A könyv, amely személyesen Önnek szól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyv, amely személyesen Önnek szól"

Átírás

1 A könyv, amely személyesen Önnek szól és a benne rejlõ használati útmutató az Ön sikeres életéhez 1/28

2 Hogyan válik a számmisztikai elemzés az Ön személyes iránytûjévé? avagy a hatékony önismeret lépései Amikor Ön vásárol a egy TV-t, akkor adnak hozzá egy használati utasítást, amibõl röviden, tömören megismerheti, hogy milyen lehetõségek, milyen kényelmi szolgáltatások azok, amiket élvezhet azáltal, hogy megvásárolta a készüléket. Amikor Ön megszületett, akkor Önhöz nem kapott az édesanyja ilyen leírást, sõt Ön sem kapott ilyet, amikor átvette az elsõ személyi igazolványát. Ez nagy hiányosság, mivel ahány ember él ezen a földön annyiféleképpen mûködik, minden embernek megvannak a maga lehetõségei, képességei és korlátai. Ezek a lehetõségek, képességek és korlátok azok, amelyek mentén zajlik az élete. Ezek segítségével reagál a mindennapok történéseire, hozza meg döntéseit. Amennyiben ez így van, úgy Önnek is szüksége van használati útmutatóra saját magához, amelybõl megismerheti azt az egyedülálló lehetõséget, amit az élete tartogat az Ön számára. Van egy dolog, ami miatt mégsem kell reklamálnia a teremtõnél a nyomtatott használati utasítás miatt, ez pedig az a lehetõsége, amelyet az Ön születési dátuma tartogat. A születési dátum nem más, mint egy lenyomat, egy bélyegzõ, ami tartalmazza azoknak a hatásoknak az összességét, melyeknek eredõje az Ön születése pillanatában érvényesült. Ezeknek a hatásoknak az eredõje "rányomta" Önre a bélyegét, ezért egész életében a folyamatosan változó lehetõségekre és élményekre a születéskori lenyomat hatására fog reagálni. Ezt a lenyomatot, egyszerûen típusnak is nevezhetjük. Ön Testi, Lelki, Szellemi és sok más egyéb értelemben bizonyos embertípushoz tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy pontosan mindenre ugyanúgy fog reagálni, mint más ugyanebben a típusba tartozó ember, de meglehet, hogy reakciói sokban hasonlítani fognak egymáshoz.persze, most felteheti a legfontosabb kifogást, ami ezzel kapcsolatban felmerülhet! Akkor most minden ember, aki ugyanazon a napon született egyforma? A válasz igen is meg nem is. Természetesen, még a 2 perc eltéréssel született egypetéjû ikrek sem egyformák teljesen, sem viselkedésben, sem pedig megjelenésben. A kielégítõ válasz erre a kérdésre az lehet, hogy az egy napon született emberek sok helyzetben hasonlóan reagálnak, de ennek ellenére nem egyformák, mivel ugyanannak a típusnak más és más aspektusát mutatják meg. Ez azt jelenti, hogy egy típusnak is több arca lehet. Gondoljon csak a pénzérmére, aminek legalább két oldala van. A típusoknak is legalább két arca lehetséges. Az a két véglet, ami egyetlen témakörhöz tartozik, a kettõ között pedig van egy középút, ami az aktuális típus kiegyensúlyozott állapotát jelenti. Mivel egy ember nem csak egyféleképpen sorolható típusokba, hanem különbözõ szinteken, mint például a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedetek, hogy csak a legalapvetõbbeket említsem, így ezek a szintek is különbözõ módon hatnak egymásra, és még az egy napon születettek között is igen jelentõs különbségeket eredményeznek. 2/28

3 Hogyan olvassam ezt az elemzést? Az a személyre szabott számmisztikai elemzés amit Ön most a kezében tart nem más mint egy HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ! Egy olyan leírás, amely tartalmazza az Önben rejlõ lehetõségek és korlátok legsarkalatosabb pontjait. Ez az elemzés a kiindulópontja egy olyan önismereti munkának, mely elvezeti Önt oda, hogy képes legyen felismerni azokat a lehetõségeket, melyeket kihasználva teljesebb életet élhet. Azáltal, hogy felismeri a korlátait, és hiányosságait Ön képessé válhat arra, hogy megbékélve saját magával egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet éljen Persze egy ilyen munka hosszú idõt vesz igénybe, sok fáradtságot, sok szembenézést kíván Öntõl, de az eredmény miatt, ami egy TELJESEBB ÉLET megéri befektetni ezt a munkát. Meglehet, hogy ebben az elemzésben ellentmondásokra bukkan majd. Egymásnak sokszor ellentmondó jelentéseket olvashat. Gondoljon csak bele, hogy hány ellentmondás van az Ön életében, önmagával szemben, amit képtelen egyik napról a másikra feloldani. Egy elemzéstõl sem várhatja el, hogy ellentmondásoktól mentes legyen, hiszen semmi mást nem ad, mint tükröt tart Önnek. "EZ VAGY TE!". Meglehet talál benne olyan kijelentéseket, amelyen nem 100%-ban igazak Önre nézve, ez sem baj. Próbáljon a dolgok mélyére ásni tegye fel magának a szükséges kérdéseket. "TÉNYLEG ILYEN VAGYOK?". Ha õszínte önmagához a válaszok néha megdöbbentõek tudnak lenni. Használja ezt az elemzést egy gondolatébresztõnek. Idõrõl, idõre vegye elõ és olvassa el újra, és meglátja, hogy melyek azok a területek, ahol képes volt elõre lépni, és hol vannak azok a feladatok, amiken dolgoznia kell még. Ehhez kívánok Önnek nagyon jó olvasást, és sikeres önismeretet Tisztelettel, maradok a szolgálatában: Schilling Péter 3/28

4 Ez a kötet az Ön születésének hét titkáról szól és a benne rejlõ hét törvény, ami meghatározza az Ön sorsát 4/28

5 A születési képlet számítása Az Ön számmisztikai születési képlete úgy áll elõ, hogy az Ön születési dátumában, minden egyes számban külön-külön (Évszázad, Évtized, Hónap, Nap) szereplõ összes számjegyet összeadjuk egymással egészen addig, amíg egyjegyû számokat nem kapunk. Az így kapott egyjegyû számokat (Évszám, Hónapszám, Napszám) szintén összeadjuk egymással, így megkapjuk a sorsútszámot, ami az összeadásokból eredõ kétjegyû szám, és a sorsszámot, ami az sorsútszám számjegyeinek összeadásából eredõ egyjegyû szám. A születési képlet kiszámítása után megvizsgáljuk, hogy a számítás végeredményei és részeredményei szempontjából mely számok azok amelyek egyáltalán nem fordulnak elõ a születési képlet kiszámítása során, ezek a számok az úgynevezett hiányszámok. Illetve mely számok azok, melyek a képlet felállítása során visszatérõen is megjelennek, akár többjegyû, akár egyjegyû számok részeként, ezek lesznek az úgynevezett többletszámok. Az Ön személyes születési képlete Születési év Hónap Nap Évszám Hónapszám Napszám Sorsútszám Sorsszám > 19 => 10 --> 1 Hiányszám(ok): 3,4,5,6 Többletszám(ok): 1,2,8,9 5/28

6 A születési képlet hét legfontosabb része Évszám meghatározza az alapkaraktert,a gondolkodásmód ot, vagyis a gondolkodás törvényét. Hónapszám Napszám Sorsútszám Sorsszám meghatározza a belsõ személyiséget,az érzelemvilágot, vagyis az érzelmek törvényét meghatározza, hogy miképpen nyilvánul meg a belsõ személyiség a külvilág felé, milyen a viselkedése, vagyis a cselekedetek törvénye. azt mutatja meg, hogy mi az út, amin keresztül képes eljutni a földi céljának beteljesítéséhez, vagyis a sors útjának törvénye. azt mutatja meg, hogy mi a feladat, amit élete során be kell töltenie, mi a sorsa, vagyis a sors törvénye Többletszám(ok) azt mutatja meg, hogy melyek azok a képességek, illetve feladatok, amikre különösen oda kell figyelnie élete során, vagyis a támogatás törvénye. Hiányszám(ok) azt mutatja meg, hogy mik azok területek az életben, amikkel kapcsolatos értékítélete nincs a helyén, mik azok a dolgok amiket a leginkább meg kell tanulnia, vagyis a tanulás törvénye. Elõfordulhat, hogy az Ön születési képletében valamelyik szám a hét közül ismétlõdik, ebben az esetben az ismétlõdõ számokat (például:az érzelmek és a cselekedetek számát) összevonva értelmezi a kötet, természetesen ez semmit nem von le az elemzés értékébõl. 6/28

7 A gondolkodás törvénye Az Ön születési évébõl számított egyjegyû szám megmutatja Önnek, hogy milyen hatások befolyásolják a tudatos és tudattalan gondolatait. A racionális gondolatok és a tudattalan intuíciók egyaránt alárendeltek ennek a hatásnak. Ezek olyan hatások, amik sokszor belül láthatatlanul zajlanak. A külvilág felé csupán áttételesen a szavak és cselekedetek által jelennek meg. 2 - Változás Az Ön gondolatai szintjén jellemzõ a folyamatos átalakulás és haladás. Minden változás amit megél szerencsés fordulatot hoz az életében, és hozzájárul annak gazdagításához. Minden átalakulás, új és nagyobb stabilitást és biztonságot hoz az életébe. A szükségessé vált változás azt jelenti, hogy valami régi már elvesztette az egyensúlyát. Az új mindig felrázza. Erõssége: A konzervatív. Ön felelõsségteljes és megbízható ember. Ragaszkodik a tiszta szabályokhoz és a határokhoz. Mindig a törvény, a rend és a hagyomány képviselõje. Nagyra becsüli az egyenességet, komolyságot, fegyelmet, belsõ szilárdságot és a becsületességet. Keresi az egyszerûséget az életben. Mindig készen áll elfogadni egy nagy felelõsséggel járó feladatot. Problémája: A borulátó. Túlságosan szigorú magához és másokhoz. Az õsbizalom az ami hiányzik, ez azt jelenti, hogy alapvetõ joga van a szeretetre és a bõségre, mivel embernek született erre a földre. Nem képes spontán módon cselekedni, mindig elõrelátó, félénk, merev, depresszív. Ijesztõen ragaszkodik a normákhoz és múlthoz. Fukar és kicsinyes tud lenni. Egy valami állandó a változás. Egy valami bizonyos, a bizonytalanság. A következõ kérdéseket tegye fel magának: Milyen külsõ és belsõ változások várhatók az életében? Mihez ragaszkodik még? 7/28

8 Az érzelmek törvénye Az Ön születési hónapjából számított egyjegyû szám meghatározza az Ön érzelemvilágára gyakorolt hatásokat. Megmutatja, hogy milyen módon éli meg érzelmeit, hogyan reagál érzelmileg az Önt érõ külsõ és belsõ hatásokra, gondolatokra. Ez a hatás már sokkal látványosabb, mint a gondolatokra, gyakorolt hatás, hiszen az érzelmi megnyilvánulások gyakran közvetlen testi reakciókat váltanak ki, melyek a testbeszédbõl is jól kiolvashatóak 8 - Megfontoltság Az Ön érzelmei szintjén jellemzõ a virágzó belsõ és külsõ gazdagság. Mindig óvatos és körültekintõ. Ön az élet minden területén egyenletesen fejlõdik, fokozatosan bontakoztatja ki rejtett képességeit. Ez a fokozatos fejlõdés egyensúlyt teremt, mely hatással van az anyagiakra és az emberi kapcsolatokra egyaránt. Kerülnie kell a szélsõségeket és a kicsapongást. Ez a folyamat csendesen megy végbe és gondos odafigyelést igényel. A belsõ egyensúly megóvásához hozzá tartozik a külsõ rend és a tisztaság is. Soha ne törõdjön a gondokkal és félelmekkel, váljon nyitottá az egyetemes szeretet irányába. Nincs szükség hõsies cselekedetekre, sokkal inkább az elengedésre és az engedékenységre. Idõnként álljon félre egy kicsit, pihenjen meg és várja meg, amíg az élet megtalálja a problémák isteni megoldását. Érzelmek erõssége: Az elõvigyázatos. Óvatos, tartózkodó, néha rideg, szemérmes és tiszta. Csak hosszas kritikus ellenõrzés után hajlandó felmelegedni. Után viszont állhatatos, hûségesen gondoskodó és segítõkész. Érzelmek problémája: A beragadt. Kritikus és hûvös. A szerelmi románcot a hasznosságnak rendeli alá. Csak akkor engedi meg magának a szerelmet, ha minden stimmel. Sokszor zsörtölõdik, hajlamos az irigységre és a megkeseredettségre. Valami különlegesen szép van kibontakozóban Önben, biztosítsa számara a szükséges védelmet és táplálékot. A következõ kérdést tegye fel magának: Mindent megad magának, ami a fejlõdéséhez szükséges? 8/28

9 A cselekedetek törvénye Az Ön születési napjából számított egyjegyû szám megmutatja Önnek, hogy miként nyilvánítja ki a gondolkodását és az érzelmeit a külvilág felé. Megmutatja viselkedését, ahogy a külvilág látja Önt. Ez az összes születési szám közül a leginkább látványos hatás, mivel cselekedeteiben és szavaiban közvetlenül és azonnal érezhetõ módon megjelenik, befolyásolja mindennapjait, jó és rossz szokásait, viselkedését és beszédstílusát 9 - Nyereség Az Ön cselekedetei szintjén jellemzõ a gyarapodás, a szeretet, a nyereség, a kreativitás és a bölcsesség kapcsolata. Szándékait mindig lépésrõl - lépésre körültekintõen valósítsa meg. Ön becsvágyó és temperamentumos egyéniség, ami jó kommunikációs képességgel párosulva jó menedzserré teheti önt. Kedveli a mûvészete és szerelemét mindig szenvedéllyel éli meg. Amikor szerelmes, az lénye mélyéig áthatja. Élete fõ feladata az önmegvalósítás, ehhez végig kell járnia különleges életútját szeretetteljes odaadással. Ha az utat félelembõl, vagy kényelembõl visszautasítja, akkor önmagát tagadja meg. Erõssége: Gyakorlatias szerelem. A gyakorlatias dolgokkal tudja legkönnyebben kifejezni szeretetét társa iránt. Ilyenek a fõzés, a masszírozás. Megbízható, hûséges, szerény és nagyon segítõkész. Problémája: A célszerû szerelem. Számító érzelmek, és hamis alkalmazkodás jellemzi. Túlságosan is kritikus és szigorú. Nyersen fogalmaz, és gyakran meglehetõsen savanyú. Olykor szemérmes, prûd és száraz tud lenni. Ha tudását és kreativitását szeretettel párosítja, akkor minden helyzetbõl nyertesen kerülhet ki. A következõ kérdést tegye fel magának: Mi élete legfõbb célja? 9/28

10 A sors törvénye Ez a szám, ami a születési képlet kiszámítása során a legvégsõ eredményként elõálló egyjegyû szám. Ez a szám gyakorolja a legnagyobb és legintenzívebb hatást az Ön egész életében. Ennek a hatásnak az alárendeltje minden más a képlet számításakor elõálló szám hatása. Minden egyéb Önben meglévõ személyiségjegy, ezen a hatáson keresztül nyilvánul meg. Minden, amit Ön gondol, érez, mond, vagy tesz élete során, azt ennek a számnak a hatása alatt teszi. Az erre a számra jellemzõ kulcsszavak meghatározzák az egész életét, jellemét és sorsát. Kulcsszavak: 1 - Vezetés Vezetés, Teremtés, Akarat, Alkotás, Ego, Önérvényesítés, Kezdet, Életerõ, Férfias erõ, Aktivitás Kezdeményezés, Függetlenség, Szóbeli kifejezés Bolygója: A Nap Ön különösen erõs egyéniség. Új utak, Új módszerek, Új lehetõségek felfedezõje. Ez a képessége már gyerekkorában megmutatkozik. Felelõsséget kell vállalnia az életében és nem szabad átengednie a döntéseket másnak.ne kövesse a jól bevált módszereket, és ne is ismételje önmagát. Engedjen teret az önkifejezésnek. Önnek nagy fokú önállóságra és függetlenségre van szüksége. Arra született, hogy mindig újat és eredetit alkosson, bármilyen területen tevékenykedik. Hajlamos az önzésre, hatalmaskodásra, elhamarkodott cselekedetekre, amennyiben hagyja, hogy az egója uralkodjon Ön felett. Meg kell tanulnia átengedni bizonyos részfeladatokat. Mutasson példát, járjon mindig az élen. Az Ön mögött felsorakozók figyelnek Önre és öntõl várják az irányítást. Szerelemben: Kiváló kezdeményezõ, nem igazán lehet unatkozni Ön mellett. Mindig új ötletekkel áll elõ, melyek lenyûgözik partnerét. Jó azonban, ha egy könnyen alkalmazkodó partnert talál, mert egy önhöz hasonló erõs egyéniséggel sok konfliktusa lesz. Hivatásban: Ön egy született vezetõ, aki megfullad, ha beosztottként kell tevékenykednie. Ott van szükség önre, ahol mindig új ötletekre és kezdeményezõképességre van szükség. Figyelnie kell arra, hogy nem csak az a munka tökéletes, amit Ön személy szerint végez el. Önnek az ötletekre és az irányításra kell koncentrálnia, a részletek kimunkálását nyugodtan rábízhatja az adott területhez sokkal jobban értõre. Nagyon fontos, hogy törekedjen a minél nagyobb fokú önállóságra. A pénz megszerzését ne bízza másra, ne várjon arra, hogy más hozza meg önnek az anyagi siker, ehhez önnek kell cselekednie. 10/28

11 A sors útja Ez a szám, ami a születési képlet kiszámítása során a legvégsõ eredményként elõálló kétjegyû szám. Ennek a számnak a hatása, a második legfontosabb hatást gyakorolja az Ön életében. Ez a szám azt mutatja meg Önnek, hogy milyen úton, milyen módszerek segítségével nyilvánítja ki az életfeladatát. Általában ismételten más és más formában visszatérõ élethelyzeteket jelent, melyeket újra és újra át fog élni élete során, és amik hozzásegítik ahhoz, hogy életfeladatát betölthesse Megvilágosodás Ön derûs kedélyû ember. Az élete csupa öröm, és ha mégis adódik egy-két borús nap, akkor is bízik benne, hogy hamar tovaszáll. Veleszületett tulajdonsága a nagyvonalúság és a szívélyesség, és akkor érzi jól magát, ha ezt az oldalát is megmutathatja. Életét tudatosan és bizakodva éli. Rendkívül sokszínû ember, akiben a szivárvány minden színe megtalálható. Olykor ledönti lábáról egy-két sikertelen pillanat, de hamar talpra áll. Nagyon szilárd jellemû ember Ön akit nem kell félteni, bárhová veti is az élet. Az egyéniségébõl fakadó fényt más életébe is elviszi, így szeretnek a közelében lenni, mert úgy érzik mintha a Nap világítaná õket. Szerelemben: Mint az élet többi területén itt is nagyvonalú. Szívesen kényezteti társát, hogy minél több derûs napot éljenek át együtt. Nehéz idõszakokban is az Ön derûlátása lendíti tovább a kapcsolatot, mely képes új színeket csempészni a kihunyóban lévõ szerelmi életébe. Hivatásban: Tisztában van vele hogyan kell kockáztatni. Jól tud reprezentálni, másokat, vezetni, motiválni. Ön olyan a munkahelyén, mint a Naprendszer központi csillaga a Nap, szinte Ön körül forgolódnak a többiek, mint a kicsinyke bolygók, a hatalmas égitest körül. 11/28

12 A támogatás törvénye avagy, a kiemelt életterületek Ezek a számok azokat az életterületeket jelzik Önnek, ahol kiemelkedõ lehetõségei és képességei vannak. Ezek azok a területek, ahol Ön könnyedén képes elõrejutni az életben. Olyan eszközöket kap segítségül, melyeket felismerve és kihasználva könnyebbé és teljesebbé válik az élete. Itt is tapasztalhat a többletekbõl eredõ nehézségeket, de csak abban az esetben, ha ellenáll azoknak a lehetõségeknek, amiket ezek az életterületek nyújtanak Önnek 1 - Teremtés Ön nagyon érzékeny, mély érzésû, sokszor félreért dolgokat vagy megsértõdik. Nagyon sok szeretetre és megértésre van szüksége. Bíztatást és elismerést vár másoktól. Könnyen sebezhetõ. Hallgatag lehet, az érzelmi energiát feltétlenül le kell vezetnie valamilyen hobbival, vagy sporttal.hatalmas teremtõ erõ lakozik Önben, képes megvalósítani azt, ami más számára lehetetlennek tûnik. Kiváló vezetõ, igazi harcos, olyan valaki aki küzd a nemes eszméért. De óvatosnak kell lennie, mert ha az önzõ egó vezeti csatába, könnyen lépre mehet. 2 - Intuíció Önnek jól mûködik az intuíciója. Jó alkalmazkodik másokhoz és van önben diplomataérzék. Mint a Hold ár - apály hatása olyan erõs hangulathullámzásai lehetnek. Elõfordulhat az alkalmazkodás teljes hiánya is, a hirtelen dühkitörés és agresszív fellépés és kiszámíthatatlanság. Az intuíció erõsen befolyásolja döntéseibe, mindig az elsõ sugallatra hallgasson. 8 - Intelligencia Ön nagyon energikus, független és intelligens. Ügyesen bánik a pénzzel, jó üzletember válhat Önbõl. Kiváló a szervezõ képessége, soha nem veszik el a részletekben. Fontos Önnek a siker és az elismerés. Sokszor hajcsárja környezetének. Problémamegoldó képessége kiváló. Fontos az egyensúly. Nehezen viseli a korlátozást, született vezetõ. Fontos, hogy mindig gyakoroljon Önismeretet, nézzen szembe a valósággal. Sokszor olyan igazságokat lát meg másokban, melyek közlése fájdalmas lehet, ezért meg kell tanulnia diplomatikusan fogalmazni. 12/28

13 9 - Felelõsség Ön látszatra nyugodtnak tûnik, belül azonban hihetetlen feszültség van, nagyfokú tüze, harcos energia. Gyors analitikus gondolkodású, minden helyzetet elemez, szinte folyamatosan kattognak fejében a fogaskerekek. Partnerválasztásnál idealista, a saját képére szeretné formálni társát. Rendkívül jó tanácsadó, de saját tanácsait a maga életében ritkán alkalmazza. Nagylelkû, felelõsségteljes, elõnyben részesíti a tartós kapcsolatokat, úgy barátságban, mint a szerelemben. Meg kell tanulnia, hogy a mások problémái felett érzett felelõsség mellett saját igényeit is szemelõtt tartsa. Ha önmagának nem okoz örömet, akkor nem lesz mibõl adnia másoknak sem. 13/28

14 A tanulás törvénye avagy, az élet nehezebb oldala Ezek a számok azokat az életterületeket jelzik Önnek, ahol az értékítélete nem megfelelõ. Gyakran egyik végletbõl a másikba csap át éppen csak az egyensúlyt nem találja meg. Ezek az Ön életében a legfontosabb leckék, azok a tanulnivalók, amiket mindenképpen el kell sajátítania. Ezeken a területeken találkozik a legtöbb nehézséggel, gyakran úgy érezheti, hogy kerülnie kell az olyan helyzeteket, ahol ezekkel a témákkal szembesülne. Ennek azonban éppen az ellenkezõje igaz, csak az ilyen nehéz helyzetek által válik elsajátíthatóvá a megfelelõ lecke. 3 - Könnyedség Fejlesztenie kell a fantáziáját, társaságba kell járnia. Meg kell tanulnia a kommunikáció aranyszabályait. Egyszer túl sokat beszél, néha feleslegesen, máskor pedig harapófogóval kell kihúzni Önbõl minden mondatot. Legyen a közösség szórakoztatója, tanítója és példaképe. Adjon többet magára, gondolkodjon pozitívan, és árassza el környezetét is pozitív gondolataival. Önszeretetet és a szeretet elfogadását is meg kell tanulnia, hiszen csak így fog tudni másoknak is adni belõle.elõfordul, hogy nem tudja kezelni az elfogadás és befogadás kérdését. A másik végletben pedig korlátlanul beenged minden szembejövõ embert, túlságosan nyitottá és védtelenné válik. Az adás és elfogadás egyensúlya az amit meg kell tanulnia. 4 - Stabilitás Gyakorlatiasságot és türelmet kell tanulnia. Legyen türelmes magával és embertársaival szemben. Meg kell tanulnia a kétkezi munkát, ami nagyon nehezére esik, sokszor kétbalkezes. Ötleteit nehezen valósítja meg a gyakorlatban. Meg kell tanulnia önállóan boldogulni a pénzzel. Túlságosan érzelmes lehet, nincs semmi ami idekötné a földre. Olyan területet kell keresnie, ahol fejlõdhet a kézügyessége. Ennek a számnak a hiánya jelenthet még problémákat szexualitás területén. Erõtlen, gyengéd, naiv lélekre utal. A másik végletben pedig túlságosan keménnyé is válhat. A józan paraszti eszére kell hallgatnia, meg kell tanulnia mi a kézzelfogható valóság, és hogy mûködik ez a világ. 14/28

15 5 - Változás A szabadsággal nem tud mit kezdeni, a belsõ erõ, a középpont, a vezetõi képesség hiányzik belõle. Képtelen határozott lenni, szétszórt és meggondolatlan. Reális célokat kell maga elé tûznie, következetesebben kell dolgoznia. Hithiányos lehet, emiatt váratlan helyzetekben könnyen talajvesztetté válhat. Nehezen viseli a gyors változást. Az ellenkezõ végletben pedig meglehet, hogy képtelen megállapodni valaki, vagy valami mellett. Meg kell tanulnia a hitére hagyatkozni, az mindig segít majd átvészelni a nehéz idõszakot. 6 - Harmónia A válaszúti sorskérdés problémája. Nehezen dönt, képtelen a szívére hallgatni, de az ellenkezõ végletben elõfordul, hogy állandóan csak a szívére figyel, az eszét figyelmen kívül hagyja. Elidegenedhet a szüleitõl, és meglehet, hogy nem a család a legfontosabb az életében. Nem szeret gondoskodni másokról, de az is lehet, hogy a másik végletben túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. Meglehetõsen szórakozott, rossz az emlékezõképessége. Az egyik végletben egyáltalán nincs szépérzéke, a másik végletben pedig csak a felszínre figyel, és azt helyezi elõtérbe. Meg kell tanulnia harmóniát teremteni önmagában, akkor a külvilágban is meg fogja találni. 15/28

16 Ez a kötet az Ön lehetséges kiaknázatlan képességeirõl szól és a benne rejlõ kilenc lehetõség, ami megváltoztathatja az Ön életét 16/28

17 A számmisztikai mátrix 9 titka A számmisztikai mátrix valójában egy energetikai térkép, mely megmutatja Önnek, hogy a születési képletében szereplõ számok nem csak külön-külön, hanem összefüggésében is értelmezhetõek. Ezeket az összefüggéseket, az úgynevezett számsíkok mutatják meg. Egy számsíkot három összefüggõ szám kapcsolata alkotja, ezek a számok a mátrixban valamilyen formában, függõlegesen, vízszintesen, vagy átlósan érintkeznek egymással. A születési mátrixban megkülönböztetünk teljes és üres számsíkokat. Teljes síknak azokat a számkapcsolatokat nevezzük, melyekben mindhárom az összefüggésben szereplõ szám megtalálható. A teljes sík annál nagyobb energiát képvisel, minél több szám található benne. Üres síknak azokat a számkapcsolatokat nevezzük melyekben a három összefüggõ szám közül egyik sem található meg. Ezek az üres síkok átlagon felüli érzékenységet és különleges képességeket jelölnek. Az Ön személyes születési mátrixa A születési mátrix azokat a számokat tartalmazza, amelyek az Ön születési dátumában közvetlenül megjelennek. Ezek a számok, illetve az ezek által képzett számsíkok olyan tulajdonságokat és képességeket jelölnek az Ön életében, melyen veleszületett módon adottak, azokért nem kell megküzdenie, illetve nem egy hosszú tanulási folyamat eredményeképpen kapja meg õket, hanem elve rendelkezésére állnak és általában már gyerekkorban éreztetik hatásukat. 17/28

18 Szaturnusz síkja Ez a sík Önt az állandó változások és a "balsors" közvetítésével türelmességre és kitartásra tanítja. A Szaturnusz bolygó leckéi összefüggnek a vállalt életfeladat teljesítésével. Már gyerek és ifjú korában is, de az élet bizonyos szakaszaiban és meghatározott területeken próbáknak van kitéve, amik egészen addig ismétlõdnek változatos formában, amíg az illetõ tudatára nem ébred és nem követi el többé ugyanazt a hibát. Önnek nagyon fontos élete során a szeretet és a folyamatos bátorítás. Energia síkja Ez a lehetõ legmagasabb energiával bíró sík. A hatása alatt született ember rendkívül tetterõs. Önnek annyi energiája van, hogy az a legfõbb problémája hogyan vezesse le. Rendkívüli módon hiperaktív, nem tûr semmiféle tilalmat, vagy korlátozást. Ha energiája megzavarodik képtelenné válik a legkisebb összpontosításra. Ilyenkor könnyen elbátortalanodik. Ez a sík a sikeres sportolók, bajnokok síkja, de általában véve sikeresnek mondhatja magát az az ember, akinek teljes ez a síkja. 18/28

19 Az Ön személyes lehetõségeinek mátrixa A lehetõségek mátrixa tartalmaz minden olyan számot, mely a születési számmisztikai képletében közvetlen, vagy közvetett módon megjelenik. Közvetlen módon a születési dátum számait, közvetett módon pedig azokat a számokat melyek a képlet számítása során részeredményként, vagy konkrét életterületet jelzõ számként megjelennek. Ez a mátrix tartalmazza a születési mátrix számait is egyesítve azokat a számítás során kapott számokkal. Az egyesítés során olyan számsíkok is teljessé válnak, amelyek a születési mátrixban hiányos síkként jelentek meg. Ezáltal lehetõséget adnak olyan területek kiteljesítésére is, melyek veleszületett képességekként ugyan nem jelentek meg, de egy tanulási folyamat eredményeképpen megkaphatjuk õket. Ezeknek a síkoknak a hatása általában inkább az érett felnõtt korra jellemzõ, amikor a tapasztalások folyamán lehetõség volt az adott terület kimunkálására. Valójában ezek is veleszületett képességek, de nem értelemszerûen jelennek meg az Ön életében, kizárólag akkor, ha hajlandó keményen megdolgozni azért, hogy kiteljesítse azokat. 19/28

20 Ez a kötet az Ön életének tizenkét titkáról szól és a benne rejlõ tizenkét életterület törvényei 20/28

21 Az Ön életének 12 mágikus titka A személyes jantra egy olyan mágikus négyzet, mely a születési képletbõl kiindulva 3 x 4, azaz a 12 legfontosabb életterületre, illetve tulajdonságra nézve ad Önnek útmutatást. Az egyes számok az Ön egész életére nézve hatással vannak az adott területre, megmutatják, hogy miként éli meg azt a területet, illetve hogyan viselkedik adott szituációba kerülve. Ha jobban megvizsgálja életében az adott területet szembesülhet vele, hogy mi az amit eddig figyelmen kívül hagyott, illetve melyek azok a területek, ahol mindig is tudatában volt ennek a tulajdonságnak. A Jantra mágikus négyzet különlegessége, és kiszámításának lényege, hogy akár függõlegesen az oszlopokat, akár vízszintesen a sorokat, akár átlósan adjuk össze a négy számot, és a kapott kétjegyû számot egyetlen számjegyre redukáljuk, mindig ugyanazt a számot kapjuk. Az alábbiakban újra megmutatom az Ön születési képletébõl származó hiányszámokat, vagyis a tanulás törvényeit és a többletszámokat, vagyis a támogatás törvényeit. Figyelje meg, hogy mely számok, melyik életterületen jelennek meg ezek közül az élet 12 titkát tartalmazó mágikus négyzetben, mert ezeken a területeken lesz képes megtanulni az életben szükséges leckéket, illetve ezeken a területeken kap támogatást az élettõl. Hiányszám(ok): 3,4,5,6 Többletszám(ok): 1,2,8,9 Hó Nap Év Sors Energia és lelkesedés Család Nagylelküség Emberszeretet Intuició Életöröm Karma Szerelem Pénz Önfejlesztés Lehetõségek Filozófia /28

22 Az energia és lelkesedés törvénye Ez az az életterület, ahol Ön a legnagyobb energiát képes befektetni. Ezen a területen a legnagyobb az Ön lelkesedése is. Ez azt jelenti, hogy ezen a területek képes leginkább mozgósítani az Önben lévõ energiákat, és az itt végzett bárminemû tevékenység egyben a legnagyobb lelkesedéssel tölti el. 8 - Pénz, hatalom Ön akkor a leglelkesebb, ha pénz és a hatalom közelében lehet. Nagyratörõ, minden energiát befektet annak érdekében, hogy anyagi céljait elérje. Rendkívül makacs, céljai elérése érdekében nem riad vissza a kemény munkától sem. A család és a barátok törvénye Ez a szám megmutatja Önnek milyen viszonyt ápol az Önhöz közelálló barátokkal és a szeretteivel. Megtudhatja belõle, hogy milyen típusú kapcsolatot épít szeretteivel, milyen területen képes segíteni, támogatni Õket. Általában véve milyen a hozzáállása családi és baráti kapcsolatokhoz 3 - Könnyedség, szórakoztatás Ön igazán örömét leli az emberi kapcsolataiban. Szeret a családja, vagy barátai körében lenni. Jól kommunikál, van humorérzéke, ezért kedvelt ember minden társaságban, és otthon is. Könnyedén létesít új kapcsolatokat. Szereti felhõtlenül szórakoztatni környezetét. Egy valamire viszont oda kell figyelnie, a könnyedség sokszor felszínességbe veszik. Hajlamos a komoly dolgokra is viccesen reagálni, ami konfliktusok forrása lehet. 22/28

23 A nagylelkûség törvénye Ez a szám megmutatja Önnek, hogy mely életterületeken tanúsít nagylelkûséget. Mik azok az élethelyzetek, ahol képes "áldozatokat" hozni anélkül, hogy azokat valódi "áldozatként" fogná fel. Mik azok a dolgok, amiket képes bõkezûen osztani, anélkül, hogy Önnek kevesebb jutna belõle. Mi az amire nem sajnálja az idejét, és energiáját, akkor sem ha másért teszi, amit tesz. 6 - Gondoskodás Nagylelkûen bánik az energiával, ha a családról, vagy barátokról van szó. Mindent megtenne annak érdekében, hogy boldognak lássa szeretteit. Ha másokon kell segítenie, mindig önként vállalkozik, akár saját erejét is meghaladó feladatokra. Mindenét odaadja annak érdekében, hogy környezete érezhesse mindent átölelõ szeretetét. Soha nem fukarkodik a gondoskodással. Bõkezûen áldoz arra, hogy a családi, vagy baráti összejövetelek alkalmával mindenki kapjon egy kicsit szeretõ gondoskodásából. 23/28

Személyiségprofil Szirják Csaba

Személyiségprofil Szirják Csaba Személyiségprofil Szirják Csaba MBTI profil: ENFJ (16/6; 11/15; 7/16; 17/8)! Felkészítő Az ENFJ típus kitűnő vezetője csoportoknak, akár feladatcsoportoknak, akár személyiségfejlesztő csoportoknak. Biztos

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg.

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg. Ez a könyv az új korszak gyermekeiről szól. A gyakran paranormális képességekkel is rendelkező indigó gyerekek életét és gondolkodását főként intuíciójuk határozza meg, nem illenek bele megszokott mintáinkba,

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 a LÉLEK éve. Ez a Legendárium tulajdona Ha lelkünket rendbe tudjuk rakni, akkor egészségünk, testünk, kapcsolataink, munkánk, üzletünk is

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

Kovács Antal Magyarország, 1980.10.25. Sorszám 1. Csakra Korona csakra Helye Fejtető Mirigy Tobozmirigy Szine ibolya, fehér, arany Százalék 0 % Értékelés feladat 2. Homlok csakra A szemöldökök közepe Agyalapi

Részletesebben

FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD!

FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD! FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD! Dr. Sparksné Széles Erzsébet összeállítása Bevezetés: Egy átadott életű amerikai házaspár, Don és Katie Fortune írt egy jó könyvet, amit Isten rendkívül széles körben

Részletesebben

Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek

Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Milliókat érő különbség munkavállalás és karrierépítés között Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Milliókat érő különbség

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2013 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium A Jövő Legendáriuma 2013 Szerkesztő: Mátyás Anita Szerzők: Petrezselyem Mónika, Mester Éva, Sándor Eszter, Erdei Zita, Imrich Zoltán, Fáczányi

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

II. GYAKORLAT LÉLEK ÉS LÉLEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ

II. GYAKORLAT LÉLEK ÉS LÉLEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ II. GYAKORLAT LÉLEK ÉS LÉLEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ Helyezkedj el kényelmesen. Vedd magad körül fényoszlopod ragyogásával. Természetesen már ott van, szelíden körbefog téged. Észrevetted? Mindig ott fénylik

Részletesebben

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1 Képzési szakanyagok Az alábbiakban magyarországi és erdélyi ismert és elismert szakértők civil szervezetek tevékenységében hasznosítható dolgozatait, képzési anyagait válogattuk össze. Válogatásunk a következő

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

Tervezési modellek Dr. Kenderfi, Miklós

Tervezési modellek Dr. Kenderfi, Miklós Tervezési modellek Dr. Kenderfi, Miklós Tervezési modellek Dr. Kenderfi, Miklós Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése Budapest 2011 1 ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány SIKER és KARRIER- ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS Készítette: Rácz Roxána Budapest,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Perei Gáborné. Vállalkozás létrehozása, beindítása, vállalkozói tevékenységek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Perei Gáborné. Vállalkozás létrehozása, beindítása, vállalkozói tevékenységek. A követelménymodul megnevezése: Perei Gáborné Vállalkozás létrehozása, beindítása, vállalkozói tevékenységek A követelménymodul megnevezése: Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése A követelménymodul száma: 2119-06 A tartalomelem

Részletesebben