Napo, a veszélyvadász: Első lecke Kockázatok és veszélyek azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napo, a veszélyvadász: Első lecke Kockázatok és veszélyek azonosítása"

Átírás

1 Napo, a veszélyvadász: Első lecke Kockázatok és veszélyek azonosítása (9 11 éveseknek) Tanári útmutató A gyermekeket nem lehet túl korán megismertetni azokkal az alapvető biztonsági koncepciókkal, amelyek felnőttkorban a munkavédelem elemeiként köszönnek vissza. Napo egy rokonszenves figura, aki segít a gyerekeknek a biztonsággal kapcsolatos témakörök átgondolásában, megértésében, valamint az azoknak megfelelő magatartás kialakításában. Ha jobban meg szeretné ismerni Napót, kattintson erre a linkre: Ezen az oldalon számos Napo-filmet talál, amelyeket szabadon feldolgozhat és felhasználhat a tanórákon. Az óratervben szereplő alapvető biztonsági koncepciók némelyike összekapcsolható a már oktatott tantervvel. Az anyagban számos nagyszerű ötletet talál, amelyek segítségével beépítheti a biztonsági koncepciókat a tanórába. A tananyag különálló tanórákban, vagy egy átfogóbb projekt részeként is oktatható. Ahogy be is mutatjuk, a projekt összekapcsolható más tantárgyakkal, fő célja azonban az, hogy a kedves Napo-filmeket felhasználva megtanítsa a gyerekeknek, hogyan törődjenek magukkal és egymással, és hogy ismerjék fel a veszélyeket. A következő oldal táblázata áttekintést ad a lehetséges tevékenységekről, célkitűzésekről és a tanóra lebonyolításához szükséges eszközökről. Ezt követi egy három részre osztott, részletes óraterv mintája, amely többek között ötleteket ad a tanulás bővítésére. Ebben a projektben a tanulók azt fedezik fel, hogy miként ismerhetik fel az őket és barátaikat fenyegető különféle veszélyeket. A projekt során fejleszthetik azt a készségüket, hogy egymással együttműködve átültessék a gyakorlatba a tanultakat. Ha további információkra van szüksége a projektben felmerülő alapvető munkavédelmi témakörökkel kapcsolatban, ezeket megtalálja az óraterv harmadik részében megadott segédletben.

2 Tanulási célkitűzések 1. lecke Napo, a veszélyvadász: Kockázatok és veszélyek azonosítása A kockázatok és veszélyek felismerése az iskolában és otthon A kockázatok különböző szintjeinek értékelése Csoportmunkában olyan anyagok készítése, amelyek bemutatják a fent tanultakat 2/9 2/13 Tevékenységek áttekintése Lásd a részletes óratervet * perc Veszélyvadászat Nézzük meg a leckéhez tartozó Napoklipet: video Film: Napo kockázatos munkahelyen Jelenet Kockázatok otthon Jelenet Mérjük fel a kockázatokat! Beszéljük meg és határozzuk meg a jelenetekben bemutatott veszélyeket és azt, hogy a tanulók milyen egyéb veszélyeket ismernek. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy magyarázzák meg, mi a kockázat és mi a veszély (lásd a segédletet). Osszuk ki a veszélyfelismerési plakátokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyenek oda matricát, ahol veszélyt találnak. Alakítsunk új csoportokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy egyenként mondják el, mit azonosítottak veszélyként. Szükséges eszközök Napo-klip (rendelkezésre bocsátottuk) Matricák Veszélyfelismerési plakátok Az eszközök az alábbi oldalról tölthetők le: hu/napo-for-teachers/resources Tantárgyi/tantervi kapcsolódás Személyi, társadalmi és egészségügyi nevelés A háztartási termékek a gyógyszereket is ideértve nem megfelelő használat esetén veszélyt jelenthetnek. A biztonság fenntartásának szabályai és módjai, ideértve az alapvető közúti közlekedésbiztonságot is, valamint ismeretek azokról az emberekről, akik segíteni tudnak a biztonság megőrzésében. Annak felismerése, hogy a magatartásunk miként hat más emberekre. Természettudományok Annak felismerése, hogy az élő dolgok, az anyagok és a fizikai folyamatok veszélyeket hordoznak, továbbá az őket és másokat érintő kockázatok felmérésének, és annak a felismerése, hogy cselekedni kell e kockázatok csökkentése érdekében. A tanulóknak betekintést kell kapniuk a háztartási vegyi anyagok használatába, azok címkézésébe és kezelésébe. Természetes és mesterséges anyagok kezelése. Állampolgári nevelés A veszélyek felismerése és az ezekből következő kockázatok felmérése. Idegen nyelvek/anyanyelv Bevezetésből, fő részből és lezárásból álló történet befejezése egyszerű mondatok leírásával

3 * Részletes óraterv Tanulási eredmény El tudom magyarázni magamnak és másoknak az iskola körül és otthon felmerülő kockázatokat. Tanulási célkitűzések A kockázatok és veszélyek felismerése az iskolában és otthon A kockázatok különböző szintjeinek értékelése Bevezetés, motiváció 5 perc Nézzük meg a leckéhez tartozó Napo-klipet. Mi a veszély? Miért kell a magunk és mások érdekében megelőzni a veszélyeket? Lehetséges tevékenységek: 40 perc Mutassuk be a leckéhez tartozó film többi jelenetét is. 1. Készítsünk listát a Napo-filmben bemutatott veszélyekről. 2. Beszéljük meg, mi miatt jó a klip arra, hogy emlékeztessen minket a kockázatokra. 3. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy magyarázzák meg, mi a kockázat és mi a veszély. 4. Osszuk ki a veszélyfelismerési plakátokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyenek oda matricát, ahol veszélyt találnak. 5. Alakítsunk új csoportokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy egyenként mondják el, mit azonosítottak veszélyként, és miért. Frontális osztálymunka és értékelés Az óra végén a tanulók egy dalt, rapszöveget vagy rímet írhatnak, amelyben összefoglalják, mit tanultak a veszélyvadászatról. A tanárok és tanulók az alábbi eszközzel értékelik, hogy mit tanultak: Arany: El tudok magyarázni legalább három kockázat- vagy veszélytípust magamnak és másoknak. Értékelni tudom a kockázati szintet. Ezüst: El tudok magyarázni egy otthoni és egy osztálytermi veszélyt és kockázatot (magamnak és másoknak). Bronz: El tudom magyarázni, mi a veszély. 3/9 A tanultak bővítésére szolgáló feladat Kiválasztott Napo-klipek alapján a legkülönbözőbb olyan jellemző kockázatok bemutatása/megvitatása, amelyekkel találkozhatunk (közúti balesetek, villamos áram, elcsúszás és megbotlás, leesés magasból, például lépcsőről, vegyi anyagok, zaj). A tanultak bővítésére innen tölthetők le Napo-klipek:

4 Veszélyfelismerési plakát Légy résen a Veszélyház ÉPÍTÉSÉNÉL! 4/9

5 Veszélyvadászat/veszélyfelismerés Bejelentő lap (opcionális eszköz) Név (tanuló/osztály) Milyen kockázat? Magyarázd meg, hogy mi okozza a veszélyt! Hol? Mondd el, hol áll fenn veszély! 5/9

6 Veszélyház: MEGOLDÁSOK /9 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Munkás a tetőn (nincs kikötve), a kötél a kéményhez van kötve, ami nem megfelelő rögzítési pont. Az eszközök a tetőn billegnek, valószínűleg le fognak esni. A létrafok el van törve leesés kockázata. A létra egyenetlen felületen billeg leesés kockázata. A létra egy másik egyenetlen felületen van megtámasztva leesés kockázata. Napette (nincs kikötve) az ablakon kihajolva pucolja az ablakot leesés kockázata. A főnök telefonál az építkezés területén. Ez elvonja a figyelmét, és nem fogja olyan könnyen felismerni a veszélyeket. Az árok nincs megjelölve (felbukás veszélye). Napo nem visel megfelelő védőkesztyűt. Napo nem használja a rendelkezésére álló hallásvédő eszközt. Szikrák gyúlékony folyadék közelében tűz kockázata. A kábelben felbukhatnak (ragasztószalaggal javították). A földön hagyott szerszámban (gereblye) felbukhatnak. A munkás egy faládán egyensúlyoz, ahelyett, hogy megfelelő létrát használna leesés kockázata. Nem visel megfelelő védőkesztyűt sem. Felbukás veszélye a gyep közepén.

7 TANÁRI SEGÉDLET Napo, a veszélyvadász Első lecke Kockázatok és veszélyek azonosítása Napo kockázatos munkahelyen A Kockázatos munkahelyen a munkahelyi veszélyeket és kockázatokat bemutató rövidfilm, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy fel kell mérni a kockázatokat, és a kockázatértékelés megállapításai alapján biztonságosabbá és egészségesebbé kell tenni a munkahelyeket. A film áttekinti a veszélyeket és a leggyakoribb munkahelyi kockázatokat, valamint az Állj meg, gondolkodj és cselekedj! elvét. A film igyekszik megvilágítani a veszélyek és a kockázatok közötti különbséget, azt, hogy miként lehet ezeket megszüntetni vagy csökkenteni, továbbá gyakorlati helyzetekben mutatja be ezeket, hogy jobban megértsük a kockázat jelentését. Kockázatértékelés Célunk, hogy még érhetőbbé tegyük a kockázatértékelést és annak a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésében betöltött jelentőségét. Részletesebben kifejtve a célunk: A veszély és a kockázat közötti különbség megvilágítása Bevezetést adni a kockázatértékelésbe Példákkal szemléltetni, hogy mit értünk ez alatt Áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot Miért végezzünk kockázatértékelést? A kockázatértékelés a sikeres biztonsági és egészségvédelmi irányítás alapja, továbbá a munka balesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének a kulcsa. Ha jól alkalmazzák, javíthatja a munkavédelmet és általában az üzleti teljesítményt. Mi a kockázatértékelés? A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munkavégzéssel összefüggő összes szempont módszeres vizsgálatát jelenti, figyelemmel a következőkre: mi okozhat sérülést vagy kárt, kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem, milyen megelőző vagy védőintézkedéseket tesznek vagy kellene tenni a kockázatok kezelése érdekében. 7/9 Jellemző munkahelyi kockázatok (ezek közül több otthon is felmerül): Villamos áram Tűz Szerszámok, különösen a vágóeszközök, például a pengék és kések Gépek Elcsúszás a padlón, leesés létráról vagy lépcsőről, leesés magasból (pl. állványzatról vagy a tetőről) Közlekedés (járműveket, vezetőket vagy gyalogosokat érintő kockázatok) Váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) nehéz terhek mozgatása, elforduló mozgás, testtartás (pl. munka képernyő előtt), ismétlődő mozdulatok (pl. munka futószalag mellett) miatt Vegyi anyagok azonnali károsodás belélegzés, égési sérülés vagy bőrirritáció miatt, továbbá hosszú távú hatások, például rák, légzőszervi megbetegedések és allergiák

8 Biológiai kockázatok baktériumok, gombák vagy vírusok, pl. kórházakban, orvosi elemző laboratóriumokban, a légkondicionáló berendezés nem szakszerű karbantartása Zaj, vibráció, lézersugárzás, ionizáló sugárzás, elektromágneses mezők, UVsugarak stb. A különböző Napo-filmekből sokféle epizód felhasználható e kockázatok többségének bemutatására. (A. táblázat) A kockázatértékelés öt lépésből álló módszere Ez a lecke a kockázatértékelés első két lépésére összpontosít: a veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítására, valamint a kockázatok értékelésére és rangsorolására. A másik három lépést a Napo, a veszélyvadász 2. leckéje mutatja be. A következő témákkal a Napo, a veszélyvadász Beavatkozás és megelőzés című második leckéje foglalkozik: 3. lépés Döntés a megelőző fellépésről; 4. lépés Cselekvés; 5. lépés Nyomon követés és felülvizsgálat. 1. lépés A veszélyek és a kockázatnak kitett személyek azonosítása Ne feledje: minden veszélyes lehet legyen az munkaanyag, felszerelés, munkamódszer vagy gyakorlat, ami magában hordozza a károkozás lehetőségét. Néhány ötlet a komoly veszélyek azonosításához: sétáljon körbe a munkavégzés helyszínén és vizsgálja meg, mi az, ami kárt okozhat; beszéljen a területen dolgozókkal az általuk tapasztalt problémákról; gondolja át az egészségre hosszú távon káros dolgokat, mint például a magas zajszint, a káros anyagoknak való kitettség, továbbá a nyilvánvalóbb kockázatokat, mint az elcsúszás vagy a felbukás. Minden veszély esetében világosnak kell lennie, hogy kire lehet ártalmas. Emberek csoportját kell azonosítani, nem személyeket, például boltban vagy könyvtárban dolgozó emberek vagy a járókelők. Egyes csoportok nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, mint mások, például a fogyatékkal élők, a kisgyerekek vagy az idősek. (Lásd a Napo kockázatos munkahelyen című film 2. epizódját Határozzuk meg a veszélyeket! címmel.) 2. lépés A kockázatok értékelése és rangsorolása Ne feledje: a kockázat annak az esélye legyen az kicsi vagy nagy, hogy valaki megsérül a veszély miatt. 8/9 A következő lépés az egyes veszélyekből eredő kockázatok értékelése. Itt az alábbiakat érdemes átgondolni: milyen valószínűséggel okoz ez a veszély károsodást; várhatóan milyen komoly ez a károsodás; a munkavállalók milyen gyakran (és mennyien) vannak ennek kitéve. Nincs szükség szakértelemre vagy bonyolult technikákra, egy mérlegelésen alapuló eljárás megfelelő a legtöbb munkahelyi veszély vagy tevékenység megvizsgálására. Ezek között vannak olyan tevékenységek, amelyekkel nem járnak komoly veszélyek, vagy olyan munkahelyek, ahol a kockázatok jól ismertek vagy megfelelően azonosítottak. A kockázatokat rangsorolni kell, és ebben a sorrendben kell őket kezelni. Az első helyre rangsorolják azokat a kockázatokat, amelyek súlyos baleseteket okoznak (pl. magasból való leesés), valamint azokat, amelyek nagy valószínűséggel baleseteket okoznak (pl. csúszós vagy megrongálódott padló). (Lásd a Napo kockázatos munkahelyen című film Mérjük fel a kockázatokat! című epizódját.)

9 A. táblázat Kockázat Film Jelenet Közúti balesetek Elüti egy jármű Napo Biztonságosan a munkahelyen 6. Külön-külön Sietség vagy koncentráció hiánya Napo takarít 1. Tervváltozás Fáradtság és sietség Napo Biztonságos karbantartás! 5. Gyorsan, gyorsan Nagy sebesség és rejtett Napo kockázatos munkahelyen 5. Veszélyes kombináció kockázatok Tűz Tűz Napo Veszély: vegyi anyagok! 3. Gyúlékony Tűz Figyelemfelkeltő jelzések 2. Tiltó jel Tilos a dohányzás Tűz Figyelemfelkeltő jelzések 4. Menekülési jel Vészkijárat Tűz Figyelemfelkeltő jelzések 5. Tűzvédelmi jel Tűzoltó készülék Villamos áram Villamos áram Napo Biztonságban a munkahelyen és azon kívül Az a rész, amikor Napo előkészületeket tesz, hogy a diszkófények működjenek Gépek Gépek Napo kalandjai 5. Megfelelő védelem a megfelelő időpontban Gépek Napo kockázatos munkahelyen 1. Vigyázat, veszély! Zaj Zajexpozíció Elég a zajból! Teljes film Vegyi anyagok Vegyi anyagok kockázatai Napo Veszély: vegyi anyagok! Teljes film Elcsúszás és leesés Elcsúszás kockázata Napo kalandjai 1. A jelzések fontossága Leesés lépcsőről Napo kalandjai 2. Jelezni nem elég Leesés lépcsőről Magasból való leesés Leeső tárgyak Napo Biztonságban a munkahelyen és azon kívül Napo Biztonságosan a munkahelyen Napo Biztonságosan a munkahelyen Az a jelenet, amikor Napo tárgyakkal megrakva a lépcsőn áll 2. Esésvédelem 1. Biztonságban építkezni! Kézi mozgatás 9/9 Nehéz terhek Napo Biztonságosan a munkahelyen 5. Hátfájás Nehéz terhek Napo Legyen könnyebb a teher! 3. Oszd meg és uralkodj! Nehéz terhek Napo Legyen könnyebb a teher! 10. Tartsd szorosan! Nehéz terhek Napo Legyen könnyebb a teher! 6. A párbaj Rossz testtartás Napo Legyen könnyebb a teher! 5. Radikális ergonómia Rossz testtartás Napo Legyen könnyebb a teher! 8. Gondolj a mozgásra! Rezgések Rezgések Napo Legyen könnyebb a teher! 4. Rossz a rezgés A Napo, a veszélyvadász második leckéje a kockázatértékelés másik oldalát mutatja be: a beavatkozást és a megelőzést. Ezt a tanári forrásanyagot az EU-OSHA a Napo-konzorciummal konzultálva készítette el. A konzorcium tagjai: a HSE (Egyesült Királyság), a DGUV (Németország), az INAIL (Olaszország), az INRS (Franciaország), a SUVA (Svájc) és az AUVA (Ausztria).

Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak

Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak Készült a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása keretében nyújtott támogatásból Összeállította: Hajdók Marcell 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL

INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL ELLENŐRZÉSI PONTOK ÉS TELJESÍTÉSI KRITÉRIUMOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Komplex program a közoktatásban és az FSZ képzésben résztvevők számára

Komplex program a közoktatásban és az FSZ képzésben résztvevők számára Komplex program a közoktatásban és az FSZ képzésben résztvevők számára Projektkód: OMMF 11-0032 Pályázó: Dél- Alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány 4. átdolgozott kiadás Szerkesztette és összeállította:

Részletesebben

Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei. Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához

Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei. Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához 1 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 1.1. Szakkifejezések, terminológiák 1.2. Az útmutató

Részletesebben

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés A munkával összefüggő stressz Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz (MÖS) jelenti - a hátfájás után - a munkával összefüggő második leggyakoribb

Részletesebben

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Szakmai segédlet közfoglalkoztatóknak Miben segít Önnek ez a füzet? Ki a felelős? A közmunka szervezése sokféle kihívással

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén

A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.6 A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; rehabilitáció; érdekvédelem; esélyegyenlőség; foglalkozási

Részletesebben

Ön, a környezet és a daganatos betegségek

Ön, a környezet és a daganatos betegségek Ön, a környezet és a daganatos betegségek Canadian Cancer Society, The Environment, the Cancer and You, 2008 ISBN 978-963-88509-3-5 Magyar kiadás: Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2010 Fordítás: Pócsa Andrea

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára 1 Dél-zalai Civil Fórum Egyesület GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára Készült az OMMF-II-10-P-0292 számú pályázat támogatásával 2012 2 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A MUNKAVÉDELEMBEN

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor

Részletesebben

A partnerszervezetek listája

A partnerszervezetek listája Kortárs képzők képzése Segédanyagok kortárs képzőknek Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

Munkavédelem kisvállalkozóknak

Munkavédelem kisvállalkozóknak A legtöbb kisvállalkozó azt gondolja, hogy nálunk még sosem történt baleset, nem is fog és az ellenőrzés kockázata is csekély, miért is foglalkozzam a munkavédelemmel? Erre több indokot is olvashat a könyvben,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez (PERK Prevention and Evaluation Resources Kit) Kézikönyv prevenciós szakemberek számára Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben