Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Csanádapácai Polgárok!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácai Polgárok! A napokban töltötte be id. Schneider Istvánné a 90. életévét, aminek kapcsán meglátogattuk és felköszöntöttük dr. Lipták Péter jegyzővel. Csanádapáca Község Önkormányzata nevében ajándékcsomaggal és Magyarország Miniszterelnöke nevében emléklappal kedveskedtünk neki. A család nagyon szívélyesen fogadott bennünket, hosszasan elbeszélgettünk a múltról, jelenről és jövőről. Számomra mindig megható és egyben felemelő érzés a szép korú lakosaink köszöntése. Jó érzés látni, hogy időseink életük alkonyán is célt tudnak adni életüknek, akár a kis kertjük megművelésével, akár a háztáji jószágaik tartásával. Ezúton kívánok Erzsike néninek jó egészséget és további hosszú nyugdíjas éveket. START Mintaprogram Az önkormányzat január végén adta le a területileg illetékes munkaügyi központnak a évi START Munkaprogrammal kapcsolatos elképzeléseit, amit az alábbiakban foglalok össze. Közfoglalkoztatási program megnevezése Helyi értékteremtő közfoglalkoztatás (járdalap gyártás) Belterületi önkormányzati közutak karbantartása Mezőgazdasági mintaprogram Mindösszesen: Közfoglalkoztatási program tervezett időtartalma Közfoglalkoztatási programban résztvevők tervezett létszáma Közfoglalkoztatási programhoz igényelt támogatás fő Ft fő Ft fő Ft Ft

2 2 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó Idén három programot jelöltünk meg, melyek reményeink szerint pillérei lesznek a csanádapácai értékteremtő közfoglalkoztatásnak. A mezőgazdasági mintaprogramtól 2015-ben még inkább azt várom el, hogy változatos és kiváló minőségben megtermelt zöldséget és gyümölcsöt adjon át a községi konyhára. Az önkormányzat önerőből még tovább kívánja bővíteni a sertéstartásra alkalmas ól kapacitását, újabb telephelyek létesítésével, támogatván a konyhán felmerülő húsigényt. Idén újításként egy olajprés beszerzésére tettem javaslatot, ami hidegen sajtolt napraforgóolaj gyártását teszi majd lehetővé, szintén a mezőgazdasági mintaprogram keretében. Az előállított háztartási napraforgó olaj egy része a konyhára fog kerülni, míg a többletet értékesíteni kívánjuk, lehetőség szerint a településen működő élelmiszerboltok útján. A mezőgazdasági mintaprogramot Medovarszki Mátyás fogja felügyelni, továbbá a KIS- Csanád Kft. társügyvezetőjeként beleszólása lesz a községi konyha működésébe is. Ezekkel az újításokkal meggyőződésem, hogy egy újabb fontos lépést tettünk a racionális önfenntartás irányába. Szociális ellátások Idén gyökeresen megváltoznak a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályi előírások. Erről bővebben jegyző úr fog értekezni. Oláh Kálmán polgármester Figyelem! Változások a szociális ellátások körül Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az új szabályozás szerint az önkormányzatok szabadon döntenek majd a támogatások nagyságáról és formájáról, úgy, hogy az új támogatási rendszerben senki sem marad ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő adóerő-képességgel nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. A módosítás értelmében az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. A törvény tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyek közül a legfontosabb, hogy elválasztják az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatait. A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik. A kötelező segélyek közül kikerült a törvényből a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de január 1-jét követően már csak február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás. A törvény szerint az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, szeptember 1-jétől megszűnik. A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon döntenek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. A módosítások március 1-jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a törvény február 28- ig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására. dr. Lipták Péter jegyző

3 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó 3 Változnak a pálinkafőzés szabályai január 1-től változik a magánfőzés saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés - szabályozása évtől a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik. A magánfőzőt bejelentési és fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé. Az adófizetési kötelezettség forint/fő/év. Magánfőzőként 50 liter/év párlat főzése engedélyezett. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközökkel állítja elő a párlatot. A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése január 1-jét megelőzően történt, január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII. törvény 67/A. (2) bekezdése alapján a bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A bevallási nyomtatvány beszerezhető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a portálról. A hivatal illetékes munkatársai - ügyfélfogadási időben - további felvilágosítást adnak. dr. Lipták Péter jegyző Új kukaszabályok érvényesek januártól Új szabályok érvényesek a szemétszállításra január elsejétől, a rendelet azt is szabályozza, hogy hogyan kell elhelyezni a használt kartondobozokat a kukáknál. A hulladékot elszállító közszolgáltatónak legalább két, eltérő méretű gyűjtőedényt kell felajánlania az ingatlant használók részére, akik ebből a képződő hulladék mennyisége szerint választhatnak egyebek mellett ezt tartalmazza az a kormányrendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. A januártól hatályos jogszabály előírja azt is, hogy a szolgáltatónak a vegyes hulladék mellett a háztól kell elszállítania a műanyag-, a fém- és a papírhulladékot is. A műanyag flakonokat laposan lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot pedig kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz nem helyezhető el a kukában, azt laposra hajtogatva és köte- gelve kell a közszolgáltatónak átadni. A zöldhulladékot vagy az erre rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, vagy pedig zsákban kell gyűjteni. A jövő év tehát 2016 első napjától a zsák csak lebomló anyagból készülhet. Ha a december 25-e és január 31-e között képződött fenyőfahulladék gyűjtőedényben nem helyezhető el, akkor azt hulladékgyűjtő udvarba vagy pedig a közösségi komposztálás céljára fenntartott gyűjtőhelyre kell vinni. Július 1-jétől a magánszemélyek által lakott ingatlanoknál az egyik felajánlott gyűjtőedény kuka-edény legfeljebb 80 literes lehet. Aki egyedül használ egy ingatlant, annak elegendő a legfeljebb 60 literes kuka is, feltéve, hogy a helyi önkormányzat igazolja: az illető egyedül és életvitelszerűen használja az ingatlant. dr. Lipták Péter jegyző Állatvédelem ellenőriznek idén is A cél: felhívni a figyelmet a felelős állattartásra. Az állatvédők kérik, jelentse be, ha állatkínzást tapasztal. Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület által működtetett Szikhát kutyamenhelyen jelenleg mintegy kétszáz kutyáról gondoskodnak. Az elmúlt évben különösen sok eb került a gondozásukba, sok volt az utcára, út mentén kirakott négylábú. A lakossági bejelentések alapján indult ellenőrzések során is gyakran találkoztak elhanyagolt kutyákkal, kegyetlen tartási módokkal. Emiatt is döntöttek úgy: 2015-ben hathatósabb figyelmet fordítanak a lakossági állattartási módokra, az állatvédelmi törvényben előírtak betartására. Mindezt az önkormányzattal közösen, a közterület felügyelet segítségével, az orosházi önkormányzat ugyanis hosszú évek óta támogatja az állatvédelmet, pozitív, követendő példát mutatva. Az állatvédők hangsúlyozzák: kevés anyagi ráfordítással megfelelő körülményeket lehet teremteni az állatoknak, mindez emberi hozzáállás kérdése. Csakis akkor vegyünk magunkhoz egy állatot, ha alaposan átgondoltuk, és ismerjük a vele járó felelősséget, kötelezettséget. Évekről beszélünk, kutyák esetében évről. Táplálás, megfelelő környezet, ápolás, egészség, mozgásigény, és nem utolsósorban a szeretet - aki felelősen gondolkodik, olyan állatot választ, amelynek meg tudja teremteni az optimális életfeltételeket. Az orosházi állatvédő egyesület mindezekre 2015-ben is igyekszik felhívni a figyelmet. Tervezik a hagyományos programjaikat, és az állatvédelmi előadásokat, hogy már a gyerekek is megismerjék a legfőbb tudnivalókat. Azért dolgoznak, hogy csökkenjen az otthontalan kutyák száma, és minél több állat kerüljön szerető gazdához. A törvény szerint állatkínzásnak minősül, ha gerinces

4 4 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó állatot indokolatlanul oly módon bántalmaznak, vagy olyan bánásmódot alkalmaznak velük szemben, amely alkalmas arra, hogy az állatnak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, illetve állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzik, elhagyják vagy kiteszik. Nagy Éva állatvédőr Orosházi Állatvédő Egyesület A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Szociális foglalkoztatás 2015: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Főigazgatójának döntése alapján évben Ft összegből valósulhat meg intézményünkben a szociális foglalkoztatás. Ez az összeg és az ehhez kapcsolódó munkaóra közel 40 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását teszi lehetővé november végéig január 8-án fél éves szerződést kötöttünk munkavállalóinkkal, 22 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, 17 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban állt munkába. Az év második felében lehetőséget szeretnénk biztosítani azoknak az ellátottjainknak is, akik foglalkoztatása akkor válik lehetővé. Jelenleg négy munkaterületen tevékenykednek a foglalkoztatottak: varrás, virágkötés, rongyszőnyeggyártás és zöldterület-kezelés. A tavalyi évben az Önkormányzat által biztosított területen termeltük meg az idei cirokseprű gyártáshoz szükséges nyersanyagot, most kezdtük el a feldolgozását. Készülnek a varrodában a szebbnél szebb ruházati termékek, ágy-neműk, új termékként paplant és párnát is készítünk. A múlt év végén lehetőségünk nyílt két új szövőkeret beszerzésére. Négy dolgozónk szőheti már a rongy-szőnyegeket, bízunk benne, hogy így hamarabb eleget tudunk tenni a lakosság megrendeléseinek. Várjuk a tavaszt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan újra széppé varázsolhassuk az Idősek Otthona környezetét, a kertet, a parkot lakóink és a falu lakosságának megelégedésére. Az idősek otthonában történt Január közepén lakógyűlést tartottunk a bentlakásos intézményben. Pepó Jánosné intézményvezető tájékoztatta lakóinkat az intézmény elmúlt évi költségvetésének záró egyenlegéről, illetve a közmű fogyasztási számlák nagyságrendjéről. Kiemelte a téli időszakban történő takarékoskodás fontosságát. Tománné Behán Márta vezető ápoló az influenzajárvány és más ilyenkor gyakori légúti megbetegedések terjedésének megelőzésével kapcsolatosan hívta fel a figyelmet a mindennapos higiéniai teendőkre. Továbbá az intézményi gyógyszerellátással kapcsolatban adott közérdekű tájékoztatást. A továbbiakban a farsangi időszakban tervezett eseményekről és a kiállítások szervezéséről szolgáltunk információkkal a jelenlévőknek. Zenés összejövetelt, tréfás vetélkedőt tervezünk a közeljövőben, s ezek mellett a megszokott heti rendszeres foglalkozások is tovább folytatódnak. A kreatív foglalkozás, teaház, anyanyelvi foglalkozás, társasjátékdélután, és a séták mellett nosztalgia mozi jellegű filmvetítésekkel szeretnénk az idősek programját színesíteni. Az interneten keresztül igyekszünk kapcsolatot teremteni az otthon lakói és távol élő családtagok között. Többeknek az ország másik felében vagy külföldön él gyermeke, unokája, sokat jelenthet számukra, hogy élő adásban beszélgethetnek a web kamera segítségével. Bár az ölelést nem pótolhatja a számítógép, de sokkal közvetlenebb lehet a kapcsolat, Örömmel teszünk eleget az általános iskolások kérésének és szeretettel fogadjuk látogatásukat a szőnyegszövő műhelyben. Lehetőséget biztosítunk a munkaművelet kipróbálására is. Felhívás Az elmúlt években az intézmény ellátottai, illetve a helybéliek már hozzászokhattak, hogy időről időre újabb kiállításokat tartunk az intézményben. Sok pozitív visszajelzés, bíztatás jutott el hozzánk, ezért továbbra is folytatjuk a helyi értékek bemutatását. Kezdeményezésünket a helyi civil szervezetekkel és a Csanádapácai Értéktár Bizottsággal szoros együttműködésben kívánjuk megvalósítani. Egy felhívással fordulunk a csanádapácai lakosokhoz és az elszármazottakhoz: ebben az évben három témában tervezünk kiállítást, melyekhez folyamatosan gyűjtjük az anyagokat, fotókat. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy készülő kiállításainkhoz járuljanak hozzá a birtokuk-

5 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó 5 ban lévő, lehetőleg régi fényképekkel, melyeket scaneljük, digitalizáljuk és visszaadjuk a tulajdonosának. Intézményünkben elsőként február közepéig téli témájú csanádapácai utcaképet, tájképet, disznóvágást, farsangot, lovas szánt, vagy más, a témához kapcsolódó eseményt ábrázoló fotókat gyűjtünk. A kiállítás megnyitója várhatóan február 17-én lesz az idősek klubja nagytermében. A Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület számára gyűjtjük az esküvő-lakodalom témakörben a csanádapácai hagyományokat bemutató fotókat. A készülő iskolatörténeti kutatáshoz kérjük a régi iskolai fotókat. Az összegyűjtött anyagot Zsikai Rajmund Péter tanár úrnak fogjuk átadni. Kérjük Önöket, hogy lapozgassák át a régi albumokat, fotós dobozokat és ha valamilyen szép, érdekes, kedves fényképre találnak, osszák meg azt! A fényképek leadhatóak az idősek klubjában, illetve az idősek otthonában, lehetőleg névvel ellátott borítékban, vagy tasakban. Később más témakört átölelő fotókból is szeretnénk kiállítást berendezni. Ezért, ha már keresgélnek, kérjük, hogy a településtörténeti szempontból érdekes képeket is válasszák ki! Úgy, mint épületek, utcarészlet, események, csoportképek, mezőgazdasági munkák, tanyák, katona képek, családi fotók, stb. Így megőrizzük, dokumentáljuk, hogy a következő generáció is mind jobban megismerhesse kis falunk történetét, régi arculatát. Fontos, hogy a fényképeket másolat készítése után visszaadjuk a tulajdonosának! A nyári hónapokig gyűjtjük a helyi népi kézművesség alkotásait. A régebbi koroktól napjainkig igényes kézimunkákat, fafaragásokat, fazekas munkákat, stb. Ha Önnek, vagy ismerősének birtokában van e kiállításhoz illeszkedően valamilyen tárgy, kérjük jelezze azt intézményünk elérhetőségein, vagy személyesen! Az elmúlt évekhez hasonlóan csanádapácai kötődésű, korábban, vagy napjainkban alkotó festők munkáiból is szeretnénk további bemutatókat szervezni. Ha ismer olyan személyt, aki szívesen megmutatná grafikáit, festményeit, kérjük jelentkezzen a megadott elérhetőségeken! Legyen az fiatal, kezdő, vagy tapasztaltabb, kiforrottabb művész, mi teret, lehetőséget kívánunk nyújtani a bemutatkozásra, kiállításra. Ezt a kiállítást az őszi hónapokra tervezzük. Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor Elérhetőségeink: Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. Tel: 06-68/ Mobil: 06-30/ Pepó Jánosné intézményvezető SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDÖTT A CSANÁDAPÁCAI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE. Európai Uniós támogatásból valósult meg a csanádapácai Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése. Sor került a nyílászárók cseréjére, és napelemek felszerelésére is. Emellett az épület külső homlokzatát hőszigetelő réteggel látták el. A csanádapácai Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot nyújtott be az Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című kiírásra, melynek keretében összesen 100,31 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda. A fejlesztés eredményeként valósult meg a Szent Gellért utca 30. szám alatti épület energetikai korszerűsítése, ami az épület homlokzati hőszigetelését, a régi nyílászárók lecserélését jelentette. A felszerelésétől fogva egy 19,6 kw-os napelem kiserőmű gondoskodik arról, hogy a megújuló energia használatával csökkenjen az épület káros anyag kibocsátása és fenntartásának költségei. A beruházásnak köszönhetően az energiára költött összeg a jövőben évi bruttó 3,5 millió forinttal fog csökkenni. A projekt műszaki átadása november 15-én megtörtént. A projekt befejezési határideje január 31., jelenleg már csak az adminisztrációs záró munkák folynak. A projekt Ft vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, melyet 100%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam finanszírozott. További információ kérhető: Telefon: +36 (68)/ Véróné Erzsiák Beáta igh. Tisztelt ingatlan tulajdonosok! Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást, 15 napon belül kötelesek bejelenteni (öröklés, eladás, vétel). A bejelentés elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. Adócsoport

6 6 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó Védőnői méhnyakszűrés Csanádapácán Csanádapácán, várhatóan tavasztól elérhetővé válik a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, a védőnői tanácsadóban kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. A védőnők a szűrést megelőzően egy elméleti képzésen vettek részt, február hónapban a gyakorlati képzésünket helyben szervezett szűrés keretében valósítjuk meg. A gyakorlatot Dr Bodonea Izabella szülész - nőgyógyász szakorvos irányításával végezzük. A méhnyakszűrés időpontjai: Dr Bodonea Izabella és Mórocz Ildikó védőnő: február 13-án és 16-án, délelőtt 9-12óráig. Dr Bodonea Izabella és Erzsiák Ferencné védőnő: február 20-án, délelőtt 9-12 óráig. További információ és jelentkezés a védőnőknél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06-30/ ( Mórocz Ildikó), 06-30/ ( Erzsiák Ferencné) telefonszámokon lehetséges. Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért. Erzsiák Ferencné és Mórocz Ildikó védőnők A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület hírei Január hónap egyesületünknél a tervezgetéssel, ötleteléssel telt. Meghívást kaptunk Apátfalva Község Önkormányzatától a Hagyományőrző Egyesületek Találkozójára, amelyre január 24 én került sor. Nagy örömmel készültünk a találkozóra, ahol településünket képviseltük. Silló Gyuláné Irénke gyűjtése nyomán létrejött produkciónkat, a Fosztókát mutattuk be, mellyel nagy sikert arattunk. Egész éves programunkat tervezgetjük, alakítjuk. Készülünk a farsangunkra, melyet február 21-én tartunk meg, összekötve egy hagyományőrző disznótorossal. A hagyományos disznótoros vacsorához hozzátartozott az orjaleves csigatésztával. Nem könnyű feladat csigatésztát készíteni, sok-sok türelem kell hozzá. Egyesületünk vasárnaponként csigatészta pödrést tart 15 órától a nyugdíjas klubban, Bereczki Gergelyné Marika irányításával. Nem kell hozzá egyéb, mint egy csigapödrő, sok-sok türelem, a többit mi biztosítjuk. Ezek a tésztakészítő összejövetelek nagyon jó hangulatban telnek, régi mesék, történetek kerülnek elő. A hagyományőrző disznótorunkkal egy napon szeretnénk egy kiállítást tartani, a farsanghoz, disznótorhoz kapcsolódó fényképekből. A hagyományőrző disznóvágás napjára kölcsön kapjuk a Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ által összegyűjtött kiállítás anyagát, mely régi farsangokat, disznóvágásokat idéz, korabeli fényképek segítségével. Kérjük Önöket, ha van ilyen fényképük és szívesen közreadnák, jutassák el a szociális otthonba, ahol átveszik, fénymásolják és azonnal visszaadják. Szíveskedjenek a kép mellé hozzácsatolni, hogy hol és mikor készült, valamint azt, hogy kik láthatóak a képen. Ez utóbbi nem kötelező! Segítségüket előre is köszönjük! Víghné Békési Katalin elnök A Vöröskereszt munkájáról, évre megvalósítandó célok A véradás életmentés. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható! A múlt évben 124 fő adott vért. Ezúton köszönjük meg a donoroknak önzetlen segítségüket. Fő feladatunknak tekintjük a véradás szervezését. Taglétszámunk 85 fő, szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk és segítenék munkánkat. A meghívókat a véradásra tagjaink segítségével hordjuk ki évente négyszer. Önkormányzati támogatást kapunk, melyet a donorok megbecsülésére fordítunk. Novemberi hónapban, a véradás után, ünnepség keretén belül megvendégelés, apró elismerések, kitüntetések átadására került sor, az alábbi személyek részére: Rácz Tibor tízszeres, Kálló László húszszoros, Zsadány Ágnes harmincszoros, Tulkán Gyula negyvenszeres, Zlehovszki György ötvenszeres, Prágai András hetvenszeres véradók számára. Gratulálunk a kitüntetéshez évre megvalósítandó célok: évente 4 véradás szervezése, donorok megbecsülése, szociális tevékenység

7 XIV. évfolyam 2. lapszám február 5. Csanádapácai Új Szó 7 Használtruha kiosztást több alkalommal tervezünk, amelyre nagy szükség és igény van. Részt veszünk helyi rendezvényeken, koszorúzásokon. Ebben az évben, az első véradás január 23- án volt, ahol 28 véradó jelent meg. A jövőben is szeretettel várjuk véradóinkat. Köszönjük a szervezők segítségét, és az orosházi Magyar Vöröskereszt Területi Szervezet támogatását. Tisztelettel: Tóth Béláné vöröskereszt titkár HELYTÖRTÉNETI SOROK Csanádapácai leventék Rómában 1932 őszén nagy feladatra vállalkozott két csanádapácai fiatalember, Andó Mihály és Medovarszky (Várhelyi) Pál, amikor elhatározták, hogy kerékpárral viszik el a csanádapácai gazdaleányok ajándékát, egy nagyméretű hímzett terítőt, Rómába, az olasz állam akkori vezetőjének, Benito Mussolininek. Ausztrián keresztül, a Szombathely, Graz, Klagenfurt, Villach, Udine, Velence, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Arezzo útvonalon haladva október 25-én értek Rómába. Az akkoriban országos szenzációnak számító eseményről képeslap is készült, amelyen egy csoportkép az indulás előtti pillanatot örökíti meg a csanádapácai gazdalányokkal, a két ifjú leventével, és a hímzett terítővel. A képes levelezőlap Olaszországban, Nápolyban készült, kétnyelvű felirattal. Magyarul: CSANÁDAPÁCAI LEÁNYOK KERÉKPÁRON KÜLDÖTT AJÁNDÉKA A DUCENEK, olaszul: IL REGALO RAGAZZE UNGHERESI AL DUCE IL GRANDE AMICO DELL UNGHERIA (A magyar lányok ajándéka a Ducénak, Magyarország nagy barátjának). Idősek visszaemlékezései alapján az eredeti, nagyméretű fénykép egy példánya a csanádapácai Levente Otthonban volt elhelyezve, de 1945 után eltűnt, további sorsa ismeretlen. Bármilyen információt szívesen fogadunk! ZsRP BÁLINT NAPI BOLHAPIAC ÉS HASZNÁLTRUHA BÖRZE február 14. (szombat) 8:00-11:30 Helyszín: Arany János Művelődési Ház Hozz el mindent ami otthon nem kell, de használható állapotú! Gyermek és felnőtt ruhák (akár Ft-os áron), játékok, CD,DVD, könyv, használati tárgyak! Asztalfoglalás és bővebb információ Barta Katánál / Viplakné Molnár Szidóniánál / GYERE EL, NÉZZ KÖRÜL! AKÁR ELADNÁL, AKÁR VÁSÁROLNÁL, KÖZTÜNK A HELYED! Csanádapáca Község Önkormányzata és a Védőnői Szolgálat

8 Anyakönyvi hírek Születés: ---Házasságkötés: Rédai József Béla és Gyebrovszki Ilona Halálozás: Stefanidesz Pál Imre (1949), Barta Pál Józsefné Gera Julianna (1922), Varga Ferenc (1954), Bencze Pál (1935) Sajtóközlemény Sajtóközlemény Projekt megnevezése: A Művelődési Ház felújítása Csanádapácán Projekt megnevezése: Berendezési tárgyak beszerzése a Művelődési Házba Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: Ft + Áfa Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: Ft Kedvezményezett: Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület vel befejeződött az Arany János Művelődési Ház felújítása. Az épület egy magastetővel egészült ki, így kapva vissza régi arculatát. Kedvezményezett: Csanádapáca Község Önkormányzata A projekt keretén belül kerültek beszerzésre az Arany János Művelődési Házba székek, asztalok, fogasok, hang és fénytechnikai eszközök. Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Meg jelenik havonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai R ajmund Péter Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt. Készült 1200 példányban. A z ing yenes kiadványt a kiadó megbízásából a Mag yar Posta terjeszti. ISSN X (nyomtatott), ISSN (online) A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége:

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja Változnak a pálinkafőzés szabályai 2015. január 1-től változik a magánfőzés saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés - szabályozása. 2015.

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8.

NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8. XXVII. évfolyam, 3. szám 2015. március Zongor Gábor interjú 11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácaiak!

Tisztelt Csanádapácaiak! Tisztelt Csanádapácaiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg a hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Köszönetemet fejezem ki a település minden polgárának, aki részt vett, aki segített az V. Kakasfesztivál sikeres megvalósításában. Úgy gondolom, hogy színvonalas előadásokban

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! www.hajdunanas.hu

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! www.hajdunanas.hu www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 24. SZÁM Fergeteges hangulat a Mikulás bálon HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA Pásztorhagyományok pásztorszentély Hajdúnánáson is elindult a Diplomamentő program 3. oldal

Részletesebben

Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége

Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásáron mutatkozott be a Csanádapácai Értéktár.. A magyar nemzeti értékek,

Részletesebben

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Többen megkerestek az utóbbi időben, hogy kifejezhessék elégedettségüket a megújult Csanádapácai Új Szó közéleti lappal kapcsolatban. Idestova már rég óta terveztük, hogy

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ IX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Összefoglaló Újkígyós Város Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról Szebellédi Zoltán polgármester Az összegzés a képviselő-testület négy éves munkáját mutatja

Részletesebben

Nemzeti Összetartozás Napja

Nemzeti Összetartozás Napja a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja XVI. évfolyam 4. szám Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én a Szent István parkban az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS BESZÁMOLÓ Nagyon sok szeretettel köszöntöm Csávoly Község lakosságát, és egyúttal köszöntöm a Csávolyi Önkormányzati Hírmondó első számának olvasóit. Egyből megragadnám az alkalmat,

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy létrejött Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége. A körjegyzőség székhelye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. A körjegyző: Dr.

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára.

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára. Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 2. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara fotója Napsugár szól: itt vagyok!

Részletesebben