ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása"

Átírás

1 ANTHOS MYRAY RXAC TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Biztonsági Leírás Szimbólumok leírása A felszerelés célja és használata Csoportosítás Környezeti Feltételek Garancia 1.3. Biztonsági Óvintézkedések 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása 3. Kezelés 3.1. Az egység bekapcsolása 3.2. A páciens elhelyezése, röntgen fal vagy szenzor 3.3. Az expozíciós idık beállítása 4. Hibaüzenetek 5. Rutin Karbantartás 6. Tisztítás és fertıtlenítés 7. A berendezés szétbontása használat után 8. Függelék 8.1. Filmérzékenység Korrekciós táblázata 8.2. Szögek táblázata 8.3. Táblázat a hálózat feszültség ingadozásának kompenzálására 9. Specifikációk 9.1. Méretek 9.2. Azonosítási alaplapok 1

2 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI LEÍRÁS Ezek az instrukciók leírják, hogyan használják helyesen a röntgen-egységet. Mielıtt használnák a berendezést, olvassák el figyelmesen. E kézikönyv egy részét sem szabad újra szerkeszteni vagy tárolni. Tilos a gyártó elızetes beleegyezése nélkül bármilyen formában vagy eszközön, legyen az elektronikus, mechanikus vagy fénymásolt, átadni. A gyártó folyamatos fejlesztései miatt, minden szükséges intézkedés ellenére, hogy a technikai dokumentációt mindenkor naprakészen tartsa, a kézikönyv nem felelhet meg az összes mai specifikációnak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy elızetes figyelmeztetés nélkül módosításokat tegyen. A kézikönyv eredeti változata Olasz nyelven íródott. Jelen fordítás csak kiegészítıje az eredeti kézikönyvnek! 1.1. A SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA A kézikönyv a következı szimbólumokat használja: 1). Védelem típusa közvetlen és közvetett érintkezés ellen: I Osztály Védelem szintje közvetlen és közvetett érintkezés ellen: B Típus 2). Olyan helyzetet jelöl ahol az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés minıségének romlását vagy a kezelı/páciens sérülését okozná. 3). MEGJEGYZÉS: Fontos információt tartalmaz a kezelı vagy a mőszaki személyzet számára. 4). Földelés csatlakozása 5). Váltakozó Áram 6). Be 7). Ki 8). Röntgen forrás bekapcsolva 9). Sugárzás Ellenırzés 10). Ionos sugárzás 11). A felszerelés megfelel az EEC 93/42-es direktíva követelményeinek. 12). I.M.Q. jel (minıség biztosítási jelzés). 13). I.M.Q. CSV jel (minıség biztosítási jelzés olyan felszerelésre mely nem közvetlenül a hálózatról üzemel). 14). Szimbólum mely jelöli az elektromos és elektronikus felszerelések külön sorozatát és megegyezik a 2002/95/EC, 2002/96/EC és 2003/108/EC direktíváknak A FELSZERELÉS HASZNÁLATA Ez a röntgen készülék fogászati célra, intraorális röntgenek készítésére készült. Ez alkalmas hagyományos röntgen készítésére analóg, valamint alternatív röntgen készítésére digitális szenzor használatával CSOPORTOSÍTÁS A felszerelés csoportosítása a 93/42 EEC direktíva 10 Szabálya szerint: II b Csop. A felszerelés csoportosítása az EN szabvány szerint az elektromos kockázat ellen: I Osztály B Típus KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 2

3 10-tıl 40 C közötti hımérsékletek. 30-tól 90% közötti relatív nedvességtartalom kondenzálás nélkül. 700-tól 1060 hpa közötti légnyomás Az elektromos hálózatnak ahol a felszerelést üzembe helyezik meg kell felelni a CEI 64-8/7;V2 kitételének (pld. az elektromos hálózatra vonatkozó szabályzatok a mőtıkben) vagy az annak megfelelı szabványoknak melyek az adott országban érvényben vannak GARANCIA A gyártó biztosítja úgy a kezelı biztonságát mint a berendezés teljesítményét és megbízhatóságát. A garancia érvényét veszti, ha nem teszik meg a következı óvintézkedéseket: Nem veszik figyelembe a garancialevélben feltüntetett feltételeket. Ha a berendezést nem kizárólag az utasítások szerint használják. Ha a berendezés beüzemeltetését, terjesztését és mőszaki karbantartását nem kizárólag a gyártó által erre felhatalmazott személyzet hajtja végre. Ha a berendezés dobozát felbontják. A berendezés telepítése, javítása és másfajta szerelése csak a gyártó által felhatalmazott személyzet által végezhetı. A felszerelés csak olyan környezetben üzemeltethetı be mely megfelel az Környezeti Feltételek -nél leírtaknak. A hely ahol a röntgenegységet üzembe helyezik, meg kell feleljen a sugárzás elleni védelem hivatalos követelményének az adott országban ahol azt üzembe helyezik BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ha bárki módosítja a terméket azáltal, hogy más komponensekre, alkatrészekre cseréli a gyárit, felelısséget vállal a termék minıségére. Mielıtt a helységet elhagyják, ne feledjék el kikapcsolni a készülék fıkapcsolóját. Ez a készülék nem vízálló (fennáll az áramütés veszélye). Ez a készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítı gáz és oxigén vagy nitrogénoxidul együttes használatára. Ezt a készüléket szakszerően kell tárolni, hogy mindig a legpontosabban mőködjék. A gyártó nem vállal felelısséget ha a berendezést óvatlanul vagy helytelenül használják. Ezt a készüléket kizárólag a megfelelı szakképesítéssel rendelkezı személyek üzemeltethetik. A kezelınek mindig ott kell lenni valahányszor a készüléket üzemeltetik. A legfontosabb, hogy soha ne hagyják ırizetlenül gyerekek, szellemi fogyatékosok vagy illetéktelen személyek jelenlétében. Elektromágneses interferencia Ha elektromágneses mőszert vagy bármilyen olyan elektromos felszerelést használnak a mőtıben vagy közelében mely nem felel meg a CEI EN direktíváknak, elektromágneses interferencia keletkezik ami a berendezés helytelen mőködését eredményezheti. EZÉRT NAGYON FONTOS, hogy az elektromos ellátás ki legyen kapcsolva. Sugárzás elleni védelem A röntgensugarak veszélyesek, ezért elengedhetetlen, hogy használat elıtt megtegyék a kellı óvintézkedéseket. Azokat a területeket ahol valószínő a sugárzásnak való kitettség, szimbólum használatával világosan meg kell jelölni, hogy emlékeztesse a személyzetet az érvényben lévı biztonsági szabályokra. Általában: -A lehetı legnagyobb távolságból ellenırizze a röntgensugarak kibocsátását (több méter), a fókuszponttól és a röntgensugártól egészen a röntgensugár irányától ellentétes irányba. -A helységben kizárólag az erre felhatalmazott személy és a páciens tartózkodhatnak. 3

4 -Minden esetben óvni kell a páciens ivar és pajzsmirigyeit. Ha a páciens gyermek vagy fogyatékos és szükség van az orvos segítségére, hogy a filmet helyén tartsa, akkor célszerő a csipesz valamint egy pár biztonsági kesztyő használata, hogy megvédje kezeit a sugárzástól. Hogy a test többi részét megvédje a sugárzástól, használjon ólomkötényt. 2. A FELSZERELÉS LEÍRÁSA 2.1. A RÖNTGENEGYSÉG LEÍRÁSA a). Röntgen generátor b). Tubus c). Dölésszög jelzı győrő d). Központi vezérlı egység e). Vezérlı Tasztatúra (kézi) f). Dupla Pantográf kar g). Hosszabbító kar h). Fókuszpont i). Vezérlı tasztatúra tartó Dupla Pantográf kar (f) Ez egy dupla-csuklós kar melyhez még egy hosszabbító kart (g) lehet csatlakoztatni. A hosszabbító kar lehet: 40cm, 60cm, vagy 90cm. Generátor kollimátorral (a + b) A generátorhoz hozzátartozik egy kollimátor melynek távolsága minimum 20cm a páciens bırének fókuszpontjától. A röntgensugár maximális átmérıje a kollimátorból kibocsátva 5,3cm. A generátort a karhoz képest függıleges síkban 450 -on lehet forgatni. Az ütemét két végállás szabályozza. Ha valamelyik végállást eléri akkor a generátort forgassa el ellentétes irányba, hogy a kívánt pozícióba érjen. Van egy másik végállás is arra az esetre ha vízszintes síkban szeretné szabályozni a forgást. Központi vezérlıegység vezérlı tasztatúrával (d +e ) A központi vezérlı egységet arra használjuk, hogy kiválasszuk a fognak megfelelı expozíciós idıt. Az elektronikus szabályzó rendszer automatikusan beállítja az expozíciós idıt, hogy kompenzálni tudja az esetleges hálózati feszültség ingadozást egy ±10% tartományon belül. Vezérlı tasztatúra tartó (tetszıleges) (i) A röntgen egység vezérlı tasztatúráját el lehet helyezni magán a vezérlı egységen vagy a tetszıleges tartó segítségével nyugalmi állapotba helyezhetı. Ily módon a fogorvos könnyebben el tud távolodni a sugárzás helyétıl A VEZÉRLİ TASZTATÚRA LEÍRÁSA A vezérlık leírása: a). Kijelzı mely feltünteti az expozíciós idıket a film érzékenységet és hibákat. b). Indikátor fény: a kibocsátott röntgensugár. c). Indikátor fény: üzemkész állapot jelzı d). Expozíciós gomb e). Kijelzı a ráharapásos felvétel kiválasztására f). Kijelzı felsı molárisok kiválasztására 4

5 g). Kijelzı a felsı premolárisok kiválasztására h). Kijelzı az alsó molárisok és premolárisok kiválasztására valamint a felsı metszık és szemfogak kiválasztására i). Kijelzı az alsó metszık és szemfogak kiválasztására j). Kijelzı a páciens méretének (felnıtt/gyerek) kiválasztására k). Kijelzı a röntgenkészítéshez alkalmas digitális szenzor kiválasztására l). Kijelzı a filmérzékenység csökkentésére m). Kijelzı a filmérzékenység növelésére 3. KEZELÉS 3.1. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA Az (A) fıkapcsoló segítségével indítsa el a központi vezérlı egységet. A kapcsolóba beépített fény jelzi: Power On azaz bekapcsolva. Valahányszor a berendezést bekapcsolják, a rendszer pár másodperces tesztet futtat a megfelelı mőködés ellenırzése végett. Ezalatt a teszt alatt, az összes indikátor fény megjelenik és a kijelzı 5 másodpercig at mutat. Miután az összes teszt lefutott, három gondolatjel jelenik meg a kijelzın. Ez azt jelenti, hogy a berendezés használatra készen áll. MEGJEGYZÉS A három gondolatjel megjelenése elıtt felvételt készíteni nem lehet A PÁCIENS ELHELYEZÉSE, RÖNTGEN FILM VAGY SZENZOR KIVÁLASZTÁSA A paciens elhelyezése Kérje meg páciensét hogy foglaljon helyet és adja rá a védı kötényt. A páciens feje legyen párhuzamos az okkluzális síkkal. A Tubus Elhelyezése Kétféle röntgenezési módszert lehet alkalmazni: a párhuzamos vagy a szögfelezı technikát. Ahol alkalmazható, a párhuzamos technika pontosabb képeket eredményez mint a felezési technikával készült, mely a klinikai gyakorlatban csupán kompromisszum. A Párhuzamos Technika A párhuzamos technika célja a torzításmentes felvétel készítése, ha párhuzamos röntgensugarak merılegesen jutnak a tárgyra és az azzal párhuzamos filmre (vagy szenzorra) akkor a tárgy-film távolság nem befolyásolja a képet. A párhuzamos technika lényege, hogy a film a fog hossztengelyével legyen párhuzamos. Rövidítések az ábrában: CR központi sugár A a fog hosszanti tengelye B a film felülete. A Szögfelezıs Technika A fog tengelye és a film között bezárt szöget ha megfelezzük, az így kapott szöget nevezzük szögfelezınek. A centrális sugár a szögfelezıre merıleges, a fog vetülete izometriás, de a kép torzított. A fog vetülete akkor lesz azonos a fog hosszával, ha a centrális sugár a fog és a film síkja közötti szög felezıjével merıleges. Rövidítések az ábrában: CR központi sugár A a fog hosszanti tengelye B a film felülete C a virtuális szög felezıvonala 5

6 3.3. EXPOZÍCIÓS IDİ KIVÁLASZTÁSA Hogy beállítsa az expozíciós idıt, tegye a következıket: Nyomja meg a röntgen típusához tartozó gombot (pld. a). A megnyomott gombhoz tartozó LED (1) világít. A kijelzı (2) másodpercekben jelzi az expozíciós idıt. Egy két másodperces szünet után 1 másodpercre megjelenik az aktuális film érzékenység. A megfelelı gombbal (b), válassza ki a páciens méreteit: -gyerek (LED 3 be) -felnıtt (LED 4 be) Ha digitális szenzort használnak, nyomja meg a megfelelı gombot (c). Ebben az esetben a hozzá tartozó LED (7) világít és az expozíciós idı kb. 80%-al redukálódik. Válassza ki a film érzékenységét az increase (növelés) és decrease (csökkentés) gombok segítségével. Amikor ezeket a gombokat használják, a kijelzı (2) két másodpercig feltünteti a módosított idıt és 1 másodpercig az új filmérzékenységi értéket. A zöld LED READY (5) azt jelzi, hogy a készülék készen áll röntgensugarak kibocsátására. A készülék 30 másodpercig készenlétben áll. Ha ezalatt az idı alatt aktiválják az expozíciót, a központi energia egység kikapcsol (a READY LED kialszik). A LED jelezvén az utolsó kiválasztást, 15 percig villogni fog, hogy látni lehessen az elızı beállítást. 15 perces inaktivitás után az egység energiatakarékos üzemmódba kapcsol, az értékek eltőnnek és a LED kialszik. Amikor új röntgen felvételt kell készíteni, egyszerően az adott felülethez tartozó gombot kell megnyomni. A páciens mérete (felnıtt vagy gyerek) és a film érzékenysége már tárolva van a memóriában. A készülék azonnal üzemeltethetı. Távolodjon el az ellentétes irányba a generátortól. Nyomja meg az expozíciós gombot (f) és a mővelet végéig tartsa lenyomva azt. A releváns LED (6) és a figyelmeztetı hangjelzés a mővelet végéig aktív marad. A kép típusa, a páciens mérete (felnıtt, gyerek) és a film/digitális szenzor valamint a film érzékenységének kiválasztása a központi vezérlıegység memóriájába el tárolódnak és ismételten feltőnnek amint újabb felvétel készül. Exponálási Idık táblázata Ez a táblázat másodpercekben jelöli azokat a röntgenkészítéshez szükséges idıket melyek 4 (s=4) és feszültségi névértékben vannak meghatározva. Az elsı oszlop a fog vagy a röntgenfelvétel típusát jelöli. 1. Ráharapásos felvétel 2. Felsı molárisok (17-18 és 27-28) 3. Felsı premolárisok (15-16 és 25-26) 4. Alsó premolárisok/molárisok (35-38 és 45-48) -felsı metszık/szemfogak (11-14 és 21-24) 5. Alsó metszık/szemfogak (31-34 és 41-44). A második oszlop jelöli egy kis mérető vagy gyerek páciens számára alkalmas exponálási idıt. A harmadik oszlop jelöli a felnıttek számára alkalmas exponálási idıt. 5. HIBAÜZENETEK A berendezés nem kapcsol be. Ellenırizze az elektromos rendszer fıkapcsolóját. Ellenırizze a központi vezérlı egységen található kapcsoló pozícióját. Ha a probléma fennáll, forduljon a 6

7 A berendezés nem bocsát ki röntgensugarakat. A generátor hőlni fog; várja meg a READY (kész) jelzést. Számtalan dolog lehet az oka annak, ha a berendezés nem megfelelıen mőködik. Olyankor egy hibaüzenet jelenik meg a kézi vezérlı tasztatúrán (pld. E01), hogy a technikusok könnyebben tudják azonosítani a hiba forrását. Ezért nagyon fontos az üzenet feltüntetése. Az üzenet törlése bármely más gomb megnyomásával történik. E01 Az exponáló gomb idı elıtti kiengedése Az exponáló gombot tartsák folyamatosan nyomva mindaddig amíg a felvétel elkészül. Biztonsági okokból, ha a gombot idı elıtt kiengedik, a röntgensugarak kibocsátása azonnal megszakad, még a beállított idı lejárta elıtt. Így a röntgenfelvétel nincs a kellı mértékben exponálva. E02 Hálózati frekvencia ideiglenes problémái A központi energia egység olyan problémát észlel a hálózat frekvenciájával mely károsíthatja a röntgenegység mőködését. Ha áramot vezetnek át egy törésmentességet generáló szetten, ellenırizzék hatékonyságát. E03 Hiba a Nulla áramkörében. E04 Hálózat feszültség a maximális érték felett (több mint 10%). E05 Hálózat feszültség a maximális érték alatt (több mint 10%). A berendezést úgy tervezték, hogy maximum ± 10%-os feszültség ingadozással tudjon röntgenfelvételt készíteni. Ha ezek az értékek többet mutatnak, a berendezés kikapcsol és a röntgen gerjesztési idı, mely kompenzálhatná az áramesést, növekszik. Ha a probléma gyakran elıáll, például mindennap ugyanabban az idıpontban, kérjen meg egy villanyszerelıt, hogy ellenırizze az elektromos rendszert. Ha a kábelösszekötés a hálózat és a röntgenegység között nem megfelelı, akkor az említett kikapcsolás abban az esetben is elıfordulhat, ha a hálózati ellátás megfelelı. E09 Generátor szétkapcsolva vagy megszakítva E10 Generátor rövidzárlata vagy a hálózati és semleges kábelek sorrendjének felcserélésének esete. E11 Hiba a betáp áramkörben E14 Hiba a vezérlı áramkörben 7

8 E15 Hiba a hálózat feszültség szabályzóáramkörben. E30 Kommunikációs hiba a fı és a kézi vezérlı tasztatúra között. Ellenırizze a spirál kábel pozícióját és cserélje, ha szükséges. Kapcsolja ki majd kapcsolja be újra a berendezést. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a EEE Hiba a vezérlırendszerben. Kapcsolja ki majd kapcsolja be újra a berendezést. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a 5. RUTIN KARBANTARTÁS Bármilyen szükséges karbantartási munkát kizárólag a gyártó által felhatalmazott arra speciálisan képzett személyzet vagy mőszaki karbantartó végezheti. A kezelı felelıssége ellenırizni, hogy legalább kétévente a rutin karbantartást mőszaki szakember elvégezze. A karbantartási módszereket a Technikai Szervizkönyv részletesen leírja. 6. TISZTÍTÁS ÉS FERTİTLENÍTÉS A röntgenegység fertızés forrása. A fertızés egyik páciensrıl a másikra terjedhet át, ha azt nem szakszerően tisztítják. Ennek érdekében minden nap tisztítani kell használat után. Ha digitális röntgen szenzorokat használnak, mindig gyızıdjenek meg arról, hogy a vele járó higiénikus huzattal használják. Amikor fertıtlenítik a röntgen készüléket használjanak puha papírtörlıt és óvakodjanak a surlószerek használatától valamint a folyadékkal való érintkezéstıl. Hogy megakadályozzák a mőanyag károsodását, használjanak anyagokat melyek tartalmaznak: 96% Etanolt Koncentráció: maximum 40g minden 100g fertıtlenítıszerhez. Propanol: Koncentráció: maximum 20g minden 100g fertıtlenítıszerhez. Etanol és Propanol keveréke: a 2 keveréke. Maximum 40g legyen minden 100g fertıtlenítıszerhez. A következı anyagok és mőanyag közötti kompatibilitási tesztek nem mutattak ki negatív eredményeket: Incidin Spezial (Henkel Ecolab). FD 312 (DÜRR) Ne fújják a sprayt közvetlenül a berendezés felületére. Soha ne keverjék a termékeket más folyadékokkal mint a fent felsoroltak. Az összes terméket a gyártó utasításai szerint kezeljük. Tisztítási és Fertıtlenítési Utasítások Tisztításra és fertıtlenítésre használjanak gézt vagy puha egyszer használatos papírtörlıt. Soha ne használjanak szivacsot vagy újra használható anyagot. Kapcsolja ki az egységet mielıtt elkezdené tisztítani és fertıtleníteni a külsı részeket. Minden tisztításhoz használt anyagot ki kell dobni. 7. A BERENDEZÉS SZÉTBONTÁSA HASZNÁLAT UTÁN Amint a 2002/95/EC, 2002/96/EC és 2003/108/EC direktívák rendelkeznek egyes mérgezı anyagok korlátozásáról az elektromos és elektronikus berendezések esetében, ezek győjtése, kezelése, 8

9 újrahasznosítása valamint tárolása szigorú szabályok között történik, és mivel hatósági hulladéknak számítanak, el kell különíteni és szelektíven tárolni. Amikor új, hasonló típusú berendezést szereznek be, a hulladékát vissza kell juttatni a kereskedınek. Ami az újrahasznosítást illeti, a gyártó felelıséggel bír az arra vonatkozó helyi törvények függvényében. A szelektíven tárolt és összegyőjtött hulladék megelızi a negatív környezeti hatásokat így megırizvén az emberek egészségét. Továbbá, megkönnyíti a felszerelés összetevı anyagainak az újrahasznosítását is. Az illegális hulladék szakszerőtlen kezelése komoly bírságokat von maga után, melyeket a helyi hatóságok szabnak ki. Az áthúzott kerekes tároló ábra a berendezésen azt mutatja, hogy a berendezéstıl származó hulladékot más hulladéktól külön kell tárolni. 8. FÜGGELÉK 8.1. FILM ÉRZÉKENYSÉG KORREKCIÓS TÁBLÁZATA A hálózat frekvenciájából adódó határok miatt nem lehetséges az összes érték megszerzése a harmonizált R 10 sorozaton belül másodpercnél rövidebb idık alatt, a lehetséges értékek 0.03, 0.05, 0.07 lesznek. Általában, a harmonizált R 10 értékekre a válasz olyan pontos lesz amennyire lehetséges egy 0.02-es maximális felbontásban. A = érzékenység B = Standard tényezı C = variáció 8.2. A GYŐRŐN (c) LEOLVASHATÓ DİLÉSI SZÖGEK TÁBLÁZATA Fogak Felsı állkapocs Alsó Állkapocs Dılési Szög Molárisok +30 Premolárisok +30 Szemfogak +45 Metszıfogak +40 Metszıfogak -15 Szemfogak -20 Premolárisok -10 Molárisok TÁBLÁZAT A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG INGADOZÁSÁNAK KOMPENZÁLÁSÁRA A központi vezérlı egység automatikusan kompenzálja a hálózati feszültség ingadozásait, úgy, hogy variálja a beállított sugár kibocsátó idejét. A sugár kibocsátási ideje alatt a kijelzın feltőnik az aktuális idı. Elfogadható feszültség ingadozás: 230±10% A beállított idı korrekciója: +34%-tól -20%-ig Ha a hálózati feszültség több mint ±10%-al ingadozik, a felszerelés semmilyen fajta sugárzást nem bocsát ki (és nem lehet röntgenfelvételt készíteni). Egy hibaüzenet (E04 vagy E05) jelenik majd meg. 9. RÉSZLETEZÉS 9

10 ÁLTALÁNOS Installációs terv: n Technikai kézikönyv: n Alkatrészek katalógusa: n Becsült feszültség: 230~V Max. hálózati feszültség tolerancia: ±10% Becsült frekvencia: 50Hz Max. frekvencia tolerancia: ±2Hz Max felvett energia: 1450VA Huzal látszólagos bírása: 0,81 Ω Kompenzált töltés faktor: feszültséghez igazított expozíciós idı Programozott idı: 0,03 másodperctıl 1,61 másodpercig Film típusának kiválasztása: 9 lehetıség Jelölt idık felbontása: 0,02 sec Jelölt idık pontossága: maximum ±10% Töltés paraméterek megfelelı értékei: 70KV-8mA SÚLYOK Egység súlya csomagolással együtt: 30 g Kézi vezérlıpult súlya: 0,3 kg Röntgenegység súlya: 28kg (90cm hosszabbítással). RÖNTGEN CSİ Röntgen csı: CEI OCX-070-G Anódhoz használt anyag: Tungsten (W) Fokális pont: 0.8mm IEC 336 A fokális pont toleranciája a referencia tengely mentén: ±1% Becsült Anódfeszültség: 70kV Anódáram a csıhöz: 8mA (T 0,11s) / 7mA (T<0,11s) Max. használati faktor: 1/60 (1 percnyi kivetítés 60 sec. Nyugalmi állapot) Becsült elektromos energia: 414 VA Tényleges elektromos energia: 560 VA Teljes szőrés: 2.5 mm Al eq. Belsı szőrés: mm Al eq. Átalakító szigetelése: olaj fürdı Minimális távolság a fókuszponttól a páciens bıréig: 20cm A sugár kilépı átmérıje a bır körül: 5.3cm Szivárgó sugárzás 1 méteren: <0.25mGy/h Szivárgó sugárzás technikai faktorai: max. anód kicsapódás Termék referencia ideje: 0.8mAs Anód referencia tengelye és dılésszöge: 19 (lásd ábra) 9.1. MÉRETEK 9.2. AZONOSÍTÁSI ALAPLAPOK Soha ne távolítsák el a generátor, központi vezérlı egység és kollimátor tubus alaplapját. Központi vezérlı egység Az alaplap közvetlenül a fıkapcsoló mellett található. Az alaplapon feltüntetett részletek: Gyártó neve Berendezés neve 10

11 Becsült teljesítmény Áram típusa Becsült frekvencia Felvett max. energia Sorozatszám Gyártás Éve Röntgencsıfej Egység Az azonosítási alaplap közvetlenül a röntgensugár egység hátulján található. Az alaplapon feltüntetett részletek: Gyártó neve Berendezés neve Részletezés Sorozatszám Gyártás Éve Kollimátor Tubus Az azonosítási alaplap a kollimátor tubus belsejében található. Részletek: Gyártó neve Azonosító szám Részletezés 11

ANTHOS MYRAY RXDC Nagyfrekvenciás intraorális röntgen gép

ANTHOS MYRAY RXDC Nagyfrekvenciás intraorális röntgen gép ANTHOS MYRAY RXDC Nagyfrekvenciás intraorális röntgen gép MAGYAR KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA A BERENDEZÉS CÉLJA ÉS HASZNÁLATA 1.2.1 CSOPORTOSÍTÁS 1.2.3 KÖRNYEZETI

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató

Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ BIZTOSÍTJA: Insportline Hungary Kft. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Használati és Karbantartási Kézikönyv. Endo Apex Lokátor

Használati és Karbantartási Kézikönyv. Endo Apex Lokátor Használati és Karbantartási Kézikönyv Endo Apex Lokátor 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS SZABVÁNYOK 1.1 BEVEZETÉS 1.2 A BERENDEZÉS LEÍRÁSA 1.3 REFERENCIA SZABVÁNYOK 1.3.1 Kötelezı Teljesítés

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

Termelési Eredményjelzı. User Manual

Termelési Eredményjelzı. User Manual Termelési Eredményjelzı User Manual www.eng.hu page 1 Köszönjük, hogy az termékét választotta. Reméljük mindenben megfelel várakozásainak és hosszú ideig, megelégedéssel használja majd. Ha bármilyen kérdése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5060B Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

CLOSER TO YOU. FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség!

CLOSER TO YOU. FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség! CLOSER TO YOU FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség! A FONA ART Plus egy teljesen új digitális panoráma rendszer, egyedi CdTe-CMOS érzékelővel ellátva. Egyesíti magában a kiváló

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása hu 1 SDL 43xx SDL 43xx vizsgasor rövid leírása SDL 43xx vizsgasor rövid leírása Kijelzı leírása Vizsgasor normál üzemmód A mérés befejezése után a vizsgasor átkapcsol a következı vizsgálati programra Az

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 4 A kijelzın megjelenített információk 5 Kezelıi útmutató. 6 Technikai paraméterek 7

Részletesebben

1. Jellemzôk. 2. Beszerelés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Eolis RTS. Wind-Funksteuerung

1. Jellemzôk. 2. Beszerelés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Eolis RTS. Wind-Funksteuerung Wind-Funksteuerung HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 150 mm 108 mm 108 mm 58 mm Gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, mert csak így tudja kihasználni az rendszer elônyeit! Kérdéseivel, javaslataival és

Részletesebben

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com ES-D1A Vezeték nélküli mozgásérzékelő www.etiger.com HU A doboz tartalma 1 x PIR Mozgásérzékelő 1 x Konzol 1 x Felhasználói kézikönyv 1. Érzékelő ablak 2. LED jelző 3. Konzol Legelső használat előtt Nyissa

Részletesebben

FSC SCU. Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz

FSC SCU. Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz FSC SCU Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT A gyártó magyarázata és kiegészítései az 89/392/EWG sz. EU-irányelv értelmében. A termékeket

Részletesebben

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) Az áramkör kalibrálása 4 4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése

Részletesebben

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP AutoKAP Angol oldalakon láttam olyan vezérléseket, amelyek egy sárkány zsinórjára kapcsolva késes panorámaképeket készíteni a magasból. Ezek profi modellezı motorokkal távirányítóval mőködtek. Az egész

Részletesebben