MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN"

Átírás

1 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Agrár Tagozat MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN Rövid összefoglaló az élelmiszeripari üzemek (épületek, területek) és az élelmiszeripari gépek, berendezések tervezéséhez és üzemeltetéséhez Készítették: Kolozsvári György okl. gépészmérnök szakértő, tervező Kovácsné Felkai Éva okl. élip. mérnök szakértő, tervező szakosztályvezető Lektorálta: Dr Véha Antal okl. gépészmérnök a SZTE mérnöki karának dékánja az MMK Agrár Tagozatának elnöke Budapest november 1

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS 3. ÚTMUTATÓK AZ ÉLELMISZERIPARI GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ (GHP) 3.1. Jogszabályi háttér 3.2. GHP-k felépítése 4. AZ ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK LÉTESÍTÉSÉNEK (tervezés és kivitelezés) HIGIÉNIAI SZEMPONTJAI 4.1. Az élelmiszeripari létesítmények megvalósításának hazai szabályozása, a megvalósítás menete A feladat meghatározása Megvalósítás lépései 4.2. Általános higiéniai tervezési, kivitelezési szempontok Telepítés Épületek, létesítmények elhelyezése, az övezetek szétválasztása Épületek, létesítmények kialakításának általános szempontjai Az építészeti és installációs higiénia Általánostól eltérő élelmiszeripari létesítmények megvalósítására vonatkozó előírások 5. ÉLELMISZERIPARI GÉPEK, BERENDEZÉSEK ESZKÖZÖK HIGIÉNIÁJA 5.1. Higiénikus berendezés tervezési és telepítési követelményei Alapfogalmak A berendezések szerkezeti anyagai Szerkezeti kialakítás A termelési zóna elemei A kezelési zóna elemei Ipari zóna elemei Kivitel Szerkezeti és felületi (burkolatok) anyagok Telepíthetőség Gépek, berendezések eszközök mosása, takarítása, fertőtlenítése 5.2. Élelmiszeripari gépek higiéniai minősítése Előzmények, rövid történeti áttekintés Kérelem tartalma a Hatósági géphigiéniai minősítéshez MgSzH Központ Műszaki-technológiai Laboratóriuma Hatósági géphigiéniai minősítési eljárás menete A higiéniai alkalmasság minimum feltételei 6. JOGSZABÁLYOK és felhasznált IRODALMAK és ahol beszerezhetők ill. letölthetők 2

3 2. BEVEZETÉS Jelen anyag az MMK szakmai tagozatainak kiírt feladat alapú támogatása keretében készült el. Célja egy olyan rövid és tömör segédlet eljuttatása tagjainkhoz, mely gyakorlati segítséget nyújthat munkájukhoz. Elsősorban a mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó tervezőknek, szakértőknek és üzemeltetőknek szánjuk. A szerzők reményei szerint ugyanakkor hasznos segítséget jelenthet a társtagozatok szakembereinek (építészek, gépészek, épületgépészek, villamos szakemberek stb,) számára is 3. ÚTMUTATÓK AZ ÉLELMISZERIPARI GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ (GHP) 3.1. Jogszabályi háttér A január 1-vel hatályba lépő 852/2004/EK rendelet III. Fejezete alapján a helyes gyakorlatról szóló nemzeti útmutatókat az élelmiszer-ipari vállalkozások kategóriainak megfelelően kell kidolgozni és terjeszteni, egyeztetve az érintettek képviselőivel, valamint tekintettel a Codex Alimentarius vonatkozó magatartási szabályzataira. A tagállamok ösztönözhetik az útmutatók elkészítését. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. alapján a VM létrehozta a Higiéniai Bizottságot dr. Kardeván Endre államtitkár úr elnökletével. Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság Biológiai Biztonság; Állategészségügyi és Állatjóléti; Import ellenőrzési Szekcióinak ülésén, július 16.-án tárgyalta az útmutatók elkészítésére vonatkozó tájékoztató anyagot. A Higiéniai Bizottság által november 28-án elfogadott útmutatók Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a cukoripar jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a baromfi és nyúlfélék vágásának és darabolásának jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a szikvíz-, szódavízgyártás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a malomipar jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a söripar jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a sütőipar jó higiéniai gyakorlatához A Higiéniai Bizottság által február 27-án elfogadott útmutatók: Útmutató az édesipar jó higiéniai gyakorlatához Útmutató az alkoholmentes italok gyártásának jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a jégkrém gyártás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához 3

4 Útmutató a száraztészta előállítás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a szeszesital gyártás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a tojástermékek előállítására, tojás csomagolására vonatkozó jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a hűtött élelmiszerek, hidegkonyhai készítmények jó higiéniai gyakorlatához A Higiéniai Bizottság által április 29-én elfogadott útmutatók: Útmutató a savanyított termékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a sertés- és marhavágás, bontás, darabolás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a húskészítmények gyártása jó higiéniai gyakorlatához Útmutató az élelmiszer és italadagoló automaták működtetésének és az italcsapolás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához Útmutató a növényolaj gyártás jó higiéniai gyakorlatához 3.2. GHP-k felépítése Az útmutatók szövegét 3 oszlopba rendezték A bal oldali oszlopban találhatók a 852/2004/EK és a 853/2004/EK higiéniai rendeletek (ill. azok mellékleteinek) pontjainak megfelelően szerkesztett előírásait A középső oszlopban fogalmazták meg a követelményeknek (és a magyar előírásoknak) való megfeleltetéshez szükséges előírásokat, melyeket a KELL, vagy SZÜKSÉGES kifejezéssel jellemeztek. Ezeket minden üzemnek be kell tartani! A harmadik oszlopba azokat az előírásokat tették, amelyeket előremutatóan csak ajánlanak, melyeket a CÉLSZERŰ, AJÁNLOTT, AHOL ALKALMAZHATÓ szavakkal lehet jellemezni. Ezek nem szükségesek, de alkalmazásuk célszerű és észszerű. A gazdaságosságon túl általában javítják a hatékonyságot és a szervezettséget. Megjegyzésként, hogy mivel minden helyi hatóság maga dönti el, hogy mi az, ami kell, és mi az, amit még megenged, ezért mindig célszerű előzetesen velük egyeztetni! 4

5 4. AZ ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK LÉTESÍTÉSÉNEK (tervezés és kivitelezés) HIGIÉNIAI SZEMPONTJAI 4.1. Az élelmiszeripari létesítmények megvalósításának hazai szabályozása, a megvalósítás menete Az élelmiszeripari létesítmények esetében, mint minden ipari létesítménynél a technológia határozza meg a terület kiválasztását, az építmények kialakítását! Ez igaz az alapterületekre, belmagasságokra, az épület összes jellemzőire (falvastagság, burkolatok, installáció stb. Az alapjogszabályok közül a legfontosabbakat kiemelve: - az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer higiéniáról a Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - az 57/2010. (V.7.) FVM rendelettel módosított 68/2007 (VII. 26. FVM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről - a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), az összes módosításaival A feladat meghatározása Alapkérdések: hol, mit, mennyit és hogyan a, Hol: a megvalósítás pontos helyszíne (helyszínrajz és helyszíni bejárás) b, Mit: az üzemtípus pontos megnevezése pl. a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt abaújszántói húsüzemének (hrsz: 1045) részleges rekonstrukciója és bővítése egy új Bontó-csontozó-húscsomagoló üzemrész kialakítása céljából c, Mennyit: az alapkapacitás megadása pl. napi 300db félsertés felvágása, darabolása, csontozása húskészítménygyártás és kereskedelmi csomagolású tőkehús előállítása a beruházó által megadott szortiment szerint d, Hogyan: bővítés egy új épületnek a meglévőhöz való funkcionális csatlakoztatásával Megvalósítás lépései a, Tervezés - történhet több lépcsőben: pl. döntés előkészítő tervek (ebből választja ki a beruházó az engedélyezési tervnek megfelelőt), majd ennek egy előzetes szakhatósági egyeztetését követően készül el az engedélyezési terv - pályázatokhoz néha elegendő az elvi engedélyezési terv, és csak az eredmény ismeretében kerül kidolgozásra a végleges engedélyezési.terv - az építési hatósági engedélyezési terv (melynek részletes tartalmát jogszabály írja elő) külön fejezete ill. célszerűen külön, kapcsolt dokumentációja az Élelmiszerhigiéniai (technológiai) terv (ennek is meghatározott a tartalma) b, Engedélyeztetés - hatósági engedélyek típusai (helykijelölési, építési, telepítési, létesítési, vízjogi, gépminősítési, működési, jövedéki, tűzrendészeti stb. - hatósági engedélyek fajtái (elvi, építési, bontási, használatba vételi, fennmaradási, 5

6 rendeltetés megváltoztatására irányuló) c, Kivitelezés - építési, szerelési munkák végzése (a technológiai szerelés gyakorlatilag a végén, azt már csak a javítási munkák követik - megfelelőségi igazolások beszerzése d, Üzembe helyezés - használatbavételi engedélyezési eljárás - működési engedélyezési kérelem, ill. eljárás 4.2. Általános higiéniai tervezési, kivitelezési szempontok Telepítés (az üzem létesítésének szempontjai) - Az élelmiszer feldolgozó üzemet olyan környezetben kell elhelyezni, amely, füsttől, portól, kellemetlen illatoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. - a lehetséges veszélyforrások védőtávolságainak megválasztásakor a külső tényezők (pl. uralkodó szélirány) hatásait is figyelembe kell venni. - a környező tevékenységek is jelenthetnek veszélyforrásokat (földművelés, szennyvíztelepek, hulladékégető de pl. fafeldolgozó üzem is) - a kártevőknek, madaraknak, és rágcsálóknak a bejutását is meg kell akadályozni, ezért : olyan telekhatároló kerítést kell építeni, mely a földbe nyúló betonlábazattal rendelkezik és a betonlábazat föld feletti része min. 30 cm! - a védőtávolság nem csak az üzemet, hanem a környezetét is védi: a lakóépületektől való távolságot mindig a helyi ÁNTSZ határozza meg (nagyobb egy vágóhídnál, állati fehérje feldolgozónál, de még olyan húsfeldolgozónál is, ahol, füst és ételszag juthat a levegőbe, mint pl. egy sima zöldségfeldolgozó üzemnél!) - az élelmiszer feldolgozó üzemeknél megfelelő szennyvízhálózat kiépítése szükséges, a szennyvíz befogadótól függő előkezelő műtárgyak kiépítésével - minden, az élelmiszer feldolgozó üzem működéséhez szükséges járműforgalom (alapanyag be- ill. késztermék és hulladék kiszállítása) potenciális szennyeződés-forrásnak (lég- és zaj) tekinthető, ezért ennek mennyiségét szervezéssel minimalizálni kell! - a működtetéshez szükséges energiaforrások (hideg és meleg energia ellátás, fűtés, szellőztetés) szintén hatással vannak a környezetre, így ezeknél is figyelembe kell venni a környezetvédelmi és higiéniai előírásokat Épületek, létesítmények elhelyezése, az övezetek szétválasztása a, Minden élelmiszer feldolgozó üzem területét legalább két övezetre kell osztani az élelmiszertechnológiai folyamatok szempontjából, mely gyakorlatilag egyet jelent a higiéniai kockázat szerinti megosztással is : szennyes és tiszta övezet. Megjegyzés: - a műszaki kiszolgáló létesítmények (kazánház, hűtőgépház, hulladékgyűjtők) minden esetben, a szennyes övezetben helyezkednek el - amennyiben szennyvízkezelőt is helyben létesítünk, létre kell hozni egy fokozottan szennyes övezetet is megfelelő védőtávolsággal a termelő üzemtől, körbe kell keríteni és lehetőleg külön kijáratot, kell biztosítani a számára a közút felé. b, Az övezetek szétválasztását célszerűen övezethatároló kerítéssel biztosítják, 6

7 kerékfertőtlenítőkkel ellátott, zárható kapuk telepítésével. Hogy melyik övezetbe milyen funkciók kerülnek, iparáganként határozzák meg, általános elv, hogy a feldolgozótérbe kívülről semmilyen higiéniai kockázatot jelentő anyag nem kerülhet, ezért pl. a gyűjtő csomagolásban érkező alap-, segéd- és csomagolóanyagok fogadása is csak a szennyes övezetben történhet (célszerűen külön fogadó- előkészítő helyiségben. Megjegyzés: bizonyos esetekben, főleg egyszerűbb funkciókkal rendelkező kisebb kapacitású üzemeknél élni lehet az időbeni elkülönítéssel, de ezt szigorúan szabályozni kell és még a tervezés időszakában egyeztetni a felügyeletet ellátó szakhatósággal. c, Az övezeti szétválasztás a szociális létesítményekre is vonatkozik (tiszta, szennyes), de itt még külön szigorítás is létezik: - az élelmiszeripari feldolgozáshoz nem kapcsolódó szennyes övezeti dolgozók: udvarosok, hulladékszállítók, műszakiak, de az állatszálláson dolgozók és a kényszer-, vagy diagnosztikai vágósok (ők sem lépnek a vágóhíd területére) részére külön szociálist kell létesíteni - a nagy higiéniai kockázatú, különösen nagy kapacitású szeletelt, csomagolt készterméket előállító üzem dolgozói részére célszerű önálló, szociálist létesíteni - ugyanez igaz olyan szárazáru üzemek esetében is ahol penészes árukat állítanak elő (nem kívánt penész megjelenése a többi feldolgozó részben). d, Az előbbiekből adódóan az élelmiszer feldolgozó üzemnek minimum két, teherforgalmi kapujának kell lennie, mindkét kapunál a szállító gépkocsik kerekének (akár csak mobil is) mosási fertőtlenítési lehetőségével, és egy külön személyi bejárónak Épületek, létesítmények kialakításának általános szempontjai Az élelmiszeripari feldolgozó üzem jellegétől, ill. a terület adottságaitól függ a különböző funkciójú épületek térbeli elhelyezése ill. az épületek műszaki kialakítása. - Mivel a dolgozóknak a termelési területet zárt útvonalon kell megközelíteniük, célszerű a feldolgozó és a szociális épület tömbösítése (ha erre nincs mód, zárt folyosót kell kialakítani). - A fentiek nem zárják ki egy (vagy több) központi szociális épület kialakítását akár az üzemépülettől eltérő szerkezetben is, pl. az üzemépület könnyűszerkezetes vagy betonvázas, panelos, de a szociális, hagyományos tégla szerkezet. - Elvileg a műszaki kiszolgáló létesítmények is tömbösíthetők az üzemépülettel (különösen a kazánház és a hűtőgépház) az energiaellátó vezetékek hosszának csökkentése céljából, de nem mindig szerencsés, mivel ezekkel az épületekkel szembeni követelmények teljesen másak mint a feldolgozó üzemé (belmagasság, tűzhatárok, repülő fal stb. a, Üzemépület: Bármilyen szerkezetből (hagyományos, panelos) épülhet, bár vannak olyan iparágak, illetve funkciók, amik önmagukban is meghatározzák a szerkezetet pl. gabonasilót panelból, nem lehet építeni, de hűtőházakat ill. fagyos tárolókat viszont célszerű. Általában igaz, hogy a paneles szerkezet valamivel drágább, viszont sokkal rövidebb a kivitelezési ideje (elmarad a szakipari munkák pl. burkolás egy jelentős része, mivel a panel ezt már megoldja). A legfontosabb, hogy az épület van a technológiáért és nem fordítva, így minden építészeti szépérzéket alá kell rendelni a funkciónak! 7

8 b, Szociális létesítmények Általában az öltözők helyiség együttesét értik alatta, de az élelmiszeriparban a szakhatósági feladatok ellátásához szükséges helyiségek (laborok, szakdolgozók irodái és szociális helyiségei is) ide tartoznak. Ma Magyarországon hatályos jogszabály, vagy szabvány, illetve a szakhatóságok által leírt normatíva a szociális építményekre (mint sajnos sok más, pl. technológiai méretre sem) nincs, a MOTI (Magyar Országos Tervezési Irányelvek) és az OÉSZ (Országos Építészeti Szabványok) előírásait, normatíváit használjuk kiegészítve az USDA (az USA élelmiszer előállításra vonatkozó) előírásaival együtt mivel a szakhatóságok (HELYESEN!) ezt tekintik etalonnak! Ezek szerint: - egy közfogyasztású élelmiszert előállító üzem (beleértve a haszonállatoknak és a kedvtelésből tartott állatoknak az eledeleit előállító üzemeket is) A tisztasági fokozatú létesítménynek (üzemnek) minősül, mint például az egészségügyi és gyermekellátó intézmények. - de mivel itt ipari termelés folyik és a higiénikus termék-előállítás követelménye miatt, az itt dolgozók számára nemenként biztosítani kell a fekete-fehér rendszerű öltözőket, zuhanyzókkal, az öltözőn belüli WC-csoportokkal övezetenként, és még ezen túl a technológiai elhatárolás (minimum övezetenkénti) szerinti munkaközi pihenőkkel, WC-k kel. - előírás van a zuhanyzók, WC-k, kézmosók számára is, pl. 5 fő/1db zuhany:; 15 fő/ 1db WC; kézmosó/ 5 fő termelési területen, de legalább 1 db minden technológiai térben stb. - az (állat)egészségügyi, élelmiszervizsgáló és minőségellenőrzési laborok szükségességét, nagyságát és felszereltségét a hatóságok, és az üzem közösen határozza meg, ezek beruházási költségei az üzemet, üzemeltetésének költségeit a mindenkori jogszabályok szerint vagy a hatóságot, vagy az üzemet és a hatóságot megosztva terhelik. - bár lehetőleg kerülni kell, a nem termelési területen dolgozók üzemterületre lépését, de pl. a TMK-sok vagy egyéb műszaki hibaelhárítók számára célszerű un,. higiéniai kaput kialakítani (akár a szociálisban is) - Megjegyzés: a műszaki kiszolgáló és az adminisztratív területen dolgozók számára csak az öltözési, tisztálkodási és pihenési lehetőség kötelező, fekete-fehér rendszer nélkül! c, Kiszolgáló létesítmények, műtárgyak, utak Ezekről részben már a telepítésnél, ill. az általános szempontoknál szó volt (ill. a későbbiekben még szó lesz), néhány kiemelendő: - a kazánházra, hűtőgépházra, szennyvízműtárgyakra, utakra stb. külön építészeti és szakági előírások, szabványok vannak - a szelektív hulladékgyűjtők azok, amelyekre élelmiszerhigiéniai előírások is vonatkoznak, mint pl. hogy minden leürülő eszközt lehetőleg a leürülés helyén el kell mosni (ez különösen igaz a szerves hulladék gyűjtőkre, megjegyezve, hogy a termelési területre lépéskor is min. kívülről -legalább a kerekek-) újra el kell mosni - az utak esetén a portalanítás a legfontosabb, de az üzemterületre így is csak eszköz és személy csak kerék és lábfertőtlenítés után léphet Az építészeti és installációs higiénia 8

9 A, Az üzemek külső szerkezete, falazati típusok 1. A külső falak típusai - sima beton, mely ellenáll a statikai terhelésnek és a külső behatásokból származó igénybevételnek - bordázott fémlemez, mely általában hosszanti bordázattal profilozott, műanyag bevonatú acél, a teteje és az alja megfelelő szigeteléssel - tégla/blokktégla, melyet általában bordázott fémlemezzel együtt használnak. A szigetelés miatt a tégla és a lemez közötti távolság min. 50 mm. - szendvicspanelnek megfelelő vastagságúnak kell lennie a szerkezeti stabilitás és a hőszigetelés érdekében! A külső falfelületek kialakítás higiéniai szempontjai - a kialakított szerkezeti tagoltság ill. a beépített eszközök (rovarcsapda, rovarháló, pormentes kapu, stb.) védelmet nyújtsanak az élősködők, madarak, rágcsálók bejutása ellen. - a külső kapuknál biztosítani kell a szállítójárművek elleni védelmet, de a dolgozók biztonságos bejutását is - a vezetékcsatornák és hasonló épületgépészeti elemek nyílásait úgy kell lezárni, hogy az időjárási viszontagságoknak ellenálljon és mindennemű külső káros hatást (por, rovar stb.) kizárjon. 2, Belső falszerkezetek - A falak, amelyek a helyiségek fizikai szétválasztását biztosítják egyúttal termikus és akusztikus védelmet nyújtanak, mellyel tűz és hangfelfogó hatás is elérhető. - Szerepet játszik még, mint rögzítési pont a szerkezetek (pl. magaspálya tartók) és a gépek csatlakozásában is. a. Tartófalak - Általában minden terhelt belső falat nagy sűrűségű betonblokkból,(vagy teherbíró vázszerkezetre szerelt panelból!) építenek. - Alapozásuk általában sávalap - Biztosítani kell, hogy a nedvesség-záró réteg kialakítása megfelelő legyen b. Válaszfalak - Tégla/blokktégla, melynek ugyan alacsony az ütésszilárdsága (falvédelem a megkívánt helyeken), de jó a teherviselő képességük és jó hő- és hangszigeteléssel rendelkeznek! - Szendvicspanel a leggazdaságosabb módja egy terület tovább felosztásának mivel higiénikus és könnyen áthelyezhető és kivitelezhető megmunkálási felületet biztosítanak. A panelek szendvics szerkezetből állnak melyek anyaga általában PVC bevonatú lemez vagy üvegszállal erősített műanyag lemez. A magjuk általában a hálóhoz van erősítve ragasztóanyaggal A lemezelt anyagon belül mindegyik réteg vastagságát, típusát és pozícióját meg lehet választani az alkalmazás követelményeinek megfelelően. (hő és hangszigetelés). 9

10 Megjegyzés: használnak kombinált megoldást is pl. felújításoknál, amikor meglévő téglafalra erősítenek egy oldalt műanyaggal bevont fegyverzetű panelt. 3, A falazatok felületének előkészítése, vakolatok Bizonyos falak közvetlenül festhetők, de többségükhöz fedővakolat szükséges, mert ez biztosítja a sima, higiénikus és repedésmentes felületet a végső falfelület végső kidolgozásához, és megfelelő tapadási tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ezekről csak röviden: - A falfelületek tulajdonságai (szilárdság, nedvszívó képesség, felületi kiképzés, kötési tulajdonságok, zsugorodásra vagy duzzadásra való hajlam, kicsapódásra való hajlam) - Falfelületi típusok és előkészítésük (téglafal, monolit beton fal,) - Falazati vakolat rendszerek (normál vagy gipsz) - Dilatációs hézag Ezek csak akkor érintik a technológust, higiénikust, ha a tervezésbe vagy a kivitelezésbe hiba csúszik 4, Felületkezelés Az alkalmazott felületkezelés módszere a tevékenység általtámasztott követelményektől függ, de a termékre vonatkozó előírásokat is be kell tartani. A felületekre vonatkozó alapelőírás: sima, könnyen tisztítható, vegyi anyagoknak ill. nedvességnek ellenálló és azt át nem eresztőnek kell lenniük. A felhasznált anyagoknak élelmiszeriparra minősítettnek kell lenniük! Itt is csak felsorolásszerűen megyünk végig az anyagokon ill. folyamatokon. - Folyékony festékek, bevonatok A festékek több összetevőből állnak pl. kötőanyagok, színezők, töltőanyagok, szárítók, hígítók vagy oldószerek stb. Ezek közül számunkra a szín bírhat különösebb jelentőséggel, mivel vannak olyan különleges termelési környezetek ahol a felületek színét is előírják! - Fedőrétegek - emulziós festékek száraz területen levő falakra és mennyezetekre ajánlottak, mivel tisztíthatók, de nem moshatóak - olajalapú, egykomponensű epoxialdehid és poliuretán festékek kibírják a szabályos nedves takarítást, de a gyakori vízsugárral történő mosást nem - kétkomponensű epoxialdehid és poliuretán festékek ellenállnak az alkalikus környezetnek, de amelyikük keton oldószert tartalmaz, állati eredetű termékeket feldolgozó üzemben nem használható( a húsok fehérjéjében levő kén reakcióba lép a ketonnal és az élelmiszert élvezhetetlenné teszi! - kaucsuk (gumi) alapú festékek nem ajánlottak a termelőterekben, mivel az alapozójuk ólom-sókat tartalmaz! - gombaölő és penészálló festékek, magas páratartalmú területen, a penész megakadályozására célszerű használni ezeket, de csak az ellenőrzötten kimosódás mentes változatukat - vízalapú festékek, jelentős mértékben - Megerősített folyékony bevonatok (epoxigyantával kevert üvegszál alapú rendszerek) 10

11 Előnye: könnyen tisztítható sima felszínt biztosít, jól ellenáll a kisebb mechanikai sérüléseknek, a vegyi anyagok többségének és 110 C g alacsony nyomású gőzzel is tisztítható Hátránya: hosszú kivitelezési idő, melyet célszerűen speciális szakembernek kell végeznie 5. Falfelületek borítása a, Borítólemezek, használata esetén nagy figyelmet kell fordítani az illesztési hézagok, gondos tömítésére a borítólemez mögé kerülő mikrobák elkerülése céljából! - Polipropilén: ütésálló, tartós és a kémiai anyagokkal szemben ellenálló, olcsó de nem tűzbiztos (IV. osztály), ezért főleg csak a vágóhidakon alkalmazható - PVC: általában mennyezetburkolásra ill. mechanikai sérülésnek nem kitett helyeken ajánlott - Szálerősített kompozitok (üvegszállal, vagy rosttal erősített műanyagok) olyan környezetben célszerű használni őket, ahol a hőmérséklet nagyfokú ingadozása várható - Rozsdamentes acél: célszerűen 1,5-2,0 mm vastagságban olyan területekre, ahol megfelelő ütés elleni védelem kiépítése szükséges és/vagy gyakori vízsugár alkalmazásával végeznek mosást. A legdrágább borítóanyag és itt is nagy figyelmet kell fordítani az illesztési hézagok, gondos tömítésére a borítólemez mögé kerülő mikrobák elkerülése céljából! A rossz gyakorlattal ellentétben nem ajánlatos hűtők, fagyasztók burkolására a kondenzáció miatt! b, A burkolatok elhelyezése elsősorban az előkészítéstől és a szakszerű kivitelezéstől függ, ezért célszerű szakcégekkel dolgoztatni, mert hosszú távon az lesz az olcsóbb! Néhány megjegyzés. - rögzítési módok (pontonkénti ragasztás, hőre lágyuló gyantára rögzítés, profilozott szakaszok, kapcsolás és lefedés) burkolóanyag és felhasználási terület függő - fontos a résmentesség és az élek, sarkok védelme! - Szendvicspanelek A külső és válaszfalak esetén már volt róluk szó, belső felületképzésre olyan helyen alkalmazzák, ahol a hő-, és a hangszigetelés az elsődleges szempont! - Csempék a, Ezeket a kerámia falcsempéket olyan területen használják, ahol - gyakori a vizes lemosásos takarítás - a burkolatnak kopás és/vagy hő igénybevételnek kell ellenállnia - ill., ahol az esztétikai igények döntőek b, A burkolat felületének világosnak, mázzal bevontnak, és víztaszítónak kell lennie! c, A fugát szintén világos és penésszel szemben álló töltőanyaggal kell kialakítani! d, Az éleket, sarkokat a mechanikai sérülés ellen védeni kell! A falazat kialakítása, a csempék rögzítése, fugázás szakmunka! 6. Lekerekítés és sérülés elleni védelem a. Általános követelmények 11

12 - Megfelelő lekerekítéseket kell alkalmazni a padozat, a falak, és a mennyezet kapcsolódásainál a könnyen tisztítható felület biztosítása és a forgalomból származó sérülések megelőzése érdekében! - A tisztítás és a forgalom által okozható sérülések típusát és súlyosságát is meg kell határozni a tervezés ill. a kivitelezés előtt! b. Fal-padozat kapcsolódások I., Gyalogos forgalom - padozat lekerekítése gyanta padozatnál 50 mm sugarú, a padozat anyagából készült lekerekítés olyan fedőréteggel, mellyel a hő és egyéb mozgások biztosíthatóak; csempézett padozatnál vagy 30 mm-es lekerekített csempe, vagy 45 -os szögben elhelyezett sima csempe - területek falvédelme pl. 50 mm-es acélcső korlát, a faltól 50 mm-re; sajtolt, műanyaggal bevont acélütközők, (vagy szilikonnal borított gumiütközők) a falba karimával rögzítve, de annak síkjából min. 50 mm-re kiugratva II., Targoncaforgalom - nem villás targoncánál általában elég öntött beton (vagy mm-es csempe) kerékvető - villás targoncáknál olyan kerékvető kell, amely legalább 300 mm magas és alapjával együtt min. 200 mm-re van a faltól, de jó megoldás a fal védelmére, az attól min. 100 mm-re elhelyezett ütközősínek vagy az autópálya típusú ütköző korlátok alkalmazása. Ez utóbbi raktárházakban ajánlott. III, Panelfalaknál olyan megoldások ajánlottak mint a burkolt téglafalaknál, de mivel sérülékenyebbek, általában nagyobb méretekkel dolgoznak, ill. csak a nagyobb méretek célszerűek c. Fal-fal, és fal-mennyezet kapcsolódások a, Vakolat és burkolat - belső sarkokon szintén az 50 mm-es lekerekítés kell - téglafalba rozsdamentes acél, vagy galvanizált sarokvédőket kell még a vakolás előtt beépíteni min 1,5 m-es magasságig b, Vakolat és lemezborítás - a lemezborítást össze kell dolgozni az előre kialakított 50 mm-es lekerekített sarkokkal - ez a belső sarkokon rá van eresztve egy alumínium aljzatra, a külső sarkokat úgy védik mint az előző pontnál c, Szendvicspanelek - a rendszereket össze kell dolgozni az előre kialakított 50-mm-es lekerekítésekkel, vagy 50x50 mm-es 45 -os sarkítással kell összekapcsolni és a belső sarokban lezárni - a külső sarkokat erős rozsdamentes acél sarokvédőkkel kell bevonni, lehetőleg a panelon keresztül szegecselve min 1,5 m-ig és az éleket szilikon kötőanyaggal is le kell fedni. d Ajtóvédelem A szükséges védelem típusát (az ajtók kivitelén túl melyről még később beszélünk) a járművek várható mozgásának gyakorisága és típusa határozza meg. - őroszlopok: legyenek min. 75 mm kerületűek, 600 mm magasak; készüljenek rozsdamentes 12

13 vagy galvanizált acélból és az alapba fúrt tokkal rögzítve a talajhoz; elhelyezésük kb. 300 mm-re a kerettől, a sarokvasakhoz illeszkedve és lehetőleg mindkét oldalon - teljes védelemhez célszerű az un kapufa elrendezést biztosítani, úgy hogy a nyitást nem gátolja de a nyílásszélességnél min 50 mm-rel kisebb a távolságuk, és 100 mm a kerületük és min 1, 0 m magasak (magas-raktárak, hűtőházak) 7. Nyílászárók, faláttörések, csövek, vezetékek higiénikus kialakítása A. Ajtók 1, Általános követelmények a, Legfontosabb, hogy a szennyeződések, rágcsálók, rovarok bejutását az üzemi területre megakadályozzák! b, Kialakítás követelményei - szoros illeszkedés - az ajtó megfelelő anyaga - könnyű kezelés - tisztítható felület - szerkezete legyen higiénikus, sima felületekkel, lekerekített élekkel - ahol szükséges legyenek hőszigeteltek - ahol célszerű, a nyitás-zárás legyen automatikus (lengőajtók) 2, Külső ajtók Néhány fontos dolgot előzetesen: - Az üzemi területre külső térből történő bejutás csak dupla, légmentesen záródó, vagy mindkét oldalon ajtóval elválasztott előtéren keresztül történhet. A rovarcsapdák részére megfelelő helyet kell kialakítani az előtérben, vagy az ajtó fölött.. - A nem kétszeresen csomagolt (gyűjtő) anyagok (alap- és segédanyagok), valamint késztermékek ki-be szállítására az un. pormentes rakodás feltételeit, biztosító kapukat kell felszerelni (az autó rátolat, és az ajtaját csak akkor nyitják ki, ha az ajtótömítéstöbbnyire gumi- légmentesen zár)! Különösen fontos ez az állati termékeket feldolgozó iparágakban! - A külső, hűtött feldolgozó (expediáló) téren elhelyezett kapuk fölé szinte mindenütt megkövetelik a légfüggönyt. Szerepe, hogy megakadályozzák a repülő rovarok bejutását és a páralecsapódást a pozitív nyomás alatt álló hűtött helyiségekbe. Ezeknek akkorának kell lenniük, hogy az ajtónyílást teljes szélességben lefedjék és megfelelő mélységgel, működési teljesítménnyel és helyes irányítottsággal kell rendelkezniük. - Az időszakosan használt, nagyobb teherforgalom részére kialakított ajtókat kisebb, személyi bejáróval kell felszerelni (pl. központi csomagolóanyag, fűszer stb. tárolók) Ajtótípusok, kiválasztásuk higiéniai és gyakorlati alkalmazásuk szerint történhet - egy vagy kétszárnyú nyíló (sima raktárakra, vagy előterekre) - lengőajtó - vízszintes tolóajtó - guruló csapóajtó - forgóajtó - harmonika-ajtó 13

14 - függőleges tolóajtó 3 Belső ajtók Ajtótípusok - lengőajtó - vízszintes tolóajtó - műanyag lamellás ajtó - guruló csapóajtó - forgóajtó Nyílásméretek szerint, csak személyi közlekedésre, ill. anyagmozgatásra is A nyílásszélességeket a szállítóeszköz típusa határozza meg, pl. ládás, raklapos kézi mozgatásnál min.100, targoncásnál min 120 cm ill. a targonca szélessége + min 10 cm. Általános ajtómagasság tokkal együtt 210 cm, de a targoncásnál a targoncaoszlop magassága a meghatározó 4 Ajtók anyagai, kiképzésük a, Az ajtókeretek fémből, vagy élelmiszert nem veszélyeztető műanyagból, készüljenek, úgy, hogy a keret mögötti hézagokat ki kell tölteni (beton, habarcs műanyag tömítőanyagok) b, Az ajtólapok anyagai: - acél (drágák, sérülékenyek, bonyolult a működtetésük és a karbantartásuk, de mégis a legelterjedtebbek, pl. a hőszigetelt típusai) - műanyag, - burkolt fa, (ez kerülendő!) - gumi c, Speciális kiképzés igényelnek pl. a tűzbiztos ajtók, de azok is ahol, keresztül megy a magaspálya B. Ablakok A termelő üzemeket ideális esetben ablak nélkül tervezik. Ahol a termelési folyamatok igénylik az ablak jelenlétét, vagy nem lehet kiváltani őket, ott (ha lehet) az ablakok legyenek. - nyithatatlanok és duplán üvegezettek, ezáltal megelőzhető a madarak és rovarok bejutása, valamint elősegíthető az épületen belüli hőmérséklet szabályozása., de mindenképpen 2 m magasság felett! - ha nyithatóak az ablakok (pl. szociális) távnyitóval kell nyitni és rovarhálót kell szerelni rá. A külső ablakokat a napfénysugárzás ellen színezéssel lehet védeni. Az ablakkeretek anyaga legyen alacsony karbantartást igénylő (pl. UPVC vagy alumínium), amelyet az élek körül jó minőségű töltőanyaggal (pl. poliszulfid) kell bevonni. C. Csőátvezetések, csővezetékek A falakon átmenő csővezetékeknél hatékony módszer a nyílások előkészítése, vagy tokok kialakítása. A falakon következőképpen mehetnek át a vezetékcsatornák, védőcsövek: a) Közvetlenül a betonfalba burkolva vagy a tégla- ill. tömbfalba építve. Ez a megoldás 14

15 drága és nehezen kivitelezhet, mert külön eszközöket igényel a vezetékcsatorna rögzítéséhez, emellett a beton esetében bonyolult a zsaluzás. b) A fal mindkét oldalán összekötésre kialakított peremek segítségével. Ez a módszer vetemedésre hajlamos és bonyolult beönteni a betonfalakba c) A falban elhelyezkedő vasbetéthez csavarozott sarokvassal rögzített nyíláson történő átvezetés. Poliszulfid fedőréteget helyeznek el a vezetékcsatorna és a fal közé, így a csatorna kellő rugalmasságot kap a hő- és egyéb ingadozások kiegyenlítésére d) Előkészített nyíláson keresztül történő átvezetés beton, vagy acél áthidaló használatával. Poliszulfid töltő anyag szükséges a vezetékcsatorna és a fal közé. Csővezetékek a, A csővezetékeket a termek kerületén, a feldolgozó területen kívül vagy fenn, a mennyezeten csatornákban, vagy erre kialakított tokban kell elhelyezni. b, Biztosítani kell a jó hozzáférhetőséget a tisztítás, a karbantartás és a rágcsálóirtás elvégzésének megkönnyítésére. c, A csőtokokat érzékeny vagy kritikus feldolgozási területeken lehet használni, mivel bár higiénikusak kialakításuk nagyon drága. A tokot a falba helyezik a megfelelő méretű csőkötegekkel együtt. A külső csöveket ezután csatlakoztatják a tok mindkét oldalához. d, A csövek a falakban kialakított tokokon keresztül is futhatnak, amely a körbefutó csőcsoportoknál szokványos kialakítás. Ezeket a betonzsaluzaton belül, vagy a tégla ill. tömbfalban levőáthidaló alkalmazásával alakítják ki. 8 Elektromos vezetékek, kábelezések A vezetékek elhelyezése - A feldolgozó területeken futó elektromos vezetékeket, a hatékony tisztítás, kártevő irtás és karbantartás érdekében szerkezeti kábelcsatornában kell elhelyezni. - Egyéb helyeken a vezetékeket tálcán, függőlétrán vagy díszléc takarásban helyezik el. Ezen megoldások is legyenek hozzáférhetőek és tisztíthatóak. A magas higiéniai követelményeket megkövetelő speciális feldolgozó területeken csak zárt kivitelű kábelcsatorna beépítése javasolt.! Az elektromos vezetékek a következő módokon mehetnek át a falakon: a) Falban levő keret alkalmazásával mely általában duzzadó kitöltő anyaggal zárt. b) Vezeték tranzit-tok alkalmazásával tok sorozatokat építenek a vezetékek köré. c) Habbeton rendszer alkalmazásával. d) Duzzadó anyaggal töltött borító tömlők alkalmazásával. Ez nagyon rugalmas és egyszerű módszer. 15

16 A kábeltartó szerkezeteknek a fokozott higiéniai igénnyel bíró helyeken rozsdamentes anyagból kell készülni. Ennek elemei: - szerelő oszlopok, - tartó konzolok, - csavarok, - kábelcsatornák, - kábellétrák. A kábelek rögzítésére, megfogásához halogénmentes, -40 C-tól +110 C-ig hőálló szorító bilincseket kell alkalmazni. Kábel- és vezeték-csatornák A csatorna anyagának meghatározásakor a jó záródás és a minél simább felület a kiválasztás elsődleges szempontja a baktériumok és a penész megtapadásának elkerülése érdekében. Elektromos elosztószekrények A beépítésre kerülő kapcsoló szekrények tömítettségének minimum IP 54.-nek kell lennie. Lehetőség szerint a technológiai területeken kívül kell elhelyezni az elektromos szekrényeket. Ha ez nem lehetséges, akkor burkolt beugróban, rozsdamentes anyagú ajtóval fedve kell a szekrényt kialakítani. A szekrények üzemi területen történő elhelyezésekor ügyelni kell a könnyű takaríthatóság és a rágcsáló mentesség biztosítására. Ennek érdekében a szekrényt vagy közvetlenül a falhoz kell rögzíteni és az illeszkedéseknél megfelelően tömíteni, vagy a faltól legalább 50 cm-re elhelyezni, hogy mögötte a takarítás megoldható legyenek 9. Mennyezetek és padlásterek kialakítása A. Általános szempontok - Közművezetékek, csőhálózatok Új mennyezet kialakítása esetén, ha a vezetékek elhelyezését a mennyezet feletti (szerviz padlás) térbe tervezték, hozzáférhetőséget kell biztosítani. - Terhelés Ha álmennyezetet alakítunk ki, akkor ellenőrizni kell, hogy a meglevőszerkezet elbírja-e a terhet, valamint a rögzítő helyek részleteit is meg kell tervezni. Az olyan mennyezeteket, amelyeken gyalogos forgalom zajlik, úgy kell megtervezni, hogy képes legyen megtartani az egységesen eloszló, minimum 0,25 kn/m2 terhet. B Tűzvédelmi megfontolások Ha egy új mennyezetet alakítunk ki, akkor a létrehozott üres tereket (a vonatkozó Építészeti Szabályzatban leírtaknak megfelelően) tovább kell osztani a paplanszigetelés kialakításához szükséges térrel. A szigetelésen keresztülfutó összes vezetékcsatornát tűzelzáró fémlappal kell ellátni. A járómennyezeten megfelelő, a szigeteléseken keresztülvezető, tűzbiztos ajtókat kell kialakítani. Amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre, akkor az álmennyezet kialakítása megvalósítható. 16

17 C. Összetett járópanelek A járópanelek iránt megnőtt az érdeklődés, ugyanis a berendezéseket és közműveket a tetőtérben is el lehet helyezni és ilyen módon azok megközelíthetővé válnak. A járómennyezetek kialakításának előfeltétele, hogy a tetőszerkezet alkalmas legyen a keletkező plusz teher elviselésére. Ehhez megfelelő statikai tervet kell készíteni. A járópanelok sokféle méretben készülhetnek. Szilikonnal töltve majdnem tökéletes higiénikus felszínt biztosítanak. 10. Padozatok, ill. burkolatai Újonnan kialakítandó, vagy meglévő és felújításra kerülő padozat alapkérdései 1. a padozat kivitelezésének helye, 2. a padozaton tervezett tevékenység főbb jellemzője, 3. közlekedő járművek jellemzői, - típus(ok), - teljes súly, - fordulási kör sugara, 4. dinamikus terhelések (a tervezett tevékenységből eredően), 5. kopásállósági tényezők (a tervezett működésből eredően), 6. az elhelyezendő berendezések és gépészeti elemek jellemzői, csatornák méretei, illetve egyéb infrastruktúra elemekre való csatlakozási pontok meghatározásával, 7. várható-e rezgés, ha igen, akkor a rezgés típusa, állandósága, mértéke, 8. a feldolgozás során keletkező hulladékok jellemzői: - megnevezése, - termelési időperiódusonkénti mennyisége, - hőmérséklete, 9. találhatók-e hő-sokk -ra jellemző területek, 10. a padozattal érintkezésbe kerülő tisztítószerek, - típusa, - koncentrációja, - hőmérséklete, - kibocsátás mennyisége, 11. alkalmazásra tervezett takarítás, tisztítási művelet módja, 12. új, ill. a meglévő falak típusa,(meglévők állapota), 13. az aljzat megfelelő csatornázásának módja, 14. szükséges-e csúszásmentes burkolat alkalmazása, 15. az új, ill. a meglévő padozat, - alap, vagy úsztatott beton aljzaton lesz ill. van-e, - kivitelezés módja, - burkolat minősége, 16. vannak-e speciális követelmények, 17. érdesség, csatorna összefolyók felé való lejtés engedélyezett mértéke, esetleges tilalma. A. A padló szerkezeti elemeivel szemben támasztott általános követelmények - Akár új, akár régi kivitelezésű a hideg padló, annak ellenállónak kell lennie mindazon szerkezeti, hőmérsékleti, mechanikai külső hatásokkal és terhelésekkel szemben, amelyek a használat során előfordulhatnak. 17

18 - Szerkezetében stabilnak kell maradnia a burkolat alatt és biztosítania kell, hogy minden csatlakozási ponton képes legyen elviselni a szükségszerű tágulást, összehúzódást és az aljzat repedési mozgásait. Az alap stabilitási hibái különböző módon tudnak hatni a burkolat stabilitására. Ha az alap-padozat megmozdul, az gyakran jelentős kihatással van a burkolat stabilitására is.(a hidrosztatikus nyomás és a keletkező gőz adott körülmények között károsan hat a padozat és a burkolat közötti kötődésre is.) Általános szabályként a burkolat alatt lévő betonnak a következő követelményeket kell kielégítenie: a) Mentesnek kell lennie a cementhabarcstól és más szennyeződéstől. b) A beton kötése és kiszáradása során a nedvesség nem csak az új, cement alapú kiegyenlítő betonnál jelenthet problémát, hanem a már meglévő megszilárdult betonnál is. Ez elsősorban a gyantapadozat kialakítása esetén jelenthet különösen nagy veszélyt, a padozat tartósságát és szilárdságát illetően. c) A burkolandó felületeknek teljesen simának kell lenniük, a szükség szerinti lejtésekkel, illetve a csatorna és egyéb nyílásokkal kialakítva. Ahol gyanta-burkolatot használnak, ott a lejtést lehetőség szerint a beton alapon végleges formában kell kialakítani. Ha ez nem lehetséges, az alaphoz szerkezeti kiegyenlítő betont kell biztosítani annak érdekében, hogy a gyanta felviteléhez megfelelő felületet kapjunk. A gyantarétegek általában vékonyak és nem lehet gazdaságosan változtatni a szintet, vagy javítani a rosszul kialakított alapréteget. (Ugyanez vonatkozik a burkoló anyagok ragasztással történő rögzítésére is. Ahol más típusú burkolatrögzítést használnak (főleg burkoló lapot), ott alapvető követelmény, hogy az alap beton lehetőleg sima legyen. A lejtés vagy a homok/cement ágyon belül legyen kialakítva, vagy különbözősűrűségű szerkezeti kiegyenlítő beton rétegek használatával az állandó sűrűségű kiegyenlítő betonágy előtt. A lejtés mindkét esetben legyen a lehető legkisebb.) B. Szigetelések A jó padozat kialakítás megkívánja, hogy minden vízzáró, nedvességnek, savaknak és korróziónak ellenálló burkolatot csak megfelelő átnedvesedés ellen elegendő védelmet biztosító szigetelésre lehet fektetni. - Ezt szükségszerű alkalmazni ott, ahol a padló aljzata száraz, de nedves tevékenységeknél a víz behatolhat és hatással lehet a beton porozitására. Ez különösen fontos az úsztatott beton padozatok kivitelezésénél, ahol például nehéz tárgyak mozgatásából származó behajlások, repedések, vagy hasadékok keletkezhetnek, amelyeken a korrózív folyadék keresztül tud hatolni, egészen a szerkezeti betonig, annak károsodását okozva. - Hasonló jelenség jelentkezhet akkor is, amikor a csempéket beágyazták a vegyi anyagoknak ellenálló cementbe. Ebből adódóan az úsztatott beton alapzat alkalmazása esetében mindig kell szigetelést tenni, függetlenül attól, hogy száraz, vagy nedves tevékenységhez készülnek. Ez azért szükséges, mivel a padozatokat tisztítás során általában vízzel fel kell mosni. - A szigetelés megbízhatósága nagyon fontos szerepet játszik a padozatképzés rendszerében. Ezzel összefüggésben meg kell fontolni a tervezés fázisában a csatornák elhelyezését, az összefolyó pontokat, valamint a szigetelés áttörésével járó csatlakozási pontok kialakítását is (a szigetelést áttörő felületek illetve pontok számát minimalizálni kell). 18

19 Egy ipari padozat élettartama gyakran a szigetelés hatékonyságától függ. A szigeteléssel szemben támasztott legfőbb követelmények a következők: a) teljes ellenálló képesség a meghatározott folyadékok okozta korrózióval szemben, b) ezeket a folyadékokat nem eresztheti át, c) folytonosság (minden csatlakozási pontot megfelelően le kell zárni), d) megfelelő erősség (olyannak kell lenni, hogy elviselje a ráháruló terhelést), e) flexibilitás, f) elég erős legyen ahhoz, hogy sérülés nélkül kibírja a padozaton a javítási munkákat, vagy ha nem, akkor legyen könnyen javítható, g) érjen a falig és húzódjon rá a falra, a lehetséges felfröccsenés magasságáig, h) kapjon ugyanolyan lejtést, mint a burkolat. Ahol lehetséges a burkolatot egyenlő rétegben lehessen rá felvinni, i) fedje be a felállásokat, mint pl. az oszloptalpak vagy járdaszegélyek oldalát j) legyen a csatorna alagutak alatt, k) legyen beleeresztve a csatornákba, C. Padlónyílások és összefolyók Az úsztatott beton padozatok esetében nyílásokat kell készíteni a szerviz csatornák, vezetékek és berendezések számára. Ezek pontos elhelyezését már a tervezés fázisában meg kell határozni. A berendezések beállítása után a vezetékek és a szerviz csatornák nyílásait le kell zárni. Ugyancsak szükséges lehet tűzvédelmi berendezések beépítése a szerviz csatornákba és vezetékek mellé, hogy csökkentsék a tűz elterjedésének lehetőségét. D Burkolatok a, Tömörített padozat Élelmiszer feldolgozó területen tömörített, portalanított cement alapú padozatokat padozati anyagként általában nem szoktak alkalmazni annak ellenére, hogy egységes felületet képez. Míg a tömörített padozat ellenáll lúgok, ásványi olajok és számos só kémiai hatásának, addig a savak, a növényi és az állati zsiradékok, a cukoroldatok megtámadják. b, Hidegburkolású felületek Bár a burkolólap gyártásához számos anyag beszerezhető, az élelmiszeriparban alkalmazható kerámia burkolólapok készítéséhez agyagot használnak. Az élelmiszer-feldolgozó területeken az így készült burkolóanyagot tulajdonságaiból adódóan eredményesen alkalmazzák. A kerámia burkolólapnak két csoportja létezik: az égetett és a zsugorodásig égetett. A lap vízáteresztő képessége nem haladhatja meg a 3%-ot az égetett, a 0,5%-ot a zsugorodásig égetett burkolólap esetébe. Nagy nedvességtartalmú vagy magas kockázatú feldolgozó helyen csakis a zsugorodásig égetett burkolólap fektethető le, alacsony vízabszorpciós tulajdonsága miatt; mivel a folyamatosan nedves padozatok kiváló körülményeket nyújtanak a mikroorganizmusok 19

20 A kerámia burkolólap tulajdonságai: - Szín A megfelelő szín használatával jelentősen kihangsúlyozható a munkaterület környezete. Tisztában kell lenni azzal, hogy a burkolólap színe jelentősen változhat. A burkolólap színének erősen különböznie kell a termék színétől. Ezt figyelembe kell venni, amikor kiválasztásra kerül egy kerámia padozat színe. A színezés hatását nehéz általánosítani, de a fehér és szürke burkolólapok többsége sav és lúg rezisztens, valamint ezek a legkevésbé abszorbensek, amelyet részben az agyag tisztaságának és a magas égetési hőmérsékletnek köszönhetnek. Ennek következtében jól alkalmazhatók olyan területeken, ahol követelmény az erős savakkal és a kopással szembeni ellenálló- képesség vagy a magas higiéniai tisztaság. - A felület állománya A felület lehet sima, valamint granulátummal szórt, hogy tovább növelje csúszási ellenállást. Sok tényezőt kell figyelembe venni a legjobb felület kiválasztásakor, de ezek közül a termelési munkaterület esetében a csúszásmentesség a legfontosabb szempont. A higiéniai előírások szerint csak teljesen kiégetett burkolólapot ajánlott használni, mely nemcsak a baktériumok felületi behatolását akadályozza meg, de könnyen tisztítható is. A kialakítandó padozatok esetében figyelembe kell venni, hogy minél inkább biztosítja a csúszásmentességet, annál nehezebbé válik a takaríthatósága. - Méretek Számos méretben léteznek kerámia hidegburkoló lapok. A 150 x 150 mm-es és a 300x300 mm-es méret az általános, de más méretben is elkészíthetők, a késztermék jellegétől, a felhasználói elvárások és a gyártási technológia függvényében. A burkoló lapok (beleértve a burkoló téglákat, a kő felhasználását is) vastagsága 8 és 100 mm között mozog. Ez a skála lehetővé teszi a széleskörű alkalmazást. A kerámia hidegburkolat vastagságát két alapvető követelmény befolyásolja. Egyrészt, minél vastagabb a lap, annál nagyobb a teherbírása, másrészt annál mélyebb lesz az illeszkedési hézag a padlólapok között. A feldolgozó területeken a 20 mm vastagságú burkolólapok rendelkeznek a megfelelő szilárdsággal. - Áteresztő képesség Tesztelési, mérési eredmények igazolják, hogy még a legtömörebb, teljesen kiégetett hidegburkolat is nyel el vizet a vizsgálatok alatt. Ezen tesztelési eljárások során az anyag felületét megkarcolják és forrásban lévő vízben teljesen alámerítik. Így a lap mindkét oldalán a belső anyagszerkezettel érintkezik a víz. Használat során elegendő lenne csak a felsőrészét kezelni feltéve, hogy a hideg-burkolólap megfelelőképen van beágyazva. A burkolólapok vízabszorpciós képességét a száraz tömegéhez viszonyított %-ban kifejezve adják meg (E). - Beágyazás A kész padozat kivitelezéséhez fontos tényező a hidegburkolat minősége. Ha rosszul kerül lerakásra, akkor még a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkező burkoló anyagok hatásai sem érvényesülnek. Ahhoz, hogy a padozat kielégítse a minőségi kívánalmakat, nagyon lényeges a rögzítési művelet helyes elvégzése. c, Gyanta alapú padozatok 20

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Helyes döntés, tökéletes megoldás Építsen a minôségre Amikor a burkoló meggyôzôdik a fogadó felület burkolhatóságáról, annak megfelelô teherbíró képességérôl,

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A gazdaságos felújítás

A gazdaságos felújítás A gazdaságos felújítás Részletes tájékoztató a költség-optimalizált energetikai korszerűsítésről magánépíttetők és intézmény üzemeltetői számára Energetikai felújítást fontolóknak Kiadó: Belügyminisztérium

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA

Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA Mûszaki írányelv BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGÛ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA- ÉS VAKOLATSZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 4. TETŐSZIGETELÉS, BELSŐ TÉRKÉPZŐ SZERKEZETEK Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE I. (Törvények, melyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a 852/2004/EC RENDELETE 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez Budapest, 2006 kemenysegedlet_5.indd 1 2007.01.03. 13:37:36 A kiadvány az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS

FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS Takarékossági kisokos www.ujhazcentrum.hu FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS TAKArÉKoSSÁGI ötletek HASZNOS TUDNIVALÓK Többcsillagos VELUX megoldások tetőtér-felújításhoz Nem éri meg kevesebbel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai Benkő Gyöngyi Az elkészült hő- és hangszigetelés védelme. A hő- és hangszigetelő munkák munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásai A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése

Részletesebben

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező:

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező: 8 osztályos Waldorf általános iskola kialakítása Bővítési és funkcióváltozási engedély kérelem (I. és II. ütem) és OTÉK alóli felmentés Gödöllő, Tessedik S. u. 2. Hrsz: 077 Építészeti műszaki leírás Kérelmező:

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

SumaExpert. Élelmiszerhigiéniai rendszer profiknak

SumaExpert. Élelmiszerhigiéniai rendszer profiknak Élelmiszerhigiéniai rendszer profiknak A Jó Higiéniai Gyakorlat és a HACCP rendszer kapcsolata A HACCP rendszer alapelveit és megvalósításának irányelveit leíró Codex Alimentrius Alinorma 97/A elôírás,

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Környezet,- tűz- és munkavédelem

Környezet,- tűz- és munkavédelem Környezet,- tűz- és munkavédelem 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 KÖRNYEZET-, TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM TISZA LÁSZLÓ

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tartalom. Ugye nem lenne kellemes burkolatok nélküli épületekben, szakinfoépítészet. szigeteléstechnika

Kedves Olvasó! Tartalom. Ugye nem lenne kellemes burkolatok nélküli épületekben, szakinfoépítészet. szigeteléstechnika Tartalom Parafa a fenntartható építészetért 2 Természetes burkolat csúcsminőséggel párosítva 7 A bambusz térhódítása napjainkban 10 Svéd szalagparketta padlófűtéshez is 13 Modul padlószőnyeg 15 Harmóniában

Részletesebben

1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu

1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu 1126 Budapest, Agárdi út 11. Telefon: 223-0240, 487-0160 Fax: 223-0241 E-mail: isoprof@isoprof.hu Internet: www.isoprof.hu GREACE VÍZSZIGETELÕ TERMÉKEK ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Készült: Intézeti

Részletesebben

Termékleírás. termékkatalógus

Termékleírás. termékkatalógus Termékleírás termékkatalógus Tartalom 3 4 6 8 10 1 14 16 18 19 0 3 4 6 7 8 9 30 31 3 Tartalom Durotop Durocolor Durostone Durostone Kvarc Durometal Duroflow Durochape Durocuring Duroseal Liqui-Hard Durocut

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSE

AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 6. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

IV. FEJEZET 2. A BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

IV. FEJEZET 2. A BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK IV. FEJEZET A BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLATBAVÉTEL, ÜZEMELTETÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS 1. A BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben