Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari"

Átírás

1 Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar Szakközépiskola és Szakiskola 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. Kapja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő testülete 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 30/ dr.

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő testülete Nyíregyháza Kossuth tér Tisztelt Képviselő Testület! Hivatkozva a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozatában megjelent felhívására, pályázatot nyújtok be a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére. A pályázati anyag tartalmazza az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványomat, a munkaviszonyra vonatkozó igazolást, a szakmai önéletrajzomat, az intézmény vezetésére vonatkozó programomat, továbbá nyilatkozatomat a nyilvánosságról és nyilatkozatomat a Közgyűlés ülésének formájáról. Tisztelettel: dr. Rubi Ferenc Nyíregyháza, november 02. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 2

3 1. SZEMÉLYES ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: dr. Rubi Ferenc Születési név: Rubi Ferenc Születési hely, idő: Kemecse, Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Legyező u. 6/A. Családi állapotom: nős Gyermekeim: Rubi Janka Petra (6 év), Rubi Marcell Tormás (4 év) Telefon: 30/ dr. 2. MUNKAHELYI ADATOK Munkahely neve: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Munkahely címe: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. Beosztás: Megbízott igazgató Fax/Tel.: 42/ ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZÉSEK Időtartam: Oktatási intézmény: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve: Érintett főbb tantárgyak: Képesítés neve: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Képesítés neve: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Érintett főbb tantárgyak: Képesítés neve: Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza érettségi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Nyíregyháza történelem földrajz Általános iskolai tanár Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogász Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Középiskolai tanár Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 3

4 Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve: Érintett főbb tantárgyak: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatási vezető képzés Szakdolgozat címe: A humánerőforrástervezése, a humánerőforrással való gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központ, Vállalkozói ismeretek Qualimed - Il Fejlesztő Iroda Kft. Minőségfejlesztési vezető képzés Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete által Hátrányos helyzetű tanulók tanulási tevékenységének segítése Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pedagógiai segítése Nyírvidék TISZK Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználása 4. MUNKAHELYEK, KÖZOKTATÁSI TERÜLETEN SZERZETT TAPASZTALAT Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza Beosztás: Kollégiumi nevelőtanár, ifjúságvédelmi felelős és szabadidő szervező, középiskolai tanár - osztályfőnök, oktatási igazgatóhelyettes, megbízott igazgató Útravaló Ösztöndíjprogramban résztvevő mentor tanár Kollégiumi fegyelmi bizottság elnöke Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 4

5 Iskolai fegyelmi bizottság elnöke Nyírvidék TISZK prevenciós bizottságának iskolai képviselője, mint ifjúságvédelmi felelős Nyírdiák Egyesület szakmai munkáját segítő tanár Pályaválasztással kapcsolatos feladatok ellátása Az Élelmiszeripari Oktatás Jövőjéért Alapítvány alapítója 1998-ban, 2008-tól az alapítói jogok képviselője Wekerle Sándor Alapkezelő/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíj Program kapcsolattartó tanár Oktatási igazgatóhelyettes IPR: integrációs és képesség-kibontakoztató program projekt- menedzsment vezetője. Megbízott igazgató 5. EGYÉB KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK Informatikai ismeretek: számítógép felhasználói szintű ismerete, Felhasználói programok: szövegszerkesztés, prezentáció-készítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés készség szintű kezelése 6. SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK Tizenöt éves pedagógusi tevékenységem során sokrétű tapasztalatot szereztem a közoktatás területén. Középiskolai tanárként, oktatási igazgatóhelyettesként felelősséggel végeztem a munkámat. Mindig motivált az intézményi munka szervezeti-, személyügyi és tartalmi továbbfejlesztése; új oktatási programok kidolgozása. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 5

6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS CÉLMEGHATÁROZÁS HELYZETELEMZÉS Az intézmény adatai Személyi feltételek Nevelőtestület Tanulóink Nem pedagógus közalkalmazottak Tárgyi feltételek Az épület jellemzői Kapcsolatrendszer Kapcsolat a szülőkkel Kapcsolat a szakmai szervezetekkel Együttműködés a TISZK-kel Külföldi kapcsolataink Oktatási szerkezetünk Tanórán kívüli tevékenységek Versenyek Rendezvények Diákönkormányzat Ifjúságvédelem Minőségbiztosítás GAZDÁLKODÁS Pályázatok Útravaló IPR-program Egyéb pályázatok CÉLMEGHATÁROZÁSBÓL EREDŐ FELADATOK Rövid távú feladatok Oktatási célok Nevelési célok Beiskolázási munka biztosítása, megerősítése Az intézményi marketing fejlesztése Kapcsolatok ápolása, bővítése Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 6

7 Pályázatok folyamatosságának biztosítása Középtávú feladatok Megyei szerepkör megerősítése, térségi szerep Szakmai kínálat bővítése - specializáció Hídprogram bevezetése Továbbképzések és átképzések Tanműhelyek optimális kihasználása és a tanbolt bevételi oldalának emelése ÖSSZEGZÉS Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 7

8 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. 1. Bevezetés Szent-Györgyi Albert Vezetői programom elkészítése mellett azért döntöttem, mert a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolába meghirdetett igazgatói feladatok ellátása kihívást jelentett számomra. Ebbe az intézménybe fiatal pályakezdőként kerültem, melyben 15 éve dolgozom. A szakmai önéletrajzomból kiderül, hogy az iskola nevelő-oktató munkájának szinte valamennyi területén dolgoztam. Ennek következtében szembesültem az iskola összes problémájával, illetve sikerével. Szakmai munkám során a legnagyobb kihívást jelentette, amikor a 2011/2012-es tanévben oktatási igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. Úgy gondolom, hogy ebben a munkakörben is sikerült legjobb tudásom szerint az intézményi elvárásoknak megfelelnem. A pályázatom benyújtásának másik indoka, hogy megbízott igazgatóként felelősséggel tartozok az intézmény jövőbeni sorsa iránt. Mottóm: Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Bethlen Gábor A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola az elmúlt időszakban bizonyította, hogy valóban esélyteremtő intézmény a nagy létszámú hátrányos- (50-60%) és halmozottan hátrányos helyzetű (10%) tanulóifjúság számára. Az iskolánkban tevékenykedő valamennyi dolgozó számára kihívást jelent a nevelő-oktató munka színvonalának megtartása, s továbbfejlesztése. Ennek gyakorlati megvalósításához szükségünk van egyrészt a partnereink kitartó együttműködésére, másrészt a változó gazdasági- és jogszabályi környezethez való minél rugalmasabb alkalmazkodásra. Ez utóbbi változások a szakképzési rendszerben elkerülhetetlenek, s szükségesek a térség gazdasági potenciáljának növelése, a versenyképesség javítása, a munkaerőpiaciigényeknek való megfelelés, s nem utolsó sorban a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 8

9 Ezek a stratégiai célok a CLXXXVII. a szakképzésről szóló törvényben kerültek megfogalmazásra. Így - a munkaerőpiac és gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása; - globális és nemzetgazdaság igényeinek kielégítése; - foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése. Mindezek ismeretében fontosnak tartom: - az intézményi szervezeti struktúra hatékony működtetését a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésével; - a nevelő-oktató munka további fejlesztését tartalmi és minőségi szempontok figyelembevételével; - a versenyképesség növelését az innovációra való készség hatékonyabbá tétele mellett; - a humánerőforrás optimális kihasználását; - a jelenlegi és jövőbeni patnerkapcsolatok ápolását és további bővítését; - a pályaválasztási/beiskolázási tevékenység erősítését. Ennek alapján célom, hogy az intézmény a törvényesség és a szakszerűség mellett a kor elvárásainak megfeleljen. Ebben az összefüggésben fontosnak tartom a vezető szerepét és felelősségét nemcsak a jogszerű működésben és az intézményi gazdálkodás területén, hanem abban is, hogy személyiségével, felkészültségével, szakmai tapasztalatával e mindennapi kihívásoknak eleget tegyen. Azt kívánom elérni, hogy az intézményből kikerülő fiataljaink a társadalom elfogadott, hasznos tagjaivá váljanak, s a szakképzés befejeztével bizonyítsák munkaerő- piaci alkalmasságukat. Tudom, hogy a 21. század jó vezetőjének számos ismérvvel kell rendelkeznie, úgymint stratégiai gondolkodás a változások ismeretének tükrében; rugalmasság; nyitottság; folyamatos tanulás és tapasztalatszerzés; helyzethez igazodó vezetési stílus; csapatépítésre való képesség; értékek teremtése. Mindezek tudatában kívánom formálni a jövőben az intézmény pedagógiai munkáját. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 9

10 Nem szabad azonban megfeledkezni a nevelő-oktató munkát közvetlen segítőkről, adminisztratív és technikai személyzetről sem, hiszen nélkülük az intézmény működésében fennakadások lennének. Másfelől pedig a partnerekről sem, akiknek a visszajelzéseiből tudjuk lemérni, hogy mennyire vannak megelégedve az iskolánk működésével. Összegezvén igazgatóként egy olyan intézményt szeretnék, ahová tanulóink szívesen járnak, s megtalálják számításaikat egy piacképes szakma elsajátításával. Másrészt, ahol tettekben is érvényesül a gyermekközpontúság, amely egymás elfogadására, megbecsülésére épül; ahol meghatározóvá válik az értékrendem talán két legfontosabb eleme: a szeretet és igazságosság. Nélkülözhetetlennek tartom a következetességet. Ez lehet a záloga az intézmény sikerének. Ha az ember jó társaságban tanulhat és taníthat, ahol a tisztelet a tanárok és a diákok között kölcsönös, úgy élvezheti munkáját Gerlóczy Márton Pályázatom elkészítésekor visszatekintettem az iskola elmúlt időszakára, annak eredményeire, értékeire. Szeretném a továbbiakban felvázolni vezetői elképzeléseimet. 2. Célmeghatározás A vezetési-, fejlesztési- programomat az Országos Agrár Szakképzési Konferencián javaslat az agrár-szakképzés minőségi fejlesztésének végrehajtása (2011) - megfogalmazottak, az agrár-koncepció tanulmányozása, valamint az intézmény Minőségirányítási- és Pedagógiai programja alapján készítettem el, figyelembe véve a TISZK- kel, kamarákkal, gazdálkodó szervezetekkel való szoros együttműködésünket. Egyetértek azzal az állásponttal, miszerint a közeljövő egyik legértékesebb gazdasági területe kell, hogy legyen a feldolgozóipar, azon belül az élelmiszer. A társadalom joggal várja el az agrárterületen dolgozóktól, valamint a képzésben részvevőktől, hogy komplex elvárásoknak feleljenek meg. Fontos igényként fogalmazódik meg a lakosság részéről, hogy egészséges élelmiszerekhez jusson. Úgy gondolom, hogy az élelmiszeripar területét mindezen elvárások alapján kiemelt nemzeti stratégia szintjén kell kezelni. E terület gazdasági jelentősége az alapvető élelmiszerek mint pl.: a kenyér előállításán alapul. E nemzetgazdasági kitekintés után kívánom kifejteni az intézményem értékeit, melyekre a tervezéskor építeni kívánok. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 10

11 A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola a megye több évtizedes múltra visszatekintő élelmiszeripari képzést biztosító szakmai középfokú oktatási intézménye, mely az elmúlt időszak gazdasági változásaival járó kihívásokat a személyi, tárgyi és szakmai fejlesztés tekintetében rugalmasan követte. Ennek eredményeként az egyetlen tisztán ilyen profilú iskola a megyében, amely megfelelő tradíciókkal rendelkezik és a szakmai színvonal tekintetében rendkívül sokat bizonyított. Ezt jelzi, hogy közel tíz éves távlatban többször voltak tanulóink az Országos Szakma Kiváló Tanulói Verseny első, második, harmadik helyezettjei. A sikerekre való tekintettel elmondható, hogy végzős tanulóink korszerű, stabil szakmai tudás birtokában kerülnek ki a munkaerőpiacra. A szakmai színvonal jövőbeli fenntartása, illetve javítása érdekében: - Törekednünk kell ESÉLYTEREMTŐ intézményként olyan értékek közvetítésére, amelyek meghatározzák tanulóink személyiségét, szakmai tudását, jövőjét; - Fontosnak tartom ennek elérése érdekében az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának emelését eredményességi mutatók tekintetében,, s hatékonyságának növelését; - Legyen hangsúlyos az iskola jövőjének tervezésében a folyamatosság; - Fontosnak tartom a TISZK tagintézményeként az együttműködésünk erősítését, kamarákkal való kapcsolataink elmélyítését; - Legyen kiemelt feladat a Nyíregyházi Főiskolával való szorosabb együttműködés; továbbá a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatok további bővítése; - Álljon a feladatellátás fókuszában az esélyegyenlőség biztosítása, és az ezzel összefüggő fejlesztő felzárkóztatás a magas HH-s és HHH-s tanulói létszám tükrében; - Nyújtson az intézmény perspektívát a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására a továbbtanulási mutatók javítása mellett; - Törekedni kívánok arra, hogy az iskola ágazati súlyának megfelelően nemcsak a város, s a megye, hanem az Észak-Alföldi régió kiemelkedő szakképző intézményévé váljon a hasonló profilú iskolák sorában. E célok ismeretében, s az elvárásoknak megfelelően kívánom átalakítani az iskola Pedagógiai programját: Helyi tantervet, Szakmai programot; Szervezeti és Működési Szabályzatát. A célok azonban csakis az intézmény szakoktatási szerepének megerősítésével, illetve tartalmi megújításával valósíthatók meg. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 11

12 3. Helyzetelemzés Röviden felvázolnám az intézmény szervezeti kultúráját, a működéshez szükséges feltételeket, eredményeit annak érdekében, hogy az mennyire felel meg a jövő kihívásainak Az intézmény adatai Az intézmény neve: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. Telephelyeink a 2011/2012-es tanévi átszervezés során kikerültek az iskola Alapító okiratából. Ennek következtében a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint haszonkölcsönbeadó az intézményi működtetésre haszonkölcsönbe adta az alábbi helyiségeket: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány Nyíregyháza, Ungvár sétány Nyíregyháza, Ungvár sétány Nyíregyháza, Ungvár sétány 27. szám alatti pék, pék-cukrász, cukrász tanműhelyeket, továbbá a tanboltot. Az átszervezés ennek eredményeként nem okozott jelentősebb módosulást az iskola működésében. A tanulói létszám megoszlása a 2011/2012-es tanévben Tagozat Szakközépiskola Szakiskola Szakképzés Összesen Élelmiszeripar A- Biológia és kémia emelt Szakmacsoport óraszámban B-B- Informatika emelt óraszámban Élelmiszeripari higiénikus/ Sütő- cukrász technikus általános műveltséget megalapozó képzés pék 2 év pék-cukrász 3 év húsipari termékgyártó 2 év Osztályok Létszám Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 12

13 A 2012/2013-as tanévben indított szakmák neve és OKJ száma: Szakközépiskola: Emelt óraszámban oktatott biológia-kémia Emelt óraszámban oktatott informatika Szakiskola: Pék Pék-cukrász Húsipari termékgyártó Molnár Tartósítóipari termékgyártó Érettségire épülő szakképesítések: Élelmiszer higiénikus Sütő- és cukrászipari technikus A 2013/2014-es tanévben az új OKJ bevezetésével megváltozik az intézmény struktúrája, hiszen a pék cukrászképzés kikerült abból, ugyanakkor új szakképesítések bevezetésére nyílik lehetőségünk: A 2013/2014-es tanévben indítandó szakmák neve és OKJ száma: Élelmiszeripari laboráns Szakközépiskola: 4 év Szakiskola: Pék 3 év Cukrász 3 év Húsipari termékgyártó 3 év Élelmiszeripari szakmunkás 3 év A húsipari termékgyártó és a pék szakmát tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapján megjelentetett Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata alapján a következő tanévben a húsipari termékgyártó és a pék szakmát tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Érettségire épülő szakképesítések (technikus): Élelmiszeripari technikus 2 év ráépülés: Sütő-cukrászipari szaktechnikus 1 év Élelmiszeripari gépésztechnikus 2 év Élelmiszeripari analitikus technikus 2 év Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 13

14 3.2. Személyi feltételek Nevelőtestület Három év távlatában az intézmény 41 pedagógus álláshellyel rendelkezett. A tantestület létszáma az előző tanévben módosult. A 2012/2013-as tanévben 39 pedagógushellyel rendelkezik az intézmény, melyből 1 fő álláshely betöltetlen. Mivel két kolléga közül az egyik a GYES idejét tölti, míg a másik fizetés nélküli szabadságon van, így a kieső óraszámot külsős, valamint belsős óraadó tanárokkal pótoljuk. Az iskola a tanórák felosztásakor biztosította a szakos ellátottságot. Az óraadók munkája lehetőséget ad a kevés óraszámú tantárgyak tanítására, mint pl. rajz, pályaorientáció, tánc (mindennapos testmozgás keretében), szakmai alapozás, valamint logopédus. Az utóbbi szakember alkalmazását a közel 29 fő sajátos nevelési igényű tanulónk fejlesztése tette indokolttá. Ennek eredményeként a szakos ellátottságról gondoskodni tudtunk. A 2012/2013-as tanévben pedagógus munkakörben alkalmazottak Feladatellátás szerinti megoszlása Közismereti és szakmai tárgyat oktatók megoszlása A pedagógiai feladatokat 37 fős tantestület látja el, amelynek pilléreit a jól működő osztályfőnöki-, közismereti-, szakmai- munkaközösségek látják el. A tantestület jó hangulatú, kreatív, igényes, munkáját szakmai tudásának megfelelően látja el és azt szívesen végzi. Felkészültségüket diákjaink országos átlagnál szerényebb mértékű lemorzsolódási mutatói igazolják. Nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a rossz szociokulturális környezetből érkező, illetve gyengébb képességű gyermek eljuthasson az eredményes szakmunkás vizsgáig, illetve érettségi. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 14

15 A pedagógusok a nevelő-oktató munkájukat, nevelési céljaikat a Pedagógiai programunk szerint végzik. Az elmúlt időszak változó képzési struktúrája miatt megjelenő igényeket a tanárok második, illetve harmadik diplomájuk megszerzésével oldották/oldják meg. Ennek következtében az egyetemi és szakmai diplomaszerzés mennyisége is számottevő: 11 fő. Az intézményben nagy hangsúlyt kapott a továbbképzéseken való részvétel. Az iskola innovatív-szemléletmódját jól tükrözi a továbbképzési paletta sokszínűsége: így tanulásmódszertan, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer, integrációs képességek kibontakoztatása, kompetencia alapú oktatás, mérés-értékelés, SDT digitális tudásbázis alkalmazása, magatartási problémákkal küzdő tanulók tanításának módszere, SNI-s tanulók fejlesztése, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pedagógiai segítése, mérések a pedagógiában. A továbbképzések anyagi fedezetét egyrészt a normatív keret, míg nagyobb részét az SZFP, a Nyírvidék TISZK és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül megvalósított továbbképzési források, valamint az IPR-pályázat biztosították. Mindezek alapján látható, hogy a nevelőtestület munkája céltudatos, bizonyította az innovációra való készségét, még ha az többletmunkát is eredményezett számukra. Fontos célkitűzésem a továbbképzési szándék szinten tartása, megerősítése. Jellemző tendencia, hogy a tantestület összetétele jelentősen módosult, hiszen annak közel 1/3-a nyugdíjba ment. Közülük sokan az iskola megalakulása óta itt dolgoztak. Helyükbe több fiatal kolléga érkezett, akik elfogadták a nyugdíjba vonulók érdemeit, munkáját. Többen megtisztelőnek érzik, hogy ilyen iskolai légkörben, tantestületi közösségben dolgozhatnak. Az intézményünk a nyugdíjas pedagógusokkal továbbra is tartja a kapcsolatot, sőt néhány közülük továbbra is óraadóként dolgozik. Az utóbbi években egy jó munkahelyi légkör van kialakulóban, mely az iskolai feladatokból adódó együttműködések eredménye. Tantestületünk túlnyomó részét alkotó fiatalok és a tapasztaltabb kollégák közötti kooperációt a közös célokért történő cselekvés mozgatja. Ennek során egymás kölcsönös elfogadása mind jobban előtérbe kerül. E törekvéseket támogatni kívánom azáltal, hogy megerősítsem a tantestületünk összetartozás érzését a közös tanári programok által. Ezt a célt szolgálhatják a kihelyezett tanári Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 15

16 értekezleteink, a továbbképzések, az azonos osztályban tanító pedagógusok munkamegbeszélései, Alapítványi Bál, alkalmankénti tantestületi kirándulások. Véleményem szerint a közös gondolkodás, valamint az együttműködések erősítése nagymértékben hozzájárulhat a további szakmai munka eredményességének előmozdításához. Ennek érdekében szívesen szerepet vállalok ilyen irányú programok előkészítésében, akár megszervezésében is Tanulóink Intézményünk működési köre nemcsak Nyíregyháza Megyei Jogú Város területére, hanem az egész megyére kiterjedő. Ennek alapján tanulóink többsége vidékről, s főleg Nyíregyháza közvetlen vonzáskörzetéből érkezik hozzánk. A beiskolázott tanulóink képességei, tudásszintje, szociokulturális helyzete rendkívül heterogén. Az iskolánkba gyenge előképzettséggel érkeznek, motiválásuk pedig egyre nehezebb. Komoly erőfeszítésekre és kitartó pedagógiai munkára van szükség, hogy a Pedagógiai programban megfogalmazott céljainkat teljesíteni tudjuk. Törődésünket jelzi a tanórán kívül végzett felzárkóztató-, fejlesztő tevékenység, a tehetséggondozás és a szakkörök megszervezése. Ezek a foglalkozások megalapozzák egyrészt a hiányosságokból adódó lemaradás pótlását, másrészt a tehetségesebb diákjaink versenyekre való felkészítését. A tanulók felzárkóztatásának, fejlesztésének szükségességét bizonyítják bemeneti méréseink, mely műveleti sebesség tekintetében átl. 29.8%-os, míg az olvasási sebesség tekintetében átl. 21.1%-os adatokat eredményezett. Ez alapján képet alkothatunk arról, hogy az iskolánkba felvettek milyen hátrányokkal indulnak. Célunk a hiányosságokat felmérni, a lemaradást pótolni, s eljuttatni őket az érettségiig, illetve szakmunkás vizsgáig. Diákjaink többségének szociokulturális körülményei sem tekinthetők kedvezőnek. Ennek szemléltetésére összeállítottam az előző négy tanévünk fontosabb mutatóit: Tanév Induló létszám (fő) HH HHH SNI 2009./ ,3% 62 10,28% 9 1,49% 2010./ ,7% 70(29) 11% 18 2,84% 2011./ ,1% 40 5,9% 20 2,99% 2012/ ,10% 63 9,55% 29 4,40% Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 16

17 A tények egyértelműen igazolják, hogy rendkívül nagy a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya intézményünkben. Emiatt a Pedagógia Programunk megvalósítása során kiemelt hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség elvének érvényesítésére. Ennek gyakorlata a sikeres pályázatokban teljesedik ki, melyek további lehetőséget biztosítanak tanulóink felzárkóztatására. Az iskolánkban ugyanakkor magas a BTMN-s - azaz a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő - tanulók száma is. A pedagógiai munkánk során rendszeresen tapasztaljuk a tanulási zavarok és az agresszív viselkedés közötti összefüggést. A súlyos tanulási problémákkal küszködő gyerekek általában agresszívebben viselkednek, de ez fordítva is igaz, az agresszív gyerek lemarad a tanulásban. Esetükben legfontosabb a problémafeltárás, szükség esetén szakvélemény készíttetése a Nevelési Tanácsadóval. A körülmények figyelembevételével nem hanyagolható el az a tény sem, hogy az Országos Kompetenciamérés családi háttérvizsgálata (CSH) a tantestület eredményes munkáját igazolja. KOMPETENCIA SZÖVEGÉRTÉS KOMPETENCIA MATEMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA országos élelmiszeripari országos élelmiszeripari iskolai szakirány szakirány iskolai Kompetenciamérések háttérvizsgálatai között Az elmúlt évek sikeres érettségi- és szakmai vizsgái is alátámasztják az iskola pedagógiai munkájának kimagasló hozzáadott értékét Nem pedagógus közalkalmazottak Az elmúlt időszakban csökkent a technikai dolgozók száma. Az intézményben 23 fő segíti közvetlenül és közvetve a nevelő-oktató munkánkat. A gazdasági-, adminisztratív munkát ellátó- és technikai- dolgozók aktivitása hozzájárul az intézmény hatékony működtetéséhez. Nélkülük az intézményi működés megbénulna. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 17

18 Rendszergazda, iskolapszichológus, logopédus, iskolaorvos, fogorvos, védőnő segíti az intézményünk munkáját. Az elmúlt években több közhasznú munkást alkalmaztunk pedagógiai asszisztensi, udvartakarítási feladatokra Tárgyi feltételek A nevelő-oktató munka eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy milyen az iskola épülete, felszereltsége, eszközállománya, továbbá a gyakorlati képzést biztosító tanműhelyek állapota. E szempontok alapján kívánom bemutatni az intézmény tárgyi feltételeit Az épület jellemzői Az iskola rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, s talán Nyíregyháza város egyik legszebb épülete. Jó állapotban van, hiszen felújítására, korszerűsítésére az elmúlt időszakban fokozatosan került sor. Aulája alkalmas az iskolai rendezvények lebonyolítására, s kiváló akusztikája kedvező feltételeket biztosít a hagyományos jelleggel megtartott Filharmóniai előadássorozat lebonyolítására is. Az intézményünkben 29 osztályterem van, melyből egy gyógypedagógiai célra használt, négy tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, míg négy szaktanterem, amelyek biztosítják a nevelő-oktató munkát (informatika). A 2011/2012-es tanévben a tanítás színvonalának emelése érdekében a TIOP. pályázatból 5 tanterem újult meg interaktív tábla beszerelésével. Úgy gondolom, hogy ezek a tanítási órák tartalmi megújulását eredményezhetik a későbbiekben. A 2012/2013-as tanévben létrehoztuk az Integrációs képesség-kibontakoztató termet, mely több funkciót lát el. Így a hátrányos helyzetű tanulók felkészítése mellett egyaránt alkalmas DÖK- gyűlések helyszínéül, illetve munkaközösségi értekezletek megtartására. Az épületünk részét képezi a kötetes könyvtárunk, amely nemcsak tanulóink mindennapi felkészülésében nyújt segítséget, hanem tárgyalások akár éves kamarai megbeszélések - lebonyolítására is alkalmas. Az iskolai tornaterem fontos helyszíne az iskolai diáksport működésének. Részbeni megújulására a 2011/2012-es tanévben került sor a sportpályázati forrásból. Sajnos a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 18

19 szabadtéri sportolásra nem biztosítottak a feltételek, hiszen nem rendelkezik az iskola sportpályával. Amennyiben lesz pályázati kiírás a jövőben ilyen jellegű beruházásra, úgy ezen hiányosságot pótolni igyekszünk. Az intézményi épület nagyságából adódóan mindig időszerű annak korszerűsítése, felújítása. Ennek megfelelően folyamatosan kerültek beépítve a légkondicionáló berendezések, s jelenleg is tartanak az előző évi pénzmaradványból finanszírozott közbeszerzési beruházások, úgymint az iskola tornyainak galamb elleni hálózása, faburkolatainak festése. Jelenleg folyamatban van az iskola 8 hátsó ajtójának kicserélése. Az intézmény által működtetett 3 tanműhelyben és a tanboltban korszerű gyakorlati képzés folyik. Köszönhető annak, hogy a szakképzési hozzájárulások racionális felhasználásával a modern kor követelményeinek megfelelő eszközállománnyal rendelkezik. A változások, s a csökkenő források ellenére az intézmény bizonyította, hogy képes a megújulásra. Ehhez azonban szükség volt az intézmény kiváló gazdálkodására, a tanműhelyi bevételek kedvező alakulására, továbbá az elmúlt évek pályázati forrásaira is. Célom a tervszerű, szabályos, gazdálkodást meghatározó törvények betartásával az intézmény tárgyi feltételeinek magas szintű biztosítása. Ugyanakkor kiemelt feladatnak tekintem az épület állagának és tárgyi eszközeinek megóvását is Kapcsolatrendszer Az intézmény működésében a kapcsolatrendszerünk kialakítása a tanulók képzésének, oktatásának, fejlesztésének, s nem utolsó sorban nevelésének van alárendelve. A kapcsolatrendszerben megvalósuló kommunikációs folyamatok felértékelődnek, hiszen az iskola elsődleges érdeke, hogy a kommunikációs csatornákkal, s azok továbbfejlesztésével javítani tudjon a pedagógiai munka minőségén és hatékonyságán. Törekednünk kell mind a belső, mind pedig a külső kapcsolatrendszer szélesítésére, amely a feltételrendszerünk javításának biztosítéka. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 19

20 Kapcsolat a szülőkkel Az intézményben kiemelt színtere a szülőkkel való kapcsolattartás. A működés hatékonyságának biztosításában rendkívül fontos az iskola és a szülői ház közötti kommunikáció. Iskolai szinten szülői munkaközösség tevékenykedik, amelybe az osztályok egy-egy szülőt delegálnak. Együttműködésük eredményeként valósíthatóak meg kiemelt rendezvényeink. A jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kooperációra. Elengedhetetlenül fontos a szülői vélemények nyomon követése, s ennek alárendelve rendszeressé kell tenni az elégedettségi vizsgálatok elvégését. A belső kommunikáció hatékonyságának érdekében szükséges a konzultációs lehetőségek biztosítása, melynek legfontosabb színterei az éves munkatervben megjelenő szülői értekezletek, illetve fogadóórák. Az itt megfogalmazott álláspontok, s vélemények alapján kialakíthatók az együttes nevelési elvek, amelyek későbbiekben beépülhetnek intézmény gyakorlati munkájába. Szükségesnek tartom azonban más kommunikációs csatornák megnyitását is a mindennapi munkában megjelenő problémák egyeztetésére, kezelésére. Célom az együttes gondolkodás kialakítása, mert csak ennek alapján valósíthatók meg a Pedagógiai programban megfogalmazott elvek Kapcsolat a szakmai szervezetekkel Az elmúlt időszakban igyekezett az intézmény kiépíteni azokat a szakmai szempontokat előtérbe helyező partneri kereteket, mely a szakképzés eredményességének és hatékonyságának zálogai. Ennek alapján partnereink: - a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Munkaügyi Központ; - a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara; - a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet; - az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság; - a Magyar Pékszövetség; - a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Pékszövetség; - az Észak-kelet Magyarországi Cukrász Szövetség; - a Nyíregyházi Főiskola; Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 20

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017.

PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017. PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017. Készítette: Kapja: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes Szitka Péter igazgató polgármester 3642 Bánhorváti, Lázbérc út 15. Kazincbarcika

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben