Jegyzőkönyv. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 18-án megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Besenyszög Községi Önkormányzat évi ---- költségvetésének ismertetése Tájékoztató az Önkormányzat évi pályázatairól, ---- fejlesztési elképzeléseiről Tájékoztató a Képviselő-testület állattartásról alkotott ---- rendeletéről Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ---- fiatalok támogatásáról szóló rendelet tervezetéről Lakossági kérdések, hozzászólások ----

2 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről Balogh Zoltán polgármester, Csapó Pálné, Farkas Géza, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernőné, Lovász Imre képviselők Távollévők: Palyafári János képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György jegyző Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Vezetője Jelen van még: 60 fő lakosság Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés napirendi pontjait. I. Napirendi pont tárgyalása: Besenyszög Községi Önkormányzat 2011 évi költségvetésének ismertetése Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: évben a helyi önkormányzati feladat-és hatáskörökben nincs alapvető változás, következésképpen az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében sem. A normatívákban csupán apróbb elmozdulásokat, az áttekinthetőséget kissé javító egyszerűsítéseket terveznek. Ahogyan évek óta ebben az évben is a fokozatosan növekvő önkormányzati feladatok és azok finanszírozása közötti egyre nagyobb résre, az önkormányzatok ebből fakadó nehéz pénzügyi helyzetére kell figyelemmel lennünk a gazdálkodásunkban. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételi főösszege ezer Ft. A központi költségvetés által biztosított működési források a évihez képest több, mint 7 %-kal csökkentek. Látható, hogy az állam évről-évre kedvezőtlenebb helyzetet teremt az önkormányzati gazdálkodás számára. A közoktatási alapnormatívák évtől kedvezően ún. teljesítménymutatóhoz kötöttek, mely teljesítménymutatókat elsősorban az osztályok létszáma befolyásol. Sajnálatos azonban az a tény, hogy a településünkön a gyermeklétszám évek folyamán csökken, így az iskolai 102

3 alapnormatívák is csökkennek évtől kezdődően az intézményfenntartó társulásra biztosított normatíva is csökken évben megszűnt az ún. helyi közművelődési és közgyűjteményi támogatás normatívája, amely hozzájárult a közművelődési intézmények finanszírozásához. Ugyancsak megszűnt a tömegközlekedési normatíva is. Ezek a normatívák beépítésre kerültek a településüzemeltetési normatívába. A települési önkormányzatokat együttesen továbbra is az APEH által kimutatott SZJA 40 %-a illeti meg. A helyben maradó SZJA bevétel aránya 8 %. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadók 100 %-ban, a szabálysértési bírságok pedig csak részben maradnak helyben évben. Továbbra sem szűnik meg az önkormányzatok helyi iparűzési adó bevételi lehetősége. Az intézményi működési bevételeknél a víz- és szennyvízdíjak, valamint a szemétszállítási díjak a már megemelt szinten kerültek betervezésre. Az átvett pénzeszközök között működési oldalon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai, a Szolnoki Kistérségtől átvett pénzeszközök, a TÁMOP-os pályázatok támogatásai, valamint a Tiszasülyi Önkormányzattól a közoktatási intézmények fenntartásának támogatása, míg fejlesztési oldalon az orvosi rendelő, a művelődési ház és az óvoda felújítására elnyert állami támogatások kerültek tervezésre. Az önkormányzat évi működési kiadásait az intézményi, fejlesztési és felújítási kiadások jellemzik. A kiadások főösszeg a évre ezer Ft-ban került meghatározza. A működési kiadások közül a dologi előirányzatok a évi teljesítéseket, illetve eredeti előirányzatokat figyelembe véve kerültek betervezésre. A személyi juttatások előirányzatai az előző évhez képest nem tartalmaznak bérfejlesztést, nem tartalmaznak étkezési hozzájárulásokat, és a köztisztviselők számára sem tartalmaznak ruházati költségtérítést. Fentiekből látszik, hogy a központi források évig egyre kevésbé nyújtottak fedezetet a működési kiadásokra évben az önkormányzat korábbi, racionalizálásra irányuló döntései következtében ez a folyamat visszafordult, viszont a normatívák csökkentése miatt évre már ismét nagyarányú a csökkenés mértéke. Az állami bevételek nem nyújtanak fedezetet már az önkormányzati bérek és járulékok előirányzataira sem. A fejlesztési kiadások között évben az orvosi rendelő felújítása, a művelődési ház felújításának folytatása, illetve a Vízmű és Műszaki Ellátó Szolgálat korábbi évekről áthúzódó telephely kialakításai, jármű- és gépbeszerzései szerepelnek. Előbbieken kívül a Múzeum TÁMOP-os pályázataival kapcsolatos eszközbeszerzések is megtervezésre kerültek. A benyújtott évi költségvetési tervezet az előző évihez hasonlóan nem tartalmaz forráshiányt, viszont a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak december 31-én az induló ezer Ft-ról ezer Ft-ra emelkedett az árfolyamok kedvezőtlen változásai következtében. Fentiek következtében az önkormányzat számára kedvezőtlen döntés lenne egy esetleges újabb hitelfelvétel gondolata. II. napirendi pont Tájékoztató az Önkormányzat évi pályázatairól, fejlesztési elképzeléseiről Előadó: Balogh Zoltán polgármester 103

4 Balogh Zoltán: A benyújtott és benyújtandó pályázatok jellemzője az utófinanszírozás. Hazai pályázatok már alig találhatóak. A évi költségvetés beszámolója is tartalmazta a kintlévőségek arányát, amely pályázati önerőként került felhasználásra a fejlesztéseink során. Folyamatban lévő pályázatok, elszámolás alatt: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése az Általános Iskolában és az Óvodában TÁMOP /08/2, ,- Ft, 100%-ban támogatott. Óvoda komplex akadálymentesítése, ÉAOP , ,- Ft, 71,6%-os támogatás. Fejlesztés főbb elemei: - Akadálymentes WC kialakítása - A főbejáratnál akadálymentes rámpa épül - A belső udvari parkoló átalakítása akadálymentes parkolóvá - Beltéri és homlokzati ajtók cseréje akadálymentes nyílászárókra - Belső burkolatok cseréje az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben. - Elektromos hálózat átalakítása. - Tűzjelző rendszer kiépítése - Belső falfelületek glettelése, festése. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Kialakítása Műv. Ház bővítés, UMVP IKSZT, ,- Ft, 79,7 %-os támogatás. Művelődési Ház épületének bővítése 130,96 m2 alapterülettel - 91 m2 kisterem kialakítása, - Férfi, női, mozgáskorlátozott WC kialakítása, - Öltöző kialakítása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Irodabútorok beszerzése - Fedett kerékpár és babakocsi tároló létesítése A létrejött épületben helyet kell biztosítani MNVH valamint az ÁFSZ részére, Ifjúsági közösségi programok szervezése, Lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése, Közösségi internet hozzáférés biztosítása, Helyszín biztosítása civilszervezetek részére, Könyvtári szolgáltatás biztosítása, Egészségfejlesztési programok szervezése Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (szakkörök, tehetséggondozás, verseny, témanap, témahét lebonyolítása) TÁMOP /10/1, ,- Ft, 100 % támogatás mellett, az Óvoda és az Iskola gyermekeinek bevonásával versenyek és vetélkedők, témanap és témahét szervezése (tábor), tárgyi eszközök beszerzése, napközis és tanulószobai foglalkozások és tehetséggondozás a pályázat célja. Múzeumok mindenkinek program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése (Programsorozat megvalósítása) TÁMOP /10/B pályázat keretében, ,- Ft, 100 % támogatás. Múzeumi foglalkozások megvalósítására (Múzeumi nap, múzeumi óra, yermekfoglalkozások, tábor szervezése, pedagógusok továbbképzése, egész napos családi programok, stb.) Besenyszögi orvosi rendelő bővítése és felújítása pályázat, Ft, a pályázat támogatása 90%-os. Az orvosi rendelő bővítése (fogorvos) régi épület teljes körű felújítása. Orvosi eszköz beszerzés. XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába, Ft, 100% támogatás mellett a Besenyszögi és a Tiszasülyi iskolába Interaktív táblák, számítógépek beszerzése és telepítése a pályázat célja. 104

5 Szociális földprogram 2010.év, ,-, 89%. 9 támogatott 2 db mangalica malac és malaconként 4 mázsa takarmány, 10 támogatott 25 db baromfi baromfinként 2 kg táp Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése a Szolnoki kistérségben, Ft támogatás, 100 %-ban finanszírozott. Számítógépek beszerzése a könyvtárba, Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban, ,- Ft támogatás. A pályázatban könyvtári i programok lebonyolítása kerül sor. III. napirendi pont Tájékoztató a Képviselő-testület állattartásról alkotott rendeletéről Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-én fogadta el az állattartásról szóló rendeletét, hosszas előkészület után. Az Ötv. 16. (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A rendeletalkotás szabadsága korlátozott az állattartás témakörével kapcsolatban, mivel a magasabb rendű jogszabályok által széles körben szabályozott területről van szó. A képviselő-testület szabadon dönthet arról, hogy kíván-e az adott tárgykörben rendeletet alkotni. A megyei témavizsgálat megállapította, hogy a helyi rendeletalkotás során a legtöbb probléma abból adódott, hogy a helyi önkormányzatok szabályozási autonómiájukat tágítva, szűk mozgásterükből kilépve rendelkeztek törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet által már lefedett kérdésekről. A helyi jogalkotás az állattartás vonatkozásában tulajdonképpen 1/ az állattartási övezetek létrehozására 2/ az állatok darabszámának meghatározására 3/ az állattartó épületektől mért védőtávolságok szabályozására terjedhet ki. Az állattartásra, ezen belül az állatok számára és fajtájára vonatkozó korlátozások egyik fajtájaként helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolások alapján kerülnek szabályozásra a lakóingatlanon tartható állatok fajtája és száma. Az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdésére hivatkozva az állattartó épületek, trágyatárolók lakó és pihenő épülettől, ásott, fúrott kúttól mért távolságának, azaz a védőtávolságokkal kapcsolatos előírásoknak a szabályozására van lehetőség. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai szerint, egy ingatlanon egy időben legfeljebb 2 db eb és 3 db macska tartható, illetve szaporulatuk 3 hónapos korig. Egyéb kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései az irányadók, melyek megismétlése jogszabálysértő. Kérjük az ezzel kapcsolatos vélemények megküldését a Képviselő-testület részére, illetve a honlapon található Fórumon a hozzászólások figyelembevételével, módosításra kerülhet a rendelet. Alkotmánybíróság III.30.-án hozott határozatában kimondta, hogy nem lehet különbséget tenni új és régi állattartó között, a régi állattartónak is alkalmazkodnia kell az új rendelethez, amelyre azonban a rendeletalkotónak megfelelő időtartamot kell biztosítania. A rendelet hatálybalépésének időpontja január 01. Boros Ignácné: Az övezetek és utcák besorolása megtévesztő a lakosság számára. 105

6 Lakosság részéről: Nem értek egyet a rendelet megalkotásával. A saját termékeink előállításáról mondjunk le? Szabó Józsefné: Korábban a Kossuth utcában a családok állattartásból éltek, ma már alig fordul elő családoknál az állattartás. Övezeteket hozunk létre, darabszámot határozunk meg! Miért? Besenyszög falusias település, nem egy üdülőövezet! Mészáros Tamás: Az Alkotmánybíróság döntését minősítette a taps. A családok öngondoskodását zárja ki. Teljesen ellentétes az életszerűséggel, hogy bizonyos utcákban 1-2 jószág tartását tiltják. Munkácsi György: A központi részen, önkormányzat intézményei közelében, pl. iskola, óvoda, hivatal. Az Alkotmánybíróság kimondja, hogy joga van mindenkinek az állattartáshoz, de joga van a szomszédnak nem állattartásra! Balogh Zoltán: A településen mindenhol támogatom az állattartást. De úgy gondolom, hogy a rendelettel rendet szeretnénk a településen. A jegyző úr ez alapján tud eljárást indítani a nem megfelelően tartott jószágok tulajdonosaival szemben. Varga Gyula: Állategészségügy és ÁNTSZ felügyelet mellett miért nem lehet állatot tartani? Hány állattenyésztő véleményét kérték ki a rendelet elfogadása előtt? Balogh Zoltán: Fórumon biztosítottunk hozzászólást, és a rendelet hatálybalépése is Varga Gyula: Más településen 5-8 év kifutást hagytak az állattartóknak. Biztosította az önkormányzat a kedvezményes telkeket. Rendszeres felügyelet alatt állnak a termelők. Nincs bűz! Miért jelentgetnek? A beruházással mi lesz? Ki fizeti meg? Szabó Józsefné: Multikat kell kiszolgálni? Miért nem lehet saját élelmiszert előállítani? Balogh Zoltán: Van olyan állattartó, sertés tartó akinek a szabályok nem jelentenek semmit. Helyi szabályozásra van szükség! Kiss Ernőné: Összességében nem ez található a rendeletben. Úgy lett volna az igazi, hogy a lakosság korábban kap tájékoztatást. Véleményeket meghallgatjuk, amennyiben szükséges módosíthatjuk a rendeletet. Nem az a cél, hogy ne tartsunk a településen állatot! Tolerancia mi az a határ, amíg tűrni tudjuk ezeket az állattartókat, akik élhetetlen körülmények mellett tartanak állatot. Szankcionálás lehetőségét pedig a rendelet elfogadásából adódik. Dr.Elbakour Afif : A rendelettel kapcsolatosan azt tudom én is mondani, nem az a cél, hogy ne tartsunk állatott. Változik az élet, változnak az emberek. A rendelet értelmezését, véleményezését kérjük a lakosságtól, akár ilyen fórumon is, hogy megfelel e saját önfenntartásra. Varga úr javaslata: az új állattartó telep megfinanszírozása az önkormányzat részéről anyagilag nem finanszírozható. Az önkormányzat nem tud ilyen költségeket felvállalni. Kérésem a lakosság felé: fórumon kérünk javaslatokat a lakosoktól díszpolgári cím, vagy Besenyszög községéért díj adományozására. Olyan személyek jelölését kérjük akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedő példát mutattak. 106

7 Gilszki Antalné: Az a tapasztalatom, hogy a mai fiatalokat nem érdekli a föld megművelése. Energiatakarékosságról beszélünk, és hétvégén folyamatosan fűnyírók, fűkaszák működését lehet hallani. Azonban vannak olyan területek, ahol semmit nem tesznek pl. a parlagfű ellen. Közmunkásokkal vágassuk ezeket a területeket! Balogh Zoltán: A szociális törvény módosítása lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy aki segélyt, ellátást kap az önkormányzattól kötelezhető a környezete rendben tartására. IV. napirendi pont Tájékoztató a Képviselő-testülete fiatalok támogatásáról szóló rendelet tervezetéről Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Az elmúlt 10 év számadatai megmutatják a lakosságszám folyamatos csökkenését. Így az önkormányzat a besenyszögi fiatal szülők gyermekvállalása, a jövő besenyszögi gyermekei érdekében, a besenyszögi fiatalok Besenyszögön maradásának eléréséért, Besenyszög lakosságszámának növekedéséért létrehozza a Besenyszög Gyarapodásáért Pénzügyi Alap -ot. A pénzügyi alapot az önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséből befolyt összeg fogja képezni. A telkeket csak fiatal házaspároknak és élettársi kapcsolatot létesített pároknak lehet eladni, akik gyermeket vállalnak / gyerekkel költöznek. Az ingatlan eladásának feltétele lenne az, hogy 3 éven belül beépítésre kerülne. Amennyiben a használatbavételi engedély bemutatásra kerül, úgy a tulajdonos visszakapná a telek ár 50 %-át. Amennyiben már kisgyermekkel költözik, úgy 1 gyermek után Ft, 2 gyermek után Ft és a 3. gyermek után a befizetett telek ár teljes összege visszafizetésre kerülne. Amennyiben valaki 3 gyermeknél több gyermekkel építkezik, költözik Besenyszögre akkor is csak a telek ár összegéig jogosult visszafizetésre. Így a házat építő és 3 gyermeket vállaló besenyszögi fiatalok ingyen jutnak a telekhez. Képviselői interpelláció: a program feltételéhez elengedő a telek megvásárlását követően a ház felépítése, használatbavételi engedély bemutatása, és ezek után visszakapja a fiatal pár a telek árát. További feltétel, hogy a használatbavételi engedélytől számítva 10 év helyben lakást kell vállalnia a támogatottnak, ennek biztosítására pedig elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A Programot, az ingatlanok eladását szükséges meghirdetni a környező településeken és a Néplapban. V. napirendi pont Lakossági kérdések, hozzászólások Tarjányi István: A hulladéklerakó lezárást követően igen sok hulladékot halmoz fel még is a lakosság a környékén. Balogh Zoltán: A Magyar út kiépítésével párhuzamosan, az út mellett, árok kerül kialakításra. Remélhető, hogy így megakadályozásra kerül az illegális hulladék lerakása. Tarjányi István: A szennyvízelvezető rendszerbe a csapadékvíz bevezetésre került több helyen. Kérem ezt kivizsgálni szíveskedjenek és ennek megfelelően a felelős személyeket felelőségre kell vonni! 107

8 Boros József:: A vízelvezető árkok kialakításánál több helyen összetört a járda. Balogh Zoltán: Járdák építése, javítása az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel. Saját térkő gyártó gépsort kívánunk megvásárolni, majd az elemeket legyártva elkezdjük a településen a járdák felújítását. Balogh Zoltán a részvételt megköszönve az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző 108

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 31-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend: 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25--én 17.00 órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint).

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint). ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 26/2012. (XI. 27.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben