Anyagot adtam, a formát ismeritek, előttetek a dicsőség útja, ha ti is úgy akarjátok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagot adtam, a formát ismeritek, előttetek a dicsőség útja, ha ti is úgy akarjátok."

Átírás

1 Anyagot adtam, a formát ismeritek, előttetek a dicsőség útja, ha ti is úgy akarjátok. (Kőrösi Csoma Sándor)

2 Hazádnak rendületlenül Légy híve, ó magyar, Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. (Vörösmarty Mihály) Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem LEVELEZŐ TAGOZAT Magyar néptanító szak (3 éves képzés) Ft/félév (Az állami elfogadás programakkreditáció folyamatban van!) Magyar néptanító szak Médiatudomány szak (3 éves képzés) Ft/félév Nagyar néptanító szak Egészségfi lozófi a szak (3 éves képzés) Ft/félév Magyarságtudomány szak (+2 éves képzés) Ft/félév TÁVOKTATÓ TAGOZAT Ft/félév Egészségfi ilozófi a szak (3 éves képzés) Médiatudomány szak (3 éves képzés) KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR MAGYAR EGYETEM Nysz.: Budapest (Csillebérc), Konkoly-Thege Miklós u. 21. Postacím: 1576 Budapest, Pf Telefon: , K&H Bank: Adószám:

3 Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz Évmilliókra lesz tulajdonod. (Madách Imre) Sok évszázados késéssel 2004 tavaszán jött létre a természetes ősműveltséget hordozó magyar nép sorskérdéseivel, lelki alkatával, szerves hitével és egyedülálló nyelvével, a legújabb tudományos eredményekkel és a legmagasabb szellemi igénnyel munkálkodó KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR MAGYAR EGYETEM. Az Egyetem oktatói szakterületük kiváló ismerői, akik jelentős tanításokat és időtálló alkotásokat tudnak felmutatni s tudásukat személyesen átadni a hallgatók számára, akik az elmúlt fél évszázad hivatalos tudományossága ellenére létrehozták a magyarságtudomány korpuszát. Az oktatás mellett az Egyetem másik fontos célja a magyarsággal kapcsolatos szétszórt ismeretanyag összegyűjtése és újrarendezése. S ily módon a küldetése: magyarság eredetének és küldetéstudatának, valamint nemzetünk sokévezredes szerves művelődés- és nyelvtörténeti vonatkozásainak bemutatása; elősegíteni a magyarságtudomány tematikus, szellemi-lelki műhelyeinek és iskoláinak létrejöttét; a magyar szellemiség továbbadása, önazonosságunk felmutatása, értéktudatunk erősítése; a magyarság hagyományának ápolása; magyarságtudomány visszaemelése a közgondolkodásba, a vele szembeni előítéletek pl. fi nnugor elmélet felszámolása és mindennek háromszintű oktatása a Kárpát-hazában. Mindehhez adjon az ég nemzetért élő teremtő erőt, felelős magyar kormányt és életünkhöz mégtöbb fényt! Így segítsen bennünket a Magyarok Istene!

4 Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem Egyetemi Tanács Alapító: Megbízott rektor: Farkas Lőrinc Imre Dr. Kiszely István Tanszékvezetők: Dr. Bakay Kornél (Magyar őstörténet) Dr. Czeglédi Katalin (Magyar írás- és nyelvtörténet) Jankovics Marcell (Magyar művészettörténet) Kubínyi Tamás (Médiatudomány) Dr. Molnár V. József (Magyar néprajz) Dr. Obrusánszky Borbála (Magyar művelődéstörténet) Dr. Papp Lajos (Egészségfi lozófi a) Dr. Tóth Zoltán József (Magyar jogtörténet)

5 Nincs egyéb dics s érdem, mint az önérzet, s a mások művelődése s boldogsága előmozdítása s emelése tudatából eredő beljutalom. (Bolyai János) Első évfolyam őszi félév Magyar néplélektan Dr. Molnár V. József Magyar őstörténet Dr. Bakay Kornél, Dr. Bíró András Zsolt, Dr. Kiszely István Nemzet és nemzettudat Dr. Csámpai Ottó Őshagyomány Farkas Lőrinc Imre Ősi magyar hitvilág Bíró Lajos, Jankovics Marcell, Dr. Molnár V. József, Szántai Lajos Első évfolyam tavaszi félév Magyar ember- és örökléstan Dr. Darai Lajos Mihály, Dr. Kiszely István Magyar írás- és nyelvtörténet Dr. Czeglédi Katalin, Kiss Dénes, Marton Veronika, Perlaki Pethő Imre, Dr. Végvári József Régészet Dr. Bakay Kornél, Dr. Farkasinszky Tibor Rovásírás Lippai Bertalan Történelmi földrajz Dr. Bak Borbála, Dr. Lánszky Imre, Tóth József

6 Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fi adnak Hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt. (Kölcsey Ferenc) Második évfolyam őszi félév Magyar jelképrendszer Jankovics Marcell, Dr. Miskei Antal, Dr. Molnár V. József Magyar művészettörténet Gondos Béla, Gönczi Tamás, Dr. Papp Gábor, Varga Lea Magyar néprajz Dr. Molnár V. József, Pazonyi Lilla Ómagyar irodalom Kiss Dénes, Marton Veronika Szkíta-hun hagyomány Dr. Aradi Éva, Lépő Zoltán, Dr. Obrusánszky Borbála, Dr. Rostás László Második évfolyam tavaszi félév Magyar irodalom Jókai Anna, Dr. Kiss Dénes, Dr. Szentmihályi Szabó Péter Magyar jogtörténet Dr. Kelemen Miklós, Dr. Lakatos Mária Magyar mitológia Arvisurák tanítása Dr. Bodnár István, Gönczi Tamás, Kosdi Tamás Magyar zenetörténet Dr. Grandpierre Attila, Tolcsvay Béla Szabírok a tudás népe Dr. Bognár László

7 Hazafi t és polgárt s csak ezt kell minden emberből nevelni: mert aki ezzé nem válik, el van annak rendeltetése vétve. (Báró Wesselényi Miklós) Harmadik évfolyam őszi félév Magyar bölcselettörténet Dr. Darai Lajos Mihály, Farkas Lőrinc Imre Magyar egyháztörténet Ifj. Dr. Hegedűs Lóránt, Dr. Miskei Antal Magyar erkölcs- és neveléstan Balczó András, Makovecz Imre, Dr. Papp Lajos, Dr. Tőkés László Magyar népművészet Balogh Márton, Dr. Molnár V. József, Szőke Éva Ősmagyar életkultúra Táltoshit Bíró Gábor, Sólyomfi Nagy Zoltán, Tóth Tibor Harmadik évfolyam tavaszi félév Magyar hadtörténet Dr. Zachar Péter József Magyar művelődéstörténet Dr. Grandpierre Attila, Dr. Papp Gábor, Szörényi Levente Magyar történelmi tudat Dr. Grandpierre Attila, Szántai Lajos, Tolcsvay Béla Ómagyar népek története Dr. Kiszely István, Dr. Obrusánszky Borbála, Dr. Tábori László Szent Korona Tan Dr. Kocsis István, Szántai Lajos, Dr. Tallós Emil, Dr. Tóth Zoltán József, Dr. Zétényi Zsolt

8 Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem Médiatudomány szak hazudni nem szabad. (Deák Ferenc) 2010 őszén indul a Médiatudomány szak Kubínyi Tamás (Echo TV) vezetésével, ismert magyar szakemberek előadásaival és gyakorlataival, konzultációs lehetőségekkel. Mivel az elkövetkezendő évtizedekben sok művelt, szívbéli magyar szakértelmére van szüksége a nemzeti médiának, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a Magyar néptanító szak Médiatudomány szak párosítására. I. ÉVFOLYAM: Általános kommunkáció Barát Tamás Általános pszichológia Dr. Bacskai Erzsébet Médiatörténet Z. Kárpát Dániel Bevezetés a médiatudományba Kubínyi Tamás Magyarságtudomány Farkas Lőrinc Imre Médiaetika Szentmihályi Szabó Péter Médiaretorika Kubínyi Tamás Személyiségpszichológia Dr. Bácskai Erszébet II. ÉVFOLYAM: Kommunkáció és médiaelmélet Kubínyi Tamás Magyar írás- és nyelvtörténet Dr. Czeglédi Katalin Médiaretorika Kubínyi Tamás Önismereti csoport Dr. Bacskai Erzsébet Politikatörténet Boros Bánk Levente Stúdiógyakorlat Kubínyi Tamás Szociálpszichológia Sz Fekete Éva Vallásbölcselet Farkas Lőrinc Imre III. ÉVFOLYAM: A globális világmédia Dr. Bogár László Az újságírás szociológiája Z. Kárpát Dániel Informatika Dr. Takács László Politológia Fritz Tamás Stúdiógyakorlat Kubínyi Tamás Társadalomfi lozófi a Zárug Péter Farkas Televíziós kommunikáció Tóth Gy. László Médiagyakorlat Kiss Krisztina

9 Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság. (Buddha) Egészségfilozófia szak Egészségfi lozófi a szak indul Dr. Papp Lajos szívsebész professzor vezetésével. Az első év előadásai és gyakorlatai: Általános pszichológia Dr. Bácskai Erzsébet Anatómia Dr. Szűcs Gábor Asztrológia a gyógyászatban Kiss Zsolt József A természetgyógyászat alapjai Rabi Edit Bevezetés a transzperszonális pszichológiába Sz. Fekete Éva Gyász- és veszteséglélektan Farkas Ibolya Mária Magyar népi gyógyászat Petrovszki István Orvosetika Dr. Papp Lajos Önismereti csoport Dr. Bácskai Erzsébet Pszichogenetika Dr. Füleki Csilla Vallásbölcselet Farkas Lőrinc Imre A további félévek tantárgyaiból: Ajurvédikus orvoslás; A pszichológia története; Autogén tréning; A tudattalan pszichológiája; Általános gyermekgyógyászat; Etika; Élet- és kórélettan; Gyász- és veszteséglélektan; Halottaskönyvek; Homeopátia; Kínai gyógyászat; Kineziológia; Pszichogenetika; Refl exológia; Személyiséglélektan; Szexuálpszichológia; Tibeti orvoslás Egészségügyi modul (OKJ-s vizsga); Természetgyógyász modul (OKJ-s vizsga)

10 Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani! (József Attila) JELENTKEZÉSI LAP (2010/11-es tanév) Neve:... Édesanyja neve:... Születési helye, ideje:... Postacíme: Iskolai végzettsége:... Választott szak: aláírás A augusztus 31-ig beküldött jelentkezéseknek tartalmazniuk kell: jelentkezési lapot, 1 db fényképet, a legmagasabb iskolai végzettség fénymásolatát, az előleg befi zetésének ( Ft) igazolását. A félév tandíjának befi zetése postai úton, banki átutalással, illetve a helyszínen történhet. A hiánytalan jelentkezési anyagokat beérkezésük sorrendjében, az alábbi létszámhatárral vesszük fi gyelembe: Egészségfi lozófi a szak 80 fő, Magyar néptanító szak 180 fő, Médiatudomány szak 80 fő. Beiratkozás: szeptember 11. de. 9 óra 1121 Bp. (Csillebérc), Konkoly-Thege Miklós u. 21. (5. épület) Tájékoztatás: Tatai Andrea Dorottya: , Oktatási napok: levelező tag.: szept ; okt ; nov. 6-7.; dec távoktató tag.: okt. 2-3.; nov

11 Minden szép nap, igaz ember, jó könyv és magasztos iskola tanítója a nemzetnek. (Farkas Lőrinc Imre) A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem alapítója és szellemi vezetője

12

Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem

Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem Anyagot adtam, a formát ismeritek, előttetek a dicsőség útja, ha ti is úgy akarjátok. (Kőrösi Csoma Sándor) Egyetemi tanács Alapító igazgató Megbízott rektor Farkas Lőrinc

Részletesebben

Méltatás. A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához

Méltatás. A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához Méltatás A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához Javaslattevõ: Szakács Gábor, rovásírásoktató/kutató, a Forrai Sándor Rovásíró Kör (a Magyar Hagyományõr Világszövetség

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o.

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. BEVEZETÉS Magyarországon a nyolcvanas évek második felétől egyre

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Bakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása és levél XVI. Benedek pápához

Bakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása és levél XVI. Benedek pápához Bakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása és levél XVI. Benedek pápához (Bakk István, 2011.04.20 10:48) TÁJÉKOZTATÁSUL: Magyar testvéri szeretettel: Bakk István http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. T i Az 1996/97. tanév ünnepélyes megnyitóján elhangzott beszéd (Dr.Farkas Ottó) Kiadja a Miskolci Egyetem Kiadásáért felelős: Dr.Patko Gyula rektorhelyettes

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

EMLÉKKÖNYV. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1947 2012)

EMLÉKKÖNYV. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1947 2012) EMLÉKKÖNYV Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1947 2012) Emlékkönyv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érd (1947 2012) Köszönetünket fejezzük ki egykori és jelenlegi tanárainknak, iskolánk szülői

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 20. szám 2015. május 28. Pasi Tuominen finn nagykövetet fogadta Dénes Sándor polgármester. A találkozón részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA (hat évfolyamos képzés: 7-12. évfolyamon) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK a 2015-2016-os tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014)

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 1 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 2 3 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989 2014) Előszó A könyv anyagát

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

PÜNKÖSD NAPJÁN. » Európai parlament 5.» Portré egy pedagógusról 9.» Próbaérettségi 10.» Véget értek a bajnokságok 12.

PÜNKÖSD NAPJÁN. » Európai parlament 5.» Portré egy pedagógusról 9.» Próbaérettségi 10.» Véget értek a bajnokságok 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM (374) 2004. JÚNIUS 4. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Európai parlament 5.» Portré egy pedagógusról

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

ÜZENET AZ UTÓKORNAK. Oldal 1 / 15

ÜZENET AZ UTÓKORNAK. Oldal 1 / 15 ÜZENET AZ UTÓKORNAK 2011. július 1-jén Balatonlellén, az I. Magyar Világtalálkozón ünnepélyes keretek között került átadásra a Megmaradásunkért című jelképmű, melynek talapzata őrzi az utókor számára a

Részletesebben