14. évfolyam szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM AD HOC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. évfolyam. 2008. 1. szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM AD HOC"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM ÁDÁM ANTAL: Hans Kelsen tiszta jogtanáról A tartalomból HERGER CSABÁNÉ: Szabad egyház szabad államban A katolikus autonómia-mozgalom a 19. századi Magyarországon HORVÁTH CSABA: Van-e nyertese az önkormányzati választásoknak? JEGES SÁRA VARGA KÁROLY: A szalutogenetikus életstratégia értéktényezõi JULESZ MÁTÉ: Az íratlan szabálytól a kodifikált normáig: az állatvédelem állatorvosi lova KONDOROSI FERENC: A gyûlöletbeszéd büntethetõsége a nemzetközi emberi jogi okmányok tükrében KORINEK LÁSZLÓ: Út a statisztikától a rendészet elméletéig DAMJAN KOROŠEC: Neueste Modernisierungsversuche des Sexualstrafrechts Sloweniens HERBERT KÜPPER: A gyülekezési alapjog Magyarországon és Németországban VIOREL PASCA: Discrimination and the fight against it by means of criminal law PETRÉTEI JÓZSEF: Az alkotmányozó hatalomról CONSTANTIN DRAGOS POPA: Some aspects concerning the solving of appeals by the tax administration bodies in Romania TREMMEL FLÓRIÁN: A tanúvédelem hazai körképe ZLINSZKY JÁNOS: Akadémikusok a magyar jog kiegyezés utáni fejlesztésében COLLOQUIUM BENKE JÓZSEF: Az egyetemek egyeteme: a Muszeion FÁBIÁN ADRIÁN: A miniszterelnök és a miniszterek szerepe a magyar közigazgatásban JANCSÁK RAMÓNA: Fiatalkorúak a külföldi büntetõ igazságszolgáltatásban JUHÁSZ ZITA: A szexualitás szabályozása egy szakrális jogrendben KISS MÓNIKA DOROTA: A közjogi önkormányzati struktúra Lengyelországban KOCSIS MIKLÓS: A felsõoktatási joggal összefüggõ újabb alkotmánybírósági határozatokról SCHWEITZER GÁBOR: Molnár Kálmán közjogász professzor pécsi évtizedei SZABÓ GÁBOR: A szervezeti etika alapvetõ kérdései 14. évfolyam szám AD HOC IHÁSZ BOGLÁRKA: Konferencia a tízéves Gyermekvédelmi törvényrõl KAJTÁR ISTVÁN: Jogtörténeti munka a 19. század végi magyar igazságszolgáltatási reformokról KUN TIBOR: Franco Garelli: A katolikus Olaszország a pluralizmus korában

2 2 J U R A a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja szám HU-ISSN Felelõs kiadó: Dr. Berke Gyula dékán A Szerkesztõbizottság Elnöke: Tagjai: Fõszerkesztõ: Szerkesztõ: Dr. Korinek László Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Chronowski Nóra, Dr. Holló András, Dr. Kecskés László, Dr. Maczonkai Mihály, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Dr. Tóth Mihály, Dr. Szécsényi László, Dr. Trócsányi László, Dr. Visegrády Antal Dr. Ádám Antal Dr. Bankó Zoltán Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 450., tel.: 72/ /3226, fax: 72/ / Kiadó: Dialóg Campus, Budapest Pécs A megjelentetésre szánt kéziratokat kérjük a fenti címre eljuttatni. A megküldött tanulmányok anonim szakértõi vélemények figyelembevételével publikálhatók. A lap, valamint a benne szereplõ valamennyi cikk szerzõi jogilag védett, ezeknek a szerzõi jogi törvény keretein kívül történõ bármilyen felhasználása jogellenes. Fénymásolatok személyes használatra készíthetõk az egyes tanulmányokról vagy azok részleteirõl. Üzletszerûen készített, illetve felhasznált má-

3 TARTALOM STUDIUM ÁDÁM ANTAL: Hans Kelsen tiszta jogtanáról 7 HERGER CSABÁNÉ: Szabad egyház szabad államban A katolikus autonómia-mozgalom a 19. századi Magyarországon 22 HORVÁTH CSABA: Van-e nyertese az önkormányzati választásoknak? 36 JEGES SÁRA VARGA KÁROLY: A szalutogenetikus életstratégia értéktényezõi 43 JULESZ MÁTÉ: Az íratlan szabálytól a kodifikált normáig: az állatvédelem állatorvosi lova 52 KONDOROSI FERENC: A gyûlöletbeszéd büntethetõsége a nemzetközi emberi jogi okmányok tükrében 59 KORINEK LÁSZLÓ: Út a statisztikától a rendészet elméletéig 69 DAMJAN KOROŠEC: Neueste Modernisierungsversuche des Sexualstrafrechts Sloweniens 95 HERBERT KÜPPER: A gyülekezési alapjog Magyarországon és Németországban 103 VIOREL PASCA: Discrimination and the fight against it by means of criminal law 119 PETRÉTEI JÓZSEF: Az alkotmányozó hatalomról 124 CONSTANTIN DRAGOS POPA: Some aspects concerning the solving of appeals by the tax administration bodies in Romania 138 TREMMEL FLÓRIÁN: A tanúvédelem hazai körképe 144 ZLINSZKY JÁNOS: Akadémikusok a magyar jog kiegyezés utáni fejlesztésében 151 COLLOQUIUM BENKE JÓZSEF: Az egyetemek egyeteme: a Muszeion 157 FÁBIÁN ADRIÁN: A miniszterelnök és a miniszterek szerepe a magyar közigazgatásban 167 JANCSÁK RAMÓNA: Fiatalkorúak a külföldi büntetõ igazságszolgáltatásban 172 JUHÁSZ ZITA: A szexualitás szabályozása egy szakrális jogrendben 177 KISS MÓNIKA DOROTA: A közjogi önkormányzati struktúra Lengyelországban 189 KOCSIS MIKLÓS: A felsõoktatási joggal összefüggõ újabb alkotmánybírósági határozatokról 198 SCHWEITZER GÁBOR: Molnár Kálmán közjogász professzor pécsi évtizedei 208 SZABÓ GÁBOR: A szervezeti etika alapvetõ kérdései 214 AD HOC 3

4 4 Tartalom IHÁSZ BOGLÁRKA: Konferencia a tízéves Gyermekvédelmi törvényrõl 221 KAJTÁR ISTVÁN: Jogtörténeti munka a 19. század végi magyar igazságszolgáltatási reformokról 225 KUN TIBOR: Franco Garelli: A katolikus Olaszország a pluralizmus korában 227 A JURA korábbi számainak tartalomjegyzéke 230

5 CONTENTS STUDIUM ANTAL ÁDÁM: On Hans Kelsen s Pure Theory of Law 7 CSABÁNÉ HERGER: Free church in the free state The autonomy movements of Catholics in the 19 th century Hungary 22 CSABA HORVÁTH: Do the local municipality elections have a winner? 36 SÁRA JEGES KÁROLY VARGA: The value factors of the salutogenetic life strategy 43 MÁTÉ JULESZ: From the unwritten rules to the codified norms: a casebook example of animal protection 52 FERENC KONDOROSI: The culpability of hatred speech in the light of international human rights documents 59 LÁSZLÓ KORINEK: The path from statistics to the theory of law enforcement 69 DAMJAN KOROŠEC: Newest efforts of modernization of the sexual criminal law in Slovenia 95 HERBERT KÜPPER: The fundamental right of free assembly in Hungary and Germany 103 VIOREL PASCA: Discrimination and the fight against it by means of criminal law 119 JÓZSEF PETRÉTEI: On the constituent power 124 CONSTANTIN DRAGOS POPA: Some aspects concerning the solving of appeals by the tax administration bodies in Romania 138 TREMMEL FLÓRIÁN: The panorama of the national witness protection 144 ZLINSZKY JÁNOS: Academics in the development of the Hungarian law after the Compromise of COLLOQUIUM JÓZSEF BENKE: Museion, the University of Universities 157 ADRIÁN FÁBIÁN: The role of the prime minister and the ministers in the Hungarian public administration 167 RAMÓNA JANCSÁK: Juveniles in the foreign criminal jurisdiction 172 ZITA JUHÁSZ: The regulation of sexuality in a sacral system of law 177 MÓNIKA DOROTA KISS: The structure of the public self governments in Poland 189 MIKLÓS KOCSIS: On the current decisions of the Constitutional Court in connection with higher education 198 GÁBOR SCHWEITZER: Kálmán Molnár s decades in Pécs 208 GÁBOR SZABÓ: Main issues of ethics in organizations 214 5

6 6 Contents AD HOC BOGLÁRKA IHÁSZ: Conference on the ten year old Child Protection Act 221 ISTVÁN KAJTÁR: Legal history work on the Hungarian judiciary reforms at the end of the 19 th century 225 TIBOR KUN: Franco Garelli: The Catholic Italy in the pluralist era 227 Contents of the previous volumes of JURA 230

7 Ádám Antal: Hans Kelsen tiszta jogtanáról Ádám Antal professor emeritus Hans Kelsen tiszta jogtanáról Bevezetõ megjegyzések STUDIUM Tanulmányomban négy feladat elvégzésére törekszem. 1. Vázolom Hans Kelsen világhírû osztrák-amerikai jogtudós életpályájának alakulását. 2. Felidézem a tiszta jogtan fõbb tételeit. 3. Utalok magyar jogtudósoknak a kelseni koncepciókkal összefüggõ nézeteire. 4. E törekvések valóra váltásában korrekt hivatkozásokkal hasznosítom a Hans Kelsen jogtudománya c., 2007-ben megjelent terjedelmes kiadványt, 1 amely az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2005 június 8-án Tiszta jogtan, tiszta jogtudomány. Hans Kelsen jogtudományának alapkérdései címmel tartott tudományos konferencia elõadói és más szerzõk közremûködésének eredményeként negyven értékes tanulmányt tartalmaz. Hangsúlyozom azonban, hogy írásom nem ennek a kötetnek a bemutatására irányul. Remélem, hogy lesznek vállalkozók, akik elvégzik e kiadvány átfogó jellemzését és tartalmának beható értékelését. A tanulmányok jelentõs hányada egyébként különösen azok, amelyek korszakunk idõszerû problémáit, pl. az alkotmánybíráskodást, a többfokozatú alapjogi bíráskodást, a nemzetközi jog, a szupranacionális jog és a nemzeti jogrendszer viszonyát stb. taglalják önálló méltatásra és megvitatásra is érdemes. I. Hans Kelsen életpályájáról 1. Hans Kelsen 1881 október 11-én Prágában született és 92 évesen 1973-ban halt meg a kaliforniai Berkeley-ben. Hároméves volt, amikor szüleivel Bécsbe költözött. Ott végezte elemi és középiskolai tanulmányait, és szerezte meg 1906-ban a jogi doktorátust. Tanulmányokat folytatott Heidelbergben és Berlinben. Államjogból és jogfilozófiából Bécsben doktorált 1911-ben, és ott nyert 1917-ben rendkívüli, 1919-ben pedig rendes professzori kinevezést a Jogi Karra. Még joghallgatóként publikálta 1905-ben elsõ tanulmányát Die Staatslehre des Dante Alighieri címmel ben jelent meg elõször a Hauptprobleme der Staatslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssätze c., több mint 700 oldalas mûve, amelyre 1927 februárjában írt életrajzában Szerzõ akként utal, hogy ebben a munkájában jutott arra a felfogásra, hogy a jog lényegét tekintve norma, és ezért minden jogelméletnek normatannak, vagyis a tárgyi jog tanának kell lennie ban jelent meg a Zur Lehre vom öffentliche Rechtsgeschäft c. tanulmánya. Jelentõs és terjedelmes monográfiaként látott napvilágot ban a Das Problem der Souverenität und die Theorie des Völkerrechtes, valamint a Vom Wesen und Wert der Demokratie c. 38 oldalas tanulmánya. Az az éles oppozíció, amely az állam és a tárgyi jog azonosságára vonatkozó kelseni felfogást kísérte, késztette Szerzõt annak vizsgálatára, hogy megalapozott-e az a gyakori állítás, amely szerint az állam bármiféle jogtól függetlenül szociológiailag megragadható. Ezt a munkát végezte el a Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses zwischen Staat und Recht c., 1922-ben megjelent mûvében. A következõ években számos munkája született szociológiai, ismeretelméleti kérdésekrõl, majd 1925-ben jelent meg az Allgemeine Staatslehre címû 433 o. terjedelmû monográfiája, 1926-ban pedig a Grundriss einer allgemeinen Theorie des Staates c. írása, amely Moór Gyula fordításában 90 oldal terjedelemben 1927-ben Szegeden is napvilágot látott Kelsen jelentõs szerepe az alkotmánybíráskodás osztrák illetve európai modelljének elméleti és gyakorlati alapozásában a kapcsolódó szakirodalomban gyakran megállapítást, sõt elismerést nyer. 3 E minõsítés megítéléséhez a releváns történelembõl a következõket emelem ki. Az 1867 december 21-ei osztrák Alkotmány egyrészt rendelkezett a Birodalmi Bíróság és a Közigazgatási Törvényszék felállításáról, az 1869 április 18-i törvény pedig egyebek között lehetõvé tette, hogy az Alkotmányban biztosított jogaik sérelme esetén a polgárok panasszal forduljanak a Birodalmi Bírósághoz. Georg Jellinek Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich c., 1885-ben publikált terjedelmes tanulmányában mint a bécsi egyetem akkori államjogász professzora áttekintett több korabeli külföldi tapasztalatot, és fogalmazott meg következtetéseket az alkotmánybíráskodás lehetõségeire. Az alkotmánybíráskodás elméleti alapozásában kiemelkedõ a jelentõsége a jogi normák ún. Kelsen-Merkl-féle lépcsõzetes rendszerére, valamint az alkotmánynak a törvények tartalmát és elfogadási rendjét meghatározó szerepére vonatkozó kelseni megállapításoknak. Ezek körében nagyon lényeges annak rögzítése és elismerése, hogy az alkotmányellenes törvény mindaddig érvényes, amíg az erre feljogosított különálló szerv, az alkotmánybíróság azt az elõírt módon meg nem semmisíti. Ezt a felfogást megerõsítette az osztrák Alkotmány 1920-ban megállapított 89. cikke a következõ megfogalmazásban: 7

8 8 Ádám Antal: Hans Kelsen tiszta jogtanáról A megfelelõen kihirdetett törvények érvényességét a bíróságok nem vizsgálják. Az osztrák szociáldemokraták, köztük Karl Renner valószínûsíthetõen Jellinek említett írásától is serkentve már 1899-tõl követelték a monarchia osztrák részén a nemzetek föderális államba szervezését, és javasolták alkotmánybíróság intézményesítését is. Kelsen 1918 októberében Renner kancellár felkérésére és iránymutatása alapján kezdte el a köztársasági alkotmány kidolgozását. Az önálló alkotmánybíróság létrehozása ennek az alkotmányozásnak egyik lényeges eleme volt. Az osztrák Alkotmánybíróságot az 1919 január 25-i törvény állította fel, és elsõ ítéletét március 10-én hozta. Rövid mûködés után azonban ezt a testületet megszüntették, és az alkotmánybíráskodást az évi Alkotmány alapján újjászervezték. Kelsen mint állandó referens élethosszig tartó kinevezést kapott az Alkotmánybíróságra. A Bundesverfassungsgerichtshof elnökét, alelnökét, valamint 12 tagjának és 6 póttagjának felét a parlament alsóházaként mûködõ Nationalrat, másik felét a második kamara, vagyis a Bundesrat választotta. A bírák megbízatása életfogytig tartott. Az alkotmánybírák egyharmada tekintetében a képviselõi mandátum nem volt összeférhetetlen. Kelsent aggasztotta az alkotmánybírák választásának politikai jellege, és ezt kifejezésre is jutatta. Az Alkotmánybíróság legfontosabb hatásköri jogaként szerepelt a tartományi törvények alkotmányosságának elbírálása a szövetségi kormány, valamint a szövetségi törvények alkotmányosságának felülvizsgálata tartományi kormány kezdeményezésére. Kelsen javasolta e hatáskör kiegészítését azzal, hogy hasonló eljárás keretében alkotmánybírói kezdeményezésre a testület más törvény alkotmányosságát is elbírálhassa. Ezzel a javaslattal együtt nem nyert elfogadást Kelsennek az a kezdeményezése sem, hogy az Alkotmánybíróság egyik tagja szövetségi ügyészként kísérje figyelemmel a szövetségi és a tartományi törvényeket illetve rendeleteket, és alkotmányossági aggályait elbírálásra a testület elé terjeszthesse. Elvetették Kelsennek az alkotmánybírósági eljárás állampolgári kezdeményezésre vonatkozó javaslatát is. Kelsen az Alkotmánybíróság kezdeti mûködésének tapasztalatiból leszûrt tanulságokat La garantie jurisdictionnelle de la Constitution (La justice consti tutionnelle) c., 1928-ban megjelent tanulmányában, valamint a Német Államjogászok Egyesületének 1928 április i konferenciáján Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit címmel tartott és 1929-ben publikált tanulmányában fogalmazta meg. Ezek között az alkotmány védelmének mellõzhetetlen garanciájaként jelölte meg az alkotmányellenes rendelkezések alkotmánybírósági megsemmisíthetõségét. Fontosnak tartotta továbbá a kisebbségek alkotmányossági védelmét a zsarnoksággal szemben. Demokráciaelméletében pedig hangsúlyozta, hogy a demokrácia lényege nem a többség mindenhatóságában, hanem a többség és a kisebbség közötti rendszeres kompromisszum elérésében jelölhetõ meg. Mindezt az alkotmánybíráskodás hatékonyan elõmozdíthatja. Kelsen alkotmánybírói megbízatása nem tartott élete végéig. Az 1928-ban kormányra került keresztényszocialista pártok, egyházi körök és a sajtó is élesen bírálta az Alkotmánybíróságot és azon belül Kelsen több álláspontját, ezek között pl. a diszpenzációval, tehát a felmentés alapján kötött házasság felbonthatósága ügyében. A kritikák szerint a testület válásbarát, liberális döntést hozott. Ez és néhány hasonló döntés váltotta ki az intézmény politikátlanításának követelését, és vezetett ahhoz, hogy valamennyi alkotmánybírót elmozdították tisztségébõl, és a bíróválasztásban törekedtek a pártok szerepét csökkenteni. Az évi alkotmányreform bõvítette az államfõ szerepét, szûkült annak lehetõsége, hogy a parlamenti pártok bizalmi embereket küldjenek a testületbe, szigorították az összeférhetetlenségi szabályokat, elõírták a jogi végzettséget és legalább 10 évi jogászi gyakorlatot stb. A testület tagjainak felét, valamint elnökét és helyettesét a kormány javaslatára a szövetségi elnök nevezte ki a rendes bírák, a köztisztviselõk és professzorok közül. A bírák életfogytig tartó megbízatása 1930 február 15-én megszûnt. Ezt követõen bár többen, közöttük pl. a szociáldemokrata párt elnöke, Bécs akkori polgármestere kérlelték õt, Kelsen nem vállalt megbízatást az új Alkotmánybíróságban hivatkozva arra, hogy nem kíván egyetlen párt bizalmi embere sem lenni, másrészt pedig a keresztényszocialista többség beállítottsága is zavarta. Szervezeti és mûködésrendi szempontból az évi reform hatása tartós maradt, és napjainkban is érvényesül Ausztriában. Kelsen késõbb is kritikus volt ezzel az alkotmányreformmal és az Alkotmánybíróságra vonatkozó rendelkezésekkel szemben. A 1943-ban az Egyesült Államokban megjelent General Theory of Law and State c. terjedelmes mûvében csak az közötti Alkotmánybíróságot tekintette e megjelölésre méltónak, az ezt követõ alkotmánymódosításokat félfasisztának minõsítette. Késõbbi elméleti munkáiban pedig az alkotmánybíráskodás problémáinak taglalását mellõzte. Kelsen 1923-ban Budapesten, 1929-ben pedig Pécsett és Budapesten tartott elõadást. A szuverenitás fogalmának változásáról szóló pécsi elõadása az egyetem Baráti Tudományos Szövetsége jog- és társadalomtudományi szakosztályának meghívására, Moór Gyula elõzékeny közvetítõ fáradozásának is köszönhetõen a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem aulájában Weszely Ödön rektorságának és Molnár Kálmán dékánságának évében, 1929 november 18-án

9 Ádám Antal: Hans Kelsen tiszta jogtanáról hangzott el. Az elõadás szövege ifj. Rimler János fordításában és Faluhelyi Ferenc professzor elõszavával 1931-ben (Politzer, Budapest) 23 oldal terjedelemben magyar nyelven is megjelent. Der Wandel des Souverenitäts begriffs címmel ugyancsak 1931-ben Modenában is napvilágot látott az elõadás szövege a Giorgio del Vecchio emlékkönyvben 11 oldal terjedelemben ben jelent meg a Die Justiz 6. kötetében ( o.) a Wer soll der Hüter der Verfassung sein címû híres vitairat, amely Carl Schmitt Der Hüter der Verfassung c. támadó hangnemû írásának válaszaként született. Kelsen ebben egyrészt elutasította azt a meghaladott felfogást, hogy a rendes bírói jogalkalmazás jogászi automatizmus lenne, hiszen az igazi jogalkalmazás Kelsen szerint ott kezdõdik, ahol az alkalmazandó norma tartalma a tényállás megítélése szempontjából bizonytalan. Kelsen is indokoltnak tartotta, hogy az alaptörvény szövegezése ne szólamokat, hanem pontos meghatározásokat tartalmazzon, a vélemények sokszínûségét, esetleg egyes felfogások kifogásolhatóságát azonban szerinte nem rendkívüli hatalommal lehet megszüntetni, hanem az alkotmányos problémák megoldását szakszerû, szükség esetén alkotmánybírósági döntéssel kell elõsegíteni Kelsen a hitleri üldöztetés elõl a tudomány és a mûvészet sok más európai kiválóságához hasonlóan az Amerikai Egyesült Államokban talált menedéket, 1940 nyarán, közel 60 évesen érkezett New Yorkba úgy, hogy amint azt Mádl Ferenc akadémikus Találkozásom Hans Kelsennel c. tanulmányában 5 írja: angol nyelvtudása, különösen a folyékony beszéd és az írás nem volt megfelelõ. Kelsen életének további alakulásából Mádl professzor hivatkozott tanulmányát hasznosítva a következõket emelem ki. Kelsen New York után elõször a Harvard Law School-ra ment, ahol három évig tanított, behatóan tanulmányozta az angolszász analitikus jogtudományt, és egyúttal törekedett közvetíteni tiszta jogtanának fõbb elemeit. Itt azonban az 1933-ban elnyert harvardi díszdoktorátusa ellenére nem tudott gyökeret verni, nem hosszabbították meg szerzõdését, és nem jutott professzorátushoz ben Roscope Pound ajánlására vendégprofesszorátust nyert a kaliforniai egyetem Political Science Departementen, majd 1945-ben full professor -rá nevezték ki ban egyetemi alkalmazását 70 éves koráig meghosszabbították. Az õszi és tavaszi szemeszterben tartotta utolsó elõadásait a University of Californián. Bár 1952 április 25-én nyugállományba helyezték, tudományos és szakértõi aktivitása tovább folytatódott tavaszán abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a kaliforniai egyetem társadalomtudományi könyvtárát róla nevezték el. Ennek eredményeként az épület bejáratán elhelyezett bronztáblán a következõ felirat olvasható: Hans Kelsen Graduate Social Sciences Library of the University of California. Amint Mádl Ferenc írásából megtudjuk: A névadó ünnepség után, amikor a könyvtárban egyebek között az ünnepelt azután érdeklõdött, hogy nincs-e szükség segítségre könyvei beszerzéséhez, kiderült, hogy a könyvtárban nincs egyetlen könyv sem Hans Kelsentõl. Ez a történet is mutatja írja Mádl, hogy a tiszta jogtan gondolatvilága nagyon nehezen talált befogadóképességre (41. o.) Mádl Ferenc az tanév második felében a University of California meghívására az egyetem Berkeley-i Jogtudományi Karán Ehrenzweiggel együtt társelõadóként polgári jogot és nemzetközi magánjogot adott elõ jogösszehasonlító szemlélettel. Így egyrészt alkalma nyílt arra, hogy Ehrenzweiggel és Kelsennel közös egyetemi elõadásokban vehetett részt. Ezeken az órákon Kelsen nagyrészt a tiszta jogtan General Theory of Law and State -ben lefordított gondolatait adta elõ, amit az ottani diákok szemmel láthatóan nehezen fogtak fel. Kelsen külön órát is szentelt a nemzetközi jognak. Fõként a Principles of International Law c. könyve alapján részletesen és világosan tárgyalta a demokrácia, a szuverenitás, az önrendelkezési jog és az emberi jogok kérdéseit. Amint Mádl megállapítja, rá való tekintettel sem korlátozta magát Kelsen, és éles kritikával illette a kommunista berendezkedést, annak tényleges megjelenési formáját, és azt fejtegette, hogy a kommunista jogelmélet, különösen annak brutális sztálinista formája, a Visinszkij-féle normativizmus, mennyire lehetetlen helyzetet teremtett a normális jogi gondolkodás és a jogtudományi kutatás számára. 6 Ebben az idõben Kelsen már nagyon idõs ember volt, 86 éves, de megjelenésében fizikailag és szellemileg frissnek tûnt, olyannak, aki élvezi az egyetem szellemi közegét. Az elõadások után kávéztunk, beszélgettünk, és Kelsen szemmel láthatóan jól érezte magát írja Mádl Ferenc. (43. o.) Ekkor is szakadatlanul dolgozott, amelynek eredményeként megjelent a The Law of the United Nations ötödik kiadása, valamint a Principles of International Law második kiadása. Kétszer voltam nála a lakásán délután, a feleségével nem találkoztam, nem is tudom, hogy élt-e még ekkor. Kelsent különösen azt érdekelte, hogy mi is lehet a jog szociológiai valósága Magyarországon a Reine Rechtslehre világához képest, milyen a ténylegesen létezõ jog. Amikor a kommunista berendezkedések politikai sajátosságairól beszélgettünk, Kelsen rá jellemzõ módon mindig elméletileg közelítette meg a problémát, lucidusan érvelt, és az elméleti leírások szintjén rendkívül világosan látta, mirõl is van szó. (43. o.) 9 II. A tiszta jogtanról

10 10 Kelsen Reine Rechtslehre. Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik 7 c. mûve ben jelent meg. E monográfiát valószínûsíthetõen 1935 és 1937 között Bibó István magyar nyelvre fordította. Nagy Endrének és Varga Csabának köszönhetõ, hogy a kézirat közel fél évszázad után elõkerült a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárából. A fordítást Erdélyi Leonóra gondozta és Varga Csaba bevezetésével, valamint szerkesztésében az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Bibó István Szakkollégiuma adta ki az MTA Soros Alapítványának támogatásával. 8 Különös értéke a több mint száz mai nyelvre lefordított, rendkívül kiterjedt érdeklõdést, sok kritikát, eltérõ felfogást kiváltó és több továbbfejlesztett kiadást elért alapmû jelzett magyar nyelvû változatának, hogy szerkesztõje a kötet zárásaként közli Kelsen legjelentõsebb 125 mûvének bibliográfiai adatait. A tiszta jogtani koncepció lényegesnek tartott elemeit többnyire az említett magyar kiadvány szövegezésében (a lelõhely oldalszámának zárójelbe helyezésével) idézem fel. Ezekhez esetenként fûzök méltató, kiegészítõ vagy eltérõ tartalmú észrevételeket. A kulcsfontosságúnak ítélt kelseni kifejezések kurziválása tõlem származik. 1. A Tiszta Jogtan (a továbbiakban: TJt.) a pozitív jog, tehát a tárgyi értelemben vett jog, vagyis a jogi normák elmélete. Szerzõ az e tárgykörre vonatkozó vizsgálataiban tudatosan mellõzte az ideológiai, az igazságossági, az erkölcsi, a természetjogi, a politológiai és a szociológiai szempontok alkalmazását. Feleslegesnek tartotta tehát az ún. módszer szinkre tizmust. Természetesen a rendkívül képzett és tájékozott tudós jól ismerte és nem tagadhatta, hogy bármely ország tárgyi jogának voltak, vannak és lehetnek ilyen és hasonló, ún. metajurisztikus, tehát jogon túli kapcsolódásai. Õ azonban határozottan arra törekedett, hogy kimunkálja a jogi normáknak a jelzett adottságoktól elkülönült, azoktól függetlenül létezõ és megismerhetõ jellemzõit, és ezeknek a kizárólagosnak tartott jogi sajátosságoknak a kapcsolatrendszerét. Kelsen a jogi normát mindenekelõtt értelmezési sémának tekinti valamely emberi megnyilvánulás, jelenség, történés megítéléséhez és minõsítéséhez. Meghatározott számú embernek bizonyos elõre megszabott feltételekhez igazodó magatartását a jogi norma határozza meg és minõsíti. A minõsítõ normát is jogi alku hozza létre és hitelesíti. Az emberi magatartásokat szabályozó normák, köztük a jogi normák tér- és idõbeli jelenségekre, folyamatokra vonatkoznak, és általában tér- és idõbeli hatályúak. Ez a megállapítás azt nem zárja ki, hogy valamely norma térbeli és idõbeli hatálya határozatlan legyen. Az idõbeli és térbeli hatály mellett a normának személyi és egyéb, pl. tárgyi hatálya is lehet. (4 5. o.) Megjegyzem, hogy a Ádám Antal: Hans Kelsen tiszta jogtanáról jelzett oldalakon olvasható szöveg a norma idõbeli, térbeli, személyi, tárgyi és egyéb érvényességérõl szól. Széles körben elfogadott és általam is vallott felfogás szerint azonban a végrehajthatóság, alkalmazhatóság, illetve kogens norma esetén a végrehajtandóság, alkalmazandóság idõbeli és területi kiterjedtségét, személyi és tárgyi körét elsõdlegesen nem a jogi norma érvényessége, hanem annak idõbeli, térbeli, személyi, tárgyi stb. hatálya tartalmazza. Kelsen élesen elhatárolja a tiszta jogtant a jogszociológiától. Az utóbbi fõleg a jogalkotást és a jogalkalmazást kiváltó gazdasági, társadalmi, politikai adottságokat, folyamatokat, valamint a megalkotott jogi norma társadalmi fogadtatását, hatását vizsgálja és minõsíti. A TJt. azonban mint sajátos jogtudomány a jogi normákra mint elképzelt, akart és létrehozott, meghatározott módon és formában megállapított gondolati tartalmakra irányítja vizsgálatait. (9. o.) Már e fogalmazásból is kitûnik, a késõbbiekben pedig világosabb kifejtést nyer, hogy a jog mint norma nemcsak tárgyi jog (norma agendi), hanem jogosultság (facultas agendi) is. Arra azonban Kelsen nem utal kifejezetten, hogy a jogi norma tartalmát tekintve feltételt és szankciót meghatározó jellegén kívül lehet tájékoztató, ajánló, lehetõséget teremtõ, célt, feladatot, szolgáltatást meghatározó, ösztönzõ, szervezetet létesítõ, hatáskört megállapító, mûködési, eljárási rendet stb. rögzítõ is. Behatóan és részletesen taglalja Kelsen a jog és az igazságosság viszonyának problémáit is. A sokoldalú, színes és szellemes elemzést ehelyütt nem idézhetem fel. Kiemelem azonban annak rögzítését, hogy a jog mint szellemi alakzat különbözik a természeti valóság összetevõitõl és más szellemi jelenségektõl is. Szerinte az erkölcs és a vele egybeesõ igazságosság eszményi, transzcendens kategória, amelyhez viszonyítva a jog az állami normaalkotó tevékenység terméke. Az igazságosság irracionális ideál, amely érdemben nem is ismerhetõ meg. Az ilyen, tehát isteni, természetjogi, erkölcsi igazsággal való operálás többnyire nem az érvényes jog megismerését, hanem annak inkább igazolását szolgálja. (7 9. o.) Kelsen ugyan elismeri, hogy mûvének megírásakor a jogot már nem tekintik örökkévaló és abszolút kategóriának, felismerik, hogy tartalma történeti változásoknak van alávetve, továbbá hogy a pozitív jog idõ- és térbeli körülményektõl meghatározott jelenség, de az abszolút jogi érték fõ gondolata még nem ritkán megjelenik az igazság etikai eszményében, az erkölcsi minimumban, vagy a helyes jog feltételezésében. (11. o.) Az erkölcs jelentõségét megkérdõjelezõ kategorikus kelseni megállapításokkal szemben önként kínálkozik a hivatkozás lehetõsége arra az õsi római jogtudomány által is felismert és a történelmi tapasztalatok által megerõsített körülményre, hogy a jogi sza-

11 Ádám Antal: Hans Kelsen tiszta jogtanáról 11 bályozást és gyakorlatot szerencsésen támaszthatják alá, egészíthetik ki olyan bevált kapcsolódó erkölcsi elvek és normák, mint a jóhiszemûség, a tisztességesség, a méltányosság, a korrektség, a becsületesség, a szorgalom, a helytállás stb. követelménye. A történelemben elkövetett kegyetlen igazságtalanságok, a demokratikus jogállam által biztosított emberi és állampolgári alapjogok, közöttük különösen az egészségvédelmi és kulturális jogok, a korszerû szociális biztosítási és ellátórendszerek, az esélyegyenlõséget szolgáló megoldások, a hátrányos megkülönböztetés tilalmai, a pozitív diszkrimináció lehetõségei bizonyítják, hogy korszerû jogi szabályozással gyarapíthatók és javíthatók az egyéni, a közösségi, valamint a társadalmi igazságosság követelményei és tényleges megoldásai. Az igazságosság, a tisztességesség, a méltányosság alakuló és alakítható követelményeinek tiszteletben tartását a demokratikus alkotmányos jogállam nem mellõzheti. Az ugyancsak mellõzendõnek tartott természetjoggal összefüggésben arra emlékeztetek, hogy a történelem során nem egyetlen, hanem több, legalább öt jellegzetes természetjogi elmélet született. Az elsõ szerint a kinyilatkoztatott isteni jog, vagyis a ius divinum, a lex aeterna, a decalogus egyben természetjognak is minõsül. A második változat úgy véli, hogy a természetjog az Isten alkotta természetbõl fakad és ahhoz igazodik. A harmadik természetjogi koncepció a világ és az ember természetének megfelelõ jogot tekintette és tartja természetjognak. A negyedik változat szerint a természetjog az emberi ésszerûségbõl fakad, és azt szolgálja. Az ötödik természetjogi koncepció az emberi és közösségi érdekbõl és gyakorlatból vezeti le a természetjogot. E felsorolás korántsem tekinthetõ teljesnek és lezártnak. A történetileg egymást követõen született természetjogi felfogások az emberi jogok bõvítése, az önkényuralom megszüntetése vagy megelõzése érdekében léptek fel, tehát szinte mindig a haladást szolgálták. A követelmények folytonos bõvülésével magyarázható, hogy nem jött létre, és nem létezik az emberiség egyetlen természetjogi kódexe. Az egymásra épülõ és folyton gyarapodó természetjogi teóriák azonban túlnyomórészt a haladást elõmozdító értékes emberi alkotások. Egyetértéssel fogadhatjuk Kelsennek az ideologikus jogtudománnyal szembeni érvelését. Megállapítása szerint az ideológia leplezi a valóságot, mivel vagy a megtartás és oltalmazás szándékával eszményíti azt, vagy a támadás, a megszüntetés és mással való helyettesítés célzatával eltorzítja a valóságot. A 20. század szörnyû háborúi és önkényuralmi rendszerei temérdek példát szolgáltattak a visszaéléseket alátámasztó, a magukat dicsõítõ ideológiák jellegéhez és regresszív szerepéhez. A TJt. mint igazi jogtudomány ezzel szemben a jogi valóság feltárására és megismertetésére törekszik. Ehhez úgy vélem azt is hozzáfûzhetjük, hogy a tudomány a hátrányos, a korszerûtlen valóság feltárásával, a lehetõségek sokszempontú elemzésével a jog világában is fejlettebb, elõnyösebb megoldásokat munkálhat ki, ajánlhat és könnyíthet megvalósítani. 2. Rátérve immár a TJt.-nek a jog mibenlétére vonatkozó tanítására elõrebocsátom, hogy Kelsen számos alcímmel jelzett részletkérdésre tagolva végezte el a jogra illetve a jogi normákra vonatkozó elemzéseit, és fogalmazta meg elméleti következtetéseit. Az ismertetés korrektségének jegyében bár lényegre törõ összegezéssel törekszem követni és érzékeltetni a szerzõi gondolatmenet tagolását. A TJt. a jogi normát, a Sollent, a legyent nem transzcendens parancsként fogja fel, hanem hipotetikus ítéletnek tartja, a jogi törvény ugyanis jogi feltételekhez jogkövetkezményt kapcsol. Itt azonban nem kauzalitás, nem okozatosság érvényesül, hanem csupán beszámítás történik. A büntetésnek a bûncselekményre, a végrehajtásnak a magánjogi jogsértésre vonatkoztatása nem okozatosság, hanem normatív következmény. A Sein, a valóság okozati törvényszerûsége szükségszerû, a Sollen, a legyen, a kell beszámítással érvényesül. Mindez a jogi szabályozásból fakad, abból a jogtételbõl ered, amely a jogi feltételt határozza meg és a jogkövetkezménynyel összekapcsolja. A legyen tehát lényegesen különbözik a természetbeni okozatosságtól és a transzcendens jogeszmétõl is. A hipotetikus jogi ítélet a kanti filozófia értelmében ismeretelméleti transzcendens, nem pedig metafizikai transzcendens. A jog ilyen megítélésével szemben lépett fel a leghevesebb ellenállás a hagyományos jogelmélet részérõl, amely sohasem viseli el, hogy a Szovjet Köztársaság rendje éppen úgy jogrendként értelmezhetõ, mint a fasiszta Itália, vagy a demokratikus Franciaország jogi rendje állapítja meg Kelsen. (14. o.) Nem valamely benne rejlõ különös minõség, nem is jogon túli normához, morális, transzcendens értékhez való viszonya teszi, hogy valamely emberi magatartás esetleg deliktumnak minõsül, hanem egyedül az, hogy a jogtételben megjelölt magatartás sajátos következmény feltételeként nyert meghatározást. (15. o.) A jogsértéssel bizonyosodik be a jog létezése, amely a kényszeraktus mint jogkövetkezmény legyenében és ennek érvényesülésében rejlik. Azt szerencsére Kelsen is elismeri, hogy a jogrend célja az, hogy az embereket az õket valamely magatartás esetén fenyegetõ hátrány ismeretében ellenkezõ megnyilvánulásra serkentse. (16. o.) Az emberi magatartástól különbözõ, ún. természeti adottságok, események, jelenségek is csak az emberi magatartással összefüggésben jelenhetnek meg a jogi norma tartalmi elemeiként. 3. Sokan észrevételezték már, magam is indokolt-

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke

Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke Világosság 2005/10. Kelsen-viták Szigeti Péter Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke Bevezetés A problémák és a terminusok meghökkentő gazdagságával néz szembe a jogelmélet

Részletesebben

10. évfolyam. 2004. 1. szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM FORUM AD HOC

10. évfolyam. 2004. 1. szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM FORUM AD HOC A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM A tartalomból ÁDÁM ANTAL: A közjogi szerzõdésekrõl BÉDI IMRE: A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézetrõl BENKE JÓZSEF: A reményvétel

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PhD-értekezés Konzulens: Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár Készítette: Dr. Balogh Ágnes egyetemi adjunktus

Részletesebben

Bevezetés az alkotmányjogba

Bevezetés az alkotmányjogba Bevezetés az alkotmányjogba Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette Trócsányi, László és Schanda, Balázs Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ANDRÁSSY GYÖRGY: Nyelvek az ezredfordulón. Fennmarad-e a világ nyelvi sokfélesége és miként hat erre a jog?

Részletesebben

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon FÓKUSZ 1 Chronowski Nóra egyetemi docens (PTE ÁJK) Drinóczi Tímea egyetemi docens (PTE ÁJK) Zeller Judit egyetemi adjunktus (PTE ÁJK) Túl az alkotmányon Az alkotmányvédelem elméleti és európai kontextusa,

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK:

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK: VII. évfolyam 2010/4. TARTALOMJEGYZÉK: Lattmann Tamás Szalai Anikó: Szerkesztői előszó 1 TANULMÁNYOK Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

Részletesebben

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega X. évfolyam 2-3. szám Jogi szakmai folyóirat X. évfolyam 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Betlejné

Részletesebben

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Law Working Papers 2011/2 Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Varga Zs. András:

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

12. évfolyam. 2006. 1. szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM FORUM AD HOC

12. évfolyam. 2006. 1. szám. A tartalomból. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja STUDIUM COLLOQUIUM FORUM AD HOC A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM BOROS JÁNOS: Pragmatizmus és demokratikus jogalkotás DRINÓCZI TÍMEA ZELLER JUDIT: A házasság és a család alkotmányjogi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 763/B/1995 Budapest, 2000.05.08 12:00:00 de. Strausz János Dr. Kukorelli István Dr. 13/2000. (V. 12.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés Témavezetők: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 2011-2014

Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 2011-2014 Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 20-204 Az Eötvös Károly Intézet háttéranyaga a Szabad egyház a szabad államban címmel szervezett konferenciához 204. szeptember Budapest Az Eötvös

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941.

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/1. 163 181. VARIA KÖNYVISMERTETÉS TELEKI PÁL: Az igazi tisztviselõ Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Rendhagyó könyvismertetésbe kezdek. Egyrészt azért rendkívüli,

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben