URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA."

Átírás

1 NEM ZSOLDOSNAK SZÜLETTÜNK!

2 URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA. A PROGRAMOT IDŐLEGESEN HASZNOSÍTÁS KÖLCSÖN ADHATÓ. * 2

3 MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, JÓKAI ÚT 25/C. cím: Telefon: 0620/ NEMZETGAZDASÁGI ÉS ORSZÁGYGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSI PROGRAMJA * E L Ő S Z Ó! NEM ZSOLDOSNAK SZÜLETTÜNK! A Magyar Családok Országos Szövetsége, amely elkötelezett a Magyar hazafiasság kérdésében is, kéréssel fordul a Magyar Köztársaság választópolgáraihoz, a hazáját féltő és szerető tagságához: soha többé ne legyenek részrehajló zsoldosai egyetlen politikai pártnak, külföldi megbízónak sem! Látnunk kell, hogy több mint egy évtizede a parlamenti pártokat megszemélyesítők nem az ország gondjainak megoldásán munkálkodnak, hanem kizárólag saját érdekeik érvényesítésére törekszenek. Nekünk, választópolgároknak a továbbiakban nem szabad eltűrnünk és hozzájárulnunk ahhoz, hogy a parlamenti pártok állami költségvetésből, illetve az adófizetők pénzéből erkölcstelenül egymást finanszírozzák, és kényük-kedvük szerint milliárdokat költsenek önmagukra. - az általuk alkotott - kiváltságos törvényre hivatkozva. A Magyar Családok Országos Szövetségének megbízásából azzal a kéréssel fordulok a magyar értelmiséghez, munkásokhoz, parasztsághoz és valamennyi jó-szándékú társadalmi szervezet irányítóihoz, tagságához, az egész 3

4 magyar néphez, - igényelve a hazai és nemzetközi szinten egyaránt megbecsült gazdasági és pénzügyi szakemberek segítségét -, hogy fogjunk össze, és egy kedvezőbb, szebb és jobb jövőt ígérő társadalmi összefogással, szerződés keretében határozzuk meg közös teendőinket! Kérjük Önt/Önöket, hogy minél többen csatlakozzanak a Magyar Családok Országos Szövetsége által kezdeményezett, - a társadalmi szervezeteket érintő és országosan is kiterjesztett - együttműködéshez, a nyilvánosságra hozott és terjesztett szövetségi programhoz. A történelmi visszatekintésünk során mindazon kérdésekről is tárgyalnunk kell, amelyekről a mai parlamenti pártok egyáltalán nem kívánnak megnyilvánulni. A rendszerváltást követően a néptől bizalmat kapott parlamenti pártok országgyűlési képviselőinek döntései sohasem voltak felelősségteljesek és mentesek a párthatalmi érdekektől. Az eltelt évek során egy szemernyi felelősséget sem mutattak az elhibázott döntéseikért, a nemzeti vagyon kiárusításáért, eltékozlásáért, az ország olyan mértékű eladósodásáért, amelyet népünk sohasem lesz képes visszafizetni. Tekintsünk vissza a rendszerváltást követő időszak parlamenti választásaira. Valamennyi parlamenti párt szavahihetőséget színlelve, sorsfordulást hirdetett és egy élhetőbb jövőt ígért mindenki számára. A választópolgárok többsége szinte gyanútlanul hitt az írott és elektronikus sajtóban is sulykolt szép jövőképnek. A párthatalmi harcok egyre inkább kiéleződtek és minősíthetetlen gyűlöletkeltéssel párosultak az egymásra mutogatással, a mérhetetlenül növekvő valótlan ígéretekkel együtt. Életre szóló tanulsággal lettünk gazdagabbak: a mindenkori parlamenti pártok hamis ígéreteikkel rendre becsapták választóikat a hatalom megszerzése, vagy megtartása érdekében. Arra is ráébresztettek bennünket, hogy csak egy olyan színjátéknak vagyunk szenvedő részesei, amelyben folyamatosan hagytuk ránk osztani a tökfilkó szerepét. A rendszerválást követően mind az egyes pártok tagságát, mind pedig szimpatizánsait, óriási felelősség terheli, mert általában lelkiismeretlenül, részrehajló döntéssel és önzően, pártpolitikai megfontolásból választottak többnyire alkalmatlan országgyűlési és (vagy) önkormányzati képviselőket. Az erkölcsi fedezet nélküli képviselők felbecsülhetetlen károkat okoztak az országnak; erkölcsi, gazdasági és pénzügyi vonatkozásban egyaránt, amelyek sora vezetett a korábban említett mértékű eladósodáshoz is. Ezek, a pártok között fennálló ízléstelen hatalmi harcok, s a gyűlöletkeltő viselkedés együttesen és szándékosan váltották ki az ország lakosságának két részre szakadását, amely a magyar családok szinte mindegyikének megbocsáthatatlan károkat okozott. 4

5 A választópolgároknak ma már túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy az eltelt évtizedek során alkalmatlan képviselőket választott. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy igen jelentős károkozásuk miatt hitelüket vesztették, erkölcsi fedezet nélkül maradtak és ezért méltatlanná váltak az állampolgárok s a Magyar Köztársaság képviseletére, irányítására. A nagyszámú elmarasztaló indok miatt valamennyi társadalmi szervezetnek - alkotmányos keretek között meg kell akadályoznia, hogy a következő országgyűlési- és helyhatósági választáson a parlamenti pártok győztes jelölteket tudjanak állítani! A Magyar Családok Országos Szövetsége továbbra is csak olyan elképzeléseket támogat, amelyek mentesek a politikai irányzatoktól, tevékenységének középpontjába, pedig a tagsága érdekeinek képviseletét, a választók, illetve a családok problémáinak megoldását helyezi. Bízunk a jelenlegi képviselőink értékítéletében, és abban, hogy elismerik - a rendszerváltástól napjainkig - a társadalom ellen elkövetett vétkeiket és békés körülmények között járulnak hozzá a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításához, a Kétkamarás Parlament létrehozásához. A Magyar Köztársaság polgárait fel kell rázni a közönyösségükből, és elérni, hogy saját sorsuk irányítását végre valóban vegyék kézbe, amelyre a jelenleg hatályos törvényeink is lehetőséget adnak számukra. A Magyar Köztársaság irányításában kizárólag törvényes eszközökkel megbízott és pártoktól független társadalmi szervezetek vehessenek részt, akik mindenkor képesek a közösségi és egyéni érdeket egymáshoz hangolni, és az emberi sorsokkal összefüggésben munkálkodni. A Magyar Köztársaság választópolgárai ne tűrjék tovább, hogy több mint egy évtizede az országgyűlésben diktatúra van, nem pedig az elvárható demokrácia. Az országgyűlési képviselők mindegyike megkapja az utasítást, miről, hogyan kell szavaznia, s ha ettől eltérően tenne, számíthat pártja kíméletlen retorziójára. Szigetszentmiklós, július 04. Urbán Szabó József s.k. A Magyar Családok Országos Szövetségének Elnöke 5

6 MIÉRT E PROGRAM TUD ÉRVÉNYESÜLNI A PARLAMENTBEN MERT MAGYAR ÉRDEKEKET KÉPVISEL! A Választópolgárok Szövetsége erőteljesen kezdeményezi, hogy a civil tömörülések és az országos szervezetek jogi szakemberek bevonásával hozzák létre az országos Társadalmi Szervezetek Tényfeltáró Bizottságát, s e grémium 1990 évtől napjainkig tárja fel a Magyar Köztársaság valós gazdasági, pénzügyi problémákkal összefüggő kérdéseket és hozza nyilvánosságra a nemzeti vagyon kifosztásának erkölcstelen körülményeit a nemzetellenességgel gyanúsítható és a külföldi kiszolgálókat érintő felelős személyek, minisztériumok és intézmények nevét. A Választópolgárok Szövetsége a tényfeltárással összefüggő törvényes felelősség megállapítását követően a nemzeti megbékélés érdekében végérvényesen le szeretné zárni a múltat. Közmegegyezéssel egy jövőképet szeretne megalkotni minden magyarnak. A Magyar Köztársaság állami vezetőire és alkalmazottaira nézve, pedig meg kell teremteni a közéleti tevékenységből hiányzó példaértékű erkölcsi fedezetet. E PROGRAMOT A SZÖVETSÉGESEKEN KÍVÜL MÁSOK NEM VÁLLALJÁK FEL! Mert a szociáldemokrácia minden pozitív emberi alapértékeit felvállalja. Mert kezdeményezi a parlamenti pártok nélküli országgyűlést. Mert végérvényesen meg akarja szüntetni a parlamentben a pártdiktatúrát. Mert kezdeményezi, hogy a parlamenti pártok az állami költségvetésből ne kaphassanak pénzügyi támogatást. Mert kezdeményezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megszüntetését. Mert kezdeményezi, hogy az országgyűlési és az önkormányzati képviselők törvényes keretek között bármikor visszahívhatók legyenek. Mert kezdeményezi, hogy az országgyűlési képviselőket ne illesse meg a visszaélésre okot adó kiváltságos mentelmi jog. Mert kezdeményezi és támogatja, hogy csak főállású országgyűlési képviselők lehessenek Mert szervezi a társadalmi szervezetek országos szövetségének összefogását. Mert küzd a hazafiság szellemének és rangjának visszaszerzéséért. 6

7 Mivel a szövetségek erőteljesen és határozottan szorgalmazza a Bankok ellensúlyozására egy magyar és nemzeti érdekeltségű bank létrehozását. Mert kezdeményezi a szakszervezeti tagsággal való jó kapcsolat felvételét. Mert támogatja az értelmiség, munkásság, parasztság összefogását. Mert a rendszerváltásért legnagyobb áldozatot hozókat képviseli. Mert támogatja a vidék szövetkezeti és/vagy farmer gazdaságok létrehozását. Mert igényli az ország jobbítása érdekében a hazai és nemzetközi szinten megbecsült és elismert független gazdasági és pénzügy szakembereket. Mert a demokrácia elkötelezett híve. Mert a munkavállalók jogaiért küzd. Mert nem tűri a megkülönböztetést, a rasszizmust, a kirekesztést. Mert az ember áll a programja középpontjában. Mert a társadalom minden területén támogatja az önkormányzás intézményét. Mert tudáselvű és hihetőbb, modern társadalmat akar. Mert esélyt kínál mindenkinek, és elítéli a kiváltságos előjogokat. Mert a hiteles sokszínűséget hirdeti, az intézményesített érdekegyeztetést tartja járható útnak. Mert a társadalmi szolidaritás alapján áll. Mert a cselekedeteit a nemzeti érdekek elsőbbsége motiválja. Mert a hazai és nemzetközi béke híve. Mert azt tartja, hogy a társadalom felelős minden tagjáért. Mert hirdeti, hogy a tisztességes megélhetés alkotmányos jog kell, hogy legyen. Mert azt vallja, hogy a társadalmat nem megosztani, hanem integrálni kell. Ha a szövetségek túlsúlyba kerül be a parlamentbe, úgy soron kívül az alábbi törvényerejű rendelkezést indítványozná: 7

8 Új Alkotmány készítését, a Köztársaság Elnökét, a Legfelsőbb Bíróság Elnökét, a Legfőbb Ügyészség Vezetőjét, Független Állami Számvevőszék Elnökének népakarattal történő megválasztását. A kétkamarás parlament létrehozását, a felsőházban 76 főre, míg az alsóházban 100 főre tenne javaslatot. Alkotmányos keretek között szűnne meg a 386 országgyűlési képviselői parlament létszáma, a pártkatonák felszámolása végett végérvényesen megszüntetné a Megyei önkormányzatokat, az önkormányzati képviselők létszámát átlagosan pedig 60 %-al csökkentené. Miért új a program? Mert nem éltetik régi politikai reflexek. Mert van tisztességes erkölcsi fedezete, nincs kreált ellenségképe. Mert a társadalmi problémákat nem beidegzett sémák alapján kezeli. Mert nincsenek soraiban a privatizáció haszonélvezői. Mert nincsenek pártállami kötődései. Mert sorait túlnyomóan fiatalok alkotják. Mert nincsenek a tiszta látást elhomályosító pozíciói. Mert nyitott a vélemények befogadására. Mert képes pártoktól független társadalmi szervezetek szövetségében dolgozni. Mert egyetemesen gondolkodó és tudatosan élő emberek szövetsége. A PARLAMENTBE JUTÁS A TÉT! Szószólóink azokért emelték, és emelik fel a hangjukat, akikért eddig még egyetlen kormányzat sem vállalta a felelősséget ben a parlamentbe jutásunk a tét! Több millió embert kell megszólítanunk. De ez közel sem elég. Fontos, hogy meg is halljanak minket, hogy értsék, amit mondunk. Hogy velük együtt, közös erővel jussunk be a parlamentbe és képviselhessük érdekeiket. Ennek, pedig a legfontosabb záloga a kétséget kizáró tisztességes és hiteles hírek, információk áramoltatása a választópolgárok felé. Ezúton kell a Társadalmi Szervezetek Szövetsége keretében közösen, közös erővel megvalósítanunk a terveinket. I. Társadalom 8

9 AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT Diagnózis: nem szabad egyet érteni a évben a kormány által megkezdett kíméletlen egészségügyi intézkedésekkel, azonban tény, hogy Magyarországon az elmúlt esztendőkben drámaivá vált az egészségügy helyzete. A viták és egyeztetések közben mindenki megfeledkezett arról, hogy tulajdonképpen miért, miről is folynak ezek a harcok. A politikai érdekek mentén történő megállapodások mellett elvesztek azoknak az embereknek az érdekei és értékei, akikért tulajdonképpen harcolni kellene. Magyarország lakosságának jelentős százaléka a rendszerváltást követően nem engedheti meg magának az egészséges életet, és nem tudnak azok sem egészségesen élni, akik ebben a szakmában dolgoznak. A magyarországi egészségügy tárgyalásánál nem szabad megfeledkeznünk róluk - az ápolónőkről, az orvosokról, a betegszállítókról és munkatársaikról sem. Ezek az emberek erejüket, idejüket, szakértelmüket és sokszor egészségüket sem kímélve dolgoznak mások életéért, egészségéért. Ezek az emberek a 48. óra után is ott vannak a betegek mellett. Ezeknek az embereknek a kezében van társadalmunk egészséges jövője. Megdöbbentő, hogy az egészségügy intézményrendszerét piaci árúként kezelik. A kórházakban az alapellátás privatizációjával profit orientált, és nem betegközpontú ellátási rendszer alakult ki Az a veszély, hogy a betegek anyagi helyzetükkel arányos ellátást kapnak, mely elvezethet a szegényellátás körülményeinek kialakulásához. Az állami egészségügy finanszírozási rendszere korszerűtlen, áttekinthetetlen, már egy évtizeddel ezelőtt megérett a teljes átalakításra, amit most a fizetésképtelenné vált intézmény-rendszer átfogó és maradéktalan szanálásával egyidejűleg kell megoldani, illetve végrehajtani, nem pedig a kilátástalan magánbiztosítók bevezetését kell fontosnak tekinteni, amely a gazdag-szegény ellátás melegágya lesz. Az állami szanálás azt jelenti, hogy egyrészt egyszeri állami ráfordítással (pénz-juttatással) rendezni kell az eddig felhalmozott adósságokat, pótolni kell a forráshiány miatt mindmáig halogatott épület-rekonstrukciókat, beruházásokat, eszköz-beszerzéseket, valamint a munkabérek elfogadható szintre történő felemelését. Ne a kórházak bezárása és az ingatlan eladás legyen fontos! Másrészt az új finanszírozási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az állami költségvetés folyamatosan olyan összegeket biztosítson az egészségügyi intézmények számára, amelyekből a zökkenőmentes működés magasabb szinten is megoldható. REFORMOK HELYETT: NEMZETI FORRADALMI VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGES Az egészségügy a helyzetértékelések ellenére kritikus helyzetben van. A bizonytalanság, az alulfinanszírozottság, a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetetlensége lassan működésképtelenné teszi az egészségügyi intézményeket. Meg kell valósítani a 1066/2001. (VII.10) kormányhatározatot, miszerint az egyik legfőbb emberi érték az egészség legyen. 9

10 A megvalósítás első lépései Az Európai Unió egészségügyi fejlesztésre fordítható támogatásainak hatékony megpályázása, fokozott felhasználása. Nem csak nagyvárosokban élnek emberek. Meg kell szervezni azoknak az egészségügyi ellátását is, akik el vannak zárva a jól felszerelt kórházaktól, rendelőktől. Mindenkinek joga van az alapvető egészségügyi ellátások igénybevételéhez, melyet a kistelepüléseken és a tanyákon élők számára is elérhetővé akarunk tenni. Az életmentő ellátás javításában fontos feladatot jelent a sürgősségi betegellátás infrastruktúrájának biztosítása, majd fejlesztése, az EU-s normáknak megfelelően. Ahhoz, hogy a betegek időben szakszerű ellátásban részesüljenek, elengedhetetlen egy felszerelt, jó infrastruktúrával rendelkező mentőhálózat kiépítése. Ennek első lépéseként stabilizálni kell az Országos Mentő Szolgálat gazdasági helyzetét. Az egészségügyi intézmények finanszírozási helyzete a mai napig nem tisztázott. Így ennek teljes körű átalakítása szükséges. A gyógyszerpiac legnagyobb célközönségét a nyugdíjasok jelentik. Ennek a rétegnek kell a legtöbbet költenie az egészségére, de ez az a réteg, aki még a napi fogyasztási cikkeket is nehezen tudja megfizetni. A gyógyszerek árának egyre jelentősebb emelkedése és az állami támogatást élvező készítmények egyre szűkülő köre ellehetetleníti azokat, akiknek mindennapi szükségletük a gyógyszer. Így közösségi és egyéni források bevonásával rendet kell teremteni a gyógyszerpiacon. A kórházak infrastruktúrája megengedhetetlenül alacsony színvonalon van. Ahhoz, hogy elfogadható szintre kerüljenek, több év, és jelentős anyagi támogatás szükséges. De még a viszonylag otthonossá és felszereltté tett kórházak sem fogják soha azt a hangulatot biztosítani, ami egy otthoni ápolást helyettesíthet. Ezért a TB által támogatott hospice házak létrehozását nagyon fontos lépésként kell kezelni. Eső előtt köpönyeg Magyarországon a prevenciót sokkal erősebben kell támogatni, mint az eddigi kormányok bármelyike tette. El kell ismernünk, 16 éve a kormány jelentős forrásokat biztosított a fiatalok egészségvédelmére. De az már kérdéses, hogy mennyire volt hatékony ez a munka. Sajnos a média - megjelenésre fordított összegeknek csak töredéke került a prevencióval foglalkozó intézményekhez és a rászorulókhoz. A megvalósítás első lépései 10

11 Olyan prevenciós központokat kell létrehozni, ahol a klub-foglalkozások, beszélgetések mellett, különböző szűrővizsgálatokat is el lehet végezni. Ezeket alanyi jogon vehetik igénybe az állampolgárok. Azoknak, akik évi rendszerességgel vesznek részt szűrővizsgálatokon példaként a TB-járulékuk csökkentését kell megteremteni. Olyan társadalmat kell teremteni, ahol az egészségügy és a környezet védelme szorosan összekapcsolódva, egymást támogatva, együttműködve dolgozik. Jelentős állami támogatással korszerű szűrőberendezéseket kell vásárolni. Jelenlegi helyzet AZ EGÉSZSÉGKÁROSODOTT, FOGYATÉKOS (megváltozott munkaképességű) emberekért A maradandóan egészségkárosodottak számát nehezen lehet meghatározni, hiszen országos statisztikai adatok ugyan rendelkezésre állnak, de a becsült adatok szerint országosan 3 millió ember van ilyen helyzetben. Magyarországon az egészségkárosodott és fogyatékos emberekkel nem a tényleges értékeiknek, számarányuknak megfelelően törődnek, elveszik emberi méltóságukat. Nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, nehezen vagy egyáltalán nem kapnak munkát. Csak kevesükkel találkozunk az utcán, mert életük jelentős részét intézetekben és a házak falai között töltik. Amit tenni fogunk Átfogó rehabilitáció, habilitáció (koncepcionális és intézményi) rendszerének kidolgozása és működtetése. Megfelelő szakemberek képzése. Törvényi garanciák, jogvédelem, jogharmonizáció. Folyamatos tájékoztatás és ezen keresztül a szemléletmód megváltoztatása. Valódi esélyegyenlőség feltételrendszerének megteremtése. Állam feladatainak, és kötelezettségeinek meghatározása. Képzési, átképzési rendszerek kialakítása, működtetése. Nagyarányú foglalkoztatáspolitika kidolgozása. Érdekeltségi rendszerek megteremtése, folyamatos karbantartása. Financiális kérdések rendezése. Ezek az emberek nem sajnálatot, alamizsnát kérnek, hanem lehetőséget az emberhez méltó életre. A társadalom azonos rangú és megbecsült tagjai akarnak lenni. És mi ebben akarunk segíteni. 11

12 AZ IFJÚSÁGÉRT A cél, hogy a magyar fiatalok felkészült, egyetemesen művelt európai állampolgárrá válása. Lakás, otthonteremtés Az induló fiatal családok lakáshoz jutása önerőből szinte lehetetlen. Az ifjúságpolitikai koncepciójában fokozottan figyelembe kell venni az otthont teremteni kívánó fiatalok érdekeit. Olyan hitelkonstrukció kidolgozására van szükség, ami valóban segít, és nem irreálisan magas jövedelemhez köti a támogatást. Ösztönözni kell az önkormányzatokat a szociális bérlakások építésében és fenntartásában. Ifjúság a munka világában Segíteni kell a fiataloknak az első munkahelyhez való jutását, támogatni azokat, akik a pályakezdőket alkalmazzák, feltéve, ha annyi ideig alkalmazza, míg a pályakezdő tapasztalatot szerez, és tudásával önállóan el tud helyezkedni. Szakmai továbbképzések támogatása. A hiányzó felkészültséget, illetve a csökkent, megváltozott munkaképességet képzési és támogatási rendszerrel szükséges orvosolni. A munkanélküliség csökkentésére ösztönözni és elősegíteni szükséges új munkahelyek teremtését. Tanulók alkalmazásának megszervezése, szakmai, egyéb tudásbeli különbségek mentén. EGÉSZSÉGES ÉLET A TESTI, LELKI, SZELLEMI EGÉSZSÉG A fiatalság problémái, - a gyermek - és fiatalkori bűnözés, a kábítószer fogyasztás terjedése, a nyomában járó kriminalizálódás, a gyermekek elleni erőszak terjedése, a közösség- és értékhiány, az identitás hiány, a szociális kirekesztettség, a depolitizáltság és apolitikusság, a korszerű állampolgári magatartásra való felkészítés és egyéni felkészülési lehetőségek hiányossága, a gyermekek és fiatalok egészségügyi állapota mind megoldásra vár. Az ifjúságpolitikai koncepciójának megalkotása során fel kell készülnie ezen problémák megoldására. Nagyon fontos (nemcsak) a fiatalok felé az egészséges életmód propagálása, a versenysport ésszerű segítése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a tömegsport támogatására, az iskolai testedzés körülményeinek javítására. Szükséges a turistaegyesületek, turistaházak, olcsó szálláshelyek támogatása. Kiemelt szerepet kell élveznie a drogmegelőzési programoknak, előadásoknak. A testi épség mellett foglalkozni kell a szellemi és kulturális élettel, igényekkel, például színházak ifjúsági előadásai, az iskolai ajánlott és kötelező 12

13 művek mellett színvonalas és népszerű irodalmi és ismeretterjesztő kiadványok olcsóbb kiadásának támogatásával. Szükséges egy olyan országos, alulról szerveződő ifjúsági hálózat kiépítése, mely az iskolákkal összehangolva megfogja a fiatalokat. Ezt támogatni kell mind infrastruktúrával, mind képzett személyzettel. Növelni kell az ifjúság számára az ingyenesen látogatható sport és kulturális rendezvényeket, előadásokat. Fontos, hogy az iskolai önképző körök célzott támogatást kapjanak, melyet a diákok pályázatok segítségével nyerhetnek el. Döntésképes ifjúság Nyilvános előadások szervezésével meg kell szólítani a helyüket nem találó fiatalokat. Az aktív ifjúságot a be kell terelni a politikai és a gazdasági tájékozottság felé. Alulról szerveződő ifjúsági csoportok létrejöttét kell segíteni, elképzeléseik megvalósulását támogatni kell, hogy az önálló mozgalmak és szervezetek keretében tapasztalatot szerezhessenek, feladatot és felelősséget vállalhassanak. A kialakuló közösségek törekedjenek az önmegvalósítás biztosítására, a valóban közösségi és együttes munkára. Fórumok szervezésével fejleszteni kell a fiatalok vitakultúráját. Ifjúsági szervezők és vezetők (irányítók) képzése, hogy a szerveződések minél több embert, minél hatékonyabban tudjanak bevonni munkájukba. Fiatalok részvétele az önkormányzatokban és a civil szférában, hogy lehetőséget kapjanak az érdemi munkában a közösség érdekében. AZ OKTATÁSÉRT A TUDÁS MINDENKIÉ! A társadalom jogos elvárása, hogy az iskolában a kultúrált viselkedési formákra, hazaszeretetre, hazafiságra, a családi életre, fegyelemre, sportszeretetre, közösségi életre, a munkaszeretetre, a kiemelkedő teljesítmények, a tudományok tiszteletére és szeretetére neveljék gyermekeinket, mert ezek az élmények egész életükre meghatározhatják sorsukat, és ezen keresztül népünk jövőjét is. A társadalom és a gazdaság folyamatos megújulásának és fejlődésének egyik alapfeltétele a magas színvonalú oktatás és képzés, amely az európai közösség munkamegosztásában elvállalható helyüket és szerepüket is meghatározza. Ennek a célnak kell alárendelni az oktatás rendszerét. Az oktatást, nevelést összefüggő egésznek kell tekinteni a bölcsödétől a felsőoktatásig. És amit ezért teszünk 13

14 Az oktatás, nevelés területén dolgozóknak meg kell teremteni az értelmiségi létnek megfelelő életkörülményeket, jövedelmet, hogy elvárható legyen tőlük a felelősséggel, odaadással végzett oktató, nevelőmunka, hogy legyen idejük a szakmai közéletben való részvételre. Az intézményvezetők válasszanak a pályára legalkalmasabb munkaerőből és távolítsák el az arra alkalmatlanokat. A pedagógusképzésnek legyen része az erkölcsi értékek megkövetelése, az elkötelezettség elvárása. LEGYEN RANGJA GYERMEKEINK NEVELŐINEK, TANÁRAINAK! Meg kell teremteni a megfelelő munkakörülményeket, felszereltséget az oktatási intézményekben. (Tantermek, tornaterem, bemutató-eszközök, számítógépek, stb.) Helyt kell adni az oktatás, nevelés megújítására, korszerűsítésére irányuló kísérleteknek, de ez nem veszélyeztetheti a képzés színvonalát. Az általános iskolákban a tananyagot, taneszközöket lehetőség szerint egységesíteni kell, az egyes évfolyamok követelményrendszerének minimumait úgy kell meghatározni, hogy az esetleges iskolaváltás ne jelentsen végzetes hátrányt a diáknak. Ki kell dolgozni a szociálisan elmaradottabb rétegek oktatásának, nevelésének lehetséges módszereit, törvényi hátterét, hogy a felnövő generáció minden tagja valóban egyenlő eséllyel induljon az életben. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatását vállaló iskolák támogatását elkülönített alapból kell biztosítani. Biztosítani kell, hogy az iskolában ne legyenek éhes, vagy gondozatlan gyermekek, lehetőségük legyen a megfelelő táplálkozásra, tisztálkodásra. (Ha az állam kötelezi a tanköteles korúakat az iskolába járásra, akkor felelősséget is kell vállalnia, segítséget is kell nyújtania, hogy követelhessen!) Biztosítani kell az állami oktatási intézményekben (általános iskola, középiskola, szakmunkásképzők) a tényleges ingyenes oktatás megvalósítását, a tandíjmentességet, a tankönyvek ingyenes hozzáférhetőségét. Támogatni és szorgalmazni kell a vállalatoknak a szakmai képzésben való aktív és eredményes részvételt. Ki kell dolgozni azt a felnőtt nappali és esti oktatási rendszert, a megfelelő törvényi háttérrel, ahol az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás, az átképzés minden állampolgárnak valós lehetősége. A felsőoktatásban be kell vezetni a megpályázható ösztöndíjat, hogy a tehetséges, de szerény anyagiakkal bíró hallgatók is tanulhassanak 14

15 Esélyegyenlőség az alap- és középfokú oktatásban. Elfogadhatatlan az oktatás kötelezősége mellett a szülőkre háruló magas költség, mely megakadályozhatja, hogy a gyermek tudásának és tehetségének megfelelő iskolatípust választhasson. Alapképzés színvonalának emelése. Ingyenes jogosítvány, középfokú nyelvvizsga megszerzése érettségi előtt (esetleg csekély térítésért, de az oktatási anyag részeként). Felzárkóztatás, állami szerepvállalással. Az ifjúság életében fontos szerepet tölt be a továbbtanulás, felsőfokú képesítés megszerzése, ennek elősegítése központi kérdés kell, hogy legyen. Ne hozzon válsághelyzetbe egyetlen családot sem, ha a gyermek tanulni szeretne. Ésszerű diákhitel konstrukció (segítsen is, de ne vigye csődbe az iskola utáni első évtizedeket) Kollégiumi férőhelyek számának növelése, lakhatási támogatás. És amit az oktatás tehet a környezetvédelemért Tudományos kutatóintézetek és felsőfokú oktatási intézmények bevonásával létre kell hozni állati és növényi génbankokat, a nemzeti park igazgatóságok irányításával, a közép és felsőfokú oktatási intézmények bevonásával. Vizsgálni kell a védett természeti területeket és értékeket veszélyeztető jelenségeket, okokat. Az értékek és élőhelyek megóvását, revitalizációját elősegítő kutatásokat kell végezni, programokat kell kidolgozni. Az emberek csak akkor fogják elfogadni a környezetvédelem szükségességét, ha meggyőződnek arról, hogy helyes és elkerülhetetlenül szükséges így tenniük, és ha lehetőségük van arra, hogy megfelelő ismeretekre és gyakorlatra tegyenek szert. Az oktatási rendszerben új megközelítésre kell áttérni az ember és a természet viszonyának értékelésében és tudatosításában. Hosszabb távon a környezeti oktatást a tanári gyakorlat szokványos részévé kell tenni. Tennivalók: A nemzeti alap-tanterv oktatási rendszerébe be kell illeszteni a környezeti oktatás azon elemét, amely lehetővé teszi a szabadban, természetes vagy természet közeli állapotban történő tanítást. Ehhez olyan területek kialakítását kell segíteni, ahol a magyar fauna és flóra bemutatásra és oktatásra kerülhet. A természetvédelmi tevékenységekbe széles körben be kell vonni az oktatási intézményeket és az érdeklődőket, tovább kell képezni különböző szakterületekre, ez megalapozhatja a közép és felsőfokú természet- és környezetvédelmi képzést. 15

16 Nagy hangsúlyt kell fektetni a felnőtt pedagógusok oktatására, a szakirányú pedagógusoknak rendszeres képzést, előadást, tréninget kell tartani az aktuális problémákról, ennek célja, hogy az információ átadás naprakész legyen. Segíteni kell elsősorban a középiskolákat a saját környezetükre vonatkozó környezetvédelmi program kidolgozásában és annak végrehajtásában, az iskolai oktatás álljon gyakorlati és elméleti munkából. Támogatni kell a célirányos, munkára orientált ifjúsági természet- és környezetvédő táborok szervezését. Az államigazgatásban dolgozó személyek részére (önkormányzat, vámszervek, rendvédelem) rendszeres oktatások és továbbképzések keretében oktatni szükséges a természetvédelmi, környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását, valamint az alkalmazáshoz szükséges ismereteket. A SPORTÉRT A sport a magyar és egyetemes kultúra része a nemzeti egészségfejlesztés, egészségnevelés legjobb partnere és eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében, személyiségformálásában. A biológiai fejlődés mellett kihat a fiatalok szellemi tevékenységére is. Nagymértékben közelít a valós élethez, hiszen újrakezdésre, kitartásra, túlélésre tanít, vállalni kell a személyiségünket, és az erkölcs gyakorlására ad lehetőséget. A testneveléssel és a sporttal szemben a társadalmi elvárások igen sokfélék. Nincs kellően meghatározva a testnevelés és sport jelentősége, helye a modern ember életében, művelődésében, kultúrájában, erkölcsében. Ezért a legfőbb feladat hogy a sport az ifjúság szükségletévé váljon. Iskolapolitikai és sportpolitikai fejlesztési elképzelések főbb területeinek körvonalai 1) Legyen a sport a testnevelés az ifjúság és a felnőtt generáció nevelésének része, amelynek életre szólóan kell érvényesülnie. 2) Legyen a testnevelés és a sportfejlesztés az állami-társadalmi élet irányításának része. 3) A testnevelés és a sport adjon segítséget ember és környezete harmóniájának fenntartásában. Iskolai testnevelés A testnevelésnek akkor van értelme, ha nem csak a testet, hanem a jellemet is fejleszti. Csak olyan pedagógiai hatástól várhatunk eredményt, amely helyesen számításba veszi a gyermek szükségleteit, és épít ezekre a szükségletekre. Ezek a személyiségfejlődés előfeltételei is, de ugyanakkor az eredményei is. A testnevelés sajátos céljai a társadalmi szükségletekből ered, azt tükrözi, és ezzel objektív 16

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának

Ócsa Város Önkormányzatának Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2015-2019. Készítette: Ócsa Város Önkormányzata 2015. március 12. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.4. oldal 1. Célok.7. oldal 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére + Baloldali program a szociális védelem új rendszerére 2.2 változat Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2013. január Tartalom Bevezetés... 3 I. A társadalmi körülmények és a legfőbb kihívások... 4 II. A

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

A MOST-HÍD párt programja

A MOST-HÍD párt programja A MOST-HÍD párt programja A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Pedagógiai program 2013 OM: 201251 1 Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút, - és ha csak pislog

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK PROGRAMJA A SZABAD ÉS IGAZSÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT 2004 2006 1 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK PROGRAMJA A SZABAD ÉS IGAZSÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT

Részletesebben

Török Imre Gondolatok a felsőoktatásról

Török Imre Gondolatok a felsőoktatásról A-PDF Manual Split Demo. Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Török Imre Gondolatok a felsőoktatásról Bevezetés A hazai felsőoktatásról folyó közbeszéd általában a feltételekről, a költségvetési

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT

10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket.

Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket. Éljen a városunk! A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi Szervezete, a szombathelyi Szabadelvű Társas Kör Egyesület, valamint szombathelyi civil szervezetek programja 2010 2014 Bevezető Szombathely egy

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TISZASAS Község Önkormányzata. TISZASAS 2013. június 7.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TISZASAS Község Önkormányzata. TISZASAS 2013. június 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program TISZASAS Község Önkormányzata TISZASAS 2013. június 7. 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program ( HEP ) 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 4 Célok

Részletesebben