A HUDI20005 Bársonyos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUDI20005 Bársonyos"

Átírás

1 A HUDI20005 Bársonyos kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendeletben foglaltak alapján készült

2 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21. postacím: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy Tel: Fax: Web: Felelős tervezők Baranyai Zsolt Fábián Zsófia Vezető szakértők Fábián Zsófia (természetvédelem) Baranyai Zsolt (agrár) Közreműködő szakértők Riezing Norbert Petrányi Gergely Staudinger István Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2013 Ez a dokumentáció a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentáció nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető!

3 Tartalomjegyzék I. Natura 2000 fenntartási terv A terület azonosító adatai Név Azonosító kód Kiterjedés A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek Érintett települések Egyéb védettségi kategóriák Tervezési és egyéb előírások Veszélyeztető tényezők Kezelési feladatok meghatározása Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatok Élőhelyek kezelése Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés Fajvédelmi intézkedések Kutatás, monitorozás Mellékletek A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a tulajdonviszonyok függvényében Agrártámogatások Pályázatok Egyéb A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja Felhasznált kommunikációs eszközök A kommunikáció címzettjei Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel.. 22 II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció 1. A tervezési terület alapállapot jellemzése Környezeti adottságok Éghajlati adottságok Vízrajzi adottságok Talajtani adottságok Természeti adottságok A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok Területhasználat Művelési ág szerinti megoszlás Tulajdoni viszonyok Területhasználat és kezelés Felhasznált irodalom Térképek.. 38

4 I. Natura 2000 fenntartási terv

5 1. A terület azonosító adatai 1.1. Név Tervezési terület neve: Bársonyos jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kjktt) 1.2. Azonosító kód Tervezési terület azonosítója: HUDI Kiterjedés Tervezési terület kiterjedése: 288,8ha 1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek Jelölő élőhelyek (a *-gal jelöltek kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok) SDF adatlapon szereplő Natura 2000 jelölő élőhelyek: Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (6210) * Pannon homoki gyepek (6260) * Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) (6410) Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440) Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230) (téves besorolás, törlendő az SDF adatlapról) Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0) * Pannon cseres-tölgyesek (91M0) SDF adatlapon nem szereplő, a évi élőhely térképezés alapján megtalálható Natura 2000 jelölő élőhelyek Síksági pannon löszgyepek (6250) * Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai (6430) Jelölő fajok SDF adatlapon szereplő Natura 2000 jelölő fajok: ürge (Spermophilus citellus) a területen nem ismert populációja nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) szarvasbogár (Lucanus cervus) nagy tűzlepke (Lycaena dispar) gyászcincér (Morimus funereus) vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) a területen nem ismert populációja 5

6 SDF adatlapon nem szereplő, a évi élőhely térképezés alapján megtalálható Natura 2000 jelölő fajok: kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) 1.5. Érintett települések A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletet tartalmazza. Település Érintett terület (ha) Település területének érintettsége (%) FEJÉR MEGYE Mór 427,8 3,94 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Császár 781,85 11, Egyéb védettségi kategóriák Típus Kód Név Ökölógiai háló Ökölógiai háló Kiterjedés (ha) Védetté nyilvánító jogszabály száma MT magterület 765, évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről ÖF ökológiai folyosó 437, évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről ex lege forrás Hangkúti-ér ex lege láp Mór 1.7. Tervezési és egyéb előírások Természetvédelmi kezelési terv Nincs a területre vonatkozó jóváhagyott természetvédelmi kezelési terv Településrendezési eszközök Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2006.(VIII.30.) határozata valamint 23/2006 (IX.5.) Önkormányzati Rendelete Mór Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007 (IX.25.) rendelete Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatáról és a 41/2007 (IX.24.) határozata a Szerkezeti Tervéről 6

7 Körzeti erdőtervek és üzemtervek A 462. sz. Kisbéri Erdészeti Tervezési Körzet Második Erdőterve (érvényes január december Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek Fejér megye: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 917/2008. ügyszámú szakhatósági hozzájárulás a Mór-Pusztavám Földtulajdonosi Közösség (8060 Mór, Kiserdő u. 42.) 10 éves vadgazdálkodási üzemtervéhez (2008.) Komárom-Esztergom megye: A terület a VI/3 Bakonyalja-Komárom, illetve a V/1 Bakony-Vértes vadgazdálkodási körzetbe tartozik. Az érintett vadgazdálkodók: Etei Kossuth Vadásztársaság (Ete), Császári Gazdák Vadásztársasága (Császár), Császári FVK (Császár), Mór-Pusztavám Földtulajdonosi Közösség (Mór) érvényes: Vadgazdálkodási terv kódszáma Vadásztársaság neve Etei Kossuth Vadásztársaság (Ete) Vadgazdálkodási körzet VI/3 Bakonyalja- Komárom Császári Gazdák Vadásztársasága (Császár) V/1 Bakony-Vértes Császári FVK (Császár) V/1 Bakony-Vértes Mór-Pusztavám Földtulajdonosi Közösség (Mór) Halgazdálkodási tervek A területet érintő halgazdálkodási terv beszerzés alatt áll Vízgyűjtő-gazdálkodási terv Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 1.6 Által-ér alegység részvízgyűjtő alegység, március; Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság; Észak-Dunántúli Környezetvédelmi-és Vízügyi Igazgatóság Egyéb tervek Jogerős engedélyek 7

8 2. Veszélyeztető tényezők Kód A Veszélyeztető tényező neve kaszálás felhagyása, hiánya A intenzív szarvasmarha legeltetés Jelentősége 8 Érintett terület nagysága (%) Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást? M 10 Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440); nagy tűzlepke (Lycaena dispar) inváziós fajok, cserjésedés, élőhelycsökkenés M 10 Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); nagy tűzlepke (Lycaena dispar); vérfű hangyaboglárka A alullegeltetés M 10 Pannon homoki gyepek (6260), ürge (Spermophilus citellus); inváziós fajok, cserjésedés, ürge eltűnése A A 07 B pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya biocid termékek, hormonok, kemikáliák használata beerdősítés / fásítás idegenhonos fafajokkal B erdőfelújítás idegenhonos fajokkal B lábonálló vagy fekvő holtfa anyag eltávolítása M 20 Pannon homoki gyepek (6260); inváziós fajok, cserjésedés, ürge (Spermophilus citellus) eltűnése M 20 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); fajszámcsökkenés, és összetételváltozás M 20 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0); Pannon cseres-tölgyesek (91M0); szarvasbogár, gyászcincér, élőhelyvesztés, fajösszetétel változás, inváziós fajok terjedése M 20 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0); Pannon cseres-tölgyesek (91M0); nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), szarvasbogár (Lucanus cervus), gyászcincér (Morimus funereus), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), élőhelyvesztés, fajösszetétel változás, inváziós fajok terjedése M 20 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0);

9 C homok-és kavicskitermelés D ösvények, burkolatlan utak, bicikliutak D villany- és telefon légkábel E mezőgazdasági építmény a tájban F vadak károkozása, túltartott vadállomány F vad-és madárszaporító telepek Pannon cseres-tölgyesek (91M0); nagy hőscincér (Cerambyx cerdo); skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus); szarvasbogár (Lucanus cervus), gyászcincér (Morimus funereus), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) élőhelyvesztés L 1 Pannon homoki gyepek (6260), élőhelyvesztés, pionír fajok terjedése L 1 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); élőhelyvesztés, taposás, gázolás L 1 jelölő élőhelyre és fajra nem vonatkozik. Erdős területen nyomvonaltisztítás M 10 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); intenzív használat H 40 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0);, Pannon cseres-tölgyesek (91M0); dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) H 20 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0);, Pannon cseres-tölgyesek (91M0) intenzív vadtartás, élőhely megszűnés G kerítés, kerítésépítés M 10 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0);, Pannon cseres-tölgyesek (91M0);izoláció, állatok mozgásának 9

10 korlátozása, intenzív használat H felszíni vízszennyezés L 1 Kékperjés láprétek (6410); Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); állattartó telepek szervesanyag terhelése H talajvízszennyezés L 5 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); mezőgazdasági vegyszerezés talajvízszennyezése I 01 J K idegenhonos, inváziós fajok jelenléte belvízviszonyok megváltoztatása fajösszetétel változás, szukcesszió M 20 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous), Kékperjés láprétek (6410), nagy tűzlepke (Lycaena dispar); élőhelyátalakulás, élőhelyvesztés M 10 Kékperjés láprétek (6410); Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0); Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440); vöröshasú unka (Bombina bombina), nagy tűzlepke (Lycaena dispar) lecsapolás és vízelvezetés, vízvisszatartás itatóhelynek M 30 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (6210); Pannon homoki gyepek (6260); Kékperjés láprétek (6410); Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440); nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), rekettyefűz, galagonya kezd bejönni a gyepekre 10

11 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 3. Kezelési feladatok meghatározása 3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése Elsődleges célkitűzés a gyeptársulások megőrzése a szukcessziós folyamatok megállításával, valamint az őshonos erdők természetes fajkészletének és szerkezetének megőrzése és fejlesztése. A gyeptípusok megőrzésének előfeltétel a célállapotként meghatározott élőhelymintázat cserjevisszaszorítással történő aktív helyreállítása. A fenntartó természetvédelmi kezelés e mintázat tartós megőrzését szolgálja, lehetőség szerint fenntartható gyephasznosítással. Erdők esetében az őshonos fajokra alapuló folyamatos erdőkép melletti természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás Kezelési javaslatok A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet pontja alapján (5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg Élőhelyek kezelése Az élőhelyek kezelésére először a nem gazdálkodáshoz köthető javaslatokat adjuk meg. Ide tartoznak beruházásokat, fejlesztéseket, területrendezést, vállalkozásokat, valamint az ipari tevékenységeket és turizmust érintő, az adott területre aktuálisan vonatkozó elvek és kritikus pontok azonosítása. Ezt követően a mezőgazdasági tevékenységekhez köthető javaslatok következnek, melyeket először kezelési egységek, majd művelési ágak szerint csoportosítva adunk meg. Kezelési egységnek azt a funkcionálisan egybe tartozó csoportot hívjuk, ami igényeikben azonos, egyforma kezelést igénylő élőhelyeket foglal össze, melyek tartozhatnak külön élőhelykategóriába, és elhelyezkedésük pontszerű, egymástól távoli is lehet. A javaslatokat az 1. táblázatban összefoglaljuk, bemutatva a két csoportosítási szempont metszéspontjait. A mezőgazdaság után az erdő-, víz- és vadgazdálkodásra vonatkozóan is javaslatokat teszünk. Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: - a területen lévő homokbánya rekultivációja, felülvizsgálata javasolt, esetlegesen madárköltőhely (gyurgyalag, partifecske) kialakítása ajánlott - új épület és építmény létesítése a természetvédelmi célú bemutatás és kezelés érdekében létesítendő építményeken kívül nem javasolt. - gépjárműközlekedés csak az arra kijelölt utakon és a gazdálkodáshoz közvetlenül kapcsolódó mértékben történhet. - új légkábel és gázolaj csővezeték létesítése a területen nem javasolt - szélerőművek elhelyezése a területen nem javasolt A terület sokféle élőhelytípust foglal magába. Legnagyobb, kezelésre váró probléma a területen lévő vadaskert működése. A vadak óriási terhet jelentenek az élőhelyre, az aljnövényzet szinte teljesen megsemmisült a vadaskerten belül. A terület többi részén a legeltetés foltokban megvalósul, és a Mór felőli részen a cserjeirtás és élőhelyrekonstrukció is megkezdődött. Fontos a terület tulajdonosi vagy haszonbérlői szerkezetének felmérése és megismerése az egységes és folyamatos kezelés elősegítése érdekében. Mezőgazdaság Kezelési egységek szerint 1. móri homoki gyep 11

12 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS a. enyhe legeltetés javasolt birkával vagy marhával állategység/ha-ral b. özönfajok irtása kiemelt fontosságú a területen az élőhely fenntartása érdekében c. cserjésedés csökkentése kiemelt fontosságú a területen az élőhely fenntartása érdekében d. állattartó telepek létesítése nem javasolt e. a vadkár csökkentése miatt a vadállomány jelentős ritkítása javasolt 2. császári homoki gyep a. enyhe legeltetés javasolt marhával vagy birkával ÁE/ha-ral b. özönfajok irtása kiemelt fontosságú a területen az élőhely fenntartása érdekében c. állattartó telepek létesítése a kizárólag szegélyben javasolt d. a vadkibocsátó hely nem javasolt 3. császári kaszáló a. július 1-től való kaszálás javasolt b. 10% kaszálatlan terület meghagyásával c. a lekaszált szénát a területről 30 napon belül javasolt eltávolítani d. természetbarát kaszálási módszerek alkalmazása támogatandó 4. szántó a. a szegélybe eső szántók spontán, vagy lucernavetéses visszagyepesítése javasolt összhangban a terület célkitűzésével és rendeltetésével b. a terület légi vegyszerezése nem engedélyezendő c. a megmaradt szántókon gabona vagy pillangós növényzet termesztése javasolt d. napraforgó, repce, kukorica, zöldség, egyéb intenzív művelést igénylő növényfaj termesztése nem javasolt e. a területen szőlő telepítése nem javasolt 5. móri felhagyott löszös homok alaptalajú cserjés: a. a legelő állatlétszám növelése kívánatos lenne, egyben a legelő az egész kezelési egységre történő kiterjesztése is javasolt b. ezzel párhuzamosan vegyszeres csepegésmentes cserjeirtás javasolt c. inváziós fajok /fehér akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Ailanthus altissima), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)/ irtása javasolt d. a vadkár csökkentése miatt a vadállomány jelentős ritkítása javasolt 6. patak menti őshonos ligeterdő a. kezelésként mikrotarvágások kialakítása javasolt 0,5 ha nagyságban b. természetes felújítás magról vagy gyökér-és tuskósarjról javasolt c. a vadkár csökkentése miatt a vadállomány jelentős ritkítása javasolt 7. tölgyes a. természetes, vagy bontóvágásokkal történő felújítása javasolt b. száradék, lábon álló és fekvő holtfaanyag (10 m3/ha) meghagyása kedvező hatással lenne a tölgyesek élővilágának egyensúlyára c. a jelenlegi üzemterv alkalmazása esetén 10% hagyásfa-csoport meghagyása szükséges lenne d. a vadkár csökkentése miatt a vadállomány jelentős ritkítása javasolt 8. kivett a. inváziós fajok /fehér akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Ailanthus altissima), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), zöld juhar (Acer negundo)/ irtása javasolt 12

13 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS b. árkok kotrása nem szükségszerű, ha mégis, kotrási anyag elhelyezése az árok szélén hagyható, de csak tereprendezés mellett engedélyezhető c. égeres árkok csak egy oldalról történő karbantartása javasolt az árokpartok megóvása érdekében d. földutak aszfaltozása nem megengedhető, stabilizálásuk nem javasolt 9. vizes élőhely a. fenntartása kívánatos, mert a vöröshasú unka (Bombina bombina), és dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) kiválóan megél rajta b. a vadkár csökkentése miatt a vadállomány jelentős ritkítása javasolt c. kotort patakmeder természetes állapotba való visszaállítása szükséges lenne Művelési ág szerint: - erdőterület művelési ág: Kód Kategória Erdőterületekre vonatkozó előírások E01 adminisztráció A Natura 2000 rendeltetés átvezetése további, illetve (a jelölő fajok és élőhelyek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró területek esetében) elsődleges rendeltetésként. E05 egyéb Erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának mellőzése a teljes területen. E06 egyéb Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen. E07 egyéb Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának mellőzése a teljes területen. E09 egyéb A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe véve jelölhetők ki. E11 egyéb A fával nem, vagy gyengén fedett területek (tisztás, cserjés, nyiladék, erdei vízfolyás és tó) egyéb részlet szerinti lehatárolása. (szükség esetén az erdőrészlet megosztásával). E12 egyéb A tisztások fátlan állapotban tartása, tisztásként való további nyilvántartása. E18 fajvédelem A ritka fajhoz tartozó, odvas, böhöncös, idős vagy más okból értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az elő- és véghasználatok során. E20 fajvédelem Fokozottan védett madárfaj fészkének (madárfajtól függően) m-es sugarú körzetében fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása vagy teljes tiltása. E21 fajvédelem Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m 3 /ha, az egyes törzsek legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló vagy/és fekvő holtfa folyamatos fenntartásának biztosítása. E22 fajvédelem Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m 3 /ha, 30 cm mellmagassági átmérő feletti odvas, böhönc, fészkelő- és búvóhelynek alkalmas élő fák folyamatos fenntartásának biztosítása. E25 fajvédelem Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme érdekében). E28 állománynevelés Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámát (arányát) a lehetséges minimális szintre kell szorítani, illetve lehetőség szerint teljes mértékben el kell távolítani. 13

14 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS E29 állománynevelés A vegyes összetételű faállományokban a nevelővágásokat minden esetben az őshonos fafajok javára kell elvégezni. E31 állománynevelés A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolításai. E33 véghasználat Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás tilalma. E38 véghasználat Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány összetételét jellemző formában. E39 véghasználat A mikroélőhelyek fenntartása. E44 véghasználat Fakitermelés csak augusztus 15. és február 1. között végezhető. E47 felújítás Az erdő talajának megóvása érdekében a teljes talaj-előkészítés tiltása. E48 felújítás Mesterséges felújítás, illetve kiegészítés esetén géppel csak részleges talajelőkészítés végezhető. E51 felújítás Felújítás csak táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal történhet. E52 felújítás Őshonos fafajú faállomány csak táj- és termőhelyhonos fa- és cserjefajokkal újítható fel. E53 felújítás Őshonos fafajú faállomány csak természetesen (magról, illetve sarjról) újítható fel. E57 felújítás Az erdőfelújításban, pótlásban, állománykiegészítésben kizárólag tájhonos fafaj alkalmazható. E58 felújítás Az erdősítések során a közösségi jelentőségű élőhelynek, illetve a természetes erdőtársulásnak megfelelő természetes elegyfajok biztosítására kell törekedni. E64 felújítás Az idegenhonos és tájidegen fafajú erdők véghasználata során a tájés termőhelyhonos fafajok minden egyedének meghagyása kívánatos (az alsó- és lehetőség szerint a cserjeszintben is). E65 felújítás Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban célállományként és elegyfaként sem alkalmazható. E67 felújítás Az idegenhonos és tájidegen fafajú szabad rendelkezésű erdők és fásítások felújítása nem kívánatos, azok más művelési ágban (pl. gyep) hasznosítandók. E69 E72 - vadgazdálkodás inváziós növényfajok visszaszorítása inváziós növényfajok visszaszorítása A környező gyepterületek védelme érdekében törekedni kell az erdészeti tájidegen fafajok alkotta állományok jelenlegi területen túli terjeszkedésének megakadályozására. Az erdőszegélyekben található intenzíven terjedő lágy- és fásszárúak továbbterjedését lehetőleg mechanikus módszerekkel (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás) kell megakadályozni. Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók. Kód Kategória Vadgazdálkodási előírások VA01 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. o 1 kiegészítés: összes vadászat és vadgazdálkodási létesítmény 14

15 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - vizes élőhelyek - gyepek Kód Kategória 1 Vizes területekre vonatkozó előírások V63 egyéb Élőhely-rekonstrukció. Kód Kategória 1 Kategória 2 Gyepterületekre vonatkozó előírások GY01 GY02 GY03 GY06 GY07 GY09 GY10 GY11 GY12 GY13 GY14 GY16 GY19 GY20 GY22 GY28 GY29 GY30 korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek korlátozra javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek javasolt mg-i műveletek agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika agrotechnika használat használat használat Felülvetés nem megengedett. Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. Műtrágyázás nem megengedett. A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. Szerves trágyázás nem megengedett. Fogasolás nem megengedett. Tárcsázás nem megengedett. Hengerezés nem megengedett. Gyepszellőztetés nem megengedett. Kiszántás nem megengedett. Felázott talajon mindennemű munkavégzés tilos. A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. Legeltetéssel és szükség esetén tisztító kaszálással történő hasznosítás. Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás. A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell. Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban lehetséges. A természetes gyepekben őshonos méretes fák (30 cm törzsátmérő felett) és a vadgyümölcsök (törzsátmérő megjelölése nélkül) megőrzése kötelező. 15

16 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS GY36 GY39 GY40 GY41 GY45 GY47 GY54 GY64 GY67 GY68 GY69 GY70 a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások a legeltetéssel kapcsolatban javasolt és korlátozási előírások legeltetési sűrűség legeltetési sűrűség legeltetési sűrűség legeltetési sűrűség lelegeltetési időszak lelegeltetési időszak legeltetési mód legeltetési mód legeltethető állatok legeltethető állatok legeltethető állatok legeltethető állatok A terület túllegeltetése tilos. Legeltetési sűrűség 0,1-0,2 ÁE/ha. Legeltetési sűrűség 0,2-0,4 ÁE/ha. Legeltetési sűrűség 0,2-1,0 ÁE/ha. A legeltetés április 24. és október 31. között lehetséges. Téli legeltetés az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye alapján lehetséges. Villanypásztor használata esetén egy szakasz területe nem lehet kisebb 20-ha-nál. Kaszáló sarjúlegeltetése megengedett a kaszálás napjától számított 30 napon belül megkezdeni tilos. Legeltethető állatfaj: szarvasmarhafélék. Legeltethető állatfaj: juh. Legeltethető állatfaj: kecske. Legeltethető állatfajok: lófélék (ló, szamár). GY72 kaszálás kaszálási időpont Kaszálás június 15. után lehetséges. GY73 kaszálás kaszálási időpont Kaszálás június 30. után lehetséges. 16

17 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS GY82 kaszálás kaszálási mód A gyepet évente legfeljebb kétszer lehet kaszálni. GY83 kaszálás kaszálási mód Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. GY84 kaszálás kaszálási mód Természetkímélő kaszálási módszert kell alkalmazni: a kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. GY85 kaszálás kaszálási mód Vadriasztó lánc használata kötelező. GY87 kaszálás kaszálási mód Szénát a kaszálást követően 1 hónapon belül le kell hordani a területről. GY92 kaszálás kaszálási mód A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén min. 10 cm-es fűtarló biztosítása. GY93 kaszálás kaszálatlan terület 5-10% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként. GY99 kaszálás kaszálatlan terület A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani. GY107 kaszálás tisztító kaszálás Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása kötelező. GY110 kaszálás tisztító kaszálás A tisztító kaszálás legkorábbi időpontja: szeptember 1. GY114 kaszálás tisztító kaszálás Legelőterületen a tisztító kaszálást és szárzúzást úgy kell végezni, hogy az őshonos legelőgyomokkal terhelt területrészek 50%- nál nagyobb arányban ne sérüljenek. GY116 környezetvédelem Gyepterületen trágyaszarvas kialakítása tilos. GY117 rekonstrukció Éjszakázó helyek és ideiglenes karámok helyét a működési terület szerinti nemzetipark-igazgatósággal egyeztetni szükséges. GY118 rekonstrukció Élőhelyrekonstrukció. - szántó Kód Kategória Szántóterületekre vonatkozó előírások SZ01 betakarítás Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. SZ04 betakarítás Pillangósok esetén természetkímélő kaszálás, vadriasztó lánc használata kötelező. SZ19 növényvédelem Kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédő szerek alkalmazása engedélyezett. SZ20 növényvédelem Kártevők elleni védekezés kizárólag szelektív szerekkel lehetséges. SZ21 növényvédelem Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás tilos. SZ22 növényvédelem Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos. SZ24 növényvédelem Totális gyomirtó szerek használata nem engedélyezhető a területen. 17

18 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS SZ35 tápanyag utánpótlás Tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mértéket. SZ39 vetésváltás Kijelölt területen évelő szálas pillangós takarmánynövényeket (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke) kell termeszteni legalább 5 évig. SZ43 vetésváltás Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény telepítése tilos. SZ44 vetésváltás Fóliasátras és üvegházas termesztés tilos. SZ45 agrotechnika Öntözés tilos. SZ46 agrotechnika Melioráció tilos. SZ47 agrotechnika Meszezés tilos. SZ48 agrotechnika Drénezés tilos. SZ54 élőhely-rekonstrukció Szántó füves élőhellyé alakítása, későbbi kezelés nélküli spontán felhagyással, kivéve az inváziós növényfajok irtását. SZ55 élőhely-rekonstrukció Szántó füves élőhellyé alakítása, lucerna kultúrát követő spontán gyepesedéssel. SZ63 gyepesítés részleletes Tájidegen fűmagkeverékkel történő vetés tilos. előírásai SZ67 egyéb Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy száraz gyep kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék használata tilos, csak a termőhelyre jellemző őshonos fajok vethetők. Művelési ág/kezelési egység: móri homoki gyep császári homoki gyep Erdő Vizes élőhely Gyep Szántó E05, E06, E25 GY01, GY02, SZ1 GY03, GY06, GY07 GY09-14, GY16, GY19, GY28-30, GY36, GY39, GY45, GY47, GY54, GY67-70, GY83-85, GY107, GY110, GY114, GY E05,E06, E25 GY01, GY02, SZ1 GY03, GY06, GY07, GY09-14, GY16, GY22, GY28-30, GY36, GY40, GY45. GY47, GY54, GY67-70, GY73, GY83-85, GY87, GY92, GY93, GY99, GY107, GY110, GY114, GY

19 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS császári kaszáló E05, E06, E25 GY01, GY02, GY03, GY06, GY07, GY09-14, GY16, GY20, GY28-30, GY64, GY67-70, GY72, GY82, GY83-85, GY87, GY92, GY93, GY99, GY107, GY110, GY114, GY szántó E05, E06 összes Sz előírás móri felhagyott löszös homok alaptalajú cserjés SZ1 patak menti őshonos ligeterdő E05, E06 GY01, GY02, GY03, GY06, GY07, GY09-14, GY16, GY19, GY28-30, GY36, GY41, GY45, GY47, GY54, GY67-70, GY83-85, GY87, GY92, GY93, 99, 107, GY110, GY114, GY összes E előírás, ha üzemtervezett. Ha nem, E05, E06, E25 ha nem üzemtervezett GY19, GY36, GY45, GY47, GY54, GY67-70, GY83-85, GY87, GY92, GY93, GY99, GY107, GY110, GY114, GY tölgyes összes E előírás kivett E05, E06 vizes élőhely E05, E06 V63 1. táblázat: Kezelési egységekhez tartozó művelési ág előírások SZ1 SZ1 Vadgazdálkodás: optimális vadállomány vadfajonkénti létszáma: vaddisznó és gímszarvas állományát a vadeltartó képesség szintjén kell tartani, őzzel jelenleg gond nincs, de szinten kell tartani. A dámszarvas állományát minimum szinten kell tartani, mert jelentős a vadkár a kerten kívül is. vadgazdálkodás-vadászat o időbeni: jogszabályban rögzített megfelelő o módbeli: jogszabályban rögzített megfelelő o eszközbeli természetvédelmi korlátozás: jogszabályban rögzített megfelelő vadgazdálkodási berendezések elhelyezése: illetékes nemzeti parkkal egyeztetni szükséges vadföldek kialakítása: nem engedélyezendő 19

20 A HUDI20005 BÁRSONYOS NATURA2000 TERÜLET FENNTARTÁSI TERVE ELŐREHALADÁSI JELENTÉS vad kibocsátására és meglévő zárt téri vadtartásra vonatkozó természetvédelmi feltételek: nem engedélyezendő Vízgazdálkodás a területen található árkok fenntartó jellegű kezelését a területileg illetékes nemzeti parkkal egyeztetett módon szükséges folytatni az esetleg szükségesé váló kotrássorán kitermelésre került anyagot a Natura 2000 gyepen tárolni nem javasolt, azt az árokparton javasolt elhelyezni Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés A móri terület déli részén a területet kezelő gazda jelenleg szárzúzással, vegyszeres irtással, és legeltetéssel javítja a gyep állapotát. A bálványfa (Ailanthus altissima), fehér fehér akác (Robinia pseudoacacia) és aranyvessző (Solidago canadensis) fajok elterjedtsége miatt van erre szükség. Az így kezelt részeken látványos a gyep állapotának javulása. A területdarab északi részén (Császár község) vadaskert működik, mely, a túlszaporított vadállomány miatt jelentős fajszegényedést és az aljnövényzet teljes pusztulását okozza. A Császárhoz tartozó erdős területek nagyrészt fehér akácosok, a gyepek pedig szórványosan vannak kezelve. Ezek gyakoribb, rendszeres kaszálása javasolt. Az ex lege láp kaszálása szintén javasolt az elszaporodóban lévő Solidago és a cserjésedés miatt Fajvédelmi intézkedések A vérfű boglárka és nagy tűzlepke miatt korai kaszálás javasolt (május végéig), vagy gyenge legeltetés. Ürgének szintén a legeltetés kedvezne a császári részen. Az erdős részeken az inváziós fajok visszaszorítása szükséges. A vízfolyásokon kisebb duzzasztásokat kellene létesíteni a vöröshasú unka számára (marhalegelőkön szokott lenni). Szarvasbogár, skarlátbogár, nagy hőscincér életfeltételeit jelentősen elősegítené a hagyásfák, száradékok, holtfaanyag meghagyása. Gyászcincér, szarvasbogár miatt a kitermelt fát április végéig ki kellene hordani az erdőben lévő rönktérről (mielőtt belepetézik) Kutatás, monitorozás - EU-s ciklusonként élőhelytérkép készítése Mellékletek 3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a tulajdonviszonyok függvényében - 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről - 61/2009 (V.14) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről (MTÉT, AKG): GY54-79/2004 (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól: VA02; VA0 20

A HUDI20011 Csépi gyepek

A HUDI20011 Csépi gyepek A HUDI20011 Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őrségi

Részletesebben

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó és

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20008 Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Mogyorós-hegy (HUBF20022)

A Mogyorós-hegy (HUBF20022) A Mogyorós-hegy (HUBF20022) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Csopak 2014. Támogatási határozat azonosítója 1536230493 Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALSÓ-TISZA HULLÁMTÉR (HUKN20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési

Részletesebben

A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Nyíregyháza 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner E-misszió Természet- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Dél-İrjeg (HUKN20032)

Részletesebben

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi

Részletesebben