VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZİ KÖZPONT, BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZİ KÖZPONT, BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 2572/2013 VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZİ KÖZPONT, BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015-ÖS TANÉVRE OM AZONOSÍTÓ:

2 TARTALOMJEGYZÉK VM Közép-magyaroraszági Agrár-szakképzı Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Kollégium... 5 VM KASZK- Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképzı Iskolája és Kollégiuma... 9 VM KASZK-Táncsics Mihály Mezıgazdasági és Szakképzı Iskolája és Kollégiuma VM KASZK Dr. Szepesi László Mezıgazdasági, Erdészeti Szakképzı Iskolája és Kollégiuma

3 Tisztelt Érdeklıdı! Ha diák vagy és érdekelnek az iskoláink, akkor gyere, nézz meg minket! Itt szakmát tanulhatsz, mert mi szakmákat tanítunk. Sokfélét és sok helyen Az általános iskola, de az érettségi után is csatlakozhatsz hozzánk! Szakmáinkat szakiskolában, szakközépiskolában is tanulhatod, de technikus képzéseink is rendelkezésedre állnak. Gyere, nézz körül! Ha Ön szülı vagy csak egy érdeklıdı, intézményünket mindenképpen szívesen ajánlom figyelmébe. Iskoláinkban immár a több évtizedre visszanyúló hagyományainkra építve korszerő és piacképes tudású szakembereket képezünk, tanítunk és nevelünk. Igen, nevelünk is, mert számunkra fontos, hogy felnıtté érı diákjaink jól képzett, a szakmájukhoz értı emberekké és mővelt állampolgárokká váljanak. Tanítási-tanulási tevékenységeinkben igyekszünk érdekes és motiváló, a tanórákat színesítı, változatos módszerekkel megtőzdelt szakmai és közismereti kínálatot adni. Reméljük, hogy ezáltal a tanulók ugyanolyan hasznos állampolgáraivá válnak hazánknak, mint korábbi tanítványaink. Mindeközben iskoláinkban az együttélés, az együtt munkálkodás és az együtt tanulás a legfontosabb minıséget nyújtó pedagógusi tevékenység számunkra és a diákjaink számára egyaránt. Bízunk abban, hogy a tanítási, képzési munkánk során diákjaink fejlıdnek, és hogy tevékenységeink segíteni tudják bennük az ismeretek, tapasztalatok összefüggı tudásrendszerré szervezıdését. Szándékunk és célunk az, hogy azoknak a készségeknek, képességeknek, kompetenciáknak a fejlıdését segítsük, erısítsük, amelyekkel diákjaink felnıttként, munkavállalóként sikeresek, eredményesek lesznek. Mert hiszünk abban, hogy a szakmai képzésben nem sokat ér az a tudás, amely nem képes sikeres munkavégzésben kifejezıdni. Azaz a puszta tudásnál, a mit kell tudni -nál sokkal fontosabb a csinálni tudás, a mit kell tudni megcsinálni. Ehhez nekünk, pedagógusoknak is át kellett rendeznünk eddigi tudásunkat ismeretrıl, képességrıl, személyiségfejlesztésrıl, módszerekrıl, tanításról; és be kellett látnunk, hogy diákjaink boldogulását már nem tudjuk a hagyományos pedagógiai eszközeinkkel segíteni. Fel kellett vennünk a 21. század ritmusát, 3

4 válaszokat kellett keresnünk kihívásaira, igényeire. Mert tudjuk, hogy ezzel tehetünk a legtöbbet a tanítványaink és a magunk sikeréért is. Ezen gondolatok jegyében ajánlom szíves figyelmébe a Közép-magyarországi Agrárszakképzı Központot és annak minden tagintézményét! Gál Ferenc fıigazgató 4

5 Felvételi tájékoztató OM azonosító: Iskola neve: VM Közép-magyaroraszági Agrár-szakképzı Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézmény neve: VM Közép-magyaroraszági Agrár-szakképzı Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Kollégium Telephely kód: 001 Címe: 1106 Budapest, Maglódi út 4/B Honlap cím: A jelentkezési lapokat erre a címre kérjük: 1106 Budapest, Maglódi út 4/B 1. Tanulmányi területek: Telephely Tanulmányi Megjegyzés kód terület kód Szakközépiskola: élelmiszeripari szakmacsoport Kimenet: Élelmiszeripari technikus, Élelmiszeripari analitikus technikus Szakközépiskola: környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Kimenet: környezetvédelmi technikus Szakiskola: Élelmiszeripari szakmunkás Szakiskola: Húsipari termékgyártó 2. Idegen nyelvek: angol, német 3. Nyitott kapuk idıpontja: November 6. szerda November 13. szerda November 20. szerda December 6. pályaválasztási disznótor December Sörnapok 5

6 4. A felvételi eljárás rendje: Az iskola felvételi vizsgát nem, csak ismerkedı beszélgetést tart, ahol kiválasztjuk a tanuló érdeklıdésének és a képességeinek a legmegfelelıbb képzést, ill. pályaorientációt. A beszélgetésre ellenırzı könyvet kérünk. A felvételi elbeszélgetés helye az iskola, idıpontja: február Az ideiglenes felvételi jegyzék tájékoztatás céljából megtekinthetı lesz március 12-tól az iskolában, illetve az iskola honlapján: Ha a jelentkezı teljesítette a felvételi követelményeket (megfelelt az elbeszélgetésen), a gyıri Felvételi Központ felé felvett, rangsorolt tanulóként jelezzük. A Felvételi Központ által megküldött felvételi jegyzék alapján megküldjük a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezınek és az általános iskolának. Sikeres elbeszélgetés után a felvételre javasolt tanulókat a minden szakon kötelezı pályaalkalmassági orvosi vizsgálat helyérıl és idıpontjáról kiértesítjük A felvett tanulókat egyúttal a beiratkozás idıpontjáról is értesítjük. Kérvény alapján minden tanulónak étkezési lehetıséget, vidékieknek az iskola kollégiumában elhelyezést biztosítunk. Amennyiben szükséges, rendkívüli felvételi eljárást tartunk május 5-tıl május 16-ig. 5. Képzéseink: Négy évfolyamos szakközépiskolai képzéseink: - Élelmiszeripari szakmacsoport - Környezetvédelmi-vízgazdálkodás szakmacsoport Iskolánkban olyan érettségit adó középfokú képzés folyik, amely lehetıvé teszi a széleskörő, jól hasznosítható (konvertálható) tudás megszerzését. Szakmai alapozást nyújt a felsıfokú szakmai szakirányú képzéshez és a gyors, munkaerı-piaci irányultságú szakképesítéshez. 6

7 Képzés elınye: A differenciált leágazási lehetıségek lehetıvé teszik, a gyors piaci igényeknek megfelelı szakma választását. Diákjaink a közismereti tárgyakon kívül szakmai tantárgyakat is tanulnak, ahol megismerkednek az élelmiszeripar különbözı ágazataival. A szakmacsoportnak megfelelıen üzemlátogatások, üzemi, tanmőhelyi gyakorlatokon sajátítják el a tananyagot. Lehetıség van a választott szakmacsoport cseréjére is. Informatika tantárgyat és a nyelvi tantárgyakat (angol, német), csoportbontásban tanítjuk. Sikeres érettségi után diákjaink a felsıoktatás bármely területén továbbtanulhatnak. Iskolánkban lehetıség van a évfolyamon az adott szakmákban OKJ s képzésként technikusi végzettség megszerzésére. Mivel képzéseink az élelmiszeripar analitika széles körét ölelik fel, ezért a késıbbiek során az elhelyezkedési lehetıségek is széles körben választhatók. Cél: Nem csak a közismereti tárgyakon alapuló érettségi megszerzése, hanem az élelmiszeripari összefüggések, gyártmánykészítés, technológiák, egészséges táplálkozás, gazdaságossági számítások elsajátítása. Szakiskolai képzéseink: - Húsipari termékgyártó - Élelmiszeripari szakmunkás Szakiskolai oktatás keretébe várjuk a 8. osztályt elvégzett szakmai tárgyak iránt érdeklıdı diákokat. Az elméleti órákon tanulóink megismerkednek a szakmai technológiákkal, berendezésekkel. Tanmőhelyben vagy különbözı üzemekbe kihelyezett gyakorlaton mélyítik el az elméletben tanultakat. Iskolánk minden tanulója számára biztosítja a gyakorlati helyet. 7

8 Szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezı tanulóink két éves tovább tanulással sikeres érettségi vizsgát tehetnek. Szakmai bizonyítvánnyal és érettségivel akár technikusi képzésen is továbbtanulhat, amire iskolánkban sok jó példa található. Cél Olyan biztos tudással és gyakorlati készséggel rendelkezı tanulók képzése akik a "munkaerı piacon" jól megállják a helyüket. Az emelt óraszámban oktatott nyelv (angol-német) és informatika biztos hátteret nyújtson a szakmai tudás mellett. További részletes információt az iskolánkról a honlapunkon találhat! 8

9 Felvételi tájékoztató OM azonosító: Iskola neve: VM Közép-magyarországi Agrár-szakképzı központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Kollégium, Budapest Tagintézmény neve: VM KASZK- Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Telephely kód: 003 Címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út Honlap cím: A jelentkezési lapokat erre a címre kérjük: 1149 Budapest, Mogyoródi út Tanulmányi területek: Szakközépiskola (4 évfolyamos szakközépiskolai képzés) Telephely Tanulmányi terület kód Megjegyzés kód Szakmacsoport: mezıgazdasági, kertészet és parképítés szakközépiskolai ágazati oktatás; kimenet: parképítı és fenntartó technikus Szakmacsoport: mezıgazdasági - földmérésszakközépiskolai ágazati oktatás; kimenet: földmérı, földügyi és térinformatikai technikus, ráépülı képzés: térképész szaktechnikus Szakmacsoport: környezetvédelem vízgazdálkodás, környezetvédelem vízgazdálkodási szakközépiskolai ágazati oktatás; kimenet: környezetvédelmi technikus 9

10 Szakiskola (3 évfolyamos szakiskolai képzés) Telephely Tanulmányi terület kód Megjegyzés kód Szakmacsoport: mezıgazdasági, kimenet: dísznövénykertész Szakmacsoport: mezıgazdasági, kimenet: kertész, ráépülı képzés: zöldség és gyümölcstermesztı Bemutatkozunk 87 éves intézményünk nemcsak Budapest kertvárosának, Zuglónak, de a fıvárosnak is egyik ékessége. Háromhektáros gyönyörő kertjével, botanikai ritkaságaival, famatuzsálemeivel, az ország legrégibb és egyik legszebb japánkertjével nemcsak tanulóinknak kedves, de vonzó kiránduló hely óvodásoknak, kisiskolásoknak és megpihenni vágyó nyugdíjasoknak is. Diákjaink megismerhetik a kertészet minden szakterületét, lehet belılük kiváló parképítı és fenntartó technikus, jó ízléssel megáldott, saját munkájára igényes dísznövénykertész, a szılı - a gyümölcs- és a zöldségtermesztés gyakorlati fortélyait jól ismerı kertész szakember, de képzésünk sokszínőségébıl adódóan földmérı, földügyi és térinformatikai technikus, térképész technikus, valamint a környezetvédelmi technikus is. Az érettségire épülı technikus, 3 éves szakiskolai valamint a felnıtt levelezı szakmai képzésnek egyaránt helye van tanintézetünkben. Vidéki tanulóinkat az iskola kertjében lévı igényes, háromágyas, fürdıszobás, háromcsillagos szállodákkal azonos színvonalú kollégiumunkban tudjuk elhelyezni. Iskolánk a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában mőködik. Budapestrıl és az ország valamennyi megyéjébıl jelentkeznek hozzánk olyan tanulók, akik a választani kívánt szakot csak nálunk találják meg. Diákjaink rendszeresen, évente utazhatnak külföldre, a németországi Heidelberg botanikus kertjébe, a törökországi Karacs város arborétumába és az olaszországi Hamburiban lévı testvériskolánkba. Kapcsolatokat ápolunk erdélyi, Székelyudvarhelyen lévı illetve a kárpátaljai, Beregszászon székelı iskolákkal. Tanulmányaik befejezését követıen az angol vagy a német nyelv tárgyalóképes ismeretének birtokában Németország, Hollandia vagy Anglia jó nevő kertészeteiben is örömmel fogadják ıket. A szabadidı értelmes és kulturált eltöltésének ezer lehetıségét biztosítjuk: torna és sporttermeinkben, sportpályáinkon, könyvtárunkban, Internet termeinkben, önképzı és diákköreinkben. 10

11 A középiskolás évek után a dolgozni vágyó tanulóink elhelyezkedési lehetısége szinte korlátlan, a továbbtanulni szándékozók elımenetelüktıl függıen - szakirányú egyetemen vagy fıiskolán folytathatják tanulmányaikat. Elızetes telefonos egyeztetést követıen minden tanítási napon szeretettel várjuk ebbe a kis tanulólétszámú iskolába, meghitt környezetben tanulni vágyó, vagy iskolánkat akárcsak megismerni kívánó leendı tanulóinkat és szüleiket. Választható szakképzéseink SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS Szakképesítés A szakképzés ideje Parképítı és - fenntartó technikus OKJ szám: Környezetvédelmi technikus OKJ szám: Földmérı, földügyi és térinformatikai technikus OKJ szám: Szakmai érettségi után 1 év Szakmai elıképzettség nélkül, érettségi után 2 év. Ráépülı képzés: Térképész szaktechnikus OKJ szám: A földmérı technikusi képesítés megszerzése után 1 év. SZAKISKOLAI KÉPZÉS Dísznövénykertész OKJ szám: (nappali és esti képzést is indítunk) Általános iskola befejezése után 3 év. Kertész OKJ szám: Ráépülı képzés: Zöldség- és gyümölcstermesztı OKJ szám: A szakmai képesítés megszerzése után 1 év. Felvételi követelmények közoktatási évfolyamokon Intézményünkben kertész szakon egy parképítı technikus szakközépiskolai, két dísznövénykertész és egy kertész szakiskolai, földmérı-térinformatikai szakon egy földmérı-térinformatikai technikus és környezetvédı szakon egy környezetvédı technikus szakközépiskolai osztályt indítunk, létszámuk osztályonként 34 fı. 11

12 Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság, 8 osztályos általános iskolai végzettség. Jelentkezni az általános iskolán keresztül, jelentkezési lappal lehet. A tizenkettedik osztályt szakmai érettségi vizsga, a szakiskolai osztályt szakképesítı, a szakképzési évfolyamokat - az egyéni választásnak megfelelıen - technikusi, illetve szakképesítı vizsga zárja. NYÍLT NAPOK október 02-tıl december 18-ig, minden hét szerdai napján, ig További részletes információt az iskolánkról a honlapunkon találhat (www.vmszki.hu)! 12

13 VM KASZK-Táncsics Mihály Mezıgazdasági és Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Telephely kód: 005 Címe: 2600 Vác, Telep u. 2-4 Honlap cím: A jelentkezési lapokat erre a címre kérjük: 2600 Vác, Telep u PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Felvételt hirdetünk az alábbi osztályokba: - - NAPPALI - - Szakközépiskola 16. Mezıgazdasági ágazati szakmai érettségit adó osztályok Mezıgazdasági technikus, Álattenyésztı és állategészségügyi technikus kimenettel Szakiskola 35. Gazda 36. Halász, haltenyésztı - - ESTI - - Szakközépiskolai érettségi felkészítı Mezıgazdasági technikus Állattenyésztı és állategészségügyi technikus Agrár áruforgalmazó szaktechnikus Köszöntöm Önöket a VM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképzı Központ Tagintézménye a VM KASZK, Szakképzı Iskola - Táncsics Mihály Mezıgazdasági Szakképzı Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Vác vezetısége nevében. Iskolánk több mint fél évszázada képez mezıgazdasági szakembereket. Szinte az ország minden részében találkozhatunk volt diákjainkkal, akik munkájukkal, sikereikkel öregbítik intézményünk hírnevét. A szakközépiskola osztályaiban közismereti tárgyakat tanulnak a diákok, illetve szakmai ismereteket oktatunk, amely mezıgazdasági irányú. A szakmai érettségit követıen egy év szakmai képzés után szerezhetnek technikusi bizonyítványt. E végzettségre egy év ráépülı képzéssel szaktechnikusi oklevelet kaphatnak tanítványaink. Az érettségire épülı szakmai képzés keretében lehetıség van EU-s gyakorlatra is, Dániában és Németországban. Szakközépiskolai képzésben a következı szakmákban lehet nálunk képesítést szerezni: Mezıgazdasági technikus, Állattenyésztı és állategészségügyi technikus. A 13

14 mezıgazdasági technikus képesítéssel rendelkezık ezeken túl Agrár áruforgalmazó szaktechnikus, és Növényvédelmi szaktechnikus képesítést szerezhetnek. Szakiskolai képzésben a Gazda, és a Halász, haltenyésztı szakmák elsajátítására nyílik lehetıség. Tanulóink a es tanévtıl zsokéképzésen is részt vehetnek, ami az országban egyedülálló. A gyakorlatorientált képzés a verseny és galopp lovas szakmában nyújt elırelépést. Iskolarendszerő esti oktatásban megfelelı jelentkezı létszám esetén a következı osztályok indítását tervezzük: Két éves szakközépiskolai érettségire felkészítı, Mezıgazdasági valamint Állattenyésztı és állategészségügyi technikus, Növényvédelmi-, és Agrár áruforgalmazó szaktechnikus osztályokat. A végzettségek megszerzése után akár vállalatoknál, akár vállalkozóknál lehet majd elhelyezkedni, esetleg a végzıs maga is vállalkozó lehet. A fenti szakképzéseken kívül, tanfolyami keretek közt a következı képzések indítását tervezzük: Traktorvezetı; Inszeminátor; Aranykalászos gazda; Hobbiállat-tenyésztı és - forgalmazó; Kutyakozmetikus; Méhész; Virágkötı; Biogazdálkodó; Állatgondozó; Lovász; Zöldkönyves növényvédı. Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, ahol minden jelentkezıt kényelmes, négyágyas szobában tudunk elhelyezni. Iskolánkba a nyolcadik osztályt most végzık jelentkezése, az általános iskolákon keresztül lehetséges. Általános felvételi eljárást nem tartunk, ellenben egy orientációs beszélgetésre behívjuk a jelentkezni vágyókat. A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, kémia 5., 6., 7. év végi, illetve 8. félévi jegyei). A maximálisan szerezhetı pontszámok: Az általános iskolából hozható: 80 pont Mindösszesen: 80 pont A felvétel az elért pontok alapján készített rangsor szerint történik. A felvételinél azonos pontszám elérése esetén, a falugazdászi ajánlás elınyt jelent. Érettségizett diákjaink az ország valamennyi felsıoktatási intézményébe jelentkezhetnek. Természetesen a legnagyobb eséllyel a szakiránynak megfelelı mezıgazdasági fıiskolákra és agrártudományi egyetemekre pályázhatnak a siker reményében. Tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat, táborozásokat szervezünk. További információk személyesen az iskolában vagy telefonon szerezhetık be: Titkárság: 06 (27) Felvilágosítást ad: Scherrenberg Johannes igazgató-helyettes Honlapunk: Nyílt nap: ısszel (okt. 9.; nov.13.) 8 óra 14

15 OM azonosító: Iskola neve: VM KASzK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest Tagintézmény neve: VM KASZK Dr. Szepesi László Mezıgazdasági, Erdészeti Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Telephely kód: 007 Címe: 2081 Piliscsaba, József A. u. 2. Honlap cím: A jelentkezési lapokat erre a címre kérjük: 2081 Piliscsaba, József A. u. 2. Tanulmányi területek: Telephely Tanulmányi Megjegyzés kód terület kód Szakközépiskola: Erdészet és vadgazdálkodás Szakközépiskola: Mezıgazdasági gépész Szakközépiskola: Kertészet és parképítés Szakiskola: Erdészeti szakmunkás Szakiskola: Virágkötı, virágkereskedı Szakiskola: Mezıgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Idegen nyelvek: angol és német Iskolánk Piliscsabán, a Pilis hegység lábánál, gyönyörő környezetben helyezkedik el, a 10-es fıközlekedési út és a Budapest-Esztergom vasútvonal mellett. A buszok félóránként, a vonatok óránként közlekedve kötik össze Budapesttel, Esztergommal, illetve a környezı településekkel. Intézményünk több mint 60 éves múltra tekint vissza. Iskolánk kollégiummal, sportcsarnokkal, mőhelyekkel, gépparkkal, tankonyhával és tangazdasággal rendelkezik. Gyakorlati oktatásunkat partner gazdaságok, vállalkozások is segítik. Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani valamennyi igénylı tanuló számára. A kollégiumi életet az internetes számítógépterem, a kondicionáló termek, a könyvtár, a színházterem, a sportcsarnok és a sportpályák nyújtotta lehetıségek színesítik. 15

16 Iskolánk 2001-tıl vesz részt az Európai Uniós országok iskolái által létrehozott MULFOR csoport munkájában. A Leonardo program keretében a diákok külföldi gyakorlatokon vehetnek részt az EU tagországaiban. További részletes információt az iskolánkról a honlapunkon találhat! 16

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató

Részletesebben

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok 1 Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) 2009 A SULIMIX iskola- és pályaválasztási kiállítás megrendezése, valamint a katalógus elkészítése a Fővárosi Közoktatásfejlesztési

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa HATÁRTALAN SZAKMAI TUDÁS TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A 2015/2016-OS TANÉV SZAKISKOLAI KÉPZÉSEIRŐL 2014/2015 OM azonosító: 035566 Cím: 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN (NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA) 1 9 0 8 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. TANÉVRE 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U. 58. 52-413-499

Részletesebben

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30.

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30. KÖZÉPISKOLA KIR-BEN SZEREPLİ NEVE: SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 029757 Cím: 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefonszám 62/213-052, 20/770 09 91,

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Intézmény alapadatok Az iskola neve: Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem figyelmeteket. Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben