DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI"

Átírás

1 Domszék elepülésrenezési ervei Jóváhyo ervny. április. DMASZÉ HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA SZABÁYZÁSI ÉS ÖVZTI TVI Jóváhyo ervny észíee : ómi Aelier íésziro. Iro: Bpes Városl köz. -mil: TelFx.:---, --- Továi inormáiók neen: We: hp:omszek.ejleszes.ino

2 Domszék Településszerkezei és Szályozási Terve és HÉSZ Domszék Településszerkezei és Szályozási Terve és HÉSZ Merenelő: észíee: Domszék közsé Önkormányz Felelős ervező: ómi Aelier íésziro Iro: Bpes Városl köz. -mil: TelFx.:---, --- Molnár Mári épíész vezeő elepüléservező TT-- Szkái ervezők: Cspó ászló okl. közlekeésmérnök ASTI B. Szee Benzur ul u.. ovás Péer okl. épíőmérnök, ÖYZTTV FT özmű iro Bpes By ászló u.. Buell Mónik okl.táj- és kerépíészmérnök TÁJAJZ Tájépíész B. Bpes Temesvár u -. Dr. Bene ívi és r őrinzy Gáor réészek GYÉI CÉG Szee ehner ér. észül:. április.

3 Domszék elepülésrenezési ervei Jóváhyo ervny. április. DMASZÉ TPÜÉSDZÉSI TVI JÓVÁHAGYTT MUAÉSZ TATAMJGYZÉ Címlp A erv készíői Trlomjeyzék DoHÉSZ - Helyi íési Szályz I. ejeze: Állános renelkezések II. ejeze: Sjáos joinézmények - Belerülee vonás - Teleklkíás III. ejeze: Állános előírások - özerüleekre vonkozó renelkezések - Mánuk, véőávolsáok - íményekre vonkozó állános előírások - eríések, Zölelüleek IV. ejeze: Beépíésre szán erüleek épíési övezeei - Flusis lkóerüleek előírási - ervárosis lkóerüleek előírási - ereskeelmi, szoláló erüleek előírási - ülönlees erüleek előírási - Üülőerüleek előírási V. ejeze: Beépíésre nem szán erüleek övezeei - özlekeési és közműerüleek előírási - Zölerüleek - rőerüleek - Mezőzsái előírási - ülönlees eépíésre nem szán erüleek előírási. sz mellékle: Belerüle szályozási és övezei erve M :. sz mellékle: ülerüle szályozási és övezei erve M :. sz mellékle: Új eépíésre szán erüleek elsorolás és szüksées véőerők F. jelű üelék: éészei lelőhelyek és réészei érekű erüleek F. jelű üelék: Műemléki és helyi véeséű épüleek észíee : ómi Aelier íésziro. Iro: Bpes Városl köz. -mil: TelFx.:---, --- Továi inormáiók neen: We: hp:omszek.ejleszes.ino

4 DMASZÉ özsé Önkormányz ÉPVISŐ TSTÜT. (IV..) önkormányzi renelee DMASZÉ közizási erüleére vonkozó HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATÁÓ és SZABÁYZÁSI TVÉŐ Domszék özsé Önkormányz épviselő-esülee Myrorszá Alpörvénye. ikk () ) és () ponján kpo elhlmzás lpján, z épíe környeze lkíásáról és véelméről szóló. évi XXVIII. örvény (ováikn: Év.). () ekezésen rözíe önkormányzi el elláás érekéen, z Év.. () () ekezéseien ollknk meelelő,. (XII..) orm. renele (ováikn: TÉ). () ekezéséen mehározo állmizási szervek, z érine szomszéos Önkormányzok és helyi érekképviselei szervek, eyesüleek evonásávl leolyo véleményezeési eljárás leolyás uán melkoj DMASZÉ ÖZSÉG TJS TÜTÉ VATZÓ HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATÁT (ováikn: DoHÉSZ) ÉS SZABÁYZÁSI TVÉT (ováikn: DoSZT). I. FJZT ÁTAÁS DZÉS A DT HATÁYA. () renele hály Domszék eljes közizási erüleére erje ki. () Az Év. és z TÉ előírási z e reneleen oll kieészíésekkel és elérésekkel eyü kell lklmzni. A DT MI ÉS AAMAZÁSU. () A DSZT ervlpji rözíik z e reneleel eyiejűle készíe, Domszék eljes közizási erüleére vonkozó szályozási és övezei erve, zon elül:. számú mellékle: M. Belerüle szályozási és övezei erve erve M :. számú mellékle: M. - ülerüle szályozási és övezei erve M :. számú mellékle: M. Új eépíésre szán erüleek elsorolás és szüksées véőerő kilkíás () A renele üelékei rlmzzák z eyé joszályok áll köelezővé e elemeke: - Az F. jelű üelék rlmzz z ismer réészei lelőhelyek és réészei érekű erüleek elsorolásá. - Az F jelű üelék rlmzz Domszék helyi vée épüleeinek elsorolásá. () A renele sk mellékleeivel és üelékeivel eyü érvényes.

5 . renele lklmzásán: ) Bruó Szinerülei muó: z összes szinerüle érékének és elek erüleének viszonyszám ) Fő reneleésű épüle: Az övezei előírásokn eneélyeze reneleéseke má olló épüle. ) Háserüle: A hósái eljárások során, z épíéshósái eljárások kivéelével, háserüle z eneélyezési eljárásn érine inlnokkl közvelenül háros épíési elkek, közerüleek és mánuk kivéelével. ) orszerű sorn-közműpóló: A környezevéelmi és vízüyi hósá áll eloo vízzáró és renszeresen üríe szennyvízároló, illeve eyei szennyvízelhelyezési kisléesímény. e) áványerv: A leonos ráláási irányokól készíe oómonázs, iiális műszki rjz, melyen elüneésre kerül erveze épímény képe, konúrvonl, reálisn ükrözi erveze épüle környezeéhez vló viszonyá. ) Mán: em kizárólosn önkormányzi, illeve állmi uljonn lévő, önálló helyrjzi számon nyilvánro - elek vy elkek és rj vy rjuk lévő épímény(ek) meközelíésé szoláló -, mely közszoláli járművek számár is hsználhó ) ylészámú állró elep: sk külerüleen elhelyezheő olyn állró elep, melyen z elhelyezheő állok számánk lsóhárá orszáos renelkezés hározz me. h) em zvró hású kézműipri evékenyséek: Minen, elephelyeneély lpján ykorolhó ipri és szoláló evékenyséekről, vlmin elephelyeneélyezés renjére vonkozó érvényen lévő renelkezések hály lá rozó, kézi erővel, eyszerű szerszámokkl vy kisépekkel, eyei eljárássl olyo elolozó-ipri ermelés, mely környezeé orlmávl, zjerhelésével, lészennyezésével, veszélyes hullék ermelésével nem zvrj. i) Melléképüle: Főreneleés kiszoláló vy kieészíő unkiójú önálló épüle, mely más épüleel leelje sk erepszin l vn összeköeésen. em önálló reneleési eysé, hnem nnk vlmely szüksées, vy kieészíő részé rlmzó épüle. Melléképülenek minősül pihenőház, járműároló, házrássl kpsolos ároló épüle, műerem és kzánház. j) Terepszin li eépíesé: A erepszin li épímény áll műszkil iényeve erüle sík veüleének és elek erüleének %-n kiejeze rány. k) Új eépíésre szán erüle: A. számú mellékleéen elsorol erüleek. l) Veyes reneleésű épüle: olyn épüle, melyen ö, elérő unkiójú reneleési eysé léesül. A SZABÁYZÁSI TV MI ÉS AAMAZÁSU. () A DSZT-en rözíe szályozási elemek: ) Terveze elerüle hár, ) íési övezeek és övezeek hár és jele, ) Szályozási vonl, ) Szályozási szélessé éréke, e) Vée ermészei és művi érékek elemeinek lehárolás, ) Beüleési köelezeséel érine erüle lehárolás, () A DSZT-en árázol más joszály áll köelezővé e elemek: ) Élővízolyás, sornák véőávolsá, ) yomvonls épímények véőávolsá

6 () A DSZT-en árázol nem köelező érvényű, jvsol elemek: ) Meszüneő jel, ) Irányó elekhár () A DSZT-n árázol jvsol és irányó elemek nem köelező érvényűek; DSZT móosíás nélkül meválozhók vonkozó állános és helyi előírások kereei közö. II. FJZT SAJÁTS JGITÉZMÉY A BTÜTB VÁS ÉS TMŐFÖD MÁS CÉÚ HASZSÍTÁSÁA HYI SZABÁYAI. () Belerülee vonni sk z Önkormányz épviselő Tesüleének hároz lpján és melévő, vy erveze közerüleek áll hárol ömönkén eyszerre lehesées. () Termőöl más élú hsznosíás eseén eyszeri ölvéelmi járuléko kell izeni. A járulék meizeése ermőöle iénye vevő erheli. A elerülee vonási eljárás meiníás elő meállpoás, elepülésrenezési szerzőés köheő z Önkormányz és ermőöle iénye vevő közö járulék összeének meelőleezésére. () A elerülee vonni erveze új eépíésre szán erüleeken elerülee vonás elő, vy zzl eyiejűle el kell véezni melévő elkek épíési elekké örénő lkíásá. () A ermőöl más élú hsznosíás ele érve vol zárkerek lkóerülei eépíésé is - mi szükséessé váló,. számú mellékleen rözíe iolóiil kív erüle léesíése ermőöle más élr iényevevő köelessée. A más élú hsznosíás eneélyezése elő iolóiil kív erülee lére kell hozni, vy lérehozásár más élú hsznosíás mevlósíójánk z Önkormányz elé köelezesée kell válllni elepülésrenezési szerzőés kereén elül. () A ermőöl más élú hsznosíásánk mevlósíásái melévő művelési ánk meelelő hsznosíás zvrlnul olyhó. ÉPÍTÉSJGI ÖVTMÉY. () A renele hály lá rozó erüleen új eépíés z lái eléelek eyiejű ennállás eseén léesíheő: ) Amennyien érini erveze közerüle szályozás, z nnk meelelő eleklkíás meörén; ) z övezei előírásokn rözíe szüksées közművesíés erüleen izosíhó, ) eépíésre szán erüleen elül elek épíési eleknek minősül. () Melévő elerüleen elüli elkek, vlmin. számú mellékleen el nem sorol eépíésre szán erüleen elüli elkek kkor is épíési eleknek számínk, h elek erülee, vy eyé méree kise z övezei előírásokn rözíe éréknél, vy közerüle szályozás mii erülesökkenés uán kiseé válik.

7 . Új eépíésre szán erüleen (lás. mellékle) ekvő elek z lái eléelek eyiejű ennállás eseén minősül z épíési szályoknk meelelően kilkíonk: ) erülee nyo, vy eyenlő, min z övezeen előír minimális eleknysá; ) szélessée nyo, min z övezeen előír minimális elekszélessé; ) közerüleről, vy mánról közvelenül meközelíheő; ) mennyien érini erveze közerüle szályozás, elek meközelíésé izosíó közerüle erveze szályozási vonl áll előír szélesíése elke érinően vérehjo, e) z övezeen szüksées közművesíés elkészül, vy szüksées közművesíés elkészíésére elek uljonos, vy épíeője, vy ejleszője z Önkormányzl elepülésrenezési szerzőés köö; ) iolóii kiviásérék szinen rás érekéen szüksées véerő elepíés. mellékleen rözíe rányoknk meelelően meörén, vy nnk elvézésére elek uljonos, vy épíeője, vy ejleszője z Önkormányz elé elepülésrenezési szerzőésen köelezesée válll. TAAÍTÁS. () Melévő elerüle eseén erveze közerüle-szályozások vérehjhók kkor is, h elek erülee, eyé méree z övezeen előír minimális mére lá sökken, illeve eleve kise z előír minimumnál. () Melévő, eépíe elkek eseéen szályozási erven erveze szályozás vérehjásához szüksées eleklkíás vérehjhó kkor is, h z szályozás uán kilkuló elek eépíesée nem elel me e renele előírásink. () H elek erülee z épíésüyi szályok szerin meoszhó, e homlokvonlánk hossz ez máskén nem eszi leheővé, lkó- és mezőzsái erüleelhsználású erüleen nyúlványos (nyeles) elek is kilkíhó. Más erüleelhsználási eyséek erüleén nyúlványos elek nem lkíhó ki. () H elek nyúlványszerű része, m-nél szélese, elek nem ekinheő nyúlványos eleknek. () A eleklkíás során kilkuló elkek mélysée homlokvonlár merőlees hossz - nem lehe kise z övezei előírásokn rözíe lekise kilkíhó elekszélessénél. ŐVÁSÁÁSI JGGA ÉITTT IGATA. A elepülésrenezési elok mevlósíás, különösen közsé sporpályájánk ejleszése érekéen Domszék özsé Önkormányz elővásárlási joo lpí z lái inlnokr: ),,,,,,,,,,,,,

8 BÜTTÉSI ÖTZTTSÉG.. () Az elérő erülehsznál eymás zvró hásánk sökkenése érekéen DSZT-en jelöl helyen eüleési köelezesé erheli z lái inlnok: ) ;,,,,, ; ;,,, () A eüleési köelezeséel érine erüleen háromszines zölelüle kilkíásáról kell onoskoni. () A eüleési köelezeséel érine erüleen elek meközelíése érekéen növényze elepíése leelje, m szélesséen szkíhó me. () A eüleési köelezesée z elrenelés joerőre emelkeéséől számío éven elül z érine uljonosoknk eljesíenie kell. III. FJZT ÁTAÁS ŐÍÁS ÖZTÜT VATZÓ DZÉS. () özerüle sk e renele és mellékleei vonkozó előírási lpján szályozhó ki, szüneheő me. () Az övezee nem sorol közerüleek reneleése különösen közlekeés izosíás, közművek elhelyezése. () A közerüleeken közáryk és épíményeke úy kell elhelyezni, hoy zok épjármű és yloos orlm ne kályozzák. özerüle kilkíás és renezése, elújíás során izosíni kell z kálymenes hsználo. () A közviláíási oszlopok és járvéelemre szoláló kályozó oszlopsor z eyes uszkszokon, z eyes közereken, közprkokn zonos kivielűeknek kell lenniük. () Az övezee nem sorol közerüleeken elhelyezheő épímények: ) közlekeési-, közmű- és erüle reneleésszerű hsználához szüksées műáryk és közáryk, ) lklmi vásárok épíményei, ) esővéő, uóuszváró, ) eleonülke, e) hírlpárusíó és viráárusíó pvilon, ) venéláó léesíményhez kpsolóó ersz, ) prk és jászóér épíményei. () A () ekezésen elsorol épímények kkor helyezheők el, h z épímény reneleése szerini külön hósái előírásoknk meelel, vlmin elhelyezkeésével, hsználáól ereő sjáos hásivl nem kályozz közerüle reneleésének meelelő hsználá.

9 () A eleonülke és szeméyűjő nem elepíheő közvelenül z épüle homlokzi l elé, ól min., m ávolsáo kell rni. () A () ekezés ) és e) ponján elsorol épímények elhelyezésének közművesíési eléele: ) eneriszolálás, ) ivóvíz szolálás, ) szennyvízelvezeés és iszíás, ) spékvíz elvezeés. () Az övezee sorol közerüleekre vonkozó eyé renelkezéseke z o öveze előírási rlmzzák. MAGÁUTA IAAÍTÁSÁA VATZÓ DZÉS. () Tömelsők elárás és új elkek kilkíás érekéen mán kilkíhó. A mán elkére nem vonkoznk elek szélesséére és minimális erüleére vonkozó övezei előírások. () Mánnk közerülehez kell slkozni. () Új mán minimális szélessée lkóerülei és keres mezőzsái övezeeken elül: ) leelje elek meközelíése eseén lelá, m, ) -nál ö elek meközelíése eseén lelá, m. () A () ekezésen el nem sorol övezeeken új mán minimális szélessée: ) leelje elek meközelíése eseén lelá, m, ) -nél ö elek meközelíése eseén lelá, m. () A, m, vy nnál szélese mán eseén lelá eyolli sor helyizosíás és léesíése köelező. () Mánon elhelyezheő épímények: ) közlekeési-, közmű- és erüle reneleésszerű hsználához szüksées műáryk és közáryk, ) esővéő, uóuszváró, ) eleonülke, VÉDŐTÁVSÁG. () A szályozási erven elünee véőávolsáo, izonsái erülee iénylő léesímények (pl. szénhiroén szállíó vezeékek) áll érine, vlmin lépékől ereően nem árázol, zonn szöveesen meolmzo, illeve eyé állános szályokn meköveel véőávolsáok szályozási erv vérehjás során iyeleme kell venni. () Az előző pon szerini véőerüleeken új ny, vy eyé, emeri rózkoásr szoláló épüle, illeve más, véőövezee iénylő léesímény épíése sk z illeékes szkhósáok és közműszolálók hozzájárulás eseén eneélyezheő.

10 () A ázvezeékek izonsái övezeén elül véezheő evékenyséekre vonkozó orszáos érvényű korláozások e kell rni. () rszáos közuk és összeköő uk, melévő és erveze nyomvonlánk külerülei szkszán z lái ávolsáokon elül új lkóunkiójú reneleési eysée elhelyezni nem sz: ) z enelyől mér - m véőerüleen elül: ) z M- uópály menén ) enelyől mér, -, m véőerüleen elül: ) z. sz. őközlekeési menén. () Dűlőuk menén véőerüle izosíás szüksées z enelyéől mér - m ávolsán, melyen elül épülee elhelyezni nem lehe. ÉPÍTMÉY VATZÓ ÁTAÁS ŐÍÁS. () y elken ö épüle is léesíheő, kivéve, hol z övezei előírások másképp renelkeznek. () Veyes reneleésű épüle minen épíési övezeen, övezeen elhelyezheő. () Veyes övezeű elek különöző övezeű részei külön-külön eépíheők, z eyes övezei előírásoknk meelelően. Az eyes elekrészek épíési leheőséei nem vonhók össze. () Melléképüleek minenhol elhelyezheők, hol z övezei előírások másképp nem renelkeznek z lái korláozássl: ) melléképüle sk önálló reneleési eysé léesíésével eyiejűle, vy z köveően léesíheő. ) melléképüle eépíe lperülee nem hlhj me meenee eépíési mérék %-á. ) melléképüle meenee lenyo épíménymssá meeyezik z o övezeen előír lenyo épíménymssál, ) melléképüle lpos eővel vy mseő kilkíás eseén kiszolál reneleés rlmzó épüle eőhéjlásávl zonos nyl eheő. () Terepszin li épímény léesíeni sk n z eseen lehesées, h izosío, hoy z ereei erepől erveze erepszin li épímény leelje, m-rel emelkeik ki. () Mseő leelje okos hjlásszöel léesíheő. () H elek jelenlei, vy z szályozás köveően kilkuló állpoán eépíése nem elel me z épíési öveze eépíési mój szerin mehározo épíési helynek, min melévő állpo merhó. A melévő épüle ővíése sk e renele előírásink meelelően mehározo épíési helyen elül lehesées. () Állrási épülee és ráyároló lkóépüleől lelá m ávolsán sz épíeni. Állrási épüle kiuójá, mennyien szomszéos elekháron épül, zár lll kell körülvenni.

11 A ÍTÉS. () A, m-nél kise szályozási szélesséű közerüleek kereszezőéseinél elek srokponjáól számío,-, m-en elül ömör keríés nem épíheő, sűrű növényze nem elepíheő kiláás izosíás érekéen. () Üve vy műny keríéskén nem lklmzhó, kivéve zjvéő lk. () Az Flusis lkó-, és eres mezőzsái erüleelhsználású övezeeken közerüleel háros elekháron elkenkén ey, elszíni épkosiehjó léesíheő. ől elérni sk ö különöző közerüle áll hárol elek eseéen lehe, e elszíni épkosiehjók szám ekkor sem lehe keőnél ö és szélesséük összee nem hlhj me, m- és eljes elekszélessé %-á. ZÖDFÜT. () Az épíési övezeen és övezeen előír minimális zölelüle mérékée eszámíhó : ) műny yeprásos ljoríás %-os éréken, ) eon-yephézos ljoríás %-os éréken, ) vízelüle %-os éréken. () Az () ekezésen elsorol elüleek nem számíhók e öszines növényze elemekén.

12 IV. FJZT A BÉPÍTÉS SZÁT TÜT BÜI ÉPÍTÉSI ÖVZT BÉPÍTÉSI ŐÍÁSAI BÉPÍTÉS SZÁT TÜT ÉPÍTÉSI ÖVZTI. () A lusis lkóerüle épíési övezeei: ) - llháron álló eépíésű, nyelkes lusis lkóerüle ) - llháron álló eépíésű lusis lkóerüle ) - llháronálló eépíésű, új lusis lkóerüle ) F-In Flusis lkóerüleen elüli Inézményi erüle () A kervárosis lkóerüle épíési övezeei: ) ke- Szon álló eépíésű kervárosis lkóerüle () A zsái erüle épíési övezeei: ) Gksz- Alsony inenziású kereskeelmi-szoláló zsái erüle ) Gksz- Inenzív kereskeelmi-szoláló zsái erüle () A különlees erüle épíési övezeei: ) -Sp Sporélú különlees erüleek ) - özmű épímények különlees erülee ) - ézműipri különlees erüleek () A Hévéiházs üülőerüle épíési övezee: ) Üh- Álkuló hévéiházs üülőerüle FAUSIAS AÓTÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. () A lusis lkóerüle leelje, m-es épíménymssáú lkóépüleek, mezőés z erőzsái épímények, ováá helyi lkossáo szoláló, nem zvró hású kereskeelmi, szoláló és kézműipri épímények elhelyezésére szolál. () A lusis lkóerülei épíési övezeek erüleén őreneleésű épülekén elhelyezheő: ) leelje lkásos lkóépüle, ) mezőzsái (üzemi) épímény, ) helyi lkossá elláásá szoláló kereskeelmi, szoláló, venéláó épüle, ) szálláshely szoláló épüle, e) helyi izási, eyházi, okási, eészséüyi, szoiális épüle, ) erüle reneleésszerű hsználá nem zvró hású kézműipri épüle, ) sporépímény. () A lusis lkóerülei épíési övezeek erüleén nem helyezheő el: ) üzemnyölő ), m-nél ms önálló nennró-szerkeze, () A lusis lkóerüleen ey elken mx. reneleési eysé helyezheő el.

13 () A lusis lkóerüleek épíési övezeeien z új eépíés közművesíési eléele: ) villmos eneri szolálás, ) ivóvíz elláás, ) szennyvízelvezeés és iszíás, vy közműpóló. () A lusis lkóerüleen ) eépíési mó: ollháron álló ) Az előker méree, m ) A hásóker méree min. m ) Az épíési övezeen z ollker lekise méréke, m. FAUSIAS AÓTÜT ÖVZTÉT TÉŐ ŐÍÁSAI. () A Flusis lkóerüleek épíési övezeeinek eépíési prméerei: Az épíési öveze jele elek meenee lekise kilkíhó lenyo lekise erülee szélessée eépíési méréke erepszin li eépíési méréke zölelülei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % % % m m - -, - -, - -, -In, TVÁSIAS AÓTÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. () A kervárosis lkóerüle elsősorn lz eépíésű, összeüő ny keres, ö önálló reneleési eysée má olló,, m-es épíménymssáo me nem hló lkóépüleek elhelyezésére szolál. () A kervárosis lkóerülei épíési övezeek erüleén őreneleésű épülekén elhelyezheő: ) leelje lkásos lkóépüle, ) helyi lkossá elláásá szoláló kereskeelmi, szoláló, venéláó épüle, ) eyházi, okási, eészséüyi, szoiális épüle, ) erüle reneleésszerű hsználá nem zvró hású kézműipri épüle. () A kervárosis lkóerüleen őreneleésű épülekén kivéelesen elhelyezheő: ) erüle reneleésszerű hsználá nem zvró hású eyé zsái épímény,

14 ) helyi lkossá közizonsáá szoláló épímény, ) sporélú épímény. () A kervárosis lkóerülei épíési övezeek erüleén nem helyezheő el: ) üzemnyölő ), m-nél ms önálló nennró-szerkeze, () ervárosis lkóerüleen ekvő elken nnyi őreneleésű épüle helyezheő el, hányszoros elek méree z övezeen előír minimális elekmérenek. () A kervárosis lkóerüleek épíési övezeeien z új eépíés közművesíési eléele: ) villmos eneriszolálás, ) ivóvíz szolálás, ) szennyvízelvezeés és iszíás. TVÁSIAS AÓTÜT ÖVZTÉ ŐÍÁSAI. () A ervárosis lkóerüleek épíési övezeeinek eépíési prméerei: Az épíési öveze jele elek meenee lekise kilkíhó lenyo lekise erülee szélessée eépíési méréke erepszin li eépíési méréke zölelülei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % % % m m k- -, SDMI, SZGÁTATÓ TÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. () A kereskeelmi, szoláló erüle elsősorn nem jelenős zvró hású zsái evékenyséi élú épüleek elhelyezésére szolál. () A Gzsái erüle épíési övezeeinek erüleén h z övezei előírások máskén nem renelkeznek elhelyezheő: ) minenj, nem jelenős zvró hású zsái evékenyséi élú épüle, ) zsái evékenyséi élú épüleen elül uljonos, hsználó és személyze számár szoláló lkások, ) izási, eyé iroépüle, ) mező- és erőzsái ermelés (üzemi) léesíményei e) prkolóház, üzemnyölő, ) sporélú épímény.

15 () A kereskeelmi, szoláló erüleen kivéelesen elhelyezheő: ) okási, eészséüyi, szoiális épüle, ) eyé közösséi szórkozó épüle. () Az épíési övezeeken szonálló eépíési mól helyezheők el épüleek. () A zsái erüle épíési övezeein új eépíés közművesíési eléele: ) villmos eneriszolálás, ) ivóvíz elláás, ) szennyvízelvezeés és iszíás, vy közműpóló. GSZ- JŰ AACSY ITZITÁSÚ SDMI, SZGÁTATÓ TÜT. () A uljonos, hsználó és személyze számár szoláló lkások összes szinerülee elkenkén nem hlhj me z összes épíheő szinerüle -á%. () A Gksz- épíési övezeen: ) z előker méree, m, ) z ollker méree m, ) hásóker méree, m. GSZ- JŰ ITZÍV SDMI, SZGÁTATÓ TÜT. () Az övezeen lkóunkió nem helyezheő el. () A Gksz- épíési övezeen: ) z előker méree, m, ) z ollker méree m, ) hásóker méree, m.. () A ereskeelmi-szoláló erüleek épíési övezeeinek eépíési prméerei: Az épíési öveze jele lekise kilkíhó erüle e szélessée elek meenee eépíés i méréke lenyo ruó szinerül ei muój erepszin li eépíési méréke lekise zölelü lei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % m m % % m m Gksz-,,, Gksz-,,,

16 ÜÖGS TÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. () Az övezeeken szonálló eépíési mól helyezheők el épímények. () A ülönlees erüle épíési övezeein új eépíés közművesíési eléele: ) eneriszolálás, ) ivóvíz szolálás, ) szennyvízelvezeés és iszíás, () A erüleen ) z előker méree, m, ) z ollker méree meenee lenyo épíménymssá ele, ) hásóker méree, m. -SP SPTCÉÚ ÜÖGS TÜT. () A Sporélú ülönlees erüle elsősorn lz eépíésű, összeüő ny zölelüleel ol, ö önálló reneleési eysée má olló, sporélú és eyé rekreáiós épímények elhelyezésére szolál. () A -Sp épíési öveze erüleén őreneleésű épülekén elhelyezheő: ) sporélú és eyé rekreáiós épímény, ) eyházi, okási, eészséüyi, szoiális épüle, ) spor- és rekreáiós élú épíményen elül uljonos, hsználó és személyze számár szoláló lkások, leelje ruó szinerüle %-á me nem hló méréken, ) spor- és rekreáiós élú épímény elláásá szoláló kereskeelmi, szoláló, venéláó épüle, melynek összerülee nem hlhj me z épíheő ruó szinerüle %-á. () A -Sp jelű épíési öveze eépíési prméerei: Az épíési öveze jele lekise kilkíhó erüle e szélessée elek meenee eépíés i méréke lenyo ruó szinerül ei muój erepszin li eépíési méréke lekise zölelü lei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % m m % % m m -Sp,,,

17 - ÖZMŰ ÉPÍTMÉY ÜÖGS TÜT. () A özműépímények ülönlees erülee közművek műköeéséhez szüksées épüleek, épímények elhelyezésére szolál. () A - épíési öveze erüleén őreneleésű épülekén elhelyezheő: ) közmű épímény, () A - jelű épíési öveze eépíési prméerei: Az épíési öveze jele lekise kilkíhó erüle e elek meenee eépíés i méréke lenyo ruó szinerül ei muój erepszin li eépíési méréke lekise zölelü lei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % m m % % m m -, -, - ÉZMŰIPAI ÜÖGS TÜT. () A ézműipri ülönlees erüle elsősorn lz eépíésű, ö önálló reneleési eysée má olló kézműipri evékenyséek és mezőzsái elolozás épíményeinek elhelyezésére szolál. () A - épíési öveze erüleén őreneleésű épülekén elhelyezheő: ) kézműipri léesímény, ) mezőzsái ermékek árolásánk, elolozásánk épíményei, ) uljonos, hsználó és személyze számár szoláló lkások, leelje ruó szinerüle %-á me nem hló méréken, ) erüle elláásá szoláló kereskeelmi, szoláló, venéláó épüle, melynek összerülee nem hlhj me z épíheő ruó szinerüle %-á. () A - jelű épíési öveze eépíési prméerei: Az épíési öveze jele lekise kilkíhó erüle e szélessée szélessée elek meenee eépíés i méréke lenyo ruó szinerül ei muój erepszin li eépíési méréke lekise zölelü lei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % m m % % m m -,,,

18 ÜDÜŐTÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. () Az üülőerüleek elsősorn lz eépíésű, összeüő ny keres, ey önálló reneleési eysée má olló,, m-es épíménymssáo me nem hló üülőépüleek elhelyezésére szolál. () Üülőerüleen elhelyezheő épüleek: ) leelje reneleési eysées üülőépüle, ) helyi uljonosok elláásá szoláló kereskeelmi, szoláló, venéláó épüle, ) eyházi, okási, eészséüyi, szoiális épüle, ) erüle reneleésszerű hsználá nem zvró hású kézműipri épüle. () Üülőerüleen renele hály lépése elő már melévő és z inlnnyílvánrásn is lkóunkiókén nyílvánro lkóépüle merhó, ővíheő, ová ejleszheő z öveze épíési hárérékeinek erásávl. () Üülőerüleen renele hály lépése elő kio épíési eneély lpján épíe lkóépülere hsználvéeli eneély kihó lkóunkió merásávl. () Üülőerüleen nem helyezheő el: ) üzemnyölő ), m-nél ms önálló nennró-szerkeze, () Üülőerüle épíési övezeeien z új eépíés közművesíési eléele: ) villmos eneriszolálás, ) ivóvíz elláás, ) szennyvízelvezeés és iszíás, vy közműpóló. ÜDÜŐTÜT ÖVZTÉ ŐÍÁSAI. () Az Üülőerüle épíési övezeének eépíési prméerei: Az épíési öveze jele elek meenee lekise kilkíhó lenyo lekise erülee szélessée eépíési méréke erepszin li eépíési méréke zölelülei méréke z épüle meenee lekise lenyo épíménymssá m m % % % m m Üh- -,

19 V. FJZT A BÉPÍTÉS M SZÁT TÜT BÜI ÖVZT BÉPÍTÉSI ŐÍÁSAI BÉPÍTÉS M SZÁT TÜT ÖVZTI. () A közlekeési erüle övezeei: ) öu- rszáos uk közlekeési erülee ) - ööpályás közlekeés erülee. A zölerüleek övezeei: ) Z- özkerek, közprkok erülee. Az erőerüleek övezeei: ) -V Véelmi reneleésű erőerüleek ) -G Gzsái reneleésű erőerüleek ) - észséüyi-szoiális, urisziki. A mezőzsái erüleek övezeei: ) M-Á Állános mezőzsái erüleek ) M-V Természevéelem l álló Mezőzsái erüleek ) M- rőelepíésre lklms Mezőzsái erüleek ) M- eres mezőzsái erüleek. A vízzálkoási erüle övezeei: ) V- Vízzálkoási erüleek. Természeközeli erüleek övezeei: ) Tk-M Mosrk. ülönlees eépíésre nem szán erüleek övezeei: ) -T Temeők ) -H Hulléklerkó erülee ÖZDÉSI ÉS ÖZMŰTÜT ÁTAÁS ÖVZTI ŐÍÁSAI. A közlekeési és közműerüle z orszáos és helyi közuk, kerékpáruk, épjármű várkozóhelyek (prkolók) járák és ylouk, minezek somóponji, vízelvezeési renszere és környezevéelmi léesíményei, közorlmú vsuk, vízi és léi közlekeés, ováá közművek és hírközlés épíményeinek elhelyezésére szolál. ÖU- - ÖZDÉSI ÖVZT ŐÍÁSAI. () A öu- jelű öveze z orszáos közuk ollj má: ) rszáos hálóz részei: - M uópály - ös számú ő

20 () Az övezeeken elhelyezheő épüleek lenyo épíménymssá, m, mximális eépíheősé %. () Az övezeek menén elhelyezkeő épüleek íszkiviláíás, épíési erüleek meviláíás nem zvrhj közlekeés részvevői. () Az övezee rozó uk mellei zölsávn közlekeés kályozó növényzee elepíeni z urkol széléől min., m ávolsár lehe. Az ezen elüli sávo z pkái, illeve urkol széléi yepesíeni kell. - - ÖTÖTTPÁYÁS ÖZDÉS TÜT. () A - jelű öveze erveze kööpályás közlekeés helyizosíásánk erüleé ollj má: () Az övezeeken épüleek nem helyezheőek el. ZÖDTÜT Z- - ÖZT, ÖZPA TÜT. () A zölerüle z állnón növényzeel ee közerüle (közker, közprk). () A erüleen elhelyezheő: ) pihenés és esezés szoláló épímény (sé, pihenőhely, ornpály, yermekjászóér s.) ) venéláó épüle ) erüle ennrásához szüksées épüle ) közmű műáry () Az öveze erüleén renele. -án mehározo evékenyséeke véezni z lái hárérékek erás melle sz: ) A eépíesé lenyo méréke: % ) A eépíési mó: szon álló ) A lenyo épíménymssá: homlokzonkén m ) A kilkíhó lekise elekerüle: m e) A lekise elekszélessé: m ) Az előker lekise mélysée: m ) Az ollker lekise szélessée minké ollhár elé: m DŐTÜT. () Az erőerüle z erő reneleése szerin: ) véelmi (vée és véő) -V ) zsái -G ) eészséüyi-szoiális, uriszik -

21 () A közlekeés, közművek, hírközlés s. részlees erveinek kilkíás során örekeni kell rr, hoy közérekől mevlósuló, önyire nyomvonls eruházások léesíése erő erüle iényevéelével ne járjon. üle, épímény erő művelési áú erüleen nem helyezheő el, kivéve reneleéshez szüksées kiszoláló épüleeke. -V - VÉDMI DTTÉSŰ DŐTÜT. () A véelmi reneleésű erőerüleen épülee elhelyezni nem lehe. () A. m - ( h) mehló erülenysáú elken z erő reneleésének meelelő épímények (erőműveléssel, erei vk elláásávl kpsolos épímények) helyezheők el, z láik erásávl: ) A eépíesé lenyo méréke:,% ) A eépíési mó: szon álló ) A lenyo épíménymssá: m ) A kilkíhó lekise elekerüle:. m e) A lekise elekszélessé: m ) Az előker lekise mélysée: m ) Az ollker lekise szélessée minké ollhár elé: m () Véelmi élú erőerüle lkínó szályozási erven kijelöl helyeken. -G - GAZDASÁGI DTTÉSŰ DŐTÜT. () Gzsái élú erő elepíeni melévő és erveze erőerüleeken úl z izási erüle mezőzsái erüleein vée mezőzsái öveze erüleei kivéelével árhol szályozási erv móosíás nélkül, elepülés hosszú ávú erőelepíési prormjánk meelelően lehesées. - GÉSZSÉGÜGYI, TATÁSI ÉS TUISZTIAI DŐTÜT. () A erüle m mehló erülenysáú elkein,%-os eépíeséű, mx, m épíménymssáú, z erő reneleésének meelelő épímények helyezheők el. MZŐGAZDASÁGI TÜT ÁTAÁS ŐÍÁSAI. () A mezőzsái erüle növényermeszés és z állenyészés, ováá z ezekkel kpsolos ermékelolozás és árolás ( ováikn eyü: mezőzsái ermelés) épíményei elhelyezése éljár szoláló erüle. () A m - el nem érő erüleű elken épímény elhelyezni nem sz.

22 () A - m erülenysáú elken - nás, yep és szánó művelési án nyilvánro kivéelével - %-os eépíeséel ey, árolás éljá szoláló zsái épüle és erepszin li épímény (pine) helyezheő el. Meenee lenyo épíménymssá:, m. () Az m - mehló erüleű elken épímény %-os eépíeséel helyezheő el. A meenee lenyo épíménymssá:, m. () A mezőzsái övezeen melévő és kilkul ölrészleek meközelíésé közerüleről vy közerülehez kpsolóó mánról kell izosíni. () A irokközpon elkének minimális erülee m. Birokközpon elkén eépíesé nem hlhj me %-o, s zölelülei eesé nem lehe kise %-nál. (TÉ elérés) () Az M-, M-Á és M- jelű övezeeken erő és szőlő elepíeni árhol lehesées. zek nyilvánrás véele, vlmin művelési á meválozás z eyé vonkozó joszályoknk meelelően örénhe. () Vlmennyi mezőzsái övezeen, kivéve z M-V jelű Vée mezőzsái övezee kilkíhó szénhiroén kiermeléshez szüksées elek és erüle (nem önálló elek), vlmin yorsorlmi épíéséhez nynyerő ányerüle, h nnk erülee nem hlj me m-. A m- mehló ányerüle léesíéséhez erülee különlees nyersnylelőhelyek övezee kell sorolni. M- - TS MZŐGAZDASÁGI TÜT ÖVZTI ŐÍÁSAI. () Az övezeen erüle reneleésének meelelő épímények helyezheők el, ollháron álló eépíéssel. () A erüleen lkóépüle nem helyezheő el, elek erüleének eépíesée %-o nem hlhj me. M-Á - ÁTAÁS MZŐGAZDASÁGI TÜT. () Az övezeen erüle reneleésének meelelő épímények helyezheők el, szon álló eépíéssel. () Birokközpono léesíeni vonkozó állános és helyi előírások szerin z övezeen árhol lehesées. () Új nyi lkóépüle épíése eseén h mé nins ny-vr kell kilkíni, Fölhivli ejeyzéssel, melye művelési áól ki kell vonni. A nyvr nem lehe kevese m -nél és nem lehe ö elek erüleének -e részénél. A ny-vr eépíesée mximum %, zzl eléellel, hoy z eész inlnr, vy irokközponr vonkozó eyües eépíesé nem hlhj me %-o. A lkóépüle épíménymssá leelje, m lehe.

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben