I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n"

Átírás

1 PANYOLA I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n V. / f e b r u á r Szépkorúak köszöntése Panyola mecénása Tanulmány Panyoláról Állatvédelem Farsang Disznó vágatlanul Fotó: Juhász Balázs AZ INTERNETEN:

2 Panyola V./ FEBRUÁR iskolabusz bosszanto iskolabusz iskolabusz iskolabusz ' Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az iskolabusz körül kialakult sajátos helyzetről. A nábrádi Bornemisza Géza Általános Iskola tanulói és szüleik bizonyára meglepődve tapasztalták, hogy az iskolabusz-szolgáltatás február 7-én, minden előzetes tájékoztatás nélkül megszűnt. Az járatkimaradás legfőbb oka az önkormányzatokat is nagyban sújtó, romló gazdasági környezet. A mostani áldatlan állapot létrejöttéről a következőket érdemes tudni. A négy település (Nábrád, Kérsemjén, Panyola, Olcsvaapáti) január 31-én, Nábrádon megtartott közös testületi ülésén megállapodás született az iskolabusz további üzemeltetéséről. Panyola, Olcsvaapáti és Kérsemjén a közös intézményfenntartói költségvetést azzal a feltétellel fogadta el, hogy az iskolabusz üzemeltetése folyamatos marad. Ennek biztosítékaként Nábrád község kifejezte szándékát az iskolabusz megvásárlására. Olcsvaapáti képviselőtestülete ennek érdekében felajánlotta, hogy az intézményfenntartói hozzájárulás terhére egy összegben átutalja a busz árát Nábrád számlájára, amit a tárgyalás másnapján teljesített is. Sajnos a busz megvásárlása és annak üzembe helyezése szervezési és engedélyeztetési nehézségek miatt nem tudott létrejönni, konkrétabban: Nábrád pillanatnyilag egy hatósági útvonalengedélyre vár, amely előfeltétele a járat üzemeltetésének. Az átmeneti időszakban a tanulóknak a Szabolcs Volán menetred szerinti járatait kell igénybe venniük. A túlzsúfolt utazás enyhítésére a társaság Nábárd település kérésére a lehetőségeihez mérten igyekszik mentesítő járatot is indítani Kérsemjénről. Kérdésemre Varga Attila, Nábrád polgármestere elmondta, hogy az engedély és az adás-vétel lebonyolítása még 2-3 hetet vehet igénybe. Az iskolabusz tehát leghamarabb március elején indulhat újra útnak, a már megszokott időpontban. A Nábrádi Önkormányzat tulajdonába kerülendő busz, az ígéret szerint, a délutáni órákban két ízben szállítja majd hazafelé a gyermekeket. J ó m a g a m és Gindele Sándorné polgármester aszszony minden erőfeszítése arra irányult, hogy ne alakuljon ki átmenetileg sem az iskolabusz járatkimaradása, de ez nem járt eredménynyel. Továbbra is bízunk azonban abban, hogy ez a kényelmetlen helyzet mihamarabb megoldódik. Addig is türelmüket és megértésüket kérjük. Muhari Zoltán polgármester Szépkorúak köszöntése Panyola Község Önkormányzata szeretettel köszönti minden szépkorú lakosát. A tavalyi év során Borbás László (május 30-án) és Varga Ignácné (október 27-én) töltötték be 90. életévüket, idén januárban pedig ketten is: Bódor Lajos (január 21-én) és özv. Szabó Miklósné (január 31-én). A négy szépkorú lakos közül egyedül Szabó Miklósné családja kérte meg önkormányzatunkat az ünnepelt hivatalos köszöntésére, melynek szeretettel tettünk eleget február 4-én. Ilonka néni lánya kérésére a Panyola újság is megemlékezik lapjain a falu negyedik legidősebb lakójának jubileumáról (4-5. oldal). dr. Varga Pálné körjegyző A SZÉPKORÚAK JUBILEUMI JUTTATÁSA A Magyar Köztársaság Kormánya 2008-ban a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott. A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. A 90. életév betöltésekor forint, a 95. életév betöltésekor forint, a év 100. életév betöltésekor pedig forint illeti az ünnepelteket. Panyola A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető, valamint azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri. A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást, illetve a személyes köszöntést elfogadja-e. A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal folyósítja. Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság I M P R E S S Z U M PanyolA I Ingyenes információs magazin a panyolaiaknak. Kiadja a Szamos-bazár Egyesület. Alapító: Panyola Község Önkormányzata. Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, 300 példányban. Nyomás: Infó-West Kft. nyomdaüzeme, Mátészalka. Szerkesztés, tördelés: Barabás Ambrus. Kérdéseiket, észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett szerkesdztőségi postaládába vagy az címre várjuk. Az újság az interneten a oldalon olvasható. 2

3 Értékvédelmi tanulmány Panyoláról Értékes tanulmány látott napvilágot Panyoláról tavaly év végén. A munka értékét külön emeli de legalábbis a mi szívünknek kedves, hogy készítője, Fekete Anikó a panyolai Fekete András unokája. A dolgozat a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Műemlékvédelmi Szakmérnöki Szakán készült A magyar falu építészete c. kollégium keretében. Anikó nem kis fába vágta a fejszéjét, mikor a műemlékvédelemmel foglalkozó tanulmányának tárgyául Panyolát választotta: a '70-es árvizet megszenvedett falu ugyanis egyáltalán nem dúskál műemléképületekben. Ennek ellenére bőven akadt feldolgozni való: 40, a hagyományos helyi építészet jegyeit hordozó épület lajstromba vétele és építészeti elemzése történt meg. A fényképekkel és alaprajzokkal gazdagon illusztrált munkához térképmelléklet is tartozik, amely feltünteti a tanulmány készítője által védelem alá vételre javasolt 17 épületet. A gondos levéltári gyűjtés eredményeként a tanulmány 64 oldalán számos, korábban nem látott archív felvétel is felbukkan. A teljes munka letölthető a település honlapjáról. (http://www.panyola.hu) A jó gazda gondossága 2. rész: AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG 1. Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését, vagy hatósági határozat előírását megsérti magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 2. A bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. 3. (1) A bírságot feladatkörében a) a települési, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzője, b) az illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, valamint c) a természetvédelmi hatóság szabja ki. (2) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezheti. 4. Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki a) az Ávt. 2. -ában felsorolt állatok valamelyikének szükségtelenül jelentős fájdalmat, tartós szenvedést, testi károsodást okoz, b) a felügyelete alatt álló állat tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz -igényének rendszeres kielégítéséről nem gondoskodik, c) az állat biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről nem gondoskodik, d) a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére, illetve tartására vonatkozó előírásokat megszegi, e) engedély nélküli állatkereskedést folytat, f) az állat egészségét veszélyeztető ajzó-, illetve doppingszert alkalmaz verseny vagy kiállítás alkalmával, g) cirkuszi mutatvány vagy oktatás céljából végzett idomítás során állatkínzó módszert vagy eszközt alkalmaz, h) engedély nélkül, illetve az abban foglaltakról eltérő módon végez állatkísérletet, i) az állat életét indokolatlanul kioltja, j) a felügyelete alatt álló állat ápolási és higiéniai szükségleteinek kielégítéséről nem gondoskodik, k) az állat mozgásigényét kellően kielégítő szabad mozgáslehetőségéről nem, vagy nem szakszerűen gondoskodik, l) a működési engedélyhez kötött állattartási módok (foglalkozásszerű eb- és macskatenyésztés, állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés) bevezetéséhez nem szerzi be a hatósági engedélyt, m) az állat állategészségügyi ellenőrzését és ellátását elmulasztja, vagy n) az állatkísérletek során a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti. 100 éve sem gondolták másként: A Révai Nagy Lexikona "Állatvédelem" és "Állatvédő egyesületek" c. szócikkei 1909-ből 3

4 Panyola kilen V./ FEBRUÁR Ilonka néni z elmúlt hétvégén ünnepelte 90. születésnapját A özv. Szabó Miklósné Bódor Ilona. Panyolán, január 31- én született Bódor Gusztáv és Dézsi Ida házasságából. Az 5 gyermekes család 2. gyermeke volt. Szeretetben nevelkedett, boldog gyermekkorra emlékezik. Fiatal lányként mindenre figyelt, érdeklődő volt. A ház körüli munkák mellett járt a leventékhez, takácstanfolyamra, és ekkor kezdett verseket írni. Ezt a szokását idős koráig megtartotta január 25- én férjhez ment Szabó Miklóshoz. Házasságukból egy lányuk szü letett. Mozgalmas életében dolgozott a családi gazdaságban, a TSZ-ben dohányosként, foglalkozott a háziipari szövetkezetben gyékénypapucs készí- Ilonka néni lánykorában... PANYOLA, MÁJUS 3. 1 Szeretem a falut Szeretem a falut, ahol én születtem Ott ragyogott fel a fényes nap felettem, Ott mondogatta el jó anyám meséit, Melyek életemben elkísérnek végig. Ideköt a falum minden egyes rögje, Szeretem,szeretem mindig és örökre. Ha lábam idegen nagy városba téved Nem találom magam, idegen a fészek. Hiányzik a csendes falusi alkonyat, Nem hallom a madár ha sír, ha dalolgat sok minden hiányzik, nem tudom leírni, A falumtól távol, nem tudok csak sírni. Akármerre járok, visszatérni vágyom Nem vagyok boldogabb sehol a világon Életem alkonyán leborulok nyögve Temessetek engem falusi rögökbe. 11 PANYOLA, JANUÁR Hetven évem Heten év nagy idő az élet szekerén Hol futva, hol lassan éltetett a remény Elmúlt ifjú napok tűnnek a homályba Talán igaz sem volt, úgy rémlik ez már ma Dobált a sors keze hol előre, s hátra Szívem fájdalmait senki nem látta Az élet szekere velem messze futott, Pihenő állomás nekem kevés jutott. Kevés örömöm,ha volt is, elenyészett Küzdelmes életet juttatott a végzet. Amikor hetven év küszöbéhez értem Belépni nehéz volt, megcsuklott a térdem. csak egyedül vagyok, nincs ki velem élne Elmúlt jót és rosszat emlékként idézne. Összekötözöm hát csokorba a múltat A jövőbe nézve nem látok már újat. Csak száraz avarként a hetven esztendőt Elmosódik és már vissza nem jövendő 4

5 cven szépkorú téssel, de volt kisegítő insze minátor mellett is. Több éven át gondozta járóképtelen anyósát. Férjével szívesen fogadtak házukban tanítókat, újságírókat, régészeket, mindig volt az idegenek számára terített asztal és kedves szó. Férje 1989-ben balesetben váratlanul elhunyt. Özvegysége több mint 20 évében örömöt hoztak életébe unokái Zsanett és Emese, akiket meglepett egy-egy verssel alkalmanként. Idős korára is megőrizte vidámságát, kedvességét, mosolyát. Megromlott egészségi állapota ellenére is hőn szeretett szülőfalujában él. A szép kort megélt Ilonka nénit családja, rokonsága és a település önkormányzata részéről köszöntötték ez év február 4-én év PANYOLA, JANUÁR 88 év, hogyha visszanézek Jó istenem megköszönöm néked Megmutattad atyai szeretetedet Nem vetted le rólam megáldó kezedet A gyermekkor mosolyogva néz rám Ezt nem tudom elhallgatni némán A serdülő évfolyamok ezeket is adtad Hogy elmúljon az életem, ezt is te nem hagytad Azok a szép ifjú napok, amiket átéltem Visszajönnek emlékekként, valahogy úgy érzem Majd azután az oltárnál hűséget fogadtam Fogadásom amíg éltem soha el nem hagytam De közbeszólt az elválás, a sírgödör kérte Jó istenem én előtted ezért esem térdre Nyolcvankilencedik évem nem tudom a végét Kulcsolt kézzel vállalom a jót, a szenvedését Kedves lányom, unokáim, akiket anyaként szerettem Kérem istent, hogy örökké maradjon veletek Bármi is ér az életben, bántás vagy rágalom Türelemmel elfogadni ezt is rátok hagyom A szeretet ne távozzon, bármit hoz az élet Anyát, apát tisztelve hűen szeressétek A két kezem összeteszem esdekelve könnyen Jó istenem adjál békét, örömöt szívükbe...és ma. ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG! 90. 5

6 Panyola V./ FEBRUÁR Óvodások őrangyala anyola titkos támogatójáról kevesen tudnak. Pedig a Valika néni rendszeres adományaiból vásárolt játékokkal nap mint nap játszanak az óvodások. A támogatás nem csupán pénzbeli gyakori telefonhívásai során Vali néni élénken érdeklődik a falu dolgai felől. Sohasem járt itt, több ezer kilométerre innen, az óceán túloldalán él. Még a telefonszámát sem tudtam minden alkalommal ő hívja a Polgármesteri Hivatalt amerikai postacíme alapján azonban hamar rábukkantam, és mikor felhívtam, szívesen vállalta, hogy elmondja a Panyolával kapcsolatos történetét, és egy kicsit még annál is többet. P PPANYOLA ÚJSÁG: Panyolát még magyarországi viszonylatban is kevesen ismerik igaz pálinkája és fesztiválja miatt mind többen, Vali néni honnan hallott a falunkról? VALI NÉNI: Először is, ha kérhetem, tegeződjünk. Hosszú évek óta vagyok a Nők Lapja előfizetője, itt olvastam a faluról, és a betelepülő fiatalok számomra nagyon szimpatikus törekvéseiről. Tetszett az a bátorság, ahogy felkavartátok ezt a szegény környezetet, mindenképpen többet akartam rólatok megtudni, és hozzátenni valamit mindehhez. Kinyomoztam a Polgármesteri Hivatal telefonszámát, és felvettem a kapcsolatot a polgármesterrel. Zoltánnal azóta is jóban vagyunk. PU.: Én arra gyanakodtam, hogy a falu iránt érzett szimpátiád mögött valamiféle helyi kötődés is áll. Esetleg erről a környékről származol? VN.: Egyáltalán nem, még csak a megyében sem vagyok ismerős. Kalocsán születtem, 27 éves koromig éltem ott. Édesapám asztalos volt, édesanyám hároméves koromban meghalt. Később Hódmezővásárhelyre kerültem a férjemmel, aki rendszeresen kijárt az NDK-ba dolgozni minősített hegesztő volt, aztán egyszer kint ragadt. Valójában a Kádár-rendszer nyomasztó légköréből próbált menekülni, hívott, menjek utána, de én akkor képtelen voltam menni. Örökre elváltak útjaink. PU.: Az eredeti foglalkozásod ápolónő, úgy tudom, máig ebből a szaktudásodból élsz. VN.: Igen. Sosem volt könnyű ez a munka. Először a kalocsai kórházban, később az A l f ö l d i Porcelángyárnál, majd a Metripond Mérleggyárnál dolgoztam ápolóként. Mikor a férjemmel szétmentünk, 25 éve, havi órát kellett dolgoznom, hogy az adósságaimból lábra tudjak állni. Lassan, fokrólfokra vissza tudtam kapaszkodni, de végül annyira belefáradtam a magányos robotolásba, hogy elhatároztam, új életet kezdek. Arra tanítottak, hogy ápolóként úgy álljak az ágy fölé, mintha az feküdne benne, akit a legjobban szeretek. PU.: Ekkor merült fel, hogy külföldön próbálj szerencsét. Miért éppen Amerikában? VN.: Volt egy jó ismerősöm, aki beajánlott. Egy telefonszámmal és egy bőrönddel vágtam neki 2001-ben. Idős, főként magányos emberek ápolására szakosodtam, sok helyen megfordultam az elmúlt tíz évben. Brooklynban, Long Island-en, a Catskill-i hegyekben dolgoztam, főleg New York állam területén. Jelenleg New Jersey egy kis kertvárosában élek és egy 99 éves nénit ápolok. Nem könnyű mellette az élet, 24 órás szolgálatban vagyok a hét minden napján, alig akad időm másra, mint a munkára. PU.: Mi ad erőt a munkához ilyen távol az otthonodtól? VN.: Arra tanítottak, hogy ápolóként úgy álljak az ágy fölé, mintha az feküdne benne, akit a legjobban szeretek. Mindig e szerint végeztem a munkámat, és ez önmagában erőt ad. Barátaim nem igen vannak itt, egy másik magyar nőt kivéve, akivel néha kisegítjük egymást, de amúgy időm sem nagyon akadna találkozni emberekkel. Az igazi barátom a természet, belőle tudok eleget meríteni. A városon folyik keresztül a Delaware folyó, amit nagyon szeretek. Mindenütt mókusok rohangálnak, itt egészen emberhez szoktak ezek a kis szürke állatok. De a legfőbb örömöt a madarak jelentik nekem. Saját pénzemen zsákszámra veszem az eleséget nekik. A néni, akit gondozok elég gonosz természetű nem szereti a madarakat, ezért titokban kerestem egy olyan ablakot, ahol ő nem látja, hogy etetem őket. Vagy 25 galamb és egy csomó apró madár jár a párkányomra. Már pirkadat előtt hallom, hogy mozgolódnak a lombkoronában, akkor rakom nekik ki az eleséget, így már kora hajnalban az ablakba szállnak. Az ősz színei pedig egészen csodálatosak itt, évről-évre lenyűgöz a fák látványa! PU.: Úgy tudom, kézimunkázni nagyon szeretsz. VN.: Igen, a kedvencem a tűgoblein. Több Munkácsy-képet lemásoltam már, és az ablakba szálló madarak közül is sokat megmintáztam. Mivel katolikus vagyok, a fehérgyarmati katolikus templomnak küldtem nemrég egy sor kézimunkás terítőt ajándékba, az a hozzátok legközelebb eső katolikus templom, azért. 6

7 PU.: Nem hiányzik a család? Úgy tudom, unokáid is vannak. Biztosan vágynak egy nagymamára... VN: Dehogyisnem. Borzasztóan hiányoznak, de az élet nem egyszerű. Én egyetlen alkalommal voltam itthon tíz év alatt, decemberétől a következő év nyaráig. Én így, innen támogatom a családomat. Sokat gondolok arra, ha nem itt élnék, ezt nem tehetném meg. Három gyermekem volt, a legnagyobb fiam sajnos már nem él. A négy unokám közül a legnagyobb főiskolás. Nem könnyű az anyagi helyzetük, ezen próbálok a lehetőségeimhez mérten segíteni, hogy be tudják fejezni az iskolát tisztességesen. Az ünnepek körül is mindig küldök haza egy kis pénzt nekik. PU.: Teszed mindezt úgy, hogy a gyerekek még a gondolatát is elvetették az elmúlt 10 évben annak, hogy meglátogassanak. VN.: Ez egy szolgálat. Cselédség. Nekem ez határozza meg az életemet. Több más közösség és persze a családom mellett a panyolai óvodásokat is azért támogatom, mert bennem a segítségnyújtás igénye nagyon erős. Tulajdonképpen ez az egyetlen, ami igazán fontosnak tartok az életben. PU.: Meddig tarthat ez a szolgálat? VN.: Ahol jelenleg élek, már nem sokáig. Elhatároztam, hogy jövő tavasszal végleg hazaköltözöm. A segítségnyújtás ezzel persze nem érhet véget. Nyugdíjas korú vagyok, így ha pénzzel nem is, az időmet és a munkámat mindenképp szeretném karitatív céloknak szentelni. Hódmezővásárhelyen van egy házam, amit az évek során karban tartottak nekem az otthoniak, tehát van hová mennem. A városban van egy gyerekotthon, ahová önkéntesként szeretnék bejárni, majd ha hazaköltözöm. Nem tagadom, félek is kicsit a hazatéréstől. Van még egy nagy álmom, ami talán kicsit furcsán hangzik, de szeretnék rendesen megtanulni angolul, ha hazaköltözöm. Sajnos itt ez nem volt egyszerű, mert vagy magyaroknál teljesítettem szolgálatot, vagy pedig olyan idős, rossz állapotú embereket gondoztam, akikkel már nem lehetett rendesen kommunikálni. PU.: A polgármester úrtól úgy tudom, szeretnél személyesen is ellátogatni hozzánk. VN.: Alig várom, hogy láthassam Panyolát, és a panyolai embereket. Zoltán küldött egyszer egy képet postán egy magányosan álló vadkörtefáról, azt is nagyon szeretném látni. Biztosan csodálatos lehet ott nálatok a táj. Ha lesz még rá lehetőségem, talán egy kis házikót is veszek, hogy több időt is eltölthessek ott nyaranta. És persze, ha lehetséges, továbbra is segíteni szeretnék a közösségeteknek, ha pénzzel már nem is, de jelenléttel, lelkesedéssel mindenképpen. Elbújtatott nevek egy újságcikkben Április elsején a területi bortermelők ifjúsági csapata futballmeccset játszik az országos női válogatott ellen. A neves naphoz az újságíró is méltó akart lenni, szövegben elrejtve közölte a játékosok nevét. Meg kell először találnunk, hogy kik játszanak a csapatokban! Íme, az újságcikk: A szolga összeszedte a mágnessel a bödön aljáról a gombostűket, majd odaszögezte vele a terítőt az asztalhoz. Közben a pincér pattogatott kukoricát, és tejes karamellát szolgált föl étvágygerjesztőnek. Ma sem marad el az ebéd, már várták, hogy kimerik a levest a tálba. A Kelemérről fogadott szakács ezúttal is kitett magáért, finom frankfurti levest főzött, másodiknak pedig mákos tekerccsel kedveskedett a fogyasztóknak. Még alig kezdtek az evéshez, váratlanul beállított a családfő, aki egyébként csillés volt a helyi bányában. Meghallottuk a nepáli vízi katasztrófát az egyik bányában, így nem akart senki dolgozni az esős időben. Majd a díványon folyt tovább a társalgás. Valóságos kincs a nádasunk, van benne minden vad kezdett új témába az egyik vadász. De már a délutáni alváshoz készülődött mindenki. Kispályás futball lesz 7-7 fős csapatokkal. Van tartalék is, 1-1 fő. Megneveztük a bírót is, de az az újságcikk felvezető soraiban található. Néhány név becézett alakban fordul elő. El kell dönteni ez esetben, hogy a név fiús vagy lányos változatát nevezzük-e meg. Apáti Lajos MEGOLDÁS: A női csapat tagjai: Olga, Ágnes, Ica, Ella, Emma, Erika, Livi, Kata. A férfi csapat tagjai: Ödön, Gál, Elemér, Ákos, Illés, Pál, Iván, Csanád. Tibornak hívják a játékvezetőt. Az is jó, ha valaki az erika helyett az Erik nevet nevezi meg. KÉPREJTVÉNY Az alábbi képrejtvény megfejtése egy híres ember. PU.: Akkor remélem találkozunk Panyolán. Köszönöm a beszélgetést, Vali néni! VN.: Köszönöm én is, és üdvözlök minden panyolai embert, innen a távolból is. Barabás Ambrus Megfejtés a 8. oldalon 7

8 Panyola V./ FEBRUÁR Török László: Farsangi mese Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Tarka ruhák, jelmezek, Csupa vidám kisgyerek. Álruhába öltözött Piros szarvú ördögök. Aranyhajú királylány Mint a tarka szivárvány. Barnamedve behemót, Füle pamut, bajsza drót. Tehén nyakán a kolomp, Csengettyűzik a bolond. Táncol macska és egér, Suhogtat a denevér. Van még farkas és vadász, Csillagharcos és kanász, Törpe, óriás és manó, Kétlábú televízió, Óriásbébi, marslakó, Három kövér eszkimó, És Marika legkisebb mind között, Tündérlánynak öltözött. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Vakító fény támad hirtelen, S a kör közepén megjelen' Egy halványka, Vidám tündérleányka. Homlokán csillag, Ruhája csillog, Lepkeszárnya lebben, Senki nem lép nála kecsesebben. A sok gyerek ámul, Sőt ámulva bámul: Álom ez, vagy látomás? Nem jut eszükbe semmi más. Míg Marika, legkisebb mind között, (mégis nagy szájú szerfölött) Köszönti bátran: - Szervusz! Tündér vagy te is, Látom, Mint én! Legyél a Barátom! A kis tündér ránevet: - Mondd, mit kívánsz, mit tegyek? - Játszunk varázslatot, Hogy valódi tündér vagyok. Ki mit felöltött álruhát, Azzá változzon át! - Csacsi kérés, nem gondolod? De legyen úgy, ha ezt akarod! Pálcája villan kényesen, Sziporka hullik fényesen, 8 Gyémánt szikrák szerteszállnak, Megkezdődik a varázslat. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Van itt bál, sőt bonyodalom, Megbolydul a sokadalom. Tombolnak az ördögök, A királylány könyörög. A medve ordít irdatlan, A tehén kongat szakadatlan. A bolond fetrengve kacag, A macska, az egér szalad. A denevér röpköd bolondul, A farkas vadászni indul. A vadász durrogtat hangosan, A csillagharcos elrohan. A kanász bőszen tereli a népet, Az óriás, a törpe, a manó nézi, A kétlábú tévékészüléket. Az eszkimónak melege van, És mindenkinek elege van. Túl nagy a káosz, a zűrzavar, Hol a tündér? Jöjjön hamar! Még a jóból is megárt a sok, Szüntesse meg a varázslatot! A tündér azonban nincs sehol, Hetedhét határon bandukol. A zűrzavarban lába kél, Úgy elillan, mint a szél. Megijednek a maskarák, Lesz itt mindjárt rossz világ. Mindegyik azon kesereg: Lehetne újra kisgyerek! Legkisebb Marika székre áll, Onnét nevetve kiabál: - Tündér vagyok! Nincs semmi baj! Visszaváltozunk hamar! Pálcája lendül, szikra száll, A sok gyerek körben áll. Ruháik tarka jelmezek, Ők pedig hús-vér gyermekek. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Gyereknek lenni szörnyű jó, Nincs ahhoz semmi sem fogható. Félre bánat, félre bú, De kicsike Marika szomorú: - Volt egy tündérlány barátom, Mi lesz, ha többé nem látom? Pulya sarok Y Kedves Gyerekek! Farsangi jelmezes felvonulás a Közösségi Házban, március 5-én, szombaton az esti koncertek előtt. Meglepetés műsor Vali néni jóvoltából! Megfejtés a 7. oldalról: Kofi Annan

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

PANYOLA. Kemény tojás. Peppinó Pizzéria látja vendégül egy kétszemélyes vacsorára Fehérgyarmaton. (Részletek a 8. oldalon)

PANYOLA. Kemény tojás. Peppinó Pizzéria látja vendégül egy kétszemélyes vacsorára Fehérgyarmaton. (Részletek a 8. oldalon) a PANYOLA Ingyenes helyi információs magazin II. évf. 1. szám - 2008. február Húsvét közeleg o m h o z t a r a l t Fotó: Mórucz István a o f r m a Kemény tojás A képen látható tojást Koncz Kornélia, Nellike

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok: Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Március 20-án tervezik a labdarúgó bajnokság indítását Felnõtt labdarúgó csapatunk január 30-án 1400-kor kezdték meg a felkészülést a bajnokság tavaszi rajtjára. Március

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Tisztelt Balatonakarattyai Adózók!

Tisztelt Balatonakarattyai Adózók! ÖNKORMÁNYZAT 2015. január Újévi köszöntő 2 Szeretettel köszöntök mindenkit, mindannyiunknak boldog új esztendőt kívánok az önálló új településünkön. Tájékoztatom azokat, akik még nem értesültek róla, hogy

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Szabad sajtó napja. Az úságíró. A Rákóczi Lap szívesen számol be a település polgárainak kiemelkedő

Szabad sajtó napja. Az úságíró. A Rákóczi Lap szívesen számol be a település polgárainak kiemelkedő 1 2 Szabad sajtó napja RÁKÓCZI Az úságíró A Rákóczi Lap szívesen számol be a település polgárainak kiemelkedő tevékenységéről. Különösen örömmel tesszük ezt akkor, ha helyi sajtóorgánumunk jelenlegi, vagy

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy...

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy... XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2013. május 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Sajó Sándor: Magyarnak

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét XXII. évfolyam II. szám 2014. február Ára: 120 Ft Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét Bár lakodalom nem volt, mégis mindenki úgy érezhette magát, mintha ott lett volna. A vendégek szórakozásáról

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

November 29-én este zsúfolásig

November 29-én este zsúfolásig E havi számunk ingyenes melléklete 2013-as falinaptár! Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 12. szám Tisztelt Izsákiak! Elérkezett az évvége, a számadás és az új évre szóló tervek elkészítésének

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már.

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már. X. évfolyam 5-6. szám 2005. szeptember. Itt van az ősz, itt van újra. Eljött a szeptember. Kinek-kinek mást hoz. A szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás ellenére is sok gyümölcsöt, a gazdáknak a betakarítást,

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA 2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA MUNKÁBAN ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG NÉGY ÉV 2010-2014 2014 októberében kerül sor az önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 1. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2009. november 20-i képviselõ-testületi ülésen a 2010. évi intézményi

Részletesebben

MOZAIK. Gospel koncert

MOZAIK. Gospel koncert 12 MOZAIK Fotó: Gergely Ancha Gospel koncert Fotó: Jegenyés Martina Abaliget Község Önkormányzata Ikon kiállítás megnyitó Teremtés napja - madáretető és odú készítő pályázat nyertes alkotásai Abaligeti

Részletesebben