ÜZENET A CSENDBŐL a táncterápia mint önismereti módszer a pszichopedagógiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZENET A CSENDBŐL a táncterápia mint önismereti módszer a pszichopedagógiában"

Átírás

1 Dr.Zám Mária ELTE Bárczi Gusztáv Kar, Budapest A test ÜZENET A CSENDBŐL a táncterápia mint önismereti módszer a pszichopedagógiában A testet a táncterápiában úgy tekintjük, mint életünk történéseinek információs bázisát. A táncterápia az egyént állítja középpontba, tapasztalati tanuláson vezeti keresztül, az én, a másik és a közösség, a tér egymáshoz kapcsolására fókuszál Ezeket az információkat sejtjeinkben tároljuk.testünk, fogantatásunk pillanatától kezdve sejtszinten tárol minden általunk megélt élményt,emlékeket A tánc, információ feldolgozási lehetőség Új nézőpontot és kapcsolatot alakíthatunk ki ezekkel a régi élményekkel. A táncban való önkifejezés segítségével felismerhetjük és felülvizsgálhatjuk az automatizmusainkat, mintáinkat, a már nem tudatos mozdulatokat, tartásokat. Üzenetek a testben - megjelennek a táncban A test bölcsességének, a nonverbális üzeneteknek és a kreatív lehetőségeinknek nagy jelentőséget tulajdonítunk ebben a módszerben. A betegséget, tüneteket inkább jelzésnek fogjuk fel, mely megmutatja, hogy hol tartunk most éppen az életünkben, mi az, amin változtatni kellene A tánc ősi kifejezésmód Az emberiség kezdetei óta kíséri, támogatja és gyógyítja az emberek életét a tánc, a tánc rituálék: termékenységi táncok, születési rituálék, az évszakok táncai, férfiasság táncok, harci és béketáncok...stb A ritmus összeköt bennünket a világ egészével, az univerzumon át a legkisebb közösségig, A ritmus maga a természet, a természetesség. A természet közelében élőknek ez nem jelent gondot, hiszen a világ működésének ritmusában élik életüket. A mai embernek, a ritmusokon túl kell élnie, kiszolgáltatva a külvilág elvárásainak, a természettől, természetességtől egyre távolodó művi világban. Mi a táncterápia TÁNCTERÁPIA ízelítőt kínál mindennapi életünk finom rezdüléseinek, a test és lélek együttes felfedezésére. Megmutatja, hol vagyunk nyitottak, hol zárkózunk el, hogyan reagál testünk a történésekre. Önismeretre tehetünk szert a mozgásban, a táncban. A gyógyulás útjára segít. 1

2 A tánc, mint önismereti lehetőség Napi életünkben általában nem foglalkozunk azzal hogy mit érez a test. vagy már csak akkor ha nagy baj van, betegség alakult ki. A testünk finom jelzései soha nem hazudnak, egy gyomor összehúzódás, ha találkozunk valakivel, egy szemhéj rezgés, amit nem lehet leállítani, a bőr kipirosodása, az önkéntelen mosoly, a szív tájékát elöntő meleg, az élettel telt csípő még a nyelvünk is őrzi ezeket a kifejezéseket, ezért van jelentősége a nyelvi kifejezésmódnak mind árulkodó jelei, hogy mi az ami jó nekünk, mikor félünk, mikor haragszunk. a mai világ egy rohanó stressz, pozitív és negatív értelemben is. Milyen hatással van ez a teste? Nézzük meg a sok elhízott gyereket,felnőttet. A mozgásszervi problémákat, a szomatikus zavarokat. A tánc, a mozgás képes kitisztítani a testben az energia útján,az áramlást akadályozó kövületeket. Lelki traumák, fizikai traumák által létrejött betokosodott információkat. A tánc képes ezeket az információkat átmozgatni, új kapcsolatokat létrehozni, új kötéseket teremteni Agykéreg és sejt Az agykéregre, mely a legmagasabb rendű idegi működések központja kapcsolódik a tudatos érzékelés, tanulás, memória, cselekvéseink tervezése, kivitelezésének irányítása, kreativitásunk, és más kognitív folyamatok, melyekért az agykéreg több milliárd sejtjének bonyolult hálózatai felelősek. BERNHARD WALDENFELS/1/ A test problémakörét szemügyre véve nem szabad elfelejtenünk, hogy a test jóval több egy egyszerű példánál, mivel minden tapasztalat testi tapasztalat is egyben. Szemben egy tiszta szellemi létezővel, ami lát, de nem látható, és szemben egy tiszta természeti dologgal, ami látható, de nem lát, a testet az jellemzi, hogy mindkettő egyszerre: látó és látható, halló és hallható, tapintó és megtapintható. Nem a téren és időn kívüli senki földjén, és nem is a tér és az idő valamely tetszőleges szegletében találunk rá, a test sokkal inkább az Itt és a most-hoz, az idő-tér keletkezési pontjához tartozik. Az idő- és térképző fungáló test ugyanakkor egy időbeli-térbeli corpus vonásait is magán hordozza. /1/Bernhard Waldenfels filozófus, ÉN született,filozófus, fenomenológus.idézet: Test és corpus c. tanulmányából. A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű: Bernhard Waldenfels: Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des Fremden Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999., o. Amit a filozófus megfogalmazott azt a több ezer éves joga is megfogalmazta, az ITT ÉS MOST jelentőségét. A test csak az itt és most-ban képez létezni, minden ami arra kényszeríti hogy ne így tegyen megbontja a harmóniát a hármas egység, A TEST-LÉLEK-SZELLEM között. Vagyis amit gondolok, érzek és cselekszem azok egyensúlyban kell hogy legyenek. A táncterápia ezt az egyensúlyban levésre való törekvést tudja számunkra megtanítani. 2

3 A tánc ősi kifejezésmód Az emberiség kezdetei óta kíséri, támogatja és gyógyítja az emberek életét a tánc, a tánc rituálék: termékenységi táncok, születési rituálék, az évszakok táncai, férfivá avatási táncok, harci és béketáncok...stb Ritmus a természeti népeknél A természeti népeknél a ritmikus, a tánctevékenység nagyon fontos szerepet töltött be a törzs életében. Szorosan kapcsolódott a varázslathoz és a mágiához de életük minden területét és szakaszát áthatotta. Tánc nélkül szinte elképzelhetetlen volt mindennapi életük: táncoltak, ha vadászni mentek, vagy ha onnan visszatértek; táncoltak, hogy bő legyen a termés; táncoltak, ha valaki megbetegedett és gyógyulását szerették volna; táncoltak, ha valami öröm vagy bánat érte őket. Azonban nem kell ilyen messzire menni, hiszen a magyar zenei, tánc folklórban is megtaláljuk ugyanezeket az elemeket. Igaz már a mindennapi életben a magyar társadalomban ennek már nincs szerepe. Ünnepek, családi összejövetelek idején még néha-néha visszajutunk eredeti önmagunkhoz a táncban, de kevésbé kerülnek már elő az autentikus tánckoreográfiák, az ősi magyar ritmusok. A ritmus A ritmus maga a természet, a természetesség. A természet közelében élőknek ez nem jelent gondot, hiszen a világ működésének ritmusában élik életüket. A mai embernek, a ritmusokon túl kell élnie, kiszolgáltatva a külvilág elvárásainak, a természettől, természetességtől egyre távolodó társas világban. A szakralitástól megfosztott mindennapi létben megjelenő ritmusok elveszítették harmonizáló, kiegyensúlyozó szerepüket. Az ember és a természet között megbomlott az egyensúly,z autentikus kapcsolódás elvesztése miatt nehéz a mindennapokban megtalálni a harmonizáló ritmusokat. Éjjel dolgozunk, nappal sokáig alszunk, zaklatott lelkünknek jobban esik az ordító zene, mert mi nem merünk ordítani pedig szeretnénk. 4 A táncterápia forrásai A táncterápia a klasszikus táncból, a pszichoanalízisből, és a mozdulat elemzés módszeréből alakult ki. Illetve ezeknek a módszereknek a tapasztalataiból és eredményeiből táplálkozik a táncterápia elmélete és módszertana. Újabban leginkább a body work, szomato pszichoterápia, a különböző test tudatosítást segítő terápiák, mozgás terápiák hatnak a táncterápia alakulására. Ezen kívül a művészetterápiák szinte minden ágából táplálkozik és egészül ki egy-egy táncterápiás foglalkozás Az elméleti és gyakorlati elődök közül - a teljességhez akár egy könyvet is megtölthetnénk - néhány ismert név: 3

4 Berczik Sára Ő volt a ritmikus sportgimnasztika megalapítója. Technikája már a gyermekkorban alkalmazható. Tartásjavító táncgimnasztika. Nagyon fontos számára a test dinamikus, plasztikus, esztétikus képzése. Dienes Valéria A magyar orkesztika megalapítója. Tanult Isadora Duncan bátyjánál, és elhozta a szabad tánc módszereit hazánkba. Fia, Dr. Dienes Gedeon folytatta munkásságát. Isadora Duncan ISADORA DUNCAN... A modern tánc "anyja", a solar plexus (a test központja) "feltalálója"! Az antik görög kultúra ihlette művészetét és műveit. A szabadtánc hírnöke. Nem volt egy táncos alkat (magas és erős testalkatú hölgy volt), de a lelki kisugárzása olyannyira erős volt, hogy mindenkit magával ragadott előadói képessége. Bejárta Amerikát és Európát is meghódította. Az 1900-as évek elején Budapest is a lábai előtt hevert. Viharos sikert aratott művészete. Isadora nem szerette a kötöttséget, iskolájában a szabad táncolásra ösztönözte tanítványait. Lélekből táncolt. Marta Graham Martha Graham volt az első, aki technikát alakított ki a szabad táncban ban már használta a saját maga által kidolgozott technikát. Ő a Denishawn ( Ruth St. Denis és Ted Shawn által alapított) iskola tanítványaként kezdte. Egy idő után megelégelte a cizellált pózokat, stilizált táncokat. Az érzelmek belső rezdüléseit figyelte, milyen reakciót vált ki a testben. Ezeket vizsgálva és felhasználva kezdte a technikáját csiszolni.számára az volt az igaz, ami a lélekből fakadt. Technikája kemény volt, a talajon ülve zajlottak a gyakorlatok Kezdetekkor még csak nők voltak a csoport tagjai, később már férfi táncosokat is alkalmazott. Martha a görög mitológia alakjainak sorsáról és személyeiről formázta meg műveinek mondanivalóját. Rudolf Laban 1879 Lábán teljesen új, misztikán és extázison alapuló, lenyűgöző mozgásvilágot tárt fel. Tanításának átütő erejét az eltökéltségen és vallásos hiten alapuló filozófia, és személyiségének rendkívüli, karizmatikus ereje adta. Vonzó, férfias alkatával, érzéki arcával, szépen formált kezeivel, átható nézésével ellenállhatatlan volt, különösen a nők számára. Áhítattal vegyes tisztelet vette körül:... ott áll Lábán, dobbal a kezében, rögtönzésre és kísérletezésre mindig készen, Lábán, a mágus, egy ismeretlen vallás papja, az imádott hős, egy álomszerű és mégis állandóan valóságos birodalom királya, emlékezett Mary Wigman találkozásuk első éveire 4

5 Önismeret és tánc Az önismeret egy hallgató definiciója szerint : Önismeret: magamról való gondolkodás, saját hibáimmal és erényeimmel a lehető legpontosabban tisztában lenni, cselekedeteimet ennek megfelelően alakítani, az eseményeket ezek alapján értékelni; reális énkép, tudatosan látni önmagamat, értelmezni érzéseimet, gondolataimat, viselkedésemet; ismerni képességeimet és korlátaimat; Pozitív képem van önmagamról, amellett, hogy tisztában vagyok negatív vonásaimmal is; az önmagunkhoz fűződő érzelmi és intellektuális viszony verbalizálása, pontosítása; rálátás saját működésemre; tudni, hogy fogok reagálni bizonyos helyzetekben dolgokra, tudni, mire vagyok képes; ismerni a teljesítőképességem határait, tudni, mit akarok elérni, mik az elvárásaim az iskolával, az emberekkel, az élettel kapcsolatban; Képes vagyok reflektálni magamra és elfogadni magam; jól meg tudom ítélni, minek érdemes kitenni magam; előre tudom jelezni, hogyan fogok viselkedni különböző helyzetekben; van önbecsülésem és önkritikám. Önismereti tapasztalatok a táncterápiában Az elmúlt évek kurzusai alapján bátran kijelenthetem, hogy a hiányzik a saját test ismerete hallgatók nagy részénél Az önismerettel kapcsolatosan nagy a tartózkodás minden megnyilatkozástól /verbális, testi/. A hallgatók nagyon súlyosnak érzik azokat a témákat amiket a tánc felhoz bennük. Jellemző a mozgásukra a bizonytalan mozgási struktúra, mozgásmodell. Hiányzik az együttműködésre való természetes készség. Valóban a táncterápiás óra az amiben ezt igazán meg tudják tapasztalni. Az érzések, a gondolatok megosztása, a közös feladatok öröme vezeti rá őket arra, hogy a félelmeiket csökkentsék és szabadabban tudjanak társulni másokkal. Leendő pedagógusként hiányzik a mozgásban megjelenő kommunikációs jeleknek az ismerete. A tánc rávezeti őket arra, hogy ami megjelenik lelki szinten az a test mozgásban, az érzelmekben is jelentkezik. A testi kifejezési készség és képesség korlátozott. A kurzusok végeztével sokaknak változik a járása, a test kezelése javul. A hallgatók esetében néhány területen jelentős változás figyelhető meg a táncterápia hatására : A test tudatosabb használata A testkép átalakulása Harmonikusabb, saját mozgáskarakter Személyiségismeret növekedése Testi érintések felé nagyobb nyitottság A test,a gondolat és érzelmek közötti kapcsolat felismerése, megteremtése Kreativitásra való törekvés az élet számos területén Általánosságban a táncterápia lehetséges eredményei a klasszikus önismereti kurzus során: 5

6 Test tudat fejlesztése Traumatikus információk feltárása és megmozdítása a terápia felé Gyógyulás, változás Alkotókészség, kreativitás fejlesztése Önismeret növelése Kommunikációs skillek fejlesztése Személyiségfejlesztés A tánc és mozdulatművészet terápia néhány irányzata Mi a Biodanza, és melyek a hatásai? A Biodanza szó szerinti jelentése az élet tánca. A Biodanza rendszere a gyógyítást, az egészséget, a teljességet és a személyiség fejlesztést segíti. Zenével, ritmusokkal, érzelmekkel dolgozik. Alapitója Rolando toro chilei pszichológus. Rolando Toro elképzelései magukba foglalták a fizikai aktivitást és az érzelmek stimulációját tánc és emberi érintkezések által. R.Toro arra következtetésre jutott, hogy a személyiség tudatossága és a befelé forduló állapot teljes mértékben kiegészítik egymást. A befelé forduló állapotban az egyén az univerzum teljességében való feloldódás és testi határok érzékelésének elvesztése felé irányul. Az élménytengely másik oldalán a személyiség tudatossága azt az érzést adja az egyénnek, hogy ő a világ érzékelésének középpontja A biodanza eredményei : a gyakorlatok a Vivenciát az életteliség és a minden pillanat szavak nélküli intenzív élvezetének megélését erősítik. A szeretet valóságosabbá válik. Alkotó képességeink erősödnek, több energiánk teremtődik munkára, tanulásra, szabadidőre, mert csökken a stressz. Elégedettebbek leszünk magunkkal, és javul életünk minősége. Garielle Roth táncos és pszichológus dolgozta ki az 5 ritmus néven ismert mozgás ill. tánc terápiás módszert. A tánc utazás a forráshoz. Ahogy ráhangolódunk a ritmusokra és feloldódunk a mozdulatban és a pillanatban, ez mély hatással lesz arra, hogyan mozgunk a testünkben, hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben, és hogyan viszonyulunk önmagunkhoz és másokhoz A mozgás mint spirituális gyakorlat a jelen-léthez vezető gyógyító ösvény a táncost elveszíteni és a tánccá válni.. /Gabriella Roth/ Gabrielle Roth vallomása: A táncteremben, amikor idegenekkel találkozol a zene ütemében, lehetőséged van levetni az álarcodat és megpihenni a kapcsolat ritmusában. Az izzadásban elolvadnak a védekezéseid. A ritmusok összezúzzák benned az ítélkezést, a kontrollt, az önvédelmet, a nyomasztást és a szégyent. A pillanat tovasuhanó energiájában csak a tánc marad. 6

7 Amikor feloldódsz a táncban, elveszted az éned észlelését. Nem aggódsz amiatt, hogy hogy nézel ki, hogy kecses vagy lompos, kövér vagy sovány vagy-e, hogy mosolyogsz, vagy grimaszolsz mindezek a felületes ego-aggodalmak eltűnnek. Hiszen ezek mind csak illúziók. Ha addig táncolsz, hogy semmi más nem marad, csak a tánc, az olyan, mintha egy ajtót kitárnál; egyetlen finom mozdulattal szerelmes leszel az univerzum hatalmas lüktetésébe." Hazai táncterápiás iskolák, műhelyek és mesterek Az integrált kifejezés és táncterápia apítója Wilfried Gürtler /Németország/ Az "integrált terápia" terminus azt jelzi, hogy az integrált táncterápia a tánc hangsúlya mellett más terápiás technikákat és elméleteket is használ, mint pl: kifejező-, mozgás-, kreatív-, hang- és egyéb művészetterápiákat Pszichodinamikus táncterápia hazai iskolája a Janus Pannonius Tudományegyetemen indult, Merényi Márta pszichológus vezetésével a művészetterápiás képzés keretén belül. A módszer elsősorban a pszichoanalízisre alapozza a táncterápia során felmerülő ismeretek feldolgozási lehetőségeit, sokkal inkább befelé dolgozik. A Magyarországon kifejlesztett mozgás- és táncterápia (a továbbiakban MTT) pszichoanalitikus szemléletű, feltáró és korrektív pszichoterápiás módszer. A korrekció testi és verbális átdolgozás útján történik. Az MTT elméleti hátterét a pszichoanalitikus tárgykapcsolati, az új szelfpszichológiai és kötődéselméletek, az idegtudományok és az élettan vonatkozó ismeretei képezik. Másik bázisát a modern táncirányzatok, testtudati rendszerek, a 20. századi kísérleti színházi alkotó műhelyek tapasztalatai és elméletei alkotják. E tudások az MTT kontextusában, koherens látásmódban és gyakorlati munkamódban találkoznak /Merényi Márta,A táncterápia kialakulása, fejlődése c. cikke az interneten érhető el: / Goda Gábor koreográfus, táncos Artus Stúdió. A klasszikus táncból fejlesztette ki módszerét, amely felbontja elemeire a mozgást, a táncot. A mozgásformák segítségével, sajátos világba enged betekintést, önmagunkkal való találkozásra ad lehetőséget., A tréningek az egyént állítják középpontba, a tánc tapasztalati tanuláson vezeti keresztül, az én, a másik és a közösség egymáshoz kapcsolására fokuszál. A táncterápia felhasználási területei A táncterapia pszichoszociális, pedagógiai, egészségügyi területen használható leginkább. A rehabilitációban, fejlesztésben résztvevő szakembereknek ajánlható. A táncterápia tehát a mozgásnevelés, a szociális munka, a gyógy- és különleges pedagógia, az általános gyógyászat, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyermek- és felnőttképzés, a sport stb. területein tud hatni. 7

8 Önvallomásként álljon itt egy üzenet a csendből: A táncoló lélek vallomása Jól esne ugrani, pörögni, dobbantani, kiáltani de félek magamtól, másoktól. Éreztél már Te is hasonlót? Sokszor csak ülök és révedek magam elé. Pedig a lábam mozdulna, a csípőm incselkedne, de maradok. Valaki érdekel, szimpatikus vagy ellenszenves, vélekedek, ítélkezek, valamit érzek a testemben, de nem figyelek, csak megyek tovább. A testemben van egy lélek. Jóban vagyunk egymással a védelmet, otthont adó testet ismerem, figyelek rá. A lelkem mozdul bennem, a testem reagál 8

AZ INTEGRÁLT KIFEJEZÉS- ÉS TÁNCTERÁPIA ELMÉLETI HÁTTERE Elméleti és módszertani segédanyag a 3. évhez, 2011

AZ INTEGRÁLT KIFEJEZÉS- ÉS TÁNCTERÁPIA ELMÉLETI HÁTTERE Elméleti és módszertani segédanyag a 3. évhez, 2011 Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Központ Cím: 1084 Budapest, Vásár u. 2., Tel: +36/20/3176964 Honlap: www.tancterapia.com, E-mail: info@tancterapia.com (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0647-04)

Részletesebben

MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN

MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN A MAGYAR MOZGÁS- ÉS TÁNCTERÁPIÁS EGYESÜLET IV. KONFERENCIÁJA MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN PROGRAMFÜZET BUDAPEST, 2012. SZEPTEMBER 21-22. A konferencia helyszíne: MOM Kulturális Központ, 1124

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK Szabaddá táncolom a lelkemet (W.Gürtler anorexiás/bulímiás betege) TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA

Részletesebben

Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1

Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1 Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1 Prológus néhány pillanatkép a XXV. Családterápiás Vándorgyűlésen tartott workshopról ( Mozgásban a család Integrált

Részletesebben

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon 2015. április 10-11. Kossuth Klub, Budapest ABSZTRAKTOK Előadások PÉNTEK Korbai Hajnal: Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Az

Részletesebben

9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán

9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán Budapest Kortárstánc Főiskola Tánctanár MA szak 9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán SZAKDOLGOZAT Készítette: Hársfai Noémi Témavezető: Mérei Zsuzsa Budapest, 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VI. Országos Konferenciája. Élményközösség a szavakon túl A SZÓ ELŐTTI TARTOMÁNY A szerző, Pető Katalin hozzájárulásával ÖSSZEFOGLALÓK

VI. Országos Konferenciája. Élményközösség a szavakon túl A SZÓ ELŐTTI TARTOMÁNY A szerző, Pető Katalin hozzájárulásával ÖSSZEFOGLALÓK A MAGYAR CSOPORT- PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET VI. Országos Konferenciája Élményközösség a szavakon túl A SZÓ ELŐTTI TARTOMÁNY A szerző, Pető Katalin hozzájárulásával ÖSSZEFOGLALÓK 2005. NOVEMBER 11. Bálint

Részletesebben

Fogyatékkal élők mozgásképességeinek fejlesztése modern tánccal

Fogyatékkal élők mozgásképességeinek fejlesztése modern tánccal Fogyatékkal élők mozgásképességeinek fejlesztése modern tánccal BOBÁLY Viktória 1, PRÉMUSZ Viktória 1, GYŐRFI Attila 2, JÁROMI Melinda 3, PUSZTAFALVI Henriette 4 1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Részletesebben

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség 2. számú melléklet a 17/2004. (V.20.) OM rendelethez 12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség A magyarországi Waldorf-iskolák

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában Hevesi Tímea Mária A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában A holisztikus gondolkodást az indián, az ausztrál, a tibeti és az ősmagyar népek mítoszain,

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról - személyes tapasztalatok alapján - Relaxa 1991

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok 29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok Közel 10 év tapasztalatait gyűjtöttem össze. Már ennél is régebben foglalkozom nap mint nap különböző alternatív módszerekkel, és majdnem 10

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Élménypedagógia. Kalandok és Álmok módra

Élménypedagógia. Kalandok és Álmok módra Élménypedagógia Kalandok és Álmok módra Az élménypedagógia mint megközelítés, nem ismeretlen Magyarországon. A saját tapasztalaton alapuló tanulásnak, a tanórán kívüli oktatásnak és nevelésnek jelentős

Részletesebben

A szervezeti magatartás elmélete

A szervezeti magatartás elmélete A szervezeti magatartás elmélete Jegyzet Prof. Dr. Pintér István Semeginé dr. Tariszka Éva Horváth János 2006 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI MAGATARTÁS ELMÉLETE...5 Szervezet, egyén, környezet...5 2.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY. (Zenés-táncos mozgásfejlesztés) Összeállította: Antal László. NYME Savaria Egyetemi Központ

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY. (Zenés-táncos mozgásfejlesztés) Összeállította: Antal László. NYME Savaria Egyetemi Központ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY (Zenés-táncos mozgásfejlesztés) Összeállította: Antal László NYME Savaria Egyetemi Központ Szombathely 2010 I. A REKREÁCIÓRÓL 2 A REKREÁCIÓ TÁNCKÖZPONTÚ FELFOGÁSA (Antal László) kreatio=teremtés,

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak

SZAKDOLGOZAT. B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak SZAKDOLGOZAT B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak Budapest, 2012 Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak A művészet hatásának titka, visszatalálni az élet legmélyebb

Részletesebben

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013 Programfüzet Kultúrák közötti kommunikáció A világ tele van ellentétekkel: szegények és gazdagok, jobboldaliak és baloldaliak, magyarok és pirézek, mi és ti

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben