Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására"

Átírás

1 ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására 3525 Miskolc, Vologda u.1. Telefon: (36-46) Fax: (36-46)

2 TARTALOM Hatósági ellenőrzési feladatok... 8 Monitoring mintavételek... 9 Kiszabott bírságok, figyelmeztetések ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Veszettség monitoring HPAI (magas patogenitású madárinfluenza) monitoring Szalmonellagyérítési programok baromfiállományokban Pénzügyi teljesítések, támogatások Méhegészségügy Takarmányellenőrzés Állatvédelmi tárgyú ellenőrzések Nagyüzemi tojótyúk-tartás helyzete megyénkben Állatszállítás Állatgyógyászati termékforgalmazás ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI HELYZET évben visszavont működési engedélyek Megvizsgált vágóállatok 2013 évben (B.-A.-Z. megye) évi termelési adatok (B.-A.-Z. megye) Élelmiszer export START munkaprogram Helyszíni ellenőrzések, az ellenőrzésekkel kapcsolatban észlelt tendenciák Ökológiai, földrajzi árujelzők Borászati ellenőrzések RASFF

3 A hivatal feladatainak rövid bemutatása Igazgatóságunk, mint az állam által létrehozott és működtetett élelmiszerlánc felügyeleti szerv, az állat-egészségüggyel, állatvédelemmel, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minőségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minőségével, a borászati termékek ellenőrzésével, az állattenyésztési feladatokkal és az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos hatósági, irányítási és szervezési feladatokat lát el. A szervezet célja az élelmiszerbiztonság megvalósítása a földtől az asztalig, a fogyasztó egészségének védelme Néhány tevékenységünket meghatározó fontosabb jogszabály Európai Unió jogszabályai Az Európai Parlament és A Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről Nemzeti jogszabályok Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló évi CXXVII. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3

4 A szervezet irányítása Szervezetünk kettős irányítás alatt működik, irányításunk közigazgatási szempontból jelenleg a B-A-Z Megyei Kormányhivatal, ill. a Miniszterelnökség, szakmai szempontból a Földművelésügyi Minisztérium, és az Országos Főállatorvos, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( NÉBIH ) útján valósul meg. Igazgatóságunkon 4 osztály működik: Járványügyi Osztály Állatvédelmi Osztály Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály Élelmiszerlánc biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály január 1-től a járási hivatalok megalakulásával egyidejűleg 5 székhelyen Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok jöttek létre. Ezeket járási főállatorvos vezeti. Ezen Hivatalok szakmai irányítását igazgatóságunk végzi, az általuk hozott I. fokú közigazgatási döntések II. fokon történő elbírálása is feladatkörünkbe tartozik. Működés Igazgatóságunk működésének feltételei 2013 évben tovább javultak. Az épület ( Miskolc, Vologda u. 1.) karbantartása, III. emeletének festése megtörtént. A gépkocsi ellátottság megfelelő. A mintavételekhez szükséges eszköz- és nyomtatvány ellátásunk biztosított volt. Igazgatóságunk II. emeletén az élelmiszer monitoring minták tárolására, rendszerezésére, csomagolására megfelelő helyet alakítottunk ki. A létszámcsökkenésből adódóan a gépkocsik futás teljesítménye az előző évhez képest jelentősen nőtt. A jelenlegi szakmai irányítást és a járási illetékességi területeket az alábbi ábra mutatja be. 4

5 Szakmai irányítás Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Megyei igazgató főállatorvos Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőségellenőrzési Osztály Osztályvezető főmérnök Élelmiszerláncfelügyeleti Osztály Osztályvezető főállatorvos Járványügyi Osztály Osztályvezető főállatorvos Állatvédelmi Osztály Osztályvezető főállatorvos Mezőkövesd Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási főállatorvos Miskolc Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási főállatorvos Sárospatak Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási főállatorvos Edelény Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási főállatorvos Encs Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási főállatorvos Mezőkövesdi járás Mezőcsáti járás Tiszaújvárosi járás Miskolci járás Szerencsi járás Sárospataki járás Cigándi járás Sátoraljaújhelyi járás Tokaji járás Edelényi járás Putnoki járás Ózdi járás Kazincbarcikai járás Encsi járás Gönci járás Szikszói járás 5

6 Dolgozói létszám adatok: december 31-ig a falugazdászok a Járási Hivatalok szakigazgatási szerveként működő 5 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal kormánytisztviselőiként végezték feladataikat január 1-től kerültek át a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara B-A-Z Megyei szervezetéhez, ezáltal a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalaink létszáma jelentősen, 31 fővel lecsökkent. A járási engedélyezett összedolgozói létszám (járási főállatorvos, hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő, falugazdász) december 31.ig : 73 fő volt, január 1-től 42 fő lett. Az igazgatóság engedélyezett létszáma 1 fő borászati felügyelővel nőtt, jelenleg 40 fő. Hatósági feladataink végrehajtását 2013-ban 31, jelenleg 30 jogosult állatorvos, valamint 66 méhegészségügyi felügyelő segíti. A hatósági állatorvosi álláshelyek betöltése évek óta problémát jelent, járásonként csak 1-2 hatósági állatorvos dolgozik, és ugyancsak betöltetlen évek óta az edelényi ill. a mezőkövesdi járási főállatorvosi álláshely. 6

7 Az évek óta csökkenő létszámot megyei vonatkozásban az alábbi táblázat mutatja be. Év megyei létszám kerületi/ járási létszám engedélyezett létszám összesen jogosult állatorvos kerületi/ járási főállatorvos hatósági állatorvos élelmiszerbizt. felügyelő Hatósági ellenőrzésben résztvevők létszámadatai 2013 Igazgatóság Járások Összes Hatósági főállatorvos 3 3 Járási főállatorvos 3 3 Hatósági állatorvos Szaksegéd 8 8 Élelmiszerbiztonsági felügyelő Borászati felügyelő 2 2 Állattenyésztési felügyelő 1 1 Összesen: Jogosult állatorvos Megyei sajátosságok Megyénkre jellemző, és az állategészségügyet, valamint az élelmiszer és járványügyi biztonságot veszélyeztető sajátosságok: jelentős nemzetközi tranzit (főleg a Balti államokból és Lengyelországból érkező) áru és személyforgalom, a 3-as számú főútvonalon napi kamion lép be az országba a lakosság elszegényedése, vásárlási lehetőségek szűkülése, ezért az uzsora és az illegális mozgó élelmiszerárusok térnyerése (Cserehát) a lakosság életkörülményeinek romlásából adódóan a zoonózisok (állatról emberre, és emberről állatra is terjedő fertőző betegségek ) kialakulásának veszélye (pl. gümőkór) élelmiszer vállalkozások tőkehiánya, kényszervállalkozások létesítése 7

8 Hatósági ellenőrzési feladatok Feladataink részben tervezett feladatok, melyek kockázatbecslésen alapuló éves ellenőrzési terv szerint kerülnek kialakításra, ezek létesítmény ellenőrzések, és járványügyi, valamint élelmiszer monitoring mintavételek. A tárgyévre vonatkozó un. Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv végrehajtása minden év április 1-én kezdődik és a következő év március 31-ig tart. A 2013 évre tervezett ellenőrzés számunk 3345 ellenőrzés volt, az eseti (nem tervezett) ellenőrzésekkel együtt 3839 ellenőrzést végeztek a járási és a megyei szakembereink. A tervezett ellenőrzések igen széleskörű, az alábbi táblázatban szereplő létesítménytípusokban valósulnak meg, így különösen, állattartó telepeken, állati és növényi eredetű élelmiszer előállító és forgalmazó, vendéglátó és közétkeztető helyeken, állatgyógyszer forgalmazó vállalkozásoknál, állati melléktermék gyűjtő, feldolgozó, szállító, valamint takarmány előállító, forgalmazó vállalkozásoknál. Igazgatóságunk hatósági felügyelete alá tartozó létesítmények száma Létesítmény típusa Létesítményszám Állattartó telepek Ló 128 Állattartó telepek Szarvasmarha 951 Állattartó telepek Juh 313 Állattartó telepek Kecske 30 Állattartó telepek Sertés 550 Állattartó telepek Házityúk 112 Állattartó telepek Pulyka 2 Állattartó telepek Vízibaromfi 1 Állattartó telepek Házinyúl 3 Állateü. ell. alá tartozó egységek (állattartó telepeken kívül) állatmenhely állatpanzió gyepmesteri telep gyűjtőállomás állatkísérlet állati eredetű melléktermék kezelése Gyógyszerforgalmazók és - felhasználók 18 Engedélyköteles élelmiszer előállítók 37 8

9 Nem engedélyköteles élelmiszer 345 előállítók Borászati üzem 629 Szőlőfeldolgozó vállalkozások (bortermelők) 908 Élelmiszer - forgalmazók 4420 Vendéglátók, közétkeztetők 4792 Takarmány létesítmények és vállalkozások 505 Kistermelők 536 Összesen: A megyénkben élelmiszertermelés céljából tartott haszonállatok, ill. a vadon élő állatok folyamatos járványügyi ellenőrzése céljából járványügyi monitorig, valamint a megyénkben előállatott és forgalomba hozott élelmiszerek és takarmányok biztonságának ellenőrzése céljából az alábbi mintaszámban végeztünk kötelezően előírt terv szerinti élelmiszer és takarmány mintavételeket. A járványügyi mintavételek végrehajtásában a szolgáltató állatorvosok is közreműködtek. Monitoring mintavételek (kockázatbecslés alapján előírt számú, véletlenszerűen vett minták) Járványügyi 9245 Élelmiszer 1868 Takarmány 296 Összesen Egyéb nem tervezett feladataink pl: állati eredetű élelmiszer előállító létesítmények engedélyezése, növényi eredetű élelmiszer előállító létesítmények nyilvántartásba vétele, építésügyi engedélyezési eljárásokban szakhatósági engedélyek kiadása, kereskedelmi létesítmények nyilvántartásba vételi eljárásában külön engedélyek kiadása, lakossági közérdekű bejelentések kivizsgálása nyilvántartásba vételi feladatok, hatósági igazgatási szolgáltatási feladatok: Pl: állományvizsgálat, húsvizsgálat, élelmiszer ellenőrzés, fogyaszthatósági döntés, 9

10 élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása állategészségügyi- járványügyi intézkedések, fertőző állatbetegségek elleni mentesítési programok szervezése, végrehajtása állatvédelmi hatósági feladatok, ellenőrzések állatok tartása, szállítása, vágása során állami támogatásokhoz kapcsolódó igazgatási feladatok, KM ellenőrzés ENAR, marhalevelek, állat útlevelek kiadása, rendkívüli célellenőrzések: Pl: élelmiszer-lánc események vizsgálata mélységi ellenőrzések, a másodlagos élelmiszervizsgálat Ellenőrzésink során az elmúlt évben is szorosan együttműködünk a Kormányhivatal szerveivel, valamint a rendőrséggel, és a NAV-al is. szakigazgatási Kiszabott bírságok, figyelmeztetések A különböző hatósági ellenőrzések következményeképpen megindított hatósági eljárások során ban összesen kiszabott bírságok száma és összege a következő volt: Bírság típusa száma (db) Értéke (Ft) Eljárási költség (Ft) Állattenyésztési bírság Állatvédelmi Eb oltás elmulasztása miatt élelmiszerlánc felügyeleti Élelmiszer ellenőrzési Élelmiszerlánc felügyeleti Eljárási Minőségvédelmi Figyelmeztetések ÖSSZESEN:

11 Közérdekű bejelentések évben 236 közérdekű bejelentés érkezett hatóságunkhoz, 22 bejelentés a NÉBIH ingyenesen hívható Zöld Számán keresztül érkezett. A Zöld Számon érkezett élelmiszerlánc-biztonsági szabálytalanságokra utaló bejelentéseket a 01/50-1/2012. évi elnöki utasítás alapján 48 órán belül ki kell vizsgálni. A bejelentések kb. 70%-át elektronikus levél formájában nyújtják be. Az egyéb úton (személyesen, levélben) részünkre eljuttatott bejelentések körülbelül 40 %-a érkezett névtelenül, illetve hamis névről és címről, így az év során mindösszesen beérkezett bejelentés 75 %-a a fentiek alapján névtelennek minősíthető. Az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés kivizsgálása mellőzhető lenne, de hatóságunk ezt a jogszabályi enyhítést, amennyiben a bejelentés élelmiszerlánc eseménnyel vagy állatvédelemmel kapcsolatos jogsértésekre utalt, a bejelentés témájának potenciálisan nagy jelentősége miatt nem alkalmazta. Hatóságunk minden közérdekű bejelentést kivizsgált. A benyújtott bejelentések tárgya legtöbbször a megvásárolt élelmiszer minőségi kifogásolására irányult: szokásostól eltérő színű, szagú, ízű, esetleg romlott, csomagolásán feltüntetett jelölés nem megfelelő, a megvásárolt élelmiszer fogyaszthatósági ideje vagy minőség megőrzési ideje lejárt, rovarokkal szennyezett. A létesítmény higiéniai állapota nem megfelelő az egységben engedélynélküli tevékenységet végeznek. A kivizsgálás eredményességét jelentősen befolyásolta, hogy a bejelentő által kifogásolt élelmiszert hatóságunk nem látta, a csomagoláson szereplő jelölésről, előállítóról tételazonosítóról a bejelentő hatóságunkat nem tájékoztatta. A helyszíni ellenőrzések során a panasz tárgyát képező élelmiszer azonosítása, nyomon követése nem minden esetben volt biztosított. Az állattartásra vonatkozó lakossági panaszbejelentések alapján lezajlott hatósági kivizsgálások és helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a bejelentések döntő többsége alaptalan a kifogásolt állatjóléti/állategészségügyi feltételek vonatkozásában. Mivel hatóságunk ellenőrzési listák segítségével teljes körű hatósági ellenőrzést végez a helyszínen, kisebb dokumentációs, adminisztrációs hiányosságok előfordulását felfedte. Ezek határidős pótlására hatósági felszólítások/figyelmeztetések történtek, melyeknek teljesítését hatóságunk minden esetben visszaellenőrizte. A megfelelő teljesítések alapján szankció (állatvédelmi/élelmiszerlánc-felügyeleti bírság) alkalmazására nem került sor az elmúlt évben évben az élelmiszerek minőségi kifogásolására érkezett bejelentések 60% a minősült megalapozottnak, ezekben az esetekben közigazgatási eljárás lefolytatására került sor. A kifogásolt élelmiszer forgalomból kivonásra, majd megsemmisítésre került. Az élelmiszeripari vállalkozót élelmiszer ellenőrzési bírság megfizetésére köteleztük 11

12 2012. év év Közérdekű bejelentések (eset) Megalapozottság (%) ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Megyénk haszonállat állománya a következő megoszlást mutatja az egyes állatfajok szerint Állatfaj Állattartó telepek száma Állatlétszám Ló Szarvasmarha Juh Kecske Sertés Baromfi Az állattartó telepek állapota meglehetősen változó képet mutat, sok esetben fejlesztésre, beruházásra nincs anyagi fedezet, a törekvések csak az állagmegóvásra irányulnak, infrastrukturális helyzetük ezért stagnál vagy a kisüzemek esetében romlik. A szarvasmarha- és a juhlétszám az előző évhez képest 7-8 %-kal növekedett, míg a sertés- és a kecskelétszám csökkent. Ez a növekedés a Mezőkövesdi, Miskolci és a Sárospataki járásban figyelhető meg. A sertéslétszám csökkenése a kistermelői (háztáji) szektorban volt jellemző, míg a nagylétszámú (nagyüzemi) telepeinken érdemben nem változott. A lóállomány megyénk területén évek óta közel azonos létszámú. Az állatállományokat fenyegető betegségek közül több ún. bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség. Itthon a 113/2008.(VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékelte tételesen felsorolja a szárazföldi és a víziállatok bejelentési kötelezettség alá vont betegségeit. Ezen betegségek kitörésekor alkalmazandó járványügyi és igazgatási intézkedéseket a évi XLVI. törvény (Éltv.) és külön miniszteri rendeletek határozzák meg. E betegségek között olyanok is szerepelnek, melyek embert is megbetegíthetnek (ún. zoonosisok), például: gümőkór, lépfene, brucellosis, nyugat-nílusi láz, míg más betegségek kizárólag az állatokra jelentenek veszélyt, azonban nagy gazdasági kártételük indokolja, hogy bejelentési kötelezettség alá tartozzanak (például: klasszikus és afrikai sertéspestis, kéknyelv betegség). Ezen betegségek folyamatos figyelemmel kísérése, fellépésük megelőzése, egy esetleges kitörés esetén a gyors elfojtás és felszámolás érdekében hatóságunk 12

13 részt vesz az országos mentesítési programokban és a megfigyelési (monitoring /surveillance) rendszer működtetésében. Ezen tevékenység keretén belül a következő állatbetegségek szempontjából végzünk rendszeres időközönként ellenőrző vizsgálatokat a megye állományaiban: gümőkór, brucellosis, enzootiás bovin leucosis (EBL), kéknyelv betegség (bluetongue), szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise (IBR), Aujeszky-betegség, sertés brucellosis, klasszikus sertéspestis (KSP), sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS), juhok és kecskék Brucella melitensis fertőzöttsége, veszettség, TSE/BSE. Évente a fertőző betegségektől való mentesség ellenőrzésére végzett vizsgálatok és a megfigyelési programok során az alábbi számú állategyedek vizsgálatára, illetve mentesítésére került sor: Gümőkór (egyedi intradermalis próba): db Szarvasmarha brucellosis: db EBL: db IBR: db Aujeszky-betegség: 2300 db sertés brucellosis: 800 db klasszikus sertéspestis (vaddisznók): 1100 db PRRS: 2300 db Brucella melitensis: 2300 db veszettség: db TSE/BSE: 1400 db A monitoring rendszer működtetése, a kötelező laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének finanszírozása egyrészt európai uniós és hazai állami pénzügyi forrásból (ún. társ-finanszírozásban) történik, másrészt az állattartókra hárul. Ez utóbbi terhet hivatott enyhíteni a 148/2007 (XII. 8.) FVM rendeletben előírt állami támogatási forma, amelynek segítségével az állam a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok költségeinek kb %-át átvállalja az állattartóktól. Megyénkben ezt a támogatási formát 2013-ban az emlős haszonállatot tartók közül 665 gazdálkodó, míg baromfit tartók közül 85 gazdálkodó vette igénybe. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által 2013-ban számukra kifizetett teljes támogatási összeg 224 millió forint (HUF) volt, amely csaknem azonos az előző évi kifizetések összegével. 13

14 A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek közül 2013 folyamán a következők hatósági megállapítása történt meg megyénkben: Szarvasmarha-gümőkór februárban egy nagylétszámú (142 egyedből álló) növendékmarhaállományban Hejőkürt községben; Szarvasmarhák enzootikus leukózisa (EBL) júliusban és decemberben Nagycsécs, míg augusztusban Mezőnyárád község egy-egy kislétszámú (50 egyed alatti) szarvasmarha állományában; Lovak nyugat-nílusi láz (WNF) vírus okozta fertőző agy- és gerincvelő-gyulladása októberben Kesznyéten községben egy kislétszámú (30 egyed alatti) lóállományban; Aujeszky-betegség decemberben Bódvaszilas községben, két vadászkutyában. A évi XLVI. törvény (Éltv.) előírásai értelemében a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek felszámolása során a megsemmisített állatok és járványterjesztő eszközök után az állattartó állami kártalanításra jogosult. A 328/2010.(XII. 27.) Korm. rendelet 6. -ának kijelölése alapján öt millió forint értékhatárig a járási főállatorvos, míg ezen összeg felett igazgatóságunk jogosult az eljárás lefolytatására. A kifizetésről a NÉBIH Költségvetési Igazgatósága gondoskodik. Megyénkben az elmúlt három évben az évenként kifizetett állami kártalanítás összege millió forint között ingadozott. A fenti adatokból kitűnik, hogy megyénk helyzete ebből a szempontból jónak mondható, jóllehet szinte minden hónapban felmerül egy-egy ilyen betegség gyanúja, azonban éppen a monitoring rendszer, a megelőző és leküzdő intézkedések révén országos méretű, vagy az Európai Unió Bizottságának jelentendő járványkitörés az elmúlt években nem fordult elő. Megyénk házi sertés és vaddisznóállományaiban 2013-ben klasszikus sertéspestis (KSP) fertőzöttséget nem állapítottunk meg. Az ellenőrző vérvizsgálatok szerint a kis- és nagylétszámú (nagyüzemi) házi sertés állományaink Aujeszky-betegségtől és brucellosistól is mentesek. Szarvasmarha-állományainkban 2013-ban brucellosis (Brucella abortus okozta fertőzöttség) sem fordult elő. A juh-és kecskeállományaink Brucella melitensis fertőzöttségre irányuló évi ellenőrző vérvizsgálata szintén kedvező (negatív) eredményre vezetett januárjában megjelent a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítéséről szóló 3/2014.(I.16.) VM rendelet, amelynek alapján az országos főállatorvos az ÉÁT/22/2014. számú utasításával március végén kiadta a PRRS Nemzeti Mentesítési Tervet. Az előző évek PRRS-re irányuló kedvező monitoring vizsgálati eredményei és az említett mentesítési terv előírásai alapján megyénkben végére el kell érni valamennyi házi sertés állomány PRRS fertőzöttségtől való mentességét és erről az állattartóknak egyedi közigazgatási határozatot kell kiadnunk. 14

15 E program sikeres teljesítése nagy erőfeszítést igényel Igazgatóságunk és a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok munkatársaitól, valamint az állami feladatok elvégzésére kirendelt szolgáltató állatorvosoktól. Kelet-Közép-Európa, így hazánk házi sertés és vaddisznó állományaira egyre fokozódó veszélyt jelent az afrikai sertéspestisnek (ASP) nevezett, vírus okozta fertőző betegség, amely a fogékony állományokban gyorsan terjed, tömeges elhullást okoz és az érintett régiókban jelentős gazdasági kárral jár. Az Európai Unióban az ASP ellen hatékony oltóanyag (vakcina) jelenleg nem áll rendelkezésre. E betegség az elmúlt években Oroszország európai területén, Ukrajnában és Fehéroroszországban, 2014 elején pedig Litvániában és Lengyelországban is előfordult. Hazánkban április és május hónapjaiban a vadásztársaságok tagjai minden elejtett vaddisznóra kiterjedő monitoring mintavételt végeztek annak érdekében, hogy a hazai vaddisznó-állomány ASP fertőzöttségtől való mentességét laboratóriumi vizsgálatokkal is bizonyítani tudjuk. A komoly erőfeszítést igénylő mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat export piaci megfontolások / követelmények indokolták. A év kiemelt járványügyi feladata az ASP hazai sertés állományokba történő behurcolásának megelőzése, illetve a határ menti területek vaddisznóiban esetleg megjelenő fertőzés korai felismerése és lokalizálása. Az ASP megelőzésének és felszámolásának részletes szabályait itthon a 98/2003.(VIII. 22.) FVM rendelet állapította meg. Az agráriumban élők számára jelentős bevételi forrást jelent a különböző jogcímeken (anyatehén, anyajuh, AKG, legelőhasznosítás, gyepgazdálkodás, stb.) juttatott állami támogatások rendszere. A különböző támogatásokat igénylő gazdálkodók ellenőrzésének óta bevezetett új formája, a Kölcsönös Megfeleltetés (KM, Cross Compliance, CC) ellenőrzések rendszere. Ennek keretén belül az adott évben támogatási kérelmet benyújtók közül az MVH (mint kifizető ügynökség) kockázatbecslés alapján választ ki bizonyos hányadot, akiket az adott évben ezen szempontból hatóságunknak ellenőrzés alá kell vonnia. Az ellenőrzések és a jogkövetkezmények sajátossága, hogy az esetleges meg nem felelések szankcionálása nem bírságolás, hanem a támogatások bizonyos százalékának a megvonásával történik, amely megvonás a hiba jellegétől függetlenül a gazdálkodó adott évben megítélt valamennyi támogatását érinti. Az ellenőrzendő tevékenység jellege ennek megfelelően az adott gazdálkodó bármelyik, Jogszabályokban Foglalt Gazdálkodási Követelményét (JFGK) jelentheti, az ellenőrzött tevékenység volumenétől és a gazdálkodó profiljától függetlenül. Hatóságunk 2013-ban 136, a KM körébe tartozó járványügyi és állatjelöléssel kapcsolatos ellenőrzést végzett. Ebben az évben az ellenőrzési szám közel azonos lesz az előző évivel. A KM témakörhöz kapcsolódó hazai jogszabályok a 322/2007.(XII.5.) Korm. rendelet és a 81/2009.(VII. 10.) FVM rendelet. Állattenyésztési, járványvédelmi és élelmiszerlánc-biztonsági célok elérése érdekében a mezőgazdasági haszonállatok nyilvántartásával és jelölésével kapcsolatban 1999-ben bevezetésre került az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer. Az ENAR-ral kapcsolatos alapvető 15

16 szabályozást a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet állapította meg. Azonos tartási helyen állatot tartó gazdálkodók állatlétszámának és létszám-nyilvántartásának ENAR szerinti ellenőrzése 2013-ban a KM ellenőrzés keretében és időpontjában 75 állattartó esetében történt meg. Veszettség monitoring év folyamán veszettség nem fordult elő megyénkben, ennek ellenére a NÉBIH évre is elrendelte a megye egy részére kiterjedő orális húsevő vakcinázási kampányt. A Hernád vonalától keletre végezték el a repülőgépes vakcina kiszórást, a megye többi része nem vakcinázott terület. A tavaszi és őszi vakcinázási kampány során a monitoring vizsgálatokhoz a vadászati idény vizsgálatra kijelölt időszakaiban megyénk területéről összesen 104 db rókát kellett kilőniük a vadászatra jogosultaknak. A vadásztársaságonkénti beküldendő mintaszámokról a megyei igazgatóság egyedi határozatokban döntött. A hatósági állatorvosok a járásoknál ezen vizsgálati minták leigazolásánál és a beszállításoknál működtek közre. Megyénk immunizált területein 2013/2014 vadászati évre elrendelt mindösszesen 104 róka mintaszámból 12 róka minta beküldése nem került teljesítésre. A tavaszi kampányt követően a nem teljesítő vadászatra jogosultak a hiányzó minták pótlására írásban kerültek felszólításra. Az éves kampányok lezárását követően a nem teljesített 12 róka minta vonatkozásában a mulasztást elkövető 8 vadászatra jogosult szervezetet Igazgatóságunk határozattal egyenként ,- Ft. élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabásával sújtotta. A 2013 II. félévi Magyarországi veszettség esetek előfordulása miatt a NÉBIH és közötti időszakban rendkívüli róka mintavételt rendelt el az ország veszélyeztetett területeire. Nevezett utasítás értelmében megyénk vonatkozásában az érintett 9 vadászatra jogosult részére a Mezőkövesdi járás területéről elrendelt 50 róka mintaszám 100%-ban teljesítésre került. A veszettség elleni védekezés keretében a megye kamarai engedéllyel rendelkező szolgáltató állatorvosai folyamatosan végzik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint. Az összevezetett, szervezetten végzett tömegoltásokon kívül, melyek márciusáprilis hónapokban zajlottak, az ebeket az állatorvosi rendelőkben, vagy a tartási helyükön vakcinázták január 1-től kötelező a veszettség elleni hologramos matrica használata ig a 4 hónaposnál idősebb ebeket mikrochippel kellett volna megjelöltetniük az eb tulajdonosoknak. Sajnos az ebek egy részének az egyedi jelölése elmaradt. Felszólításra, illetve szankció (állatvédelmi bírság) alkalmazására a hatósági ellenőrzések során került sor után veszettség ellen csak mikrochippel ellátott ebek olthatók. HPAI (magas patogenitású madárinfluenza) monitoring A járványügyi monitoring részét képező madárinfluenza monitoring végrehajtásának szervezése, lebonyolítása az Állatvédelmi Osztály irányításával történik. 16

17 Ezen program keretében 2013-ben megyénkben 10 nagylétszámú gazdaságban, 25 háztáji állományban összesen 360 házi madárból (házityúk, lúd, pulyka) vettek vérmintát és küldtek laboratóriumi vizsgálatra kollégáink. Vadmadarakból 60 mintavétel és virológiai (PCR) vizsgálat történt. A mintavételt a szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevételével hajtottuk végre. A vizsgáló laboratóriumból (NÉBIH ÁDI Budapest) megküldött eredményközlők alapján megállapítható, hogy valamennyi minta vizsgálata negatív eredményre vezetett. Szalmonellagyérítési programok baromfiállományokban A szalmonellák közegészségügyi jelentősége széles körben ismert. A humán szalmonella fertőzések legnagyobb része mind a mai napig élelmiszer eredetű. Társadalmi elvárás, hogy csökkenjen a humán fertőzések száma, ehhez az állati termékek szalmonella közvetítő szerepének csökkentése és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása egyaránt szükséges. Az állatoknál folytatott gyérítési programok a humán fertőződés kockázatának csökkentését és a szalmonellózis állatállományoknál okozott kártételének csökkentését egyaránt szolgálják. A baromfiállományokban folyó szalmonella gyérítési programok az uniós és hazai jogszabályok előírásai szerint folynak hazánkban, így a mi megyénkben is. A szalmonella elleni védekezés kötelező a tenyésztyúk, tojótyúk, brojlercsirke, valamint a tenyészpulyka és brojlerpulyka állományokban. A szalmonella elleni védekezés keretében a kötelezően előírt mintavételek megyénkben a házityúk faj tekintetében 18 tenyész-, 104 tojó- és 537 brojlerállományban, valamint 48 hízópulyka állományban történtek meg. A hatósági mintavételek száma 95 volt. Szalmonella enteritidis fertőzöttség miatt 2 tojótyúk állomány felszámolására került sor. Pénzügyi teljesítések, támogatások A szalmonellózis elleni védekezéshez kapcsolódóan az Állatvédelmi Osztály végzi az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól szóló 26/2013.(IV.18.) VM rendelet alapján az állattartók által benyújtott, a tojó- és tenyészállományok szalmonella elleni immunizálásához szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek megtérítése iránti kérelmek elbírálását évben három állattartó részére összesen Ft értékben adag vakcina költségtérítésének jogosságáról határoztunk. Két állattartó részére tojótyúk állományának szalmonella fertőzöttség miatti felszámolása és tojásártalmatlanítás miatt keletkezett kára enyhítésére Ft összegű költségtérítést ítéltünk meg. Méhegészségügy A méhegészségügy területén a mézelő méhek nyúlós költésrothadása, mint bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség elleni védekezés a legfontosabb feladatunk. Megyénkben a feladat ellátásában 66 méhegészségügyi felelős segítette az állatorvosok munkáját. 17

18 2013. évben 1511 méhészetben méhcsalád kötelező szűrővizsgálata (monitoring vizsgálata) történt meg. A vándoroltatás előtti vizsgálatokat méhcsaládnál végezték el. Járványügyi okból méhcsaládot vizsgáltak meg. A vizsgálatok során 17 településen 22 méhészetben állapítottuk meg a mézelő méhek nyúlós költésrothadását. A 22 méhészetben 502 méhcsaládot ölettünk le, és égettünk el. A betegség felszámolásával kapcsolatosan a járási főállatorvosok által lefolytatott kártalanítási eljárások eredményeként a károsult méhészek 489 méhcsalád után Ft állami kártalanításban részesültek ban az előző évhez képest kevesebb településen és méhészetben fordult elő nyúlós költésrothadás. Az utóbbi években emelkedő tendencia figyelhető meg a méhészetek és a méhcsaládok számának tekintetében. Takarmányellenőrzés Takarmány-előállítással és - forgalmazással kapcsolatos ellenőrzések Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, így mindezen takarmány-vállalkozási létesítmények engedélyezésére, ill. nyilvántartásba vételére, valamint tevékenységük hatósági felügyeletére. Megyénk 505 takarmány-vállalkozási létesítménye-, ezen belül 46 takarmány előállító üzeme közül 4 vényköteles állatgyógyászati készítmények, ill. kokcidiosztatikumok takarmánykeverékekbe történő bedolgozásával is rendelkezik Igazgatóságunk engedélyével. Tárgyévben 21 létesítmény vonatkozásában került sor működési engedélyezési-, ill. nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. Az éves ellenőrzési, valamint monitoring terv alapján osztályunk takarmányfelügyelője, valamint a járásokhoz tartozó hatósági állatorvosok összesen 130 helyszíni ellenőrzést végeztek. A lefolytatott helyszíni ellenőrzések eredményeként 2013 évben a takarmányjogszabályok megszegése miatt 10 esetben írásbeli figyelmeztetés, 6 esetben pedig ,- Ft. összértékben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került kiszabásra. A takarmány monitoring mintavételezéseket követő 296 laboratóriumi vizsgálatból nem megfelelősség mindösszesen 4 esetben, minőségi/beltartalmi paraméterek vonatkozásában került megállapításra. A takarmány felhasználás-, a takarmányozási tilalom ellenőrzése megyénkben a hatósági főállatorvosok és hatósági állatorvosok helyszíni állattartó telepi ellenőrzései alkalmával valósultak meg. 18

19 Megyénkben év folyamán a takarmánykeverékek etetésével kapcsolatba hozható tömeges állatmegbetegedést vagy elhullást Igazgatóságunknak nem jelentettek. Állati eredetű melléktermékek Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára, felhasználására, így mindezen létesítmények engedélyezésére, ill. nyilvántartásba vételére, valamint tevékenységük hatósági felügyeletére. Fontosabb vonatkozó jogszabályok: 1069/2009/EK rendelet, 142/2011/EU rendelet, 45/2012.(V.8.) VM rendelet. Megyénk területén állati melléktermékek feldolgozás-, komposztálás-, égetés útján történő ártalmatlanítására, gyűjtésétére, tárolására, szállítására, ill. feletetés útján történő ártalmatlanítására mindösszesen 62 vállalkozás rendelkezik Igazgatóságunk engedélyével, ill. szerepel hatóságunk nyilvántartásában. Az állati melléktermékek szállítását végzők megyei nyilvántartásba vétele előtt a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok helyszíni ellenőrzés alapján engedélyezik a szállításra használt gépjárműveket. Működési engedélyezési-, ill. nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, valamint az engedélyek-, nyilvántartásba vételi határozatok kiadására tárgyévben 9 létesítmény vonatkozásában került sor. Az éves ellenőrzési terv alapján hatósági állatorvosaink 2013-ban az állati melléktermékek ártalmatlanítása témakörben, fent nevezett létesítményeinkben 27 esetben folytattak le teljes körű helyszíni hatósági ellenőrzést, de hatósági szakembereink az élelmiszer-előállítás-, forgalmazás-, vendéglátás területein, valamint az állattartó telepeken lefolytatott hatósági ellenőrzések alkalmával is minden esetben kitértek az állati melléktermékek ártalmatlanításának ellenőrzésére. Állatvédelmi tárgyú ellenőrzések Az állatok tartásának, szállításának, levágásának hatósági ellenőrzését során az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint végzi hatóságunk. Az állatvédelmi tárgyú kötelező érvényű jogszabályi előírások mezőgazdasági vállalkozók általi teljesítése során gyakran találkozik a megyei igazgatóság - mint állatvédelmi hatóság -nem megfelelőségekkel. (például az állatjóléti felelős képesítésének hiánya, mesterséges szellőztetés esetén riasztórendszer hiánya, nem megfelelő az etetők, itatók száma, ülőrúd hossza, vágóhídon zsúfolt élő állat szállás stb.) A hiányosságok pótlására határidős felszólítások és visszaellenőrzések történnek meg. Állatvédelmi szempontból nagyfokban kifogásolt jogszabálytól való eltérések esetén intézkedési terv benyújtását kéri be hatóságunk. A nem teljesítők, vagy nem megfelelően teljesítőkkel szemben állatvédelmi bírság kiszabása történik, melynek összege súlyos hiányosságok esetén akár több millió Ft is lehet. A jogkövető magatartás a bírságolással legtöbbször kikényszeríthető. Visszatérő esetekben, notórius elkövetőknél kezdeményezzük a helyi jegyzőnél/járási hivatalnál az állattartás korlátozását, illetve megszüntetését (245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésére hivatkozással). Hasonló 19

20 szigorúság várható azon vágóhidak esetében is, amelyek az alapvető állatjóléti előírásokat nem teljesítik (működési engedély ideiglenes felfüggesztése, engedély visszavonása). Ezen szankciókat megyei igazgatóságunk szabja ki. A létesítményellenőrzési terv szerint 2013 évben a hatósági állatorvosok és főállatorvosok által 89 db nagylétszámú szarvasmarhatartó telep és 11 db nagylétszámú sertéstartó telep került helyszíni ellenőrzésre, a kislétszámú szarvasmarhatartás helyszíni állatvédelmi ellenőrzését 37 esetben végezték el a hatósági állatorvosok. Súlyos hiányosságokat az ellenőrök az év folyamán nem találtak. A sertés és kérődző vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése 3 alkalommal történt meg az év folyamán, baromfi vágóhíd ellenőrzése 2 alkalommal történt. Az egyéb állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények (állatkert, állatmenhelyek, gyepmesteri telepek, kisállat-kereskedések) helyszíni állatvédelmi ellenőrzését 13 esetben végezték el a hatósági állatorvosok. A B.-A.-Z. megyei állategészségügyi hatóság részéről évben az encsi rendőrkapitánysággal negyedévente vettünk részt közös mobil ellenőrzések végrehajtásában. Főleg a Tornyosnémeti régi közúti határállomás környékén. Az állatszállító kamionok ellenőrzése során állatvédelmi szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A lakossági bejelentések, tervezett mobil ellenőrzések, illetve rendőrségi megkeresések miatt év során 8 db állatvédelmi bírság kiszabására került sor, összesen Ft értékben. Ezek közül 1 esetben élő halak árusításának állatvédelmi hiányosságai miatt, 1 esetben lószállítás nem megfelelősége miatt, 1 esetben nem megfelelő baromfi szállítás miatt és 1 esetben illegális román sertés szállítmány miatt került sor a szankció alkalmazására. Ez utóbbi esetben magas bírság kiszabására (4,6 millió Ft) került sor. 4 esetben állatkínzás bűntette miatt kereste meg hatóságunkat a megyei főügyészség, ahol közigazgatási hatósági eljárásban állatvédelmi bírságokat szabtunk ki. Nagy előrelépést jelentett az a jogszabályi változás, miszerint Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. (2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, 6. (6) bekezdés - hatályos október 01-től.) Az előző években visszatérő, véget nem érő szomszéd viták forrásai voltak ezek a helyi rendeletek, melyeket legtöbbször nem kellő körültekintéssel és alapossággal alkottak meg az önkormányzatok. Sok helyen a jogi túlszabályozás klasszikus példájává váltak ezek a rendeletek, ellehetetlenítve az állattartókat, valamint sok időt és energiát lekötve a hatósági ellenőrzést végző szakemberek számára évben a lakossági panaszbejelentések száma is csökkent a fentieknek köszönhetően. A kóbor állatok befogása az önkormányzat kötelező feladata az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A -a szerint. Ennek a jogszabályi kötelezettségnek a végrehajtása sokszor nehézségbe ütközik a gyepmesteri telepek alacsony száma és a szükséges pénzeszközök hiánya miatt. Nagyüzemi tojótyúk-tartás helyzete megyénkben 20

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására Élelmiszerlánc-biztonsági,

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK 2012. január 1-től Hagyományos (= fel nem javított ) ketrecben tojótyúk tartása tilos! 1999-től tudjuk, de 15 tagállam nem tudott átállni Átmeneti időszak: 2012. július 31-ig Garanciák

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól Az állattenyésztésről szóló

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap*

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap* Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához igényelhető

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei ÚTMUTATÓ A kéknyelv-betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett rendelni a kitörés gócpontjától számított 100 kilométeres sugarú védőkörzet felállítását, valamint

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az állategészségügyi és élelmiszerláncbiztonsági

Az állategészségügyi és élelmiszerláncbiztonsági Az állategészségügyi és élelmiszerláncbiztonsági szolgálat új feladatai Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos MTA, 2010. november

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai Dr. Pleva György igazgató NÉBIH, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság múlt-jelen-jövő 2007 2011 2012

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04.

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Dr. Leitold József Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság NÉBiH - ÉbÁI feladatai

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében Dr. Helik Ferenc Igazgató főállatorvos Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági És Állategészségügyi

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről 1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő a) az

Részletesebben

A magyar méz minőségének védelme

A magyar méz minőségének védelme A magyar méz minőségének védelme Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Bak, 2011. február 11. ...ha a méhek eltűnnek, az emberi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű /

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Bükkösd, 2015.02.16. A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Kujáni Katalin szakreferens Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Email: olga.katalin.kujani@fm.gov.hu

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv.

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. ÉLBÁI 1 Népesség 448500 fő Terület 4088 km Népsűrűség 108 fő/km 2 Szm

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter../2014. (.) FVM rendelete

A földművelésügyi miniszter../2014. (.) FVM rendelete A földművelésügyi miniszter../2014. (.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet az új nemzeti

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben

Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Budapest, 2014. október 17. Kormányprogram a magyar mezőgazdaság

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági szabályozás

Élelmiszerbiztonsági szabályozás Zoltai Anna osztályvezető ÉTbI Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály Élelmiszerbiztonsági szabályozás Helyi termékek a közétkeztetésben Budapest, 2011.01.18. Élelmiszer-biztonság annak biztosítása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2)

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 5578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 60. szám 9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 16. A komplex minősítésre vonatkozó részletes

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió)

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A kéknyelv betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása... 1. Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése...

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása... 1. Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése... Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása.... 1 Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése... 3 Állati melléktermék eltérő felhasználásának nyilvántartásba vétele...

Részletesebben

Hazai és nemzetközi helyzetkép és teendők a állategészségügyben

Hazai és nemzetközi helyzetkép és teendők a állategészségügyben Hazai és nemzetközi helyzetkép és teendők a állategészségügyben dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Jelenlegi Uniós szabályrendszer: Járványügyi

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározás. A támogatás jellege, mértéke. Az intézkedésben részt vevők köre

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározás. A támogatás jellege, mértéke. Az intézkedésben részt vevők köre 1 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások ÉLELMISZERKLUB ALAPÍTVÁNY Országos szakmai konferencia 2015.07.27. A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása... 1. Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése...

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása... 1. Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése... Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása... 1 Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése... 3 Állati melléktermék eltérő felhasználásának nyilvántartásba vétele...

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár Az állami kártalanítás szabályai Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár 1 Támogatási rendszerek Állategészségügy: Egyes állatbetegségek megelőzése,

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

Kéknyelv betegség. rövid ismertető

Kéknyelv betegség. rövid ismertető Kéknyelv betegség rövid ismertető Mi az a kéknyelv betegség? A kéknyelv betegség (angolul: bluetongue) törpeszúnyogok által terjesztett fertőző, de állatról állatra közvetlenül nem terjedő vírusos állatbetegség,

Részletesebben

HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. április 25.) (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/425/EK)

HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. április 25.) (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/425/EK) 2008.6.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 159/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Hutflesz Mihály ügyvezető Győr, 2012. november 9. A helyi termék k fogalma A helyi termék k fontossága

Részletesebben

Fertőző kevésvérűség

Fertőző kevésvérűség Fertőző kevésvérűség Az idei hazai előfordulás tapasztalatai Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Dr. Szögyényi Zsuzsanna, Dr. Abonyi Tamás, Dr. Vladár Dorottya Jogszabályi háttér Bejelentési kötelezettség

Részletesebben