JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről ~) január 133.

2 A vizsgálatot vezette: Krucsai Balázs főtanácsos A vizsgálatot végezték: Istvánffy Lóránt Karsainé Dömsödi Éva Kiss Istvánné Pallós Gáborné Réthelyi Jenő Vasas Sándorné dr. tanácsos számvevő tanácsos tanácsos számvevő tanácsos A vizsgálatban közremüködött: dr. Seress Marcell dr. Szelecsényi Tibor dr. Tardos József külső munkatárs külső munkatárs külső munkatárs

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés l. oldal II. Megállapítások ()ldal l. Az emberi környezet és védelmének fő jellemzői Magyarországon - az EK támogatások hasznosulásának lehetőségei... 3~ oldal 2. A támogatásra javasolt szakágazati prograrnak előkészítése... 5~ oldal 3. A jóváhagyott támogatások felhasználásának ágazati irányítása és ellenőrzése oldal 4. A jóváhagyott támogatások felhasználása, az előirányzott feladat ok (projektek) megvalósítása ll. oldal 5. A program megvalósításának finanszírozása, nyilvántartása és ellenőrzése oldal m. Összefoglaló következtetések és javaslatok oldal

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-14-77/ Témaszám: 120 JELENTÉS a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről I. Bevezetés Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága novemberében felkérte az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a Phare program által nyújtott támogatások elosztását és felhasználását a környezetvédelmi tárca terülétén, és tapasztalatairól tájékoztassa a Bizottságot. A vizsgálat előkészítésének időszakában a nemzetközi kapcsolatok révén az ÁSZ tudomására jutott, hogy 1992-ben az Európai Közösségek (EK) Számvevőszéke is hasonló témájú vizsgálatot tervez. Jelezték, hogy e vizsgálatukhoz fel kívánják használni a magyar tapasztalatokat az Európai Közösségek Bizottsága és a Magyar Köztársaság Kormánya között - a Magyar Köztársaságnak az Európai Gazdasági Közösség által nyújtott Phare segélyprogram tárgyában - aláírt Keret Egyezmény előírásainak ( 16. cikk) megfelelően. A vizsgálati program kidolgozása ezen - kettős - igény.figyelembevételével történt. A program-tervezet egyeztetésére és véglegesítésére június 2-án az EK Számvevőszéke képviselőinek és a Környezetvédelmi Bizottság elnökének részvételével került sor. Megállapodás született arról, hogy az ÁSZ az EK Számvevőszékével együttműködve végzi a vizsgálatot és a tapasztalatokról szóló jelentést is vezető képviselőjük részvételével terjeszti az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága elé. A vizsgálat célja - a jóváhagyott programnak megfelelően - annak megállapítása volt, hogy a környezetvédelmi szektor program előkészítésében és megvalósításában hogyan érvényesültek az országos környezetvédelmi prioritások, a közreműködő szervezetek

5 -4- Ezen a helyzeten kíván gyökeresen változtatui és a környezetvédelem ügyét a korszerű, európai követelményekhez igazodóan rendezni a Kormány 1991-ben elfogadott "Rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési terve". Az intézkedési terv- széleskörű állapotfelmérésre és kutatómunkára, a szakmai koncepciók összegezésére építve- meghatározza a rövid- és középtávon elérendő környezetvédelmi célokat (prioritásokat) és az elvégzendő feladatokat, akcióprogramokat. Ezek következetes megvalósítása szalgálhat alapul azoknak a folyamatoknak a beindításához, amelyek a környezetvédelem terén szükséges gyökeres fordulathoz vezethetnek. Az EK által nyújtott támogatások hasznosulásának lehetőségei a szükségletek oldaláról tehát szinte korlátlanok, az emberi környezet megóvását és lehetséges javítását hatékonyan szolgáló tudatos törekvések és intézkedések nyújtotta garanciák szempontjából is rendkívül széleskörűek. A vizsgálat lezárásáig az EK Phare Bizottsága két környezetvédelmi szakágazati program támogatásáról döntött. A Phare l. üteméről júniusában, a Phare II. üteméről pedig januárjában írták alá az ún. "Finanszírozási Megállapodás" -t. A III. ütemről szóló megállapodás az aláírás szakaszában van. Az eddig jóváhagyott között felhasználható- támogatások összege 35 millió ECU ( évi középárfolyamon számolva mintegy 3,3 milliárd forint), ami a Magyarország számára nyújtott összes Phare segély mintegy 16 %-át teszi ki. E támogatásoknak a környezetvédelmi feladatok megoldásában betöltött szerepe csak megközelítő pontossággal becsülhető. A magyar költségvetési és statisztikai rendszer ugyanis jelenleg nem úgy épül fel, amelyből külön - módszertanilag sem rendezett - adatgyűjtés nélkül kimutathatóak lennének a környezetvédelmi feladatokra fordított költségvetési kiadások. Ez is mutatja, hogy a jelenlegi statisztikai és információs rendszer nem megfelelő. Az arányok érzékeltetésére két megközelítés kínálkozik. Egyrészt az ilyen jellegű állami feladatok megvalósítását szolgáló Központi Környezetvédelmi Alap és a Vízügyi Alap kiadásaihoz, másrészt a gazdálkodó szervek környezetvédelmi beruházásaihoz történő viszonyítás. E számítások szerint a Phare támogatások az években elérik e két alap együttes kiadásainak (13,5 milliárd forint) mintegy %-át, a gazdálkodó szervek környezetvédelmi beruházásainak pedig közel 5 %-át. Ezek az arányok is jelzik, hogy Magyarországon, az adott gazdasági teljesítmény mellett, a környezetvédelemre fordítható források rendkívül szűkösek. Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a támogatások célszerű és hatékony felhasználása az érintett szervek részéről a jelenleginél átgondoltabb és összehangoltabb munkát igényel.

6 -5- A Phare támogatások mellett a környezetvédelmi szektor az egyes országok közötti kétoldalú kapcsolatok keretében is részesül eseti külföldi segélyekben. A vizsgálat lezárásának időpontjáig jóváhagyott és hosszabb távon felhasználható ilyen segélyek nagysága - a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint - mintegy 15 millió ECU-ra tehető. Felhasználásuk a Phare támogatásokkal és más forrásokkal koordináltan történik. 2. A támogatásra javasolt szakágazati programok előkészítése A szakágazati prograrnak előkészítése és az EK Bizottság által történő jóváhagyása mindhárom program esetében több mint egy éves munkát igényelt. A legnehezebb feladat az első szakágazati program- a Phare I. ütemének- előkészítése volt A Phare I. ütemének előkészítése Az OECD tagállamai szeptember 26-án közös nyilatkozatot adtak ki Magyarország és Lengyelország társadalmi átalakulásának gazdasági megsegítéséről és egyben felkérték az EK Bizottságát a segítségnyújtás koordinálására. (Ilymódon jött létre az EK Phare programja. Jelenleg a Közössé g költségvetéséből nyújtott, vissza nem térítendő támogatás - amely továbbra is PHARE néven szerepel - kiterjed több "volt szacialista ország" -ra is.) Az EK Bizottság akkori koncepciója szerint a műszakilag megalapozott, gyorsan megvalósítható és a lakosságat kedvezően érintő egyedi projektek részesíthetök támogatásban. Akkor még nem esettszó országos prioritásokról átfogó környezetvédelmi prograrnak kidolgozásáról és megvalósításáról Magyarországon a környezetvédelem területén dolgozók voltak azok, akik a leghamarabb hozzákezdtek e pénzügyi lehetőség kihasználásához szükséges javaslatok kidolgozásához. Ezt segítette, hogy a. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (KVM) koordinálásával már Magyarország-EK együttműködési megállapodásának megkötése - óta dolgoztak az EK környezetvédelmi előírásaihoz való felzárkózást szolgáló feladatok kimunkálásán. Az EK szakembereivel való együttműködés révén viszonylag gyorsan tájékozódtak a támogatás feltételeiről és elnyerésének egyéb követelményeiről Nyilvánvalóvá vált, hogy az EK konkrét feladatok (projektek) kiválasztását igényli és azok megvalósítását támogatja. Ezekre az információkra, valamint Magyarország környezeti állapotának, feszítő gondjainak és a megoldásukra irányuló elgondolások alapos ismeretére építve a

7 -6- KVM összegyűjtötte a kidolgozás alatt lévő és a támogatás igénylésénél szóba jöhető elgondolásokat. Alig egy hónap alatt több mint 80, különböző mélységben kidolgozott projekt javaslat állt a minisztérium rendelkezésére. A minisztérium ezek közül válogatva november 6-án 21 projekt javaslat előzetes információs adatlapjátküldte meg az EK Bizottságának. Ezek támogatási igénye 944 millió dollár (kereken l, l milliárd ECU) volt, közte 520 millió dollár a balatoni infrastruktúra kiépítésére, 250 millió dollár pedig a települési hulladékok kezelésére és lerakók építésére. Ezt követően a minisztérium és az EK Bizottság között több hónapos intenzív egyeztetési munka következett, melynek keretében a javasolt projektek indokoltságát, megvalósíthatóságát vizsgálták, illetve az EK követelményeinek megfelelő formába öntését segítették. E folyamat főbb eseményeit a 2. sz. melléklet ismerteti. A támogatásra javasolt projektek előkészítésének tartalmi elemeiről, kiválasztásuk kritériumairól és a döntésekben résztvevők köréről rendelkezésre álló dokumentumok rendkívül hiányosak. Ez elsősorban a minisztérium szervezetében és személyi állományában végbement változások következményeinek tulajdonítható. A szakágazati program EK jóváhagyásának előkészítését a KVM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya koordinálta. Vezetője egyben a Minisztertanács által létrehozott december 22-től március 8-ig működő - Tárcaközi Koordinációs Bizottság Környezetvédelmi és Energiaügyi Albizottságát is irányította. Tevékenysége során - szóbeli közlés szerint - együttműködött a minisztérium illetékes főosztályaival és az érintett társminisztériumokkal. Az előkészületi munkákról bizonyos fokig a szélesebb szakmai és politikai közvélemény is tudomást szerezhetett. Erről január jában a KVM vezetése és az EK tényfeltáró delegációjának vezetője tájékoztatta a magyar pártok, a környezetvédelemben aktív társadalmi szervezetek és alternatív mozgalmak képviselőit. Emellett március 8. és május l O. között a KVM öt alkalommal tartott "Nemzetközi Környezetvédelmi Nyílt Nap" -ot, melyeken a programmal kapcsolatos kérdésekről is szó esett. A támogatásra ajánlott projekteket - melyek köre az egyeztetések során állandóan változott - végülis az EK Bizottság tényfeltáró delegációja választotta ki az januárjában Magyarországon végzett helyszíni szemlék és tárgyalások után. Ezt követően már csak ezek további konkretizálása és a kért formában történő előterjesztésének kidolgozása folyt.

8 -7- Az júniusában az új környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter által aláírt "Finanszírozási Megállapodás" a kiválasztott 24 projekt finanszírozására 25 millió ECU felhasználását tette lehetövé ( 3. sz. melléklet). Ez a megállapodás azonban csak szeptember 3-án lépett hatályba, amikor Brüsszelben aláírták az EK Bizottsága és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Phare támogatási programról szóló "Keretmegállapodás" -t. A támogatott projektek túlnyomó többsége fontos környezetvédelmi feladatok (környezetvédelmi oktatás és képzés, levegőtisztaság védelem, vízminőség védelem, stb.) megoldását segíti. A tapasztalatok alapján nagy biztonsággal állítható, hogy e projektek egy része -megfelelő finanszírozási források hiányában- a Phare támogatások nélkül nem valósulhatott volna meg. Utólag azonban az már nem tisztázható, hogy tételesen melyek maradtak volna el. Tény az is, hogy egyes projektek kiválasztását- a program indításakor fennálló sajátos viszonyok Iniattelsősorban nem az akkor még előkészítés és kidolgozás alatt álló országos környezetvédelmi prioritások, hanem egyéb - néha esetleges (pl. Regionális Integrált Manitoring Rendszer, vizes és füves területek védelme) - szakmai, személyi és technikai körülmények befolyásolták A Phare II. ütemének előkészítése A Phare Il. ütemének előkészítését már a minisztérium.főosztályi szintű önálló szervezeti egysége, a Phare Programiroda szervezte. Az EK korábbi támogatási koncepciójának (egyedi projektek támogatása) megfelelően január 30-án 5 témakörben pályázatot hirdetett támogatható projekt javaslatok benyújtására. A felhívásra 202 pályázatot nyújtottak be. A pályázatokat az Ipari és Kereskedelmi, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium szakértőinek bevonásával bírálták el. Az elbírálás során az egyes szakágazatok arányos részesedését is igyekeztek érvényesíteni. Végülis l O l pályázatot minősítettek a követelményeknek megfelelőnek, melyek támogatási igénye közel 200 millió ECU volt márciusában megérkezett az EK Phare támogatások irányelveit tartalmazó dokumentum (STRATEGY PAPER), amely a korábbiakhoz képest lényeges változásokat tartalmazott. A változás lényege, hogy egyes elszigetelt környezetvédelmi projektek ("bevásárlási lista") helyett nemzeti szinten kiválasztott átfogó prograrnak (pl. intézményi és jogi keretek kiépítése, tudományosan megalapozott felmérésekre épülő intézkedések, stb.) támogatását helyezte előtérbe.

9 -8- Az új támogatási koncepciónak megfelelően az EK küldöttség és a minisztérium szakf öosztályai elkészítettek egy program tervezetet, amely az alábbi területek támogatását foglalta magába: -a környezetvédelmi oktatás, tudatformálás és a környezetvédelem kormányzati irányításának továbbfejlesztése, -a légszennyezés csökkentésének elősegítése, - a szilárd települési hulladékok kezelésére vonatkozó országos irányelvek kidolgozása és megvalósítása, -a természetvédelem irányításának és finanszírozásának fejlesztése. A támogatásra javasolt projekt szektorok (területek) kiválasztása a Kormány kidolgozás alatt álló rövid- és középtávú környezetvédelmi akcióprogramjára vonatkozó elgondolásokkal összhangban történt. A program tervezetet minisztériumi főosztályvezetői értekezleten történt megvitatása után május 30-án elküldték az EK Bizottságának. A javaslatot az EK Phare Bizottsága július 16-án elfogadta. A Phare Il. üteméről szóló "Finanszírozási Megállapodás" aláírására azonban csak januárjában került sor. Az aláírás elhúzódásának okairól a magyar fél érdemi információkkal nem rendelkezik. A kiemeit területekre biztosított támogatás 10 millió ECU, amely 36 hónap alatt használható fel. (A költségek tervezett megoszlását a 4. sz. melléklet szemlélteti.) A korábbanelbírált egyedi projektekre vonatkozó pályázatokat a Phare Programirodán nyilvántartásba vették. Szervezett, intézményes hasznosításukra azonban nem került sor. Mindössze az történt, hogy a pályázókat a támogatás elutasításáról értesítették és más irányú hasznosításukat (más környezetvédelmi segélyek elnyeréséhez, külföldi hitelek igénybevételéhez stb.) ajánlották A Phare III. ütemének előkészítése A III. ütem előkészítése a II. ütemmel egyidejűleg és azonos módon kezdödött. Az januárjában kibocsátott felhívásra június 30-ig 224 db pályázat érkezett, 245 millió ECU támogatási igénnyel. Az EK márciusi irányelvei szerint azonban az előkészítést új alapokra kellett helyezni. Ennek megfelelően az NGKM Segélykoordinációs Titkársága felhívta a Phare Programirodát, hogy az új feltéte-

10 -9- leknek megfelelően készítse el az lndikatív Program környezetvédelemre vomtkazó fejezetét. A Programiroda-a témában tartott államtitkári értekezlet iránymutatásai szerint és a szakfőosztályokkal együttműködve augusztus 15-re a javaslatot elkészítette. A javaslat alapvetően arra irányult, hogy az EK által nyújtott támogatások a minisztérium által kezelt Központi Környezetvédelmi Alapba (KKA) integrálódjanak. A rendelkezésre bocsátott eszközök az Alap kmön számlájáról korlátozott számú, az Alap szabályai (kritériumai) szerint kiválasztott tevékenység támogatására legyenek felhasználhatók a természetes és az épített környezet védelmét szolgáló akcióprogram keretében. A javaslat több év alatt megvalósuló célokat tartalmazott, támogatási igénye mintegy 100 millió ECU volt. A Tárcaközi Koordinációs Bizottság a programjavaslatot több ízben is tárgyalta. Végülis az alapvető kérdésben, a támogatások KKA-ba történő integrálásában, előzetesen sikerült megállapodni. Ennek alapján az Indikatív Programot az EK és Magyarország képviselői január 31-én aláírták. A Program a környezetvédelem fejlesztésének támogatására 10 millió ECU-t irányzott elő.. Az előzetesen jóváhagyott támogatási keret ismeretében a szektorprogramot tartalmában át kellett dolgozni. Ez az érintett tárcák és az EK Bizottsága között folyó több hónapos egyeztető munka eredményeként megtörtént. A Finanszírozási Memorandum tervezete a vizsgálat időpontjáig elkészült, az EK Bizottsága azt elfogadta, aláírására azonban még nem került sor. 3. A jóváhagyott támogatások felhasználásának ágazati irányítása és ellenőrzése 3.1. A Phare I. ütemében támogatásra jóváhagyott projektek zömét gazdálkodó szervezetek vagy költségvetési és. egyéb intézmények dolgozták ki, illetve kezdeményezték. A támogatás kedvezményezetteivé is ezek a szervezetek váltak. Többségükkel a Phare Programiroda "Megállapodás" -t kötött, melyben rögzítették a megvalósítandó feladat főbb paramétereit, az igénybevehető támogatás összegét és feltételeit, a kedvezményezett esetleges pénzügyi hozzájárulását és az üzemeltetéssei kapcsolatos kötelezettségvállalását. A projektek megvalósítása kettős felügyelet alatt történik. A projektet megvalósító szervezet személyi állományából ún. projekt menedzsert neveznek ki, aki e szervezet és Phare program megbízásából a beruházói feladatokat látja el. Az EK és a magyar előírásoknak és szabályoknak (nyilvántartási, engedélyezési,

11 finanszírozási stb.) megfelelően előkészíti a megvalósítás minden előírt lépését és szervezi a gyakorlati végrehajtást. Tervezett intézkedéseit előzetesen a Phare Programirodával egyezteti és tevékenységéről havonta beszámol az Irodának. A projekt menedzserek munkáját - a minisztérium szakmai főosztályaival együttműködve - a Phare Programiroda fogja össze. A projekt menedzserek minden érdemi intézkedését előzetesen elbírálja és jóváhagyja. Segíti a tenderldírások elkészítését, intézi azok EK Bizottság által történő jóváhagyását és meghirdetését. Szakmai és gazdasági szempontok érvényesítésével különböző jellegű szerződéseket (szállítói, tanulmánykészítési, tanácsadási stb.) köt, végzi a finanszírozást, az előírt esetekben megszerzi az EK Budapesti Képviseletének jóváhagyását, ellenőrzi a projektek megvalósításának folyamatát, stb. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az EK Bizottságának. Ebben a rendszerben valójában mind a projekt menedzserek, mind a Phare Programiroda szakmai döntéselőkészítő, szervezö és ellenőrzö tevékenységet végez. Az érdemi döntéseket az EK szervei hozzák. A projektek megvalósításával és finanszírozásával kapcsolatos minden érdemi lépéshez (tenderkiírás és értékelés, szerzödéskötés, szakértö igénybevétele stb.) előzetesen meg kell kérni az EK Bizottságának vagy Budapesti Képviseletének hozzájárulását. A vizsgálat tapasztalatai szerint az EK Bizottságának ez a szigorú - egyben erősen egyoldalúnak és bürokratikusnak tűnő - engedélyezési rendszere a program indulásának első éveiben indokolt és szükséges volt. Lassította ugyan az ügyintézést, de hatékonyan pótolta a magyar szakemberek ismerethiányát az EK követelmények, előírások és eljárási szabályok terén, s hozzájárult a jelentősebb anyagi veszteségekkel járó kudarcok elkerüléséhez. További fenntartásának célszerüsége és hatékonysága azonban kétségesnek látszik A Phare II. üteme megvalósításának szervezése és eljárási rendje igazodott az EK támogatások új koncepciójához. A támogatás már nem projekt szintű, hanem néhány körülhatárolt célhoz kapcsolódik. Ennek következtében mind az elvégzendő feladatok meghatározásánál mind a támogatás kedvezményezetteinek kiválasztásánál erőteljesebben érvényesíthetők a szakminisztérium szándékai, illetve a magyar környezetvédelmi prioritások. A kiemeit négy témacsoportra előirányzott támogatások konkrét feladatokra történő elosztásáról (projektekre való bontásáról) már nem az EK Bizottság, hanem a minisztérium szakf öosztályai döntöttek. Ezek a döntések, azonban nem támaszkodnak megfelelő mértékben a szélesebb szakmai közvélemény tapasztalataira és javaslataira. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek, a kiírt pályázatok eredményei még ma sem kapnak megfelelő nyilvánosságot.

12 -ll- A végrehajtás folyamatára előírt széles körű egyeztetési kötelezettségek az EK szerveivel azonban továbbra is fennmaradtak. Az ezzel kapcsolatos tetemes időszükségletet némileg mérsékelheti az EK Budapesti Képviseletével kialakult jó együttműködés A Phare előkészületben lévő III. üteme a támogatásokat közvetlenül a magyar környezetvédelmi rendszerbe integrálja. A támogatások - az egyeztetett elgondolások szerint - a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) külön számlájáról korlátozott számú, előre meghatározott kritériumok szerint kiválasztott tevékenységre használhaták majd fel. A felhasználás a KKA által alkalmazott kiválasztási és végrehajtási kritériumok és irányelvek alap ján történik, a hazai forr ás okra vonatkozó szabályoknak megfelelően. A támogatások felhasználására is vonatkozó KKA szabályok EK Bizottság által történő elfogadása esetén a programelőkészítést, annak értékelését és végrehajtását a KKA és a Phare Programiroda végzi. A támogatások felhasználásáról-számlákkal és egyéb dokumentumokkal alátámasztva- időszakos jelentéseket készítenek az EK Bizottsága részére. A magyar fél számára nagyobb mérlegelési és döntési lehetőséget nyújtó, egyben fokozottabb felelősséget is támasztó új támogatási rendszer - az EK ehhez igazodó ellenőrzési tevékenységével párosulva - jól szolgálhatja a támogatások átgondoltabb, az ország környezetvédelmi stratégiájába jobban illeszkedő felhasználását. 4. A jóváhagyott támogatások felhasználása, az előirányzott feladatok (projektek) megvalósítása A Phare támogatások felhasználásában és az előirányzott feladatok megvalósításában az eredeti elgondolásokhoz képest jelentős lemaradás van. A vizsgálat lezárásáig érdemi felhasználás csak a Phare l. üteqj.ére jóváhagyott támogatások körében volt A Phare I. ütemére jóváhagyott 25 millió ECU-t az eredeti ütemezés szerint december 31-ig tervezték felhasználni. Eddig az időpontig azonban mindössze 3,8 millió ECU kifizetésére került sor. Az augusztus 31-ig megkötött szerzödésekben összesen 17 millió ECU-ra (71 %) történt kötelezettségvállalás. A tényleges kifizetések ugyanerre az időpontra l 0,8 millió ECU-t tettek ki. A Icifizetések 67 %-át beszerzésekre, 18 %-át építési

13 - 12- munkákra, 17 %-át pedig tanulmányok készíttetésére fordították. Az egyes projektekre előirányzott támogatások felhasználásáról az 5. sz. melléklet ad áttekintést. A projektek megvalósításának és a támogatások felhasználásának jellemző folyamatait, a le maradások f ö okait jól szemléltetik azok a jelentések, amelyek a 9 tételesen megvizsgált projekt helyszíni ellenőrzéséről készültek (l. sz. melléklet). A tételesen megvizsgált 9 projekt megvalósítására eredetileg ezer ECU-t irányoztak elő, ami a Phare l. ütemére jóváhagyott összes támogatsának (25 M ECU) 42,5 %-a volt. A kölönböző változatások nyomán azonban végül ezer ECU felhasználása várható. A vizsgálat során szerzett tapasztalatokra a következő pontban visszatérünk. Az alábbiakban a kiemelten vizsgált projektek megvalósításában elért eredményeket és a tapasztalt hiányosságokat összegezzük röviden: -A Regionális integrált monitoring (RIM) rendszer (G-124) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére december l 7 -én szerződést kötöttek a pályázatot elnyert német Dornier GmbH céggel. A tanulmány harmadik negyedévére készül el. Kifizetés még nem történt. A rendszer megvalósítása több tárca összehangolt együttműködését igényli. Ez azonban még nem alakult ki. -A Fertö-tavi Nemzeti Park létesítésével (G-135) kapcsolatos építési munkák készültségi foka mintegy 40 %-os, a kifizetések (752,5 ezer ECU) előleggel együtt elérték a szerződéses összeg 70 %-át. A kutatási, oktatási és turisztikai célú eszközök beszerzésének előkészítése folyamatban van. A program megvalósítása I. negyedévében várható. Kifogásoltuk a tenderkiírástól eltérő előlegelszámolást a kivitelezövel, és a Phare források elkülönített kezelésének mellözését. -A Környezeti oktatási és képzési csereprogram (G-152) keretében eddig 149 fő vett részt külföldi konferencián, tanulmányúton stb. Ennek finanszírozására 234,3 ezer ECU-t fordítottak. A lebonyolításban ~tnienetí zavarokat okozott a projekt menedzser személyében bekövetkezett többszöri változás. -Az emisszió-mérő hálózat korszerűsítése (A-l O 1-A) keretében a Phare l. és Il. üteme terhére összesen ezer ECU értékű műszerek és berendezések (7 db laboratóriumi mérőkocsi, egyéb laboratóriumi műszerek) beszerzésére kötöttek szállítási szerződést. Ezek egy részét az érintett környezetvédelmi felügyelőségek már megkapták, a többi szállítására június végéig kerül sor. Eredményes müködtetésüket akadályozza az ehhez szükséges pénzeszközök hiánya, amit a minisztérium és az üzemeltető még nem rendezett.

14 Az immisszió-mérő hálózat korszerűsítése (A-l O 1-B) érdekében június 19-én a francia SPI céggel szerződést kötöttek 14 db telepített konténer mérőállomás, 5 db mérőkocsi, továbbá laboratóriumi felszerelések, rádió- és számítástechnikai, illetve egyéb berendezések szállítására. A szerződés összege ezer ECU, melyből 60 %-os előleget a szállítónak átutaltak. A berendezések szállítása l. félévében várható. A projekt megvalósítását zavarta a felhasználó egészségügyi szakemberek és a Programiroda, illetve EKB között kialakult vita. -A Körös-völgyi holtág rehabilitációja (W-1 04) keretében a holtág vízminőségének javítását szolgáló kotrási- és műtárgyépítési munkálatok március l-jén kezdődtek és előreláthatólag november 30-ig befejeződnek. Az előirányzott feladatok megvalósítására eddig 317 ezer ECU-t fizettek ki, az összes költség a szerződés szerint 836 ezer ECU-t tesz ki. Több esetben előfordult az események "utólagos" adminisztrálása, ami gondosabb munkával elkerülhető lett volna. -Az iszapkotrás és nádaratás a Balaton on és a Velencei-tavon (W -123) program keretében március 4-én üzembehelyezték a Fertői Nádgazdaság által gyártott úszó nádarató gépet, május 5-én pedig a holland IHC Beauer cég általleszállított iszapkotrót. A próbaüzemelés sikeresen folyik. A gépek beszerzésére és a hatástanulmány készítésére fordított összeg eddig 937,8 ezer ECU-t tesz ki. Az iszapkotrás hatékonyságának megítélését zavarja a vízügyi szakemberek és a természetvédők között kialakult vita a kikotort szennyezett iszap elhelyezhetőségéről Az utóbbi időben ez az ellentét oldódni látszik. -Az ipari hulladéklerakó Észak-Nyugat-Magyarországon (W-113) projekt keretében eddig még csak előkészítő munkálatok történtek májusában egy angol cég felmérte a térségben keletkező veszélyes hulladék mennyiségét (költsége ECU), a KKA-ból ezer Ft értékben különböző tervező munkálatokat finanszíroztak, januárjára pedig egy francia cég készít környezeti hatástanulmányt (költsége ecu). A. létesítés költségeinek finanszírozásáról az illetékes kormányzati szervek azonban még nem döntöttek. Ezért az eredeti cél a tervezett módon és határidőben nem valósulhat meg. -Az áttérés a fluidágyas tüzelésre az ajkai hőerőműben (E-202/ l) egy kazánnál megvalósult, a másik kazánnál az év végére befejeződik. A belga, francia és német cégek általleszállított berendezések és felszerelések értéke 823 ezer ECU, kiegyenlítésük megtörtént A berendezések üzemeltetésének kezdeti szakaszában a projekt sikeressége még nem ítélhető meg, de a

15 közreműködő szervek jó együttműködése, a beszerzett eszközök magas minősége alapján a kívánt célt nagy valószínűséggel elérik. Az ÁSZ a feltárt hiányosságak megszüntetésére az érintetteket a projektek megvalósításáról szóló vizsgálati jelentésekben felhívta A projektek megvalósításának eredeti ütemezéshez viszonyított lemaradásában számos tényező játszik közre. A lemaradások alapvető oka azonban egyrészt az, hogy a magyar szakemberek nem ismerték megfelelően az EK tendereztetés, szerződéskötés követelményeit és gyakorlatát, másrészt az EK szakemberei sem rendelkeztek kellő tapasztalatokkal aszigorúan kötött engedélyezési és finanszírozási rendszer valós időszükségleteiről Általános tapasztalat, hogy a magyar szakemberek által elkészített tenderkiírásokat rendszeresen - esetenként több ízben is - át kellett dolgozni, mert nem feleltek meg az EK előírásainak, illetve követelményeinek. Az átdolgozás többnyire külföldi szakértők bevonásával történt. Hasonló problémák jelentkeztek a tenderek értékelésénél is. A projekt menedzserek által szervezett értékelő bizottságok esetenként eltértek az EK által előírt értékelési módszertől, s ez az értékelés kényszerű megismétlését vonta maga után. A tapasztalatok szerint jelentős időt igényelt a magyar és az EK szervek. közötti egyeztetés, jóváhagyás mechanizmusa is. Így pl. a tenderkiírások és értékelések jóváhagyásához nem egyszer 2-3 hónapra volt szükség. Ebben nyilván szerepet játszik az ügyek nagy száma, a szükséges tájékozódás, az esetleges módosítások egyeztetésének időigénye stb. A pályázatok kiírásánál és elbírálásánál esetenként (pl. a G-124, az A-101-B jelű projektnél) szubjektívnek tűnő elemekkel is találkozott a vizsgálat. A megvalósítás folyamatában lévő összes projektet (24 db) áttekintve megállapítottuk, hogy a tendereztetés átlagosan 6-1 O hónappal több időt igényelt, mint ahogyan azt eredetileg eltervezték (6. sz. melléklet). A projektek müszaki kivitelezésére előirányzott időt sem sikerült jól meghatározni. Az eltérések azonban itt nem egyirányúak és rendkívül szóródnak. A szélső értékek + 12, illetve -14 hónap körül mozognak A projektek megvalósítását végző magyar szervezetek (a megbízott projekt menedzserek) nagy aktivitással és egyre hozzáértőbben szervezik a munkát. Időnként azonban átmeneti zavarokat okoz a menedzserek körében jelentkező -

16 többnyire nem a Phare programmal összefüggő okokra visszavezethető - személyi változás (Pl. G-152, A-101-B, W-113, W-123, W-104 sz. projektek.) Általános tapasztalat, hogy a projektek megvalósítása a vállalkozó, JOgt es pénzügyi önállósággal rendelkező cégeknél (pl. Középdunántúli Vízügyi Igaz gatóság, Bakonyi Hőerőmű Vállalat) folyik a leggördülékenyebben. A vizsgálat során bemutatott dokumentációt, kutatási anyagok bizonyítják, hogy munkájukat műszaki hozzáértéssel, körültekintéssel és megalapozottsággal végzik. Sokkal több problémával találkozott a vizsgálat a minisztériumi apparátus, vagy korlátozott önállósággal rendelkező költségvetési szerv által menedzselt projektek végrehajtásánál (pl. a G-124. sz., az A-101-B sz., a G-152. sz., a W-113. sz. projekt). Ezeknél a szerveknél jobban megoszlik a felelősség, nehezebben születnek meg a szükséges döntések, több egyeztetésre van szükség és mindez lassítja az ügyintézést, az érdemi előrehaladást. Elsősorban ezen a területen merülnek fel gondok a támogatott projektek megvalósításához kapcsolódó kisebb befektetések, vagy az üzemeltetéssei kapcsolatos költségek finanszírozásában. A vizsgálat tapasztalatai szerint az ilyen jellegű pénzügyi szükségletek előzetes felmérésére és a szükséges források biztosításra az érintettek nem fordítanak megfelelő gondot. E kérdés nincs megfelelőerr rendezve a Phare Programiroda és a támogatást elnyert szervezet írásos "Megállapodás"-ában sem. A projektek megvalósításának müszaki- környezetvédelmi lehetőségeit és feltételeit az esetek túlnyomó részében még a szerződéskötések előtt tisztázták. Egy részük (G-135. sz., A-101-B. sz., W-113. sz., WS-123. sz. projekt) több éves előkészítő munkával kidolgozott fejlesztési programokhoz kapcsolódott, más projekteknél pedig ún. "Megvalósíthatósági tanulmány" -t készítettek. Mindezek nyomán néhány projekt (pl a WS-113, az E-20 l l l) tartalmában és finanszírozási szükségleteiben is némileg módosult az eredeti elgondolásokhoz képest. A megvalósítás során is számos nehézséggel kell megküzdeni (előkészítő munkák saját forrásból történő finanszírozása, engedélyek megszerzése, hulladéklerakó helyének kiválasztása, stb.). A megkötött szállítási, kivitelezési, tanulmánykészítési, stb. szerzödések teljesítése általában ütemes. Az esetleges módosításokról a felek megállapodtak, késedelmes teljesítés nem volt tapasztalható.

17 - 16- A kezdeti nehézségeken túljutva a projektek végrehajtása meggyorsult, számolni lehet azzal, hogy a Phare l. ütemében előirányzott feladatok végére teljesülnek A Phare II. ütemére jóváhagyott 10 millió ECU-ra vonatkozóan a "Finanszírozási Megállapodás" csak a négy kiemeit területen felhasználható támogatások összegét rögzítette. A támogatásban részesítendő célokról (projektekről) a szakfőosztályok javaslatai alapján a minisztérium vezetése döntött. Ennek megfelelően: -a környezetvédelmi képzésre előirányzott 1,6 millió ECU - a légszennyezés csökkentésére előirányzott 4,2 millió ECU - a települési szilárd hulladék kezelésének országos programjára előirányzott 2 millió ECU - a természetvédelmi igazgatásra előirányzott 1 millió ECU 11 pro jektre 4 projektre 5 projektre 7 projektre használható fel. (Külső szakértők és könyvvizsgáló foglalkoztatására 0,6, külső munkatársak, projekt menedzserek, stb. képzésére szintén 0,6 millió ECU használható fel.) A támogatásban részesülő célokról az azokra előirányzott összegekről és az érintett szervezetekről a 7. sz. melléklet ad részletes áttekintést. A projektek zöme (17) az előkészítés, illetve a feladat pontosításának szakaszában van. A többi projekt, elsősorban a Phar~ I. üteméhez kapcsolódák (pl. emisszió mérő hálózat korszerűsítése, levegő megfigyelő rendszer fejlesztése, stb.) esetében már a tender felhívások közzététele is megtörtént A rendelkezésre bocsátott 7,6 millió ECU előlegből forint ( ECU) összegű felhasználás történt. eddig mindössze 5 millió 5. A program megvalósításának finanszírozása, nyilvántartása és ellenőrzése A Phare támogatások felhasználása a "Keretmegállapodás"-ban és a "Finanszírozási Megállapodások" -ban rögzített szabályoknak és követelményeknek megfelelően történik. A kialakított engedélyezési és ellenőrzési rendszer, illetve a gyakorlatban működő eljárási rend alapjában véve biztosítja ezeknek a szabályoknak a betartását.

18 A hat, illetve háromhónapos "Munkaprogram"-ok alapján átutalt előlegeket a Magyar Nemzeti Banknál nyitott devizaszámlán tartják ECU-ban. A várható kifizetések figyelembevételével az előlegek egy részét 4,5 %-os kamatozású folyószámlán, másik részét pedig %-os kamatozású lekötött (3, ill. 6 hónapra) betétként helyezik el. Az június 30-ig elért kamatbevétel (a Phare l. ütem pénzeszközei után) ezer ECU-t tett ki. A kamatbevételek felhasználásáról a Phare Programiroda javaslatára az EK Bizottsága dönt. A forintban lszükséges kifizetések teljesítésére az ECU-számláról ugyancsak kötelezően az MNB-nél nyitható forint folyószámlára utalják át a szükséges összegeket. Ez a számla nem kamatozik. A projektek megvalósításával kapcsolatos szerződések tartalmazzák a teljesítmények igazolásának, elszámolásának és kifizetésének feltételeit. A megegyezés szerinti pénznemben kiállított számlákat a projekt menedzser jóváhagyása után a Phare Programiroda kijelölt projekt felelőse ellenőrzi és a szakmai feltételek teljesítése esetén jelzi a kifizethetőséget. A számla végső felülvizsgálatát az Iroda pénzügyi részlege végzi. A műszaki igazolások és a fizetési feltételek összhangja esetén intézkedik a számla összegének átutalásáról Az előlegek és kifizetések nyilvántartására a külföldi tanácsadók által telepített és kezelő személyzetét betanító számítógépes rendszert alkalmazzák. (Az EK részéről javasolt egységes nyilvántartási rendszer számítógépes leírása csak júliusában érkezett meg a Phare Programirodára.) Emellett manuális nyilvántartást is vezetnek. Az alkalmazott rendszer világos, áttekinthető, biztosítja a szerződések és a kifizetések projektenkénti nyilvántartását, az időszerű halmozott adatok lekérdezését. A bankszámlák forgalmát a bankértesítők alapján folyamatosan könyvelik. A nyilvántartásban minden egyes kifizetést ECU-ban is kimutatnak, mivel az EK-val történő elszámolás is ECU-ban történik. Az átszámítást a bank végzi a hivatalos árfolyam felhasználásával, s így mind~n esetben biztosítva van az egységes eljárás. A tételesen megvizsgált projekteknél a teljesítmények igazolása, ellenőrzése és kifizetése terén az ellenőrzés súlyosabb hiányosságot nem tapasztalt. Esetenként előfordult ugyan a vállalási ár utólagos módosítása (W -l 04. sz. projekt), vagy az előlegek helytelen elszámolása (G-135. sz. projekt), ezek azonban indokolatlan kifizetéseket nem eredményeztek.. Az december l október 31 közötti pénzügyi teljesítéseket az Iroda az Ernst és Y oung könyvvizsgáló céggel is megvizsgáltatta, s az hiányosságat nem állapított meg.

19 Kifogásolnunk kell azonban, hogy a Phare Programiroda nem figyelt fel időben a magyar szállítókat terhelő általános forgalmiadó (ÁFA) felszámításával kapcsolatos problémákra, nem kezdeményezte azok megoldását, és ma sem segíti megfelelöen az egyedi visszaigénylés lehetoségeinek kihasználását. Ez a hozzáállás eddig több mint 26 millió forintot kötött le indokolatlanul a támogatásra fordítható forrásokból. A vizsgálatot követően mintegy 15 millió forint összegű ÁFA visszaigénylésére (Fertődi Nemzeti Park, Szarvasi önkormányzat, stb.) intézkedések történtek. A szakágazati program előkészítése során a feladatok egy részénél magyar forrásokból történő finanszírozást is előirányoztak. A Phare l. üteméhez kapcsolódóan a végrehajtásban érintett felelösök mintegy 200 millió forint összegű saját forr ás rendelkezésre állásáról nyilatkoztak. Ezek a nyilatkozatok azonban nem mindig olyan személyektől származtak, akiknek arra megfelelő felhatalmazásuk volt. A projektek végrehajtásában saját források hiányamiatt késedelem még nem következett be, de egyes költségvetési szerveknél, tapasztalataink szerint, gondot okozhat az üzemeltetési költségek finanszírozási forrásainak elöteremtése. Ugyanakkor az is tapasztalható volt, hogy a végrehajtást végző szervek olyan ráfordításokat is finanszíroztak, amelyekkel a projekt indításakor nem számoltak. A megvalósítás feltételeinek nem teljeskörű feltárása alapvetően a magyar fél hibájaként minősíthető. Ezért sem tartja a vizsgálat megnyugtatónak, hogy a Phare Programiroda a projektek eredményes megvalósításához szükséges saját források rendelkezésre állását nem kíséri rendszeres figyelemmel A szakágazati programok kidolgozásának, jóváhagyásának és megvalósításának minden lényeges eseményéről a Phare Programiroda március l-jei létrehozása óta - írásos dokumentációval rendelkezik. E dokumentumok nyilvántartása és kezelése jól szervezett és naprakész. A végrehajtásért közvetlenül felelős projekt menedzserek saját tevékenységük dokumentációjával és feladataik ellátásához szükséges egyéb dokumentumokkal rendelkeznek. Ez azonban nem teljes, rendszere szabályozatlan és projektenként meglehetősen eltérő tartalmú. Az erősen centralizált döntési rendszerrel összefüggésben a külső ellenőrzés elsősorban az Iroda dokumentációjára támaszkodhat. Ez viszont lehetövé teszi a különböző területeken folyó előkészítő munkák, illetve a projektek megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérését, ellenőrzését".

20 - 19- A program megvalósítását és a támogatások felhasználását figyelemmel kisérő belső ellenőrzési rendszer kialakult. Fő elemei a részkérdésekre is kiterjedően szabályozott több szintű jóváhagyási és ellenjegyzési (döntési) rendszer, illetve a felelősök (projekt menedzserek, Phare Programiroda) rendszeres beszámolói. Ezt egészítik ki az esetenként felkért szakértői és könyvvizsgálói cégek jelentései. Ez a támogatások felhasználásához közvetlenül kapcsolódó ellenőrzési rendszer a vizsgálat tapasztalatai szerint eredményesen müködik. A túlzottan centralizált döntési rendszerrel összefüggésben azonban a túlbiztosítás jegyeit is magába foglalva lassítja a végrehajtást. Ugyanakkor hiányolta a vizsgálat, hogy a szakminisztérium vezető testülete az elmúlt két évben egyszer sem tűzte napirendre a végrehajtás tapasztalatainak értékelését, a támogatások minél eredményesebb felhasználását segítő intézkedések kidolgozását. Ez arra utal, hogy nem érvényesül megfelelőerr az ágazati szakmai ellenőrzés, a támogatáshoz fűződő eredményességi követelmények következetes számonkérése. III. Összefoglaló következtetések és javaslatok A Phare program közel három éves működésének tapasztalatai mind az Európai Közösség Bizottsága, mind Magyarország részéről jelentős szemléleti változásról tanúskodnak. A program indításakor a fejlett európai országok Magyarországon is a folyamatban lévő társadalmi-gazdasági átalakuláshoz kívántak gyors és a lakosságat is kedvezően érintő, konkrét eredményeket mutató támogatást nyújtani. Ez a törekvés tükröződik a műszakilag jól előkészített és gyorsan megvalósítható egy.edi projektek támogatásának előtérbe helyezésében. A környezetvédelem kérdéseivel foglalkozó magyar szakapparátus jó érzékkel és viszonylag nagy aktivitással igyekezett ezt a lehetőséget kihasználni. Alapvető motivációja az volt, hogy a súlyos gondokkal, szinte minden területen nagy feszültségekkel küszködő környezetvédelemnek minél több pénzt szerezzen. Az EK -val kötött megállapodást aláíró, alig megalakult új Kormány ebben az időszakban korszeru, az új követelményekhez igazodó környezetvédelmi koncepcióval még nem rendelkezhetett. Ilyen körülmények között a támogatások országos környezetvédelmi prioritásokkal való

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására Pályázati felhívás Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000.-Ft A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben