1.rész. 1.szint. 2.szint. 3.szint. A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.rész. 1.szint. 2.szint. 3.szint. A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten."

Átírás

1 1.rész A. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjátékában három szálon fut a cselekmény, három különbözô szinten. Ezek a szintek azonban átjárhatóak, hiszen a szereplôk egy része szabadon járkál ide-oda a különbözô világok között. Az alábbi táblázatba írd be, melyik ez a három, és sorold fel az egyes szintek fôbb szereplôit. 1.szint 2.szint 3.szint B. Megállapítottuk, hogy a Szentivánéji álomban három szinten zajlik három különbözô történet. Fellelhetôek-e mégis hasonlóságok az egyes történetek között? Melyek ezek? És mennyiben különböznek? C. Vajon miért Puckra bízta Shakespeare a szálak összekuszálását majd kibogozását? Puck szájából hangzik el Shakespeare egyik híres mondata: "Be bolond az ember faj!" (III. felv. 2.szín). Beszéljétek meg, miért bolondok a Szentivánéji álom szereplôi! Biztos veled is elôfordult már, hogy bolondságot csináltál. Írd le, hogyan történt - akár jelenet, akár monológ, akár rövid elbeszélés formájában. A Szentivánéji álom nyelvében rengeteg az állatokkal kapcsolatos szókép. Gyûjts össze néhányat! D. Bizonyára észrevetted, hogy a Szentivánéji álom filmváltozatának magyar szövege jelentôs mértékben különbözik a kezedben tartott kötet szövegétôl. A film magyar változatához ugyanis Nádasdy Ádám néhány éve készült fordítását vették alapul, nem a klasszikus Arany János-félét. Mik az alapvetô különbségek a két fordítás között? Vitassátok meg, kinek melyik tetszik jobban és miért.

2 2.rész A. A Szentivánéji álom a szerelemrôl szól. Hogyan vélekedik Shakespeare a szerelemrôl? Keress erre vonatkozó sorokat a darabban (pl. "Nem szeme lát csak szíve - s ez okon / Festik Cupidót szárnnyal, de vakon;" I. felv. 1. szín vége). Fûzz hozzájuk rövid magyarázatot. Idézetek: Shakespeare véleménye a szerelemrôl: B. Változott-e vajon a szerelem illetve annak megítélése az idôk során? Hogyan magyaráznád meg a "bolondul érte", "beleesik", "fülig szerelmes" kifejezéseket? Gyûjts további szinonimákat, szólásokat, közmondásokat a szerelemmel kapcsolatban! Szerinted mi a szerelem? Próbáld röviden meghatározni! A szerelem Készíts listát arról, ki kibe szerelmes a Szentivánéji álomban! Használhatsz nyilakat is a viszonzott illetve viszonzatlan szerelmek jelölésére. C. Hermia elutasítja az apja által választott vôlegényt, mert a szerelméhez, Lysanderhez akar férjhez menni. Milyen sors vár rá, ha nem engedelmeskedik a szülôi akaratnak? A szerelmi házasság viszonylag új fejlemény az emberiség történetében. Alakítsatok csoportokat és nézzetek utána, hogyan házasodtak az emberek a különbözô kultúrákban és korokban! Számoljatok be kutatásaitok eredményérôl az osztálynak! Utána megvitathatjátok, hogy melyik a jobb: az összehozott parti vagy szerelmi házasság.

3 3.rész A. Az elmúlt évszázadok során a Szentivánéji álomnak számtalan különbözô színpadi elôadása született - ez is Shakespeare drámaírói nagyságát és egyetemességét bizonyítja. William Shakespeare 1599-tôl társtulajdonosa lett a Globe Színháznak, ahol mûvei többségét bemutatták ban vagy 1609-ben vásárolta meg társaival a Blackfriars Színházat a téli elôadások számára. Shakespeare idejében a színdarabokat jelzésszerû díszletekkel adták elô, az egyes felvonások és jelenetek pedig nem különültek el élesen egymástól. Mivel nôk egyáltalán nem léphettek színpadra, minden szerepet férfiak illetve fiatal fiúk játszottak. Ma színpadon, filmen és televízióban egyaránt láthatunk Shakespeare-feldolgozásokat, a legkülönbözôbb díszletekben vagy akár szabadtéren, és természetesen férfi és nôi színészek részvételével. Shakespeare számos mûvét más mûvészeti ágak is feldolgozták. Sorolj fel Shakespeare-dráma alapján készült filmeket és operákat! Nézzetek utána, milyen Shakespeare-elôadások láthatók most a színházakban! Ha van rá mód, nézzétek meg valamelyiket közösen. Ha te kapnád a feladatot, hogy a Szentivánéji álom címû darabból írj filmforgatókönyvet, milyen szempontokat kellene figyelembe venned? Mi az, amit a színpad és mi, amit a filmvászon kíván? Segítségül megadunk egy-két példát. Színház Film 1. jelenetezés díszlet, épített kulisszák természetes helyszínek B. Milyen korba helyezték a film készítôi a Szentivánéji álom cselekményét? És mi lenne, ha ma játszódna a történet? Írj át egy Lysander és Hermia között zajló párbeszédet úgy, mintha mai tinédzserek beszélgetnének! Válassz ki egy olyan színdarabot, regényt vagy filmet, amelyet szeretsz és jól ismersz. Helyezd át a cselekményt más helyre és idôbe, és indokold meg a választásodat. Cselekmény Hely és idô Új hely és idô Azért választottam ezt a helyet és idôt, mert Hogyan változik meg a történet C. Shakespeare nem sokkal a Romeo és Júlia után írta ezt a darabot. Lehetséges, hogy a Szentivánéji álomban csúfot ûz mindabból, amit olyan tragikusan ábrázolt a Romeo és Júliában? Shakespeare számos mûvében feldolgozza ugyanazokat a témákat - humoros formában a vígjátékokban, véres komolysággal a tragédiákban. Sôt, a legfelhôtlenebb vígjátékainak is vannak tragikus felhangjai, mint ahogy a legvéresebb tragédiáiban is vannak komikus jelenetek - gondoljatok csak a Hamlet sírásóira. A tragédia és a komédia között gyakran nincs éles határvonal. Határozzátok meg a tragédia és a komédia fogalmát! A tragédia A komédia Találjatok ki egy hétköznapi szituációt és játsszátok el kétféleképpen - elôször tragédiának, aztán komédiának. Melyik elôadásmód emelte ki jobban az eredeti szándékot? Miért?

4 Bevezetés A cselekmény Theseusnak, Athén fejedelmének az udvarában kezdôdik, ahol épp a fejedelem és a szép Hyppolita esküvôjére készülnek. Hyppolyta, a legyôzött amazonok királynôje azonban nem felhôtlenül boldog, hiszen népe leigázójának felesége lesz. Megjelenik Egéus, gazdag athéni polgár, és elpanaszolja a fejedelemnek, hogy leánya, Hermia nem hajlandó az általa választott Demetriushoz menni feleségül. Hermia ugyanis Lysandert szereti. Ráadásul Demetrius, akinek Heléna, Hermia barátnôje volt aszerelme, elhagyta Helénát azért, hogy elvehesse Hermiát. Az athéni törvények szerint Hermiának nôül kell mennie Demetriushoz, mert ha nem, két választása marad: a halál vagy a zárda. A határidô: a fejedelem esküvôjének napja. Hermia és Lysander találkozót beszélnek meg az erdôben, hogy megtervezzék a szökést. Heléna felajánlja a segítségét, a helyzetet azonban bonyolítja, hogy Demetrius, Heléna szerelme is utánuk megy, hogy megakadályozza Hermiáék szökését. Eközben egy csapat mesterember - Vackor/Tetôfi Péter, Zuboly/ Tompor Miklós, Dudás/Sipák Ferenc, Gyalu/Vinkli és a többiek - a fejedelem esküvôje alkalmából egy színdarab elôadására készül. (Elsôként az Arany-féle változatot, másodikként a filmben illetve a Nádasdy-fordításban szereplô nevet adjuk meg. A Nádasdy-fordítás egyébként megjelent a Színház címû folyóirat januári számának mellékleteként.) Megbeszélik, hogy másnap éjjel, Szentiván éjjelén, találkoznak az erdôben, hogy elpróbálják a darabot. Ez a bizonyos Szentivánéj azonban az erdôt benépesítô tündérek számára is jeles ünnep. A tündérkirály, Oberon és Titánia, a tündérkirálynô éppen haragban vannak egy kisfiú miatt. Oberon, hogy megleckéztesse feleségét, megbízza agyafúrt és hûséges szolgáját, Puckot, csepegtessen varázsszert Titánia szemébe. A szer hatására a királynô beleszeret majd az elsô lénybe, akit meglát. Ráadásul a szerelmesek sorsát is elrendezhetik a varázsszer segítségével. Puck azonban mindent összekavar, a szerelmesek viharos gyorsasággal szeretnek ki-be egymásba, Titánia pedig fülig szerelmes lesz Zuboly/Tompor Miklósba, akinek idôközben szamárfeje nôtt. A végén persze minden megoldódik. A fejedelem megengedi, hogy Hermia Lysanderhez menjen feleségül, Heléna és Demetrius kibékülnek, csakúgy, mint Oberon és Titánia illetve a fejedelem és menyasszonya. A mesteremberek pedig elôadják frenetikus darabjukat, a Pyramus és Thisbét, Theseus és Hyppolita és a két szerelmespár közös esküvôje alkalmából. Zuboly/Tompor, bár néha valóban szamarat csinált magából az elmúlt éjszaka során, visszakapja normális énjét. Puck utolsó szavai pedig arra utalnak, hogy az egész álom is lehetett csupán. 1. rész Vigyázat - remekmű A. Shakespeare a Szentivánéji álom kezdetén párhuzamosan indít el több történetet, és aztán úgy alakítja az eseményeket, hogy a darab egységes egésszé álljon össze, amelyben minden szint ugyanannak a témának egy-egy vetületét képviseli. Az elsô rész a három fô cselekményszál kibogozásában segíti a diákokat. Ezek a következôk: 1. a négy athéni fiatal (Heléna, Hermia, Demetrius és Lysander) szerelmi bonyodalmai 2. Théseus és Hyppolita közelgô esküvôje, amelyre a mesteremberek a Pyramus és Thisbe címû darabbal készülnek 3. Oberon és Titánia, azaz a tündérkirály és királynô kapcsolata, valamint a tündérek beavatkozása a többi szereplô életébe. B. Kérdezzük meg a diákokat, milyen hasonlóságokat és különbségeket találnak a három cselekményszál között. A diákok felismerik majd, hogy csaknem minden szereplô viselkedése -tekintet nélkül társadalmi helyzetére vagy értelmi képességeire - a valóságtól elrugaszkodott, irracionális; és hogy a szerelem mindenkinek - akár halandó akár halhatatlan - elveszi az eszét. C. Vitassuk meg a gyerekekkel, miért viselkednek bolond módjára a darab szereplôi. Vezessük rá ôket, hogy Puck csínytevése nélkülöz minden logikát, mégis ez: egy kaján erdei manó és egy varázsszer hozza mozgásba a cselekményt. Emlékeztessük ôket arra, hogy Puck szájából hangzik el : "Be bolond az ember faj!", és ô figyelmeztet a darab végén, hogy csupán álom volt az egész - szentivánéji álom. Ha elkészült a diákok monológja, jelenete illetve elbeszélése saját bolondságukról, olvassák fel az osztálynak. D. A Szentivánéji álomban feltûnôen sok az állatokkal kapcsolatos szókép, mellyel a szerzô a szereplôk állati tulajdonságait emeli ki. Ráadásul az egyik szereplôt - Zuboly/Tomport - magát is állattá változtatja. (A Szentivánéji álom "állatiságának" mélyebb elemzéséhez Jan Kott: Kortársunk, Shakespeare /Gondolat, 1970./ c. könyvét ajánljuk). Példák: (II. felv. 1.szín) (II. felv 1. szín) Puck: Hát én vagyok az éj víg vándora, Ki Oberont is megnevettetem, Ha a zabszúrta mént rá-rászedem, Nyerítve hozzá, mint szép kancaló; Heléna: Vadászebed vagyok, Demetrius, Minél inkább versz, én hizelkedem; Bánj, mint ebeddel: rúgj, üss engemet... P Az Arany- és a Nádasdy-féle változat összehasonlítása jó alkalom arra, hogy a gyerekek felismerjék a mûfordítás jelentôségét. Rámutathatunk a nyelv és a stílus változására, megvitathatjuk, hogy érinthetetlen klasszikusnak számít-e egy Arany- vagy Vörösmarty-fordítás stb. (A film magyar szövegét Upor László írta Nádasdy Ádám mûfordítása alapján. Ez a munkafüzet az Arany-fordítást használja, a könnyebb kezelhetôség kedvéért.) P Adjunk a gyerekeknek kutatási feladatot: derítsék ki, honnan vette Shakespeare a mû különbözô alakjait. Pyramus és Thisbe története például Ovidius Metamorphosesébôl való, Théseusról Plautarkhosznál és Chaucernél olvashatunk, a tündéralakokat pedig az angol népi hagyományból merítette a szerzô. Beszéljük meg, hogyan kapcsolódik Pyramus és Thisbe története a darab egészéhez (egymástól elszakított szerelmesek, éjszaka stb.) P Szervezzünk házi színielôadást Pyramus és Thisbe tragédiájából, minél dilettánsabb alakításokkal, annál jobb. Még mulatságosabb lehet a dolog, ha itt is, mint a darabban, csak fiúk játsszák az összes szerepet.

5 2. rész Felsült szerelmesek-vagy mégsem? A. Ennél a feladatsornál a gyerekeknek módjuk nyílik arra, hogy a szerelemrôl beszélgessenek. Elôször keressék ki a szövegbôl a szerzô véleményére utaló sorokat. Íme néhány megvitatásra alkalmas idézet: V. felv. 1. szín Théseus: Bolond s szerelmes oly fövô agyú S ábrázó képzetû, hogy olyat is lát, Mit józan ész felfogni képtelen. II. felv. 1. szín Demetrius: Csábítlak én? Szépen szólok veled? Nem mondom a legôszintébb valót, Hogy nem szeretlek, nem tudlak, soha? Heléna: De én azért is még jobban szeretlek. III. felv. 1.szín Zuboly/Tompor:...igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. B. Vitassuk meg a feladatlapon szereplô kérdéseket. Igaz-e, hogy a szerelem vak? Számít-e a külsô? Számít-e az életkor? Elég-e csak a szerelem egy jó házassághoz? Mi történik majd a darab szereplôivel: boldogan élnek, míg meg nem halnak? (Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy Demetriust nem varázsolták vissza.) A "ki-kibe szerelmes" táblázat készülhet nagy méretben is, akár ki is lehet tenni a falra. Látványosabb, ha a szereplôket fényképpel vagy rajzzal ábrázolják. C. Ez a feladat arra szolgál, hogy a diákok elgondolkozzanak a házasság és a család intézményérôl. Csoportosan készüljenek fel, majd számoljanak be kutatásaik eredményérôl az osztálynak. Egy másik vitatéma: volt-e joga Egéusnak halállal illetve zárdával fenyegetni a lányát, ha az nem megy hozzá Demetriushoz? P Készíttessünk egy listát a gyerekekkel arról, melyek a kedvenc szerelmes történeteik, legyenek akár valóságosak, akár kitaláltak (regény, film, színdarab stb.). Utána szavazzák meg, melyek az egész osztály kedvencei. Ennek alapján fejtsék ki a véleményüket a romantikus szerelemrôl. P Vitassuk meg, mi a tanulsága az olyan meséknek, mint a Szép és a szörnyeteg vagy a Békakirályfi. P "Ó, jaj! a hû szerelmek folyama, Amennyit én olvastam, vagy regében Hallottam, kényelmes nem volt soha" mondja Lysander az I. felvonás 1. színében. Ugyanez, kicsit érthetôbben Nádasdynál: "a szerelmesek sose boldogultak" Vitassuk meg ezt az állítást, esetleg készíttessünk róla egy rövid elbeszélést. 2. rész Színház az egész világ A. Ez a feladatsor arra szolgál, hogy a diákok felismerjék: Shakespeare mûvei a mai napig kimeríthetetlen forrásai a különbözô mûvészeteknek. Elgondolkozhatnak a film és a színház közötti különbségekrôl. Hasonlítsák össze, mi minden lehetséges a filmben (közelik, vágások, gyors helyszínváltások, külsô felvételek), szemben a színház élôszereplôs, helyhez kötött, épített díszletes világával. Emlékeztessük a gyerekeket arra, hogy a filmrendezô akárhányszor megismételtethet egy jelenetet a színészekkel, és a legjobb változatot vágja be a filmbe, a színházban viszont minden egyszeri és megismételhetlen. Tudatosítsuk bennük, hogy - különösen a közelik alkalmazása miatt - a film egészen másfajta játékot kíván meg a színésztôl, mint a színház. B. Shakespeare figuráinak örökérvényûségével kapcsolatban beszéljük meg, miért elképzelhetô egy farmernadrágos Hamlet, vagy miért nem okozott gondot, hogy a Szentivánéji álom filmváltozatának cselekményét a XIX. századba helyezték át az alkotók. Shakespearemûvekbôl készült filmek: Romeo és Júlia (Luhrmannés Zeffirelli-féle változat, az elôbbiben látható Leonardo di Caprio), Branagh: Sok hûhó semmiért, Hamlet, Polanski: Macbeth, Kuroszava: A véres trón (ez a Macbeth japán változata), Orson Welles: Othello, Zeffirelli: A makrancos hölgy (Richard Burton, Liz Taylor), Loncraine: III. Richárd (a XX. századba helyezve) stb. Operák: Verdi: Othello, Falstaff (a IV. Henrik és A windsori víg nôk alapján), Macbeth; Nicolai: A windsori víg nôk, Szokolay: Hamlet Balett: Prokofjev: Romeo és Júlia Kísérôzene: Mendelssohn: Szentivánéji álom (ebben van a híres nászinduló) C. A tragédia és a komédia közötti különbségek meghatározásakor és a játékos gyakorlat során a diákok felismerik majd, hogy a két mûfaj szoros rokonságban áll egymással. Magyarázzák meg az "azt sem tudtam, sírjak-e vagy nevessek" kifejezést. Hasonlítsák össze a Romeo és Júliát a Szentivánéji álommal: mitôl lesz az egyik tragédia, a másik vígjáték? Miért tekinthetô a Pyramus és Thisbe a Romeo és Júlia paródiájának? P Nézzenek utána a gyerekek a könyvtárban, milyen volt az Erzsébet-kori színház. Néhányan megépíthetik a Globe Színház makettjét, amelyet aztán mindenki tanulmányozhat az osztályban. Állapítsák meg, hogy a színház építészeti adottságai mennyiben határozták meg a korabeli drámák szerkezetét és színrevitelét. P A vígjáték meghatározása során szót lehet ejteni a komédia és a börleszk közötti különbségrôl is. Miért nevetünk, ha valaki elcsúszik egy banánhéjon? Készítsen mindenki egy listát a kedvenc vígjátékairól, esetleg börleszkfilmjeirôl, aztán hasonlítsák össze a listákat. Beszéljék meg, hogy ezek alapján milyen komikus jegyeket tart a legmulatságosabbnak az osztály.

Irodalmi verseny. az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára. A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3.

Irodalmi verseny. az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára. A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2015 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) 1. Nevezd meg azokat

Részletesebben

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ Fénykora: I. Erzsébet és I. Jakab uralkodása; kb. a XVI. század utolsó harmadától a XVII. század első harmadáig. Kétféle színháztípus: a magán illetve nyilvános színház.

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Zokogó Titánia. Egy borúlátó olvasat és a potential performance criticism. Szigeti Balázs

Zokogó Titánia. Egy borúlátó olvasat és a potential performance criticism. Szigeti Balázs Zokogó Titánia Egy borúlátó olvasat és a potential performance criticism Szigeti Balázs Shakespeare drámáinak műfaji besorolása már az Első Folió (1623) óta közismert: tragédiák, komédiák, királydrámák

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Szerelem és humánum ROTH ENDRE. Szeget szeggel Szentivánéji álom

Szerelem és humánum ROTH ENDRE. Szeget szeggel Szentivánéji álom ROTH ENDRE Szerelem és humánum Szeget szeggel Szentivánéji álom A shakespeare-i életmű egyik fontos témája a szerelem. Sok darabban központi helyet foglal el, de a költőnek vannak nem szerelemcentrikus

Részletesebben

Petőfi Sándor élete és munkássága

Petőfi Sándor élete és munkássága 1664 Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. Tel: 77/421-215 OM: 027956 Szilády-emlékverseny Petőfi Sándor élete és munkássága Postára adás legkésőbbi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag Virtuális randi-játék lányoknak! A Csábításból jeles egy tizenéves lányoknak szóló virtuális randi-játék. A Japánban kitalált, romantikus online játék (Otome game) mintájára létrehozott randijáték lehetővé

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA 1. FEJEZET KÁRTYAPARTI, VALÓJÁBAN KI VESZTETT? A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 1. Egészítsd ki a helyes alakkal az alábbi szólásokat, közmondásokat! Rossz fát tett... Pálcát tört.. Hálni jár belé a. Messze van, mint.. Amelyik kutya ugat, az nem.

Részletesebben

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Shakespeare: Rómeó és Júlia Shakespeare: Rómeó és Júlia A GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK DRÁMÁJA 1. Shakespeare drámájának egyik sokat emlegetett erénye annak nyelvezete. Az angol mű magyar fordításban többek között Kosztolányi Dezsőtől,

Részletesebben

2014. szeptember 15. hétfő óra Helyszín: B32 Színházterem 1111 Bartók Béla út 32.

2014. szeptember 15. hétfő óra Helyszín: B32 Színházterem 1111 Bartók Béla út 32. 2014. szeptember 15. hétfő II. ÚJBUDA FESZT ünnepélyes megnyitója Dr. Hoffmann Tamás polgármester 18.30 óra Helyszín: B32 Galéria 1111 Bartók Béla út 32. Shakespeare látomások Jánoskuti Márta Kossuth-

Részletesebben

Valentin napi könyv- és filmajánló

Valentin napi könyv- és filmajánló Valentin napi könyv- és filmajánló Az 5 legkeresettebb romantikus olvasmány és film a Békés Megyei Könyvtárban Könyvek 1. Nicholas Sparks: Vissza hozzád Nicholas Sparks (Menedék, Szerencsecsillag) legújabb

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

I.2. ROZSOMÁK. A feladatsor jellemzői

I.2. ROZSOMÁK. A feladatsor jellemzői I.2. ROZSOMÁK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Kombinatorikai alapfeladatok, halmazok használata. Logikai kijelentések vizsgálata, értelmezése. A szövegértés képességének fejlesztése. Előzmények Cél

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből 1. óra Tananyag: Tóth Krisztina: Játszódjatok! c. novellájának feldolgozása A foglalkozás célja: a novella elbeszélémódjának értelmezése;

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek SZKB_212_02 Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek szkb_212_diak_book.indb 7 2007. 09. 10. 9:53:56 szkb_212_diak_book.indb 8 2007. 09. 10. 9:53:56 tanulói elválni vagy együtt maradni?

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt.

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt. 2014.szept-től tánctanár (klasszikus balett szakirány) tánctanár (modern szakirány) 4 féléves, esti tagozat 4 féléves, esti tagozat Általános szakmai szakirányfelelős: Bérczes Mária szakirányfelelős: Szigeti

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Szerelem, szerelem...

Szerelem, szerelem... Szerelem, szerelem... 0. Vers a szerelemről: Kelemen Zoltán: Szerelem Ő Igen, jól látja, ennyi az egész. Vers ez egyáltalán Ön szerint? 1. Aforizmák. Férfiak mondták őket nőkről. Egészítse ki! mit akar

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Vizsgáld meg az alábbi színházplakátot, amely a Pécsi Nemzeti Színház Tartuffeelőadásához készült! A mű ismeretében

Részletesebben

A francia klasszicista dráma

A francia klasszicista dráma A francia klasszicista dráma A NAPKIRÁLY HÁZI SZÍNPADÁN Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Készíts egy 6 pontos etikettet osztálytársaidnak szánt jó tanácsokkal arról, hogyan kell megfelelően

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória HELYES VÁLASZOK Felhasználónév: n regisztrált felhasználóneved Csapatod: Iskolád, munkahelyed, stb. Igazi Hazugságok Suzanne Collins: Éhezők Viadala Igaz vagy

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció Molière: A fösvény A téma Figyeljük meg, betartja-e az író a hármas egység követelményét! Hol történik a cselekmény? Változik-e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? Mennyi idõ alatt

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December 2. szint December Ékszer(1) kontra utazás Minek örülnek a hölgyek(2)? Az ajándékok kívánságlistája(3) eléggé eltér, ha férfi nő relációban vizsgáljuk(4). A mostani trendek szerint a favorit az utazás.

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

Májusi új könyveinkből

Májusi új könyveinkből Májusi új könyveinkből Mary Jo Putney: Egy hamis hölgy Budapest, General Press 2012. Lady Kiri Lawford mindent megtesz, hogy tökéletes úrinőként tagja lehessen az előkelő angol társaságnak, indiai gyökereit

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk nézd

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben