A BIOGÁZ ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSOK THE BIOGAS AND ITS SPECIALISED RULES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOGÁZ ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSOK THE BIOGAS AND ITS SPECIALISED RULES"

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp A BIOGÁZ ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSOK THE BIOGAS AND ITS SPECIALISED RULES FILYÓ DIÁNA 1 OLAJOS ISTVÁN 2 A szakcikk a biogázzal és annak jogi szabályozásával foglalkozik. A biogáz fogalmának bemutatása után az előállítási folyamatáról, az alkalmazási lehetőségéről és szerepéről írunk. A cikk utolsó részében a biogáz termeléssel és felhasználással kapcsolatos speciális szabályozásokat elemezzük, a hazai szabályokra fókuszálva. Kulcsszavak: biogáz, a biogáz előállítási folyamata, a biogáz alkalmazási lehetőségei, speciális jogi szabályai The main object of this article is the biogas. At first the contribution outlines the conception and the preparation process of biogas. Hereafter we present the application scope and the role of biogas in terms of a biogas power station. Last but not least we analyse the specialized rules of biogas focusing on the domestic regulation. Keywords: biogas, preparation process of biogas, application scope of biogas, specialized rules of biogas Bevezetés A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt lebontása során keletkező gázelegy, amely mintegy % metánt tartalmaz. További összetevői: 30 40% szén-dioxid, vízgőz, kis mennyiségben kénhidrogén, ezeken kívül sok egyéb komponenst is tartalmazhat (és tartalmaz is) alapanyagtól függően. A metántermelő baktériumok számára a nedves, levegőtől elzárt környezet az ideális. Ekkor a szerves anyagokat lebontják, és ennek során biogáz képződik. Természetes körülmények között is keletkezik, például az elöntött rizsföldeken, vagy a kérődző állatok, a termeszek vagy a bálnák emésztőrendszerében. A biogáz képződése három szakaszban valósul meg. Első szakaszban a szerves anyagban található fehérjék, zsírok és szénhidrátok egyszerűbb vegyületekre bomlanak le. A második szakaszban az acetogén baktériumok munkájának eredményeként ezekből az anyagokból hidrogén, szerves savak jönnek létre. A harmadik szakaszban a szerves savak metánná, szén-dioxiddá és vízzé bomlanak le. Ezek a szakaszok nem különülnek el egymástól, a biogáz üzemben egyszerre valósulnak meg, ez az oka a biogáz üzemek érzékeny biotechnológiai egyensúlyának [14]. 1 Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar 3515 Miskolc-Egyetemváros 2 Miskolci Egyetem Állam-és jogtudományi Kar Civilisztikai Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 68 Filyó Diána Olajos István 1. Biogáz előállítása Ahhoz, hogy az üzemi biogáz-termelés jövedelmező legyen, az alábbi feltételekre van szükség: megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag megléte, a beruházások helyének optimalizálása, bekerülési költség csökkentése a helyi adottságok figyelembevételével, a többlet hőenergia hasznosítása, környezetvédelmi feltételek javítása, a hulladékmegsemmisítéséből származó bevételek növelése. Mint már említettem, a biogáz képződése során a szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre bomlanak. A szerves anyagok anaerob lebontása során minden esetben képződik szén-dioxid és metán, illetve több-kevesebb egyéb komponens, alapanyagtól függően [2]. A biogáz termelő rendszerekben a nyersanyagot nagy térfogatú tárolómedencékbe gyűjtik, hogy a reaktor (erjesztő-kamra) folyamatos ellátását biztosítani tudják. A reaktor egy folyadék és gázszigetelt tartály, amelyben keverő berendezés akadályozza meg a leülepedést. Az előtároló/előkeverő tartályból rendszeres időközökben, egyenletesen elosztva szivattyúzzák be az anyagot a fermentorba. Az előkeverő/előtároló tartály esetében fokozott figyelmet kell fordítani a kellemetlen szaghatás elkerülése, ill. csökkentésére, ami például biofilterek használatával valósítható meg [3]. A fentebb említésre kerülő fermentor nem más, mint egy biogáz-reaktor. A fermentorok kialakításával szemben támasztott legfontosabb követelmények: levegő kizárása, szükséges tartózkodási idő biztosítása, kiülepedés megakadályozása (keveréssel), szabályozható fűtés. Háromféle rendszerről beszélhetünk: pszichrofil, mezofil, termofil. A fermentorban a levegő kizárásával, lassú, szakaszos vagy folyamatos keverés mellett, általában C-on valósul meg a szerves anyagok lebomlása, ezt nevezzünk mezofil rendszernek. Vannak magasabb, C hőmérséklet-tartományban üzemelő biogáz fermentorok is, ez a termofil rendszerek. A pszichrofil rendszerben fűtés nélkül keletkezik a biogáz [14]. A fermentorok fűtése a tartály falára erősített acél vagy műanyag csövek segítségével valósítható meg. A műanyag kivitelezés olcsóbb, hővezető képessége azonban rosszabb a drágább acélcsövezéshez képest. A reaktor hőmérsékletének a szabályozása hőcserélőn keresztül történik. A tárolók és a reaktorok többnyire betonból készülnek, és a jobb hőmérséklettartás érdekében földbeágyazottak.

3 A biogáz és az arra vonatkozó speciális szabályozások 69 A higiéniai szempontból aggályos anyagokat előzőleg 70 C-on előkezelik (pasztőrözik). A pasztőrözés hőmérsékletét és időtartamát a vonatkozó jogszabályok írják elő. Az előbb említett konkrét hőmérsékletet az 1774/2002 sz. EU rendelet és ennek megfelelően a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet határozza meg, mely 1 óra folyamatos időtartamú hőkezelést ír elő 12 mm-es maximális részecskenagyság mellett. Az erjedés időtartama hőmérséklettől függő: C-on nap, de C-on ennél rövidebb. Függhet még a szerves anyag mennyiségétől és minőségétől. Ha például szilárd anyag esetén a beadagolása is időközönként történik, és erre is különféle megoldások léteznek: speciális szállító csigarendszer, hidraulikus betáplálás zárt csővezetékeken keresztül, bemosóakna. Abban az esetben, ha a szilárd alapanyagok mérete erősen változó, az alapanyag aprítása szükséges. Ezzel elérjük azt, hogy a fermentorba homogén, közel azonos részecskenagyságú alapanyag kerüljön be. Ennek előnye, hogy a lebontó baktériumok nagyobb felületen képesek a szubsztrátumhoz hozzáférni, ez a gáztermelés mértékét pozitív irányban befolyásolhatja. Az ilyen berendezések kialakítása lehetővé teszi az adagolás automatikus szabályozását, melynek segítségével az üzemeltetőnek csak a nap folyamán egyszer vagy kétszer kell az előre meghatározott anyagmennyiséget a tartályba belehelyeznie, a naponta többszöri anyagbevitelt a számítógép irányítja [2]. Az előállított biogáz gáztartályban tárolható. Nagyobb mennyiségű biogáz tárolása nem gazdaságos. A biogáz tárolására a gyakorlatban négy megoldást alkalmaznak: gáztároló fóliazsák a fermentorok fölötti tetőterében van elhelyezve, gáztároló fóliazsák külön könnyű fémtoronyban vagy épületben van elhelyezve, fémmentorok légterét hermetikusan kettős fóliakupola, kettős, felfújható fóliatároló. A megtisztított, kéntelenített biogáz a földgázhoz hasonlóan többféle módon is alkalmazható. Egy m 3 biogáz (kb 60% metán tartalom) energiatartalma 0,6 l fűtőolajéval vagy 0,6 m 3 földgázéval egyenlő. A modern blokkfűtő erőművekben a biogáz elégetésével elektromos áram és hő képződik. Az elektromos áramot a villamosenergiáról szóló törvény értelmében a hálózat üzemeltetője köteles átvenni, s a törvényben meghatározott átvételi árat érte megfizetni. A keletkezett hő egy része a fermentorok fűtéséhez szükséges. Ez éves szinten a megtermelt hőmenynyiség 20 30%-a. A megmaradó hő felhasználásra kerülhet. Az erőművek felesleges hőjét hasznosíthatja a mezőgazdasági üzem istállók, lakóépületek, kertészetek, szárítók fűtésére, nyáron az állattartó telepek hűtésére. Távhő fűtő hálózaton keresztül az üzemtől távolabb fekvő épületek fűtése is megoldható. Élelmiszeripari üzemek melegvíz igényét is kielégítheti egy biogázüzem. A biogáz termelés előnyei: környezeti ártalmak csökkentése, a napenergia hasznosításának egyik leggazdaságosabb módja, alternatív földhasználat, munkahelymegőrzés és vidékfejlesztés [1].

4 70 Filyó Diána Olajos István A biogázipar elsősorban azokban az országokban fejlett, ahol a kormány hatékonyan támogatja a megújuló energiahordozók fokozott felhasználását és a környezetvédelmet, ilyen például Németország, Ausztria, Dánia és Csehország. Más európai országokban, (Anglia vagy Franciaország) alig találni mezőgazdasági biogáz üzemeket, viszont nagyon fejlett a depóniagáz (a hulladéklerakókon képződött gáz) hasznosítása és a szennyvíziszap rothasztása [2]. Magyarországon 14 helyen összesen millió m 3 hulladékból folyik depóniagáz kinyerés, ennek mennyisége évente elérheti a millió m 3 -t. Energiatartalma 1,8 2 PJ. Ennek az értéknek csak töredékét hasznosítják, 0,3 MW beépített kapacitással mintegy 2 GWh elektromos és 12 TWh hőenergiát állítanak elő. Az európai tagországok anyagi helyzetük és társadalmi akarat szerint különböző értékekkel ismerik el a költségvetésükben a biogáz-termelés előnyeit. A legmagasabb értékeket a német kormány ismeri el, hiszen fontos szerepet töltenek be az ország áramtermelésében.. Ennek két oka is van. Egyrészt a biogáz termelés majdnem teljesen folyamatos eljárás. Másrészt Németországban a megújuló energiaforrások támogatása az áramtermelésre koncentrál. Ennek megfelelően a biogáz üzemek bevételük túlnyomó részét az államilag garantált betáplálási tarifákból szerzik [3]. Jogszabályban kell meghatározni, hogy milyen mértékű biogáz termelésére van szükség. A jelenlegi átvételi ár nem fedezi az energia növénytermesztés költségét, így például korlátozottan van lehetőség a földhasználat bővítésére vagy a vidékfejlesztésre. 2. A biogáz hasznosítás lehetőségei A biogáz a víztartalom eltávolítása és gáztisztítás után energetikai célokra, például fűtésre felhasználható. A nyersanyag lehet kommunális hulladék, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági melléktermék, az ezekből termelhető gáz égéshője kb kj/m 3. Egy m 3 kommunális hulladékból m 3 biogáz. A biogáz fejlesztése után visszamaradó erjesztett trágyát biotrágyának nevezik. Mesterségesen a 19. század eleje óta állítják elő. Az első biogáz generátort Indiában helyezték üzembe, 1856-ban. Azóta világszerte sok millió működik, főleg Ázsiában. Némelyik családi méretű, de vannak nagyüzemi erőmű jellegű biogáz telepek is, amelyek egész városokat látnak el energiával. Az első biogázelőállító üzemet 1959-ben létesítették az USA-ban. A biogáz közvetlenül is felhasználható fűtésre, főzésre vagy elektromos energia termelésre, illetve járművek hajtására, robbanómotorok üzemanyagaként. A biogázgenerátorban mindenféle szerves hulladék, trágya, konyhai és élelmiszeripari hulladék, mezőgazdasági hulladék konvertálható biogázzá. A jövő energiaforrásának lényeges alapja lehet a biogáz, ami rendkívül környezetkímélő és fontos szerepet tölthet be a mezőgazdaságban a visszamaradó komposzt talajerő utánpótlásként történő hasznosítása miatt [3].

5 A biogáz és az arra vonatkozó speciális szabályozások A biogáz helye és szerepe A biogáz technológia kitűnően beilleszkedik a fenntartható fejlődés koncepciójába, ezért is kapott kiemelt szerepet az Európai Unió stratégiai célkitűzéseinek megvalósításában. A biogáz technológia egyidejűleg több fontos, az energiapolitikában megjelenő alapelv gyakorlati megvalósítását is szolgálja: a biogáz megújuló energiaforrás, környezetkímélő, csökkenti a légkörbe kerülő üvegház hatású metángáz mennyiségét, a biogáz üzemek alkalmasak a legtöbb szerves hulladék, köztük az állati eredetű anyagok feldolgozására, átalakítására és semlegesítésére egyidejű energiatermelés mellett, a szerves (hulladék) anyagok kezelését követően sok esetben jó minőségű, homogén trágya keletkezik, amely talajerő-utánpótlásra kitűnően alkalmas, a biogáz üzemekben villamos- és hőenergia állítható elő, a biogáz technológia hozzájárul a vidéki foglalkoztatásához és az életforma megőrzéséhez, a biogáz megfelelő tisztítás és előkezelés után felhasználható gépjárművek üzemanyagaként vagy betáplálható a földgáz hálózatba. A megújuló energiaforrások közül a biogáz már világszerte ismert, hazánkban még viszonylag kis szerepe van az energiaellátásban. Nem csak megújuló energiahordozók palettáját színesíti, hanem stabilizálhatja a mezőgazdaságban élők megélhetését is, az agrárgazdaságokon kívül az építőiparban és a szolgáltató szektorban is teremthet munkahelyet. Magyarország adottságai ismeretében kézenfekvőnek tűnik a biomassza/biogáz alapú energiatermelés. Hazánkban a 2003 előtti hasznosítás még nem terjedt ki a mezőgazdasági biogáz-üzemekre. Ebben az időben a biogáz termelése és hasznosítása elsősorban szennyvíztisztító telepekhez volt köthető. Ezen biogáz előállító üzemek továbbra is élnek, ezekre a földgázról szóló törvény elemzésekor még visszatérünk. A viszonylag nagymennyiségű alapanyag következtében, Magyarországon kiválóak az adottságok a mezőgazdasági biogáz termeléséhez. Az elmúlt évtizedek munkájának eredményeként hazánkban 2010 áprilisáig összesen 10 mezőgazdasági üzemben indult meg a biogáz hasznosítás: Nyírbátorban, Pálhalmán, Kenderes-Bánhalmán, Kaposváron, Klárafalván, Kecskeméten, Csengersimán, Dömsödön, Kapuváron és Kaposszekcsőn. Ezek az üzemek mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok feldolgozását és ártalmatlanítását végzik [1]. A biogáz népszerűsítését szolgálja a Magyar Biogáz Egyesület, amelynek egyik alapvető célkitűzése, hogy a biogáz-technológia által kínált energiaellátási, környezetvédelmi és talajgazdálkodási előnyök tudatosítása révén hozzájáruljon a kedvező gazdasági környezet megteremtéséhez.

6 72 Filyó Diána Olajos István 4. Biogáz-üzem létesítésének törvényi szabályozása A biogáz erőmű létesülhet gáztermelés, villamosenergia-termelés, valamint saját ellátás céljából. Napjainkban a villamosenergia-termelés a biogáz erőmű létesítésének legjellemzőbb célja. Ahhoz, hogy erőművet lehessen építeni, egyfajta engedélyezésre van szükség. Maga az engedélyezési folyamat négy önálló, de nem független eljárásban történik. Ezen eljárások közül három hatósági eljárás, míg a negyedik eljárás lefolytatása egy magánjogi jogalany hatáskörébe tartozik [11] évi LIII. Törvény a környezetvédelem általános szabályairól, mely szerint egy ipari létesítmény létesítése esetén környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély szükséges, függetlenül a tevékenység jellegétől [Lásd: 66. ; 71. b) pontja; 90. (3) bekezdés]. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény értelmében egy erőmű építéséhez az építési hatóság engedélye szükséges. Maga az engedély megkérése előtt környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása érdekében a hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet. Ez az engedély egy évig érvényes. Ezen időtartamon belül a hatóságok kötve vannak az elvi építési engedélyben általuk előírt követelményekhez (Lásd: 131. ). A megújuló energiaforrásokat biogázt, bioetanolt, biodízelt hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeit a 3/ (II. 4.) ÖM rendelet tartalmazza [11]. A rendelet 2. -ának 5. pontja határozza meg magának a biogáz-üzem a fogalmát, amely nem más, mint a biogáz vagy a depóniagáz előállítására, tárolására, felhasználására szolgáló, sajátos építményekből álló létesítmény, amely magába foglalja valamennyi, az üzemeltetést elősegítő berendezést és építményt. A rendelet az 5. -tól kezdődően foglalkozik a biogáz-üzem tűzvédelmének műszaki követelményeivel. Ezen belül az 5 7. közötti részben taglalja az általános létesítési és használati előírásokat. Mely szerint az üzemre vonatkozó előírásokat az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. A biogázt tartalmazó berendezések tűzveszélyességi osztályba sorolását a biogáz metángáz tartalma alapján kell meghatározni. A villamosenergiáról szóló törvény külön fejezetben részletezi a különböző típusú biogáz-üzemekre vonatkozó előírásokat. A 8 9 közötti részben a mezőgazdasági biogázüzem speciális létesítési és használati előírásai találhatóak. A 10. tartalmazza a depóniagázt hasznosító biogáz-üzem előírásait. Végül pedig a 11. foglalkozik a szennyvizekből kinyert biogázt hasznosító üzem speciális létesítési és használati előírásaival [11]. A biogáz-üzem működtetése innovatív jellegéből eredően eléggé költséges. Az alapüzemeltetésre adódó jelentős költségnövelő tényezők: a villamosenergia-termelő kiserőmű működtetését a VET (villamos energiáról szóló törvény) menetrendtartásához köti, kisebb üzemek esetében a menetrendadás és tartás jelentősen emelheti az üzemeltetés fix költségeit, esetleges nem várt hibák bekövetkezte, melyek a teljes üzemeltetést veszélyeztethetik.

7 A biogáz és az arra vonatkozó speciális szabályozások A biogázra vonatkozó speciális szabályozások 5.1. A földgázellátásról szóló törvényben A földgáz és a földgáznak megfelelő minőségű biogáz értékesítésére, rendszerbe történő betáplálására a földgázellátásról szóló évi XL. Törvény vonatkozik. Akkor tekintik a biogázt fogyasztói értékesítésre alkalmasnak, ha földgázzal keverve, vagy anélkül kielégíti a földgázszabványban meghatározott követelményeket (GET bekezdése) [5]. Amennyiben a biogázt termelő gazdálkodó szervezet üzletszerűen tevékenykedik, akkor a földgázbányászati tevékenységet végző vállalkozással azonos jogok illetik meg. Ebből kifolyólag a biogáz termelő az általa megtermelt biogázt kereskedelmi engedély nélkül is értékesítheti kereskedőnek, vagy közvetlenül fogyasztónak, illetve jogosult a vezetékes átszállításokhoz az együttműködő rendszeren kapacitásokat lekötni (GET bekezdése) [5]. A földgáztermelőkön belül a biogáz termelők csatlakozási kérelmét kiemelten kell kezelni (GET 70. ) [5]. A biogáz termelőre is a földgáztermelőkre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Vhr. 72. ) [6]. Felhasználónak minősül a földgáz és a biogáz termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói kapacitás lekötés tekintetében. A földgáztermelő nyilvántartott kapacitásának az adott gázévre vonatkozóan az általa a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek bejelentett legnagyobb termelési-kapacitási értékeket kell tekinteni (Vhr 73. (6) bek) [6]. 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló törvény biogázra vonatkozó rendelkezéseit a következőkben módosítja [6]: A biogáz kereskedelmi célú előkészítése során- melyhez szükséges technikai feltételeket a Kormányrendelet 68. (3) bek. alapján a biogáz-termelő biztosítja legalább az alábbi főbb paramétereket kell szabályozni. ( Földgáztermelő a szállító- vagy az elosztóvezeték átadás-átvételi pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.) A biogáz projekt technikai elemeit részletesebben is felsorolja ( és 71. ) [6]. A biogáz termelő kártérítési kötelezettségére vonatkozó előírásokat a kormányrendelet jelen -a tartalmazzák [68. (7) bekezdés] [6] A távhőszolgáltatásról szóló törvényben A távhőszolgáltatásról szóló törvény (2005. évi XVIII. Törvény) biogázra vonatkozó rendelkezései a következők: a távhőszolgáltatásról szóló törvény megfogalmazza a távhőszolgáltatás általános követelményeit, mely értelmében az élet-, az egészség- és a vagyonbiztonság, valamint a környezet és a természet védelmének érvényesülésével gazdaságosan, az

8 74 Filyó Diána Olajos István energiatakarékossághoz fűződő érdeknek és a műszaki-biztonsági előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni (2. ), a törvényben megújuló energiaforrás: a nem fosszilis megújuló energiaforrások (szél-, nap-, víz- és a geotermikus energia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok, biogázok energiája) A fenntartható bioüzemanyag termelés követelményeiről szóló kormányrendeletben A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásról szól a 343/2010. (XII. 28.) Korm. Rendelet módosításáról (167/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet), mely a biogázra az alábbi néhány rendelkezést tartalmazza: a közlekedés tekintetében a rendelet a biogáz fogalmát a következőkre pontosítja: gáznemű üzem-, tüzelő- vagy fűtőanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, és bioüzemanyagként felhasználható [8] A kötelező átvételi rendszerről szóló kormányrendeletben A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt energia kötelező átvételéről és átvételi áráról (389/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet): A villamos energiáról szóló törvény 1. (1) bekezdése értelmében a rendelet alkalmazási köre kiterjed a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia, illetve a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételének szabályaira, az Értékesítő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi áraira, továbbá ezen árak alkalmazási feltételeinek a megállapítására. Ha biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia, vagy megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai folyamatban történő felhasználása történik, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználásának aránya sem havonta, sem az adott naptári évben nem haladja meg a 70%-ot [1. (3) bekezdés] [5, 4]. Az átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárásban a biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő Értékesítő Hivatal határozata alapján a kötelező átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az erőműegység hatásfoka eléri a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket [6. (11) bekezdése ] [9]. A kötelező átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai körében, ha az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű esetében az adott napra összesített villamos energia mennyiségétől +/ 5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű esetében adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/ 20 %-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségétől, akkor az Értékesítő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kwn-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak [7. (6) bekezdése] [9] [4].

9 A biogáz és az arra vonatkozó speciális szabályozások 75 A szélerőmű és az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű a kereskedelmi üzembe kerüléstől számított 6 hónapig mentesül a szabályzási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kereskedelmi üzembe kerüléstől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz [7. (10) bekezdése] [9]. A biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés esetén az eredetigazolást is meg kell adni, ha a biogáz előállítója a közcélú földgázhálózatba táplálja be a biogázt, és az Értékesítő a betáplált biogázra vonatkozó adásvételi szerződés bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, hogy a betápláló biogáz előállítótól a kötelező átvételi rendszerben értékesített villamosenergia-mennyiség termeléséhez szükséges mennyiségű biogázt vásárolt [8. (5) bekezdése] [9]. A benyújtott kérelem elbíráláshoz a Hivatal a kérelmezőtől, a hő-, illetve a villamos energia vásárlójától, valamint a közcélú földgázhálózatba történő betáplálás esetén a biogáz előállítójától, határidő megjelölésével további adatokat, információkat kérhet [8. (8) bekezdés] [9] A bio és állati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendeletekben A biohulladék kezeléséről és komposztálás műszaki követelményeiről [23/2003. (XII. 29.) KvVM Rendelet] mellékletében felsorolt anyagok biogáz üzemben történő hasznosítása esetén a pasztőrözés kötelező. Ez azokat az üzemeket érinti, ahol szerves hulladékok kerülnek felhasználásra [10]. A biogáz termelés egyik legfontosabb alapanyaga, a szerves trágya és hígtrágya e rendelet értelmében 2. osztályú hulladéknak számít. A trágyát a jogszabály további rendelkezéseinek értelmében azonban nem kell pasztőrözés alá vetni és tisztítani, hanem a szerves trágya speciális tulajdonságai miatt (lásd a sertés hígtrágyáról a második pontban leírtakat) eredeti anyagában is hasznosítható [11]. Összefoglalás A biogáz technológia egy olyan energiatermelési módot valósít meg, amely a tápanyagokat visszajuttatja a termőföldre, miközben a társadalom számára fontos villamos- és hőenergiát termel. A XXI. század egyik legnagyobb kihívása véleményünk szerint a környezettudatos életmód fontosságának felismertetése, technikáinak elterjesztése, ezen belül is egy nagyon átgondolt energiapolitika megvalósítása. Az egyre csökkenő fosszilis energiakészlet és a rohamosan növekvő energiaigény szorításában remek megoldást kínál a megújuló energiák piacán különösen fellendülőben lévő biogáz-ágazat. Több szinten is megvalósul a biogáz termelése során a környezettudatos felhasználás kritériuma, gondoljunk csak a felhasznált alapanyagok költségkímélő és a technológia költséghatékony voltára, az üzem alacsony sajátenergia-fogyasztására vagy a biogáztermelés értékes melléktermékére [13]. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a biogáz az energiaelőállítás, a hulladékhasznosítás és a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása határterületén elhelyezkedő terület. Az emberi népesség és az általa megtermelt hulladék termelése egyre inkább szükségessé teszi a területről és a termőföldekről való gondoskodást. A terület kihívásai, és az újrahasznosítás lehetősége leginkább műszaki probléma. A jogtudomány a biogáz előállítás

10 76 Filyó Diána Olajos István során használt alapfogalmak pontosításával és a különböző területeken alkalmazandó szabályok egységesítésével segíthet a problémák kezelésében és megoldásában. Köszönetnyilvánítás A kutatás a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Irodalom [1] Petis Mihály: A biogáz termelés előnye Magyarországon a nyírbátori modell. In: letöltés dátuma: [2] Energiacentrum.com: A biogáz gyártás és hasznosítás. In: news/biogaz_gyartas_hasznositas.html, letöltés dátuma: [3] Jagaber.hu: Biogáz. In: 7&itemid=8, letöltés dátuma: [4] Magyar Energiahivatal: Biogáz betáplálása a földgáz-fogyasztói rendszerbe. In: gov.hu/gcpdocs/200903/biogaz.pdf, letöltés dátuma: [5] évi XL. törvény: a földgázellátásról [6] 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról [7] évi XVIII. törvény: a távhőszolgáltatásról szóló törvény [8] 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet: a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról [9] 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt energia kötelező átvételéről és átvételi áráról [10] 23/2003. (XII. 29.) KVVM rendelet: a biohulladék kezeléséről és komposztálás műszaki követelményeiről [11] 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet: az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól [12] Bai Attila: A biológiai elgázosítással kapcsolatos hazai szabályozórendszer kivonata. In. Bai Attila (szerk.) A biogáz. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., Budapest, pp [13] Bai Attila Lakner Zoltán: A biomassza alapú energiatermelés jelene és jövője. In: Bai Lakner Marosvölgyi Nábrándi: A biomassza felhasználása. Szaktudás Ház Kiadó, Budapest, pp [14] Krieg, Andreas: Szerves maradékanyagok kofermentációja. In. Schultz, Heinz, Eder, Barbara: Biogázgyártás. Cser Kiadó, Budapest, pp

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége Biogáz Unió Zrt. - a természettel egységben A XXI. század egyik legnagyobb kihívása véleményünk szerint a környezettudatos életmód fontosságának felismertetése,

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010.

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS BIOGÁZÜZEMEK INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. INWATECHKörnyezetvédelmi Kft. Budapest, XI. kerület, Serleg u 3. AKTÍV ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK MEGJELENÉSE MINT: - kistérségi összefogója

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Több évszádos múlt Shirley 1677-ben fedezte fel a mocsárigázt. Volta 1776-ban megállapította, hogy ez éghető anyag, Daltonnak pedig 1804-ben

Részletesebben

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS A kétpólusú mezőgazdaság lényege, hogy olyan gazdasági ösztönző és támogatási rendszert kell kialakítani,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 9. cikk (1) (2) bekezdésében említett elemeket tartalmazó,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben