A könyv, amely személyesen Önnek szól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyv, amely személyesen Önnek szól"

Átírás

1 A könyv, amely személyesen Önnek szól és a benne rejlõ használati útmutató az Ön sikeres életéhez 1/28

2 Hogyan válik a számmisztikai elemzés az Ön személyes iránytûjévé? avagy a hatékony önismeret lépései Amikor Ön vásárol a egy TV-t, akkor adnak hozzá egy használati utasítást, amibõl röviden, tömören megismerheti, hogy milyen lehetõségek, milyen kényelmi szolgáltatások azok, amiket élvezhet azáltal, hogy megvásárolta a készüléket. Amikor Ön megszületett, akkor Önhöz nem kapott az édesanyja ilyen leírást, sõt Ön sem kapott ilyet, amikor átvette az elsõ személyi igazolványát. Ez nagy hiányosság, mivel ahány ember él ezen a földön annyiféleképpen mûködik, minden embernek megvannak a maga lehetõségei, képességei és korlátai. Ezek a lehetõségek, képességek és korlátok azok, amelyek mentén zajlik az élete. Ezek segítségével reagál a mindennapok történéseire, hozza meg döntéseit. Amennyiben ez így van, úgy Önnek is szüksége van használati útmutatóra saját magához, amelybõl megismerheti azt az egyedülálló lehetõséget, amit az élete tartogat az Ön számára. Van egy dolog, ami miatt mégsem kell reklamálnia a teremtõnél a nyomtatott használati utasítás miatt, ez pedig az a lehetõsége, amelyet az Ön születési dátuma tartogat. A születési dátum nem más, mint egy lenyomat, egy bélyegzõ, ami tartalmazza azoknak a hatásoknak az összességét, melyeknek eredõje az Ön születése pillanatában érvényesült. Ezeknek a hatásoknak az eredõje "rányomta" Önre a bélyegét, ezért egész életében a folyamatosan változó lehetõségekre és élményekre a születéskori lenyomat hatására fog reagálni. Ezt a lenyomatot, egyszerûen típusnak is nevezhetjük. Ön Testi, Lelki, Szellemi és sok más egyéb értelemben bizonyos embertípushoz tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy pontosan mindenre ugyanúgy fog reagálni, mint más ugyanebben a típusba tartozó ember, de meglehet, hogy reakciói sokban hasonlítani fognak egymáshoz.persze, most felteheti a legfontosabb kifogást, ami ezzel kapcsolatban felmerülhet! Akkor most minden ember, aki ugyanazon a napon született egyforma? A válasz igen is meg nem is. Természetesen, még a 2 perc eltéréssel született egypetéjû ikrek sem egyformák teljesen, sem viselkedésben, sem pedig megjelenésben. A kielégítõ válasz erre a kérdésre az lehet, hogy az egy napon született emberek sok helyzetben hasonlóan reagálnak, de ennek ellenére nem egyformák, mivel ugyanannak a típusnak más és más aspektusát mutatják meg. Ez azt jelenti, hogy egy típusnak is több arca lehet. Gondoljon csak a pénzérmére, aminek legalább két oldala van. A típusoknak is legalább két arca lehetséges. Az a két véglet, ami egyetlen témakörhöz tartozik, a kettõ között pedig van egy középút, ami az aktuális típus kiegyensúlyozott állapotát jelenti. Mivel egy ember nem csak egyféleképpen sorolható típusokba, hanem különbözõ szinteken, mint például a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedetek, hogy csak a legalapvetõbbeket említsem, így ezek a szintek is különbözõ módon hatnak egymásra, és még az egy napon születettek között is igen jelentõs különbségeket eredményeznek. 2/28

3 Hogyan olvassam ezt az elemzést? Az a személyre szabott számmisztikai elemzés amit Ön most a kezében tart nem más mint egy HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ! Egy olyan leírás, amely tartalmazza az Önben rejlõ lehetõségek és korlátok legsarkalatosabb pontjait. Ez az elemzés a kiindulópontja egy olyan önismereti munkának, mely elvezeti Önt oda, hogy képes legyen felismerni azokat a lehetõségeket, melyeket kihasználva teljesebb életet élhet. Azáltal, hogy felismeri a korlátait, és hiányosságait Ön képessé válhat arra, hogy megbékélve saját magával egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet éljen Persze egy ilyen munka hosszú idõt vesz igénybe, sok fáradtságot, sok szembenézést kíván Öntõl, de az eredmény miatt, ami egy TELJESEBB ÉLET megéri befektetni ezt a munkát. Meglehet, hogy ebben az elemzésben ellentmondásokra bukkan majd. Egymásnak sokszor ellentmondó jelentéseket olvashat. Gondoljon csak bele, hogy hány ellentmondás van az Ön életében, önmagával szemben, amit képtelen egyik napról a másikra feloldani. Egy elemzéstõl sem várhatja el, hogy ellentmondásoktól mentes legyen, hiszen semmi mást nem ad, mint tükröt tart Önnek. "EZ VAGY TE!". Meglehet talál benne olyan kijelentéseket, amelyen nem 100%-ban igazak Önre nézve, ez sem baj. Próbáljon a dolgok mélyére ásni tegye fel magának a szükséges kérdéseket. "TÉNYLEG ILYEN VAGYOK?". Ha õszínte önmagához a válaszok néha megdöbbentõek tudnak lenni. Használja ezt az elemzést egy gondolatébresztõnek. Idõrõl, idõre vegye elõ és olvassa el újra, és meglátja, hogy melyek azok a területek, ahol képes volt elõre lépni, és hol vannak azok a feladatok, amiken dolgoznia kell még. Ehhez kívánok Önnek nagyon jó olvasást, és sikeres önismeretet Tisztelettel, maradok a szolgálatában: Schilling Péter 3/28

4 Ez a kötet az Ön születésének hét titkáról szól és a benne rejlõ hét törvény, ami meghatározza az Ön sorsát 4/28

5 A születési képlet számítása Az Ön számmisztikai születési képlete úgy áll elõ, hogy az Ön születési dátumában, minden egyes számban külön-külön (Évszázad, Évtized, Hónap, Nap) szereplõ összes számjegyet összeadjuk egymással egészen addig, amíg egyjegyû számokat nem kapunk. Az így kapott egyjegyû számokat (Évszám, Hónapszám, Napszám) szintén összeadjuk egymással, így megkapjuk a sorsútszámot, ami az összeadásokból eredõ kétjegyû szám, és a sorsszámot, ami az sorsútszám számjegyeinek összeadásából eredõ egyjegyû szám. A születési képlet kiszámítása után megvizsgáljuk, hogy a számítás végeredményei és részeredményei szempontjából mely számok azok amelyek egyáltalán nem fordulnak elõ a születési képlet kiszámítása során, ezek a számok az úgynevezett hiányszámok. Illetve mely számok azok, melyek a képlet felállítása során visszatérõen is megjelennek, akár többjegyû, akár egyjegyû számok részeként, ezek lesznek az úgynevezett többletszámok. Az Ön személyes születési képlete Születési év Hónap Nap Évszám Hónapszám Napszám Sorsútszám Sorsszám > 19 => 10 --> 1 Hiányszám(ok): 3,4,5,6 Többletszám(ok): 1,2,8,9 5/28

6 A születési képlet hét legfontosabb része Évszám meghatározza az alapkaraktert,a gondolkodásmód ot, vagyis a gondolkodás törvényét. Hónapszám Napszám Sorsútszám Sorsszám meghatározza a belsõ személyiséget,az érzelemvilágot, vagyis az érzelmek törvényét meghatározza, hogy miképpen nyilvánul meg a belsõ személyiség a külvilág felé, milyen a viselkedése, vagyis a cselekedetek törvénye. azt mutatja meg, hogy mi az út, amin keresztül képes eljutni a földi céljának beteljesítéséhez, vagyis a sors útjának törvénye. azt mutatja meg, hogy mi a feladat, amit élete során be kell töltenie, mi a sorsa, vagyis a sors törvénye Többletszám(ok) azt mutatja meg, hogy melyek azok a képességek, illetve feladatok, amikre különösen oda kell figyelnie élete során, vagyis a támogatás törvénye. Hiányszám(ok) azt mutatja meg, hogy mik azok területek az életben, amikkel kapcsolatos értékítélete nincs a helyén, mik azok a dolgok amiket a leginkább meg kell tanulnia, vagyis a tanulás törvénye. Elõfordulhat, hogy az Ön születési képletében valamelyik szám a hét közül ismétlõdik, ebben az esetben az ismétlõdõ számokat (például:az érzelmek és a cselekedetek számát) összevonva értelmezi a kötet, természetesen ez semmit nem von le az elemzés értékébõl. 6/28

7 A gondolkodás törvénye Az Ön születési évébõl számított egyjegyû szám megmutatja Önnek, hogy milyen hatások befolyásolják a tudatos és tudattalan gondolatait. A racionális gondolatok és a tudattalan intuíciók egyaránt alárendeltek ennek a hatásnak. Ezek olyan hatások, amik sokszor belül láthatatlanul zajlanak. A külvilág felé csupán áttételesen a szavak és cselekedetek által jelennek meg. 2 - Változás Az Ön gondolatai szintjén jellemzõ a folyamatos átalakulás és haladás. Minden változás amit megél szerencsés fordulatot hoz az életében, és hozzájárul annak gazdagításához. Minden átalakulás, új és nagyobb stabilitást és biztonságot hoz az életébe. A szükségessé vált változás azt jelenti, hogy valami régi már elvesztette az egyensúlyát. Az új mindig felrázza. Erõssége: A konzervatív. Ön felelõsségteljes és megbízható ember. Ragaszkodik a tiszta szabályokhoz és a határokhoz. Mindig a törvény, a rend és a hagyomány képviselõje. Nagyra becsüli az egyenességet, komolyságot, fegyelmet, belsõ szilárdságot és a becsületességet. Keresi az egyszerûséget az életben. Mindig készen áll elfogadni egy nagy felelõsséggel járó feladatot. Problémája: A borulátó. Túlságosan szigorú magához és másokhoz. Az õsbizalom az ami hiányzik, ez azt jelenti, hogy alapvetõ joga van a szeretetre és a bõségre, mivel embernek született erre a földre. Nem képes spontán módon cselekedni, mindig elõrelátó, félénk, merev, depresszív. Ijesztõen ragaszkodik a normákhoz és múlthoz. Fukar és kicsinyes tud lenni. Egy valami állandó a változás. Egy valami bizonyos, a bizonytalanság. A következõ kérdéseket tegye fel magának: Milyen külsõ és belsõ változások várhatók az életében? Mihez ragaszkodik még? 7/28

8 Az érzelmek törvénye Az Ön születési hónapjából számított egyjegyû szám meghatározza az Ön érzelemvilágára gyakorolt hatásokat. Megmutatja, hogy milyen módon éli meg érzelmeit, hogyan reagál érzelmileg az Önt érõ külsõ és belsõ hatásokra, gondolatokra. Ez a hatás már sokkal látványosabb, mint a gondolatokra, gyakorolt hatás, hiszen az érzelmi megnyilvánulások gyakran közvetlen testi reakciókat váltanak ki, melyek a testbeszédbõl is jól kiolvashatóak 8 - Megfontoltság Az Ön érzelmei szintjén jellemzõ a virágzó belsõ és külsõ gazdagság. Mindig óvatos és körültekintõ. Ön az élet minden területén egyenletesen fejlõdik, fokozatosan bontakoztatja ki rejtett képességeit. Ez a fokozatos fejlõdés egyensúlyt teremt, mely hatással van az anyagiakra és az emberi kapcsolatokra egyaránt. Kerülnie kell a szélsõségeket és a kicsapongást. Ez a folyamat csendesen megy végbe és gondos odafigyelést igényel. A belsõ egyensúly megóvásához hozzá tartozik a külsõ rend és a tisztaság is. Soha ne törõdjön a gondokkal és félelmekkel, váljon nyitottá az egyetemes szeretet irányába. Nincs szükség hõsies cselekedetekre, sokkal inkább az elengedésre és az engedékenységre. Idõnként álljon félre egy kicsit, pihenjen meg és várja meg, amíg az élet megtalálja a problémák isteni megoldását. Érzelmek erõssége: Az elõvigyázatos. Óvatos, tartózkodó, néha rideg, szemérmes és tiszta. Csak hosszas kritikus ellenõrzés után hajlandó felmelegedni. Után viszont állhatatos, hûségesen gondoskodó és segítõkész. Érzelmek problémája: A beragadt. Kritikus és hûvös. A szerelmi románcot a hasznosságnak rendeli alá. Csak akkor engedi meg magának a szerelmet, ha minden stimmel. Sokszor zsörtölõdik, hajlamos az irigységre és a megkeseredettségre. Valami különlegesen szép van kibontakozóban Önben, biztosítsa számara a szükséges védelmet és táplálékot. A következõ kérdést tegye fel magának: Mindent megad magának, ami a fejlõdéséhez szükséges? 8/28

9 A cselekedetek törvénye Az Ön születési napjából számított egyjegyû szám megmutatja Önnek, hogy miként nyilvánítja ki a gondolkodását és az érzelmeit a külvilág felé. Megmutatja viselkedését, ahogy a külvilág látja Önt. Ez az összes születési szám közül a leginkább látványos hatás, mivel cselekedeteiben és szavaiban közvetlenül és azonnal érezhetõ módon megjelenik, befolyásolja mindennapjait, jó és rossz szokásait, viselkedését és beszédstílusát 9 - Nyereség Az Ön cselekedetei szintjén jellemzõ a gyarapodás, a szeretet, a nyereség, a kreativitás és a bölcsesség kapcsolata. Szándékait mindig lépésrõl - lépésre körültekintõen valósítsa meg. Ön becsvágyó és temperamentumos egyéniség, ami jó kommunikációs képességgel párosulva jó menedzserré teheti önt. Kedveli a mûvészete és szerelemét mindig szenvedéllyel éli meg. Amikor szerelmes, az lénye mélyéig áthatja. Élete fõ feladata az önmegvalósítás, ehhez végig kell járnia különleges életútját szeretetteljes odaadással. Ha az utat félelembõl, vagy kényelembõl visszautasítja, akkor önmagát tagadja meg. Erõssége: Gyakorlatias szerelem. A gyakorlatias dolgokkal tudja legkönnyebben kifejezni szeretetét társa iránt. Ilyenek a fõzés, a masszírozás. Megbízható, hûséges, szerény és nagyon segítõkész. Problémája: A célszerû szerelem. Számító érzelmek, és hamis alkalmazkodás jellemzi. Túlságosan is kritikus és szigorú. Nyersen fogalmaz, és gyakran meglehetõsen savanyú. Olykor szemérmes, prûd és száraz tud lenni. Ha tudását és kreativitását szeretettel párosítja, akkor minden helyzetbõl nyertesen kerülhet ki. A következõ kérdést tegye fel magának: Mi élete legfõbb célja? 9/28

10 A sors törvénye Ez a szám, ami a születési képlet kiszámítása során a legvégsõ eredményként elõálló egyjegyû szám. Ez a szám gyakorolja a legnagyobb és legintenzívebb hatást az Ön egész életében. Ennek a hatásnak az alárendeltje minden más a képlet számításakor elõálló szám hatása. Minden egyéb Önben meglévõ személyiségjegy, ezen a hatáson keresztül nyilvánul meg. Minden, amit Ön gondol, érez, mond, vagy tesz élete során, azt ennek a számnak a hatása alatt teszi. Az erre a számra jellemzõ kulcsszavak meghatározzák az egész életét, jellemét és sorsát. Kulcsszavak: 1 - Vezetés Vezetés, Teremtés, Akarat, Alkotás, Ego, Önérvényesítés, Kezdet, Életerõ, Férfias erõ, Aktivitás Kezdeményezés, Függetlenség, Szóbeli kifejezés Bolygója: A Nap Ön különösen erõs egyéniség. Új utak, Új módszerek, Új lehetõségek felfedezõje. Ez a képessége már gyerekkorában megmutatkozik. Felelõsséget kell vállalnia az életében és nem szabad átengednie a döntéseket másnak.ne kövesse a jól bevált módszereket, és ne is ismételje önmagát. Engedjen teret az önkifejezésnek. Önnek nagy fokú önállóságra és függetlenségre van szüksége. Arra született, hogy mindig újat és eredetit alkosson, bármilyen területen tevékenykedik. Hajlamos az önzésre, hatalmaskodásra, elhamarkodott cselekedetekre, amennyiben hagyja, hogy az egója uralkodjon Ön felett. Meg kell tanulnia átengedni bizonyos részfeladatokat. Mutasson példát, járjon mindig az élen. Az Ön mögött felsorakozók figyelnek Önre és öntõl várják az irányítást. Szerelemben: Kiváló kezdeményezõ, nem igazán lehet unatkozni Ön mellett. Mindig új ötletekkel áll elõ, melyek lenyûgözik partnerét. Jó azonban, ha egy könnyen alkalmazkodó partnert talál, mert egy önhöz hasonló erõs egyéniséggel sok konfliktusa lesz. Hivatásban: Ön egy született vezetõ, aki megfullad, ha beosztottként kell tevékenykednie. Ott van szükség önre, ahol mindig új ötletekre és kezdeményezõképességre van szükség. Figyelnie kell arra, hogy nem csak az a munka tökéletes, amit Ön személy szerint végez el. Önnek az ötletekre és az irányításra kell koncentrálnia, a részletek kimunkálását nyugodtan rábízhatja az adott területhez sokkal jobban értõre. Nagyon fontos, hogy törekedjen a minél nagyobb fokú önállóságra. A pénz megszerzését ne bízza másra, ne várjon arra, hogy más hozza meg önnek az anyagi siker, ehhez önnek kell cselekednie. 10/28

11 A sors útja Ez a szám, ami a születési képlet kiszámítása során a legvégsõ eredményként elõálló kétjegyû szám. Ennek a számnak a hatása, a második legfontosabb hatást gyakorolja az Ön életében. Ez a szám azt mutatja meg Önnek, hogy milyen úton, milyen módszerek segítségével nyilvánítja ki az életfeladatát. Általában ismételten más és más formában visszatérõ élethelyzeteket jelent, melyeket újra és újra át fog élni élete során, és amik hozzásegítik ahhoz, hogy életfeladatát betölthesse Megvilágosodás Ön derûs kedélyû ember. Az élete csupa öröm, és ha mégis adódik egy-két borús nap, akkor is bízik benne, hogy hamar tovaszáll. Veleszületett tulajdonsága a nagyvonalúság és a szívélyesség, és akkor érzi jól magát, ha ezt az oldalát is megmutathatja. Életét tudatosan és bizakodva éli. Rendkívül sokszínû ember, akiben a szivárvány minden színe megtalálható. Olykor ledönti lábáról egy-két sikertelen pillanat, de hamar talpra áll. Nagyon szilárd jellemû ember Ön akit nem kell félteni, bárhová veti is az élet. Az egyéniségébõl fakadó fényt más életébe is elviszi, így szeretnek a közelében lenni, mert úgy érzik mintha a Nap világítaná õket. Szerelemben: Mint az élet többi területén itt is nagyvonalú. Szívesen kényezteti társát, hogy minél több derûs napot éljenek át együtt. Nehéz idõszakokban is az Ön derûlátása lendíti tovább a kapcsolatot, mely képes új színeket csempészni a kihunyóban lévõ szerelmi életébe. Hivatásban: Tisztában van vele hogyan kell kockáztatni. Jól tud reprezentálni, másokat, vezetni, motiválni. Ön olyan a munkahelyén, mint a Naprendszer központi csillaga a Nap, szinte Ön körül forgolódnak a többiek, mint a kicsinyke bolygók, a hatalmas égitest körül. 11/28

12 A támogatás törvénye avagy, a kiemelt életterületek Ezek a számok azokat az életterületeket jelzik Önnek, ahol kiemelkedõ lehetõségei és képességei vannak. Ezek azok a területek, ahol Ön könnyedén képes elõrejutni az életben. Olyan eszközöket kap segítségül, melyeket felismerve és kihasználva könnyebbé és teljesebbé válik az élete. Itt is tapasztalhat a többletekbõl eredõ nehézségeket, de csak abban az esetben, ha ellenáll azoknak a lehetõségeknek, amiket ezek az életterületek nyújtanak Önnek 1 - Teremtés Ön nagyon érzékeny, mély érzésû, sokszor félreért dolgokat vagy megsértõdik. Nagyon sok szeretetre és megértésre van szüksége. Bíztatást és elismerést vár másoktól. Könnyen sebezhetõ. Hallgatag lehet, az érzelmi energiát feltétlenül le kell vezetnie valamilyen hobbival, vagy sporttal.hatalmas teremtõ erõ lakozik Önben, képes megvalósítani azt, ami más számára lehetetlennek tûnik. Kiváló vezetõ, igazi harcos, olyan valaki aki küzd a nemes eszméért. De óvatosnak kell lennie, mert ha az önzõ egó vezeti csatába, könnyen lépre mehet. 2 - Intuíció Önnek jól mûködik az intuíciója. Jó alkalmazkodik másokhoz és van önben diplomataérzék. Mint a Hold ár - apály hatása olyan erõs hangulathullámzásai lehetnek. Elõfordulhat az alkalmazkodás teljes hiánya is, a hirtelen dühkitörés és agresszív fellépés és kiszámíthatatlanság. Az intuíció erõsen befolyásolja döntéseibe, mindig az elsõ sugallatra hallgasson. 8 - Intelligencia Ön nagyon energikus, független és intelligens. Ügyesen bánik a pénzzel, jó üzletember válhat Önbõl. Kiváló a szervezõ képessége, soha nem veszik el a részletekben. Fontos Önnek a siker és az elismerés. Sokszor hajcsárja környezetének. Problémamegoldó képessége kiváló. Fontos az egyensúly. Nehezen viseli a korlátozást, született vezetõ. Fontos, hogy mindig gyakoroljon Önismeretet, nézzen szembe a valósággal. Sokszor olyan igazságokat lát meg másokban, melyek közlése fájdalmas lehet, ezért meg kell tanulnia diplomatikusan fogalmazni. 12/28

13 9 - Felelõsség Ön látszatra nyugodtnak tûnik, belül azonban hihetetlen feszültség van, nagyfokú tüze, harcos energia. Gyors analitikus gondolkodású, minden helyzetet elemez, szinte folyamatosan kattognak fejében a fogaskerekek. Partnerválasztásnál idealista, a saját képére szeretné formálni társát. Rendkívül jó tanácsadó, de saját tanácsait a maga életében ritkán alkalmazza. Nagylelkû, felelõsségteljes, elõnyben részesíti a tartós kapcsolatokat, úgy barátságban, mint a szerelemben. Meg kell tanulnia, hogy a mások problémái felett érzett felelõsség mellett saját igényeit is szemelõtt tartsa. Ha önmagának nem okoz örömet, akkor nem lesz mibõl adnia másoknak sem. 13/28

14 A tanulás törvénye avagy, az élet nehezebb oldala Ezek a számok azokat az életterületeket jelzik Önnek, ahol az értékítélete nem megfelelõ. Gyakran egyik végletbõl a másikba csap át éppen csak az egyensúlyt nem találja meg. Ezek az Ön életében a legfontosabb leckék, azok a tanulnivalók, amiket mindenképpen el kell sajátítania. Ezeken a területeken találkozik a legtöbb nehézséggel, gyakran úgy érezheti, hogy kerülnie kell az olyan helyzeteket, ahol ezekkel a témákkal szembesülne. Ennek azonban éppen az ellenkezõje igaz, csak az ilyen nehéz helyzetek által válik elsajátíthatóvá a megfelelõ lecke. 3 - Könnyedség Fejlesztenie kell a fantáziáját, társaságba kell járnia. Meg kell tanulnia a kommunikáció aranyszabályait. Egyszer túl sokat beszél, néha feleslegesen, máskor pedig harapófogóval kell kihúzni Önbõl minden mondatot. Legyen a közösség szórakoztatója, tanítója és példaképe. Adjon többet magára, gondolkodjon pozitívan, és árassza el környezetét is pozitív gondolataival. Önszeretetet és a szeretet elfogadását is meg kell tanulnia, hiszen csak így fog tudni másoknak is adni belõle.elõfordul, hogy nem tudja kezelni az elfogadás és befogadás kérdését. A másik végletben pedig korlátlanul beenged minden szembejövõ embert, túlságosan nyitottá és védtelenné válik. Az adás és elfogadás egyensúlya az amit meg kell tanulnia. 4 - Stabilitás Gyakorlatiasságot és türelmet kell tanulnia. Legyen türelmes magával és embertársaival szemben. Meg kell tanulnia a kétkezi munkát, ami nagyon nehezére esik, sokszor kétbalkezes. Ötleteit nehezen valósítja meg a gyakorlatban. Meg kell tanulnia önállóan boldogulni a pénzzel. Túlságosan érzelmes lehet, nincs semmi ami idekötné a földre. Olyan területet kell keresnie, ahol fejlõdhet a kézügyessége. Ennek a számnak a hiánya jelenthet még problémákat szexualitás területén. Erõtlen, gyengéd, naiv lélekre utal. A másik végletben pedig túlságosan keménnyé is válhat. A józan paraszti eszére kell hallgatnia, meg kell tanulnia mi a kézzelfogható valóság, és hogy mûködik ez a világ. 14/28

15 5 - Változás A szabadsággal nem tud mit kezdeni, a belsõ erõ, a középpont, a vezetõi képesség hiányzik belõle. Képtelen határozott lenni, szétszórt és meggondolatlan. Reális célokat kell maga elé tûznie, következetesebben kell dolgoznia. Hithiányos lehet, emiatt váratlan helyzetekben könnyen talajvesztetté válhat. Nehezen viseli a gyors változást. Az ellenkezõ végletben pedig meglehet, hogy képtelen megállapodni valaki, vagy valami mellett. Meg kell tanulnia a hitére hagyatkozni, az mindig segít majd átvészelni a nehéz idõszakot. 6 - Harmónia A válaszúti sorskérdés problémája. Nehezen dönt, képtelen a szívére hallgatni, de az ellenkezõ végletben elõfordul, hogy állandóan csak a szívére figyel, az eszét figyelmen kívül hagyja. Elidegenedhet a szüleitõl, és meglehet, hogy nem a család a legfontosabb az életében. Nem szeret gondoskodni másokról, de az is lehet, hogy a másik végletben túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. Meglehetõsen szórakozott, rossz az emlékezõképessége. Az egyik végletben egyáltalán nincs szépérzéke, a másik végletben pedig csak a felszínre figyel, és azt helyezi elõtérbe. Meg kell tanulnia harmóniát teremteni önmagában, akkor a külvilágban is meg fogja találni. 15/28

16 Ez a kötet az Ön lehetséges kiaknázatlan képességeirõl szól és a benne rejlõ kilenc lehetõség, ami megváltoztathatja az Ön életét 16/28

17 A számmisztikai mátrix 9 titka A számmisztikai mátrix valójában egy energetikai térkép, mely megmutatja Önnek, hogy a születési képletében szereplõ számok nem csak külön-külön, hanem összefüggésében is értelmezhetõek. Ezeket az összefüggéseket, az úgynevezett számsíkok mutatják meg. Egy számsíkot három összefüggõ szám kapcsolata alkotja, ezek a számok a mátrixban valamilyen formában, függõlegesen, vízszintesen, vagy átlósan érintkeznek egymással. A születési mátrixban megkülönböztetünk teljes és üres számsíkokat. Teljes síknak azokat a számkapcsolatokat nevezzük, melyekben mindhárom az összefüggésben szereplõ szám megtalálható. A teljes sík annál nagyobb energiát képvisel, minél több szám található benne. Üres síknak azokat a számkapcsolatokat nevezzük melyekben a három összefüggõ szám közül egyik sem található meg. Ezek az üres síkok átlagon felüli érzékenységet és különleges képességeket jelölnek. Az Ön személyes születési mátrixa A születési mátrix azokat a számokat tartalmazza, amelyek az Ön születési dátumában közvetlenül megjelennek. Ezek a számok, illetve az ezek által képzett számsíkok olyan tulajdonságokat és képességeket jelölnek az Ön életében, melyen veleszületett módon adottak, azokért nem kell megküzdenie, illetve nem egy hosszú tanulási folyamat eredményeképpen kapja meg õket, hanem elve rendelkezésére állnak és általában már gyerekkorban éreztetik hatásukat. 17/28

18 Szaturnusz síkja Ez a sík Önt az állandó változások és a "balsors" közvetítésével türelmességre és kitartásra tanítja. A Szaturnusz bolygó leckéi összefüggnek a vállalt életfeladat teljesítésével. Már gyerek és ifjú korában is, de az élet bizonyos szakaszaiban és meghatározott területeken próbáknak van kitéve, amik egészen addig ismétlõdnek változatos formában, amíg az illetõ tudatára nem ébred és nem követi el többé ugyanazt a hibát. Önnek nagyon fontos élete során a szeretet és a folyamatos bátorítás. Energia síkja Ez a lehetõ legmagasabb energiával bíró sík. A hatása alatt született ember rendkívül tetterõs. Önnek annyi energiája van, hogy az a legfõbb problémája hogyan vezesse le. Rendkívüli módon hiperaktív, nem tûr semmiféle tilalmat, vagy korlátozást. Ha energiája megzavarodik képtelenné válik a legkisebb összpontosításra. Ilyenkor könnyen elbátortalanodik. Ez a sík a sikeres sportolók, bajnokok síkja, de általában véve sikeresnek mondhatja magát az az ember, akinek teljes ez a síkja. 18/28

19 Az Ön személyes lehetõségeinek mátrixa A lehetõségek mátrixa tartalmaz minden olyan számot, mely a születési számmisztikai képletében közvetlen, vagy közvetett módon megjelenik. Közvetlen módon a születési dátum számait, közvetett módon pedig azokat a számokat melyek a képlet számítása során részeredményként, vagy konkrét életterületet jelzõ számként megjelennek. Ez a mátrix tartalmazza a születési mátrix számait is egyesítve azokat a számítás során kapott számokkal. Az egyesítés során olyan számsíkok is teljessé válnak, amelyek a születési mátrixban hiányos síkként jelentek meg. Ezáltal lehetõséget adnak olyan területek kiteljesítésére is, melyek veleszületett képességekként ugyan nem jelentek meg, de egy tanulási folyamat eredményeképpen megkaphatjuk õket. Ezeknek a síkoknak a hatása általában inkább az érett felnõtt korra jellemzõ, amikor a tapasztalások folyamán lehetõség volt az adott terület kimunkálására. Valójában ezek is veleszületett képességek, de nem értelemszerûen jelennek meg az Ön életében, kizárólag akkor, ha hajlandó keményen megdolgozni azért, hogy kiteljesítse azokat. 19/28

20 Ez a kötet az Ön életének tizenkét titkáról szól és a benne rejlõ tizenkét életterület törvényei 20/28

21 Az Ön életének 12 mágikus titka A személyes jantra egy olyan mágikus négyzet, mely a születési képletbõl kiindulva 3 x 4, azaz a 12 legfontosabb életterületre, illetve tulajdonságra nézve ad Önnek útmutatást. Az egyes számok az Ön egész életére nézve hatással vannak az adott területre, megmutatják, hogy miként éli meg azt a területet, illetve hogyan viselkedik adott szituációba kerülve. Ha jobban megvizsgálja életében az adott területet szembesülhet vele, hogy mi az amit eddig figyelmen kívül hagyott, illetve melyek azok a területek, ahol mindig is tudatában volt ennek a tulajdonságnak. A Jantra mágikus négyzet különlegessége, és kiszámításának lényege, hogy akár függõlegesen az oszlopokat, akár vízszintesen a sorokat, akár átlósan adjuk össze a négy számot, és a kapott kétjegyû számot egyetlen számjegyre redukáljuk, mindig ugyanazt a számot kapjuk. Az alábbiakban újra megmutatom az Ön születési képletébõl származó hiányszámokat, vagyis a tanulás törvényeit és a többletszámokat, vagyis a támogatás törvényeit. Figyelje meg, hogy mely számok, melyik életterületen jelennek meg ezek közül az élet 12 titkát tartalmazó mágikus négyzetben, mert ezeken a területeken lesz képes megtanulni az életben szükséges leckéket, illetve ezeken a területeken kap támogatást az élettõl. Hiányszám(ok): 3,4,5,6 Többletszám(ok): 1,2,8,9 Hó Nap Év Sors Energia és lelkesedés Család Nagylelküség Emberszeretet Intuició Életöröm Karma Szerelem Pénz Önfejlesztés Lehetõségek Filozófia /28

22 Az energia és lelkesedés törvénye Ez az az életterület, ahol Ön a legnagyobb energiát képes befektetni. Ezen a területen a legnagyobb az Ön lelkesedése is. Ez azt jelenti, hogy ezen a területek képes leginkább mozgósítani az Önben lévõ energiákat, és az itt végzett bárminemû tevékenység egyben a legnagyobb lelkesedéssel tölti el. 8 - Pénz, hatalom Ön akkor a leglelkesebb, ha pénz és a hatalom közelében lehet. Nagyratörõ, minden energiát befektet annak érdekében, hogy anyagi céljait elérje. Rendkívül makacs, céljai elérése érdekében nem riad vissza a kemény munkától sem. A család és a barátok törvénye Ez a szám megmutatja Önnek milyen viszonyt ápol az Önhöz közelálló barátokkal és a szeretteivel. Megtudhatja belõle, hogy milyen típusú kapcsolatot épít szeretteivel, milyen területen képes segíteni, támogatni Õket. Általában véve milyen a hozzáállása családi és baráti kapcsolatokhoz 3 - Könnyedség, szórakoztatás Ön igazán örömét leli az emberi kapcsolataiban. Szeret a családja, vagy barátai körében lenni. Jól kommunikál, van humorérzéke, ezért kedvelt ember minden társaságban, és otthon is. Könnyedén létesít új kapcsolatokat. Szereti felhõtlenül szórakoztatni környezetét. Egy valamire viszont oda kell figyelnie, a könnyedség sokszor felszínességbe veszik. Hajlamos a komoly dolgokra is viccesen reagálni, ami konfliktusok forrása lehet. 22/28

23 A nagylelkûség törvénye Ez a szám megmutatja Önnek, hogy mely életterületeken tanúsít nagylelkûséget. Mik azok az élethelyzetek, ahol képes "áldozatokat" hozni anélkül, hogy azokat valódi "áldozatként" fogná fel. Mik azok a dolgok, amiket képes bõkezûen osztani, anélkül, hogy Önnek kevesebb jutna belõle. Mi az amire nem sajnálja az idejét, és energiáját, akkor sem ha másért teszi, amit tesz. 6 - Gondoskodás Nagylelkûen bánik az energiával, ha a családról, vagy barátokról van szó. Mindent megtenne annak érdekében, hogy boldognak lássa szeretteit. Ha másokon kell segítenie, mindig önként vállalkozik, akár saját erejét is meghaladó feladatokra. Mindenét odaadja annak érdekében, hogy környezete érezhesse mindent átölelõ szeretetét. Soha nem fukarkodik a gondoskodással. Bõkezûen áldoz arra, hogy a családi, vagy baráti összejövetelek alkalmával mindenki kapjon egy kicsit szeretõ gondoskodásából. 23/28

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal?

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? 15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter Hajlandó vagy szembenézni Önmagaddal? Honnan tudhatom meg hol

Részletesebben

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

Mit jelent a neved és hogyan számolj vele?

Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Hogyan tudhatom

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk?

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? 2 A lovak a környezetre nagyfokú érzékenységgel reagálnak. Az emberek képesek arra, hogy mást mondjanak, mint amit testük mutat. A lovak ezzel szemben nem csak

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas.

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas. A párválasztás nehézségei Minek alapján válasszak? Legalább 2 diploma, 1 Phd, 26 év, 187 cm, havi 300 nettó Hú de jó nő Páros élet Hármas életforma Unokák, nyugdíj Leválás Házastárs halála Egyéni élet

Részletesebben

2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat. Ha

Részletesebben

A saját tanulási stílus felmérése a Kolb-féle tanulási ciklus alapján

A saját tanulási stílus felmérése a Kolb-féle tanulási ciklus alapján A saját tanulási stílus felmérése a Kolb-féle tanulási ciklus alapján Az LSI leírja, hogyan tanul ön, hogyan dolgozza fel az elméleteket és az életében adódó mindennapi helyzeteket. Tudjuk, hogy mindenki

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek!

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! ! Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! Bár Jó estét kívánok! helyett nem mondhatjuk azt, hogy százhuszonhárom ettől függetlenül számokkal bármit kifejezhetünk, beleértve az

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

M A N A G E H O G A N D E V E L O P. BEOSZTOTT IRÁNYíTÁSI TECHNIKÁK. Riport tulajdonosa: Jane Average. Azonosító: UH Dátum: június 22.

M A N A G E H O G A N D E V E L O P. BEOSZTOTT IRÁNYíTÁSI TECHNIKÁK. Riport tulajdonosa: Jane Average. Azonosító: UH Dátum: június 22. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E BEOSZTOTT IRÁNYíTÁSI TECHNIKÁK Riport tulajdonosa: Jane Average Azonosító: UH002959 Dátum: 2010. június 22. 2 0 0 9 H O G A N A S S

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT!

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! GYAKORLATSOR AZ ÉLETCÉL MEGTALÁLÁSÁHOZ Ezt a gyakorlatsort szabadon terjesztheted, továbbküldheted, azzal a feltétellel, hogy a tartalmán és formáján semmit nem változtatsz

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Kell-e óvoda minden gyereknek?

Kell-e óvoda minden gyereknek? 2010 február 19. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A következő hetekben sok családban lesz akkut téma, hogy melyik óvodába menjen a gyerek. Amelyik közel van?

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re?

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re? IMOLAI JUDIT Asztrológus előrejelzése Tel: 20/9462293 E-mail: judit.imolai@astrologia.hu A Jupiter évében Te magad teremtheted meg szerencsédet. Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben