1.rész. 1.szint. 2.szint. 3.szint. A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.rész. 1.szint. 2.szint. 3.szint. A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten."

Átírás

1 1.rész A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten. Ezek a szintek azonban átjárhatóak, hiszen a szereplôk egy része szabadon járkál ide-oda a különbözô világok között. Az alábbi táblázatba írd be, melyik ez a három, és sorold fel az egyes szintek fôbb szereplôit. 1.szint 2.szint 3.szint B. Megállapítottuk, hogy a Szentivánéji álomban három szinten zajlik három különbözô történet. Fellelhetôek-e mégis hasonlóságok az egyes történetek között? Melyek ezek? És mennyiben különböznek? C. Vajon miért Puckra bízta Shakespeare a szálak összekuszálását majd kibogozását? Puck szájából hangzik el Shakespeare egyik híres mondata: "Be bolond az ember faj!" (III. felv. 2.szín). Beszéljétek meg, miért bolondok a Szentivánéji álom szereplôi! Biztos veled is elôfordult már, hogy bolondságot csináltál. Írd le, hogyan történt - akár jelenet, akár monológ, akár rövid elbeszélés formájában. A Szentivánéji álom nyelvében rengeteg az állatokkal kapcsolatos szókép. Gyûjts össze néhányat! D. Bizonyára észrevetted, hogy a Szentivánéji álom filmváltozatának magyar szövege jelentôs mértékben különbözik a kezedben tartott kötet szövegétôl. A film magyar változatához ugyanis Nádasdy Ádám néhány éve készült fordítását vették alapul, nem a klasszikus Arany János-félét. Mik az alapvetô különbségek a két fordítás között? Vitassátok meg, kinek melyik tetszik jobban és miért.

2 2.rész A. A Szentivánéji álom a szerelemrôl szól. Hogyan vélekedik Shakespeare a szerelemrôl? Keress erre vonatkozó sorokat a darabban (pl. "Nem szeme lát csak szíve - s ez okon / Festik Cupidót szárnnyal, de vakon;" I. felv. 1. szín vége). Fûzz hozzájuk rövid magyarázatot. Idézetek: Shakespeare véleménye a szerelemrôl: B. Változott-e vajon a szerelem illetve annak megítélése az idôk során? Hogyan magyaráznád meg a "bolondul érte", "beleesik", "fülig szerelmes" kifejezéseket? Gyûjts további szinonimákat, szólásokat, közmondásokat a szerelemmel kapcsolatban! Szerinted mi a szerelem? Próbáld röviden meghatározni! A szerelem Készíts listát arról, ki kibe szerelmes a Szentivánéji álomban! Használhatsz nyilakat is a viszonzott illetve viszonzatlan szerelmek jelölésére. C. Hermia elutasítja az apja által választott vôlegényt, mert a szerelméhez, Lysanderhez akar férjhez menni. Milyen sors vár rá, ha nem engedelmeskedik a szülôi akaratnak? A szerelmi házasság viszonylag új fejlemény az emberiség történetében. Alakítsatok csoportokat és nézzetek utána, hogyan házasodtak az emberek a különbözô kultúrákban és korokban! Számoljatok be kutatásaitok eredményérôl az osztálynak! Utána megvitathatjátok, hogy melyik a jobb: az összehozott parti vagy szerelmi házasság.

3 3.rész A. Az elmúlt évszázadok során a Szentivánéji álomnak számtalan különbözô színpadi elôadása született - ez is Shakespeare drámaírói nagyságát és egyetemességét bizonyítja. William Shakespeare 1599-tôl társtulajdonosa lett a Globe Színháznak, ahol mûvei többségét bemutatták ban vagy 1609-ben vásárolta meg társaival a Blackfriars Színházat a téli elôadások számára. Shakespeare idejében a színdarabokat jelzésszerû díszletekkel adták elô, az egyes felvonások és jelenetek pedig nem különültek el élesen egymástól. Mivel nôk egyáltalán nem léphettek színpadra, minden szerepet férfiak illetve fiatal fiúk játszottak. Ma színpadon, filmen és televízióban egyaránt láthatunk Shakespeare-feldolgozásokat, a legkülönbözôbb díszletekben vagy akár szabadtéren, és természetesen férfi és nôi színészek részvételével. Shakespeare számos mûvét más mûvészeti ágak is feldolgozták. Sorolj fel Shakespeare-dráma alapján készült filmeket és operákat! Nézzetek utána, milyen Shakespeare-elôadások láthatók most a színházakban! Ha van rá mód, nézzétek meg valamelyiket közösen. Ha te kapnád a feladatot, hogy a Szentivánéji álom címû darabból írj filmforgatókönyvet, milyen szempontokat kellene figyelembe venned? Mi az, amit a színpad és mi, amit a filmvászon kíván? Segítségül megadunk egy-két példát. Színház Film 1. jelenetezés díszlet, épített kulisszák természetes helyszínek B. Milyen korba helyezték a film készítôi a Szentivánéji álom cselekményét? És mi lenne, ha ma játszódna a történet? Írj át egy Lysander és Hermia között zajló párbeszédet úgy, mintha mai tinédzserek beszélgetnének! Válassz ki egy olyan színdarabot, regényt vagy filmet, amelyet szeretsz és jól ismersz. Helyezd át a cselekményt más helyre és idôbe, és indokold meg a választásodat. Cselekmény Hely és idô Új hely és idô Azért választottam ezt a helyet és idôt, mert Hogyan változik meg a történet C. Shakespeare nem sokkal a Romeo és Júlia után írta ezt a darabot. Lehetséges, hogy a Szentivánéji álomban csúfot ûz mindabból, amit olyan tragikusan ábrázolt a Romeo és Júliában? Shakespeare számos mûvében feldolgozza ugyanazokat a témákat - humoros formában a vígjátékokban, véres komolysággal a tragédiákban. Sôt, a legfelhôtlenebb vígjátékainak is vannak tragikus felhangjai, mint ahogy a legvéresebb tragédiáiban is vannak komikus jelenetek - gondoljatok csak a Hamlet sírásóira. A tragédia és a komédia között gyakran nincs éles határvonal. Határozzátok meg a tragédia és a komédia fogalmát! A tragédia A komédia Találjatok ki egy hétköznapi szituációt és játsszátok el kétféleképpen - elôször tragédiának, aztán komédiának. Melyik elôadásmód emelte ki jobban az eredeti szándékot? Miért?

4 Bevezetés A cselekmény Theseusnak, Athén fejedelmének az udvarában kezdôdik, ahol épp a fejedelem és a szép Hyppolita esküvôjére készülnek. Hyppolyta, a legyôzött amazonok királynôje azonban nem felhôtlenül boldog, hiszen népe leigázójának felesége lesz. Megjelenik Egéus, gazdag athéni polgár, és elpanaszolja a fejedelemnek, hogy leánya, Hermia nem hajlandó az általa választott Demetriushoz menni feleségül. Hermia ugyanis Lysandert szereti. Ráadásul Demetrius, akinek Heléna, Hermia barátnôje volt aszerelme, elhagyta Helénát azért, hogy elvehesse Hermiát. Az athéni törvények szerint Hermiának nôül kell mennie Demetriushoz, mert ha nem, két választása marad: a halál vagy a zárda. A határidô: a fejedelem esküvôjének napja. Hermia és Lysander találkozót beszélnek meg az erdôben, hogy megtervezzék a szökést. Heléna felajánlja a segítségét, a helyzetet azonban bonyolítja, hogy Demetrius, Heléna szerelme is utánuk megy, hogy megakadályozza Hermiáék szökését. Eközben egy csapat mesterember - Vackor/Tetôfi Péter, Zuboly/ Tompor Miklós, Dudás/Sipák Ferenc, Gyalu/Vinkli és a többiek - a fejedelem esküvôje alkalmából egy színdarab elôadására készül. (Elsôként az Arany-féle változatot, másodikként a filmben illetve a Nádasdy-fordításban szereplô nevet adjuk meg. A Nádasdy-fordítás egyébként megjelent a Színház címû folyóirat januári számának mellékleteként.) Megbeszélik, hogy másnap éjjel, Szentiván éjjelén, találkoznak az erdôben, hogy elpróbálják a darabot. Ez a bizonyos Szentivánéj azonban az erdôt benépesítô tündérek számára is jeles ünnep. A tündérkirály, Oberon és Titánia, a tündérkirálynô éppen haragban vannak egy kisfiú miatt. Oberon, hogy megleckéztesse feleségét, megbízza agyafúrt és hûséges szolgáját, Puckot, csepegtessen varázsszert Titánia szemébe. A szer hatására a királynô beleszeret majd az elsô lénybe, akit meglát. Ráadásul a szerelmesek sorsát is elrendezhetik a varázsszer segítségével. Puck azonban mindent összekavar, a szerelmesek viharos gyorsasággal szeretnek ki-be egymásba, Titánia pedig fülig szerelmes lesz Zuboly/Tompor Miklósba, akinek idôközben szamárfeje nôtt. A végén persze minden megoldódik. A fejedelem megengedi, hogy Hermia Lysanderhez menjen feleségül, Heléna és Demetrius kibékülnek, csakúgy, mint Oberon és Titánia illetve a fejedelem és menyasszonya. A mesteremberek pedig elôadják frenetikus darabjukat, a Pyramus és Thisbét, Theseus és Hyppolita és a két szerelmespár közös esküvôje alkalmából. Zuboly/Tompor, bár néha valóban szamarat csinált magából az elmúlt éjszaka során, visszakapja normális énjét. Puck utolsó szavai pedig arra utalnak, hogy az egész álom is lehetett csupán. 1. rész Vigyázat - remekmű A. Shakespeare a Szentivánéji álom kezdetén párhuzamosan indít el több történetet, és aztán úgy alakítja az eseményeket, hogy a darab egységes egésszé álljon össze, amelyben minden szint ugyanannak a témának egy-egy vetületét képviseli. Az elsô rész a három fô cselekményszál kibogozásában segíti a diákokat. Ezek a következôk: 1. a négy athéni fiatal (Heléna, Hermia, Demetrius és Lysander) szerelmi bonyodalmai 2. Théseus és Hyppolita közelgô esküvôje, amelyre a mesteremberek a Pyramus és Thisbe címû darabbal készülnek 3. Oberon és Titánia, azaz a tündérkirály és királynô kapcsolata, valamint a tündérek beavatkozása a többi szereplô életébe. B. Kérdezzük meg a diákokat, milyen hasonlóságokat és különbségeket találnak a három cselekményszál között. A diákok felismerik majd, hogy csaknem minden szereplô viselkedése -tekintet nélkül társadalmi helyzetére vagy értelmi képességeire - a valóságtól elrugaszkodott, irracionális; és hogy a szerelem mindenkinek - akár halandó akár halhatatlan - elveszi az eszét. C. Vitassuk meg a gyerekekkel, miért viselkednek bolond módjára a darab szereplôi. Vezessük rá ôket, hogy Puck csínytevése nélkülöz minden logikát, mégis ez: egy kaján erdei manó és egy varázsszer hozza mozgásba a cselekményt. Emlékeztessük ôket arra, hogy Puck szájából hangzik el : "Be bolond az ember faj!", és ô figyelmeztet a darab végén, hogy csupán álom volt az egész - szentivánéji álom. Ha elkészült a diákok monológja, jelenete illetve elbeszélése saját bolondságukról, olvassák fel az osztálynak. D. A Szentivánéji álomban feltûnôen sok az állatokkal kapcsolatos szókép, mellyel a szerzô a szereplôk állati tulajdonságait emeli ki. Ráadásul az egyik szereplôt - Zuboly/Tomport - magát is állattá változtatja. (A Szentivánéji álom "állatiságának" mélyebb elemzéséhez Jan Kott: Kortársunk, Shakespeare /Gondolat, 1970./ c. könyvét ajánljuk). Példák: (II. felv. 1.szín) (II. felv 1. szín) Puck: Hát én vagyok az éj víg vándora, Ki Oberont is megnevettetem, Ha a zabszúrta mént rá-rászedem, Nyerítve hozzá, mint szép kancaló; Heléna: Vadászebed vagyok, Demetrius, Minél inkább versz, én hizelkedem; Bánj, mint ebeddel: rúgj, üss engemet... P Az Arany- és a Nádasdy-féle változat összehasonlítása jó alkalom arra, hogy a gyerekek felismerjék a mûfordítás jelentôségét. Rámutathatunk a nyelv és a stílus változására, megvitathatjuk, hogy érinthetetlen klasszikusnak számít-e egy Arany- vagy Vörösmarty-fordítás stb. (A film magyar szövegét Upor László írta Nádasdy Ádám mûfordítása alapján. Ez a munkafüzet az Arany-fordítást használja, a könnyebb kezelhetôség kedvéért.) P Adjunk a gyerekeknek kutatási feladatot: derítsék ki, honnan vette Shakespeare a mû különbözô alakjait. Pyramus és Thisbe története például Ovidius Metamorphosesébôl való, Théseusról Plautarkhosznál és Chaucernél olvashatunk, a tündéralakokat pedig az angol népi hagyományból merítette a szerzô. Beszéljük meg, hogyan kapcsolódik Pyramus és Thisbe története a darab egészéhez (egymástól elszakított szerelmesek, éjszaka stb.) P Szervezzünk házi színielôadást Pyramus és Thisbe tragédiájából, minél dilettánsabb alakításokkal, annál jobb. Még mulatságosabb lehet a dolog, ha itt is, mint a darabban, csak fiúk játsszák az összes szerepet.

5 2. rész Felsült szerelmesek-vagy mégsem? A. Ennél a feladatsornál a gyerekeknek módjuk nyílik arra, hogy a szerelemrôl beszélgessenek. Elôször keressék ki a szövegbôl a szerzô véleményére utaló sorokat. Íme néhány megvitatásra alkalmas idézet: V. felv. 1. szín Théseus: Bolond s szerelmes oly fövô agyú S ábrázó képzetû, hogy olyat is lát, Mit józan ész felfogni képtelen. II. felv. 1. szín Demetrius: Csábítlak én? Szépen szólok veled? Nem mondom a legôszintébb valót, Hogy nem szeretlek, nem tudlak, soha? Heléna: De én azért is még jobban szeretlek. III. felv. 1.szín Zuboly/Tompor:...igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. B. Vitassuk meg a feladatlapon szereplô kérdéseket. Igaz-e, hogy a szerelem vak? Számít-e a külsô? Számít-e az életkor? Elég-e csak a szerelem egy jó házassághoz? Mi történik majd a darab szereplôivel: boldogan élnek, míg meg nem halnak? (Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy Demetriust nem varázsolták vissza.) A "ki-kibe szerelmes" táblázat készülhet nagy méretben is, akár ki is lehet tenni a falra. Látványosabb, ha a szereplôket fényképpel vagy rajzzal ábrázolják. C. Ez a feladat arra szolgál, hogy a diákok elgondolkozzanak a házasság és a család intézményérôl. Csoportosan készüljenek fel, majd számoljanak be kutatásaik eredményérôl az osztálynak. Egy másik vitatéma: volt-e joga Egéusnak halállal illetve zárdával fenyegetni a lányát, ha az nem megy hozzá Demetriushoz? P Készíttessünk egy listát a gyerekekkel arról, melyek a kedvenc szerelmes történeteik, legyenek akár valóságosak, akár kitaláltak (regény, film, színdarab stb.). Utána szavazzák meg, melyek az egész osztály kedvencei. Ennek alapján fejtsék ki a véleményüket a romantikus szerelemrôl. P Vitassuk meg, mi a tanulsága az olyan meséknek, mint a Szép és a szörnyeteg vagy a Békakirályfi. P "Ó, jaj! a hû szerelmek folyama, Amennyit én olvastam, vagy regében Hallottam, kényelmes nem volt soha" mondja Lysander az I. felvonás 1. színében. Ugyanez, kicsit érthetôbben Nádasdynál: "a szerelmesek sose boldogultak" Vitassuk meg ezt az állítást, esetleg készíttessünk róla egy rövid elbeszélést. 2. rész Színház az egész világ A. Ez a feladatsor arra szolgál, hogy a diákok felismerjék: Shakespeare mûvei a mai napig kimeríthetetlen forrásai a különbözô mûvészeteknek. Elgondolkozhatnak a film és a színház közötti különbségekrôl. Hasonlítsák össze, mi minden lehetséges a filmben (közelik, vágások, gyors helyszínváltások, külsô felvételek), szemben a színház élôszereplôs, helyhez kötött, épített díszletes világával. Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy a filmrendezô akárhányszor megismételtethet egy jelenetet a színészekkel, és a legjobb változatot vágja be a filmbe, a színházban viszont minden egyszeri és megismételhetlen. Tudatosítsuk bennük, hogy - különösen a közelik alkalmazása miatt - a film egészen másfajta játékot kíván meg a színésztôl, mint a színház. B. Shakespeare figuráinak örökérvényûségével kapcsolatban beszéljük meg, miért elképzelhetô egy farmernadrágos Hamlet, vagy miért nem okozott gondot, hogy a Szentivánéji álom filmváltozatának cselekményét a XIX. századba helyezték át az alkotók. Shakespearemûvekbôl készült filmek: Romeo és Júlia (Luhrmannés Zeffirelli-féle változat, az elôbbiben látható Leonardo di Caprio), Branagh: Sok hûhó semmiért, Hamlet, Polanski: Macbeth, Kuroszava: A véres trón (ez a Macbeth japán változata), Orson Welles: Othello, Zeffirelli: A makrancos hölgy (Richard Burton, Liz Taylor), Loncraine: III. Richárd (a XX. századba helyezve) stb. Operák: Verdi: Othello, Falstaff (a IV. Henrik és A windsori víg nôk alapján), Macbeth; Nicolai: A windsori víg nôk, Szokolay: Hamlet Balett: Prokofjev: Romeo és Júlia Kísérôzene: Mendelssohn: Szentivánéji álom (ebben van a híres nászinduló) C. A tragédia és a komédia közötti különbségek meghatározásakor és a játékos gyakorlat során a diákok felismerik majd, hogy a két mûfaj szoros rokonságban áll egymással. Magyarázzák meg az "azt sem tudtam, sírjak-e vagy nevessek" kifejezést. Hasonlítsák össze a Romeo és Júliát a Szentivánéji álommal: mitôl lesz az egyik tragédia, a másik vígjáték? Miért tekinthetô a Pyramus és Thisbe a Romeo és Júlia paródiájának? P Nézzenek utána a gyerekek a könyvtárban, milyen volt az Erzsébet-kori színház. Néhányan megépíthetik a Globe Színház makettjét, amelyet aztán mindenki tanulmányozhat az osztályban. Állapítsák meg, hogy a színház építészeti adottságai mennyiben határozták meg a korabeli drámák szerkezetét és színrevitelét. P A vígjáték meghatározása során szót lehet ejteni a komédia és a börleszk közötti különbségrôl is. Miért nevetünk, ha valaki elcsúszik egy banánhéjon? Készítsen mindenki egy listát a kedvenc vígjátékairól, esetleg börleszkfilmjeirôl, aztán hasonlítsák össze a listákat. Beszéljék meg, hogy ezek alapján milyen komikus jegyeket tart a legmulatságosabbnak az osztály.

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖZÉPSZINT I. Szóbeli vizsga a) Témakörök, tételek összeállítása, tételtípusok b) Példák szóbeli tételcímekre c) Az értékelés szempontjai

Részletesebben

XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1995. JANUÁR Főszerkesztő: Koltai Tamás

XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1995. JANUÁR Főszerkesztő: Koltai Tamás Bérczes László: MACEDÓN SIRÁLYOK 1 FORDÍTANI NEM KELL FÉLNETEK JÓ LESZ JÓL BŐGTÉL, OROSZLÁN!" 2 (Beszélgetés Nádasdy Ádám Szentivánéji álom-fordításáról) Géher István: A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM ÚJ FORDÍTÁSAI

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL H. Tóth István Vasvári Zoltán OLV OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Budapest, 2006 OLVASMÁNYOK A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Szemelvények és szövegértést fejlesztő feladatok

Részletesebben

A színész és a telefonkönyv

A színész és a telefonkönyv Fábri Péter A színész és a telefonkönyv (A színházi szöveg világa) DLA dolgozat Témavezető tanár: Huszti Péter Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest 2006 Mottó Le «style» est la peau d une chose écrite

Részletesebben

Tematikus foglalkozások. Óravázlatok. TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR-2009. 002. sz. pályázat

Tematikus foglalkozások. Óravázlatok. TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR-2009. 002. sz. pályázat Tematikus foglalkozások Óravázlatok TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR-2009. 002. sz. pályázat Időpont: 2009. október 17. Cím: Jelmezes öltözködés a Bajor villában 1. alkalom 1. Ismerkedjünk meg egymással! Körben ülünk,

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7.

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7. Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7., 17:54 AW: A másik ajtó a "operaénekes" ajtó és az a személy, aki játszott

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN

A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN A Hatalom-sorozat eseményei A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Hatalom-projektje Halász Péter harmincnapos színházát dokumentálta felhasználva a mozgóképen archivált, 1994. augusztus

Részletesebben

Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul

Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul 2 Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul kötetlenül, könnyed ritmusban a Weöres Sándor gyermekszínjátszó találkozó országos gálaműsoráról Debrecen felé, az úton volt időm felidézni a gyerekdalt,

Részletesebben

A tiszta, gyermeki szellem

A tiszta, gyermeki szellem 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 10. szám 2011. december A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Pápai Erika 15. oldal Dunai Tamás

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

A sikertörténet folytatódik

A sikertörténet folytatódik 2006. JÚNIUS 14., SZERDA A SZÍNHÁZI MELLÉKLETE Cseh Tamás hat év után visszatért a városba Napi háromezer látogató a honlapon Újrafelfedezett gyermek, és csodás hangú orgonák Miként tud elmélyülni a néző

Részletesebben

Petõfi Sándor: János vitéz

Petõfi Sándor: János vitéz Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mesék Tündérmese Tündérszép Ilona és Árgyélus... 8 Hõsmese Fehérlófia... 15 Csalimese, hazugságmese, láncmese Csali mese; Bolond mese; A kakas és a pipe... 23 Cigány mese Az elrejtett

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

1. óra. Bevezetõ beszélgetés. Kiscsoportos improvizáció. Egész csoportos jelenet

1. óra. Bevezetõ beszélgetés. Kiscsoportos improvizáció. Egész csoportos jelenet A rõt hajú abbé Lipták Ildikó Mészáros Beáta 1. óra Téma: Utcagyerekek (az utcáról) egyházi fenntartású menhelyre kerülnek a barokk korban, Velencében. Az 1. óra fókuszában a kontextusépítés áll: a barokk

Részletesebben

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Páva Zsolt polgármester Pályázat a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pályázó: 2015. április 7. Rázga Miklós TARTALOMJEGYÉK

Részletesebben

Ann Demarais, PhD. Valerie White, PhD. AZ ELSÔ BENYOMÁS. Tudd meg, milyennek látnak mások!

Ann Demarais, PhD. Valerie White, PhD. AZ ELSÔ BENYOMÁS. Tudd meg, milyennek látnak mások! Ann Demarais, PhD. Valerie White, PhD. AZ ELSÔ BENYOMÁS Tudd meg, milyennek látnak mások! Ann Demarais, PhD. Valerie White, PhD. AZ ELSÔ BENYOMÁS Tudd meg, milyennek látnak mások! A fordítás alapja: Ann

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Közlemények 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata

Közlemények 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata tánctudományi Közlemények» 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata V. évfolyam 2. szám Csavard a derekadat, herceg, a derekadat! Riszáld magadat, magadat, amíg a szíved beleszakad! Derekad arany-buzogányát,

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben