Aradi Péter: A zene titkai Gyerekkoncertek Budapesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aradi Péter: A zene titkai Gyerekkoncertek Budapesten"

Átírás

1 Aradi Péter: A zene titkai Gyerekkoncertek Budapesten Elıször is azt kell elmondanom, mire nem vállalkozik ez az írás. Nem dolgozza fel a gyerekkoncertek magyarországi történetét, nem elemzi a külföldi gyerekkoncertek hasonló és eltérı vonásait, nem értékel és nem bírál - leír. Egyetlen célja, hogy áttekintse a kínálatot, és bemutassa, hányféle stratégiával próbálják a muzsikusok, zenekarok és zenepedagógusok rászoktatni a gyerekeket a komolyzene hallgatására - itt és most, vagyis Budapesten, az 1997/98-as hangversenyévadban. Mert e koncertek mind ugyanazt szeretnék elérni, csak más-más módszerekkel. Hagyományos eszközökkel vagy újakkal, komolyan vagy játékosan. Mindegyiknek van létjogosultsága, amíg képes megtalálni és megtartani a maga közönségét. Most csak azokkal foglalkozom, akik rendszeresen szerveznek ilyen hangversenyeket. Úgy tudom, e pillanatban nyolcan vannak: egy koncertrendezı intézmény, hat zenekar és egy zongoramővész. A legfontosabb praktikus információkat a mellékelt táblázatban foglaltam össze (lásd a 32. oldalon). Az utóbbi években megnıtt a választék: egyre többen rendeznek koncertsorozatokat gyerekeknek, és egyelıre úgy látszik, a piac még nem telítıdött. A hangversenyek többsége telt ház elıtt zajlik. Talán csak a sokáig monopolhelyzetben lévı Filharmónia sínylette meg a konkurenciát: egyre nehezebben tudja megtölteni a Zeneakadémia nagytermét. Megoldás lehetne talán, ha egy-egy mősort kevesebbszer adnának elı, hiszen - ahogy Lukin László, a mősorvezetık doyenje fogalmaz - a gyerek számára is nagyobb élmény, ha telt házas koncerten vehet részt. Ezt az élményt idén a Budafoki Dohnányi Ernı Szimfonikus Zenekar sem tudja nyújtani közönségének - részint a kellı hírverés hiánya miatt, részint pedig azért, mert a hallgatóság egyelıre elsısorban a kerület lakosai közül kerül ki, ami önmagában is korlát. Nemes László igazgató szeretné e koncertek hatókörét a szomszéd kerületekre, illetve az agglomerációra (Érd, Diósd, Budaörs, Törökbálint) is kiterjeszteni. A koncertek jellegét több tényezı befolyásolja: a leginkább meghatározó a mősorvezetı személye, de sok függ a helyszíntıl, az idıponttól és persze attól is, milyen korú gyermekeknek szánják a mősort. Természetesen másképp kell szólni az óvodás, a kisiskolás vagy a kiskamasz korú közönséghez. Nem mindegy, hogy a koncertet nagy befogadóképességő, ünnepélyességet árasztó helyszínen, vagy kisebb, családiasabb légkörő teremben rendezik. Mint ahogy az sem közömbös, hogy hétköznap vagy hétvégén van-e a koncert. A mősorvezetıknek feltétlenül figyelembe kell venniük ezeket az adottságokat. Mősorvezetıkben egyébként nem bıvelkedik a szakma, ilyen képzés sehol nem folyik. Így aztán ki-ki maga alakítja ki a saját módszerét és stílusát. A filharmóniai gyermek- és ifjúsági koncertek szerkesztıje Kovács Róbert egyik dédelgetett vágya, hogy a Filharmónia Budapest Kht. szervezésében induljon zenei mősorvezetı-képzés. Kibıl lehet jó mősorvezetı? Van, aki úgy gondolja, elengedhetetlen feltétel a zenei képzettség, sıt Lukin László szerint legyen az illetı karnagyi tehetségő vagy végzettségő, hiszen a filharmóniai koncerteken közös éneklést is kell vezetnie. Mások úgy vélik, alapos zenei ismeretekkel rendelkezı "civilbıl" is válhat kitőnı mősorvezetı. Fellegi Ádám szerint a zenét nem elkülönített területként, szakismeretként kell kezelni, hanem össze kell kötni az élet egyéb területeivel. Ehhez pedig átfogó mőveltségre - irodalmi, filozófiai, mőszaki, történelmi ismeretekre - van szükség az elıadó részérıl. Ezeket az ismereteket föl kell használni, a nyelvnek egyszerőnek, az okfejtésnek világosnak kell lennie. Ám legalább ennyire fontos - hívja fel a figyelmet Fenyı Gábor, a MÁV Szimfonikus Zenekar igazgatója -, hogy a mősorvezetı igazi személyiség legyen, aki képes hangot találni a gyerekekkel és olyan oldott, kellemes hangulatot teremteni, amelyben mindenki jól érzi magát. A cikk elején említett nyolc koncertszervezı által rendezett tizennégy sorozatból tízet Zelinka Tamás vezet. Hatot egyedül, négyet megosztva valakivel. Ennélfogva a koncertlátogató gyerekek nagy része az ı közvetítésével ismerkedik meg az elhangzó zenemővekkel. Az 1

2 általa vezetett programokat - a filharmóniai koncertek kivételével - egyedül, vagy az adott zenekar mővészeti vezetıivel közösen, többnyire maga szerkeszti. Úgy tapasztalta, a közönség körében a zenekari és oratorikus mővek a legnépszerőbbek. Kedveli a tematikus szerkesztést, mert véleménye szerint ez megkönnyíti a gyerekek számára az ismeretanyag rögzülését, egy jó cím pedig már önmagában is vonzóvá tehet egy hangversenyt. Lelkes, lendületes, érzelmekre ható elıadásmódja bizonyára magával ragadja hallgatóságát. Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója, a kakaókoncertek mősorvezetıje más elveket vall. Úgy véli, az általuk megcélzott öt és tíz év közötti korosztálynak nincs igazán szüksége arra, hogy olyan hangversenyre menjen el, amelynek mősorát egységes tematika szerint állították össze. "Úgy érzem, túlértékelném a gyerekek befogadóképességét, ha bizonyos tematikát kínálnék nekik - magyarázza. - Azt hiszem, a mi kis közönségünk attól boldog, ha eljön egy koncertre, és ott változatos zenéket hall, hangszerekkel, emberekkel ismerkedik meg, megtanul egy kicsit zenét hallgatni. Nálunk van egy kedves ceremónia: elıször picit gyakorolunk, hogyan kell viselkedni a koncerten, utána jön maga a hangverseny, amirıl tudják, hogy a darabok között van egy kis beszélgetés, amikor lehet kicsit mozgolódni, lazítani, aztán megint figyelni kell a darabokra, a végén pedig kapnak egy csésze kakaót. A gyerekek tudják, hogy ez a rituálé mindig lejátszódik, és ezt önmagáért is szeretik. Nem az a vonzó számukra, hogy milyen zeneszerzıvel ismerkednek meg. Azt viszont el tudom képzelni, hogy kicsivel idısebb gyerekek, mondjuk évesek számára a tematikus koncert kiváló megoldás." Ami a mősorválasztást illeti, Fischer Iván nem híve annak, hogy szimfonikus zenekari mőveket játsszanak a gyerekeknek. Egy teljes zenekar olyan bonyolult információtömeget bocsát ki, hogy a gyerek figyelme esetleg nehezebben irányítható magára a meghallgatandó mőre. Tapasztalata szerint a gyerekek könnyebben koncentrálnak egyes hangszerekre, mint egy egész zenekarra, ezért kezdettıl fogva arra kéri a zenekar tagjait, hogy minél kisebb apparátusú darabokat válasszanak. A kakókoncerteken elhangzó szóló- és kamaradarabokat ugyanis maguk a muzsikusok választják ki, figyelembe véve azokat a Fischer Iván által fontosnak tartott alapelveket, amelyek voltaképpen Kodálytól származnak: a kiválasztott mőnek értékesnek kell lennie, lehetıleg nem részletnek, hanem egész mőnek, és nem átiratnak, hanem eredeti kompozíciónak, továbbá ne legyen hosszabb négy-öt percnél, mert ilyen korú gyerekektıl nem várható el, hogy hosszabb ideig koncentráljanak egyetlen darabra. Teljesen persze nem lehet kizárni a részleteket és az átiratokat, de ez talán nem is baj. A kakaókoncertek jelenlegi formája Fischer Iván szerint még mindig nem tekinthetı véglegesnek. Folyamatos kísérletezésre, a módszer tökéletesítésére van szükség. Módszere egyébként több forrásból táplálkozik. Saját gyerekkorából Forrai Katalin inspirációját és a Lukin László vezette - némi leegyszerősítéssel nevelı jellegőnek nevezhetı - filharmóniai koncerteket emel ki, másfelıl az Egyesült Államokban látott, szórakoztató jellegő gyermekkoncertek tanulságait említi. Ezenkívül saját gyerekeinél tapasztalta, hogy szükségük van bizonyos kapaszkodókra, háttér-információkra ahhoz, hogy megtanuljanak figyelni a zenére. Mert a legfıbb cél éppen ez: kedvet csinálni a gyerekeknek és hozzászoktatni ıket a zenehallgatáshoz, valamint megtanítani a figyelem összpontosítására. Korábban még megesett, hogy egyegy darabot valamilyen jelmezben játszottak el a muzsikusok, ám Fischer Iván azt tapasztalta, hogy mivel a gyerekek nagyon érzékenyek a vizuális hatásokra, ezek könnyen elvonják a figyelmüket a zenehallgatástól. Ezért most már minden vizuális elemet igyekszik kiszőrni, ily módon is megpróbálva hozzászoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy a zenére koncentráljanak. Ennek érdekében olyan kis feladatokat is ad nekik, amelyek segítik ıket abban, hogy teljes figyelmükkel a zene felé forduljanak. A MATÁV Szimfonikus Zenekarnak más tapasztalatai lehetnek: december eleji Itt a tél címő hangversenyükön Leopold Mozart Téli szánkózás címő darabjában a "téli hangokat adó" öt muzsikus sapkában, sálban játszotta végig szólamát. 2

3 Van, aki úgy gondolja, azzal szolgálja jobban a zene ügyét, ha a gyerekek vizuális érdeklıdését nem elterelni, hanem kihasználni próbálja. A Szent István Király Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola Záborszky Kálmán igazgató kezdeményezésére ebben az évadban indított Pastorale címő sorozatának látványos újítása, hogy a zene mellett a filmnek és a táncnak is helyet ad a programban. Az elsı mősorban, november végén, madarak és rovarok zenei és filmes ábrázolásait mutatták be a gyerekeknek: a koncert elsı felében Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig címő természetfilmjének mintegy tízperces részletével és Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs filmjével, A léggyel, a végén pedig Walt Disney 1940-ben készült Fantázia címő rajzfilmjének azon részletével, amelyben a szitakötık a Diótörı Virágkeringıjére táncolnak. Solymosi Tari Emıke, az iskola zenetörténész-tanára és Zelinka Tamás mellett a sorozat másik mősorvezetıje szerint jóllehet a tematika a természet köré épül, mindez csak ürügy, apropó arra, hogy a gyerekekben kialakítsák az igényt, hogy rendszeresen járjanak koncertekre és kulturált koncertlátogatók legyenek, kinyíljon a fülük, és a zene életük részévé váljon. A sorozat másik célja, hogy az iskola növendékeinek, mővésztanárainak és együtteseinek lehetıséget adjon a szereplésre. Az elsı három mősor helyszíne az iskola két éve átadott, minden szükséges technikával felszerelt, kiváló akusztikájú nagyterme. Filmvetítés Fellegi Ádám koncertjein is van, de ott inkább - zenekar hiányában - illusztrációként szolgál az operamesékhez. Az általam látott elıadáson Ingmar Bergman Varázsfuvolafilmjébıl játszottak le részleteket, ezenkívül két fıiskolás énekes volt a zongoramővész segítségére. Fellegi Ádám a mősor összeállításában elsısorban Mozartra szeretne alapozni, mert úgy gondolja, vele kell kezdeni a gyerekek beavatását a zenébe. Szerinte a zenét minden eszközzel láthatóvá, elgondolkodtatóvá kell tenni. "Ha erre az akrobatika vagy a kötéltánc a megfelelı módszer, ám jöjjön" mondja. Fontosnak tartja, hogy a koncertek ne hétvégén legyenek, mert kétséges, hogy a szülık akkor veszik-e a fáradtságot, hogy - esetleg más programról lemondva - elvigyék a gyerekeiket. A hétköznap délelıtt, tanítási idıben tartott elıadásokkal szerinte lényegesen több gyereket lehet mozgósítani, mert a tanárok egész osztályokat visznek magukkal. Ehhez persze meg kell nyerni az iskolaigazgatók és a pedagógusok támogatását, hiszen némi áldozatot igényel részükrıl, hogy egyes tanórák így elmaradnak. Meg kell gyızni ıket arról, hogy ez az áldozat megtérül, mert a gyerekek nem csupán zenei ismereteket, hanem általános mőveltségbeli tájékoztatást is kapnak. Lukin László hétvégi koncerteket vezet, de ı is azt tartja ideálisnak, ha egy iskola énektanára elvisz magával tanulót, akik az elıre kiosztott mősorfüzeteket tanulmányozva akár föl is készülhetnek a közös éneklés dallamaiból. A koncert utóélete pedig az lehet, hogy a következı énekórákon hivatkoznak rá. Zelinka Tamás éppen ellentétes véleményen van: ı a családi koncertek jövıjében hisz, amelyek után a gyerekek szüleikkel beszélgethetnek a közös élményrıl. Egy tanár képtelen segítséget adni a nézıtéren kérdezı tehát nem feltétlenül rendetlenkedı -, valamit nem értı, elbizonytalanodó gyerekeknek. A szülı viszont egy-egy szóval, mondattal vagy bíztató tekintettel át tudja lendíteni gyerekét ezeken a pontokon. A MÁV Szimfonikus Zenekar nem csupán tudomásul veszi a (nagy) szülık jelenlétét, de meg is szólítja ıket: koncertsorozatuk ezért viseli kezdettıl fogva az Unokák és Nagyszülık hangversenyei címet. "A mősorismertetés során idınként elejtek egy-egy olyan mondatot, amely kifejezetten a jelen lévı felnıtteknek szól, ezt külön meg is említem nekik, és úgy veszem észre, hogy mindig nagyon méltányolják - magyarázza Fenyı Gábor, a sorozat szerkesztı-mősorvezetıje. - Ebben tehát igyekszünk kicsit eltérni a hagyományoktól." A mősorokat mindig nagyon tervszerően állítják össze Gál Tamás mővészeti vezetıvel: arra is figyelnek, mi hangzott el az elızı években. Ezenkívül mindig arra törekednek, hogy a program összhangban álljon a zenekar felnıtt bérleti mősorával is. "Ha csak lehet, olyan darabokat szeretünk eljátszani a gyerekeknek, amelyek néhány nap vagy néhány hét különbséggel egyéb hangversenyeinken is elhangzanak. Mindig az éves mősorból választjuk ki azokat a 3

4 mőveket, amelyekrıl úgy gondoljuk: egy gyerek sokkal többet be tud fogadni, mint amennyit feltételezünk róla. Legfeljebb nem tudja teljes mértékben értékelni azt a zenét, amit hall, de az élménye azért meglesz." Fenyı Gábor tehát az élmény, az öröm szerepét hangsúlyozza. Ennek eléréséhez szerinte nem arra szükség, hogy minél több ismeretet közöljünk a gyerekkel, hanem, hogy olyan gondolatokat közvetítsünk, amelyeket ı a saját gondolatvilágához tud társítani, és ezáltal ismerısként fogadja ıket. Persze az ismertetésnek néhány tárgyi információt is tartalmaznia kell, de úgy csomagolva, hogy a gyerekben ne keletkezzék olyan érzés, mintha kihelyezett iskolai órán ülne. Módszere kialakításához Fenyı Gábor felhasználta korábban indult sorozatok általa jónak tartott elemeit: legtöbbet talán a Fesztiválzenekar kakaókoncertjeibıl merített. A kakaóval való kínálást remek ötletnek tartja - ezt át is vették oly módon, hogy a koncertek szünetében mindenkit vendégül látnak egy kis doboz üdítıitalra. Szintén a BFZ hatásának tulajdonítható, hogy a zenekar tagjaiból alakult kamaraegyüttesek is lehetıséget kapnak a gyerekkoncerteken való fellépésre, sıt a márciusi mősort a zenekar kürtösei javasolták. Amerikai példa nyomán vezették be azt a szokást, hogy a koncertek elıtt a gyerekek fölmehetnek a színpadra. "A színpad és a nézıtér közötti láthatatlan üvegfal megszüntetésével egyúttal a tudati korlátokat is lebontjuk - fejtegeti Fenyı Gábor. - Biztos, hogy egy kisgyerek más füllel hallgat egy kürtszólót, ha elızıleg beszélgetett a kürtössel a színpadon, esetleg kézbe vette a hangszert, és megpróbálta lefújni. Vagy nem fog megijedni a nagyon hangos dobolástól, ha ı is megszólaltatta a színpadon ugyanazt a dobot." Hangversenyeik legfontosabb megkülönböztetı jegye: mincen koncert végén megismétlik a mősor valamelyik számát. Hogy mi legyen a megismételt darab, azt a közönség kézfeltartással szavazza meg. A gyerekek így azzal a tudattal hallgatják a zenét, hogy ki kell majd választaniuk, mi tetszett a legjobban, ami arra ösztönzi ıket, hogy méginkább odafigyeljenek; esetleg azt is igyekeznek magukban megfogalmazni, miért az tetszett a legjobban. Biztos, hogy ez nagymértékben elısegíti a zene befogadását. "Nagyjából tudni lehet, melyik mő lesz a legnépszerőbb, és a várakozásunk be is szokott igazolódni - árulja el Fenyı Gábor -, de érdekes módon mindig sok szavazat jut olyan darabokra is, amelyekrıl úgy gondoltuk, nincs esélyük az ismétlésre. Ez azt mutatja, hogy a gyerekek között is vannak már választékosabb ízlésőek, akik hajlandók egy kevésbé népszerő vagy kevésbé hatásos zenét is a legjobbnak tartani. Ez mindig nagy öröm számunkra." A szavazás csak az egyik lehetıség a közönség aktivizálására. Vannak más módszerek is, amelyek a helyszín adottságaitól, a közönség létszámától és a mősorvezetı stílusától függıen alkalmazhatók vagy nem. Fellegi Ádám a Marczibányi téri Mővelıdési Központban nem bocsátkozik interaktív játékokba a gyerekekkel, úgy véli, a színházterem mérete és a négyszáz fıs létszám ezt nem teszi lehetıvé. Az elıadás során végig a színpadról beszél a gyerekekhez. A Zeneakadémián rendezett filharmóniai hangversenyek mősorvezetıi a terem nagysága ellenére megpróbálják bevonni a gyerekeket: a közös éneklésen túl néhány jelentkezı valamely kérdésre válaszolva egyedül is elénekelhet egy-egy dallamot. Solymosi Tari Emıke stílusától távol áll a zenés fejtörı mőfaja. Érez benne valamiféle lekezelést a gyerekekkel szemben, márpedig ı szereti egyenrangú félként kezelni a közönséget. A Zuglói Zeneház színpadáról állandóan pásztázza szemével a hallgatóságot, hogy lássa, vele tartanak-e. Fischer Iván a Fesztiválzenekar próbatermének dobogójáról beszél, ahonnan zene közben is folyamatosan figyelemmel kíséri a közönség reakcióit. Zenehallgatás elıtt fölhívja a figyelmüket valamilyen szempontra, zenehallgatás után pedig megbeszélik, mit hallottak a darabban, mi tetszett, mi nem tetszett, észrevették-e azt, amire megpróbálta ráirányítani a figyelmüket. Számos kérdést tesz fel, ezeknek egy része a fantáziára és az asszociációs képességekre számít, más része bizonyos tárgyi tudást feltételez. "A gyerekek feleleteit mindig érdekesnek és dicsérendınek tartom, és ezt meg is szoktam mondani nekik. Nem az a lényeg, hogy helyeset mondanak vagy hibásat, hanem hogy odafigyeltek a darabra, és valamilyen módon reagának rá. Az már fantasztikus eredmény." Fenyı Gábor is a színpadról tart eleven 4

5 kapcsolatot a közönséggel. Kérdései az általam látott decemberi koncerten inkább a gyerekek tárgyi tudását firtatták - Sorold fel a fafúvós hangszereket! Hány szimfóniát írt Beethoven? Mondj öt ütıhangszert! -, de ügyelt arra, hogy a két utóbbi kérdés visszautaljon az elızı, Utazás a ritmus körül címet viselı hangversenyre, amelyen nagy szerepet kaptak az ütıhangszerek, és elhangzott Beethoven 8. szimfóniájának 2. és 4. tétele. A MATÁV Zeneház, a BM Duna Palota színházterme olyan mérető helyszínek, amelyek lehetıvé teszik, hogy a mősorvezetı lemenjen a gyerekek közé. Erre a közvetlen kontaktus kialakításán kívül azért is szükség van, mert a Zelinka vezette koncerteken általában nagyon sok kérdés hangzik el, és minden helyes választ adó gyermek rögtön egy kis ajándékot - képeslapot, matricát, kártyanaptárt, ceruzát, radírt vagy más apróságot - kap. A december MATÁV koncerten közel hatvan ajándékot osztott ki. "A gyerekek igénylik az ajándékot - magyarázza -, örülnek neki, ösztönzi ıket, hogy megszólaljanak. A kérdések arra épülnek, hogy amit a gyerekek tudnak, azt ık maguk mondják el. Érezzék, hogy amit megtanultak az iskolában vagy észrevettek a világban, azt a zenehallgatásnál mennyire tudják hasznosítani." "Nálunk nem szokás a helyes válaszokat ajándékokkal jutalmazni - mondja Fischer Iván. - Azt hiszem, az már egy másik mőfaj lenne." Solymosi Tari Emıke "dedósnak" tartja az ajándékosztogatást. Fenyı Gábor azért nem kedveli ezt a módszert, mert mindig vannak olyan gyerekek, akik az ajándék iránti vágytól motiválva a kérdés elhangzása után azonnal fölteszik a kezüket, amikor pedig fölszólítják ıket, kiderül, hogy nem tudnak semmit. Ennek ellenére - mivel egy gyereklap viszonylag rendszeresen felajánl nekik kiosztható ajándékokat - nem mindig tartják magukat ehhez az elvhez. Ahány szerkesztı és mősorvezetı, annyiféle elképzelés arról, hogyan lehet legjobban megnyerni a gyerekeket a komolyzenének. Valószínőleg nincs egyedül üdvözítı megoldás. Az a lényeg, hogy a gyerekek ne érezzék kényszernek a koncertlátogatást, hanem örömüket leljék benne, és várják a következıt. A visszaigazolás az lehet, ha a különbözı gyerekkoncerteken kialakul egy - illetve sok - törzsközönség, amely éveken keresztül, felnıttként is folyamatosan megtölti a koncerttermeket. 5

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 395-3/2013. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. december 18-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Az év eleji néhány fellépés mellett óriási energiával kezdtük meg a Légy jó mindhalálig címő musical felújító próbáit. A darab írója, Miklós Tibor,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-6/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 30-án tartott

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

A híd amely összeköt, FIDESZ Nagytarcsa

A híd amely összeköt, FIDESZ Nagytarcsa A híd amely összeköt, FIDESZ Nagytarcsa A FIDESZ Nagytarcsai Szervezetének programja Nagytarcsa település rövid-, közép-, és hosszútávú fejlıdéséért Készült: Kiadja: Felelıs szerkesztı: a 2010 évi Önkormányzati

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

KEOP.6.1.0.A-2008-0032. Légy természetes! VáltozásSegítı Szolgálat program keretében készült. Kampányhatékonysági és tapasztalatösszegzı Tanulmány

KEOP.6.1.0.A-2008-0032. Légy természetes! VáltozásSegítı Szolgálat program keretében készült. Kampányhatékonysági és tapasztalatösszegzı Tanulmány Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913. E-mail: eletharmonia@gmail.com Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu KEOP.6.1.0.A-2008-0032 Légy természetes! VáltozásSegítı Szolgálat program keretében

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 2/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Mamaison - Andrássy Hotel

Mamaison - Andrássy Hotel 2 / 10 2014.03.25. 11:43 Regisztráció Miért regisztráljak? Emlékezz rám! E-mail cím Jelszó BELÉPÉS KERESÉS RÉSZLETES KERESÉS SZIGORÚAN İRZÖTT NYELVSTRATÉGIA Szupertitkos intézet 100 millió forintból Titkos,

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos NA 337 176 Szócsaládok A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos kritériumon alapulnak: kor- gyermek, szülı, nagyszülı; nem: hímnem, nınem; a család neve szerint.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 12.. SZÁM www..ttmamk..hu Valamennyi kedves együttműködő vagy közreműködésüket igénybe vevő partnerüknek BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT kívánnak a TMÁMK munkatársai

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged A megalakuló Hansági szekció feladatai, tervei: Segíteni, kialakítani az iskola (iskolák) diákjai számára a szakmai közösség,

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku!

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! A haiku egy rövid és összetett versforma, amelynek legfıbb jellemzıje, hogy a jelen pillanatot igyekszik

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben