Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium OM azonosító: : 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út : 59/ ; 59/ /fax: 59/ ; 59/ TÁMOP /08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció Készítette: Csató Lászlóné Kunhegyes, szeptember 30. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Alapelvek 4 Cél 4 Kiemelt fejlesztési feladatok 5 Követelmények 5 Értékelés 5 I. Modulterv Önismeret 6 II. Modulterv Én és a helyem a környezetemben 14 III. Modulterv Egészséges és biztonságos élet 20 IV. Modulterv Veszélyeztető tényezők 30 V. Modulterv Hasznos ismeretek 39 Háromhetet meghaladó projekt 45 Témahét 50 Összegzés 53 Felhasznált irodalom 54 2

3 Bevezetés A szociális életviteli és környezeti kompetencia szerepe az egyén társas kapcsolatainak kialakítása, illetve a konfliktusainak kezelése. A mi iskolánkban különösen nagy hangsúlyt kap a szociális nevelés, hiszen az iskolában kimagaslóan magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kisebbségi népcsoportba tartozó tanulók aránya. Habár gyakran több generáció is él együtt, mégsem egyértelmű a család szociális nevelésének hatékonysága. A szociális kompetencia előnye, hogy együtt jár a szociális készségek fejlesztésével. A modulrendszerű oktatás előnye, hogy ugyan azt a készséget több oldalról is tudjuk fejleszteni. Az oktatás során előnyben részesítjük a játék közbeni oktatást, fejlesztést, ezért az órai vázlatokban, jelentős szerepet kaptak a szituációs játékok, szóforgók, logikai készséget és kreativitást fejlesztő játékok. 3

4 A szociális életviteli és környezeti kompetenciák oktatása a gyakorlati oktatás keretében, heti 2 órában valósul meg. A tantárgy éves óraszáma 72 óra, ebből a háromhetet meghaladó project 3x 90 percet a témahét 1x 90 percet foglal magába. Alapelvek A szociális és környezeti kompetenciák kialakulása már kisgyermek korban elkezdődik, és folyamatosan fejlődik a családszocializáció során. Lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épül, folyamatosan formálódik, különböző környezeti tényezők hatására. Iskolánk ezen a téren sajátos helyzetben van. Tanulóink többségében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, a családi szocializáció némelyeknél megrekedt vagy nem megfelelően alakul, így célszerű olyan programot kialakítani, amely az alapokból indul ki és fokozatosan halad előre, egymásra építkezik, az igényeknek megfelelő időt szánva egy-egy témára. Ezt próbáljuk egy kölcsönösen egymásra ható tanítási - tanulási módszerrel végezni, amely interaktív, munkacsoportokban végzett tevékenység. A tanár előadások és a frontális információ átadás helyett, támogató, előmozdító szerepében segít a tanulóknak az önkéntes részvételen alapuló kommunikáció során felfedezni a személyiségük pozitív értékeit. Fokozatosan juthatunk el arra a szintre, hogy a társadalomba könnyen beilleszkedni tudó, váratlan helyzeteket is rugalmasan kezelő emberekké váljanak, ehhez azonban a szaktanárok összefogására és szülők segítségére van a pedagógusainknak szüksége. Cél Az iskolai nevelés-oktatás kiemelt célja a tanulók személyes életviteléhez, boldogulásához, fejlődéshez szükséges kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, önálló és társas tanulás, kezdeményezőképesség kialakítása, fejlesztése. Fontos számunkra, hogy a szülők olyan támogató hátteret biztosítsanak, amely az iskolát nem a szükséges rossznak tekinti hanem, egy közösségnek, amelynek célja a szakma megszerzése mellett olyan kompetenciák elsajátítása melynek segítségével a tanulók önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, egészséges életmódot élő, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak. 4

5 Kiemelt fejlesztési feladatok Kiemelt feladat a tantárgy tanítása során, hogy megismertessük a tanulókkal az alkotó és kritikus gondolkodás alapelveit, döntés hozatal lépéseit. Gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat, mely lehetővé teszi a közösségi beilleszkedést, a szociális kompetencia megalapozását, a kezdeményezőképesség, a kreativitás és a kommunikálás szintjének fejlődését. Meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stressz helyzeteket. A környezeti attitűdök, magatartás, értékrend alakítására nagy figyelmet fordítunk. Elősegítjük a környezetért felelős életvitel szükségességének megértését. Ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellen tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak. A határozott célok megfogalmazását követően képesek legyenek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre. Követelmények A tanuló ismerjék meg önmagukat és társaikat, tanulják meg a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait. Tiszteljék egymást és érezzék át a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét. Fontos követelmény, hogy a diákok megbizonyosodhassanak az egészséges és biztonságos élet értékeiről. Szerezzenek jártasságot a veszélyhelyzetek felismerésében, és fedezzék fel önmaguk megvédésének lehetőségeit, tudjanak felelősségteljesen cselekedni. Sajátítsák el a hétköznapi élethez szükséges gyakorlati ismereteket. Legyenek képesek eligazodni kapcsolatrendszereikben. Ismerjék fel a pozitív értékek és elvárások fontosságát. Tanulják meg kezelni a stressz helyzeteket és erőszakmentesen levezetni feszültségeiket. Legyenek képesek életcélokat megfogalmazni, és legyen kitartásuk ezek megvalósításához. Értékelés Más tantárgyak esetében az ellenőrzés osztályozás kiemelt jelentőségű módszer a tanulók személyiségének fejlesztésében, a szociális életviteli és környezeti kompetenciák elsajátítása tekintetében más a helyzet. Az értékelés ebben az esetben nagyon óvatosan kell történjen, hiszen a kompetencia nehezen mérhető, nem előnyös a számszerűsítése. Sokat elárul a pedagógus számára a tanulók érzelmi megnyilvánulása, viselkedése, Az személyiség fejlődése szempontjából a legcélravezetőbb a tanulói önértékelés és a társak általi csoportos visszajelzés, elengedhetetlen azonban bizonyos esetekben a tanári értékelés. Az értékelés során árnyalt megfogalmazással világítunk rá a tanuló fejlődésére, teljesítményét az egyéni képességeihez viszonyítjuk Soha nem ítélet formájában, a hiányosságokról szóló visszajelzés mindig fejlesztő legyen, a pozitív tevékenységek kiemelése kapja a fő hangsúlyt. 5

6 I. MODULTERV Önismeret Szakképző iskola 9. osztály 6

7 1. Alapelvek Az önismeret fejlesztése minden életkorban nagyon fontos feladat, nagy szerepet játszik a családi nevelésben, az iskolai nevelésben, mivel elengedhetetlen a sikeres felnőtt kori életvezetés kialakításához. A reális énkép kialakítása, képességeik megfogalmazása, felismerése a tanulók számára tudatossá kell, hogy váljon. A tanulók önmaguk megismerésével, reális ön és társismeret fejlesztésével megalapozhatják a sikeres emberi kapcsolatok kialakítását. A kommunikációjuk fejlesztésével, a kapcsolati kultúra elsajátításával, kapcsolatok kontroljával szociális szemlélet alakul ki a tanulókban egymás iránt. 2. Célok Önismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása személyiségfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával Reális énkép kialakítása személyiségfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával. Személyközi kapcsolatok kontroljának erősítése, kapcsolati kultúra fejlesztése. Probléma megoldás, önkontrol fejlesztése. Életvitel minták bemutatása, egyéni célok kitűzése. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok A tanuló legyen képes saját maga bemutatására, képességeinek megfogalmazására, felismerésére. Legyen képes reálisan értékelni önmagát és társait. Tudjon logikusan és kreatívan gondolkodni, cselekedni. Tanulja meg erőtartalékait is felhasználni a közös célok érdekében. 4. Követelmények Legyen reális önmagával és másokkal szemben. Legyen igényes önmagával és környezetével Legyen önbizalma, és merjen bízni másokban is Alakuljon ki pozitív életszemlélete. Tudjon kultúráltan viselkedni társaival és a felnőttekkel szemben. 7

8 5. Tartalom (4 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám Ki vagyok én? Milyen szeretnék lenni? Pozitív én bemutatása a társaknak. Milyennek látnak mások? Én bemutatás. Reális önismeret. Képességek megfogalmazása, felismerése Reális ön és társismeret kialakítása Érzelmek megfogalmazása, reakciók mások viselkedésére. Én a társam szemében Szabályalkotás, szabályok fontosságának felismerése. Reális önértékelés, önelfogadás Önnevelésre való képességek kialakítása. A változások tudatosítása, figyelemmel kísérése. Mások véleményének mérlegelése. Ismerkedés, beszélgetés, játékos névtanulás, frontális osztálymunka, egyéni és csoport munka, Eszköz: olló, ragasztó, csomagoló papír színes ceruza FELADATLAP (1) Keresztrejtvény. Frontális osztálymunka, csoportmunka. Eszköz: Ragasztós jegyzettömb, filctoll A másik ember is fontos! Hogyan építem önmagam? Kommunikáció fogalma fajtái Konfliktusok kapcsolatok az iskolában Személyközi kapcsolatok kontrolja Kapcsolati kultúra Testi, lelki szellemi fejlődés Életvitel minták Egyéni céljaim, készségeim, erőtartalékok felismerése. A különböző egyéniségek tisztelete, érdeklődés mások véleménye iránt. Jó kommunikációs készség, irányított figyelem. Reális célok megfogalmazása. Alkalmazkodás a valósághoz. Konfliktuskezelési képesség kialakítása Frontális osztálymunka, csoportmunka, szerepjáték Eszköz: csomagoló papír filctoll Frontális osztálymunka, egyéni munka: feladatlappal, erősségeim, gyengéim játék párban, szópárbaj Eszköz: DVD, projektorr, laptop, FELADATLAP (2);(3)

9 FELADATLAP (1) KERESZTREJTVÉNY 1 * * * *? N 2? T * * * 3 * * * *? G Y * 4 *? * * * * * * * 5 * * K? * * 6 * * *? * * * * * 7 * O? M * * 8 G? É * * 9 E? * * * * 1. AZ A FOLYAMAT AMÉLYNEK SEGÍTSÉGÉVEL OLYANNÁ FORMÁLHATJUK MAGUNKAT AMILYENEK LENNI, SZERETNÉNK. 2. IGAZ BARÁTSÁG ALAPJA 3. NEM ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG 4. MELYIK AZ A TULAJDONSÁG, AMELYIKET HA TÜKÖRBE NÉZÜNK, LÁTHATJUK, 5. MELYIK AZ A KOR, AMELYBEN A LEGTÖBB KONFLIKTUS VAN. 6. EZ A TULAJDONSÁG NEM LÁTHATÓ HA TÜKÖRBE NÉZÜNK. 7. ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG. 8. KONFLIKTUS MEGOLDÁSA LEHET. 9. MÁSOK MEGÍTÉLÉSÉNÉL, EZ FÉLREVEZETŐ LEHET. 9

10 KERESZTREJTVÉNY MEGOLDÁSA 1 * * * * Ö N N E V E L É S 2 Ő S Z I N T E S É G * * * 3 * * * * I R Í G Y S É G * 4 * K Ü L S Ő * * * * * * * 5 * * K A M A S Z K O R * * 6 * * * B E L S Ő * * * * * 7 * S Z O R G A L M A S * * 8 M E G B E S Z É L É S * * 9 E L Ő Í T É L E T * * * * 1. AZ A FOLYAMAT AMÉLYNEK SEGÍTSÉGÉVEL OLYANNÁ FORMÁLHATJUK MAGUNKAT AMILYENEK LENNI, SZERETNÉNK. 2. IGAZ BARÁTSÁG ALAPJA 3. NEM ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG 4. MELYIK AZ A TULAJDONSÁG, AMELYIKET HA TÜKÖRBE NÉZÜNK, LÁTHATJUK, 5. MELYIK AZ A KOR, AMELYBEN A LEGTÖBB KONFLIKTUS VAN. 6. EZ A TULAJDONSÁG NEM LÁTHATÓ HA TÜKÖRBE NÉZÜNK. 7. ELŐNYÖS BELSŐ TULAJDONSÁG. 8. KONFLIKTUS MEGOLDÁSA LEHET. 9. MÁSOK MEGÍTÉLÉSÉNÉL, EZ FÉLREVEZETŐ LEHET. 10

11 FELADATLAP (2) ERŐSSÉGEIM 1. Nagyon büszke vagyok, mert A barátaim azt szeretik bennem, hogy Fontosnak érzem magam, mert Szerintem a legjobb tulajdonságom az, hogy Ha egy tulajdonságomhoz ragaszkodnék, az a......lenne. 6. A szüleim a legjobb tulajdonságomnak azt tartják, hogy Az iskolában a(z)... tantárgyat szeretem. 8. A legjobb sportteljesítményem:

12 FELADATLAP (3) GYENGÉIM 1. A barátaim azt állítják, hogy fejlődhetnék Szomorú voltam, amikor Jelentéktelennek éreztem magam, amikor Rosszul állok tantárgyból. 5. Az ellenségeim azért nem szeretnek, mert A sport, amiben nem vagyok jó: Amiben változtatni szeretnék A szüleim azt mondják, hogy változtatnom kell

13 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló reálisan értékelje önmagát és legyen képes felismerni saját hibáit, erősségeit, pozitív és negatív tulajdonságait. Próbálja önmaga irányítani és pozitív irányba terelni testi, lelki és szellemi fejlődését Aktívan vegyen részt a foglalkozásokon. 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 13

14 II. MODULTERV Én és a helyem a környezetemben Szakképző iskola 9. osztály 14

15 1. Alapelvek A család az elsődleges szocializációs közeg a gyermekek életében, ezért nagyon fontos ennek meghatározása, megfogalmazása. Minden ember más és más szociális viselkedési normákat hoz a családból, melynek megismerése, formálása sok esetben szükségessé válhat, a társas viselkedés szabályszerűségeinek betartásához. Minden embernek szüksége van baráti és társkapcsolatokra, és ehhez szükséges kommunikáció kialakítására. Életünk során különböző szerepeket játszunk és ennek kialakításához a szülők és a pedagógusok a legfontosabb szerepmodellek. 2. Célok A család szerepének megismerése, családszocializáció és szerepviselkedés fontosságának felismerése. Együttműködésre, nyitottságra képes, családjához érzelmileg kötődő, családtagjaira odafigyelő. Társas viselkedés szabályszerűségeinek megismerése, szerepvállalás, a figyelem irányítása. Kapcsolatok kialakításának és fenntartásának módjai, kommunikációs készség kialakítása. Szerepvállalás, tolerancia, előítélet mentesség. Felelős gondolkodás, döntéshozatali készség fejlődése. Érzelmek kifejezése. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok A tanuló legyen képes megfogalmazni a család szerepét és felismerni ennek fontosságát. Legyen képes együttműködni és elfogadni társait. Legyen toleráns és előítélet mentes. Tudjon eligazodni a személyi kapcsolatok rendszerében Döntéshozatali és érzelemkifejező készsége fejlődjön. 4. Követelmények Legyen családszerető, együttműködő, családjához érzelmileg kötődő. Tudjon kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Vállaljon pozitív szerepet a csoportokban, közösségekben Tudjon magára és másokra nézve felelősségteljes döntést hozni. Vállalja a választás felelősségét, bizakodó, örülni tudó ember életszemlélete alakuljon ki. 15

16 5. Tartalom (8 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám 5 2 Én és a helyem a családban. Helyem az iskolában, az osztályban Együttműködés, elfogadás, elutasítás Az egyén elhelyezése a családjában, ennek bemutatása. Család típusok; család szerepe, családszocializáció. Családszocializáció történelmi koronként és kultúránként. Szerepviselkedés fontossága Családfakészítés Szerepvállalás a csoportban Kölcsönös figyelem fontossága Versenyszellem, rivalizálás Szocializálódást segítő készségek fejlesztése Közösségek szerepének felismerése Csoportszabályok Érzelmileg kötődés a családhoz, családtagjaira odafigyelés, szerepvállalás, áldozatvállalás Felelősségvállalás, mások elfogadása, önzetlen segítségnyújtás, empátia, és a problémamegoldó képesség fejlődése Kommunikációs készségfejlesztés, szabályalkotás, szabályok betartása, tolerancia, előítélet-mentesség Frontális osztálymunka, játék, oktatófilm megtekintése konzultáció, csoportmunka. Egyéni munka: feladatlappal Zenehallgatás Eszköz: DVD lejátszó, DVD. Hátulján ragasztós jegyzettömb Filctoll FELADATLAP (4) Csomagoló papír Bizalomjáték, Csoportmunka, Szituációs játék, egyéni feladat. Eszköz: Számítógép, projectorr, kivetítő Bizalomjáték, páros munka, vita, szerepjáték, Frontális osztálymunka Eszközök: csomagoló papír, filctoll, ragasztós jegyz

17 Témakör Baráti társaság és a kortársak szerepe Barátság, párkapcsolat Felelős felnőtté válás Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Órasz ám Pozitív befolyásoló szerep hangsúlyozása, negatív nyomás Megfelelő ellenállókészség kialakítása Egyén viszonya a csoporthoz Vezetők felelőssége és szerepe Ízlés; érték; Szeretet, szerelem megkülönböztető jegyei Felelősség, bizalom Szülő, mint legfontosabb szerepmodell Pozitív példaképek Célok megfogalmazásának fontossága Empátia, kölcsönösség, pozitív szerepvállalás a csoportokban, közösségekben Érzelmek kifejezése, választás felelősségének felvállalása, nemi szerep vállalása, bizakodó, örülni tudó attitűd Felkészítés a felelősségteljes döntés meghozására, Ráhangolódás, kreatív játék, történet felolvasása, szituációs játékkal megjelenítése, érzelem kifejezés, csoportmunka, oktatófilm megtekintése, látottak megvitatása. Eszköz: DVD lejátszó, DVD. Hátulján ragasztós jegyzettömb Filctoll Ráhangolódás játékkal (körbekörbe) páros munka Interneten, montázskészítése, bemutatása, érzelem kifejezés Eszköz: Írólap, toll, filctoll Rajzlap, színes ceruza, kivágó papír, olló, ragasztó ragasztós jegyzettömb Ráhangolódás, játék-megérted-e? csoportmunka, szóforgó csoportforgó. Ha én szülő leszek szituációs játék Pozitív, negatív példák oktatófilm. Célok megfogalmazása Eszköz: Írólap, toll, DVD projektorr, vetítő vászon

18 FELAFATLAP (4) Kapcsolati ábra Gondold végig kapcsolataidat! Kik azok, akik sokat jelentenek neked? Fejezd ki a személyek fontosságát a rajz kiegészítésével! barát ÉN ismerős családtag rokon 18

19 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje fel, hogy a család egy életre szóló érzelmi háttér El tudja helyezni önmagát a makro- és mikro szociális környezetben Tudjon önmagára és másokra figyelni. Legyen pozitív példaképe Próbáljon felelősségteljesen dönteni 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 19

20 III. MODULTERV Egészséges és biztonságos élet Szakképző iskola 9. osztály 20

21 1. Alapelvek Az egészség nem a betegség hiányát, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapotát jelenti. Az egészség szokásokkal, magatartással befolyásolható Életmódunk meghatározza az egész szervezet egészségi állapotát, fizikai szellemi teljesítő képességét. Minden egészségével törődő embernek el kell sajátítani az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókat 2. Célok Stressz helyzetek és kockázati tényezők felismerése, konfliktuskezelési ismeretek elsajátítása. Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése Egészséget megőrző szokások kialakítása. Az életminőség kialakításával segíteni a jövő tervezését Tudatosítani a pozitív jövőkép fontosságát. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Az érték tudatosítása A helyes szokásokat kialakító rögzítő magatartás Felismertetni az érzelmek és a viselkedés kapcsolatát Felelős döntéshozatal Belső harmónia kialakítása. Egészséges kockázatvállaló magatartás kialakítása 4. Követelmények Tudja megfogalmazni mi az egészség Ismerje fel értékeit Alakítson ki egészségmegőrző szokásokat, viselkedési módokat Ismerje fel a stressz helyzeteket és a kockázati tényezőket Tanulja meg a feszültségkezelés helyes módozatait Képes legyen megfogalmazni rövid és hosszú távú céljait 21

22 5. Tartalom (8 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek hét Óraszám Az egészség értéke életünkben Mi bánt engem? Válságos helyzetek Az egészség, mint érték Az egészség fogalmának meghatározása, értelmezése Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők Feszültség oldása relaxálási módok Stressz helyzetek, kezelésük Kellemetlen érzéseink feszültségeink eredete Problémás helyzetek megoldása, lelki egészségvédelem Érték tudatosítása, Egészséget megőrző szokások kialakítása, Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése. Stressz oldási technikák megtanulása. Stressz helyzetek és kockázati tényezők felismerése. Konfliktuskezelési ismeretek és veszteségkezelés módjainak megismertetése. Felelősségteljes döntéshozatal Ráhangolódás: játék, beszélgetés: Kinek mire jut ideje? Egyéni gyűjtőmunka, oktatófilm a napirendről, ötletroham, csoportosítás, táblai munka. Levezetés feszültségoldó játék Eszköz: Írólap, toll, színes ceruza, filctoll, DVD, projektorr, kivetítő, Színes kréta Ráhangolódás: játék Felolvasás: Petőfi S: A világ és én c. verse, megbeszélés, rajzolás. Páros munka: probléma megoldás: Nyisd ki az öklöd! Nehéz beszédtémák: ötletbörze. Kellemetlen érzés, feszültség (gondolat térkép). Feszültségünk eredete: feladatlap.* Eszköz: Petőfi vers, rajzlap, színes, kavicsok, FELADATLAP (5)

23 Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám Hogyan élhetek egészségesen? Az egészség fizikai, lelki, szociális összetevői Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek Heti étrendkészítés Munka pihenés szórakozás helyes aránya Egészséget megőrző szokások kialakítása. Önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése. Érték tudatosítása. Helyes szokásokat kialakító, követő és rögzítő magatartás elsajátítása. Ráhangolódás: játék fonalgombolyaggal. Csoportmunka, szólások közmondások, egyéni munka: álmodozás Jól érzem magam Montázskészítés: -Mozgás és egészség -Táplálkozási szokások Egyéni munka: kérdőív kitöltés megbeszélés Eszköz: karton, színes, ragasztó, zöldségek gyümölcsök képei, ragasztós tömb, fonál, FELADATLAP (6),

24 Életrend, életritmus Az én életösvényem Szükségletek, érzelmek és döntések Értéksorrend Tévedéseink következményei Érzelmeink hatása döntéseinkre A jólét meghatározása A célkitűzés fontossága Rövid és hosszú távú célok meghatározása Életösvény tervezés Egészséget megőrző szokások kialakítása. Irányított figyelem és jó kommunikációs készség elsajátítása. Ismerje fel az érzelmek és a viselkedés kapcsolatát, alkalmazkodjon a környezet adta lehetőségekhez. Belső harmóniára törekvés Jövő tervezésének segítése. Tudatosítani a pozitív jövőkép fontosságát. Megismertetni az alkotó életforma fogalmával. Ráhangolódás labda körbedobása, kedvelt tevékenységek sorolása. Csoportmunka: óralapra rögzített érzelmi és tevékenységskála elkészítése. Egyéni példa felidézése az osztályban. Ötletbörze: Döntéseink hatása egészségi állapotunkra, pályánkra, társaságunkra Példák gyűjtése: tévedéseink következményeire. Eszköz: Labda, óralap, kartonpapír, színes, ragasztós jegyzettömb, ragasztó, olló, vonalzó Ráhangolódás: Anekdota felolvasása, megbeszélése Egyéni munka, a jólét meghatározása, a tanuló jelenlegi állapotára kivetítve, feladatlap (7) segítségével. Frontális osztálymunka: megbeszélés. Egyéni munka, életösvényem feladatlap (8) segítségével Eszköz: Anekdota, színes, FELADATLAP (7) FELADATLAP (8)

25 FELADATLAP (5) Feszültségünk eredete Jelöld, mit gondolsz az alábbi állításokról! Igaz Hamis Nem tudom Minden változás okozhat feszültséget. A veszekedés, a menekülés a feszült helyzetből mindig káros. Vannak, akik elhitetik magukkal, hogy a kellemetlen helyzet kész katasztrófa. Az egyént ért stressz mértéke nem függ attól, hogy ki hogyan vezeti életét. Ha relaxálsz, gyorsan, könnyedén kikapcsolsz. Vannak emberek, akik sosem élnek át stressz helyzeteket. A stresszkezelésnek vannak pozitív és negatív módjai. Az emésztési zavarok, gyakori fejfájás, jele lehet az idegességnek. A segítségkérés a stressz oldás pozitív módja. Mindenki másként szabadul meg a feszültségtől 25

26 FELADATLAP (6) Kérdőív az életmódról 1. Heti hány alkalommal fogyasztasz (Írd be a mennyiségeket kipontozott helyekre!) 2. Naponta hány órát (Írd be az óraszámot az üres területre!) Húst Tejterméket Zöldséget Édességet Péksüteményt Chipszet.. nézel TV-t? Számítógépezel? Tartózkodsz a szabadban? Végzel házimunkát? 3. Húzd alá milyen gyakran: Futballozol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Biciklizel minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Olvasol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Futsz minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán Buszozol minden nap 3 naponta hetente nagyon ritkán 4. Véleményed szerint mit kellene változtatni az életviteleden?

27 FELADATLAP (7) Húzd alá a rád éppen jellemző állítást! Jólét meghatározása Testi állapot: edzett gyenge fizikumú Munka, tanulás: elégedett elégedetlen Gondolkodás: nyitott a változásokra zárkózott, merev Érzelmi állapot: feltöltött célok nélküli Társas kapcsolatok: kötődő magányos Lelki állapot: probléma mentes, harmonikus kötekedő Az élet értelmét: aktívan kereső passzív 27

28 FELADATLAP (8) Fejezd be az alábbi mondatokat! Az én életösvényem Ma a legfontosabb életcélomnak azt tartom, hogy Aminek a bekövetkeztére legjobban vágyom az az, hogy Ezt úgy segítem elő, hogy Amit magamban legjobban szeretnék megváltoztatni Amit legjobban szeretnék megtanulni Amiben a legügyesebb vagyok

29 6. Továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje az egészség fogalmát. Alakítson ki egészségvédő és megőrző szokásokat Tudjon felelősséggel dönteni saját életéről. Legyen pozitív jövőképe Tudja megfogalmazni rövid és hosszú távú céljait Céljai megvalósítása érdekében egészségen magatartást tanúsítson. 7. Értékelés A modul lezárását szóbeli értékelés követi. Értékelés területei: a tanulók tevékenységének, viselkedésének megfigyelése: Kapott információk feldolgozásának gyorsasága és pontossága Aktív részvétel a gyakorlatokban, játékokban Fegyelmezett munkavégzés Együttműködés a csoport tagjaival 8. Kapcsolódás a műveltségterületekkel Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészetek Testnevelés és sport Ember és társadalom 9. Kapcsolódás a kompetencia területekhez Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi kommunikáció 29

30 IV. MODULTERV Veszélyeztető tényezők Szakképző iskola 9. osztály 30

31 1. Alapelvek Életünk során gyakran érnek bennünket, a testi épségünket, egészségünket, életünket is veszélyeztető hatások. Megfelelő viselkedési móddal, megelőzhető, vagy csökkenthető a veszélyhelyzetek kialakulásának kockázata Túl nagy árat fizethet az, aki kíváncsiságból vagy másokat utánozva rászokik a szervezetre rendkívül káros anyagokra. Fontos a szakemberek segítségének igénybevétele 2. Célok Az egészséget károsító tényezők megismerése, a szenvedélybetegségek meghatározása Helyzetfelmérés és döntéshozatali képesség kialakítása Tömegtájékoztatás pozitív és negatív következményeinek feltárása Megismertetni a társadalmi szokások hagyományok, kultúrák szerepét Intézmények, humán szolgálatok, szakemberek megismertetése 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Az érték tudatosítása A helyes szokásokat kialakító rögzítő magatartás Felelős döntéshozatal Hogyan tudunk visszautasítani? Véleményalkotás, kritikus gondolkodás. Nemet mondás technikájának elsajátítása Biztonságos élet szokásainak kialakítása 4. Követelmények Helyes szokásokat követő magatartás Az egészséget károsító tényezők érzelmi jellegű visszautasítása Alakítson ki egészségmegőrző szokásokat, viselkedési módokat Képes legyen határozottan nemet mondani A helyzet felmérése és a döntésre való képesség kialakítása 31

32 5. Tartalom (10 x 90 perc) Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek, eszközök hét Óraszám 21 2 Veszélyes anyagok, helyzetek és tényezők otthonunkban és környezetünkben. Szenvedélyek és szenvedélybetegségek Kémiai anyagok, vegyszerek Egészségre ártalmas, környezetet károsító mérgező anyagok Mérgek jelzése, tárolása Veszélyhelyzetek, viselkedési módok Szenvedély fajtái hasznos, káros Folyamat jellemzői Helyes szokásokat kialakító, és követő magatartás kialakítása. Veszélyhelyzetek felismerése, Gyors és felelősségteljes döntéshozatal. Érthető és tömör közlési mód megtanulása. Biztonságos élet szokásainak kialakítása A szenvedélybetegségek meghatározása, helyzetek tevékenységek áttekintése. Együttműködés a családdal. A megelőzés tudatának kialakítása Ráhangolódás: Mozgáskorlátozottak játéka. Véletlenszerű csoportalakítás. Rövid filmvetítés. Látottak feldolgozása. Drámajáték, Frontális osztálymunka Különböző tevékenységek összekötözött újjakkal. Egészségre ártalmas háztartási vegyszerek összegyűjtése, mérgek jelzésének tárolásának megbeszélése, elsősegély láda tartalmának bemutatása. Közérdekű telefonszámok leírása Eszköz: Laptop, projektorr, DVD, elsősegély láda, kötszer írólap, kártya Ragasztó-szalag Véletlenszerű csoportalkotás szóforgó segítségével szenvedélyek gyűjtése, egyéni majd csoportmunka, csoportosítás, frontális munka. Személyes tapasztalat, személyes hozam. Eszköz: Írólap Csomagoló papír, filctoll

33 Témakör Tananyag Fejlesztési cél Módszerek eszközök Dohányzás, alkohol, haverok buli Kísértésnek kitéve Döntéshozás technikája Dohányzás, alkohol, társadalmi hatások Hatása a szervezetre, passzív dohányosok Hatása a magzatra Csoportnyomás Leszokás lehetőségei A helyzetfelmérésre és a döntésre való képesség kialakítása. Egészséges kockázatvállaló magatartás kialakítása A tanulók ismerjék meg, milyen egészségkárosító hatása van ezeknek a termékeknek, és milyen hatással van a környezetükre. Születési dátum szerinti csoportalakítás Eredetleírás szétosztása, ennek feldolgozása csoportmunkában, majd beszámoló formájában ismertetik a többi csoporttal a feldolgozott témát Kulcsszavakat gyűjtenek a csoportok az alkohol és a drog egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban Egy csoport elmondja mit talált, a többi csak azokat a fogalmakat, amelyek az előző csoporttól nem hangzottak el. Minden csoport egy-egy bulizós történet leírását kapja, melyet meg kell jeleníteniük, 3 percben. Jelenetek bemutatása Személyes hozam: Mindenki egy szóval fejezze ki az érzését, a hallottakkal kapcsolatban. Eszköz: Csomagoló papír, olló, filctoll, írólap Dohány és az alkohol eredetének leírása hét Óraszám 33

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: 5.0. Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március

VERZIÓSZÁM: 5.0. Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március A KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VERZIÓSZÁM: 5.0 Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március Ellenőrizte: dr. Tubak

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Program. A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13.

Pedagógiai Program. A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13. Pedagógiai Program A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13. Tartalomjegyzék 1. Működési feltételek... 4 1.1. Működés feltételrendszere... 4

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal A) NEVELÉSI PROGRAM 6 Bevezetés 6 AZ INTÉZMÉNYRŐL 8 Története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei a) Értékközvetítés elve Az iskolában

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013. SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ... 6 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ

Részletesebben