I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n"

Átírás

1 PANYOLA I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n V. / f e b r u á r Szépkorúak köszöntése Panyola mecénása Tanulmány Panyoláról Állatvédelem Farsang Disznó vágatlanul Fotó: Juhász Balázs AZ INTERNETEN:

2 Panyola V./ FEBRUÁR iskolabusz bosszanto iskolabusz iskolabusz iskolabusz ' Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az iskolabusz körül kialakult sajátos helyzetről. A nábrádi Bornemisza Géza Általános Iskola tanulói és szüleik bizonyára meglepődve tapasztalták, hogy az iskolabusz-szolgáltatás február 7-én, minden előzetes tájékoztatás nélkül megszűnt. Az járatkimaradás legfőbb oka az önkormányzatokat is nagyban sújtó, romló gazdasági környezet. A mostani áldatlan állapot létrejöttéről a következőket érdemes tudni. A négy település (Nábrád, Kérsemjén, Panyola, Olcsvaapáti) január 31-én, Nábrádon megtartott közös testületi ülésén megállapodás született az iskolabusz további üzemeltetéséről. Panyola, Olcsvaapáti és Kérsemjén a közös intézményfenntartói költségvetést azzal a feltétellel fogadta el, hogy az iskolabusz üzemeltetése folyamatos marad. Ennek biztosítékaként Nábrád község kifejezte szándékát az iskolabusz megvásárlására. Olcsvaapáti képviselőtestülete ennek érdekében felajánlotta, hogy az intézményfenntartói hozzájárulás terhére egy összegben átutalja a busz árát Nábrád számlájára, amit a tárgyalás másnapján teljesített is. Sajnos a busz megvásárlása és annak üzembe helyezése szervezési és engedélyeztetési nehézségek miatt nem tudott létrejönni, konkrétabban: Nábrád pillanatnyilag egy hatósági útvonalengedélyre vár, amely előfeltétele a járat üzemeltetésének. Az átmeneti időszakban a tanulóknak a Szabolcs Volán menetred szerinti járatait kell igénybe venniük. A túlzsúfolt utazás enyhítésére a társaság Nábárd település kérésére a lehetőségeihez mérten igyekszik mentesítő járatot is indítani Kérsemjénről. Kérdésemre Varga Attila, Nábrád polgármestere elmondta, hogy az engedély és az adás-vétel lebonyolítása még 2-3 hetet vehet igénybe. Az iskolabusz tehát leghamarabb március elején indulhat újra útnak, a már megszokott időpontban. A Nábrádi Önkormányzat tulajdonába kerülendő busz, az ígéret szerint, a délutáni órákban két ízben szállítja majd hazafelé a gyermekeket. J ó m a g a m és Gindele Sándorné polgármester aszszony minden erőfeszítése arra irányult, hogy ne alakuljon ki átmenetileg sem az iskolabusz járatkimaradása, de ez nem járt eredménynyel. Továbbra is bízunk azonban abban, hogy ez a kényelmetlen helyzet mihamarabb megoldódik. Addig is türelmüket és megértésüket kérjük. Muhari Zoltán polgármester Szépkorúak köszöntése Panyola Község Önkormányzata szeretettel köszönti minden szépkorú lakosát. A tavalyi év során Borbás László (május 30-án) és Varga Ignácné (október 27-én) töltötték be 90. életévüket, idén januárban pedig ketten is: Bódor Lajos (január 21-én) és özv. Szabó Miklósné (január 31-én). A négy szépkorú lakos közül egyedül Szabó Miklósné családja kérte meg önkormányzatunkat az ünnepelt hivatalos köszöntésére, melynek szeretettel tettünk eleget február 4-én. Ilonka néni lánya kérésére a Panyola újság is megemlékezik lapjain a falu negyedik legidősebb lakójának jubileumáról (4-5. oldal). dr. Varga Pálné körjegyző A SZÉPKORÚAK JUBILEUMI JUTTATÁSA A Magyar Köztársaság Kormánya 2008-ban a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott. A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. A 90. életév betöltésekor forint, a 95. életév betöltésekor forint, a év 100. életév betöltésekor pedig forint illeti az ünnepelteket. Panyola A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető, valamint azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri. A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást, illetve a személyes köszöntést elfogadja-e. A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal folyósítja. Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság I M P R E S S Z U M PanyolA I Ingyenes információs magazin a panyolaiaknak. Kiadja a Szamos-bazár Egyesület. Alapító: Panyola Község Önkormányzata. Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, 300 példányban. Nyomás: Infó-West Kft. nyomdaüzeme, Mátészalka. Szerkesztés, tördelés: Barabás Ambrus. Kérdéseiket, észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett szerkesdztőségi postaládába vagy az címre várjuk. Az újság az interneten a oldalon olvasható. 2

3 Értékvédelmi tanulmány Panyoláról Értékes tanulmány látott napvilágot Panyoláról tavaly év végén. A munka értékét külön emeli de legalábbis a mi szívünknek kedves, hogy készítője, Fekete Anikó a panyolai Fekete András unokája. A dolgozat a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Műemlékvédelmi Szakmérnöki Szakán készült A magyar falu építészete c. kollégium keretében. Anikó nem kis fába vágta a fejszéjét, mikor a műemlékvédelemmel foglalkozó tanulmányának tárgyául Panyolát választotta: a '70-es árvizet megszenvedett falu ugyanis egyáltalán nem dúskál műemléképületekben. Ennek ellenére bőven akadt feldolgozni való: 40, a hagyományos helyi építészet jegyeit hordozó épület lajstromba vétele és építészeti elemzése történt meg. A fényképekkel és alaprajzokkal gazdagon illusztrált munkához térképmelléklet is tartozik, amely feltünteti a tanulmány készítője által védelem alá vételre javasolt 17 épületet. A gondos levéltári gyűjtés eredményeként a tanulmány 64 oldalán számos, korábban nem látott archív felvétel is felbukkan. A teljes munka letölthető a település honlapjáról. ( A jó gazda gondossága 2. rész: AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG 1. Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését, vagy hatósági határozat előírását megsérti magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 2. A bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. 3. (1) A bírságot feladatkörében a) a települési, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzője, b) az illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, valamint c) a természetvédelmi hatóság szabja ki. (2) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezheti. 4. Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki a) az Ávt. 2. -ában felsorolt állatok valamelyikének szükségtelenül jelentős fájdalmat, tartós szenvedést, testi károsodást okoz, b) a felügyelete alatt álló állat tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz -igényének rendszeres kielégítéséről nem gondoskodik, c) az állat biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről nem gondoskodik, d) a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére, illetve tartására vonatkozó előírásokat megszegi, e) engedély nélküli állatkereskedést folytat, f) az állat egészségét veszélyeztető ajzó-, illetve doppingszert alkalmaz verseny vagy kiállítás alkalmával, g) cirkuszi mutatvány vagy oktatás céljából végzett idomítás során állatkínzó módszert vagy eszközt alkalmaz, h) engedély nélkül, illetve az abban foglaltakról eltérő módon végez állatkísérletet, i) az állat életét indokolatlanul kioltja, j) a felügyelete alatt álló állat ápolási és higiéniai szükségleteinek kielégítéséről nem gondoskodik, k) az állat mozgásigényét kellően kielégítő szabad mozgáslehetőségéről nem, vagy nem szakszerűen gondoskodik, l) a működési engedélyhez kötött állattartási módok (foglalkozásszerű eb- és macskatenyésztés, állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés) bevezetéséhez nem szerzi be a hatósági engedélyt, m) az állat állategészségügyi ellenőrzését és ellátását elmulasztja, vagy n) az állatkísérletek során a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti. 100 éve sem gondolták másként: A Révai Nagy Lexikona "Állatvédelem" és "Állatvédő egyesületek" c. szócikkei 1909-ből 3

4 Panyola kilen V./ FEBRUÁR Ilonka néni z elmúlt hétvégén ünnepelte 90. születésnapját A özv. Szabó Miklósné Bódor Ilona. Panyolán, január 31- én született Bódor Gusztáv és Dézsi Ida házasságából. Az 5 gyermekes család 2. gyermeke volt. Szeretetben nevelkedett, boldog gyermekkorra emlékezik. Fiatal lányként mindenre figyelt, érdeklődő volt. A ház körüli munkák mellett járt a leventékhez, takácstanfolyamra, és ekkor kezdett verseket írni. Ezt a szokását idős koráig megtartotta január 25- én férjhez ment Szabó Miklóshoz. Házasságukból egy lányuk szü letett. Mozgalmas életében dolgozott a családi gazdaságban, a TSZ-ben dohányosként, foglalkozott a háziipari szövetkezetben gyékénypapucs készí- Ilonka néni lánykorában... PANYOLA, MÁJUS 3. 1 Szeretem a falut Szeretem a falut, ahol én születtem Ott ragyogott fel a fényes nap felettem, Ott mondogatta el jó anyám meséit, Melyek életemben elkísérnek végig. Ideköt a falum minden egyes rögje, Szeretem,szeretem mindig és örökre. Ha lábam idegen nagy városba téved Nem találom magam, idegen a fészek. Hiányzik a csendes falusi alkonyat, Nem hallom a madár ha sír, ha dalolgat sok minden hiányzik, nem tudom leírni, A falumtól távol, nem tudok csak sírni. Akármerre járok, visszatérni vágyom Nem vagyok boldogabb sehol a világon Életem alkonyán leborulok nyögve Temessetek engem falusi rögökbe. 11 PANYOLA, JANUÁR Hetven évem Heten év nagy idő az élet szekerén Hol futva, hol lassan éltetett a remény Elmúlt ifjú napok tűnnek a homályba Talán igaz sem volt, úgy rémlik ez már ma Dobált a sors keze hol előre, s hátra Szívem fájdalmait senki nem látta Az élet szekere velem messze futott, Pihenő állomás nekem kevés jutott. Kevés örömöm,ha volt is, elenyészett Küzdelmes életet juttatott a végzet. Amikor hetven év küszöbéhez értem Belépni nehéz volt, megcsuklott a térdem. csak egyedül vagyok, nincs ki velem élne Elmúlt jót és rosszat emlékként idézne. Összekötözöm hát csokorba a múltat A jövőbe nézve nem látok már újat. Csak száraz avarként a hetven esztendőt Elmosódik és már vissza nem jövendő 4

5 cven szépkorú téssel, de volt kisegítő insze minátor mellett is. Több éven át gondozta járóképtelen anyósát. Férjével szívesen fogadtak házukban tanítókat, újságírókat, régészeket, mindig volt az idegenek számára terített asztal és kedves szó. Férje 1989-ben balesetben váratlanul elhunyt. Özvegysége több mint 20 évében örömöt hoztak életébe unokái Zsanett és Emese, akiket meglepett egy-egy verssel alkalmanként. Idős korára is megőrizte vidámságát, kedvességét, mosolyát. Megromlott egészségi állapota ellenére is hőn szeretett szülőfalujában él. A szép kort megélt Ilonka nénit családja, rokonsága és a település önkormányzata részéről köszöntötték ez év február 4-én év PANYOLA, JANUÁR 88 év, hogyha visszanézek Jó istenem megköszönöm néked Megmutattad atyai szeretetedet Nem vetted le rólam megáldó kezedet A gyermekkor mosolyogva néz rám Ezt nem tudom elhallgatni némán A serdülő évfolyamok ezeket is adtad Hogy elmúljon az életem, ezt is te nem hagytad Azok a szép ifjú napok, amiket átéltem Visszajönnek emlékekként, valahogy úgy érzem Majd azután az oltárnál hűséget fogadtam Fogadásom amíg éltem soha el nem hagytam De közbeszólt az elválás, a sírgödör kérte Jó istenem én előtted ezért esem térdre Nyolcvankilencedik évem nem tudom a végét Kulcsolt kézzel vállalom a jót, a szenvedését Kedves lányom, unokáim, akiket anyaként szerettem Kérem istent, hogy örökké maradjon veletek Bármi is ér az életben, bántás vagy rágalom Türelemmel elfogadni ezt is rátok hagyom A szeretet ne távozzon, bármit hoz az élet Anyát, apát tisztelve hűen szeressétek A két kezem összeteszem esdekelve könnyen Jó istenem adjál békét, örömöt szívükbe...és ma. ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG! 90. 5

6 Panyola V./ FEBRUÁR Óvodások őrangyala anyola titkos támogatójáról kevesen tudnak. Pedig a Valika néni rendszeres adományaiból vásárolt játékokkal nap mint nap játszanak az óvodások. A támogatás nem csupán pénzbeli gyakori telefonhívásai során Vali néni élénken érdeklődik a falu dolgai felől. Sohasem járt itt, több ezer kilométerre innen, az óceán túloldalán él. Még a telefonszámát sem tudtam minden alkalommal ő hívja a Polgármesteri Hivatalt amerikai postacíme alapján azonban hamar rábukkantam, és mikor felhívtam, szívesen vállalta, hogy elmondja a Panyolával kapcsolatos történetét, és egy kicsit még annál is többet. P PPANYOLA ÚJSÁG: Panyolát még magyarországi viszonylatban is kevesen ismerik igaz pálinkája és fesztiválja miatt mind többen, Vali néni honnan hallott a falunkról? VALI NÉNI: Először is, ha kérhetem, tegeződjünk. Hosszú évek óta vagyok a Nők Lapja előfizetője, itt olvastam a faluról, és a betelepülő fiatalok számomra nagyon szimpatikus törekvéseiről. Tetszett az a bátorság, ahogy felkavartátok ezt a szegény környezetet, mindenképpen többet akartam rólatok megtudni, és hozzátenni valamit mindehhez. Kinyomoztam a Polgármesteri Hivatal telefonszámát, és felvettem a kapcsolatot a polgármesterrel. Zoltánnal azóta is jóban vagyunk. PU.: Én arra gyanakodtam, hogy a falu iránt érzett szimpátiád mögött valamiféle helyi kötődés is áll. Esetleg erről a környékről származol? VN.: Egyáltalán nem, még csak a megyében sem vagyok ismerős. Kalocsán születtem, 27 éves koromig éltem ott. Édesapám asztalos volt, édesanyám hároméves koromban meghalt. Később Hódmezővásárhelyre kerültem a férjemmel, aki rendszeresen kijárt az NDK-ba dolgozni minősített hegesztő volt, aztán egyszer kint ragadt. Valójában a Kádár-rendszer nyomasztó légköréből próbált menekülni, hívott, menjek utána, de én akkor képtelen voltam menni. Örökre elváltak útjaink. PU.: Az eredeti foglalkozásod ápolónő, úgy tudom, máig ebből a szaktudásodból élsz. VN.: Igen. Sosem volt könnyű ez a munka. Először a kalocsai kórházban, később az A l f ö l d i Porcelángyárnál, majd a Metripond Mérleggyárnál dolgoztam ápolóként. Mikor a férjemmel szétmentünk, 25 éve, havi órát kellett dolgoznom, hogy az adósságaimból lábra tudjak állni. Lassan, fokrólfokra vissza tudtam kapaszkodni, de végül annyira belefáradtam a magányos robotolásba, hogy elhatároztam, új életet kezdek. Arra tanítottak, hogy ápolóként úgy álljak az ágy fölé, mintha az feküdne benne, akit a legjobban szeretek. PU.: Ekkor merült fel, hogy külföldön próbálj szerencsét. Miért éppen Amerikában? VN.: Volt egy jó ismerősöm, aki beajánlott. Egy telefonszámmal és egy bőrönddel vágtam neki 2001-ben. Idős, főként magányos emberek ápolására szakosodtam, sok helyen megfordultam az elmúlt tíz évben. Brooklynban, Long Island-en, a Catskill-i hegyekben dolgoztam, főleg New York állam területén. Jelenleg New Jersey egy kis kertvárosában élek és egy 99 éves nénit ápolok. Nem könnyű mellette az élet, 24 órás szolgálatban vagyok a hét minden napján, alig akad időm másra, mint a munkára. PU.: Mi ad erőt a munkához ilyen távol az otthonodtól? VN.: Arra tanítottak, hogy ápolóként úgy álljak az ágy fölé, mintha az feküdne benne, akit a legjobban szeretek. Mindig e szerint végeztem a munkámat, és ez önmagában erőt ad. Barátaim nem igen vannak itt, egy másik magyar nőt kivéve, akivel néha kisegítjük egymást, de amúgy időm sem nagyon akadna találkozni emberekkel. Az igazi barátom a természet, belőle tudok eleget meríteni. A városon folyik keresztül a Delaware folyó, amit nagyon szeretek. Mindenütt mókusok rohangálnak, itt egészen emberhez szoktak ezek a kis szürke állatok. De a legfőbb örömöt a madarak jelentik nekem. Saját pénzemen zsákszámra veszem az eleséget nekik. A néni, akit gondozok elég gonosz természetű nem szereti a madarakat, ezért titokban kerestem egy olyan ablakot, ahol ő nem látja, hogy etetem őket. Vagy 25 galamb és egy csomó apró madár jár a párkányomra. Már pirkadat előtt hallom, hogy mozgolódnak a lombkoronában, akkor rakom nekik ki az eleséget, így már kora hajnalban az ablakba szállnak. Az ősz színei pedig egészen csodálatosak itt, évről-évre lenyűgöz a fák látványa! PU.: Úgy tudom, kézimunkázni nagyon szeretsz. VN.: Igen, a kedvencem a tűgoblein. Több Munkácsy-képet lemásoltam már, és az ablakba szálló madarak közül is sokat megmintáztam. Mivel katolikus vagyok, a fehérgyarmati katolikus templomnak küldtem nemrég egy sor kézimunkás terítőt ajándékba, az a hozzátok legközelebb eső katolikus templom, azért. 6

7 PU.: Nem hiányzik a család? Úgy tudom, unokáid is vannak. Biztosan vágynak egy nagymamára... VN: Dehogyisnem. Borzasztóan hiányoznak, de az élet nem egyszerű. Én egyetlen alkalommal voltam itthon tíz év alatt, decemberétől a következő év nyaráig. Én így, innen támogatom a családomat. Sokat gondolok arra, ha nem itt élnék, ezt nem tehetném meg. Három gyermekem volt, a legnagyobb fiam sajnos már nem él. A négy unokám közül a legnagyobb főiskolás. Nem könnyű az anyagi helyzetük, ezen próbálok a lehetőségeimhez mérten segíteni, hogy be tudják fejezni az iskolát tisztességesen. Az ünnepek körül is mindig küldök haza egy kis pénzt nekik. PU.: Teszed mindezt úgy, hogy a gyerekek még a gondolatát is elvetették az elmúlt 10 évben annak, hogy meglátogassanak. VN.: Ez egy szolgálat. Cselédség. Nekem ez határozza meg az életemet. Több más közösség és persze a családom mellett a panyolai óvodásokat is azért támogatom, mert bennem a segítségnyújtás igénye nagyon erős. Tulajdonképpen ez az egyetlen, ami igazán fontosnak tartok az életben. PU.: Meddig tarthat ez a szolgálat? VN.: Ahol jelenleg élek, már nem sokáig. Elhatároztam, hogy jövő tavasszal végleg hazaköltözöm. A segítségnyújtás ezzel persze nem érhet véget. Nyugdíjas korú vagyok, így ha pénzzel nem is, az időmet és a munkámat mindenképp szeretném karitatív céloknak szentelni. Hódmezővásárhelyen van egy házam, amit az évek során karban tartottak nekem az otthoniak, tehát van hová mennem. A városban van egy gyerekotthon, ahová önkéntesként szeretnék bejárni, majd ha hazaköltözöm. Nem tagadom, félek is kicsit a hazatéréstől. Van még egy nagy álmom, ami talán kicsit furcsán hangzik, de szeretnék rendesen megtanulni angolul, ha hazaköltözöm. Sajnos itt ez nem volt egyszerű, mert vagy magyaroknál teljesítettem szolgálatot, vagy pedig olyan idős, rossz állapotú embereket gondoztam, akikkel már nem lehetett rendesen kommunikálni. PU.: A polgármester úrtól úgy tudom, szeretnél személyesen is ellátogatni hozzánk. VN.: Alig várom, hogy láthassam Panyolát, és a panyolai embereket. Zoltán küldött egyszer egy képet postán egy magányosan álló vadkörtefáról, azt is nagyon szeretném látni. Biztosan csodálatos lehet ott nálatok a táj. Ha lesz még rá lehetőségem, talán egy kis házikót is veszek, hogy több időt is eltölthessek ott nyaranta. És persze, ha lehetséges, továbbra is segíteni szeretnék a közösségeteknek, ha pénzzel már nem is, de jelenléttel, lelkesedéssel mindenképpen. Elbújtatott nevek egy újságcikkben Április elsején a területi bortermelők ifjúsági csapata futballmeccset játszik az országos női válogatott ellen. A neves naphoz az újságíró is méltó akart lenni, szövegben elrejtve közölte a játékosok nevét. Meg kell először találnunk, hogy kik játszanak a csapatokban! Íme, az újságcikk: A szolga összeszedte a mágnessel a bödön aljáról a gombostűket, majd odaszögezte vele a terítőt az asztalhoz. Közben a pincér pattogatott kukoricát, és tejes karamellát szolgált föl étvágygerjesztőnek. Ma sem marad el az ebéd, már várták, hogy kimerik a levest a tálba. A Kelemérről fogadott szakács ezúttal is kitett magáért, finom frankfurti levest főzött, másodiknak pedig mákos tekerccsel kedveskedett a fogyasztóknak. Még alig kezdtek az evéshez, váratlanul beállított a családfő, aki egyébként csillés volt a helyi bányában. Meghallottuk a nepáli vízi katasztrófát az egyik bányában, így nem akart senki dolgozni az esős időben. Majd a díványon folyt tovább a társalgás. Valóságos kincs a nádasunk, van benne minden vad kezdett új témába az egyik vadász. De már a délutáni alváshoz készülődött mindenki. Kispályás futball lesz 7-7 fős csapatokkal. Van tartalék is, 1-1 fő. Megneveztük a bírót is, de az az újságcikk felvezető soraiban található. Néhány név becézett alakban fordul elő. El kell dönteni ez esetben, hogy a név fiús vagy lányos változatát nevezzük-e meg. Apáti Lajos MEGOLDÁS: A női csapat tagjai: Olga, Ágnes, Ica, Ella, Emma, Erika, Livi, Kata. A férfi csapat tagjai: Ödön, Gál, Elemér, Ákos, Illés, Pál, Iván, Csanád. Tibornak hívják a játékvezetőt. Az is jó, ha valaki az erika helyett az Erik nevet nevezi meg. KÉPREJTVÉNY Az alábbi képrejtvény megfejtése egy híres ember. PU.: Akkor remélem találkozunk Panyolán. Köszönöm a beszélgetést, Vali néni! VN.: Köszönöm én is, és üdvözlök minden panyolai embert, innen a távolból is. Barabás Ambrus Megfejtés a 8. oldalon 7

8 Panyola V./ FEBRUÁR Török László: Farsangi mese Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Tarka ruhák, jelmezek, Csupa vidám kisgyerek. Álruhába öltözött Piros szarvú ördögök. Aranyhajú királylány Mint a tarka szivárvány. Barnamedve behemót, Füle pamut, bajsza drót. Tehén nyakán a kolomp, Csengettyűzik a bolond. Táncol macska és egér, Suhogtat a denevér. Van még farkas és vadász, Csillagharcos és kanász, Törpe, óriás és manó, Kétlábú televízió, Óriásbébi, marslakó, Három kövér eszkimó, És Marika legkisebb mind között, Tündérlánynak öltözött. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Vakító fény támad hirtelen, S a kör közepén megjelen' Egy halványka, Vidám tündérleányka. Homlokán csillag, Ruhája csillog, Lepkeszárnya lebben, Senki nem lép nála kecsesebben. A sok gyerek ámul, Sőt ámulva bámul: Álom ez, vagy látomás? Nem jut eszükbe semmi más. Míg Marika, legkisebb mind között, (mégis nagy szájú szerfölött) Köszönti bátran: - Szervusz! Tündér vagy te is, Látom, Mint én! Legyél a Barátom! A kis tündér ránevet: - Mondd, mit kívánsz, mit tegyek? - Játszunk varázslatot, Hogy valódi tündér vagyok. Ki mit felöltött álruhát, Azzá változzon át! - Csacsi kérés, nem gondolod? De legyen úgy, ha ezt akarod! Pálcája villan kényesen, Sziporka hullik fényesen, 8 Gyémánt szikrák szerteszállnak, Megkezdődik a varázslat. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Van itt bál, sőt bonyodalom, Megbolydul a sokadalom. Tombolnak az ördögök, A királylány könyörög. A medve ordít irdatlan, A tehén kongat szakadatlan. A bolond fetrengve kacag, A macska, az egér szalad. A denevér röpköd bolondul, A farkas vadászni indul. A vadász durrogtat hangosan, A csillagharcos elrohan. A kanász bőszen tereli a népet, Az óriás, a törpe, a manó nézi, A kétlábú tévékészüléket. Az eszkimónak melege van, És mindenkinek elege van. Túl nagy a káosz, a zűrzavar, Hol a tündér? Jöjjön hamar! Még a jóból is megárt a sok, Szüntesse meg a varázslatot! A tündér azonban nincs sehol, Hetedhét határon bandukol. A zűrzavarban lába kél, Úgy elillan, mint a szél. Megijednek a maskarák, Lesz itt mindjárt rossz világ. Mindegyik azon kesereg: Lehetne újra kisgyerek! Legkisebb Marika székre áll, Onnét nevetve kiabál: - Tündér vagyok! Nincs semmi baj! Visszaváltozunk hamar! Pálcája lendül, szikra száll, A sok gyerek körben áll. Ruháik tarka jelmezek, Ők pedig hús-vér gyermekek. Kezdődjék a bál, Minden készen áll. Gyereknek lenni szörnyű jó, Nincs ahhoz semmi sem fogható. Félre bánat, félre bú, De kicsike Marika szomorú: - Volt egy tündérlány barátom, Mi lesz, ha többé nem látom? Pulya sarok Y Kedves Gyerekek! Farsangi jelmezes felvonulás a Közösségi Házban, március 5-én, szombaton az esti koncertek előtt. Meglepetés műsor Vali néni jóvoltából! Megfejtés a 7. oldalról: Kofi Annan

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya Leányvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2007. (VI. 27.) rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben a 12/2012. (V.30.) és 17/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletek módosításával)

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Január Február Megjelenik kéthavonta Önkormányzati hírek Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetést,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. Tel.: 56/434-501 OM azonosító: 201 669 Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály 1. Hányféleképpen lehet

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Március- Április Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről Megjelenik kéthavonta Tisztelt Felhasználóink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Kék-víz Észak-Bács

Részletesebben

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái Üdvözlet Denver-ből. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Norbi, Rachel, Josiah, Joshi és Anna. Röviden szeretnék beszámolni hogy mi is

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1 SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Lőrinczi Lajos Isten országa 1 Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, hogy íme itt, vagy íme ott van! Mert az Isten

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen NEFMI ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA HIVATALOS LAPJA Hírek Mindennapok Programok Irodalom Érdekességek Sport Rejtvény Kultúra Aktuális Magazin Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen 2011. május www.zegispeci.hu

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben