Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 5-én (kedden) órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én (kedden) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében."

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 5-én (kedden) órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat Tanácsterme Jelen vannak: Nagy Csaba Dr. Szente Árpád Jakab Ferdinánd Vachtler Erik Borteleki Istvánné Troják Viktorné polgármester alpolgármester képviselő képviselő körjegyző pénzügyi ügyintéző Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, körjegyző asszonyt, pénzügyes kolléganőt. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 4 fő jelen van, testületünk határozatképes 1 fő előzetes bejelentéssel nem tud részt venni a testületi ülésen,. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1/2013.(II.05.) Kth. Sz. határozat 1.) Jásd Község Önkormányzata 2013.évi költségvetés tervezetének tárgyalása Előadó: Nagy Csaba polgármester 2. ) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak szerinti határozat meghozatala Előadó: Nagy Csaba polgármester 3. ) Környezetvédelmi alap összegének meghatározása Előadó: Nagy Csaba polgármester 4.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Borteleki Istvánné körjegyző 5.) Vegyes ügyek 1.) Jásd Község Önkormányzata évi költségvetés tervezetének tárgyalása Felolvassa az előterjesztést. Az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve az előzetesen megküldött táblázatok kapcsán kinek van kérdése? Város és községgazdálkodás szakfeladaton van betervezve 1 fő bére. Tudomásom szerint a Fejérvíz Zrt-vel megállapodás alapján az 1 fő munkaköre és bére megosztásra kerül. Hol van betervezve a Fejérvíztől átvett pénz a bér hozzájárulásához?

2 2 Ez az összeg valóban nem került betervezésre, mert a mai napig nem került aláírásra a megállapodás, de visszamenőleg október 25-től át fogják adni a pénzt és ez még plusz bevételt fog jelenteni, mellyel módosítani szükséges a költségvetés bevételi oldalát. Háziorvosi szolgálatra amennyit kapunk az az összeg elegendő a működtetésre? Szápár megbízási díjai itt vannak betervezve, valamint az útiköltség ami a doktornőnek és az asszisztensnek ki van fizetve. Ennek kifizetéséhez még Szápár község Önkormányzatának 680 e Ft-tal hozzá kell járulnia, valamint vállalta az orvosi rendelő működési kiadásait. Jásd orvosi rendelő működési kiadásait számlák alapján kifizetjük és hó végén elszámolunk az LBV Humán Kft-vel. A finanszírozást 40-60% arányban megosztjuk Szápár és Jásd között és a működési kiadások levonása után fennmaradó részt adjuk át Dr. Gergelyfi Vilma doktornőnek. Intézményfenntartói társulás csak Jásdra és Tésre vonatkozik, vagy azzal is csatlakozhatunk Öskühöz? Teljesen megszűnt a Társulási normatíva, emiatt úgy gondolom, hogy az is megfontolást érdemel, hogy érdemes-e a két település között továbbra is fenntartani az Intézményfenntartói társulást. Pontos számításokat kell még végeznünk erre vonatkozóan, de úgy gondolom, hogy sem a Hivatal sem az Óvoda nem működhet tovább ebben a formában. A vezetők kötelező óraszámát szeptembertől leveszik, ugyanakkor az engedélyezett óvodapedagógusok száma 3 fő, melyből 2 fő vezető. Véleményem szerint mindenképpen felül kell vizsgálni a további működés lehetőségeit. Mennyi az óvoda kötelező nyitvatartási ideje? Az nem csökkenthető, esetleg úgy is, hogy a délután folyamán családi napközi lenne és arra jogosult személy biztosítaná a gyerekfelügyeletet? Annál is inkább, mivel a legtöbb gyereket ebéd után hazavisznek. Három gyerekért foglalkoztatunk két főállású óvónőt plusz egy dadát? Jogszabályi hátteret meg kell nézni és csak utána tudunk pontos választ adni. Az viszont biztos, hogy amennyiben 8 óra alá csökken a nyitvatartási idő akkor a normatíva is csökken, nem biztos, hogy ez lenne a jó megoldás. Konyha működéséhez továbbra is 5 millió Ft-ot kell hozzátenni, holott lényeges plusz bevétel van az elmúlt évekhez képest. Merőben elgondolkodtató, hogy így még fenntartható-e a konyha. Az idei évtől a személyi jövedelemadót teljesen elveszik, ezt beletették az általános támogatásba, de ténylegesen jóval kevesebbet kapunk, mint az elmúlt évben. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az idei évben hiány nem tervezhető, elképzelni nem tudom milyen megoldás lehetne a költségvetés elfogadására. A költségvetésbe pedig még felhalmozás nincs is betervezve, pedig Vis Maior önrészt még mindenképpen be kell tervezni, mivel erről a tavalyi évben megszületett már a támogatási döntés. Napkollektoros pályázattal kapcsolatban is folytak már előzetes tárgyalások. A Művelődési házat illetve az óvoda, konyha épületét szeretnénk a megújuló energia segítségével működtetni és ehhez kapcsolódóan is szükség lenne az önrész betervezésére.

3 3 Közös hivatallal kapcsolatban szeretnék még annyit kérdezni, hogy a hivatal működéséhez a hozzájárulás változhat-e még. Igen, és valószínű, hogy fog is változni, ez még a megállapodás függvénye. Ösküről még a közös hivatal költségvetését nem kaptuk meg, ez csak a mi előzetes számításaink eredménye. Öskün a pénzügyi bizottság ülésén kiszámoltatták, hogy mennyibe kerülne Öskünek, ha továbbra is önálló hivatallal működne és maximum ezt az összeget engedélyezik a közös hivatal működési hozzájárulása jogcímen is betervezni. Amennyiben Öskünek így magasabb összeggel kellene hozzájárulnia azt Tésnek és Jásdnak kell felvállalni, ha azt akarjuk, hogy létrejöjjön a közös hivatal. A koncepció elfogadásakor 13,7 fővel terveztük a közös hivatalhoz az állami támogatást, most viszont már csak 10,4 főre kapunk támogatást, ha úgy vesszük településenként 1 fővel csökkent, holott a feladatok ilyen arányban nem csökkentek. Így mindhárom településnek jelentős mértékben hozzá kell járulni a közös hivatal működéséhez. Az előzetes megállapodás szerint a költségeket lakosságszám arányosan kellene megosztani. Munkamegosztásról is volt szó, hogy a feladatok is másképp lesznek megosztva. Hivatalba bezárjuk az ajtót, ha nincs ügyfélfogadási nap és csak azzal az üggyel foglalkozunk ami ránk tartozik! Ebben az esetben sok idő felszabadulna és hatékonyabb lehetne a munkavégzés, mert nem kellene állandóan megszakítani a munkát. Sajnos a koncepcióhoz képest a létszám csökkentése miatt jelentősen át kell gondolnunk a hivatal működését, illetve a megállapodásban rögzítendő dolgokat is. Ebben a formában nem tudjuk elfogadni a költségvetést. Február 13-án megyünk a tési polgármester asszonnyal és Piroskával Gödöllőre, ahol a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tart konferenciát az Önkormányzatok költségvetése 2013 címmel. Bízunk benne, hogy ezt követően tisztább képet látunk, javaslom, hogy február 14-én egy újabb testületi ülés keretébe tárgyaljuk tovább a költségvetést. 2. ) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak szerinti határozat meghozatala Felolvassa az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. Troják Viktorné pénzügyi előadó: A költségvetés elfogadása előtt meg kell hozni a határozatot arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összeg meghatározására. A határozati javaslathoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a saját bevételek oldalon a helyi adóbevételek és a lakosságtól az érdekeltségi hozzájárulás jogcímen várható befizetések szerepelnek, az adósságot keletkeztető ügyletek között pedig a fejlesztési hitelek sorban a Víziközmű Társulat által felvett hitel szerepel, melyre az Önkormányzat vállalt kezességet, de az idei évben a Társulat megszűnését követően át is kerül a kötelezettség az Önkormányzathoz. Az érdekeltségi befizetések teljes egészében fedezetet nyújtanak a felvett hitel és kamatainak visszafizetésére. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás azonban nem haladhatja meg a saját bevétel 50 %-át. Ahhoz, hogy az 50 % alatti arány megmaradjon legalább ennyi egyéb bevétel szükséges. Ehhez mindenképpen ingatlanértékesítésre is szükség lesz.

4 Kérem kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 4 2/2013.(II.05.) Kth. Sz. határozat 1. ) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg. adatok ezer forintban Saját bevételek év év év év Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: ) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek adatok ezer forintban év év év év Fejlesztési hitelek Kötvény kibocsátása Részletfizetés Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: Határidő: azonnal

5 5 Sorszám Megnevezés december 31-i állomány A B C D E F Adósságot keletkeztető 1 ügyletekből eredő kötelezettségek 2 Fejlesztési hitelek Kötvény kibocsátása 0 4 Részletfizetés 0 Adósságot keletkeztető 5 ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: 6 7 Saját bevételek 8 Helyi adók Önkormányzati vagyon 9 értékesítése, hasznosítása 0 Osztalék, koncessziós díj, 10 hozam 0 Ingatlanértékesítés 11 bevétele Bírság, pótlék- és 12 díjbevétel Kezességvállalással 13 kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: Határidő: azonnal 49,0 % 50,00% 50,0 % 49,0 % Troják Viktorné pénzügyi előadó: Itt szeretném még megjegyezni, hogy a folyószámlahitel november 7-én járt volna le, melyet december 30-ig hosszabbított meg a Takarék Szövetkezet, mivel likvid hitel csak naptári éven belül lehet. Az új hiteligényt most év elején kell majd újra benyújtani. Az ingatlanbecslő szerint csökkent a fedezetül felajánlott épületek értéke, de kértük, hogy mindenképpen vegye figyelembe, hogy a szennyvízberuházással viszont növekedett az értékük és az elmúlt évben a Tűzoltó szertár is felújításra került, tehát az értékbecslést ennek megfelelően végezze el. Jelen pillanatban 3 forgalomképes épületünk van a tűzoltószertár, a konditerem és az üzlet vagy régi nevén tejcsarnok. Az orvosi lakás jelenleg korlátozottan forgalomképes, valamint az iskola épülete is. Esetleg fenti két ingatlan átminősítésén lehet elgondolkodni, illetve a további hasznosításon. Az iskola jelenleg nem használt épületére elég sokat kellene rákölteni, ahhoz, hogy ott színvonalasabb szálláshely legyen, illetve ágyakat is kellene még venni. Az orvosi lakásnál most már a fűtés is külön lett választva a rendelőtől, esetleg albérletbe ki lehetne adni, helyi szinten kb ezer Ft-ot lehetne kérni havonta plusz a rezsiköltség. Az albérletnek nem vagyok híve, inkább eladáson kellene gondolkodni, de akkor hol lehet kialakítani az orvosi

6 6 rendelőt, illetve mérlegelni kell, hogy mennyibe kerülne máshol rendelőt csinálni úgy, hogy meg is feleljünk az előírásoknak. 3. ) Környezetvédelmi alap összegének meghatározása A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58..-ának (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat helyi rendelettel önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hozhat létre. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a környezetvédelemről szóló 16/2004. (XII.17.) rendeletét melyben rendelkezett a környezetvédelmi alap létrehozásáról. A települési önkormányzat a zaj és talajterhelési díjból származó bevételét a talaj, valamint a felszín alatt víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel Ft összeget javaslok alszámlán elkülöníteni. Aki egyetért a javaslatommal és elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 3/2013.(II.05.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy évre az önkormányzat bevételeinek terhére Ft összeget különít el, környezetvédelmi oktatás és környezetvédelmi célú szakmai nap megrendezésére. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési számla alszámlájaként nyissa meg a Önkormányzati Környezetvédelmi Alap Elszámolási számla elnevezésű számlát. Utasítja továbbá, hogy a környezetvédelmi oktatás és szakmai nap megrendezésére intézkedjen. Határidő: március ) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosítása Az előző testületi ülésen felmerült, hogy a szociális rendeletünkben csak 5.000,-Ft az az átmeneti segély összeg amit a polgármestert rendkívüli élethelyzetbe került személynek adhat. Akkor felhatalmazott a Képviselő-testület, hogy készítsem el a rendel-tervezetet, melyben a maximum összeg ,-Ft legyen. Ennek megfelelően elkészítettem a rendeletet és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a Ft-os összeg elfogadására. Annyit viszont mindenképpen szeretnék hozzáfűzni, hogy bármilyen rendkívüli élethelyzet legyen Ft-ot meghaladó összeget csak a képviselőkkel történt egyeztetést követően fogok megállapítani. Aki elfogadja a rendelet-módosítást, kérem, kézfeltartással jelezze. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelete

7 7 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2011. (IV.14) önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Vegyes ügyek Járóbeteg ellátással kapcsolatos megkeresés december elején a 124/2012(XI.29.) Kth. sz. határozatnak eleget téve a járóbeteg ellátással kapcsolatban levélben megkerestük az illetékes szervet, melyben azzal a kéréssel fordultunk az OEP-hez, hogy Várpalota települést is jelölje ki befogadó intézetnek, de természetesen továbbra is lehessen menni Zircre is. Még december közepén érkezett válasz, mely szerint Zirc Várpalota és Jásd Önkormányzat között megállapodás szükséges, illetve ha ez nem jön létre, a települési önkormányzat egyedül is elindíthatja az átcsoportosítási kérelmet. Az engedélyezés az államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, ott engedélyezhetik esetleg egy évig a párhuzamos ellátást is. Véleményem szerint ha egy évre is, de kellene kérnünk, hogy engedélyezzék a párhuzamos ellátást. Aki egyetért a javaslatommal és elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 4/2013.(II.05.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a párhuzamos betegellátás érdekében megkeresi Zirc Város Önkormányzatát, és Várpalota Város Önkormányzatot hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy egyidejűleg Várpalotán és Zircen is történhessen Jásd település lakosainak a járóbeteg szakellátása. A kérését azzal indokolja, hogy a lakosság részéről felmerült a kérés, hogy mivel Várpalota lett a járási központ, továbbá a háziorvosi ügyeletet is onnan látják el, így a lakosság sok esetben egyszerűbben tudná ott intézni a járóbeteg ellátással kapcsolatos ügyeit. Utasítja a polgármestert, hogy levélben keresse meg az Önkormányzatokat az kéréssel. Határidő: február 15. Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása? Hozzászólás nem lévén, a polgármester Úr a testületi ülést 21 óra 40 perckor bezárta. Nagy Csaba Polgármester Borteleki Istvánné körjegyző

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben