MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE"

Átírás

1 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE PROGRAMTANTERV ÉS MODULLEÍRÁS ÍRTA: SZILVÁSI LÉNA

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1 INTÉZKEDÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN KÖZPONTI PROGRAM A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Kovács Gábor Projektvezető Lazányi Krisztina ( ) Simonné Csömöri Brigitta ( ) Lektorálta Knausz Imre Karlowits-Juhász Orchidea Szilvási Léna, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/1/egy/pm/K Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax: A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

3 Tartalom PROGRAMTANTERV... 3 MODULLEÍRÁSOK modul. Iskola és társadalom modul. A szegénység hatása a gyermek fejlődésére modul. Identitás a társadalom peremén modul. Más családban nevelkedő gyerek modul. Nevelési stratégiák

4

5 PROGRAMTANTERV

6

7 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. PROGRAMTANTERV 5 Javasolt helye a képzésben 2. év Célszerű a 90 órás tanterv első 30 órás blokkjaként tanítani. A 90 órás programtanterv elemei: összeállította óraszám Egyenlőtlenségek hatása a gyermek fejlődésére Szilvási Léna 30 Integrációs pedagógiai helyzetgyakorlatok Sallai Éva 30 Pedagógusok és szülők együttműködése Trencsényi László 30 Milyen előtanulmányokat feltételez? Neveléselméleti és iskolaelméleti tájékozottság, szociálpszichológiai és fejlődés-lélektani ismeretek, hospitált iskolai foglalkozások. Ajánlott félévi összóraszám Nappali tagozaton Esti tagozaton Levelező tagozaton 30 óra 30 óra 30 óra Ajánlott heti óraszám 2 óra. Lehet tömbösíteni 4 vagy 6 órás blokkokban. Ajánlott kreditértéke 2 (a program egészére 6)

8 6 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE Képzési-fejlesztési cél A kurzus során a diákok ismereteket szereznek arról, hogy a különböző egyenlőtlen társadalmi helyzetek milyen mechanizmusokon keresztül hatnak a gyerek fejlődésére, és miképpen eredményezik azt, hogy a kedvezőtlen háttérrel rendelkező gyerekek rosszabb eséllyel kerülnek iskolába, és esélyeiket a jelenlegi iskolarendszer sem képes javítani. Átfogó képet szereznek a gyerekek fejlődését kockáztató tényezőkről és arról, hogy ezt milyen eszközökkel lehet megelőzni vagy kezelni. Képesek lesznek összefüggések megfogalmazására a család, iskola, társadalmi környezet és iskolai sikeresség kérdésében. Megismerkednek különleges gyereksorsokkal, ami hozzájárul társadalmi érzékenységük fejlesztéséhez. A kurzus során lehetőségük lesz több olyan nevelési stratégiát végiggondolni, ami segítheti a tudatos és konstruktív pedagógiai hozzáállást a különböző hátterű gyerekek együttnevelése során. A kurzus része az ismeretek átadásán túl a készségfejlesztés is. Azok a pedagógusok hatékonyak a különböző hátterű gyerekek együttnevelésében, akik képesek minőségi kapcsolatot megajánlani a gyerekeknek, szüleiknek és pedagógustársaiknak. A szemináriumok során különböző gyakorlatok teszik lehetővé azt, hogy a pedagógusjelöltek tudatosabban használják meglévő készségeiket, feldolgozzák saját tapasztalataikat és megvitassák gondolataikat a társadalmi egyenlőtlenségek hatásáról. Fontos célja a kurzusnak az is, hogy a diákok fejlesszék prezentációs és visszajelző készségeiket úgy, hogy az egyben az esélyteremtő iskolaképpel is összhangban legyen. A kurzus során átadott ismeretek, a szemináriumi gyakorlatok, a teljesítendő feladatok mind azt szolgálják, hogy a különféle egyenlőtlenségek hatásával kapcsolatos információkat a hallgatók integrálni tudják és a kurzus végére a hallgatók képesek legyenek az iskola és a pedagógus szerepét társadalmi összefüggéseiben értelmezni, a gyerek élethelyzetét differenciáltabban értékelni, a mássághoz való viszonyukat tudatosabban megfogalmazni, szempontokat megfogalmazni az iskola és pedagógus szerepének kritikus értékelésében. A kurzus során elvégzett feladatok egyben lehetőséget biztosítanak a hallgatók felelősségteljes szakmai hozzáállásának értékelésére az elolvasott szakirodalomról készített diákprezentációk és a tanórán kívül végzett terepfeladatok színvonalas megvalósítása alapján.

9 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. PROGRAMTANTERV 7 A tananyag felépítése és az egyes témák tömör összefoglalása 1. Iskola és társadalom (6 óra) Az iskola változó funkcióinak áttekintése a közoktatás kialakulásától a jelenlegi helyzetig. Társadalmi egyenlőtlenségek és az iskola. Különböző megközelítések és az aktuális hazai iskolai helyzet legfontosabb jellemzői. A modul célja az iskola társadalmi szerepének bemutatása, a diákok érzékenyítése az ilyen irányú megközelítésre. Az iskola leképezi a társadalmi viszonyokat vagy megkérdőjelezi azokat? Szegregál vagy esélyt teremt? 2. Szegénység és más egyenlőtlenségek hatása a gyermek fejlődésére (8 óra) A szegénység hatása a gyermek fejlődésére: a közvetítő mechanizmusok a családon belül. Oksági összefüggések, kockázatok és védő faktorok mélyebb megismerése annak érdekében, hogy a leendő pedagógusok a hátránnyal induló gyerekeket jobban megértsék és hatékonyan segítsék őket iskolai tanulmányaik során. Programok a szegénység káros hatásainak megelőzésére. 3. Identitás a társadalom peremén (6 óra) Identitás, énkép, önértékelés. Identitás a társadalom peremén, marginalizált, kiszolgáltatott helyzetekben. Az előítéletek hatása az önértékelésre. A modul központi témája a gyerek önértékelését erősítő és gyengítő hatások azonosítása. A téma megértésének alapfeltétele a reflexív gondolkodás saját identitásunk alakulásának fontosabb állomásairól. Ehhez a tanítási csoportban résztvevők tapasztalatainak, gondolatainak közös feldolgozása is szükséges. 4. Más családban nevelkedő gyerekek (6 óra) Változó nézetek a gyermekvédelmi gondoskodásba került gyerekek identitásával kapcsolatban. Nevelő és örökbefogadó családban, gyermekotthonban élő gyerekek és az iskola. A valahova tartozás kérdésének sajátosságai ezeknél a gyerekeknél. A modul során videós képanyagok és szerepjáték segítségével ismerkednek meg a résztvevők a rendkívüli családi háttérrel rendelkező gyerekek világával.

10 8 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE 5. Nevelési stratégiák (6 óra) Az pozitív én-képet, az iskolával való hatékony azonosulást segítő pedagógiai eszköztár áttekintése. Milyen nevelési stratégiák hatékonyak és miért egy olyan iskolában, melynek célja az integráció? Rejtett tanterv helyett tudatos nevelési irányelvek. Oktatási módszerek A kurzus interaktív munkamódszerre, a résztvevők kérdéseire, észrevételeire és a gyakorlatokban való részvételükre támaszkodik. Az interaktív előadásokat gyakorlatok váltják, melyek segítségével a pedagógushallgatók saját véleményüket, gondolataikat, tapasztalataikat is megvitatják társaikkal a tematika kérdései mentén. Az oktatónak nagyon figyelmesen kell végiggondolnia a gyakorlatok és azon belül is a megfelelő elemek kiválasztását, az instrukciókat. Mindig tekintettel kell lennie a csoport adottságaira, összetételére, motiváltságára, elkötelezettségére. Érdemes a témával való ismerkedés, a felkészülés során további gyakorlatokkal gazdagítani a tematikát, hogy az még jobban illeszkedjen az oktató korábbi tapasztalataihoz, a diákok összetételéhez, a képzés szerkezetéhez. A gazdag választék nagyobb esélyt jelent arra, hogy valóban a csoportot megszólító példa, szituáció kerül feldolgozásra. Követelmények A következő feladatok elvégzése is feltétele a tárgy teljesítésének: A feladatok végső kiválasztásánál és megfogalmazásánál az oktatónak tekintettel kell lennie az adott csoport jellemzőire: életkorukra, pedagógiai jellegű tapasztalatukra, társadalmi helyzetükre, motiváltságukra, elkötelezettségükre. PREZENTÁCIÓ, A SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÍRÁSAINAK FELDOLGOZÁSA A szöveggyűjteménybe válogatott tanulmányokat a kurzus során mindig az adott témára készülve időben kell minden diáknak elolvasni. Egy-egy diák vagy diákpár vállalja egy-egy irodalom feldolgozását és tömör prezentálását az adott témával foglalkozó órán. Mivel az elvárás az, hogy mindenki elolvasta a megadott szakirodalmat, ezért a prezentáció célja nem az irodalom ismertetése, hanem egy-két fontos gondolat kiemelése és annak világos megjelenítése. Szempontok a prezentációkra való felkészüléshez és a prezentációk értékeléséhez: Világos felépítés.

11 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. PROGRAMTANTERV 9 A prezentáció fogalmazza meg, hogy az adott irodalom hogyan függ össze az integrált oktatással és a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek bővítésével! Legyen egyértelmű és világos a prezentáció fókusza! Egy diák egy vagy legfeljebb két fontos kérdést mutasson be, olyan kérdéseket és úgy, ahogy az fontosnak tűnik számukra! A prezentáció keltse fel a közönség érdeklődését! Motiváljon a téma további megismerésére! Használjon a diák vizuális segédeszközöket (írásvetítőt, power-point diákat, képeket, ábrákat, rajzokat, tárgyakat, stb.)! A prezentáló diák fogalmazza meg saját véleményét is a feldolgozott szakirodalommal kapcsolatban! A prezentációs stílusban tükröződjön a pedagógusjelölt hozzáállása az integrációs törekvésekhez! Ugyanezen szempontok mentén a prezentáció után történjen meg az értékelés is! Javaslatok témafeldolgozásokra, esszék megírására Az oktató megválaszthatja, hogy minden diákkal ugyanazt a témát dolgoztatja fel vagy alternatívákat kínál fel. Érdemes egy-egy témát prezentáció formájában is bemutatni akkor, amikor az a kurzus során éppen aktuális. MILYEN HATÁSOKRA ALAKULT KÉPEM ÉS VISZONYOM A MÁSSÁGHOZ? Párokban interjú készítése arról, hogy alakult a viszonyom a különböző kisebbségekhez, a másság kérdéséhez. Személyek és helyzetek hogyan alakították bennem a különböző kisebbségekről kialakult képet. Beszélgetés rögzítése és a meghatározó élmények és azok hatásának összefoglalása. A páros munka azért szükséges, hogy a diákok segítsék egymást a különböző élmények, tapasztalatok feldolgozásában. Félév végén rövid (5 8 oldalas) esszé megírása. Javasolt a 3. téma (részmodul) feldolgozása során egy-két diák gondolatait prezentáció formájában felhasználni. MIT GONDOLOK AZ ISKOLÁRÓL?* Beszélgetéssorozat egy roma vagy hátrányos helyzetű családdal az iskoláról. Fontos, hogy az írásos munka (esszé, összefoglaló) ne csak egy beszélgetés, hanem több találkozás, egy alakuló kapcsolat során szerzett információk és benyomások alapján szülessen. Célszerű olyan családot

12 10 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE választani, ahol van egy vagy több iskoláskorú gyerek. Erről készüljön rövid írásos összefoglaló a megadott szempontok alapján! A MÉDIÁRÓL MÁSKÉPPEN Olyan foglalkozásvázlat készítése gyerekek számára, ami erősíti a gyerekek énképét (egyénit és csoportosat egyaránt), és megkérdőjelezi a médiából áradó közhelyeket. Ha lehet, a mai popkultúrából merítve, abból a világból kiindulva, amit a gyerekek a TV-ben nap mint nap látnak. TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRŐL GYEREKEKKEL Foglalkozásvázlat készítése valamilyen társadalmi jelenség (hajléktalanság, harmadik világ ) gyerekekkel való közös feldolgozására. GYERMEKOTTHONBAN VAGY NEVELŐSZÜLŐNÉL* Ismerjék meg a diákok a környezetükben lévő gyermekotthonokat, lakásotthonokat vagy ismerkedjenek meg nevelő családokkal! Beszéljenek nevelőkkel, gyerekekkel. Esetleg ismerjék meg azt az iskolát, ahova ezek a gyerekek járnak! * Ezeknél a témáknál szükséges a személyiségi jogokra való odafigyelés. Csak az azonosító adatok nélkül (vagy azok megváltoztatásával) közölhetünk információt azokról a felnőttekről és gyerekekről, akikkel kapcsolatot építettünk ki. Csak felnőtt gondviselő, szülő, gyám írásos hozzájárulása alapján közölhetünk személyes információt azonosító adatokkal együtt. Szempontok a témafeldolgozások, esszék értékeléséhez Témaválasztás, illetve a feladat megvalósításával kapcsolatos saját motivációk megfogalmazása; a feladat elvégzése során megélt tapasztalatok konkrét megfogalmazása; a feladat megvalósításának hallgató általi értékelése, annak megfogalmazása, hogy egy újabb lehetőség esetén mit tenne másképp; a személyes adatok és átadott információk bizalmas kezelése érdekében alkalmazott eszközök leírása.

13 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. PROGRAMTANTERV 11 A kurzus értékelésének formája A kurzus során végzett munkákat (prezentációkat, esszéket, témafeldolgozásokat, a feladatokkal kapcsolatban készült hallgatói önértékeléseket és az oktatói reflexiókat a hallgatók portfólióba rendezik, melynek stílusát, arculatát is megtervezik, lehetőleg a kurzus tartalmával összecsengő kivitelezésben. Kötelező irodalom Farkas Lilla: Elkülönítés az iskolában: a törvényesség szempontjai. Sulinova, horizontális útmutató Kertesi Gábor (2005): A szegénység átörökítésének közvetlen és rejtett csatornái, In: A társadalom peremén. Osiris, o. Katz Katalin (1993): Aki szegény, az a legszegényebb. Család, Gyermek, Ifjúság, 1993/6, o. Kálmánchey Márta (2001): Nevelőszülőknél élő gyerekeknél előforduló pszichés problémák, Család, Gyermek, Ifjúság, X.évf, 2001/2, o. Loránd Ferenc (2002): Értékek és generációk. OKKER Kiadó (válogatás Loránd Ferenc írásaiból) Mendi Rózsa (2005): A kirekesztettség, mint lélektani probléma, In: Jövőmunkások: cigány értelmiségiek mondják. Gladiátor Kiadó, o. Ude-Pestel, Anneliese: Ahmed (1993): Egy játékterápia története, Párbeszéd könyvek. 7 12, 37 40, oldalak Különböző hátterű gyerekek bevonása a közös tanulásba (Engaging Children of Diverse backgrounds. In: Knapp, M.S.: Teaching for Meaning in High-Poverty Classrooms alapján öszszeállította: Szilvási Léna), Szöveggyűjtemény Steele, C.M.: A fenyegetettség légköre (részlet, fordította és válogatta Szilvási Léna). Szöveggyűjtemény Ajánlott irodalom Bernáth Gábor Kereszty Zsuzsa dr. Perlusz Andrea Szórádi Ildikó dr. Torda Ágnes (2004): Roma hátrányos helyzet tanulási nehézség tanulási zavar enyhe fokú értelmi fogyatékosság. Sulinova, horizontális útmutatók, kézirat Delpit, Lisa (2008): Mások gyermekei. Educatio Kht.

14 12 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest Havas Gábor (2004): Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és az óvoda. Iskolakultúra, sz Havas Gábor Liskó Ilona (2005): Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Oktatáskutató Intézet, Kutatás közben sorozat, No Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK Kerszöv Kereszty Zsuzsa (2004): A hátrányos helyzetű gyerekek nevelésének sajátos szempontjai a kompetenciaalapú fejlesztésben. Sulinova horizontális útmutató, kézirat Kertesi Gábor Kézdi Gábor (2004): Az oktatási szegregáció okai, következményei és ára. Sulinova, horizontális útmutató, kézirat Makai Éva (2000): Szétszakadt és meg nem font hálók. OKKER Orosz Lajos (2004): A szegregációmentesség, mint alapvető közoktatási minőség. Sulinova, horizontális útmutató, kézirat Ranschburg Jenő (2001): A család anyagi helyzetének szerepe a gyermekkori magatartási zavarok kialakulásában. Fejlesztő Pedagógia, 2001/6, o. Szilvási Léna (1997): Az örökbefogadásról másképpen. Esély 1997/2 Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK Kerszöv Szőke Judit (2004): A hátrányos helyzetű tanulók integrációját támogató központi program fejlesztési alapvetései, irányultsága. Sulinova, horizontális útmutató, kézirat Szuhay Péter (2004): A magyarországi cigány/roma kultúra a többségi sztereotípiák és a belső önmeghatározások kereszttüzében. Sulinova, horizontális útmutatók, kézirat Torgyik Judit Karlovitz Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész konzorcium, JPTE, Pécs További oktatási segédeszközök Szöveggyűjtemény Írásvetítő fóliák Kivetíthető képek Videofilmek (oktatási célra készült, ill. játékfilmből kiválasztott részletek) A segédeszközök eredményes alkalmazásának feltétele, hogy az oktató jól ismerje azokat, és előre végiggondolja alkalmazásukat. A segédeszközként ajánlott filmek közül az oktató válogat-

15 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. PROGRAMTANTERV 13 hat és ki is egészítheti azokat saját tudásának, tapasztalatainak megfelelően, illetve a hallgatók érdeklődéséhez igazítva azokat. Felhasznált irodalmak Bronfenbrenner, Urie (1979): The Ecology of Human Development. Cambridge Comer, James, P. (1980): School Power. The Free Press Delpit, Lisa (1995): Other People's Children. The New Press Haberman, Martin (1995): Selecting Star Teachers for Children and Youth in Urban Poverty. Phi Delta Kappan, June 1995, Vol, 76, Issue 10. Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Új Mandátum Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén. Osiris Knapp, M.S. (1995): Teaching for Meaning in High-Poverty Classrooms. Teachers College N.Kollár Katalin Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. A média szerepe a serdülők identitásfejlődésében. Osiris, Steele, Claude M. (1997): A Threat int he Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance. American Psychologist, Vol. 52 (6), Szőke Judit (2005): A hátrányos helyzetű tanulók integrációját támogató HEFOP 2.1.A központi program, A fejlesztés alapvetései, irányultsága, részletek Vekerdy Tamás (2005): Másféle iskolák. Saxum National Research Council, Institute of Medicine,Washington, (2004): From Neurons to Neighborhoods, The Science of Early Childhood Development (A neuronoktól a közösségekig, A korai gyermekfejlődés tudománya). Orvostudományi Intézet Nemzeti Kutatási Bizottsága, USA

16

17 MODULLEÍRÁSOK

18

19 1. MODUL ISKOLA ÉS TÁRSADALOM

20

21 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. MODULLEÍRÁSOK 19 (6 óra) A modul célja A tantárgy céljának, tartalmának, módszereinek, követelményeinek megbeszélése. Az iskola változó funkcióinak áttekintése a közoktatás kialakulásától a jelenlegi helyzetig. Társadalmi egyenlőtlenségek és az iskola. Különböző megközelítések és az aktuális hazai iskolai helyzet legfontosabb jellemzői. A modul célja az iskola társadalmi szerepének bemutatása, a diákok érzékenyítése az ilyen irányú megközelítésre. JAVASOLT TÉMAVÁZLAT A kurzus kereteinek, követelményeinek megbeszélése 20 perc 1. GYAKORLAT: Bemutatkozás 30 perc Interaktív előadás 40 perc CSALÁDOK ÉS AZ ISKOLA. TEKINTÉLYELVŰ ÉS DEMOKRATIKUS ISKOLA SZÜLŐK RÉSZVÉTELE AZ ISKOLA ÉLETÉBEN 2. GYAKORLAT: Iskolateremtők gondolatai az iskoláról Diákprezentáció: Loránd Ferenc: Értékek és generációk 20 perc Interaktív előadás: ISKOLA ÉS SZEGREGÁCIÓ 30 perc 3. GYAKORLAT: Társasjáték a szegregációról 40 perc Diákprezentáció: Farkas Lilla: Elkülönítés az iskolában: a törvényesség szempontjai 20 perc 4. GYAKORLAT: A lemorzsolódók 30 perc 5. GYAKORLAT: Neves pedagógusok az iskoláról 40 perc ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS AZ ÓRA JAVASOLT FELÉPÍTÉSE A kurzus kereteinek, követelményeinek megbeszélése - Az oktató bemutatkozása - A kurzus célja - A kurzus teljesítésének követelményei - A diákprezentációkkal szembeni elvárások

22 20 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE Megjegyzés oktatóknak: Az alábbiakban a programhoz szorosan kapcsolódó gyakorlatok és interaktív előadások leírása olvasható. A képzési program elindításakor azonban érdemes végiggondolni, hogy az adott felsőoktatási program kontextusában milyen módon célszerű indítani egy interaktív jellegű kurzust. Szükséges lehet egy akár kétórás bevezető foglalkozás beiktatása, amely ráhangolja a résztvevőket az interaktív előadásokra, gyakorlatorientált feladatokra, aktív részvételre épülő közös munkára. A kurzus oktatója saját oktatói és csoportvezetői tapasztalata függvényében döntheti el, hogy milyen módszereket, gyakorlatokat használ arra, hogy megfogalmazódjanak az elvárások, kialakuljon a bizalom, a közös nyelv, az aktív részvétel lehetőségét biztosító légkör a csoportban. 1. GYAKORLAT javasolt helye INTERAKTÍV ELŐADÁS: Családok és az iskola. Tekintélyelvű és demokratikus iskola. Szülők részvétele az iskola életében Az iskola funkciói a közoktatás kialakulásától napjainkig. Vázlatos áttekintés. A CSALÁDOK KULTÚRÁJA, AZ ISKOLA KULTÚRÁJA: EGYBEESÉSEK ÉS ÜTKÖZÉSEK. Mennyire esik egybe az iskola kultúrája a családok kultúrájával? Különböző társadalmi helyzetű gyerekek különböző vagy azonos iskolába járnak? Példák: a huszadik század elején: elemi iskolák az alapismeretek elsajátítására a nép számára és általános műveltséget adó humán gimnázium a szellemi elit számára; az egyházi iskolák egyenlősítő célkitűzése: mindenki iskolai egyenruhában járjon, hogy ne látsszanak a társadalmi különbségek. Az iskola és a család kultúrája a vallás tekintetében azonos; az 50-es, 60-as évek szocialista iskolái: köpeny, külsőségeiben is egységes iskolarendszer, melynek célja szintén a társadalmi különbségek elrejtése: értékeiben a szocialista ideológiával azonosuló családok kultúrájával azonos; milyen társadalmi csoport kultúrája jelenik meg a mai általános iskolai rendszerben? milyen társadalmi csoportok kultúrája jelenik meg a mai magán-, alternatív és egyházi iskolákban?

23 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. MODULLEÍRÁSOK 21 Mi a feladat az integráló iskolákban? Különböző társadalmi hátterű gyerekek együttnevelése és a család kedvezőtlen szociális helyzetéből adódó hátrányok hatásának semlegesítése, egységesen magas szintű oktatás bármilyen családi vagy kulturális hátterű gyerek számára. Mi a legnehezebb feladatunk nevelőként? Az, hogy mondandónkat képesek legyünk átadni és másokat képesek legyünk megérteni az egyre növekvő egyéni különbözőségek ellenére is. Akkor, amikor mondanivalónknak társadalmi, kulturális, etnikai különbségeket is át kell hidalni. (Lisa Delpit: Other People s Children, 66. o.) TEKINTÉLYELVŰ ÉS A DEMOKRATIKUS ISKOLA. MIBEN REJLIK AZ ISKOLA EREJE? A huszadik század folyamán alapvető változás történt az iskola kultúrájában. A század elején jellemzően tekintélyelvűek voltak az iskolák. Az iskolaigazgatók komoly tekintéllyel, hatalommal rendelkeztek. Az iskola szervezete erős hierarchiát tükrözött. A hierarchiában az iskolaigazgató alatti szinten álltak a tanárok. A tanárok és a szülők jelentős része elfogadta és rendjén valónak találta az iskolaigazgató abszolút hatalmát. Az előnye ennek a szervezeti felépítésnek az, hogy az elvárások világosak. A szülők megerősítették az iskola elvárásait. A tekintélyszemélyek iránti tiszteletlenség megengedhetetlen volt. A tanárok teljes figyelmüket a tanításnak tudták szentelni. Azok a diákok, akik felkészültek és motiváltak voltak, tudtak tanulni. A tekintélyelvű iskola hátrányai: - könnyű visszaélni a hatalommal; - a kedvezőtlen társadalmi státusú gyerekek kevesebb figyelmet kapnak; - az önálló gondolkodású, lázadó diákok összeütközésbe kerültek az iskolával, gyakran ők morzsolódtak le; - társadalmi szempontból hátrányos az, hogy a tekintélyelvű iskola megalkuvó, hatalomtisztelő állampolgárokat nevel. Egy olyan társadalomban, amely hosszú távon szabad és demokratikus elvekre építkezik, felelősségteljes és függetlenül gondolkodó, kreatív állampolgárokra van szükség. A huszadik század második felében az iskolák átalakultak: a tantervek, a tantestületen belüli kapcsolatok egyre inkább demokratikusabb, humánusabb értékrendre támaszkodnak. Azonban az iskola tekintélyelvűségének csökkenésével kisebb lett a tanárok hatása a tanulók viselkedésére. Már a szülők sem támogatják rutinszerűen az iskolai elvárásokat. A diákok lényegesen több önálló döntést hoznak saját viselkedésükkel és az iskolai teljesítményükkel kapcsolatban. Van, hogy elutasítják a felnőttek jogát arra, hogy beavatkozzanak döntéseikbe. És sok

24 22 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE fiatal olyan hozzáállást, értékrendet képvisel, amely káros és veszélyeztető saját magára, társaira, és az iskola működésére nézve. Mintha elveszett volna a kontroll a gyerekek felett. Az iskola kríziséhez vezető vélt okok különbözőek: engedékeny gyereknevelés, a társadalmi erkölcs megkérdőjelezhetősége, annak vélelmezése, hogy a tanárok csak a fizetésért dolgoznak, vagy pozíciójukat (állásukat) védik, és nem a tanítás a fontos számukra, a televízió káros hatása, a pedagógustársadalom alacsony társadalmi presztízse, a rossz pedagógusképzés, szegénység, kriminalizálódás stb. Mire épüljön a demokratikus iskolák ereje? Kisgyerekkortól a fiatal felnőtt korig a szülők és a tanárok a mentorai a gyerekeknek. A felnőtt mentorok segítése, irányítása nélkül a gyerekek nem élnek túl és nem fejlődnek. Ez az alapja a szülők és gyerekeik közötti érzelmi kapcsolatnak, ami a legfontosabb. És ez az alapja a pedagógus-diák kapcsolatnak is, ami jelentőségében a szülő-gyerek kapcsolat mögött áll, de szintén fontos. Erre a kapcsolatra kell, hogy épüljön a szülők és az iskola ereje. (Az összefoglalás Comer, J.P. Things Have Changed [A dolgok megváltoztak] című írása alapján készült, In: Comer, J.P.School Power, Free Press, o.) Megjegyzés az oktatóknak: A tekintélyelvű és demokratikus nevelés bemutatására jól használható Mérei Ferenc és Kártás László Módszerek című filmje. A film a hatvanas években készült, nem került újra forgalmazásba, de egyes felsőoktatási intézményekben megtalálható. SZÜLŐI RÉSZVÉTEL AZ ISKOLA ÉLETÉBEN Miért fontos a szülők részvétele az iskola életében? A szülők ismerik a gyereket, az iskolai munkát csak a szülő-gyerek kapcsolatra lehet építeni. A szülők részvétele révén az iskola működése átláthatóbbá válik, és közelebb kerül az adott közösség szükségleteihez és erőforrásaihoz.

25 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. MODULLEÍRÁSOK 23 Amennyiben a szülők részt vesznek az iskola életében, érdeklődőbbek és érdekeltebbek lesznek a gyerekek sikereiben, és jobban megértenek más, az iskola költségvetésével és más iskolai intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. A legnagyobb a szülői részvétel jelentősége a szegény és más okból hátrányos helyzetű családok esetében. Ezek a családok gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat. A szülők jelentik a gyerekeik számára a legfontosabb mintát, ők gyerekeik első tanítói. Amennyiben a szülők kiszolgáltatottnak, értéktelennek érzik magukat, ezt az attitűdjüket továbbadják gyerekeiknek is. És ez az attitűd olyan viselkedési következményekkel jár, ami pont ellentétes azzal, ami a sikeres iskolai teljesítményhez szükséges. Középosztálybeli családok esetében nem annyira nélkülözhetetlen a szülők és az iskola kapcsolata, mivel a társadalom hasonló csoportjaihoz tartoznak. A szülők és tanárok lehetnek ismerősök, barátok, kollégák. Hasonló értékeket, reményeket, elvárásokat közvetítenek gyerekeik felé. A hasonló társadalmi státusz esetén kisebb a lehetősége annak, hogy konfliktusok és ellenséges érzések alakulnak ki a tanárok és a szülők között. Bár gyakran a középosztálybeli és gazdagabb szülőkkel sincs szoros kapcsolata az iskolának, ezek a szülők mégsem kirekesztésként élik ezt meg, társadalmi státusuk, önértékelésük biztonságot jelent számukra. A korai tanulás csakis a gyerek számára fontos személyek közvetítésével történhet meg. Amennyiben a tanár ellenséges a szülővel vagy azokkal a személyekkel szemben, akik a gyerek számára az állandóságot és a biztonságot jelentik, könnyen előidézheti azt, hogy a gyerek az iskola ellen fordul és a tanulási helyzettel szemben elutasító lesz. Tehát az otthon, a szülők, a lakóközösség és a tanár nem lehetnek rosszban egymással. James, P.Comer: School Power, Implications of an Intervention Project, The Free Press, p.126. ALTERNATÍVA VAGY KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG Film megnézése: Mérei Ferenc Kártás László: MÓDSZEREK A tekintélyelvű, demokratikus és laissez-fair nevelés. Kísérlet óvodai környezetben. Bár a film nagyon régi (a 60-as években készült), mégis a mai napig megvilágító erejű, és segít élményszerűen megérteni a különböző nevelési koncepciókat. SZÜKSÉGES IDŐTARTAM: 20 perc a film + 20 perc megbeszélés.

26 24 MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE 2. GYAKORLAT javasolt helye DIÁKPREZENTÁCIÓ: Loránd Ferenc írásáról ISKOLA ÉS SZEGREGÁCIÓ INTERAKTÍV ELŐADÁS: Iskola és szegregáció Tények a társadalmi háttér és az iskolai sikeresség összefüggéseiről. Hazai és nemzetközi adatok és tendenciák. Az iskola a társadalmi viszonyokat leképezi vagy megkérdőjelezi, társadalmi helyzetet konzervál vagy esélyt teremt? Iskolai szegregáció. A szegregáció mint egyéni és közösségi döntések folyamata. A SZEGREGÁCIÓ ERŐSÖDÉSÉRŐL A cigány tanulók iskolai elkülönítése jelentős mértékű és az közötti időszakban is nőtt (Havas Kemény Liskó, 61.o.). Míg a cigány általános iskolai tanulók száma országosan ebben az időszakban csak 4,5 százalékkal nőtt, az olyan iskolákban, ahol a tanulók több mint 25 százaléka cigány, arányuk 36,9 százalékkal nőtt. (uo.) A TOVÁBBTANULÁS ESÉLYEIRŐL A különböző iskolai végzettségi fokozatokkal együtt járó relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyek 1 értékei 1993-ban Iskolai végzettség A munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív kockázata (a felsőfokú végzettségűek egységnyi kockázatához képest) 0 osztály 27, osztály 9,43 8 osztály 5,07 Szakmunkásképző 3,52 Érettségit adó középiskola 2,61 Felsőfok 1,00 1 Annak a valószínűsége, hogy valaki munkanélküli lesz osztva annak valószínűségével, hogy valaki foglalkoztatott lesz.

27 EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A GYEREKEK FEJLŐDÉSÉRE. MODULLEÍRÁSOK 25 A felsőfokú végzettségűekhez képest a középiskolát végzettek több mint 2,5-szeres, a szakmunkásképzőt végzettek 3,5-szeres, a csak nyolc osztállyal rendelkezők pedig már ötszörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. Az iskolázatlan kategóriáról nem is beszélve, ahol a munkanélküliség kockázata abszurd módon emelkedni kezd: a tízszeres, hússzoros esélyeket is eléri. (Kertesi, 2005, 211. o.) A PISA-FELMÉRÉS EREDMÉNYE Az OECD-országok között hazánkban egyedülálló mértékben meghatározza a tanulók iskolai teljesítményét az, hogy milyen családi környezetből érkeznek. Magyarországon a gyermekkor során, az iskolában az OECD-átlaghoz képest kiugró mértékben nőnek a származással járó egyenlőtlenségek. (Kertesi, 363. o.) A magyar oktatási rendszer az európaiak közül a legkevésbé biztosít egyenlő esélyeket az alacsonyabb iskolai végzettségű és a szegényebb családokból származó gyermekeknek, illetve a leginkább szelektál (Zolnay,1.o.). Az etnikai szegregáció jelensége a hazai közoktatás szelektivitásának leglátványosabb tünete (Zolnay, 4. o.) További adatok találhatóak az iskolai szegregációról a háttéranyagokban. AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ ÉS A SZABAD ISKOLAVÁLASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI A szegregáció következményeképpen megnő a tanulási és magatartási problémákkal küszködő gyerekek aránya. Ez a tény önmagában vezet ahhoz, hogy a pedagógiai szolgáltatások minősége romlik, mivel a tanárok egyre leterheltebbek, miközben javadalmazásuk változatlan, és a gyerekek egymásra is rossz hatással vannak. A szabad iskolaválasztás következtében a jobb helyzetben lévő szülők plusz terheket (szállítás, útiköltség, utánajárás, tandíj) vállalnak azért, hogy gyerekeik jobb iskolába járjanak. Az iskolák is dönthetnek arról, hogy kiket vesznek fel az iskolába. A szabad iskolaválasztás eredménye: a középosztályi gyerekek a jobb iskolákba kerülnek, a szegényebb családok gyerekei pedig jellemzően a rosszabb iskolákat találják meg maguknak. Az iskolarendszer újratermeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. (Kertesi, )

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Korreferátum Havas Gábor előadásához

Korreferátum Havas Gábor előadásához Korreferátum Havas Gábor előadásához Szántó Zoltán Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Székház, Díszterem 2008. November 25. A családi szocializáció és a

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Deszegregáció,egységes közoktatás

Deszegregáció,egységes közoktatás Deszegregáció,egységes közoktatás Tárgyalandó témakörök A probléma társadalmi gyökerei A közoktatási rendszer tehetetlensége, az eredménytelenség jelzőszámai Az eredménytelenséget befolyásoló tényezők

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ!

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Budai- Városkapu Iskola, Pécs Összetett intézmény: több telephely,több

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben