Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium OM azonosító: : 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út : 59/ ; 59/ /fax: 59/ ; 59/ TÁMOP /08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció Készítette: Csató Lászlóné Kunhegyes, szeptember 30. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Alapelvek 4 Cél 4 Kiemelt fejlesztési feladatok 5 Követelmények 5 Értékelés 5 I. Modulterv Önismeret 6 II. Modulterv Én és a helyem a környezetemben 14 III. Modulterv Egészséges és biztonságos élet 20 IV. Modulterv Veszélyeztető tényezők 30 V. Modulterv Hasznos ismeretek 39 Háromhetet meghaladó projekt 45 Témahét 50 Összegzés 53 Felhasznált irodalom 54 2

3 Bevezetés A szociális életviteli és környezeti kompetencia szerepe az egyén társas kapcsolatainak kialakítása, illetve a konfliktusainak kezelése. A mi iskolánkban különösen nagy hangsúlyt kap a szociális nevelés, hiszen az iskolában kimagaslóan magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kisebbségi népcsoportba tartozó tanulók aránya. Habár gyakran több generáció is él együtt, mégsem egyértelmű a család szociális nevelésének hatékonysága. A szociális kompetencia előnye, hogy együtt jár a szociális készségek fejlesztésével. A modulrendszerű oktatás előnye, hogy ugyan azt a készséget több oldalról is tudjuk fejleszteni. Az oktatás során előnyben részesítjük a játék közbeni oktatást, fejlesztést, ezért az órai vázlatokban, jelentős szerepet kaptak a szituációs játékok, szóforgók, logikai készséget és kreativitást fejlesztő játékok. 3

4 A szociális életviteli és környezeti kompetenciák oktatása a gyakorlati oktatás keretében, heti 2 órában valósul meg. A tantárgy éves óraszáma 72 óra, ebből a háromhetet meghaladó project 3x 90 percet a témahét 1x 90 percet foglal magába. Alapelvek A szociális és környezeti kompetenciák kialakulása már kisgyermek korban elkezdődik, és folyamatosan fejlődik a családszocializáció során. Lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épül, folyamatosan formálódik, különböző környezeti tényezők hatására. Iskolánk ezen a téren sajátos helyzetben van. Tanulóink többségében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, a családi szocializáció némelyeknél megrekedt vagy nem megfelelően alakul, így célszerű olyan programot kialakítani, amely az alapokból indul ki és fokozatosan halad előre, egymásra építkezik, az igényeknek megfelelő időt szánva egy-egy témára. Ezt próbáljuk egy kölcsönösen egymásra ható tanítási - tanulási módszerrel végezni, amely interaktív, munkacsoportokban végzett tevékenység. A tanár előadások és a frontális információ átadás helyett, támogató, előmozdító szerepében segít a tanulóknak az önkéntes részvételen alapuló kommunikáció során felfedezni a személyiségük pozitív értékeit. Fokozatosan juthatunk el arra a szintre, hogy a társadalomba könnyen beilleszkedni tudó, váratlan helyzeteket is rugalmasan kezelő emberekké váljanak, ehhez azonban a szaktanárok összefogására és szülők segítségére van a pedagógusainknak szüksége. Cél Az iskolai nevelés-oktatás kiemelt célja a tanulók személyes életviteléhez, boldogulásához, fejlődéshez szükséges kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, önálló és társas tanulás, kezdeményezőképesség kialakítása, fejlesztése. Fontos számunkra, hogy a szülők olyan támogató hátteret biztosítsanak, amely az iskolát nem a szükséges rossznak tekinti hanem, egy közösségnek, amelynek célja a szakma megszerzése mellett olyan kompetenciák elsajátítása melynek segítségével a tanulók önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, egészséges életmódot élő, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak. 4

5 Kiemelt fejlesztési feladatok Kiemelt feladat a tantárgy tanítása során, hogy megismertessük a tanulókkal az alkotó és kritikus gondolkodás alapelveit, döntés hozatal lépéseit. Gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat, mely lehetővé teszi a közösségi beilleszkedést, a szociális kompetencia megalapozását, a kezdeményezőképesség, a kreativitás és a kommunikálás szintjének fejlődését. Meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stressz helyzeteket. A környezeti attitűdök, magatartás, értékrend alakítására nagy figyelmet fordítunk. Elősegítjük a környezetért felelős életvitel szükségességének megértését. Ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellen tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak. A határozott célok megfogalmazását követően képesek legyenek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre. Követelmények A tanuló ismerjék meg önmagukat és társaikat, tanulják meg a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait. Tiszteljék egymást és érezzék át a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét. Fontos követelmény, hogy a diákok megbizonyosodhassanak az egészséges és biztonságos élet értékeiről. Szerezzenek jártasságot a veszélyhelyzetek felismerésében, és fedezzék fel önmaguk megvédésének lehetőségeit, tudjanak felelősségteljesen cselekedni. Sajátítsák el a hétköznapi élethez szükséges gyakorlati ismereteket. Legyenek képesek eligazodni kapcsolatrendszereikben. Ismerjék fel a pozitív értékek és elvárások fontosságát. Tanulják meg kezelni a stressz helyzeteket és erőszakmentesen levezetni feszültségeiket. Legyenek képesek életcélokat megfogalmazni, és legyen kitartásuk ezek megvalósításához. Értékelés Más tantárgyak esetében az ellenőrzés osztályozás kiemelt jelentőségű módszer a tanulók személyiségének fejlesztésében, a szociális életviteli és környezeti kompetenciák elsajátítása tekintetében más a helyzet. Az értékelés ebben az esetben nagyon óvatosan kell történjen, hiszen a kompetencia nehezen mérhető, nem előnyös a számszerűsítése. Sokat elárul a pedagógus számára a tanulók érzelmi megnyilvánulása, viselkedése, Az személyiség fejlődése szempontjából a legcélravezetőbb a tanulói önértékelés és a társak általi csoportos visszajelzés, elengedhetetlen azonban bizonyos esetekben a tanári értékelés. Az értékelés során árnyalt megfogalmazással világítunk rá a tanuló fejlődésére, teljesítményét az egyéni képességeihez viszonyítjuk Soha nem ítélet formájában, a hiányosságokról szóló visszajelzés mindig fejlesztő legyen, a pozitív tevékenységek kiemelése kapja a fő hangsúlyt. 5

6 I. MODULTERV Önismeret Szakképző iskola 9. osztály 6

7 1. Alapelvek Az önismeret fejlesztése minden életkorban nagyon fontos feladat, nagy szerepet játszik a családi nevelésben, az iskolai nevelésben, mivel elengedhetetlen a sikeres felnőtt kori életvezetés kialakításához. A reális énkép kialakítása, képességeik megfogalmazása, felismerése a tanulók számára tudatossá kell, hogy váljon. A tanulók önmaguk megismerésével, reális ön és társismeret fejlesztésével megalapozhatják a sikeres emberi kapcsolatok kialakítását. A kommunikációjuk fejlesztésével, a kapcsolati kultúra elsajátításával, kapcsolatok kontroljával szociális szemlélet alakul ki a tanulókban egymás iránt. 2. Célok Önismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása személyiségfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával Reális énkép kialakítása személyiségfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával. Személyközi kapcsolatok kontroljának erősítése, kapcsolati kultúra fejlesztése. Probléma megoldás, önkontrol fejlesztése. Életvitel minták bemutatása, egyéni célok kitűzése. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok A tanuló legyen képes saját maga bemutatására, képességeinek megfogalmazására, felismerésére. Legyen képes reálisan értékelni önmagát és társait. Tudjon logikusan és kreatívan gondolkodni, cselekedni. Tanulja meg erőtartalékait is felhasználni a közös célok érdekében. 4. Követelmények Legyen reális önmagával és másokkal szemben. Legyen igényes önmagával és környezetével Legyen önbizalma, és merjen bízni másokban is Alakuljon ki pozitív életszemlélete. Tudjon kultúráltan viselkedni társaival és a felnőttekkel szemben. 7

8 5. Tartalom (4 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám Ki vagyok én? Milyen szeretnék lenni? Pozitív én bemutatása a társaknak. Milyennek látnak mások? Én bemutatás. Reális önismeret. Képességek megfogalmazása, felismerése Reális ön és társismeret kialakítása Érzelmek megfogalmazása, reakciók mások viselkedésére. Én a társam szemében Szabályalkotás, szabályok fontosságának felismerése. Reális önértékelés, önelfogadás Önnevelésre való képességek kialakítása. A változások tudatosítása, figyelemmel kísérése. Mások véleményének mérlegelése. Ismerkedés, beszélgetés, játékos névtanulás, frontális osztálymunka, egyéni és csoport munka, Eszköz: olló, ragasztó, csomagoló papír színes ceruza FELADATLAP (1) Keresztrejtvény. Frontális osztálymunka, csoportmunka. Eszköz: Ragasztós jegyzettömb, filctoll A másik ember is fontos! Hogyan építem önmagam? Kommunikáció fogalma fajtái Konfliktusok kapcsolatok az iskolában Személyközi kapcsolatok kontrolja Kapcsolati kultúra Testi, lelki szellemi fejlődés Életvitel minták Egyéni céljaim, készségeim, erőtartalékok felismerése. A különböző egyéniségek tisztelete, érdeklődés mások véleménye iránt. Jó kommunikációs készség, irányított figyelem. Reális célok megfogalmazása. Alkalmazkodás a valósághoz. Konfliktuskezelési képesség kialakítása Frontális osztálymunka, csoportmunka, szerepjáték Eszköz: csomagoló papír filctoll Frontális osztálymunka, egyéni munka: feladatlappal, erősségeim, gyengéim játék párban, szópárbaj Eszköz: DVD, projektorr, laptop, FELADATLAP (2);(3)

9 FELADATLAP (1) KERESZTREJTVÉNY 1 * * * *? N 2? T * * * 3 * * * *? G Y * 4 *? * * * * * * * 5 * * K? * * 6 * * *? * * * * * 7 * O? M * * 8 G? É * * 9 E? * * * * 1. AZ A FOLYAMAT AMÉLYNEK SEGÍTSÉGÉVEL OLYANNÁ FORMÁLHATJUK MAGUNKAT AMILYENEK LENNI, SZERETNÉNK. 2. IGAZ BARÁTSÁG ALAPJA 3. NEM ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG 4. MELYIK AZ A TULAJDONSÁG, AMELYIKET HA TÜKÖRBE NÉZÜNK, LÁTHATJUK, 5. MELYIK AZ A KOR, AMELYBEN A LEGTÖBB KONFLIKTUS VAN. 6. EZ A TULAJDONSÁG NEM LÁTHATÓ HA TÜKÖRBE NÉZÜNK. 7. ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG. 8. KONFLIKTUS MEGOLDÁSA LEHET. 9. MÁSOK MEGÍTÉLÉSÉNÉL, EZ FÉLREVEZETŐ LEHET. 9

10 KERESZTREJTVÉNY MEGOLDÁSA 1 * * * * Ö N N E V E L É S 2 Ő S Z I N T E S É G * * * 3 * * * * I R Í G Y S É G * 4 * K Ü L S Ő * * * * * * * 5 * * K A M A S Z K O R * * 6 * * * B E L S Ő * * * * * 7 * S Z O R G A L M A S * * 8 M E G B E S Z É L É S * * 9 E L Ő Í T É L E T * * * * 1. AZ A FOLYAMAT AMÉLYNEK SEGÍTSÉGÉVEL OLYANNÁ FORMÁLHATJUK MAGUNKAT AMILYENEK LENNI, SZERETNÉNK. 2. IGAZ BARÁTSÁG ALAPJA 3. NEM ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG 4. MELYIK AZ A TULAJDONSÁG, AMELYIKET HA TÜKÖRBE NÉZÜNK, LÁTHATJUK, 5. MELYIK AZ A KOR, AMELYBEN A LEGTÖBB KONFLIKTUS VAN. 6. EZ A TULAJDONSÁG NEM LÁTHATÓ HA TÜKÖRBE NÉZÜNK. 7. ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG. 8. KONFLIKTUS MEGOLDÁSA LEHET. 9. MÁSOK MEGÍTÉLÉSÉNÉL, EZ FÉLREVEZETŐ LEHET. 10

11 FELADATLAP (2) ERŐSSÉGEIM 1. Nagyon büszke vagyok, mert A barátaim azt szeretik bennem, hogy Fontosnak érzem magam, mert Szerintem a legjobb tulajdonságom az, hogy Ha egy tulajdonságomhoz ragaszkodnék, az a......lenne. 6. A szüleim a legjobb tulajdonságomnak azt tartják, hogy Az iskolában a(z)... tantárgyat szeretem. 8. A legjobb sportteljesítményem:

12 FELADATLAP (3) GYENGÉIM 1. A barátaim azt állítják, hogy fejlődhetnék Szomorú voltam, amikor Jelentéktelennek éreztem magam, amikor Rosszul állok tantárgyból. 5. Az ellenségeim azért nem szeretnek, mert A sport, amiben nem vagyok jó: Amiben változtatni szeretnék A szüleim azt mondják, hogy változtatnom kell

13 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló reálisan értékelje önmagát és legyen képes felismerni saját hibáit, erősségeit, pozitív és negatív tulajdonságait. Próbálja önmaga irányítani és pozitív irányba terelni testi, lelki és szellemi fejlődését Aktívan vegyen részt a foglalkozásokon. 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 13

14 II. MODULTERV Én és a helyem a környezetemben Szakképző iskola 9. osztály 14

15 1. Alapelvek A család az elsődleges szocializációs közeg a gyermekek életében, ezért nagyon fontos ennek meghatározása, megfogalmazása. Minden ember más és más szociális viselkedési normákat hoz a családból, melynek megismerése, formálása sok esetben szükségessé válhat, a társas viselkedés szabályszerűségeinek betartásához. Minden embernek szüksége van baráti és társkapcsolatokra, és ehhez szükséges kommunikáció kialakítására. Életünk során különböző szerepeket játszunk és ennek kialakításához a szülők és a pedagógusok a legfontosabb szerepmodellek. 2. Célok A család szerepének megismerése, családszocializáció és szerepviselkedés fontosságának felismerése. Együttműködésre, nyitottságra képes, családjához érzelmileg kötődő, családtagjaira odafigyelő. Társas viselkedés szabályszerűségeinek megismerése, szerepvállalás, a figyelem irányítása. Kapcsolatok kialakításának és fenntartásának módjai, kommunikációs készség kialakítása. Szerepvállalás, tolerancia, előítélet mentesség. Felelős gondolkodás, döntéshozatali készség fejlődése. Érzelmek kifejezése. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok A tanuló legyen képes megfogalmazni a család szerepét és felismerni ennek fontosságát. Legyen képes együttműködni és elfogadni társait. Legyen toleráns és előítélet mentes. Tudjon eligazodni a személyi kapcsolatok rendszerében Döntéshozatali és érzelemkifejező készsége fejlődjön. 4. Követelmények Legyen családszerető, együttműködő, családjához érzelmileg kötődő. Tudjon kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Vállaljon pozitív szerepet a csoportokban, közösségekben Tudjon magára és másokra nézve felelősségteljes döntést hozni. Vállalja a választás felelősségét, bizakodó, örülni tudó ember életszemlélete alakuljon ki. 15

16 5. Tartalom (8 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám 5 2 Én és a helyem a családban. Helyem az iskolában, az osztályban Együttműködés, elfogadás, elutasítás Az egyén elhelyezése a családjában, ennek bemutatása. Család típusok; család szerepe, családszocializáció. Családszocializáció történelmi koronként és kultúránként. Szerepviselkedés fontossága Családfakészítés Szerepvállalás a csoportban Kölcsönös figyelem fontossága Versenyszellem, rivalizálás Szocializálódást segítő készségek fejlesztése Közösségek szerepének felismerése Csoportszabályok Érzelmileg kötődés a családhoz, családtagjaira odafigyelés, szerepvállalás, áldozatvállalás Felelősségvállalás, mások elfogadása, önzetlen segítségnyújtás, empátia, és a problémamegoldó képesség fejlődése Kommunikációs készségfejlesztés, szabályalkotás, szabályok betartása, tolerancia, előítélet-mentesség Frontális osztálymunka, játék, oktatófilm megtekintése konzultáció, csoportmunka. Egyéni munka: feladatlappal Zenehallgatás Eszköz: DVD lejátszó, DVD. Hátulján ragasztós jegyzettömb Filctoll FELADATLAP (4) Csomagoló papír Bizalomjáték, Csoportmunka, Szituációs játék, egyéni feladat. Eszköz: Számítógép, projectorr, kivetítő Bizalomjáték, páros munka, vita, szerepjáték, Frontális osztálymunka Eszközök: csomagoló papír, filctoll, ragasztós jegyz

17 Témakör Baráti társaság és a kortársak szerepe Barátság, párkapcsolat Felelős felnőtté válás Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Órasz ám Pozitív befolyásoló szerep hangsúlyozása, negatív nyomás Megfelelő ellenállókészség kialakítása Egyén viszonya a csoporthoz Vezetők felelőssége és szerepe Ízlés; érték; Szeretet, szerelem megkülönböztető jegyei Felelősség, bizalom Szülő, mint legfontosabb szerepmodell Pozitív példaképek Célok megfogalmazásának fontossága Empátia, kölcsönösség, pozitív szerepvállalás a csoportokban, közösségekben Érzelmek kifejezése, választás felelősségének felvállalása, nemi szerep vállalása, bizakodó, örülni tudó attitűd Felkészítés a felelősségteljes döntés meghozására, Ráhangolódás, kreatív játék, történet felolvasása, szituációs játékkal megjelenítése, érzelem kifejezés, csoportmunka, oktatófilm megtekintése, látottak megvitatása. Eszköz: DVD lejátszó, DVD. Hátulján ragasztós jegyzettömb Filctoll Ráhangolódás játékkal (körbekörbe) páros munka Interneten, montázskészítése, bemutatása, érzelem kifejezés Eszköz: Írólap, toll, filctoll Rajzlap, színes ceruza, kivágó papír, olló, ragasztó ragasztós jegyzettömb Ráhangolódás, játék-megérted-e? csoportmunka, szóforgó csoportforgó. Ha én szülő leszek szituációs játék Pozitív, negatív példák oktatófilm. Célok megfogalmazása Eszköz: Írólap, toll, DVD projektorr, vetítő vászon

18 FELAFATLAP (4) Kapcsolati ábra Gondold végig kapcsolataidat! Kik azok, akik sokat jelentenek neked? Fejezd ki a személyek fontosságát a rajz kiegészítésével! barát ÉN ismerős családtag rokon 18

19 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje fel, hogy a család egy életre szóló érzelmi háttér El tudja helyezni önmagát a makro- és mikro szociális környezetben Tudjon önmagára és másokra figyelni. Legyen pozitív példaképe Próbáljon felelősségteljesen dönteni 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 19

20 III. MODULTERV Egészséges és biztonságos élet Szakképző iskola 9. osztály 20

21 1. Alapelvek Az egészség nem a betegség hiányát, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapotát jelenti. Az egészség szokásokkal, magatartással befolyásolható Életmódunk meghatározza az egész szervezet egészségi állapotát, fizikai szellemi teljesítő képességét. Minden egészségével törődő embernek el kell sajátítani az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókat 2. Célok Stressz helyzetek és kockázati tényezők felismerése, konfliktuskezelési ismeretek elsajátítása. Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése Egészséget megőrző szokások kialakítása. Az életminőség kialakításával segíteni a jövő tervezését Tudatosítani a pozitív jövőkép fontosságát. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Az érték tudatosítása A helyes szokásokat kialakító rögzítő magatartás Felismertetni az érzelmek és a viselkedés kapcsolatát Felelős döntéshozatal Belső harmónia kialakítása. Egészséges kockázatvállaló magatartás kialakítása 4. Követelmények Tudja megfogalmazni mi az egészség Ismerje fel értékeit Alakítson ki egészségmegőrző szokásokat, viselkedési módokat Ismerje fel a stressz helyzeteket és a kockázati tényezőket Tanulja meg a feszültségkezelés helyes módozatait Képes legyen megfogalmazni rövid és hosszú távú céljait 21

22 5. Tartalom (8 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek hét Óraszám Az egészség értéke életünkben Mi bánt engem? Válságos helyzetek Az egészség, mint érték Az egészség fogalmának meghatározása, értelmezése Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők Feszültség oldása relaxálási módok Stressz helyzetek, kezelésük Kellemetlen érzéseink feszültségeink eredete Problémás helyzetek megoldása, lelki egészségvédelem Érték tudatosítása, Egészséget megőrző szokások kialakítása, Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése. Stressz oldási technikák megtanulása. Stressz helyzetek és kockázati tényezők felismerése. Konfliktuskezelési ismeretek és veszteségkezelés módjainak megismertetése. Felelősségteljes döntéshozatal Ráhangolódás: játék, beszélgetés: Kinek mire jut ideje? Egyéni gyűjtőmunka, oktatófilm a napirendről, ötletroham, csoportosítás, táblai munka. Levezetés feszültségoldó játék Eszköz: Írólap, toll, színes ceruza, filctoll, DVD, projektorr, kivetítő, Színes kréta Ráhangolódás: játék Felolvasás: Petőfi S: A világ és én c. verse, megbeszélés, rajzolás. Páros munka: probléma megoldás: Nyisd ki az öklöd! Nehéz beszédtémák: ötletbörze. Kellemetlen érzés, feszültség (gondolat térkép). Feszültségünk eredete: feladatlap.* Eszköz: Petőfi vers, rajzlap, színes, kavicsok, FELADATLAP (5)

23 Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám Hogyan élhetek egészségesen? Az egészség fizikai, lelki, szociális összetevői Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek Heti étrendkészítés Munka pihenés szórakozás helyes aránya Egészséget megőrző szokások kialakítása. Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése. Érték tudatosítása. Helyes szokásokat kialakító, követő és rögzítő magatartás elsajátítása. Ráhangolódás: játék fonalgombolyaggal. Csoportmunka, szólások közmondások, egyéni munka: álmodozás Jól érzem magam Montázskészítés: -Mozgás és egészség -Táplálkozási szokások Egyéni munka: kérdőív kitöltés megbeszélés Eszköz: karton, színes, ragasztó, zöldségek gyümölcsök képei, ragasztós tömb, fonál, FELADATLAP (6),

24 Életrend, életritmus Az én életösvényem Szükségletek, érzelmek és döntések Értéksorrend Tévedéseink következményei Érzelmeink hatása döntéseinkre A jólét meghatározása A célkitűzés fontossága Rövid és hosszú távú célok meghatározása Életösvény tervezés Egészséget megőrző szokások kialakítása. Irányított figyelem és jó kommunikációs készség elsajátítása. Ismerje fel az érzelmek és a viselkedés kapcsolatát, alkalmazkodjon a környezet adta lehetőségekhez. Belső harmóniára törekvés Jövő tervezésének segítése. Tudatosítani a pozitív jövőkép fontosságát. Megismertetni az alkotó életforma fogalmával. Ráhangolódás labda körbedobása, kedvelt tevékenységek sorolása. Csoportmunka: óralapra rögzített érzelmi és tevékenységskála elkészítése. Egyéni példa felidézése az osztályban. Ötletbörze: Döntéseink hatása egészségi állapotunkra, pályánkra, társaságunkra Példák gyűjtése: tévedéseink következményeire. Eszköz: Labda, óralap, kartonpapír, színes, ragasztós jegyzettömb, ragasztó, olló, vonalzó Ráhangolódás: Anekdota felolvasása, megbeszélése Egyéni munka, a jólét meghatározása, a tanuló jelenlegi állapotára kivetítve, feladatlap (7) segítségével. Frontális osztálymunka: megbeszélés. Egyéni munka, életösvényem feladatlap (8) segítségével Eszköz: Anekdota, színes, FELADATLAP (7) FELADATLAP (8)

25 FELADATLAP (5) Feszültségünk eredete Jelöld, mit gondolsz az alábbi állításokról! Igaz Hamis Nem tudom Minden változás okozhat feszültséget. A veszekedés, a menekülés a feszült helyzetből mindig káros. Vannak, akik elhitetik magukkal, hogy a kellemetlen helyzet kész katasztrófa. Az egyént ért stressz mértéke nem függ attól, hogy ki hogyan vezeti életét. Ha relaxálsz, gyorsan, könnyedén kikapcsolsz. Vannak emberek, akik sosem élnek át stressz helyzeteket. A stresszkezelésnek vannak pozitív és negatív módjai. Az emésztési zavarok, gyakori fejfájás, jele lehet az idegességnek. A segítségkérés a stressz oldás pozitív módja. Mindenki másként szabadul meg a feszültségtől 25

26 FELADATLAP (6) Kérdőív az életmódról 1. Heti hány alkalommal fogyasztasz (Írd be a mennyiségeket kipontozott helyekre!) 2. Naponta hány órát (Írd be az óraszámot az üres területre!) Húst Tejterméket Zöldséget Édességet Péksüteményt Chipszet.. nézel TV-t? Számítógépezel? Tartózkodsz a szabadban? Végzel házimunkát? 3. Húzd alá milyen gyakran: Futballozol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Biciklizel minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Olvasol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Futsz minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Buszozol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán 4. Véleményed szerint mit kellene változtatni az életviteleden?

27 FELADATLAP (7) Húzd alá a rád éppen jellemző állítást! Jólét meghatározása Testi állapot: edzett gyenge fizikumú Munka, tanulás: elégedett elégedetlen Gondolkodás: nyitott a változásokra zárkózott, merev Érzelmi állapot: feltöltött célok nélküli Társas kapcsolatok: kötődő magányos Lelki állapot: probléma mentes, harmonikus kötekedő Az élet értelmét: aktívan kereső passzív 27

28 FELADATLAP (8) Fejezd be az alábbi mondatokat! Az én életösvényem Ma a legfontosabb életcélomnak azt tartom, hogy Aminek a bekövetkeztére legjobban vágyom az az, hogy Ezt úgy segítem elő, hogy Amit magamban legjobban szeretnék megváltoztatni Amit legjobban szeretnék megtanulni Amiben a legügyesebb vagyok

29 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje az egészség fogalmát. Alakítson ki egészségvédő és megőrző szokásokat Tudjon felelősséggel dönteni saját életéről. Legyen pozitív jövőképe Tudja megfogalmazni rövid és hosszú távú céljait Céljai megvalósítása érdekében egészségen magatartást tanúsítson. 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 29

30 IV. MODULTERV Veszélyeztető tényezők Szakképző iskola 9. osztály 30

31 1. Alapelvek Életünk során gyakran érnek bennünket, a testi épségünket, egészségünket, életünket is veszélyeztető hatások. Megfelelő viselkedési móddal, megelőzhető, vagy csökkenthető a veszélyhelyzetek kialakulásának kockázata Túl nagy árat fizethet az, aki kíváncsiságból vagy másokat utánozva rászokik a szervezetre rendkívül káros anyagokra. Fontos a szakemberek segítségének igénybevétele 2. Célok Az egészséget károsító tényezők megismerése, a szenvedélybetegségek meghatározása Helyzetfelmérés és döntéshozatali képesség kialakítása Tömegtájékoztatás pozitív és negatív következményeinek feltárása Megismertetni a társadalmi szokások hagyományok, kultúrák szerepét Intézmények, humán szolgálatok, szakemberek megismertetése 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Az érték tudatosítása A helyes szokásokat kialakító rögzítő magatartás Felelős döntéshozatal Hogyan tudunk visszautasítani? Véleményalkotás, kritikus gondolkodás. Nemet mondás technikájának elsajátítása Biztonságos élet szokásainak kialakítása 4. Követelmények Helyes szokásokat követő magatartás Az egészséget károsító tényezők érzelmi jellegű visszautasítása Alakítson ki egészségmegőrző szokásokat, viselkedési módokat Képes legyen határozottan nemet mondani A helyzet felmérése és a döntésre való képesség kialakítása 31

32 5. Tartalom (10 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám 21 2 Veszélyes anyagok, helyzetek és tényezők otthonunkban és környezetünkben. Szenvedélyek és szenvedélybetegségek Kémiai anyagok, vegyszerek Egészségre ártalmas, környezetet károsító mérgező anyagok Mérgek jelzése, tárolása Veszélyhelyzetek, viselkedési módok Szenvedély fajtái hasznos, káros Folyamat jellemzői Helyes szokásokat kialakító, és követő magatartás kialakítása. Veszélyhelyzetek felismerése, Gyors és felelősségteljes döntéshozatal. Érthető és tömör közlési mód megtanulása. Biztonságos élet szokásainak kialakítása A szenvedélybetegségek meghatározása, helyzetek tevékenységek áttekintése. Együttműködés a családdal. A megelőzés tudatának kialakítása Ráhangolódás: Mozgáskorlátozottak játéka. Véletlenszerű csoportalakítás. Rövid filmvetítés. Látottak feldolgozása. Drámajáték, Frontális osztálymunka Különböző tevékenységek összekötözött újjakkal. Egészségre ártalmas háztartási vegyszerek összegyűjtése, mérgek jelzésének tárolásának megbeszélése, elsősegély láda tartalmának bemutatása. Közérdekű telefonszámok leírása Eszköz: Laptop, projektorr, DVD, elsősegély láda, kötszer írólap, kártya Ragasztó-szalag Véletlenszerű csoportalkotás szóforgó segítségével szenvedélyek gyűjtése, egyéni majd csoportmunka, csoportosítás, frontális munka. Személyes tapasztalat, személyes hozam. Eszköz: Írólap Csomagoló papír, filctoll

33 Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek eszközök Dohányzás, alkohol, haverok buli Kísértésnek kitéve Döntéshozás technikája Dohányzás, alkohol, társadalmi hatások Hatása a szervezetre, passzív dohányosok Hatása a magzatra Csoportnyomás Leszokás lehetőségei A helyzetfelmérésre és a döntésre való képesség kialakítása. Egészséges kockázatvállaló magatartás kialakítása A tanulók ismerjék meg, milyen egészségkárosító hatása van ezeknek a termékeknek, és milyen hatással van a környezetükre. Születési dátum szerinti csoportalakítás Eredetleírás szétosztása, ennek feldolgozása csoportmunkában, majd beszámoló formájában ismertetik a többi csoporttal a feldolgozott témát Kulcsszavakat gyűjtenek a csoportok az alkohol és a drog egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban Egy csoport elmondja mit talált, a többi csak azokat a fogalmakat, amelyek az előző csoporttól nem hangzottak el. Minden csoport egy-egy bulizós történet leírását kapja, melyet meg kell jeleníteniük, 3 percben. Jelenetek bemutatása Személyes hozam: Mindenki egy szóval fejezze ki az érzését, a hallottakkal kapcsolatban. Eszköz: Csomagoló papír, olló, filctoll, írólap Dohány és az alkohol eredetének leírása hét Óraszám 33

Az alábbiakban a Veszélyeztető tényezők modul részletes kidolgozását mellékelem.

Az alábbiakban a Veszélyeztető tényezők modul részletes kidolgozását mellékelem. Modul címe: Veszélyeztető tényezők ( óra) Szakképző iskola 9. évfolyam Az alábbiakban a Veszélyeztető tényezők modul részletes kidolgozát mellékelem. 1 Veszélyes anyagok, helyzetek és tényezők otthonunkban,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Témahét az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008 Témahét Egészség- és környezetvédelemi hét Projektterv 2009-2010 tanév Készítette: Jakubcsák Róbertné 1 A témahét címe: Környezet és Egészségvédelem Mottó: Az Egészség befektetés! Megvalósításának helye:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre Családi ünnepek, rítusok Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép. szkb211_03_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben