utcai általános iskola három tantermében kapott helyet ben az iskola a Kohó- és Gépipari Minisztérium irányítása alá került és 21. sz. Kohó- és Gépipari Technikum néven töltötte be feladatát. A következő évek a gyors fejlődés jegyében teltek. Új iskolaépületet kaptunk /1951/, majd tanműhely épült a gyakorlati képzés céljaira /1953/, s gépek, berendezések, szerszámok érkeztek intézményünk számára, miközben képzési célja is módosult: gépipari képzésre szakosodott, ennek megfelelően a főhatóság az 1951/52-es tanévben az iskola nevét 21. sz. Gépipari Technikumra változtatta. Első ízben júniusában bocsátott ki az iskola végzett technikusokat járműgyártó és vegyigépgyártó tagozaton ban a szakági képzés skálája bővült mezőgazdasági gépgyártó és általános gépész szakkal. Felettes szerveink november 1-i hatállyal új elnevezést adományoztak az intézménynek: Latinka Sándor nevét kapta, melyet 1991-ig viselt. A későbbi években, évtizedekben az oktatás feltételei javultak, s a szakági képzés iránya változott ban az eddigi szakágak mellé felsorakozott a gépgyártástechnológiai szak, miközben a mezőgazdasági gépgyártó tagozat kifutó jelleggel tovább működött. Újabb jelentős változás iskolánk arculatában az 1969/70-es tanévben következett be: megszűnt a technikusképzésre való beiskolázás. Az új első osztályosok gépipari szakközépiskolásként végezték tanulmányaikat. Ezt váltotta fel az 1977/78-as tanévtől a szakmunkásképzési célú szakközépiskola, melynek célja kettős volt: az iskola 4 éve alatt érettségire felkészíteni, valamint szakmunkást képezni géplakatos, esztergályos, műszergyártó és karbantartó szakon. Az l985/86-os tanévtől ismét változott az iskola képzési célja: újból megindult a középfokú technikusképzés. Új szakok jelentek meg a képzési profilban: gép- és készülékszerkesztő, gépszerelő- és karbantartó, valamint gépgyártás-technológia szakon indultak technikus osztályok, miközben a szakmunkásképzési célú osztály csupán a 4

5 szerszámkészítő szakra korlátozódott ben szerzett érettségi-szakmunkás bizonyítványt az utolsó ilyen tanulócsoport ben újból nevet váltott iskolánk, s felvette a Szombathelyi Gépipari Műszaki Szakközépiskola elnevezést. Ezzel egy időben a régi szakágak kifutottak, s a szükségleteknek megfelelően új szakág, a gépgyártástechnológiai-számítástechnikai technikusi szak indult. Az új iskolai és képzési struktúra kialakítása során tantestületünk az elmúlt évek alatt sokat tett a személyi és tárgyi feltételek javítása érdekében. Újjáalakuló gazdasági rendszerünk magasabb képzettségű szakember-igényét azonban csak nagyobb léptékű fejlesztési program megvalósításával lehetett kielégíteni. Az ehhez szükséges szellemi és anyagi szükségletek előteremtése pedig meghaladta helyi lehetőségeinket. Ezért pályázatot terjesztettünk fel - az önkormányzat szándéknyilatkozatával megerősítve - A szerkezet-átalakítás és műszaki fejlődés emberi tényezői című világbanki hitelprogramra, melyet el is nyertünk. A program elnevezése időközben "Emberi Erőforrások Fejlesztése Ifjúsági Szakképzési Program"-ra változott. Ennek keretében 12. osztályig gépészet- fémtechnika és informatikaszámítástechnika szakon oktatunk az 1993/94-es tanévtől. Az érettségi utáni szakképzés az 1997/98-as tanévtől folyik a világbanki modell keretében gépipari számítástechnikai, illetve műszaki számítástechnikai technikusi szakokon, de másfajta kimeneteket is tudunk nyújtani a gazdaság igényeinek megfelelően (pl. gépészeti, gépgyártástechnológiai, automatizálási, illetve ipari informatikai technikusi szakokat). Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 29-i határozata alapján a képzési profil változásának megfelelően az iskola új neve: Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 25-i határozata alapján intézményünk jogosult felsőfokú szakképzés folytatására. A Budapesti Műszaki Főiskolával kötött megállapodás alapján a gépipari mérnökasszisztens képzés szeptemberétől be is indult. Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere Támogató Nyilatkozata alapján lehetőségünk nyílik a Széchenyi István Egyetemmel kötött Együttműködési Megállapodás szerint felsőfokú szakképzés indítására szeptemberétől. Szombathely Megyei Jogú Város 59/2007. (II.22.) Kgy. határozata alapján a Péterfy Sándor Középiskolai Kollégiumot jogutóddal megszüntette és összevonta iskolánkkal. 5

6 Intézményünk új neve augusztus 1-től Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium lett. Az azóta eltelt időszakban szerencsére számottevő változás nem történt az iskola profiljában és szervezeti felépítésében, így a gazdasági körülményektől eltekintve nyugodtan dolgozhatunk. Azt, hogy intézményünk jó színvonalon végezte és végzi munkáját, jelzik a kapott elismerések, az iskolánkba hozott külföldi és belföldi delegációk, a nálunk lebonyolított versenyek és rendezvények. Végzett tanulóink mindig keresettek voltak és ma is azok a város és a megye vállalatainál. Ezt mutatja, hogy a megye szinte valamennyi gazdálkodó szervezeténél, egyéni vállalkozójánál megtalálhatók volt diákjaink, nagyon sokszor vezető beosztásban. Összességében úgy érezzük, hogy iskolánk jelentős szerepet tölt be a város és a megye életében, s reméljük, hogy az elismertség a továbbiakban is megmutatkozik mind az iskolába történő jelentkezések számában, mind pedig végzettjeink elhelyezkedési lehetőségeiben (az iskola rövid történetéhez tartozik a 2. számú melléklet). Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium Jelentős hagyományokkal rendelkező intézmény, melyet eredetileg gimnáziumnak alapítottak 1955-ben. Falai között 1969-től folyik a középfokú szakközépiskolai képzés, mely vasútgépész és gépjármű-technikai osztályokkal indult. A Savaria Közlekedésgépészeti Szakközépiskola nevet 1974 óta viseli. Az évek során a közlekedési jelleg megtartása mellett építőgépész és számítástechnikai szerelő képzés is indult az iskolában, melyek 1996-ban illetve 2001-ben kifutottak ben átmenetileg a gimnáziumi képzés is visszatér tól rendészeti fakultációs képzés indult ben pedig megkezdődött a széles alapozású kísérleti képzés. Ugyancsak 1994-ben átadásra kerül az iskola 120 férőhelyes kollégiuma, 1996-ban pedig a VASÉP D-telepi tanműhely tól a világbanki program keretében a közlekedési és elektronikai szakmacsoportban indulnak osztályok. 6

7 NEVELÉSI PROGRAM Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek: A választandó pedagógiai alapelveinket iskolánk sajátosságaihoz, beiskolázási hagyományainkhoz illeszkedve kell megfogalmaznunk és majdan megvalósítanunk. Tanulóinkat hagyományainknak megfelelően, szakmai profilunkba illő összetételben a teljes lakosság köréből, vagyis a város, a megye, de döntő mértékben a városkörnyéki települések érdeklődő fiataljai részéről várjuk. A szakközépiskola alapvető célja és feladata továbbépíteni, kiszélesíteni és elmélyíteni az általános iskolai követelményeket. Ide tartozik az általános műveltség növelése, a felkészítés a szakmai képzésre, az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra. Érvényesíteni kell a humánus értékeket, közvetíteni az egyetemes és nemzeti kultúrát. Fizikálisan és mentálisan egészséges, emberi kapcsolatok kiépítésére képes, a demokratizmussal szemben érzékeny, az össztársadalmi változások követésére képes állampolgárokat kell nevelni. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy a társadalmi változások korában az érvényesülés feltétele az egész életen át való tanulás, az értékrendek zavaraiból fakadó feszültségek ellenére. Az eltérő családi hátterű és motivációjú tanulók számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek alkalmazása szükséges, amely csökkenti a tanulási kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez. Szükségszerűen ki kell alakítani az egészség, az emberi környezet valamint a természet megóvására irányuló felelősségérzetet, a közösségi és egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére irányuló igényt. A 12. illetve 14. évfolyam végére a tanuló legyen képes önálló döntések meghozatalára, szakmai területeken megújuló alkotómunkára, munkaerőpiaci megfelelésre és felsőfokú tanulmányokra. Tudjon önállóan ismereteket szerezni, összefüggéseket felismerni, kommunikálni anyanyelvén és idegen nyelven, informatikai ismereteit alkotóan alkalmazza. Intenzíven számolnunk kell a gyenge, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával, hátránykompenzációval és a tehetséges átlag feletti képességű tanulók tehetséggondozásával is. Pedagógiai elveinket, módszereinket a fentiekkel összhangban, a szakterületnek, a tanulók képességeinek megfelelően differenciáltan, az életkori sajátosságokhoz szorosan igazodva kell megválasztanunk. Ma úgy tűnik, ha az iskolánk meg kíván felelni feladatának, fokozottan nagy hangsúlyt kell fektetni az esélyegyenlőség biztosítására. Hosszabb távon az új, szélesebb körben keresett és divatos OKJ szakmaválasztás, indítás némileg módosítja a beiskolázási 7

8 területeket (jobban a város és az egész megye területéről), egyben várhatóan javítja a beiskolázási és képzési feltételeinket. Az iskolánkban tanító, valamennyi pedagógus célja, olyan fiatalok nevelése, akik magas fokú erkölcsiség szerint akarnak élni a felnőtt élet minden területén, akik fontosnak tartják egyéniségük kibontakoztatását, ugyanakkor tisztelik a másik ember személyiségét, akiknek fontosak a kisebb és nagyobb közösségek (mint pl. család, haza, Európa) értékei, akik óvják környezetüket, s azon elv szerint formálják hétköznapi szokásaikat, hogy ne ártsanak a természetnek, akik nyitottak az állandó önfejlesztésre, akik számára fontos a hivatás. Ahhoz, hogy a tőlünk érettségi bizonyítvánnyal és OKJ-s bizonyítvánnyal kikerülő fiatalok jó alapot szerezzenek a fenti életvitel megvalósításához, a következő értékek szerint kell haladnunk: az önállóságra épülő magas szintű tudás elsajátíttatása; a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó készség kialakítása; a kommunikációs készség magas szintre emelése; a napi gyakorlatban mobilizálható szakmai, általános műveltségi, idegen nyelvi tudásanyag továbbadása; a testi és lelki harmónia egyéni technikáinak elsajátíttatása pozitív pedagógiai példákkal; olyan pedagógiai tevékenység kialakítása, amely figyelembe veszi az országos tantervek, törvények előírásait, s egyaránt megfelel a szülők, a tanulók és a fenntartó elvárásainak. Pedagógiai célok: Oktatási célok: A beiskolázott tanulók korszerű, versenyképes, fejlődőképes szakképzettséghez juttatása érdekében meghatározónak tartjuk: a tanuló képességeinek és érdeklődésének megfelelő beiskolázását; olyan széles alapú képzés biztosítását mely a választott alapszakmára konkrét teljesítményképes felkészítést jelent, (munkaerő-piaci szakmai szintre) olyan szakmai alapokat biztosítani, mely a tanulót képessé teszi az új technológiák alkalmazására az átképzésben és felnőttképzésben való sikeres részvételre; szerezze meg azokat a kommunikációs és vállalkozási ismereteket melyek alkalmassá teszik a munkaerő- 8

9 piaci verseny megvívására (német nyelv, vállalkozási ismeretek, informatika stb.);felkészüljenek a sikeres záróvizsgákra (érettségi vizsga, szakmai vizsga).a jó képességű, tehetséges tanulók felkészítése továbbtanulásra. A tanulóink ismerjék meg a polgári társadalom értékeit, alapvető állampolgári jogaikat és kötelezettségeiket. Nevelési célok: A munkába álló szakembernek a színvonalas szaktudáson túl rendelkezni kell alapvető emberi, erkölcsi tulajdonságokkal, magatartásformákkal, melyek képessé teszik a munkában, egyáltalán az életben való sikeres helytállásra. Mindennek meghatározó tartalmi elemei: az egyetemes emberi értékek megismerése és elfogadtatása az egészséges nemzettudat, hazaszeretetre nevelés, és európaiság a másság elfogadtatása, toleranciára nevelés a kulturált együttélési és viselkedésformák kialakítása az önismeret, önkritika és kritikai érzék fejlesztése az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés a harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink Intézményünk közös célja a tanulókban kialakítani a holisztikus emberképet, mely szerint az ember testi, lelki, szellemi egység. Éppen ezért az ember rendes állapota, hogy harmóniában él önmagával és az őt körülvevő világgal. A személyiségközpontú nevelésioktatási intézmény feladata elsődlegesen a prevenció, melynek lényege, hogy ki tudjuk szűrni a szélső értékeket, vagyis a tehetségeket, a szociális hátránnyal küszködőket és a magatartási zavarokkal rendelkezőket egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos szociális háttérből hozzánk járó fiatalokra azért, hogy segítsük beilleszkedésüket a társadalomba. A céltudatos, egyénre szabott, differenciált gyakorlás és gyakoroltatás megvalósításának lehetőségei: - az iskolába kerülő (9. évfolyamon) tanulóknál a tanév eleji tantárgyi felmérők eredményei megmutatják: kik szorulnak felzárkóztatásra, és majd ezután érhetnek el eredményeket; - kik a tehetségesek, és tehetséggondozás keretében tantárgyi, szakmai, műveltségi versenyeken, vetélkedőkön bizonyíthatnak. A siker, az egyéni boldogság egyik forrása. A sikerélményhez jutás pozitív hatással van a személyiség fejlődésére, önértékelés kialakítására. 9

10 Minden tanulás befolyásolja a következőt pozitív, negatív módon. Ezt alkalmazzuk, amikor a tananyagot ütemezzük: új ismereteik közlése gyakorlása során. Befolyásolja az osztály tanulóinak intelligenciája, milyen tempóban lehet velük haladni stb. Lehetőség nyílik a tanórán belüli differenciált foglalkozásra is a megfelelő szintű feladatok által sikerélményhez juthat, sikeresebb felnőtt válhat belőle. Ezt a sajátosságot szem előtt tartva fejleszthető egy szilárd erkölcsi értékrend. A tanuló különbséget tudjon tenni, jórossz között, toleráns legyen. Adjunk gondolkodtató feladatokat szakmai kiadványokat felhasználva, pályázatokra, versenyekre hívjuk fel a figyelmet. Ha a tanulóban pozitív érzelmek keletkeznek sikerélményei által a hátrányos tulajdonságok is visszaszoríthatóak. A szerepelni vágyó tanulót bevonhatjuk az iskolai ünnepélyeken való részvételre, munkáját jutalmazhatjuk dicsérettel (osztályfőnök, igazgató). Így ha gyengébb előmenetelű tanuló is érezhesse, hogy ő valamiben sikeres, fontos, szükség van rá. A tanuló érezze, hogy fel akarjuk ébreszteni benne tehetségét valamiben, ez akár sportolás is lehet. Az osztályfőnök sokat tehet ezért együttműködve a szülőkkel és a szaktanárokkal. A személyiségfejlesztésben az életkori sajátosságok meghatározóak, a Mit? Mikor? Hogyan? kérdéskörét kell szem előtt tartanunk. Fejleszteni kell az önismeretet, az önnevelést és az akaraterőt. A személyiségnek el kell jutnia arra a szintre, hogy felismerje: a vele szemben támasztott tantárgyi, erkölcsi, intelligencia-követelményeknek gazdagodását szolgálják. A dicséret, az elismerés ösztönző visszajelzések a serdülő számára, mert aki érzelmileg labilis, szélsőségekre is hajlamos. A tanulói személyiség fejlesztése tanórához kapcsolódva megvalósuló formái: az osztályzat, a dicséret, mely az osztályközösség előtt hangozzék el. A tanórán kívüliszemélyiség fejlesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel, melyet felelősségteljes tanári válogatás előzze meg. A helyezést el nem érőket is jutalmazni kell: dicséret, érdemjegy stb. A vetélkedőkön a résztvevők nemcsak jó tanulmányi eredményt elérők lehetnek. Fontos, hogy az elért eredmény elismerése ne maradjon el lehetőség szerint iskolai közösség előtt pl.: osztályban, szalagavatón, ballagáson, tanévzárón, körözvényben (faliújságon, iskolarádióban stb.) A szabadidős tevékenységek a tanuló önmaga kipróbálásának nagy lehetősége. Az iskolában, iskolán kívül, egyesületeknél is lehetségesek: A személyiségfejlesztéshez alkalmazható módszerek: 10

11 a.) a szülőkkel való beszélgetés (pl.: a szülők nevelési problémáiról) b.) a család, mint körülményrendszer megismerése: igényszint, szociális és kulturális színvonaluk stb. c.) A mindenkori osztályközösség analízise: normarendszere, a tanuló helye a közösségben stb. d.) más csoport hatásrendszerének vizsgálata: baráti, alkalmi, sportköri társulások stb. A serdülőkorban az eszményképválasztása jellemző. Fontos: beszélgetni velük, hogy egészséges értékrendet alakítsanak ki. Olyan példákat ismertessünk meg velük, akik tehetség, szorgalom, tudás, kitartás által lettek sikeres emberek, múltunkból, a jelenünkből egyaránt. Óriási a nevelő ereje annak, ha a tanulók olyan sikeres emberekkel találkoznak, akik intézményünk diákjai voltak. A teljesítmény mérése is személyiségfejlesztő. Az értékelésnek rendszeresnek, a teljesítménnyel arányosnak kell lenni. A tanári személyiség is hatásforrás: pl.: stílusában. Az osztályozás a teljesítmény minősítésére szolgál; a siker itt is motiváló erejű. A munkára nevelés is fontos: cél és eszköz. Személyiségfejlesztő munkánk hatékonyságáról visszajelzést kapunk, ha tanítványaink kipróbálhatják magukat, amikor önállóan kell helyt állniuk. Tapasztalhatjuk ezt vizsgákon, versenyeken, továbbtanulásnál, munkába állásnál. A minőségbiztosítás érdekében végzett felmérések eredményeit értékelni kell, miben vagyunk erősek, mely területek várnak fejlesztésre. A tanárok továbbképzéseken való részvételei, a képzésen szerzett tapasztalatok közvetlen és közvetett módon hasznosak legyenek a tanulók személyiségfejlesztésében: Olyan munkaerőt kell ma képezni, akik végzés után a munkáltató igényeinek meg tudnak felelni. Fontos, hogy a munkaerő, aki kerülhet nagyüzembe, de néhány személyes vállalkozói műhelybe is, helyt tudjon állni. Napjainkban egyre jobban kell ügyelnünk arra, hogy a vállalati igényeket ki tudjuk elégíteni. Ez nagyfokú rugalmasságot követel, hiszen egyre inkább az a tendencia, hogy a vállalatok egyik napról a másikra keresnek felvételre diákokat. Ezt a folyamatot az iskolarendszerű oktatás sokszor nehezen képes követni. A tapasztalatok alapján állítható, hogy nem elegendő, hogy valaki jó szakember. A jó szakmai szint elérése szükséges, de nem elégséges feltétel. Képzésünk egyik fő célja, hogy a szakmai adottságokat maximálisan kibontakoztassuk, de a személyiség sokoldalú fejlesztésére is törekedni kell. 11

12 A leendő szakember fontos tulajdonsága az önállóság, aminek tanítására, gyakoroltatására minden órán nagy gondot kell fordítani. Az önértékelés megfelelő fejlesztése egy másik fontos terület. A minőségi munkavégzés első és legfontosabb láncszeme az, aki a munkát végzi. Ma lehetetlen külső ellenőrzéssel a jó minőségű" munkát biztosítani. Az önálló tanulói munkavégzésnél, szerepléseknél ezért javasolt a tanulói értékelés meghallgatása, csak ezután következhet a tanári értékelés, illetve az esetleges eltérések megbeszélése. Ezzel lehet fejleszteni az önkritikát, ami a szakembernél egyre fontosabb. Számos esetben kell úgy döntenünk, hogy csak magunkra számíthatunk. Ha a tanuló rosszul ismeri önmagát, képességeit, rossz döntésével nagy károkat okozhat. Az önismeretre nevelés az oktató-nevelő munkában fontos helyet kell, hogy kapjon. Napjaink termelésében, ahol a munkában résztvevők minden eddiginél jobban egymásra utaltak, felértékelődik a kapcsolatteremtés és a kommunikáció. Az egyszerű munkánál is jellemző már az együttdolgozás, ahol a jó minőség egyik biztosítéka a dolgozók közötti jó kapcsolat. Ez feltételezi az együttműködők jó kommunikációját, amelynek fejlesztése lehetséges tantermi illetve műhelygyakorlaton. A korábbinál nagyobb gondot kell fordítani a felelősségtudat fejlesztésére. Fontos, hogy a munkavállaló teherbíró-képessége nagy legyen, amit tervszerűen lehet akár elméleti, akár gyakorlati foglalkozásokon fejleszteni. A fejlett technikával, technológiával dolgozó iparágakban felértékelődött a gondolkodás. A mechanikus munkavégzés egyre inkább háttérbe szorul, helyette az "értelmes gondolkodást" igénylő munka kerül előtérbe, így a tanulási folyamatban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magolás, reprodukálás képességeinek fejlesztése helyett az önálló problémamegoldásra. Eredményeket elérni ma az iparban csak jelentős erőfeszítésekkel, kitartó munkával lehet. Minden szaktárgy keretében nyílik lehetőség az ehhez szükséges akarati tulajdonságok fejlesztésére. Nem lehet elválasztani az oktatástól a nevelést, hiszen a fejlődést csak az oktatásnevelés összhangjában lehet elképzelni. A személyes példamutatás meggyőző erejét sem szabad szem elől téveszteni. 12

13 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladataink Napjaink elanyagiasodott, az egyéni érdekeket sokszor mindenek felett érvényesíteni akaró világban a közösségért felelősséget érző magatartásformák kialakítása a középiskolai nevelés egyik legfontosabb területe. Intézményünk nevelőtestülete alapelvnek tekinti, hogy az iskola érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit. Fejlesztési feladatainkat azok az értékrendek határozzák meg, amelyek Európához tartozásunkat erősítik: a demokratizmus, a humanizmus, az egyéniség tisztelete, az alapvető közösségek együttműködésének kibontakoztatása, a nemek esélyegyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia, más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése, megbecsülése. A serdülőkorú fiatalok közösséghez tartozása különösen fontos, hisz a serdülők választását már nem a felnőtt tekintély, hanem a csoportnormák szabályozzák. A középiskolásoknál erős a társválasztási autonómia, s előtérbe kerülnek a személyiségvonások, az egyéni erkölcsi tulajdonságok egymás megítélésében. Keresik egymás társaságát, mert nagyon hasonló problémákkal küzdenek, s úgy vélik azok csoportosan könnyebben megoldhatóak. E korosztálynál igen nagy hajlandóság mutatkozik egymás, a csoport értékelésére, csoportvitákra, ennek kellő teret célszerű biztosítani, önállósulási törekvéseiket hasznosítani. A közösségfejlesztés egyik formája az iskolai rendezvények, melyek keretében megvalósítandó hagyományos programok (pl. projekthét, saját szervezésű versenyek, farsang, Mikulás, pályaorientációval, beiskolázással kapcsolatos rendezvények, diákönkormányzat rendezvényei) szervesen hozzájárulnak a tanulóközösségek megerősödéséhez. Az iskolai gyermekközösségek elemzése Az iskolában szervezett és irányított közösségfejlesztés folyik, hiszen alapvető nevelési célkitűzés a pozitív hatású közösségek létrehozása. Tartalmas, nevelésközpontú osztályfőnöki órák, a tanórán kívüli tevékenységek (ünnepek, mozi látogatások, kiállítás-megnyitók) adnak tág teret a közösségfejlesztésre. Elfogadjuk ötleteiket, jó szándékkal korrigáljuk tévedéseiket. Jelentős tényező az életkori meghatározottság, mely alapvetően befolyásolja a közösség formáit, tartósságát és tartalmát. Iskolánk tanulói a kamaszkor és a fiatal felnőttkor küszöbén állnak, ilyenkor van legnagyobb szükségünk a közösség pozitív erejére. Az iskolai osztály a 13

14 társas kapcsolatok szereveződésének színtere. A diákok életvitelében, közérzetében az osztály képében van jelen az iskola. Az osztály a tanulók tartalmas mikrokörnyezete, mely sajátos normarendszerével, struktúráival alakítja tagjainak személyiségét. Figyelmet kell fordítanunk az osztálytermek otthonossá, barátságossá tételére, hogy diákjaink a magukénak érezzék azt, s sajátjukként óvják. Az osztályban kialakuló státuszok, szerepelvárások befolyásolják a tanuló szocializálódási folyamatát. A tanulók az iskola közösségéhez, az iskola rendjéhez való alkalmazkodás megtanulásával elsajátíthatják a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges ismereteket is. A pontos munkavégzés, a kötelességteljesítés a jogokkal összhangban kap hangsúlyt. Egyfelől következetes tanári munkával mind az új anyag átadásánál, mind számonkérésnél igyekszünk rendszeres munkavégzésre szoktatni a tanulókat, ezzel is elősegítve, hogy a kötelességteljesítés belső meggyőződéssé váljon. Másfelől fontos, hogy a tanulókkal szembeni követelményeket differenciáltan fogalmazzuk meg, amitől a feladat teljesítése reálissá válik. Ezáltal a követelmény és a teljesítmény összehasonlítása lehetőséget ad az önértékelésre, a végzett munka minőségéért való felelősségvállalásra. A tanulókkal tudatosítjuk, hogy érdemi munka csak a taneszközeik megléte és aktív órai munka esetén lehetséges. Ezen módszerek alkalmazásával szándékozunk elérni azon célunkat, hogy a tanuló meggyőződésévé váljon: a tanuláshoz való joga a képesség szerinti tanulással, mint kötelességgel párosul. A csoporttá szerveződést befolyásoló tényezők A közös élmények, az osztálykirándulások a közös mozi látogatások, a diáknapok, sportversenyek, egy ünnep felemelő percei, közösségformáló erők intézményünkben. Az osztályban tanító pedagógusok személyisége és vezetési stílusa, megértéssel és segíteni akarással párosuljon. A közösséggé érés és szerveződés periódusai: Figyelmet kell fordítanunk a diákközösség véleményére, javaslataira. A tanulók iskolai élete alakításának szervezeti kerete a diákönkormányzat. A diákönkormányzat az iskolai demokrácia, önkormányzatiság és önigazgatás, a jogállamban használatos állampolgári technikák gyakorlásának színtere. A diákönkormányzat a tanulók szabadidős tevékenységét, rendezvényeit tervező szervező tömörülés. A DÖK képviselői meghatározott időközönként üléseznek, ahol problémáikat, javaslataikat, megvitatják. A DÖK évente egyszer Diákközgyűlést szervez. Lényeges a helyes közvélemény alakítás, a tekintélyes tanulók 14

15 megnyerése, az iskolai szabályok, normák átvételére. Fontos a pozitívan gondolkodó növendékek tekintélyének növelése, hogy célkitűzéseinknek megfelelő értékrend alakuljon ki a közösségben. A gyerekvezetők tekintélyét segíthetik a pedagógusok azzal, hogy funkciójukból eredő intézkedéseiket komolyan veszik, és kiállnak mellettük. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, de különösen az osztályfőnökök fontos feladata. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és irányítja. A közösséggé érés szakasza A közösségé érést: meghatározott magatartási módok alkotása, ezek megszilárdulása és hagyománya, vagyis a tradíciók jelzik. A tradíciók adják meg a közösségek sajátos arculatát, egyéni színezetét, erősen befolyásolva az egyén magatartását. A kiforrott stílus jegyei, szokásai beleszövődnek az egyén személyiségébe. A közösség öntudatossága nemcsak az egymás iránti figyelemben, udvarias, segítőkész magatartásban, bizalomban, hanem a felelősségteljes munkában és a derűs atmoszférában is megnyilvánul. Az osztályközösség formális vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnöknek döntő szerepe van az osztályközösség iskolai és iskolán kívüli tevékenységi formáinak és feladatainak tervezésében. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánjuk a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezünk (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A pedagógusok tevékenysége A pedagógusok személyisége, hivatásszeretete, felkészültsége alapvetően meghatározza az iskolai nevelés-oktatás sikerességét. A korszerű és eredményes képzés érdekében fontos, hogy kellő rugalmassággal rendelkezzen, gyorsan és szakszerűen alkalmazkodjon a tanulók, tanulócsoportok eltérő felkészültségéhez és neveltségi szintjéhez. Ennek érdekében intézményünk tág teret kíván biztosítani a pedagógusok módszertani szabadságának. A nevelőtestületi egyensúly és pluralizmus biztosítéka a világnézeti és politikai sokszínűség, a másság közösségi elfogadása és az egymás iránti tolerancia. A sikeres és versenyképes képzés érdekében alapvető, hogy a pedagógus naprakész ismeretekkel rendelkezzen. A szakmai 15

16 munka színvonalának szinten tartása érdekében, a szervezett továbbképzések mellett, munkaközösségi megbeszéléseken értékelni kell a végzett munkát. Az alapértékek elsajátíttatása, kialakítása a nevelőtestület valamennyi pedagógusának alapfeladata, nem korlátozódik kizárólag az osztályfőnöki tevékenységre. A nevelőtestület által közösen kialakított magatartás és viselkedéskultúra elfogadtatása, az önfegyelem, az empátia, az önuralom erősítése nevelési célként fogalmazható meg valamennyi tanítási órán. Kiemelt feladatunk elősegíteni, hogy a tanulók felismerjék a helyes emberi értékeket, megtanulják a konfliktusok kezelését, toleránsak legyenek egymással, képesek legyenek az együttműködésre (csoportmunka), a kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási zavarokkal, nehézségekkel küszködő tanulók nem képesek személyre szabott bánásmód nélkül az iskola támasztotta követelményeket teljesíteni, ezért egyénre szabott, különleges törődést igényelnek. Viselkedésükkel nem csak saját előrehaladásukat veszélyeztetik, de hatással vannak az osztályban folyó nevelő- és oktatómunkára is. A zavaraikat kiváltó okok felderítése, a problémák megoldása több személy és intézmény összehangolt működését kívánja meg. A felnőtt-lét különböző szerepeire felkészítő iskolának ezért két fontos feladatra kell összpontosítani: a beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók felkutatása annak érdekében, hogy problémáikat minél előbb kezelni lehessen; a kiszűrt, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás. A fentiekkel kapcsolatban az iskolában tanító pedagógusok, mindenek előtt az osztályfőnökökre hárul ez a szerep. Az osztályfőnöknek különösen sokrétű feladata van a személyiségformáló nevelési feladatban Kapcsolatfelvétel a szülői házzal, a szülők partnerként való bevonása a nevelésbe Az első szülői értekezleten: Ismerteti elvárásait a tanulókkal szemben Ismerteti a házirendet Az ifjúságvédelmi felelős bemutatása Összegyűjti a szülők kéréseit, véleményeit 16

17 A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenység Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területein az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységformák előtérbe helyezése fontos feladat. A tehetséggondozásban jelentős szerepe van a versenyfelkészítő foglalkozásoknak. Az évente megszervezésre kerülő tantárgyi és szakmai versenyek adta versenyzési lehetőségekkel élni kívánunk, hiszen az új ismereteken túl, sok információ, tapasztalat szerezhető más iskolák módszereiről, eredményeiről. A tantárgyi tanulmányi versenyek erősítik a tantárgyi tudás fejlesztését, lehetővé teszik, hogy tanulóink sokszínű, de eltérő tehetsége kibontakozhasson. A tehetséggondozást a tanítási órákon differenciált foglalkozások, csoportbontások, az igény szerint szervezett elméleti és gyakorlati fakultációk szolgálják. A tanulók a évfolyamokon szabadon választott tanórai foglalkozások keretein belül emeltszintű érettségire, továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt. A szakkörök, fakultációk feladata, hogy keretet, lehetőséget adjanak a legkiválóbbaknak arra, hogy egy-egy tantárgyhoz kapcsolódóan a tananyagon túlmenően magasabb szintű ismeretanyag birtokába jussanak. A tanulók térítésmentesen vehetnek részt azoknak a szakköröknek a munkájában, amelyeket a tanévre szóló tantárgyfelosztás megjelöl. A szakkörök elsősorban az adott tantárgy illetve a választott szakma iránti mélyebb érdeklődést szeretnék kielégíteni. Ezekre a szakkörökre való jelentkezés önkéntes, de jelentkezés esetén a részvétel kötelező. Az igényeknek megfelelően az iskola térítéses tanfolyamokat, szakköröket indíthat. Ezeken a tanfolyamokon, szakkörökön tanulóink felkészítését önköltséges alapon vállaljuk. Ha vizsgával zárul, akkor a törvényben előírt vizsgadíj a tanulót terheli. A foglalkozások feltételeit és rendjét esetenként megfogalmazott előírások tartalmazzák. 17

18 Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenysége Intézményünknek kettős funkciója és felelőssége van a gyermek és ifjúságvédelem területén: Egyrészről: alkalmazkodnunk kell a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sérült gyermekek nevelési igényeihez. Másrészről: olyan légkört és feltételeket kell teremtenünk, ami fékezi a tanulók e téren történő "lemaradását", segít a társadalmi beilleszkedésben, javítja a konfliktus megoldó esélyüket az élet minden területén. Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató koordinálja. A nevelőtestület véleményének meghallgatása után megbízza az ifjúságvédelmi felelősöket. Az ifjúságvédelmi felelős munkáját munkaterv alapján, együttműködve az osztályfőnökökkel, a nevelőtestület tagjaival, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal végzi. Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével nyilvántartásba veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű illetve a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulókat. (A testi, érzékszervi, beszédfogyatékos; a dyslexias, dysgraphias, dyscalculiás, vagy kóros aktivitászavar miatt valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulókat.) A szaktanárok jelzése alapján és az osztályfőnök szülőkkel való egyeztetése után kezdeményezi a problémás tanulók vizsgálatát. Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók mulasztott óráinak számát, tanulmányi eredményüket. Kapcsolatot tart a Rendőrség Ifjúságvédelmi csoportjával, a Gyámügyi Irodával, és Pálos Károly Családsegítő Szolgálattal, az Országos Gyermekvédő Liga helyi szervezetével, a szakszolgálattal, azon községi és városi önkormányzatokkal, ahonnan tanulóink jönnek és minden olyan szervezettel (szervvel), amely munkáját segíti. Összehangolja a nevelőtestület ifjúságvédelmi munkáját. Munkája során feltárja és igénybe veszi az iskolai nevelőmunka ifjúságvédelmi lehetőségeit. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos előadásokat, vitát, megbeszélést szervez. 18

19 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, illetve az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Munkája során az osztályfőnökök segítségével elemzéseket végez, rendszeres és naprakész információkkal, adatokkal rendelkezik az iskola ilyen irányú helyzetéről. Közreműködik a konfliktuskezelő beszélgetéseken, fegyelmi tárgyalásokon, ahol a gyermek érdekében jár el. Fokozatosan kialakít egy ifjúságvédelmi nyilvántartást, mely biztosíthatja a helyes módszerek alkalmazását, a pontos adatszolgáltatást és a veszélyeztettek pontos regisztrálását. (A létrejött adatbázis a tanulói nyilvántartáshoz kapcsolható) Munkájáról félévkor és év végén jelentésben számol be az igazgatónak. Ebben értékeli az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslatot tesz annak fejlesztésére, javaslatot tehet a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók jutalmazására, szükség esetén kezdeményezheti osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet összehívását. Munkáját úgy végzi, hogy intézkedései személyiségi jogokat ne sértsenek, és ha kell, kellő titoktartással jár el. Osztályfőnökök és szaktanárok ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai év eleji adatgyűjtés, szükség esetén jellemzés készítése, fokozott törődés a problémás tanulókkal. Az ilyen irányú eredményes munkánk - biztosítéka a nevelőtestület fokozott érzékenysége és önzetlen segíteni akarása. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Feladatok: a kezdeti szakaszban felismerni az érintett tanulók körét differenciált foglalkozás az érintett tanulókkal tanulás módszertan tanácsadás a szülőknek egyéni bánásmód alkalmazása 19

20 felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások tartása elsősorban a 9. és 10. évfolyamon, ahol elsődleges feladat az értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságok befolyásolása, jóindulat, bizalom, buzdítás szakmaválasztás segítése, irányítása Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményünkben tanuló, szociális hátrányokkal küzdő diákjaink körülményeinek feltérképezése, az osztályfőnökök segítségével minden tanév elején megtörténik. A problémák feltárásában az iskolai Diákönkormányzat és az ifjúságvédelmi felelős segítségünkre van. A nevelőtestület tagjai az egyéni bánásmód figyelembevételével olyan tevékenységi formákat alkalmaznak melyek a szociális hátrányok enyhítését segítik: A szaktanárok saját hatáskörükben végzik a szükséges felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet. A szociális juttatások lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat, fontosabb változásokat a szülőértekezleteken ismertetjük a szülőkkel. A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. -ának (4)-(6) bekezdésének értelmében iskolánk biztosítja, hogy a törvényben szereplő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. Ennek formái: az iskolától való kölcsönzés, a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás. Az olyan Vas megyei és országos kiírású pályázatok figyelése és benyújtása, melyek támogatják a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatását (pl. az iskolai kirándulások, valamint a ruházkodás költségeinek enyhítése céljából). Olyan pályázatok beadása, melyeket felzárkóztató programok beindítása érdekében írnak ki, pl. a kommunikációs hátrányok leküzdése, a továbbtanulásra való felkészítés, önismereti programok (önképzőkörök) beindítása érdekében. Szükség esetén az önkormányzat által biztosított szociális juttatások ügyintézésében segítünk. A helyi, regionális és országos ösztöndíj pályázatok figyelése, tanulók ösztönzése illetve segítése ezeken a pályázatokon való részvételben. 20

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIA PROGRAM

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIA PROGRAM Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító:036744 PEDAGÓGIA PROGRAM 2013 1 Helyzetelemzés 3 Az iskola rövid története... 3 Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium...

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma. OM azonosító:203062

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma. OM azonosító:203062 Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma OM azonosító:0306 Feladatellátási hely kód : 0 PEDAGÓGIA PROGRAM 05 Tartalom Helyzetelemzés...

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM 2011 2 Helyzetelemzés Az iskola rövid története Intézményünk Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 220/2011. számú határozata alapján

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM PEDAGÓGIAI

PEDAGÓGIA PROGRAM PEDAGÓGIAI SZMSZC Gépipari és Informatikai Műszaki Műszaki Szakközépiskolája OM azonosító:203062 Telephelyazonosító:015 PEDAGÓGIA PROGRAM PEDAGÓGIAI 2015 2015. szeptember 01. 1 Helyzetelemzés 3 Gépipari, Informatikai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17.

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17. Az iskolai közösségi szolgálatról 2013. Április 17. Vonatkozó jogszabályok 2011. Évi CXC. Törvény 4., 6., 97. 110/ 2012. (VI. 04.) Kormányrendelet (NAT bev.) 20/2012. EMMI rendelet 133. 2005. LXXXVIII

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015.

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Közösségi szolgálat szabályzata 2015. 1 I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény - 4. (15) bekezdés: közösségi szolgálat:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közösségi Szolgálat Szabályzata

Közösségi Szolgálat Szabályzata Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 6090, Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6. www.viragh-szki.sulinet.hu Közösségi Szolgálat Szabályzata Kunszentmiklós 2012. Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 2013 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben